Μοντέλα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης: Case Study: Λίµνη Παµβώτιδα Ιωαννίνων B. KATH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης: Case Study: Λίµνη Παµβώτιδα Ιωαννίνων B. KATH"

Transcript

1 Μοντέλα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης: Case Study: Λίµνη Παµβώτιδα Ιωαννίνων B. KATH 2008

2 1. Αποξήρανση λίµνης Λαψίστας & λοιπών ελών 2. Καταστροφή ενδιαιτηµάτων 3. ιατάραξη υδατικού ισοζυγίου 4. Υπερ-άρδευση υδάτων Παµβώτιδας 5. Ρύπανση 6. Εισαγωγή ξενικών ειδών 7. Παράνοµο κυνήγι

3 Χάρτης Αποξήρανση λίµνης Λαψίστας ( ) 1961) Η λίµνη της Λαψίστας έκτασης 10 km 2 το έτος 1820 Χαµηλότερη στάθµη από Παµβώτιδα ροή υδάτων & αυτοκαθαρισµός Επικοινωνία µε Καλαµά Αβαθές έλος,µε νησίδες - οικοσύστηµα τεράστιας βιολογικής αξίας

4 1 1 Ανθρώπινες παρεµβάσεις και απώλεια πληµµυρικών εκτάσεων της λίµνης Παµβώτιδας Type of flooded land Year Area (km 2 ) Human impact Area (2004) (km 2 ) Southern marsh of Koutselio Draining ( ) 0 Southern marsh of Lagatsa Draining ( ) 0 Lake Lapsista Draining ( ) 0 Periodically flooded areas Draining ( ) 0.6 Pamvotida floodplain Embankment & sluice gate ( ) Coast embankment (1970 onwards) Nature protection zone (2003) Total 37.0 <4.9 Kati V., Mani P., von Helversen O., Willemse F., Elsner, N. and Dimopoulos P. (2006). Human land use threatens endemic wetland species: the case of Chorthippus lacustris (La Greca and Messina 1975) (Orthoptera: Acrididae) in Epirus, Greece. Journal of Insect Conservation <4.7 Από µια έκταση 37 km 2 πληµµυρικών εκτάσεων στο λεκανοπέδιο, σήµερα έχουν αποµείνει λιγότερο από 4,9 km 2. Απώλεια πάνω από 85% υγρών εκτάσεων

5 1 1 Καταπολέµηση ελονοσίας Αύξηση καλλιεργήσιµης γης Απώλεια οικοτόπων & ειδών Αποξήρανση Λαψίστας Μείωση αυτοκαθαρισµού λίµνης Πρόβληµα άρδευσης γεωργικών εκτάσεων µείωση ιχθυοπαραγωγής Αποξήρανση Λαγκάτσας Αύξηση φερτών υλικών στη λίµνη- µείωση βάθους

6 Καταστροφή ενδιαιτηµάτων ηµιουργία τεχνητού αναχώµατος εντός λίµνης (1974) ηµιουργία κρηπιδώµατος από ήµο Ιωαννιτών Κακή οριοθέτηση λιµναίων εκτάσεων (Κ.Υ.Α. 2003) Μελλοντική ασφαλτόστρωση αναχώµατος (2006)? Ρίψη µπαζών δηµιουργία κρασπέδων οικοπεδοποιήσεις ηµιουργία κρασπέδων γηπέδων (Πέραµα, Ανατολή) Εγκαταστάσεις αναψυχής σχέδια δόµηση (Ανατολή-Κατσικά Κατσικά) Ρίψη σκουπιδών Απώλεια οικοτόπων & ειδών Μείωση αυτοκαθαρισµού λίµνης Οριστική απώλεια υγρολίβαδων λίµνης

7 2 2 Πληµµυριζόµενες εκτάσεις της λίµνης το έτος 1963 (χάρτης Ε.Σ.Υ.) Τεχνητό ανάχωµα περιµετρικά λίµνης και κρηπίδωµα (1974) αποκοπή των υγρών λιβαδιών από τη λίµνη

8 2 2 Οριοθέτηση µε τη ζώνη Α1 του υδάτινου στοιχείου, όπου απαγορεύεται η δόµηση Εκτάσεις υγρολιβαδικές, παροδικά πληµµυριζόµενες σήµερα ή στο παρελθόν µπορούν να δοµηθούν, σε απόσταση 100µ από τη ζώνη Α1! Μη επαρκής προστασία των λιµναίων εκτάσεων. Ανυπαρξία βούλησης αποκατάστασης λιµναίων εκτάσεων

9 2 Υγρολιβαδικές εκτάσεις - ενδιαίτηµα Ch. lacustris πλησίον Παραλίµνιου Ψυχαγωγικού Πάρκου

10 2 Παραλίµνιο ψυχαγωγικό πάρκο υπό κατασκευή πλησίον υγρολιβαδικών εκτάσεων (7/2003)

11 9/7/2003: µπάζωµα των υγρολιβαδικών εκτάσεων λίµνης πίσω από το ανάχωµα

12 ηµιουργία κρασπέδων µε µπαζώµατα (7/2003)

13 2

14 2

15 2

16 2 Υγρολιβαδικές εκτάσεις περιοχή Κατσικάς εν έχουν ακόµη µπαζωθεί

17 3 3. ιατάραξη υδατικού ισοζυγίου ηµιουργία τεχνητού αναχώµατος (Αµφιθέα Πέραµα) ηµιουργία τεχνητού θυροφράγµατος (ΓΟΕΒ) Ανύψωση πυθµένα (από φερτά υλικά) & διατήρηση υψηλής στάθµης της λίµνης (ΓΟΕΒ) ιακοπή των πηγών και των καταβοθρών της λίµνης Μείωση αυτοκαθαρισµού λίµνης ευτροφισµός Χρόνος ανανέωσης 10 µήνες Επέκταση καλαµώνων Αναπαραγωγική επιτυχία ειδών πανίδας Αυξοµείωση στάθµης πνίξιµο φωλιών µε νεοσσούς Απειλή για χλωρίδα & πανίδα ολιγοτροφικών υδάτων Π.χ. τσίµα (;)

18 3 Η λίµνη είχε ένα πολυσύνθετο σύστηµα δεκάδων πηγών και καταβοθρών που επέτρεπαν την εισροή καθαρών νερών από το Μιτσικέλι και την ταχεία ανανέωση των νερών της λίµνης από της καταβόθρες ΠΗΓΕΣ Σεντενίκου (Πέραµα), Κιόσκι, Μπλίτσι, Ντραµπάτοβα (εσταβέλλα), Κλήδωνας 20 στο νησί. ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ Καστρίτσας (χανόπουλο Άρτας) Ντουραχάνη Λογγάδων (Κωλέττας 2000)

19 4 4. Υπερ-άρδευση υδάτων Παµβώτιδας Το υδρευτικό δίκτυο έχει απώλειες τις τάξεως του 40% (Ε.Π.Μ.) ΕΥΑΙ: Υπεύθυνη επιχείριση για ύδρευση Σήµερα εξυπηρετούνται περίπου κάτοικοι µε αυξανόµενη τάση στη χρήση κατά 1,8%, Το µισό δίκτυο φτιάχθηκε πριην έτη Το αρδευτικό δίκτυο έχει απώλειες τις τάξεως του 50-70% 70% (ανεπίσηµα στοιχεία) ΓΟΕΒ: υπεύθυνη επιχείριση για άρδευση Κατά µέσο όρο χρησιµοποιούνται 17 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού προς άρδευση, και ποτίζονται στρέµµατα γης. Το νερό για πότισµα προέρχεται κατά 70% από τη λίµνη και κατά 30% % από τις πηγές της Τούµπας Περιβαλλοντικό στρες σε είδη χλωρίδας & πανίδας την ξηρά περίοδο Ένταση προβλήµατος ευτροφισµού και ανοξικών συνθηκών Υπερ-άντληση υδροφόρου ορίζοντα

20 Αστικά λύµατα. 5. Ρύπανση λύµατα. Υπάρχει Βιολογικός Καθαρισµός, αλλά δεν έχουν όλοι οι ήµοι σύνδεση (>10% λυµάτων παράνοµη απόθεση στη λίµνη -ΕΠΜ (2001) Κτηνοτροφικά πτηνοτροφικά απόβλητα χοίροι, πουλερικά. Τεράστιο πρόβληµα µε µη αποτέφρωση πτηνοτροφικών αποβλήτων ταφή ή παράνοµη απόθεση σε τάφρο Λαψίστας. Γεωργική ρύπανση Ευτροφισµός λίµνης από αζωτούχα & φωσφορούχα φάρµακα λιπάσµατα. Χρήση τετραπλασίων ποσοτήτων από το κανονικό. Ρύπανση από πλόες; Ρύπανση από υδροπλάνα; Ρύπανση από κυκλοφοριακό πρόβληµα πόλης;

21 7/2003: Απόθεση χρησιµοποιηµένων φαρµάκων σε ρέµα πλησίον λίµνης Παµβώτιδας

22 Ευτροφισµός λίµνης πύκνωση καλαµώνων

23 Ευτροφισµός: : δηµιουργία ανοξικών συνθηκών στα νερά της λίµνης: 7/2003

24 6. Εισαγωγή ξενικών ειδών ιχθύων 20 είδη ψαριών της λίµνης 7 αυτόχθονα είδη 13 ξενικά είδη Leuciscus cephalus, Pseudophoxinus stymphalicus, Barbus albanicus, Phoxinellus epiroticus Economidichthys pygmaeus, Cobitis hellenica, Anguilla anguilla Επίλυση ευτροφισµού & εξάπλωσης καλαµώνων Ctenopharygodon idella Hypophthalmichthys molitrix Μείωση Κουνουπιών Gambusia affinis Αύξηση αλιείας Rutilus ylikiensis Carassius auratus Tinca tinca Aristichthys nobilis Cyprinus carpio Mugil cephalus, Liza ramanda Silurus glanis Silurus aristotelis

25 7. Παράνοµη θήρα Η θήρα απαγορεύεται εντός της ζώνης Α1 υδάτινο στοιχείο. Πραγµατοποιείται όµως καθηµερινά. Καµία αυτόφωρη σύλληψη έως σήµερα

26 1. Αποξήρανση λίµνης Λαψίστας & λοιπών ελών 2. Καταστροφή ενδιαιτηµάτων 3. ιατάραξη υδατικού ισοζυγίου 4. Υπερ-άρδευση υδάτων Παµβώτιδας 5. Ρύπανση 6. Εισαγωγή ξενικών ειδών 7. Παράνοµο κυνήγι

27 1. Ορθολογική χρήση νερού 2. Ελαχιστοποίηση ρύπανσης 3. Αποκατάσταση υδατικού ισοζυγίου 4. Αποκατάσταση & διαχείριση ενδιαιτηµάτων 5. Προστασία αυτόχθονων ειδών 6. Φύλαξη 7. Πρόγραµµα βιοπαρακολούθησης 8. Περιβαλλοντική εκπαίδευση - ευαισθητοποίηση

28 1. Ορθολογική χρήση νερού. Σύγχρονο σύστηµα άρδευσης µε µηδενικές απώλειες Μείωση περιβ.. στρες σε είδη χλωρίδας & πανίδας την ξηρά περίοδο Σύγχρονο σύστηµα ύδρευσης µε µηδενικές απώλειες Συµβολή στο πρόβληµα ευτροφισµού και ανοξικών συνθηκών Μη υπερ-άντληση υδροφόρου ορίζοντα Επανασύσταση λιµνών- ταµιευτήρων σε Λαψίστα & Λαγκάτσα Επαναπροσδιορισµός καλλιεργειών- υδατικές απαιτήσεις Μείωση φερτών υλικών στη λίµνη-αύξηση βάθους

29 2. Ελαχιστοποίηση ρύπανσης Κλείσιµο παράνοµων αποχετευτικών αγωγών Σύνδεση (100%) µε Βιολογικό καθαρισµό Πλωτά µέσα (δίχρονοι κινητήρες, λάδια κτλ) Ρύπανση καυσαερίων Λειτουργία µονάδων αποτέφρωσης Φύλαξη λίµνης από παράνοµες αποθέσεις Χωροθέτηση µονάδων εκτός ζωνών Προστασία πηγών Κρύας Γεωπονικός έλεγχος χρήσης φαρµάκων & λιπασµάτων Βιολογική γεωργία Ελαχιστοποίηση αστικής ρύπανσης ιαχείριση πτηνοτροφικών αποβλήτων ιαχείριση γεωργικής ρύπανσης Καλή ποιότητα νερού Αντιµετώπιση ευτροφισµού & καλαµώνων Προστασία πανίδας ολιγοτροφικών υδάτων Ανθρώπινη υγεία

30 3. Αποκατάσταση υδατικού ισοζυγίου Ανταλλαγή ιδιοκτησιών Τµήση Β. αναχώµατος Άνοιγµα θυροφράγµατος Αποµάκρυνση ιλύος πυθµένα Επαναλειτουργία φυσικού συστήµατος πηγών καταβοθρών Καλή ποιότητα νερού Αντιµετώπιση ευτροφισµού & καλαµώνων Κατάργηση παράνοµων γεωτρήσεων Προστασία πανίδας ολιγοτροφικών υδάτων Αποσύνδεση λίµνης από άρδευση Ανθρώπινη υγεία

31 4. Αποκατάσταση & διαχείριση ενδιαιτηµάτων Αλλαγή ΚΥΑ ζώνη Α1 προστασία λιµναίων ενδιαιτηµάτων Εισαγγελική έρευνα για οικοπεδοποιήσεις - καταπατήσεις Ξεµπάζωµα εκτάσεων περιµετρικά λίµνης Χαρτογράφηση µε G.I.S. Λιµναίων εκτάσεων κτηµατολόγιο Τµήση αναχώµατος στο Ν. τµήµα - επαναπληµµυρισµός Αποκατάσταση υγρών λιβαδιών ιαχείριση υγρών λιβαδιών

32 Κοπή Καύση Βόσκηση ιαχείριση καλαµώνων Αντιµετώπιση ευτροφισµού & καλαµώνων Προστασία Βιοποικιλότητας Βόσκηση ιαχείριση υγρών λιβαδιών Αύξηση αυτοκαθαρισµού Καλή ποιότητα νερού Μείωση πληµµυρικών φαινοµένων Κτηνοτροφία Ιχθυοπαραγωγή

33

34

35 5. Προστασία αυτόχθονων ειδών Μη απελευθέρωση ξενικών ειδών ( ΕΛΙ) Ειδικό πρόγραµµα προστασίας τσίµας (ex situ) 6.. Φύλαξη Κινητό τηλέφωνο επί 24 ωρης βάσης Φύλακες µε δυνατότητα σύλληψης Εθελοντική συµµετοχή πολιτών

36 7. Βιοπαρακολούθηση 8. Περιβαλλοντική εκπαίδευση - ευαισθητοποίηση

37 Ίδρυση Φ. (3044/99) Ορισµός.Σ. µε Κ.Υ.Α. (13507/5193, 2002) Συγκροτήθηκε σε σώµα.σ Κ.Υ.Α /649/25/6/2003 «Χαρακτηρισµός της χερσαίας και λιµναίας περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ως περιοχής οικοανάπτυξης,, καθορισµός περιφερειακής ζώνης προστασίας αυτής, χρήσεων, όρων και περιορι-σµών δόµησης»

38 Συγκεκριµένα, στόχοι του Φορέα ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας είναι η προστασία και διαχείριση (Σ..): Των βιοτόπων των προστατευοµένων ειδών χλωρίδας και πανίδας της Λίµνης Παµβώτιδας. Των βιοτόπων ενδηµικής χλωρίδας και πανίδας στην ευρύτερη περιοχή αρµοδιότητάς του. Η αποκατάσταση του διαταραγµένου υδρολογικού ισοζυγίου της Παµβώτιδας. Η βελτίωση των κριτηρίων ποιότητας των νερών της. Η προστασία της από την ρύπανση και µόλυνση. Η προστασία της από κάθε είδος παρεµβάσεων που υποβαθµίζουν το οικοσύστηµα. Η προστασία και διαφύλαξη των αλιευτικών πόρων. Η ανάδειξη της Λίµνης Παµβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

39 Πραγµατοποιήθηκαν 15 συνεδριάσεις.σ. 1/ Α) ) Οργάνωση και λειτουργία Εσωτερικοί κανονισµοί (4) Κανονισµός λειτουργίας προσωπικού Επιστηµονική Επιτροπή Στέγαση

40 Β) ) Προστασία Παµβώτιδας Θυρόφραγµα: : ΓΟΕΒ & Νοµαρχία Ιωαννίνων Προώθησε διαχειριστικό σχέδιο (Μελετ( Μελετ.. Γραφείο) Προώθησε διαχ.. σχέδιο για γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες Σήµανση Α1 (ΕΠΠΕΡ) Πρόσληψη φύλακα Πρόσληψη επιστήµονα και γραµµατέα ιαµόρφωση χώρων βιοτόπων - επιλογή Συνεργασία. Ιωαννιτών για µηχάνηµα «κοπή καλαµώνων» Συνάντηση Περιφερειάρχη, ΟΤΑ (ρύπανση) Κοινωνία Πληροφορίας ΠΕΠ Μελετά οικοτουριστικές δράσεις

41 Γ) ) Ανάδειξη-ανάπτυξη Παµβώτιδας Φυλλάδιο για Παµβώτιδα Ηµερολόγιο για 2004 Τοπικά ΜΜΕ Ιστοσελίδα ΕΠΠΕΡ πρόταση για κέντρο πληροφόρησης λίµνης Προώθηση µελέτης «ανάδειξη Παµβώτιδας» - περιµετρικός δρόµος Συµµετοχή σε Κ.Ε.Κ. Πρόταση Interreg Ελλάδα - Αλβανία Ο Φ.. διαχειρίζεται ποσό ( Ε)

42 Πώς αξιολογείτε το έργο του Φ.. Αναφορικά µε την προστασία της Λίµνης; Ποιες θα ήταν οι δικές σας προτεραιότητες;

43

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισµός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισµός χρήσεων γης όρων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών

Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών «Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ηπείρου, Γενικά Αρχεία του Κράτους Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ:ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΑΤΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ:ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΑΤΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ:ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΑΤΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Πρόλογος Πολίτες του ήµου µας, γυναίκες και άνδρες, νέες και νέοι. Εµείς που συµµετέχουµε

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Η Διακυβέρνηση των Φυσικών Πόρων στην Περιοχή του Αιγαίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 2. ΤΟ Ε.Π.Α.Α 2000-2006: ΣΤΟΧΟΙ, ΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ TRANSCOOP, Φεβρουάριος 2012 Α ΦΑΣΗ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ...

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ... 1 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 8 3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ... 11 1.1 Δημοκρατία... 11 1.2 Δημόσιος Έλεγχος και Διαφάνεια... 12 1.3 Συμμετοχικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικά περί Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων ΜΕΛ Η µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη της Κρήτης τα τελευταία χρόνια τόσο στον τουριστικό όσο και στον γεωργικό τοµέα είχε σαν αποτέλεσµα την

Διαβάστε περισσότερα

Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1

Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕ ΩΝ ΓΚΟΛΦ: ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ. ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μιχάλης Μοδινός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μιχάλης Μοδινός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, αποτελεί προϊόν µακρών προβληµατισµών των καθ ύλην αρµοδίων Υπουργείων και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα