Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, ζευγάρια φωλιάζουν, Α Α 3 Β Βαλτόπαπια πιθανά η περιοχή Ενδιαιτήµατα λιµναίας περιοχής 72ΑΟ 3260 φιλοξενεί έναν από τους µεγαλύτερους πληθυσµούς της χώρας. Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρατήρηση ενός ατόµου αργά την άνοιξη του 2001, Κεφαλούδι άγνωστο καθεστώς (Α) (Α) (Α) παρουσίας, δεν φωλιάζει πουθενά 3150 αλλού στα Βαλκάνια, παλαιότερα φώλιαζε στην Αλβανία (;). 2 Σε παρένθεση αναφέρονται τα είδη για τα οποία δεν υπάρχει σαφές καθεστώς παρουσίας. Με υπογράµµιση γράµµατα σηµειώνονται τα «είδη κλειδιά» 3 Άµεσης προτεραιότητας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή επιτροπή ORNIS. Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 48

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Ήταυρος Πανευρωπαϊκά απειλούµενο. Από παρατήρηση τον Μάιο 2004, παλαιότερες παρατηρήσεις και αναφορές κατοίκων, πιθανά αναπαράγεται. Ίσως η δεύτερη σηµαντικότερη περιοχή της χώρας µετά τον Αµβρακικό για το φώλιασµα του. - Α 3 Α Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 49

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Λαγγόνα Πανευρωπαϊκά απειλούµενο. Παρατήρηση ζευγαριού αργά την άνοιξη 1998, υποδεικνύει φώλιασµα, που δεν επιβεβαιώθηκε. Ξεχειµωνιάζει, στην µετανάστευση πάνω από 30 άτοµα, πιθανά φώλιαζε µέχρι πρόσφατα. - Α 3 Α Μαυροπελαργός Σπάνιος στην Ευρώπη, απειλείται στην Ελλάδα µε εξαφάνιση λόγω µικρού πληθυσµού. Τουλάχιστον 1 (2;) ζευγάρι στην ευρύτερη περιοχή (Μιτσικέλι-Λαψίστα) τρέφεται στην λίµνη. Παρόν στην µετανάστευση. - Γ Α Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 50

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Πελαργός Τρωτό στην Ευρώπη. ραµατική µείωση τις δύο τελευταίες δεκαετίες κυρίως στην πόλη των Ιωαννίνων. Από τα 25 ζευγάρια στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου το 1997, µόνο τα 17 επιβιώνουν το Β - Σταχτόχηνα Απειλούµενο µε εξαφάνιση από την Ελλάδα. Φωλιάζει πλέον µόνο σε 1-2 περιοχές. Αναφέρεται ένα ζευγάρι να φωλιάζει τον Μάιο του B Καλαµοκανάς Τρωτό σε Εθνικό επίπεδο. Αναφέρεται ότι φώλιαζε ένα τουλάχιστον ζευγάρι το και το Γ Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 51

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Μουστακο-ποταµίδα Σπάνιο στην Ελλάδα, λιγότερα από 100 ζευγάρια, φωλιάζει σε ελάχιστους (2-3) υγρότοπους. Αναφέρεται από ξένους ορνιθολόγους και παρατηρήθηκε σε κατάλληλο βιότοπο το 2004 να τραγουδάει. - - (Γ) Αλκυόνη Φωλιάζει, αναφέρεται ως ασυνήθιστο, άγνωστο πληθυσµιακό µέγεθος. - Γ - Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 52

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Απειλείται άµεσα µε Παραλίµνια και παραποτάµια υδροχαρή δάση 3290, 92CO, 92AO Τσίφτης εξαφάνιση στην Ελλάδα (λιγότερα από 30 ζευγάρια σε όλη τη χώρα). Πτωµατοφάγο είδος που φωλιάζει σε πεδινές συστάδες, συχνά υδροχαρείς. Ένα ζευγάρι έχει παρατηρηθεί µε τα νεαρά του έτους κοντά σε σκουπιδότοπο το Φωλιάζει στην περιοχή του - Β Α λεκανοπεδίου. Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 53

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Ψευδοστέπες 6220* 5420 Κιρκινέζι Απειλείται παγκοσµίως µε εξαφάνιση. Φωλιάζει στην πόλη των Ιωαννίνων µε 50+ ζευγάρια σε δύο πυρήνες στο κέντρο της πόλης. Τρέφεται σε ακτίνα 3 χιλ. από αυτή, ενώ πριν την µετανάστευση συγκεντρώνονται µεγάλοι πληθυσµοί (3800+) που τρέφονται µε έντοµα στις ηµιορεινές περιοχές πιθανά και σε αποµακρυσµένες περιοχές Α Α 3 Β Χαλκοκουρούνα Αναφέρεται πριν µια δεκαετία πιθανά να φωλιάζει. Άγνωστο καθεστώς παρουσίας. - (Γ) (Β) Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 54

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Αναφέρεται ως ασυνήθιστο είδος που Χαµοκελάδα φωλιάζει στο Μιτσικέλι, - Β - άγνωστο πληθυσµιακό µέγεθος. Περιφερειακοί ηµιορεινοί οικότοποι λεκανοπεδίου Ιωαννίνων 934Α 925Α Ασπροπάρης Απειλούµενο άµεσα µε εξαφάνιση από την Ευρώπη και την Ελλάδα. Πτωµατοφάγο είδος, µε λιγότερα από 100 ζευγάρια σε όλη την χώρα, φωλιάζει περιφερειακά της ευρύτερης περιοχής µε µέγιστη παρατήρηση τουλάχιστον 4 αναπαραγωγικών ζευγαριών (2002) σε σκουπιδότοπο. Μειώνεται ραγδαία παντού. - Α Β Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 55

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Φιδαετός Σπάνιο είδος αρπακτικού της Ευρώπης, σχετικά κοινό όµως στην χώρα µας, χωρίς άµεση προτεραιότητα διατήρησης λόγω σταθερών πληθυσµών. - Γ - Μπούφος Σπάνιο είδος αρπακτικού της Ευρώπης, σχετικά κοινό όµως στην χώρα µας, χωρίς άµεση προτεραιότητα διατήρησης λόγω σταθερών πληθυσµών. - Β - Γιδοβυζάχτρα Νυχτόβιο είδος που µειώνεται στην Ευρώπη, άγνωστο πληθυσµιακό µέγεθος, πιθανά όπως αναφέρεται να είναι συχνό. - Γ - Αετοµάχος Είδος που µειώνεται στην Ευρώπη, φωλιάζει στις αγροτικές περιοχές σε φυτοφράχτες, άγνωστο πληθυσµιακό µέγεθος. - Γ - Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 56

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Είδος που µειώνεται Γαϊδουροκεφαλάς στην Ευρώπη, κινδυνεύει µε εξαφάνιση στην Ελλάδα. Φωλιάζει σε αγροτικές περιοχές σε φυτοφράχτες, άγνωστο - Γ Γ πληθυσµιακό µέγεθος. Ένα ζευγάρι τουλάχιστον φώλιαζε µέχρι τις αρχές Ορεινά µεσογειακά χέρσα εδάφη 4090 Χρυσαετός ενδροσταρήθρα της δεκαετίας στο Μιτσικέλι, άγνωστο εάν συνεχίζει να φωλιάζει σήµερα µε επιτυχία. Κινδυνεύει στην Ευρώπη, φωλιάζει στο Μιτσικέλι και αναφέρεται ως ασυνήθιστο, άγνωστο πληθυσµιακό µέγεθος. - Γ Γ - Β - Όπως προκύπτει από την παραπάνω αξιολόγηση και επιλέγοντας τουλάχιστον ένα είδος για κάθε τύπο οικοτόπου, τα 10 «είδη κλειδιά» που αποτελούν τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά αναπαραγόµενα είδη της ορνιθοπανίδας της λίµνης και των παρακείµενων της εκτάσεων, βάσει του παγκόσµιου, πανευρωπαϊκού και πανελλήνιου πληθυσµιακού τους καθεστώτος και για τα οποία χρειάζεται να ληφθούν άµεσα µέτρα τα επόµενα 5 έτη για την διατήρησή τους από τον Φορέα ιαχείρισης της λίµνης Παµβώτιδας αναδεικνύονται τα παρακάτω: Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 57

11 ύο (ή 3;) είδη που είναι παγκοσµίως απειλούµενα (Βαλτόπαπια, Κιρκινέζι ίσως & το Κεφαλούδι), τρία είδη µε προτεραιότητα για διατήρηση στην Ευρώπη (Ήταυρος, Λαγγόνα και Ασπροπάρης), δύο (ή 3;) που απειλούνται µε εξαφάνιση από την Ελλάδα (Μαυροπελαργός, Τσίφτης ίσως & η Σταχτόχηνα), δύο που επιλέχθηκαν ως «εκπρόσωποι» των ενδιαιτηµάτων τους, ο Γαϊδουροκεφαλάς για τις αγροτικές περιοχές και ο Χρυσαετός για το ορεινά λιβάδια και τέλος ο Πελαργός λόγω της αποδεδειγµένης δραµατικής µείωσης του πληθυσµού του σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν ακόµη 39 είδη που ανήκουν στο Παράρτηµα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 (εκ των οποίων 21 µεταναστευτικά) που προβλέπεται ότι πιθανά θα ωφεληθούν από διαχειριστικές δράσεις µε στόχο τα «είδη κλειδιά» και για τα οποία επίσης χρειάζεται να ληφθεί µέριµνα. 5.4 Φυσικοί πόροι Υδρογεωλογία Γενικά Το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων οριοθετείται προς Β και ΒΑ από το όρος Μιτσικέλι, το ρίσκο και το Περιστέρι, ανατολικά, ΝΑ και Ν από τα υψώµατα Αετοράχη, Μακρυβούνι, Ν από τις παρυφές του Τόµαρου, δυτικά τη Μεγάλη Τσούκα και τα υψώµατα των Μαρµάρων και της Καρίτσας (ΕΠΜ, 2001). Η λεκάνη των Ιωαννίνων έχει µέσο υψόµετρο 470m. Ο µεγάλος της άξονας έχει µήκος 37km µε διεύθυνση ΝΑ Β και πλάτος µεταξύ 3-11 km. Η επιφανειακή της υδρολογική λεκάνη είναι 510 km 2. υτικά αποστραγγίζεται από τον ποταµό Άραχθο, νότια από τον Λούρο, δυτικά και Βόρεια από τον ποταµό Θύαµι (Καλαµά). Η αποστράγγιση του οροπεδίου των Ιωαννίνων αρχικά γινόταν µέσω καταβόθρων. Μετά την αποξήρανση της Λαψίστας, την κατασκευή διώρυγας και τη σύνδεση της µε τη λίµνη η υπερχείλιση οδηγείται προς τον Καλαµά. Η λίµνη έχει µήκος 7,5 km, πλάτος 1 4,2 km και επιφάνεια 23 km 2. Η στάθµη κυµαίνεται µεταξύ 470,7 m και 468,8m. Το επικρατέστερο βάθος είναι περίπου 5m και η µέγιστη τιµή του 9,6m. Η λίµνη τροφοδοτείται από φυσικό και τεχνητό (αποστράγγιση Λαγκάτσας) υδρογραφικό δίκτυο. Οι κυριότεροι χείµαρροι είναι τα ρέµατα Σερβιανών, Καστρίτσας, Βασιλικής, Λογκάδων και Λαγκάτσας. Μέσα στο οροπέδιο των Ιωαννίνων εξέχουν λοφώδη υπολειµµατικά υψώµατα (HUM) αποτέλεσµα της διαβρωτικής δράσης του νερού στο ανθρακικό υπόβαθρο. Πρόκειται για Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 58

12 τους λόφους Μεγάλου Γαρδικίου, Αγ. Τριάδας, Μπισδουνίου, Ιωαννίνων, Κατσικάς, Μπάφρας και Περάµατος, Νησιού, Καστρίτσας. ιακρίνονται οι υπολεκάνες : Ροδοτοπίου Λαψίστας Κρύας Ελεούσας Κατσικάς Καστρίτσας Πόρου Πεδινής Ανατολής Βουνοπλαγιάς Υδρογεωλογία της λίµνης Η λεκάνη απορροής της λίµνης αναπτύσσεται πάνω σε καρστικοποιηµένους ασβεστολίθους Ιόνιας ζώνης. Στην επαφή των ανθρακικών σχηµατισµών µε τις τεταρτογενείς αποθέσεις της λεκάνης εκδηλώνονται µια σειρά πηγές κυρίως ανατολικά ενώ αυτή αποστραγγίζεται από καταβόθρες κυρίως νότια και δυτικά. Ανατολικά αναπτύσσεται η υδρογεωλογική ενότητα του Μιτσικελίου που τροφοδοτεί πλευρικά τις αποθέσεις εντός της λεκάνης. υτικά εµφανίζεται το περίπλοκο σύστηµα του αντικλινόριου των Ιωαννίνων το οποίο αναπτύσσεται στους ανθρακικούς σχηµατισµούς εκτός του Μιτσικελίου και εκφορτίζεται κυρίως εκτός της λεκάνης των Ιωαννίνων (λεκάνες Καλαµά, Λούρου, Αράχθου). Τα δύο αυτά συστήµατα δεν επικοινωνούν (ΕΠΜ, 2001). Στη Βορειοανατολική ζώνη της λίµνης εκδηλώνονται καρστικές πηγές που εκφορτίζουν το καρστικό σύστηµα του νοτιοδυτικού τµήµατος του Μιτσικελίου. Πρόκειται για τις πηγές Σεντινίκου, Αµφιθέας, Ντραµπάντοβας (εσταβέλλα). Στο παρελθόν οι παροχές των πηγών Σεντινίκου, Αµφιθέας κατέληγαν στη λίµνη ανανεώνοντας τα νερά της. Μετά την κατασκευή αργιλικού αναχώµατος περιµετρικά (1974) τα νερά οδηγούνται στην τάφρο της Λαψίστας αποστερώντας τη λίµνη από την ανανέωση που πρόσφεραν (κυρίως την ξηρή περίοδο). Σήµερα γίνεται άντληση των νερών της πηγής, που δεν µπορούν να µπουν µε φυσική ροή, και απελευθέρωση τους στη λίµνη. Η περιοδικά λειτουργούσα ως καταβόθρα Ντραµπάντοβας, καθώς και οι καταβόθρες Καστρίτσας και η υπερχείλιση προς τη Λαψίστα αποστραγγίζουν την περίσσεια νερού της λίµνης. Σήµερα, η Ντραµπάντοβα έχει αποκλειστεί µε χωµάτινο ανάχωµα λόγω λειψυδρίας. Το Βόρειο τµήµα του Μιτσικελίου εκφορτίζεται κυρίως από τις πηγές Κρύας και Τούµπας από όπου υδροδοτούνται η πόλη των Ιωαννίνων και γύρω οικισµοί. Περιλαµβάνει την υψηλή ζώνη από τη στάθµη της λίµνης (370 µ.) έως την κορυφή του Μιτσικελίου (1810 µ.). Η γεωµετρία της υδρογεωλογικής λεκάνης του συστήµατος αυτού συνδέεται άµεσα µε την παλαιογεωγραφική εξέλιξη της πόλης των Ιωαννίνων. Στο παρελθόν έχουν εκφραστεί προτάσεις για την αποκατάσταση της κίνησης των νερών από τις πηγές βορειοανατολικά της λίµνης προς τη λίµνη Παµβώτιδα, όπως γινόταν πριν την κατασκευή του αναχώµατος. Η περιορισµένη, έστω, ανανέωση των νερών θα ήταν Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 59

13 ευεργετική, ιδίως αν τα νερά οδηγηθούν νοτιότερα και όχι δίπλα στην υπερχείλιση. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η ποσότητα του νερού της λίµνης επηρεάζεται άµεσα από δραστηριότητες όπού αντλούνται ποσότητες νερού από το σώµα της λίµνης αλλά και έµµεσα από την υδροµάστευση των πηγών και των άλλων υδάτινων σωµάτων των οποίων τα νερά θα τροφοδοτούσαν την λίµνη και θα συνέβαλλαν στην ανανέωση των υδάτων της Κατανοµή των ποσοτήτων νερού για διάφορες χρήσεις Η πρακτική που ακολουθείται σήµερα σχετικά µε τη διαχείριση της ποσότητας των υδάτων στηρίζεται στη λογική της διαχείρισης της κατανοµής στις δύο βασικές χρήσεις, ύδρευση - άρδευση, για τις οποίες όµως είναι υπεύθυνος διαφορετικός φορέας. Αυτό καθιστά επισφαλή την ποσότητα του νερού εντός της λίµνης αφού τα ελλείµµατα που προκύπτουν καλύπτονται έµµεσα ή άµεσα από το νερό της λίµνης. Πιο αναλυτικά αυτά φαίνονται από το υφιστάµενο υδρευτικό και αρδευτικό δίκτυο: ίκτυο Ύδρευσης Τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (.Ε.Υ.Α.Ι.), που συστάθηκε µε το Ν. 1069/80. Η.Ε.Υ.Α.Ι. εξυπηρετεί τις ανάγκες του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Ιωαννίνων καθώς και µέρος των αναγκών των.. Ανατολής, Περάµατος και Κρύας. Ο συνολικά εξυπηρετούµενος πληθυσµός του δικτύου ύδρευσης Ιωαννίνων εκτιµάται σε περίπου ισοδύναµους κατοίκους, λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες χρήσεις νερού και τον επίσηµα απογεγραµµένο µόνιµο πληθυσµό της πόλης, καθώς και τις στρατιωτικές µονάδες, τους ειδικούς καταναλωτές, τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και τους ετεροδηµότες που κατοικούν στην πόλη (ΕΠΜ,2001). Η ύδρευση της πόλης εξασφαλίζεται από την πηγή της Κρύας (βλ. Πίνακα Π1 του Παραρτήµατος) που βρίσκεται σε απόσταση 8 χλµ. από την πόλη και από 5 γεωτρήσεις στην ίδια περιοχή. Τα νερά του Β.. τµήµατος του όρους Μιτσικέλι, δηµιουργούν τον κύριο υδροφόρο ορίζοντα του Λεκανοπεδίου, ο οποίος όταν είναι πλήρης, υπερχειλίζει µέσω των πηγών Κρύας και Τούµπας. Για την υπόλοιπη περιοχή, ευθύνη για την ύδρευση έχει ο Σύνδεσµος Ύδρευσης Κοινοτήτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (Σ.Υ.Κ.Λ.Ι.). Οι περιοχές που βρίσκονται στην αρµοδιότητά του είναι ο ήµος Μπιζανίου (.. Αµπελείας, Ασβεστοχωρίου, Κόντσικα, Κοσµηρών, Μπιζανίου, Κωλονιατίου, Πεδινής), ο ήµος Αγ. ηµητρίου (.. Αβγού, Επισκοπικού, Σερβιανών, Μολεβαδίας), ο ήµος Ζίτσας (.. αφνοφύτου, Ζίτσας, Σακελαρικού, Καρίτσας, Πρωτόπαππα), ο ήµος Ανατολής (.. Ανατολής, Μπάφρας, Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 60

14 Νεοκαισάρειας), η Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων, ο ήµος Πασσαρώνος (.. Αγ. Ιωάννη, Αναργύρων, Άνω Λαψίστας, Βαγενιτίου, Γραµµένου, Ζωοδόχου, Κάτω Λαψίστας, Λύγγου, Λοφίσκου, Μεγάλου Γαρδικίου, Νεοχωρίου, Περάτης, Πετραλώνων, Πολυλόφου, Ροδοτοπίου), ο ήµος Εκάλης (.. Ασφάκας, Βατατάδων, Βλαχάτανου, Γαβρισίων, Καρυών, Λιγοψάς, Πετσαλίου), ο ήµος Περάµατος (.. Αµφιθέας, Κρανούλας, Κρύας (Λυκοτριχίου), Περιβλέπτου) και ο ήµος Παµβώτιδος (.. Κατσικά, Κουτσελιού, Χαροκοπίου). Τα υπόλοιπα.. υδρεύονται από τις πηγές της Κρύας και τις πηγές της Τούµπας. Από την ηµέρα της σύστασης της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων µέχρι και σήµερα, αναπτύχθηκε ένα πλούσιο κατασκευαστικό έργο µε στόχο τη συνεχή και αδιάκοπη υδροδότηση µε καθαρό νερό των κατοίκων της πόλης. Ενδεικτικά, αναφέρονται η αντικατάσταση µέρους του δικτύου ύδρευσης και η βελτίωση των συστηµάτων ύδρευσης. Παρόλα αυτά υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα υδροδότησης, τα οποία αφορούν καταρχήν τις διατοµές των αγωγών, οι οποίες είναι µικρές, και κατά δεύτερον η παλαιότητα του δικτύου, το οποίο έχει υποστεί φθορές και απαιτείται η αντικατάστασή του (µείωση απωλειών). ίκτυο Άρδευσης Η κύρια πηγή κάλυψης των αναγκών άρδευσης των καλλιεργειών µέσω των δικτύων είναι η λίµνη Παµβώτιδα και επιπλέον οι πηγές Τούµπας. Έτσι, µε βάση τη διακύµανση της στάθµης της λίµνης καλύπτονται επαρκώς ή όχι οι ανάγκες άρδευσης του Λεκανοπεδίου και της ευρύτερης περιοχής του. Σήµερα, από τη λίµνη καλύπτεται το 70% περίπου των αναγκών άρδευσης, ενώ από πηγές το 30%. Για την πενταετία, , σύµφωνα µε στοιχεία του ΓΟΕΒ, το σύνολο της αντληθείσας ποσότητας νερού σε m 3, περιγράφεται σε σχετικό πίνακα του Παραρτήµατος Υδατικοί πόροι Ποιότητα Νερών Στην ποιότητα των νερών της λίµνης σηµαντικό ρόλο παίζει η διαµόρφωση της Λίµνης από υδρολογική πλευρά και η σχέση επικοινωνίας που έχει µε το υπόλοιπο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, µια και αυτή η σχέση καθορίζει τελικά τις εισροές και τις εκροές προς και από τη λίµνη. Έτσι, πριν την εφαρµογή των διαφόρων ανθρώπινων επεµβάσεων, η λίµνη επαναφορτιζόταν από καρστικές πηγές (Στρούνι, Κρύα, Τούµπα) από το Μιτσικέλι και Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 61

15 τις πηγές του Αγ. Ιωάννη και της Ασφάκας. Επίσης, η λίµνη Παµβώτιδα ήταν συνδεδεµένη υδρολογικά µε τη λίµνη της Λαψίστας, που ήταν µια εκτεταµένη ρηχή λίµνη (1-2µ.). Η τελευταία συνδεόταν µε τεχνητό κανάλι µε τον ποταµό Καλαµά όπου απορρέανε τα νερά της. Όµως, λόγω της ανάγκης αύξησης του εδάφους για αγροτική παραγωγή στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων κατασκευάστηκε το ανάχωµα Πέραµα Αµφιθέα Ντραµπάτοβα, το οποίο συνέβαλλε στο να αποξηρανθούν περίπου 600 στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης, να αποκοπεί η σύνδεση της λίµνης από τις πηγές της περιοχής του Μιτσικελίου, οι οποίες ρέουν πλέον περιµετρικά του αναχώµατος προς την τάφρο της Λαψίστας και από εκεί στον ποταµό Καλαµά. Επιπλέον, µε τον αργιλικό πυρήνα που διαµορφώθηκε στο εσωτερικό του αναχώµατος µειώθηκε ή αποκόπηκε εντελώς η τροφοδοσία από τις πηγές µε αποτέλεσµα να εξαφανιστούν χαρακτηριστικά φαινόµενα που παρουσιάζονταν στις θέσεις αυτές, όπως η ανάβλυση φυσαλίδων (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., 1992). Η περίοδος εντατικής αγροτικής παραγωγής πέρα από έργα διευθέτησης των υδάτων στη λίµνη Ιωαννίνων συνοδεύεται από εντατική χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, που συµβάλλουν στην υποβάθµιση της ποιότητας των νερών. Υπάρχουν διαφορετικά είδη λιπασµάτων που έχουν διαφορετική επίδραση στην ποιότητα των νερών της λίµνης. Οι βασικές κατηγορίες των λιπασµάτων που χρησιµοποιούνται είναι: Οργανικά λιπάσµατα (κοπριά) Ανόργανα λιπάσµατα (φωσφορούχα, αζωτούχα) Σύνθετα (αζωτο-φωσφορούχα, αζωτο-καλλιούχα, φωσφορο-καλλιούχα, αζωτοφώσφορο-καλλιούχα, και είναι υψηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά στοιχεία) Τα λιπάσµατα αυτά διεισδύουν στον εδαφικό µανδύα και στη συνέχεια µε τη διαδικασία της διήθησης εισέρχονται στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα ή στα επιφανειακά νερά. Ένας ακόµη παράγοντας υποβάθµισης της ποιότητας των υδάτων της λίµνης είναι τα λύµατα από τις πάσης φύσεως γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες που απλώνονται περιµετρικά της λίµνης και ελευθερώνουν ανεπεξέργαστα λύµατα στην περιοχή. Επιπλέον, τµήµα από τα αστικά λύµατα της πόλης των Ιωαννίνων µην έχοντας άλλη διέξοδο καταλήγουν στη λίµνη. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνηγορούν υπέρ της υποβάθµισης της ποιότητας των νερών της λίµνης. Με αποτέλεσµα, η λίµνη να χάνει την ανανεωτική της δύναµη και δυνατότητα εµπλουτισµού της, µε το χρόνο φυσικής ανακύκλωσης του νερού να αγγίζει τους 10 µήνες (ΕΠΜ, 2001). Έτσι, εντείνεται µεταξύ άλλων ολοένα το φαινόµενο του Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 62

16 ευτροφισµού, το οικοσύστηµα δυσκολεύεται να απορροφήσει τους ρύπους και να αντιδράσει βρίσκοντας µια καινούρια ισορροπία που θα του διασφαλίσει την διατήρηση του. Σήµερα τα στοιχεία ποιότητας των νερών του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων προκύπτουν από τις δειγµατοληψίες που γίνονται από το Υπουργείο Γεωργίας και συγκεκριµένα από τη Γενική ιεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών ιαρθρώσεων και από το Γενικό Χηµείο του Κράτους. Στο Παράρτηµα (Πίνακας Π1) δίνονται τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τις δύο αυτές πηγές, για το 2001 από το Υπουργείο Γεωργίας και για το 2002 από το Γενικό Χηµείο του Κράτους (Πίνακας Π2). Σηµειώνεται ότι όλες οι δειγµατοληψίες έγιναν στο κέντρο της λίµνης. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ χρήσιµα για τον προσδιορισµό των τάσεων της ποιότητας των νερών της λίµνης, όµως, δεν είναι σε θέση να δώσουν καµία πληροφορία σχετικά µε την προέλευση της ρύπανσης της λίµνης. Θα ήταν σηµαντικό να γίνονται χηµικές αναλύσεις και σε άλλες θέσεις της λεκάνης απορροής της Λίµνης Ιωαννίνων (πέραν του κέντρου της λίµνης), ώστε να προσδιοριστεί ως ένα βαθµό η διαδροµή που ακολουθούν οι ρύποι Εδάφη Χρήσεις γης Η κατανοµή της συνολικής έκτασης των εδαφών της περιµετρικής της λίµνης περιοχής όπως προκύπτει από τη µελέτη: «Σχέδιο ιαχείρισης, Αειφορικής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Ζωνών της Ευρύτερης Περιοχής της Λίµνης Παµβώτιδας» (υπό εκπόνηση), µε βάση τα στοιχεία των απογραφών της ΕΣΥΕ ( ), φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας Π1: Χρήσεις γης στην περιοχή µελέτης (σε 000 στρέµµατα). Χρήση γης Εκατοστιαία κατανοµή 1991 Εκατοστιαία µεταβολή Γεωργική Γη Βοσκότοποι ηµόσιοι (249.9) (255.7) (42.5) (2.3) Ιδιωτικοί (72.7) (92.3) (15.3) (27.0) 3. ασικές εκτάσεις Oικιστική χρήση Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 63

17 Χρήση γης Εκατοστιαία κατανοµή 1991 Εκατοστιαία µεταβολή Εκτάσεις καλυπτόµενες από νερά Άλλες εκτάσεις Συνολική Έκταση (Πηγή: Σχέδιο ιαχείρισης, Αειφορικής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Ζωνών της Ευρύτερης Περιοχής της Λίµνης Παµβώτιδας). Από τα στοιχεία αυτά γίνεται εµφανές ότι η κύρια χρήση στην περιοχή είναι οι βοσκότοποι (57,8%), οι οποίοι µάλιστα στη διάρκεια της δεκαετίας αυξήθηκαν κατά +7,9%. Όπως, φαίνεται και από τον πίνακα οι βοσκότοποι στην πλειοψηφία τους είναι δηµόσιοι. Η γεωργική γη, καλύπτει το 25% περίπου της συνολικής έκτασης, πάρά τη σηµαντική µείωση -11,7%, που παρουσίασε την δεκαετία Η µείωση αυτή οφείλεται σε εκτάσεις που τέθηκαν σε αγρανάπαυση και στην αύξηση κατά 25% της οικιστικής έκτασης Είδη καλλιεργειών Τα κύρια είδη καλλιεργειών στην περιοχή µελέτης είναι τα κηπευτικά, οι αροτραίες καλλιέργειες, οι δενδρώδεις καλλιέργειες και τα αµπέλια. Από τις προαναφερόµενες καλλιέργειες σηµαντικές απαιτήσεις σε νερό έχουν τα κηπευτικά και οι αροτραίες καλλιέργειες. Αντίθετα, στις εκτάσεις δενδρωδών καλλιεργειών και αµπελιών η άρδευση είναι περιορισµένη. Σύµφωνα µε τα ελτία Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας ήµων και ηµοτικών ιαµερισµάτων έτους 1999 της ΕΣΥΕ, η γεωργική έκταση της περιοχής µελέτης υπολογίζεται σε στρέµµατα. Η κατανοµή των καλλιεργειών, κατά βασικές οµάδες, παρουσιάζεται στον Πίνακα Π1. Πίνακας Π1: Κατανοµή καλλιεργούµενων εκτάσεων. Έκταση Καλλιέργεια (στρέµµατα) Εκατοστιαία κατανοµή Κηπευτικά ,8 Αροτραίες ,7 ενδρώδεις 612 0,5 Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 64

18 Άµπελοι ,7 Αγρανάπαυση ,2 Σύνολο γεωργικής γης Βαθµός αξιοποίησης 90,0 γεωργικής γης (%) (Πηγή: Σχέδιο ιαχείρισης, Αειφορικής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Ζωνών της Ευρύτερης Περιοχής της Λίµνης Παµβώτιδας). Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι εµφανής η κυριαρχία των αροτραίων καλλιεργειών στο σύνολο της καλλιεργούµενης έκτασης. Η συµµετοχή των κηπευτικών (που προσδιορίζουν υψηλό εισοδηµατικό συντελεστή και συντελεστή απασχόλησης), των αµπελοκαλλιεργειών και των δενδρωδών καλλιεργειών είναι ιδιαίτερα χαµηλή. Αξιοσηµείωτη είναι η καλλιέργεια κηπευτικών σε θερµοκήπια, παρά τις αντίξοες κλιµατικές συνθήκες της περιοχής. Ιδιαίτερα υψηλό κρίνεται το ποσοστό της γεωργικής γης που έχει τεθεί σε αγρανάπαυση (17,2%) γεγονός που υποδηλώνει χαµηλό βαθµό αξιοποίησής της. Η διάρθρωση των αροτραίων καλλιεργειών χαρακτηρίζεται από την υψηλή συµµετοχή της µηδικής, του αραβόσιτου και της σίκαλης, καλλιέργειες που καλύπτουν έκταση στρεµµάτων (80,2% της έκτασης µε αροτραίες καλλιέργειες ή 63,2% τη συνολικής καλλιεργούµενης γεωργικής γης). Το γεγονός αυτό είναι αναµενόµενο καθώς τα προϊόντα αυτά χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφές για την κτηνοτροφία της περιοχής. Οι µεγαλύτερες εκτάσεις καλλιέργειας µηδικής και αραβοσίτου βρίσκονται µέσα στα όρια των ήµων Παµβώτιδας και Πασσαρώνος. Ειδικότερα, στα Ελεούσης, Κάτσικα, Κουτσελιού, (δεν περιλαµβάνεται στην περιοχή Οικοανάπτυξης), Καστρίτσης και Περάµατος όπου συγκεντρώνεται το 25% των αροτραίων καλλιεργειών καλλιεργείται το 35% περίπου της µηδικής, και το 30% του καλαµποκιού. Όσον αφορά στην αµπελουργία, αν και συµµετέχει µε ποσοστό µόλις 1,7% στις καλλιεργούµενες εκτάσεις, παρουσιάζει έντονη δυναµική. Πρόκειται για αµπελώνες οινοποιήσιµων σταφυλιών κυρίως στα.. Βουνοπλαγιάς, Ελεούσης, Λογγάδων και Πρωτόπαππα, µε προϋποθέσεις βιολογικής καλλιέργειας και, ταυτόχρονα, εκλεκτής ποιότητας οινοποιήσιµων σταφυλιών. Άλλωστε, από αµπελουργικής άποψης, το.. Πρωτόπαππα, υπάγεται στη γνωστή και θεσµικά οριοθετηµένη «Αµπελουργική Ζώνη Ζίτσα», µε τα οµώνυµα κρασιά, ονοµασίας προέλευσης ανώτερης ποιότητας Βιολογική καλλιέργεια Στο Νοµό Ιωαννίνων αναπτύσσεται η βιολογική γεωργία σε 1144,8 στρέµµατα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τη διάρθρωση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων του έτους Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 65

19 περιοχή µελέτης. Επιστηµονικά στοιχεία / ιερεύνηση σηµαντικών παραµέτρων φυσικών χαρακτηριστικών 66

20 6 Προβλήµατα διαχείρισης και προσδιορισµός των ανθρωπογενών πιέσεων 6.1 Χλωρίδα, οικότοποι, βλάστηση Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες που ασκούσαν κατά το παρελθόν, ασκούν σήµερα ή και στο µέλλον πιέσεις (µε αρνητικές συνέπειες( στους φυσικούς οικοτόπους της λίµνης Παµβώτιδας κατά συνέπεια και στα χλωριδικά στοιχεία που δοµούν ποιοτικά και ποσοτικά τις επιµέρους φυτοκοινότητές τους είναι οι εξής: α) οι εκχερσώσεις παρόχθιας βλάστησης µε άµεσο αποτέλεσµα την ποσοτική µείωση της επιφάνειας των παρόχθιων φυτοκοινωνιών, β) οι αποξηράνσεις λιµνών όπως η Λαψίστα, αποστραγγίσεις ελωδών εκτάσεων στα ανατολικά τµήµατα της λίµνης και δηµιουργία αναχώµατος που είχαν ως άµεσα αποτελέσµατα την απώλεια των περιοδικά κατακλυζόµενων υγρών λιβαδιών και των ρηχών εκτάσεων της λίµνης, γ) η διατάραξη του υδατικού ισοζυγίου της λίµνης και η ρύπανση (αστική, ρύπανση από κτηνοτροφικά απόβλητα, από γεωργικές καλλιέργειες) που έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ευτροφικών καταστάσεων, που ευνοούν την επέκταση των καλαµώνων οι οποίοι σταδιακά προσχώνουν τη λίµνη, αλλά και την αλλαγή της χλωριδικής δοµής των υδρόβιων φυτοκοινωνιών της λίµνης. εν µπορεί να γίνει ακριβής αξιολόγηση της έντασης των επιµέρους απειλών στη χλωρίδα και τους τύπους οικοτόπων της λίµνης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα που επιφέρουν, καθώς δεν υπάρχει παρελθούσα κατάσταση αναφοράς µε την οποία να συγκριθεί η υφιστάµενη κατάσταση διατήρησης (η εκτίµηση της οποίας έτσι και αλλιώς αποτελεί µια αναγκαιότητα) των τύπων οικοτόπων και των χαρακτηριστικών τους φυτικών ειδών. 6.2 Πανίδα Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα είδη πανίδας στα λιµναία οικοσυστήµατα της περιοχής µελέτης, συνοψίζονται στους εξής άξονες ανθρώπινης παρέµβασης: (α) συρρίκνωση λίµνης µε ταυτόχρονη επιχωµάτωση και καταστροφή παραλίµνιων ενδιαιτηµάτων, (β) διατάραξη του υδατικού ισοζυγίου πηγών - καταβοθρών και κακή διαχείριση νερού, (γ) κακή ποιότητα νερού, ευτροφισµός και ρύπανση από γεωργικά, αστικά, κτηνοτροφικά λύµατα (δ) άµεσες παρεµβάσεις στην υδρόβια πανίδα. Προβλήµατα διαχείρισης και προσδιορισµός ανθρωπογενών πιέσεων 67

21 Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι απειλές για το λιµναίο οικοσύστηµα οι οποίες έχουν σήµερα αρνητικές συνέπειες για τη χλωρίδα και πανίδα του λιµναίου οικοσυστήµατος είτε αυτές αναφέρονται σε παρεµβάσεις που έγιναν στο παρελθόν (Π), είτε που γίνονται σήµερα (Σ) ή προγραµµατίζονται για το µέλλον (Μ). Α. Καταστροφή παραλίµνιων ενδιαιτηµάτων και συρρίκνωση της λίµνης Μία µεγάλη έκταση της λίµνης έχει µπαζωθεί, οικοδοµήµατα αµφιβόλου νοµιµότητας έχουν ανεγερθεί και σήµερα οι πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης εντός των παραλίµνιων ενδιαιτηµάτων της λίµνης είναι µεγάλες, ιδίως στο νότιο τµήµα της και πλησίον του δρόµου Ιωαννίνων - Περάµατος. Η βασικότερη οικολογική απώλεια που πραγµατοποιήθηκε και πραγµατοποιείται είναι η απώλεια των ρηχών εκτάσεων της λίµνης, των παροδικά πληµµυρισµένων υγρών λιβαδιών και της παρόχθιας βλάστησης. - Α1. Αποξήρανση της λίµνης Λαψίστας - Π. Η λίµνη της Λαψίστας, έκτασης 10 τ.χµ. αποξηράνθηκε ως έλος µηδενικής χρηστικής αξίας. Η Λαψίστα είχε χαµηλότερη στάθµη από την Παµβώτιδα, επικοινωνούσε µε αυτή µε ένα αβαθές έλος, διανθισµένο µε µικρές νησίδες, ένα οικοσύστηµα µεγάλης οικολογικής αξίας για ψάρια (δρόµοι µετακίνησης χελιού), αµφίβια, υδρόβια ερπετά, πουλιά και θηλαστικά. Η αποξήρανση της Λαψίστας αποτέλεσε την πρώτη κύρια καταστροφική παρέµβαση στο λεκανοπέδιο. - Α2. Αύξηση φερτών υλικών από τη Λαγκάτσα - Π Στη συρρίκνωση της λίµνης συνετέλεσε και η αποστράγγιση των ελωδών εκτάσεων ανατολικά της λίµνης και τα έργα διευθέτησης που οδηγούσαν τα νερά των ελών στη λίµνη µε σήραγγες. Τα έργα αυτά όµως αύξησαν πάνω από τρεις φορές τις ποσότητες φερτών υλικών στη λίµνη, ενισχύοντας την άνοδο του πυθµένα και την πρόσχωση. Με βάση την Ε.Π.Μ. και χάρτες του παρελθόντος, εάν συνεχιστεί η πρόσχωση της λίµνης µε το ρυθµό που γίνεται σήµερα, δεν θα υπάρχει µετά από 240 χρόνια. - Α3. ηµιουργία αναχώµατος - Π Η δηµιουργία του αναχώµατος είναι συνώνυµη µε την απώλεια των ρηχών εκτάσεων της λίµνης και των παροδικά πληµµυριζόµενων υγρών λιβαδιών, τους σηµαντικότερους βιοτόπους της Το ανάχωµα που υψώθηκε περιµετρικά της λίµνης των Ιωαννίνων (χωµατόδροµος Αµφιθέα-Μονή Ντουραχάνη στο βόρειο τµήµα και κρηπίδωµα - χωµατόδροµος Μπογιάννου - στροφή Κατσικάς) την περίοδο οριοθέτησε µε αυθαίρετο τρόπο τη λίµνη. Τα αναχώµατα απέκοψαν από τη λίµνη ζωτικές της εκτάσεις οι οποίες ανέρχονται στο 10% της λιµναίας επιφάνειας και έδωσαν βάση για µπαζώµατα και καταστροφή παραλίµνιων βιοτόπων. Απωλέσθησαν πολλές εκτάσεις ρηχές, και Προβλήµατα διαχείρισης και προσδιορισµός ανθρωπογενών πιέσεων 68

22 παροδικά πληµµυριζόµενες. - Α4. Προβληµατική οριοθέτηση της λίµνης Π - Σ Η οριοθέτηση της λίµνης Παµβώτιδας παραµένει προβληµατική. Ο αιγιαλός της λίµνης δεν έχει ακόµη οριστεί από την αρµόδια επιτροπή, καθώς ο παλαιός αιγιαλός - λίµνη και πληµµυρικές εκτάσεις λίµνης µε βάση το φυσικό ανάγλυφο - εκτείνεται εκτός του τεχνητού αναχώµατος και υπερκαλύπτει µπαζωµένα κράσπεδα. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισµού ζωνών προστασίας της λίµνης ορίζει ως υδάτινο στοιχείο (ζώνη Α1) όλες τις πληµµυρικές εκτάσεις µε βάση το φυσικό ανάγλυφο στο Βόρειο τµήµα της λίµνης (Αµφιθέα). Η ίδια ΚΥΑ θέτει ως όριο της λίµνης το τεχνητό ανάχωµα στο Ν. τµήµα της λίµνης, χωρίς να λαµβάνει υπ' όψη το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η δόµηση 100µ. από το τεχνητό ανάχωµα, το οποίο οριοθετεί τη λίµνη µε βάση την εν λόγω ΚΥΑ. - Α5. Μπάζωµα, οικοπεδοποίηση, δόµηση εντός παραλίµνιων εκτάσεων Π - Σ - Μ Σήµερα η δραστηριότητα του µπαζώµατος βρίσκεται σε έξαρση, φορτηγά απορρίπτουν µπάζα εντός και περιµετρικά της λίµνης καταστρέφοντας και ανυψώνοντας τον πυθµένα της, και κυρίως δηµιουργώντας νέα οικόπεδα προς οικοδόµηση. Στο παρελθόν, κρασπεδώσεις και διαµορφώσεις πάρκων έγιναν και από τη δηµοτική αρχή του ήµου Ιωαννιτών (περιοχή Σκάλας, περιοχή έµπροσθεν ξενοδοχείου Du Lac). Σήµερα δίνονται άδειες οικοδόµησης σε απόσταση 100µ. από το τεχνητό ανάχωµα στην περιοχή του ήµου Ιωαννιτών, όπως έγινε µε την περίπτωση του παραλίµνιου ψυχαγωγικού πολυπάρκου πρόσφατα, χωρίς να λαµβάνεται υπ' όψη η φυσική όχθη της λίµνης. Εάν συνεχιστεί η αντιµετώπιση του τεχνητού αναχώµατος ως φυσικό όριο της λίµνης η παραλίµνια περιοχή στους ήµους Ιωαννιτών και Παµβώτιδας πρόκειται να οικοδοµηθεί άµεσα. Στις αναπτυξιακές προθέσεις για τον παραλίµνιο χώρο στο νότιο τµήµα της λίµνης είναι οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες. - Α6. Ασφαλτόστρωση αναχώµατος - Μ Στις µελλοντικές επεµβάσεις που πρόκειται να καταστρέψουν πλήρως εναποµείναντες παραλίµνιους βιοτόπους είναι ο σχεδιασµός ασφαλτοστρωµένου δρόµου, ως βασική αρτηρία εισόδου της πόλης από την Εγνατία οδό επί του τεχνητού αναχώµατος. Ήδη ένα τµήµα έχει ασφαλτοστρωθεί έως το παραλίµνιο ψυχαγωγικό πολυπάρκο και έπεται συνέχεια. Ο δρόµος αυτός θα νοµιµοποιήσει όλες τις επιχωµατώσεις εκτάσεων της λίµνης, θα αποκόψει οριστικά τις παραλίµνιες εκτάσεις από τη λίµνη, θα καταστρέψει Προβλήµατα διαχείρισης και προσδιορισµός ανθρωπογενών πιέσεων 69

Παμβώτιδα και ανθρωπογενείς επεμβάσεις. ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου. Ημερίδα: Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα

Παμβώτιδα και ανθρωπογενείς επεμβάσεις. ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου. Ημερίδα: Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα Παμβώτιδα και ανθρωπογενείς επεμβάσεις ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου Ημερίδα: Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα Ιωάννινα, Ιούνιος 2013 Λιμναία Οικοσυστήματα Σημαντικοί Παράμετροι της δομής τους: επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης: Case Study: Λίµνη Παµβώτιδα Ιωαννίνων B. KATH

Μοντέλα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης: Case Study: Λίµνη Παµβώτιδα Ιωαννίνων B. KATH Μοντέλα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης: Case Study: Λίµνη Παµβώτιδα Ιωαννίνων B. KATH 2008 1. Αποξήρανση λίµνης Λαψίστας & λοιπών ελών 2. Καταστροφή ενδιαιτηµάτων 3. ιατάραξη υδατικού ισοζυγίου 4. Υπερ-άρδευση

Διαβάστε περισσότερα

Για τον σκοπό αυτό αιτούμαστε προς την προσεχή συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλιου του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας της 26-7-2011 τα εξής:

Για τον σκοπό αυτό αιτούμαστε προς την προσεχή συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλιου του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας της 26-7-2011 τα εξής: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 20/7/2011 Αρ.Πρωτ. 218 28ης Οκτωβρίου 6,454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κώστας Βάσσης, 6974484691 email: info@ecoioannina.gr Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28 ης Οκτωβρίου 6, 454 44 Ιωάννινα τηλ. 6972 20 80 32 email: info@ecoioannina.gr http://www.ecoioannina.gr/ Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704,

Διαβάστε περισσότερα

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò 2 Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò áíèñþðéíåò áíüãêåò ìå ôá ëéìíáßá ïéêïóõóôþìáôá ìå Ýíáí áñìïíéêü

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013 Ιωάννινα, 27 Φεβρουαρίου 2013 Επιχειρούμενη κατασκευή στίβου θαλασσίου σκι στον Καλαμώνα Αμφιθέας, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28 ης Οκτωβρίου 6, 454 44 Ιωάννινα - τηλ. 6972 208032, 26510 35997 email: info@ecoioannina.gr ιστοχώρος: http://www.ecoioannina.gr/ Ιωάννινα 31 εκεµβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα «Καλαμάς, κοιτίδα αξιοβίωτης ανάπτυξης και πολιτισμού ή ένας ακόμη υδάτινος πόρος;»

Διημερίδα «Καλαμάς, κοιτίδα αξιοβίωτης ανάπτυξης και πολιτισμού ή ένας ακόμη υδάτινος πόρος;» ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου Διημερίδα «Καλαμάς, κοιτίδα αξιοβίωτης ανάπτυξης και πολιτισμού ή ένας ακόμη υδάτινος πόρος;» Θέμα: Σημειακές Πηγές Ρύπανσης Ποταμού Καλαμά από το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Κων/νος Σακκάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα ιαχείρισης και Αποκατάστασης

Μέτρα ιαχείρισης και Αποκατάστασης Μέτρα ιαχείρισης και Αποκατάστασης Τα Μεσογειακά Εποχικά Λιµνία (ΜΕΛ) (τύπος οικοτόπου 3170) αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία των εξεταζόµενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, τα οποία περιλαµβάνουν επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Λουκάτος Ανδρέας 1, Πραγιάτη Μαίρη 1, ρ. Νταλής ηµήτρης 2 1 ΕΠΕΜ Α.Ε. - Αχαρνών 141Β & Λαερτίου, Τ.Κ. 112 51, ΑΘΗΝΑ 2 Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των κλιματολογικών συνθηκών Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Ρογκότης Δημήτριος, Πρόεδρος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Ρογκότης Δημήτριος, Πρόεδρος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 07/10-06-2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ φακέλου Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3 3 ΣΚΟΠΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5 4 ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 6 4.1 Οικότοποι, βλάστηση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκταση 23.000. Έκταση

Έκταση 23.000. Έκταση ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΤΕ και ΤΩΡΑ.. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 50, το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, υδρολογικά, παρέµενε αναλλοίωτο επί αιώνες ένα οργανωµένο

Διαβάστε περισσότερα

µια άλλη µάτια στους τεχνητούς υγρότοπους

µια άλλη µάτια στους τεχνητούς υγρότοπους µια άλλη µάτια στους τεχνητούς υγρότοπους LIFE ENVIRONMENT LIFE00 ENV/GR/000685 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ. Λούρος Ζηρός - Αμβρακικός

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ. Λούρος Ζηρός - Αμβρακικός ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ Λούρος Ζηρός - Αμβρακικός Λίμνη Ζηρού ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Να γνωρίσουν καλύτερα τα τρία αυτά διαφορετικά οικοσυστήματα(τις δυνατότητές τους, τα προβλήματά

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

1. Oι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος ( η διατήρηση των οποίων απαιτεί το

1. Oι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος ( η διατήρηση των οποίων απαιτεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οι συντεταγμένες των ορίων των ζωνών προστασίας του παρόντος σχεδίου Π.Δ/γματος προδιορίζονται από τον χάρτη παρουσίασης αυτού, ο οποίος είναι σε προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87. Μετά τη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων Θηλαστικά Από τα θηλαστικά που έχουν καταγραφεί στη λίµνη, όλες οι παραπάνω ενέργειες αποκατάστασης καλής ποιότητας νερού θα ενισχύσει τον πληθυσµό της βίδρας Lutra lutra, είδος ιδιαίτερα ευαίσθητο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων

Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων Μιχάλης ρετάκης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστήµιο Κρήτης Το υγροτοπικό µωσαϊκό στην Κρήτη LIFE

Διαβάστε περισσότερα

γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή!

γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας! Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια, υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λίμνη Κάρλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Σπύρος Μίχας Αλέξανδρος Γκιόκας Υ ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ.Σ. Λαζαρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Ιωάννινα, 23 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Η υπ αρ. 545 α /11 κλίση για ανάκριση σχετικά µε δηµοσίευµα στην εφηµερίδα Ελευθερία 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Γεωπόνος Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Αργολίδας ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ 7 η Πανελλήνια Ημερίδα Υδρολογίας και Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 11 Που οφείλονται τα προβλήματα της σχετικής ανεπάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης, εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων I. Κοινοί δείκτες βάσης 1. είκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους / Όχι *1 Οικονοµική ανάπτυξη Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας

ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας ΕκτελεστικόςΓραµµατέαςΠεριφέρειας ΑνατολικήςΜακεδονίας -Θράκης ΠΛΗΜΜΥΡΑ Ορισµός Πληµµύραθεωρείται :

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα έπρεπε κάθε βιολόγος να ξέρει για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Λίγοι επιστήμονες. ανθρώπινο πληθυσμό ως τη ρίζα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Τι θα έπρεπε κάθε βιολόγος να ξέρει για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Λίγοι επιστήμονες. ανθρώπινο πληθυσμό ως τη ρίζα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος Το Σύνδροµο Αστικών Ρεµάτων (The Urban Stream Syndrome) Ιωάννης Καραούζας Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46.7 χλµ Αθηνών-Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος, Αττική. ikarz@hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και ο φορέας διαχείρισης.

Το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και ο φορέας διαχείρισης. ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Το θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Δημήτριος Κ. Παπαδήμος Κύρια προβλήματα στην περιοχή σχετιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 1. Οργανισμοί...15 1.1 Οργανισμοί και είδη...15 1.1.1 Ιδιότητες των οργανισμών...15 1.1.2 Φαινότυπος, γονότυπος, οικότυπος...17 1.1.3 Η έννοια του είδους και ο αριθμός των ειδών...19

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα