ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΠΑΠ A.E ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικονοµικά Μεγέθη ιακοπή των Επιχορηγήσεων προς Αθλητικούς και Κοινωνικούς Φορείς (πλην Ε.Σ.Α.Π.Ε. Κύπρου) Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις - ιαιτησία ηµόσιες Προσφορές ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Π.Α.Π. A.E Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Ανάλυση ραστηριότητας ιαδικασία ιεξαγωγής των Παιχνιδιών Ανάλυση - Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Κλάδος τυχερών παιχνιδιών Μερίδια Αγοράς Προµηθευτές - Συµβάσεις ίκτυο Πωλήσεων - Πελάτες Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Ακίνητα Μισθωµένα από την ΟΠΑΠ Α.Ε Μεταφορικά Μέσα Μηχανήµατα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστικές Καλύψεις Επενδύσεις Περιόδου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Κατάλογος Προσώπων που ύνανται να Καταρτίζουν Συναλλαγές Βάσει Προϋποθέσεων Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ραστηριότητα...56 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

3 8.2 Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές χρήσεων ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τη ιαχειριστική Χρήση Οικονοµικές Καταστάσεις Ο.Π.Α.Π. A.E Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

4 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κύριοι Μέτοχοι, Με τη χρονιά που πέρασε, έκλεισε εντυπωσιακά η δεύτερη εταιρική χρήση της ΟΠΑΠ Α.Ε. Για µια ακόµα φορά τα αποτελέσµατα ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη αποδεικνύοντας έτσι ότι η Εταιρία µας έχει την δυναµική και την ικανότητα να επιτυγχάνει µε τον καλύτερο τρόπο ακόµα και τους πιο δύσκολους στόχους. Τα οικονοµικά µεγέθη για το έτος 2001 διαµορφώθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση σε σύγκριση µε αυτά του Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε στα 1.799,4 εκατ., έναντι 1.448,7 εκατ. το 2000 (αύξηση 24,2%) και τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 374 εκατ., έναντι 326,8 εκατ. το 2000 (αύξηση 14,4%). Η ΟΠΑΠ Α.Ε δραστηριοποιούµενη σε µια δυναµική και ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, αυτή των τυχερών παιχνιδιών, όχι µόνο διατήρησε την ηγετική θέση που κατείχε, αλλά διεύρυνε ικανοποιητικά το µερίδιό της σ αυτήν, το οποίο από 37,6% το 2000 ξεπέρασε το 41% το Το 2001 όµως δεν ήταν µόνο µια χρονιά ιδιαίτερης ανάπτυξης και κερδοφορίας για την ΟΠΑΠ Α.Ε. αλλά και ένας σηµαντικός σταθµός στην πορεία της, αφού σηµατοδοτήθηκε από την είσοδο των µετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. Ο αποκλειστικός µέτοχος της Εταιρίας - το Ελληνικό ηµόσιο - διέθεσε τον Απρίλιο του 2001, µέσω δηµόσιας εγγραφής και ιδιωτικής τοποθέτησης στα επενδυτικό κοινό, ποσοστό 5,4% των µετοχών του. Η αποτίµηση της ΟΠΑΠ Α.Ε κατά την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α ανήλθε περίπου στα εκατ. και η τιµή εισαγωγής της µετοχής της ( 5,5) ήταν ιδιαίτερα ελκυστική. Οι εντυπωσιακοί ρυθµοί ανάπτυξης της Εταιρίας µας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι προοπτικές της, αλλά και η αναµενόµενη υψηλή µερισµατική απόδοση προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον, µε αποτέλεσµα σήµερα και παρά το αρνητικό χρηµατιστηριακό κλίµα της περιόδου που διανύουµε, η µετοχή να διαπραγµατεύεται στην περιοχή των 8. Στο γεγονός αυτό βέβαια, συνέβαλαν και οι προσπάθειες που κατέβαλε η ιοίκηση της Εταιρίας, να ικανοποιήσει το επενδυτικό κοινό. Στα πλαίσια αυτά, ο κύριος µέτοχος διένειµε 1 δωρεάν ανά 10 µετοχές στους ιδιώτες επενδυτές της δηµόσιας εγγραφής και η Εταιρία διένειµε προµέρισµα 0,17 ( ρχ. 58) µε βάση τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα του Α εξαµήνου του Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχοντας σαν πρωταρχικό του µέληµα την ικανοποίηση των µετόχων της αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την διανοµή µερίσµατος 0,60 ( ρχ. 204,5) ανά µετοχή. Μετά δε την αφαίρεση του προµερίσµατος των 0,17 ( ρχ. 58) ανά µετοχή το υπόλοιπο µέρισµα διαµορφώνεται στα 0,43 ( ρχ. 146,5). Με βάση το παραπάνω προτεινόµενο µέρισµα, η µερισµατική απόδοση διαµορφώνεται, µε βάση τη σηµερινή τιµή της µετοχής, σε επίπεδα πάνω από 7%. Παράλληλα, για το 2002, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει θέσει ακόµα υψηλότερους στόχους ανάπτυξης και κερδοφορίας. Ήδη τα αποτελέσµατα του Α τριµήνου προµηνύουν την επιτυχία τους. Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

5 Για την επίτευξη των στόχων αυτών η Εταιρία µας: Έχει δροµολογήσει και προετοιµάζει την καθιέρωση των νέων παιγνιδιών ΣΟΥΠΕΡ 3, ΕΧΤΡΑ 5, ΚΙΝΟ και ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ. Προχωρά στον εκσυγχρονισµό του τεχνολογικού της εξοπλισµού, που είναι απαραίτητος για την εισαγωγή των νέων παιγνιδιών, την αναβάθµιση του δικτύου πωλήσεων και την γενικότερη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους παίκτες. Έχει σχεδιάσει την διοικητική ανασυγκρότησή της µε ταυτόχρονη πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού. Μελετά τα απαραίτητα στοιχεία και τις διαδικασίες για την επέκταση της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας και εκτός Ελλάδας, επιδιώκοντας να αναλάβει έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και σε χώρες της Μεσογείου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδιάζει την ανάληψη νέων επιχειρηµατικών δράσεων εκµεταλλευόµενη τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που παρέχει το σύγχρονο δίκτυο πωλήσεων που διαθέτει. Με αίσθηµα ευθύνης που πάντα επιδεικνύει η Εταιρία µας θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχει τους στόχους της και είµαστε βέβαιοι ότι έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του επενδυτικού κοινού. Τελειώνοντας, θα ήθελα εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου να εκφράσω στο προσωπικό, τους πράκτορες ΟΠΑΠ και σε όλους τους συνεργάτες µας, τις ευχαριστίες µας για την συµβολή τους στην ανάπτυξη της Εταιρίας και επιτυχή πορεία της. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2002 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

6 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΠΑΠ A.E. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. (σε εκατ. ρχ.) (σε χιλιάδες ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σύνολο Κύκλου εργασιών Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) (1) Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (1) Έκτακτα Αποτελέσµατα (1.256) (307) (902) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. & Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων (2) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων (3) Συνολικό Μέρισµα (4) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (5) Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (6) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) (σε ραχµές) (σε ) 2001 (σε ) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων ,58 1,26 Κέρδη προ Φόρων ,47 1,17 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ & Λοιπές µη ,05 0,75 Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Λοιπές µη ,05 0,74 Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων Μέρισµα / Μετοχή (4) ,02 0,60 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 1999 αποτυπώνονται σε pro forma οικονοµική κατάσταση. Η 1 η εταιρική χρήση της ΟΠΑΠ Α.Ε. αφορά στη χρήση 2000 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2000). Παρατηρήσεις: (1) Οι αποσβέσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα, όπως στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα χρήσης, αλλά αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων. Ο καταµερισµός τους ανά κέντρο κόστους έχει ως εξής: Ανάλυση Αποσβέσεων (σε Εκατ. ρχ.) (χιλ. ) 2001 (χιλ. ) Αποσβέσεις στο Κόστος Πωλήσεων Αποσβέσεις στα Έξοδα ιοίκησης Αποσβέσεις στο Κόστος ιάθεσης Σύνολο Αποσβέσεων (2) Στον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της περιόδου, το κονδύλι «Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων» αφορά στη συµµετοχή κρατικών και κοινωνικών Φορέων στα έσοδα των παιχνιδιών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τη διεξαγωγή του κάθε παιχνιδιού. Οι Αµοιβές µελών του.σ. της Εταιρίας περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης, δεδοµένου ότι αφορούν έξοδα παραστάσεως. (3) Τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων εµφανίζονται στη χρήση την οποία επιβάρυναν. Στην παρούσα χρήση 2001, µε την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της χρήσης 2000, τροποποιήθηκαν ορισµένα κονδύλια αφορολογήτων και φορολογηµένων κατ ειδικό τρόπο αποθεµατικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2238/1994 µε συνέπεια η τακτοποίησή τους να δηµιουργήσει χρεωστική διαφορά ρχ ( χιλ.), η οποία εµφανίζεται στο κονδύλι του πίνακα διάθεσης «ιαφορές φορολογικού ελέγχου». (4) Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογισθεί βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε την 19/ απόφασή του διένειµε προµέρισµα για την χρήση 2001, συνολικού ποσού ρχ ( χιλ.) το οποίο συµπεριλαµβάνεται αφαιρετικά στο κονδύλι των Υποχρεώσεων του Παθητικού «Μερίσµατα Πληρωτέα» και τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. (5) Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένος αναδροµικά ως προς τη µείωση της ονοµαστικής αξίας από ρχ ( 29) σε ρχ. 100 ( 0,29) σύµφωνα µε Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

7 15/12/2000 και την αύξηση της ονοµαστικής αξίας από ρχ. 100 ( 0,29) σε ρχ. 102,225 ( 0,30) σύµφωνα µε Απόφαση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26 ης Ιουνίου (6) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών, λήφθηκε υπόψη η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από ρχ ( 29) σε ρχ. 100 ( 0,29) που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/12/2000, η αύξηση της ονοµαστικής αξίας από ρχ. 100 ( 0,29) σε ρχ. 102,225 ( 0,30) που αποφασίστηκε στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2001 και η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ρχ ( χιλ.) που αποφασίστηκε στη 2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15 ης εκεµβρίου (7) Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών. (σε εκατ. ρχ.) (σε χιλιάδες ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως Ασώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις (16.141) (32.282) Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια Ενσώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις (16.139) (2.201) (4.538) (6.460) (13.316) Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Σύνολο Ακινητοποιήσεων Συµµετοχές Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ρχ. / ) (1) ,33 0,47 1. Η λογιστική αξία της µετοχών έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένο ώστε να λαµβάνεται υπόψη η µείωση της ονοµαστικής αξίας από ρχ ( 29) σε ρχ. 100 ( 0,29) που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/12/2000 και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας από ρχ. 100 ( 0,29) σε ρχ. 102,225 ( 0,30) που αποφασίστηκε από την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26 ης Ιουνίου Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών (12,1%) 132,1% 24,2% Κερδών προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (16,5%) 74,3% 16,8% Κερδών προ Φόρων (16,9%) 59,4% 14,4% Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Λοιπές µη (56,4%) 76,8% 1906,1% Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσης) 73,1% (56,4%) 5,0% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 10,9% 75,5% 39,0% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (βάσει των κερδών προ φόρων) Μέσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων 432,6% 385,2% 294,5% Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 69,1% 75,2% 55,2% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (σε ηµέρες) Αποθεµάτων Προµηθευτών Απαιτήσεων από πελάτες ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 3,95 4,69 4,35 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 1,96 2,27 1,33 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 1,11 0,89 0,94 Άµεση Ρευστότητα 1,10 0,88 0,94 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/ Μικτό Κέρδος 6,1% 5,5% 2,5% Χρηµατ/κά Έξοδα/ Αποτελέσµατα προ Χρεωστ. Τόκων & Φόρων 6,1% 5,1% 2,7% Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας µε την επωνυµία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E." και διακριτικό τίτλο "ΟΠΑΠ A.E." (εφεξής "ΟΠΑΠ A.E." ή "Εταιρία") από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας, Κολωνού 2, Αθήνα, τηλ.: , αρµόδιος κ. Ε. Μαγγανάς, Προϊστάµενος Γραφείου Προϋπολογισµού. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: α. Ο κ. Κ. Κοσκινάς, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος, Κολωνού 2, Αθήνα, τηλ.: β. Ο κ. Μ. Ηλιόπουλος, Οικονοµικός ιευθυντής, Κολωνού 2, Αθήνα, τηλ.: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας εκκρεµούν δικαστικές διαφορές και υπό διαιτησία διαφορές, οι οποίες εκτιµάται ότι δεν θα επηρεάσουν (αρνητικά) ουσιωδώς την οικονοµική της κατάσταση και την περιουσιακή της διάρθρωση. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2001 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Παρασκευόπουλος Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Το πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα, κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις, και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 1) Στο κονδύλι του Ενεργητικού Ε-2 «Έσοδα χρήσης εισπρακτέα» περιλαµβάνεται ποσό ρχ που αφορά δεδουλευµένο έσοδο το οποίο απορρέει από σύµβαση της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της αναδόχου εταιρίας για την διεξαγωγή συγκεκριµένου παιχνιδιού. Το ποσό αυτό επίσης συµπεριλαµβάνεται στα «Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης» της κατάστασης του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. 2) Κατόπιν επιστολής της Νοµικής Υπηρεσίας της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. προκύπτει ότι η ανάδοχος εταιρία των στοιχηµάτων προκαθορισµένης ή µη απόδοσης έχει κάνει αίτηση προσφυγής στην ιαιτησία κατά της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. αναφορικά µε την µη έναρξη του Ιπποδροµιακού στοιχήµατος που προβλέπεται από την µεταξύ τους σύµβαση. Η αιτούµενη αποζηµίωση ανέρχεται στο ποσό των ρχ Επίσης υπάρχουν Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

10 αγωγές ευκαιριακά απασχολούµενου προσωπικού και ιδιωτών συνολικού ποσού ρχ Η διοίκηση της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. εκτιµά ότι η επίπτωση τυχόν αρνητικής έκβασης των διαφορών στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δεν θα είναι σηµαντική και γι αυτό δεν έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της περιόδου το ύψος της οποίας δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε. 3) Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε την 19/ απόφασή του διένειµε προµέρισµα για την χρήση 2001, συνολικού ποσού ρχ το οποίο συµπεριλαµβάνεται αφαιρετικά στο κονδύλι των Υποχρεώσεων του Παθητικού «Μερίσµατα Πληρωτέα» και τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 4) Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2000 και 2001 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις για αυτές τις χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Oι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Παρασκευόπουλος Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της ιοίκησης της Εταιρίας και των ιδίων και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (Φόρος εισοδήµατος, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Α.Π., Φ.Μ.Υ.), από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο µέχρι και τη χρήση 1999, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων διενεργήθηκε εντός του έτους 2000 και προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους ρχ ( χιλ.) Οι φόροι και τα πρόστιµα που προσδιορίστηκαν µετά από συµβιβασµό ανέρχονται σε ρχ ( χιλ.) Πρόσθετοι φόροι ύψους ρχ εκατ. ( χιλ.) περίπου που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων , επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης που αναλογούν. Οι πρόσθετοι φόροι ύψους ρχ εκατ. ( χιλ.) που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων , επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης Για την αποπληρωµή των παραπάνω φόρων και προστίµων, είχαν καταβληθεί µέχρι την 31 η εκεµβρίου 2001 ρχ εκατ. ( χιλ.). Το υπόλοιπο ποσό ρχ εκατ. ( χιλ.) θα αποπληρωθεί σε µηνιαίες δόσεις µέχρι την 24 η Νοεµβρίου Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

11 4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Οικονοµικά Μεγέθη 2001: Υψηλοί Ρυθµοί Ανάπτυξης Υψηλή Μερισµατική Απόδοση Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ως ανώνυµη εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, αποτελεί µία από πιο κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις και κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο των εταιριών ψυχαγωγίας. Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας στη χρήση 2001 παρουσίασαν σηµαντική αύξηση, επιβεβαιώνοντας την τροχιά της δυναµικής ανάπτυξης, στην οποία έχει εισέλθει η Εταιρία την περίοδο Κύκλος Εργασιών (Εκατ ( Εκατ. ) +188% Το 2001 ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 24% έναντι του 2000, ενώ σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σχέση µε το 1999, κυρίως εξαιτίας της επιτυχούς πορείας του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και της ανάκαµψης των αριθµολαχείων ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ. Μικτό Κέρδος *(Εκατ Εκατ. ) +90% Λειτουργικά Κέρδη* (Εκατ Εκατ. ) +98% * Προ αποσβέσεων * Προ αποσβέσεων Αντίστοιχα τα µικτά και λειτουργικά προ αποσβέσεων κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 1999, µε αποτέλεσµα τα προ φόρων κέρδη του 2001 να ανέλθουν σε ρ εκατ. ( χιλ.) παρουσιάζοντας αύξηση 14,4% σε σχέση µε το 2000 και 82,5% σε σχέση µε το Σηµειώνεται ότι από το µικτό κέρδος του 2001 έχουν ήδη αφαιρεθεί οι αποδόσεις προς την Κυπριακή ηµοκρατία ρχ εκατ. ( χιλ.), που ενσωµατώνονται πλέον στο κόστος πωλήσεων, σε αντίθεση µε τις προηγούµενες χρήσεις που αποδίδονταν µέσω του πίνακα διάθεσης. Κέρδη προ φόρων (Εκατ ( Εκατ. ) +82% Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

12 Με τα αποτελέσµατα αυτά η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναδεικνύεται σε µια από τις πλέον κερδοφόρες εταιρίες του Χ.Α.Α. Τα καθαρά κέρδη (µετά τους φόρους και τις επιχορηγήσεις - αποδόσεις παιγνίων) παρουσίασαν την περίοδο άνοδο 4.058%, ανερχόµενα το 2001 σε ρχ εκατ. ( χιλ.) έναντι ρχ εκατ. ( χιλ.) το Σηµαντική επίδραση στην παραπάνω µεταβολή είχε η παύση καταβολής επιχορηγήσεων από την 1 η Ιανουαρίου 2001, µε αποτέλεσµα η ΟΠΑΠ Α.Ε. λόγω των σηµαντικών ταµειακών της διαθεσίµων και της ανοδικής πορείας των οικονοµικών της µεγεθών, να διανείµει στις 25 Σεπτεµβρίου του 2001 προµέρισµα 0,17 ( ρχ. 58) ανά µετοχή, ενώ το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, τη διανοµή µερίσµατος 0,43 ( ρχ. 146,5225) ανά µετοχή, διαµορφώνοντας το συνολικό µέρισµα για τη χρήση 2001 στα 0,60 ( ρχ. 204,5225). Βάσει της ανωτέρω µερισµατικής πολιτικής, διανέµεται στους µετόχους το 85% των καθαρών κερδών µετά το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού και η µερισµατική απόδοση της µετοχής, µε βάση την τιµή της 31 ης Μαΐου 2002, διαµορφώνεται σε 7,3%, δηλαδή σε επίπεδα ανώτερα των περισσότερων εισηγµένων εταιριών. Η υψηλή λειτουργική κερδοφορία της Εταιρίας, η παύση των επιχορηγήσεων και ο σχηµατισµός του τακτικού και έκτακτου αποθεµατικού στη χρήση 2001 οδήγησαν σε υπερδιπλασιασµό (+126%) των ιδίων κεφαλαίων της από ρχ εκατ. ( χιλ.) στη χρήση 1999 σε ρχ εκατ. ( χιλ.) στη χρήση Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (µέσος όρος χρήσης) βάσει των κερδών προ φόρων ανήλθε το 2001 στο 294,5%, αναδεικνύοντας την υψηλή κερδοφορία της Εταιρίας σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαιά της. Τα παραπάνω οικονοµικά δεδοµένα δίνουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει ευχερώς το επενδυτικό της πρόγραµµα, το οποίο µέσω της σχεδιαζόµενης διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών νέας γενιάς, της τεχνολογικής της αναβάθµισης, της επέκτασης σε νέες δραστηριότητες και χώρες θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας. 4.2 ιακοπή των Επιχορηγήσεων προς Αθλητικούς και Κοινωνικούς Φορείς (πλην Ε.Σ.Α.Π.Ε. Κύπρου) Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν.2843/2000, από την 1 Ιανουαρίου 2001 έπαυσε η καταβολή κάθε επιχορήγησης άµεσης ή έµµεσης προς οποιονδήποτε φορέα δηµόσιο ή ιδιωτικό, πλην του Ελληνικού Συνδέσµου Ανωνύµων Ποδοσφαιρικών Εταιριών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.) και των Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιριών (Π.Α.Ε.), οι οποίοι επιχορηγούνται, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς, µε ποσοστό 8% επί των ακαθαρίστων εσόδων του ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Ειδικότερα, ο Ε.Σ.Α.Π.Ε. βάσει του άρθρου 102 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/ ) περί ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 27, παρ. 4, του Ν. 2843/2000, επιχορηγείται σήµερα µε 0,5% από τα ακαθάριστα έσοδα του ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, αφαιρουµένων των δικαιωµάτων των πρακτόρων για τις λειτουργικές δαπάνες του, ενώ ένα πρόσθετο 0,5% του δίδεται για έργα συντήρησης ποδοσφαιρικών γηπέδων. Οι Π.Α.Ε. της Α Eθνικής Kατηγορίας επιχορηγούνται µε 3% από τα ακαθάριστα έσοδα του ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, αφαιρουµένων των δικαιωµάτων των πρακτόρων, οι Π.Α.Ε. της Β Eθνικής Kατηγορίας µε 2,25% και οι Π.Α.Ε. της Γ Eθνικής Kατηγορίας µε 1,75%. Με απόφαση του αρµοδίου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από γνώµη του ΕΣΑΠΕ, το ποσοστό της επιχορήγησης (8%) επανακαθορίζεται, αν αναδιαρθρωθούν τα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα. Σηµειώνεται ότι, βάσει της διακρατικής συµφωνίας της 25 ης Ιανουαρίου 2001, µεταξύ της Ελληνικής και Κυπριακής Κυβέρνησης, διατηρείται το καθεστώς επιχορηγήσεων στο Πάγιο Ταµείο της Κυπριακής ηµοκρατίας. Όµως, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες επαναδιαπραγµάτευσης της υφιστάµενης διακρατικής συµφωνίας, ώστε η ΟΠΑΠ Α.Ε. να έχει οικονοµικό όφελος από τη δραστηριοποίησή της στη Μεγαλόνησο. Επίσης εξετάζεται η επέκταση της διεξαγωγής στην Κύπρο και του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

13 4.3 Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις - ιαιτησία Η Εταιρία την 31 Μαρτίου 2002 ήταν αντίδικος στις ακόλουθες εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις: Ένας ιδιώτης έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της Εταιρίας ισχυριζόµενος ότι µία απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου (που υποτίθεται ότι αποθάρρυνε τους πράκτορες να συνάψουν µαζί του µια σύµβαση διάθεσης κάποιας ηλεκτρονικής κάρτας, παρόµοιας µε πιστωτική κάρτα) τον παρεµπόδισε από το να κερδίσει ένα σηµαντικό ποσό. Η αξίωσή του είναι της τάξεως των 27,9 εκατοµµυρίων περίπου. Η συζήτηση έχει οριστεί για τις 25 Σεπτεµβρίου Η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η αξίωση είναι εντελώς αβάσιµη. Η εταιρία Fixtures Marketing Limited έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων εναντίον της Εταιρίας µε σκοπό να της απαγορεύσει να χρησιµοποιεί τη λίστα ποδοσφαιρικών αγώνων του Αγγλικού και Σκοτσέζικου πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου. Η συζήτηση της αίτησης πραγµατοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2002 και αναµένεται η απόφαση εντός του Ιουνίου του Η άµυνα της Εταιρίας κατά αυτής της αξίωσης ήταν σθεναρή και η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η αίτηση της Fixtures Marketing Limited δεν θα έχει επιτυχία - ωστόσο κάτι τέτοιο δεν µπορεί να εξασφαλιστεί. Με βάση τους ισχυρισµούς µιας επαγγελµατικής οργάνωσης πρακτόρων τον Μάρτιο του 2002, η Εισαγγελία Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη εναντίον των µελών του τρέχοντος διοικητικού συµβουλίου της Εταιρίας αλλά και προηγούµενων διοικητικών συµβουλίων σε σχέση µε τη διαχείριση του κεφαλαίου εγγύησης των πρακτόρων. Η επαγγελµατική οργάνωση των πρακτόρων ισχυρίζεται ότι η Εταιρία δεν ήταν επαρκώς επιµελής στην όχληση πρακτόρων που παραλείπουν την εκπλήρωση υποχρεώσεων και ότι η Εταιρία πριν επιδιώξει επαρκώς την ικανοποίησή της, χρησιµοποίησε ποσά από το κεφάλαιο εγγύησης για να καλύψει οφειλές των πρακτόρων. Η διοίκηση της Εταιρίας δεν πιστεύει ότι η εξέλιξη της δίωξης θα έχει δυσµενή επίδραση στην οικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα λειτουργίας της Εταιρίας. Υφίστανται αγωγές απασχολούµενου προσωπικού (τυπογράφων) της ΟΠΑΠ Α.Ε. ύψους ρχ. 58 εκατ. ( 170 χιλ.), οι οποίες οδηγούνται σε τελική ρύθµιση. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει ασκήσει αγωγές κατά συνεργαζόµενων πρακτόρων συνολικού ύψους ρχ εκατ. ( χιλ.). Σηµειώνεται ότι ένας σηµαντικός αριθµός αυτών των αγωγών βρίσκεται στο στάδιο της σταδιακής εξόφλησης µετά από σχετική συµφωνία µε την ΟΠΑΠ Α.Ε. Σύµφωνα µε εκτίµηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρίας το ποσοστό επιτυχίας των αγωγών πρέπει να υπερβεί το 70% περίπου. ιαιτησία Η κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ INTRALOT INTERNATIONAL L.T.D. προσέφυγε στη διαιτησία κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε., ως προς τη διαφορά που έχει προκύψει στο πλαίσιο της σύµβασης για το ιπποδροµιακό κυνοδροµιακό στοίχηµα. Με την αίτηση προσφυγής στην διαιτησία, την 7 η Μαΐου 2001 η κοινοπραξία προβάλλει αξιώσεις έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την καταβολή αποζηµίωσης για θετική ζηµία α) ποσού ρχ. 139 εκατ. ( 407 χιλ.) για δαπάνη που έχει ήδη όπως ισχυρίζεται πραγµατοποιήσει και β) ποσού ρχ. 185 εκατ. ( 543 χιλ.) για αµοιβή της LADBROKES για κάθε χρόνο καθυστέρησης και µέχρι την ηµεροµηνία ενάρξεως του ιπποδροµιακού - κυνοδροµιακού στοιχήµατος και γ) για αποθετική ζηµία ποσού ρχ εκατ. ( χιλ.) για κάθε χρόνο καθυστέρησης και µέχρι την έναρξη του ιπποδροµιακού - κυνοδροµιακού στοιχήµατος. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι θα αποκρούσει συνολικά τις αξιώσεις της κοινοπραξίας και ότι σε κάθε περίπτωση η όποια έκβαση της διαφοράς δεν θα έχει σηµαντική επίπτωση στα οικονοµικά Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

14 αποτελέσµατα της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθόσον οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται τα ποσά των αξιώσεων της κοινοπραξίας δεν είναι εύλογες. 4.4 ηµόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία, δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

15 5 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών την 25 Απριλίου Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Ο.Π.Α.Π. A.E. της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα, από την πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσης έως και την 31 η Μαίου 2002 σε συνδυασµό µε τη µηνιαία ανώτατη και κατώτατη τιµή καθώς και τον όγκο συναλλαγών, σε τεµάχια και αξία. Όγκος- Τεµάχια Αξία Όγκου Συναλλαγών σε Ευρώ Ηµεροµηνία Ανώτατη Τιµή Κατώτατη Τιµή Κλείσιµο 25/4/2001 6,32 5,52 5, Απρίλιος ,22 5,22 5, Μάιος ,74 5,16 5, Ιούνιος ,44 4,14 4, Ιούλιος ,64 4,3 5, Αύγουστος ,08 5,56 5, Σεπτέµβριος ,96 4,32 5, Οκτώβριος ,04 5,24 5, Νοέµβριος ,38 5,98 7, εκέµβριος ,28 6,7 7, Ιανουάριος ,88 7,26 8, Φεβρουάριος ,28 8,52 8, Μάρτιος ,18 8,02 8, Απρίλιος ,78 8 8, Μάιος ,32 8,08 8, ΤΕΜΑΧΙΑ /25/01 05/10/01 05/24/01 06/08/01 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 06/22/01 07/06/01 07/20/01 08/03/01 08/20/01 09/03/01 09/17/01 10/01/01 10/15/01 10/29/01 11/12/01 11/26/01 12/10/01 12/24/01 01/11/02 01/25/02 02/08/02 02/22/02 03/08/02 03/26/02 04/11/02 04/25/02 05/15/02 05/29/02 ΕΥΡΩ Όγκος Κλείσιµο Από τις 8 Μαίου 2002 η µετοχή της ΟΠΑΠ Α.Ε. συµπεριλαµβάνεται στο υπολογισµό του Γενικού είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µε συντελεστή στάθµισης 4,61%, κατατάσσοντας τη µετοχή µέσα στις εννέα µε τη µεγαλύτερη επίδραση στο Γενικό είκτη. Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσης

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τίτλος πτυχιακής: Χρηµατοδότηση Εταιρειών Μέσω Χ.Α.Α. Τυχερά Παιχνίδια (ΟΠΑΠ, VIVERE, INTRALOT) Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 1.1 Σύσταση και σκοπός της εταιρείας. 1.2 Εξέλιξη της εταιρείας. 1.3 Τα παιχνίδια της εταιρείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 1.1 Σύσταση και σκοπός της εταιρείας. 1.2 Εξέλιξη της εταιρείας. 1.3 Τα παιχνίδια της εταιρείας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013. Ο.Π.Α.Π Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013. Ο.Π.Α.Π Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 6 II. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 7 III. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα