Συνήθεις ερωτήσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας εντός ΓεΣΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνήθεις ερωτήσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας εντός ΓεΣΥ"

Transcript

1 Αρ. Ανακοίνωσης: PHYS Συνήθεις ερωτήσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας εντός ΓεΣΥ Τι γίνεται στις περιπτώσεις όπου ασθενής έχει προσκομίσει παραπεμπτικό του οποίου η διάγνωση (κωδικός) δεν υπάρχει στον κατάλογο διαγνώσεων για τις οποίες το ΓεΣΥ αποζημιώνει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας; Θα πρέπει να ενημερώσετε τον δικαιούχο ότι η συγκεκριμένη διάγνωση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και ότι η ενδεχόμενη παροχή των υπηρεσιών αυτών θα χρεώνεται εκτός ΓεΣΥ. Μπορείτε επίσης να του κοινοποιήσετε τη σχετική ανακοίνωση του οργανισμού προς τους δικαιούχους που το επεξηγεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσετε τον ιατρό προκειμένου να διαγράψει το εν λόγω παραπεμπτικό. Τι γίνεται στις περιπτώσεις όπου ο ασθενής προσήλθε χωρίς έντυπο παραπεμπτικό και προκειμένου να διαπιστωθεί η ανάγκη παροχής υπηρεσιών, δημιουργείται επίσκεψη. Κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι το παραπεμπτικό περιλαμβάνει διάγνωση (κωδικός) που δεν υπάρχει στον κατάλογο των διαγνώσεων των φυσιοθεραπευτών που αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ. Ποια τα επόμενα βήματα; Θα πρέπει να διαγράψετε την επίσκεψη που δημιουργήσατε και όπου είναι εφικτό κατά τη διευθέτηση του ραντεβού, να κάνετε αυτό τον έλεγχο προκαταβολικά ούτως ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία για εσάς και τους ασθενείς. Τι γίνεται στις περιπτώσεις όπου γίνεται υποβολή απαίτησης αποζημίωσης για διάγνωση η οποία εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι δεν εμπίπτει σε αυτές για τις οποίες το ΓεΣΥ αποζημιώνει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας. Θα υπάρξει οποιαδήποτε αποζημίωση για τον πάροχο? Δεν είναι δυνατό να λάβετε αποζημίωση για παροχή υπηρεσιών που αφορούν διαγνώσεις που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας προκειμένου να διαγραφεί το παραπεμπτικό που εν μέρη χρησιμοποιήθηκε από τον φυσιοθεραπευτή. Στις περιπτώσεις που έχετε λανθασμένα υποβάλει απαίτηση αποζημίωσης για μη καλυπτόμενες διαγνώσεις, καλείσθε να υποβάλετε σχετικό αίτημα αναπροσαρμογής της απαίτησης μέσα από την Πύλη Παροχέων. Στο πεδίο που πρέπει να δικαιολογήσετε το αίτημα, σημειώστε τον λόγο που αιτήστε ακύρωσης π.χ. ακύρωση λόγω μη καλυπτόμενης διάγνωσης. Ο Οργανισμός, θα αξιολογήσει το αίτημα σας και αφού εγκριθεί, θα λάβετε ειδοποίηση στην Πύλη παροχέων σας ότι το αίτημα εγκρίθηκε και διεπεραιώθηκε. Διευκρινίζεται ότι ταυτόχρονα, ο Οργανισμός θα προχωρήσει και με ακύρωση του σχετικού παραπεμπτικού.

2 Σημειώνεται ότι μόνο για επείγουσες περιπτώσεις και για σκοπούς ταχύτερης διεκπεραίωσης του αιτήματος σας, καλείσθε πέραν των πιο πάνω όπως αποστέλλετε ταυτόχρονα με το αίτημα αναπροσαρμογής απαίτησης στην Πύλη Παροχέων, σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τις λεπτομέρειες των απαιτήσεων προς ακύρωση στο: Ποια η διαφορά ενός βραχυπρόθεσμου και ενός μεσοπρόθεσμου παραπεμπτικού? Ένα μεσοπρόθεσμο παραπεμπτικό εκδίδεται για 3 θεραπείες και έχει χρονικό περιθώριο 6 μηνών για να εκτελεστεί. Ένα μακροπρόθεσμο παραπεμπτικό εκδίδεται για έξι θεραπείες και έχει χρονικό περιθώριο 6μηνών για να εκτελεστεί. Υπάρχει συστημικός περιορισμός αναφορικά με τον αριθμό των παραπεμπτικών που έχει δυνατότητα να εκδώσει ο γιατρός για τον ασθενή του; Ο αριθμός θεραπειών που αποζημιώνει το ΓεΣΥ ανάλογα με τη διάγνωση του δικαιούχου, αναγράφεται στους πίνακες των καλυπτόμενων διαγνώσεων που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ. Τη δεδομένη στιγμή, το σύστημα πληροφορικής δεν περιορίζει τον αριθμό των παραπεμπτικών που δύναται να εκδοθούν. Επομένως είναι σημαντικό να ελέγχετε τον αριθμό επισκέψεων που έχετε διενεργήσει στον ασθενή σας. Στην περίπτωση νέων ασθενών, καλείστε όπως διερευνάτε με τους ασθενείς κατά πόσο έχουν πραγματοποιήσει και άλλες επισκέψεις σε άλλο φυσιοθεραπευτή. Αναμένεται ότι θα έχετε τη δυνατότητα αξιολόγησης των πληροφοριών αυτών εντός του συστήματος πληροφορικής στους προσεχείς μήνες. Ο γιατρός έχει τη δυνατότητα έκδοσης παραπεμπτικού ακόμα και εάν ο ασθενής έχει συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό θεραπειών σε δώδεκα μήνες? Ναι, το σύστημα πληροφορικής επί της παρούσης, επιτρέπει στον γιατρό να εκδώσει παραπεμπτικό ανεξαρτήτως εάν ο ασθενής έχει συμπληρώσει τον αριθμό θεραπειών του. Τα παραπεμπτικά αυτά δεν θεωρούνται έγκυρα κατά συνέπεια εάν υποβληθεί απαίτηση αποζημίωσης, δεν θα αποζημιωθούν. Ο φυσιοθεραπευτής έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιες θεραπείες έχει πραγματοποιήσει ο ασθενής μέσα σε δώδεκα μήνες ή αν έχει υπερβεί τον αριθμό των θεραπειών που αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ? Επί της παρούσης, η δυνατότητα αυτή υπάρχει μόνο για επισκέψεις που ο ασθενής έχει πραγματοποιήσει στον ίδιο φυσιοθεραπευτή. Αυτό είναι διαθέσιμο από την επιλογή Επισκέψεις στο Μενού ή την επιλογή Απαιτήσεις. Στην σύνθετη αναζήτηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα ή την ταυτότητα του ασθενή για να δείτε πόσες επισκέψεις/απαιτήσεις έχει πραγματοποιήσει σε σας. Για επισκέψεις ή απαιτήσεις του ασθενή σε άλλους φυσιοθεραπευτές προς το παρών δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έχει δυνατότητα ο γιατρός να διαγράψει ένα παραπεμπτικό? Ναι έχει αυτή τη δυνατότητα. Παρόλα αυτά εάν το παραπεμπτικό έχει χρησιμοποιηθεί μερικώς ή εκκρεμεί ανοικτή επίσκεψη, τότε δεν μπορεί να διαγραφεί και θα πρέπει ο παροχέας να υποβάλει σχετική ερώτηση/παράπονο (query & complaint) στην Πύλη Παροχέων ώστε ο Οργανισμός, να προβεί στη σχετική διαγραφή. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που το παραπεμπτικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί αλλά η επίσκεψη του ιατρού στην οποία εκδόθηκε έχει κλείσει, θα πρέπει και πάλι και πάλι να υποβάλλετε σχετική ερώτηση/παράπονο (query & complaint) για διαγραφή του παραπεμπτικού.

3 Προϋποθέσεις αναφορικά με διαγνώσεις και συμπτώματα των πινάκων 3Α - 3Β & 4Α -ΑΒ Στους πίνακες 3Α - 3Β και 4Α -ΑΒ, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση υπηρεσιών φυσιοθεραπείας αποτελεί η ταυτόχρονη επιλογή συμπτώματος και διάγνωσης από τους εν λόγω πίνακες. Ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν συγκεκριμένη διάγνωση από τους πίνακες 3Α και 4Α αλλά δεν παρουσιάζουν ένα από τα συμπτώματα των πινάκων 3Β και 4Β, δεν δύναται να λάβουν υπηρεσίες φυσιοθεραπείας εντός ΓεΣΥ. Υπάρχει δυνατότητα Φυσιοθεραπευτής συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ να παρέχει υπηρεσίες εκτός ΓεΣΥ? Στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος δεν κατέχει ή δεν προσκομίσει παραπεμπτικό σε ισχύ και το οποίο να περιλαμβάνει μια εκ των διαγνώσεων για τις οποίες το ΓεΣΥ αποζημιώνει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, τότε θεωρείται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι εκτός πλαισίου ΓεΣΥ και μπορείτε να τις παρέχετε εκτός ΓεΣΥ και αφού ενημερώσετε σχετικά τον δικαιούχο. Το ίδιο ισχύει και τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων που δικαιούται, όπως αυτός ορίζεται από τον Οργανισμό. Πως μπορούμε να διαχειριστούμε ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται πέραν των 6 θεραπειών μετεγχειρητικές καταστάσεις; σε Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο φυσιοθεραπευτής και ο ιατρός κρίνουν ότι το συγκεκριμένο περιστατικό χρήζει περισσότερες θεραπείες, τότε θα πρέπει να υποβάλουν από κοινού αίτημα για μεγαλύτερο αριθμό θεραπειών το οποίο θα τύχει αξιολόγησης από τον Οργανισμό. Ο δικαιούχος έχει εκτελέσει τις 6 θεραπείες του εντός του Τι γίνεται με την αλλαγή του χρόνου? Έχει δυνατότητα εκ νέου για ακόμα 6 θεραπείες εάν κριθεί σκόπιμο? Ναι με την αλλαγή του χρόνου ο δικαιούχος δύναται να λάβει άλλες 6 θεραπείες νοούμενου ότι η διάγνωση εντάσσεται σε αυτές που το ΓεΣΥ αποζημιώνει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας. Oι θεραπείες που δικαιούται να λάβει ένας δικαιούχος στα πλαίσια του ΓεΣΥ υπολογίζονται από την αρχή του κάθε ημερολογιακού έτους. Πόσες θεραπείες τελικά έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν μέσω ΓεΣΥ οι ασθενείς μέσα σε δώδεκα μήνες; Σε γενικές γραμμές οι ενήλικες ασθενείς έχουν δικαίωμα να λάβουν το μέγιστο 12 θεραπείες τον χρόνο, συνδυαστικά για όλες τις διαγνώσεις για τις οποίες καλύπτονται οι υπηρεσίες αυτές. Εάν για παράδειγμα το 1 ο παραπεμπτικό αφορά διάγνωση που εμπίπτει στον πίνακα 4, τότε ο δικαιούχος δύναται να λάβει 12 θεραπείες. Εάν όμως το 1 ο παραπεμπτικό αφορά διάγνωση που εμπίπτει στον πίνακα 1 (αποζημίωση για 6 συνεδρίες) και εντός του έτους εκδοθεί νέο παραπεμπτικό που αφορά διάγνωση που εμπίπτει στον πίνακα 2, ο δικαιούχος θα είχε τη δυνατότητα να λάβει 9 συνεδρίες, αλλά ένεκα του ότι έχει ήδη λάβει 6, μπορούν να εκτελεστούν μόνο οι 3. Εάν ο ίδιος ασθενής παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα ξανά εντός του έτους που αφορά διάγνωση που εμπίπτει στον πίνακα 3 (αποζημίωση για 12 συνεδρίες), έχει τη δυνατότητα να λάβει μόνο τις 3 από τις 12 θεραπείες εντός ΓεΣΥ.

4 Πόσες μονάδες δύναται ο φυσιοθεραπευτής να υποβάλλει ημερησίως? Ο Οργανισμός αποζημιώνει μέχρι 14 μονάδες ημερησίως οι οποίες αντιστοιχούν σε 14 ημίωρες συνεδρίες, δέκα 45πεντάλεπτες συνεδρίες ή οκτώ 60λεπτές ή συνδυασμό των πιο πάνω. Η απαίτηση περισσότερων μονάδων ανά φυσιοθεραπευτή ανά ημέρα δες θα αποζημιώνονται. Μπορούν οι φυσιοθεραπευτές να παρέχουν υπηρεσίες το Σάββατο ή Κυριακή? Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δεν καθορίζει τις μέρες/ώρες εργασίας του εκάστοτε παροχέα. Υπάρχει δυνατότητα φυσιοθεραπευτές οι οποίοι εργάζονται λιγότερες από 5 ημέρες την εβδομάδα, να υποβάλλουν μεγαλύτερο αριθμό μονάδων ημερησίως? Επί της παρούσης, ο Οργανισμός αποζημιώνει μέχρι 14 μονάδες ημερησίως. Το θέμα αυτό αναμένεται να επαναξιολογηθεί στο εγγύς μέλλον. Ποια είναι η βαρύτητα των δραστηριοτήτων στον κατάλογο των φυσιοθεραπευτών? Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση ή και παροχή θεραπευτικών δραστηριοτήτων στον ασθενή. (ελάχιστος χρόνος 45 λεπτά) 1.45 μονάδες Παροχή θεραπευτικών δραστηριοτήτων στον ασθενή (ελάχιστος χρόνος 30 λεπτά) 1.00 μονάδα Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενή (60 λεπτά) 1.75 μονάδες Με ποιο τρόπο γίνεται η διαδικασία υποβολής αιτήματος για περισσότερες θεραπείες σε εξαιρετικές περιπτώσεις ; Ένα αίτημα υποβάλλεται από κοινού από τον φυσιοθεραπευτή και τον ιατρό του δικαιούχου. Οι Προσωπικοί Ιατροί δεν δύναται να υποβάλουν ανάλογο αίτημα. Μπορώ να εκτελέσω κατ οίκον θεραπεία εάν υπάρχει παραπεμπτικό του Γεσυ? Η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κάτ. οίκον δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο υπηρεσιών που συμφωνήθηκε. Εάν όμως η κατάσταση του δικαιούχου είναι τέτοια η οποία χρήζει κατ οικον. φροντίδας, εναπόκειται σε εσάς εάν επιθυμείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες αυτές κάτ. οικον. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται χρήση μιας εκ των υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Τι ισχύει για τις περιπτώσεις όπου το παραπεμπτικό περιλαμβάνει 2 διαγνώσεις; Θα πρέπει ο φυσιοθεραπευτής να προσφέρει θεραπεία και για τις δύο; Το παραπεμπτικό ισχύει για μια και μόνο διάγνωση. Επιπρόσθετα, αξιολόγηση μπορείτε να κάνετε μόνο για μια διάγνωση. Είναι εφικτό ο φυσιοθεραπευτής να εργάζεται και ως υπάλληλος σε φυσιοθεραπευτήριο αλλά ταυτόχρονα να συμβληθεί και απευθείας με τον ΟΑΥ; Ναι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορεί ένας φυσιοθεραπευτής που παρέχει υπηρεσίες μέσω ΓεΣΥ όπως επίσης να παρέχει υπηρεσίες και σε νοσηλευτήριο μη συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ για ενδονοσοκομειακά περιστατικά;

5 Εάν πρόκειται για ασθενή που νοσηλεύεται σε νοσηλευτήριο μη συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ και ο οποίος δεν διαθέτει παραπεμπτικό για παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπείας, τότε ο φυσιοθεραπευτής μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του εκτός πλαισίου ΓεΣΥ. Ποιος πρέπει να υποβάλλει τις απαιτήσεις αποζημίωσης για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε ασθενείς, στις περιπτώσεις όπου ο πάροχος έχει συνδεδεμένους στον λογαριασμό του, άλλους παροχείς; Ο κάθε πάροχος πρέπει να υποβάλλει τις απαιτήσεις αποζημίωσης για του ασθενείς στους οποίους παρείχε υπηρεσίες. Υπάρχει δυνατότητα ο πάροχος ο οποίος έχει συνδεδεμένους άλλους παρόχους να ελέγχει τις καταχωρήσεις των υπαλλήλων του; Ναι, ο πάροχος (διαχειριστής) που έχει συνδεδεμένους άλλους παρόχους μπορεί να βλέπει τις απαιτήσεις των παρόχων αυτών και την κατάσταση αυτών των απαιτήσεων. Για να το κάνει αυτό, από την ενότητα Απαιτήσεις θα πρέπει να φορτώσει τις απαιτήσεις για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί και στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται ο πάροχος που είναι υπεύθυνος για την κάθε απαίτηση: Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης για φυσιοθεραπευτές οι οποίο παρέχουν υπηρεσίες μέσω άλλων συμβεβλημένων με το ΓεΣΥ παρόχων. Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πρέπει να είναι ο συμβεβλημένος Παροχέας. Στο παρόν στάδιο, το φυσικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί με τον Οργανισμό. Το δε ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να ασφαλίζει όλα τα άτομα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους του στο πλαίσιο του ΓεΣΥ είτε αυτοί είναι συνεργάτες ή εργοδοτούμενοι και έχουν εγγραφεί στο ΓεΣΥ και συνδεθεί με τον συμβεβλημένο παροχέα στο συστήματα πληροφορικής.

6 Πότε καταβάλλεται η αμοιβή από τον ΟΑΥ για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τον τρέχον μήνα; Η μηνιαία αμοιβή καταβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

Θέμα: Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες στο πλαίσιο του ΓεΣΥ

Θέμα: Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες στο πλαίσιο του ΓεΣΥ Αρ. Φακ.: ΟΑΥ 31.06.001 14 Ιανουαρίου 2019 Θέμα: Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες στο πλαίσιο του ΓεΣΥ Εν όψει της πρόσκλησης του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας προς τους ιατρούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα που πρέπει να γνωρίζετε για το ΓεΣΥ

Βασικά θέματα που πρέπει να γνωρίζετε για το ΓεΣΥ Βασικά θέματα που πρέπει να γνωρίζετε για το ΓεΣΥ 1. Ποιες υπηρεσίες φροντίδας υγείας καλύπτονται από το ΓεΣΥ; Από 01/06/2019: Φροντίδα υγείας από προσωπικούς ιατρούς Φροντίδα υγείας από ειδικούς ιατρούς

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων με τη συμβολή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Το παρόν έγγραφο ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων με τη συμβολή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Το παρόν έγγραφο ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων με τη συμβολή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. 2 Περιεχόμενα... 2 Περιεχόμενα... 3 ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 4 ΠΡΟΣΒΑΣΗ... 4 Ώρες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ Εσωτερικοί Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 22(6) και 25(β) ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ Εσωτερικοί Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 22(6) και 25(β) ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2017 Εσωτερικοί Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 22(6) και 25(β) 89(Ι) του 2001 134(Ι) του 2002 101(Ι) του 2004 62(Ι) του 2005 74(Ι) του 2017. Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 16 Απριλίου 2019 1 1. Αντικείμενο και Σκοποί του Σχεδίου 1.1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους του ΕΟΠΥΥ προς τους Δικαιούχους των παροχών

Ανακοίνωση. Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους του ΕΟΠΥΥ προς τους Δικαιούχους των παροχών Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Απ.Παύλου 12, ΤΚ 15123, Μαρούσι Ανακοίνωση Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ειδικοί Ιατροί στο πλαίσιο του ΓεΣΥ

Θέμα: Ειδικοί Ιατροί στο πλαίσιο του ΓεΣΥ Αρ. Φακ.: ΟΑΥ 31.07.001 Αγαπητέ/ή γιατρέ, Θέμα: Ειδικοί Ιατροί στο πλαίσιο του ΓεΣΥ Εν όψει της εφαρμογής του ΓεΣΥ και της έναρξης της παροχής υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς (ΕΙ) σε εξωτερικούς ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στα ερωτήματα που έθεσε η Κυπριακή Εταιρεία Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας (ΚΕΧΟΤ)

Απαντήσεις Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στα ερωτήματα που έθεσε η Κυπριακή Εταιρεία Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας (ΚΕΧΟΤ) Απαντήσεις Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στα ερωτήματα που έθεσε η Κυπριακή Εταιρεία Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας (ΚΕΧΟΤ) 1. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε κατά πόσο υπάρχουν πρωτόκολλα σύμφωνα με διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

1 η Φάση Ιούνιος 2019

1 η Φάση Ιούνιος 2019 340 Μέρες πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ 1 η Φάση Ιούνιος 2019 Εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας o o o o Προσωπικοί Ιατροί για ενήλικες και παιδιά Ειδικοί Ιατροί Φαρμακεία και φάρμακα Εργαστήρια 8 Κομβικά σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΑΥ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΑΥ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΑΥ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 1) Θα υπάρχει συγκεκριμένο εβδομαδιαίο ωράριο; Δηλαδή ο ιατρός που είναι συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ, θα πρέπει να εξετάζει κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Θα θέλαμε να σας θέσουμε ζητήματα που αφορούν της παροχή φυσικοθεραπείας στους ασφαλισμένους του οργανισμού.

Θα θέλαμε να σας θέσουμε ζητήματα που αφορούν της παροχή φυσικοθεραπείας στους ασφαλισμένους του οργανισμού. Π.Σ.Φ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Αθήνα, 21/1/2019 Αρ. Πρωτ.:63/2019 Ταχ. Δ/νση :Λ. Αλεξάνδρας 34-Αθήνα Ταχ. Κώδικας :11473 Τηλέφωνο :210-8213905,210-8213334

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου

Θέμα: Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου 7 Νοεμβρίου 2018 Δρ Πέτρο Αγαθαγγέλου Πρόεδρο Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Θέμα: Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερ. 1 η Νοεμβρίου 2018,

Διαβάστε περισσότερα

πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το ΓεΣΥ

πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το ΓεΣΥ πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το ΓεΣΥ Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα υγείας που προσφέρει σε όλους τους πολίτες ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση του Οδικού Χάρτη του ΓΕΣΥ»

«Ανάλυση του Οδικού Χάρτη του ΓΕΣΥ» Εργαστήρι «ΓΕΣΥ και Σπάνιες Παθήσεις στην Κύπρο» 4 Οκτωβρίου 2014 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Cine Studio «Ανάλυση του Οδικού Χάρτη του ΓΕΣΥ» Δρ Χριστόδουλος Καϊσής Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( )

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΑΘΗΝΑ, 18/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ (18-01-2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Περιγραφή της Υπηρεσίας e-ραντεβου

Εγχειρίδιο Χρήσης Περιγραφή της Υπηρεσίας e-ραντεβου Εγχειρίδιο Χρήσης Περιγραφή της Υπηρεσίας e-ραντεβου Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ, 7 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική Κάλυψη & Γενικό Σύστημα Υγείας

Καθολική Κάλυψη & Γενικό Σύστημα Υγείας Καθολική Κάλυψη & Γενικό Σύστημα Υγείας Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2 Απριλίου 2018 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της παρουσίασης ανήκει αποκλειστικά στον Οργανισμό Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων Οδηγίες - Χρήστης Ιατρός Ιανουάριος 2013 Εισαγωγή... 3 1. Διαδικασία Εισόδου... 4 2. Αρχική Σελίδα... 5 3. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓεΣΥ - Μετρώντας Αντίστροφα

ΓεΣΥ - Μετρώντας Αντίστροφα ΓεΣΥ - Μετρώντας Αντίστροφα Δημοσιογραφική Διάσκεψη 26-6-2018 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της παρουσίασης ανήκει αποκλειστικά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ)

Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της παρουσίασης ανήκει αποκλειστικά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 22(2)(α), 24(4), 26(4) και (6)(β) και 26(7)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 22(2)(α), 24(4), 26(4) και (6)(β) και 26(7) ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2017 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 22(2)(α), 24(4), 26(4) και (6)(β) και 26(7) 89(Ι) του 2001 134(Ι) του 2002 101(Ι) του 2004 62(Ι) του 2005 74(Ι) του 2017.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Λευκωσία, 9 Μαΐου 2019 Ι. ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Ο ΟΚΥπΥ θα προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του ΓεΣΥ και της αποζημίωσης φαρμάκων σε περιβάλλον ΓΕΣΥ

Βασικές αρχές του ΓεΣΥ και της αποζημίωσης φαρμάκων σε περιβάλλον ΓΕΣΥ Βασικές αρχές του ΓεΣΥ και της αποζημίωσης φαρμάκων σε περιβάλλον ΓΕΣΥ Δρ Παναγιώτης Πέτρου Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ", 20/10/2018 Θέματα 1. Κύρια χαρακτηριστικά του ΓεΣΥ 2. Αποζημίωση φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ) ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ v2.22 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ Σε περίπτωση προγραμματισμένης ή έκτακτης νοσηλείας Σας συστήνουμε να ανατρέξετε στον Οδηγό Μέλους Κανονισμό Παροχών του Ταμείου μέσω του οποίου θα λάβετε κάθε αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο.

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο. Γραφείο Αναπλ. Γενικού Δ/ντή κ. Ηρακλή Δασκαλόπουλου Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο, Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 12/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 12/2017 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 1. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 2.2 Για επιβεβαίωση της απαραίτητης πιο πάνω προϋπόθεσης του σημείου (ii), οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν: Σελίδα 1 από 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 2.2 Για επιβεβαίωση της απαραίτητης πιο πάνω προϋπόθεσης του σημείου (ii), οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν: Σελίδα 1 από 3 _ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 15Ο ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1: Κριτήρια αναζήτησης προϋπολογισμών

Εικόνα 1: Κριτήρια αναζήτησης προϋπολογισμών 1. Διαδικασία καταχώρησης προϋπολογισμών από το web-rescom Αναλυτικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να εμφανίσετε, καταχωρήσετε ή και διορθώσετε τους ετήσιους και συνολικούς προϋπολογισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ekep.ermis.gov.gr Εγχειρίδιο χρήσης διαδικασίας ιαχείριση αιτήσεων «Χορήγηση κοινωνικού τιμολογίου ΕΗ»

ekep.ermis.gov.gr Εγχειρίδιο χρήσης διαδικασίας ιαχείριση αιτήσεων «Χορήγηση κοινωνικού τιμολογίου ΕΗ» ekep.ermis.gov.gr Εγχειρίδιο χρήσης διαδικασίας ιαχείριση αιτήσεων «Χορήγηση κοινωνικού τιμολογίου ΕΗ» κωδ. ιαδικασιών: 2011, 2013 Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Ασφάλιστρο Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ MCS2510 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ : 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ MCS2510 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ : 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ MCS2510 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ : 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ Ζώνη Κάλυψης ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣAΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΥΓΕΙΑΣ MULTICARE Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων Οδηγίες - Χρήστης Ιατρός Ιανουάριος 2013 Εισαγωγή... 3 1. Διαδικασία Εισόδου... 4 2. Αρχική Σελίδα... 5 3. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε..

«Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.. «Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 11/2017 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...2 3. ΣΤΟΧΟΙ...2 4.

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπη ενοποίηση. του περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ασφάλιση Ελάχιστου Ποσού) Αποφάσεις του 2019 εώς (Αρ.2) του 2019:

Άτυπη ενοποίηση. του περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ασφάλιση Ελάχιστου Ποσού) Αποφάσεις του 2019 εώς (Αρ.2) του 2019: Άτυπη ενοποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ασφάλιση Ελάχιστου Ποσού) Αποφάσεις του 2019 εώς (Αρ.2) του 2019: περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ασφάλιση Ελάχιστου Ποσού) Αποφάσεις του 2019 περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια»

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» Αγαπητοί Συνεργάτες, Πριν από ενάμιση

Διαβάστε περισσότερα

FxPro Financial Services Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών ( ΤΑΕ )

FxPro Financial Services Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών ( ΤΑΕ ) FxPro Financial Services Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών ( ΤΑΕ ) Περιεχόμενα Πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών... 3 Σκοπός του Ταμείου... 3 Διοίκηση του ΤΑΕ... 4 Καλυπτόμενοι Πελάτες...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 4175 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Διαδικασία Πραγματοποίησης Ιατρικού Ελέγχου 2. Προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αποζημίωσης

Διαδικασία Αποζημίωσης Διαδικασία Αποζημίωσης Η αποζημίωση γίνεται είτε απευθείας από την Εταιρεία στον πάροχο περίθαλψης, είτε απολογιστικά με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό του Συμβαλλόμενου Για την καταβολή της αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Στάδιο Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

3 ο Στάδιο Πρόσκληση για υποβολή προσφορών 1 1 ο Στάδιο Προεπιλογή Συμμετεχόντων στον Ανταγωνιστικό Διάλογο 2 ο Στάδιο Διάλογος μεταξύ συμμετεχόντων και ΟΑΥ 3 ο Στάδιο Πρόσκληση για υποβολή προσφορών 2 Συστήματα Παροχείς φροντίδας υγείας Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων Οδηγίες - Χρήστης Ιατρός Ιανουάριος 2013 Εισαγωγή... 3 1. Διαδικασία Εισόδου... 4 2. Αρχική Σελίδα... 5 3. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Αγοράς Βιβλίων του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2011»

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Αγοράς Βιβλίων του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2011» C:\Documents and Settings\Fotiadiso\Desktop\F15_26_Διαβιβαστικό οδηγιών εκτύπωσης.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 20A και 64

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 20A και 64 ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2017 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 20A και 64 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμοι του 2001 μέχρι 2017 εισήγαγαν το Γενικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων Έκδοση 1 η / Μάρτιος 2018 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1 Σύνδεση ως Ωφελούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ημερομηνία: / / Προς: Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Γρηγόρη Αυξεντίου 8 1096 Λευκωσία ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/2018, ΦΕΚ 474/Β/ Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017.

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/2018, ΦΕΚ 474/Β/ Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017. 1 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/2018, ΦΕΚ 474/Β/14.2.2018 Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Σχέδιο Υγείας Μαρτίου Γενικό Σχέδιο υγείας

Γενικό Σχέδιο Υγείας Μαρτίου Γενικό Σχέδιο υγείας 28-29 Μαρτίου 2019 Γενικό Σχέδιο υγείας 1 Υποχρέωση καταβολής εισφορών 19.-(1) Υποχρέωση για καταβολή εισφορών δυνάμει του Νόμου αυτού έχει- (α) Κάθε μισθωτός σε ποσοστό 2,65% (1,70%) επί των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η CSL Limited και οι θυγατρικές της εταιρείες («εμείς», «εμάς», «μας», «CSL») δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2. Αναλυτική κατάσταση (εις τριπλούν) 3. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Είσπραξης Νοσηλίων ή Χρηματικό Λογαριασμό με στρογγυλή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019 «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019 «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ YΠ AΡΙΘ. 40803 ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2002984 ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ : «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (Α.Φ.Μ. 0999626549) Σύμφωνα με την από 03/04/2019

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ :.. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ;. ...

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ :.. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ;. ... ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΑΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :... ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :... 1 α. ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ (Β Κύκλος), για την υποβολή αιτήσεων

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ (Β Κύκλος), για την υποβολή αιτήσεων Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ (Β Κύκλος), για την υποβολή αιτήσεων Έκδοση 1 η / Ιούλιος 2019 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1 Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Insurance Α/S (Alpha Ασφαλιστική Α.Ε.) υπό πτώχευση - CVR-nr. [Αρ. Εγγραφής εταιρείας] κοινοποίηση πτώχευσης

Alpha Insurance Α/S (Alpha Ασφαλιστική Α.Ε.) υπό πτώχευση - CVR-nr. [Αρ. Εγγραφής εταιρείας] κοινοποίηση πτώχευσης 8 ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 8921265 Προς ασφαλισμένους και επισπεύδοντες στη Ελλάδα Κινητό Alpha Insurance Α/S (Alpha Ασφαλιστική Α.Ε.) υπό πτώχευση - CVR-nr. [Αρ. Εγγραφής εταιρείας] 21064440 - κοινοποίηση πτώχευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016 1 α/α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Α) Το τιμολόγιο που εκδίδεται πρέπει να εσωκλείεται στο φάκελο ή στην κούτα; Β) Οι συμβεβλημένοι ιατροί, με συμβάσεις επισκέψεων, δεν καταχωρούσαν ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓεΣΥ- Μετρώντας Αντίστροφα Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

ΓεΣΥ- Μετρώντας Αντίστροφα Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΓεΣΥ- Μετρώντας Αντίστροφα Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της παρουσίασης ανήκει αποκλειστικά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Αθήνα, 27/1/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 224 ΝΠΔΔ ΠΡΟΣ Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας 1 / 10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Θέμα : «Εκτέλεση και τιμολόγηση των αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία καταχώρησης προϋπολογισμών από το web-rescom

Διαδικασία καταχώρησης προϋπολογισμών από το web-rescom Διαδικασία καταχώρησης προϋπολογισμών από το web-rescom Αγαπητοί συνεργάτες, Στις αμέσως επόμενες παραγράφους περιγράφουμε αναλυτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να εμφανίσετε, καταχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓεΣΥ- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

ΓεΣΥ- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΓεΣΥ- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της παρουσίασης ανήκει αποκλειστικά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓεΣΥ- Μετρώντας Αντίστροφα Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

ΓεΣΥ- Μετρώντας Αντίστροφα Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΓεΣΥ- Μετρώντας Αντίστροφα Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της παρουσίασης ανήκει αποκλειστικά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Εκκαθάρισης Παραγγελιών

Εγχειρίδιο χρήσης Εκκαθάρισης Παραγγελιών Εγχειρίδιο χρήσης Εκκαθάρισης Παραγγελιών για τη δράση Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Παραγγελίες... 4 3. Παραστατικά... 6 4. Προσωρινή Εκκαθάριση Παραγγελίας... 12 4.1 Δημιουργία Προσωρινής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1250 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου ασφαλιστηρίων Υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Με την επικοινωνία αυτή σας ενημερώνουμε για τις ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για εμπορική πρακτική της εταιρείας Cyta

Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για εμπορική πρακτική της εταιρείας Cyta ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για εμπορική πρακτική της εταιρείας Cyta Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Συχνές Ερωτήσεις

Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Συχνές Ερωτήσεις 1) Δεν είναι δυνατή η προσβαση με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS εμφανίζεται μήνυμα "Αδυναμία Ανάκτησης Α.Μ.Κ.Α. από τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ." Υπάρχει αναντιστοιχία των δεδομένων που τηρούνται στο Μητρώο του

Διαβάστε περισσότερα