ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis) Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός β) Περιεχόµενο εξέτασης γ) ιαδικασία εξέτασης δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Το πρακτικό µέρος εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός β) Περιεχόµενο εξέτασης γ) ιαδικασία εξέτασης δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ...29 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α Α) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α Β) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α Γ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α ) KATΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α Ε) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α ΣΤ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α Ζ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α Η) Σελίδα 2 από 61

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α Θ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α Ι) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α Κ) Σελίδα 3 από 61

4 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) Ο κάτοχος ιπλώµατος ΙΕΚ στην ειδικότητα "Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής" έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε µικροµεσαία ή µεγάλη εταιρία παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής λογισµικού του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα. Θα µπορεί επίσης να διενεργεί αυτόµατα ή ως µέλος οµάδας κατά την επεξεργασία διαφόρων προβληµάτων µε τη χρήση Η/Υ γνωρίζοντας πολύ καλά το περιβάλλον λειτουργίας του και τις δυνατότητες προγραµµατισµού του µε τη χρήση των βασικότερων γλωσσών προγραµµατισµού και κυρίως τµήµατα εφαρµογών τα οποία µπορεί να προγραµµατίζει µε γλώσσες προγραµµατισµού 3ης ή 4ης γενιάς. Ο "Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής " ενεργεί ως µέλος οµάδας ή αυτόνοµα, υπεύθυνα και εµπρόθεσµα και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελµατικές δραστηριότητες (Duties) : 1. Αντιµετωπίζει προβλήµατα λειτουργίας του προσωπικού υπολογιστή (P.C.). {Γνώσεις δοµής και λειτουργίας του P.C.} 2. Χρησιµοποιεί λειτουργικά συστήµατα DOS και UNIX {Λειτουργία DOS και UNIX} 3. Χρησιµοποιεί προϊόντα λογισµικού {όπως Επεξεργασία Κειµένου, Λογισµικά φύλλα, Βάσεις εδοµένων} 4. Εφαρµόζει τεχνικές δοµηµένης σχεδίασης προγράµµατος σε γλώσσα Pascal. 5. Αναπτύσσει εφαρµογές µε γλώσσα C. 6. ιαχειρίζεται δίκτυα υπολογιστών {Γνώσεις δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών - χρήση τοπικών δικτύων} 7. Σχεδιάζει - διαχειρίζεται βάσεις δεδοµένων 8. Προγραµµατίζει και αναπτύσσει εφαρµογές σε SQL/4GL 9. Σχεδιάζει και υλοποιεί εφαρµογές οπτικού προγραµµατισµού. 10. Χρησιµοποιεί Τεχνολογία πολυµέσων 11. Αναπτύσσει εφαρµογές µε Clipper Σελίδα 4 από 61

5 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis) 2.1. Για την αντιµετώπιση προβληµάτων δυσλειτουργίας του προσωπικού υπολογιστή (PC) γνωρίζει: - Τη δοµή υπολογιστή - Την οργάνωση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε) - Την οργάνωση µνήµης - Τις διαδικασίες εισόδου-εξόδου - Τα δοµικά στοιχεία υπολογιστών που υπάρχουν στην αγορά και αξιολογεί τον τρόπο επιλογής δοµικών στοιχείων για ένα σύστηµα - Τον ρόλο των λειτουργικών συστηµάτων - Τα είδη των λειτουργικών συστηµάτων - Τον πυρήνα του λειτουργικού συστήµατος - Την διαχείριση Κ.Μ.Ε. - Την διαχείριση µνήµης - Την διαχείριση αρχείων 2.2. Για τη χρήση λειτουργικών συστηµάτων DOS και UNIX και του λειτουργικού περιβάλλοντος Windows γνωρίζει: - Τις βασικές έννοιες του DOS και Windows - Τις βασικές εντολές του DOS και Windows - Το σύστηµα αρχείων του DOS - Τη χρήση batch αρχείων - Χρήση του συντάκτη αρχείων - Τις βασικές έννοιες του UNIX - Το σύστηµα αρχείων του UNIX - Τις βασικές εντολές του UNIX Σελίδα 5 από 61

6 - Τη διαχείριση διεργασιών - Τον προγραµµατισµό του φλοιού 2.3. Για τη χρήση προϊόντων λογισµικού (Επεξεργασία Κειµένου, Λογιστικά Φύλλα, Βάσεις εδοµένων) γνωρίζει: - Ένα τουλάχιστον επεξεργαστή κειµένου σε περιβάλλον Windows (Word, Ami Pro κλπ) - Βασικές εντολές σύνταξης και εκτύπωσης εγγράφων - Προωθηµένες δυνατότητες - Βοηθητικά προγράµµατα - Ειδικές λειτουργίες - Περιβάλλον εργασίας του λογιστικού φύλλου - Σύνταξη και µορφοποίηση λογιστικών φύλλων - Εκτυπώσεις - ιαγράµµατα και βάσεις δεδοµένων - Συνεργασία και άλλα πακέτα - Βασικά στοιχεία της βάσης δεδοµένων -Προγραµµατισµός µε τη βάση δεδοµένων 2.4. Για την εφαρµογή τεχνικών δοµηµένης σχεδίασης προγράµµατος σε γλώσσα Pascal γνωρίζει: - Τις αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού - Τις βασικές έννοιες και την τυποποίηση της ανάπτυξης εφαρµογών - Την χρήση των διαγραµµάτων ροής δεδοµένων, των διαγραµµάτων συσχέτισης οντοτήτων και των λεξικών δεδοµένων. Για τη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal γνωρίζει: - Τους τύπους δεδοµένων της Pascal - Τις σταθερές, µεταβλητές και τις εκφράσεις Σελίδα 6 από 61

7 - Τις εντολές εισόδου - εξόδου - Τις εντολές ελέγχου και επανάληψης - Τους σύνθετους τύπους δεδοµένων - Τις διαδικασίες και τις συναρτήσεις - Την επεξεργασία αρχείων - Το περιβάλλον της Turbo - Pascal - Τον αντικειµενοστραφή (object oriented) προγραµµατισµό µε Pascal 2.5. Για την ανάπτυξη εφαρµογών µε γλώσσα C γνωρίζει: - Την εξέλιξη της C - Το αλφάβητο και τους συντακτικούς κανόνες - Τους τύπους µεταβλητών και τις µετατροπές των τύπων (type casting) - Τους σύνθετους τύπους (enum, structure, union) - Τους αριθµητικούς, τους λογικούς και τους σχεσιακούς τελεστές και τις εκφράσεις - Τις εντολές ελέγχου και επανάληψης - Τις συναρτήσεις - Τους δείκτες (pointers), τους πίνακες (arrays) και τα strings - Το πέρασµα παραµέτρων by value και by reference - Την αναδροµή (recursion) - Τις εντολές εισόδου, εξόδου και διαχείρισης αρχείων - Την χρήση του προεπεξεργαστή 2.6. Για τη διαχείριση δικτύων υπολογιστών γνωρίζει : Για τις επικοινωνίες και τα δίκτυα υπολογιστών γνωρίζει: - Τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας - Τα δίκτυα ευρείας έκτασης (WAN) Σελίδα 7 από 61

8 - Τα τοπικά δίκτυα (LAN) - Τα πρωτόκολλα X.25 και V.24/V.28 (RS-232) - Τα δηµόσια δίκτυα δεδοµένων - Τα Ελληνικά δηµόσια δίκτυα δεδοµένων (Hellaspac, Hellascom) - Μεθόδους επικοινωνίας από προσωπικό υπολογιστή (PC) Για τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών (LAN) γνωρίζει: - Την αρχιτεκτονική των τοπικών δικτύων (τοπολογίες) - Τα πρωτόκολλα των τοπικών δικτύων - Την µέθοδο ονοµατολογίας χρηστών και συσκευών - Την κατηγοριοποίηση των χρηστών σε οµάδες - Τον διαµοιρασµό, τα χαρακτηριστικά και τις µεθόδους προσπέλασης των αρχείων - Το σύστηµα ασφάλειας και τα δικαιώµατα πρόσβασης - Την χρήση διαµοιραζόµενων εκτυπωτών (spooling) - Την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου - Την δυνατότητα διασύνδεσης µε άλλα τοπικά ή δηµόσια δίκτυα - Την διαχείριση των πόρων του συστήµατος 2.7. Για τη διαχείριση βάσεων δεδοµένων γνωρίζει: - Γνώσεις που αφορούν τις βασικές έννοιες βάσεων δεδοµένων - Μια τουλάχιστον βάση δεδοµένων για Windows (Access, Fox Pro, κλπ) - Τη σχεδίαση, ανάπτυξη και τροποποίηση βάσεων δεδοµένων - Τον χειρισµό δεδοµένων - Τα ερωτηµατολόγια (queries) - Τη δηµιουργία φορµών (forms) - Τη δηµιουργία αναφορών (reports) - Τη σχεδίαση και δηµιουργία οθονών µε τη βοήθεια προγραµµάτων βάσεων δεδοµένων για Windows. Σελίδα 8 από 61

9 - Οντότητες και συσχετίσεις - Μοντέλα Σ..Β.. (σχεσιακά - δικτυωτά - ιεραρχικά) - Την αρχιτεκτονική Σ..Β.. - Την λογική δοµή - Την φυσική οργάνωση 2.8. Προγραµµατίζει και αναπτύσσει εφαρµογές σε SQL/4GL: Για τον προγραµµατισµό σε SQL/4GL γνωρίζει: - Τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδοµένων - Τα µοντέλα βάσεων δεδοµένων - Τη λογική δοµή των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων - Τα βήµατα δηµιουργίας µιας βάσης δεδοµένων - Τους ορισµούς της γλώσσας SQL - Τις κατηγορίες των εντολών SQL - Την σύνταξη των εντολών SQL - Την βασική δοµή ενός προγράµµατος SQL/FORMS - Τις εντολές SQL/FORMS - Τις τεχνικές για το γράψιµο 4GL εφαρµογών - Τις κυριότερες εντολές 4GL, την χρήση τους και τον συνδυασµό αυτών µε την SQL - Την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων (backups, transactions, audit trails, logging) Για την ανάπτυξη εφαρµογών σε SQL/4GL γνωρίζει: - Την µέθοδο data manipulation with cursors - Την σχεδίαση και υλοποίηση προγραµµάτων SQL/FORMS - Την δηµιουργία οθονών µε χρήση της γλώσσας 4GL - Την δηµιουργία αναφορών (reports) - Την σχεδίαση, υλοποίηση και χρήση transactions, procedures και rules Σελίδα 9 από 61

10 - Την ανάλυση, σχεδιασµό και υλοποίηση µιας εφαρµογής µε δοµηµένη τεχνική 4GL - Την τµηµατική κωδικοποίηση µιας εφαρµογής µε την χρήση των γλωσσών SQL και - Την δοκιµή τµηµάτων της εφαρµογής - Την διασύνδεση τµηµάτων της εφαρµογής - Την τεκµηρίωση του τρόπου λειτουργίας της εφαρµογής - Την εγκατάσταση της ολοκληρωµένης εφαρµογής στο περιβάλλον του χρήστη - Την παρουσίαση της εφαρµογής - Την συντήρηση της εφαρµογής 2.9. Σχεδιάζει και υλοποιεί εφαρµογές οπτικού προγραµµατισµού: Για τον οπτικό προγραµµατισµό (visual programming) γνωρίζει: - Τις έννοιες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού (object oriented programming) - Τα χαρακτηριστικά των διαδικαστικών (procedural) γλωσσών προγραµµατισµού - Τα χαρακτηριστικά των καθοδηγούµενων από γεγονότα (event driven) γλωσσών προγραµµατισµού - Τα χαρακτηριστικά της Visual Basic - Το περιβάλλον της Visual Basic - Τις έννοιες της φόρµας (form), γεγονότος (event), ιδιότητας (property), ελέγχου (control) και διαδικασίας γεγονότων (procedure) - Την διαχείριση έργων της Visual Basic - Την σχεδίαση της επικοινωνίας µε τον χρήστη (user interface) της Visual Basic - Την γλώσσα προγραµµατισµού της Visual Basic - Την σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών µε χρήση της Visual Basic - Την χρήση των Dynamic Data Exchange και Object Linking and Embedding - Την επεξεργασία γραφικών και εικόνων - Την αναγνώριση, διαχείριση και διόρθωση λαθών Σελίδα 10 από 61

11 - Την ανάπτυξη συστήµατος βοήθειας (help system) σε µία εφαρµογή Για την τεχνολογία πολυµέσων γνωρίζει: - Τις έννοιες και τα συστατικά των πολυµέσων - Τα συστήµατα οπτικοποίησης - Τους τύπους αναγνωστών CD - Τους τύπους µονάδων αποθήκευσης - Τα εργαλεία συµπίεσης δεδοµένων - Τα εργαλεία µαγνητοσκόπησης video - Το λογισµικό παρουσίασης και εργαλεία κινούµενης εικόνας Αναπτύσσει εφαρµογές µε Clipper: - Το περιβάλλον ανάπτυξης Clipper - Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του Clipper - Τους τύπους των αρχείων του Clipper - Τους κανόνες σύνταξης του Clipper - Τις εντολές ορισµού, ελέγχου και εισόδου / εξόδου Σελίδα 11 από 61

12 3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Για την απόκτηση του ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελµατικής κατάρτισης. β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των Π.Ε.Ε.Π. Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο (2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. Σελίδα 12 από 61

13 3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των ονοµάτων των υποψηφίων. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και µετά από απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για επεξεργασία. Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) έως είκοσι (20). Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του αναβαθµολογητή. Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται µόνο Σελίδα 13 από 61

14 στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. δ) ιάρκεια εξετάσεων Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. Α. οµή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή Α1. οµή προσωπικού υπολογιστή (P.C) Α2. Οργάνωση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργαστή (Κ.Μ.Ε). Α3. Οργάνωση µνήµης Α4. ιαδικασίες εισόδου - εξόδου Α5. οµικά στοιχεία υπολογιστών που υπάρχουν στην αγορά και τρόπος επιλογής δοµικών στοιχείων για ένα σύστηµα. Α6. Ο ρόλος των λειτουργικών συστηµάτων Α7. Είδη των λειτουργικών συστηµάτων Α8. Πυρήνας του λειτουργικού συστήµατος Α9. ιαχείριση Κ.Μ.Ε. Α10. ιαχείριση µνήµης Α11. ιαχείριση αρχείων Α13. Σχεδίαση ολόκληρου υπολογιστικού συστήµατος Α14. Αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών ολόκληρου υπολογιστικού συστήµατος. Σελίδα 14 από 61

15 Β. Χρήση λειτουργικών συστηµάτων DOS, UNIX και λειτουργικού περιβάλλοντος Windows Β1. Βασικές έννοιες του DOS, Windows Β2. Σύστηµα αρχείων του DOS Β3. Xρήση batch αρχείων Β4. Bασικές έννοιες του UNIX Β5. Σύστηµα αρχείων του UNIX Β6. Βασικές εντολές του UNIX Β7. ιαχείριση διεργασιών Β8. Προγραµµατισµός του φλοιού Β9. ιαχείριση συστηµάτων UNIX Γ. Χρήση προϊόντων λογισµικού (Επεξεργασία Κειµένου, Λογιστικά φύλλα, Βάσεις δεδοµένων) Γ1. Ένας τουλάχιστον επεξεργαστής κειµένου σε περιβάλλον Window (Word, AmiPro κλπ) Γ2. Βασικές εντολές σύνταξης και εκτύπωσης εγγράφων Γ3. Προωθηµένες δυνατότητες Γ4. Βοηθητικά προγράµµατα Γ5. Ειδικές λειτουργίες Γ6. Περιβάλλον εργασίας του λογιστικού φύλλου Γ7. Σύνταξη και µορφοποίηση λογιστικών φύλλων Γ8. ιαγράµµατα και βάσεις δεδοµένων Γ9. Συνεργασία και άλλα πακέτα Γ10. Βασικά στοιχεία της βάσης δεδοµένων Γ11. Προγραµµατισµός µε τη βάση δεδοµένων. οµηµένη σχεδίαση προγράµµατος σε γλώσσα Pascal 1. Αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού Σελίδα 15 από 61

16 2. Βασικές έννοιες και την τυποποίηση της ανάπτυξης εφαρµογών 3. Χρήση των διαγραµµάτων ροής δεδοµένων, των διαγραµµάτων συσχέτισης οντοτήτων και των λεξικών δεδοµένων. 4. Τύποι δεδοµένων της Pascal 5. Σταθερές, µεταβλητές και τις εκφράσεις 6. Εντολές εισόδου/ εξόδου 7. Εντολές ελέγχου και επανάληψης 8. Σύνθετοι τύποι δεδοµένων 9. ιαδικασίες και τις συναρτήσεις 10. Επεξεργασία αρχείων 11. Το περιβάλλον της Turbo - Pascal 12. Αντικειµενοστραφής (object oriented) προγραµµατισµός µε Pascal Ε. Προγραµµατισµός µε γλώσσα C Ε1. Αλφάβητο και συντακτικοί κανόνες της C Ε2. Τύποι µεταβλητών και µετατροπές των τύπων (type casting) Ε3. Σύνθετοι τύποι (enum, structure, union) Ε4. Αριθµητικοί, λογικοί και σχεσιακοί τελεστές και εκφράσεις Ε5. Εντολές ελέγχου και επανάληψης Ε6. Συναρτήσεις Ε7. είκτες (pointers), πίνακες (arrays) και strings Ε8. Πέρασµα παραµέτρων by value και by reference Ε9. Αναδροµή (recursion) Ε10. Εντολές εισόδου, εξόδου και διαχείρισης αρχείων Ε11. Χρήση του προεπεξεργαστή ΣΤ. ίκτυα υπολογιστών και επικοινωνίας - χρήση τοπικών δικτύων Σελίδα 16 από 61

17 ΣΤ1. Βασικά στοιχεία επικοινωνίας (παράσταση πληροφορίας, ταχύτητα, σφάλµατα µετάδοσης) ΣΤ2. ίκτυα ευρείας έκτασης (WAN) ΣΤ3. Τοπικά δίκτυα (LAN) ΣΤ4. Πρωτόκολλα X.25 και V.24/V.28 (RS-232) ΣΤ5. ηµόσια δίκτυα δεδοµένων ΣΤ6. Ελληνικά δηµόσια δίκτυα δεδοµένων (Hellaspak, Hellascom) ΣΤ7. Μέθοδοι επικοινωνίας από προσωπικό υπολογιστή (PC) ΣΤ8. Αρχιτεκτονικές των τοπικών δικτύων (τοπολογίες) ΣΤ9. Πρωτόκολλα των τοπικών δικτύων ΣΤ10. Μέθοδος ονοµατολογίας χρηστών και συσκευών ΣΤ11. Κατηγοριοποίηση των χρηστών σε οµάδες ΣΤ12. ιαµοιρασµός, τα χαρακτηριστικά και µέθοδοι προσπέλασης των αρχείων ΣΤ13. Σύστηµα ασφάλειας - δικαιώµατα πρόσβασης ΣΤ14. Χρήση διαµοιραζόµενων εκτυπωτών (spooling) ΣΤ15. Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ΣΤ16. ιασύνδεση µε άλλα τοπικά ή δηµόσια δίκτυα ΣΤ17. ιαχείριση των πόρων του συστήµατος Ζ. ιαχείριση βάσεων δεδοµένων, δοµές δεδοµένων, οργάνωση αρχείων και ανάπτυξη εφαρµογών σε Windows Ζ1. Γνώσεις που αφορούν τις βασικές έννοιες βάσεων δεδοµένων Ζ2. Οντότητες και συσχετίσεις Ζ3. Μοντέλα Σ..Β.. (σχεσιακά - δικτυωτά - ιεραρχικά) Ζ4. Αρχιτεκτονική Σ..Β.. Ζ5. Λογική δοµή Ζ6. Φυσική οργάνωση Σελίδα 17 από 61

18 Ζ7. Σχεδίαση, ανάπτυξη και τροποποίηση βάσεων δεδοµένων Ζ8. Χειρισµός δεδοµένων Ζ9. Ερωτηµατολόγια (queries) Ζ10. ηµιουργία φορµών (forms) Ζ11. ηµιουργία αναφορών (reports) Ζ12. Σχεδίαση και δηµιουργία οθονών µε τη βοήθεια προγραµµάτων βάσεων δεδοµένων για Windows. Η. Προγραµµατισµός εφαρµογών σε SQL/4GL Η1. Βασικές έννοιες των βάσεων δεδοµένων Η2. Μοντέλα βάσεων δεδοµένων Η3. Λογική δοµή των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (πίνακες, γραµµές στήλες) Η4. Ορισµοί της γλώσσας SQL Η5. Κατηγορίες των εντολών SQL Η6. Σύνταξη των εντολών SQL Η7. Βασική δοµή ενός προγράµµατος SQL/FORMS Η8. Εντολές SQL/FORMS Η9. Τεχνικές για το γράψιµο 4GL εφαρµογών Η1Ο. Κυριότερες εντολές 4GL, χρήση τους και συνδυασµός αυτών µε την SQL Η11. Εφαρµογές µε την χρήση data manipulation with cursors Η12. Σχεδίαση και υλοποίηση προγραµµάτων SQL/FORMS Η13. ηµιουργία οθονών µε χρήση της γλώσσας 4GL Η14. ηµιουργία αναφορών (reports) Η14. Σχεδίαση, υλοποίηση και χρήση transactions, procedures και rules Η15. Ανάλυση, σχεδιασµός και υλοποίηση µιας εφαρµογής µε δοµηµένη τεχνική Η16. Τµηµατική κωδικοποίηση µιας εφαρµογής µε την χρήση των γλωσσών SQL και 4GL Σελίδα 18 από 61

19 Θ. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών οπτικού προγραµµατισµού: Θ1. Έννοιες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού (object oriented programming) Θ2. Χαρακτηριστικά των διαδικαστικών (procedural) γλωσσών προγραµµατισµού Θ3. Χαρακτηριστικά των καθοδηγούµενων από γεγονότα (event driven) γλωσσών προγραµµατισµού Θ4. Χαρακτηριστικά της Visual Basic Θ5. Το περιβάλλον της Visual Basic Θ6. Έννοιες της φόρµας (form), γεγονότος (event), ιδιότητας (property), ελέγχου (control) και διαδικασίας γεγονότων (procedure) Θ7. ιαχείριση έργων της Visual Basic Θ8. Σχεδίαση της επικοινωνίας µε τον χρήστη (user interface) της Visual Basic Θ9. Γλώσσα προγραµµατισµού της Visual Basic Θ10. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών µε χρήση της Visual Basic Θ11. Χρήση των Dynamic Data Exchange και Object Linking and Embedding Θ12. Επεξεργασία γραφικών και εικόνων Θ13. Αναγνώριση, διαχείριση και διόρθωση λαθών Θ14. Ανάπτυξη συστήµατος βοήθειας (help system) σε µία εφαρµογή Ι. Τεχνολογία Πολυµέσων Ι1. Έννοιες και τα συστατικά των πολυµέσων Ι2. Συστήµατα οπτικοποίησης Ι3. Τύποι αναγνωστών CD Ι4. Τύποι µονάδων αποθήκευσης Ι5. Εργαλεία συµπίεσης δεδοµένων Ι6. Εργαλεία µαγνητοσκόπησης video Ι7. Λογισµικό παρουσίασης και εργαλεία κινούµενης εικόνας Σελίδα 19 από 61

20 Ι8. Εργαλεία επεξεργασίας ήχου Ι9. Λογισµικό των πολυµέσων Κ. Ανάπτυξη εφαρµογών µε Clipper γνωρίζει: Κ1. Χαρακτηριστικά εγκατάστασης Κ2. Λειτουργικά χαρακτηριστικά Κ3. Βάση δεδοµένων Clipper Κ4. Συναρτήσεις Clipper Κ5. Εντολές ορισµού, ελέγχου και εισόδου / εξόδου Κ6. Τύποι των αρχείων του Clipper Σελίδα 20 από 61

21 3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους αξιολόγησης. Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος έργου. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και η Σελίδα 21 από 61

22 δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. δ) ιάρκεια εξετάσεων Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. Α. οµή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή Α1. οµή προσωπικού υπολογιστή (P.C) Α2. Οργάνωση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργαστή (Κ.Μ.Ε). Α3. Οργάνωση µνήµης Α4. ιαδικασίες εισόδου - εξόδου Α5. οµικά στοιχεία υπολογιστών που υπάρχουν στην αγορά και τρόπος επιλογής δοµικών στοιχείων για ένα σύστηµα. Α6. Ο ρόλος των λειτουργικών συστηµάτων Α7. Είδη των λειτουργικών συστηµάτων Α8. Πυρήνας του λειτουργικού συστήµατος Α9. ιαχείριση Κ.Μ.Ε. Α10. ιαχείριση µνήµης Α11. ιαχείριση αρχείων Α13. Σχεδίαση ολόκληρου υπολογιστικού συστήµατος Α14. Αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών ολόκληρου υπολογιστικού συστήµατος. Β. Χρήση λειτουργικών συστηµάτων DOS, UNIX και λειτουργικού περιβάλλοντος Windows Β1. Βασικές έννοιες του DOS, Windows Β2. Σύστηµα αρχείων του DOS Σελίδα 22 από 61

23 Β3. Xρήση batch αρχείων Β4. Bασικές έννοιες του UNIX Β5. Σύστηµα αρχείων του UNIX Β6. Βασικές εντολές του UNIX Β7. ιαχείριση διεργασιών Β8. Προγραµµατισµός του φλοιού Β9. ιαχείριση συστηµάτων UNIX Γ. Χρήση προϊόντων λογισµικού (Επεξεργασία Κειµένου, Λογιστικά φύλλα, Βάσεις δεδοµένων) Γ1. Ένας τουλάχιστον επεξεργαστής κειµένου σε περιβάλλον Window (Word, AmiPro κλπ) Γ2. Βασικές εντολές σύνταξης και εκτύπωσης εγγράφων Γ3. Προωθηµένες δυνατότητες Γ4. Βοηθητικά προγράµµατα Γ5. Ειδικές λειτουργίες Γ6. Περιβάλλον εργασίας του λογιστικού φύλλου Γ7. Σύνταξη και µορφοποίηση λογιστικών φύλλων Γ8. ιαγράµµατα και βάσεις δεδοµένων Γ9. Συνεργασία και άλλα πακέτα Γ10. Βασικά στοιχεία της βάσης δεδοµένων Γ11. Προγραµµατισµός µε τη βάση δεδοµένων. οµηµένη σχεδίαση προγράµµατος σε γλώσσα Pascal 1. Αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού 2. Βασικές έννοιες και την τυποποίηση της ανάπτυξης εφαρµογών 3. Χρήση των διαγραµµάτων ροής δεδοµένων, των διαγραµµάτων συσχέτισης οντοτήτων και των λεξικών δεδοµένων. Σελίδα 23 από 61

24 4. Τύποι δεδοµένων της Pascal 5. Σταθερές, µεταβλητές και τις εκφράσεις 6. Εντολές εισόδου/ εξόδου 7. Εντολές ελέγχου και επανάληψης 8. Σύνθετοι τύποι δεδοµένων 9. ιαδικασίες και τις συναρτήσεις 10. Επεξεργασία αρχείων 11. Το περιβάλλον της Turbo - Pascal 12. Αντικειµενοστραφής (object oriented) προγραµµατισµός µε Pascal Ε. Προγραµµατισµός µε γλώσσα C Ε1. Αλφάβητο και συντακτικοί κανόνες της C Ε2. Τύποι µεταβλητών και µετατροπές των τύπων (type casting) Ε3. Σύνθετοι τύποι (enum, structure, union) Ε4. Αριθµητικοί, λογικοί και σχεσιακοί τελεστές και εκφράσεις Ε5. Εντολές ελέγχου και επανάληψης Ε6. Συναρτήσεις Ε7. είκτες (pointers), πίνακες (arrays) και strings Ε8. Πέρασµα παραµέτρων by value και by reference Ε9. Αναδροµή (recursion) Ε10. Εντολές εισόδου, εξόδου και διαχείρισης αρχείων Ε11. Χρήση του προεπεξεργαστή ΣΤ. ίκτυα υπολογιστών και επικοινωνίας - χρήση τοπικών δικτύων ΣΤ1. Βασικά στοιχεία επικοινωνίας (παράσταση πληροφορίας, ταχύτητα, σφάλµατα µετάδοσης) ΣΤ2. ίκτυα ευρείας έκτασης (WAN) Σελίδα 24 από 61

25 ΣΤ3. Τοπικά δίκτυα (LAN) ΣΤ4. Πρωτόκολλα X.25 και V.24/V.28 (RS-232) ΣΤ5. ηµόσια δίκτυα δεδοµένων ΣΤ6. Ελληνικά δηµόσια δίκτυα δεδοµένων (Hellaspak, Hellascom) ΣΤ7. Μέθοδοι επικοινωνίας από προσωπικό υπολογιστή (PC) ΣΤ8. Αρχιτεκτονικές των τοπικών δικτύων (τοπολογίες) ΣΤ9. Πρωτόκολλα των τοπικών δικτύων ΣΤ10. Μέθοδος ονοµατολογίας χρηστών και συσκευών ΣΤ11. Κατηγοριοποίηση των χρηστών σε οµάδες ΣΤ12. ιαµοιρασµός, τα χαρακτηριστικά και µέθοδοι προσπέλασης των αρχείων ΣΤ13. Σύστηµα ασφάλειας - δικαιώµατα πρόσβασης ΣΤ14. Χρήση διαµοιραζόµενων εκτυπωτών (spooling) ΣΤ15. Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ΣΤ16. ιασύνδεση µε άλλα τοπικά ή δηµόσια δίκτυα ΣΤ17. ιαχείριση των πόρων του συστήµατος Ζ. ιαχείριση βάσεων δεδοµένων, δοµές δεδοµένων, οργάνωση αρχείων και ανάπτυξη εφαρµογών σε Windows Ζ1. Γνώσεις που αφορούν τις βασικές έννοιες βάσεων δεδοµένων Ζ2. Οντότητες και συσχετίσεις Ζ3. Μοντέλα Σ..Β.. (σχεσιακά - δικτυωτά - ιεραρχικά) Ζ4. Αρχιτεκτονική Σ..Β.. Ζ5. Λογική δοµή Ζ6. Φυσική οργάνωση Ζ7. Σχεδίαση, ανάπτυξη και τροποποίηση βάσεων δεδοµένων Ζ8. Χειρισµός δεδοµένων Ζ9. Ερωτηµατολόγια (queries) Σελίδα 25 από 61

26 Ζ10. ηµιουργία φορµών (forms) Ζ11. ηµιουργία αναφορών (reports) Ζ12. Σχεδίαση και δηµιουργία οθονών µε τη βοήθεια προγραµµάτων βάσεων δεδοµένων για Windows. Η. Προγραµµατισµός εφαρµογών σε SQL/4GL Η1. Βασικές έννοιες των βάσεων δεδοµένων Η2. Μοντέλα βάσεων δεδοµένων Η3. Λογική δοµή των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (πίνακες, γραµµές στήλες) Η4. Ορισµοί της γλώσσας SQL Η5. Κατηγορίες των εντολών SQL Η6. Σύνταξη των εντολών SQL Η7. Βασική δοµή ενός προγράµµατος SQL/FORMS Η8. Εντολές SQL/FORMS Η9. Τεχνικές για το γράψιµο 4GL εφαρµογών Η1Ο. Κυριότερες εντολές 4GL, χρήση τους και συνδυασµός αυτών µε την SQL Η11. Εφαρµογές µε την χρήση data manipulation with cursors Η12. Σχεδίαση και υλοποίηση προγραµµάτων SQL/FORMS Η13. ηµιουργία οθονών µε χρήση της γλώσσας 4GL Η14. ηµιουργία αναφορών (reports) Η14. Σχεδίαση, υλοποίηση και χρήση transactions, procedures και rules Η15. Ανάλυση, σχεδιασµός και υλοποίηση µιας εφαρµογής µε δοµηµένη τεχνική 4GL Η16. Τµηµατική κωδικοποίηση µιας εφαρµογής µε την χρήση των γλωσσών SQL και Θ. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών οπτικού προγραµµατισµού: Θ1. Έννοιες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού (object oriented programming) Σελίδα 26 από 61

27 Θ2. Χαρακτηριστικά των διαδικαστικών (procedural) γλωσσών προγραµµατισµού Θ3. Χαρακτηριστικά των καθοδηγούµενων από γεγονότα (event driven) γλωσσών προγραµµατισµού Θ4. Χαρακτηριστικά της Visual Basic Θ5. Το περιβάλλον της Visual Basic Θ6. Έννοιες της φόρµας (form), γεγονότος (event), ιδιότητας (property), ελέγχου (control) και διαδικασίας γεγονότων (procedure) Θ7. ιαχείριση έργων της Visual Basic Θ8. Σχεδίαση της επικοινωνίας µε τον χρήστη (user interface) της Visual Basic Θ9. Γλώσσα προγραµµατισµού της Visual Basic Θ10. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών µε χρήση της Visual Basic Θ11. Χρήση των Dynamic Data Exchange και Object Linking and Embedding Θ12. Επεξεργασία γραφικών και εικόνων Θ13. Αναγνώριση, διαχείριση και διόρθωση λαθών Θ14. Ανάπτυξη συστήµατος βοήθειας (help system) σε µία εφαρµογή Ι. Τεχνολογία Πολυµέσων Ι1. Έννοιες και τα συστατικά των πολυµέσων Ι2. Συστήµατα οπτικοποίησης Ι3. Τύποι αναγνωστών CD Ι4. Τύποι µονάδων αποθήκευσης Ι5. Εργαλεία συµπίεσης δεδοµένων Ι6. Εργαλεία µαγνητοσκόπησης video Ι7. Λογισµικό παρουσίασης και εργαλεία κινούµενης εικόνας Ι8. Εργαλεία επεξεργασίας ήχου Ι9. Λογισµικό των πολυµέσων Σελίδα 27 από 61

28 Κ. Ανάπτυξη εφαρµογών µε Clipper γνωρίζει: Κ1. Χαρακτηριστικά εγκατάστασης Κ2. Λειτουργικά χαρακτηριστικά Κ3. Βάση δεδοµένων Clipper Κ4. Συναρτήσεις Clipper Κ5. Εντολές ορισµού, ελέγχου και εισόδου / εξόδου Κ6. Τύποι των αρχείων του Clipper Σελίδα 28 από 61

29 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α Α) 1. Τι εννοούµε όταν λέµε υλικό (hardware) και τι όταν λέµε λογισµικό (software) ενός υπολογιστικού συστήµατος; 2. Ποια είναι τα βασικά µέρη ενός υπολογιστή; 3. Τι κάνει η αριθµητική-λογική µονάδα της ΚΜΕ και τι η µονάδα ελέγχου της ΚΜΕ; 4. Ποια είναι τα είδη των αρτηριών (buses) και ποια η λειτουργία τους; 5. Περιγράψτε περιληπτικά ποιες τεχνολογίες αρτηριών (buses) για τα PCs γνωρίζετε. 6. Ποιες λειτουργίες εκτελεί ο µαθηµατικός συνεπεξεργαστής και πώς συνεργάζεται µε την ΚΜΕ; 7. Τι είδη µνήµης υπάρχουν στην κεντρική µνήµη του υπολογιστή και σε τι χρησιµεύει η κάθε µια από αυτές; 8. Τι είναι οι καταχωρητές της ΚΜΕ; Να αναφέρετε τους βασικούς από αυτούς και να περιγράψετε συνοπτικά τη χρησιµότητά τους. 9. Τι είναι τα bit, byte και word; Η µονάδα word είναι σταθερή για όλους τους υπολογιστές; 10. Τι είναι ο χρόνος προσπέλασης (access time); Να αναφέρετε χαρακτηριστικούς χρόνους προσπέλασης για την κεντρική µνήµη και την περιφερειακή µνήµη δίσκου και CD-ROM. 11. Πώς γίνεται η οργάνωση της κεντρικής µνήµης από τους επεξεργαστές της Intel; Tι είναι το segment; 12. Τι είναι η λανθάνουσα ή κρυφή µνήµη (cache memory); Σε τι χρησιµεύει και ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας της; 13. Τι είναι οι δίαυλοι επικοινωνίας, τι εξυπηρετούν και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; 14. Τι εκφράζουν οι µονάδες MIPS και MFLOPS; 15. Τι είναι ο ρυθµός διεκπεραίωσης (throughput) ενός υπολογιστή; 16. Τι εννοούµε µε τους όρους «διαδοχική σταθµοσκόπηση» (polling) και «αίτηση διακοπής» (interrupt); 17. Σε τι διαφέρουν τα hardware interrupts από τα software interrupts; Τι είναι το non-maskable interrupt; 18. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά µιας οθόνης γραφικών; 19. Πώς µπορούν να ταξινοµηθούν οι εκτυπωτές; 20. Περιγράψτε συνοπτικά την αρχή λειτουργίας των εκτυπωτών τεχνολογίας laser. 21. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός εκτυπωτή τεχνολογίας laser; 22. Ποιες µονάδες µαγνητικής αποθήκευσης µνήµης γνωρίζετε; Να γραφεί µια σύντοµη περιγραφή τους. 23. Τι είναι ο κύλινδρος και τι είναι ο τοµέας σε έναν µαγνητικό δίσκο; Τα CD-ROMS έχουν κυλίνδρους; 24. Ποια είναι τα κοινά βασικά χαρακτηριστικά των περιφερειακών µονάδων αποθήκευσης; Περιγράψτε συνοπτικά κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά. 25. Τι είναι και τι συσκευές υποστηρίζει το SCSI (Small Cumputer Systems Interface); Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του; 26. Σε τι χρησιµεύουν τα τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS); 27. Τι είναι το λογισµικό εφαρµογών (applications software) και τι το λογισµικό συστήµατος (system software); Να αναφέρετε σχετικά παραδείγµατα. Σελίδα 29 από 61

30 28. Τι είναι το BIOS (Basic Input Output System); 29. Τι είναι το bootstrap και ποια είναι η χρησιµότητά του; 30. Τι είναι το Λειτουργικό Σύστηµα; 31. Τι κάνει ο επεξεργαστής εντολών (command processor) του Λ.Σ; 32. Πώς προκύπτει ο κατακερµατισµός της κεντρικής µνήµης (fragmentation); Με ποιο τρόπο, για ποιο λόγο και πότε γίνεται η διαδικασία συµπύκνωσής της; 33. Τι είναι η ιδεατή µνήµη (virtual memory), ποια η αναγκαιότητά της, πού υλοποιείται και πώς λειτουργεί; 34. Τι είναι η σελιδοποίηση (paging) της µνήµης από το Λ.Σ., µε ποιο τρόπο γίνεται, πώς λειτουργεί και τι είναι ο πίνακας σελίδων; 35. Μέθοδοι αντικατάστασης σελίδων στην κεντρική µνήµη. Αναλύστε τις µεθόδους FIFO (First In First Out), LRU (Least Recent Used), LFU (Least frequently Used). 36. Τι είναι η κατάτµηση (segmentation) της κεντρικής µνήµης από το Λ.Σ. και σε τι διαφέρει από τη σελιδοποίηση; 37. Τι είναι οι επικαλύψεις (overlays); 38. Περιγράψτε τα στάδια µεταφοράς και παραµονής των δεδοµένων και του κώδικα ενός προγράµµατος από την περιφερειακή µνήµη, στην κεντρική µνήµη, στη λανθάνουσα µνήµη και στην ιδεατή µνήµη. 39. Τι λειτουργίες επιτελεί ο χειριστής διακοπών (interrupt handler); 40. Τι είναι η επεξεργασία κατά δέσµες (Batch processing) και τι η επεξεργασία σε απευθείας επικοινωνία (on-line processing); 41. Τι εννοούµε όταν λέµε επεξεργασία πραγµατικού χρόνου (real time processing); 42. Τι είναι ο πολυπρογραµµατισµός (multiprogramming), τι η πολυεπεξεργασία (multiprocessing) και ποιες οι διαφορές τους; 43. Τι είναι ο καταµερισµός χρόνου (time sharing); 44. Ποια είναι τα είδη της χρονοδροµολόγησης; Να αναφέρετε τους ευρύτερα χρησιµοποιούµενους αλγόριθµους λειτουργίας τους. 45. Ποια είναι τα στάδια από τα οποία διέρχεται µια διεργασία; ώστε σχηµατική παράσταση και περιγράψτε τον τρόπο µετάπτωσης από ένα στάδιο σε άλλο. 46. Περιγράψτε υπό ποιες συνθήκες προκύπτει ένα αδιέξοδο (deadlock). Πώς γίνεται η πρόβλεψη και η αποφυγή του; 47. Τι είναι το φυσικό και τι είναι το λογικό σύστηµα αρχείων; 48. Περιγράψτε τη φιλοσοφία του φυσικού συστήµατος αρχείων. 49. Ποιες συσκευές χαρακτηρίζονται ως διαµοιραζόµενες και ποιες ως µη διαµοιραζόµενες; Να αναφέρετε παραδείγµατα από αυτές και τις αιτίες που τις κατατάσσουν σε κάθε κατηγορία. 50. Ποιες είναι οι φάσεις ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος; 51. Ποια είναι τα επιµέρους στάδια της ανάλυσης ενός πληροφοριακού συστήµατος; 52. Ποια είδη διαγραµµάτων χρησιµοποιούνται κατά την ανάλυση ενός συστήµατος; 53. Ποιες είναι οι γενιές των γλωσσών προγραµµατισµού; 54. Τι περιέχει κατά ελάχιστο το περιβάλλον ανάπτυξης µιας σύγχρονης γλώσσας προγραµµατισµού; Σελίδα 30 από 61

31 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α Β) 1. Ποιος είναι ο ρόλος του MS-DOS και ποια είναι τα βασικά τµήµατα από τα οποία απαρτίζεται; Σε ποια σηµεία του δίσκου ή σε ποια αρχεία βρίσκεται καθένα από αυτά; 2. Τι περιέχουν τα αρχεία IO.SYS, MSDOS.SYS και COMMAND.COM; 3. Πώς µπορούµε να δούµε τη χωρητικότητα ενός δίσκου και το διαθέσιµο χώρο του στο MS-DOS και τα Windows; 4. Ποιο είναι το περιεχόµενο των αρχείων µε κατάληξη.exe,.com,.bat; 5. Σε τι διαφέρουν τα προγράµµατα που είναι αποθηκευµένα στα αρχεία.εχε από τα προγράµµατα που είναι αποθηκευµένα σε αρχεία.com; 6. Ποιος ο λόγος ύπαρξης των αρχείων AUTOEXEC.BAT και CONFIG.SYS; 7. Tι λειτουργίες εκτελούν οι παρακάτω διαταγές του DOS: α)cd, β)md και γ)rd; 8. Tι πληροφορίες εµφανίζει στην οθόνη η διαταγή TREE C:/F MORE; Επεξηγήστε λεπτοµερώς τα συστατικά της. 9. Ποια είναι η σύνταξη και οι παράµετροι της διαταγής PATH; 10. Εξηγήστε αν είναι δυνατή η επανεµφάνιση ενός διαγραµµένου αρχείου και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. 11. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές µεταξύ DOS και UNIX; 12. Τι είναι ο φλοιός;ποιους τύπους φλοιού γνωρίζετε στο UNIX;Εξηγήστε τις βασικές διαφορές τους. 13. Ποιος είναι ο κάτοχος ενός αρχείου, ποιος µπορεί να παραχωρήσει ένα αρχείο σε άλλο χρήστη και µε ποια διαταγή του UNIX; 14. Η εκτέλεση της ls l για ένα αρχείο έδωσε rwxrw-r--. Τι συµπεραίνετε; 15. Τι σηµαίνει η απαγόρευση ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης για ένα κανονικό αρχείο, καθώς και για αρχείο που είναι κατάλογος; 16. Tι είναι οι «δαίµονες» (daemons) και πώς δηµιουργούνται; 17. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µιας διεργασίας; Με ποια εντολή µπορούµε να έχουµε τη σχετική πληροφορία στο UNIX; 18. Τι γνωρίζετε για τις µεταβλητές ή παραµέτρους θέσης (positional parameters); ώστε συµβολική παράσταση και ερµηνεία. 19. Πώς µπορεί να επηρεάσει την προτεραιότητα (priority) µιας διεργασίας ένας απλός χρήστης και πώς ο υπερχρήστης; 20. Ποιες ενέργειες απαιτούνται για την εύρεση του ελεύθερου χώρου στο σύστηµα αρχείων που δουλεύεται στο UNIX; Προκειµένου να απελευθερώσετε χώρο σκέφτεστε να αποµακρύνετε τα προσωρινά αρχεία µε ονόµατα core ή a.out που δεν έχετε χρησιµοποιήσει τις τελευταίες 10 ηµέρες. Εξηγήστε πώς θα το καταφέρετε µε µια διαταγή. 21. Τι είναι η απόλυτη (full pathname) και τι η σχετική διαδροµή ονόµατος (relative pathname) σε ένα Λ.Σ.; 22. Τι γνωρίζετε για τις µεταβλητές PATH, ΗΟΜΕ, PS1 και PS2; 23. Ποια είναι η ισοδύναµη της διαταγής chmod u+rwx, g+r, o+r ; 24. Ποια είναι η ισοδύναµη της awk '{print} file_name ; 25. Ποιο είναι το αποτέλεσµα της umask 011 στην περίπτωση ενός αρχείου και ποιο στην περίπτωση ενός καταλόγου ; 26. Σε µια διαταγή ls εµφανίζονται αρχεία µε περίεργα ονόµατα ή χωρίς καν όνοµα; Εξηγήστε πώς θα µπορέσετε να τα διαγράψετε. Σελίδα 31 από 61

32 27. Τι περιέχει ο δ-κόµβος (i-node) ενός κανονικού αρχείου ; 28. Τι είναι το «έµµεσο µπλοκ» (indirect block) στο Unix; 29. Εξηγήστε αν κατά τη γνώµη σας, υπάρχουν συσκευές για τις οποίες απαιτούνται και οι δύο τύποι ειδικών αρχείων (block και character). Εξηγήστε. 30. Σε τι διαφέρουν οι διαταγές env και set ; 31. Γιατί στο UNIX διαφοροποιείται η κανονική έξοδος από την κανονική έξοδο σφαλµάτων, δεδοµένου ότι εξ ορισµού και οι δύο αντιστοιχούν στο τερµατικό ; 32. Τι γνωρίζετε για τη σύνδεση αρχείων (linking); Πώς βρίσκουµε αν ένα αρχείο είναι συνδεδεµένο ; 33. Έστω το εκτελέσιµο αρχείο showargs : echo The file executed is $0 echo There are $# arguments echo The first argument is $1 echo Αll the arguments are: $* Τι αποτέλεσµα έχουν οι παρακάτω εντολές: α) showargs argl arg2 arg3 β) showargs argl arg2 arg3 γ) showargs *; 34. Έστω το αρχείο µε το όνοµα phone.list και περιεχόµενο το ακόλουθο: Smith, Terry Adams, Fran StClair, Pat Brown, Robin Stair, Chris Benson, Sam Adams, John Σχολιάστε τα αποτελέσµατα των διαταγών: α) grep Adams phone.list β) grep -ν Adams phone.list γ) grep 'Adams, Fran' phone.list δ) grep -i adams phone.list 35. Έστω το αρχείο µε το όνοµα phone.list και περιεχόµενο το ακόλουθο: Smith, Terry Adams, Fran StClair, Pat Brown, Robin Stair, Chris Benson, Sam Adams, John Σχολιάστε το αποτέλεσµα της διαταγής: sort +1-2 phone.list tr -d [0-9] 36. Να γραφεί script (cmenu) που θα εµφανίζει ένα menu τηs µορφήs: date (1) Σελίδα 32 από 61

33 who (2) pwd (3) Enter 1,2,3 or 0 : Θα δέχεται απάντηση από το πληκτρολόγιο και ανάλογα θα εκτελεί την κατάλληλη διαταγή. Αν η απάντηση είναι 0, θα τερµατίζεται, ενώ, σε κάθε άλλη περίπτωση (π.χ. µη αποδεκτή απάντηση), θα εµφανίζεται ανάλογο µήνυµα. 37. Ποιες είναι οι καταστάσεις που µπορεί να βρεθεί ένα παράθυρο των Windows ; Περιγράψτε τη µορφή τους και τον τρόπο που µεταβαίνουµε από τη µια στην άλλη. 38. Είναι δυνατόν να εκτελούνται πάνω από ένα προγράµµατα στο περιβάλλον των Windows και πώς ; 39. Τι εκτελεί η λειτουργία «σύρε κι άσε» (drag and drop) στα Windows; 40. Πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια οµάδα προγραµµάτων στα Windows και πώς µπορούµε να τοποθετήσουµε προγράµµατα µέσα σε αυτήν ; 41. Τι είναι ο ιαχειριστής Aρχείων στα Windows ; Περιγράψτε τα υποπαράθυρά του και τις πληροφορίες που εµφανίζονται σε αυτά. 42. Πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε έναν καινούριο φάκελο αρχείων στον ιαχειριστή Αρχείων των Windows ; 43. Με ποιους τρόπους και πώς µπορούµε να ταξινοµήσουµε τα αρχεία στο παράθυρο του διαχειριστή προγραµµάτων ; Ποιες πρόσθετες πληροφορίες µπορεί να µας δώσει ο διαχειριστής προγραµµάτων των Windows ; 44. Πώς µπορούµε να µορφοποιήσουµε (format) µια δισκέτα στα Windows ; 45. Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά των αρχείων : µόνο για ανάγνωση (Read only), αρχειοθετηµένο (archive), κρυφό (hidden), συστήµατος (system). 46. Πώς είναι δυνατόν να προκαλείται η εκκίνηση κάποιων προγραµµάτων µε την εκκίνηση των Windows ; 47. Τι είναι οι screen savers, ποια η χρησιµότητά τους και πώς µπορούµε να τους επιλέξουµε και να τους ενεργοποιήσουµε ; 48. Τι είναι ο «πίνακας ελέγχου» (control panel) στα Windows; 49. Τι είναι ο διαχειριστής εκτυπώσεων και ποιες οι υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει ; 50. Τι είδους ρυθµίσεις µπορούν να γίνουν από το εικονίδιο ιεθνείς Ρυθµίσεις του πίνακα ελέγχου ; 51. Τι είναι η σύνδεση και τι η ενσωµάτωση αντικειµένων ; 52. Πώς γίνεται η ρύθµιση της ιδεατής µνήµης (virtual memory) στα Windows ; 53. Tρόπος λειτουργίας του clipboard στα Windows. 54. Τι περιέχουν τα αρχεία.dll των Windows. Περιγράψτε τον τρόπο χρήσης τους από µια ή περισσότερες εφαρµογές. 55. Τι γνωρίζετε για το registry των Windows ; 56. Τι γνωρίζετε για την τεχνολογία TrueType ; Ποια είναι τα δικαιώµατα ενσωµάτωσης µιας TrueType γραµµατοσειράς σε ένα έγγραφο ; Σελίδα 33 από 61

34 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α Γ) 1. Τι σηµαίνει στοίχιση κειµένου; Πόσα είδη στοίχισης γνωρίζετε; 2. Τι είναι στυλ κειµένου και σε τι χρησιµεύει; 3. Ποιες είναι οι βασικές εργασίες που γίνονται σε µια επεξεργασία κειµένου; 4. Τι είναι µακροεντολή σε επεξεργαστή κειµένου ή σε Λογιστικό φύλλο; 5. Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά µιας γραµµατοσειράς. 6. Ποια είναι τα είδη στοίχισης σε ένα φύλλο εργασίας; 7. Εξηγήστε τους όρους: κεφαλίδα, υποσέλιδο, περιθώριο. 8. Τι είναι ενότητα (section) σε ένα κείµενο ; 9. Τι είναι γραµµή, στήλη, κελί σε ένα λογιστικό φύλλο; 10. Τι ονοµάζεται τρέχον κελί και ποια είναι η διεύθυνση ενός κελιού; 11. Περιγράψτε τις συναρτήσεις άθροισης, µέσου όρου και στρογγυλοποίησης προς τον πλησιέστερο ακέραιο. 12. Ποιους επεξεργαστές κειµένου σε περιβάλλον Windows γνωρίζετε; Τι πλεονεκτήµατα προσφέρει αυτό στην επεξεργασία κειµένου σε σχέση µε το Dos; 13. Τι είναι οι ερωταποκρίσεις (queries) σε ένα Σ..Β..; 14. Από τι αποτελείται το Σύστηµα ιαχείρισης Βάσης εδοµένων και για τι είναι υπεύθυνο; 15. Ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας του χρήστη µε το Σ..Β. ; 16. Πώς µπορείτε να εισάγετε κείµενο, ώρα και ηµεροµηνία, αριθµητική τιµή, αριθµητικό τύπο, συνάρτηση σε λογιστικό φύλλο; 17. Πώς µπορείτε να τυπώσετε µια επιλεγµένη περιοχή, η οποία θα περιέχει και διάγραµµα ή άλλο σχεδιασµένο αντικείµενο; 18. Υποθέστε ότι έχετε ένα φύλλο εργασίας µε στοιχεία σπουδαστών, όπου η στήλη Α περιλαµβάνει τον αύξοντα αριθµό, η Β το επώνυµο, η C το όνοµα, η D το βαθµό της Α προόδου, η E το βαθµό της Β προόδου και η F το βαθµό των τελικών εξετάσεων: A B C D E F G 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α' ΠΡΟΟ ΟΣ Β' ΠΡΟΟ ΟΣ ΤΕΛ. ΕΞΕΤ. ΤΕΛ. ΒΑΘΜ. 2 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ ηµιουργήστε τη στήλη G που θα έχει ως ετικέτα το κείµενο «Τελική Βαθµολογία» και ως περιεχόµενο την τελική βαθµολογία του κάθε σπουδαστή. Επισηµαίνεται ότι η τελική βαθµολογία προκύπτει ως ακολούθως: Υπολογίζετε το µέσο όρο βαθµολογίας των δύο προόδων (Α και Β ) Στρογγυλοποιείτε προς τον πλησιέστερο ακέραιο (έστω ότι το αποτέλεσµα είναι ο αριθµός x), Υπολογίζετε το µέσο όρο του αριθµού x και της βαθµολογίας των τελικών εξετάσεων Στρογγυλοποιείτε προς τον πλησιέστερο ακέραιο. Σελίδα 34 από 61

35 19. Ποια είναι τα πρωταρχικά εργαλεία διαµόρφωσης κειµένου (format) που µας προσφέρει ένας επεξεργαστής κειµένου ; 20. Πώς δηµιουργούµε πλαίσια (frames), header ή footer σε έναν επεξεργαστή κειµένου περιβάλλοντος Windows ; 21. Περιγράψτε τη διαδικασία αυτόµατης αρίθµησης σελίδων (κεφαλαιοποίηση, αρίθµηση) σε έναν επεξεργαστή κειµένου περιβάλλοντος Windows. 22. Περιγράψτε την τεχνική ενσωµάτωσης άλλων αρχείων ή αντικειµένων σε ένα αρχείο κειµένου σε έναν επεξεργαστή κειµένου περιβάλλοντος Windows. 23. Πόσα είδη παρουσίασης της µορφής του κειµένου σας υπάρχουν ; Περιγράψτε την κάθε µια και δώστε παραδείγµατα περιπτώσεων που χρησιµοποιούνται. 24. Πώς µπορούµε να εισάγουµε και να χρησιµοποιήσουµε ειδικά σύµβολα σε ένα κείµενο; 25. Πώς δηµιουργούµε δείκτες και εκθέτες σε έναν επεξεργαστή κειµένου περιβάλλοντος Windows ; 26. Πώς χρησιµοποιούνται τα βοηθητικά προγράµµατα αυτόµατης διόρθωσης ορθογραφικών λαθών ή αυτόµατου συλλαβισµού ; 27. Πώς µπορείτε να αντιγράψετε δεδοµένα ή τύπους σε διαδοχικά κελιά; 28. Τι ονοµάζουµε διάγραµµα και πώς µπορείτε να το δηµιουργήσετε; 29. Τι ονοµάζουµε πίνακα βάσης δεδοµένων και πώς µπορείτε να τον δηµιουργήσετε; 30. Τι ονοµάζουµε εξωτερικό πίνακα βάσης δεδοµένων και πώς µπορείτε να τον συµπεριλάβετε στο φύλλο εργασίας σας για επεξεργασία; Σελίδα 35 από 61

36 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ Α ) 1. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της δοµηµένης λογικής σχεδίασης; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της δοµηµένης σχεδίασης; 3. Ποιοι είναι οι βασικότεροι στόχοι των δοµηµένων τεχνικών; 4. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα (µειονεκτήµατα) της παράστασης αλγόριθµου µε τη φραστική µέθοδο; 5. Ποιες είναι οι ενέργειες για την ολοκλήρωση ενός προγράµµατος ; 6. Τι περιλαµβάνει η τεκµηρίωση ενός προγράµµατος ; 7. Τι είναι ψευδοκώδικας και τι λογικό διάγραµµα; 8. Να παραστήσετε σχηµατικά και µε ψευδοκώδικα τις δοµές DO-WHILE και DO-UNTIL. Ποιες είναι οι διαφορές τους; 9. Τι καλείται συντήρηση προγράµµατος/εφαρµογής; 10. Τι καλείται φιλικότητα, ευελιξία, αξιοπιστία ενός προγράµµατος/εφαρµογής; 11. Τι καλείται αλγόριθµος προβλήµατος; 12. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια µέσω των οποίων χαρακτηρίζεται ένα πρόγραµµα ως βέλτιστο; Υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ των αναλογιών των παραγόντων που συντελούν στη βελτιστοποίηση µιας εφαρµογής; 13. Ποια είναι τα βασικά στάδια για την ολοκλήρωση της λύσης ενός προβλήµατος µε τη βοήθεια του υπολογιστή; 14. Ποια είναι τα στάδια για τη δηµιουργία εκτελέσιµου προγράµµατος που µας δίνει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα µετά την κωδικοποίησή του µε τη βοήθεια µεταφραστή γλώσσας προγραµµατισµού; ώστε σχηµατική παράσταση. 15. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αλγορίθµου; 16. Έστω οι βαθµολογίες στο µάθηµα της Pascal είκοσι σπουδαστών ενός τµήµατος. Ζητείται να υπολογίσετε το πλήθος των µαθητών που έχουν βαθµό µεγαλύτερο του 18 και το µέσο όρο βαθµολογίας όλων των σπουδαστών. Να καταγράψετε τον αλγόριθµο του προβλήµατος µε ψευδοκώδικα. 17. Έστω ένα τµήµα τριάντα σπουδαστών και σπουδαστριών. Ζητείται να βρεθεί ο αριθµός των σπουδαστών και των σπουδαστριών του τµήµατος ξεχωριστά. Να καταγράψετε τον αλγόριθµο του προβλήµατος µε ψευδοκώδικα. 18. Τι καλείται πεδίο, λογική εγγραφή και αρχείο δεδοµένων; ώστε ένα παράδειγµα. 19. Για ποιους λόγους είναι χρήσιµη η τυποποίηση (standarization) σε ένα µηχανογραφικό σύστηµα; 20. Ποια είναι η χρησιµότητα των δοκιµών και ελέγχου ενός προγράµµατος; 21. Ποια είναι η χρησιµότητα της τεκµηρίωσης ενός προγράµµατος; 22. Τι καλούµε συντήρηση του κύκλου ζωής ενός συστήµατος; 23. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης ενός προγράµµατος; 24. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά µιας εκτυπωτικής κατάστασης; 25. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό για την επεξεργασία ενός αρχείου για περισσότερα από ένα επίπεδα ελέγχου; 26. Έστω αρχείο σπουδαστών µε γραµµογράφηση: -Κωδικός τµήµατος -Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή Το αρχείο είναι ταξινοµηµένο κατά κωδικό τµήµατος σε αύξουσα σειρά. Ζητείται να Σελίδα 36 από 61

37 βρεθεί και να γραφεί ο αριθµός των σπουδαστών ανά τµήµα. Να γραφεί ο αλγόριθµος του προβλήµατος σε ψευδοκώδικα. 27. Έστω αρχείο σπουδαστών µε γραµµογράφηση: -Κωδικός ΙΕΚ -Κωδικός ειδικότητας -Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή Το αρχείο είναι ταξινοµηµένο κατά «κωδικό ΙΕΚ» και «κωδικό ειδικότητας τµήµατος» σε αύξουσα σειρά. Ζητείται να βρεθεί και να γραφεί το πλήθος των σπουδαστών κατά κωδικό ΙΕΚ και κωδικό ειδικότητας. Να γραφεί ο αλγόριθµος του προβλήµατος σε ψευδοκώδικα. 28. Έστω µια αντιστοιχία κωδικών και ονοµασιών πόλεων: Α Αθήνα Θ Θεσσαλονίκη.. Χ Χαλκίδα Ζητείται να δίνεται ο κωδικός της πόλης και να εµφανίζεται η αντίστοιχη ονοµασία µε τη χρήση πίνακα. Να γραφεί ο αλγόριθµος του προβλήµατος σε ψευδοκώδικα. 29. Τι καλούµε ενηµέρωση ενός αρχείου στη µηχανογράφηση; 30. Ποιοι είναι οι περιορισµοί στην ονοµατολογία των µεταβλητών της Pascal; 31. Ποιους τύπους δεδοµένων (µεταβλητών και σταθερών) υποστηρίζει η Pascal και ποια τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους; 32. Ποια εντολή πολλαπλού ελέγχου της Pascal γνωρίζετε και ποια η σύνταξή της ; 33. Ποια είναι η χρησιµότητα και η λειτουργικότητα των διαδικασιών (procedures) και των συναρτήσεων (functions) και ποιες οι διαφορές µεταξύ τους ; 34. Ορίστε τις τοπικές και καθολικές µεταβλητές µιας υπορουτίνας της Pascal. 35. Περιγράψτε συνοπτικά το περιβάλλον της Turbo Pascal καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης των βασικών ενεργειών διαχείρισης ( elit, save, compile, run ) ενός αρχείου. 36. Να υπολογίσετε τα αποτελέσµατα των παρακάτω παραστάσεων: α=7, b=11, x=3 (x mod2) * (x mod2) + a*b b div x + x*(x mod2) 37. Τι καλείται επίπεδο ελέγχου σε µια σειριακή επεξεργασία; 38. Ποια είναι η χρησιµότητα της τυποποίησης της ανάλυσης µιας εφαρµογής; 39. Τι ονοµάζουµε οµηµένο Προγραµµατισµό και ποιες είναι οι βασικές αρχές του; 40. Τι ονοµάζεται Ιεραρχικός και τι Τµηµατικός Προγραµµατισµός; 41. Μπορούµε να ορίσουµε νέους τύπους δεδοµένων στην Pascal και ποιους; ώστε την αντίστοιχη σύνταξη στην κάθε περίπτωση. 42. Ορίστε record αρχείου µε τα εξής πεδία: Code : Integer Name : String Phone : Interger xwork : Boolean 43. Ορίστε string 25 χαρακτήρων. Ποιες είναι οι ιδιότητες αυτού του τύπου δεδοµένων ; Ποιες ανάγκες ικανοποιεί; Σελίδα 37 από 61

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρα 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Εγκριµένα λιµάνια 4. ιευθυντής 5. ιευθυντής έχει εξουσίες αστυνοµικού 6. Απαγορευµένοι µετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο Νόµος: 2110/92 Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988, σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. (ΦΕΚ 206/Α/29-12-92)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 Τάξη /Τµήµα : Α Ονοµατεπώνυµο :. Χρόνος : 1 Ώρα ( 60 Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3681 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος. ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός- Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1 Σκοπός- Πεδίο εφαρµογής ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 62/1998 "Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. 67/Α/26-3-1998) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Tις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθµατα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα) Μαθµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ«ΚΥΠΡΙΑ 2014»

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ«ΚΥΠΡΙΑ 2014» ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ«ΚΥΠΡΙΑ 2014» Το ιεθνές Φεστιβάλ «Κύπρια 2014», θα πραγµατοποιηθεί κατά τους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 2014. Στόχος του Φεστιβάλ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες)

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Κεφάλαιο 1. 17-22 Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να επισηµάνουν οι µαθητές τις στρατηγικές και πολιτικές ικανότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2013 2 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με την νομοθεσία οι Αρχές ελέγχου της ανάπτυξης οφείλουν

Διαβάστε περισσότερα

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι µικρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ιεύθυνση Εκτιµήσεων & Αποζηµιώσεων Πληροφορίες : Χ. Γάσπαρη Α. Συγγούνας Μεσογείων 45 11510 ΑΘΗΝΑ Τηλ : 010-7490449-441, fax

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 20ουΑΙΩΝΑ Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1569 Έτος: 1985 ΦΕΚ: Α 183 19851025 Τέθηκε σε ισχύ: 25.10.1985 Ηµ.Υπογραφής: 21.10.1985 Τίτλος ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η σύνταξη του παρόντος κανονισμού βασίζεται στις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του Νόμου 2725/1999

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης. Εγγύηση 2 ετών W 670 GR

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης. Εγγύηση 2 ετών W 670 GR Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης Εγγύηση 2 ετών 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 3 4 α A β B 5 6 7 1 2 8 9 a b 10 11 14 15 16 12 20 13 a 4 3 b 14 5 19 4 3 2 1 8 2 3 4 6 7 C 13 14

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002 E ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθηµα: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία: 28 Ιανουαρίου 2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :44650 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 212/2012 Από το Πρακτικό της 25ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ (παροχή υπηρεσίας).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ (παροχή υπηρεσίας). ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Αντικείµενο: Υπηρεσίες Συµβούλου σε θέµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων µονάδας αεριοποίησης υπολειµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙΝΟΙ Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΑΑΣ ΚΕΦΑΑΟΝΙΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών α) Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών α.1. α.2. α.3. Ανταπόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 Ε ιβλέ ων Καθηγητής :Φράγκος Κων/νος Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα