ΣΑ Παπίρης MD, FCCP Καθηγητής Ιατρικής Πνευμονολογία - Εντατική Θεραπεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑ Παπίρης MD, FCCP Καθηγητής Ιατρικής Πνευμονολογία - Εντατική Θεραπεία"

Transcript

1 ΣΑ Παπίρης MD, FCCP Καθηγητής Ιατρικής Πνευμονολογία - Εντατική Θεραπεία

2

3 Ασθενής 46 ετών, μη καπνιστής Εμπύρετο με παραγωγικό βήχα, δύσπνοια, αίσθημα βάρους στο προκάρδιο Α.Α.: Νοσηλεία 15ημέρου λόγω παρόμοιας συμπτωματολογίας, λήψη αναπνευστικής κινολόνης. Εξέρχεται με τη διάγνωση «Παρόξυνση ΒΑ σε αποδρομή» Συστήνεται CT θώρακος κατά την έξοδο Σοβαρό Βρογχικό άσθμα με χρόνια λήψη κορτικοειδών από του στόματος. Α.Υ. Καταρράκτης άμφω. Οστεοπενία.

4 09/2010

5

6

7

8 3600 Eosinophils IgE: 4080 IU/ml Ενζυμική κίνηση Τροπονίνης (0,35ng/ml). Ανοσολογικός έλεγχος αρνητικός

9 HOLTER 24h

10 : ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ. EΣΙΔ ΔΝΙΥΤΗ ΣΟ ΒΑΙΚΟ - ΜΔΟ ΚΑΣΩΣΔΡΟ, ΟΠΙΘΙΟ ΣΟΙΥΩΜΑ ΣΗ ΑΡ ΚΟΙΛΙΑ ΜΔ ΔΝΣΟΝΗ ΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΗ ΠΑΥΤΝΗ ΠΔΡΙΚΑΡΓΙΟΤ

11 : SHORT AXIS STIR. ΟΙΓΗΜΑ ΣΟ ΒΑΙΚΟ ΠΛΑΓΙΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΑΡ ΚΟΙΛΙΑ - ΟΙΓΗΜΑ ΠΔΣΑΛΩΝ ΠΔΡΙΚΑΡΓΙΟΤ ΜΔ ΜΙΚΡΗ ΠΔΡΙΚΑΡΓΙΑΚΗ ΤΛΛΟΓΗ

12 : ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΟ. ΔΣΙΔ ΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ ΣΟ ΒΑΙΚΟ ΠΛΑΓΙΟ ΣΟΙΥΩΜΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΑ ΜΔ ΣΟ ΟΙΓΗΜΑ

13 9-2-11: ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ. ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΒΡΑΥΤ ΑΞΟΝΑ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΔΣΑΙ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΘΤΣΔΡΗΜΔΝΗ ΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΒΑΙΚΟ ΠΛΑΓΙΟ ΣΟΙΥΩΜΑ ΣΗ ΑΡ ΚΟΙΛΙΑ. ΜΙΚΡΟΣΔΡΟΤ

14 9-2-11: ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΝΣΑΙ ΔΣΙΔ ΔΝΙΥΤΗ ΣΟ ΒΑΙΚΟ-ΜΔΟ ΟΠΙΘΙΟ ΣΟΙΥΩΜΑ ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΚΑΘΔΣΟ ΔΠΙΜΗΚΗ ΑΞΟΝΑ.ΜΙΚΡΟΣΔΡΟΤ ΠΑΥΟΤ ΚΑΙ ΔΝΣΑΗ ΔΝΙΥΤΗ ΠΔΡΙΚΑΡΓΙΟΤ

15 ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕΥΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ ΑΤΞΗΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΑΡ. ΚΟΙΛΙΑ (Κ.Ε: 55%) ΑΠΟΤΙΑ MR ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΙΕΕΙ ΚΟΙΛΟΣΗΣΩΝ ΒΙΟΨΙΕ ΔΕ ΚΟΙΛΙΑ

16

17 Δλεργός κσοθαρδίηης: ε παροσζία θιεγκολώδοσς δηήζεζες ηοσ κσοθαρδίοσ κε λέθρωζε ή θαη αλαγέλλεζε ηωλ παραθείκελωλ κσοθσηηάρωλ, ποσ δελ είλαη ησπηθή γηα ηελ ηζταηκηθή βιάβε ποσ ζτεηίδεηαη κε ηε ζηεθαληαία λόζο. Ορηαθού ηύποσ κσοθαρδίηης: ε παροσζία θιεγκολώδοσς δηήζεζες ηοσ κσοθαρδίοσ τωρίς λέθρωζε ή αλαγέλλεζε ηωλ παραθείκελωλ κσοθσηηάρωλ.

18

19

20 Αύξηση κορτιζόνης. ΑΜΕΑ & Επλερενόνη. Διλτιαζέμη & Αμιωδαρόνη. Mycophenolate Mofetil.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Αζθενής άνδρας 59 εηών ποηέ καπνιζηής Προζέρχεηαι για δύζπνοια προζπάθειας

49

50

51

52

53 Papiris SA

54

55

56 J Allergy Clin Immunol 2012;129:S65-87

57 J Allergy Clin Immunol 2011;128: Although asthma is typically associated with an obstructive impairment that is reversible, neither this finding nor any other single test or measure is adequate to diagnose asthma.

58

59

60

61

62

63

64

65 The term status asthmaticus relates severity to outcome and has been used to define a severe asthmatic exacerbation that does not respond and/or perilously delays to the repetitivecontinuous administration of rapid-acting inhaled β 2 -agonists in the emergency setting.

66 Σhe term acute severe asthma is widely used, relating severity mostly to a combination of the presenting signs and symptoms and the severity of the cardiorespiratory abnormalities observed. Severe Symptoms Respiratory arrest imminent Breathlessness Talks in While at rest Sits upright Words Alertness Usually agitated Drowsy or confused Use of accessory muscles; suprasternal retractions Wheeze Usually Usually loud; throughout inhalation and exhalation Paradoxical thoracoabdominal movement Absence of wheeze Pulse/min >120* Bradycardia Pulsus paradoxus Often present >25mmHg Absence suggests respiratory muscle fatigue

67 Functional assessment PEF %pr or % personal best SaO 2 (on air) <90% <40% <25% Note: PEF testing may not be needed in very severe attacks PaO 2 (on air) PaCO 2 <60 mmhg (cyanosis) 42mmHg: possible respiratory failure

68 Poor perception of the severity of asthma is a predictor of severe asthma. Poor perception of asthma may have an increased risk of severe exacerbation and death. Chemosensitivity and Perception of Dyspnea in Patients with a History of Near-Fatal Asthma Y Kikuchi, S Okabe, G Tamura, W Hida, M Homma, K Shirato, and T Takishima NEJM 1994

69 Acute severe asthma is a life threatening condition (one of the gates of entry of asthma death) where the deterioration of the asthmatic exacerbation usually progresses over days or weeks though in a few patients over hours or even minutes.

70

71

72 In an acute severe asthma episode CLOSE OBSERVATION PLUS AGGRESSIVE ADMINISTRATION OF BRONCHODILATORS (short-acting β 2 -agonists ± ipratropium by nebulizer driven by Ο 2 ) and oral or iv corticosteroids are necessary to arrest progression to severe hypercapnic respiratory failure leading to decrease in consciousness that requires ICU admission and eventually ventilatory support.

73

74

75

76

77 Ασθενής,άρρεν, 51 ετών, πρώην καπνιστής 50 πακέτα/έτη Ατομικό αναμνησικό: Αναφερόμενο βρογχικό άσθμα υπό αγωγή με εισπνεόμενη φορμοτερόλη/βουδεσονίδη Κολπική μαρμαρυγή Αρτηριακή υπέρταση Οξεία προστατίτιδα προ μηνός Παρούσα νόσος: Αιμόπτυση από 24ώρου ( περίπου 15cc), χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα

78

79

80 Προηγούμενη α/α θώρακος (προ 8 μήνου)

81 Λευκά αιμοσφαίρια: 11600K/μl (Π:83%) CRP: 40mg/L Σπιρομέτρηση : FEV1/FVC: 47% FEV1: 47% (χωρίς ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή) DLCO: 53%

82

83

84

85

86 17/12/2012

87 17/12/2012

88 Βρογχοσκόπηση: κυτ/κή βρογχικών εκκρίσεων : αρνητική κυτ/κη Brushing: αρνηική ενδοβρογχική βιοψία: αρνητική για κακοήθεια άμεσα β-koch στις βρογχικές : αρνητικά

89 Έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής ( αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη και αζιθρομυκίνη) Επανεκτίμηση με νέα βρογχοσκόπηση μετά από ενάμιση μήνα..

90 1/02/2013

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103 Post surgery The patient was advised to be treated with corticosteroids per os but was not compliant to his treatment

104 On admission

105

106

107

108 The patient was treated with mycophenolate mofetil and low dose of prednisone with significant response to tx

109

110

111

112 Ασθενής, θήλυ, 28 ετών καπνίστρια 5 πακέτα /έτη Ατομικό αναμνηστικό: αλλεργία στην ασπιρίνη Παρούσα νόσος: Θωρακαλγία δεξιά, βήχας παραγωγικός με κιτρινόχροη απόχρεμψη και δεκατική πυρετική κίνηση από 15νθημέρου

113

114

115

116

117

118 Εργαστηριακός έλεγχος: ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦ.:18300/μl (Π:84%) CRP: 45,60mg/L Sat: 99% (21%O2) Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής: FEV1/FVC: 99%, FEV1:79%, FVC:83%, DLCO:75% Υπέρηχος καρδιάς: κφ Σπινθηρογράφημα οστών: αυξημένη πρόσληψη ρ/φ στο σπονδυλικό άκρο της 10 ης πλευράς αριστερά και της 10 ης δεξιάς πλευράς περιφερικά μετατραυματικής μάλλον αιτιολογίας. Εργοσπιρομετρία: μέγιστη καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως χωρίς σαφή περιορισμό της δυνατότητας για άσκηση Δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών: κφ

119 BAL : Ιστιοκύτταρα:76% Πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα :9% Πολυμορφοπύρηνα ηωσινόφιλα :1% Λεμφοκύτταρα :4% Κύτταρα βρογχικού επιθηλίου :10% Στοιχεία κακοήθειας και ειδικής φλεγμονής δεν αναγνωρίσθηκαν (Αδυναμία εργαστηρίου διενέργειας CD1α)

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135 Ασθενής, 23 ετών, μη καπνίστρια Ελέυθερο ατομικό αναμνηστικό

136 1/06/2010

137 01/06/2010

138 Βιοψία αριστερού μασχαλιαίου λεμφαδένα : Λέμφωμα Hodgkin, του τύπου της οζώδους σκλήρυνσης Θεραπευτική αντιμετώπιση : Χημειοθεραπεία με ABVD (συνολικά 6 μήνες) και εν συνεχεία 25 συνεδρίες ακτινοβολίας (35Gray) μεσοθωρακίου

139 Επανεκτίμηση με PET CT (12/2010 και 5/2011: μετακτινικού τύπου αλλοιώσεις, χωρίς παθολογική πρόσληψη FDG-18) PET CT (7/09/2011) : διογκωμένοι δεξιοί μασχαλιαίοι λεμφαδένες και πνευμονικοί όζοι άμφω

140 13/09/2011

141 Ανοιχτή βιοψία πνεύμονος (σε δύο πνευμονικούς όζους και τοιχωματικό υπεζωκότα) : Ιστιοκυττάρωση Langerhans

142

143

144 22/09/2011

145 29/09/2011

146 Επανεκτίμηση με CT θώρακος Άρνηση της ασθενούς για περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις και πιθανή θεραπευτική αντιμετώπιση

147 2/03/2012

148 2/03/2012

149 2/03/2012

150 28/06/2012

151 28/06/2012

152 02/10/2012

153 02/10/2012

154 2/10/12

155 01/2013 : Παρουσία διογκωμένων λεμφαδένων στην μασχαλιαία χώρα άμφω, απουσία κλινικών συμπτωμάτων

156 30/01/13

157 30/01/13

158 Βιοψία μασχαλιαίου λεμφαδένα : HODGKIN LYMPHOMA

159

160 Γυναίκα 56 ετών, άτεκνη, δασκάλα

161

162 ΑΣΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΙΚΟ Αγχώδης διαταραχή, ψυχογενής συνδρομή (υπό κλοζαπίνη, λιμοτριγίνη, φλουοξετίνη) Δυσλιπιδαιμία Τποτροπιάζουσες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού σε έδαφος βρογχεκτασιών υχνές ουρολοιμώξεις, μυκητίαση στοματικής κοιλότητας λόγω της συχνής λήψης αντιβίωσης και εισπνεόμενων στεροειδών Έξεις: καπνιστική συνήθεια 70py

163

164 01/12/ /12/2012 Προσήλθε στην κλινική μας για περαιτέρω διερεύνηση υποτροπιαζουσών λοιμώξεων κατώτερου αναπνευστικού την τελευταία τριετία για τις οποίες ελάμβανε κατά καιρούς ποικίλα αντιμικροβιακά σχήματα χωρίς ανταπόκριση και εισπνεόμενα στεροειδή

165 υμπτώματα Βήχας παραγωγικός με άφθονη πυώδη απόχρεμψη, πυρετική κίνηση έως 39 ο C από 10ημέρου που υποχώρησε σταδιακά μετά τη λήψη αντιμικροβιακής αγωγής ( Clarithromycin, Moxifloxacin), χωρίς δύσπνοια, χωρίς αναπνευστική ανεπάρκεια

166 Από τον πρώτο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο Όψη, θρέψη: κφ BMI: 27 WBC s: 14190K/μl (83.1%, 7.5%, 1.5%) Hct: 37.9%, Hgb: 12.7g/dl, PLTs: /ul CRP: 142mg/L, Γενική ούρων: κφ, χωρίς πυοσφαίρια SatO2: 99% ( FiO2: 21%) ΑΧ: παράταση εκπνοής, ΜΜ ρεγχάζοντες άμφω

167 Βρογχοσκόπηση Φωρίς ενδοβρογχική βλάβη με παρουσία πυωδών εκκρίσεων BAL, βρογχικές εκκρίσεις: Cyto(-), β-κoch(-), μύκητες (-), απομόνωση Acinetobacter Imoffii ( fcu/ml) πολυευαίσθητου Καλλιέργεια ούρων: Proteus mirabilis (> fcu/ml) πολυευαίσθητο

168

169 4/12/12 4

170 4/12/12

171 Έλεγχος ανοσοανεπάρκειας HIV: (-) Ορολογικός Ηπατίτιδων (-), πλην Anti- HAV IgG: + Ηλεκτροφόρηση προτεινών ορού Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών Τποτάξεις ανοσοσφαιρίνης IgG: IgG1: 1.47g/L(φ.τ: ) IgG2: 0.84g/L(φ.τ: ) IgG3:0.05g/L(φ.τ: ) CT άνω κάτω κοιλίας/ τραχήλου: χωρίς αξιόλογα παθολογικά ευρήματα πλην πολλαπλών λεμφαδένων στην περιοχή του τραχήλου

172 Ανοσοφαινότυπος Παρατηρήθηκε ελάττωση του απόλυτου αριθμού των CD3+CD4+( 602 κύτταρα/μl) T λεμφοκυττάρων

173 Εξήλθε από την κλινική μας βελτιωμένη με πτώση των δεικτών φλεγμονής, ελάττωση της πυώδους απόχρεμψης με οδηγίες για συνέχιση της αγωγής με χαμηλή δόση αζιθρομυκίνης 250mg/day

174 3/02/2013 Επανεισαγωγή στην κλινική μας προκειμένου να γίνει αιματολογική εκτίμηση, διενέργεια εξετάσεων για τον αποκλεισμό σπάνιου εκκριτικού μυελώματος, οζώδους λεμφικής υπερπλασίας και έναρξη θεραπείας ΟΜΒ Γαστροσκόπηση Κολονοσκόπηση Πλήρης κολλαγονικός έλεγχος Μαστογραφία Παρέμεινε ασυμπτωματική, σε καλή κατάσταση καθ όλη τη νοσηλεία της

175 Serum Free Light Chain Free κ/λ ratio: 1.4 mg/l ( φ.τ: mg/L) κ: 2.93mg/L ( mg/L) λ: 2.09mg/L ( mg/L) Πρωτείνη Bence Jones ούρων δεν ανιχνεύθηκε

176

177

178

179

180

181

182

183

184 Ασθενής 56 ετών, μη καπνιστής

185 25/07/2012

186 Ατομικό αναμνηστικό: Αναφερόμενη σαρκοείδωση πνεύμονος από τριετίας

187 09/2009 Ακτινολογικός έλεγχος, με αφορμή λοίμωξη από τον ιό H1N1 Ιολογικός έλεγχος(cmv και EBV) :- Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων :κφ SACE: 111U/L (φτ :8-52) Ca ούρων 24ώρου : 178,

188 SACE: 127,6U/L (φτ :8-52) 05/2011

189 08/02/12

190 8/02/2012

191 8/02/2012 Απουσία κλινικών συμπτωμάτων Φυσιολογικός λειτουργικός έλεγχος αναπνοής SACE: 106U/L (φτ: 8-52) Έναρξη κορτικοστεροειδών p.o. (πρεδνιζολόνη 60mg ημερησίως)

192 28/05/12

193 SACE: 36U/L (φτ: 8-52) 28/05/2012

194 Παρούσα νόσος Σακχαρώδης διαβήτης υπο ινσουλινοθεραπεία Οστεοπενία Μυοπάθεια Οξύ ψυχωσικό σύνδρομο Απώλεια βάρους 20kg σε 4μήνες

195 Θεραπευτική αντιμετώπιση : Σταδιακό tapering των κορτικοστεροειδών

196 25/07/2012

197

198

199 11/10/2012

200

201

202 Reggie White Cardiac Sarcoidosis There Is No Instant Replay Date of birth: December 19, 1961( ) Place of birth: Chattanooga, Tennessee Date of death: December 26, 2004( ) (aged 43) Place of death: Cornelius, North Carolina

203 The first case of cardiac sarcoidosis was reported in 1929 when Bernstein described sarcoid granulomas involving the pericardium Cardiac involvement occurs in 20 27% of sarcoid patients in the United States and may be as high as 58% in Japan. The majority of these patients are asymptomatic; clinical evidence of cardiac sarcoidosis is present in less than 5% of patients with sarcoidosis.

204

205

206

207

208

209 Suspicion of Cardiac Sarcoidosis CMR Holter Monitoring 18 F - FDG PET/CT Carbohydrate restricted diet Multidisciplinary meeting: evaluating the adjusted JMHW criteria Start or adjust immunosuppressive therapy ICD 1) Active cardiac lesions on 18 F - FDG PET/CT matching CMR: start therapy 2) Active extra-cardiac sarcoidosis without cardiac activity but abnormal CMR: start therapy 3) Normal 18 F - FDG PET/CT with abnormal CMR: no therapy

210

211 ος 2002 Νέος 19 ετών, nonsmoker, σερβιτόρος, σε τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο

212 17/12/2002

213 17/12/2002

214

215

216 6 μήνες μετά, 1 η νοσηλεία σε επαρχιακό νοσοκομείο του τόπου διαμονής του Όμοια απεικόνιση Παραμένει ασυμπτωματικός, χωρίς δύσπνοια προσπαθείας, βήχα, αναπνευστική ανεπάρκεια ή άλλα συμπτώματα Α/α: ελεύθερο πλην ιγμορίτιδας α.ψ: ΜΜ τύπου velcro στις βάσεις Πληκτροδακτυλία Λεμφαδένες αψηλάφητοι, απουσία οιδημάτων, εξανθήματος Κλινικοεργαστηριακός έλεγχος: PFTS: FEV1: 70%, FVC: 66%, DLCO: 64,7% Αιματολογικός, βιοχημικός έλεγχος κ.φ Πλήρης κολλαγονικός έλεγχος (-) Έλεγχος HIV, Ηπατίτιδων, ιολογικός (-)

217 4 ος /2003 Θωρακοσκοπική βιοψία πνεύμονα Ελήφθη τμήμα της γλωσσίδας 5X4X2 cm Η ιστολογική ανέδειξε σοβαρού βαθμού αλλοιώσεις διάμεσης πνευμονοπάθειας χωρίς όμως να προσανατολίσει ειδικότερα??? 3 μήνες μετά 2 η νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω διερεύνηση & επαναξιολόγηση των ευρημάτων ενώ ο ασθενής παρέμενε ασυμπτωματικός

218

219 Αιματολογικός, βιοχημικός έλεγχος κ.φ Νέος κολλαγονικός έλεγχος RF(-), ANA(-), anti-dna(-), ENASm(-), Sm/RNP(-), La/SSB(-), Sclero-70(-), Jo-1(-) p- ANCA(-), c-anca(-) PFTS: FEV1: 67%, FVC:67%, DLCO:60% Βρογχοσκόπηση: εξέρυθρος βλεννογόνος BAL Macrophages: 28,2% Lymphocytes: 7,4% Neutrophils: 42% Eosinophiles: 22,4% Cytology (-) β-koch (-), Gram stain(-), Pneumocysti carinii(-), fungus(-) PAS(-)

220 Επαναξιολόγηση των πλακιδίων της βιοψίας & νέα έκθεση που καταλήγει ότι πρόκειται για i NSIP Ένα χρόνο μετά από την πρώτη απεικόνιση, μετά από consultation κρίθηκε σκόπιμη η έναρξη θεραπείας 8 ος /2003 Azathioprine 150mg/d Prednizolone 20mg/d Λόγω της ηλικίας του ασθενούς έγινε σύσταση για κατάψυξη σπέρματος πριν την έναρξη της αγωγής 3 μήνες μετά παραμένει ασυμπτωματικός νέος κολλαγονικός έλεγχος(-) έ

221 4 ος 2004

222

223

224

225

226 υνολικά 3 νοσηλείες λόγω εμπυρέτου, προκάρδιου άλγους, προλιποθυμικού επεισοδίου CT εγκεφάλου (-) Ιολογικός έλεγχος(-) Κολλαγονικός έλεγχος(-) Triplex καρδίας: φυσιολογική αορτική ρίζα, ανιούσα αορτή και αορτικό τόξο, βαλβίδες χωρίς μορφολογικές αλλοιώσεις, RSVP: 35mmHg, μικρή περικαρδιακή συλλογή Κρίθηκε σκόπιμη από τους καρδιολόγους η διακοπή της αζαθειοπρίνης

227

228

229 11 ος / Λόγω υποτροπής έγινε επανέναρξη της αζαθειοπρίνης, η οποία διεκόπη το 2007 και τότε προσετέθη NAC 1200mg/d και sulfamethoxazole / trimethoprim Ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός και οι επανειλημμένοι κολλαγονικοί έλεγχοι εξακολουθούν να είναι αρνητικοί

230

231

232 Πλήρης κολλαγονικός έλεγχος (-) Αιματολογικός, βιοχημικός έλεγχος κ.φ 6MWT: SatO2 97% χωρίς αποκορεσμό d: 582m CPET: Μέγιστη καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης χωρίς περιορισμό της αερόβιας ικανότητας για άσκηση, στάδιο A κατά Weber Corticosteroid tapering

233

234

235 Follow up MWT: SatO2 99% 96% d: 600m Αιματολογικές εξετάσεις, κολλαγονικός: κ.φ PFT s: FEV1 79,4% FVC 87,7% DLCO 66,4%

236

237

238 Follow up 2012 Εργαστηριακές εξετάσεις χωρίς παθολογικά ευρήματα 6MWT: SatO2 97% 95% d: 678m Επανάληψη CPET χωρίς ουσιαστικές μεταβολές με την προ 3ετίας εξέταση

239

240

241

242

243

244

245

246 Εργαστηριακός έλεγχος: ABG εισαγωγής : po2:62mmhg pco2: 28mmHg ph: 7,54 HCO -3 : 23,9 Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής ( WBC και CRP), δ-διμερή, και υπασβεστιαιμία

247

248

249

250

251

252

253

254

255 Παρακέντηση πλευριτικής συλλογής : Λεμφοκυτταρικό (64% Λ) διίδρωμα αρνητική κυτταρολογική εξέταση Ιολογικός έλεγχος : Χρόνια ηπατίτιδα Β (Anti-HBc, Anti-Hbe και Anti-Hbs :θετικά) α-φετοπρωτείνη (AFP): 330,9ng/mL (φτ: <7)

256

257

258 Κλινική διάγνωση : ηπατοκυτταρικό Ca

259

260

261

262

263

264

265 Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους συνέδραμαν με αφοσίωση, πίστη & απαράμιλλη συνέπεια για αυτήν την παρουσίαση Μάναλη Ευφροσύνη, Καρακατσάνη Άννα, Λουκίδης τυλιανός, Λυμπερόπουλος Παναγιώτης, Βλάμη Αικατερίνη, Κολιλέκας Λυκούργος, Φριστίνα Σριανταφυλλίδου, Καγκουρίδης Κωνσταντίνος, Γαγγάδη Μαρία, Μπάου Αικατερίνη, Χαλλίδας Ιωάννης, Αναστασίου οφία, ρεγκενσλέγκερ Ισαβέλλα, κυλλάς Γεώργιος, εφερλής Βασίλειος, Σσακνής Γεώργιος, Παναγιωτίδης Ιωάννης, Υούκας Περικλής, Νακοπούλου Λ, Κυριάκου Β, Ροντογιάννη Δ, Αργέντος τυλιανός, Φατζηιωάννου οφία και την ομάδα των επιστημονικών συνεργατών της Β Παν. Πνευμ. κλινικής που εργάσθηκαν για την ολοκλήρωσή της Παπαπορφυρίου Αναστασία, Ρούσσου Ανέζα, Παπαδάκη Γεωργία

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Γυναίκα 80 ετών με επιδεινούμενη από 48h δύσπνοια και αδυναμία/καταβολή Παρουσίαση Πεντάζος Γεώργιος Ειδικευόμενος Ρευματολογίας Α ΠΠΚ Σχόλια Λάσκαρη Κατερίνα Επικ. Επιμελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012 18. ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΣΑΓΓΕΙΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Α. Ζαγοριανάκος, Γ. Ντάτσης, Α. Σγάντζος, Β. Κολοβός, Λ. Νακοπούλου*, Ν. Καπερώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός «Πρωτοδιαγνωσθείσα καρδιακή ανεπάρκεια σε γυναίκα ασθενή με αναιμία, ηωσινοφιλία, αιμωδίες και αδυναμία κάτω άκρων» Churg Strauss Syndrome (CSS)- a case report Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ . ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ελευθέριος Ζέρβας Πνευμονολόγος, Επιμελητής A ΕΣΥ Συντονιστής Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ 7 η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Ποιες οι επίσημες ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Γεωργαλής Άρης Νεφρολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» ΑιτίαΕισόδου 27 ετών Πλευριτικού τύπου άλγος αριστερά Οιδήµατα βλεφάρων και κάτω άκρων ΠαρούσαΝόσος Ασθενής άρρεν, 27 ετών

Διαβάστε περισσότερα

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ- Κ.Ε.Θ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. 20 ο PNEUMON. Πανελληνιο Συνεδριο Νοσηματων Θωρακοσ. www.pneumon.org. Ξενοδοχειο ATHENS HILTON ΑΘΗΝΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. 20 ο PNEUMON. Πανελληνιο Συνεδριο Νοσηματων Θωρακοσ. www.pneumon.org. Ξενοδοχειο ATHENS HILTON ΑΘΗΝΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 20 20 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ PNEUMON VOL. 24 SUPPLEMENT 20 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 20 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 4 october-december 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 4 οκτωβριοσ-δεκεμβριοσ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 4 october-december 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 4 οκτωβριοσ-δεκεμβριοσ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 24 No 4 october-december 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 4 οκτωβριοσ-δεκεμβριοσ 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Ht: 41,7%, PLT: 166.000 WBC: 1770 (Π:81%), K + : 4,3 TKE:10 CRP: 34,3.

Ht: 41,7%, PLT: 166.000 WBC: 1770 (Π:81%), K + : 4,3 TKE:10 CRP: 34,3. 16:30 17.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις (ενδιαφέρουσες κλινικές περιπτώσεις) Προεδρείο: Ζερµπαλά Σ., Ρέβελα Ι. 1. ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΜΕ AEROCOCCUS VIRIDANS ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. Τσούτσος Ηλ. 1, Φίλη Κων.1, Μερεντίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Ηλίας Παπανικολάου 1. Εισαγωγή. Διάχυτες Παρεγχυματικές Πνευμονοπάθειες. Πνευμονολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Ανασκόπηση. Ηλίας Παπανικολάου 1. Εισαγωγή. Διάχυτες Παρεγχυματικές Πνευμονοπάθειες. Πνευμονολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Διάχυτες Παρεγχυματικές Πνευμονοπάθειες. 9 Ανασκόπηση Διάχυτες Παρεγχυματικές Πνευμονοπάθειες Ηλίας Παπανικολάου 1 1 Πνευμονολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Περίληψη: Οι Διάχυτες Παρεγχυματικές Πνευμονοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές οζώδεις πνευμονικές σκιάσεις άμφω σε νεαρή ασυμπτωματική ασθενή

Πολλαπλές οζώδεις πνευμονικές σκιάσεις άμφω σε νεαρή ασυμπτωματική ασθενή Παρουσίαση Περιστατικού Πολλαπλές οζώδεις πνευμονικές σκιάσεις άμφω σε νεαρή ασυμπτωματική ασθενή Γρηγόρης Στρατάκος, 1 Φώτης Σαμψώνας 1, Δήμητρα Ροντογιάννη 2, Eυφροσύνη Mάναλη 1, Aπόστολος Tραυλός 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Λέκτορας Αιματολογίας. Α Παθολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Λέκτορας Αιματολογίας. Α Παθολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΑΚΟΗΘΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Λέκτορας Αιματολογίας Α Παθολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΔΡΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤA WHO Λέμφωμα Hodgkin 85% Νεοπλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 2 APRIL-JUNE 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 2 APRIL-JUNE 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 22 ΤΕΥΧΟΣ/No 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ/APRIL - ΙΟΥΝΙΟΣ/JUNE 2009 PNEUMON VOL. 22 No 2 APRIL-JUNE 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2009 2010 1 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δύσκολο δεν είναι να γράψεις κάτι, αλλά να γράψεις αυτό που εννοείς. Robert

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουμε στο 6 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, που διοργανώνει η Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. Το φετινό Συνέδριο διεξάγεται στην Πύλο Μεσσηνίας 26-28 Μαϊου με συμβολικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 27 No 2 APRIL-JUNE 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟς 2014 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 27 No 2 APRIL-JUNE 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟς 2014 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ/APRIL - ΙΟΥΝΙΟΣ/JUNE 2014 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ: 998414531

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ Λέμφωμα Hodgkin και Επιθετικά μη-hodgkin Λεμφώματα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ Λέμφωμα Hodgkin και Επιθετικά μη-hodgkin Λεμφώματα ΚΑΚΟΗΘΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ Λέμφωμα Hodgkin και Επιθετικά μη-hodgkin Λεμφώματα Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Επ. Καθ. Αιματολογίας Αιματολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΔΡΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2008 2009 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το διάβασμα κάνει τον πολυμαθή, η συζήτηση τον ετοιμόλογο και η συγγραφή τον

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2007 2008 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να μάθεις, διάβασε. Για να κατανοήσεις, γράψε. Για να κατέχεις, δίδαξε.

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα ογκολογικά προβλήματα

Επείγοντα ογκολογικά προβλήματα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Επείγοντα ογκολογικά προβλήματα Αγαπίου Κ. Μαρία 1, Γεωργιάδη Θ. Ελπίδα 2 1. Νοσηλεύτρια T.E. ΜSc(c), Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 2. Νοσηλεύτρια T.E. ΜSc, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

«Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική»

«Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» Διπλωματική εργασία ΜΕΤΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΡΦΕΝΙΔΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Π GOLD. Πνευμονολογικό Τμήμα

Χ Α Π GOLD. Πνευμονολογικό Τμήμα Χ Α Π GOLD Πνευμονολογικό Τμήμα Νοσογόνος κατάσταση που χαρακτηρίζεται από περιορισμό της ροής αέρα που δεν είναι πλήρως αναστρέψιμος. Οπεριορισμός της ροής αέρα είναι προοδευτικός και σχετίζεται με παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ POSTER [1] Βιβλίο Περιλήψεων - Posters

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ POSTER [1] Βιβλίο Περιλήψεων - Posters ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ POSTER [1] ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (POSTER) 7ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» 19 & 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα, απώλεια βάρους και πυρετό

Ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα, απώλεια βάρους και πυρετό archieves medical informatics 1739 SARIVOUGIOUKAS (pages 9) Σελιδοποίηση: 15/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 20/2/2008 ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ CLINICOPATHOLOGICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιεχόμενα Χαιρετισμός της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής 2 Διοικητικό Συμβούλιο I.V.S.A Θεσσαλονίκης Επιτροπές 3 Γενικές Πληροφορίες 4 Επιστημονικό Πρόγραμμα 7 Τόμος Περιλήψεων 11 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 Äåýôåñï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON VOL. 27 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER - ΔΕΚεμβρΙΟΣ/DECember 2014 ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα