Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8"

Transcript

1

2 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8 Ανασκόπηση Εργασιών 9-14 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Οικονοµική Έκθεση Κεκτηµένη Αξία - Embedded Value 81-83

3 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ίδεται ειδοποίηση ότι η 42η Ετήσια Γενική Συνέλευση της UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία την 4 η Ιουλίου 2012 και ώρα 5:30 µ.µ. για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα: 1. ΕΞΕΤΑΣΗ της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΕΚΛΟΓΗ µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ της αµοιβής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. ΕΠΑΝΑ ΙΟΡΙΣΜΟ των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Χ.Γ. Χωµατένος Γραµµατέας Λευκωσία 18 Μαΐου 2012 Ετήσια Έκθεση Η Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2011 είναι διαθέσιµη από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή. Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης µπορούν να ζητηθούν και δύνανται να παραληφθούν από το Τµήµα Μετοχών, στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επίσης, η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έντυπη µορφή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Σηµείωση Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 2

4 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φώτος Ια. Φωτιάδης Πρόεδρος Ανδρέας Γεωργίου Αντιπρόεδρος Αλεξάνδρα Γαλανού Γιώργος Α. Γεωργίου Κωνσταντίνος εκατρής ρ Ανδρέας Κ. Κρητιώτης ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης Σωκράτης Σολοµίδης Αλέξης Φ. Φωτιάδης Παύλος Φ. Φωτιάδης Σταύρος Χριστοδουλίδης ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ρ Ανδρέας Κ. Κρητιώτης ιευθύνων Σύµβουλος & Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Κύπρος Μοιράνθης Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Ανδρέας Σιακαλλής Γενικός ιευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χαράλαµπος Γ. Χωµατένος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ξάνθος Βράχας ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ Ανδρέας Σιακαλλής ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ικηγορικό Γραφείο Λέλλου Π. ηµητριάδη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ernst & Young Cyprus Ltd ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Universal Tower Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα Λευκωσία Τ.Θ , 1505 Λευκωσία 3

5 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου Αναπροσαρ- µοσµένα 2011/2010 Αύξηση / (µείωση) % Κεφάλαια Μετόχων (28,8) Σύνολο Ενεργητικού (11,4) Υποχρεώσεις Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων (11,8) Επενδύσεις Ασφαλιστικών Εργασιών (8,8) Εισοδήµατα Οµίλου ,16 Ασφάλιστρα Οµίλου ,21 Πληρωµές σε Ασφαλισµένους (2,46) (Ζηµιές) / κέρδη για το έτος µετά τη φορολογία (8 103) (Ζηµιές) / κέρδη ανά µετοχή (61,1) 28,2 Μέσες τιµές συναλλάγµατος στο τέλος του έτους ΟΛΑΡΙΟ 1,29 1,33 ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,84 0,86 Ασφάλιστρα Οµίλου εκτός Universal Life (Ελλάς) ΑΑΕΖ Εκατ. Κέρδη / (ζηµιές) µετά τη φορολογία που αναλογούν στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας Εκατ. Κεφάλαια µετόχων Εκατ ,5 75,5 78,0 80,4 81, ,3 (20,1) 8,3 3,7 (8,1) ,7 29,7 31,0 22,1 19,

6 Χαιρετισµός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Η χρονιά που µας πέρασε, το 2011, ήταν µια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Σηµαδεύτηκε από την κρίση δηµοσίου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε προεξάρχουσα δυστυχώς την Ελλάδα, κάτι το οποίο προκάλεσε σοβαρές αρνητικές συνέπειες και στην Κυπριακή οικονοµία. Βίωσε υψηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα, αύξηση του δηµόσιου χρέους, µηδενική σχεδόν αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και υψηλή ανεργία. Στοιχεία που δεν µπορούσαν φυσικά ν αφήσουν τον Οργανισµό µας στο απυρόβλητο. Όµως η Κύπρος δεν θα χαθεί από την οικονοµία. Περάσαµε και χειρότερα. Άλλωστε, θεία χάριτι, µας έχει προκύψει ένα ανέλπιστο ελπιδοφόρο γεγονός που µας υπόσχεται ένα αισιόδοξο µέλλον. Το Θεόπεµπτο δώρο των πλούσιων κοιτασµάτων Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Φώτος Ια. Φωτιάδης υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Κύπρου. Εάν χειρισθούµε το θέµα αυτό σωστά, όπως βάσιµα ελπίζουµε, θα διανοιγούν µοναδικές προοπτικές ανάπτυξης που υπόσχονται αφ ενός βιωσιµότητα στην οικονοµία µας αλλά και πραγµατική συµβολή στη σωτηρία της πολύπαθης µικρής µας πατρίδας. Ειδικά για την οικονοµική κρίση που µας µαστίζει σήµερα και την έλλειψη εµπιστοσύνης για τη φερεγγυότητα µας από τα ξένα κέντρα αποφάσεων, θα µπορούσαµε ν ανακτήσουµε την εµπιστοσύνη των διεθνών χρηµαταγορών µε πιστοποίηση από έγκυρους, παγκόσµιου κύρους οικονοµικούς οργανισµούς του µεγέθους του θησαυρού των τεράστιων, για το µέγεθος της χώρας µας, κοιτασµάτων µας υδρογονανθράκων. Με σωστήν αξιοποίηση του πολυτιµότατου αυτού όπλου µπορεί η Κύπρος να κερδίσει και τους απαραίτητους ισχυρούς συµµάχους που θα τη στηρίξουν ώστε ν αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τους τροµακτικούς κινδύνους που επικρέµονται από τους φοβερούς εχθρούς της. Μπορούµε εποµένως µε σοφή διαχείριση του θέµατος, να ευελπιστούµε ότι διανοίγεται ένα αισιόδοξο µέλλον για την ευηµερία του λαού µας αλλά και για µια δίκαιη και βιώσιµη λύση του κυπριακού προβλήµατος και θα δηµιουργηθούν συνθήκες που θα επηρεάσουν θετικά το επενδυτικό κλίµα και επιχειρηµατικό περιβάλλον. Παρά το καθεστώς ύφεσης και αβεβαιότητας που ζούµε αυτή την περίοδο, ο Όµιλος µας έχει διατηρήσει τον καθοριστικό του ρόλο στην κυπριακή ασφαλιστική βιοµηχανία, όµως, παρ όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για αύξηση των εργασιών, αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων, περιορισµό των εξόδων και αύξηση της παραγωγικότητας, τα αποτελέσµατα του Οµίλου, λόγω εξωγενών παραγόντων κατά το υπό ανασκόπηση έτος έχουν δυστυχώς καταγράψει ζηµιές. Το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον που διανύουµε, αναµένεται δυστυχώς να επιδεινωθεί περαιτέρω κατά το τρέχον έτος ως αποτέλεσµα των συστηµικών κινδύνων που προκύπτουν από τους συνεχιζόµενους κλυδωνισµούς της Ελληνικής οικονοµίας αλλά και των διαρθρωτικών προβληµάτων της εγχώριας οικονοµίας. Παραµένουµε όµως αισιόδοξοι ότι θα µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στις δυσκολίες που θα αντιµετωπίσουµε στηριζόµενοι στα γερά θεµέλια, το καταξιωµένο ανθρώπινο δυναµικό µας, την πείρα αλλά και την τεχνογνωσία που έχουµε θησαυρίσει όλα αυτά τα χρόνια και προπαντός στο βαρύ και στέρεο όνοµα και τη θαυµαστή φήµη που πανάξια κατάφερε να κτίσει µέσα από τη µακρόχρονη ιστορία της η Universal Life. 5

7 Χαιρετισµός Προέδρου Με την απόφαση του κ. Ανδρέα Γεωργίου να αποχωρήσει από το πηδάλιο της Universal Life και τα εκτελεστικά του καθήκοντα, ο Όµιλος ενισχύθηκε από της 1 ης Μαρτίου 2012, µε την πρόσληψη στη θέση του Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή, του ρα Ανδρέα Κρητιώτη, ενός καταξιωµένου στον κλάδο, καλού γνώστη της ασφαλιστικής βιοµηχανίας, µε πολύχρονη πείρα και εγνωσµένο ήθος και κύρος. Κάτω από την καθοδήγηση του ρα Κρητιώτη, τον οποίο θα ήθελα να καλωσορίσω στην µεγάλη οικογένεια της Universal Life, είµαι σίγουρος ότι ο Όµιλος µας θα διατηρήσει την αναπτυξιακή του πορεία και θα γνωρίσει ακόµη καλύτερες µέρες στο εγγύς µέλλον. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα τον κ. Ανδρέα Γεωργίου για την πολύχρονη προσφορά του και την απαράµιλλη συµβολή του στην ανάπτυξη και την καθιέρωση της Universal Life ως τον διαχρονικά πρωτοπόρο οργανισµό στα ασφαλιστικά δρώµενα της Κύπρου. Στο πλαίσιο της σηµερινής δύσκολης συγκυρίας αλλά και του νέου, γεµάτου προκλήσεις και αβεβαιότητες περιβάλλοντος που διαµορφώνεται, παραµένουµε σταθερά προσηλωµένοι στην προσπάθεια µας για δηµιουργία αξίας για τους µετόχους αλλά και τους πελάτες µας, καθώς επίσης και για να συνεισφέρουµε ενεργά στην κοινωνία όπου λειτουργούµε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για την άψογη συνεργασία µας, καθώς επίσης τη ιεύθυνση και το ανθρώπινο δυναµικό του Οµίλου για την άοκνη εργασία και την καθοριστική συµβολή τους στην επίτευξη των κοινών µας στόχων. Τέλος ευχαριστώ θερµά εσάς τους µετόχους µας για την εµπιστοσύνη και τη στήριξη σας. Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Πρόεδρος 6

8 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή Το 2011 το οικονοµικό περιβάλλον επιδεινώθηκε ραγδαία και σηµαδεύτηκε από µια άνευ προηγουµένου οικονοµική κρίση, τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση, που εκδηλώθηκε µε ένα ιδιαίτερα αρνητικό οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον επηρεάζοντας όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. Η προσοχή των επενδυτών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, σε ένα περιβάλλον που οι προβλέψεις είναι σχεδόν αδύνατες, εστιάστηκε, κατά κύριο λόγο, στην έκθεση των τραπεζών στην Ελληνική οικονοµία και ιδιαίτερα στα οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου και τους συστηµικούς κινδύνους που αυτά δηµιούργησαν. Σε αυτό το πλαίσιο των επιδεινούµενων οικονοµικών συνθηκών τη χρονιά που πέρασε ο Όµιλος κατέγραψε συνολικές λογιστικές ζηµιές ύψους 8,1 εκ. σε σχέση µε κέρδη 3,7 εκ. το 2010 µε αυτές να οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις ζηµιές του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Ως Όµιλος αποφύγαµε τον πειρασµό των υψηλών αποδόσεων που Ο Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης έδιναν τα οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου και δεν είχαµε µεγάλη έκθεση σε αυτά, περιορίζοντας τα συνεπακόλουθα προβλήµατα ρευστότητας και τις ζηµιές. Οι ζηµιές του έτους µε βάση την κεκτηµένη αξία, γνωστής ως embedded value, ανήλθαν σε 9,0 εκ. σε σχέση µε κέρδη 2,0 εκ. κατά το Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας παρουσίασε µείωση στο τέλος του 2011 ανερχόµενη σε 59,9 εκ. από 71,8 εκ. που ήταν το Η µείωση αυτή οφείλεται, µεταξύ άλλων, στη µείωση του καθαρού ενεργητικού και την πλήρη αποδέσµευση του µη κατανεµηθέντος πλεονάσµατος του κλάδου ζωής. Για αντιµετώπιση των προκλήσεων της αγοράς και του ασταθούς οικονοµικού και επενδυτικού περιβάλλοντος η Εταιρεία έχει προβεί στις αρχές του 2012 σε εσωτερικές αλλαγές και ενέργειες για να αντιµετωπίσει, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες. Έχουν δηµιουργηθεί δύο Γενικές ιευθύνσεις µε ευθύνες τις ασφαλιστικές εργασίες και τις διοικητικές υπηρεσίες και ένα ανεξάρτητο Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. Στόχος τους να υπάρχει στενότερη παρακολούθηση και έλεγχος των εργασιών του Οµίλου αλλά και εγκαιρότερη και αποτελεσµατικότερη παρέµβαση για αντιµετώπιση της αβεβαιότητας που επικρατεί. Έχει επίσης εξορθολογιστεί η διαδικασία επιλογής διαχειριστών για επενδύσεις εξωτερικού έτσι ώστε να χρησιµοποιούνται εξειδικευµένοι διαχειριστές για κάθε είδος επενδυτικής επιλογής οι οποίοι να πληρούν µία σειρά υψηλών και αυστηρών κριτηρίων που έχουν τεθεί. Αυτά έχουν να κάνουν τόσο µε την απόδοση των επενδύσεων αλλά και τους κινδύνους που αναλαµβάνονται, την διασπορά των κινδύνων αυτών και την διαφάνεια στις επιλογές και στις µεθόδους. Με αυτή την διαδικασία έχουν µπει οι βάσεις για να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές αποδόσεις µε τους µικρότερους δυνατούς κινδύνους για τους µετόχους και τους πελάτες µας. Το 2011 υπήρξε πτώση στους ρυθµούς µεγέθυνσης της ασφαλιστικής βιοµηχανίας σε σχέση µε το 2010 µε τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής να αυξάνονται κατά 2,5% σε σύγκριση µε το Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες ετησιοποιηµένων συµβολαίων έδειξαν να σταθεροποιούνται σηµειώνοντας µικρή αύξηση 3,1% από τον προηγούµενο χρόνο. Εντούτοις, η νέα παραγωγή παραµένει σε χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε την περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης της οικονοµικής κρίσης κάτι το οποίο επίσης παρατηρείται και στον αριθµό των νέων ασφαλιστηρίων. Η µεγαλύτερη ειδοποιός διαφορά από άλλες περιόδους κρίσεων που έχουµε βιώσει είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη µεγάλη ανακατάταξη στον ασφαλιστικό χάρτη λόγων και των προβληµάτων που επηρέασαν αρνητικότατα τους µεγάλους τραπεζικούς οµίλους και τις µικρές εταιρείες του κλάδου αλλά και λόγω των 7

9 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή απαιτήσεων του εποπτικού πλαισίου του Solvency II. Αυτό αναµένεται να οδηγήσει σε ενοποιήσεις, ιδιαίτερα στον Γενικό Κλάδο ασφαλίσεων, µε στόχο την εξασφάλιση της βιωσιµότητας, περιορισµού των εξόδων και ικανοποίησης των εποπτικών απαιτήσεων. Η Εταιρεία µας διατηρήθηκε στην τρίτη θέση του κλάδου ζωής µε µερίδιο αγοράς 14,0% και µικρή πτώση σε σύγκριση µε το 2010 και µεικτά ασφάλιστρα ύψους 53,9 εκ. τα οποία ήταν ελαφρώς µειωµένα από τον προηγούµενο χρόνο. Τα ετησιοποιηµένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 4,6 εκ., παρουσιάζοντας µείωση 8% από τον προηγούµενο χρόνο. Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής στενότητας και της έλλειψης ρευστότητας είχαµε αυξηµένες, κατά 23,5%, εξαγορές ασφαλιστηρίων συµβολαίων κάτι που είχε και σχετικό αντίκτυπο στις λήξεις ασφαλιστηρίων που ήταν µειωµένες κατά 29%. Μέσα στις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν ο κλάδος ατυχηµάτων και υγείας στην Κύπρο σηµείωσε επιβράδυνση στους ρυθµούς ανάπτυξής του µε άνοδο 1,1% στα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου φθάνοντας τα 96,8 εκ. Η Εταιρεία µας µε µεικτά ασφάλιστρα 27,5 εκ. πέτυχε αύξηση της παραγωγής της κατά 6,1% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, βελτιώνοντας ακόµη περισσότερο τη θέση της και παραµένοντας µε διαφορά η µεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο αυτό µε µερίδιο αγοράς 28,4%. Υπό το πρίσµα των εξελίξεων αυτών οι προτεραιότητες του Οµίλου για το 2012 εστιάζονται στην αντιστροφή της φθίνουσας πορείας στον κλάδο ζωής, στην διατήρηση της ηγετικής θέσης στον κλάδο ατυχηµάτων και υγείας, στη συνετή και µεθοδική διαχείριση κινδύνων και στην αξιοποίηση της µεγάλης κτηµατικής περιουσίας µε παράλληλη επιστροφή στην κερδοφορία. Θα σταθώ ιδιαίτερα στο τελευταίο σηµείο το οποίο πιστεύω θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς για την περεταίρω αναπτυξιακή πορεία του Οµίλου. Η Εταιρεία έχει λάβει έγκριση τον Φεβρουάριο 2012 για δηµιουργία γηπέδου γκολφ στην περιοχή Βάσας Κελλακίου και µέχρι τον Σεπτέµβριο 2013 αναµένεται να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση πολεοδοµικής άδειας. Παράλληλα έχει τροχοδροµηθεί η διαδικασία δηµοσιοποίησης της εταιρείας του Οµίλου που θα αναπτύξει την εν λόγω κτηµατική περιουσία και ένταξης της στην Ν.Ε.Α αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου βοηθώντας στην δηµιουργία αξίας για τους µετόχους και τους πελάτες µας. Ένα νέο εποπτικό πλαίσιο αναµένεται να τεθεί µε εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας Solvency II. Αυτό αντικατοπτρίζει την προσπάθεια να προαχθεί η εµπιστοσύνη στην οικονοµική σταθερότητα του ασφαλιστικού κλάδου και θέτει σε εφαρµογή νέες πρακτικές διαχείρισης των κινδύνων και καθορισµού απαιτουµένων κεφαλαίων. Η Εταιρεία µας έχει ορίσει ειδική επιτροπή η οποία έχει αναλάβει δράση βάση σχεδίου για οµαλή µετάβαση στο νέο εποπτικό καθεστώς. Έχει πρόσφατα ψηφιστεί το νοµοθετικό πλαίσιο βάση του οποίου οι ασφαλιστικές εταιρείες θα µπορούν να δηµιουργούν και να διαχειρίζονται ταµεία επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών. Είµαστε πεπεισµένοι ότι η θετική αυτή εξέλιξη, για την οποία πρωτοστάτησε η Εταιρεία µας, θα ανοίξει νέους ορίζοντες για ανάπτυξη στην ασφαλιστική βιοµηχανία αλλά και θα µειώσει την εξάρτηση και θα συµπληρώσει τις συντάξεις που παρέχονται από το κράτος. Θα ήταν παράλειψη µου να µη ευχαριστήσω ιδιαιτέρα τον προκάτοχο µου κ. Ανδρέα Γεωργίου, υπό την αποφασιστική και αποτελεσµατική καθοδήγηση του οποίου η Universal Life έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη των πελατών ως ένας από τους πιο πρωτοπόρους και αξιόπιστους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς. Ευχαριστώ επίσης τους πελάτες και τους µετόχους µας για την εµπιστοσύνη τους, το ανθρώπινο δυναµικό για την αµέριστη συµβολή του στις προσπάθειες για επίτευξη των κοινών µας στόχων, καθώς επίσης και τον Πρόεδρο και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για την άψογη συνεργασία. ρ Ανδρέας Κ. Κρητιώτης Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής 8

10 Ανασκόπηση Εργασιών Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ζωής Η νέα παραγωγή σε ατοµικά ασφάλιστρα ζωής ανήλθε σε 4.6 εκατοµµύρια παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 8% συγκριτικά µε το Τα συνολικά ασφάλιστρα ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν οριακή µείωση 1,1% από 54,5 εκατοµµύρια που ήταν το 2010 σε 53,9 εκατοµµύρια. Οι µεικτές πληρωµές σε κατόχους ασφαλιστηρίων ανήλθαν σε 54,3 εκατοµµύρια (2010: 56,9 εκατοµµύρια) εκ των οποίων τα 21,2 εκατοµµύρια αφορούσαν λήξεις συµβολαίων (2010: 29,6 εκατοµµύρια) και τα 27,4 εκατοµµύρια εξαγορές συµβολαίων (2010: 22,1 εκατοµµύρια). Το υπόλοιπο ποσό ύψους 5,7 εκατοµµυρίων αφορούσε µεικτές αποζηµιώσεις σε ασφαλιστήρια του κλάδου ζωής (2010: 5,2 εκατοµµύρια) µε τις καθαρές αποζηµιώσεις που αναλογούν στην Εταιρεία µετά και την αφαίρεση του µεριδίου των αντασφαλιστών να ανέρχονται σε 3,8 εκατοµµύρια (2010: 3,3 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις του κλάδου ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν ζηµιές ύψους 37,6 εκατοµµυρίων (2010: ζηµιές 1,1 εκατοµµύρια). Οι ζηµιές από τη µείωση στην κεφαλαιουχική αξία καθώς και από τη διάθεση επενδύσεων ανήλθαν το 2011 σε 46,2 εκατοµµύρια (2010: ζηµιές 17,8 εκατοµµύρια) ενώ τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα 8,6 εκατοµµύρια (2010: 16,7 εκατοµµύρια). Τα αποτελέσµατα του κλάδου ζωής επωφελήθηκαν από τη µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 5,13% φθάνοντας τα 8,3 εκατοµµύρια (2010: 8,7 εκατοµµύρια) σαν αποτέλεσµα της ορθότερης ανακατανοµής των εξόδων µεταξύ των δύο κλάδων. Παράλληλα, οι προµήθειες που καταβάλλονται προς στους ασφαλιστικούς αντιπροσώπους παρουσίασαν µείωση κατά 2,1% στα 4,0 εκατοµµύρια (2010: 4,1 εκατοµµύρια). Τα αποθεµατικά του κλάδου ζωής παρουσίασαν µείωση από 370,2 εκατοµµύρια το 2010 σε 323,7 εκατοµµύρια το Προέκυψε έλλειµµα στα αποτελέσµατα του κλάδου ζωής για το 2011 ύψους 6,2 εκατοµµυρίων (2010: πλεόνασµα 0,5 εκατοµµύρια) γεγονός που είχε σαν αποτέλεσµα να µεταφερθεί αντίστοιχο ποσό από τον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων της Εταιρείας. Η Εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της µια ευρεία γκάµα ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους, µε έµφαση στα σχέδια ζωής επενδυτικού τύπου unit-linked για τα οποία ο πελάτης φέρει εξ ολοκλήρου τον επενδυτικό κίνδυνο, στις απλές ασφαλίσεις που παρέχουν µόνο ασφαλιστική κάλυψη και στα ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Αναλογιστική Εκτίµηση Οι καθαρές υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων του κλάδου ζωής στις 31 εκεµβρίου 2011 ανήλθαν σε 323,7 εκατοµµύρια σε σχέση µε 369,2 εκατοµµύρια τον προηγούµενο χρόνο. Η µείωση αυτή επήλθε κυρίως από τη µείωση των τιµών των εσωτερικών επενδυτικών ταµείων και τον συνεχιζόµενο µεγάλο αριθµό λήξεων των ασφαλιστηρίων µεικτής ασφάλισης. Προέκυψε αναλογιστικό έλλειµµα για το έτος ύψους 6,4 εκατοµµυρίων (2010: κέρδη 37 χιλιάδες). Η Εταιρεία ακολουθεί µε συνέπεια την πάγια πολιτική της για δίκαιη κατανοµή των κερδών µεταξύ των µετόχων και των ασφαλισµένων της. Οι αρνητικές αποδόσεις των επενδύσεων τα τελευταία δύο χρόνια έχουν µειώσει τα περιθώρια κατανοµής κερδών σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη. Μετά από σχετική σύσταση του Εντεταλµένου Αναλογιστή της Εταιρείας η κλίµακα κατανοµής συνήθων κερδών σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας για το ασφαλιστικό έτος 2011 µειώθηκε στα 20 ανά χιλιάδα ασφαλισµένου ποσού συγκριτικά µε 25 ανά χιλιάδα ασφαλισµένου ποσού το Επίσης, η κλίµακα κατανοµής κερδών λήξης σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη έχει µειωθεί από 10% µέχρι 55% σε 5% µέχρι 35% των συνήθων κερδών, ανάλογα µε τη διάρκεια του συµβολαίου. Μετά την παραχώρηση των προαναφερθέντων συνήθων κερδών σε συµβόλαια µε συµµετοχή στα κέρδη ύψους 0,8 εκατοµµυρίων καθώς επίσης και την αποδέσµευση του µη κατανεµηθέντος πλεονάσµατος από 9

11 Ανασκόπηση Εργασιών το προηγούµενο έτος ύψους 1,0 εκατοµµυρίου προέκυψε έλλειµµα στα αποτελέσµατα του κλάδου ζωής ύψους 6,2 εκατοµµυρίων. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής είναι οι αποδόσεις των επενδύσεων, η προοπτική κερδοφορίας στο µέλλον, το τυχόν αδιανέµητο (µη κατανεµηµένο) πλεόνασµα καθώς και οι προσδοκίες των κατόχων ασφαλιστηρίων. Η κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής κατά τα τελευταία τρία χρόνια είχε ως εξής: Κατανοµή για το έτος στους κατόχους ασφαλιστηρίων Μεταφορά προς /(από) την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (6 191) (Μείωση) / αύξηση στο µη κατανεµηθέν πλεόνασµα (957) (1 587) (Έλλειµµα) / πλεόνασµα για το έτος πριν την κατανοµή (6 375) Επενδύσεις και Εσωτερικά Επενδυτικά Ταµεία Η Εταιρεία διαχειρίζεται σηµαντικά ποσά για λογαριασµό των ασφαλισµένων της, τα οποία είναι κατανεµηµένα σε τέσσερα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία (internal unit-linked funds) και σε πέµπτο ταµείο το οποίο περιλαµβάνει τις επενδύσεις που καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα µαθηµατικά αποθέµατα της Εταιρείας, πλην των υποχρεώσεων από τις αξίες των µονάδων σε συµβόλαια τύπου unit-linked. Η χάραξη και εφαρµογή της επενδυτικής πολιτικής των ταµείων αυτών καθορίζεται από την εσωτερική Επιτροπή Επενδύσεων της Εταιρείας που συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα. Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας ύψους 336,0 εκατοµµυρίων στις 31 εκεµβρίου 2011, το µεγαλύτερο ποσό 321,5 εκατοµµύρια αφορούσε επενδύσεις του κλάδου ζωής, (2010: 350,9 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις συνδεδεµένες µε τα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία ανήλθαν σε 228,7 εκατοµµύρια, σε σχέση µε 258,9 εκατοµµύρια το 2010 και αποτελούσαν ποσοστό 68,1% των συνολικών επενδύσεων. Οι επενδύσεις εξωτερικού του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 93,6 εκατοµµύρια ή το 27,9% των συνολικών επενδύσεων, ποσοστό που αποδεικνύει τη µεγάλη έµφαση που δίδεται σε επενδύσεις εξωτερικού για διασπορά του επενδυτικού κινδύνου. Στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία που είναι συνδεδεµένα µε συµβόλαια τύπου unit-linked κατανέµονται τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τα επενδυόµενα ποσά που πιστώνονται περιοδικά σε αυτά, µείον τα ποσά που αποσύρονται από αυτά. Τα συγκεκριµένα όµως στοιχεία ενεργητικού που απαρτίζουν το κάθε ταµείο καθώς και το εισόδηµα που απορρέει από αυτά, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η διαχείριση των τεσσάρων εσωτερικών επενδυτικών ταµείων της Εταιρείας γίνεται µέσα στα πλαίσια των προκαθορισµένων στόχων και παρέχεται διαφάνεια αναφορικά µε τη σύσταση του κάθε ταµείου και τους επενδυτικούς του στόχους. Το Universal Growth Fund θεωρείται σχετικά ψηλού επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει την επίτευξη ψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης µε παράλληλη µείωση του επενδυτικού κινδύνου µέσω της ευρείας διασποράς των επενδύσεων του. Το Universal Property Fund θεωρείται µεσαίου επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει την επίτευξη σχετικά ψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης από ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων τόσο σε ακίνητη περιουσία, όσο και σε άλλες µορφές επενδύσεων. Το Universal Security Fund θεωρείται χαµηλού επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής µακροπρόθεσµης απόδοσης µε χαµηλές διακυµάνσεις ενώ το Universal Guaranteed Fund παρέχει εγγυηµένη θετική απόδοση που υπολογίζεται σε σχέση µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 10

12 Ανασκόπηση Εργασιών Το ύψος του ενεργητικού του κάθε ταµείου στο τέλος του 2011 και 2010 είχε ως εξής: Ύψος Ενεργητικού Universal Growth Fund Universal Property Fund Universal Security Fund Universal Guaranteed Fund Κατά το 2011, οι αποδόσεις των επενδυτικών ταµείων της Εταιρείας ήταν ανάλογες µε το βαθµό επενδυτικού κινδύνου που φέρουν. Η µετοχική µονάδα του Universal Growth Fund που κατατάσσεται ως ένα ταµείο υψηλού επενδυτικού κινδύνου, σηµείωσε µείωση 17,13% (2010: µείωση 4,6%). Η µετοχική µονάδα του Universal Property Fund που θεωρείται µεσαίου επενδυτικού κινδύνου σηµείωσε µείωση 8,47% (2010: αύξηση 1,56%), ενώ το Universal Security Fund παρουσίασε µείωση 13,0% (2010: µείωση 0,8%). Τέλος, το Universal Guaranteed Fund παρουσίασε αύξηση 2,93% (2010: 2,96%). Κεκτηµένη Αξία (Embedded Value) Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας, γνωστή ως embedded value, περιλαµβάνει το συµφέρον των µετόχων στο καθαρό ενεργητικό της Universal Life και τις προβλέψεις για τα µελλοντικά κέρδη που θα προκύψουν από τα συµβόλαια σε ισχύ. Το επιτόκιο προεξόφλησης κινδύνου που έχει χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό της κεκτηµένης αξίας για το 2011 ήταν 9,5% στο ίδιο επίπεδο µε τις προβλέψεις του Η αξία των συµβολαίων σε ισχύ στις 31 εκεµβρίου 2011 ανήλθε στα 37,8 εκατοµµύρια σε σχέση µε 39,9 εκατοµµύρια το Το σύνολο της κεκτηµένης αξίας στο τέλος του 2011, που περιλαµβάνει τόσο το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας όσο και τυχόν µη κατανεµηθέν πλεόνασµα του κλάδου ζωής, µειώθηκε στα 59,9 εκατοµµύρια σε σχέση µε 71,8 εκατοµµύρια το Κατ επέκταση, η εσωτερική αξία της Εταιρείας ανά µετοχή µειώθηκε σε 4,51 στο τέλος του 2011 σε σχέση µε 5,42 που ήταν στο τέλος του Οι καθαρές ζηµιές του 2011 µε βάση την κεκτηµένη αξία, που ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την αλλαγή στην κεκτηµένη αξία και οποιοδήποτε µέρισµα που πληρώθηκε στους µετόχους µέσα στο έτος, ανήλθαν σε 9,0 εκατοµµύρια (2010: κέρδη 2,0 εκατοµµύρια). Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ατυχηµάτων και Υγείας Τα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου ατυχηµάτων και υγείας σηµείωσαν άνοδο 6,1% σε σχέση µε το 2010 και ανήλθαν σε 27,5 εκατοµµύρια ενώ τα κέρδη του κλάδου µειώθηκαν στο 1,0 εκατοµµύριο (2010: 1,4 εκατοµµύρια). Ο ρυθµός αύξησης των ασφαλίστρων κρίνεται ικανοποιητικός παρά τη σχετική ωρίµανση του χαρτοφυλακίου που αναπόφευκτα µειώνει τη διατηρησιµότητα του χαρτοφυλακίου. Το σχέδιο υγείας MultiCare, που αποτελεί το κατεξοχήν σχέδιο ολοκληρωµένης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στην Κυπριακή αγορά, παρουσίασε αύξηση 7,86% στα µεικτά ασφάλιστρα και συνέβαλε στην παραγωγή µε ποσοστό 91,7% στο σύνολο των µεικτών ασφαλίστρων του κλάδου. Αντίθετα, τα υπόλοιπα σχέδια υγείας που προσφέρει η Εταιρεία και τα σχέδια προσωπικών ατυχηµάτων δεν παρουσίασαν ουσιαστική µεταβολή στην παραγωγή. Οι δείκτες αποζηµιώσεων παρέµειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω της ορθολογιστικής τιµολογιακής πολιτικής που ακολουθεί η Εταιρεία τόσο στα ατοµικά όσο και στα οµαδικά σχέδια. Η συνέχιση της πολιτικής αυτής αναµένεται να προσδώσει παρόµοια αποτελέσµατα στην κερδοφορία των επόµενων ετών. Μακροπρόθεσµα, µε την εφαρµογή των νέων συστηµάτων πληροφορικής που ήδη ξεκίνησαν να 11

13 Ανασκόπηση Εργασιών υλοποιούνται και που εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του 2013, αναµένεται περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και των εσωτερικών διαδικασιών του Τµήµατος Ατυχηµάτων και Υγείας τα οποία θα συνεισφέρουν σε ακόµη µεγαλύτερη κερδοφορία του κλάδου. Τα τελευταία χρόνια οι ανταγωνιστικές ασφαλιστικές εταιρείες καταβάλλουν εντονότατες προσπάθειες να κερδίσουν µερίδιο αγοράς στον κλάδο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Όµως, οι ελλιπείς καλύψεις, το δυσανάλογα ψηλό κόστος των ανταγωνιστικών σχεδίων και πολύ περισσότερο η σηµαντική τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια η Εταιρεία στον κλάδο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης καθιστούν πολύ δύσκολη την προσπάθεια των ανταγωνιστών µας να εισέλθουν δυναµικά στον τοµέα αυτό. Σαν αποτέλεσµα, η Εταιρεία χρόνο µε το χρόνο όχι µόνο εδραιώνει την πρωτοπορία της αλλά αυξάνει επίσης και τη διαφορά που την χωρίζει από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της. Παρά την υποβόσκουσα οικονοµική κρίση, ο κλάδος της υγείας συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση στην Κύπρο λόγω της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα υγείας αλλά και των σηµαντικών αδυναµιών που παρουσιάζει σήµερα ο δηµόσιος τοµέας. Κτηµατικές δραστηριότητες Λόγω του ότι η αξία της κτηµατικής περιουσίας της Εταιρείας έχει φτάσει σχεδόν το επιτρεπόµενο όριο που προνοεί η ασφαλιστική νοµοθεσία η Εταιρεία έχει περιορίσει τις επενδύσεις της σε κτήµατα και αγοράζει κτήµατα µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριµένα µόνο σε περιοχές που διαθέτει ήδη κτήµατα και µια νέα αγορά θα ενοποιούσε τα κτήµατα της σε µια συµπαγή µάζα, για µια πιο ορθολογιστική αξιοποίηση τους στο µέλλον. Με στόχο τη διαφοροποίηση του κινδύνου που προκύπτει από τη συγκέντρωση των επενδύσεων της σε ακίνητα µόνο στην Κυπριακή αγορά, η Εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητες της και στο εξωτερικό. Προς το παρόν οι επενδύσεις στον κτηµατικό τοµέα επικεντρώνονται στη Ρουµανία όπου η Εταιρεία διαθέτει αριθµό τεµαχίων που προσφέρονται για µελλοντική οικιστική ανάπτυξη. Κατά το 2011 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αγορές κτηµατικής περιουσίας στη Ρουµανία. Μέχρι το τέλος του 2011, η Εταιρεία, µαζί µε την εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία Universal Properties Ltd, κατείχε περίπου δεκάρια γης σε πέντε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της Κύπρου. Η εκτιµηµένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της στο τέλος του 2011 ήταν εκατοµµύρια από τα οποία τα εκατοµµύρια αφορούσαν ακίνητα στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 9.6 εκατοµµύρια στη Ρουµανία. Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα στην Κύπρο, περιουσία ύψους 80.1 εκατοµµυρίων είναι κατανεµηµένη στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία προς όφελος των ασφαλισµένων. Μέρος της ιδιοκτησίας αυτής βρίσκεται σε περιοχές, η αξιοποίηση των οποίων µπορεί να γίνει µόνο µέσω οργανωµένης ανάπτυξης και προϋποθέτει τη διεξαγωγή µελετών βιωσιµότητας για την ανάπτυξη τους. Ήδη η εταιρεία έχει προχωρήσει στο διορισµό συµβούλων µελετητών από το εξωτερικό και το εσωτερικό µε σκοπό την αξιοποίηση της κτηµατικής περιουσίας της εταιρείας στη περιοχή Ορεινής (Καλό Χωριό, Κλήρου, Γούρρι και Φυκάρδου). Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει τον Φεβρουάριο του 2012 προκαταρκτική άδεια για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ στα κτήµατα της στην περιοχή Βάσας Κελλακίου, η οποία περιλαµβάνει και κίνητρα οικιστικής ανάπτυξης µέχρι τετραγωνικά µέτρα οικοδοµών. Η Εταιρεία προχωρεί µε γοργούς ρυθµούς στο διορισµό των απαιτούµενων συµβούλων, ντόπιων και ξένων, ούτως ώστε να είναι έτοιµη µέχρι το τέλος Αυγούστου του 2013 να υποβάλει αίτηση για έκδοση πολεοδοµικής άδειας για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι εκκρεµεί ακόµη µια αίτηση της εταιρείας για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ στον Πύργο Τυλληρίας η οποία θα εξεταστεί σε περίπτωση ακύρωσης µιας από τις προκαταρκτικές άδειες που έχουν ήδη δοθεί. Η Εταιρεία αφού εξασφάλισε όλες τις απαιτούµενες άδειες για το διαχωρισµό σε οικόπεδα της οικιστικής 12

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7 Ετήσια Έκθεση 2013 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3 Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων I. Επενδυτική Πολιτική 5 II. Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, σε σηµερινή συνεδρία του, ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

A. Tsokkos Hotels Public Ltd

A. Tsokkos Hotels Public Ltd Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2011 πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa SAKURA 桜 ristorante italiano Mykonos greek Tavern

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 2010

Ετήσια Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 2010 Μέρος Α Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (το Συγκρότημα ) αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή πολιτικής, πρακτικών και διαδικασιών σωστής εταιρικής διακυβέρνησης. Τον Φεβρουάριο του 2011 δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012) Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.2716/06/Β/86/43 ΤΑΚΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Eτήσια Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΛ.9 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση Ermes Department Stores Plc Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 εκεµβρίου 2012 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα