Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8"

Transcript

1

2 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8 Ανασκόπηση Εργασιών 9-14 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Οικονοµική Έκθεση Κεκτηµένη Αξία - Embedded Value 81-83

3 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ίδεται ειδοποίηση ότι η 42η Ετήσια Γενική Συνέλευση της UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία την 4 η Ιουλίου 2012 και ώρα 5:30 µ.µ. για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα: 1. ΕΞΕΤΑΣΗ της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΕΚΛΟΓΗ µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ της αµοιβής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. ΕΠΑΝΑ ΙΟΡΙΣΜΟ των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Χ.Γ. Χωµατένος Γραµµατέας Λευκωσία 18 Μαΐου 2012 Ετήσια Έκθεση Η Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2011 είναι διαθέσιµη από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή. Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης µπορούν να ζητηθούν και δύνανται να παραληφθούν από το Τµήµα Μετοχών, στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επίσης, η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έντυπη µορφή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Σηµείωση Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 2

4 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φώτος Ια. Φωτιάδης Πρόεδρος Ανδρέας Γεωργίου Αντιπρόεδρος Αλεξάνδρα Γαλανού Γιώργος Α. Γεωργίου Κωνσταντίνος εκατρής ρ Ανδρέας Κ. Κρητιώτης ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης Σωκράτης Σολοµίδης Αλέξης Φ. Φωτιάδης Παύλος Φ. Φωτιάδης Σταύρος Χριστοδουλίδης ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ρ Ανδρέας Κ. Κρητιώτης ιευθύνων Σύµβουλος & Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Κύπρος Μοιράνθης Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Ανδρέας Σιακαλλής Γενικός ιευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χαράλαµπος Γ. Χωµατένος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ξάνθος Βράχας ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ Ανδρέας Σιακαλλής ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ικηγορικό Γραφείο Λέλλου Π. ηµητριάδη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ernst & Young Cyprus Ltd ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Universal Tower Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα Λευκωσία Τ.Θ , 1505 Λευκωσία 3

5 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου Αναπροσαρ- µοσµένα 2011/2010 Αύξηση / (µείωση) % Κεφάλαια Μετόχων (28,8) Σύνολο Ενεργητικού (11,4) Υποχρεώσεις Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων (11,8) Επενδύσεις Ασφαλιστικών Εργασιών (8,8) Εισοδήµατα Οµίλου ,16 Ασφάλιστρα Οµίλου ,21 Πληρωµές σε Ασφαλισµένους (2,46) (Ζηµιές) / κέρδη για το έτος µετά τη φορολογία (8 103) (Ζηµιές) / κέρδη ανά µετοχή (61,1) 28,2 Μέσες τιµές συναλλάγµατος στο τέλος του έτους ΟΛΑΡΙΟ 1,29 1,33 ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,84 0,86 Ασφάλιστρα Οµίλου εκτός Universal Life (Ελλάς) ΑΑΕΖ Εκατ. Κέρδη / (ζηµιές) µετά τη φορολογία που αναλογούν στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας Εκατ. Κεφάλαια µετόχων Εκατ ,5 75,5 78,0 80,4 81, ,3 (20,1) 8,3 3,7 (8,1) ,7 29,7 31,0 22,1 19,

6 Χαιρετισµός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Η χρονιά που µας πέρασε, το 2011, ήταν µια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Σηµαδεύτηκε από την κρίση δηµοσίου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε προεξάρχουσα δυστυχώς την Ελλάδα, κάτι το οποίο προκάλεσε σοβαρές αρνητικές συνέπειες και στην Κυπριακή οικονοµία. Βίωσε υψηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα, αύξηση του δηµόσιου χρέους, µηδενική σχεδόν αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και υψηλή ανεργία. Στοιχεία που δεν µπορούσαν φυσικά ν αφήσουν τον Οργανισµό µας στο απυρόβλητο. Όµως η Κύπρος δεν θα χαθεί από την οικονοµία. Περάσαµε και χειρότερα. Άλλωστε, θεία χάριτι, µας έχει προκύψει ένα ανέλπιστο ελπιδοφόρο γεγονός που µας υπόσχεται ένα αισιόδοξο µέλλον. Το Θεόπεµπτο δώρο των πλούσιων κοιτασµάτων Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Φώτος Ια. Φωτιάδης υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Κύπρου. Εάν χειρισθούµε το θέµα αυτό σωστά, όπως βάσιµα ελπίζουµε, θα διανοιγούν µοναδικές προοπτικές ανάπτυξης που υπόσχονται αφ ενός βιωσιµότητα στην οικονοµία µας αλλά και πραγµατική συµβολή στη σωτηρία της πολύπαθης µικρής µας πατρίδας. Ειδικά για την οικονοµική κρίση που µας µαστίζει σήµερα και την έλλειψη εµπιστοσύνης για τη φερεγγυότητα µας από τα ξένα κέντρα αποφάσεων, θα µπορούσαµε ν ανακτήσουµε την εµπιστοσύνη των διεθνών χρηµαταγορών µε πιστοποίηση από έγκυρους, παγκόσµιου κύρους οικονοµικούς οργανισµούς του µεγέθους του θησαυρού των τεράστιων, για το µέγεθος της χώρας µας, κοιτασµάτων µας υδρογονανθράκων. Με σωστήν αξιοποίηση του πολυτιµότατου αυτού όπλου µπορεί η Κύπρος να κερδίσει και τους απαραίτητους ισχυρούς συµµάχους που θα τη στηρίξουν ώστε ν αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τους τροµακτικούς κινδύνους που επικρέµονται από τους φοβερούς εχθρούς της. Μπορούµε εποµένως µε σοφή διαχείριση του θέµατος, να ευελπιστούµε ότι διανοίγεται ένα αισιόδοξο µέλλον για την ευηµερία του λαού µας αλλά και για µια δίκαιη και βιώσιµη λύση του κυπριακού προβλήµατος και θα δηµιουργηθούν συνθήκες που θα επηρεάσουν θετικά το επενδυτικό κλίµα και επιχειρηµατικό περιβάλλον. Παρά το καθεστώς ύφεσης και αβεβαιότητας που ζούµε αυτή την περίοδο, ο Όµιλος µας έχει διατηρήσει τον καθοριστικό του ρόλο στην κυπριακή ασφαλιστική βιοµηχανία, όµως, παρ όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για αύξηση των εργασιών, αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων, περιορισµό των εξόδων και αύξηση της παραγωγικότητας, τα αποτελέσµατα του Οµίλου, λόγω εξωγενών παραγόντων κατά το υπό ανασκόπηση έτος έχουν δυστυχώς καταγράψει ζηµιές. Το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον που διανύουµε, αναµένεται δυστυχώς να επιδεινωθεί περαιτέρω κατά το τρέχον έτος ως αποτέλεσµα των συστηµικών κινδύνων που προκύπτουν από τους συνεχιζόµενους κλυδωνισµούς της Ελληνικής οικονοµίας αλλά και των διαρθρωτικών προβληµάτων της εγχώριας οικονοµίας. Παραµένουµε όµως αισιόδοξοι ότι θα µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στις δυσκολίες που θα αντιµετωπίσουµε στηριζόµενοι στα γερά θεµέλια, το καταξιωµένο ανθρώπινο δυναµικό µας, την πείρα αλλά και την τεχνογνωσία που έχουµε θησαυρίσει όλα αυτά τα χρόνια και προπαντός στο βαρύ και στέρεο όνοµα και τη θαυµαστή φήµη που πανάξια κατάφερε να κτίσει µέσα από τη µακρόχρονη ιστορία της η Universal Life. 5

7 Χαιρετισµός Προέδρου Με την απόφαση του κ. Ανδρέα Γεωργίου να αποχωρήσει από το πηδάλιο της Universal Life και τα εκτελεστικά του καθήκοντα, ο Όµιλος ενισχύθηκε από της 1 ης Μαρτίου 2012, µε την πρόσληψη στη θέση του Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή, του ρα Ανδρέα Κρητιώτη, ενός καταξιωµένου στον κλάδο, καλού γνώστη της ασφαλιστικής βιοµηχανίας, µε πολύχρονη πείρα και εγνωσµένο ήθος και κύρος. Κάτω από την καθοδήγηση του ρα Κρητιώτη, τον οποίο θα ήθελα να καλωσορίσω στην µεγάλη οικογένεια της Universal Life, είµαι σίγουρος ότι ο Όµιλος µας θα διατηρήσει την αναπτυξιακή του πορεία και θα γνωρίσει ακόµη καλύτερες µέρες στο εγγύς µέλλον. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα τον κ. Ανδρέα Γεωργίου για την πολύχρονη προσφορά του και την απαράµιλλη συµβολή του στην ανάπτυξη και την καθιέρωση της Universal Life ως τον διαχρονικά πρωτοπόρο οργανισµό στα ασφαλιστικά δρώµενα της Κύπρου. Στο πλαίσιο της σηµερινής δύσκολης συγκυρίας αλλά και του νέου, γεµάτου προκλήσεις και αβεβαιότητες περιβάλλοντος που διαµορφώνεται, παραµένουµε σταθερά προσηλωµένοι στην προσπάθεια µας για δηµιουργία αξίας για τους µετόχους αλλά και τους πελάτες µας, καθώς επίσης και για να συνεισφέρουµε ενεργά στην κοινωνία όπου λειτουργούµε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για την άψογη συνεργασία µας, καθώς επίσης τη ιεύθυνση και το ανθρώπινο δυναµικό του Οµίλου για την άοκνη εργασία και την καθοριστική συµβολή τους στην επίτευξη των κοινών µας στόχων. Τέλος ευχαριστώ θερµά εσάς τους µετόχους µας για την εµπιστοσύνη και τη στήριξη σας. Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Πρόεδρος 6

8 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή Το 2011 το οικονοµικό περιβάλλον επιδεινώθηκε ραγδαία και σηµαδεύτηκε από µια άνευ προηγουµένου οικονοµική κρίση, τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση, που εκδηλώθηκε µε ένα ιδιαίτερα αρνητικό οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον επηρεάζοντας όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. Η προσοχή των επενδυτών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, σε ένα περιβάλλον που οι προβλέψεις είναι σχεδόν αδύνατες, εστιάστηκε, κατά κύριο λόγο, στην έκθεση των τραπεζών στην Ελληνική οικονοµία και ιδιαίτερα στα οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου και τους συστηµικούς κινδύνους που αυτά δηµιούργησαν. Σε αυτό το πλαίσιο των επιδεινούµενων οικονοµικών συνθηκών τη χρονιά που πέρασε ο Όµιλος κατέγραψε συνολικές λογιστικές ζηµιές ύψους 8,1 εκ. σε σχέση µε κέρδη 3,7 εκ. το 2010 µε αυτές να οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις ζηµιές του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Ως Όµιλος αποφύγαµε τον πειρασµό των υψηλών αποδόσεων που Ο Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης έδιναν τα οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου και δεν είχαµε µεγάλη έκθεση σε αυτά, περιορίζοντας τα συνεπακόλουθα προβλήµατα ρευστότητας και τις ζηµιές. Οι ζηµιές του έτους µε βάση την κεκτηµένη αξία, γνωστής ως embedded value, ανήλθαν σε 9,0 εκ. σε σχέση µε κέρδη 2,0 εκ. κατά το Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας παρουσίασε µείωση στο τέλος του 2011 ανερχόµενη σε 59,9 εκ. από 71,8 εκ. που ήταν το Η µείωση αυτή οφείλεται, µεταξύ άλλων, στη µείωση του καθαρού ενεργητικού και την πλήρη αποδέσµευση του µη κατανεµηθέντος πλεονάσµατος του κλάδου ζωής. Για αντιµετώπιση των προκλήσεων της αγοράς και του ασταθούς οικονοµικού και επενδυτικού περιβάλλοντος η Εταιρεία έχει προβεί στις αρχές του 2012 σε εσωτερικές αλλαγές και ενέργειες για να αντιµετωπίσει, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες. Έχουν δηµιουργηθεί δύο Γενικές ιευθύνσεις µε ευθύνες τις ασφαλιστικές εργασίες και τις διοικητικές υπηρεσίες και ένα ανεξάρτητο Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. Στόχος τους να υπάρχει στενότερη παρακολούθηση και έλεγχος των εργασιών του Οµίλου αλλά και εγκαιρότερη και αποτελεσµατικότερη παρέµβαση για αντιµετώπιση της αβεβαιότητας που επικρατεί. Έχει επίσης εξορθολογιστεί η διαδικασία επιλογής διαχειριστών για επενδύσεις εξωτερικού έτσι ώστε να χρησιµοποιούνται εξειδικευµένοι διαχειριστές για κάθε είδος επενδυτικής επιλογής οι οποίοι να πληρούν µία σειρά υψηλών και αυστηρών κριτηρίων που έχουν τεθεί. Αυτά έχουν να κάνουν τόσο µε την απόδοση των επενδύσεων αλλά και τους κινδύνους που αναλαµβάνονται, την διασπορά των κινδύνων αυτών και την διαφάνεια στις επιλογές και στις µεθόδους. Με αυτή την διαδικασία έχουν µπει οι βάσεις για να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές αποδόσεις µε τους µικρότερους δυνατούς κινδύνους για τους µετόχους και τους πελάτες µας. Το 2011 υπήρξε πτώση στους ρυθµούς µεγέθυνσης της ασφαλιστικής βιοµηχανίας σε σχέση µε το 2010 µε τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής να αυξάνονται κατά 2,5% σε σύγκριση µε το Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες ετησιοποιηµένων συµβολαίων έδειξαν να σταθεροποιούνται σηµειώνοντας µικρή αύξηση 3,1% από τον προηγούµενο χρόνο. Εντούτοις, η νέα παραγωγή παραµένει σε χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε την περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης της οικονοµικής κρίσης κάτι το οποίο επίσης παρατηρείται και στον αριθµό των νέων ασφαλιστηρίων. Η µεγαλύτερη ειδοποιός διαφορά από άλλες περιόδους κρίσεων που έχουµε βιώσει είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη µεγάλη ανακατάταξη στον ασφαλιστικό χάρτη λόγων και των προβληµάτων που επηρέασαν αρνητικότατα τους µεγάλους τραπεζικούς οµίλους και τις µικρές εταιρείες του κλάδου αλλά και λόγω των 7

9 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή απαιτήσεων του εποπτικού πλαισίου του Solvency II. Αυτό αναµένεται να οδηγήσει σε ενοποιήσεις, ιδιαίτερα στον Γενικό Κλάδο ασφαλίσεων, µε στόχο την εξασφάλιση της βιωσιµότητας, περιορισµού των εξόδων και ικανοποίησης των εποπτικών απαιτήσεων. Η Εταιρεία µας διατηρήθηκε στην τρίτη θέση του κλάδου ζωής µε µερίδιο αγοράς 14,0% και µικρή πτώση σε σύγκριση µε το 2010 και µεικτά ασφάλιστρα ύψους 53,9 εκ. τα οποία ήταν ελαφρώς µειωµένα από τον προηγούµενο χρόνο. Τα ετησιοποιηµένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 4,6 εκ., παρουσιάζοντας µείωση 8% από τον προηγούµενο χρόνο. Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής στενότητας και της έλλειψης ρευστότητας είχαµε αυξηµένες, κατά 23,5%, εξαγορές ασφαλιστηρίων συµβολαίων κάτι που είχε και σχετικό αντίκτυπο στις λήξεις ασφαλιστηρίων που ήταν µειωµένες κατά 29%. Μέσα στις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν ο κλάδος ατυχηµάτων και υγείας στην Κύπρο σηµείωσε επιβράδυνση στους ρυθµούς ανάπτυξής του µε άνοδο 1,1% στα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου φθάνοντας τα 96,8 εκ. Η Εταιρεία µας µε µεικτά ασφάλιστρα 27,5 εκ. πέτυχε αύξηση της παραγωγής της κατά 6,1% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, βελτιώνοντας ακόµη περισσότερο τη θέση της και παραµένοντας µε διαφορά η µεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο αυτό µε µερίδιο αγοράς 28,4%. Υπό το πρίσµα των εξελίξεων αυτών οι προτεραιότητες του Οµίλου για το 2012 εστιάζονται στην αντιστροφή της φθίνουσας πορείας στον κλάδο ζωής, στην διατήρηση της ηγετικής θέσης στον κλάδο ατυχηµάτων και υγείας, στη συνετή και µεθοδική διαχείριση κινδύνων και στην αξιοποίηση της µεγάλης κτηµατικής περιουσίας µε παράλληλη επιστροφή στην κερδοφορία. Θα σταθώ ιδιαίτερα στο τελευταίο σηµείο το οποίο πιστεύω θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς για την περεταίρω αναπτυξιακή πορεία του Οµίλου. Η Εταιρεία έχει λάβει έγκριση τον Φεβρουάριο 2012 για δηµιουργία γηπέδου γκολφ στην περιοχή Βάσας Κελλακίου και µέχρι τον Σεπτέµβριο 2013 αναµένεται να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση πολεοδοµικής άδειας. Παράλληλα έχει τροχοδροµηθεί η διαδικασία δηµοσιοποίησης της εταιρείας του Οµίλου που θα αναπτύξει την εν λόγω κτηµατική περιουσία και ένταξης της στην Ν.Ε.Α αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου βοηθώντας στην δηµιουργία αξίας για τους µετόχους και τους πελάτες µας. Ένα νέο εποπτικό πλαίσιο αναµένεται να τεθεί µε εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας Solvency II. Αυτό αντικατοπτρίζει την προσπάθεια να προαχθεί η εµπιστοσύνη στην οικονοµική σταθερότητα του ασφαλιστικού κλάδου και θέτει σε εφαρµογή νέες πρακτικές διαχείρισης των κινδύνων και καθορισµού απαιτουµένων κεφαλαίων. Η Εταιρεία µας έχει ορίσει ειδική επιτροπή η οποία έχει αναλάβει δράση βάση σχεδίου για οµαλή µετάβαση στο νέο εποπτικό καθεστώς. Έχει πρόσφατα ψηφιστεί το νοµοθετικό πλαίσιο βάση του οποίου οι ασφαλιστικές εταιρείες θα µπορούν να δηµιουργούν και να διαχειρίζονται ταµεία επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών. Είµαστε πεπεισµένοι ότι η θετική αυτή εξέλιξη, για την οποία πρωτοστάτησε η Εταιρεία µας, θα ανοίξει νέους ορίζοντες για ανάπτυξη στην ασφαλιστική βιοµηχανία αλλά και θα µειώσει την εξάρτηση και θα συµπληρώσει τις συντάξεις που παρέχονται από το κράτος. Θα ήταν παράλειψη µου να µη ευχαριστήσω ιδιαιτέρα τον προκάτοχο µου κ. Ανδρέα Γεωργίου, υπό την αποφασιστική και αποτελεσµατική καθοδήγηση του οποίου η Universal Life έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη των πελατών ως ένας από τους πιο πρωτοπόρους και αξιόπιστους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς. Ευχαριστώ επίσης τους πελάτες και τους µετόχους µας για την εµπιστοσύνη τους, το ανθρώπινο δυναµικό για την αµέριστη συµβολή του στις προσπάθειες για επίτευξη των κοινών µας στόχων, καθώς επίσης και τον Πρόεδρο και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για την άψογη συνεργασία. ρ Ανδρέας Κ. Κρητιώτης Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής 8

10 Ανασκόπηση Εργασιών Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ζωής Η νέα παραγωγή σε ατοµικά ασφάλιστρα ζωής ανήλθε σε 4.6 εκατοµµύρια παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 8% συγκριτικά µε το Τα συνολικά ασφάλιστρα ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν οριακή µείωση 1,1% από 54,5 εκατοµµύρια που ήταν το 2010 σε 53,9 εκατοµµύρια. Οι µεικτές πληρωµές σε κατόχους ασφαλιστηρίων ανήλθαν σε 54,3 εκατοµµύρια (2010: 56,9 εκατοµµύρια) εκ των οποίων τα 21,2 εκατοµµύρια αφορούσαν λήξεις συµβολαίων (2010: 29,6 εκατοµµύρια) και τα 27,4 εκατοµµύρια εξαγορές συµβολαίων (2010: 22,1 εκατοµµύρια). Το υπόλοιπο ποσό ύψους 5,7 εκατοµµυρίων αφορούσε µεικτές αποζηµιώσεις σε ασφαλιστήρια του κλάδου ζωής (2010: 5,2 εκατοµµύρια) µε τις καθαρές αποζηµιώσεις που αναλογούν στην Εταιρεία µετά και την αφαίρεση του µεριδίου των αντασφαλιστών να ανέρχονται σε 3,8 εκατοµµύρια (2010: 3,3 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις του κλάδου ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν ζηµιές ύψους 37,6 εκατοµµυρίων (2010: ζηµιές 1,1 εκατοµµύρια). Οι ζηµιές από τη µείωση στην κεφαλαιουχική αξία καθώς και από τη διάθεση επενδύσεων ανήλθαν το 2011 σε 46,2 εκατοµµύρια (2010: ζηµιές 17,8 εκατοµµύρια) ενώ τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα 8,6 εκατοµµύρια (2010: 16,7 εκατοµµύρια). Τα αποτελέσµατα του κλάδου ζωής επωφελήθηκαν από τη µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 5,13% φθάνοντας τα 8,3 εκατοµµύρια (2010: 8,7 εκατοµµύρια) σαν αποτέλεσµα της ορθότερης ανακατανοµής των εξόδων µεταξύ των δύο κλάδων. Παράλληλα, οι προµήθειες που καταβάλλονται προς στους ασφαλιστικούς αντιπροσώπους παρουσίασαν µείωση κατά 2,1% στα 4,0 εκατοµµύρια (2010: 4,1 εκατοµµύρια). Τα αποθεµατικά του κλάδου ζωής παρουσίασαν µείωση από 370,2 εκατοµµύρια το 2010 σε 323,7 εκατοµµύρια το Προέκυψε έλλειµµα στα αποτελέσµατα του κλάδου ζωής για το 2011 ύψους 6,2 εκατοµµυρίων (2010: πλεόνασµα 0,5 εκατοµµύρια) γεγονός που είχε σαν αποτέλεσµα να µεταφερθεί αντίστοιχο ποσό από τον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων της Εταιρείας. Η Εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της µια ευρεία γκάµα ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους, µε έµφαση στα σχέδια ζωής επενδυτικού τύπου unit-linked για τα οποία ο πελάτης φέρει εξ ολοκλήρου τον επενδυτικό κίνδυνο, στις απλές ασφαλίσεις που παρέχουν µόνο ασφαλιστική κάλυψη και στα ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Αναλογιστική Εκτίµηση Οι καθαρές υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων του κλάδου ζωής στις 31 εκεµβρίου 2011 ανήλθαν σε 323,7 εκατοµµύρια σε σχέση µε 369,2 εκατοµµύρια τον προηγούµενο χρόνο. Η µείωση αυτή επήλθε κυρίως από τη µείωση των τιµών των εσωτερικών επενδυτικών ταµείων και τον συνεχιζόµενο µεγάλο αριθµό λήξεων των ασφαλιστηρίων µεικτής ασφάλισης. Προέκυψε αναλογιστικό έλλειµµα για το έτος ύψους 6,4 εκατοµµυρίων (2010: κέρδη 37 χιλιάδες). Η Εταιρεία ακολουθεί µε συνέπεια την πάγια πολιτική της για δίκαιη κατανοµή των κερδών µεταξύ των µετόχων και των ασφαλισµένων της. Οι αρνητικές αποδόσεις των επενδύσεων τα τελευταία δύο χρόνια έχουν µειώσει τα περιθώρια κατανοµής κερδών σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη. Μετά από σχετική σύσταση του Εντεταλµένου Αναλογιστή της Εταιρείας η κλίµακα κατανοµής συνήθων κερδών σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας για το ασφαλιστικό έτος 2011 µειώθηκε στα 20 ανά χιλιάδα ασφαλισµένου ποσού συγκριτικά µε 25 ανά χιλιάδα ασφαλισµένου ποσού το Επίσης, η κλίµακα κατανοµής κερδών λήξης σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη έχει µειωθεί από 10% µέχρι 55% σε 5% µέχρι 35% των συνήθων κερδών, ανάλογα µε τη διάρκεια του συµβολαίου. Μετά την παραχώρηση των προαναφερθέντων συνήθων κερδών σε συµβόλαια µε συµµετοχή στα κέρδη ύψους 0,8 εκατοµµυρίων καθώς επίσης και την αποδέσµευση του µη κατανεµηθέντος πλεονάσµατος από 9

11 Ανασκόπηση Εργασιών το προηγούµενο έτος ύψους 1,0 εκατοµµυρίου προέκυψε έλλειµµα στα αποτελέσµατα του κλάδου ζωής ύψους 6,2 εκατοµµυρίων. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής είναι οι αποδόσεις των επενδύσεων, η προοπτική κερδοφορίας στο µέλλον, το τυχόν αδιανέµητο (µη κατανεµηµένο) πλεόνασµα καθώς και οι προσδοκίες των κατόχων ασφαλιστηρίων. Η κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής κατά τα τελευταία τρία χρόνια είχε ως εξής: Κατανοµή για το έτος στους κατόχους ασφαλιστηρίων Μεταφορά προς /(από) την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (6 191) (Μείωση) / αύξηση στο µη κατανεµηθέν πλεόνασµα (957) (1 587) (Έλλειµµα) / πλεόνασµα για το έτος πριν την κατανοµή (6 375) Επενδύσεις και Εσωτερικά Επενδυτικά Ταµεία Η Εταιρεία διαχειρίζεται σηµαντικά ποσά για λογαριασµό των ασφαλισµένων της, τα οποία είναι κατανεµηµένα σε τέσσερα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία (internal unit-linked funds) και σε πέµπτο ταµείο το οποίο περιλαµβάνει τις επενδύσεις που καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα µαθηµατικά αποθέµατα της Εταιρείας, πλην των υποχρεώσεων από τις αξίες των µονάδων σε συµβόλαια τύπου unit-linked. Η χάραξη και εφαρµογή της επενδυτικής πολιτικής των ταµείων αυτών καθορίζεται από την εσωτερική Επιτροπή Επενδύσεων της Εταιρείας που συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα. Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας ύψους 336,0 εκατοµµυρίων στις 31 εκεµβρίου 2011, το µεγαλύτερο ποσό 321,5 εκατοµµύρια αφορούσε επενδύσεις του κλάδου ζωής, (2010: 350,9 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις συνδεδεµένες µε τα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία ανήλθαν σε 228,7 εκατοµµύρια, σε σχέση µε 258,9 εκατοµµύρια το 2010 και αποτελούσαν ποσοστό 68,1% των συνολικών επενδύσεων. Οι επενδύσεις εξωτερικού του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 93,6 εκατοµµύρια ή το 27,9% των συνολικών επενδύσεων, ποσοστό που αποδεικνύει τη µεγάλη έµφαση που δίδεται σε επενδύσεις εξωτερικού για διασπορά του επενδυτικού κινδύνου. Στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία που είναι συνδεδεµένα µε συµβόλαια τύπου unit-linked κατανέµονται τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τα επενδυόµενα ποσά που πιστώνονται περιοδικά σε αυτά, µείον τα ποσά που αποσύρονται από αυτά. Τα συγκεκριµένα όµως στοιχεία ενεργητικού που απαρτίζουν το κάθε ταµείο καθώς και το εισόδηµα που απορρέει από αυτά, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η διαχείριση των τεσσάρων εσωτερικών επενδυτικών ταµείων της Εταιρείας γίνεται µέσα στα πλαίσια των προκαθορισµένων στόχων και παρέχεται διαφάνεια αναφορικά µε τη σύσταση του κάθε ταµείου και τους επενδυτικούς του στόχους. Το Universal Growth Fund θεωρείται σχετικά ψηλού επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει την επίτευξη ψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης µε παράλληλη µείωση του επενδυτικού κινδύνου µέσω της ευρείας διασποράς των επενδύσεων του. Το Universal Property Fund θεωρείται µεσαίου επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει την επίτευξη σχετικά ψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης από ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων τόσο σε ακίνητη περιουσία, όσο και σε άλλες µορφές επενδύσεων. Το Universal Security Fund θεωρείται χαµηλού επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής µακροπρόθεσµης απόδοσης µε χαµηλές διακυµάνσεις ενώ το Universal Guaranteed Fund παρέχει εγγυηµένη θετική απόδοση που υπολογίζεται σε σχέση µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 10

12 Ανασκόπηση Εργασιών Το ύψος του ενεργητικού του κάθε ταµείου στο τέλος του 2011 και 2010 είχε ως εξής: Ύψος Ενεργητικού Universal Growth Fund Universal Property Fund Universal Security Fund Universal Guaranteed Fund Κατά το 2011, οι αποδόσεις των επενδυτικών ταµείων της Εταιρείας ήταν ανάλογες µε το βαθµό επενδυτικού κινδύνου που φέρουν. Η µετοχική µονάδα του Universal Growth Fund που κατατάσσεται ως ένα ταµείο υψηλού επενδυτικού κινδύνου, σηµείωσε µείωση 17,13% (2010: µείωση 4,6%). Η µετοχική µονάδα του Universal Property Fund που θεωρείται µεσαίου επενδυτικού κινδύνου σηµείωσε µείωση 8,47% (2010: αύξηση 1,56%), ενώ το Universal Security Fund παρουσίασε µείωση 13,0% (2010: µείωση 0,8%). Τέλος, το Universal Guaranteed Fund παρουσίασε αύξηση 2,93% (2010: 2,96%). Κεκτηµένη Αξία (Embedded Value) Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας, γνωστή ως embedded value, περιλαµβάνει το συµφέρον των µετόχων στο καθαρό ενεργητικό της Universal Life και τις προβλέψεις για τα µελλοντικά κέρδη που θα προκύψουν από τα συµβόλαια σε ισχύ. Το επιτόκιο προεξόφλησης κινδύνου που έχει χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό της κεκτηµένης αξίας για το 2011 ήταν 9,5% στο ίδιο επίπεδο µε τις προβλέψεις του Η αξία των συµβολαίων σε ισχύ στις 31 εκεµβρίου 2011 ανήλθε στα 37,8 εκατοµµύρια σε σχέση µε 39,9 εκατοµµύρια το Το σύνολο της κεκτηµένης αξίας στο τέλος του 2011, που περιλαµβάνει τόσο το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας όσο και τυχόν µη κατανεµηθέν πλεόνασµα του κλάδου ζωής, µειώθηκε στα 59,9 εκατοµµύρια σε σχέση µε 71,8 εκατοµµύρια το Κατ επέκταση, η εσωτερική αξία της Εταιρείας ανά µετοχή µειώθηκε σε 4,51 στο τέλος του 2011 σε σχέση µε 5,42 που ήταν στο τέλος του Οι καθαρές ζηµιές του 2011 µε βάση την κεκτηµένη αξία, που ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την αλλαγή στην κεκτηµένη αξία και οποιοδήποτε µέρισµα που πληρώθηκε στους µετόχους µέσα στο έτος, ανήλθαν σε 9,0 εκατοµµύρια (2010: κέρδη 2,0 εκατοµµύρια). Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ατυχηµάτων και Υγείας Τα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου ατυχηµάτων και υγείας σηµείωσαν άνοδο 6,1% σε σχέση µε το 2010 και ανήλθαν σε 27,5 εκατοµµύρια ενώ τα κέρδη του κλάδου µειώθηκαν στο 1,0 εκατοµµύριο (2010: 1,4 εκατοµµύρια). Ο ρυθµός αύξησης των ασφαλίστρων κρίνεται ικανοποιητικός παρά τη σχετική ωρίµανση του χαρτοφυλακίου που αναπόφευκτα µειώνει τη διατηρησιµότητα του χαρτοφυλακίου. Το σχέδιο υγείας MultiCare, που αποτελεί το κατεξοχήν σχέδιο ολοκληρωµένης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στην Κυπριακή αγορά, παρουσίασε αύξηση 7,86% στα µεικτά ασφάλιστρα και συνέβαλε στην παραγωγή µε ποσοστό 91,7% στο σύνολο των µεικτών ασφαλίστρων του κλάδου. Αντίθετα, τα υπόλοιπα σχέδια υγείας που προσφέρει η Εταιρεία και τα σχέδια προσωπικών ατυχηµάτων δεν παρουσίασαν ουσιαστική µεταβολή στην παραγωγή. Οι δείκτες αποζηµιώσεων παρέµειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω της ορθολογιστικής τιµολογιακής πολιτικής που ακολουθεί η Εταιρεία τόσο στα ατοµικά όσο και στα οµαδικά σχέδια. Η συνέχιση της πολιτικής αυτής αναµένεται να προσδώσει παρόµοια αποτελέσµατα στην κερδοφορία των επόµενων ετών. Μακροπρόθεσµα, µε την εφαρµογή των νέων συστηµάτων πληροφορικής που ήδη ξεκίνησαν να 11

13 Ανασκόπηση Εργασιών υλοποιούνται και που εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του 2013, αναµένεται περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και των εσωτερικών διαδικασιών του Τµήµατος Ατυχηµάτων και Υγείας τα οποία θα συνεισφέρουν σε ακόµη µεγαλύτερη κερδοφορία του κλάδου. Τα τελευταία χρόνια οι ανταγωνιστικές ασφαλιστικές εταιρείες καταβάλλουν εντονότατες προσπάθειες να κερδίσουν µερίδιο αγοράς στον κλάδο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Όµως, οι ελλιπείς καλύψεις, το δυσανάλογα ψηλό κόστος των ανταγωνιστικών σχεδίων και πολύ περισσότερο η σηµαντική τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια η Εταιρεία στον κλάδο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης καθιστούν πολύ δύσκολη την προσπάθεια των ανταγωνιστών µας να εισέλθουν δυναµικά στον τοµέα αυτό. Σαν αποτέλεσµα, η Εταιρεία χρόνο µε το χρόνο όχι µόνο εδραιώνει την πρωτοπορία της αλλά αυξάνει επίσης και τη διαφορά που την χωρίζει από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της. Παρά την υποβόσκουσα οικονοµική κρίση, ο κλάδος της υγείας συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση στην Κύπρο λόγω της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα υγείας αλλά και των σηµαντικών αδυναµιών που παρουσιάζει σήµερα ο δηµόσιος τοµέας. Κτηµατικές δραστηριότητες Λόγω του ότι η αξία της κτηµατικής περιουσίας της Εταιρείας έχει φτάσει σχεδόν το επιτρεπόµενο όριο που προνοεί η ασφαλιστική νοµοθεσία η Εταιρεία έχει περιορίσει τις επενδύσεις της σε κτήµατα και αγοράζει κτήµατα µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριµένα µόνο σε περιοχές που διαθέτει ήδη κτήµατα και µια νέα αγορά θα ενοποιούσε τα κτήµατα της σε µια συµπαγή µάζα, για µια πιο ορθολογιστική αξιοποίηση τους στο µέλλον. Με στόχο τη διαφοροποίηση του κινδύνου που προκύπτει από τη συγκέντρωση των επενδύσεων της σε ακίνητα µόνο στην Κυπριακή αγορά, η Εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητες της και στο εξωτερικό. Προς το παρόν οι επενδύσεις στον κτηµατικό τοµέα επικεντρώνονται στη Ρουµανία όπου η Εταιρεία διαθέτει αριθµό τεµαχίων που προσφέρονται για µελλοντική οικιστική ανάπτυξη. Κατά το 2011 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αγορές κτηµατικής περιουσίας στη Ρουµανία. Μέχρι το τέλος του 2011, η Εταιρεία, µαζί µε την εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία Universal Properties Ltd, κατείχε περίπου δεκάρια γης σε πέντε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της Κύπρου. Η εκτιµηµένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της στο τέλος του 2011 ήταν εκατοµµύρια από τα οποία τα εκατοµµύρια αφορούσαν ακίνητα στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 9.6 εκατοµµύρια στη Ρουµανία. Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα στην Κύπρο, περιουσία ύψους 80.1 εκατοµµυρίων είναι κατανεµηµένη στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία προς όφελος των ασφαλισµένων. Μέρος της ιδιοκτησίας αυτής βρίσκεται σε περιοχές, η αξιοποίηση των οποίων µπορεί να γίνει µόνο µέσω οργανωµένης ανάπτυξης και προϋποθέτει τη διεξαγωγή µελετών βιωσιµότητας για την ανάπτυξη τους. Ήδη η εταιρεία έχει προχωρήσει στο διορισµό συµβούλων µελετητών από το εξωτερικό και το εσωτερικό µε σκοπό την αξιοποίηση της κτηµατικής περιουσίας της εταιρείας στη περιοχή Ορεινής (Καλό Χωριό, Κλήρου, Γούρρι και Φυκάρδου). Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει τον Φεβρουάριο του 2012 προκαταρκτική άδεια για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ στα κτήµατα της στην περιοχή Βάσας Κελλακίου, η οποία περιλαµβάνει και κίνητρα οικιστικής ανάπτυξης µέχρι τετραγωνικά µέτρα οικοδοµών. Η Εταιρεία προχωρεί µε γοργούς ρυθµούς στο διορισµό των απαιτούµενων συµβούλων, ντόπιων και ξένων, ούτως ώστε να είναι έτοιµη µέχρι το τέλος Αυγούστου του 2013 να υποβάλει αίτηση για έκδοση πολεοδοµικής άδειας για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι εκκρεµεί ακόµη µια αίτηση της εταιρείας για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ στον Πύργο Τυλληρίας η οποία θα εξεταστεί σε περίπτωση ακύρωσης µιας από τις προκαταρκτικές άδειες που έχουν ήδη δοθεί. Η Εταιρεία αφού εξασφάλισε όλες τις απαιτούµενες άδειες για το διαχωρισµό σε οικόπεδα της οικιστικής 12

14 Ανασκόπηση Εργασιών γης που διαθέτει στον Κάτω Πύργο Τυλληρίας, έχει προχωρήσει στο διορισµό εργολάβου ο οποίος προχωρεί µε γοργούς ρυθµούς στην εκτέλεση των έργων διαχωρισµού. Υπολογίζεται ότι αρχές του 2013 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαχωρισµού. Η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τη διάθεση των οικοπέδων στους πελάτες της, έχουν δε ήδη πωληθεί περί τα 20 οικόπεδα. Η Εταιρεία διαθέτει επίσης ιδιόκτητους γραφειακούς χώρους σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου στους οποίους στεγάζεται το διοικητικό προσωπικό και το ασφαλιστικό δυναµικό. Η εκτιµηµένη αξία των πιο πάνω ακινήτων στις 31 εκεµβρίου 2011 ανερχόταν συνολικά σε 24,6 εκατοµµύρια, ποσό που περιλαµβάνεται στα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της. Τεχνολογία και Πληροφορική Παρά τις δυσµενείς συνθήκες που διαµορφώθηκαν λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης η οποία ήταν ιδιαίτερα αισθητή και στην Κύπρο, η εταιρεία παρέµεινε προσηλωµένη στην συνέχιση της πάγιας πολιτικής της για συνεχή αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής της υποδοµής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η εταιρεία δροµολόγησε µία σειρά από έργα Τεχνολογίας και Πληροφορικής έχοντας πάντα σαν στρατηγικό στόχο την διατήρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και υπηρεσιών προς τους πελάτες της µε ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας της, διατηρώντας παράλληλα ψηλό επίπεδο ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήµατα και στην γενικότερη τεχνολογική της υποδοµή. Εντός του 2011 εντατικοποιήθηκαν οι εργασίες που αφορούν την υλοποίηση του µεγαλεπήβολου έργου Group+ το οποίο αναµένεται να βελτιώσει ακόµη περισσότερο τον κύκλο εργασιών του ραγδαία αναπτυσσόµενου κλάδου Ατυχηµάτων & Υγείας και Οµαδικών παρέχοντας σηµαντικά πλεονεκτήµατα στην εταιρεία και στους πελάτες της τόσο στο επιχειρηµατικό όσο και στο τεχνικό κοµµάτι. Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το νέο αναβαθµισµένο σύστηµα Έκδοσης Προσφορών Ασφάλισης το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε περιβάλλον διαδικτύου παρέχοντας στους ασφαλιστικούς αντιπροσώπους της εταιρείας ένα σηµαντικό εργαλείο άµεσης και ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών τους. Αναγνωρίζοντας την σηµαντικότητα διατήρησης υψηλού επιπέδου ασφάλειας της τεχνολογικής της υποδοµής, η εταιρεία προχώρησε σε περεταίρω αναβάθµιση των συστηµάτων ασφάλειας του δικτύου και των επικοινωνιών της. Εντός του 2011 σχεδιάστηκαν και δροµολογήθηκαν µια σειρά από έργα µε στόχο την αναβάθµιση του κύκλου εργασιών του τµήµατος Ανθρώπινου υναµικού. Κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία δύο νέες εφαρµογές οι οποίες αυτοµατοποίησαν πλήρως τις εργασίες σε σχέση µε τις ώρες προσέλευσης / αποχώρησης των υπαλλήλων της εταιρείας καθώς και την υποβολή / έγκριση των αδειών απουσίας τους. Άρχισε επίσης η υλοποίηση του έργου ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των προσωπικών φακέλων των υπαλλήλων της εταιρείας το οποίο µε την ολοκλήρωση του αναµένεται να δώσει αναβαθµισµένες δυνατότητες πρόσβασης στα σχετικά έγγραφα τόσο από το Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού όσο και από τους υπαλλήλους (δίνοντας βεβαίως ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα προστασίας προσωπικών δεδοµένων). Συνεχίστηκαν οι εργασίες για την κάλυψη των απαιτήσεων του Solvency II στον τοµέα Τεχνολογίας και Πληροφορικής όπου ολοκληρώθηκε η ανάλυση αναγκών και άρχισε ο προγραµµατισµός της υλοποίησης τους. Τέλος η εταιρεία προχώρησε µε τον σχεδιασµό νέας ιστοσελίδας ή οποία θα αντικαταστήσει την υφιστάµενη και θα ολοκληρωθεί / τεθεί σε εφαρµογή σε φάσεις. Αρχικά η αλλαγή θα είναι κυρίως αισθητική ωστόσο στη συνέχεια η ιστοσελίδα θα παρέχει ένα ευρύ φάσµα από ενδιαφέρουσες πληροφορίες και εργαλεία συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της. Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που µπορεί να παίξει η Τεχνολογία και Πληροφορική (Τ&Π) µέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και γεµάτο προκλήσεις περιβάλλον, η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στους 13

15 Ανασκόπηση Εργασιών τοµείς αυτούς µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση νέων έργων Τ&Π που θα αναβαθµίσουν ακόµη περισσότερο την τεχνολογική υποδοµή της εταιρείας. Κοινωνική προσφορά Στη Universal Life θεωρούµε χρέος και υποχρέωσή µας να ενισχύουµε την κοινωνία που µας στηρίζει, συµβάλλοντας θετικά στην αναβάθµιση και στη βελτίωσή της. Για το λόγο αυτό, συνεισφέρουµε στο συνάνθρωπό µας και στηρίζουµε την παιδεία, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό. Είµαστε ο ιαχρονικός Χορηγός του Συνδέσµου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), ένας τίτλος που µας δόθηκε από τον ίδιο το Σύνδεσµο, ως ένδειξη εκτίµησης για τα χρόνια προσφοράς µας. Το 2011, στηρίξαµε την εκστρατεία οικονοµικής ενίσχυσης του συνδέσµου, καθώς και την εκστρατεία πρόληψης κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου. Επιπρόσθετα, λάβαµε µέρος µε δικό µας περίπτερο στο πανηγύρι χαράς που διοργάνωσε ο ΠΑΣΥΚΑΦ καθώς και στον οδικό έρανο. Ακόµη, το 2011 συνεχίσαµε την προσφορά µας προς τον Αντιρευµατικό Σύνδεσµο και στηρίξαµε έµπρακτα την παιδεία προσφέροντας υποτροφίες σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήµιο και την Κυπριακή Επιτροπή υποτροφιών Fulbright. Παράλληλα χορηγήσαµε διάφορες µεµονωµένες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 14

16 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης

17 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της πολιτικής για την Εταιρική ιακυβέρνηση είναι η αξιόπιστη και λειτουργική κατανοµή εξουσιών µεταξύ των µετόχων και του ιοικητικού Συµβουλίου και η επαρκής ανεξαρτησία του τελευταίου στη λήψη αποφάσεων έτσι που να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της Εταιρείας. Από το 2005, η Εταιρεία εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης που έχει καταρτιστεί από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Στα πλαίσια της ορθής εφαρµογής των αρχών της Εταιρικής ιακυβέρνησης, η Εταιρεία έχει θεσπίσει ένα σύνολο εσωτερικών κανόνων και µηχανισµών ελέγχου. Στο σχετικό εσωτερικό κανονισµό που ετοιµάστηκε περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών που έχουν εγκαθιδρυθεί καθώς και οι αρχές που διέπουν τις Γενικές Συνελεύσεις και τις σχέσεις µε τους Μετόχους. Κατά το 2011 λειτούργησαν οι ακόλουθες τέσσερις Επιτροπές του ιοικητικού Συµβουλίου: 1. Εκτελεστική Επιτροπή 2. Επιτροπή ιορισµών και Εταιρικής ιακυβέρνησης 3. Επιτροπή Αµοιβών 4. Επιτροπή Ελέγχου Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 11 Συµβούλους. Από αυτούς, οι 3 είναι µη εκτελεστικοί και ανεξάρτητοι, οι 7 είναι µη εκτελεστικοί και µη ανεξάρτητοι και ο ένας είναι εκτελεστικός και µη ανεξάρτητος ιοικητικός Σύµβουλος. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον πέντε φορές το χρόνο) ούτως ώστε να παρέχεται στους Συµβούλους η δυνατότητα να εξετάζουν τους στόχους, τον προϋπολογισµό και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, τις σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και άλλες σηµαντικές συναλλαγές. Οι Σύµβουλοι ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για όλες τις συνεδρίες του ιοικητικού Συµβουλίου και έχουν στη διάθεση τους όλα τα έγγραφα σχετικά µε την κάθε συνεδρία. Κατά το 2011, έγιναν 5 συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Όλοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα της Εταιρείας. Ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές είναι διαθέσιµες στους ιοικητικούς Συµβούλους σύµφωνα µε την εσωτερική πολιτική που διαµορφώθηκε και ψηφίστηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος κατέχει τη θέση του µη εκτελεστικού Προέδρου της Εταιρείας και θεωρείται µη ανεξάρτητο µέλος. Οι Πρόεδροι των τεσσάρων Επιτροπών του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Οι κανόνες όσον αφορά τη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του, καθορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας ως ακολούθως: Ο αριθµός των ιοικητικών Συµβούλων δεν πρέπει να είναι µικρότερος των πέντε και µεγαλύτερος των δεκατριών. Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση δύο από τα εκάστοτε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αποχωρούν. 16

18 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι που για µακρύτερη περίοδο από την προηγούµενη εκλογή τους κατείχαν το αξίωµα του ιοικητικού Συµβούλου. Ανάµεσα όµως σε ιοικητικούς Συµβούλους οι οποίοι απέκτησαν συγχρόνως την ιδιότητα αυτή, εκείνοι που θα αποχωρούν (εκτός αν µεταξύ τους συµφωνήσουν διαφορετικά) θα καθορίζονται µε κλήρο. ιοικητικός Σύµβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να επανεκλεγεί. Στη συνέλευση κατά την οποία ένας ιοικητικός Σύµβουλος έχει αποχωρήσει µε τον πιο πάνω τρόπο, η Εταιρεία θα µπορεί να πληρώσει τη θέση που κενώθηκε εκλέγοντας κάποιο πρόσωπο για τη θέση τούτη, και αν παραλείψει να το κάνει, ο ιοικητικός Σύµβουλος που αποχωρεί θα θεωρείται, δεδοµένου ότι θα έχει προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός αν στη συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητώς όπως µη πληρωθεί η θέση που κενώθηκε ή εκτός αν ψήφισµα για την επανεκλογή του ιοικητικού Συµβούλου αυτού είχε προταθεί στη συνέλευση και απορριφθεί. Κανένα πρόσωπο εκτός από ιοικητικό Σύµβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση δεν δικαιούται να εκλεγεί ιοικητικός Σύµβουλος σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση χωρίς την εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός αν σε τρεις το λιγότερο ηµέρες και όχι περισσότερες από 21 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση, αφεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από µέλος που τηρεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να παρευρεθεί και ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, µε την οποία να εκφράζει την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο τούτο για εκλογή και επιπρόσθετα γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από το πρόσωπο που προτάθηκε ότι δέχεται να εκλεγεί. Το ιοικητικό Συµβούλιο θα µπορεί οποτεδήποτε να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στο αξίωµα του ιοικητικού Συµβούλου, είτε προς το σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες ιοικητικούς Συµβούλους, νοουµένου ότι ο συνολικός αριθµός των ιοικητικών Συµβούλων δεν θα υπερβαίνει κατά οποιοδήποτε χρόνο τον αριθµό που καθορίζεται σύµφωνα µε το Καταστατικό. ιοικητικός Σύµβουλος που διορίζεται µε τον τρόπο αυτό θα κατέχει το αξίωµα αυτό µόνο µέχρι την αµέσως επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, οπότε δικαιούται να εκλεγεί και πάλι, αλλά δεν θα λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό των ιοικητικών Συµβούλων που θ αποχωρήσουν εκ περιτροπής κατά τη συνέλευση εκείνη. Η Εταιρεία µπορεί µε έκτακτο ψήφισµα για το οποίο θα έχει δοθεί ειδική ειδοποίηση σύµφωνα µε το Άρθρο 136 και 178 του Νόµου, να παύει οποιοδήποτε από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του και τούτο παρά τις οποιεσδήποτε πρόνοιες του Καταστατικού ή οποιασδήποτε συµφωνίας που έγινε µεταξύ της Εταιρείας και του ιοικητικού Συµβούλου τούτου. Η παύση αυτή του ιοικητικού Συµβούλου δεν επηρεάζει οποιαδήποτε απαίτηση του για αποζηµίωση για τυχόν παράβαση των όρων οποιασδήποτε σύµβασης υπηρεσίας που υπογράφηκε µεταξύ του και της Εταιρείας. Η Εταιρεία µπορεί µε τακτικό ψήφισµα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση ενός ιοικητικού Συµβούλου που έχει παυθεί σύµφωνα µε τον αµέσως προηγούµενο Κανονισµό και χωρίς επηρεασµό των εξουσιών του ιοικητικού Συµβουλίου δυνάµει του Κανονισµού 100, η Εταιρεία µπορεί σε Γενική Συνέλευση να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου είτε για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε είτε ως επιπρόσθετου ιοικητικού Συµβούλου. Πρόσωπο που θα έχει διοριστεί στη θέση του ιοικητικού Συµβούλου που παύθηκε µε τον πιο πάνω τρόπο ή για την πλήρωση κενής θέσης που χηρεύει µε τον τρόπο αυτό, θα υπόκειται σε αποχώρηση κατά τον ίδιο χρόνο όπως θα αποχωρούσε το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου στη θέση του οποίου το πρόσωπο αυτό διορίστηκε, ως εάν αυτό να έγινε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου την ηµέρα που έγινε το απελθόν µέλος. 17

19 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να διορίζει ένα ή περισσότερα από τα µέλη του ως ιευθύνοντες Συµβούλους για περίοδο και µε όρους που καθορίζονται κάθε φορά απ αυτό και µπορεί να ανακαλεί το διορισµό που έγινε µε τον τρόπο αυτό. Το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που διορίζεται µε τον τρόπο αυτό δεν υπόκειται κατά την περίοδο που κατέχει τη θέση αυτή σε αποχώρηση εκ περιτροπής, ούτε και λαµβάνεται υπόψη κατά τον καθορισµό των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου που αποχωρούν εκ περιτροπής. Ο διορισµός του όµως τερµατίζεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητά του ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας είναι έγκυρη µόνο µε ειδικό ψήφισµα σε συνέλευση των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να εκδώσει µετοχικό κεφάλαιο αν υπάρχει επαρκές µη εκδοµένο εγκεκριµένο κεφάλαιο και εφόσον οι µετοχές που θα προκύψουν προσφερθούν κατά προτίµηση στους υφιστάµενους µετόχους, ανάλογα µε το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι µετοχές τους. Σε περίπτωση που η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται και αύξηση του εγκεκριµένου κεφαλαίου ή οι µετοχές δεν θα προσφερθούν στους υφιστάµενους µετόχους, τότε πρέπει να ληφθεί η έγκριση των µετόχων σε Γενική Συνέλευση. Αναλυτικά το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τα πιο κάτω µέλη: Φώτος Ια. Φωτιάδης, Πρόεδρος Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά, Λογιστικά, ιοίκηση Επιχειρήσεων, Νοµικά και ηµοσιογραφία. Είναι κάτοχος του Ph.D από το Beverly Hill University USA στα Οικονοµικά και ιοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι επίτιµος Πρόξενος της οµινικανικής ηµοκρατίας. ιετέλεσε επί µακρόν Μέλος των ιοικητικών Συµβουλίων του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ. Ιδρυτής και Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσµου ιαφηµιζόντων και του Παγκυπρίου Συνδέσµου Βιοµηχάνων Ποτοποιίας. Είναι µέλος του Executive Committee του Cyprus (Harvard) International Institute for the Environment and Public Health και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου. Είναι ο ιδρυτής και εκτελεστικός Πρόεδρος του Οµίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης που περιλαµβάνει πάνω από 40 εταιρείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό οι οποίες ασχολούνται µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει διεθνές εµπόριο, βιοµηχανία (µπύρα Carlsberg και Λέων, επιτραπέζιο νερό «Αγρός», χυµούς «Ένα», κρασιά Κυπερούντας), εξαγωγές, εισαγωγές και διανοµή µεγάλης γκάµας προϊόντων διεθνούς κύρους και ηγετικά κυπριακά προϊόντα. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Οµίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης περιλαµβάνεται επίσης η ανάπτυξη γης στην Κύπρο και στο εξωτερικό για τη δηµιουργία µεγάλων και πρωτοποριακών οικιστικών και τουριστικών µονάδων. Επιχειρηµατίας. Ανδρέας Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο London School of Economics και είναι κάτοχος του πτυχίου Bachelor of Science (Economics). Με την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας το 1963 διορίστηκε Τµηµατάρχης Οικονοµικών Ερευνών και το 1967 ιευθυντής Εξωτερικών Εργασιών της Τράπεζας. Την 1η Νοεµβρίου 1969 διορίστηκε Γενικός ιευθυντής της υπό ίδρυση τότε Universal Life στην οποία υπηρέτησε ως Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής µέχρι τις 29 Φεβρουαρίου ιετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρείας από τις 18 εκεµβρίου 2001 µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου ιετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Universal Bank Public Ltd, της Universal Life (Ελλάς) AAEZ, Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, Πρόεδρος του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και κατά διαστήµατα µέλος του Κρατικού Συµβουλευτικού Σώµατος Ασφαλειών. Υπηρέτησε επίσης ως Πρόεδρος της Επιτροπής LIMRA-Europe και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της LIMRA Αµερικής. Είναι Πρόεδρος της Universal Insurance Agency Ltd. Το 2006 διορίστηκε µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων από τον Υπουργό Οικονοµικών. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης, Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Ο Ανδρέας Κρητιώτης γεννήθηκε στη Λευκωσία το Σπούδασε Χηµικός Μηχανικός στο Imperial College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου και ακολούθησε µεταπτυχιακές σπουδές στο Massachusetts 18

20 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Institute of Technology (MIT) στις ΗΠΑ, απ όπου αποφοίτησε το 1986 µε πτυχία Master και Ph.D. Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του στη Γερµανία, στον Τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης της διεθνούς εταιρείας Bayer AG, όπου γρήγορα ανέλαβε διευθυντικά καθήκοντα και ηγήθηκε τµήµατος που παρείχε συµβουλευτικές υπηρεσίες σε τοµείς παραγωγής. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1992 για να εργαστεί στο Τµήµα Συµβουλευτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Αναπτύξεως, όπου ασχολήθηκε κυρίως µε µελέτες στρατηγικής και αξιολογήσεις επενδυτικών έργων. Το 1996 ανέλαβε τη Γενική ιεύθυνση της EuroLife, της ασφαλιστικής εταιρείας ζωής του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου. Αποχώρησε από το Συγκρότηµα το 2007 για να ιδρύσει εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, αναλαµβάνοντας έργα για εταιρείες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, εµπορίου, βιοµηχανικής παραγωγής και υγείας. Τον Ιανουάριο 2012 διορίστηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο της Universal Life και από την 1η Μαρτίου 2012 είναι Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας. Αλεξάνδρα Γαλανού Γεννήθηκε το Σπούδασε Κοινωνιολογία (M.A. Sociology) στη Νέα Υόρκη και είναι Associate του Chartered Institute of Bankers (A.C.I.B.). Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Είναι µέλος σε ιοικητικά Συµβούλια δηµόσιων και ιδιωτικών εταιρειών. Επιχειρηµατίας. Κωνσταντίνος εκατρής Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο Λονδίνο, εξασφαλίζοντας το δίπλωµα του Bachelor of Arts. Είναι Associate του Chartered Insurance Institute (A.C.I.I.) και φέρει τον τίτλο του Chartered Insurer. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Από το Σεπτέµβριο του 2001 κατέχει τη θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial General Insurance Limited. ιετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ασφάλισης (CEA). Είναι Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Πρόεδρος της Κλαδικής Επιτροπής Μηχανοκινήτων Οχηµάτων του πιο πάνω Συνδέσµου, Πρόεδρος του Ταµείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων, µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων, µέλος της Επιτροπής Εξεταστών του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινοπραξίας Ασφαλιστών Οχηµάτων ηµόσιας Χρήσης καθώς επίσης και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων. Είναι επίσης µέλος σε ιοικητικά Συµβούλια ιδιωτικών εταιρειών. ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο Ecole des Hautes Etudes Commerciales στο University of Lausanne της Ελβετίας. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Είναι επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕLMA Holdings Public Company Ltd και άλλων ιδιωτικών εταιρειών. Είναι Επίτιµος Γενικός Πρόξενος της Φινλανδίας στην Κύπρο και πρώην Πρόεδρος του Προξενικού Σώµατος Κύπρου. Επιχειρηµατίας. Παύλος Φ. Φωτιάδης Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο Harvard University. Συνέχισε τις σπουδές του στο INSEAD Business School στο Fontainebleau, στην Γαλλία, και απέκτησε το Master of Business Administration. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Είναι ιευθύνων Σύµβουλος της Photos Photiades Breweries Ltd και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου των Κυπριακών Αερογραµµών Λτδ. Γιώργος Α. Γεωργίου Γεννήθηκε το Σπούδασε Mechanical Engineering (B. Eng) στο Imperial College στο Λονδίνο και ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Columbia Business School της Νέας Υόρκης. Είναι Εκτελεστικός ιευθυντής της Protamare Hotels Ltd και συνιδρυτής των εταιρειών imer Medical Services Ltd, PSC Engineering Ltd και G11 Holdings Ltd. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Magnum Investments Ltd και της Tecido Trading Ltd. Επιχειρηµατίας. 19

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7 Ετήσια Έκθεση 2013 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-10

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-10 Ετήσια Έκθεση 2010 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2009. Περιεχόμενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2

Ετήσια Έκθεση 2009. Περιεχόμενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 3 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης MΕΡΟΣ Α Η OPTIONS CASSOULIDES PLC (πρώην Options Cassoulides Public Company Limited) πιστεύει πως η βασική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Γραµµατεία 30/06/2011 Πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Μέρισµα 0,01% στην ονοµαστική αξία της µετοχής Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων. 3 Ιουνίου 211 Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χθες Τετάρτη 29 Ιουνίου 211 και ώρα 17: στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Εταιρεία» προχώρησε με ένα σημαντικό βήμα για πληρέστερη εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd.

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. 0067/00005379/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση 0004/00000297/el Γενική Συνέλευση USB Bank Plc USB Attachments: 1. Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Στην Αθήνα, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 η πρωινή, και στα επί της Εθν. Μακαρίου 5, γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα