ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΠΑΠ A.E ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικονοµικά Μεγέθη ιακοπή των Επιχορηγήσεων προς Αθλητικούς και Κοινωνικούς Φορείς (πλην Ε.Σ.Α.Π.Ε. Κύπρου) Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις - ιαιτησία ηµόσιες Προσφορές ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Π.Α.Π. A.E Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Ανάλυση ραστηριότητας ιαδικασία ιεξαγωγής των Παιχνιδιών Ανάλυση - Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Κλάδος τυχερών παιχνιδιών Μερίδια Αγοράς Προµηθευτές - Συµβάσεις ίκτυο Πωλήσεων - Πελάτες Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Ακίνητα Μισθωµένα από την ΟΠΑΠ Α.Ε Μεταφορικά Μέσα Μηχανήµατα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστικές Καλύψεις Επενδύσεις Περιόδου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Κατάλογος Προσώπων που ύνανται να Καταρτίζουν Συναλλαγές Βάσει Προϋποθέσεων Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ραστηριότητα...56 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

3 8.2 Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές χρήσεων ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τη ιαχειριστική Χρήση Οικονοµικές Καταστάσεις Ο.Π.Α.Π. A.E Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

4 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κύριοι Μέτοχοι, Με τη χρονιά που πέρασε, έκλεισε εντυπωσιακά η δεύτερη εταιρική χρήση της ΟΠΑΠ Α.Ε. Για µια ακόµα φορά τα αποτελέσµατα ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη αποδεικνύοντας έτσι ότι η Εταιρία µας έχει την δυναµική και την ικανότητα να επιτυγχάνει µε τον καλύτερο τρόπο ακόµα και τους πιο δύσκολους στόχους. Τα οικονοµικά µεγέθη για το έτος 2001 διαµορφώθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση σε σύγκριση µε αυτά του Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε στα 1.799,4 εκατ., έναντι 1.448,7 εκατ. το 2000 (αύξηση 24,2%) και τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 374 εκατ., έναντι 326,8 εκατ. το 2000 (αύξηση 14,4%). Η ΟΠΑΠ Α.Ε δραστηριοποιούµενη σε µια δυναµική και ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, αυτή των τυχερών παιχνιδιών, όχι µόνο διατήρησε την ηγετική θέση που κατείχε, αλλά διεύρυνε ικανοποιητικά το µερίδιό της σ αυτήν, το οποίο από 37,6% το 2000 ξεπέρασε το 41% το Το 2001 όµως δεν ήταν µόνο µια χρονιά ιδιαίτερης ανάπτυξης και κερδοφορίας για την ΟΠΑΠ Α.Ε. αλλά και ένας σηµαντικός σταθµός στην πορεία της, αφού σηµατοδοτήθηκε από την είσοδο των µετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. Ο αποκλειστικός µέτοχος της Εταιρίας - το Ελληνικό ηµόσιο - διέθεσε τον Απρίλιο του 2001, µέσω δηµόσιας εγγραφής και ιδιωτικής τοποθέτησης στα επενδυτικό κοινό, ποσοστό 5,4% των µετοχών του. Η αποτίµηση της ΟΠΑΠ Α.Ε κατά την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α ανήλθε περίπου στα εκατ. και η τιµή εισαγωγής της µετοχής της ( 5,5) ήταν ιδιαίτερα ελκυστική. Οι εντυπωσιακοί ρυθµοί ανάπτυξης της Εταιρίας µας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι προοπτικές της, αλλά και η αναµενόµενη υψηλή µερισµατική απόδοση προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον, µε αποτέλεσµα σήµερα και παρά το αρνητικό χρηµατιστηριακό κλίµα της περιόδου που διανύουµε, η µετοχή να διαπραγµατεύεται στην περιοχή των 8. Στο γεγονός αυτό βέβαια, συνέβαλαν και οι προσπάθειες που κατέβαλε η ιοίκηση της Εταιρίας, να ικανοποιήσει το επενδυτικό κοινό. Στα πλαίσια αυτά, ο κύριος µέτοχος διένειµε 1 δωρεάν ανά 10 µετοχές στους ιδιώτες επενδυτές της δηµόσιας εγγραφής και η Εταιρία διένειµε προµέρισµα 0,17 ( ρχ. 58) µε βάση τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα του Α εξαµήνου του Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχοντας σαν πρωταρχικό του µέληµα την ικανοποίηση των µετόχων της αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την διανοµή µερίσµατος 0,60 ( ρχ. 204,5) ανά µετοχή. Μετά δε την αφαίρεση του προµερίσµατος των 0,17 ( ρχ. 58) ανά µετοχή το υπόλοιπο µέρισµα διαµορφώνεται στα 0,43 ( ρχ. 146,5). Με βάση το παραπάνω προτεινόµενο µέρισµα, η µερισµατική απόδοση διαµορφώνεται, µε βάση τη σηµερινή τιµή της µετοχής, σε επίπεδα πάνω από 7%. Παράλληλα, για το 2002, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει θέσει ακόµα υψηλότερους στόχους ανάπτυξης και κερδοφορίας. Ήδη τα αποτελέσµατα του Α τριµήνου προµηνύουν την επιτυχία τους. Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

5 Για την επίτευξη των στόχων αυτών η Εταιρία µας: Έχει δροµολογήσει και προετοιµάζει την καθιέρωση των νέων παιγνιδιών ΣΟΥΠΕΡ 3, ΕΧΤΡΑ 5, ΚΙΝΟ και ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ. Προχωρά στον εκσυγχρονισµό του τεχνολογικού της εξοπλισµού, που είναι απαραίτητος για την εισαγωγή των νέων παιγνιδιών, την αναβάθµιση του δικτύου πωλήσεων και την γενικότερη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους παίκτες. Έχει σχεδιάσει την διοικητική ανασυγκρότησή της µε ταυτόχρονη πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού. Μελετά τα απαραίτητα στοιχεία και τις διαδικασίες για την επέκταση της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας και εκτός Ελλάδας, επιδιώκοντας να αναλάβει έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και σε χώρες της Μεσογείου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδιάζει την ανάληψη νέων επιχειρηµατικών δράσεων εκµεταλλευόµενη τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που παρέχει το σύγχρονο δίκτυο πωλήσεων που διαθέτει. Με αίσθηµα ευθύνης που πάντα επιδεικνύει η Εταιρία µας θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχει τους στόχους της και είµαστε βέβαιοι ότι έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του επενδυτικού κοινού. Τελειώνοντας, θα ήθελα εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου να εκφράσω στο προσωπικό, τους πράκτορες ΟΠΑΠ και σε όλους τους συνεργάτες µας, τις ευχαριστίες µας για την συµβολή τους στην ανάπτυξη της Εταιρίας και επιτυχή πορεία της. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2002 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

6 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΠΑΠ A.E. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. (σε εκατ. ρχ.) (σε χιλιάδες ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σύνολο Κύκλου εργασιών Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) (1) Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (1) Έκτακτα Αποτελέσµατα (1.256) (307) (902) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. & Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων (2) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων (3) Συνολικό Μέρισµα (4) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (5) Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (6) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) (σε ραχµές) (σε ) 2001 (σε ) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων ,58 1,26 Κέρδη προ Φόρων ,47 1,17 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ & Λοιπές µη ,05 0,75 Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Λοιπές µη ,05 0,74 Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων Μέρισµα / Μετοχή (4) ,02 0,60 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 1999 αποτυπώνονται σε pro forma οικονοµική κατάσταση. Η 1 η εταιρική χρήση της ΟΠΑΠ Α.Ε. αφορά στη χρήση 2000 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2000). Παρατηρήσεις: (1) Οι αποσβέσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα, όπως στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα χρήσης, αλλά αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων. Ο καταµερισµός τους ανά κέντρο κόστους έχει ως εξής: Ανάλυση Αποσβέσεων (σε Εκατ. ρχ.) (χιλ. ) 2001 (χιλ. ) Αποσβέσεις στο Κόστος Πωλήσεων Αποσβέσεις στα Έξοδα ιοίκησης Αποσβέσεις στο Κόστος ιάθεσης Σύνολο Αποσβέσεων (2) Στον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της περιόδου, το κονδύλι «Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων» αφορά στη συµµετοχή κρατικών και κοινωνικών Φορέων στα έσοδα των παιχνιδιών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τη διεξαγωγή του κάθε παιχνιδιού. Οι Αµοιβές µελών του.σ. της Εταιρίας περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης, δεδοµένου ότι αφορούν έξοδα παραστάσεως. (3) Τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων εµφανίζονται στη χρήση την οποία επιβάρυναν. Στην παρούσα χρήση 2001, µε την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της χρήσης 2000, τροποποιήθηκαν ορισµένα κονδύλια αφορολογήτων και φορολογηµένων κατ ειδικό τρόπο αποθεµατικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2238/1994 µε συνέπεια η τακτοποίησή τους να δηµιουργήσει χρεωστική διαφορά ρχ ( χιλ.), η οποία εµφανίζεται στο κονδύλι του πίνακα διάθεσης «ιαφορές φορολογικού ελέγχου». (4) Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογισθεί βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε την 19/ απόφασή του διένειµε προµέρισµα για την χρήση 2001, συνολικού ποσού ρχ ( χιλ.) το οποίο συµπεριλαµβάνεται αφαιρετικά στο κονδύλι των Υποχρεώσεων του Παθητικού «Μερίσµατα Πληρωτέα» και τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. (5) Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένος αναδροµικά ως προς τη µείωση της ονοµαστικής αξίας από ρχ ( 29) σε ρχ. 100 ( 0,29) σύµφωνα µε Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

7 15/12/2000 και την αύξηση της ονοµαστικής αξίας από ρχ. 100 ( 0,29) σε ρχ. 102,225 ( 0,30) σύµφωνα µε Απόφαση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26 ης Ιουνίου (6) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών, λήφθηκε υπόψη η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από ρχ ( 29) σε ρχ. 100 ( 0,29) που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/12/2000, η αύξηση της ονοµαστικής αξίας από ρχ. 100 ( 0,29) σε ρχ. 102,225 ( 0,30) που αποφασίστηκε στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2001 και η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ρχ ( χιλ.) που αποφασίστηκε στη 2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15 ης εκεµβρίου (7) Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών. (σε εκατ. ρχ.) (σε χιλιάδες ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως Ασώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις (16.141) (32.282) Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια Ενσώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις (16.139) (2.201) (4.538) (6.460) (13.316) Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Σύνολο Ακινητοποιήσεων Συµµετοχές Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ρχ. / ) (1) ,33 0,47 1. Η λογιστική αξία της µετοχών έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένο ώστε να λαµβάνεται υπόψη η µείωση της ονοµαστικής αξίας από ρχ ( 29) σε ρχ. 100 ( 0,29) που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/12/2000 και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας από ρχ. 100 ( 0,29) σε ρχ. 102,225 ( 0,30) που αποφασίστηκε από την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26 ης Ιουνίου Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών (12,1%) 132,1% 24,2% Κερδών προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (16,5%) 74,3% 16,8% Κερδών προ Φόρων (16,9%) 59,4% 14,4% Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Λοιπές µη (56,4%) 76,8% 1906,1% Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσης) 73,1% (56,4%) 5,0% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 10,9% 75,5% 39,0% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (βάσει των κερδών προ φόρων) Μέσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων 432,6% 385,2% 294,5% Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 69,1% 75,2% 55,2% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (σε ηµέρες) Αποθεµάτων Προµηθευτών Απαιτήσεων από πελάτες ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 3,95 4,69 4,35 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 1,96 2,27 1,33 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 1,11 0,89 0,94 Άµεση Ρευστότητα 1,10 0,88 0,94 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/ Μικτό Κέρδος 6,1% 5,5% 2,5% Χρηµατ/κά Έξοδα/ Αποτελέσµατα προ Χρεωστ. Τόκων & Φόρων 6,1% 5,1% 2,7% Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας µε την επωνυµία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E." και διακριτικό τίτλο "ΟΠΑΠ A.E." (εφεξής "ΟΠΑΠ A.E." ή "Εταιρία") από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας, Κολωνού 2, Αθήνα, τηλ.: , αρµόδιος κ. Ε. Μαγγανάς, Προϊστάµενος Γραφείου Προϋπολογισµού. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: α. Ο κ. Κ. Κοσκινάς, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος, Κολωνού 2, Αθήνα, τηλ.: β. Ο κ. Μ. Ηλιόπουλος, Οικονοµικός ιευθυντής, Κολωνού 2, Αθήνα, τηλ.: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας εκκρεµούν δικαστικές διαφορές και υπό διαιτησία διαφορές, οι οποίες εκτιµάται ότι δεν θα επηρεάσουν (αρνητικά) ουσιωδώς την οικονοµική της κατάσταση και την περιουσιακή της διάρθρωση. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2001 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Παρασκευόπουλος Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Το πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα, κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις, και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 1) Στο κονδύλι του Ενεργητικού Ε-2 «Έσοδα χρήσης εισπρακτέα» περιλαµβάνεται ποσό ρχ που αφορά δεδουλευµένο έσοδο το οποίο απορρέει από σύµβαση της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της αναδόχου εταιρίας για την διεξαγωγή συγκεκριµένου παιχνιδιού. Το ποσό αυτό επίσης συµπεριλαµβάνεται στα «Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης» της κατάστασης του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. 2) Κατόπιν επιστολής της Νοµικής Υπηρεσίας της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. προκύπτει ότι η ανάδοχος εταιρία των στοιχηµάτων προκαθορισµένης ή µη απόδοσης έχει κάνει αίτηση προσφυγής στην ιαιτησία κατά της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. αναφορικά µε την µη έναρξη του Ιπποδροµιακού στοιχήµατος που προβλέπεται από την µεταξύ τους σύµβαση. Η αιτούµενη αποζηµίωση ανέρχεται στο ποσό των ρχ Επίσης υπάρχουν Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

10 αγωγές ευκαιριακά απασχολούµενου προσωπικού και ιδιωτών συνολικού ποσού ρχ Η διοίκηση της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. εκτιµά ότι η επίπτωση τυχόν αρνητικής έκβασης των διαφορών στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δεν θα είναι σηµαντική και γι αυτό δεν έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της περιόδου το ύψος της οποίας δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε. 3) Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε την 19/ απόφασή του διένειµε προµέρισµα για την χρήση 2001, συνολικού ποσού ρχ το οποίο συµπεριλαµβάνεται αφαιρετικά στο κονδύλι των Υποχρεώσεων του Παθητικού «Μερίσµατα Πληρωτέα» και τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 4) Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2000 και 2001 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις για αυτές τις χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Oι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Παρασκευόπουλος Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της ιοίκησης της Εταιρίας και των ιδίων και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (Φόρος εισοδήµατος, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Α.Π., Φ.Μ.Υ.), από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο µέχρι και τη χρήση 1999, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων διενεργήθηκε εντός του έτους 2000 και προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους ρχ ( χιλ.) Οι φόροι και τα πρόστιµα που προσδιορίστηκαν µετά από συµβιβασµό ανέρχονται σε ρχ ( χιλ.) Πρόσθετοι φόροι ύψους ρχ εκατ. ( χιλ.) περίπου που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων , επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης που αναλογούν. Οι πρόσθετοι φόροι ύψους ρχ εκατ. ( χιλ.) που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων , επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης Για την αποπληρωµή των παραπάνω φόρων και προστίµων, είχαν καταβληθεί µέχρι την 31 η εκεµβρίου 2001 ρχ εκατ. ( χιλ.). Το υπόλοιπο ποσό ρχ εκατ. ( χιλ.) θα αποπληρωθεί σε µηνιαίες δόσεις µέχρι την 24 η Νοεµβρίου Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

11 4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Οικονοµικά Μεγέθη 2001: Υψηλοί Ρυθµοί Ανάπτυξης Υψηλή Μερισµατική Απόδοση Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ως ανώνυµη εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, αποτελεί µία από πιο κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις και κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο των εταιριών ψυχαγωγίας. Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας στη χρήση 2001 παρουσίασαν σηµαντική αύξηση, επιβεβαιώνοντας την τροχιά της δυναµικής ανάπτυξης, στην οποία έχει εισέλθει η Εταιρία την περίοδο Κύκλος Εργασιών (Εκατ ( Εκατ. ) +188% Το 2001 ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 24% έναντι του 2000, ενώ σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σχέση µε το 1999, κυρίως εξαιτίας της επιτυχούς πορείας του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και της ανάκαµψης των αριθµολαχείων ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ. Μικτό Κέρδος *(Εκατ Εκατ. ) +90% Λειτουργικά Κέρδη* (Εκατ Εκατ. ) +98% * Προ αποσβέσεων * Προ αποσβέσεων Αντίστοιχα τα µικτά και λειτουργικά προ αποσβέσεων κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 1999, µε αποτέλεσµα τα προ φόρων κέρδη του 2001 να ανέλθουν σε ρ εκατ. ( χιλ.) παρουσιάζοντας αύξηση 14,4% σε σχέση µε το 2000 και 82,5% σε σχέση µε το Σηµειώνεται ότι από το µικτό κέρδος του 2001 έχουν ήδη αφαιρεθεί οι αποδόσεις προς την Κυπριακή ηµοκρατία ρχ εκατ. ( χιλ.), που ενσωµατώνονται πλέον στο κόστος πωλήσεων, σε αντίθεση µε τις προηγούµενες χρήσεις που αποδίδονταν µέσω του πίνακα διάθεσης. Κέρδη προ φόρων (Εκατ ( Εκατ. ) +82% Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

12 Με τα αποτελέσµατα αυτά η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναδεικνύεται σε µια από τις πλέον κερδοφόρες εταιρίες του Χ.Α.Α. Τα καθαρά κέρδη (µετά τους φόρους και τις επιχορηγήσεις - αποδόσεις παιγνίων) παρουσίασαν την περίοδο άνοδο 4.058%, ανερχόµενα το 2001 σε ρχ εκατ. ( χιλ.) έναντι ρχ εκατ. ( χιλ.) το Σηµαντική επίδραση στην παραπάνω µεταβολή είχε η παύση καταβολής επιχορηγήσεων από την 1 η Ιανουαρίου 2001, µε αποτέλεσµα η ΟΠΑΠ Α.Ε. λόγω των σηµαντικών ταµειακών της διαθεσίµων και της ανοδικής πορείας των οικονοµικών της µεγεθών, να διανείµει στις 25 Σεπτεµβρίου του 2001 προµέρισµα 0,17 ( ρχ. 58) ανά µετοχή, ενώ το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, τη διανοµή µερίσµατος 0,43 ( ρχ. 146,5225) ανά µετοχή, διαµορφώνοντας το συνολικό µέρισµα για τη χρήση 2001 στα 0,60 ( ρχ. 204,5225). Βάσει της ανωτέρω µερισµατικής πολιτικής, διανέµεται στους µετόχους το 85% των καθαρών κερδών µετά το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού και η µερισµατική απόδοση της µετοχής, µε βάση την τιµή της 31 ης Μαΐου 2002, διαµορφώνεται σε 7,3%, δηλαδή σε επίπεδα ανώτερα των περισσότερων εισηγµένων εταιριών. Η υψηλή λειτουργική κερδοφορία της Εταιρίας, η παύση των επιχορηγήσεων και ο σχηµατισµός του τακτικού και έκτακτου αποθεµατικού στη χρήση 2001 οδήγησαν σε υπερδιπλασιασµό (+126%) των ιδίων κεφαλαίων της από ρχ εκατ. ( χιλ.) στη χρήση 1999 σε ρχ εκατ. ( χιλ.) στη χρήση Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (µέσος όρος χρήσης) βάσει των κερδών προ φόρων ανήλθε το 2001 στο 294,5%, αναδεικνύοντας την υψηλή κερδοφορία της Εταιρίας σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαιά της. Τα παραπάνω οικονοµικά δεδοµένα δίνουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει ευχερώς το επενδυτικό της πρόγραµµα, το οποίο µέσω της σχεδιαζόµενης διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών νέας γενιάς, της τεχνολογικής της αναβάθµισης, της επέκτασης σε νέες δραστηριότητες και χώρες θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας. 4.2 ιακοπή των Επιχορηγήσεων προς Αθλητικούς και Κοινωνικούς Φορείς (πλην Ε.Σ.Α.Π.Ε. Κύπρου) Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν.2843/2000, από την 1 Ιανουαρίου 2001 έπαυσε η καταβολή κάθε επιχορήγησης άµεσης ή έµµεσης προς οποιονδήποτε φορέα δηµόσιο ή ιδιωτικό, πλην του Ελληνικού Συνδέσµου Ανωνύµων Ποδοσφαιρικών Εταιριών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.) και των Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιριών (Π.Α.Ε.), οι οποίοι επιχορηγούνται, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς, µε ποσοστό 8% επί των ακαθαρίστων εσόδων του ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Ειδικότερα, ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. βάσει του άρθρου 102 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/ ) περί ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 27, παρ. 4, του Ν. 2843/2000, επιχορηγείται σήµερα µε 0,5% από τα ακαθάριστα έσοδα του ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, αφαιρουµένων των δικαιωµάτων των πρακτόρων για τις λειτουργικές δαπάνες του, ενώ ένα πρόσθετο 0,5% του δίδεται για έργα συντήρησης ποδοσφαιρικών γηπέδων. Οι Π.Α.Ε. της Α Eθνικής Kατηγορίας επιχορηγούνται µε 3% από τα ακαθάριστα έσοδα του ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, αφαιρουµένων των δικαιωµάτων των πρακτόρων, οι Π.Α.Ε. της Β Eθνικής Kατηγορίας µε 2,25% και οι Π.Α.Ε. της Γ Eθνικής Kατηγορίας µε 1,75%. Με απόφαση του αρµοδίου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από γνώµη του ΕΣΑΠΕ, το ποσοστό της επιχορήγησης (8%) επανακαθορίζεται, αν αναδιαρθρωθούν τα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα. Σηµειώνεται ότι, βάσει της διακρατικής συµφωνίας της 25 ης Ιανουαρίου 2001, µεταξύ της Ελληνικής και Κυπριακής Κυβέρνησης, διατηρείται το καθεστώς επιχορηγήσεων στο Πάγιο Ταµείο της Κυπριακής ηµοκρατίας. Όµως, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες επαναδιαπραγµάτευσης της υφιστάµενης διακρατικής συµφωνίας, ώστε η ΟΠΑΠ Α.Ε. να έχει οικονοµικό όφελος από τη δραστηριοποίησή της στη Μεγαλόνησο. Επίσης εξετάζεται η επέκταση της διεξαγωγής στην Κύπρο και του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

13 4.3 Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις - ιαιτησία Η Εταιρία την 31 Μαρτίου 2002 ήταν αντίδικος στις ακόλουθες εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις: Ένας ιδιώτης έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της Εταιρίας ισχυριζόµενος ότι µία απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου (που υποτίθεται ότι αποθάρρυνε τους πράκτορες να συνάψουν µαζί του µια σύµβαση διάθεσης κάποιας ηλεκτρονικής κάρτας, παρόµοιας µε πιστωτική κάρτα) τον παρεµπόδισε από το να κερδίσει ένα σηµαντικό ποσό. Η αξίωσή του είναι της τάξεως των 27,9 εκατοµµυρίων περίπου. Η συζήτηση έχει οριστεί για τις 25 Σεπτεµβρίου Η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η αξίωση είναι εντελώς αβάσιµη. Η εταιρία Fixtures Marketing Limited έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων εναντίον της Εταιρίας µε σκοπό να της απαγορεύσει να χρησιµοποιεί τη λίστα ποδοσφαιρικών αγώνων του Αγγλικού και Σκοτσέζικου πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου. Η συζήτηση της αίτησης πραγµατοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2002 και αναµένεται η απόφαση εντός του Ιουνίου του Η άµυνα της Εταιρίας κατά αυτής της αξίωσης ήταν σθεναρή και η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η αίτηση της Fixtures Marketing Limited δεν θα έχει επιτυχία - ωστόσο κάτι τέτοιο δεν µπορεί να εξασφαλιστεί. Με βάση τους ισχυρισµούς µιας επαγγελµατικής οργάνωσης πρακτόρων τον Μάρτιο του 2002, η Εισαγγελία Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη εναντίον των µελών του τρέχοντος διοικητικού συµβουλίου της Εταιρίας αλλά και προηγούµενων διοικητικών συµβουλίων σε σχέση µε τη διαχείριση του κεφαλαίου εγγύησης των πρακτόρων. Η επαγγελµατική οργάνωση των πρακτόρων ισχυρίζεται ότι η Εταιρία δεν ήταν επαρκώς επιµελής στην όχληση πρακτόρων που παραλείπουν την εκπλήρωση υποχρεώσεων και ότι η Εταιρία πριν επιδιώξει επαρκώς την ικανοποίησή της, χρησιµοποίησε ποσά από το κεφάλαιο εγγύησης για να καλύψει οφειλές των πρακτόρων. Η διοίκηση της Εταιρίας δεν πιστεύει ότι η εξέλιξη της δίωξης θα έχει δυσµενή επίδραση στην οικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα λειτουργίας της Εταιρίας. Υφίστανται αγωγές απασχολούµενου προσωπικού (τυπογράφων) της ΟΠΑΠ Α.Ε. ύψους ρχ. 58 εκατ. ( 170 χιλ.), οι οποίες οδηγούνται σε τελική ρύθµιση. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει ασκήσει αγωγές κατά συνεργαζόµενων πρακτόρων συνολικού ύψους ρχ εκατ. ( χιλ.). Σηµειώνεται ότι ένας σηµαντικός αριθµός αυτών των αγωγών βρίσκεται στο στάδιο της σταδιακής εξόφλησης µετά από σχετική συµφωνία µε την ΟΠΑΠ Α.Ε. Σύµφωνα µε εκτίµηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρίας το ποσοστό επιτυχίας των αγωγών πρέπει να υπερβεί το 70% περίπου. ιαιτησία Η κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ INTRALOT INTERNATIONAL L.T.D. προσέφυγε στη διαιτησία κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε., ως προς τη διαφορά που έχει προκύψει στο πλαίσιο της σύµβασης για το ιπποδροµιακό κυνοδροµιακό στοίχηµα. Με την αίτηση προσφυγής στην διαιτησία, την 7 η Μαΐου 2001 η κοινοπραξία προβάλλει αξιώσεις έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την καταβολή αποζηµίωσης για θετική ζηµία α) ποσού ρχ. 139 εκατ. ( 407 χιλ.) για δαπάνη που έχει ήδη όπως ισχυρίζεται πραγµατοποιήσει και β) ποσού ρχ. 185 εκατ. ( 543 χιλ.) για αµοιβή της LADBROKES για κάθε χρόνο καθυστέρησης και µέχρι την ηµεροµηνία ενάρξεως του ιπποδροµιακού - κυνοδροµιακού στοιχήµατος και γ) για αποθετική ζηµία ποσού ρχ εκατ. ( χιλ.) για κάθε χρόνο καθυστέρησης και µέχρι την έναρξη του ιπποδροµιακού - κυνοδροµιακού στοιχήµατος. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι θα αποκρούσει συνολικά τις αξιώσεις της κοινοπραξίας και ότι σε κάθε περίπτωση η όποια έκβαση της διαφοράς δεν θα έχει σηµαντική επίπτωση στα οικονοµικά Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

14 αποτελέσµατα της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθόσον οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται τα ποσά των αξιώσεων της κοινοπραξίας δεν είναι εύλογες. 4.4 ηµόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία, δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

15 5 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών την 25 Απριλίου Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Ο.Π.Α.Π. A.E. της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα, από την πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσης έως και την 31 η Μαίου 2002 σε συνδυασµό µε τη µηνιαία ανώτατη και κατώτατη τιµή καθώς και τον όγκο συναλλαγών, σε τεµάχια και αξία. Όγκος- Τεµάχια Αξία Όγκου Συναλλαγών σε Ευρώ Ηµεροµηνία Ανώτατη Τιµή Κατώτατη Τιµή Κλείσιµο 25/4/2001 6,32 5,52 5, Απρίλιος ,22 5,22 5, Μάιος ,74 5,16 5, Ιούνιος ,44 4,14 4, Ιούλιος ,64 4,3 5, Αύγουστος ,08 5,56 5, Σεπτέµβριος ,96 4,32 5, Οκτώβριος ,04 5,24 5, Νοέµβριος ,38 5,98 7, εκέµβριος ,28 6,7 7, Ιανουάριος ,88 7,26 8, Φεβρουάριος ,28 8,52 8, Μάρτιος ,18 8,02 8, Απρίλιος ,78 8 8, Μάιος ,32 8,08 8, ΤΕΜΑΧΙΑ /25/01 05/10/01 05/24/01 06/08/01 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 06/22/01 07/06/01 07/20/01 08/03/01 08/20/01 09/03/01 09/17/01 10/01/01 10/15/01 10/29/01 11/12/01 11/26/01 12/10/01 12/24/01 01/11/02 01/25/02 02/08/02 02/22/02 03/08/02 03/26/02 04/11/02 04/25/02 05/15/02 05/29/02 ΕΥΡΩ Όγκος Κλείσιµο Από τις 8 Μαίου 2002 η µετοχή της ΟΠΑΠ Α.Ε. συµπεριλαµβάνεται στο υπολογισµό του Γενικού είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µε συντελεστή στάθµισης 4,61%, κατατάσσοντας τη µετοχή µέσα στις εννέα µε τη µεγαλύτερη επίδραση στο Γενικό είκτη. Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

16 Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διακύµανση της τιµής της µετοχής σε σχέση µε το Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών για την περίοδο ΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΗΣ ΟΠΑΠ 180 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΟΠΑΠ /4/2001 8/5/ /5/2001 5/6/ /6/2001 3/7/ /7/ /7/ /8/ /8/ /9/ /9/2001 9/10/ /10/2001 6/11/ /11/2001 4/12/ /12/2001 1/1/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/ /3/2002 9/4/ /4/2002 7/5/ /5/2002 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

17 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Π.Α.Π. A.E. 6.1 Γενικές Πληροφορίες Ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) συστάθηκε το 1958, ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..), δυνάµει του Β.. της από 20 εκεµβρίου 1958, ύστερα από εξουσιοδότηση που εδόθη µε την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν /1958. Με το υπ αριθµ. Π.. 228/1999 (ΦΕΚ Α 193/ ) και κατ επιταγή του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισµός των ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και άλλες διατάξεις» καθώς και του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιριών», ο ΟΠΑΠ µετετράπη σε Ανώνυµη Εταιρία και καταρτίσθηκε το αρχικό καταστατικό του το οποίο δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως την Η νέα επωνυµία της Εταιρίας ορίστηκε ως Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.). Το υπ αριθ σήµα «ΟΠΑΠ, στην Υπηρεσία του Αθλητισµού και του Πολιτισµού» (κλάσεις 16, 36 και 41) έχει γίνει δεκτό µε την υπ αριθ. 4446/2000 απόφαση της ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) µε αριθµό 46329/06/Β/00/15, η διάρκειά της ορίστηκε σε 100 έτη αρχόµενη από την 21η Σεπτεµβρίου 1999 και λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία του Κατά τη διάρκεια της 1ης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας, της χορηγήθηκε ο Α.Φ.Μ.: Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει εγγραφεί στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών µε αριθµό µητρώου Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Κολωνού 2. Η Εταιρία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. 442/ (ΦΕΚ 23/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας - Οικονοµικών και Πολιτισµού και τροποποιήθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη (ΦΕΚ 1802/ ), έχει ως ακολούθως: (α) Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΤΖΟΚΕΡ, ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΣΟΥΠΕΡ 3, ΣΟΥΠΕΡ 4, 5 από 35, και των ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Η ΜΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ στα πάσης φύσεως ατοµικά ή οµαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχηµάτων, καθώς και άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασµό των ανωτέρω, που στο µέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην Εταιρία η λειτουργία και διεξαγωγή του σε ολόκληρη τη χώρα και εκτός αυτής. Η Εταιρία λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο µε το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της. (β) Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την Εταιρία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο µέλλον από την Εταιρία, ασκείται κατ' αποκλειστικότητα από αυτήν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. (γ) Η εκπόνηση οικονοµικών, οικονοµοτεχνικών, τεχνικών και εµπορικών µελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών, για δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. (δ) Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί µε την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκµετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η µεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωµένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σηµεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρίας, Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

18 αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και, ιδιαίτερα, στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής. (ε) Η διαφήµιση µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσο των παιχνιδιών που διεξάγει και η ανάληψη χορηγιών που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και συνδυάζονται µε την προβολή της Εταιρίας και την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της. (στ) Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων. (ζ) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδοµής της Εταιρίας για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. (η) Η Εταιρία µπορεί να οργανώνει, λειτουργεί και διεξάγει τα παιχνίδια της ή οποιαδήποτε άλλα παιχνίδια και σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον αναληφθεί µε οποιονδήποτε τρόπο η οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή τους από την Εταιρία από φορέα χώρας του εξωτερικού, ηµόσιο ή Ιδιωτικό. Η Εταιρία στην περίπτωση αυτή λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο, προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο καθώς και η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που τις ανατίθενται, µε τρόπο που καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και δεν θίγεται η φήµη και το κύρος της, στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών, συµµορφούµενη µε τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας, στην οποία της ανατίθεται η οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρία δύναται είτε µόνη της είτε σε συνεργασία µε τρίτους: 1. Να συνάπτει συµβάσεις µε φορείς του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς και υπό τον όρο ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες που προκύπτουν από τις συµβάσεις αυτές θα βαρύνουν το φορέα στον οποίο θα συµφωνείται να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές. 2. Να συµµετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, ιεθνείς ή συναφείς Οργανισµούς. 3. Να ιδρύει κατ αποκλειστικότητα στην ηµεδαπή καθώς και στην αλλοδαπή υποκαταστήµατα ή γραφεία σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µε απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, που προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους. 4. Να ιδρύει σε όλη τη χώρα πρακτορεία που πρακτορεύονται εν γένει παιχνίδια της Εταιρίας και να χορηγεί άδειες λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για ένα ή περισσότερα από τα παιχνίδια της, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται. 5. Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συµβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, Κράτη ή ιεθνείς Οργανισµούς στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, στον τοµέα των τυχερώντεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών γνώσεων ή τεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασµό των ανωτέρω. 6. Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναµικό, µισθωτούς ή όχι, για την απασχόλησή τους στην Εταιρία. 7. Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαµβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγµατικές, οµόλογα ή οµολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασµό της Εταιρίας. 8. Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους µε σύσταση εµπραγµάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις σε ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρίας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Ειδικά για τους εργαζόµενους στην Εταιρία, επιτρέπεται να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις της µε παρακράτηση µέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους. 9. Να αναλαµβάνει κάθε εµπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενη µε τους σκοπούς της Εταιρίας. 10. Να προβαίνει στη σύσταση Εταιριών ή κοινοπραξιών, ή να διαχειρίζεται ή να συµµετέχει σε εταιρίες ή κοινοπραξίες και να αποκτά µετοχές ή µερίδια των εταιριών αυτών. Η Εταιρία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστηµονικό και εξειδικευµένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον τρίτο και δεν θα θίγεται η οµαλή και ασφαλής λειτουργία αυτής. Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

19 6.2 Σύντοµο Ιστορικό Τα σηµαντικότερα γεγονότα που σηµατοδότησαν την εξέλιξη της Εταιρίας από την ίδρυσή της το 1958 αναφέρονται ακολούθως: 1958: Σύσταση του ΟΠΑΠ Ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) συστάθηκε το 1958, ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου. Αρχικός σκοπός του ήταν η εν γένει οργάνωση και λειτουργία του ελτίου Προγνωστικών Ποδοσφαιρικών Αγώνων (το γνωστό ΠΡΟΠΟ), το έσοδο από τη λειτουργία του οποίου περιλαµβανόταν µεταξύ των πόρων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν /1957. Ο ΟΠΑΠ από ιδρύσεώς του απελάµβανε πλήρη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια (άρθρο 6 του Ν /1958), ενώ υπόκειντο σε διοικητικό έλεγχο ενεργούµενο από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, καθώς και σε οικονοµικό έλεγχο ενεργούµενο από Ειδική Επιτροπή από ανώτατους οικονοµικούς υπαλλήλους. 1959: Εισαγωγή του ΠΡΟΠΟ Με το από 20/12/1958 Β.. (ΦΕΚ Α 227/ ) η ΟΠΑΠ Α.Ε. εισήγαγε το ελτίο Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, το γνωστό ΠΡΟΠΟ, το οποίο µέχρι το 1990 αποτέλεσε το µοναδικό τυχερό παιχνίδι της Εταιρίας µε ευρεία απήχηση στο κοινό. Το ΠΡΟΠΟ επί µια 30ετία, µέσω των επιχορηγήσεων του ΟΠΑΠ, αποτέλεσε έναν από τους σηµαντικότερους χρηµατοδότες του ελληνικού αθλητισµού. 1990: Εισαγωγή του ΛΟΤΤΟ Στην χρήση 1990 η Εταιρία ξεκίνησε τη διεξαγωγή του αριθµολαχείου ΛΟΤΤΟ. Αρχικά η εισαγωγή του παιχνιδιού απέφερε θεαµατικές εισπράξεις υπερβαίνοντας τα ρχ εκατ. ( χιλ.) την χρήση 1991, ενώ µέχρι το 1993 παρατηρήθηκε µια µείωση στον αριθµό των στηλών µε τις καθαρές εισπράξεις να παρουσιάζουν πτωτική πορεία. Το 1994 παρατηρήθηκε αύξηση στις συνολικές εισπράξεις του ΛΟΤΤΟ, η οποία οφειλόταν καθαρά στην αύξηση της τιµής της στήλης κατά 67%. Από το 1996 και µετά συνεχίστηκε η καθοδική πορεία του ΛΟΤΤΟ ως αποτέλεσµα της εισαγωγής νέων ανταγωνιστικών παιχνιδιών και του γενικότερου κορεσµού στο συγκεκριµένο παιχνίδι. 1992: Εισαγωγή του ΠΡΟΤΟ Στην χρήση 1992 ξεκίνησε το ΠΡΟΤΟ. Μέχρι το 1995, η δραστηριότητα του ΠΡΟΤΟ χαρακτηρίστηκε από συνεχή αύξηση τόσο των καθαρών του εισπράξεων όσο και των αποδόσεών του σε στήλες. Από το 1998 άρχισε η καθοδική πορεία του παιχνιδιού, πιθανότατα λόγω της αντίστοιχης καθοδικής πορείας του ΛΟΤΤΟ, σε συνδυασµό µε το οποίο παιζόταν. Στη χρήση 2001 το ΠΡΟΤΟ παρουσίασε σηµαντική ανάκαµψη, αυξάνοντας τις πωλήσεις του κατά 18% έναντι της χρήσης Σηµειώνεται ότι το παιχνίδι παίζεται πλέον, τόσο στα δελτία ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, όσο και σε ανεξάρτητο δελτίο. 1996: Εισαγωγή του ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ Στην χρήση 1996 εισήχθηκε το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Ο αριθµός διαγωνισµών του ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ παρουσίασε συνεχή αύξηση από την εισαγωγή, όµως παρέµεινε περιφερειακό παιχνίδι σε σχέση µε τα υπόλοιπα παιχνίδια της Εταιρίας, τόσο από άποψη συνολικών εισπράξεων, όσο και από άποψη εισπράξεων ανά διαγωνισµό. 1997: Προσθήκη της κατηγορίας ΣΟΥΠΕΡ-13 στο ΠΡΟΠΟ Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

20 Με την προσθήκη της κατηγορίας ΣΟΥΠΕΡ-13 στο ΠΡΟΠΟ, ο αριθµός διαγωνισµών του ΠΡΟΠΟ βρέθηκε στα υψηλότερα ιστορικά επίπεδα, έχοντας ξεπεράσει τους 140 διαγωνισµούς, παρουσιάζοντας εισπράξεις άνω των ρχ εκατ.( χιλ.). Την επόµενη διετία η άνοδος αυτή δεν συνεχίστηκε πιθανότατα λόγω της εισαγωγής του ΤΖΟΚΕΡ, καθώς οι εισπράξεις από το ΠΡΟΠΟ ακολούθησαν ελαφρώς πτωτική πορεία. 1997: Εισαγωγή του ΤΖΟΚΕΡ Το Νοέµβριο του 1997 άρχισε η διοργάνωση του ΤΖΟΚΕΡ. Από την εισαγωγή του κατέλαβε την πρώτη θέση στα µερίδια των παιχνιδιών της Εταιρίας, επαναλαµβάνοντας σε µικρότερο βαθµό την επιτυχία του ΛΟΤΤΟ. Το ΤΖΟΚΕΡ παραµένει το δεύτερο πιο δηµοφιλές παιχνίδι της Εταιρίας. 1999: Μετατροπή του ΟΠΑΠ σε Ανώνυµη Εταιρία Το 1999 ο Οργανισµός ΟΠΑΠ µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρία και καταρτίσθηκε το νέο καταστατικό του (Π.. 228/1999, ΦΕΚ Α 193), ενώ στο άρθρο 1 του Καταστατικού ορίσθηκε η επωνυµία της Εταιρίας σε Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε., και σε συντοµογραφία ΟΠΑΠ Α.Ε : Εισαγωγή του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Από την , η ΟΠΑΠ Α.Ε. άρχισε να διεξάγει σε συνεργασία µε ιδιωτική εταιρία το πρώτο παιχνίδι Στοιχήµατος Προκαθορισµένης Απόδοσης που αφορά σε αγώνες Ποδοσφαίρου και Μπάσκετ ξένων διοργανώσεων. Από τις αρχές του 2001 το παιχνίδι επεκτάθηκε και σε αγώνες αυτοκινήτων Formula : Μετοχοποίηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. Με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 27 τον Ν.2843/2000 ορίσθηκε ότι, το ηµόσιο δύναται να διαθέσει σε επενδυτές µέσω του Χ.Α.Α. ποσοστό έως 49% του εκάστοτε µετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. 2000: Σύµβαση Αποκλειστικότητας µεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού ηµοσίου Με την από σύµβαση που συνάφθηκε µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και της Εταιρίας, παραχωρήθηκε για 20 έτη το αποκλειστικό δικαίωµα της διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας από την ΟΠΑΠ Α.Ε., των παιχνιδιών που διεξάγονται σήµερα από την Εταιρία δηλ. ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ καθώς και των παιχνιδιών ΜΠΙΝΓΚΟ- ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝ0, αριθµολαχείο 5 ΑΠΟ 35, ΣΟΥΠΕΡ 3, και ΣΟΥΠΕΡ 4, που πρόκειται να διεξαχθούν από την Εταιρία στο µέλλον. Η αξία του δικαιώµατος προσδιορίστηκε σε ρχ εκατ. ( χιλ.). Επίσης παραχωρήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η δυνατότητα να διενεργεί κατ αποκλειστικότητα κάθε παιχνίδι που αφορά σε αθλητικά γεγονότα και το δικαίωµα της πρώτης προτίµησης για κάθε νέο παιχνίδι, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 27 (παρ. 9α) του Ν. 2843/ : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε ρχ εκατ. Κατά την 1η και 2η Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 15η εκεµβρίου 2000, µετά από διαδοχικές αυξήσεις, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ρχ εκατ.( χιλ.) Στην 3η συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, την 21η εκεµβρίου 2000 πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ύψους ρχ εκατ. ( χιλ.), καθώς και η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ εκατ. ( χιλ.), ενώ την 22η Ιανουαρίου 2001 (Αριθ.Πρωτ /00) καταχωρήθηκε η πιστοποίησή τους από το.σ. στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 515/ ). Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 Πωλήσεις: 2,289.8 εκ. Ευρώ έναντι 1,709.0 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2005 (αύξηση 34.0%) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 21/11/, ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις του εννεαµήνου του, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007 ΟΠΑΠΑ.Ε Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2007 1 Περιεχόµενα ΑνασκόπησηΕταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 ΑνασκόπησηΕταιρίας 3 ΗΟΠΑΠ Α.Ε. µε µια µατιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 Πωλήσεις: 4.633,4 εκ. ευρώ έναντι 3.695,2 εκ. ευρώ το 2005 (αύξηση 25,4%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 20 Πωλήσεις: 3.374,1 εκ. Ευρώ έναντι 2.599,4 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 29,8%) Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Φεβρουάριος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Φεβρουάριος 2007 ΟΠΑΠΑ.Ε Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Φεβρουάριος 2007 1 Περιεχόµενα ΑνασκόπησηΕταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 ΑνασκόπησηΕταιρίας 3 ΗΟΠΑΠ Α.Ε. µε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 Πωλήσεις:5.065,8 εκ. ευρώ έναντι 4.633,4 εκ. ευρώ το 2006 (αύξηση 9,3%) Προσαρµοσµένα κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30. Σεπτεµβρίου 2007.

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30. Σεπτεµβρίου 2007. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2007 Πωλήσεις: 3.543,9 εκ. ευρώ έναντι 3.374,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 5,0%)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7 A. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΣ. 4.1 Σκοποί της εταιρείας είναι οι εξής:

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΣ. 4.1 Σκοποί της εταιρείας είναι οι εξής: ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΣ 4.1 Σκοποί της εταιρείας είναι οι εξής: 1. α. Η αντιπροσώπευση και η διαµεσολάβηση επί προµήθεια σε πωλήσεις ειδών και εγκαταστάσεων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλειστικά και

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 Πωλήσεις: 5.519,6 εκ. ευρώ έναντι 5.065,8 εκ. ευρώ το 2007 (αύξηση 9,0%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα