ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η συµφωνία σας µε την ALPHA BANK CYPRUS LTD αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (οι «Γενικοί Όροι») και τους Επιπρόσθετους Όρους οι οποίοι ισχύουν για τα προϊόντα / υπηρεσίες τα οποία σας παρέχουµε και τα οποία περιγράφονται στους παρόντες Γενικούς Όρους. Οι Γενικοί Όροι περιλαµβάνουν τα Τµήµατα Ι VIΙΙ κατωτέρω. Οι Επιπρόσθετοι Όροι περιλαµβάνουν (α) το τιµολόγιο προµηθειών µας, (β) τα επιτόκια που ισχύουν από καιρού εις καιρόν για το σχετικό προϊόν / υπηρεσία που σας παρέχουµε και για τα οποία µπορείτε να πληροφορηθείτε στην ιστοσελίδα µας, στα καταστήµατά µας και πριν συµφωνήσετε µαζί µας για την παροχή σε σας οποιουδήποτε προϊόντος / υπηρεσίας από εµάς και (γ) οποιουσδήποτε άλλους ειδικούς όρους οι οποίοι ισχύουν για οποιοδήποτε προϊόν / υπηρεσία που σας παρέχουµε. Οι Επιπρόσθετοι Όροι και οι Γενικοί Όροι θα αναφέρονται εφεξής ως οι «Όροι». Στους Όρους και εκτός όπου το κείµενο απαιτεί διαφορετικά, λέξεις οι οποίες υποδηλώνουν τον ενικό αριθµό περιλαµβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα. Επίσης, το αρσενικό γένος περιλαµβάνει το θηλυκό γένος και αντίστροφα. Το Τµήµα Ι και τα Τµήµατα IV, V, VI, VII και VIII αποτελούν ξεχωριστή σύµβαση - πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών από εµάς σε εσάς στο Λογαριασµό σας σε σχέση µε Εντολές Πληρωµών που λαµβάνουµε από εσάς σε κατάστηµά µας, µέσω της υπηρεσίας Alpha Express Banking, µε Κάρτα, µέσω τηλεοµοιοτύπου ή µέσω αλληλογραφίας ή που λαµβάνουµε µέσω ή από το ικαιούχο. Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους πριν συµπληρώσετε οποιαδήποτε αίτηση για άνοιγµα λογαριασµού και πριν να δώσετε εντολές για την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωµών ή τις άλλες υπηρεσίες και/ή προϊόντα που αναφέρονται στους Όρους, αφού υπογράφοντας οποιαδήποτε αίτηση επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, αποδεχθεί και συµφωνείτε ανεπιφύλακτα µε τους Όρους. 1

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισµοί TMHMA I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μέρος Α 1. Παρεχόµενες υπηρεσίες πληρωµών 2. Στοιχεία που πρέπει να µας παρέχετε όταν δίδετε Εντολή Πληρωµής 3. Τύπος και ιαδικασία κοινοποίησης εξουσιοδότησης και ανάκληση Εντολής Πληρωµής 4. Χρόνοι λήψης Εντολών Πληρωµών, χρόνοι λήξης ηµερήσιων εργασιών 5. Προθεσµία εκτέλεσης Εντολής Πληρωµής 6. Όρια δαπανών 7. Επιβαρύνσεις, επιτόκια και συναλλαγµατικές ισοτιµίες 8. Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας 9. Μέτρα ασφαλείας Μέρος Β 10. Πότε θα διενεργούµε και δεν θα διενεργούµε Πληρωµές 11. Άρνηση εκτέλεσης Εντολών Πληρωµής 12. Έρευνες σε σχέση µε Εντολή Πληρωµής Μέρος Γ 13. Άµεσες Χρεώσεις (εκτός Άµεσων Χρεώσεων SEPA) 14. Πληρωµές µε Κάρτα 15. Αναλήψεις µετρητών 16. Καταθέσεις µετρητών 17. Πάγιες Εντολές 18. Όροι λειτουργίας Τρεχούµενων Λογαριασµών, Λογαριασµών Ταµιευτηρίου και Λογαριασµών Προειδοποίησης Μέρος 19. Καταστάσεις λογαριασµών / πληροφορίες 20. Ευθύνες 21. ικαίωµα αναστολής Μέσου Πληρωµών 22. Τροποποίηση των Γενικών Όρων 23. Τερµατισµός 24. ιάρκεια της σύµβασης 25. Ρήτρα δικαιοδοσίας και εφαρµοστέο δίκαιο 26. Επικοινωνία 27. ιαδικασίες υποβολής καταγγελιών και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 28. Ταυτοποίηση / Νοµιµοποίηση ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙV ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA EXPRESS BANKING ΤΜΗΜΑ VI ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑ VII ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ MΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ SEPA ΤΜΗΜΑ VΙII ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ SEPA Παράρτηµα Α Παράρτηµα Β 2

3 Ορισµοί Στους παρόντες Γενικούς Όρους οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν το ακόλουθο νόηµα: «ΑΕΒ» ή «Alpha Express Banking» σηµαίνει την υπηρεσία Alpha Express Banking για την παροχή από εµάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής, οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της οποίας περιλαµβάνονται στο Τµήµα V των Γενικών Όρων. «Alpha SMS Banking» σηµαίνει την υπηρεσία αποστολής από εµάς γραπτών µηνυµάτων (γνωστών ως Short Message Service ή SMS) στον αριθµό κινητού τηλεφώνου που καθορίζει ο Χρήστης, και µε τα οποία παρέχονται πληροφορίες για ενηµέρωση για υπόλοιπα και κίνηση λογαριασµών (γνωστά ως «SMS Ερωτήσεις») και/ή ενηµερωτικά µηνύµατα σχετικά µε συναλλαγές και ενέργειες του Χρήστη στο AEB (γνωστά ως «SMS Alerts») και/ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες δυνατόν να προσθέσουµε σε σχέση µε τη χρήση και/ή ασφάλεια της υπηρεσίας ΑΕΒ. «Credential ID» σηµαίνει το διακριτικό κωδικό που αναγράφεται όπισθεν της Συσκευής ΠΚΑ ο οποίος είναι µοναδικός για κάθε Συσκευή ΠΚΑ ή τον διακριτικό κωδικό που δίδεται στο Χρήστη σε σχέση µε την Εφαρµογή «Alpha Safe Access», όταν αυτός την εγκαθιστά στη συσκευή έξυπνου κινητού (smartphone) ή ταµπλέτας αφής (υπολογιστές tablet). «Αριθµός Συνδροµητή» σηµαίνει τον αριθµό αναγνώρισης που εκδίδεται από εµάς στον κάθε Χρήστη, για να χρησιµοποιηθεί από το Χρήστη µαζί µε το ΡΙΝ για να του δοθεί πρόσβαση στην υπηρεσία AEB και να τον καθιστά ικανό να διεκπεραιώνει συναλλαγές µέσω της υπηρεσίας AΕB. «Άµεση Χρέωση SEPA» σηµαίνει την άµεση χρέωση που ορίζεται στο Τµήµα VIII των Γενικών Όρων. «ΑΤΜ» σηµαίνει οποιαδήποτε Αυτόµατη Ταµειακή Μηχανή µας µέσω της οποίας µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες µε τη χρησιµοποίηση της Κάρτας και του ΡΙΝ σας. «ιαχειριστής Λογαριασµού» σηµαίνει, στην περίπτωση κατά την οποία ο Κάτοχος Λογαριασµού είναι νοµικό πρόσωπο, το άτοµο που εξουσιοδοτείται από τον Κάτοχο Λογαριασµού να έχει πρόσβαση στο Λογαριασµό µέσω της υπηρεσίας AEB σύµφωνα µε το δικαίωµα πρόσβασης το οποίο του έχει αποδοθεί και το οποίο έχει επίσης το δικαίωµα, εκ µέρους του Κατόχου Λογαριασµού, να επιλέγει κατά πόσο ο Λογαριασµός µπορεί µόνο να χρεώνεται ή µόνο να πιστώνεται ή και τα δύο, να συνδέει / αποσυνδέει λογαριασµούς από την υπηρεσία AEB και το δικαίωµα να διορίζει χρήστες για να βλέπουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών και/ή να καταχωρούν συναλλαγές, οι οποίες για να διεκπεραιωθούν πρέπει να εγκρίνονται από άτοµο το οποίο έχει τέτοια εξουσία ή να αφαιρεί από τέτοια άτοµα την εξουσία αυτή. «ικαιούχος» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί λογαριασµό πληρωµών και το οποίο είναι ο σκοπούµενος αποδέκτης των χρηµατικών ποσών που αποτελούν αντικείµενο µιας Πράξης Πληρωµής. ««Εφαρµογή «Alpha Safe Access»» σηµαίνει την εφαρµογή παραγωγής Πρόσθετων Κωδικών Ασφαλείας για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphone) ή ταµπλέτες αφής (υπολογιστές tablet) µε λειτουργικό σύστηµα ios ή Android ή Microsoft Windows, οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται όταν ο Χρήστης διενεργεί συναλλαγές µέσω του Alpha Express Banking προς Τρίτα Πρόσωπα. «Εµείς» «µας» «εµάς» σηµαίνει την ALPHA BANK CYPRUS LTD (HE923) εκ Γωνίας Χείλωνος & Γλάδστωνος, Πλατείας Στυλιανού Λένα, 1101, Λευκωσία, φράση που περιλαµβάνει τους διαδόχους και/ή εκδοχείς αυτής. «Εντεταλµένο Άτοµο» σηµαίνει, αναφορικά µε την υπηρεσία αποδοχής εντολών µέσω τηλεοµοιοτύπου, στην περίπτωση που ο Κάτοχος Λογαριασµού είναι νοµικό πρόσωπο, το άτοµο ή άτοµα το/τα οποίο/α έχει υποδείξει στην αίτηση για παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ως εξουσιοδοτηµένο/α για να δίδει/ουν Εντολές προς εµάς εκ µέρους του. «Εντεταλµένος Χρήστης» σηµαίνει, στην περίπτωση που ο Κάτοχος Λογαριασµού είναι νοµικό πρόσωπο, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποδειχθεί ως εντεταλµένο και/ή έχει εξουσιοδοτηθεί από το ιαχειριστή Λογαριασµού για χρήση, σχετικά µε το Λογαριασµό, συγκεκριµένων υπηρεσιών που παρέχονται από την υπηρεσία AEB. «Εντολές» σηµαίνει τις οδηγίες και/ή εντολές που περιέχονται σε οποιαδήποτε διαταγή, ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία µέσω τηλεοµοιοτύπου σε σχέση µε το λογαριασµό του Κατόχου Λογαριασµού ή άλλες διευκολύνσεις ή τραπεζικές διευθετήσεις του Κατόχου Λογαριασµού µε εµάς. «Εντολή Πληρωµής» σηµαίνει κάθε οδηγία του Πληρωτή ή του ικαιούχου προς τον οικείο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών µε την οποία του ζητείται να εκτελέσει µια Πράξη Πληρωµής. «Εξουσιοδοτηµένος Κάτοχος Κάρτας» σηµαίνει το πρόσωπο προς το οποίο εµείς εκδίδουµε Κάρτα και έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί την Κάρτα, µετά από αίτηση του Κατόχου Κάρτας. «Εξουσιοδοτηµένος Χρήστης» σηµαίνει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από τον Κάτοχο Λογαριασµού για χρήση των συγκεκριµένων υπηρεσιών που προσφέρονται από την υπηρεσία AEB. «Εργάσιµη Ηµέρα» σηµαίνει οποιαδήποτε ηµέρα µεταξύ ευτέρας και Παρασκευής πλην των τραπεζικών αργιών στην Κυπριακή ηµοκρατία. «Εσείς», «σας», «εσάς» σηµαίνει (α) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο τηρεί λογαριασµό µαζί µας, (β) εάν πρόκειται για την παροχή Κάρτας σηµαίνει τον Κάτοχο Κάρτας, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει υπογράψει την αίτηση για την έκδοση Κάρτας στο όνοµά του και στο όνοµα του οποίου τηρείται ο Λογαριασµός Κάρτας, ή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισµό, την εταιρεία ή το συνεταιρισµό η οποία έχει υπογράψει την αίτηση για την έκδοση κάρτας σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας, και στο όνοµα του οποίου (δηλ. του Κατόχου Κάρτας) τηρείται ο Λογαριασµός Κάρτας (γ) εάν πρόκειται για την παροχή της υπηρεσίας ΑΕΒ σηµαίνει τον Κάτοχο Λογαριασµού, δηλαδή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει υπογράψει την αίτηση για παροχή της υπηρεσίας, η οποία έχει γίνει αποδεχτή από εµάς για χρήση, από το Χρήστη, των υπηρεσιών που προσφέρονται από την υπηρεσία AEB από καιρό σε καιρό (δ) εάν πρόκειται για την παροχή της υπηρεσίας αποδοχής εντολών µέσω τηλεοµοιοτύπου, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει υπογράψει την αίτηση για παροχή της υπηρεσίας αποδοχής εντολών µέσω τηλεοµοιοτύπου η οποία έχει γίνει αποδεκτή από εµάς. 3

4 Ορισµοί «Εταιρεία Αποδοχής και Επεξεργασίας Συναλλαγών Καρτών» σηµαίνει τον/τους οργανισµό/ούς ο/οι οποίος/οι αποδέχεται/ονται και επεξεργάζεται/ονται τη Συναλλαγή Κάρτας η οποία ακολούθως αποστέλλεται σε µας. «Ηλεκτρονικό Αρχείο» σηµαίνει προκαθορισµένο αρχείο δεδοµένων που αφορά στην εκτέλεση Εντολών Πληρωµών µέσω της υπηρεσίας ΑΕΒ, για ποσά τα οποία καθίστανται οφειλόµενα από τον Κάτοχο Λογαριασµού στους ικαιούχους και περιέχει στοιχεία για τον αριθµό του τραπεζικού λογαριασµού του Κάτοχου Λογαριασµού, τον αριθµό του τραπεζικού λογαριασµού του ικαιούχου, τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου στον οποίο τηρείται ο λογαριασµός του ικαιούχου, την ηµεροµηνία εκτέλεσης της Εντολής Πληρωµής και το ποσό κάθε Πράξης Πληρωµής. «Κατάσταση Συστήµατος» σηµαίνει την κατάσταση της Υπηρεσίας AEB σε συγκεκριµένο χρόνο. «Κατάσταση Συστήµατος Ενεργούς Σύνδεσης» σηµαίνει ότι η Υπηρεσία ΑΕΒ εκτελεί Εντολές Πληρωµής σε πραγµατικό χρόνο, όπου τέτοιες υπηρεσίες είναι διαθέσιµες. «Κατάσταση Συστήµατος Ενδιάµεσης Σύνδεσης» σηµαίνει ότι η Υπηρεσία ΑΕΒ δέχεται Εντολές Πληρωµής για να εκτελεστούν στην επόµενη Κατάσταση Συστήµατος Ενεργούς Σύνδεσης. «Κατάσταση Συστήµατος Αδρανής» σηµαίνει ότι η Υπηρεσία ΑΕΒ δέχεται Εντολές Πληρωµής για να εκτελεστούν στην επόµενη Κατάσταση Συστήµατος Ενεργούς Σύνδεσης. «Κάρτα» σηµαίνει τη χρεωστική κάρτα που εκδίδεται από εµάς προς τον Κάτοχο Κάρτας. «Καταναλωτής» σηµαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τραπεζικές συναλλαγές που διέπονται από τους Όρους, ενεργεί για σκοπούς άσχετους µε την εµπορική ή επαγγελµατική του δραστηριότητα. «Κάτοχος Κάρτας» σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει υπογράψει την αίτηση για την έκδοση Κάρτας στο όνοµά του και στο όνοµα του οποίου τηρείται ο Λογαριασµός Κάρτας, ή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισµό ή άλλο νοµικό πρόσωπο, την εταιρεία ή το συνεταιρισµό ή άλλο νοµικό πρόσωπο που έχει υπογράψει την αίτηση για την έκδοση Κάρτας σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας, και στο όνοµα του οποίου (δηλ. του Κατόχου Κάρτας) τηρείται ο Λογαριασµός Κάρτας. «Κάτοχος Λογαριασµού» σηµαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που τηρεί Λογαριασµό σε εµάς και σε σχέση µε την υπηρεσία αποδοχής εντολών µέσω τηλεοµοιοτύπου σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει υποβάλει την αίτηση για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας από εµάς. «Κράτος Μέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. «Κωδικοί Αριθµοί» σηµαίνει, αναφορικά µε την υπηρεσία αποδοχής εντολών µέσω τηλεοµοιοτύπου, τους κωδικούς αριθµούς που δίδονται από εµάς εγγράφως στον Χρήστη σε έντυπα τα οποία φέρουν υπογραφές εκ µέρους µας. «Kωδικός SMS» σηµαίνει το µοναδικό κωδικό που αποστέλλεται στο Χρήστη από Εµάς και που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από Εµάς για σκοπούς τηλεφωνικής αναγνώρισης σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις µεταξύ του Χρήστη και Εµάς. «Λογαριασµός» σηµαίνει λογαριασµό/ούς πληρωµών τον/ους οποίο/ους τηρείτε µαζί µας και ο/οι οποίος/οι χρησιµοποιείται/ούνται για την εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής και δεν περιλαµβάνει λογαριασµούς προθεσµίας και δανείων. «Λογαριασµός Κάρτας» σηµαίνει το λογαριασµό που τηρείται σε εµάς και στον οποίο καταχωρούνται όλες οι συναλλαγές της Κάρτας. «Μαζικές Εντολές Πληρωµής» σηµαίνει την εκτέλεση από εµάς προς όφελος ικαιούχων, Εντολών Πληρωµής που περιέχονται σε Ηλεκτρονικό Αρχείο το οποίο ο Πληρωτής παρέχει σε εµάς µέσω της υπηρεσίας ΑΕΒ. «Μέσο Πληρωµών» σηµαίνει κάθε εξατοµικευµένο µηχανισµό και/ή σειρά διαδικασιών, περιλαµβανοµένων και των Στοιχείων Ασφαλείας, που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και τα οποία θα πρέπει να χρησιµοποιείτε προκειµένου να κινήσετε Εντολή Πληρωµής και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τις Κάρτες, την υπηρεσία AEB, τη Συσκευή ΠΚΑ και τους κωδικούς που δίδονται απ αυτήν, την Εφαρµογή «Alpha Safe Access» και τους κωδικούς που δίδονται απ αυτή, τον Αριθµό Συνδροµητή, το ΡΙΝ και τις οδηγίες µέσω τηλεοµοιοτύπου. «Νόµος» σηµαίνει τον περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµο του 2009, Ν.128(Ι)/2009. «Οδηγίες» σηµαίνει τις Εντολές Πληρωµής και οδηγίες που δίνονται από το Χρήστη σε εµάς µέσω της υπηρεσίας AEB και/ή µέσω τηλεφώνου (είτε προφορικά είτε µέσω τηλεφωνικών σηµάτων) και/ή µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και/ή µέσω ραδιοτηλεοπτικών µέσων και/ή άλλου εξοπλισµού. ιευκρινίζεται ότι τηλεφωνικά σήµατα σηµαίνει τα σήµατα που παράγονται από τηλεφωνική συσκευή µε τα πλήκτρα (tone). «Οδηγίες Χρήσης» σηµαίνει τις οδηγίες που εκδίδονται από εµάς, από καιρό σε καιρό, και οι οποίες διέπουν τη λειτουργία και χρήση της υπηρεσίας AEB και οι οποίες θα κοινοποιούνται στον Κάτοχο Λογαριασµού µε όποιο τρόπο από καιρό σε καιρό κρίνουµε προσφορότερο. «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών» έχει την έννοια που δίδει στον όρο ο Περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµος και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τράπεζες κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµου, συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµου και τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «PIN» σηµαίνει (α) όσον αφορά Κάρτα, τον προσωπικό µυστικό αριθµό (personal identification number) που εκδίδεται από εµάς και γνωστοποιείται µόνο στον Κάτοχο Κάρτας ή τον προσωπικό µυστικό αριθµό τον οποίο ο Χρήστης της Κάρτας έχει επιλέξει να χρησιµοποιεί µαζί µε την Κάρτα και (β) όσον αφορά την υπηρεσία ΑΕΒ, τον προσωπικό µυστικό αριθµό, που δίνεται από εµάς ή δηµιουργείται από το Χρήστη, ο οποίος θα χρησιµοποιείται από το Χρήστη µαζί µε τον Αριθµό Συνδροµητή και συµπεριλαµβάνει τον αριθµό ο οποίος δίνεται από εµάς ή δηµιουργείται από το Χρήστη για να χρησιµοποιείται µε τη Συσκευή ΠΚΑ ή την Εφαρµογή «Alpha Safe Access», για να του δίνει πρόσβαση στην υπηρεσία AEB και θα του επιτρέπει να διεκπεραιώνει εργασίες µέσω της υπηρεσίας AEB. 4

5 Ορισµοί «Πληρωτής» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί λογαριασµό πληρωµών και δίδει εντολή για εκτέλεση Πράξης Πληρωµής και/ή επιτρέπει µεταφορά από αυτό το λογαριασµό. «Πολύ Μικρή Επιχείρηση» σηµαίνει επιχείρηση η οποία, κατά το χρόνο αποδοχής των παρόντων Όρων, είναι επιχείρηση κατά την έννοια του Άρθρου 1 και του Άρθρου 2, παράγραφοι 1 και 3, του παραρτήµατος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ. «Πράξη Πληρωµής» σηµαίνει ενέργεια στην οποία προβαίνει ο Πληρωτής ή ο ικαιούχος και η οποία συνίσταται στην καταβολή, µεταφορά ή ανάληψη χρηµατικών ποσών. «Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας» ή «ΠΚΑ» σηµαίνει κωδικό αριθµό µιας χρήσης που παράγεται από Συσκευή ΠΚΑ ή την Εφαρµογή «Alpha Safe Access». «Στοιχεία Ασφαλείας» σηµαίνει δεδοµένα και/ή στοιχεία ασφαλείας που σας ζητούµε να χρησιµοποιήσετε και δυνατόν να περιλαµβάνουν Κάρτες, PΙΝ, κωδικούς αριθµούς, κωδικούς χρήστη, Αριθµούς Συνδροµητή, κωδικούς που παράγονται από Συσκευή ΠΚΑ ή την Εφαρµογή «Alpha Safe Access». «Στοιχεία Τηλεφωνικής Αναγνώρισης» σηµαίνει τις λέξεις που καθορίζονται από το Χρήστη της Υπηρεσίας ΑΕΒ και που δύναται να χρησιµοποιηθούν από εµάς για σκοπούς τηλεφωνικής αναγνώρισης σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις µεταξύ του Χρήστη και εµάς. «Συναλλαγές Κάρτας» σηµαίνει τη χρησιµοποίηση της Κάρτας ή του αριθµού της για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή την ανάληψη µετρητών καθώς και τη χρησιµοποίηση της Κάρτας για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες τις οποίες παρέχουµε και/ή θα εισαγάγουµε στο µέλλον, είτε µέσω των ΑΤΜ είτε µε τη χρήση της Κάρτας ή του αριθµού της ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. «Συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας» ή «Συσκευή ΠΚΑ» σηµαίνει τη συσκευή που χορηγείται στο Χρήστη από εµάς η οποία παράγει Πρόσθετους Κωδικούς Ασφαλείας» οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται όταν ο Χρήστης διενεργεί συναλλαγές µέσω του Alpha Express Banking προς Τρίτα Πρόσωπα. «Τρίτα Πρόσωπα» σηµαίνει πελάτες µας, άλλους από το Χρήστη, άλλες τοπικές τράπεζες και οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. «Χρήστης Κάρτας» σηµαίνει τον Κάτοχο Κάρτας και/ή τον Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας. «Χρήστης» αναφορικά µε την υπηρεσία ΑΕΒ, σηµαίνει τον Κάτοχο Λογαριασµού και/ή τον Εξουσιοδοτηµένο Χρήστη και/ή το ιαχειριστή Λογαριασµού και/ή τον Εντεταλµένο Χρήστη και αναφορικά µε την υπηρεσία αποδοχής εντολών µέσω τηλεοµοιοτύπου, σηµαίνει τον Κάτοχο Λογαριασµού και/ή το Εντεταλµένο Άτοµο. 5

6 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Το παρόν Τµήµα αποτελείται από τα πιο κάτω Μέρη: Μέρος Α περιέχει όρους που περιγράφουν τα διάφορα είδη πληρωµών τα οποία µπορείτε να διενεργήσετε, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε σε µας όταν δίδετε Εντολή Πληρωµής και τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να ζητήσετε από εµάς να διενεργήσουµε πληρωµή καθώς και σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας. Μέρος Β περιέχει όρους γενικής εφαρµογής στα διάφορα είδη πληρωµών που µπορείτε να διενεργήσετε, περιλαµβανοµένων πότε θα εκτελεστούν και πότε δεν θα εκτελεστούν πληρωµές από το λογαριασµό σας. Μέρος Γ περιέχει ειδικούς όρους για τα διάφορα είδη πληρωµών. Μέρος περιέχει όρους σχετικά µε κοινούς λογαριασµούς, καταστάσεις λογαριασµών, αποφυγή δόλου και ευθύνες. Περιέχει επίσης τις προϋποθέσεις για την τροποποίηση των Όρων καθώς και τη διαδικασία τερµατισµού και το κλείσιµο του Λογαριασµού σας. Μέρος Α 1. Παρεχόµενες υπηρεσίες πληρωµών 1.1. Μεταφορές χρηµάτων µεταξύ Λογαριασµών που τηρείτε µαζί µας στο όνοµά σας περιλαµβανοµένων Λογαριασµών που δυνατόν να τηρείτε από κοινού µε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και/ή από Λογαριασµό που τηρείτε µαζί µας στο όνοµά σας σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό που τηρείτε µαζί µας Πληρωµές λογαριασµών/οφειλών απευθείας από το Λογαριασµό σας σε λογαριασµό του ικαιούχου µε εµάς Μεταφορές Πιστώσεων SEPA Πληρωµές µέσω S.W.I.F.T: Σε Κράτος Μέλος είτε είναι συµβατές µε πληρωµές Ενιαίου Χώρου Πληρωµών (SEPA) σε Ευρώ είτε όχι Σε χώρα µη Κράτος Μέλος Πάγιες Εντολές Πληρωµής τακτικές πληρωµές καθορισµένου ποσού από το Λογαριασµό σας σε καθορισµένο αποδέκτη σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες για προσδιορισµένο ή απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα Εντολές Άµεσης Χρέωσης περιλαµβανοµένων Άµεσων Χρεώσεων SEPA τακτικές πληρωµές από το Λογαριασµό σας σε επιχείρηση ή άλλο οργανισµό που µπορεί να διαφέρουν κατά ποσό ή ηµεροµηνία. Η κάθε Εντολή Πληρωµής δίδεται σε εµάς από την επιχείρηση ή οργανισµό Αναλήψεις µετρητών από το Λογαριασµό σας Καταθέσεις µετρητών στο Λογαριασµό σας Επιταγές για κατάθεση στο Λογαριασµό σας ή επιταγές πληρωτέες από το Λογαριασµό σας. Μερικές υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιµες σε ορισµένους τύπους λογαριασµού και είναι διαθέσιµες στα νοµίσµατα που καθορίζουµε και για τα οποία µπορείτε να ενηµερωθείτε από τα καταστήµατά µας. 2. Στοιχεία που πρέπει να µας παρέχετε όταν δίδετε Εντολή Πληρωµής: Για να είµαστε σε θέση να εκτελέσουµε σωστά τις εντολές σας για παροχή προς εσάς των υπηρεσιών πληρωµών οι οποίες περιγράφονται πιο πάνω, θα πρέπει να µας δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία, ανάλογα µε το είδος της πληρωµής: 2.1. Πληρωµές σε Κράτη Μέλη (συµπεριλαµβανοµένων πληρωµών SEPA) και πληρωµές σε µη Κράτη Μέλη: Το όνοµα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου, τον κωδικό αναγνώρισης BIC (Bank Identifier Code) του ή τον εθνικό κωδικό (National Code) για παρόχους υπηρεσιών πληρωµών σε µη Κράτος Μέλος, Τον αριθµό τραπεζικού λογαριασµού του ικαιούχου για πληρωµές σε µη Κράτη Μέλη ή τον κωδικό ΙΒΑΝ του δικαιούχου για πληρωµές SEPA ή πληρωµές σε Κράτος Μέλος, Το όνοµα του ικαιούχου, Τον αριθµό του Λογαριασµού σας που θα χρεωθεί (ή κωδικό ΙΒΑΝ για έµβασµα SEPA), το όνοµα και τη διεύθυνσή σας. Αυτό αποτελεί νοµική προϋπόθεση και οι πληροφορίες θα δοθούν στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου, O κωδικός ΙΒΑΝ του λογαριασµού του ικαιούχου καθώς και ο κωδικός BIC του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου αναγράφονται υποχρεωτικά σε όλες τις διασυνοριακές πληρωµές µεταξύ Κρατών Μελών. Σε περίπτωση όπου αξιώνετε την εκτέλεση διασυνοριακής πληρωµής σε Κράτος Μέλος χωρίς κωδικό ΙΒΑΝ του ικαιούχου και/ή κωδικό BIC του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου και εκτελέσουµε την εντολή σας, δε φέρουµε ευθύνη σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών αρνηθεί να εκτελέσει την εντολή σας λόγω έλλειψης των εν λόγω στοιχείων. Εάν εκτελέσουµε την πληρωµή βάσει των προαναφεροµένων στοιχείων, είτε ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου, είτε ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του Πληρωτή, θεωρείται ότι η πληρωµή εκτελέστηκε σωστά όσον αφορά το ικαιούχο της πληρωµής Πληρωµές λογαριασµών και µεταφορές χρηµάτων σε λογαριασµό πελατών µας: Τον αριθµό του τραπεζικού λογαριασµού του ικαιούχου µε εµάς, Το όνοµα του ικαιούχου της πληρωµής, Τον αριθµό του Λογαριασµού σας που θα χρεωθεί Πάγιες εντολές Πάγιες εντολές για µεταφορές σε λογαριασµούς πελατών µας: Τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2 και

7 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Πάγιες εντολές σε λογαριασµούς ικαιούχων εκτός της Τραπέζης: Τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1 και Άλλες απαιτούµενες πληροφορίες η ηµεροµηνία έναρξης εκτέλεσης η συχνότητα εκτέλεσης η χρονική διάρκεια της πάγιας εντολής (αν εφαρµόζεται) Αν έχετε προβεί σε πληρωµή στο ικαιούχο και έχουµε θέσει τις πληροφορίες αυτές στο Λογαριασµό σας, τότε αν µας το ζητήσετε, µπορούµε να διενεργήσουµε την πληρωµή βασιζόµενοι στις πληροφορίες που µας έχετε ήδη παράσχει Εντολές Αυτόµατης Κάλυψης Τον αριθµό του Λογαριασµού σας που θα χρεώνουµε για κάθε Πράξη Πληρωµής βάσει της Εντολής Πληρωµής Τον αριθµό του Λογαριασµού σας που θα πιστώνουµε για κάθε Πράξη Πληρωµής βάσει της Εντολής Πληρωµής Εντολές Άµεσης Χρέωσης (εξαιρουµένων Άµεσων Χρεώσεων SEPA) Το όνοµα του ικαιούχου της πληρωµής Τον αριθµό του Λογαριασµού σας που θα χρεώνουµε για κάθε Πράξη Πληρωµής βάσει της Εντολής Πληρωµής Πληροφορίες που πρέπει να δίδετε αν θα λαµβάνετε πληρωµές ως ικαιούχος: Αν θα λάβετε ως ικαιούχος, διασυνοριακές πληρωµές από Πληρωτή από Κράτος Μέλος, πρέπει να αναφέρετε στον Πληρωτή τον κωδικό BIC µας και τον κωδικό IBAN του λογαριασµού σας Αν θα λάβετε ως ικαιούχος πληρωµές από εµάς είτε από δικό σας Λογαριασµό είτε από Λογαριασµό που τηρούν άλλα πρόσωπα µαζί µας θα πρέπει να αναφέρετε τον αριθµό του τραπεζικού σας λογαριασµού και το όνοµα σας ή τον κωδικό IBAN του λογαριασµού σας Σε περίπτωση που λάβουµε εισερχόµενες πληρωµές για εσάς µε ελλιπή στοιχεία, δεν θα τις διεκπεραιώνουµε µέχρι λάβουµε όλα τα απαραίτητα στοιχεία Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης Για πληρωµές σε Κράτος Μέλος περιλαµβανοµένων και πληρωµών SEPA, ο κωδικός ΙΒΑΝ του ικαιούχου και ο κωδικός BIC του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου αποτελούν το αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης, δηλαδή τα µοναδικά στοιχεία αναγνώρισης του ικαιούχου τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της Πράξης Πληρωµής. Αν εκτελέσουµε την Πράξη Πληρωµής βάσει των προαναφεροµένων στοιχείων, είτε ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου είτε ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του Πληρωτή, θεωρείται ότι η Πράξη Πληρωµής εκτελέστηκε σωστά όσον αφορά το ικαιούχο της πληρωµής. 3. Τύπος και ιαδικασία κοινοποίησης εξουσιοδότησης και ανάκληση Εντολής Πληρωµής 3.1. Τύπος και ιαδικασία κοινοποίησης εξουσιοδότησης Εντολές Πληρωµής µέσω Καρτών: Εάν έχουµε συµφωνήσει να σας εκδώσουµε Κάρτα και/ή να εκδώσουµε συµπληρωµατική Κάρτα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατόπιν αιτήσεώς σας, εσείς και/ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατέχει συµπληρωµατική Κάρτα, οφείλετε να κοινοποιείτε την εξουσιοδότησή σας για την εκτέλεση Εντολών Πληρωµής µε Κάρτα που δίδονται από εσάς προσωπικά ή εξ αποστάσεως όπως προνοείται από το Τµήµα ΙV - «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Χρεωστικής Κάρτας» Εντολές µέσω της Υπηρεσίας Alpha Express Banking (ΑΕΒ) Εάν έχουµε συµφωνήσει να σας παρέχουµε την υπηρεσία AEB, οφείλετε να κοινοποιείτε την εξουσιοδότησή σας για την εκτέλεση Εντολών Πληρωµής ηλεκτρονικά µέσω της υπηρεσίας AEB όπως προνοείται από το Τµήµα V - «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσίας Alpha Express Banking» Εντολές µέσω Τηλεοµοιοτύπου Εάν έχουµε συµφωνήσει να αποδεχόµαστε εντολές µέσω τηλεοµοιοτύπου, οφείλετε να δίδετε εντολές για την εκτέλεση Εντολών Πληρωµής όπως προνοείται από το Τµήµα VI - «Όροι και Προϋποθέσεις Αποδοχής Εντολών µέσω Τηλεοµοιοτύπου» Εντολές µε αλληλογραφία Σε περίπτωση αποστολής πρωτότυπων Εντολών Πληρωµών σας µέσω αλληλογραφίας, οφείλετε να µας αναφέρετε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια της σχετικής πληρωµής (ως αναφέρεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω) και πρέπει να υπογράψετε την πρωτότυπη επιστολή. Σε περίπτωση λήψης τέτοιας εντολής από εµάς θα βεβαιωθούµε ότι η υπογραφή επί της πρωτότυπης επιστολής µοιάζει µε την υπογραφή σας την οποία ήδη κατέχουµε. Αναγνωρίζετε περαιτέρω, ότι µας εξουσιοδοτείτε να βασιστούµε και να ενεργήσουµε σύµφωνα µε τις οδηγίες και/ή εντολές οι οποίες θα περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια επιστολή χωρίς τη διενέργεια έρευνας από εµάς ως προς την ύπαρξη οποιασδήποτε πλαστογραφίας της υπογραφής σας Εντολές σε κατάστηµά µας Μπορείτε να παρουσιαστείτε σε οποιοδήποτε από τα καταστήµατά µας και να δώσετε προσωπικά εντολές για τη διενέργεια Πράξης Πληρωµής. Συµφωνείτε ότι Εντολές Πληρωµής που δίδετε στα ταµεία µας για την κατάθεση και ανάληψη µετρητών και τη διενέργεια πληρωµών σε δικούς σας Λογαριασµούς ή λογαριασµούς τρίτων µαζί µας, η εξουσιοδότηση θα δίδεται µετά την εκτέλεση της Εντολής Πληρωµής. 7

8 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Εντολές Άµεσης Χρέωσης Για να θέσετε σε εφαρµογή εντολή άµεσης χρέωσης άλλη από εντολή Άµεσης Χρέωσης SEPA πρέπει να συµπληρώσετε, υπογράψετε και να µας παραδώσετε το ειδικό έντυπό µας για την παροχή εντολής διενέργειας άµεσης χρέωσης. Ο ικαιούχος της άµεσης χρέωσης θα αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο σε εµάς το οποίο θα περιέχει το ποσό µε το οποίο θα χρεώνεται ο Λογαριασµός σας και µε το οποίο θα πιστώνεται ο ικαιούχος και την ηµεροµηνία εξόφλησης Σε περίπτωση εντολής Άµεσης Χρέωσης SEPA ισχύουν οι όροι του Τµήµατος VIII των Γενικών Όρων Εξουσιοδότηση βάσει απόφασης διοικητικού συµβουλίου ή αρµόδιου σώµατος νοµικού προσώπου Σε περίπτωση που είστε εταιρεία ή άλλο νοµικό πρόσωπο και εξουσιοδοτείτε οποιουσδήποτε να µας δίδουν εντολές εκ µέρους σας βάσει οποιασδήποτε απόφασης διοικητικού συµβουλίου ή άλλου αρµόδιου σώµατος, τα εν λόγω άτοµα που αναφέρονται στη σχετική απόφαση θα παραµένουν δεόντως εξουσιοδοτηµένα από εσάς µέχρι να λάβουµε αντίγραφο τροποποιητικής απόφασης του διοικητικού σας συµβουλίου ή αρµόδιου σώµατος για οποιαδήποτε αλλαγή, δεόντως υπογραµµένο, εκδοµένο και πιστοποιηµένο, ανεξαρτήτως της καταχώρησης οποιασδήποτε αλλαγής στον έφορο εταιρειών, εµπορικό µητρώο ή άλλα δηµόσια αρχεία ή δηµοσιεύσεις. Εκτός αν µας ειδοποιήσετε ως προαναφέρεται, δεν θα λάβουµε υπόψη µας οποιαδήποτε αλλαγή στις σχετικές καταχωρήσεις στο εµπορικό µητρώο, έφορο εταιρειών ή άλλα δηµόσια αρχεία ή δηµοσιεύσεις του θανάτου οποιουδήποτε διευθυντή, εξουσιοδοτηµένου υπογράφων, Εξουσιοδοτηµένου Κατόχου Κάρτας ή Εντεταλµένου Χρήστη. εν θα φέρουµε ευθύνη για τον εντοπισµό οποιασδήποτε πλαστογραφίας και δεν θα έχουµε ευθύνη να εξετάσουµε περαιτέρω την αυθεντικότητα των υπογραφών ούτε και τυχόν περιορισµούς οι οποίοι περιλαµβάνονται στα ιδρυτικά και/ή καταστατικά έγγραφά σας Εξουσιοδότηση τρίτων Έχετε ικαίωµα να εξουσιοδοτήσετε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο να χειρίζεται το Λογαριασµό σας ή να ενεργεί εκ µέρους σας αναφορικά µε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωµών οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας, νοουµένου ότι συµφωνήσουµε και νοουµένου ότι µας προσκοµίσετε πληρεξούσιο έγγραφο το οποίο πρέπει να είναι αποδεκτό από εµάς κατά την απόλυτη κρίση µας. Σε περίπτωση κοινών Λογαριασµών θα πρέπει όλοι οι κάτοχοι του λογαριασµού να υπογράψετε το πληρεξούσιο έγγραφο. Εάν εξουσιοδοτήσετε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο να χειρίζεται το Λογαριασµό σας, θα ευθύνεστε για τις πράξεις ή παραλείψεις τους ως να ήταν δικές σας Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο νόµος δυνατόν να µας επιβάλει να επιτρέψουµε σε άλλο πρόσωπο να λειτουργεί το Λογαριασµό σας (ενδεικτικά σε περίπτωση που καταστείτε διανοητικά ανίκανος, σε περίπτωση πτώχευσης / αφερεγγυότητάς σας ή σε περίπτωση θανάτου σας) Η εξουσιοδότηση για τη διενέργεια Πράξης Πληρωµής µπορεί κατά την κρίση µας να έπεται της εκτέλεσης της Πράξης Πληρωµής Πότε µπορείτε να ανακαλέσετε µια Εντολή Πληρωµής Αν η Εντολή Πληρωµής που θα µας δώσετε καταστεί ανέκκλητη, δεν µπορείτε να την ανακαλέσετε. Εντολή Πληρωµής καθίσταται ανέκκλητη µόλις την λάβουµε ή αν η Εντολή Πληρωµής κινείται από το ικαιούχο ή µέσω αυτού, µόλις διαβιβάσετε στο ικαιούχο την Εντολή Πληρωµής ή την εξουσιοδότηση σας για την Πράξη Πληρωµής. Εάν µας ζητήσετε να εκτελέσουµε Εντολή Πληρωµής αµέσως, θα ξεκινήσουµε να επεξεργαζόµαστε την εντολή σας µόλις τη λάβουµε και δεν θα µπορείτε να ανακαλέσετε την εντολή σας από τη στιγµή που µας τη δώσατε Σε περίπτωση άµεσης χρέωσης (εξαιρούµενης άµεσης χρέωσης SEPA), µπορείτε να ακυρώσετε την Εντολή Πληρωµής µέχρι και την προηγούµενη Εργάσιµη Μέρα από τη δηλωµένη ηµεροµηνία εκτέλεσης εάν µας δώσετε εντολή ακύρωσης µέχρι τις 13:30 ( ευτέρα µέχρι Παρασκευή) ή µέχρι τις 16:45 για ευτέρες από 1 η Οκτωβρίου µέχρι 30 η Απριλίου κάθε χρόνου. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει επίσης να ενηµερώσετε το ικαιούχο της πληρωµής Αν µας δώσετε Εντολή Πληρωµής για να διενεργήσουµε Πράξη Πληρωµής σε µελλοντική ηµεροµηνία, το δικαίωµα σας να ανακαλέσετε την Εντολή Πληρωµής διαφέρει αναλόγως του είδους της πληρωµής και του τρόπου µε τον οποίο µας την ζητήσατε. Πληροφορίες για τις προθεσµίες ανάκλησης Εντολών Πληρωµής περιέχονται στο Παράρτηµα Α Μετά τη λήξη των χρονικών ορίων για ανάκληση Εντολών Πληρωµής που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο 3.2 και στο Παράρτηµα Α, µπορείτε να ανακαλέσετε τις Εντολές Πληρωµής σας µόνο αν συµφωνήσουµε και εάν πρόκειται για πληρωµές µε Κάρτα ή άµεσες χρεώσεις, αν συµφωνήσει επίσης και ο ικαιούχος της πληρωµής. Σε τέτοια περίπτωση συµφωνείτε ότι δυνατόν να σας χρεώνουµε για τέτοια ανάκληση σύµφωνα µε τη σχετική χρέωση η οποία αναφέρεται στο Τιµολόγιο Προµηθειών µας Συµφωνείτε ότι σε περίπτωση που δεν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση έχουµε δικαίωµα, αλλά δεν είµαστε υπόχρεοι, να αποδεχτούµε ανάκληση Εντολής Πληρωµής σας ως προνοείται από το Νόµο και ως εκ τούτου το άρθρο 53(4) και τα άρθρα 60(3) µέχρι 60(5) του Νόµου δεν εφαρµόζονται Οποιαδήποτε ανάκληση Εντολής Πληρωµής βάσει των όσων αναφέρονται ανωτέρω θα πρέπει να δίδεται ή: γραπτώς σε κατάστηµα µας ή σε περίπτωση Εντολής Πληρωµής που δόθηκε µε Κάρτα, στο Τµήµα Υποστήριξης Καρτών, ή σε περίπτωση Εντολής Πληρωµής που δόθηκε µέσω της υπηρεσίας AEB, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό µήνυµα µέσω της υπηρεσίας ΑΕΒ, στο Τµήµα Υποστήριξης AEB. 8

9 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. Χρόνοι λήψης Εντολών Πληρωµών, χρόνοι λήξης ηµερήσιων εργασιών 4.1. Για εµάς, χρόνος λήψης της Εντολής Πληρωµής σας είναι ο χρόνος κατά τον οποίο λαµβάνουµε την Εντολή Πληρωµής είτε αυτή διαβιβάστηκε απευθείας από εσάς σε µας είτε εµµέσως σε µας από το ικαιούχο ή µέσω αυτού. Εάν συµφωνηθεί µεταξύ εσάς και εµάς ότι η εκτέλεση Εντολής Πληρωµής την οποία λαµβάνουµε από εσάς θα αρχίσει σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή στο τέλος συγκεκριµένης περιόδου ή την ηµέρα που θα έχετε θέσει χρηµατικά ποσά στη διάθεσή µας, ο συµφωνηµένος χρόνος θεωρείται ο χρόνος λήψης Εντολής Πληρωµής την οποία λαµβάνουµε από εσάς. Εάν λάβουµε πληρωµή ή Εντολή Πληρωµής σε µη Εργάσιµη Μέρα, θα θεωρείται ότι η εν λόγω πληρωµή ή Εντολή Πληρωµής λήφθηκε από εµάς την επόµενη Εργάσιµη Μέρα. Ο Χρόνος λήψης Εντολών Πληρωµής τις οποίες λαµβάνουµε από εσάς µε αλληλογραφία, θα θεωρείται ο χρόνος ανοίγµατος της επιστολής σας Το χρονικό σηµείο λήξης των ηµερήσιων εργασιών µας για διενέργεια πληρωµής ή εκτέλεση Εντολής Πληρωµής είναι το σηµείο πριν το οποίο σε µια Εργάσιµη Μέρα µια πληρωµή ή Εντολή Πληρωµής σε σχέση µε συγκεκριµένη υπηρεσία πληρωµής τυγχάνει χειρισµού ως ληφθείσα την ίδια Εργάσιµη Μέρα. Αν λάβουµε πληρωµή ή Εντολή Πληρωµής µετά το χρονικό σηµείο λήξης, θα τη χειριστούµε ως να λήφθηκε από εµάς την επόµενη Εργάσιµη Μέρα. Εάν λάβουµε πληρωµή ή Εντολή Πληρωµής σε µη Εργάσιµη Μέρα, θα τη θεωρήσουµε ως να έχει ληφθεί την επόµενη Εργάσιµη Μέρα. Τα χρονικά σηµεία λήξης διαφέρουν ανάλογα µε την υπηρεσία πληρωµής και τον τρόπο µε το οποίο θα ζητήσετε την πληρωµή. Πληροφορίες για τα χρονικά σηµεία λήξης για το κάθε είδος υπηρεσίας πληρωµής και το κάθε είδος πληρωµής περιέχονται στο Παράρτηµα Α Ορισµένα είδη πληρωµών έχουν επιπρόσθετα χρονικά σηµεία λήξης νοµισµάτων τα οποία φαίνονται στο Παράρτηµα Β. Για τέτοιες πληρωµές θα πρέπει να δώσετε τις Εντολές Πληρωµής πριν το νωρίτερο από τα χρονικά σηµεία λήξης που ισχύουν για να είµαστε σε θέση να χειριστούµε τις εντολές σας ως να έχουν ληφθεί πριν το χρονικό σηµείο λήξης. 5. Προθεσµία εκτέλεσης Εντολής Πληρωµής 5.1. Εντολές Πληρωµής που δίνονται από εσάς ως Πληρωτή Για Εντολές Πληρωµής σε Ευρώ που δίνονται από εσάς ως Πληρωτή και ο Λογαριασµός του ικαιούχου τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών εντός Κράτους Μέλους, θα µεριµνούµε ούτως ώστε ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου της πληρωµής να πιστώνεται µε το ποσό της Πράξης Πληρωµής το αργότερο µέχρι το τέλος της επόµενης Εργάσιµης Μέρας µετά το χρόνο λήψης της Εντολής Πληρωµής Σε περίπτωση που δίδετε τις Εντολές Πληρωµής σας σε έντυπη µορφή µέσω αλληλογραφίας, τηλεοµοιοτύπου ή σε κατάστηµά µας, η προθεσµία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο παρατείνεται κατά µία επιπλέον Εργάσιµη Μέρα Για Εντολές Πληρωµής που δίνονται από εσάς ως Πληρωτή σε νόµισµα Κράτους Μέλους εκτός του Ευρώ και ο Λογαριασµός του ικαιούχου τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών εντός Κράτους Μέλους, συµφωνείτε ότι θα µεριµνούµε ούτως ώστε ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου της πληρωµής να πιστώνεται µε το ποσό της Πράξης Πληρωµής το αργότερο εντός τεσσάρων εργάσιµων ηµερών µετά το χρόνο λήψης της Εντολής Πληρωµής από εσάς Για Εντολές Πληρωµής που δίνονται από εσάς ως Πληρωτή σε νόµισµα άλλο από το Ευρώ ή το νόµισµα Κράτους Μέλους, συµφωνείτε ότι δεν ισχύουν οι προθεσµίες οι οποίες προαναφέρονται Πληρωµές σε εσάς ως ικαιούχο Είµαστε υπόχρεοι περαιτέρω σε περίπτωση που είστε ικαιούχος εισερχόµενης πληρωµής σε Ευρώ ή νόµισµα Κράτους Μέλους εκτός του Ευρώ, να θέσουµε στη διάθεσή σας το ποσό της πληρωµής µε ηµεροµηνία αξίας την Εργάσιµη Μέρα κατά την οποία πιστώνεται ο λογαριασµός µας µε το ποσό της πληρωµής νοουµένου ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ειδοποιήσεις σε σχέση µε την πληρωµή ληφθούν από εµάς πριν τις 13:30. Σε περίπτωση λήψης πληρωµής µετά τον εν λόγω χρόνο η πληρωµή θα πιστωθεί στο Λογαριασµό σας µε ηµεροµηνία αξίας την επόµενη Εργάσιµη Μέρα Σε περίπτωση που είστε ικαιούχος εισερχόµενης πληρωµής σε νόµισµα άλλο από το Ευρώ ή το νόµισµα Κράτους Μέλους, συµφωνείτε ότι δεν ισχύουν οι προθεσµίες οι οποίες προαναφέρονται Έκταση εφαρµογής Τα χρονοδιαγράµµατα τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2 δεν θα έχουν οποιαδήποτε ισχύ σε περίπτωση που το αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης που δόθηκε σε εµάς είναι λανθασµένο ή µέχρι να διενεργήσουµε όλες τις απαιτούµενες από το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο διαδικασίες ελέγχου σε σχέση µε την Πράξη Πληρωµής Αφαίρεση εξόδων για εισερχόµενη πληρωµή Συµφωνείτε ότι σε περίπτωση εισερχόµενης πληρωµής, θα θέτουµε στη διάθεσή σας ως ικαιούχο το ποσό της πληρωµής αφού αφαιρέσουµε τυχόν επιβαρύνσεις και/ή έξοδά µας. 6. Όρια δαπανών Συµφωνείτε ότι έχουµε τη δυνατότητα να εφαρµόζουµε και να αυξάνουµε ή µειώνουµε όρια δαπανών σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση προς εµάς θα δίνεται µε Μέσο Πληρωµών. Μπορείτε να ενηµερωθείτε για τα όρια δαπανών κατόπιν επικοινωνίας µαζί µας. 9

10 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 7. Επιβαρύνσεις, Επιτόκια και Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες 7.1. Σας ενηµερώνουµε ότι εκδίδουµε Τιµολόγιο Προµηθειών που καλύπτει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από εµάς, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις, τέλη δικαιώµατα και συναφή έξοδα. Το εν λόγω τιµολόγιο είναι στη διάθεσή σας σε όλα τα καταστήµατά µας και στην ιστοσελίδα µας όταν ανοίγετε οποιοδήποτε Λογαριασµό µαζί µας ή οποτεδήποτε το ζητήσετε Όταν υπάρχουν αλλαγές στο Τιµολόγιο Προµηθειών µας, θα προχωρούµε σε έκδοση αναθεωρηµένου Τιµολογίου Προµηθειών το οποίο θα είναι διαθέσιµο σε όλα τα καταστήµατά µας και στην ιστοσελίδα µας, τουλάχιστον 60 ηµέρες πριν από την εφαρµογή του Για τυχόν αλλαγή οποιουδήποτε επιτοκίου που αφορά Λογαριασµό σας ή στον τρόπο υπολογισµού του ή στο χρόνο καταβολής του ή γενικά για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τέτοιο επιτόκιο, θα σας ενηµερώνουµε είτε µε ανακοίνωση στον ηµερήσιο τύπο, είτε µε επιστολή, είτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο κριθεί πρόσφορος από εµάς (π.χ. µέσω των καταστάσεων λογαριασµών που θα σας αποστέλλονται µέσω της υπηρεσίας Alpha Express Banking) Σε περίπτωση που δεν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση συµφωνείτε ότι δεν είµαστε υπόχρεοι να σας παρέχουµε δωρεάν τις πληροφορίες που είµαστε υπόχρεοι να σας παρέχουµε βάσει του Μέρους IV του Νόµου, και επίσης, συµφωνείτε ότι δεν φέρουµε το βάρος απόδειξης ότι έχουµε συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις πληροφόρησης του εν λόγω Μέρους του Νόµου και συνεπώς αποδέχεστε ότι τα Άρθρα 27(1) και 28 του Νόµου δεν εφαρµόζονται Μας εξουσιοδοτείτε ανέκκλητα να χρεώνουµε το Λογαριασµό σας µε οιαδήποτε έξοδα και επιβαρύνσεις µας για τη µερική ή ολική εξόφλησή τους Επιτόκιο τρεχούµενου λογαριασµού: Σε περίπτωση που ο Λογαριασµός, παρουσιάσει χρεωστικό υπόλοιπο χωρίς εγκεκριµένο όριο και/ή προσωρινό παρατράβηγµα, τότε αυτό θα χρεώνεται από την ηµέρα που δηµιουργείται τέτοιο υπόλοιπο και µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησής του, µε χρεωστικό επιτόκιο που ισχύει εκάστοτε για το προϊόν του Λογαριασµού πλέον τόκο υπερηµερίας, τα οποία είναι δηµοσιευµένα στην ιστοσελίδα µας στον Τιµοκατάλογο Επιτοκίων και Χρεώσεων και στο Τιµολόγιο Προµηθειών αντίστοιχα Οι τόκοι θα κεφαλαιοποιούνται αν δεν πληρωθούν ανά εξαµηνία την 30 η Ιουνίου και την 31 η εκεµβρίου κάθε χρόνου. Για τον υπολογισµό του τόκου θα υπολογίζονται οι µήνες προς όσες µέρες έχει ο καθένας από αυτούς, αλλά για την εύρεση του τόκου θα λαµβάνεται ως διαιρέτης το εµπορικό έτος που αποτελείται από 360 ηµέρες ικαιούµαστε να µεταβάλλουµε (είτε να αυξάνουµε είτε να µειώνουµε) κατά τη κρίση µας και οποτεδήποτε, µέσα στα πλαίσια της νοµοθεσίας, των νοµισµατικών και πιστωτικών κανόνων που ισχύουν κάθε φορά, των συνθηκών της αγοράς και της αξίας του χρήµατος, το επιτόκιο και τις ηµεροµηνίες αναπροσαρµογής του, το χρεωστικό επιτόκιο και τον τόκο υπερηµερίας µε τα οποία χρεώνεται ο λογαριασµός σας και η αλλαγή και/ή επιβολή αυτή θα είναι δεσµευτική για σας που θα λαµβάνετε γνώση µε ανακοίνωση στον ηµερήσιο τύπο ή γραπτή ειδοποίηση και θα ισχύει από την ηµεροµηνία που θα καθορίζεται στην ανακοίνωση ή ειδοποίηση Το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού σας θα τοκίζεται µε τα επιτόκια που θα καθορίζονται από καιρού εις καιρόν από εµάς και τα οποία αναφέρονται στο Τιµολόγιο Προµηθειών µας. Ο τόκος θα πιστώνεται στο λογαριασµό σας στις 31 η εκεµβρίου κάθε χρόνο µε ηµεροµηνία διακανονισµού την 1 η Ιανουαρίου του επόµενου χρόνου. ιατηρούµε το δικαίωµα να καθορίζουµε κατώτατο ποσό καταθέσεων το οποίο θα αναφέρεται στο Τιµολόγιο Προµηθειών µας, για την πληρωµή πιστωτικού τόκου. Αν ο λογαριασµός έχει υπόλοιπο κάτω από το κατώτατο ποσό, δεν θα φέρει πιστωτικό επιτόκιο Οποιοδήποτε χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού σας θα είναι πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση και θα έχουµε το δικαίωµα σε οποιαδήποτε στιγµή µε ειδοποίηση προς εσάς, να απαιτήσουµε και να εισπράξουµε ολόκληρο το χρεωστικό υπόλοιπο, τους τόκους και οποιαδήποτε άλλα πληρωτέα ποσά, τα οποία αµέσως ή σύµφωνα µε την ειδοποίηση καθίστανται οφειλόµενα και πληρωτέα Λογαριασµοί Ταµιευτηρίου και Λογαριασµοί Προειδοποίησης Για λογαριασµούς ταµιευτηρίου, ο τόκος υπολογίζεται πάνω στο µικρότερο υπόλοιπο που θα παρουσιάσει ο λογαριασµός κάθε µήνα. Ο λογαριασµός τοκίζεται µε το εκάστοτε καθοριζόµενο από εµάς επιτόκιο και οι τόκοι καταβάλλονται την 31 η εκεµβρίου κάθε χρόνου Για λογαριασµούς προειδοποίησης ισχύουν τα κατωτέρω: Ο τόκος υπολογίζεται στο ηµερήσιο υπόλοιπο. Ο λογαριασµός τοκίζεται µε το εκάστοτε καθοριζόµενο από εµάς επιτόκιο και οι τόκοι καταβάλλονται την 31 η εκεµβρίου κάθε χρόνου Αν δώσετε οδηγία για τη µεταφορά ή απόσυρση χρηµάτων από λογαριασµό προειδοποίησης ή προβείτε σε οποιαδήποτε ανάληψη από λογαριασµό προειδοποίησης δίνοντας προειδοποίηση λιγότερη από την προειδοποίηση που απαιτείται για την ανάληψη, θα προβούµε στην εκτέλεση των οδηγιών σας, µεταφορά των χρηµάτων και τη µείωση των πιστωτικών τόκων οι οποίοι αποκτήθηκαν επί του ποσού το οποίο αποσύρετε και τη χρέωση του Λογαριασµού σας µε ποσό το οποίο θα συµπεριλαµβάνει τυχόν απώλειες µας λόγω της απόσυρσης χωρίς την παροχή της δέουσας προειδοποίησης και/ή διοικητικά έξοδα. Ο τρόπος υπολογισµού των χρεώσεων περιγράφεται στο Τιµολόγιο Προµηθειών Στην περίπτωση που θα προβούµε σε τροποποίηση στα επιτόκια και/ή στις χρεώσεις η οποία δεν είναι προς όφελός σας, η περίοδος προειδοποίησης δεν θα ισχύει για περίοδο δύο µηνών από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης ούτως ώστε να έχετε δικαίωµα να αλλάξετε τον τύπο της κατάθεσης ή να την αποσύρετε, αν επιθυµείτε. 10

11 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 7.8. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς: Συµφωνείτε ότι αν ο Λογαριασµός σας δεν είναι στο νόµισµα της Πράξης Πληρωµής και απαιτείται µετατροπή νοµίσµατος είτε για τη διενέργεια της πληρωµής ή για την πίστωση του Λογαριασµού σας µε το ποσό της πληρωµής στο νόµισµα του Λογαριασµού σας ότι η µετατροπή θα γίνεται στην ισχύουσα κατά τον εν λόγω χρόνο συναλλαγµατική ισοτιµία µας Η συναλλαγµατική ισοτιµία που θα ισχύει για πληρωµές ή Εντολές Πληρωµής που περιλαµβάνουν µετατροπή συναλλάγµατος είναι η συναλλαγµατική ισοτιµία που παρέχουµε ή καθιστούµε διαθέσιµη σε εσάς. Για µετατροπές συναλλάγµατος µέχρι καθορισµένου ποσού και για ορισµένα νοµίσµατα, ισχύουν σε ηµερήσια βάση οι τιµές συναλλάγµατος που περιλαµβάνονται στο ελτίο Τιµών Μικρο-συναλλαγών µας το οποίο είναι διαθέσιµο καθηµερινά σε οποιοδήποτε κατάστηµά µας και στην ιστοσελίδα µας και/ή οι τιµές συναλλάγµατος που δυνατόν να περιλαµβάνονται σε οποιοδήποτε άλλο δελτίο τιµών για µετατροπή σε διαφορετικά νοµίσµατα το οποίο δυνατόν να εκδίδουµε από καιρού εις καιρόν και το οποίο θα είναι διαθέσιµο καθηµερινά σε οποιοδήποτε κατάστηµά µας και/ή στον ιστότοπό µας. Για µετατροπές που υπερβαίνουν το καθορισµένο ποσό ή σε άλλα νοµίσµατα που δεν περιλαµβάνονται σε οποιοδήποτε δελτίο, δυνατόν να ισχύουν διαφορετικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες για τις οποίες θα ενηµερώνεστε από εµάς νοουµένου ότι υποβάλετε σχετικό αίτηµα. Η µετατροπή συναλλάγµατος θα γίνεται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία µας η οποία θα ισχύει την ηµέρα εκτέλεσης της πληρωµής ή της Εντολής Πληρωµής, και η οποία βασίζεται στη συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς που λαµβάνουµε από την υπηρεσία Reuters Data ή ανταποκρίτρια τράπεζα µας ή από µεσάζοντες (brokers) και θα καθορίζεται από εµάς αναλόγως της ηµεροµηνίας εκτέλεσης της µετατροπής συναλλάγµατος, της φύσης της συναλλαγής, του ποσού αυτής και τα ζεύγη νοµισµάτων Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες που σας παρέχονται από εµάς ενδεικτικά, δεν είναι δεσµευτικές για εµάς Συµφωνείτε ότι αλλαγές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες µας που βασίζονται σε αλλαγές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς, µπορούν να εφαρµόζονται από εµάς αµέσως και χωρίς προειδοποίηση. Σε τέτοια περίπτωση οι πληροφορίες θα σας παρέχονται στα καταστήµατά µας και/ή στην ιστοσελίδα µας και/ή εφόσον επικοινωνήσετε µαζί µας και ζητήσετε την εν λόγω πληροφορία Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι έχουµε δικαίωµα να εφαρµόζουµε µονοµερώς και χωρίς προειδοποίηση αλλαγές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που είναι ευνοϊκές για εσάς Κατά τη µετατροπή συναλλάγµατος, ισχύουν επίσης έξοδα µετατροπής συναλλάγµατος για τα οποία µπορείτε να ενηµερωθείτε από τα καταστήµατά µας ή από το Τιµολόγιο Προµηθειών µας Εάν εκτελέσουµε Εντολή Πληρωµής που περιλαµβάνει µετατροπή σε ξένο νόµισµα και η πληρωµή επιστραφεί σε µας, θα µετατρέψουµε την επιστραφείσα πληρωµή στο αρχικό νόµισµα στη συναλλαγµατική ισοτιµία µας µε τιµή µετατροπής την τρέχουσα τιµή συναλλάγµατος µας όταν λάβουµε την επιστραφείσα πληρωµή υνατόν να σας χρεώσουµε για καταθέσεις µετρητών σε ξένο νόµισµα στο Λογαριασµό σας και για αναλήψεις µετρητών σε ξένο νόµισµα από το Λογαριασµό σας. Πληροφορίες των χρεώσεων είναι διαθέσιµες στο Τιµολόγιο Προµηθειών µας Οποιεσδήποτε πληρωµές µε Κάρτες σε νόµισµα εκτός του Ευρώ, θα µετατρέπονται σε Ευρώ από τη VISA Europe στη συναλλαγµατική ισοτιµία της VISA Europe η οποία καθορίζεται από την ίδια και για την οποία µπορείτε να λάβετε πληροφορίες εφόσον µας το ζητήσετε Συµφωνείτε ότι αν δεν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, έχουµε το δικαίωµα να καθορίζουµε το νόµισµα στο οποίο θα γίνει η οποιαδήποτε πληρωµή Επιτόκια αναφοράς: Συµφωνείτε ότι αλλαγές στα επιτόκια που βασίζονται σε αλλαγές στα επιτόκια αναφοράς, µπορούν να εφαρµόζονται από εµάς αµέσως χωρίς προειδοποίηση. Σε τέτοια περίπτωση οι πληροφορίες θα σας παρέχοντε στα καταστήµατά µας και/ή στην ιστοσελίδα µας και/ή εφόσον επικοινωνήσετε µαζί µας και ζητήσετε την εν λόγω πληροφορία Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι έχουµε δικαίωµα να εφαρµόζουµε µονοµερώς και χωρίς προειδοποίηση αλλαγές στα επιτόκια που είναι ευνοϊκές για εσάς Συµφωνείτε ότι, σε περίπτωση που δεν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, µπορούµε να τροποποιήσουµε το επιτόκιο µε το οποίο χρεώνεται και/ή πιστώνεται ο λογαριασµός σας µε ανακοίνωση στον ηµερήσιο τύπο ή γραπτή ειδοποίηση και οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την ηµεροµηνία που θα καθορίζεται στην ανακοίνωση ή ειδοποίηση. 8. Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας 8.1. Όταν επικοινωνείτε µαζί µας, χρειάζεται να ελέγξουµε την ταυτότητά σας πριν να εκτελέσουµε Εντολές Πληρωµών ή πριν να αποκαλύψουµε ή συζητήσουµε εµπιστευτικές πληροφορίες για τους λογαριασµούς σας. Για το σκοπό αυτό: (α) πρέπει να υπογράφετε ενώπιον µας οποιεσδήποτε γραπτές εντολές που µας δίνετε οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες εκτός αν έχουµε συµφωνήσει να αποδεχόµαστε εντολές σας µε τη χρήση Κωδικών Ασφαλείας ως αναφέρεται στο Τµήµα VI. (β) όταν είστε σε κατάστηµά µας, δυνατόν να ζητήσουµε να µας παρουσιάσετε στοιχεία µε τα οποία να ελέγξουµε την ταυτότητά σας. (γ) αν επικοινωνείτε µαζί µας ή µας δίδετε εντολές µέσω Κάρτας, της υπηρεσίας AEB, ή µέσω τηλεοµοιοτύπου πρέπει να το κάνετε χρησιµοποιώντας τα Στοιχεία Ασφαλείας που σας έχουµε δώσει ή συµφωνήσει µαζί σας Νοουµένου ότι έχουµε ελέγξει την ταυτότητα σας µε έναν από τους πιο πάνω τρόπους, θεωρούµε ότι συναλλασσόµαστε µαζί σας. 11

12 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 9. Μέτρα ασφαλείας 9.1. Πρέπει να λαµβάνετε όλα τα προσήκοντα µέτρα για την ασφαλή φύλαξη και την αποτροπή της δόλιας χρήσης του Μέσου Πληρωµών που τυχόν σας έχουµε προµηθεύσει και ειδικότερα: να χρησιµοποιείτε το Μέσο Πληρωµών σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση του, µόλις παραλάβετε το Μέσο Πληρωµών και τα Στοιχεία Ασφαλείας του, να λαµβάνετε κάθε εύλογο µέτρο για την ασφαλή φύλαξη τους, µόλις αντιληφθείτε απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του Μέσου Πληρωµών και/ή των Στοιχείων Ασφαλείας του ή χρήση του Μέσου Πληρωµών και/ή των Στοιχείων Ασφαλείας του χωρίς εξουσιοδότηση, να ειδοποιείτε ΑΜΕΣΑ ως αναφέρεται στην παράγραφο 9.2 κατωτέρω, είτε εµάς, είτε το πρόσωπο που τυχόν σας υποδείξουµε, να καταστρέφετε το έντυπο στο οποίο σας έχουν κοινοποιηθεί οποιαδήποτε Στοιχεία Ασφαλείας µόλις το παραλάβετε Σε περίπτωση Κάρτας: (α) να την υπογράφετε µε στυλό διαρκείας αµέσως µόλις την παραλάβετε, (β) να µη σηµειώνετε το ΡΙΝ µε οποιονδήποτε τρόπο που να επιτρέπει τη σύνδεσή του µε την Κάρτα σας και να µη φυλάσσετε οποιαδήποτε σηµείωση που αφορά το ΡΙΝ µαζί µε την Κάρτα σας, (γ) να µην αφήνετε οποιοδήποτε πρόσωπο να χρησιµοποιήσει την Κάρτα σας και να µην αποκαλύπτετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιεσδήποτε λεπτοµέρειες που αφορούν την Κάρτα σας, (δ) να µην καταγράφετε το ΡΙΝ ή άλλο κωδικό αριθµό σε ευχερώς αναγνωρίσιµη µορφή, ιδιαίτερα πάνω στην Κάρτα ή σε άλλο αντικείµενο που φυλάσσετε ή µεταφέρετε µαζί µε την Κάρτα, (ε) να καλύπτετε το πληκτρολόγιο κατά τη χρήση της Κάρτας σας για την ανάληψη µετρητών από µηχανήµατα αυτόµατης ανάληψης ή οποιοδήποτε πληκτρολόγιο στο οποίο καταχωρείτε το ΡΙΝ για τη διενέργεια οποιασδήποτε Συναλλαγής Κάρτας και να προβαίνετε στη λήψη όλων των ενδεικνυόµενων µέτρων για να φροντίσετε ότι δεν είναι δυνατό να γίνει ορατό το ΡΙΝ σας την ώρα που το χρησιµοποιείτε, (στ) µετά που θα καταγγείλετε σε εµάς ότι η Κάρτα σας έχει κλαπεί, απολεσθεί ή υπάρχει πιθανότητα κακής χρήσης της, ή ότι τα Στοιχεία Ασφαλείας έχουν διαρρεύσει σε ή υποκλαπεί από τρίτο πρόσωπο, δεν πρέπει να ξαναχρησιµοποιήσετε την Κάρτα σας αλλά πρέπει να την κόψετε στα έξι και να την επιστρέψετε σε µας άµεσα, (ζ) να διασφαλίζετε ότι η Κάρτα δεν φεύγει από την οπτική σας επαφή κατά τη διαδικασία εξουσιοδότησης οποιασδήποτε Συναλλαγής Κάρτας Να µην καταγράφετε τα Στοιχεία Ασφαλείας µε τρόπο που οποιοδήποτε απ αυτά θα µπορούσε να γίνει γνωστό ή να συνδεθεί µε Μέσο Πληρωµών και να µην αποθηκεύετε τα Στοιχεία Ασφαλείας σε οποιοδήποτε λογισµικό το οποίο τα αποθηκεύει αυτόµατα, Να µην αποκαλύπτετε τα Στοιχεία Ασφαλείας σε κανένα πρόσωπο, όποιο και αν είναι αυτό, ακόµη και αν σας ζητηθεί, Να ελέγχετε τις καταστάσεις του λογαριασµού σας µε προσοχή για την εξακρίβωση οποιασδήποτε µη εξουσιοδοτηµένης Πράξης Πληρωµής, Να συµµορφώνεστε µε όλες τις οδηγίες τις οποίες θα σας κοινοποιούµε από καιρού εις καιρόν σχετικά µε την ασφαλή φύλαξη των Στοιχείων Ασφαλείας, Να φροντίζετε όπως διατηρείτε τις καταστάσεις του λογαριασµού σας και τις αποδείξεις συναλλαγών σας σε ασφαλισµένο µέρος και να φροντίζετε όπως τις καταστρέψετε πριν τις πετάξετε, Να συνεργάζεστε µαζί µας και να µας δίδετε όλες τις πληροφορίες που γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες απώλειας, κλοπής ή κακής χρήσης και/ή υποψίας κακής χρήσης ή αποκάλυψης των Στοιχείων Ασφαλείας της σε τρίτο πρόσωπο και να λάβετε όλα τα µέτρα τα οποία θεωρούµε αναγκαία για να βοηθήσετε στην ανάκτηση αυτών. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια απώλειας, κλοπής ή κακής χρήσης και/ή υποψία κακής χρήσης ή αποκάλυψης των Στοιχείων Ασφαλείας σε τρίτο πρόσωπο, έχουµε το δικαίωµα να εφοδιάζουµε την Αστυνοµία µε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε εσάς ή την υπηρεσία που σας έχει παρασχεθεί θεωρούµε αναγκαία, Πέραν των ανωτέρω, σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας Alpha Express Banking: (α) πρέπει να διατηρείτε τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή έξυπνο τηλέφωνο (smartphone) ή ταµπλέτα αφής, ασφαλή χρησιµοποιώντας αντιιικά προγράµµατα (antivirus) και προγράµµατα προστασίας από προγράµµατα spyware καθώς και προσωπικό τοίχο ασφαλείας (firewall) και να διενεργείτε τακτικούς ελέγχους για την ύπαρξη ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων σ αυτά, (β) πρέπει να φυλάσσετε τη Συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας σε ασφαλές µέρος, (γ) πρέπει να πληκτρολογείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας ΑΕΒ κατά γράµµα και να µην επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας ΑΕΒ µέσω σύνδεσης (link) από ηλεκτρονικό µήνυµα, (δ) οφείλετε περαιτέρω να τηρείτε τα µέτρα ασφαλείας που περιέχονται στους ιστότοπους της υπηρεσίας ΑΕΒ https://online.alphabank.com.cy ή https://aeb.alphabank.com.cy ή Θα έχουµε το δικαίωµα να εισάγουµε και/ή να υιοθετούµε από καιρό σε καιρό, οποιουσδήποτε επιπρόσθετους κωδικούς και/ή άλλα µέτρα ή διαδικασίες ασφαλείας κρίνουµε αναγκαία, µε τα οποία υποχρεούστε να συµµορφώνεστε, (ε) να µην σηµειώνετε το ΡΙΝ µε οποιοδήποτε τρόπο που να επιτρέπει τη σύνδεσή του µε τον Αριθµό Συνδροµητή σας και να µην φυλάσσετε οποιαδήποτε σηµείωση που αφορά το ΡΙΝ µαζί µε τον Αριθµό Συνδροµητή σας, 12

13 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (στ) όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία ΑΕΒ, να µην εγκαταλείψετε τη συσκευή από την οποία συνδεθήκατε στην υπηρεσία ΑΕΒ ή να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε τρίτο να χρησιµοποιήσει τη συσκευή αυτή, χωρίς να βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από την υπηρεσία ΑΕΒ, (ζ) να ακολουθείτε τα µέτρα ασφαλείας που συστήνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής που χρησιµοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία ΑΕΒ, π.χ. τη χρήση προσωπικών κωδικών αναγνώρισης για κινητά τηλέφωνα ή έξυπνα τηλέφωνα ή ταµπλέτες αφής µε πρόσβαση στο διαδίκτυο Μετά που θα καταγγείλετε ότι το Μέσο Πληρωµής σας έχει κλαπεί, απολεσθεί ή υπάρχει πιθανότητα κακής χρήσης του, ή ότι τα Στοιχεία Ασφαλείας έχουν διαρρεύσει σε ή υποκλαπεί από τρίτο πρόσωπο, δεν πρέπει να ξαναχρησιµοποιήσετε το Μέσο Πληρωµής σας Γνωστοποίηση απώλειας Στοιχείων Ασφαλείας / πράξης χωρίς εξουσιοδότηση Αν αντιληφθείτε την απώλεια οποιασδήποτε Κάρτας ή αν οποιαδήποτε Στοιχεία Ασφαλείας απολεσθούν ή κλαπούν ή υποκλαπούν ή αν αντιληφθείτε την καταχώρηση στο Λογαριασµό σας οποιασδήποτε Πράξης Πληρωµής που έγινε χωρίς την εξουσιοδότηση σας και/ή τυχόν σφάλµα ή άλλη ανωµαλία στην τήρηση του Λογαριασµού σας από εµάς, ή αν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιο τρίτο πρόσωπο γνωρίζει ή µπορεί να γνωρίζει τα Στοιχεία Ασφαλείας πρέπει να επικοινωνήσετε ΑΜΕΣΩΣ και χωρίς καθυστέρηση µαζί µας: (α) καλώντας µας σε σχέση µε Πράξη Πληρωµής που έγινε µε Κάρτα στο τηλέφωνο (+357) οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του 24ώρου. (β) σε σχέση µε Εντολές Πληρωµής µέσω της υπηρεσίας Alpha Express Banking επικοινωνώντας µαζί µας είτε ηλεκτρονικά µέσω της υπηρεσίας Alpha Express Banking, είτε καλώντας στον αριθµό αν η κλήση γίνεται από την Κύπρο, είτε στον αριθµό αν η κλήση γίνεται από το εξωτερικό. (γ) σε σχέση µε Εντολές Πληρωµής µέσω τηλεοµοιοτύπου ή αλληλογραφίας, επικοινωνώντας µε το κατάστηµα µας στο οποίο τηρείτε το Λογαριασµό σας. Μέρος Β 10. Πότε θα διενεργούµε και δεν θα διενεργούµε πληρωµές Θα εκτελούµε Εντολές Πληρωµής από το Λογαριασµό σας εάν τις εξουσιοδοτήσετε µε οποιοδήποτε από τους τρόπους και ακολουθώντας τον τύπο και τη διαδικασία που αναφέρονται στο Μέρος Α του Τµήµατος Ι και υπάρχουν διαθέσιµα ποσά στο Λογαριασµό σας ή η πληρωµή καλύπτεται από πιστωτική διευκόλυνση σε λογαριασµό υπερανάληψης που έχουµε συµφωνήσει να σας παραχωρήσουµε Όταν εξετάζουµε κατά πόσον θα εκτελέσουµε ή εξουσιοδοτήσουµε Εντολές Πληρωµής τις οποίες µας έχετε δώσει έχουµε δικαίωµα να λάβουµε υπόψη και οποιεσδήποτε άλλες πληρωµές που έχουµε διενεργήσει ή συµφωνήσαµε να διενεργήσουµε από το Λογαριασµό σας ακόµα και αν οι εν λόγω πληρωµές δεν έχουν ακόµη αφαιρεθεί από το Λογαριασµό σας. Το γεγονός αυτό πρέπει να το λαµβάνετε υπόψη όταν δίδετε Εντολές Πληρωµής Μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην εκτέλεση των Εντολών Πληρωµής τις οποίες δίδετε λόγω διενέργειας ελέγχων µε σκοπό την αποφυγή δόλου και την παρεµπόδιση και καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες Μεταφορά πίστωσης σε ικαιούχο, εκτελείται από εµάς µε την επιφύλαξη της αποδοχής της από το ικαιούχο ή την τράπεζα του. Σε περίπτωση µη αποδοχής της µεταφοράς πίστωσης, θα αντιλογήσουµε το σχετικό ποσό, χρεώνοντας σας µε οποιαδήποτε τυχόν έξοδα Στην περίπτωση που θα εκτελέσουµε από το Λογαριασµό σας Εντολή Πληρωµής προς ικαιούχο ο οποίος τηρεί λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα εκτός της Κυπριακής ηµοκρατίας, θα πρέπει τόσο εσείς όσο και ο ικαιούχος, να συµµορφώνεστε µε τις εθνικές νοµοθεσίες και/ή κανονισµούς που αφορούν την τέλεση της εν λόγω πληρωµής. Εάν παραλείψετε να συµµορφωθείτε µε τις ανωτέρω νοµοθεσίες και/ή κανονισµούς µε αποτέλεσµα να επιβαρυνθούµε µε οιαδήποτε έξοδα και/ή δαπάνες και για οιεσδήποτε ζηµιές ευλόγως θα προκύψουν, θα πρέπει να µας αποζηµιώσετε άµεσα και να προβείτε σε όλα τα απαραίτητα διαβήµατα για να µας βάλετε στη θέση στην οποία θα βρισκόµασταν πριν από τη διεκπεραίωση της εν λόγω πληρωµής εκ µέρους σας. 11. Άρνηση εκτέλεσης Εντολών Πληρωµής Μπορούµε να αρνηθούµε να εκτελέσουµε Εντολή Πληρωµής ή οποιαδήποτε άλλη εντολή σας (και δεν θα φέρουµε ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά τυχόν υποστείτε) στις ακόλουθες περιπτώσεις: εάν έχετε παραβεί ή δεν εκπληρώσατε οποιαδήποτε πρόνοια των Όρων, ή εάν δεν είµαστε ικανοποιηµένοι ότι η συναλλαγή ή η Εντολή Πληρωµής είναι νόµιµη, ή εάν πιστεύουµε ότι ο Λογαριασµός σας έχει χρησιµοποιηθεί ή είναι πιθανόν να χρησιµοποιηθεί εσφαλµένα, ή εάν κρίνουµε ότι η συναλλαγή ή η συναλλακτική σας συµπεριφορά αντιβαίνει τις πρόνοιες του περί της Παρεµπόδισης και Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ραστηριότητες Νόµου του 2007, ως δυνατό να τροποποιηθεί από καιρού εις καιρόν και/ή τις πρόνοιες της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας για την παρεµπόδιση του ξεπλύµατος παράνοµου χρήµατος και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και/ή οιασδήποτε άλλης οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας ή οιασδήποτε άλλης οδηγίας εκδοθεί για αυτό το σκοπό, 13

14 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ εάν σε περίπτωση που είστε φυσικό πρόσωπο, αποβιώσετε, εάν σε οιαδήποτε στιγµή µας δώσετε ψευδή στοιχεία, εάν µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ή πρόσωπο το οποίο δεν έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί από εσάς µας δώσει σε οιαδήποτε στιγµή οδηγίες σε σχέση µε το Λογαριασµό, εάν µε την εκτέλεση Εντολής Πληρωµής ή οποιασδήποτε άλλης εντολής σας, ενδεχοµένως να παραβούµε οιοδήποτε νόµο, κανονισµό, κώδικα ή άλλο καθήκον µε το οποίο πρέπει να συµµορφωνόµαστε κατά την τήρηση του Λογαριασµού σας Έχουµε το απόλυτο δικαίωµα, χωρίς να φέρουµε ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά τυχόν υποστείτε, να αρνηθούµε να εκτελέσουµε Εντολή Πληρωµής το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι η υπέρβαση της οποιασδήποτε πιστωτικής διευκόλυνσης που σας έχουµε παραχωρήσει ή η χρέωση του Λογαριασµού σας πέραν του διαθέσιµου υπολοίπου. Σε περίπτωση που ο Λογαριασµός σας παρουσιάσει χρεωστικό υπόλοιπο πέραν του εγκεκριµένου, υποχρεούστε είτε το απαιτήσουµε είτε όχι, να τον επαναφέρετε εντός του εγκεκριµένου αµέσως Για να λάβετε πληροφορίες για τους λόγους της άρνησής µας να εκτελέσουµε Εντολή Πληρωµής, µπορείτε να αποτείνεστε στο Κατάστηµα / Μονάδα µας το οποίο σας εξυπηρετεί Συµφωνείτε ότι αν η άρνησή µας είναι αντικειµενικά αιτιολογηµένη έχουµε το δικαίωµα να χρεώσουµε το Λογαριασµό σας για οποιαδήποτε γνωστοποίηση των λόγων της άρνησής µας να εκτελέσουµε οποιαδήποτε Εντολή Πληρωµής σας. 12. Έρευνες σε σχέση µε Εντολή Πληρωµής υνατόν να σας χρεώσουµε για οποιεσδήποτε έρευνες που διεξάγουµε σε σχέση µε οποιαδήποτε Εντολή Πληρωµής είτε αυτή έχει υποβληθεί από εσάς είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός αν έχουµε κάνει λάθος Αν δεν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, συµφωνείτε ότι έχουµε δικαίωµα να σας χρεώνουµε για εκπλήρωση των υποχρεώσεών µας για ενηµέρωσή σας ή για τα διορθωτικά ή προληπτικά µέτρα που οφείλουµε να λαµβάνουµε βάσει του Μέρους VII του Νόµου και ως εκ τούτου εξαιρείται στην περίπτωση σας η εφαρµογή του άρθρου 49 του Νόµου Νοείται περαιτέρω ότι έχουµε δικαίωµα να σας χρεώνουµε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων µας για ενηµέρωση σας ή για τα διορθωτικά ή προληπτικά µέτρα που οφείλουµε να λαµβάνουµε βάσει των προνοιών του Μέρους VII του Νόµου όπου η Πράξη Πληρωµής είτε παρέχεται σε νόµισµα άλλο από νόµισµα Κράτους Μέλους ή σε περίπτωση Πράξης Πληρωµής σε νόµισµα Κράτους Μέλους, ο άλλος εµπλεκόµενος Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών δεν είναι εγκατεστηµένος σε Κράτος Μέλος Οι χρεώσεις οι οποίες περιέχονται στις παραγράφους 12.2 και 12.3, περιλαµβάνονται στο Τιµολόγιο Προµηθειών µας. Μέρος Γ 13. Άµεσες Χρεώσεις (εκτός Άµεσων Χρεώσεων SEPA) Οι εντολές άµεσης χρέωσης που δόθηκαν σε εµάς πριν την 1 η Φεβρουαρίου 2014, θα µεταπέσουν στο Βασικό Σχέδιο Άµεσων Χρεώσεων SEPA και θα διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Τµήµα VIII. Σε περίπτωση που δικαιούχος άµεσης χρέωσης δεν ενταχθεί στο Βασικό Σχέδιο Άµεσων Χρεώσεων SEPA, οι εντολές άµεσης χρέωσης που δίδονται σε εµάς από ή µέσω του εν λόγω δικαιούχου για χρέωση του Λογαριασµού σας, θα διέπονται από τους κατωτέρω όρους. Νοείται ότι έχετε το δικαίωµα να απαγορεύετε την εκτέλεση άµεσης χρέωσης από το Λογαριασµό ή από οποιοδήποτε λογαριασµό που τηρείτε µαζί µας, ή να περιορίσετε την είσπραξη άµεσης χρέωσης σε συγκεκριµένο ποσό ή περιοδικότητα ή και τα δύο, ή να εµποδίσετε οποιεσδήποτε άµεσες χρεώσεις που προέρχονται από ένα ή περισσότερους προσδιοριζόµενους δικαιούχους άµεσης χρέωσης ή να εγκρίνετε µόνο άµεσες χρεώσεις που προέρχονται από ένα ή περισσότερους προσδιοριζόµενους δικαιούχους άµεσης χρέωσης, δίδοντας σχετική γραπτή ειδοποίηση σε ειδικό έντυπο µας. Οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση πρέπει να δοθεί σε εµάς το αργότερο την Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα που προηγείται της ηµεροµηνίας πληρωµής µέχρι τις 13:30 ευτέρα µέχρι Παρασκευή. Εάν πρόκειται για ευτέρα από 1 η Οκτωβρίου µέχρι 30 η Απριλίου κάθε χρόνου, τέτοια ειδοποίηση πρέπει να δοθεί σε εµάς το αργότερο µέχρι την 16: Για να θέσετε σε εφαρµογή εντολή άµεσης χρέωσης πρέπει να συµπληρώσετε, υπογράψετε και να παραδώσετε σε εµάς έντυπο παροχής εντολής άµεσης χρέωσης Ο ικαιούχος της άµεσης χρέωσης θα αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο σε εµάς στο οποίο θα περιέχεται το ποσό µε το οποίο θα χρεωθεί ο Λογαριασµός σας και θα πιστωθεί ο ικαιούχος, και η ηµεροµηνία εξόφλησής του Η πληρωµή θα αφαιρείται από το Λογαριασµό σας την ηµεροµηνία εξόφλησης που θα κοινοποιείται σε µας από το ικαιούχο και θα λαµβάνεται από το ικαιούχο την ίδια µέρα νοουµένου ότι λάβουµε την αίτηση για διενέργεια της Πράξης Πληρωµής από το ικαιούχο τουλάχιστον δύο Εργάσιµες Ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εξόφλησης και µέχρι τις 14:00 ( ευτέρα µέχρι Παρασκευή) εκτός από ευτέρες από 1 η Οκτωβρίου µέχρι 30 η Απριλίου κάθε χρόνου, οπότε µπορούµε να λαµβάνουµε την αίτηση µέχρις τις 17: Μας εξουσιοδοτείτε όπως σε περίπτωση αλλαγής του αριθµού του Λογαριασµού σας ή µεταφοράς του Λογαριασµού σας σε άλλο κατάστηµα να κοινοποιούµε το νέο αριθµό λογαριασµού στο ικαιούχο. Σε τέτοια περίπτωση, η εντολή άµεσης χρέωσης σας θα συνεχίσει να ισχύει Μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουµε το Λογαριασµό σας µε τα εκάστοτε εν ισχύει έξοδα και δικαιώµατα µας για την τέλεση της άµεσης χρέωσης και τα οποιαδήποτε τέλη χαρτοσήµου. 14

15 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίζετε ότι υπάρχουν διαθέσιµα υπόλοιπα στο Λογαριασµό σας την ηµεροµηνία χρέωσης του ούτως ώστε να µπορούµε να διενεργήσουµε την εντολή άµεσης χρέωσης Επίσης, δηλώνετε και αποδέχεστε ότι όσον αφορά άµεσες χρεώσεις: δεν έχουµε υποχρέωση να διενεργήσουµε πληρωµή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία εάν η πληρωµή δεν µπορούσε να γίνει στην καθορισµένη ηµεροµηνία λόγω µη ύπαρξης διαθεσίµων χρηµάτων στο Λογαριασµό σας ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία δικαιούµαστε να ακυρώσουµε την εντολή για άµεση χρέωση αν σε τρεις συνεχόµενες περιπτώσεις δεν µπορούµε να διενεργήσουµε πληρωµή λόγω µη ύπαρξης διαθεσίµου υπολοίπου στο Λογαριασµό σας ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία Συµφωνείτε ότι, στις περιπτώσεις αυτόµατης πληρωµής λογαριασµών, δεν είµαστε υπόχρεοι να προβαίνουµε σε πληρωµή µετά τη λήξη της ηµεροµηνίας εξόφλησης όπως καθορίζεται πιο πάνω ούτε φέρουµε ευθύνη στις περιπτώσεις που δεν διενεργείται η άµεση χρέωση λόγω του ότι είτε ο λογαριασµός δεν πληρώνεται, είτε ο λογαριασµός που παρουσιάζει ο ικαιούχος είναι λανθασµένος, είτε ο ικαιούχος δεν παρουσιάζει λογαριασµό εν φέρουµε ευθύνη σε περίπτωση που ο ικαιούχος παραλείψει να θέσει σε εφαρµογή οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή και οι εντολές αυτές θα εξακολουθήσουν να ισχύουν άσχετα από οποιαδήποτε αλλαγή Σε περίπτωση που τερµατιστεί η συµφωνία µεταξύ του ικαιούχου και εµάς για την εκτέλεση από την Τράπεζα εντολών άµεσης χρέωσης προς όφελος του ικαιούχου, παύουµε να είµαστε υπόχρεοι έναντι σας για την εκτέλεση εντολών άµεσης χρέωσης προς το ικαιούχο. 14. Πληρωµές µε Κάρτα Εάν έχουµε συµφωνήσει µετά από γραπτή σας αίτηση να σας παραχωρήσουµε Κάρτα, η διενέργεια Πράξεων Πληρωµών µε Κάρτα, διέπεται, επιπρόσθετα από το παρόν Τµήµα και από το Τµήµα IV - «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Χρεωστικής Κάρτας». 15. Αναλήψεις µετρητών Μπορείτε να προβείτε σε αναλήψεις από το Λογαριασµό σας σε οποιοδήποτε κατάστηµά µας. Για αναλήψεις µετρητών από κατάστηµά µας, θα πρέπει να παρουσιάσετε σε µας έγγραφο αναγνώρισης σας (π.χ. διαβατήριο / δελτίο ταυτότητας κλπ.). Όταν προβαίνετε σε αναλήψεις µετρητών από το Λογαριασµό σας σε οποιοδήποτε κατάστηµά µας, ο Λογαριασµός σας θα χρεώνεται µε το ποσό της ανάληψης την ίδια ηµέρα, εκτός αν προβαίνετε στην ανάληψη µετά το χρόνο λήξης των εργασιών που αναφέρεται στο Παράρτηµα Α ικαιούµαστε να καθορίζουµε ανώτατο όριο µετρητών που δύναται να αναληφθεί και/ή αποσυρθεί έκαστη µέρα Μπορείτε επίσης να προβείτε σε αναλήψεις µετρητών από το Λογαριασµό σας µε την Κάρτα σας. Οι όροι οι οποίοι διέπουν την υπηρεσία αυτή περιλαµβάνονται στο Τµήµα ΙV- «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Χρεωστικής Κάρτας» Για αναλήψεις ποσών άνω των δέκα χιλιάδων Ευρώ (Ευρώ ) ή για το ισόποσο σε οποιοδήποτε ξένο νόµισµα, οφείλετε να µας γνωστοποιείτε τη σχετική πρόθεσή σας το αργότερο την Εργάσιµη Ηµέρα που προηγείται της αναλήψεως Εάν επιθυµείτε να αγοράσετε τραπεζογραµµάτια σε ξένο νόµισµα µε χρέωση του Λογαριασµού, πρέπει να υποβάλετε σε εµάς σχετικό αίτηµα τουλάχιστον 2 (δύο) Εργάσιµες Ηµέρες πριν από τη συναλλαγή. 16. Καταθέσεις µετρητών Μπορείτε να προβείτε σε καταθέσεις µετρητών στο Λογαριασµό σας σε οποιοδήποτε κατάστηµά µας. Εάν είστε Καταναλωτής, σε περίπτωση κατάθεσης µετρητών από εσάς σε Ευρώ σε Λογαριασµό σας µαζί µας στο ίδιο νόµισµα, το ποσό της κατάθεσης θα καθίσταται διαθέσιµο αµέσως µετά το χρονικό σηµείο παραλαβής του µε την ίδια ηµεροµηνία αξίας, νοουµένου ότι προβαίνετε στην κατάθεση πριν το χρόνο λήξης που αναφέρεται στο Παράρτηµα Α. Τηρουµένων των προαναφεροµένων, αν δεν είστε καταναλωτής το ποσό της κατάθεσης θα καθίσταται διαθέσιµο και µε ηµεροµηνία αξίας το αργότερο την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα µετά την παραλαβή του Μπορείτε επίσης να προβείτε σε καταθέσεις µετρητών στο Λογαριασµό σας µε τη χρήση της Κάρτας, σε ΑΤΜ. Σε περίπτωση κατάθεσης µετρητών σε ΑΤΜ µας µέχρι τις 13:30 για ευτέρα Παρασκευή ή µέχρι τις 16:45 για ευτέρες από 1 η Οκτωβρίου έως 30 η Απριλίου, ο Λογαριασµός σας θα πιστωθεί µε το ποσό της κατάθεσης το οποίο θα καταστεί διαθέσιµο την ίδια µέρα, εάν την ίδια ηµέρα ανοιχτεί η ΑΤΜ και λάβουµε και ελέγξουµε την κατάθεση. Εάν προβείτε στην κατάθεση µετά τις πιο πάνω ώρες, ο Λογαριασµός σας θα πιστωθεί µε το ποσό της κατάθεσης την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα κατά την οποία θα ανοιχθεί η ΑΤΜ. Ισχύουν οι ηµεροµηνίες αξίας που αναφέρονται στην παράγραφο 16.1 πιο πάνω Σε περίπτωση χρήσης της ειδικής θυρίδας της ΑΤΜ για διενέργεια κατάθεσης µετρητών όπου το ποσό της κατάθεσης ή πληρωµής όπως έχει ελεγχθεί από εµάς διαφέρει από το ποσό που φαίνεται να έχει δηλωθεί από εσάς κατά τη χρήση της Κάρτας για τη διενέργεια της κατάθεσης, δεν µπορείτε να αµφισβητήσετε την καταµέτρηση / έλεγχο του ποσού όπως έχει γίνει από το προσωπικό µας και θα είστε υποχρεωµένος να καλύψετε τη διαφορά ή να αναγνωρίσετε τη συναλλαγή Για καταθέσεις µετρητών που γίνονται από εσάς σε νόµισµα Κράτους Μέλους εκτός του Ευρώ, συµφωνείτε ότι το Άρθρο 67 του Νόµου δεν εφαρµόζεται και ότι το ποσό θα καθίσταται διαθέσιµο την ίδια ηµέρα µε ηµεροµηνία αξίας η οποία καθορίζεται, ανάλογα µε το είδος του νοµίσµατος, στο Τιµολόγιο Προµηθειών µας Για καταθέσεις µετρητών που γίνονται από εσάς σε νόµισµα µη Κράτους Μέλους, συµφωνείτε ότι το ποσό θα καθίσταται διαθέσιµο την ίδια ηµέρα, µε ηµεροµηνία αξίας η οποία καθορίζεται στο Τιµολόγιο Προµηθειών µας. 15

16 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 17. Πάγιες Εντολές Με την καταχώρηση οδηγιών για πάγια τραπεζική εντολή, εκτός πάγιας εντολής για αυτόµατη κάλυψη, µας εξουσιοδοτείτε να πραγµατοποιούµε περιοδικές πληρωµές και να χρεώνουµε το Λογαριασµό σας µε συγκεκριµένο ποσό πλέον οποιωνδήποτε αναλογούντων προµηθειών και εξόδων Με την καταχώρηση οδηγιών για πάγια τραπεζική εντολή αυτόµατης κάλυψης, µας εξουσιοδοτείτε να πραγµατοποιούµε περιοδικές πληρωµές από ή προς τον κύριο λογαριασµό σας και να χρεώνουµε ή πιστώνουµε µε το ποσό το οποίο θα δηλώσετε άλλο λογαριασµό σας µαζί µας, πλέον οποιωνδήποτε αναλογούντων προµηθειών και εξόδων µας Για την καταχώρηση οδηγιών για πάγια τραπεζική εντολή αυτόµατης κάλυψης µεταξύ λογαριασµών τους οποίους τηρείτε µαζί µας, θα πρέπει να µας δηλώσετε: (α) το ελάχιστο υπόλοιπο του κύριου λογαριασµού πέραν του οποίου θα αποστέλλονται ποσά από τον βοηθητικό λογαριασµό στον κύριο λογαριασµό ή το µέγιστο υπόλοιπο του κύριου λογαριασµού πέραν του οποίου θα αποστέλλονται ποσά από τον κύριο λογαριασµό στον βοηθητικό λογαριασµό, και (β) το ελάχιστο ποσό µεταφοράς που επιθυµείτε να µεταφέρετε σε κάθε εκτέλεση εντολής αυτόµατης κάλυψης ή το µέγιστο ποσό µεταφοράς που επιθυµείτε να µεταφέρετε σε κάθε εκτέλεση εντολής αυτόµατης κάλυψης Επίσης, δηλώνετε και αποδέχεστε ότι όσον αφορά πάγιες εντολές: δεν έχουµε υποχρέωση να διενεργήσουµε πληρωµή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία εφόσον η πληρωµή δεν µπορούσε να γίνει στην καθορισµένη ηµεροµηνία, λόγω µη ύπαρξης διαθεσίµων χρηµάτων στο Λογαριασµό σας ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία δικαιούµαστε να ακυρώσουµε την πάγια εντολή αν σε τρεις συνεχόµενες περιπτώσεις δεν µπορούµε να διενεργήσουµε πληρωµή λόγω µη ύπαρξης διαθεσίµου υπολοίπου στο Λογαριασµό σας ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 18. Όροι λειτουργίας Τρεχούµενων Λογαριασµών, Λογαριασµών Ταµιευτηρίου και Λογαριασµών Προειδοποίησης Γενικά Σε περιπτώσεις όπου λογαριασµός τον οποίο τηρείτε µαζί µας υπόκειται στην αποκοπή φόρου σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας η οποία αφορά την αποκοπή φόρου από τόκο ο οποίος αποκτάται από καταθέσεις, θα αποκόπτουµε ανάλογο ποσό από τον τόκο τον οποίο θα αποκτάτε από την κατάθεση Εάν είστε φυσικό πρόσωπο, σε περίπτωση θανάτου σας θα παραδώσουµε το ποσό της κατάθεσης στο διαχειριστή σας κατά τη λήξη της περιόδου της κατάθεσης, νοουµένου ότι παραλάβουµε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις αρµόδιες δικαστικές, φορολογικές και άλλες αρχές. Αν η κατάθεση τηρείται σε κοινό λογαριασµό, θα κρατήσουµε το υπόλοιπο σε διαταγή των επιζώντων ή το διαχειριστή του τελευταίου επιζώντα, χωρίς επηρεασµό οποιουδήποτε δικαιώµατος επισχέσεως, επιβαρύνσεως, ενεχυριάσεως, συµψηφισµού, ανταπαιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, το οποίο δυνατόν να έχουµε. Σε κάθε περίπτωση, έχουµε το απόλυτο δικαίωµα προτού προβούµε σε οποιαδήποτε πληρωµή να απαιτήσουµε την προσκόµιση πιστοποιητικού από το αρµόδιο Κυβερνητικό Τµήµα που να επιτρέπει τη σχετική πράξη Τρεχούµενοι Λογαριασµοί Αναγνωρίζετε και επιβεβαιώνετε ότι έχετε ενηµερωθεί δεόντως για το περιεχόµενο των Κοινών Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης αναφορικά µε το άνοιγµα και τη λειτουργία τρεχούµενων λογαριασµών, τη δηµιουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για εκδότες ακάλυπτων επιταγών και άλλα συναφή θέµατα. Επίσης αναγνωρίζετε και επιβεβαιώνετε ότι έχετε παραλάβει περίληψη των βασικών προνοιών των εν λόγω οδηγιών Λογαριασµοί Ταµιευτηρίου Μπορείτε να προβείτε σε ανάληψη µε την προσκόµιση του βιβλιαρίου ταµιευτηρίου, του δελτίου της ταυτότητας και την υπογραφή σχετικού εγγράφου για την ανάληψη. Μπορούµε κατά την απόλυτο κρίση µας να κάνουµε πληρωµές ή να εκτελούµε Εντολές Πληρωµής και χωρίς την παρουσία του βιβλιαρίου ταµιευτηρίου. Οι καταχωρήσεις στο βιβλιάριο ταµιευτηρίου αποτελούν απόδειξη µόνο εφόσον συµφωνούν µε τα βιβλία που τηρούµε Τα δικαιολογητικά αναλήψεων ή καταθέσεων υπογεγραµµένα από εσάς ισχύουν ακόµα και αν δεν έγινε στο βιβλιάριο ταµιευτηρίου η καταχώρηση της σχετικής Πράξης Πληρωµής Κατά το κλείσιµο του λογαριασµού, το βιβλιάριο ταµιευτηρίου πρέπει να µας επιστραφεί Πρέπει να φυλάγετε το βιβλιάριο ταµιευτηρίου σε ασφαλές µέρος. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του βιβλιαρίου, είστε υποχρεωµένος να µας ειδοποιήσετε εγγράφως αµέσως. εν ευθυνόµαστε για οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια την οποία υποστείτε. Σε τέτοια περίπτωση µπορείτε να αποσύρετε το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού αφού προβούµε σε αναγνώριση σας και αφού υπογράψετε το σχετικό έγγραφο αποζηµιώσεως Λογαριασµοί Προειδοποίησης Εάν αιτηθείτε ανάληψη χωρίς προειδοποίηση ή εκτός της καθορισµένης περιόδου θα χρεωθείτε µε έξοδα τα οποία περιγράφονται στο Τιµολόγιο Προµηθειών Η κάθε προειδοποίηση ισχύει για την ηµεροµηνία η οποία δηλώθηκε για την ανάληψη. Εάν δεν προβείτε σε ανάληψη κατά την καθορισµένη ηµεροµηνία έχουµε δικαίωµα να σας χρεώσουµε όπως προνοείται στο Τιµολόγιο Προµηθειών µας Έχετε δικαίωµα να κλείσετε το Λογαριασµό αφού µας δώσετε προειδοποίηση σύµφωνα µε την περίοδο προειδοποίησης η οποία απαιτείται για την απόσυρση οποιουδήποτε ποσού από το Λογαριασµό σας. 16

17 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μέρος - ΓΕΝΙΚΑ 19. Καταστάσεις Λογαριασµών / Πληροφορίες Οι πληροφορίες που υποχρεούµαστε να σας παρέχουµε ως ικαιούχο ή ως Πληρωτή σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου, θα σας παρέχονται ή θα καθίστανται διαθέσιµες µετά την εκτέλεση της Πράξης Πληρωµής µε σχετική απόδειξη πληρωµής ή ηλεκτρονικά µέσω της υπηρεσίας AEB, εάν έχετε συµβεβληθεί µε εµάς για την παροχή σε σας της εν λόγω υπηρεσίας και έχετε συνδέσει το Λογαριασµό σας µε την εν λόγω υπηρεσία, ή αν δεν σας παρασχεθούν ή σας παρασχεθούν εν µέρει, θα καθίστανται διαθέσιµες στην έκταση που δεν σας τις παρείχαµε, στα καταστήµατά µας, τουλάχιστον µια φορά το µήνα σε έντυπη µορφή Μπορείτε να ζητήσετε την παροχή καταστάσεων λογαριασµού σε πιο τακτικά διαστήµατα από ότι παρέχεται για το δικό σας τύπο λογαριασµού, ωστόσο συµφωνείτε ότι µπορεί να υπάρξει επιπλέον χρέωση για αυτή την υπηρεσία. Συµφωνείτε ότι σε περίπτωση που δεν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση ότι έχουµε το δικαίωµα αλλά δεν αποτελεί υποχρέωση µας να σας παράσχουµε τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 39 έως 41 του Νόµου. Μπορείτε να ζητήσετε να µην λαµβάνετε καταστάσεις λογαριασµού σε σχέση µε το Λογαριασµό και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπογράψετε σχετικό έγγραφο Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε και να λάβετε τους Όρους σε οποιαδήποτε στιγµή καθώς και τους όρους που είµαστε υπόχρεοι βάσει του Νόµου να σας παράσχουµε, πριν δεσµευτείτε, σε έντυπη µορφή ή άλλο ανθεκτικό στο χρόνο µέσο υνατόν να σας παράσχουµε πληροφορίες: για το υπόλοιπο του λογαριασµού σας το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει συναλλαγές που ακόµη διεκπεραιώνονται και ως εκ τούτου µπορεί να εναπόκεινται σε αλλαγή. υνατόν επίσης να µην περιλαµβάνει το ποσό οποιουδήποτε ορίου υπερανάληψης που έχετε το διαθέσιµο υπόλοιπο του λογαριασµού σας που περιλαµβάνει το ποσό των εκκαθαρισµένων κεφαλαίων στο λογαριασµό σας µαζί µε το υπόλοιπο οποιουδήποτε ορίου υπερανάληψης που έχετε Οιαδήποτε έγγραφα σας αποσταλούν και/ή χορηγηθούν µε σκοπό να σας ενηµερώσουν για τη συνολική κίνηση το Λογαριασµού σας αποτελούν ακριβή αποσπάσµατα από τα βιβλία µας που απεικονίζουν τις χρεώσεις και πιστώσεις του Λογαριασµού σας για το χρονικό διάστηµα που καλύπτουν. Μπορείτε να αιτηθείτε την επανέκδοση ή επαναποστολή των εγγράφων αυτών αλλά σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρυνθείτε µε έξοδα ως προνοείται στο εκάστοτε ισχύον Τιµολόγιο Προµηθειών µας Η αποστολή των αποσπασµάτων ή αντιγράφων της κινήσεως του Λογαριασµού διακόπτεται αυτοδίκαια στην περίπτωση που σας αποστείλουµε τη σχετική αλληλογραφία και αυτή µας επιστραφεί ανεπίδοτη και δεν είναι δυνατός ο εντοπισµός σας µε άλλον τρόπο. Υποχρεούµαστε να συνεχίσουµε την αποστολή, εάν µετά την κατά τα ανωτέρω διακοπή, µας ενηµερώσετε οποτεδήποτε αναφορικά µε τα νέα στοιχεία επικοινωνίας σας Εάν δεν λάβετε κατάσταση λογαριασµού σε σχέση µε το Λογαριασµό για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, υποχρεούστε να µας γνωστοποιήσετε εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος για να προβούµε άµεσα σε όλα τα απαραίτητα διαβήµατα για την αποστολή σε εσάς της εν λόγω κατάστασης λογαριασµού Σε περίπτωση που αµφισβητήσετε το περιεχόµενο αποσπάσµατος ή αντίγραφο της κινήσεως του Λογαριασµού οφείλετε να µας γνωστοποιήσετε εγγράφως περί τούτου το συντοµότερο δυνατό και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, το αργότερο εντός δεκατριών (13) µηνών από την ηµεροµηνία χρεώσεως του Λογαριασµού µε το ποσό της συναλλαγής που αµφισβητείτε για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών και ευχερούς ικανοποιήσεως των δικαιωµάτων σας. Στην έγγραφη γνωστοποίηση που θα µας αποστείλετε θα πρέπει να περιλαµβάνονται λεπτοµερώς οι λόγοι αµφισβητήσεως, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν το λάθος. 20. Ευθύνες ιενέργεια Πράξεων Πληρωµών Θα εκτελούµε Εντολές Πληρωµών οι οποίες δίδονται από εσάς βάσει των πληροφοριών που σας ζητούµε να µας παρέχετε ως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Τµήµατος. Εάν µας παράσχετε λανθασµένες πληροφορίες δεν θα φέρουµε ευθύνη αν δεν διενεργηθεί η πληρωµή, καθυστερήσει η εκτέλεση της ή διενεργηθεί λανθασµένα. Αν µας το ζητήσετε θα καταβάλουµε εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση λανθασµένης πληρωµής Αν µας παράσχετε επιπρόσθετες πληροφορίες απ αυτές που σας ζητούµε στην παράγραφο 2, θα είµαστε υπεύθυνοι για την εκτέλεση της εντολής µόνο βάσει των πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο Συµφωνείτε ότι σε περίπτωση που δεν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση και αµφισβητείτε την ορθή εκτέλεση Πράξης Πληρωµής, δεν έχουµε υποχρέωση να αποδείξουµε ότι εξακριβώθηκε η γνησιότητα της Πράξης Πληρωµής, η Πράξη Πληρωµής καταγράφηκε επακριβώς, καταχωρήθηκε στο Λογαριασµό σας και δεν επηρεάσθηκε από τεχνική βλάβη ή δυσλειτουργία και συνεπώς εξαιρείται η εφαρµογή του άρθρου 51 του Νόµου. Εάν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, αναγνωρίζετε ότι η υποχρέωση µας βάσει του Άρθρου 51 του Νόµου εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις όπου η Πράξη Πληρωµής έγινε σε νόµισµα Κράτους Μέλους και ο άλλος Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών είναι εγκατεστηµένος σε Κράτος Μέλος Συµφωνείτε ότι απαλλασσόµαστε από τις ευθύνες µας βάσει του Μέρους VII του Νόµου σε περιπτώσεις που είναι ασυνήθεις και απρόβλεπτες, εκφεύγουν του ελέγχου µας και των οποίων οι συνέπειες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν παρ όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο. Περαιτέρω, συµφωνείτε ότι απαλλασσόµαστε από τις υποχρεώσεις µας βάσει του Μέρους VII του Νόµου όπου δεσµευόµαστε από άλλες υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Κυπριακό ή το 17

18 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ευρωπαϊκό δίκαιο. Συµφωνείτε περαιτέρω, ότι δεν θα έχουµε υπαιτιότητα ή ευθύνη για τις συνέπειες που απορρέουν από τη διακοπή των δραστηριοτήτων µας λόγω απεργιών, ανταπεργιών, λαϊκών αναταραχών, εξεγέρσεων, πολέµων ή εχθροπραξιών, ανωτέρας βίας ή άλλων αιτιών εκτός του ελέγχου µας Ευθύνη µας για πληρωµές που διενεργήθηκαν χωρίς την εξουσιοδότηση σας Επανόρθωση πράξεων ικαιούστε να ζητήσετε επανόρθωση οποιασδήποτε Εντολής Πληρωµής εφόσον, µόλις πληροφορηθείτε οποιαδήποτε Εντολή Πληρωµής η οποία εκτελέστηκε χωρίς την εξουσιοδότησή σας, και η οποία θεµελιώνει σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε τα όσα προνοούνται στους παρόντες Όρους, µας ειδοποιήσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 13 µηνών από την ηµεροµηνία χρέωσης ή πίστωσης, ανάλογα µε την περίπτωση. Σε περίπτωση που δεν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, υποχρεούστε να µας ειδοποιήσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία χρέωσης ή πίστωσης, ανάλογα µε την περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση υποχρεούµαστε να επιστρέψουµε αµέσως σε εσάς το ποσό της πληρωµής και, ανάλογα µε την περίπτωση, να επαναφέρουµε το χρεωθέντα Λογαριασµό σας στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η Πράξη Πληρωµής Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο , βαρύνεστε µέχρι ποσού 150 Ευρώ για ζηµιά από Εντολές Πληρωµής που πραγµατοποιήθηκαν χωρίς την εξουσιοδότησή σας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η ζηµιά επέρχεται από τη χρήση Μέσου Πληρωµών το οποίο έχει απολεσθεί ή κλαπεί, ή εάν δεν κρατήσατε ασφαλή τα Στοιχεία Ασφαλείας, η ζηµιά επέρχεται από τη χρήση Μέσου Πληρωµών το οποίο έχει υποκλαπεί ή εκτεθεί σε κατάχρηση από τρίτους, και (β) σας έχουµε παράσχει τα κατάλληλα µέσα που επιτρέπουν ανά πάσα στιγµή την ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του Μέσου Πληρωµών, όπως προβλέπεται από το Νόµο, και (γ) η ζηµιά επέρχεται από χρήση του Μέσου Πληρωµών µέχρι τη χρονική στιγµή κατά την οποία µας ειδοποιήσατε για την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του Μέσου Πληρωµών Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους και , βαρύνεστε για ολόκληρη τη ζηµιά από Εντολές Πληρωµής που πραγµατοποιήθηκαν χωρίς την εξουσιοδότησή σας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η ζηµιά οφείλεται στο γεγονός ότι ενεργήσατε µε δόλο ή η ζηµιά επέρχεται κατόπιν παραβίασης από εσάς µίας ή περισσοτέρων από τις υποχρεώσεις σας βάσει του άρθρου 55 του Νόµου από πρόθεση ή βαριά αµέλεια (δηλαδή την υποχρέωση σας να χρησιµοποιείτε το Μέσο Πληρωµών σύµφωνα µε τους Όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση του, µόλις παραλάβετε το Μέσο Πληρωµών να λαµβάνετε κάθε εύλογο µέτρο για την ασφαλή φύλαξη των Στοιχείων Ασφαλείας), (β) σας έχουµε παράσχει τα κατάλληλα µέσα που επιτρέπουν ανά πάσα στιγµή την ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του Μέσου Πληρωµών, όπως προβλέπεται στο Νόµο, και (γ) η ζηµιά επέρχεται από χρήση του Μέσου Πληρωµών µέχρι τη χρονική στιγµή κατά την οποία µας ειδοποιήσατε σχετικά Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους και βαρύνεστε για ολόκληρη τη ζηµία από Εντολές Πληρωµής που πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν δόλιας ενέργειας εκ µέρους σας Συµφωνείτε ότι οι παράγραφοι ως εφαρµόζονται ΜΟΝΟ εάν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση. Εάν δεν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση αποδέχεστε σε σχέση µε τις παραγράφους ως ως εξουσιοδοτηµένη οποιαδήποτε πράξη πληρωµής η οποία καταχωρείται στο Λογαριασµό σας και συνεπώς αποδέχεστε ότι εξαιρείται η εφαρµογή των άρθρων 57(2) έως 57 (4) του Νόµου στην περίπτωσή σας Η παράγραφος 20.2 δεν εφαρµόζεται σε µέσο ηλεκτρονικού χρήµατος, κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Ιδρυµάτων Ηλεκτρονικού Χρήµατος Νόµου του 2004, το οποίο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) αποθηκεύει χρηµατικά ποσά µέχρι 1000 Ευρώ, και (β) δεν έχουµε τη δυνατότητα να δεσµεύουµε ούτε το χρησιµοποιούµενο µέσο πληρωµών ούτε το λογαριασµό µε τον οποίο συνδέεται το µέσο ηλεκτρονικού χρήµατος Ευθύνη για µη εκτέλεση ή εσφαλµένη εκτέλεση ικαιούστε να ζητήσετε επανόρθωση από εµάς εφόσον, µόλις πληροφορηθείτε οποιαδήποτε Πράξη Πληρωµής η οποία δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε εσφαλµένα, και η οποία θεµελιώνει σχετικό δικαίωµα βάσει των άρθρων 69 έως 71 του Νόµου µας ειδοποιήσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 13 µηνών από την ηµεροµηνία χρέωσης ή πίστωσης, ανάλογα µε την περίπτωση Εντολές Πληρωµής που κινούνται από τον Πληρωτή Χωρίς επηρεασµό των άρθρων 50 και 52 και των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 73 του Νόµου, αν Εντολή Πληρωµής κινήθηκε από εσάς ως Πληρωτή και ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου δεν έλαβε το ποσό της Πράξης Πληρωµής σας ως Πληρωτή για την εν λόγω Εντολή Πληρωµής, να σας επιστρέψουµε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το ποσό της Πράξης Πληρωµής ή µέρος αυτού που δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε εσφαλµένα και, ανάλογα µε την περίπτωση, να επαναφέρουµε το χρεωθέντα Λογαριασµό σας στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η χρέωση Σε περίπτωση που είστε ικαιούχος οποιασδήποτε Πράξης Πληρωµής, αν κατόπιν Εντολής Πληρωµής που κινείται από τον Πληρωτή και λήψης του ποσού της Πράξης Πληρωµής από εµάς υπό την ιδιότητα µας ως Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου, η Πράξη Πληρωµής δεν εκτελέστηκε ορθά, είµαστε υπόχρεοι να θέσουµε το ποσό της Πράξης Πληρωµής στη διάθεσή σας και, ανάλογα µε την περίπτωση, να πιστώσουµε µε το αντίστοιχο ποσό το λογαριασµό σας ως ικαιούχου Ανεξαρτήτως της ευθύνης µας ως αναφέρεται στις παραγράφους και πιο πάνω, ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών σας ως Πληρωτή, είµαστε υπόχρεοι να προσπαθήσουµε αµέσως µόλις µας ζητηθεί, να ανιχνεύσουµε την πράξη πληρωµής που δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε εσφαλµένα. 18

19 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Εντολές Πληρωµής που κινούνται από το ικαιούχο ή µέσω αυτού Χωρίς επηρεασµό των άρθρων 50 και 52 και των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 73 του Νόµου, αν, κατόπιν Εντολής Πληρωµής που κινείται από το ικαιούχο ή µέσω αυτού, η Εντολή Πληρωµής δεν διαβιβάστηκε ορθά σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Νόµου, εµείς όπου ενεργούµε ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου πρέπει να αναδιαβιβάσουµε αµέσως την εν λόγω εντολή στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών του Πληρωτή Αν, κατόπιν ορθής διαβίβασης της Εντολής Πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Νόµου, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου δεν έλαβε το ποσό της Πράξης Πληρωµής, εµείς ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του Πληρωτή, ανάλογα µε την περίπτωση, είµαστε υπόχρεοι να επιστρέψουµε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στον Πληρωτή το ποσό της Πράξης Πληρωµής που δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε εσφαλµένα και να επαναφέρουµε το χρεωθέντα Λογαριασµό στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η εσφαλµένη Πράξη Πληρωµής Ανεξαρτήτως της ευθύνης µας ως αναφέρεται στις παραγράφους και πιο πάνω, αν ενεργούµε ως ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου, προσπαθούµε αµέσως µόλις µας ζητηθεί να ανιχνεύσουµε την Πράξη Πληρωµής που δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε εσφαλµένα. Σε κάθε περίπτωση, εµείς ως ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου θα ειδοποιούµε το ικαιούχο σχετικά Χρεώσεις και επιβαρύνσεις Αν φέρουµε ευθύνη ως αναφέρεται στις παραγράφους και , φέρουµε επιπρόσθετα ευθύνη για χρεώσεις και τόκους που σας επιβαρύνουν ως χρήστη υπηρεσιών πληρωµών συνεπεία µη εκτέλεσης ή εσφαλµένης εκτέλεσης της Πράξης Πληρωµής Εφαρµογή Οι πρόνοιες των παραγράφων έως εφαρµόζονται µόνο σε περίπτωση που η Πράξη Πληρωµής παρέχεται σε Ευρώ ή άλλο νόµισµα Κράτους Μέλους και ο άλλος εµπλεκόµενος Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών είναι εγκατεστηµένος σε Κράτος Μέλος. Σε περίπτωση που δεν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση συµφωνείτε ότι δεν εφαρµόζονται οι πρόνοιες µέχρι , ανωτέρω και ως εκ τούτου σε τέτοια περίπτωση εξαιρείται η εφαρµογή των άρθρων 69 έως 71 του Νόµου Επιστροφή ποσού στον πληρωτή παρά την ύπαρξη εξουσιοδότησης Ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών σας ως Πληρωτή, υποχρεούµαστε να επιστρέψουµε σε εσάς ως Πληρωτή ολόκληρο το ποσό Πράξης Πληρωµής η οποία πραγµατοποιήθηκε βάσει εξουσιοδότησής σας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η Πράξη Πληρωµής κινήθηκε από ικαιούχο ή µέσω ικαιούχου και έχει ήδη εκτελεστεί, (β) υποβάλετε ως Πληρωτής σχετικό αίτηµα εντός οκτώ εβδοµάδων από την ηµεροµηνία χρέωσης, (γ) κατά την εξουσιοδότηση δεν προσδιορίστηκε το ακριβές ποσό της Πράξης Πληρωµής, και (δ) το ποσό της Πράξης Πληρωµής υπερβαίνει το ποσό που θα αναµένατε εύλογα ως Πληρωτής, λαµβάνοντας υπόψη τα συνήθη έξοδά σας, τους Όρους και τις περιστάσεις της συγκεκριµένης Πράξης Πληρωµής, (ε) η πράξη πληρωµής παρέχεται σε Ευρώ ή νόµισµα Κράτους Μέλους και ο άλλος εµπλεκόµενος πάροχος υπηρεσιών πληρωµών είναι εγκατεστηµένος σε Κράτος Μέλος. Νοείται ότι δεν µπορείτε να επικαλεσθείτε λόγους που συνδέονται µε µετατροπή συναλλάγµατος, εφόσον εφαρµόστηκε η συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς που συµφωνήσατε µε εµάς Κατόπιν αιτήµατός µας, υποχρεούστε να µας παράσχετε σχετικά στοιχεία. Εντός δέκα Εργάσιµων Ηµερών από την παραλαβή της αίτησης επιστροφής, εµείς είτε θα επιστρέψουµε το ποσό της Πράξης Πληρωµής είτε θα αιτιολογήσουµε την άρνηση επιστροφής, υποδεικνύοντας σε εσάς την αρχή στην οποία µπορεί να υποβάλετε καταγγελία και το όργανο στο οποίο µπορεί να προσφύγετε για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς Συµφωνείτε ότι δεν δικαιούστε επιστροφή στην περίπτωση όπου πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) µας εξουσιοδοτήσατε απευθείας για να εκτελέσουµε την Πράξη Πληρωµής, και (β) ανάλογα µε την περίπτωση, οι πληροφορίες για τη µελλοντική Πράξη Πληρωµής παρασχέθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεσή σας ως Πληρωτή από εµάς ή από το ικαιούχο, γραπτώς, τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες πριν από την ηµεροµηνία της χρέωσης Σε περίπτωση που δεν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, συµφωνείτε ότι δεν εφαρµόζονται οι πρόνοιες έως ανωτέρω και ως εκ τούτου, στην περίπτωσή σας εξαιρείται η εφαρµογή του άρθρου 58 του Νόµου Πληρωµές στο λογαριασµό σας Εάν διενεργηθεί πληρωµή, δόλια ή κατά λάθος στο Λογαριασµό σας, το ποσό της πληρωµής δυνατόν µελλοντικά να αφαιρεθεί από το Λογαριασµό σας. Αυτό µπορεί να συµβεί ακόµη και αν τα χρήµατα έχουν περιληφθεί στο υπόλοιπο του Λογαριασµού σας, τα έχετε χρησιµοποιήσει για να διενεργήσετε πληρωµή, τα έχετε µεταφέρει ή έχετε αποσύρει όλο το ποσό ή µέρος αυτού. Αν η αφαίρεση της πληρωµής θα καταστήσει το Λογαριασµό σας χρεωστικό ή να υπερβεί οποιοδήποτε εγκεκριµένο όριο υπερανάληψης, το χρεωστικό υπόλοιπο του Λογαριασµού θα τοκίζεται ως αναφέρεται στην παράγραφο 7 ανωτέρω. 21. ικαίωµα αναστολής Μέσου Πληρωµών Συµφωνείτε ότι δυνάµεθα να αναστείλουµε τη χρήση Μέσου Πληρωµών για αντικειµενικώς αιτιολογηµένους λόγους συµπεριλαµβανοµένων: (i) της ασφάλειας του Μέσου Πληρωµών, (ii) της υπόνοιας χρήσης χωρίς εξουσιοδότηση ή δόλιας χρήσης του Μέσου Πληρωµών, ή (iii) για Λογαριασµούς σας µε πιστωτικό όριο, σε σηµαντικά αυξηµένο κίνδυνο να αποπληρώσετε το χρέος σας. 19

20 ΤΜΗΜΑ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Σε περίπτωση άσκησης του εν λόγω δικαιώµατος, θα σας ενηµερώσουµε µε οποιοδήποτε τρόπο κρίνουµε κατάλληλο για την αναστολή της χρήσης και τους λόγους της αναστολής εάν είναι δυνατόν πριν την αναστολή της χρήσης του Μέσου Πληρωµών και το αργότερο αµέσως µετά. Νοείται ότι δεν έχουµε υποχρέωση για τέτοια ενηµέρωση όπου η ενηµέρωση θα αντέβαινε σε αντικειµενικούς λόγους ασφαλείας ή η ενηµέρωση απαγορεύεται από οποιαδήποτε πρόνοια του ικαίου της Κυπριακής ηµοκρατίας ή του Ευρωπαϊκού ικαίου Θα άρουµε την αναστολή της χρήσης του Μέσου Πληρωµών ή θα το αντικαταστήσουµε µόλις πάψουν οι λόγοι της αναστολής. 22. Τροποποίηση των Γενικών Όρων Συµφωνείτε ότι θα έχουµε τη δυνατότητα οποτεδήποτε να τροποποιούµε τους Γενικούς Όρους και τους Επιπρόσθετους Όρους, δίδοντας προειδοποίηση σε εσάς τουλάχιστον δύο µηνών. Σε τέτοια περίπτωση, έχετε δικαίωµα να τερµατίσετε την παρούσα σύµβαση άµεσα και χωρίς επιβάρυνση, νοουµένου ότι θα κοινοποιήσετε σε εµάς την πρόθεσή σας για τερµατισµό της σύµβασης πριν από την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Συµφωνείτε ότι κάθε τροποποίηση των Γενικών Όρων, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από εσάς εάν δεν γνωστοποιήσετε σε εµάς τη µη αποδοχή των τροποποιηµένων όρων πριν από την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. 23. Τερµατισµός ικαιούµαστε να τερµατίσουµε τη σύµβαση - πλαίσιο και να κλείσουµε οποιοδήποτε λογαριασµό σας και/ή να τερµατίσουµε την παροχή οποιασδήποτε επιµέρους υπηρεσίας µε άµεση ισχύ εάν ευλόγως πιστεύουµε ότι τηρώντας το Λογαριασµό σας ή προσφέροντας σας οιαδήποτε υπηρεσία δυνατόν να µας εκθέσει σε αγωγή ή επίκριση ή παρατήρηση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία παρόµοιας φύσεως από την Κυβέρνηση της Κυπριακής ηµοκρατίας και/ή από οιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, από ρυθµιστική και/ή εποπτική αρχή και/ή αστυνοµική αρχή Τερµατισµός της σύµβασης - πλαισίου που περιέχεται στο Τµήµα Ι και κλείσιµο του λογαριασµού σας Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης - πλαισίου που περιέχεται στο Τµήµα Ι σύµφωνα µε την παράγραφο 22, µπορείτε να τερµατίσετε τη σύµβαση - πλαίσιο οποιαδήποτε στιγµή πριν την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης Εάν επιθυµείτε να τερµατίσετε τη σύµβαση - πλαίσιο που περιέχεται στο Τµήµα Ι, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 22, τότε θα πρέπει να µας αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση τερµατισµού δίδοντάς µας τουλάχιστον ενός µηνός προειδοποίηση Ειδοποίηση για τερµατισµό η οποία δίδεται από εσάς βάσει της παραγράφου 22 συνεπάγεται και τον τερµατισµό οποιωνδήποτε υπηρεσιών πληρωµών σας έχουν παραχωρηθεί από εµάς βάσει των Τµηµάτων ΙΙΙ, ΙV, V, VI,VII και VIII των Γενικών Όρων Συµφωνείτε ότι σε περίπτωση όπου θα τερµατίσετε την παρούσα σύµβαση - πλαίσιο εντός 12 µηνών από την κατάρτιση της ότι θα πληρώσετε σε εµάς την επιβάρυνση τερµατισµού που φαίνεται στο Τιµολόγιο Προµηθειών µας Συµφωνείτε ότι δικαιούµαστε να τερµατίσουµε τη σύµβαση - πλαίσιο µε δύο µηνών γραπτή ειδοποίηση στην περίπτωση όπου είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση. Στην αντίθετη περίπτωση, έχουµε δικαίωµα να τερµατίσουµε την παρούσα σύµβαση µε τουλάχιστον 15 ηµερών ειδοποίηση Σε περίπτωση που ο Λογαριασµός σας είναι χρεωστικός, συµφωνείτε ότι πρέπει να µας ξοφλήσετε τα οφειλόµενα ποσά πριν να τον κλείσουµε Σε περίπτωση τερµατισµού θα πρέπει να µας επιστρέψετε όλες τις Κάρτες που σας εκδώσαµε και οποιεσδήποτε µη εκδοµένες επιταγές. Τυχόν εµφανιζόµενες επιταγές µετά το κλείσιµο του/των Λογαριασµού/ών θα σφραγίζονται µε την ένδειξη «ο λογαριασµός έκλεισε». Θα πρέπει επίσης να προβείτε στην ακύρωση οποιωνδήποτε πάγιων εντολών ή άµεσων χρεώσεων από ή προς το Λογαριασµό σας Τα δικαιώµατα µας βάσει των παραγράφων 1 και 5 του Τµήµατος ΙΙ θα συνεχίσουν να ισχύουν ανεξαρτήτως του τερµατισµού της σύµβασης - πλαισίου ή του τερµατισµού οποιασδήποτε υπηρεσίας πληρωµών που τυχόν σας έχει παραχωρηθεί Συµφωνείτε ότι δεν εφαρµόζεται το άρθρο 43(4) του Νόµου όπου δεν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση Τερµατισµός οποιωνδήποτε επιµέρους υπηρεσιών πληρωµών που σας παραχωρούνται βάσει των Τµηµάτων ΙV, V, VI, VIΙ και VIΙΙ των Γενικών Όρων Σε περίπτωση που επιθυµείτε να τερµατίσετε οποιαδήποτε επιµέρους υπηρεσία πληρωµών που σας έχει παραχωρηθεί βάσει των Τµηµάτων ΙV, V, VI, VIΙ και VIΙΙ των Γενικών Όρων λόγω τροποποίησης των όρων που τη διέπουν, µπορείτε να την τερµατίσετε σύµφωνα µε τις πρόνοιες της παραγράφου Εάν επιθυµείτε να τερµατίσετε την επιµέρους υπηρεσία πληρωµών που σας έχει παραχωρηθεί βάσει των Τµηµάτων ΙV, V και VI, VIΙ και VIΙΙ των Γενικών Όρων, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 22, τότε θα πρέπει να µας αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση τερµατισµού µε τουλάχιστον ενός µηνός προειδοποίηση Συµφωνείτε ότι σε περίπτωση όπου θα ζητήσετε από εµάς να τερµατίσουµε την υπηρεσία πληρωµών εντός 12 µηνών από την παροχή της, θα πληρώσετε σε εµάς τη χρέωση τερµατισµού που φαίνεται στο Τιµολόγιο Προµηθειών µας Συµφωνείτε ότι δικαιούµαστε να τερµατίσουµε την επιµέρους υπηρεσία πληρωµών που σας έχει παραχωρηθεί βάσει των Τµηµάτων ΙV, V και VI, VIΙ και VIΙΙ των Γενικών Όρων µε δύο µηνών γραπτή ειδοποίηση στην περίπτωση εάν είστε Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση. Στην αντίθετη περίπτωση, έχουµε δικαίωµα να τερµατίσουµε την επιµέρους υπηρεσία µε τουλάχιστον 7 ηµερών ειδοποίηση. 20

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ιανουάριος 2010 Η συµφωνία σας µε την ALPHA BANK CYPRUS LTD αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (οι «Γενικοί Όροι») και τους Επιπρόσθετους Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ALPHA BANK ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 3 η Έκδοση (Σε ισχύ από την 1 η Μαρτίου 2016 εκτός του Παραρτήματος Α και του Παραρτήματος Β που τίθενται σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2016) 1 Η συμφωνία σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ALPHA BANK ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 4 η Έκδοση (Σε ισχύ από την 1 η Μαρτίου 2017) 1 Η συµφωνία σας µε την ALPHA BANK CYPRUS LTD αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (οι «Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημερ.: ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νέα Αίτηση: Αλλαγή Αίτησης: Ακύρωση Υπηρεσίας: Οδηγίες συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. (σε ισχύ από την 1 η Φεβρουαρίου 2014)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. (σε ισχύ από την 1 η Φεβρουαρίου 2014) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (σε ισχύ από την 1 η Φεβρουαρίου 2014) Η συμφωνία σας με την ALPHA BANK CYPRUS LTD αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (οι «Γενικοί Όροι») και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan): Piraeus Bank S.A. Frankfurt Branch Baseler Str. 46 60329 Frankfurt am Main Αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης Προϋπόθεση για την υποβολή αυτής της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το πώς θα πρέπει να ενεργήσετε, συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματιστή-διαπραγματευτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 [ Οδηγία 2007/64/ΕΚ] Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 [ Οδηγία 2007/64/ΕΚ] Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Παράγραφοι Τίτλος παραγράφου Σελίδες 1 Ορισµοί και ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ. Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ. Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών είναι εξαιρετικά ασφαλής. Για τους κατόχους τραπεζικών καρτών, παρέχονται οι ακόλουθες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. :

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. : ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αμφισβήτησης Συναλλαγών με Κάρτα και Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασία Αμφισβήτησης Συναλλαγών με Κάρτα και Συχνές Ερωτήσεις Διαδικασία Αμφισβήτησης Συναλλαγών με Κάρτα και Συχνές Ερωτήσεις 1. Τι είναι η αμφισβήτηση συναλλαγών με κάρτα 2. Διαδικασία αμφισβήτησης με κάρτα 3. Κατανόηση των κανονισμών των Οργανισμών των Καρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή»

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» 1. Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο «ανταμοιβή» (στο εξής Σχέδιο ) αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο επιστρέφει στους Κατόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία)

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία) Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Η παρούσα Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών, εφεξής η «Σύμβαση», συμφωνείται μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Νοµικά Πρόσωπα Αναφορά Εντύπου : ΣΠΕΠΠΧ-02/2010 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η χρήση των Καρτών της Τράπεζας διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις, οποιουσδήποτε άλλους όρους που βρίσκονται σε σχετικά με τη xρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα