Η Βιολογία των Βλαστοκυττάρων Stem cells Biology

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Βιολογία των Βλαστοκυττάρων Stem cells Biology"

Transcript

1 144 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 31ος, τεύχος 2, Oκτώβριος 2012 Aνασκόπηση Review Η Βιολογία των Βλαστοκυττάρων Stem cells Biology ABSTRACT Stem cells Biology Konstantina Triga, 1 Nicolas Vaitsis, 1 Maria Germpesi, 3 Zinovia Kefalopoulou, 3 Georgia Sotiropoulou Bonikou 2 1 Dialysis Unit, Kyanous Stavros Patron, Patras, Greece 2 Department of Anatomy,,University Hospital of Patras, Rio Greece, Pathology Department 3 Department of Pathology, University Hospital of Patras, Rio, Patras, Greece Stem progenitor (stem) cells have the unique properties properties of self renewal and pluripotency, with the potential to differentiate into different cell types. The stem cells are self renewed under the influence of a mesh network of transcription factors, which prevents differentiation and promotes proliferation, and also due to epigenetic processes that are under the control of this transcriptional network. Researchers have focused on the therapeutic use of three types of stem cells: embryonic stem cells, adult or somatic stem cells and Induced Pluripotent Stem Cells (ips). In this very challenging project, assisted by the microenvironment that surrounds and is called stem cells niche. Stem cells have been successfully used to treat blood diseases and cancers since This is a science which expands rapidly and is one of the most exciting medical fields of the 21st century. [Ach Iatr 2012;31: ] Key words: Adult stem cells, Embryonic stem cells, Ιnduced pluripotent stem cells, Pluripotency, Somatic stem cells, Stem cells, Stem cell niche Correspondence: Konstantina Trigka 115 Germanou Street, Patras 26222, Greece, Tel: , Fax: e mail: Submitted , Revision accepted

2 ACHAIKI IATRIKI Volume 31, Issue 2, October Κωνσταντίνα Τρίγκα 1 Νικόλαος Βαίτσης 1 Γκέρμπεση Μαρία 3 Zηνοβία Κεφαλοπούλου 3 Γεωργία Σωτηροπούλου Μπονίκου 2 1 Κλινική «Κυανούς Σταυρός Πατρών», Πάτρα 2 Τμήμα Ανατομικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο Πατρών 3 Τμήμα Παθολογοανατομίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο Πατρών Correspondence: Κωνσταντίνα Τρίγκα, Γερμανού 115, Πάτρα Tηλ.: , Fax: e mail: Submitted: Revision accepted: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα βλαστικά αρχέγονα (stem) κύτταρα διαθέτουν τις μοναδικές ιδιότητες της αυτο ανανέωσης (self renewal) και της πολυδυναμίας, να διαφοροποιούνται δυναμικά παράγοντας διαφορετικού τύπου «απογόνους» (pluripotent κύτταρα). Τα stem κύτταρα αυτο ανανεώνονται υπό την επίδραση ενός αυτορυθμιζόμενου δικτύου μεταγραφικών παραγόντων, που εμποδίζει την διαφοροποίηση και προάγει τον πολλαπλασιασμό, και επίσης λόγω επιγενετικών διαδικασιών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του δικτύου αυτού των μεταγραφικών παραγόντων. Οι ερευνητές έχουν εστιάσει στην θεραπευτική χρησιμοποίηση τριών τύπων βλαστικών κυττάρων: τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα, τα ενήλικα ή σωματικά βλαστοκύτταρα και τα Ιnduced Pluripotent Stem κύτταρα (ips). Τα σωματικά stem κύτταρα υπάρχουν σε όλους τους ιστούς καθώς είναι απαραίτητα για την ομοιόστασή και την ανταπόκρισή τους μετά από βλάβη. Στο πολύ απαιτητικό έργο, συνεπικουρούνται από το μικροπεριβάλλον που τα περιβάλλει και καλείται φωλεά (stem cells niche). [Aχ Ιατρ 2012;31: ] Λέξεις Κλειδιά: Αρχέγονα (stem) κύτταρα, Αυτο ανανέωση, Εμβρυικά βλαστοκύτταρα, Ενήλικα βλαστοκύτταρα, Πολυδυναμία, (pluripotency, Σωματικά βλαστοκύτταρα, Ιnduced Pluripotent Stem κύτταρα (ips), Φωλεά (stem cell niche). Βλαστοκύτταρα (stem κύτταρα) Οι εξελίξεις στην βιολογία των βλαστοκυττάρων, βοηθούν στην κατανόηση των μηχανισμών οργανογένεσης, καρκινογένεσης, αλλά και στον σχεδιασμό βλαστικών κυττάρων ως θεραπευτικό εργαλείο για την επιτάχυνση της ιστικής επιδιόρθωσης. Τα βλαστικά (stem) κύτταρα διαθέτουν τις μοναδικές ιδιότητες της αυτο ανανέωσης (self renewal) και της πολυδυναμίας (pluripotency), δηλαδή την ικανότητα να αυτοανανεώνονται απεριόριστα και να διαφοροποιούνται δυναμικά παράγοντας διαφορετικού τύπου «απογόνους» (pluripotent κύτταρα). Διαφοροποίηση βλαστοκυττάρων, καλείται η διαδικασία κατά την οποία τα μη εξειδικευμένα βλαστοκύτταρα, εξειδικεύονται σταδιακά. Η ρύθμιση της απαιτεί ένα σύνθετο ρυθμιστικό δίκτυο εσωτερικού προγραμματισμού, μέσω γονιδίων, αλλά και εξωτερική σηματοδότηση μέσω ουσιών που εκκρίνονται από άλλα κύτταρα, από την φυσική επαφή με γειτονικά κύτταρα και από μόρια του μικροπεριβάλλοντος. Οι αλληλεπιδράσεις αυτών των σηματοδοτικών μονοπατιών, προκαλούν την από- κτηση επιγενετικών δεικτών πάνω στο κυτταρικό DNA, που περιορίζουν την κυτταρική του έκφραση, ενώ μπορούν να μεταδοθούν και στην επόμενη γενιά. 1 Κατά την οργανογένεση των θηλαστικών, από το γονιμοποιημένο ωάριο, δημιουργείται ένας σύνθετος οργανισμός με 200 διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους. Αυτό το αναπτυξιακό δυναμικό προέρχεται από την ικανότητα των πρώιμων εμβρυϊκών stem κυττάρων να πολλαπλασιάζονται και να διαφοροποιούνται σε όλες τις κυτταρικές σειρές συμπεριλαμβανομένων και των germ σειρών. 2 Totipotency (ολοδυναμικότητα), ορίζεται ως η ικανότητα δημιουργίας ολόκληρου οργανισμού συμπεριλαμβανομένων και του εμβρυϊκού ιστού και του πλακούντα. Μόνο το γονιμοποιημένο ωάριο (ζυγωτό) και οι απόγονοι των δύο πρώτων διαιρέσεων είναι totipotent (παντοδύναμα), είναι ικανά δηλαδή να σχηματίσουν το έμβρυο καθώς και εξωεμβρυϊκούς ιστούς (τροφοβλάστη). Μετά από τέσσερεις περίπου ημέρες, τα totipotent κύτταρα αρχίζουν να διαφοροποιούνται σχηματίζοντας την βλαστοκύστη και μια ομάδα κυττά-

3 146 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 31ος, τεύχος 2, Oκτώβριος 2012 ρων που ονομάζεται εσωτερική μάζα κυττάρων ICM (Inner Cell Mass) από όπου και αναπτύσσεται το έμβρυο. Τα κύτταρα της εσωτερικής στιβάδας, δεν είναι ολοδύναμα πλέον αλλά πολυδύναμα (pluripotent). Τα Pluripotent βλαστοκύτταρα προέρχονται λοιπόν από τα totipotent μετά από πάροδο λίγων ημερών. Διαχωρίζονται στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα και στα εμβρυϊκά γεννητικά (germ) stem κύτταρα. Είναι αληθή βλαστοκύτταρα γιατί μπορεί να διαφοροποιηθούν σε οποιονδήποτε τύπο κυττάρων, εκτός των totipotent. Με την πρόοδο της εμβρυϊκής ανάπτυξης μετατρέπονται σε συγκεκριμένο κυτταρικό τύπο χάνοντας το απεριόριστο δυναμικό διαφοροποίησής τους. 3 Καθ όλη την διάρκεια ζωής κάθε οργανισμού, τα βλαστοκύτταρα, εδρεύουν σε διάφορους ιστούς και όργανα και συμμετέχουν στην ομοιόσταση αναγεννώντας ιστούς που έχουν υποστεί βλάβη. Βλαστοκυτταρικές φωλεές (Stem cell niche) Τα σωματικά stem κύτταρα υπάρχουν σε όλους τους ιστούς καθώς είναι απαραίτητα για την ομοιόσταση και την ανταπόκριση τους μετά από βλάβη. Στο πολύ απαιτητικό τους έργο, συνεπικουρούνται από το μικροπεριβάλλον που τα περιβάλλει, 4 το οποίο παρέχει προστασία αλλά συγχρόνως εμφανίζει και πολύ σημαντική ρυθμιστική δράση. Αυτό το μικροπεριβάλλον, καλείται φωλεά (stem cells niche) και είναι ένας ανατομικά προσδιορισμένος χώρος που έχει αναγνωρισθεί σε πολλούς ιστούς, 5 και ρυθμίζει τον αριθμό των stem κυττάρων, την λειτουργία τους και προσαρμόζει τα stem κύτταρα σε συνθήκες πίεσης ή αλλαγών. Η έννοια της βλαστοκυτταρικής φωλεάς, περιγράφηκε αρχικά από τον Ray Schofield το στην προσπάθεια να οριοθετήσει το μικροπεριβάλλον παραμονής των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Φωλεές in vivo έχουν περιγραφεί στην δροσόφιλα, το ωάριο, τον όρχη, το δέρμα των θηλαστικών, τον μυελό των οστών και το γαστρεντερικό σύστημα, ενώ έχουν αναφερθεί φωλεές στον ενδοοστικό χώρο. 7 Η αναγνώριση και περιγραφή των φωλεών περιπλέκεται από το γεγονός ότι τα stem κύτταρα είναι εξαιρετικά σπάνια ενώ δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι δείκτες για την ταυτοποίησή τους. Η ακριβής τοπογραφική οργάνωση και η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική των stem κυττάρων σε μια φωλεά, σε συνάρτηση πάντα με τα περιβάλλοντα κύτταρα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της δεξαμενής των stem κυττάρων, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει την διαφοροποίησή τους. Η ρυθμιστική δράση της φωλεάς επί των σωματικών stem κυττάρων πραγματοποιείται μέσω της φυσικής επαφής του stem κυττάρου με το μικροπεριβάλλον του και μέσω εκκρινόμενων παραγόντων όπως Wnt, BMP, Hedgehog, αυξητικών παραγόντων, διαμέσου προσταγλαδίνης E2 (PGE2), αλλά και μέσω μορίων και ιόντων (όπως Ca+ και Ο 2 - στα HCS). Περιλαμβάνει μία ομάδα κυττάρων που συνδέονται με τα βλαστοκύτταρα μέσω μορίων προσκόλλησης. Η πολωμένη προσκόλληση των stem κυττάρων στα υποστηρικτικά κύτταρα της φωλεάς ή στην εξωκυττάρια ουσία, αλλά και η ασύμμετρη ενδοκυττάρια κατανομή, παραγόντων με αναπτυξιακό δυναμικό, συμβάλλει στον προασανατολισμό της διαίρεσης των stem κυττάρων και στον καθορισμό της κυτταρικής «μοίρας». 8 Αυτο ανανέωση των stem κυττάρων Τα stem κύτταρα έχουν την ιδιότητα να διαιρούνται ασύμμετρα (αλλά και συμμετρικά), δηλαδή να δίνουν γένεση σε ένα θυγατρικό πανομοιότυπο με το αρχικό κύτταρο και σε ένα πιο δεσμευμένο, για συγκεκριμένη διαφοροποίηση, προγονικό κύτταρο. Το κύτταρο αυτό ονομάζεται Τransit Αmplyfying Cell ή TAC. Tα Τransit Αmplyfying κύτταρα τελικά καθίστανται ανίκανα για πολλαπλασιασμό και μετατρέπονται σε τελικώς διαφοροποιημένα (terminally differentiated TD) κύτταρα. 3 Η συμμετρική διαίρεση των stem κυττάρων παρέχει ένα μηχανισμό αύξησης του πληθυσμού των stem κυττάρων μετά από απώλεια τους. Μπορεί όμως δυνητικά να προκαλέσει και μία μη ελεγχόμενη κλιμάκωση του αριθμού των stem κυττάρων. Εναλλακτικά η έλλειψη των κατάλληλων σημάτων δύναται να οδηγήσει σε εξάλειψη των stem κυττάρων. Δύο βασικοί μηχανισμοί φαίνεται να διέπουν την ασύμμετρη κυτταρική διαίρεση: (α) η ασύμμετρη κατανομή ενδοκυτταρικών σημάτων και (β) ο ασύμμετρος προσανατολισμός και επαφή των θυγατρικών κυττάρων με στοιχεία της φωλεάς ή με εξωγενή σήματα. Σε καλλιέργειες stem κυττάρων η προσθήκη παραγόντων που επάγουν την ΕΜΤ (όπως TGF-β, Snail ή Twist) διατηρεί τα stem κύτταρα σε αδιαφοροποίητη κατάσταση. 9 Οι ερευνητές έχουν εστιάσει στην θεραπευτική χρησιμοποίηση τριών τύπων βλαστικών κυττάρων: των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, των ενηλίκων ή σωματικών βλαστοκυττάρων και των επαγόμενων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων (Induced Pluripotent Stem cells, ips).

4 ACHAIKI IATRIKI Volume 31, Issue 2, October Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα προέρχονται από ωάρια που γονιμοποιήθηκαν in vitro και διατέθηκαν για έρευνα μετά από έγγραφη συγκατάθεση. Τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα είναι 4 5 ημερών και προέρχονται από την βλαστοκύστη. Η βλαστοκύστη περιέχει την εσωτερική κυτταρική μάζα (inner cell mass), μια ομάδα κυττάρων από όπου θα αναπτυχθεί το έμβρυο. Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα καλλιεργούνται (θεωρητικά επ αόριστον, πρακτικά όμως για μήνες) και αυτο ανανεώνονται ενώ παραμένουν αδιαφοροποίητα. Χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένους επιφανειακούς δείκτες και μεταγραφικούς παράγοντες, που ενεργοποιούν και απενεργοποιούν γονίδια την σωστή χρονική στιγμή. Οι σημαντικότεροι είναι οι Nanog, OCT4 και SOX2. 10 Τα ενήλικα ή σωματικά βλαστοκύτταρα, μπορούν να διαφοροποιηθούν αποκτώντας ιδιότητες εξειδικευμένων κυττάρων, συμμετέχοντας στην ιστική ομοιόσταση και επιδιόρθωση. Την δεκαετία του 1950, διαπιστώθηκε ότι ο μυελός των οστών περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο είδη ενήλικων βλαστοκυττάρων: τα αιμοποιητικά και τα μη αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα του στρώματος του μυελού, που ονομάζονται και μεσεγχυματικά stem κύτταρα (MSCs). Σύμφωνα με την διεθνή κοινότητα κυτταρικής θεραπείας (ISCT Inetrnational Society of Cellular therapy) ως μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα (MSC), ορίζονται μόνο αυτά που τηρούν συγκεκριμένες προυποθέσεις. Εκτός από την πλαστικότητα και την διαφοροποίηση, όταν διατηρούνται σε κυτταρικές καλλιέργειες, πρέπει να μπορούν να διαφοροποιηθούν σε λιποκύτταρα και οστεοκύτταρα και επίσης να εκφράζουν τους επιφανειακούς δείκτες CD105, CD73, CD90 και όχι τους CD45, CD34, CD14, CD11b, CD19, HLA DR. 11, 12 Οι Seib και συν. (2009) 13 έδειξαν ότι οι ενδογενείς BMPs συνεισφέρουν στην αυτόματη οστεογένεση (μέσω MSC διαφοροποίησης), μέσω Smad ανεξάρτητης σηματοδότησης. Το 2006, ο Yamanaka και συν. 14 κατάφεραν με την υπερ έκφραση του «κουαρτέτου» των μεταγραφικών παραγόντων OCT4, SOX2, KLF4 και c MYC να δημιουργήσουν από ινοβλάστες δέρματος ποντικού, πολυδύναμα stem κύτταρα τα οποία εκπληρούν όλα τα κριτήρια ορισμού των εμβρυϊκών stem κυττάρων. Αυτά τα κύτταρα ονομάζονται επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (Induced Pluripotent Stem cells, ips) και ως πλειοτροπικά πλέον κύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν περαιτέρω σε διάφορα είδη κυττάρων, χωρίς το ηθικό δίλημμα της καταστροφής ενός εμβρύου. Με τον τρόπο αυτό ο Yamanaka και οι συν. κατάφεραν να γυρίσουν πίσω το «ρολόι του κυττάρου». Το πρωτόκολλο εφαρμόστηκε στην συνέχεια και σε ανθρώπινα σωματικά κύτταρα Σε μεταγενέστερες μελέτες αντικαταστάθηκαν 19, 20 οι αρχικοί μεταγραφικοί παράγοντες με παρόμοιους, εκτός από τον OCT4. Είναι πιθανόν, ο OCT4 να είναι ο μοναδικός απαραίτητος μεταγραφικός παράγοντας για τον επαναπρογραμματισμό, και ότι οι υπόλοιποι μεταγραφικοί παράγοντες ή σηματοδοτικά μόρια να χρησιμεύουν στο να διευκολύνουν την ενεργοποίηση του κυκλώματος πολυδυναμίας. Γίνεται πρόσφατα προσπάθεια με νέα πρωτόκολλα να αντικατασταθεί ο OCT4 με τον πυρηνικό υποδοχέα Nr5a2. 21 Τα παραχθέντα ips κύτταρα είναι παρόμοια με τα ανθρώπινα εμβρυϊκά stem κύτταρα σε πολλές παραμέτρους (π.χ δείκτες επιφανείας, γονιδιακή έκφραση). Δεν πρόκειται όμως για πανομοιότυπα κύτταρα, καθώς αναλύσεις με DNA μικροσυστοιχίες ανίχνευσαν διαφορές. Επομένως απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να προσδιορισθεί εάν μπορούν να αντικαταστήσουν τα ανθρώπινα εμβρυϊκά stem κύτταρα. 14 Για τη διαδικασία του επαναπρογραμματισμού, απαιτούνται πολλαπλοί κύκλοι διπλασιασμού του DNA και κυτταρικών διαιρέσεων, de novο μεθυλίωση και απομεθυλίωση του DNA, με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε πολυδύναμη κατάσταση ορισμένα μόνο κυττάρα από το σύνολο των αρχικών ινοβλαστών. Παράγεται συνήθως ένα μικρό κλάσμα (της τάξης του 0,5%) των αρχικών ινοβλαστών. 14 Eίναι πιθανό ότι, ορισμένα μόνο κύτταρα όπως τα πολύ σπάνια σωματικά stem κύτταρα είναι ευαίσθητα για επαναπρογραμματισμό. Οι πρωτεΐνες Polycomb και οι τροποποιήσεις των ιστονών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταστολή των ρυθμιστών της ανάπτυξης των εμβρυϊκών stem κυττάρων και χρειάζεται να εκφραστούν ξανά κατά την διάρκεια του επαναπρογραμματισμού. 22 Παράγοντες που διέπουν την αυτο ανανέωση των stem κυττάρων Τα stem κύτταρα συνεχίζουν να αυτο ανανεώνονται υπό την επίδραση ενός αυτορυθμιζόμενου δικτύου μεταγραφικών παραγόντων, που εμποδίζει την διαφοροποίηση και προάγει τον πολλαπλασιασμό, και επίσης λόγω επιγενετικών διαδικασιών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του μεταγραφικού αυτού δικτύου. 23, 24 Σημαντικές ενδείξεις εισηγούνται ότι η τριάδα των μεταγραφικών παραγόντων OCT4, SOX2 και Nanog διέπουν την

5 148 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 31ος, τεύχος 2, Oκτώβριος 2012 πολυδυναμία των stem κυττάρων in vivo και in vitro. 25 Ρυθμιστής κλειδί της αυτοανανέωσης των stem κυττάρων αποτελεί η Polycomb group protein οικογένεια (PcG). 26 Ταυτοποίηση των stem κυττάρων Με βάση την ιδιότητα πολλών stem κυττάρων να πολλαπλασιάζονται με βραδύτερο ρυθμό από τα υπόλοιπα κύτταρα, αναπτύχθηκε μια τεχνική ταυτοποίησής τους. Τα stem κύτταρα αναγνωρίζονται ως κύτταρα που κατακρατούν την χρωστική tritiated thymidine ή bromodeoxyuridine (BrdU) και ονομάζονται Label Retaining Cells (LRCs). Στα ταχύτερα πολλαπλασιαζόμενα TACs η χρωστική αραιώνεται περισσότερο με τους διαδοχικούς κυτταρικούς κύκλους, καθώς περνά στα θυγατρικά κύτταρα. Προφανώς αυτή η τεχνική πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω καθώς έχουν πλέον αναγνωρισθεί και πληθυσμοί stem κυττάρων που δεν διαιρούνται με βραδύ ρυθμό [π.χ. αιμοποιητικά stem κύτταρα (HSC)]. 27 Θεραπευτικές εφαρμογές Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αναγεννητική ιατρική και για την δημιουργία φαρμάκων, 28 εφαρμογή που συνεπάγεται όμως ηθικά, νομικά και πολιτικά διλήμματα, λόγω της χρήσης ανθρώπινων εμβρύων, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα απόρριψης όταν μεταμοσχευθούν σε ασθενείς. Τα MSCs συντελούν στην αιμοποίηση αλλά και την δημιουργία λιποκυττάρων, οστεοκυττάρων, χονδροκυττάρων και ινοβλαστών, ενώ χορηγούνται εξωγενώς για θεραπευτικούς σκοπούς Τα ips κύτταρα αποτελούν μοναδική πλατφόρμα ανάδειξης των μοριακών μηχανισμών που υπογραμμίζουν τον επιγενετικό επανα προγραμματισμό, όμως ακόμα πρόκειται για ακριβή και πολύχρονη διαδικασία. 32 Ο εκτεταμένος κατάλογος των ασθενειών που έχουν την προοπτική να θεραπευτούν με βλαστοκύτταρα περιλαμβάνει λεμφώματα, μορφές αναιμιών (απλαστική, δρεπανοκυτταρική, β θαλασσαιμία) και μακραίνει συνεχώς. Αυτόλογες μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων γίνονται σε πνευμονικές παθήσεις, αυτo άνοσα νοσήματα όπως σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, συστηματικός ευθηματώδης λύκος (ΣΕΛ), καθώς και ασθενείς που έχουν υποστεί βλάβη από εγκεφαλικό επεισόδιο ή υποφέρουν από τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια. Παθολογικές καταστάσεις που απαιτούν την αναγέννηση ιστών είναι δυνητικά υποψήφιες για θεραπεία με βλαστοκύτταρα ή βρίσκονται στο στάδιο των κλινικών δοκιμών όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος Parkinson, Alzheimer, ρευματοειδής αρθρίτιδα. Διεθνείς κλινικές μελέτες χρησιμοποιούν τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος στη θεραπεία των διατομών του νωτιαίου μυελού και των εκεφαλικών επεισοδίων. H προοπτική της χρήσης των βλαστοκυττάρων επεκτείνεται ραγδαία. Η χρήση τους δεν εγγυάται την κατάλληλη θεραπεία για όλες τις κληρονομικές γενετικές ασθένειες, εκτός εάν χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της γονιδιακής θεραπείας. Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, πέρα από τα ίδια τα βλαστοκύτταρα, όπως το είδος της ασθένειας, η κατάσταση του ασθενούς και άλλους παράγοντες. REFERENCES 1. Hemberger M, Dean W, Reik W. Epigenetic dynamics of stem cells and cell lineage commitment: digging Waddington's canal. Nat Rev Mol Cell Biol 2009; 10: Wobus AM, Boheler KR. Embryonic stem cells: prospects for developmental biology and cell therapy. Physiol Rev 2005; 85: Xie T, Li L. Stem cells and their niche: an inseparable relationship. Development 2007; 134: Greco SJ, Rameshwar P. Microenvironmental considerations in the application of human mesenchymal stem cells in regenerative therapies. Biologics 2008; 2: Kosinski C, Li VS, Chan AS, Zhang J, Ho C, Tsui WY, Chan TL, Mifflin RC, Powell DW, Yuen ST, Leung SY, Chen X. Gene expression patterns of human colon tops and basal crypts and BMP antagonists as intestinal stem cell niche factors. Proc Natl Acad Sci U S A 2007; 104: Schofield R. The relationship between the spleen colony forming cell and the haemopoietic stem cell. Blood Cells 1978; 4: Jones DL, Wagers AJ. No place like home: anatomy and function of the stem cell niche. Nat Rev Mol Cell Biol 2008; 9: Yamashita Y. Asymmetric stem cell division and pathology: insights from Drosophila stem cell systems. J Pathol 2009; 217: Roberts A, Mishra L. Role of TGF β in stem cells and cancer. Oncogene 2005; 24: 5667.

6 ACHAIKI IATRIKI Volume 31, Issue 2, October Zuba Surma EK, Kucia M, Wu W, Klich I, Lillard JW Jr, Ratajczak J, Ratajczak MZ. Very small embryonic like stem cells are present in adult murine organs: Image- Stream based morphological analysis and distribution studies. Cytometry A 2008; 73: Dominici M, Le Blanc K, Mueller I, Slaper Cortenbach I, Marini F, Krause D, Deans R, Keating A, Prockop Dj, Horwitz E. Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position statement. Cytotherapy 2006; 8: Horwitz EM, Le Blanc K, Dominici M, Mueller I, Slaper Cortenbach I, Marini FC, Deans RJ, Krause DS, Keating A. Clarification of the nomenclature for MSC: The International Society for Cellular Therapy position statement. Cytotherapy 2005; 7: Seib FP, Franke M, Jing D, Werner C, Bornhäuser M. Endogenous bone morphogenetic proteins in human bone marrow derived multipotent mesenchymal stromal cells. Eur J Cell Biol 2009; 88: Yamanaka KT. Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors. Cell 2006; 126: Takahashi K, Tanabe K, Ohnuki M, Narita M, Ichisaka T, Tomoda K, Yamanaka S. Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts by Defined Factors. Cell 2007; 131: Yu J, Vodyanik MA, Smuga Otto K, Antosiewicz Bourget J, Frane JL, Tian S, Nie J, Jonsdottir GA, Ruotti V, Stewart R, Slukvin II, Thomson JA. Induced pluripotent stem cell lines derived from human somatic cells. Science 2007; 318: Lowry WE, Richter L, Yachechko R, Pyle AD, Tchieu J, Sridharan R, Clark AT, Plath K. Generation of human induced pluripotent stem cells from dermal fibroblasts. Proc Natl Acad Sci U S A 2008; 105: Park IH, Zhao R, West JA, Yabuuchi A, Huo H, Ince TA, Lerou PH, Lensch MW, Daley GQ. Reprogramming of human somatic cells to pluripotency with defined factors. Nature 2008; 451: Amabile G, Meissner A. Induced pluripotent stem cells: current progress and potential for regenerative medicine. Trends Mol Med 2009; 15: Nishikawa S, Goldstein RA, Nierras CR. The promise of human induced pluripotent stem cells for research and therapy. Nat Rev Mol Cell Biol 2008; 9: Heng B, Glenn WK, Lee JHK, Tan XV, Lawson JS, Whitaker NJ. Reply to letter to the Editor: Is HPV 18 present in human breast cancer cell lines. Br J Cancer 2010; 102: Maherali N, Sridharan R, Xie W, Utikal J, Eminli S, Arnold K, Stadtfeld M, Yachechko R, Tchieu J, Jaenisch R, Plath K, Hochedlinger K. Directly reprogrammed fibroblasts show global epigenetic remodeling and widespread tissue contribution. Cell Stem Cell 2007; 1: Schulz WA, Hoffmann MJ. Transcription factor networks in embryonic stem cells and testicular cancer and the definition of epigenetics. Epigenetics 2007; 2: Niwa H. How is pluripotency determined and maintained? Development 2007; 134: Silva J, Smith A. Capturing pluripotency. Cell 2008; 132: Spivakov M, Fisher AG. Epigenetic signatures of stem cell identity. Nat Rev Genet 2007; 8: http: //stemcell.nih.gov 28. Sartipy P, Björquist P, Strehl R, Hyllner J. The application of human embryonic stem cell technologies to drug discovery. Drug Discov Today 2007; 12: Aquino JB, Bolontrade MF, García MG, Podhajcer OL, Mazzolini G. Mesenchymal stem cells as therapeutic tools and gene carriers in liver fibrosis and hepatocellular carcinoma. Gene Ther 2010; 17: Salem HK, Thiemermann C. Mesenchymal Stromal Cells: Current Understanding and Clinical Status. Stem Cells 2010; 28: Hematti P. Role of mesenchymal stromal cells in solid organ transplantation. Transplant Rev (Orlando) 2008; 22: Cyranoski D. Stem cells: 5 things to know before jumping on the ips bandwagon. Nature 2008; 452:

Βλαστικά κύτταρα (stem cells): ρόλος, τρόποι παραγωγής και μελλοντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση ασθενειών.

Βλαστικά κύτταρα (stem cells): ρόλος, τρόποι παραγωγής και μελλοντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση ασθενειών. Αποτελεί προτεινόμενη ενδεικτική λύση Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική Θέμα 1 Βλαστικά κύτταρα (stem cells): ρόλος, τρόποι παραγωγής και μελλοντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση ασθενειών. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (βλαστικά κύτταρα, stem cells)

ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (βλαστικά κύτταρα, stem cells) , Φυσικός MSc 1 ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (βλαστικά κύτταρα, stem cells) Για αιώνες ο άνθρωπος γνώριζε ότι κάποια ζώα, όπως ο θαλάσσιος αστερίας και ένα είδος σαύρας ο τρίτων, μπορούν να αναγεννούν χαμένα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόλογη Μεταμόσχευση

Αυτόλογη Μεταμόσχευση ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Αίμα 4 (3) Αυτόλογη Μεταμόσχευση ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ THE IMPORTANCE OF TELOMERASE IN CELLULAR SENESCENCE AND THE FUTURE PROSPECTS OF INTERFERING

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα βλαστικά κύτταρα

Κατανοώντας τα βλαστικά κύτταρα θέμα Κατανοώντας τα βλαστικά κύτταρα Μια επισκόπηση της επιστήμης και των θεμάτων που εγείρονται Δημοσίευση κατόπιν αδείας από την U.S. National Academy of Sciences, www.nationalacademies.org/stemcells.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τόμος 22 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2012 Τεύχος 2 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 3697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η χρήση της Βιοπληροφορικής στη μελέτη της νόσου του Καρκίνου. Ευτυχία Σ. Νανά

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η χρήση της Βιοπληροφορικής στη μελέτη της νόσου του Καρκίνου. Ευτυχία Σ. Νανά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Η χρήση της Βιοπληροφορικής στη μελέτη της νόσου του Καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Guest Editor

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Guest Editor ΤΟΜΟΣ 3 - ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαταλάς Aναπληρωτής Εκδότης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορμονικοί Υποδοχείς και Συσχέτισή τους με τον Καρκίνο Hormone Receptors and their Relation with Cancer

Ορμονικοί Υποδοχείς και Συσχέτισή τους με τον Καρκίνο Hormone Receptors and their Relation with Cancer 28 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 30ος, τεύχος 1, Απρίλιος 2011 Aνασκόπηση Review Ορμονικοί Υποδοχείς και Συσχέτισή τους με τον Καρκίνο Hormone Receptors and their Relation with Cancer ABSTRACT Hormone Receptors

Διαβάστε περισσότερα

OWNER ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. Tsoha 2 & Vas. Sofias, 115 21 Athens Tel.: 210-64.58.695,210-49.15.097,210-58.19.481, Fax: 210-64.58.695

OWNER ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. Tsoha 2 & Vas. Sofias, 115 21 Athens Tel.: 210-64.58.695,210-49.15.097,210-58.19.481, Fax: 210-64.58.695 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ OWNER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Τσόχα 2 & Βασ. Σοφίας, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210-64.58.695,210-49.15.097,210-58.19.481, Fax: 210-64.58.695 HELLENIC SOCIETY OF GASTROINTESTINAL ONCOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 11 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 11 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 11 o ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Συγγραφέας: Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα

Κεφάλαιο 1 ο. Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα Κεφάλαιο 1 ο Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα Η βιοϊατρική τεχνολογία είναι μια επιστήμη με ιδιαίτερα ευρύ φάσμα εφαρμογών που επιδέχεται πληθώρα ορισμών. Τόσο στα ελληνικά, όσο και στη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα archieves review 1883 TZOURA (pages 13) Σελιδοποίηση: 16/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 18/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα Η B-χρονία λεμφική λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν. ΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ HER-2/neu ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ PLA

Διαβάστε περισσότερα

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης H Omnigen είναι µια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης βλαστοκυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών µε τη χρήση πρωτοποριακών µεθόδων, µε τελικό

Διαβάστε περισσότερα

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 70 ΤΕΥΧΟΣ 1-2008 EΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 70 NUMBER 1-2008 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α., αλλά και την Ευρώπη, η συλλογή αίματος από τον ομφάλιο λώρο τη στιγμή του τοκετού.

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α., αλλά και την Ευρώπη, η συλλογή αίματος από τον ομφάλιο λώρο τη στιγμή του τοκετού. Συλλογή βλαστιικών κυττάρων από αίίμα ομφάλιιου λώρου ΜΙΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙΙ Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α., αλλά και την Ευρώπη, η συλλογή αίματος από τον ομφάλιο λώρο τη στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. www.eekx-kb.gr. Α λωπεκής 47-106 76 Αθήνα - τηλ.: 210 3645751 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. www.eekx-kb.gr. Α λωπεκής 47-106 76 Αθήνα - τηλ.: 210 3645751 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Χ + 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔ. 8153 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ Ταχ. Γραφείο Κ Ε Μ Π Α Θ Αριθμός Άδειας 5207/07 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε Λ ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ»

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» 17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ Αγγελική Μελπίδου, Ανδριανή Γρηγοράτου Ευστάθιος Γκόνος: Aγγελική Μελπίδου: Φλώρα Κοντοπίδου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

.: 1-56 MEDLINE, 20, 152 35

.: 1-56 MEDLINE, 20, 152 35 10 1 - - 2008.: 1-56 MEDLINE, 20, 152 35 - :. 2-115 21.: 210 64 11156-210 6402179 - Fax : 210 6411156 Copyright - : ISSN 1108-3522 :.. 2000., : MEDLINE ANIR is published quarterly as the official Journal

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ACSTAC 2011 Proceedings March 19-20, 2011

ACSTAC 2011 Proceedings March 19-20, 2011 2011 1 ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ: ΕΡΕΥΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΗΘΙΚΗ Κοτιώνη Άρτεμις Εκπαιδευτήρια Κωστεα-Γείτονα artkotioni@gmail.com Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Δήμητρα Ζουδίου Καθηγήτρια Βιολογίας, Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα

Διαβάστε περισσότερα

Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα

Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα ΤΟΜΟΣ 3 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Αίμα 3 (1) Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τόμος 22 Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012 Τεύχος 1 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 3697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙ ΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙ ΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙ ΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ρ. Α. ΓΑΛΑΝΗΣ agalanis@mbg.duth.gr ιατροφή και καρκίνος Κάπνισµα και καρκίνος Σηµατοδοτικά µονοπάτια

Διαβάστε περισσότερα