ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΤΟΜΟΣ 1ος... 3 ΤΟΜΟΣ 2ος... 6 ΤΟΜΟΣ 3ος... 9 ΤΟΜΟΣ 4ος ΤΟΜΟΣ 5ος ΤΟΜΟΣ 6ος ΤΟΜΟΣ 7ος ΤΟΜΟΣ 8ος...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΤΟΜΟΣ 1ος... 3 ΤΟΜΟΣ 2ος... 6 ΤΟΜΟΣ 3ος... 9 ΤΟΜΟΣ 4ος... 12 ΤΟΜΟΣ 5ος... 14 ΤΟΜΟΣ 6ος... 17 ΤΟΜΟΣ 7ος... 19 ΤΟΜΟΣ 8ος..."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΤΟΜΟΣ 1ος... 3 ΤΟΜΟΣ 2ος... 6 ΤΟΜΟΣ 3ος... 9 ΤΟΜΟΣ 4ος ΤΟΜΟΣ 5ος ΤΟΜΟΣ 6ος ΤΟΜΟΣ 7ος ΤΟΜΟΣ 8ος ΤΟΜΟΣ 9ος ΤΟΜΟΣ 10ος ΤΟΜΟΣ 11ος ΤΟΜΟΣ 12ος ΤΟΜΟΣ 13ος ΤΟΜΟΣ 14ος ΤΟΜΟΣ 15ος ΤΟΜΟΣ 16ος ΤΟΜΟΣ 17ος ΤΟΜΟΣ 18ος ΤΟΜΟΣ 19ος ΤΟΜΟΣ 20ος ΤΟΜΟΣ 21ος ΤΟΜΟΣ 22ος ΤΟΜΟΣ 23ος ΤΟΜΟΣ 24ος ΤΟΜΟΣ 1ος ΤΟΜΟΣ 2ος ΤΟΜΟΣ 3ος ΤΟΜΟΣ 4ος ΤΟΜΟΣ 5ος ΤΟΜΟΣ 6ος ΤΟΜΟΣ 7ος

2 ΤΟΜΟΣ 8ος ΤΟΜΟΣ 9ος ΤΟΜΟΣ 10ος ΤΟΜΟΣ 11ος ΤΟΜΟΣ 12ος ΤΟΜΟΣ 13ος ΤΟΜΟΣ 14ος ΤΟΜΟΣ 15ος ΤΟΜΟΣ 16ος ΤΟΜΟΣ 17ος ΤΟΜΟΣ 18ος ΤΟΜΟΣ 19ος ΤΟΜΟΣ 20ος ΤΟΜΟΣ 21ος ΤΟΜΟΣ 22ος ΤΟΜΟΣ 23ος ΤΟΜΟΣ 24ος

3 ΤΟΜΟΣ 1ος ΤΕΥΧΟΣ 1(Φεβρουάριος 1879)1-16 Ανυπόγραφο. Τα κοσµήµατα της Κορνηλίας,(αφηγ2),3,εικόνα (σ.1) Κ.Ξένος. Η δύο γειτώνισσαις,(πµ),3 Ανυπόγραφο. Οι φίλοι της Λιλίνας,(αφηγ2),4-7,εικόνα (σ.5) Ανυπόγραφο. Εργάζου πρώτον και έπειτα παίζε,(αφηγ2),7 Ι.Χ. ραγάτσης. Μυθολογικά Συνάντησις Α!,(αφηγ1),7-8 Αλ.Κατακουζηνός. Οι δύο παίδες,(πµ),8-9 Ανυπόγραφο. Το ορφανό από µητέρα,(αφηγ3),10-11 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Τρία καλά αποτελέσµατα..., (αταξιν3),11 Αναστ.Κωνσταντινίδης. Πρόληψις περί του άλατος,(αφηγ1),12-13,{µε εισ.σηµ.της τπ} Α.Ι.Σ. Χείρ ανοικτή καρδία χρυσή,(αφηγ2),14-15 ΤΕΥΧΟΣ 2(Μάρτιος 1879)18-32 Ξ. Η ισχύς εν τη ενώσει,(πµ3),18,εικόνα (σ.17) Ανυπόγραφο. Η Ασπασία,(αφηγ1),18-21 Π.Π.Οικ. Ορφεύς,(µυθ),22-23,εικόνα (σ.14) Αλ.Κατακουζηνός. Μη πειράζεις τα ζώα,(πµ),23 Ι.Χ. ραγάτσης. Μυθολογικά Συνάντησις Β!,(αφηγ1),23-24 Νικόλαος Γ.Ιγγλέσης. Παραβολαί εκ του Ευαγγελίου 1 -Η σαγήνη,(πµ),24,εικόνα (σ.25) Νικόλαος Γ.Ιγγλέσης. Παραβολαί εκ του Ευαγγελίου Προσευχή τυφλού,(πµ),24-25 Α.Ι.Σ. Χείρ ανοικτή καρδία χρυσή,(αφηγ2),26-27 Ανυπόγραφο. Ρεύµα και µύλος,(µυθ),27 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Ο αναγνωρίζων και αποστρεφόµενος την..., (αταξιν3),27 Ανυπόγραφο. Ο ελέφας,(αταξιν2),27-30,εικόνα Ανυπόγραφο. Ο λύκος και ο γάϊδαρος:παραµύθιον,(µυθ),30 ΤΕΥΧΟΣ 3(Απρίλιος 1879)33-48 Νικόλαος Γ.Ιγγλέσης. Το Πάσχα της ορφανής,(πµ),34,εικόνα Οικονοµόπουλου(σ.33) Α.Ι.Σ. Χείρ ανοικτή καρδία χρυσή,(αφηγ2),34-36 * * *. Ο τυφλός γλύπτης:επιστολή θείου προς ανεψιόν,(αφηγ2),36-38,εικόνα Οικονοµόπουλου ΙΑΚ.Χ. ραγάτσης. Μυθολογικά Συνάντησις Γ!,(αφηγ1),39-40 Ν.Γ.Ι. Παραβολαί εκ του Ευαγγελίου 2-Τελώνης και Φαρισαίος,(πµ),40,εικόνα Οικονοµόπουλου(σ.41) Ανυπόγραφο. Ωραία και καλή,(µυθ1),41-42 Ανυπόγραφο. Ο Ανδρέας και ο κύων Μπραϊµης,(αφηγ2),42-43 Αλ.Κατακουζηνός. Παραίνεσις,(πµ),43 Ανυπόγραφο. Η δορκάς,(αφηγ1),43-46,εικόνα Οικονοµόπουλου Ανυπόγραφο. Όχι,και πάλιν όχι!,(αφηγ2),46 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Αν καθ' εκάστην ηµέραν θυσιάζης ολίγας..., (αταξιν3),46 ΤΕΥΧΟΣ 4(Μάϊος 1879)49-64 Κ.Γ.Ξένος. Το άνθος του Μαϊου,(πµ),50,εικόνα (σ.49) Μ.Παναγόπουλος. Τι είνε οι αδάµαντες ;,(αταξιν2),50-51 Ανυπόγραφο. Οι δύο εχθροί,(αφηγ2),51-52,εικόνα (σ.53) Αλ.Κατακουζηνός. Χελιδόνι,(πµ),52 ΙΑΚ.Χ.. Μυθολογικά Συνάντησις!,(αφηγ1),52-54 [ ] /(ανυπόγραφο). Η λίρα και το δίλεπτον,(µυθ),55-56 Νικόλαος Γ.Ιγγλέσης. Παραβολαί εκ του Ευαγγελίου 3.-Το απολεσθέν νόµισµα,(πµ),56,εικόνα (σ.57) Ανυπόγραφο. Ευσυνείδητον παιδίον,(αφηγ2),56 Α.Ι.Σ. Χείρ ανοικτή καρδία χρυσή,(αφηγ2),58-60, 3

4 Ανυπόγραφο. Η αλώπηξ,(αταξιν2),60-62,εικόνα Ανυπόγραφο. Θησαυρός Η θρησκεία παρηγορεί τον άνθρωπον εν τη..., (αταξιν3),62 ΤΕΥΧΟΣ 5(Ιούνιος 1879)65-80 Νικόλαος Γ.Ιγγλέσης. Ο µικρός εργάτης,(πµ),66 Μ.Παναγόπουλος. Η αρµονία της φύσεως,(αφηγ4),66-68 Ανυπόγραφο. Η µήτηρ µου,(αφηγ2),68,εικόνα Οικονοµόπουλου(σ.69) Βασιλική Μ.Παπαστρατηγάκη. Το φάντασµα,(αφηγ2),68-70 Ι.Χ.. Μυθολογικά Συνάντησις Ε!,(αφηγ1),70-72 Ν.Γ.Ιγγλέσης. Παραβολαί εκ του Ευαγγελίου 4.-Ο κεκρυµµένος θησαυρός,(πµ),72,εικόνα Οικονοµόπουλου(σ.73) Ανυπόγραφο. Θα το ενθυµώµαι,(αφηγ2),72-74 Αλ.Κατακουζηνός. Το πτηνόν,(πµ),74 Α.Ι.Σ. Ο µικρός ταραχοποιός,(αφηγ2),74-76 Ανυπόγραφο. Καγκαρού,(αταξιν2),77-78,εικόνα Οικονοµόπουλου Ανυπόγραφο. Θησαυρός Ο ευγενής ανταποκρίνεται εις τας ύβρεις..., (αταξιν3),78 ΤΕΥΧΟΣ 6(Ιούλιος 1879)81-96 Κ.Ξένος. Η τρελλή µάνα,(πµ),82,εικόνα Οικονοµόπουλου(σ.81) Ανυπόγραφο. Το καθήκον πρώτον,(αφηγ2),82-84,εικόνα Οικονοµόπουλου(σ.85) Σοφία..*. Έριδες εν τω αγρώ,(αφηγ2),84-86.γρ.κ. Η γρηά µε το καλάµι,(πµ),86 ΙΑΚ.Χ.. Μυθολογικά 1-Θεότητες της πρώτης τάξεως:α!η Μοίρα,(αφηγ1),86-88 Νικόλαος Γ.Ιγγλέσης. Παραβολαί εκ του Ευαγγελίου 5-Ο σπείρων ζιζάνια,(πµ),88,εικόνα Οικονοµόπουλου(σ.89) Ρ.Ν. Η µικρά µαύρη χύτρα:µύθος,(αφηγ2),88-91 Α.Ι.Σ. Ο µικρός ταραχοποιός,(αφηγ2),91-92 Ανυπόγραφο. Ο σκίουρος,(αταξιν2),92-94,εικόνα Ανυπόγραφο. Θησαυρός Η προσευχή είνε η αναπνοή της ψυχής..., (αταξιν3),94 ΤΕΥΧΟΣ 7(Αύγουστος 1879) Αλ.Κατακουζηνός. Η ευχή του µικρού κορασίου,(πµ),98,εικόνα (σ.97) Ανυπόγραφο. Ο µεγαλόκαρδος Ανδρέας,(αφηγ2),99-100,εικόνα Οικονοµόπουλου(σ.101).Γρ.Κ. Το πουλάκι:διάλογος δια τα δηµοτικά σχολεία,(θεατρ1), ΙΑΚ.Χ.. Μυθολογικά β! Ο Κρόνος,(αφηγ1), ,εικόνα ΝΙΚ.Γ.Ιγγλέσης. Παραβολαί εκ του Ευαγγελίου 6.Οι άπιστοι αµπελουργοί,(πµ),104,εικόνα Οικονο- µόπουλου(σ.105) Γ..Θ. Η ηχώ,(αφηγ2), Ανυπόγραφο. Μόνον έκλαυσα µετ' αυτής,(αφηγ2),106 Α.Ι.Σ. Ο µικρός ταραχοποιός,(αφηγ2), Σπ.Γ.Κοκόλης. Ο ίππος,(αταξιν2), ,εικόνα Ναπολέων ο Μέγας. Θησαυρός Υπάρχουν άνθρωποι τινες οι οποίοι επαι..., (αταξιν3),110 ΤΕΥΧΟΣ 8(Σεπτέµβριος 1879) Ε.Κ.Στρατουδάκης. Ο ψευτοπόλεµος,(πµ),114,εικόνα (σ.113),{µε γλωσσάρι} Ανυπόγραφο. Ο γενναίος Κριτόβουλος,(αφηγ2), ,εικόνα Οικονοµόπουλου Β.Σκορδέλης. Ο µαρµάρινος σταυρός,(αφηγ2), ΙΑΚ.Χ.. Μυθολογικά γ! Ρέα (Κυβέλη). (αφηγ1), ,εικόνα Ανυπόγραφο. Ο Μέγας Αλέξανδρος αναγιγνώσκων την Βίβλον του ανιήλ,(αφηγ1), ,εικόνα Οικονοµόπουλου.Γρ.Κ. Χελώνη,ακανθόχειρος και σαύρα,(πµ3), Γ.Β. Ο Άραψ και η κάµηλος αυτού,(µυθ), Ευγένιος Λάντς.Το γέλοιο- κλάµµα,(πµ),124 4

5 Σ.Π. Ο Λέων και η Λιλίνα,(αφηγ2), ,εικόνα Ανυπόγραφο. εν σας ωφελεί να οργίζεσθε,(αφηγ2),126 Ναπολέων ο Μέγας. Θησαυρός Αι αγαθαί πράξεις µεγαλύνονται,οσον. (αταξιν3),126 ΤΕΥΧΟΣ 9(Οκτώβριος 1879) Αλ.Κατακουζηνός. Νανάρισµα της κούκλας,(πµ),130,εικόνα (σ.129) Σπ.Γ.Κοκόλης. Οι βρυκόλακες,(αφηγ1), Ανυπόγραφο.Η εργασία της µικράς Πηνελόπης,(αφηγ2),132,εικόνα Οικονοµόπουλου(σ.133) Π.Π.Οικ. Τα τρία ευγνώµονα ζώα,(πρµθ2), Ανυπόγραφο. εν δύνασαι να το εξαλείψης,(αφηγ2), Ε.Κ.Στρατουδάκης. Το ορφανό,(πµ),137,εικόνα Οικονοµόπουλου Σ.Π.Π. Περίεργος καταγωγή ωραίων τινων πραγµάτων,(αφηγ1),138 Γ..Θ. Η Ελένη και το γατάκι,(πµ), Αδάµ. Θησαυρός Αι στιγµαί,αι ώραι και αι ηµέραι ηµών παρ..., (αταξιν3),142 ΤΕΥΧΟΣ 10(Νοέµβριος 1879) Αλ.Κατακουζηνός. Το φεγγάρι,(πµ),146 Ανυπόγραφο. Τα πτηνά και το χαρτονόµισµα,(αφηγ2), ,2 εικόνες Ι.Οικονόµου(σ.145,149) ΙΑΚ.Χ.. Μυθολογικά δ!-η Εστία,(αφηγ1), ,εικόνα Σ.Π.Π. Ο µάγος:νηπιακόν ανάγνωσµα,(αφηγ2), Γ..Θ. Ο επιµελής Κίµων,(πµ),153,εικόνα ΜΙΛΤ.Π. Ο Σόλων και το µάθηµα της Βοτανικής,(αφηγ1), Σ.Π.Π. Ο Κατακλυσµός,(αφηγ1), ,εικόνα Ανυπόγραφο. Καλόν παράδειγµα,(αφηγ2),158 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Η χρηστοήθεια αναπληροί πολλά άλλα..., (αταξιν3),159 ΤΕΥΧΟΣ 11(1 εκεµβρίου 1879) Αλ.Κατακουζηνός. Η φίλεργος κόρη,(πµ),162 ΜΙΛΤ.Π. Αργός µη µένε,(αφηγ4),162,εικόνα Οικονοµόπουλου(σ.161) Σ.Π.Π. Ο µικρός Φοίβος,(αφηγ2), Γ..Θ. Το σκλαβωµένο πουλί,(πµ),165,εικόνα ΣΠ.Γ.Κοκόλης. Ο µικρός φιλόσοφος και ο άνευ ελαίου φανός,(αφηγ1), γρ.κ. Βάτραχος,χελώνη και όφις,(πµ3),168 Ανυπόγραφο. Η αδελφή του θείου -Σωκράτη,(αφηγ3), ,εικόνα Ι.Οικονόµου Ανυπόγραφο. Η σελήνη,(αφηγ1), Ανυπόγραφο. Επιστολή των πτηνών,(αφηγ2), ,εικόνα Οικονοµόπουλου Ανυπόγραφο. Ο νυκτικός σκούφος της Λιλίνας µας,(αφηγ2), Γ..Θ. Τα κάστανα,(αφηγ2),174 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Η κολακεία είνε µεγαλείτερον κακόν από..., (αταξιν3),174 ΤΕΥΧΟΣ 12(15 εκεµβρίου 1879) Γ..Θ. Άνθος και ρυς,(πµ3),178.γρ.κ. Ένα κοριτσάκι και δύο κουνέλια,(αφηγ4), ,εικόνα Οικονοµόπουλου(σ.177) Ανυπόγραφο. Καλός και κακός σπόρος,(αφηγ21), Ανυπόγραφο. Προς τους µικρούς µας συνδροµητάς,(αταξιν7), Αλ.Κατακουζηνός. Ο λαγώς,(πµ),181,1 εικόνα & 1 κόσµηµα Ι.Οικονόµου Ανυπόγραφο. Η Λερναία Ύδρα,(αφηγ1),182,εικόνα (σ.183) Σ.Π.Π. Αλληγορία,(αφηγ22),184 Κ.Μαρουδή. Αηδών η ερυθραύχην,(αφηγ1), ,εικόνα {αναδηµοσίευση} Γ..Θ. Η πεταλούδα επάνω εις το ρόδον,(πµ3),186 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Οι τίµιοι άνθρωποι θεωρούσι την πίστην ιεράν..., (αταξιν3),186 5

6 ΤΟΜΟΣ 2ος ΤΕΥΧΟΣ 1(Ιανουάριος 1880)1-16 Αλ.Κατακουζηνός. Προς τους µικρούς συνδροµητάς«της ιαπλάσεως των Παίδων»,(πµ),3 Κρίτων. Παιδικαί αναµνήσεις,(αφηγ3),3-7,εικόνα (σ.1) Ανυπόγραφο. Ο Ανδροκλής και ο λέων,(αφηγ2),7-8,εικόνα Ι.Οικονόµου(σ.5) ΜΙΛΤ.Π. Η Ανατολή του ηλίου,(αφηγ2),8-10 Ανυπόγραφο. Κύρος ο βασιλεύς των Περσών,(αφηγ1),10-12,εικόνα (σ.9) Α.Ι.Σ. Ο Γεώργιος και τα δώρα της Πρωτοχρονιάς,(αφηγ2),12-14 Αλ.Κατακουζηνός. Γεωγραφία,(πµ),14 Ανυπόγραφο. ηλητηριώδεις αστεϊσµοί,(αφηγ2),14-15 Σ.Π.Π. Αι άκανθαι,(αφηγ2),15 Γ..Θ. Το άνθος και το σύννεφο,(πµ3),15 ΤΕΥΧΟΣ 2(Φεβρουάριος1880)17-32 Αλ.Κατακουζηνός. Θησαυρός,(πµ),18 Αλ.Κατακουζηνός. Η πατρίς µου,(πµ),18 Κρίτων. Τα γυµνάσια,(αφηγ3),18,εικόνα Ι.Οικονόµου(σ.17) Άνδερσεν /(Αιµίλιος Ειµαρµένος). Ο άγγελος,(αφηγ3),18-20,2 εικόνες Ηλ.Τανταλίδης. Το ναυτόπουλο,(πµ),20-21,1 εικόνα & 1 κόσµηµα Π.Πολυχρόνη Ανυπόγραφο. άλεια και ίον,(αφηγ2),22 Κ. Η κακή µέλισσα,(πµ),22 ΜΙΛΤ.Π. Η 29η Φεβρουαρίου,(αταξιν2),22-23 Ανυπόγραφο. Έν έγκληµα του Κωστάκη,(αφηγ2),23-24,εικόνα (σ.25) Ανυπόγραφο. Ο θάνατος όλων των ζώων,(αφηγ4),24-27 Γ..Θ. Ο χειµώνας,(πµ),27 Ανυπόγραφο. Ο µαµµούθ,(αφηγ1),27-28,εικόνα (σ.29) Β.Γ.Σ. Και τα παιδία δίδουσι δώρα την Πρωτοχρονιά εις τους γονείς των:νηπιακόν ανάγνωσµα,(αφηγ2),28-30 Γ..Θ. Το αηδόνι και ο µπούφος,(πµ3),30 [Η ιάπλασις]. Έλλειψις αβροφροσύνης,(αταξιν7),30-31 Ανυπόγραφο. Η µικρά µαταιόδοξος,(αφηγ2),31 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Ο δίκαιος λαµβάνει πρόνοιαν υπέρ της ευζωϊας..., (αταξιν3),31 ΤΕΥΧΟΣ 3(Μάρτιος 1880)33-48 Αλ.Κατακουζηνός. Η αποχώρησις του χειµώνος,(πµ),34 Ανυπόγραφο. Τριγύρω εις ένα πηγάδι,(αφηγ2),34-35,εικόνα Ι.Οικονόµου(σ.33) Ξ. Ο Προµηθεύς και ο Επιµηθεύς,(αφηγ1),35-36,κόσµηµα.Γρ.Κ. Ο ψεύτικος άνθρωπος,(αφηγ2),36,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.37) Ανυπόγραφο. Η µητέρα έχει δίκαιο,(πµ),36 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το χελιδόνι,(αφηγ3),38-40 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Η τυφλόµυγα,(πµ),40-41,εικόνα Ι.Οικονόµου Α.Ι.Σ. Γενναιοπραξία µικρού παιδός,(αφηγ2),42-43 Γ..Θ. Τα ψάρια και τα πουλιά,(πµ),43 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Μπράβο σου!,(αφηγ2),44-47 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Ωσάν ποτάµι ορµητικό που τρέχει,τρέχει,τρέχει..., (αταξιν3),47 ΤΕΥΧΟΣ 4(Απρίλιος 1880)49-64 Αλ.Κατακουζηνός. Το αρνάκι,(πµ),50 Αιµύλιος Ειµαρµένος. «Την λέξιν περιµένει»,(αφηγ2),50-51,εικόνα Ι.Οικονόµου(σ.49) Α. Η συκοφαντία,(πµ),51 Ανυπόγραφο. Έπεα πτερόεντα,(αφηγ2),51-52 Π.Ψαράς. Το εγκόλπιον της νεότητος,(πµ),52 6

7 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Η φωλεά,(αφηγ2),52-56,2 εικόνες Ι.Οικονόµου-Π.Πολυχρόνη Κ. Ο λύκος και ο κύων,(µυθ),56 Σ.Π.Π. Το κονδυλοµάχαιρον µου,(αφηγ2),56-57 Άνδερσεν /(Αιµίλιος Ειµαρµένος). Η παλαιά οικία,(διηγ),57-60 Ανυπόγραφο. Αθώα ευχή κορασίου,(αφηγ3),60 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ο όνος και ο λαγός:µύθος,(πµ3),61-62,εικόνα Π.Πολυχρόνη Γ..Θ. Η άνοιξις,(πµ),62 Ευφροσύνη Ν. ύω νηπιακά αναγνώσµατα 1.Το κοριτσάκι και το γατάκι,(αφηγ2),62-63,2 εικόνες Γ. ύο νηπιακά αναγνώσµατα 2.Ο χορός των µικρών,(πµ),63 Ανυπόγραφο. ια να ευχαριστήται η µητέρα,(αφηγ2),63 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Τα βιβλία είνε δια την ψυχήν ό,τι η..., (αταξιν4),63 ΤΕΥΧΟΣ 5 (Μάϊος1880)65-80 Αλ.Κατακουζηνός. Χριστός Ανέστη!,(πµ),66 Αι Ει. Εµβατήριον της ανοίξεως,(πµ),66,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.65) ΜΙΛΤ.Π. Η πρωϊνή εκδροµή,(αφηγ1),66-68,εικόνα Ι.Οικονόµου(σ.69) Αι Ει. Ο φίλος του παπούλη,(αφηγ3),68 Μαρία ιβανίου. Ο υάκινθος,(αφηγ2),68-72.γρ.κ. Μόνος του θα το φάγη;,(αφηγ3),72-74 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Λόγος του µικρού ηµητράκη,(αφηγ2),74-75 Κ. ένδρα και άνθη,(αφηγ2),75 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Η φαντασία,(αφηγ4),75 Σταµατίνα Π.Π. ύο νηπιακά αναγνώσµατα 1.Οι φίλοι,(πρµθ2),78-79,2 εικόνες Αι Ει. ύο νηπιακά αναγνώσµατα 2.Το παιδίον προς την πεταλούδα,(πµ),79 Γ..Θ. Το άσµα των παιδιών,(πµ),79 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Το ν'αφήνωµεν να παρέρχηται µία ηµέρα..., (αταξιν3),79 ΤΕΥΧΟΣ 6(Ιούνιος 1880)81-96 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ο Γιάννης και ο βάτραχος,(πµ),82,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.61) Ανυπόγραφο. Η µνήµη,(αφηγ2),82-84 Αλ.Κατακουζηνός. Το απειθές παιδίον,(πµ),84 Ανυπόγραφο. «Πρώτον εγώ!»,(αφηγ2),84-86,εικόνα Π.Πολυχρόνη Άνδερσεν /(Μιλτ.Π). Η ευαίσθητος κόρη,(αφηγ2),86-87 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Και πώς είνε πτωχός ;,(θεατρ1),87-88 Ανυπόγραφο. Σουηδικός µύθος,(µυθ),88 Αιµυλ.Ειµαρµένος. Αι µέλισσαι,(αφηγ1),88-92,εικόνα Ν.Οικονόµου Ανυπόγραφο. Οι στάχυς του σίτου,(αφηγ2),92 *. Πώς αρχίζουν οι έριδες,(αφηγ2),92 Ανυπόγραφο. Πέντε λεπτά της ώρας,(αφηγ2),93 Ανυπόγραφο. Ο απαγχονισθείς,(αφηγ2),94-95 * *. Ο φλοιός του καρυδιού,(αφηγ2),95 Ηλ.Τανταλίδης. Ο ήλιος και η σελήνη,(πµ),95 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Μη εµπιστεύεσαι τας υποθέσεις σου προς αν..., (αταξιν3),95 ΤΕΥΧΟΣ 7(Ιούλιος 1880) Αλ.Κατακουζηνός. Εξοχή και πόλις,(πµ),98,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.97) Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το ποτήριον των δακρύων,(αφηγ3),98-99 Σταµατίνα Π.Π. Τα δαµάσκηνα,(αφηγ2), Ανυπόγραφο. Αδελφική αγάπη,(αφηγ2), ,εικόνα Π.Πολυχρόνη * * *. Ο παπαγάλος,(αφηγ3), γρ.κ. «Τι να ήναι το φεγγάρι!»:διάλογος δια τα δηµοτικά σχολεία,(θεατρ1),103 Ανυπόγραφο. Τα παθήµατα της Σοφίας,(αφηγ2), ,εικόνα Ι.Οικονόµου Άνδερσεν /(Μιλτ.Π). ιήγησις της σελήνης,(αφηγ3),106 7

8 Αιµύλιος Ειµαρµένος. «ιότι σε αγαπούν!» διάλογος δια τα δηµοτικά σχολεία,(θεατρ1), Ανυπόγραφο. Πρόφασις αµελούς,(αφηγ32),107 ΜΙΛΤ.Π. Αι τρεις χρυσαλίδες,(αφηγ2), Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το βραβείον του νικητού,(πµ),108,εικόνα Ι.Οικονόµου(σ.109) Φιλοµήλα. Η συλληφθείσα µυια,(αφηγ2), Λαφονταίν /(Γ..Θ.). Λύκος γενόµενος ποιµήν,(πµ5),110, {από µύθο του Λαφονταίν} [Η ιάπλασις]. Σοφή συµβουλή,(αφηγ2), Σταµατίνα Π.Π. Το ακατάστατον κοράσιον,(αφηγ2),111 Αλ.Κατακουζηνός. Θησαυρός,(πµ),111 ΤΕΥΧΟΣ 8(Αύγουστος 1880) Αλ.Κατακουζηνός. Το παιδίον και ο σκύλος Πιστός,(πµ),114,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.113) Κρίτων. Το χάρτινον πλοίον,(αφηγ2), Σταµατίνα. Το έµψυχον παιγνίδιον,(αφηγ3), γρ.κ. Ιστορία ενός ποντικού,(αφηγ3), ,εικόνα Π.Πολυχρόνη ΑΙΕΙ. Ο εχθρός του καπνού,(αφηγ2),118 * * *. Ολίγη ουσία,(αφηγ2), * * *. Πολλοί οµού,(αφηγ2),119 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το ξενητευθέν παιδίον,(διηγ), ,εικόνα Π.Πολυχρόνη ΜΙΛΤ.Π. Η ιστορία των νεφών,(αφηγ1), Ανυπόγραφο. Ο Κλεάνθης και τα µήλα,(αφηγ2), Φιλοµήλα. Η οργή,(αφηγ2),126 Κρίτων. Το ψεύδος µου,(αφηγ2), Αλ.Κατακουζηνός. Η εκ του σχολείου έξοδος,(πµ),127 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Έχεις δέκα δακτύλους,όπως όλοι οι άνθρωποι..., (αταξιν3),127 ΤΕΥΧΟΣ 9(Σεπτέµβριος 1880) Αιµύλιος Ειµαρµένος. Τα γενέθλια του αδελφού Τάκη,(πµ),131,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.139) Κρίτων. Οι δύο γίγαντες,(αφηγ2), Κα Μ.Γρ.Κ. Ορισµοί «Τι διαφέρουν,νιόβη,τα χρήµατα του..., (αταξιν3),132 Αλ.Κατακουζηνός. Ο µικρός διδάσκαλος,(πµ),132,εικόνα Ι.Οικονόµου(σ.133) Σταµατίνα. Το ανθρώπινον δέρµα,(αταξιν2), Αιµύλιος Ειµαρµένος. Η ποντικοπαγίδα,(πρµθ2), Φιλίστωρ. Ο κύων του Αλκιβιάδου,(αφηγ2), Ανυπόγραφο. Από πού ήλθεν;,(αφηγ3), ,εικόνα ΜΙΛΤ.Π. Συνέχεια της ιστορίας των νεφών:βροχή,(αφηγ1), Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ο ηµητράκης,(πµ),142 Ανυπόγραφο. Η αξία της εργασίας,(αταξιν3),142 Φλοριάν /(Γ..Θ.). Όνος και αυλός,(πµ5),143 Λαφονταίν /(ανυπόγραφο). Αλώπηξ και αλέκτωρ,(µυθ),143 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Μήτε να κάµνης φίλους σπεύδε,µήτε να εγκατα..., (αταξιν3),143 ΤΕΥΧΟΣ10(Οκτώβριος 1880) Α.Λασκαράτος. ίχως µανούλα!...,. (πµ),146 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ο παλαιός σας φίλος,(αφηγ3), Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ανδρέας Μιαούλης,(αφηγ1), ,εικόνα Ανυπόγραφο. Θερµόν κτυπήσατε τον σίδηρον,(αφηγ2),151.γρ.κ. Ρόδο και αγριολούλουδο,(πµ),151 Φιλοµήλα. Η γραία και τα παιδία,(αφηγ3), Αλ.Κατακουζηνός. Καλήν ηµέραν!,(πµ),154 Μιλτ.Π. Παρένθεσις εις την ιστορίαν των νεφών,(αφηγ1), Κα Μ.Γρ.Κ. Ορισµοί Τέκνον.-Τι διαφέρει,µητέρα,η αλαζο...,. (αταξιν3),156 Κρίτων. Ο θάνατος της κούκλας,(πµ),157,εικόνα Π.Πολυχρόνη 8

9 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το Ελενάκι και το πετειναράκι:νηπιακόν,(πµ),158 Σταµατίνα. Η καλή νεράϊδα,(αφηγ2), Ανυπόγραφο. Το γνωστικόν πετεινάρι,(µυθ),159,{από Αναγν.Χ.Πούλιου} Ανυπόγραφο. Θησαυρός Χωρίς φίλους,δεν δίδεται ευδαιµονία..., (αταξιν3),159 ΤΕΥΧΟΣ 11(Νοέµβριος 1880) Κρίτων. Ο Τιµολέων,(αφηγ3), ,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.161) Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το ορφανόν µας!..., (αφηγ3), Φιλοµήλα. Ο υπναράς,(αφηγ2),164,εικόνα Σταµατίνα. Τι δεν ήθελε;,(αφηγ2), ΜΙΛΤ.Π. Περί αστραπής,βροντής,κεραυνού,(αφηγ1), χ.ηλιάδης. Νανούρισµα,(πµ),168,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.169) Κρίτων. Το ελάττωµα της Αντιγόνης,(αφηγ2), ,εικόνα Π.Πολυχρόνη Αλ.Κατακουζηνός. Άσµα της γυµναστικής,(πµ),172 Γ..Θ. Αλώπηξ και γαλή,(πµ3),174 Κρίτων. Μεγάλοι άνδρες,(αταξιν2), ΤΕΥΧΟΣ 12( εκέµβριος 1880) Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το αγγελούδι του φτωχού παιδιού,(πµ),179 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ο µικρός ζωγράφος,(αφηγ3), ,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.177) Γεώργιος ροσίνης. Η εορτή της µητέρας,(πµ),180 Κρίτων. Αι δύω αδελφαί,(αφηγ2), ,εικόνα Π.Πολυχρόνη Λ.Π.Σ. Το αλογάκι,(πµ),183 Φιλίστωρ. Το µέγα παιδίον,(αταξιν5), Σοφία. Το στρουθίον,(αφηγ1), ,εικόνα Π.Πολυχρόνη ΜΙΛΤ.Π. Η χιών:τέλος της ιστορίας των νεφών,(αφηγ1), ,σκίτσο Σταµατίνα. Η µεγάλη κυρία και ο κύριος Πίλος,(αφηγ2), Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ο µικρός βαρελάς,(αφηγ2), ,εικόνα Φιλίστωρ. Πώς έµαθε γράµµατα ο Άνθιµος Γαζής,(αταξιν5),190 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Τα έτη γέροντας µόνον παρασκευάζουσιν,αλλ'...,(αταξιν3),190 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το ωρολόγι,(πµ),191,εικόνα ΤΟΜΟΣ 3ος ΤΕΥΧΟΣ 1(Ιανουάριος 1881)1-16 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Η προσευχή του άρρωστου παιδιού,(πµ),3 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Τα δώρα της Πρωτοχρονιάς,(αταξιν2),3-5,εικόνα Ι.Γ.Πλατύ(σ.1) Α.Π.Σ. Με τα χιόνια στο σχολείο,(πµ),6,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.5) Φιλίστωρ. Τι έπραξεν ο Γεώργιος Γεννάδιος,(αφηγ2),6-7 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Η συνοµωσία:σκηνή µαθητική,(θεατρ4),7 Σταµατίνα. Τι θα µοι προσφέρης,µάµη µου;,(αφηγ2),8,εικόνα (σ.9) Κ.Γ.Η. Πλούσιοι και πτωχοί,(αφηγ2),8-10 Φιλίστωρ. Η γενναία απόφασις του Μάρκου Βότσαρη,(αφηγ2),10 Άνδερσεν /(Σταµατίνα). Η µικρά κόρη και τα φωσφόρα,(πρµθ2),10-12 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Αν ήµην είκοσι ενός ετών!..., (αφηγ2),12,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.13) Φιλοµήλα. Τα δάκρυα της µητρός,(αφηγ2),12 * * *. Ο κύριος Εγώ,(αφηγ2),14 Ανυπόγραφο. Θησαυρός Ο φιλάργυρος δεν τολµά..., (αταξιν3),15 ΤΕΥΧΟΣ 2(Φεβρουάριος 1881)17-32 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το ονειροπόληµα του ναυτόπαιδος,(αφηγ3),18,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.17) Ανυπόγραφο. Ο µικρός βιβλιοδέτης,(αφηγ2),19-20 Α.Π.Σ. Περνάτε αγαπηµένα,(πµ),20 9

10 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Οι µέλλοντες ήρωες,(αφηγ2),20-22,εικόνα Ε.Καζάνη Σταµατίνα. Η ασυλλόγιστος Άρτεµις,(αφηγ2),22 Γ..Θ. Μήτηρ και πατρίς,(πµ),22 Κρίτων. Το Α! µάθηµα του νέου δηµοδιδασκάλου,(αφηγ2),23-24 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Νηπιακόν ανάγνωσµα Μικρού κονίκλου περιπέτειαι,(αφηγ2),24-26,6 εικόνες Π.Πολυχρόνη Φιλίστωρ. Πώς εµάνθανον γράµµατα εις την σχολήν των Ιωαννίνων,(αφηγ2),26 Α.Γ.Η. Αι συγκινήσεις του Λεωνίδα,(αφηγ2),27-28 Σοφία. Η ινδική όρνις του µπάρµπα-θανάση,(αφηγ2),28-30,εικόνα Ι.Οικονόµου Φιλίστωρ. Η αναφορά του Ευγενίου Βουλγάρεως,(αταξιν5),30 ΤΕΥΧΟΣ 3(κατά Μάρτιον 1881)33-48 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Η φωτογραφία του Κωστάκη,(πµ),36,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.35) [ ] /(Κωστής Παλαµάς). Κοιµήσου,(πµ),36,εικόνα Ε.Καζάνη(σ.37) Άνδερσεν /(Σταµατίνα). Το λευκάνθεµον,(πρµθ2),36-39 Ανυπόγραφο. Τρία νηπιακά αναγνώσµατα Ραταπλάν!,(αφηγ2),40,εικόνα Π.Πολυχρόνη Αλ.Κατακουζηνός. Τρία νηπιακά αναγνώσµατα Το άσµα του γεύµατος,(πµ),40 Αλ.Κατακουζηνός. Τρία νηπιακά αναγνώσµατα Μικροί στίχοι,(πµ),40 Σοφία. Τετρακοσίων ετών εναέριον ταξείδιον,(αφηγ1),41-44,εικόνα Π.Πολυχρόνη Α.Γ.Η. Το πρωινόν άσµα,(πµ),44 Κωστής Παλαµάς. Η Καλαµοδόντω,(πµ),44 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Τι θα γίνης όταν µεγαλώσης;:µαθητικός διάλογος,(θεατρ1),45-46,εικόνα Φιλίστωρ. Μετριοφροσύνη Κωνσταντίνου Κανάρη,(αταξιν5),46 ΤΕΥΧΟΣ 4(κατά Απρίλιον 1881)49-64 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ποίαν εργασίαν κάµνει ο πατήρ σου;:σκηνή µαθητική,(θεατρ4),50-51 Σταµατίνα. Πρωϊναί εντυπώσεις,(αφηγ2),51-52,εικόνα Π.Πολυχρόνη(σ.49) Αλ.Κατακουζηνός. Ο των πάντων διδάσκαλος,(πµ),52 Αλ.Κατακουζηνός. Μικροί στίχοι Η άνοιξις,η Πασχαλιά,(πµ),52 Α.Γ.Η. Η πίπα του Χαρίλαου,(αφηγ3),53,εικόνα Φιλοµήλα. Μεγάλα δυστυχήµατα εκ µικρών απροσεξιών,(αφηγ2),54 Κρίτων. Η ελαστική σφαίρα και το σχοινάκι,(αφηγ2),54-55,εικόνα Ε.Καζάνη Σταµατίνα. Το δικαίωµα του µεγαλείτερου,(αφηγ2),58-59 Ανυπόγραφο. Πώς πρέπει να αναπνέωµεν,(αφηγ1),59-60 Φιλίστωρ. Πώς φέρονται οι έχοντες γενναίαν καρδίαν,(αταξιν5),60-61 Ανυπόγραφο. Απροσδόκητα αποτελέσµατα,(αφηγ31),61,2 εικόνες Αιµύλιος. Τα µατογυάλια της µάµµης µου,(αφηγ2),61-62 ΤΕΥΧΟΣ 5(κατά Μάϊον 1881)65-80 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Πρώτη Μαϊου πτωχού παιδίου,(αφηγ3),66-67,εικόνα (σ.65) Γεώργιος ροσίνης. Εις το λεύκωµα της µικράς Μαρίνας,(πµ),67 Φιλίστωρ. Μνηµονικόν Ηλία Τανταλίδου,(αταξιν5),67 Φιλοµήλα. Που ευρέθη ο Γλαύκος,(αφηγ3),68,εικόνα Π.Π[ολυχρόνη] Αλ.Κατακουζηνός. Μικροί στίχοι Οι γονείς µου,αµµουδιά,(πµ),68 [ ] /(Αιµίλιος Ειµαρµένος). Ο επταετής εθελοντής:παιδική κωµωδία,(θεατρ2),69-73 Γεώργιος ροσίνης. Ο θάνατος του αρνιού,(πµ),74,εικόνα Π.Πολυχρόνη Σταµατίνα. Ολίγον οκνηρά,(αφηγ2),75 Φιλίστωρ. Πώς έµαθε γράµµατα ο Παπασλιώτης,(αφηγ2),75-76 Γεώργιος Μαρτινέλης. Τα ελεήµονα ορφανά,(πµ),77 ΤΕΥΧΟΣ 6(κατά Ιούνιον 1881)81-96 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Πώς ήλλαξε!,(θεατρ4),82-83.γρ.κ. Αι ελπίδες:µύθος,(πµ3),84 10

11 * * *. Η διήγησις της µάµµης µου,(αφηγ3),84-86,εικόνα Γεώργιος Μαρτινέλης. Ο διακονιάρης,(πµ),86 Σταµατίνα. ιατί η Φρόσω έχει λακκίσκους εις τας παρειάς της,(αφηγ3),86-87,1 εικόνα & 1 κόσµηµα Αλ.Κατακουζηνός. Μικροί στίχοι Φωλιά,Γατάκι,(πµ),88 Σταµατίνα. Η καϋµένη η Ανθούλα,(αφηγ3),89 Κρίτων. Η εργοθήκη της Αλκινόης,(αφηγ2),89-90 Φιλοµήλα. Τι σηµαίνει ευγεννής,(αφηγ2),90-91 Σοφία. Το ασθενές παιδίον,(αφηγ3),91-92 ΤΕΥΧΟΣ 7(κατά Ιούλιον 1881) ΑιΕι. Ο µικρός κλέπτης,(διηγ), γρ.κ. Το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό,(πµ),100 Σταµατίνα. Ο χορός του αλφαβήτου,(αφηγ3), ,1 εικόνα & 1 κόσµηµα Π.Πολυχρόνη Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ο θάνατος της µητρός µου:εκ του ηµερολογίου δεκαετούς παιδίου,(αφηγ3), Αλ.Κατακουζηνός. Σκέψις καλού παιδίου,(πµ),103 Αλ.Κατακουζηνός. Μικροί στίχοι Κουλουράκι,Βροχή,(πµ),103 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Εντυπώσεις µικρού γατουδίου,(αφηγ3), ,εικόνα (σ.97) Σοφία. Εξήλθετε ποτέ εις τους αγρούς;,(αφηγ3), ,εικόνα Ε.Καζάνη Φιλοµήλα. Απερισκεψία µικρού κορασίου,(αφηγ2), ,3 εικόνες & 1 κόσµηµα ΤΕΥΧΟΣ 8(κατά Αύγουστον 1881) [ ] /(Φιλοµήλα). Η µάµµη,(αφηγ3), ,1 εικόνα & 1 κόσµηµα (σ.113) Αιµύλιος Ειµαρµένος. Σελίδες τινες εκ του ηµερολογίου της Κλειούς,(αφηγ2), Αλ.Κατακουζηνός. Μικροί στίχοι Παιδάκι,Αρνάκι,(πµ),117 Σοφία. Επιστολή λαγού,(αφηγ1), ,1 εικόνα & 1 λετρίνα ΑιΕι. Ο οδοντόπονος του Φιλίππου,(αφηγ2), ,εικόνα Σταµατίνα. Ο περιηγητής Κοντοούρης,(αφηγ2), ,1 σκίτσο & 1 εικόνα Ε.Καζάνη Αιµύλιος Ειµαρµένος. Μαθητής του Γυµνασίου!!,(αφηγ3),124 * * *. Ο Βρυκόλακας,(αφηγ1),126 ΤΕΥΧΟΣ 9(κατά Σεπτέµβριον 1881) Κρίτων. Αι περιπέτειαι του Γεωργίου Σπινάκη,(αφηγ3), Γεώργιος Σουρής. Ο κυρ Μουρµούρης,(πµ), Κρίτων. Ιστορία µιας Γραµµατικής,(αφηγ2), ,5 εικόνες Ε.Καζάνη * * *. Οι δύω Παύλοι,(αφηγ2),136,κόσµηµα Ξανθίππη Ι.Καλοστύπη. Απάντησις εις τον δεύτερον διαγωνισµόν...,(αφηγ3), Σταµατίνα. Το ανάκλιντρον της µάµµης,(αφηγ2), ,2 εικόνες Ι.Οι[κονόµου] Φιλοµήλα. Αι περιπέτειαι της Πλαγγόνος και του µολυβδίνου στρατιώτου,(αφηγ2), ΤΕΥΧΟΣ 10(κατά Οκτώβριον 1881) Αχ.Παράσχος. Απόσπασµα ανεκδότου ποιήµατος:περί υπάρξεως Θεού,(πµ),146 * * *. Η γενναιότης του µικρού Πελοπίδα!,(αφηγ2),146,εικόνα (σ.145) Ιούλιος Πολυάσχολος. Το ιατρικόν της περιεργείας,(αφηγ2), ,εικόνα Ι.Οικονόµου * * *. Ο προστάτης,(αφηγ2), ,εικόνα Ι.Οικονόµου.Γρ.Κ. Ονοµαχία :µύθος,(πµ3),151, {µε Σηµ.της τπ} [ ] /(Σταµατίνα). Οι τέσσαρες γρύλοι,(αφηγ3), Γεώργ. ροσίνης. Όνειρον ποντικού,(πµ),153,2 εικόνες Ε.Καζάνη Ι.Κ.Πολέµης. Αριθµητική,(πµ),154 Φιλοµήλα. Η πονεµένη χείρ της Σοφίας,(αφηγ2), ,λετρίνα Στ.Οικονόµου. «Ρίζας,ρίζας!»,(αφηγ2),155 Αλ.Κατακουζηνός. Μικροί στίχοι Περιστερά,παλληκάρι,(πµ),156 ηµ.κ.μαυρουδής. Μία παιδική επιστολή,(αφηγ2), ,εικόνα 11

12 * * *. Τρεις φίλοι,(µυθ),157,εικόνα Ε.Καζάνη ΤΕΥΧΟΣ 11(κατά Νοέµβριον 1881) Καλλίβουλος Πολυάσχολος. Μικρού φιλοδόξου σκέψεις και σχέδια,(αφηγ2),162,εικόνα (σ.161) [ ] /(Σταµατίνα). Αι ποµφόλυγες του σάπωνος,(αφηγ3), Φιλοµήλα. Το ωραίον παιγνίδιον,(αφηγ1), ,εικόνα Στυλιανός Οικονόµου. Το Σάββατον,(αφηγ2), Καλλίβουλος Πολυάσχολος. «Κάθου 'στ'αυγά σου»,(αφηγ2), ,2 εικόνες [ ] /(Γεώργιος ροσίνης). Η µετριοφροσύνη,(πµ),168 * * *. Το φρούριον,(αφηγ2), Καλλίβουλος Πολυάσχολος. «Όλο σβούρες! Όλο σβούρες!»,(αφηγ3), ,2 εικόνες Ι.Οικονόµου Αλ.Κατακουζηνός. Η κούνια,(πµ),171,{µε νότες κ'εισ.σηµ} Μικρά Νηρηϊς. Απάντησις εις τον Τρίτον ιαγωνισµόν...,(αφηγ2), ΤΕΥΧΟΣ 12(κατά εκέµβριον 1881) Αιµύλιος Ειµαρµένος. 132,60,(αφηγ2), Κλεάνθης Ν.Τριαντάφυλλος. Το χρυσό κλουβί,(πµ3),180 Καλλίβουλος Πολυάσχολος. Τι κάµνει η µελέτη,(αφηγ2), ,2 εικόνες Ι.Οικονόµου [ ] /(Σταµατίνα). Αι τέσσαρες εποχαί του έτους,(αφηγ4),182 Ι.Κ.Πολέµης. Κάλλιο αργά παρά ποτέ,(πµ),184 Καλλίβουλος Πολυάσχολος. Η εν Αθήναις Σχολή των Τεχνών,(αφηγ1), Καλλίβουλος Πολυάσχολος. ύο αντίθετοι χαρακτήρες,(αφηγ2), ,2 εικόνες Ε.Καζάνη(σ.185,177) Στυλιανός Οικονόµου. «Να ήµην παιδί!»,(αφηγ2), Αιµύλιος Ειµαρµένος. «εν ηξεύρετε τι είνε«η ιάπλασις»;»,(αφηγ1), ,εικόνα Ι.Οικονόµου ΤΟΜΟΣ 4ος ΤΕΥΧΟΣ 1(κατά Ιανουάριον 1882)1-16 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το δώρον της Πρωτοχρονιάς:παιδικόν δραµάτιον,(θεατρ2),2-6 Σαπφώ ηλαδή. Πειο πολύ,(πµ),6,εικόνα Γεώργιος Χ.Σουρής. Να ήµουν παππούς!,(πµ),6 Ανυπόγραφο.Τι αστείον!κωµωδία εις µίαν πράξιν,(αφηγ31),7,3 εικόνες Ι.Κ.Πολέµης. Η φλυαρία:µαθητικός διάλογος,(θεατρ1),8-9 Γεώργιος ροσίνης. Το βώδι,(πµ),9,1 εικόνα & 1 κόσµηµα Χ.Άννινος. Το οκνηρόν γατάκι,(αφηγ2),10-11,2 εικόνες Σαπφώ ηλαδή. Το παλληκάρι,(πµ),11 Ι.Κ.Πολέµης. Η αληθής αγάπη,(πµ),12,εικόνα Ι.Οικονόµου(σ.1) Καλλίβουλος Πολυάσχολος. Από της οικίας εις το σχολείον,(αφηγ2),12 Σταµατίνα. Πώς η Κλεονίκη έλαβε δώρον της Πρωτοχρονιάς,(αφηγ2),13,εικόνα Φιλοµήλα. Τα Κάλανδα,(αφηγ2),13-14 ΤΕΥΧΟΣ 2(κατά Φεβρουάριον 1882)17-32 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ο Κωσταντής,(αφηγ2),18-20,εικόνα (σ.17) Ι.Κ.Πολέµης. Αποχαιρετισµός,(πµ),20,εικόνα [ ] /(Σαπφώ ηλαδή). Ο Χνουδοφτέρης,(αφηγ3),20-21,εικόνα Καλλίβουλος Πολυάσχολος. Αι δύο επιστολαί,(αφηγ3),21-23,εικόνα Σταµατίνα. Ο πατέρας το είπε,(αφηγ2),23-24 Γεώργιος ροσίνης. Ο πετροπόλεµος,(πµ),24-25,εικόνα Φιλοµήλα. Kαλά να πάθη,(αφηγ2),25-26 Έσπερος. Απάντησις εις τον τέταρτον διαγωνισµόν της«ιαπλάσεως»,(αφηγ31),28-30,16 εικόνες Ι.Οικονόµου Σαπφώ ηλαδή. Κύµα και µύρµηξ,(πµ3),30 12

13 ΤΕΥΧΟΣ 3(κατά Μάρτιον 1882)33-48 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το σπαθί του παππού:παιδικόν δραµάτιον,(θεατρ2),34-37, {από το Παιδικόν Λεύκωµα του Κουρτίδη} [ ] /(Σταµατίνα). Εντός του µεγάλου κανίστρου,(αφηγ3),38,εικόνα Αλ.Κατακουζηνός. Ο Κωστάκης και ο Γεωργάκης,(πµ),38 Ι.Κ.Πολέµης. Η πρώτη πτήσις,(πµ),39,εικόνα (σ.33) Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το παράσηµον του Παντελή,(αφηγ2),39-41,εικόνα Γεώργιος Χ.Σουρής. Ο Στρατάρχης,(πµ),41 Φιλοµήλα. Το µικρόν ορφανόν,(αφηγ2),41-42 Παναγιώτης Ι.Φέρµπος. Χελώνη και ποντικός,(πµ3),42,{αναδηµοσίευση Λεύκωµα του 1871} Αιµύλιος. Επιστολή χελιδόνος,(αφηγ2),43-44,εικόνα Π.Π[ολυχρόνη] Σαπφώ ηλαδή. Το σχοινάκι,(πµ),44,εικόνα ΤΕΥΧΟΣ 4(κατά Απρίλιον 1882)49-64 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Μάµµη και έγγονος,(διηγ),50-53 Ι.Κ.Πολέµης. Η Πρωταπριλιά,(πµ),53-54 Φιλοµήλα. Ποιος επιάσθη;,(αφηγ2),54-56,εικόνα Μιλτ.Θ. Περί δαµαλισµού,(αφηγ1),56-57 Γεώργιος ροσίνης. Οι δύο βάτραχοι,(πµ3),57,εικόνα Αλ.Κατακουζηνός. Το όνειρον του παιδιού,(πµ),58 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το Ελενάκι και το πετειναράκι,(πµ),58,{µε νότες του Αλ.Κατακουζηνού} Σταµατίνα. Το ενθυµούµαι ως να είνε τόρα,(αφηγ2),59-60 Ι.Κ.Πολέµης. Το χελιδόνι,(πµ),60,εικόνα [ ] /(ανυπόγραφο). Τις πταίει ;,(αφηγ3),61,εικόνα Καζάνη ΤΕΥΧΟΣ 5(κατά Μάϊον 1882)65-80 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Βίκτωρ Ουγγώ,(αφηγ1),66-68,εικόνα Ι.Κ.Πολέµης. Η επάνοδος του πατρός,(πµ),68,εικόνα Καζάνη(σ.65) Αιµύλιος Ειµαρµένος. Επιστολαί πτηνών Ο κούκκος,(αφηγ1),69-70,εικόνα Φιλοµήλα. Το σιγάρον του Αντώνη,(αφηγ2),70-72 Αλ.Κατακουζηνός. Ο µύλος,(πµ),72,{µε νότες σε γερµαν.µελωδία} Ι.Κ.Πολέµης. Η µητέρα,(πµ),73,εικόνα Σταµατίνα. Το µάθηµα του Έκτορος,(αφηγ3),73-74 Σπουργίτης ο Αθηναίος. Το κυνήγι του Μαυρίκου,(αφηγ3),76-78,4 σκίτσα ΤΕΥΧΟΣ 6(κατά Ιούνιον 1882)81-96 [ ] /(ΑιΕι). Η δραχµή,(διηγ),82-86,2 εικόνες Γεώργιος ροσίνης. Η ακτίνα,(πµ),86,εικόνα Καζάνη [ ] /(Αιµίλιος Ειµαρµένος). Ιάκωβος Γκάρφηλδ,(αφηγ1),87-89 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ασθενεί η Μαρία,(αφηγ3),89-91,1 εικόνα & 1 κόσµηµα Κωστής Παλαµάς. Το χελιδόνι,(πµ),92 Σταµατίνα. Εις τους αγρούς αντί εις το σχολείον,(αφηγ2),92-93,εικόνα ΤΕΥΧΟΣ 7(κατά Ιούλιον 1882) Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το αδελφάκι του ήµου,(αφηγ3),98-99,εικόνα (σ.97) [ ] /(Ι.Κ.Πολέµης). Τα δάκρυα,(πµ), * * *. Τα πετώντα γράµµατα,(αφηγ3), ,εικόνα Φιλοµήλα. Τα κοράσια του ορφανοτροφείου,(αφηγ2), Ι.Κ.Πολέµη. Προ του µικρού Πετράκη κοιµωµένου,(πµ),102 Κωστής Παλαµάς. Η ελαία,(πµ),103 * * *. Ο Λέων και ο Χορτοπηδήκτουλας,(αφηγ3), ,5 εικόνες Ι.Οικονόµου Ανυπόγραφο. Ο συκοφάντης,(αφηγ2),106 Σταµατίνα. Αι πρώται εξετάσεις του Μιµήκου,(αφηγ2),106 13

14 ΤΕΥΧΟΣ 8(κατά Αύγουστον 1882) Αιµύλιος Ειµαρµένος. Χανς Χριστιανός Άνδερσεν,(αφηγ1), ,εικόνα (σ.113) [ ] /(Σταµατίνα). Περιπέτειαι µικρού λευκού κουνελιού,(διηγ), ,6 εικόνες Α.Σάββα Αλ.Κατακουζηνός. Η καλή εκλογή,(πµ),122 Φιλοµήλα. Ζωγραφική,(αφηγ3),124,εικόνα (σ.125) Ι.Κ.Πολέµης. Το τουφεκάκι,(πµ),126,{µε νότες του Αλ.Κατακουζ} ΤΕΥΧΟΣ 9(κατά Σεπτέµβριον 1882) Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το γράµµα του Στάθη:παιδικός διάλογος,(θεατρ1), Φιλοµήλα. Το ορφανόν,(αφηγ3),132 Σταµατίνα. Πεταλούδα και σκώληκες,(αφηγ22), ,κόσµηµα Ι.Κ.Πολέµης. Ακτίς ηλίου,(πµ), ,εικόνα Μικρά Σεισουρήθρα. Απάντησις εις τον έκτον διαγωνισµόν της«ιαπλάσεως»,(αφηγ2), ,6 σκίτσα ΤΕΥΧΟΣ 10(κατά Οκτώβριον 1882) Ιωάννης Κ.Πολέµης. Η Φανή και τα περιστεράκια,(πµ),148 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Μία επιστολή,(αταξιν7), ,{µε επιλ.σηµ.της τπ} [ ] /(Κρίτων). Ο Παρασκευάς ενώπιον του Κακουργιοδικείου των ζώων,(διηγ), ,6 εικόνες Ι.Οικονόµου Σταµατίνα. Τα ποδαράκια της Φιφής,(αφηγ3), Φιλοµήλα. Το µυστηριώδες κάνιστρον,(αφηγ2), ,εικόνα Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ηµεροδείκται,(αφηγ1), ,εικόνα ΤΕΥΧΟΣ 11(κατά Νοέµβριον 1882) Ιωάννης Κ.Πολέµης. Στρατιωτικόν εµβατήριον,(πµ),161,εικόνα Ι.Οικονόµου Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ιστορία δύο µικρών υποδηµατίων,(διηγ), [ ] /(* * * ). Όνοι λευκοί και ονηλάται µαύροι,(αφηγ1), ,εικόνα Ι.Οικονόµου,{µε γλωσσάρι} [ ] /(Φιλοµήλα). Βρέχει βρέχει βοσκοπούλα,(αφηγ3), Η ιάπλασις. Η Φυσική του παππού Το θερµόµετρον,(αφηγ1), Γεώργιος ροσίνης. Καναρίνι και σπουργίτια,(πµ),172,εικόνα Ι.Οικονόµου Νέος Θησεύς. Το κουνέλι επί του τοίχου:µετάφρασις..., (αφηγ3),173 [ ] /(Σταµατίνα). Το µάθηµα της Πλαγγόνος,(αφηγ2),174 ΤΕΥΧΟΣ 12(κατά εκέµβριον 1882) Ιωάννης Πολέµης. Το κυνηγητό,(πµ),177,εικόνα Ι.Οικονόµου Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το µνηµόσυνον :παιδικόν δραµάτιον..., (θεατρ2), [ ] /(Φιλοµήλα). Πού καταντούν όσοι µαλόνουν,(µυθ),183,εικόνα Αλ.Κατακουζηνός. Νύξ και χειµών,(πµ),184 [ ] /(Σταµατίνα). Ιστορία λύκων,(αφηγ3), ,εικόνα Π.Θ. Ο Κωστάκης µεσ στο χιόνι,(πµ),186 Καλλίβουλος Πολυάσχολος. Το πρώτον δυστύχηµα του Θρασυβούλου,(αφηγ3), Ιωάννης Πολέµης. Το όνειρον του ορφανού,(πµ),189 Ανυπόγραφο. Απροσδόκητος υποδοχή,(αφηγ3),189,εικόνα Ι.Οικονόµου ΤΟΜΟΣ 5ος ΤΕΥΧΟΣ 1(Ιανουάριος 1883)1-16 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ενός µηνός τιµωρία,(διηγ),1-5,εικόνα Ι.Οικονόµου Αλ.Κατακουζηνός. Συµβουλή γάτας,(πµ),5,2 εικόνες Ι.Οικονόµου * * *. Ο αξιωµατικός,(αφηγ2),6-7 [ ] /(ανυπόγραφο). Ο κλέπτης των µικρών πτηνών,(αφηγ2),8,εικόνα Ε.Καζάνη Γεώργιος Μαρτινέλης. Η επιστροφή του Ασώτου,(πµ),10 [ ] /(Σταµατίνα). Νότος και βορράς,(αφηγ22),10-11,εικόνα 14

15 Γεώργιος ροσίνης. Μικρούλα µου κοιµήσου,(πµ),11,εικόνα Ι.Οικονόµου (σ.1) Ιωάννης Πολέµης. Αδελφός και αδελφή,(πµ),13,εικόνα Ε.Καζάνη(σ.9) ΤΕΥΧΟΣ 2(Φεβρουάριος 1883)17-32 Ανυπόγραφο. Πάρα πολύ εβιάστηκε,(αφηγ2),17,εικόνα Αιµύλιος Ειµαρµένος. Επιστολαί πτηνών Ο πετεινός,(αφηγ1),18-19 Γεώργιος Σουρής. Ο παιχνιδιάρης,(πµ),20 Φιλοµήλα. Η απόφασις του Κίµωνος,(αφηγ2),20-21 * * *. Το κόκκινον φορεµατάκι,(αφηγ2),21-22 Ιωάννης Πολέµης. Η µασκαράτα της κούκλας,(πµ),23 Άνδερσεν /(Αιµίλιος Ειµαρµένος). Το ροδάνι,(αφηγ2),24,εικόνα Ι.Οικονόµου Τρυποκάρυδο. Απάντησις εις τον όγδοον ιαγωνισµόν της«ιαπλάσεως»,(αφηγ3),28-30,6 εικόνες Ι.Οικονόµου ΤΕΥΧΟΣ 3(Μάρτιος 1883)33-48 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Αι πέντε δραχµαί,(διηγ),33-36,εικόνα Φιλοµήλα. Η φωλεά του αετού,(αφηγ2),36-37,εικόνα Ι.Οικονόµου Ανυπόγραφο. Η κούνια,(αφηγ2),38,εικόνα * * *. Ο καθείς µε την όρεξιν του,(αφηγ2),39 Άνδερσεν /(Αιµίλιος Ειµαρµένος). Ο κοµήτης,(αφηγ3),39-41,εικόνα Ι.Οικονόµου Ανυπόγραφο. Εµπρός! Μαρς!,(αφηγ3),41-42,εικόνα Σταµατίνα. Μία καλή πράξις,(αφηγ2),42-43 Φιλεπιστήµων. Αι φάσεις της Σελήνης,(αφηγ1),43-45,εικόνα Ανυπόγραφο. Το συµπόσιον της οικογενείας Μουστάκα,(αφηγ3),45,εικόνα Ι.Οικονόµου ΤΕΥΧΟΣ 4(Απρίλιος 1883)49-64 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Επιστολαί πτηνών Η κότα,(αφηγ1),49-52,εικόνα Ανυπόγραφο. Η καβάλλα,(αφηγ3),53,εικόνα Αλ.Κατακουζηνός. Άνοιξις και πασχαλιά,(πµ),54 Ιωάννης Πολέµης. Ανοιξιάτικα Απρίλης,Η ευγνωµοσύνη,η θεία δίκη,(πµ),54 * * *. Πώς ο χωρικός αγόρασε µία αγελάδα µε δύο όρνιθας,(αφηγ3),55,εικόνα Φιλοµήλα. Ο κίνδυνος του πουλιού,(αφηγ2),56-57,3 εικόνες Άνδερσεν /(Αιµίλιος Ειµαρµένος). Η λυπηµένη µητέρα,(διηγ),57-59,εικόνα [ ] /(Σταµατίνα). Εις το σκότος,(αφηγ2),60-61 ΤΕΥΧΟΣ 5(Μάϊος 1883)65-80 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Μετά τέσσερας µήνας,(διηγ),65-68 Ανυπόγραφο. Το δώρον της Φωτεινής,(αφηγ2),69,εικόνα Σοφία ήµου. Η χήνα που ήθελε να γείνηι σοφή,(πρµθ2),70,εικόνα Γ.Α.Οικονόµου (σ.65) Φιλοµήλα. Αι συγκινήσεις του µικρού Μουστάκα,(αφηγ3),71,εικόνα * * *. Να!,(αφηγ2),71-72 Κωστής Παλαµάς. Η πρωτοµαγιά,(πµ),72,εικόνα Φιλεπιστήµων. Ο καφές,(αφηγ1),72-75,σκίτσο Γ.Α.Οικονόµου Ιωάννης Πολέµης. Φώφη και Λιλή,(πµ),76-77,εικόνα Γ.Α.Οικονόµου ΤΕΥΧΟΣ 6(Ιούνιος 1883)81-96 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Επάνω εις την γέφυραν,(αφηγ2),81-83 Ανυπόγραφο. Το ζεστό προσκέφαλο,(αφηγ3),84,εικόνα Adrien Φιλεπιστήµων. ιατί τρώγοµεν,(αφηγ1),85-86 Σοφία ήµου. Η βροχή,(αφηγ3),86-87 * * *. Τι γράφει;,(αφηγ2),87-88,εικόνα F.Tegetmeyer (σ.81) Ιωάννης Πολέµης. Γιατί λοιπόν θέλει να φύγηι;,(πµ),88,εικόνα (σ.89) [ ] /(Φιλοµήλα). Τα σχέδια του Φιλοποίµενος,(αφηγ2),89-90,5 εικόνες Ιωάννης Πολέµης. Κάθε πράγµα στον καιρό του,(πµ),91 15

16 Αιµύλιος Ειµαρµένος. Το Ελληνόπουλον,(αφηγ2),91-93,εικόνα Adrien ΤΕΥΧΟΣ 7(Ιούλιος 1883) Αιµύλιος Ειµαρµένος. έκα οκτώ λίραι!..., (διηγ), Σοφία ήµου. Κρακ!-Αχ!,(αφηγ2), ,1 εικόνα & 1 κόσµηµα Ε.Καζάνη Ανυπόγραφο. Πόσον κοπιάζουν οι µητέρες,(αφηγ2),103,εικόνα Ιωάννης Πολέµης. Μη µε λησµόνει,(πµ),104,εικόνα G.Larzante (σ.105) Φιλεπιστήµων. Το αίµα,(αφηγ1), [ ] /(Φιλοµήλα). Ο πετεινός της Τερεζίνας,(αφηγ3), ,1 εικόνα & 1 κόσµηµα, (σ.97,107) ιαλάµπων Αστήρ. Απάντησις εις τον ένατον διαγωνισµόν..., (αφηγ2), ,6 εικόνες Γ.Α.Οικονόµου ΤΕΥΧΟΣ 8(Αύγουστος 1883) Ανυπόγραφο. Εις το µαγειρείον,(αφηγ2),113,εικόνα Αιµύλιος Ειµαρµένος. Πρωϊνοί περίπατοι,(αφηγ3), ,1 λετρίνα & 1 εικόνα Φιλεπιστήµων. Η καρδία,(αφηγ1), Σοφία ήµου. Εις την ακρογιαλιά,(αφηγ2), ,λετρίνα Φιλοµήλα. Πώς ο Κωστάκης έγεινεν επιµελής,(αφηγ2), ,εικόνα Αλ.Κατακουζηνός. Το ωραιότατον µητρικόν κόσµηµα(πµ),121 Ιωάννης Πολέµης. Η ηµέρα και η νύκτα,(πµ),121,εικόνα, (σ.120) Γ.Μ.Βιζυηνός. Πώς να πειράξω την µητέρα!,(πµ),125 Αλ.Κατακουζηνός. Ψαράκι και παιδί,(πµ),125 [ ] /(ανυπόγραφο). Μέιν Ρήδ,(αταξιν6),124,εικόνα ΤΕΥΧΟΣ 9(Σεπτέµβριος 1883) Αιµύλιος Ειµαρµένος. Ευτυχία και δυστυχία,(διηγ), Ανυπόγραφο. Η εορτή του παππού,(αφηγ3),135,2 εικόνες Γ.Μ.Βιζυηνός. Ο καλός Θεός,(πµ),136 Φιλεπιστήµων. Τα φώσφορα,(αφηγ1), [ ] /(Φιλοµήλα). Η πεισµατάρα Γρυλοπούλλα,(αφηγ22), ,3 εικόνες E.Griset Ιωάννης Πολέµης. Η χωριατοπούλα,(πµ),141,εικόνα, (σ.129) Αλ. Κατακουζηνός. Εις λεύκωµα φίλου,(πµ),141,κόσµηµα ΤΕΥΧΟΣ 10(Οκτώβριος 1883) Ανυπόγραφο. Μεγάλο τραπέζι,(αφηγ3), ,εικόνα Αιµύλιος Ειµαρµένος. Η θερµάστρα του σχολείου,(αφηγ3), Ιωάννης Πολέµης. Το τραγούδι των γάτων,(πµ),149,εικόνα [ ] /(Σοφία ήµου). ιατί γελάι η Σελήνη,(αφηγ2), ,λετρίνα Αλ.Κατακουζηνός. Η Μελποµένη εις την κούνια,(πµ),151 Γ.Μ.Βιζυηνός. Οι µαρµαράδες,(πµ),152 Ιωάννης Πολέµης. Η προσευχή,(πµ),152 [ ] /(Σαπφώ ηλαδή). Τα περιστέρια της Φατµάς,(διηγ), ,εικόνα Φιλοµήλα. Εξοχή και πόλις,(αφηγ2), ,1 λετρίνα & 2 εικόνες Φιλεπιστήµων. Ο άνεµος,(αφηγ1), ,εικόνα ΤΕΥΧΟΣ 11(Νοέµβριος 1883) Ανυπόγραφο. Ο Μαραφέτης και αι καραβίδες,(αφηγ3), ,εικόνα Α.Ρ.Ραγκαβής. Ελληνικά παραµύθια Προοίµιον- Οι θεοί των Ελλήνων,(αφηγ1), ,{µε εισ.σηµ επιστολή του Ραγκαβή} Αιµύλιος Ειµαρµένος. Η συνωµοσία των γραµµάτων,(διηγ), ,εικόνα E.Stevenson Ιωάννης Πολέµης. Η νοικοκυρούλα,(πµ),168,εικόνα Γ.Μ.Βιζυηνός. Καλή νύκτα,(πµ),168 Ιωάννης Πολέµης. Ο µικρός καπνιστής,(πµ),169,εικόνα R.Bong Σαπφώ ηλαδή. Τι µπορεί κανείς να βλέπηι,(πµ),170,εικόνα 16

17 Σοφία ήµου. Το ωρολόγιον και ο µαύρος,(αφηγ3),171,2 εικόνες & 1 κόσµηµα Αλ. Κατακουζηνός. Η εορτή της µητρός:διάλογος,(θεατρ1),172 Φιλοµήλα. Η συνεισφορά,(αφηγ2), ,εικόνα Doffregas ΑιΕι. Η ιδέα του Φιλοποίµενος,(αφηγ3), ΤΕΥΧΟΣ 12( εκέµβριος 1883) Ανυπόγραφο. Το κόψιµο των µαλλιών,(αφηγ2), ,εικόνα Α.Ρ.Ραγκαβής. Ελληνικά παραµύθια Φαέθων,(αφηγ1), Αιµύλιος Ειµαρµένος. Επίλογος[εκ των Παιδικών ιηγηµάτων],(διηγ), ,λετρίνα {µε εισαγ.σηµ τπ} [ ] /(Νέλλη). Η περιήγησις του Ασπροπόδη,(διηγ), ,4 εικόνες E.Griset,{από τα αγγλικά} Σοφία ήµου. Πάπια και αλωπού,(πρµθ2),187,2 εικόνες E.Griset Ιωάννης Πολέµης. Η συµβουλή του βωδιού,(πµ),187,εικόνα, (σ.188) Ξιφίας. Το βραβευθέν διήγηµα,(αφηγ2), ,4 εικόνες ΤΟΜΟΣ 6ος ΤΕΥΧΟΣ 1(Ιανουάριος1884)1-16 Ανυπόγραφο. Κάθε πράγµα δι' ό,τι έγεινε,(αφηγ3),1-2,εικόνα Φιλεπιστήµων. Αι συνδιαλέξεις του παππού Η καρφίτσα,(αφηγ1),2-4 Ιωάννης Πολέµης. Οι πόθοι της Σερπετής και της Λιλίνας,(πµ),4,εικόνα (σ.5) [ ] /(Καλλίβουλος Πολυάσχολος). Προς µεσηµβρίαν,(αφηγ3),5-10,{από τα γερµανικά} [ ] /(Σοφία ήµου). Ο µαύρος και το κρύσταλλον,(αφηγ3),10-13,6 εικόνες,{από τα γαλλικά} Γ.Μ.Βιζυηνός. Η προς τον Θεόν Ελπίς,(πµ),13 Παιδονόµος. Μία επιστολή,(αταξιν7),15-16 ΤΕΥΧΟΣ 2(Φεβρουάριος 1884)17-32 Ανυπόγραφο. Το σκάχτρο του χωραφιού,(αφηγ2),17,εικόνα Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Επιστολαί πτηνών Η χήνα,(αφηγ1),18-20,εικόνα Γ.Ν.Ροϊλού Φιλεπιστήµων. Αι συνδιαλέξεις του παππού Η ζάχαρις,(αφηγ1),20-23 Ιωάννης Πολέµης. Ένας σκάθαρος 'στο παραθύρι,(πµ),23,εικόνα (σ.22) Αδριάνας Πιάτση /(Σοφία ήµου). Ο Ανοικτόκαρδος,(µυθιστ),24-26,2 εικόνες,{από τα γαλλικά} Ιωάννης Πολέµης. Τα µητρικά δάκρυα:διήγηµα έµµετρον,(πµ),27-28 [ ] /(Σοφία ήµου). Ο µαύρος και το κρύσταλλον,(αφηγ3),29-30,3 εικόνες,{από τα γαλλικά} ΤΕΥΧΟΣ 3(Μάρτιος 1884)33-48 Ιωάννης Πολέµης. Αποχαιρετισµός,(πµ),33,εικόνα {µε νότες Αλ.Κατακουζηνού} Ανυπόγραφο. Τι είµαι ;,(αφηγ3),34,εικόνα Ιωάννης Πολέµης. 25 Μαρτίου,(πµ),35 Αδριάνας Πιάτση /(Σοφία ήµου). Ο Ανοικτόκαρδος,(µυθιστ),35-38,2 εικόνες,{από τα γαλλικά} Φιλεπιστήµων. Αι συνδιαλέξεις του παππού Ο σάπων,(αφηγ1),38-40 Κωστής Παλαµάς. εν θέλει το σχολείο,(πµ),40,εικόνα Ν.Λύτρα(σ.41) Ρατισβών /(Μ.Αργυρόπουλος). Η µητρική καρδιά,(πµ),40,κόσµηµα Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Επιστολαί πτηνών Ο γλάρος,(αφηγ1),42-43,εικόνα Γ.Ν.Ροϊλού [ ] /(Φιλοµήλα). Η πονηρά αλωπού,(πρµθ2),43-46,2 εικόνες Γ.Ν.Ροϊλού ΤΕΥΧΟΣ 4(Απρίλιος 1884)49-64 [ ] /(Κα Σ.Α.Π.Κ). Τα πρώτα γάντια,(αφηγ3),49,εικόνα Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Έκθεσις µνηµείων του ιερού αγώνος,(αφηγ1),50-51 Αδριάνας Πιάτση /(Σοφία ήµου). Ο Ανοικτόκαρδος,(µυθιστ),51-54,{από τα γαλλικά} Ανυπόγραφο. Το πρόγευµα του Κουκορίκου,(αφηγ2),55,εικόνα Ιωάννης Πολέµης. Τα χελιδόνια,(πµ),56,εικόνα (σ.57) [ ] /(ανυπόγραφο). Ο ζωγράφος και ο παραµάγειρος,(αφηγ3),56-58,{από τα γαλλικά} [ ] /(Σοφία ήµου). Οι πρώτοι µουσικοί,(πρµθ2),59-61,5 εικόνες,{από τα αγγλικά} 17

18 Γ.Μ.Βιζυηνός. Η εργασία των µελισσών,(πµ),62 ΤΕΥΧΟΣ 5(Μάϊος 1884)65-80 Ανυπόγραφο. Το γρήγορον άλογον,(αφηγ3),65,εικόνα Ανυπόγραφο. Ενώ έχει βήχα ο εξάδελφος,(αφηγ3),66-68,{από τα γαλλικά} Γ.Μ.Βιζυηνός. Το λαγουδάκι,(πµ),68,{µε νότες Αλ.Κατακουζηνού} Αδριάνας Πιάτση /(Σοφία ήµου). Ο Ανοικτόκαρδος,(µυθιστ),69-71,3 εικόνες,{από τα γαλλικά} [ ] /(Σοφία ήµου). Οι πρώτοι µουσικοί,(πρµθ2),72-73,2 εικόνες & 1 σκίτσο,{από τα αγγλικά} Ιωάννης Πολέµης. Η φωληά,(πµ),74,λετρίνα Φιλεπιστήµων. Αι συνδιαλέξεις του παππού Το άλας,(αφηγ1),74-76 Άνδερσεν /(.Βικέλας). Η σακκοράφα,(πρµθ2),76-77 [ ] /(ανυπόγραφο). Έν ανέκδοτον περί πιθήκων,(αφηγ3),77,εικόνα Γ.Ν.Ροϊλού ΤΕΥΧΟΣ 6(Ιούνιος 1884)81-96 Ανυπόγραφο. Η µπεκάτσα και η χελιδών,(µυθ),81,εικόνα Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Γλυκοπύρηνα και πικροπύρηνα,(αφηγ23),82 Ανυπόγραφο. Το παιδίον και το περιστέρι,(αφηγ2),83,λετρίνα Ανυπόγραφο. Εις τον κήπον,(αφηγ2),84-85,εικόνα Ιωάννης Πολέµης. Θαλασσινά τραγούδια Το κύµα,(πµ),85 Ιωάννης Πολέµης. Θαλασσινά τραγούδια Ο ψαράς,(πµ),85 Αδριάνας Πιάτση /(Σοφία ήµου). Ο Ανοικτόκαρδος,(µυθιστ),86-89,3 εικόνες,{από τα γαλλικά} Θωµάς Μ.Τρανός. Η ευγνωµοσύνη του µικρού Νικολάου,(αφηγ2),90-91 [ ] /(Φιλοµήλα). Ο φρικτός οδοντόπονος,(αφηγ3),91-93,11 εικόνες,{από τα γαλλικά} Γ.Μ.Βιζυηνός. Τα σηµεία του ορίζοντος,(πµ),93 ΤΕΥΧΟΣ 7(Ιούλιος 1884) Ανυπόγραφο. Η εξοχή,(αφηγ3),97,2 εικόνες * * *. Ο µικρός βοσκός και το µπαρµπούνι,(αφηγ3), [ ] /(Φιλοµήλα). Ο φρικτός οδοντόπονος,(αφηγ3), ,1 εικόνες,{από τα γαλλικά} Γ.Μ.Βιζυηνός. Ο τελευταίος Παλαιολόγος,(πµ), ,{αναδηµοσίευση «Ατθίδες Αύραι»} Ανυπόγραφο. Θαλάσσια λουτρά,(αφηγ2),104,εικόνα Αδριάνας Πιάτση /(Σοφία ήµου). Ο Ανοικτόκαρδος,(µυθιστ), ,2 εικόνες Ι.Οικονόµου,,{από τα γαλλικά} Ανυπόγραφο. Η αλεπού στο χατζηλίκι:δηµώδες παραµύθιον,(πρµθ1),110 ΤΕΥΧΟΣ 8(Αύγουστος 1884) Ανυπόγραφο. Οι αρουραίοι µυς και ο ιέραξ,(µυθ),113,εικόνα [ ] /(Σαπφώ ηλαδή). Η αγωνία του κυνηγού,(διηγ), ,{από τα γαλλικά} Ανυπόγραφο. Σκούπισε την µύτη µου,αδελφούλα µου,(αφηγ2),118,1 εικόνα & 1 κόσµηµα Γ.Ν.Ροϊλού Αδριάνας Πιάτση /(Σοφία ήµου). Ο Ανοικτόκαρδος,(µυθιστ), ,3 εικόνες Ι.Οικονόµου, * * *. Η πρώτη τουφεκιά,(αφηγ3), Ανυπόγραφο. Μάθε να εκθέτης τας ιδέας σου,(αφηγ2), ,εικόνα Αλ.Κατακουζηνός. Προσευχή υπέρ των ευεργετών,(πµ),125 Α.Π.Κ. Ο µικρός βιολιστής,(αφηγ3), ,2 εικόνες Τ.Α. Ο µικρός µάγος,(αφηγ1), ΤΕΥΧΟΣ 9(Σεπτέµβριος 1884) Αδριάνας Πιάτση /(Σοφία ήµου). Ο Ανοικτόκαρδος,(µυθιστ), ,2 εικόνες,{από τα γαλλικά} Άνδερσεν /(Α.Π.Κ.). Ο ορειχάλκινος αγριόχοιρος,(διηγ), ,εικόνα Ανυπόγραφο. Ο κλέπτης,(αφηγ3),135,εικόνα Γ.Μ.Βιζυηνός. Το παιδί στο ποτάµι,(πµ),136,{αναδηµοσίευση Ατθίδες Αύραι} Ανυπόγραφο. Ο µυλωνάς ο υιός του και ο όνος των,(µυθ), ,6 εικόνες Σταµατίνα Α.Κ. Ωφέλιµα και επιβλαβή βιβλία,(αταξιν2), [ ] /(Φιλοµήλα). Το φάντασµα της ερήµου,(διηγ4), ,3 εικόνες & 1 κόσµηµα 18

19 ΤΕΥΧΟΣ 10(Οκτώβριος 1884) Ανυπόγραφο. Πάγει να ψωνίσηι!,(αφηγ3),145,εικόνα Άνδερσεν /(Α.Π.Κ.). Ο ορειχάλκινος αγριόχοιρος,(διηγ), ,2 εικόνες & 1 κόσµηµα Γ.Ν.Ροϊλού, Σταµατίνα Α.Κ. Πώς πρέπει να φερώµεθα εις την τράπεζαν,(αφηγ2), Αδριάνας Πιάτση /(Σοφία ήµου). Ο Ανοικτόκαρδος,(µυθιστ), ,3 εικόνες Γ.Ν.Ροϊλού,,{από τα γαλλικά} Φιλίστωρ. Μία επιστολή περί φόρων,(αφηγ1), [ ] /(Φιλοµήλα). Ο χορός των χελιδόνων,(αφηγ3), ,2 εικόνες Γ.Ν.Ροϊλού ΤΕΥΧΟΣ 11(Νοέµβριος 1884) [F.Herold] /(Παναγιώτης Ι. Φέρµπος). Ο Μπαµπούλας,(αφηγ3), ,2 εικόνες Γ.Ν.Ροϊλού,,{από τα γαλλικά} Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Η καλή κόρη,(αφηγ2), Αλ.Κατακουζηνός. Κυνηγός δειλός και δρυοτόµος,(πµ3),167 Ανυπόγραφο. Περίπατος µε πολλάς περιπετείας,(αφηγ3), ,2 εικόνες Γ.Ν.Ροϊλού Γ.Μ.Βιζυηνός. Το ηµερονύκτιον,(πµ),169 Παναγιώτης Ι.Φέρµπος. Χελώνη και αετός,(πµ3), ,εικόνα Γ.Α.Οικονόµου,{αναδηµοσίευση από«μύθοι»} Γ.Μ.Βιζυηνός. Ο Τροµάρας,(διηγ), Leila Hanoum /(Σοφία ήµου). Αι µεταµορφώσεις της Μελίας,(διηγ4), ,εικόνα {από τα γαλλικά} Αλ.Κατακουζηνός. Λέων και βάτραχος,(πµ3),176 ΤΕΥΧΟΣ 12( εκέµβριος 1884) Leila Hanoum /(Σοφία ήµου). Αι µεταµορφώσεις της Μελίας,(διηγ4), ,2 εικόνες,{από τα γαλλικά} Αλ.Κατακουζηνός. Κίχλα και µυρσίνη,(πµ3),180 Παναγιώτης Ι.Φέρµπος. Γέρων και θάνατος:µύθος,(πµ3),181,εικόνα Γ.Μ.Βιζυηνός. Ο Τροµάρας,(διηγ), F.Herold /(Παναγιώτης Ι. Φέρµπος). Ο Μπαµπούλας,(αφηγ3), ,2 εικόνες Γ.Ν.Ροϊλού,,{από τα γαλλικά} ΤΟΜΟΣ 7ος ΤΕΥΧΟΣ 1(15 Ιανουαρίου 1885)1-16 Ανυπόγραφο. Τα σπουργιτάκια και το µαµούδι:ανάγνωσµα διά πολύ µικρά παιδία,(αφηγ3),1,εικόνα Α.Κουρτίδης. Η επίσκεψις του Χριστού,(αφηγ2),2-4 Γ.Μ.Βιζυηνός. Η προς τα πτηνά ευσπλαχνία,(πµ),4 Κας Α..Κ[ουρτίδου]. Τα καθήκοντα της κόρης,(αφηγ2),5 Μ.Αργυρόπουλος. Ανάγνωσις µεσ' στ' άστρα,(πµ),5 Αιµιλίου εβώ /(Παναγιώτης Ι. Φέρµπος). Οι Τρεις Μικροί Σωµατοφύλακες,(µυθιστ),6-9,3 εικόνες Σοφία ήµου. Ο σκύλος του αγωνιστού,(αφηγ3),10-11,λετρίνα Φιλοµήλα. Το κυνήγι των αγριοχοίρων,(αφηγ3),11-13,6 σκίτσα & 1 κόσµηµα Παναγιώτης Ι.Φέρµπος. Όνος και κυνάριον:µύθος,(πµ3),14,εικόνα ΤΕΥΧΟΣ 2(31 Ιανουαρίου 1885)17-32 Αιµιλίου εβώ /(Παναγιώτης Ι. Φέρµπος). Οι Τρεις Μικροί Σωµατοφύλακες,(µυθιστ),17-21,3 εικόνες Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Επιστολαί των µηνών προς µικρόν Αθηναίον Α!Ιανουάριος.Μικρέ µου φίλε..., (αφηγ1),21-22 Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Επιστολαί των µηνών προς µικρόν Αθηναίον Α!Ιανουάριος.Πόσα πράγµατα είδα εις τον µακρόν µου βίον..., (αφηγ1),22 19

20 Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Επιστολαί των µηνών προς µικρόν Αθηναίον Α!Ιανουάριος.Αλλά τι θόρυβος είνε αυτός έξω εις τους δρόµους..., (χρονογ),22-23 Ανυπόγραφο. Ο µικρός Χρίστος και ο µεγάλος κάδος,(αφηγ31),23,2 εικόνες & 1 κόσµηµα Αλ.Κατακουζηνός. Ο Λεωνίδας,(πµ),24 Ρατισβών /(Μιχ.Αργυρόπουλος). Τα στάχυα,(πµ5),24 Ανυπόγραφο. Η τιµωρία της Μαργαρίτας:ανάγνωσµα διά πολύ µικρά παιδία,(αφηγ2),24-25,εικόνα Γ.Ν.Ροϊλού Γ.Μ.Βιζυηνός. Καλή νύκτα,(πµ),26 Σ.Α.Π.Κ. Τάξις και αταξία,(αφηγ2),26 Ανυπόγραφο. Αγαπάτε τα άνθη!,(αφηγ2),27 Ανυπόγραφο. Ο µαθητής και ο µεταξοσκώληξ,(µυθ),27 [ ] /(Φιλοµήλα). Αι περιπέτειαι ενός όνου,(αφηγ3),27-30,7 εικόνες Γ.Ν.Ροϊλού ΤΕΥΧΟΣ 3(15 Φεβρουαρίου 1885)33-48 Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Το σφάλµα του Λεωνίδα:διάλογος,(θεατρ1),33-34 Ρατισβών /(Μιχ.Αργυρόπουλος). Τα άνθη,(πµ5),34 Ανυπόγραφο. Η κλέπτρα κίσσα:ανάγνωσµα διά πολύ µικρά παιδία,(αφηγ2),35,εικόνα (σ.33) Αιµιλίου εβώ /(Παναγιώτης Ι. Φέρµπος). Οι Τρεις Μικροί Σωµατοφύλακες,(µυθιστ),35-39,4 εικόνες Γ.Μ.Βιζυηνός. Η λατρεία του Θεού,(πµ),40 Leila Hanoum /(Σοφία ήµου). Οι δύο κατηραµένοι,(διηγ4),40-42,εικόνα,{από τα γαλλικά} Σ.Α.Π.Κ. Οικογενειακαί εορταί,(αταξιν2),42-43 Ανυπόγραφο. Η πατρίς,(αφηγ2),43-44 Φιλοµήλα. Ο ιογένης και ο σκλάβος,(µυθ),44,εικόνα Γ.Α.Οικονόµου Αλ.Κατακουζηνός. Ο Αιγεύς,(πµ),45 Ανυπόγραφο. Ο µικρός αραπάκης,(αφηγ3),46,2 εικόνες Γ.Α.Οικονόµου ΤΕΥΧΟΣ 4(28 Φεβρουαρίου 1885)49-64 Αιµιλίου εβώ /(Παναγιώτης Ι. Φέρµπος). Οι Τρεις Μικροί Σωµατοφύλακες,(µυθιστ),49-52,1 εικόνα & 1 κόσµηµα Γ.Α.Οικονόµου, Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Επιστολαί των µηνών προς µικρόν Αθηναίον Β! Φεβρουάριος.«Μίαν φοράν κ' έναν καιρόν..., (πρµθ2),53-55 Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Επιστολαί των µηνών προς µικρόν Αθηναίον Β! Φεβρουάριος.Καί τώρα τι να σου πρωτογράψω;,(χρονογ),55 Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Επιστολαί των µηνών προς µικρόν Αθηναίον Β! Φεβρουάριος.Έχω να σου αναγγείλω και µίαν πολύ ευχά..., (χρονογ),55,κόσµηµα Ανυπόγραφο. Οι µουσαφιραίοι της κυρίας Λαρδή:ανάγνωσµα διά πολύ µικρά παιδία,(αφηγ2),58,εικόνα Γ.Α.Οικονόµου Γ.Μ.Βιζυηνός. Ο µαχαιράς,(πµ),59 Leila Hanoum /(Σοφία ήµου). Οι δύο κατηραµένοι,(διηγ4),59-62,2 εικόνες Γ.Α.Οικονόµου,,{από τα γαλλικά} ΤΕΥΧΟΣ 5(15 Μαρτίου 1885)65-80 Αιµιλίου εβώ /(Παναγιώτης Ι. Φέρµπος). Οι Τρεις Μικροί Σωµατοφύλακες,(µυθιστ),65-68,2 εικόνες Γ.Α.Οικονόµου, Ανυπόγραφο. Παραγγέλµατα Το κέρδος το οποίον απολαµβάνει τις µε ζηµίαν..., (αταξιν3),68 Χριστόφορος Σαµαρτσίδης. Ο βοσκός και το τέκνον αυτού,(πµ),69 Χριστόφορος Σαµαρτσίδης. Ο υπνηλός και ο αλέκτωρ,(πµ),69 Χριστόφορος Σαµαρτσίδης. Το παιδίον προς την όρνιθα,(πµ),69,σκίτσο Ανυπόγραφο. Πλέκει η µικρά γιαγιά:ανάγνωσµα διά πολύ µικρά παιδία,(αφηγ2),70,εικόνα Σ.Α.Π.Κ. Αι µικραί τέρψεις,(αταξιν2),71,κόσµηµα Φιλοµήλα. Η φιλονεικία του Σαπιοκαραβάκη και της κυρά Μιχαλάκαινας,(αφηγ3),72-73,8 σκίτσα,{από τα γαλλικά} 20

21 Ρατισβών /(Μιχ.Αργυρόπουλος). Το ποτάµι,(πµ5),74 * * *. Η αγελάδα της Σταυρούλας,(αφηγ3),74-75 ΤΕΥΧΟΣ 6(31 Μαρτίου 1885)81-96 Leila Hanoum /(Σοφία ήµου). Εις τι χρησιµεύουν οι διερµηνείς,(διηγ4),81-83,2 εικόνες,{από τα γαλλικά} Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Επιστολαί των µηνών προς µικρόν Αθηναίον Γ!Μάρτιος.Μικρέ µου φίλε..., (αφηγ1),84 Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Επιστολαί των µηνών προς µικρόν Αθηναίον Γ!Μάρτιος.Είπα µιλλιόνια και ενθυµήθηκα την περυσι..., (χρονογ),84-85 Ανυπόγραφο. Ο φόβος του Πετρή:ανάγνωσµα διά πολύ µικρά παιδία,(αφηγ2),85-86,1 εικόνα & 1 κόσµηµα Κα Σ.Α.Π.Κ[ουρτίδου]. Εικόνες κορασίων,(αφηγ2),87-88 Αιµιλίου εβώ /(Παναγιώτης Ι. Φέρµπος). Οι Τρεις Μικροί Σωµατοφύλακες,(µυθιστ),88-92,2 εικόνες Γ.Α.Οικονόµου, Ρατισβών /(Μιχ.Αργυρόπουλος). Η γιαγιά,(πµ5),93 Ανυπόγραφο.Ο κίνδυνος της µυίας,(αφηγ2),93,εικόνα ΤΕΥΧΟΣ 7(15 Απριλίου 1885) Ανυπόγραφο. Η ευτυχής οικογένεια:ανάγνωσµα διά πολύ µικρά παιδία,(αφηγ3),97-98,εικόνα Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Η σηµαία:διάλογος,(θεατρ1),98-99 Χρ.Σαµαρτσίδης. Ο κυνηγός,(πµ),99 Leila Hanoum /(Σοφία ήµου). Εις τι χρησιµεύουν οι διερµηνείς,(διηγ4), ,εικόνα Γ.Α.Οικονόµου,,{από τα γαλλικά} Αιµιλίου εβώ /(Παναγιώτης Ι. Φέρµπος). Οι Τρεις Μικροί Σωµατοφύλακες,(µυθιστ), ,4 εικόνες Ρατισβών /(Μιχ.Αργυρόπουλος). Το κίτρινο τριαντάφυλλο,(πµ),108 Ανυπόγραφο. Πρακτική ιατρική,(αφηγ1),108 Ιωάννης Πολέµης. Ανοιξιάτικο τραγούδι,(πµ),109 Ανυπόγραφο. Αλώπηξ και ξυλοκόπος,(µυθ), ,εικόνα ΤΕΥΧΟΣ 8(30 Απριλίου 1885) [ ] /(Φιλοµήλα). Παράδοξος ιππασία,(αφηγ3),113,εικόνα Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Επιστολαί των µηνών προς µικρόν Αθηναίον!Απρίλιος.Μικρέ µου φίλε..., (χρονογ),114 Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Επιστολαί των µηνών προς µικρόν Αθηναίον!Απρίλιος.Οι δρόµοι των Αθηνών ήρχισαν ν'ασπρίζουν πά..., (αφηγ3),115 Αριστοτέλης Π.Κουρτίδης. Επιστολαί των µηνών προς µικρόν Αθηναίον!Απρίλιος.Αι Αθήναι έλαβον πλέον εντελώς την καλοκαι..., (αφηγ3),115 Αιµιλίου εβώ /(Παναγιώτης Ι. Φέρµπος). Οι Τρεις Μικροί Σωµατοφύλακες,(µυθιστ), ,εικόνα Ανυπόγραφο. Ο σιδηρόδροµος της Πελοποννήσου,(αφηγ3),120,2 εικόνες Leila Hanoum /(Σοφία ήµου). Εις τι χρησιµεύουν οι διερµηνείς,(διηγ4), ,εικόνα,{από τα γαλλικά} * * *. Πρακτικαί γνώσεις Η υποθήκη,(αφηγ1),124 ΤΕΥΧΟΣ 9(15 Μαϊου 1885) Αρ.Κουρτίδης. Η συνεισφορά:διάλογος,(θεατρ1), Leila Hanoum /(Σοφία ήµου). Εις τι χρησιµεύουν οι διερµηνείς,(διηγ4), ,3 εικόνες,{από τα γαλλικά} [ ] /(Φιλοµήλα). Η χήρα του Σκολόπακος,(αφηγ3), ,εικόνα Γ.Α.Οικονόµου Αιµιλίου εβώ /(Παναγιώτης Ι. Φέρµπος). Οι Τρεις Μικροί Σωµατοφύλακες,(µυθιστ), ,2 εικόνες 21

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Το 3 ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να διδαχθούν σε 4 διδακτικές ώρες. Α. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17 18 20 22 24 Πασχαλινό Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Σε όλο τον 18ο αλλά και στον 19ο αιώνα η εικόνα που υπήρχε διεθνώς για τη γυναίκα ήταν αυτή της αιθέριας ευαίσθητης ύπαρξης, απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Ζώνη Ευέλικτη Zώνη Ευέλικτη Ζώνη

Ευέλικτη Ζώνη Ευέλικτη Zώνη Ευέλικτη Ζώνη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ε Υ Ε Λ Ι Κ Τ Η Ζ Ω Ν Η Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων

Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων Σχολικό έτος 2012-2013 Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων Τα βότανα αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του φυτικού βασιλείου, είναι το σημείο επαφής μας με τη μάνα γη, ένας κόμβος επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ - 08 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΟΥΣ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΕΠΟΠΤΕΙΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ - 08 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΟΥΣ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΕΠΟΠΤΕΙΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ - 08 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΟΥΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ. Κύριο άρθρο. γιο µ ία Ανοικτή Κοινωνία. Κύριo άρθρο. Μια κραυγή µες στα δάσος... Ποιο δάσος άραγε, Παιδεία για όλους ίου Ηλία Κατσούλη

ΕΛΤΙΟ. Κύριο άρθρο. γιο µ ία Ανοικτή Κοινωνία. Κύριo άρθρο. Μια κραυγή µες στα δάσος... Ποιο δάσος άραγε, Παιδεία για όλους ίου Ηλία Κατσούλη ΕΛΤΙΟ της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ γιο µ ία Ανοικτή Κοινωνία Κύριo άρθρο ΝΗΣΙ ΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2003 Μια κραυγή µες στα δάσος... Ποιο δάσος άραγε, Παιδεία για όλους ίου Ηλία Κατσούλη Τα Προνόµια ταυ ηµοσίου στο Κράτος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

Βιογραφικό Σημείωμα ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 1 Βιογραφικό Σημείωμα ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Ο πατέρας του Ιωσήφ (Σήφης) Ρούσσου Κούνδουρος γεννήθηκε το 1885 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης και σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο της Αθήνας. Η σύζυγός του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

1 www.24grammata.com

1 www.24grammata.com 1 Στη Σία ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 7 - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΗΛ. 2385023777 Καλ/κή επιµέλεια: Ι. Σεϊδάρη Επιµέλεια Εξωφύλλων: Μπλάζα Συµεόνοφσκι 2 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΝΤΕΜΟΣ Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.),

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Είναι ο ηθικός προβληµατισµός αποτέλεσµα της φυσικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014]

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014] qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ,, Ο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ» klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl (μαθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι της Αγίας Γαλήνης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, θεω ρεί υποχρέωσή του, λόγω της λήξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4719 Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 663 Αριθμός 512 ΠΡΟΑΓΩΓΗ Ο κ. Νίκος Σ. Χριστοδούλου, ο οποίος είχε προαχθεί από την 1η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΘΕΜΑ: «ΙΑΤΡΟΦΗ»

1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΘΕΜΑ: «ΙΑΤΡΟΦΗ» 1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΘΕΜΑ: «ΙΑΤΡΟΦΗ» ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Πρόλογος... 5 Ιστορική αναδροµή για τη διατροφή του ανθρώπου... 6 ιατροφικές συνήθειες του λαού µας... 8 Παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούµε πολύ, το προσωπικό του Ειδικού σχολείου Αιγάλεω, για την πολύτιµη βοήθεια που µας πρόσφεραν.

Ευχαριστούµε πολύ, το προσωπικό του Ειδικού σχολείου Αιγάλεω, για την πολύτιµη βοήθεια που µας πρόσφεραν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ. 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ.. 5 1. ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.. 7 2. ΙΑΦΟΡΑ TEST.... 13 3. ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ TEST... 16 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τον υποσιτισµό στα σχολεία από το πρόγραµµα «ιατροφή»

Στοιχεία για τον υποσιτισµό στα σχολεία από το πρόγραµµα «ιατροφή» Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 21 έκανα διασχίζοντας ολόκληρες τις ΗΠΑ γα το βιβλίο µου «Αµερικανική Φούγκα». Πήγα από τηn Νέα Υόρκη ως το Λος Άντζελες µε είκοσι περίπου ενδιάµεσες στάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

των Δικαστικών Επιµελητών στις εκλογές Αιδώς! συνάδελφοι συνδικαλιστές

των Δικαστικών Επιµελητών στις εκλογές Αιδώς! συνάδελφοι συνδικαλιστές EDITORIAL Συµµετοχή των Δικαστικών Επιµελητών στις εκλογές Αιδώς! συνάδελφοι συνδικαλιστές Σ υνάδελφοι, την τελευταία διετία πάγιο αίτηµα του κλάδου µας ήταν ο διορισµός των Δικαστικών Επιµελητών ως αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

4.2. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου

4.2. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου 4.2. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου Το γλωσσικό ζήτηµα υπήρξε ένα πρόσφορο πεδίο πάνω στο οποίο καλλιεργήθηκαν σοβαρές αντιπαραθέσεις ιδεών και συµπεριφορών σε κρίσιµες φάσεις της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15. ΜΠΑΣΑΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα

Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα Του Γιώργη Αεράκη* Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, Είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι μεταξύ των ομιλητών για την επέτειο των

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ.

Α. ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Α. ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Η εικονομαχική έριδα συντάραξε την Ανατολική Εκκλησία και το Βυζαντινό κράτος για περισσότερα από 130 χρόνια και ανέκοψε την πορεία της ζωγραφικής. Η εικονογραφική παράδοση διατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2003 Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ρ Ω Τ Ο 1 Ε κ ε ίν ο τ o π ρω ινό του Μ άη του 1959 η Αργυρώ ξύπνησε με πολύ κακή διάθεση. Η κοιλιά της

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ : ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΓΛΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 8

Διαβάστε περισσότερα

ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο

ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο ΠΑΝΟΣ ΜΑΝΑΦΗΣ: Ο απογραφέας, απόσπασμα από το επερχόμενο εκδόσεις δήγμα Μαντινείας 48, Τ.Κ. 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 6937 160705 και 6937 108881 Ιστοσελίδα: http://www.ekdoseis-digma.gr/

Διαβάστε περισσότερα

NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Του Αντώνη Καρανίκα

NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Του Αντώνη Καρανίκα ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΜΠΑ Κωδικός: 014683 Ασπροποτάμου Αγράφων 4188 Απεραντίων ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Φραγκίστας ΧΡΥΣΩ Βίνιανης Φουρνά Κτημενίων Καρπενησίου ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ποταμιάς Κλεισούρας 8 Ν. Ηράκλειο Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 Αριθμ. Πρωτ.: 31631/24-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ. ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ. ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5 ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας Κοζάνης, σελ.3034, 3036 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία της ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγία της ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 φ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΡΧ. 10 Η Οδηγία για το υ ς Ο ικοτύπους, πρόκληση για πρόοδο στη διατήρηση τη ς φύσης. Η εφ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε εξαιρετική σεμνή τελετή στο κατάμεστο

Σε εξαιρετική σεμνή τελετή στο κατάμεστο KANALIA T. 124 teliko_layout 1 1/11/2013 10:56 πμ Page 1 KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ nγραφεια: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΡΕΣΕΙΣ. Ερευνητική Εργασία. 2012 2013 Τμήμα: Α 3

ΑΙΡΕΣΕΙΣ. Ερευνητική Εργασία. 2012 2013 Τμήμα: Α 3 ΑΙΡΕΣΕΙΣ Ερευνητική Εργασία 2012 2013 Τμήμα: Α 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1)ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ;...3 2)ΑΙΤΙΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ...4 3)ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ...5 4)ΓΝΩΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Να το κρατήσουμε; Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη γλώσσα στην Β Δημοτικού

Να το κρατήσουμε; Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη γλώσσα στην Β Δημοτικού Να το κρατήσουμε; Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη γλώσσα στην Β Δημοτικού Μαρία Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Email: mariapap@uth.gr Ταυτότητα του σεναρίου Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤOPIA TOY ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ TOY ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΤΟΜΟΣ 10ος

ΙΣΤOPIA TOY ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ TOY ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΤΟΜΟΣ 10ος ΙΣΤOPIA TOY ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ TOY ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΜΟΣ 10ος ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Σβολόπουλος Ακαδημαϊκός Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19

1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19 Περιεχόμενα 1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19 3. ΤΟ «Γαλόπαιδο» 1... 27 4. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ... 37 5. Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ... 51 6. Η ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19 ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-14 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...4 Οι κτίστες - Δομικά υλικά - Χτίσιμο των γεφυριών - Λόγοι κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ορφάνιας τους, αλλά να τα δοθεί κάθε ευκαιρία και τα Ζωδιάτη. Στην τρίτη συνάντηση το 1994 αποφασίστηκε

ορφάνιας τους, αλλά να τα δοθεί κάθε ευκαιρία και τα Ζωδιάτη. Στην τρίτη συνάντηση το 1994 αποφασίστηκε 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών «ΒΕΝΙΑΜΙΝ» είναι ένας φιλανθρωπικός φορέας, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1994, με έδρα την Κατερίνη. Πλαισιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 01-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 1 η Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

9. Οι σχέσεις µε την Ευρώπη: ο Φιλελληνισµός

9. Οι σχέσεις µε την Ευρώπη: ο Φιλελληνισµός 9. Οι χέεις µε την Ευρώπη: ο Φιλελληνιµός Από την εποχή της Αναγέννηης δηµιουργείται έντονο ενδιαφέρον την Ευρώπη για τα αρχαία ελληνικά κείµενα, την τέχνη και τον πολιτιµό. Πολλοί Ευρωπαίοι επικέπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Π' ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 15 Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18.14' συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 1 of 7 20/10/2013 10:37 µµ Κυριακή 20 Οχτώβρη 2013 ΕΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ: "ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ ΙΚΤΑΤΟΡΑ Ι.ΜΕΤΑΞΑ" Σελίδα 1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφηµεριδας «Ελευθεροτυπία» 2 3 4 ΚΕΙΜΕΝΟ 2 ΣΟΥΦΛΙ «Ελληνικό Πανόραµα» Ευγενία Φακίνου ΞΑΝΘΗ 5 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 Από διαφηµιστικό φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΕΙΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΕΙΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΧΑΡΝΕΙΣ 425 π.χ. α Βραβείο ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ : Αθηναίος αγρότης. Εξασφαλίζει «ιδιωτική ειρήνη», ενώ η πατρίδα του βρίσκεται σε πόλεµο. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την οι παραπάνω συµβαλλόµενοι: Α. Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που

Διαβάστε περισσότερα

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη Το πλήρες κείμενο: Μεταγραφή από το πρωτότυπο του Γιάννη Βλαχογιάννη, επεξεργασμένη από τον καθηγητή Γιάννη Καζάζη. Αδελφοί αναγνώστες! Επειδή έλαβα αυτείνη την αδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΕΛΤΑ,Λ ΝΙΑΟΥΣΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ36ο ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 146 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ2014 ΙββΝ 1106-2118 Γ Μ 7 1βΓ&ΐ% 3 ρ ΐ Υ VI Μμ ΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΑΡΑΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οκόσμοςτωνζώων. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός (Π.Ε.70)

Οκόσμοςτωνζώων. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός (Π.Ε.70) Οκόσμοςτωνζώων., Εκπαιδευτικός (Π.Ε.70) Τα Αρθρόποδα Τα Αρθρόποδα είναι η μεγαλύτερη συνομοταξία ζώων στο ζωικό βασίλειο. Περίπου το 80% όλων των ειδών ζώων που ζουν σήμερα, είναι αρθρόποδα. Έχουν εξωσκελετό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ Κεφάλαιο 1 πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι τα μάτια του αγνώστου Η είχαν ένα ασυνήθιστα ανοιχτό γαλανό χρώμα. Αντάμωσαν τα δικά μου για μερικά κενά δευτερόλεπτα, ανέκφραστα, σαφώς τρομαγμένα. Με το ξάφνιασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΗΕΝΑ ΥΣΕΙΣΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ& Ο ΡΟΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ ΙΔ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 175 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - δεκεμβριοσ 2011 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (13/12/1943)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Π υ λ α ί α, 24 Μ α ΐ ο υ 2 0 1 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Σχολείο στο οποίο φοιτώ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρέβεζα στο διάβα.. Οι γυναίκες του 21

Η Πρέβεζα στο διάβα.. Οι γυναίκες του 21 Η Πρέβεζα στο διάβα.. Αντί αναφοράς σε θέμα που αφορά άμεσα στην Πρέβεζα, παρατίθεται επίκαιρο αφιέρωμα στις Γυναίκες του 21. Λ.Σ. Οι γυναίκες του 21 Γράφει ο κ. Λάζαρος Συνέσιος Τη νύχτα που παράδερνες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή μας αδελφώνει, μας ταξιδεύει στ όμορφο χωριό μας, και κάνει τη φωνή μας ν ακούγεται μακρύτερα και δυνατότερα.

Αυτή μας αδελφώνει, μας ταξιδεύει στ όμορφο χωριό μας, και κάνει τη φωνή μας ν ακούγεται μακρύτερα και δυνατότερα. X+7 το Mπουλιάρι K. KAT. TPIΠOΛHΣ 047022 Tρίμηνη έκδοση του «Συλλόγου Aπανταχού Mπουλιαριτών». Eκδίδεται με ευθύνη του Δ.Σ. Kωδικός 7022. Έτος 13ο, φύλλο 61, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 Tιμή

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία Παναγίας Χρυσοαιματούσης στη

Εκκλησία Παναγίας Χρυσοαιματούσης στη Εκκλησία Παναγίας Χρυσοαιματούσης στη Χλώρακα 1924 1928. Επειδή η εκκλησία της Παναγίας της Χρυσελεούσης ήταν μικρή και δεν εχωρούσε τον κόσμο κατά τις μεγάλες εορτές όπου όλοι οι πιστοί πήγαιναν να λειτουργηθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί που υπάρχουν στη Γη αποτελούν κοµµάτια ενός τεράστιου αλληλεξαρτώµενου ψηφιδωτού. Η βιοποικιλότηταείναι η έκφραση αυτής της ποικιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 19. Καταστάσεις στις Οποίες Χάνουμε την Αγάπη και την Ευτυχία μας

Κεφάλαιο 19. Καταστάσεις στις Οποίες Χάνουμε την Αγάπη και την Ευτυχία μας Κεφάλαιο 19 Καταστάσεις στις Οποίες Χάνουμε την Αγάπη και την Ευτυχία μας Θα μπορέσουμε να αγαπάμε τους άλλους πιο ολοκληρωμένα και σταθερά, όταν μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από το λαβύρινθο των δυσάρεστων

Διαβάστε περισσότερα

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17 19 20 23 25 27 29 Γιαγιάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ 1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α ΤΑΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δρόμος. Νάσος Κτωρίδης Μ α ρ α θ ω ν ο δ ρ ό μ ο ς. Αγαπητοί απόφοιτοι δεν μπορώ να προχωρήσω αν δεν σας δώσω πρώτα αυτό που σας οφείλω.

Ο Δρόμος. Νάσος Κτωρίδης Μ α ρ α θ ω ν ο δ ρ ό μ ο ς. Αγαπητοί απόφοιτοι δεν μπορώ να προχωρήσω αν δεν σας δώσω πρώτα αυτό που σας οφείλω. Ομιλία της τελετής Αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπυστημίου Κύπρου. 10 Φεβρουάριος 2012 Ο Δρόμος Νάσος Κτωρίδης Μ α ρ α θ ω ν ο δ ρ ό μ ο ς Αγαπητοί φίλοι, Η είδηση ήρθε σαν αστραπή. Ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 66Τ9ΩΕ5-ΜΦΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 25 η Ιουνίου 2015 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να αποδώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των πιο κάτω ιστορικών όρων:

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να αποδώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να

Διαβάστε περισσότερα

«ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία...»

«ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία...» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Τεύχος 2 Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν «ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία...» Κάθε δρόµος και άνοιγµα µονοπατιού. Κάθε µονοπάτι και δύσκολο, επίπονο. Προσφέρει τις δικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Χαιρετισµός κτή V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ... 2. 2. Έµβληµα Μεραρχίας... 3. 3. Ιστορία Σχηµατισµού... 4. 4. Ιστορικά Στοιχεία Κρήτης...

1. Χαιρετισµός κτή V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ... 2. 2. Έµβληµα Μεραρχίας... 3. 3. Ιστορία Σχηµατισµού... 4. 4. Ιστορικά Στοιχεία Κρήτης... 40 V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ Καστέλι Χανιά Ρέθυµνο Ηράκλειο Χ. Σφακιών Αγ. Νικόλαος Τυµπάκι Καστέλι Σητεία Ιεράπετρα ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΤΜΗΜΑ Σελίδα 1. Χαιρετισµός κτή V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ... 2 2. Έµβληµα Μεραρχίας...

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Σ.Ε.Α. www.posea.gr e-mail: infoposea@in.gr

Π.Ο.Σ.Ε.Α. www.posea.gr e-mail: infoposea@in.gr www.posea.gr e-mail: infoposea@in.gr ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 27 Ε Κ Δ Ι Δ Ε ΤΑ Ι Μ Ε Τ Η Ν Ε Υ Γ Ε Ν Ι Κ Η Χ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΑΡ ΙΚΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 1. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 1.1. Τα µέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤΟΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΜΠΟΥΝΑΜΑ

ΦΕΤΟΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΜΠΟΥΝΑΜΑ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΣΗ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 εκεµβρίου 2012 Αριθ. Φύλλου 2358 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η επιρροή του στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τοτολίδης Αεωνίδας Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η επιρροή του στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τοτολίδης Αεωνίδας Α.Μ. I ιο-ι ο - 09-0 ^ ί«/v Γ ί Ι ' ί -,ΐ ΰ1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η επιρροή του στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τοτολίδης Αεωνίδας Α.Μ. 5450 Επιβλέπων Καθηγητής : Σωτηριάδου

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα κατασκευών. του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ..

Οµάδα κατασκευών. του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ.. Οµάδα κατασκευών του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ.. Για 3 η χρονιά λειτουργεί η οµάδα κατασκευών του Συνδέσµου Νέων της Μητρόπολής µας. Πυξίδα µας η καλή συντροφιά σε τόπο αρκετά οικείο πλέον, στο «Πέρασµα»,

Διαβάστε περισσότερα

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη -The Thorn Birds Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη Адаптированный текст подготовила Федорова Елена. Смотрите еще материалы на http://real-greece.ru/proza/knigi.html

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ. ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Σελίδα 1

Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ. ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Σελίδα 1 Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ ΚΩΔΙΚΟΣ: 3481 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Βουλής 36, 5 ος όροφος Γραφ. 5 Αθήνα Τ.Κ. 105 57 Τηλ: 2103251740,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς

Ο ι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς Ο ιι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς Οι εφημερίδες της εποχής φιλοξενούν συχνές αναφορές για τη Γυάρο. Είναι, όμως, εμφανές το άγχος της χουντικής προπαγάνδας να εμφανίσει αυτό το απάνθρωπο στρατόπεδο συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ηµεροµηνία για τη νοµιµοποίησή τους είναι η 20 Νοεµβρίου

Καταληκτική ηµεροµηνία για τη νοµιµοποίησή τους είναι η 20 Νοεµβρίου Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 Νοεµβρίου 2014 Αριθ. Φύλλου 2455 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ -1- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < «Ημέρες του Εκπαιδευτικού», 23-24 Ιανουαρίου 2012 > Σχεδιασμός: Βασιλική Σελιώτη Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στην πρόταση που κατέθεσε για την Αττική Οικολογική Απάντηση ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Γιώργος Δημαράς επεσήμανε ότι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μίχος Κάρης. Υστερόγραφα

Μίχος Κάρης. Υστερόγραφα Μίχος Κάρης Υστερόγραφα ΑΘΗΝΑ 2008 Μίχος Κάρης Υστερόγραφα 2008 Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ Σχεδιασμός έκδοσης και εξωφύλλου: Βίβιαν Γιούρη Εκτύπωση: Μητρόπολις ΑΕ Βιβλιοδεσία: Ευ. Άνδροβικ Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ Φωκιανού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Η ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέµα της εργασίας είναι η εξελικτική πορεία της τουριστικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Νεοελληνική Γλώσσα Α-Γ Γυμνασίου»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Νεοελληνική Γλώσσα Α-Γ Γυμνασίου» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:10 ðì Page 1 Ταχ. Γραφείο Μεταµόρφωση Αριθµός Άδειας 154 PRESS POST X+7 PRESS P OST 017865 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αριθμός Φύλλου 27 Τρίμηνη

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος

Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος Η ελευθεριακή σκέψη Μέρος Α Μπροσούρα που εκδόθηκε στο Ναύπλιο το 2005 µε τίτλο «Ο ελευθεριακός σοσιαλισµός. Για τις απαρχές

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Συστημάτων και Μετρήσεων (Γενικής Ηλεκτροτεχνίας) Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι»

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι» Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Π Ρ Ο Α Σ Π Ι Σ Τ Ω Ν Τ Η Σ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι» «Αείδω ξυνετοίσι, θύρας δ επίθεσθε

Διαβάστε περισσότερα

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου.

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 591 Κ.Ι\ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7. Tέλος Κατοχής, νέες απαιτήσεις. 7.1. Οι Πρωτοπόροι και η «αμοιβαία κατανόηση»

Κεφάλαιο 7. 7. Tέλος Κατοχής, νέες απαιτήσεις. 7.1. Οι Πρωτοπόροι και η «αμοιβαία κατανόηση» Κεφάλαιο 7 7. Tέλος Κατοχής, νέες απαιτήσεις 7.1. Οι Πρωτοπόροι και η «αμοιβαία κατανόηση» Βρισκόμαστε πλέον προς το τέλος της Κατοχής και έχουμε εξετάσει το πνεύμα των καινούριων λογοτεχνικών κειμένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 62-ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 62-ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 62-ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ MMAJPT Μ Ι Τ Ε Βρισκόμαστε πλέον στην καλύτερη ε π ο χ ή του χρόνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 41 Θέμα: Ο ύμνος της Αθήνας. Ξυνελών τε λέγω : τι ολοκληρώνει ο Περικλής στο σημείο αυτό;

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 41 Θέμα: Ο ύμνος της Αθήνας. Ξυνελών τε λέγω : τι ολοκληρώνει ο Περικλής στο σημείο αυτό; ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 41 Θέμα: Ο ύμνος της Αθήνας Ξυνελών τε λέγω : τι ολοκληρώνει ο Περικλής στο σημείο αυτό; Ανακεφαλαιώνει, συνοψίζει αυτό που προγραμματικά δόθηκε στο κεφ. 36 (ἀπὸ οἵας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Η ομάδα στην αυλή του σχολείου

1 ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Η ομάδα στην αυλή του σχολείου 1 ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ομάδα στην αυλή του σχολείου Μυτιλήνη Σχολικό έτος 2008-2009 1 Τα μέλη της ομάδας: Α1 Γυμνασίου Αδαλής Μιχάλης Κουρκουτή Ελένη Κεραμίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ. Λ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΜΕΝΩ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ. Λ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΜΕΝΩ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ. Λ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΜΕΝΩ 2011-1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ... 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ... 6 ΙΣΤΟΡΙΑ... 7 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Το Μυστήριο του Γάµου. Του Αρχ. Καλλίστρατου Λυράκη Ο σύζυγος ο πιστός, κοντά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1925 28 ης Οκτωβρίου 4 τ.κ. 10677 ΑΘΗΝΑ. Τηλ.2103815177 fax.2103801207 Μάρτη 2014 Αθήνα 6 ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ Εφιαλτικά

Διαβάστε περισσότερα