Πρόγραμμα Premium Integrity

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Premium Integrity"

Transcript

1 Πρόγραμμα Premium Integrity Πρόγραμμα Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς

2 Ημερομηνία δημοσίευσης: Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα 1 Η προσέγγιση Pirelli για την καταπολέμηση της διαφθοράς Το ρυθμιστικό πλαίσιο Πρόγραμμα Premium Integrity Στόχοι και πεδίο φαρμογής Τρόπος μεταφοράς Αναφορές Παραβιάσεις Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση Έλεγχος και διαρκής βελτίωση Κυρώσεις Ευαίσθητοι τομείς Μεσάζοντες και Προμηθευτές Σχέσεις με την Δημόσια Διοίκηση Δώρα και έξοδα παράστασης Χορηγίες και προωθητικές ενέργειες Δωρεές, εισφορές και παροχές στην εξωτερική κοινότητα Ανθρώπινοι Πόροι Πληρωμές Διευκόλυνσης Ροή πληροφοριών / 17

3 Μια στάση ηθικά υπεύθυνη, που διαπνέεται από αξίες ειλικρίνειας, ορθότητας και διαφάνειας, αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες επιτυχίας της Pirelli. Όλοι εμείς δεσμευόμαστε καθημερινά να υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας, που αποτελούν τους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η κουλτούρα μας μια κουλτούρα που στοχεύει στην αγορά "premium", και γι' αυτό το λόγο είναι κι' αυτή "premium". Όχι μόνο στα προϊόντα μας και στις παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και στη στάση μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αποτελεί ευθύνη μας να σεβόμαστε τους κανόνες των Χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, και να ξεχωρίζουμε σαν επιχείρηση που μπορεί προωθεί τις αξίες που διαπνέουν το έργο μας στις κοινωνίες που έχουμε παρουσία. Η καταπολέμηση της διαφθοράς, απαξιώνοντάς την σε κάθε χώρο, με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο, συνιστά για την Pirelli μια σαφή δέσμευση. Γνωρίζοντας τους χώρους όπου ενδημεί ο κίνδυνος της διαφθοράς, και ακολουθώντας μια παραδειγματική στάση, θα πρέπει να αποτελεί για μας καθημερινή δέσμευση για την προστασία του πολυτιμότερου αγαθού: της ακεραιότητάς μας. Το παρόν "Πρόγραμμα Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς - Πρόγραμμα Premium Integrity" καθορίζει τις αξίες, τις αρχές και τις ευθύνες στις οποίες η Pirelli στηρίζει τον αγώνα της για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 3/ 17

4 1 Η προσέγγιση της Pirelli για την καταπολέμηση της διαφθοράς Η Pirelli δεσμεύεται στην προώθηση μιας ηθικής και υπεύθυνης επιχειρηματικής δράσης, σεβόμενη τους νόμους, τους κανονισμούς, τις προδιαγραφές και τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στις χώρες που δραστηριοποιείται. Η Pirelli αποδέχθηκε τις αρχές του Παγκόσμιου Συμβολαίου των Ηνωμένων Εθνών 1 και υποστηρίζει την Διεθνή Διαφάνεια 2. Συμμορφούμενη με τις Επιχειρηματικές Αρχές της Διεθνούς Διαφάνειας και τις αρχές του Παγκόσμιου Συμβολαίου, σύμφωνα με τις οποίες οι επιχειρήσεις δεσμεύονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς με οποιαδήποτε μορφή της, συμπεριλαμβανομένης της εκβίασης και της δωροδοκίας, η Pirelli επαναλαμβάνει την δέσμευσή της στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω του Προγράμματος Premium Integrity (στη συνέχεια αποκαλούμενο και "Πρόγραμμα"). Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εκπονήθηκε και σαν απάντηση μιας εξειδικευμένης δραστηριότητας αξιολόγησης της έκθεσης στο σχετικό κίνδυνο, και θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αξιολογεί, να παρακολουθεί και να προλαμβάνει τον κίνδυνο διαφθοράς, καθώς επίσης και να εκπονεί κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Το Πρόγραμμα Premium Integrity υιοθετήθηκε με στόχο την δημιουργία ενός δικτύου αναφοράς και την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής "κατά της διαφθοράς" που η Pirelli υλοποιεί ήδη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αρχικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Κώδικα Συμπεριφοράς, και στη συνέχεια με ειδικά προγράμματα και πρότυπα, στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιείται (συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί ο κ.σ. Οργανωτικό Μοντέλο 231, που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις που διέπονται από το ιταλικό δίκαιο). Το Πρόγραμμα Premium Integrity βασίζεται στις ακόλουθες δεσμεύσεις: Η δέσμευση κατά της διαφθοράς: 1 Το Παγκόσμιο Συμβόλαιο των Ηνωμένων Εθνών είναι ένα πρόγραμμα δράσης που προωθείται από τα Ηνωμένα Έθνη, και σκοπεύει να συμπεριλάβει τον κόσμο των επιχειρήσεων μέσω της τήρησης Δέκα Αρχών που αφορούν στους ακόλουθους τομείς: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία της εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς 2 Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) είναι η ΜΚΟ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που στοχεύει στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΔΔ υπολογίζει ετησίως τον ΔΑΔ (Δείκτη Αντίληψης για τη Διαφθορά), ένα δείκτη σύνθεσης που αποτυπώνει το επίπεδο της διαφθοράς πολλών Χωρών του κόσμου. 4/ 17

5 Ο Όμιλος Pirelli δεν ανέχεται κανένα είδος διαφθοράς με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο, με οποιαδήποτε δικαιοδοσία, ούτε καν εκεί όπου τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι αποδεκτές από την συνήθη πρακτική, γίνονται ανεκτές και δεν διώκονται. Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται στους Αποδέκτες του Κώδικα να προσφέρουν δώρα, ή άλλα οφέλη που θα μπορούσαν να συνιστούν παραβίαση των κανόνων, ή αντίκεινται στον Κώδικα, ή μπορούν, αν δημοσιοποιηθούν, να αποτελέσουν προκατάληψη, έστω και μόνο στην εικόνα, για τον Όμιλο Pirelli. Οι αξίες και ο Κώδικας Δεοντολογίας - Αρχές Δεοντολογίας Για τους λόγους αυτούς η Pirelli δεσμεύεται να μην ανέχεται κανένα είδος διαφθοράς με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο, με οποιαδήποτε δικαιοδοσία, ούτε καν εκεί όπου τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι αποδεκτές από την συνήθη πρακτική, γίνονται ανεκτές και δεν διώκονται. Πολιτική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε θέματα υγείας, ασφάλειας και εργασιακών δικαιωμάτων, περιβάλλοντος Στις σχέσεις με τους εκπροσώπους εταιρειών, ιταλικών και ξένων, απαγορεύεται στους Αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς, ακόμα και με την μεσολάβηση τρίτου προσώπου, να δίδουν ή να υπόσχονται σε αυτούς (ή σε συγγενείς τους, γνωστούς, συντρόφους τους...), πέραν των φυσιολογικών εμπορικών και θεσμικών σχέσεων, χρήματα, αγαθά ή άλλα οφέλη που εκ της φύσεώς των αποσκοπούν στην απόκτηση αθέμιτων πλεονεκτημάτων, ήτοι να είναι τέτοια που να δημιουργούν την εντύπωση κακοπιστίας ή παρατυπίας. Οπωσδήποτε απαγορεύεται να δίδουν ή να υπόσχονται χρήματα, αγαθά ή άλλα οφέλη στα ως άνω πρόσωπα, ώστε αυτά να εκτελούν ή να παραλείπουν πράξεις κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν εκ της θέσεώς των ή των υποχρεώσεων πίστης, προκαλώντας βλάβη στην εταιρεία που ανήκουν. Κώδικας Συμπεριφοράς σχετικά με εταιρικά θέματα και θέματα επικοινωνίας στην αγορά Η δέσμευση τήρησης των νόμων: Οι αποδέκτες του Κώδικα Συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου δεσμεύονται να τηρούν τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς ανάλογα με τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία. Δεν πρέπει να αρχίσει ή να συνεχισθεί κάποια σχέση με όσους δεν προτίθενται να τηρήσουν αυτή την αρχή. Κώδικας Συμπεριφοράς στις σχέσεις με εσωτερικούς υπαλλήλους και με τρίτα προς την Εταιρεία άτομα Η προσοχή στην επιλογή του αντισυμβαλλόμενου: Η ανάθεση έργου σε πρόσωπα που θα εργασθούν στο όνομα και/ή για λογαριασμό και/ή για το συμφέρον της Εταιρείας πρέπει να [ ] προβλέπει μια ειδική δεσμευτική ρήτρα συμμόρφωσης στις αρχές δεοντολογίας και συμπεριφοράς της Εταιρείας. Η μη τήρηση της ειδικής ρήτρας θα πρέπει να επιτρέπει στην Εταιρεία τη λύση της συμβατικής σχέσης. 5/ 17

6 Όλοι οι σύμβουλοι, οι προμηθευτές και γενικά οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και/ή για λογαριασμό και/ή για το συμφέρον της Εταιρείας εντοπίζονται και επιλέγονται με απόλυτη αμεροληψία, αυτονομία και ανεξαρτησία κρίσεως. Κατά την επιλογή τους η Εταιρεία φροντίζει να αξιολογεί την ικανότητά τους, την υπόληψη, την ανεξαρτησία, την οργανωτική ικανότητα και την καταλληλότητα στην ορθή και ακριβή εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Κώδικας Συμπεριφοράς στις σχέσεις με εσωτερικούς υπαλλήλους και με τρίτα προς την Εταιρεία άτομα Η προσοχή στον έλεγχο των δραστηριοτήτων του αντισυμβαλλόμενου: Όλοι οι σύμβουλοι και τα άλλα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία οφείλουν να ενεργούν, πάντοτε και άνευ εξαιρέσεων, με ακεραιότητα και επιμέλεια, σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις αρχές της δικαιοσύνης και της νομιμότητας που προβλέπονται από τους κώδικες δεοντολογίας που ενδεχομένως έχουν και οι ίδιοι υιοθετήσει. Κώδικας Συμπεριφοράς στις σχέσεις με τρίτα προς την Εταιρεία άτομα Η δέσμευση στον ορισμό των λογιστικών στοιχείων: Οι υπεύθυνοι των διοικητικών/λογιστικών τμημάτων στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και λόγω της αρμοδιότητάς τους οφείλουν να μεριμνούν ώστε κάθε πράξη να : - είναι νόμιμη, ορθή, εξουσιοδοτημένη και επαληθεύσιμη - είναι σωστά και επαρκώς καταχωρημένη, ώστε να καθιστά δυνατό τον έλεγχο λήψης αποφάσεων, έγκρισης και εφαρμογής - συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επιτρέπουν, ανά πάσα στιγμή, να ελέγχονται τα χαρακτηριστικά και τα κίνητρα της πράξης, καθώς επίσης και την ταυτοποίηση του προσώπου που εξουσιοδοτείται, υλοποιεί, καταχωρεί και επαληθεύει την ίδια την πράξη. Κώδικας Συμπεριφοράς σχετικά με εταιρικά θέματα και θέματα επικοινωνίας στην αγορά Οι ως άνω αρχές πρέπει να τηρούνται αφενός μεν από τους υπαλλήλους της Pirelli αφετέρου δε από τα τρίτα πρόσωπα που συνεργάζονται με την Pirelli. 6/ 17

7 2 Το ρυθμιστικό πλαίσιο Τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάσθηκαν οι παρεμβάσεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που στοχεύουν στην καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ρυθμιστικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από την συνεχή ενίσχυση των κυρώσεων για τα φαινόμενα διαφθοράς, και βασίζεται σε διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες που σκοπεύουν να θέσουν σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μείωση της ετερογένειας μεταξύ των διαφόρων εθνικών νομικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, πολλά κράτη έχουν ήδη υιοθετήσει νόμους που επισύρουν κυρώσεις όχι μόνο για την διαφθορά Δημόσιων Λειτουργών, αλλά και για την διαφθορά των ιδιωτών. Ως πολυεθνικός όμιλος, με επικεφαλής την Pirelli & C. S.p.a. και με δραστηριότητα σε περισσότερες από 160 χώρες, η απαγορεύουν: Pirelli υπόκειται στους νόμους πολλών Χωρών που την προσφορά ή υπόσχεση στον δημόσιο λειτουργό, γηγενή ή ξένο, άμεσα ή έμμεσα, χρημάτων, αμοιβών ή οποιουδήποτε άλλου οφέλους προκειμένου να τον παρακινήσουν να παραλείψει ή να εκτελέσει κάποια πράξη που συνδέεται με το λειτούργημά του (ενεργητική δωροδοκία στον δημόσιο τομέα) την προσφορά ή υπόσχεση σε τρίτους, άμεσα ή έμμεσα, χρημάτων, αμοιβών ή οποιουδήποτε άλλου οφέλους προκειμένου να τους παρακινήσουν να παραλείψουν ή να εκτελέσουν κάποια πράξη που συνδέεται με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί (ενεργητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) να ζητούν ή να λαμβάνουν από τρίτους, άμεσα ή έμμεσα, χρήματα, αμοιβές ή οποιαδήποτε άλλη παροχή προκειμένου να τους παρακινήσουν να παραλείψουν ή να εκτελέσουν κάποια πράξη που συνδέεται με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί (ενεργητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) Η πιθανή παραβίαση αυτών των ρυθμίσεων εξάλλου θα εξέθετε την Pirelli σε μια βαρύτατη και ανεπανόρθωτη βλάβη της υπόληψής της, καθώς επίσης και σε ειδικές κυρώσεις, ακόμα και ανεξάρτητες από την τοπική πειθαρχία της Χώρας στην οποία διαπιστώθηκε η πράξη διαφθοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανωτέρω κυρώσεις θα μπορούσαν να φθάσουν έως την πλήρη απαγόρευση κάθε εμπορικής δραστηριότητας στην συγκεκριμένη Χώρα. 7/ 17

8 3 Πρόγραμμα Premium Integrity 3.1 Στόχοι και πεδίο εφαρμογής Η δέσμευση της Pirelli στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς μετουσιώνεται στο πρόγραμμα Premium Integrity, που στηρίζεται στην άρνηση οποιασδήποτε πράξης διαφθοράς, σε όλες τις μορφές της άμεσες και έμμεσες, και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, και δεσμεύεται να τηρεί όλους τους νόμους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το κείμενο προτίθεται να παράσχει ένα πλαίσιο αναφοράς των πολιτικών που υιοθετεί η Pirelli στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 3.2 Τρόπος μεταφοράς Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της Διαφθοράς - Πρόγραμμα Premium Integrity, αφού εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Pirelli & C. S.p.a., εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό της Pirelli σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς επίσης και από όλους όσοι εργάζονται εξ ονόματος και/ή για λογαριασμό και/ή προς το συμφέρον της Pirelli, ή διατηρούν με αυτήν επιχειρηματικές σχέσεις ή συνεργασίες άλλης φύσεως ( Αποδέκτες ), και οι οποίοι συνεπώς υποχρεούνται να λάβουν γνώση της θεσμικής ιστοσελίδας της Pirelli. Ειδικά προγράμματα Κατάρτισης και Ενημέρωσης, θα οργανωθούν σε επίπεδο Ομίλου, καλύπτοντας όλους τους εργαζόμενους, ενώ όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα πρέπει να υπογράφουν το Πρόγραμμα Premium Integrity. Οι Αποδέκτες δεσμεύονται να τηρούν τους ισχύοντας νόμους και κανονισμούς στις Χώρες που δραστηριοποιούνται, τις εταιρικές διαδικασίες και πολιτικές, και καλούνται να γίνουν φορείς και θεματοφύλακες των αρχών που εμπεριέχονται στον παρόν έγγραφο, με καθημερινό ζήλο και συμμετοχή: μόνο μια ηθικά υπεύθυνη συμπεριφορά υποστηρίζει αποτελεσματικά την επιτυχία ενός Ομίλου. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του παρόντος Προγράμματος θα πρέπει να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 8/ 17

9 3.3 Αναφορές Η Pirelli ενθαρρύνει την τήρηση των αρχών που εμπεριέχονται στον παρόν έγγραφο, προωθώντας μιαν ανοιχτή κουλτούρα που δεν αποδέχεται αντίποινα κανενός είδους σχετικά με ενδεχόμενες αναφορές παραβιάσεων ή υπόνοιες παραβιάσεων του Προγράμματος Premium Integrity. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες υποχρεούνται να αναφέρουν οποιοδήποτε προς αυτούς άμεσο ή έμμεσο αίτημα για καταβολή πληρωμών, δώρων, ταξιδιών, προσωπικών διευκολύνσεων ή άλλων προσωπικών ή οικογενειακών οφελών, ή αίτημα που απευθύνεται σε κάποιον άλλο δικαιούχο σύμφωνα με τις υπάρχουσες περί αναφορών διαδικασίες στην Pirelli, και ειδικότερα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την Πολιτική Καταγγελιών του Ομίλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 3.4 Παραβιάσεις Οι Αποδέκτες που υποψιάζονται ή γνωρίζουν κάποιες παραβιάσεις του Προγράμματος ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της Pirelli, ή παραβιάσεις κανόνων για την καταπολέμηση της διαφθοράς οφείλουν να τις κοινοποιούν χρησιμοποιώντας τους διαύλους και τα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους, και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται και είναι γνωστές στην θεσμική ιστοσελίδα (Πολιτική Καταγγελιών). Ουδείς δύναται να απολυθεί, να τεθεί σε αργία ή να τύχει μεροληπτικής αντιμετώπισης καθ' οιονδήποτε τρόπο κατά την άσκηση των καθηκόντων του επειδή προσπάθησε με καλή πίστη να αναφέρει κάτι σχετικό με την μη τήρηση των διατάξεων της Pirelli. Η Pirelli εγγυάται την ανωνυμία του καταγγέλλοντος και διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα καθ' οιουδήποτε προβαίνει σε πράξεις αντιποίνων ή απειλεί να προβεί σε τέτοιες πράξεις εναντίων όσων έχουν υποβάλλει αναφορές στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Σε περίπτωση παραβίασης του Προγράμματος, η Pirelli θα εφαρμόσει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το πειθαρχικό σύστημα της εταιρείας, τηρώντας τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις διαδικασίες και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στις χώρες όπου η Pirelli δραστηριοποιείται. 9/ 17

10 3.5 Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση Οι Αποδέκτες υποχρεούνται να γνωρίζουν και να τηρούν τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου και τους κανονισμούς σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς που ισχύουν στις Χώρες που δραστηριοποιούνται, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις και να αντιμετωπίζουν με τον κατάλληλο τρόπο ενδεχόμενους κινδύνους διαφθοράς που θα προέκυπταν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Η Pirelli υποστηρίζει και προωθεί κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης: το Πρόγραμμα Premium Integrity (και μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις και προσθήκες) κοινοποιείται σε όλους τους εργαζομένους και διατίθεται στο intranet της εταιρείας. Η ενημέρωση και η κατάρτιση έχουν στόχο να εγγυώνται τη γνώση των κανονισμών, τοπικών και διεθνών, σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου, καθώς επίσης και όλων των περαιτέρω πρωτοβουλιών που τίθενται σε εφαρμογή σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι δραστηριότητες κατάρτισης στοχεύουν και απευθύνονται στους εργαζομένους ανάλογα με την θέση που κατέχουν στην εταιρεία, και σε συνάρτηση με την έκθεσή τους στον κίνδυνο διαφθοράς. 3.6 Έλεγχος και διαρκής βελτίωση Το Τμήμα Συμμόρφωσης παρέχει την στήριξη για την εφαρμογή των αρχών και των διατάξεων του Προγράμματος Premium Integrity και παρακολουθεί σε σταθερή βάση το κίνδυνο διαφθοράς. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Pirelli ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση στις δραστηριότητες των αρχών και των διατάξεων του Προγράμματος Premium Integrity στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που διεξάγονται σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου. 3.7 Κυρώσεις Η Pirelli δεν προβαίνει σε ενέργειες που παραβιάζουν τις παρούσες αρχές και τους ισχύοντες κανονισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις χώρες που δραστηριοποιείται. 10/ 17

11 Σε περίπτωση που κάποιος Αποδέκτης θεωρηθεί υπεύθυνος μιας τέτοιας παραβίασης, η Pirelli εφαρμόζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό/συμβατικό σύστημα, ακόμα και μέχρι την λύση της σύμβασης. 4 Ευαίσθητοι Τομείς Οι Αποδέκτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τα όσα αναγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας, στον Κώδικα Συμπεριφοράς, στους εσωτερικούς Κανονισμούς και να τηρούν τις ακόλουθες αρχές που επιτρέπουν την εναρμόνιση των πολιτικών διαχείρισης στις εν δυνάμει περιοχές κινδύνου, καθορίζοντας με τον τρόπο αυτό ένα πρότυπο οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου που μπορεί να αντιμετωπίζει πιθανές πρακτικές διαφθοράς. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι η Pirelli στις σχέσεις της με τους διάφορους Επιχειρηματικούς της Εταίρους (εργαζόμενους και όλους εκείνους που δραστηριοποιούνται στο όνομα και/ή για λογαριασμό και/ή προς το συμφέρον της Pirelli, ή με την οποίαν διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις ή συνεργασίες άλλης φύσεως) ελέγχει την εμπειρία και τα τεχνικά προσόντα, εκτός του ότι απαιτεί δήλωση περί μη ύπαρξης ερευνών/αποφάσεων σχετικά με πρακτικές διαφθοράς. Επίσης κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να αντιστοιχεί στην ανάλογη λογιστική καταχώρηση, να συνοδεύεται από παραστατικά που απεικονίζουν ορθά και με εύλογες λεπτομέρειες όλες τις πράξεις, και να υπάρχει εγγύηση λεπτομερών ελέγχων. Η παρακολούθηση της απαγόρευσης πρακτικών διαφθοράς είναι θεμελιώδους σημασίας και ιδιαίτερα σημαντική στους κάτωθι ευαίσθητους τομείς: 4.1 Μεσάζοντες και Προμηθευτές Η Pirelli υποστηρίζεται στις δραστηριότητές της από μεσάζοντες και προμηθευτές 3 που πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις περί εντιμότητας και επαγγελματικής ακεραιότητας που αναγνωρίζονται από την Pirelli. Οι σχέσεις με μεσάζοντες και προμηθευτές βασίζονται στις κάτωθι αρχές: Η διαχείριση της σχέσης με τους μεσάζοντες πρέπει να βασίζεται στους υπάρχοντες εταιρικούς Κανόνες (Κανόνας Λειτουργίας OP GE G 07 Σεπτέμβριος 2008 Παροχή Συμβουλευτικών και Επαγγελματικών Υπηρεσιών 3 Ως μεσάζοντες και προμηθευτές νοούνται άτομα που έχουν επαφή ή που ενεργούν μεταξύ δυο ή περισσοτέρων εμπορικών αντισυμβαλλομένων. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, θεωρούνται κατά συνέπεια πράκτορες, αντιπρόσωποι, σύμβουλοι ή εταιρείες συμβούλων, διανομείς, λιανοπωλητές, προμηθευτές, υπεργολάβοι, θυγατρικές, δικαιοπάροχοι. 11/ 17

12 Η επιλογή μεσαζόντων και προμηθευτών βασίζεται σε προηγηθείσες δραστηριότητες επιλογής, οι οποίες διενεργούνται από άτομα που διαθέτουν ανεξάρτητη κρίση, ικανότητα και εξουσιοδότηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της Pirelli. * Η Pirelli στη σχέση της με αυτούς τους συνομιλητές ελέγχει την εμπειρία, και τις τεχνικές ικανότητες, εκτός του ότι απαιτεί δήλωση περί μη ύπαρξης ερευνών/αποφάσεων σχετικά με πρακτικές διαφθοράς. Οι συμβάσεις συντάσσονται εγγράφως, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της Pirelli, και συνοδεύονται από ειδικές ρήτρες με σκοπό, μεταξύ των άλλων, την τήρηση και από πλευράς του αντισυμβαλλομένου των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Pirelli σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς. Κατά την διάρκεια της συνεργασίας απαιτείται από μεσάζοντες και προμηθευτές μια επιχειρηματική συμπεριφορά σύμφωνα με τις ηθικές αρχές της Pirelli, η παραβίαση των οποίων επιτρέπει την άμεση καταγγελία της σύμβασης. Οι οικονομικές αμοιβές που αναγνωρίζονται στον αντισυμβαλλόμενο πρέπει να στηρίζονται σε επαρκή λογιστικά έγγραφα, που επιτρέπουν να ελέγχεται η συνάφεια της παροχής με όσα προβλέπονται στη σύμβαση. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων επιλογής, τα λογιστικά παραστατικά, καθώς επίσης και τα έγγραφα των σχετικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τον αντισυμβαλλόμενο πρέπει να αρχειοθετούνται, να καταχωρίζονται και να φυλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Pirelli. 4.2 Σχέσεις με την Δημόσια Διοίκηση Οι Αποδέκτες, στο πλαίσιο των σχέσεών τους με την Δημόσια Διοίκηση (Δημόσιοι Λειτουργοί) οφείλουν να απέχουν από κάθε ενεργή συμπεριφορά ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να συνιστούν ακόμα και απλή απόπειρα διαφθοράς. Οι Αποδέκτες πρέπει να διατηρούν σαφή έγγραφα των σχέσεων οικονομικής φύσεως από και προς τους Δημόσιους Λειτουργούς. (επί παραδείγματι, έξοδα παραστάσεως, αμοιβές για παροχές εκ μέρους της Δημόσιας Διοίκησης, κ.λπ.). 12/ 17

13 Οποιοδήποτε αίτημα, άμεσο ή έμμεσο, ενός Δημόσιου Λειτουργού με σκοπό την επίτευξη πληρωμών, δώρων, ταξιδιών, προσωπικών διευκολύνσεων ή άλλων οφελών υπέρ του ιδίου ή των μελών της οικογενείας του, γνωστών και συντρόφων, ή που απευθύνεται σε κάποιον άλλο αποδέκτη ώστε να προβεί ή να παραλείψει δραστηριότητες έναντι της Pirelli, πρέπει αμέσως να καταγγέλλονται στον Όμιλο Συμμόρφωσης. Τα ενδεχόμενα δώρα (συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της φιλοξενίας) για θεσμικούς λόγους που προορίζονται για άτομα που ανήκουν ή θα μπορούσαν να συνδεθούν με την Δημόσια Διοίκηση (επί παραδείγματι η συμμετοχή σε εκδηλώσεις που γίνονται με την χορηγία της Pirelli και/ή προβλέπονται δαπάνες που βαρύνουν την Pirelli, μεταξύ των οποίων αναφέρονται εν είδη παραδείγματος η συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Formula 1, η παρουσίαση του Ημερολογίου της Pirelli, κ.λπ.) πρέπει να αναφέρονται στην αρμόδια Διεύθυνση της εταιρείας που ασχολείται με θεσμικά θέματα. Σε κάθε περίπτωση για τα δώρα που προορίζονται για Δημόσιους Λειτουργούς θα πρέπει να κοινοποιείται ο λόγος που σχετίζεται με το συγκεκριμένο δώρο. 4.3 Δώρα και έξοδα παραστάσεως Η Pirelli προσφέρει δώρα και καλύπτει έξοδα παραστάσεως 4 για λόγους αποκλειστικά θεσμικούς, εμπορικούς και για λόγους marketing, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ομίλου και σε κάθε περίπτωση τηρώντας τους νόμους, τα εμπορικά ήθη και - αν είναι γνωστοί -- τους κώδικες δεοντολογίας των εταιρειών/φορέων με τους οποίους διατηρεί σχέσεις. Η διαχείριση των δώρων και των εξόδων παραστάσεως θα πρέπει να τηρεί τα όσα προβλέπονται από τον Κανόνα Λειτουργίας - OP GE G 10 - Δώρα και Έξοδα παραστάσεως, και ειδικότερα τις παρακάτω αρχές αναφοράς: Η Pirelli δεν υπερβαίνει τις επιχειρηματικές συνήθειες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται στην περίπτωση που χαρίζει τέτοια "δώρα" και δεν επιτρέπει κανένα είδος δώρου που θα μπορούσε να δοθεί για να γίνουν ή να παραλειφθούν ειδικές δραστηριότητες έναντι της Pirelli. 4 Τα δώρα και τα έξοδα παραστάσεως νοούνται ως ένα οποιοδήποτε όφελος ή αγαθό που χορηγούνται σ' ένα τρίτο πρόσωπο δωρεάν (συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών, προϊόντων Pzero, φιλοξενίας και ταξιδιών) για να προσφέρουμε σε τρίτους μια θετική εικόνα της εταιρείας και της δραστηριότητάς της σε θέματα αποτελεσματικότητας και οργάνωσης. 13/ 17

14 Επιτρέπεται να δίδονται στους Δημόσιους Λειτουργούς δώρα ή άλλα οφέλη μέτριας αξίας, σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται σε επίπεδο Ομίλου 5 και σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναγράφονται στην παράγραφο "Σχέσεις με την Δημόσια Διοίκηση". Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις θα πρέπει προηγουμένως να κοινοποιούνται από τον Υπεύθυνο Χώρας στην Διεύθυνση της εταιρείας που είναι αρμόδια για θεσμικά ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις σε ότι αφορά δώρα και έξοδα παραστάσεως που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κανονικές θεσμικές, εμπορικές σχέσεις, στις σχέσεις marketing και αβροφροσύνης και/ή στην συνήθη πορεία των εργασιών, και πάντων τέτοιες που μπορούν να προκαλέσουν την εντύπωση ότι στοχεύουν στην απόκτηση ή εκχώρηση αθέμιτων πλεονεκτημάτων. Δεν επιτρέπεται στους εργαζομένους της Pirelli να δέχονται προσφορές, δώρα, ή οποιοδήποτε όφελος υπερβαίνει μια μέτρια αξία 5 από άτομα που με κάποιο τρόπο μπορούν να συνδεθούν με τις εταιρικές δραστηριότητες (προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες, κ.λπ.) και πάντων τέτοια που μπορούν να προκαλέσουν την εντύπωση ότι στοχεύουν στην απόκτηση ή εκχώρηση αθέμιτων πλεονεκτημάτων. Οι εργαζόμενοι που δέχονται οφέλη ή προσφορές πέραν των επιτρεπομένων υποχρεούνται να ενημερώσουν σχετικά τον άμεσα υπεύθυνο διευθυντή και τη διεύθυνση Συμμόρφωσης, που θα αξιολογήσουν την ορθότητά τους σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες. Τα λογιστικά και εγκεκριμένα παραστατικά σε ότι αφορά τα δώρα και τα έξοδα παραστάσεως πρέπει να αρχειοθετούνται, να καταχωρίζονται και να φυλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Pirelli. 4.4 Χορηγίες και προωθητικές ενέργειες Η Pirelli κάνει χορηγίες και προωθητικές δραστηριότητες 6 με στόχο να αυξήσει τη φήμη της και το κύρος του σήματος Pirelli. Οι αποδέκτες εγγυώνται ότι ο επιδιωκόμενος στόχος είναι αποκλειστικά αυτός που αναφέρεται. 5 Το όριο της μέτριας αξίας διαφέρει ανά μεμονωμένη χώρα (στην Ιταλία 250 ευρώ, όπως ορίζεται από τον Κώδικα Συμπεριφοράς). 6 Οι χορηγίες και οι προωθητικές δραστηριότητες καθορίζονται όπως οποιοδήποτε γεγονός ή οργανωμένη δραστηριότητα, με σκοπό να δημιουργήσει ευκαιρίες προώθησης των επιχειρηματικών εργασιών και του σήματος Pirelli. 14/ 17

15 Η διαχείριση χορηγιών και προωθητικών δραστηριοτήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον Κανόνα Λειτουργίας - OP GE G 29 - Μάϊος Διαχείριση χορηγιών λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις παρακάτω αρχές αναφοράς: Η Pirelli εντοπίζει έναν αντισυμβαλλόμενο, με τον οποίο θα αναπτύξει χορηγίες και προωθητικές δραστηριότητες, που θα πληροί τα προαπαιτούμενα της εντιμότητας και της επαγγελματικής ακεραιότητας. Οι συμβάσεις συντάσσονται εγγράφως και συνοδεύονται από ρήτρες με σκοπό την τήρηση και από πλευράς του αντισυμβαλλομένου των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Pirelli σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς. Τα λογιστικά παραστατικά και τα σχετικά έγγραφα των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τον αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να αρχειοθετούνται, να καταχωρίζονται και να φυλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Pirelli. 4.5 Δωρεές, εισφορές και παροχές στην εξωτερική κοινότητα Η Pirelli υποστηρίζει πολλές δραστηριότητες δωρεών 7 υπέρ φυσικών/νομικών προσώπων, φορέων και ιδιωτικών και δημόσιων ενώσεων, με σκοπό την στήριξη έργων ή την επίτευξη των θεσμικών στόχων του δικαιούχου. Η διαχείριση Δωρεών, εισφορών και παροχών στην εξωτερική κοινότητα θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανόνα Λειτουργίας - OP GE G 25 - Δωρεές, Εισφορές και Παροχές στην εξωτερική κοινότητα, και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι αρχές αναφοράς: Ο εντοπισμός των δικαιούχων Εισφορών και Δωρεών γίνεται από άτομα που διαθέτουν ανεξαρτησία κρίσεως, ικανότητα και εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανόνα της Pirelli. Οι δραστηριότητες ανάλυσης και επιλογής των δικαιούχων, καθώς επίσης και τα λογιστικά παραστατικά και τα σχετικά έγγραφα με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τον αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να αρχειοθετούνται, να καταχωρίζονται και να φυλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Pirelli. 7 νοείται ως Εισφορά", οποιαδήποτε υπόθεση παροχής περιουσιακών στοιχείων (ήτοι και χρηματική και σε είδος, υπέρ φυσικών/νομικών προσώπων, φορέων, ενώσεων (δημόσιων και ιδιωτικών, κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών) αποδεδειγμένης εμπειρίας και αναγνωρισιμότητας, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, που δραστηριοποιούνται στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, πολιτισμού, αθλητισμού, έρευνας και καινοτομίας, κοινωνικής αλληλεγγύης/φιλανθρωπίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβάλλοντος/περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 15/ 17

16 4.6 Ανθρώπινοι Πόροι Η διαδικασία αναζήτησης και επιλογής των Ανθρωπίνων Πόρων 8 στην Pirelli γίνεται, εξάλλου, τηρώντας τις αρχές της μη διάκρισης, της απόλυτης αμεροληψίας, της αυτονομίας και της ανεξάρτητης κρίσης, που εγγυώνται ότι η τελική απόφαση θα αναδεικνύει τους καταλληλότερους για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης, και θα εμπεριέχει μια προσφορά σύμφωνα με τις αξίες της αγοράς στην οποία αναφέρεται, διασφαλίζοντας έτσι την ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες της εργασίας. Η διαδικασία επιλογής ειδικότερα πρέπει να συμφωνεί με τα όσα προβλέπονται από τον κανόνα λειτουργίας OP PA G 05 Ιανουάριος 2005 Επιλογή του προσωπικού από άτομα, που λόγω προαπαιτούμενης ικανότητας και ανεξαρτησίας, κρίνονται ικανά για να εκτελέσουν αυτή την εργασία. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: ενδεχόμενες σχέσεις με Δημόσιους Λειτουργούς. τελεσίδικες δικαστικές υποθέσεις. τυχόν αστικές και ποινικές διαδικασίες εις βάρος τους σχετικά με παράνομες δραστηριότητες. 4.7 Πληρωμές Διευκόλυνσης Η Pirelli προωθεί μια παραδειγματική επιχειρηματική συμπεριφορά σε παγκόσμιο επίπεδο, ως εκ τούτου δεν επιτρέπει την καταβολή, προσφορά ή αποδοχή, άμεσα ή έμμεσα, facilitation payment 9, ήτοι πληρωμές και οφέλη κάθε εύρους και είδους, με σκοπό την επιτάχυνση παρεχόμενων υπηρεσιών - ήδη οφειλόμενων - εκ μέρους τρίτων προς την Pirelli. Σε περίπτωση που κάποια facilitation payment ζητηθεί, υποσχεθεί, προσφερθεί, θα πρέπει άμεσα να κοινοποιηθεί στον καθ' ύλη υπεύθυνο και στο Τμήμα Συμμόρφωσης. 8 ορίζεται ως το σύνολο δραστηριοτήτων και φάσεων που οδηγούν στην πρόσληψη νέου προσωπικού (διευθυντικού και υπαλληλικού), συμπεριλαμβανομένων επίσης και των προσωρινά απασχολούμενων, των ασκούμενων και των δικαιούχων υποτροφιών. 9 Τα facilitation payments ορίζονται ως πληρωμές που καταβάλλονται στους Δημόσιους Λειτουργούς για να διευκολύνουν ή να επιταχύνουν "κυβερνητικές δραστηριότητες ρουτίνας" που ήδη οφείλονται στην Εταιρεία όπως, για παράδειγμα, χορήγηση αδειών, άδειες ή άλλα επίσημα έγγραφα, προετοιμασία κυβερνητικών εγγράφων, όπως θεωρήσεις ή άλλα εντάλματα εργασίας, παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, εκφόρτωση/φόρτωση εμπορευμάτων, ή προστασία εύθραυστων/επικίνδυνων αγαθών, σχεδιασμός επισκέψεων επιθεώρησης σε συνδυασμό με την εκτέλεση της σύμβασης ή την διέλευση αγαθών από τη Χώρα. 16/ 17

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Η υποχρέωσή σας να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και τις πολιτικές της Johnson & Johnson. Οι εταιρίες Johnson & Johnson και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EL Η παρούσα ανεπίσηµη ενοποιηµένη απόδοση του κώδικα συµπεριφοράς των µελών του διοικητικού συµβουλίου έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. B ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017

Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017 Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017 1 Εισαγωγή Πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας Στο πλαίσιο της παγκόσμιας δέσμευσής της για εντιμότητα, ακεραιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών (Υ.Α 109088/20-13 ΦΕΚ 2824/2011 Β) Άρθρο 1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 1.1 Προσόντα Οι διαµεσολαβητές πρέπει να είναι διαπιστευµένοι από

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος

Δ. Μυλωνόπουλος 5. Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών ΥΑ 57088/ΔΙΟΕ-1033/2013 ΦΕΚ 3314/2013 Δρ. Δ. Μυλωνόπουλος Καθηγητής 2014 Σκοπός Ποιότητα / διαφάνεια υπηρεσιών που παρέχονται από Λ-Φ Προστασία Ηθικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Συμβολαίου Απλής ΣΜΜΕΑ

Υπόδειγμα Συμβολαίου Απλής ΣΜΜΕΑ Υπόδειγμα Συμβολαίου Απλής ΣΜΜΕΑ Νοέμβριος 2015 Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Erik van Agtmaal και Johan Coolen Factor4 Lange Winkelstraat 26 2010 Antwerpen Βέλγιο T: +32(0)3 225 23 12 E:

Διαβάστε περισσότερα

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς Κάνουμε το σωστό Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε κάθε σημείο των εμπορικών συναλλαγών μας Συνδυάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου Λευκωσία Σεπτέμβριος 2011 Περιεχόμενα: 1. Προσκοπικά Συστήματα και Εφορείες 2 2. Γενική Εφορεία.. 5 3. Οικονομικός Έλεγχος.

Διαβάστε περισσότερα

2001 (Ν. 138(Ι)/2001),

2001 (Ν. 138(Ι)/2001), Θέμα: Υποβολή Γνωστοποιήσεων Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείων/Έναρξη Επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Ν. 138(Ι)/2001),

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατά της ωροδοκίας

Πολιτική Κατά της ωροδοκίας AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Πολιτική Κατά της ωροδοκίας Κάτοχος Εγγράφου Στυλιανή Λεµοντζόγλου / CO Περιεχόµενο Εγγράφου Πολιτική Κατά της ωροδοκίας Έκδοση 1.0 Ηµεροµηνία Έκδοσης Μάιος 2012 Έγκριση Eric Kleijnen /CEO

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ. Αναθεώρηση 2012

Νέος Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ. Αναθεώρηση 2012 Νέος Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ Αναθεώρηση 2012 1 Βασικές Αλλαγές του Κώδικα Δεοντολογίας Εναρμόνιση ΕΟΦ-ΣΦΕΕ Πλήρης ευθυγράμμιση ΣΦΕΕ - ΕΟΦ Εναρμόνιση ΕΟΦ-ΣΦΕΕ προς τη κατεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς Κ ώ δ ι κ α ς Δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς Κ ώ δ ι κ α ς Δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 0 9 Κ ώ δ ι κ α ς Δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς Παράρτημα του Μοντέλου οργάνωσης και διαχείρισης (Ν.Δ της 8ης Ιουνίου 2001, αρ.231 και αρθρ.30 του Ν.Δ της 9ης Απριλίου 2008, αρ.81) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα