ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2005

2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Παρουσίαση των πιο γνωστών και εύχρηστων μεθόδων προβλέψεων και διαμόρφωση προβλέψεων για τις πωλήσεις των Ι.Χ. Αυτοκινήτων σε Δεκαπέντε Χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2005

3 ΑΦΙΕΡΩΣΗ Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αφιερώνεται στους γονείς μου Στέφανο και Κωνσταντίνα Παναγιώτου για τη στήριξη και τη βοήθεια που μου παρείχαν καθ όλη τη διάρκεια των Μεταπτυχιακών μου Σπουδών

4 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σημαντικοί Όροι Πρόβλεψη, ποσοτικές μέθοδοι προβλέψεων, ποιοτικές μέθοδοι προβλέψεων, αιτιώδη πρότυπα, απλή γραμμική παλινδρόμηση, ανάλυση χρονοσειρών, μέθοδοι εξομάλυνσης, μέθοδος Winters, διάσπαση χρονοσειρών, πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα της διάσπασης χρονοσειρών, συνθετικά στοιχεία χρονοσειράς ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αφενός η παρουσίαση ορισμένων γνωστών και ευρέως χρησιμοποιούμενων ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων προβλέψεων και αφετέρου η διαμόρφωση προβλέψεων για τις πωλήσεις των I.X. αυτοκινήτων σε δεκαπέντε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές έννοιες της μεθοδολογίας των προβλέψεων. Στα επόμενα τρία κεφάλαια παρουσιάζονται ποσοτικές μέθοδοι προβλέψεων. Στο Δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα υποδείγματα της Απλής και Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης, που εντάσσονται στην κατηγορία των αιτιολογικών προτύπων και στο Τρίτο και Τέταρτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με την ανάλυση των χρονοσειρών. Συγκεκριμένα, στο Τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις πιο γνωστές μεθόδους εξομάλυνσης των παρατηρήσεων μιας χρονοσειράς και στο Τέταρτο περιγράφουμε τη διαδικασία διάσπασης μιας χρονοσειράς στα συνθετικά της στοιχεία (Εποχικότητα, Τάση, Κυκλικότητα και Μη Κανονικότητα). Στο Πέμπτο

5 κεφάλαιο περιγράφουμε ορισμένες από τις πιο γνωστές ποιοτικές μεθόδους που υπάρχουν για τη διαμόρφωση προβλέψεων. Τα κεφάλαια αυτά ολοκληρώνουν το θεωρητικό μέρος της εργασίας. Στο Έκτο κεφάλαιο διαμορφώνουμε (1) Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για τις πωλήσεις των Ι.Χ. αυτοκινήτων σε δεκαπέντε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Μεθόδου Winters και του Πολλαπλασιαστικού Υποδείγματος της Διάσπασης των Χρονοσειρών και (2) Μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τις πωλήσεις των Ι.Χ. αυτοκινήτων σε δεκαπέντε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του υποδείγματος της Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης, με εξαρτημένη μεταβλητή τις πωλήσεις των αυτοκινήτων και ανεξάρτητη μεταβλητή το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Έπειτα από την ολοκλήρωση του εμπειρικού μέρους αυτής της εργασίας καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα : I) Τα αποτελέσματα της μεθόδου Winters στερούνται αξιοπιστίας γιατί οι παράμετροι εξομάλυνσης των τιμών της χρονοσειράς (α), της Τάσης (β) και της εποχικότητας (γ) λαμβάνουν ακραίες τιμές και έτσι δεν επιτυγχάνεται καλή εξομάλυνση των τιμών της χρονοσειράς. II)Τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε από το πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα της διάσπασης των χρονοσειρών είναι αξιόπιστα και δείχνουν ότι : Πρώτον, η πλειοψηφία των εξεταζόμενων χωρών ακολουθεί το ίδιο εποχικό πρότυπο (με διαφορετικές εντάσεις) και δεύτερον, ότι διαθέτει γραμμική τάση με αρνητική κλίση, γεγονός που καταδεικνύει μια πτώση των πωλήσεων των αυτοκινήτων και III) Χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα της απλής γραμμικής παλινδρόμησης, με εξαρτημένη μεταβλητή τις πωλήσεις αυτοκινήτων και ανεξάρτητη το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, πέντε από τα δεκαπέντε συνολικά εκτιμηθέντα υποδείγματα κρίθηκαν αξιόπιστα για τη διαμόρφωση προβλέψεων. Τα υπόλοιπα δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση προβλέψεων, καθώς η ποσοτική σχέση μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών ήταν μη σημαντική.

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ I II XV ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 1.1 Εισαγωγή Σημασία της πρόβλεψης για τις επιχειρήσεις Είδη και πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία Προβλέψεων Διάρθρωση συστήματος προβλέψεων Κατηγορίες προβλέψεων Μέθοδοι προβλέψεων 12 Επιλεγμένη βιβλιογραφία 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2.1 Εισαγωγή Μεθοδολογία ανάλυσης παλινδρόμησης Απλή γραμμική παλινδρόμηση Προσδιορισμός του υποδείγματος Υποθέσεις του απλού γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης Εκτίμηση υποδείγματος Ερμηνευτική ικανότητα υποδείγματος και Στατιστική αναφορά Διενέργεια Προβλέψεων Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση Προσδιορισμός του υποδείγματος 26

7 Οι υποθέσεις του υποδείγματος πολλαπλής γραμμικής Παλινδρόμησης Εκτίμηση υποδείγματος Ερμηνευτική ικανότητα υποδείγματος και Στατιστική αναφορά Διενέργεια Προβλέψεων Προβλήματα στην ανάλυση παλινδρόμησης 30 Επιλεγμένη βιβλιογραφία 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Απλός Κινητός Μέσος (Simple Moving Average) Σταθμισμένος Κινητός Μέσος ( Weighted Moving Average) Διπλός Κινητός Μέσος (Double Moving Average) Απλή Εκθετική Εξομάλυνση (Simple Exponential Smoothing) Διπλή Εκθετική Εξομάλυνση (Double Exponential Smoothing) Εκθετική εξομάλυνση με προσαρμογή στην τάση : Μέθοδος Holt Εκθετική εξομάλυνση με προσαρμογή στην τάση και στην Εποχικότητα :Μέθοδος Winters Κριτήρια για την αξιολόγηση της ακρίβειας των προβλέψεων Μέσο Σφάλμα (Mean Error ME) Μέση Απόλυτη Απόκλιση (Mean absolute Deviation MAD) Μέσο Σφάλμα Τετραγώνου (Mean Squared Error MSE) Μέσο Απόλυτο Ποσοστιαίο Σφάλμα (Mean Absolute Percentage Error MAPE) Μέσο Ποσοστιαίο Σφάλμα (Mean percentage Error MPE) 57 Επιλεγμένη Βιβλιογραφία 58

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 4.1 Εισαγωγή Διάσπαση Χρονοσειρών Ανάλυση Εποχικών Διακυμάνσεων Ανάλυση Μακροχρόνιας Τάσης Ανάλυση Κυκλικών Διακυμάνσεων Ανάλυση Μη Κανονικότητας Διαμόρφωση Προβλέψεων 72 Επιλεγμένη βιβλιογραφία 74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 5.1 Εισαγωγή Η μέθοδος των Δελφών Η μέθοδος εκτιμήσεων των Διοικητικών Στελεχών Η μέθοδος των Σεναρίων Η μέθοδος Brainstorming Έρευνα Αγοράς Άλλες ποιοτικές μέθοδοι προβλέψεων 87 Επιλεγμένη βιβλιογραφία 90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 Εισαγωγή Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Εκθετικής Εξομάλυνσης με προσαρμογή στη Τάση και στην Εποχικότητα (Μέθοδος Winters) 95

9 Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Αυστρία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Βέλγιο Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Γαλλία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Γερμανία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Δανία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ιρλανδία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ισπανία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ιταλία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Λουξεμβούργο Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ολλανδία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Πορτογαλία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Σουηδία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Φινλανδία Συμπεράσματα Σχόλια από την εφαρμογή της μεθόδου Winters Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων χρησιμοποιώντας το Πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα της Διάσπασης χρονοσειρών Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Αυστρία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Βέλγιο Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Γαλλία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Γερμανία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Δανία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα 151

10 Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ιρλανδία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ισπανία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ιταλία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Λουξεμβούργο Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ολλανδία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Πορτογαλία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Σουηδία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Φινλανδία Συμπεράσματα Σχόλια από την εφαρμογή του πολλαπλασιαστικού υποδείγματος της διάσπασης χρονοσειρών Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα της Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης Προβλέψεις για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Αυστρία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Βέλγιο Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Γαλλία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Γερμανία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Δανία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ιρλανδία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ισπανία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ιταλία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Λουξεμβούργο Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ολλανδία 238

11 Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Πορτογαλία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Σουηδία Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Φινλανδία Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων Σχόλια Συμπεράσματα από την διαμόρφωση προβλέψεων βάσει της μεθόδου Winters, του Πολλαπλασιαστικού Υποδείγματος της Διάσπασης Χρονοσειρών και του Υποδείγματος της Απλής γραμμικής Παλινδρόμησης 255 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 258

12 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους καθηγητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Οικονόμου Γεώργιο, που ήταν ο επιβλέπων καθηγητής της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια που προσέφερε καθ όλη τη διάρκεια της συγγραφής της, καθώς και τον κ. Αγιακλόγλου Χρήστο για τις πολύτιμες συμβουλές και την καθοδήγηση που μου παρείχε κατά τη διάρκεια συγγραφής του εμπειρικού μέρους της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. I

13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Αυστρία με τη μέθοδο Winters για α=0,31, β=0,99 και γ=0,99 97 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Βέλγιο με τη μέθοδο Winters για α=0,41, β=0,01 και γ=0,85 99 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Γαλλία με τη μέθοδο Winters για α=0,47, β=0,01 και γ=0, ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Γερμανία με τη μέθοδο Winters για α=0,01, β=0,07 και γ=0, ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Δανία με τη μέθοδο Winters για α=0,52, β=0,01 και γ=0, ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα με τη μέθοδο Winters για α=0,61, β=0,01 και γ=0, ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη μέθοδο Winters για α=0,39, β=0,01 και γ=0, II

14 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ιρλανδία με τη μέθοδο Winters για α=0,72, β=0,17 και γ=0, ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ισπανία με τη μέθοδο Winters για α=0,32, β=0,01 και γ=0, ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ιταλία με τη μέθοδο Winters για α=0,02, β=0,99 και γ=0, ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Λουξεμβούργο με τη μέθοδο Winters για α=0,46, β=0,19 και γ=0, ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ολλανδία με τη μέθοδο Winters για α=0,14, β=0,61 και γ=0, ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Πορτογαλία με τη μέθοδο Winters για α=0,44, β=0,10 και γ=0, ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Σουηδία με τη μέθοδο Winters για α=0,74, β=0,01 και γ=0, ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Φινλανδία με τη μέθοδο Winters για α=0,68, β=0,01 και γ=0, III

15 ΠΙΝΑΚΑΣ : «Άριστες» τιμές των Παραμέτρων εξομάλυνσης α, β και γ της μεθόδου Winters για τις δεκαπέντε εξεταζόμενες χώρες 127 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για την Αυστρία 131 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για την Αυστρία 131 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Αυστρία 132 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Αυστρία 133 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Αυστρία 133 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για το Βέλγιο 136 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για το Βέλγιο 136 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στο Βέλγιο 137 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων των αυτοκινήτων στο Βέλγιο 138 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Βέλγιο 138 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για τη Γαλλία 140 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για τη Γαλλία 140 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στη Γαλλία 141 IV

16 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Γαλλία 142 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Γαλλία 142 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για τη Γερμανία 144 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για τη Γερμανία 144 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στη Γερμανία 145 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Γερμανία 146 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Γερμανία 146 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για τη Δανία 148 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για τη Δανία 148 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στη Δανία 149 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Δανία 150 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Δανία 150 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για την Ελλάδα 152 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για την Ελλάδα 152 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Ελλάδα 153 V

17 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ελλάδα 154 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα 154 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για το Ηνωμένο Βασίλειο 156 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για το Ηνωμένο Βασίλειο 157 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο 157 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων των αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο 158 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο 158 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για την Ιρλανδία 160 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για την Ιρλανδία 160 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Ιρλανδία 161 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ιρλανδία 162 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ιρλανδία 162 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για την Ισπανία 164 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για την Ισπανία 164 VI

18 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Ισπανία 165 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ισπανία 166 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ισπανία 166 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για την Ιταλία 168 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για την Ιταλία 168 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Ιταλία 169 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ιταλία 170 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ιταλία 170 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για το Λουξεμβούργο 172 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για το Λουξεμβούργο 172 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στο Λουξεμβούργο 173 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων των αυτοκινήτων στο Λουξεμβούργο 174 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο Λουξεμβούργο 174 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για την Ολλανδία 176 VII

19 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για την Ολλανδία 176 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Ολλανδία 177 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ολλανδία 178 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ολλανδία 178 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για την Πορτογαλία 180 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για την Πορτογαλία 180 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Πορτογαλία 181 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των Πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Πορτογαλία 182 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Πορτογαλία 182 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για τη Σουηδία 184 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για τη Σουηδία 184 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στη Σουηδία 185 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Σουηδία 186 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Σουηδία 186 VIII

20 ΠΙΝΑΚΑΣ : Δεδομένα, εποχικοί δείκτες και τιμές απαλλαγμένες εποχικότητας για τη Φινλανδία 188 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες για τη Φινλανδία 188 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός Μακροχρόνιας τάσης για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων στη Φινλανδία 189 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσδιορισμός κυκλικών διακυμάνσεων των Πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Φινλανδία 190 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη Φινλανδία 190 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προσαρμοσμένοι εποχικοί δείκτες στις δεκαπέντε υπό εξέταση χώρες 193 ΠΙΝΑΚΑΣ : Εκτιμητές των συντελεστών (α) και (β) των γραμμικών υποδειγμάτων της τάσης για τις δεκαπέντε εξεταζόμενες χώρες 196 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων βάσει της μεθόδου Winters και του Πολλαπλασιαστικού υποδείγματος της διάσπασης χρονοσειρών για την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία 200 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων βάσει της μεθόδου Winters και του Πολλαπλασιαστικού υποδείγματος της διάσπασης χρονοσειρών για τη Δανία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία 201 IX

21 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων βάσει της μεθόδου Winters και του Πολλαπλασιαστικού υποδείγματος της διάσπασης χρονοσειρών για την Ισπανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία 202 ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτοκινήτων βάσει της μεθόδου Winters και του Πολλαπλασιαστικού υποδείγματος της διάσπασης χρονοσειρών για την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία 203 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Αυστρία 206 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για την Αυστρία) 207 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για την Αυστρία) 207 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για το Βέλγιο 208 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για το Βέλγιο) 209 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για το Βέλγιο) 210 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για τη Γαλλία 211 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για τη Γαλλία) 212 X

22 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για τη Γαλλία) 212 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για τη Γερμανία 213 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για τη Γερμανία) 214 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για τη Γερμανία) 215 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για τη Δανία 216 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για τη Δανία) 217 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για τη Δανία) 217 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Ελλάδα 219 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για την Ελλάδα) 220 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για την Ελλάδα) 220 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για το Ηνωμένο Βασίλειο 223 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για το Ηνωμένο Βασίλειο) 224 XI

23 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για το Ηνωμένο Βασίλειο) 224 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Ιρλανδία 225 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για την Ιρλανδία) 226 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για την Ιρλανδία) 227 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Ισπανία 228 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για την Ισπανία) 229 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για την Ισπανία) 229 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Ιταλία 232 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για την Ιταλία) 233 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για την Ιταλία) 233 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για το Λουξεμβούργο 235 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για το Λουξεμβούργο) 236 XII

24 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για το Λουξεμβούργο) 236 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Ολλανδία 239 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για την Ολλανδία) 240 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για την Ολλανδία) 240 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Πορτογαλία 242 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για την Πορτογαλία) 243 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για την Πορτογαλία) 243 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για τη Σουηδία 245 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για τη Σουηδία) 246 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για τη Σουηδία) 246 ΠΙΝΑΚΑΣ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για τη Φινλανδία 249 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης ( για τη Φινλανδία) 250 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για τη Φινλανδία) 250 XIII

25 ΠΙΝΑΚΑΣ : Ερμηνευτική Ικανότητα των υποδειγμάτων και Στατιστική Σημαντικότητα των Συντελεστών της Παλινδρόμησης (για όλες τις εξεταζόμενες χώρες) 253 ΠΙΝΑΚΑΣ : Έλεγχοι για Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα και Κανονικότητα (για όλες τις εξεταζόμενες χώρες) 253 XIV

26 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 : Διάρθρωση ενός συστήματος Πρόβλεψης 8 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 : Μέθοδοι προβλέψεων που θα εξεταστούν στην παρούσα εργασία 13 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 : Τα στάδια της Ανάλυσης Παλινδρόμησης 19 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Αυστρία με τη μέθοδο Winters για α=0,31, β=0,99 και γ=0,99 98 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στο Βέλγιο με τη μέθοδο Winters για α=0,41, β=0,01 και γ=0, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Γαλλία με τη μέθοδο Winters για α=0,47, β=0,01 και γ=0, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Γερμανία με τη μέθοδο Winters για α=0,01, β=0,07 και γ=0, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Δανία με τη μέθοδο Winters για α=0,52, β=0,01 και γ=0, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ελλάδα με τη μέθοδο Winters για α=0,61, β=0,01 και γ=0, XV

27 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη μέθοδο Winters για α=0,39, β=0,01 και γ=0, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ιρλανδία με τη μέθοδο Winters για α=0,72, β=0,17 και γ=0, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ισπανία με τη μέθοδο Winters για α=0,32, β=0,01 και γ=0, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ιταλία με τη μέθοδο Winters για α=0,02, β=0,99 και γ=0, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στο Λουξεμβούργο με τη μέθοδο Winters για α=0,46, β=0,19 και γ=0, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ολλανδία με τη μέθοδο Winters για α=0,14, β=0,61 και γ=0, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Πορτογαλία με τη μέθοδο Winters για α=0,44, β=0,10 και γ=0, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Σουηδία με τη μέθοδο Winters για α=0,74, β=0,01 και γ=0, XVI

28 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Φινλανδία με τη μέθοδο Winters για α=0,68, β=0,01 και γ=0, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Αυστρία 134 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στο Βέλγιο 139 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Γαλλία 143 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Γερμανία 147 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Δανία 151 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ελλάδα 155 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο 159 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ιρλανδία 163 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ισπανία 167 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ιταλία 171 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στο Λουξεμβούργο 175 XVII

29 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Ολλανδία 179 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στην Πορτογαλία 183 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Σουηδία 187 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Τάση, πραγματικές και προβλεπόμενες τιμές των πωλήσεων των αυτοκινήτων στη Φινλανδία 191 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Αυστρία 206 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για το Βέλγιο 209 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για τη Γαλλία 211 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για τη Γερμανία 214 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για τη Δανία 216 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Ελλάδα 219 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για το Ηνωμένο Βασίλειο 223 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Ιρλανδία 226 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Ισπανία 228 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Ιταλία 232 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για το Λουξεμβούργο 235 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Ολλανδία 239 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για την Πορτογαλία 242 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για τη Σουηδία 245 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Πωλήσεις αυτοκινήτων και Α.Ε.Π για τη Φινλανδία 249 XVIII

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελένη Β. Ντινόπαπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Αλέξανδρος Θ. Αηδονόπουλος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Αλέξανδρος Θ. Αηδονόπουλος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αλέξανδρος Θ. Αηδονόπουλος Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου Πρόλογος Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον σημερινό σύνθετο επιχειρηματικό κόσμο των μεγάλων και ταχύτατων αλλαγών, της αυξανόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Μ. 8049

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT Επιβλέπων καθηγητής: Αθανάσιος Νούλας Εκπόνηση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα