Κεφαλή ΙΙ. Ι. Μύες του προσώπου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφαλή ΙΙ. Ι. Μύες του προσώπου"

Transcript

1 Κεφαλή ΙΙ Ι. Μύες του προσώπου Α. Μιµικοί µύες (δερµατικοί) Εντοπίζονται µέσα στο υποδόριο ιστό Προσφύονται στο δέρµα του προσώπου Κινητική νεύρωση προσωπικό νεύρο (ΕΝ VII) Περιβάλλουν τα στόµια (σφηγκτήρες & διαστολείς) (στόµα, µάτια, µύτη, αυτιά) 1. Μύς του µετώπου Μετωποϊνιακός µυς o Αποτελεί τµήµα του µυός του θόλου του κρανίου o Ανυψώνει τα φρύδια & ρυτιδώνει εγκάρσια 2. Μύες του στόµατος Σφιγκτήρας µυς του στόµατος o Περιβάλλει κυκλοτερώς το στόµα o Κλείνει τη στοµατική σχισµή o Οι ίνες στο άνω & κάτω χείλος προέρχονται από τον βυκανητή o Παίζει ρόλο στην άρθρωση & µάσηση Βυκανητής µυς o Λεπτός, τετράπλευρος µυς o Εκφύεται από τις φατνιακές αποφύσεις της άνω & κάτω γνάθου o Βοηθά στην µάσηση & κατάποση Διαστολείς µύες o Διατάσσονται ακτινωτα γύρω από τα χείλη o Κάθε ένας ξεχωριστά έχουν µικρή πρακτική σηµασία 3. Μύες των βλεφάρων Σφιγκτήρας µυς των βλεφάρων o Κλείνει τη βλεφαρική σχισµή o 3 µοίρεςo κογχική µοίρα προστασία των µατιών o βλεφαρική µοίρα σύγκλειση των βλεφάρων & προστασία του κερατοειδούς από ξήρανση o δακρυϊκή µοίρα έλξη των βλεφάρων o νευρώνεται από το ζυγµωατικό κλάδο του προσωπικού νεύρου Ανελκτήρας µυς του άνω βλεφάρου o Ανυψώνει το άνω βλέφαρο o Νευρωση κοινό κινητικό νεύρο (ΕΝ ΙΙΙ) 4. Μύες της ρίνας Ρινικός µυς o Σηµατικότερος µυς της ρίνας o 2 µοίρες o εγκάρσια µοίρα (σφηκτήρας της ρίνας) o πτερυγιαία µοίρα (διαστολέας) 1

2 ΙΙ. Νεύρα του προσώπου Α. Τρίδυµο Νεύρο (ΕΝ V) - Αισθητική Νεύρωση Τύπος: Μεικτό νεύρο. Το τρίδυµο είναι το µεγαλύτερο από τα εγκεφαλικά νεύρα και αποτελεί το κύριο αισθητικό νεύρο του προσώπου, του οφθαλµικού κόγχου, της ρινικής και της στοµατικής κοιλότητας. Λειτουργία: µεταβιβάζει πληροφορίες για την αίσθηση του πόνου, της αφής, της πίεσης από το δέρµα του προσώπου και τους βλεννογόνους. Εξυπηρετεί επίσης και τις κινήσεις των µασητηρίων µυών. Χορηγεί αισθητικές ίνες στο δέρµα του προσώπου και του τριχωτού της κεφαλής, στον βολβό του οφθαλµού, στη ρινική κοιλότητα και τους παραρρίνιους κόλπους, στη στοµατική κοιλότητα, τα δόντια, τα ούλα και τη γλώσσα. Οι αισθητικές ίνες διανέµονται µέσω του οφθαλµικού, του άνω γναθικού και του κάτω γναθικού κλάδου του τριδύµου. Χορηγεί κινητικές ίνες (προερχόµενες µόνον από τον τρίτο κλάδο-κάτω γναθικό νεύρο) στους µασητήριους µυς (µασητήρα, κροταφίτη, έξω και έσω πτερυγοειδή), τον τείνοντα το τύµπανο, τον διατείνοντα την υπερώα, τον γναθοϋοειδή και την πρόσθια γαστέρα του διγάστορα. Κλαδοι Τριδυµου Νευρου 1- Οφθαλµικό Νεύρο (V 1 ) Το οφθαλµικό νεύρο είναι ο µικρότερος κλάδος και αµιγώς αισθητικό νεύρο. Αναδύεται από το µηνοειδές γάγγλιο και πορεύεται προς τα πρόσω εντός του έξω τοιχώµατος του σηραγγώδους κόλπου, υπό το τροχιλιακό νεύρο και χιάζεται προς τα έσω από το κοινό κινητικό νεύρο. Πριν εισέλθει στον κόγχο αποσχίζεται σε τρεις κλάδους: το µετωπιαίο νεύρο, το δακρυϊκό νεύρο και το οφθαλµορρινικό νεύρο, τα οποία διέρχονται χωριστά µέσω του υπερκογχίου σχίσµατος. Χορηγεί αισθητικούς κλάδους: στον βολβό και τον κερατοειδή, µε τα ακτινοειδή νεύρα -αντανακλαστικό κερατοειδούς στους κόλπους µετωπιαίο, σφηνοειδή και ηθµοειδείς κυψέλες µε το υπερκόγχιο και τα ηθµοειδή νεύρα στο δέρµα και τον επιπεφυκότα του άνω βλεφάρου και το δέρµα και τον βλεννογόνο της µύτης. Το µετωπιαίο νεύρο πορεύεται προς τα έξω και άνω του τενόντιου δακτυλίου και εντός του κόγχου συνεχίζεται προς τα πρόσω και έσω, πάνω από τον ανελκτήρα µυ του άνω βλεφάρου. Αποσχίζεται στους τελικούς κλάδους του, το υπερκόγχιο και υπερτροχίλιο νεύρο που εξέρχονται από τον κόγχο, πορευόµενα στις οµώνυµες εντοµές του υπερκογχίου χείλους. Το µετωπιαίο νεύρο νευρώνει το άνω βλέφαρο και το δέρµα του τριχωτού της κεφαλής, µέχρι την λαµβοειδή ραφή. Το δακρυϊκό νεύρο, το οποίο εισέρχεται στον κόγχο επί τα εκτός του τενόντιου δακτυλίου. 2

3 Πορεύεται προς τα έξω, σε στενή σχέση µε το περιόστεο του κογχικού πετάλου του µετωπιαίου οστού και διανέµεται στον δακρυϊκό αδένα και τον παρακείµενο επιπεφυκότα. Ακολούθως εξέρχεται από τον κόγχο και διανέµεται στο έξω τµήµα του άνω βλεφάρου. Στην πορεία του φέρει παρασυµπαθητικές ίνες από τον ζυγωµατοκροταφικό κλάδο του άνω γναθικού νεύρου για τον δακρυϊκό αδένα και συµπαθητικές ίνες από το πλέγµα της παρακείµενης δακρυϊκής αρτηρίας. Το δακρυϊκό νεύρο νευρώνει τον δακρυϊκό αδένα (µε µεταγαγγλιακές παρασυµπαθητικές ίνες από το πτερυγοϋπερώιο γάγγλιο που φέρονται µε το άνω γναθικό νεύρο) και την έξω µοίρα του επιπεφυκότα και του άνω βλεφάρου. Το οφθαλµορρινικό νεύρο εισέρχεται στον κόγχο περνώντας µέσα από τον τενόντιο δακτύλιο, µεταξύ του άνω και κάτω κλάδου του κοινού κινητικού νεύρου. Χιάζεται εκ των άνω µε το οπτικό νεύρο και φέρεται επί του έσω ορθού µυός. Εξέρχεται από τον µυϊκό κώνο και χορηγεί τους τελικούς κλάδους του: - Το πρόσθιο και οπίσθιο ηθµοειδές νεύρο, που διέρχονται από τα αντίστοιχα τρήµατα του έσω τοιχώµατος του οφθαλµικού κόγχου. Το πρόσθιο ηθµοειδές νεύρο θα έλθει στο κύτος του κρανίου και µετά στον βλεννογόνο της ρινικής κοιλότητας ως έξω δερµατικό νεύρο της µύτης, αλλά και στον βλεννογόνο των ηθµοειδών κυψελών και του µετωπιαίου κόλπου. Το οπίσθιο ηθµοειδές διανέµεται στον σφηνοειδή κόλπο. - Τα βραχέα ακτινοειδή νεύρα (8-10) έχουν µεταγαγγλιακές παρασυµπαθητικές ίνες (από το οφθαλµικό γάγγλιο) για τον σφιγκτήρα της κόρης και τον ακτινωτό µυ της προσαρµογής. - Τα µακρά ακτινοειδή νεύρα, για την ίριδα και τον κερατοειδή (αντανακλαστικό) φέρουν συµπαθητικές ίνες για τον διαστολέα της κόρης, που προέρχονται από το καρωτιδικό συµπαθητικό πλέγµα. 2- Άνω Γναθικό Νεύρο (V 2 ) Το άνω γναθικό νεύρο είναι αµιγώς αισθητικό νεύρο. Νευρώνει το δέρµα του κάτω βλεφάρου, της ρινός, του άνω χείλους, της παρειάς και του κροτάφου, τα δόντια και τα ούλα της άνω γνάθου, την οπίσθια (µεγαλύτερη) µοίρα του ρινικού βλεννογόνου, το άνω χείλος και τη σκληρή µήνιγγα. Πορεία του Άνω Γναθικού Νεύρου Αναδύεται από το µηνοειδές γάγγλιο και πορεύεται χαµηλά, κάτω στο έξω τοίχωµα του σηραγγώδους κόλπου, φέρεται στο έδαφος του µέσου κρανιακού βόθρου και εξέρχεται από το κύτος του κρανίου, µέσω του στρογγύλου τρήµατος της µείζονος πτέρυγας του σφηνοειδούς οστού. Πορεύεται στο άνω µέρος του πτερυγοϋπερώιου βόθρου και χορηγεί κλάδους µέσω του πτερυγοϋπερώιου γαγγλίου. Στη συνέχεια διαµέσου του υπερκογχίου σχίσµατος, εισέρχεται στον οφθαλµικό κόγχο και η συνέχειά του αποτελεί το υποκόγχιο νεύρο. Το πτερυγοϋπερώιο γάγγλιο, µε µία ή δύο αναστοµωτικές ρίζες, συνδέεται µε το άνω γναθικό νεύρο και δέχεται παρασυµπαθητικές ίνες από το µείζον λιθοειδές νεύρο, οι οποίες στη συνέχεια φέρονται και διανέµονται µε τους τελικούς κλάδους. Κλάδοι του Άνω Γναθικού Νεύρου 3

4 Υποκογχιο νευρο: Πορεύεται προς τα έξω στο οπίσθιο τµήµα του υπερωίου οστού και της άνω γνάθου και αφού διέλθει από το υποκόγχιο σχίσµα, πορεύεται στην υποκόγχια αύλακα της κογχικής επιφάνειας της άνω γνάθου. Ακολούθως εισέρχεται στον υποκόγχιο πόρο και εξέρχεται από το υποκόγχιο τρήµα και διανέµεται στο δέρµα της υποκόγχιας χώρας. Ζυγωµατικο νευρο: Πορεύεται από τον πτερυγοϋπερώιο βόθρο, διαµέσου του υποκογχίου σχίσµατος. Στην συνέχεια εισέρχεται και πορεύεται στο έξω τοίχωµα του κόγχου, όπου και χορηγεί το ζυγωµατοπροσωπικό και το ζυγωµατοκροταφικό νεύρο που εξέρχονται µέσω των οµώνυµων τρηµάτων, διανεµόµενα αντίστοιχα στο δέρµα της ζυγωµατικής χώρας και της άτριχης κροταφικής χώρας. Το ζυγωµατικό νεύρο χορηγεί Αναστοµωτικό κλάδο στο δακρυϊκό νεύρο Ζυγωµατοπροσωπικό και ζυγωµατοκροταφικό νεύρα Σφηνοϋπερώια και πτερυγοϋπερώια για βλεννογόνο σκληρής και µαλακής υπερώας, ενδορρινικούς κλάδους, φαρυγγικούς κλάδους Οπίσθια, µέσα και πρόσθια άνω φατνιακά νεύρα για το άνω οδοντικό πλέγµα Δερµατικούς κλάδους του υποκόγχιου νεύρου Ρινοϋπερώιο (σφηνοϋπερώιο) νεύρο: διέρχεται από το σφηνοϋπερώιο τρήµα και εισέρχεται στο οπίσθιο του άνω τµήµατος της σύστοιχης ρινικής θαλάµης, όπου αναλύεται στους τελικούς κλάδους. Φαρυγγικό νεύρο: λίγοι λεπτοί κλάδοι αυτού του νεύρου φέρονται διαµέσου του υποκογχίου σχίσµατος, από το πτερυγοϋπερώιο γάγγλιο στον οφθαλµικό κόγχο. Χορηγεί αισθητικές και εκκριτικο-κινητικές ίνες στον σφηνοειδή κόλπο και τις ηθµοειδείς κυψέλες Άνω φατνιαίοι (οδοντικοί) κλάδοι: νευρώνουν τα δόντια της άνω γνάθου. 3- Κάτω Γναθικό Νεύρο (V 3 ) Είναι ο µεγαλύτερος κλάδος του τριδύµου, και περιέχει ολόκληρη την κινητική ρίζα του τριδύµου και µια αισθητική µοίρα που αναδύεται από το έξω πλάγιο του µηνοειδούς γαγγλίου. Νευρώνει τα δόντια και τα ούλα της κάτω γνάθου, το δέρµα του κροτάφου, τη µασητήρια χώρα, το κάτω χείλος και τον βλεννογόνο του εδάφους του κοίλου του στόµατος. Πορεια του Κατω Γναθικου Νευρου Εκφύεται από το γασσέρειο γάγγλιο και εισέρχεται σχεδόν αµέσως στο ωοειδές τρήµα. Φέρεται στον υποκροτάφιο βόθρο µεταξύ του διατείνοντος τη µαλθακή υπερώα και του έξω πτερυγοειδούς µυός και µετά από πορεία 3-4 χλστµ, αποσχίζεται σε πρόσθιο και οπίσθιο στέλεχος, από τα οποία χορηγούνται οι τελικοί κλάδοι. Από το στέλεχος του κάτω γναθικού χορηγείται το ακανθικό νεύρο (σκληρά µήνιγγα), κλάδος για τον βλεννογόνο των µαστοειδών κυψελών και το νεύρο του έσω πτερυγοειδούς µυός (από το οποίο κρέµεται το ωτικό γάγγλιο). Το πρόσθιο στέλεχος χορηγεί: - τρία κινητικά νεύρα- το µασητήριο, τα εν τω βάθει κροταφικά και το έξω πτερυγοειδές, για τους οµώνυµους µυς - το βυκανητικό νεύρο, για το δέρµα και τον βλεννογόνο της παρειάς (προσοχή, όχι δεν χορηγεί ίνες για τον βυκανητή µυ!) Το οπίσθιο στέλεχος χορηγεί: 4

5 - το αισθητικό ωτοκροταφικό νεύρο για το δέρµα της ωτοκροταφικής χώρας, του πτερυγίου του αυτιού και του έξω ακουστικού πόρου και αρθρικούς κλάδους για την κροταφογναθική διάρθρωση. Επίσης φέρει µεταγαγγλιακές (από το ωτικό γάγγλιο) οι οποίες είναι παρασυµπαθητικές εκκριτικές ίνες για την παρωτίδα. - το αισθητικό γλωσσικό νεύρο µε αισθητικές ίνες για τα δύο πρόσθια τριτηµόρια της γλώσσας και γευστικές ίνες (από τη χορδή του τυµπάνου του προσωπικού) για τα δύο πρόσθια τριτηµόρια της γλώσσας. Το αισθητικό γλωσσικό νεύρο περιέχει και παρασυµπαθητικές προγαγγλιακές ίνες (από τη χορδή του τυµπάνου του προσωπικού) για το υπογνάθιο και υπογλώσσιο γάγγλιο. - το µεικτό κάτω φατνιακό νεύρο το οποίο φέρεται εντός του γναθιαίου πόρου. Στην συνέχεια χορηγεί το 1) γναθοϋοειδές νεύρο για τον γναθοϋοειδή µυ και την πρόσθια γαστέρα του διγάστορα, 2) οδοντικούς κλάδους για την κάτω γνάθο και 3) το δερµατικό γενειακό νεύρο Β. Προσωπικό Νεύρο (VΙΙ) Κινητική Νεύρωση Τύπος: µεικτό νεύρο που απαρτίζεται από 2 νευρικές ρίζες, την παχύτερη κινητική µοίρα του προσωπικού νεύρου και τη λεπτότερη µοίρα που καλείται διάµεσο νεύρο (του Wrisberg). Το διάµεσο νεύρο περιέχει ειδικές σπλαγχνοαισθητικές ίνες, γενικές σπλαγχνοκινητικές και σωµατοαισθητικές ίνες, οι οποίες συνδέονται αντίστοιχα µε τον γευστικό πυρήνα, τον άνω σιαλικό πυρήνα και τον αισθητικό πυρήνα του τριδύµου νεύρου. Αναδύεται από τη γέφυρα στη γεφυροπροµηκική αύλακα, επί τα εντός του στατικοακουστικού νεύρου (VIII). Το νεύρο εξέρχεται από το κροταφικό οστό, µέσω του βελονοµαστοειδούς τρήµατος, διέρχεται µεταξύ της µαστοειδούς απόφυσης και του τυµπανικού δακτυλίου και εισέρχεται εντός της παρωτίδας, µεταξύ της επιπολής και της εν τω βάθει µοίρας της. Λειτουργία: νευρώνει µύες του προσώπου και του θόλου, γεύση, υπογνάθιος, υπογλώσσιος και δακρυϊκός αδένας. Αποτελείται από κινητικές, αισθητικές, παρασυµπαθητικές και αισθητήριες ίνες: - Σωµατοκινητικές ίνες (κινητικές): νευρώνουν τους µιµικούς µυς, το µυώδες πλάσµα, τον µυ του αναβολέα, την οπίσθια γαστέρα του διγάστορα και τον βελονοειδή µυ - Σπλαχνοκινητικές ίνες (παρασυµπαθητικές): νευρώνουν τον δακρυϊκό, τον υπογνάθιο, τον υπογλώσσιο αδένα, τους αδένες της ρινός και της υπερώας. - Σπλαχνοαισθητικές ίνες (γευστικές): νευρώνουν τα πρόσθια 2/3 του βλεννογόνου της γλώσσας και τον βλεννογόνο της µαλακής υπερώας. - Σωµατοαισθητικές ίνες: νευρώνουν το δέρµα του έξω ακουστικού πόρου. Πορεία του Προσωπικού Νεύρου To µεικτό προσωπικό νεύρο, αναδύεται από το βελονοµαστοειδές τρήµα, διέρχεται µέσα από το παρέγχυµα της παρωτίδας, χορηγεί πολλούς κινητικούς κλάδους για τους µιµικούς µυς του προσώπου, αισθητικούς και αισθητηριακούς κλάδους για τη γεύση και µεταφέρει προγαγγλιακές παρασυµπαθητικές ίνες για τον δακρυϊκό αδένα και τους υπογνάθιο και υπογλώσσιο αδένα. Η κινητική µοίρα εκπορεύεται από τον πυρήνα του προσωπικού νεύρου, που βρίσκεται στη γέφυρα. Η αισθητική µοίρα (ή διάµεσο νεύρο) εκφύεται από το γονάτιο γάγγλιο, που βρίσκεται στον πόρο του προσωπικού νεύρου, εντός του λιθοειδούς οστού. Ο τελικός αισθητικός 5

6 πυρήνας του, είναι ο πυρήνας της µονήρους δεσµίδας που βρίσκεται στη γέφυρα, επεκτεινόµενη στον προµήκη. Η αισθητική µοίρα περιέχει: αισθητικές ίνες για το δέρµα του έξω ακουστικού πόρου, τον βλεννογόνο της µαλθακής υπερώας και της παρακείµενης περιοχής του φάρυγγα γευστικές ίνες µε τη χορδή του τυµπάνου, µέσω του γλωσσικού νεύρου για τα δύο πρόσθια τριτηµόρια της γλώσσας παρασυµπαθητικές εκκριτικές ίνες για τον δακρυϊκό αδένα και για τους σιαλογόνους αδένες υπογνάθιο και υπογλώσσιο. Κλάδοι του Προσωπικού Νεύρου 1 - Κροταφικός Κλάδος: Αναδύεται από το άνω χείλος της παρωτίδας, διασταυρώνεται µε το ζυγωµατικό τόξο και διανέµεται στον άνω και τον πρόσθιο ωτιαίο µυ και σε µέρος του µετωπιαίου µυός. Τραυµατισµός του κροταφικού κλάδου, είναι πιθανότερος στη θέση διασταύρωσης µε τη µεσότητα του ζυγωµατικού τόξου και προκαλεί πτώση της υπερόφρυας χώρας, λόγω παράλυσης του µετωπιαίου µυός. 2 - Ζυγωµατικοί Κλάδοι (Άνω και Κάτω) Οι ζυγωµατικοί κλάδοι που πορεύονται προς άνω και κάτω από τον οφθαλµό. Οι άνω κλάδοι διασταυρώνονται µε το ζυγωµατικό τόξο και µπορεί να τραυµατισθούν στις εγχειρητικές τοµές του κροταφικού βόθρου ή στα κατάγµατα του ζυγωµατικού. Διανέµονται στον µετωπιαίο µυ και το άνω ήµισυ του σφιγκτήρα των βλεφάρων. Οι κάτω κλάδοι διανέµονται στο κάτω ήµισυ του σφιγκτήρα των βλεφάρων και στους υποκόγχιους µυς. Οι συχνότεροι τραυµατισµοί είναι των ζυγωµατικών κλάδων και συµβαίνουν εκεί όπου διασταυρώνονται µε το ζυγωµατικό τόξο και όπου πορεύονται στην έξω επιφάνεια του οφθαλµικού κόγχου. Προκαλείται ανικανότητα συγκλείσεως των βλεφάρων, λόγω παραλύσεως του σφιγκτήρα των βλεφάρων. Εποµένως στεγνώνει το προκερατοειδικό επίστρωµα δακρύων και υπάρχει κίνδυνος ξήρανσης και εξέλκωσης του κερατοειδούς. Το άνω βλέφαρο µπορεί να ανοίξει, διότι ανέλκεται από τον ανελκτήρα του άνω βλεφάρου, ο οποίος νευρώνεται από το κοινό κινητικό νεύρο (τρίτη εγκεφαλική συζυγία) 3- Βυκανητικός κλάδος Ο βυκανητικός κλάδος διανέµεται στον βυκανητή µυ και τις µυϊκές ίνες του άνω χείλους (δηλ. στον σφιγκτήρα του στόµατος και στις κάτω ίνες των ανελκτήρων του άνω χείλους και ιδίως του κυνικού µυός (ανελκτήρας της γωνίας του στόµατος). Το νεύρο είναι δυνατό να τραυµατισθεί στην περιοχή της πορείας του πόρου της παρωτίδας. Η παράλυσή του προκαλεί πτώση της γωνίας του στόµατος και αδυναµία προώθησης του περιεχοµένου του προστοµίου προς τους γοµφίους και το ιδίως κοίλο του στόµατος. 4- Επιχείλιος της Κάτω Γνάθου Κλάδος Μπορεί να τραυµατισθεί στις τοµές στο άνω τµήµα του τραχήλου, όπου πορεύεται κάτω από το µυώδες πλάτυσµα, επί της εν τω βάθει τραχηλικής περιτονίας και στη συνέχεια, εισέρχεται στο πρόσωπο, αντίστοιχα προς το πρόσθιο χείλος του µασητήρα, στην προγωνιαία εντοµή, σε στενή σχέση µε την προσωπική αρτηρία. Τραυµατισµός αυτού του κλάδου, προκαλεί πάρεση των µυών, καθελκτήρα της γωνίας του στόµατος (τριγώνου) και καθελκτήρα του κάτω χείλους (τετραγώνου), µε δύσµορφη παρεκτόπιση, προς το αντίθετο, προκαλούµενη από την ενέργεια των αντίπλευρων υγιών µυών. 6

7 5- Τραχηλικός Κλάδος Ο τραχηλικός κλάδος διανέµεται στο µυώδες πλάτυσµα. ΙΙΙ. Αρητρίες & Φλέβες του Προσώπου Α. Το πρόσωπο παρουσιάζει πλούσια αιµάτωση Οι επιπολής αρτηρίες της κεφαλής αποτελούν κλάδους των έξω καρωτίδων Β. Προσωπική αρτηρία Κύρια αρτηρία του προσώπου Εκφύεται από την έξω καρωτίδα Καµπύλη πορεία κάτω από την κάτω γνάθου Γ. Επιπολής Κροταφική αρτηρία Μικρότερος από του 2 τελικούς κλάδους της έξω καρωτίδας Ξεκινά εν τω βάθει της παρωτίδας Ο σφυγµός της ψηλαφάται µε συµπίεση της στη ρίζα της ζυγωµατικής απόφυσης του κροταφικού οστού ΙV. Τριχωτό της κεφαλής Α. Αποτελείται από 5 στοιβάδες ιστού που καλύπτουν το εγκεφαλικό κρανίο. Εκτείνειται από την άνω αυχενική γραµµή στοην οπίσθια επιφάνεια του κρανίου ως τα υπερκόγχια χείλη Στοιβάδες του τριχωτού της κεφαλής - 1. Δέρµα (καλύπτεται από τρίχες) 2. Συνδετικός ιστός (παχιά υποδόρια στοιβάδα) 3. Επικράνια απονεύρωση (ισχυρό υµενώδες πέταλο που καλύπτει την άνω επιφάνεια του θόλου του κρανίου) 4. Χαλαρός συνδετικός ιστός (Παρουσιάζει σπογγώδη εµγάνιση και επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση του ιδίως τριχωτού της κεφαλής) 5. Περικράνιο (πυκνή στοιβάδα συνδετικού ιστού) 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

Aνασκόπηση. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου. Anatomy of Facial Muscles and Nerves ΕΙΣΑΓΩΓH ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH. Σκανδαλάκης Π.

Aνασκόπηση. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου. Anatomy of Facial Muscles and Nerves ΕΙΣΑΓΩΓH ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH. Σκανδαλάκης Π. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου Aνασκόπηση Σκανδαλάκης Π. Καθηγητής & Διευθυντής Ανατομίας και Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Anatomy of Facial Muscles and Nerves Skandalakis P. ΕΙΣΑΓΩΓH

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Στοιχεία ανατοµίας Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο και στο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» Ο TO ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ Ι ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ Ι ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ II ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΣΙΚΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενείς ανωμαλίες κρανιοπροσωπικής. A. Κοτσίνας Επικ. Καθηγητής

Συγγενείς ανωμαλίες κρανιοπροσωπικής. A. Κοτσίνας Επικ. Καθηγητής Συγγενείς ανωμαλίες κρανιοπροσωπικής ανάπτυξης A. Κοτσίνας Επικ. Καθηγητής Φαρυγγικά τόξα Εμφανίζονται με κρανιοουραία αλληλουχία πέντε ζεύγη το πρώτο ζεύγος -την 22η ημέρα το δεύτερο και τρίτο ζεύγος

Διαβάστε περισσότερα

Δυσφαγία Διαταραχές Κατάποσης Κλινικό Profile Παιδιών με Διαταραχές Κατάποσης

Δυσφαγία Διαταραχές Κατάποσης Κλινικό Profile Παιδιών με Διαταραχές Κατάποσης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Δυσφαγία Διαταραχές Κατάποσης Κλινικό Profile Παιδιών με Διαταραχές Κατάποσης Σπουδάστρια: Κιβωτού Ελένη (Α.Μ. 8947)

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία με Θέμα Δυσαρθρία Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Επιμέλεια: Μποτσέτος Κωνσταντίνος Α.Μ. : 591 Ιωάννινα 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙ Α ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙ Α ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Καθηγητής Π. Γκούμας ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙ Α ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα του οργανισμού, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται: α) Η επικοινωνία με το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 Το Νευρικο Συστημα ελεγχει τις σωματικες δραστηριοτητες που απαιτουν ταχυτητα όπως οι μυικες συστολες και η ταχυτητα της εκκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ανδρέας Μ. Μαμαντόπουλος, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος Γεώργιος - Μάριος Ι. Καραγιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Η. Λαμπίρης Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Κυκλοφορικό ή καρδιοαγγειακό σύστημα. Αποτελείται Καρδιά και αγγεία (αρτηρίες και φλέβες). Κύρια αποστολή του καρδιαγγειακού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μαθήµατα Ειδικευόµενων στην Οφθαλµολογία - Αθήνα, 30 / 11 / 2010 ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ III, IV ΚΑΙ VI ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ Πανάγος Γ. Αρβανίτης, MD, PhD, FEBO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Βαράκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα: Παπαποστόλου Μηλίτσα Συγγραφέας: Λιάσκα Σταυρούλα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα: Παπαποστόλου Μηλίτσα Συγγραφέας: Λιάσκα Σταυρούλα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Προσέγγιση μέθοδοι αποκατάστασης των διαταραχών που προκύπτουν από την εκμύζηση του δακτύλου καθώς και μελέτη της συμπεριφορικής βάσης αυτού». Επιβλέπουσα: Παπαποστόλου Μηλίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 5 (PDE-5 inhibitors)

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 5 (PDE-5 inhibitors) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Β ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΣΑΑΚ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ.ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΑΡΙΘΜ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. Ζούμπος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

«ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ BOTOX ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΤΟ BOTOX ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ BOTOX ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΟΥΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σπονδυλοθεραπεία (NMT) Επαγγελματική Εκπαίδευση 1ου Έτους Σεμινάριο Ανατομικής Ψηλάφησης Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σύλλογος Σπονδυλοθεραπείας & Συναισθηματικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Ξ Η Κ Α Ι Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Π Ρ Ο Σ Θ Ι Ο Υ Χ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Σ Ε Α Θ Λ Η Τ Η

Ρ Η Ξ Η Κ Α Ι Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Π Ρ Ο Σ Θ Ι Ο Υ Χ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Σ Ε Α Θ Λ Η Τ Η ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ρ Η Ξ Η Κ Α Ι Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Π Ρ Ο Σ Θ Ι Ο Υ Χ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Σ Ε Α Θ Λ Η Τ Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα