τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα"

Transcript

1 Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν νανοσωματίδια. Ι. Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν μεταλλικά νανοσωματίδια 1. Περιγραφή των διατάξεων Μια διάταξη που περιέχει νανοσωματίδια μπορεί να αναπτυχθεί κατακόρυφα δηλαδή να είναι της μορφής ΜI (metalinsulatorsemiconductor) ή σε επίπεδη μορφή. Όταν λέμε κατακόρυφα εννοούμε ότι έχει την μορφή που φαίνεται στο σχήμα 1α. Επάνω σε ένα αγώγιμο (π.χ. Al) ή ημιαγώγιμο (π.χ. i) υπόστρωμα αναπτύσσεται ένα λεπτό μονωτικό στρώμα. Για την περίπτωση του υποστρώματος i θα μπορούσε να είναι ένα λεπτό (14nm) θερμικό οξείδιο του πυριτίου. Σε τέτοια πάχη το οξείδιο δεν είναι και τόσο μονωτικό με την έννοια πως αν δημιουργήσουμε δύο ηλεκτρόδια (σαν σάντουιτς με το οξείδιο) και εφαρμόσουμε τάση μερικών volt θα περάσει ρεύμα. Τα ηλεκτρόνια περνάνε μέσα από το διηλεκτρικό με φαινόμενο σήραγγας. Επάνω στο μονωτικό στρώμα εναποθέτουμε τα μεταλλικά νανοσωματίδια και στη συνέχεια τα σκεπάζουμεε με ένα δεύτερο στρώμα διηλεκτρικού. Το δεύτερο διηλεκτρικό θα μπορούσε να είναι οξείδιο του πυριτίου ή νιτρίδιο του πυριτίου το οποίο έχει εναποτεθεί με ιοντοβολή (η περίπτωση θερμικών διεργασιών αποκλείεται γιατί τα μεταλλικά νανοσωματίδια θα μόλυνανν τον φούρνο). Στη συνέχεια δημιουργούνται μεταλλικές επαφές (με εξάχνωση Al). 1(α) 1(β) Σχήμα 1: Διατάξεις που περιέχουν νανοσωματίδια. Αριστερά σε κατακόρυφη ανάπτυξη και δεξιά σε οριζόντια. Μια μορφή επίπεδης διάταξης (planar) φαίνεται στο σχήμα 1β. Στην περίπτωση αυτή πρέπει κανείς να δημιουργήσει δύο ηλεκτρόδια (το source & το drain) και ανάμεσά τους να τοποθετήσει τα νανοσωματίδια. Το διάκενο ανάμεσα στα ηλεκτρόδια πρέπει να είναι μερικές δεκάδες nm πράγμα που μπορεί να γίνει μόνο με λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης. Το Σχήμα 2 παρουσιάζει την σχηματική μορφή μιας διάταξης στην οποία τα ηλεκτρόνια περνάνε από την επαφή στο νανοσωματιδίο και από εκεί στην επαφή. Το φαινόμενο της φραγής Coulomb ερμηνεύεται καλά με την χρήση του κλασσικού ηλεκτρομαγνητισμού. Ο λόγος που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μας τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουμε μάθει να φτιάχνουμε νανοσωματίδια, ηλεκτρόδια που απέχουν μερικές δεκάδες nm και άλλα τέτοια εντυπωσιακά τα οποία δεν ήταν εύκολα διαθέσιμαα πριν 30 χρόνια. Υπάρχουν 4 θέματα που θα πρέπει να θυμάται κανείς: 1

2 1) Το πρώτο αφορά στην σύνδεση της πηγής τάσης ανάμεσα στα ηλεκτρόδια και. Θα συμφωνήσουμε ότι συνδέουμε τον αρνητικό πόλο στο και τον θετικό πόλο στο. 2) Το δεύτερο έχει να κάνει με την ηλεκτρική σύζευξη του νανοσωματιδίου με τα C R C R Σχήμα 2: Σχηματική μορφή διάταξης στην οποία η αγωγή από το στο γίνεται μέσω ενός νανοσωματιδίου. ηλεκτρόδια και. Ανάμεσα στο νανοσωματίδιο και το ηλεκτρόδιο για παράδειγμα, παρεμβάλλεται ένας μονωτής. Αυτό που περιμένει κανείς είναι πως το σύστημα νανοσωματίδιοεπαφή θα συμπεριφέρεται σαν πυκνωτής. Πράγματι αυτό είναι αλήθεια και μάλιστα ένα από τα ερωτήματα που θα μάθουμε να απαντάμε είναι ακριβώς ο υπολογισμός της χωρητικότητας αυτής. Επειδή όμως το οξείδιο είναι πολύ λεπτό υπάρχει ένα ασθενές ρεύμα που περνάει από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο διαμέσου του νανοσωματιδίου. Με αυτή την οπτική το σύστημα ηλεκτρόδιονανοσωματίδιο συμπεριφέρεται και σαν αντίσταση. Θα λέμε ότι το σύστημα νανοσωματίδιοηλεκτρόδιο έχει αντίσταση R και χωρητικότητα C. Αντίστοιχα συμβαίνει για το δεύτερο ηλεκτρόδιο. Οι επαφές και είναι συμμετρικές όταν: C =C και R s =R (1) ή όταν R C = R C (2) Οι εξισώσεις (1) λένε το προφανές, ότι οι επαφές και είναι συμμετρικές όταν είναι πανομοιότυπες. Όμως, ποια είναι η ερμηνεία της ισότητας (2); Το πρώτο που πρέπει να θυμηθεί κανείς είναι ότι το γινόμενο R C έχει διαστάσεις χρόνου! Θυμηθείτε ότι στην μελέτη της φόρτισης ενός πυκνωτή ονομάζουμε το γινόμενο τ=r C σταθερά χρόνου φόρτισης. Το γινόμενο R C στην εξίσωση (2) αποτελεί ένα μέτρο του χρόνου που μας δείχνει κάθε πότε ένα ηλεκτρόνιο ξεκινάει να περάσει από το ηλεκτρόδιο στο νανοσωματίδιο. Κατά συνέπεια η εξίσωση (2) λέει πως όταν αυτοί οι χρόνοι είναι ίσοι, τότε οι επαφές ονομάζονται συμμετρικές. 3) Το τρίτο ζήτημα που πρέπει να θυμάται κανείς αφορά την ποιότητα της ηλεκτρικής επαφής ανάμεσα στο νανοσωματιδίου και τις επαφές και. Για να εμφανιστεί φραγή Coulomb πρέπει το νανοσωματίδιο να έχει πολύ ασθενή επικοινωνία με τις επαφές ή αλλιώς οι αντιστάσεις R και R πρέπει να είναι μεγάλες. Τυπικές τιμές είναι από μερικές εκατοντάδες kω μέχρι μερικά GΩ. 4) Υπάρχει σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα των μετρήσεων ΙV ανάλογα με το εάν το νανοσωματίδιο είναι μεταλλικό ή ημιαγώγιμο. Στην περίπτωση του μεταλλικού νανοσωματιδίου τα πράγματα είναι πιο στρωτά και εξηγούνται σε καλό βαθμό με βάση μερικές απλές εξισώσεις από τον ηλεκτρομαγνητισμό. Όταν το νανοσωματίδιο είναι ημιαγωγός (π.χ. πυρίτιο) τότε τα μεγέθη που μετράμε (η χαρακτηριστική IV) μεταβάλλονται με τέτοιο τρόπο που δεν ερμηνεύεται με την επίκληση της θεωρίας της φραγής Coulomb μόνο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του την διεύρυνση του ενεργειακού χάσματος του 2

3 νανοσωματιδίου λόγω του φαινομένου του κβαντικού περιορισμού (quantum confinement). Η περίπτωση αυτή θα συζητηθεί στην άσκηση Χαρακτηριστικές IV Η χωρητικότητα μιας μεταλλικής σφαίρας ακτίνας R δίνεται από την εξίσωση: 4 Με βάση αυτή την εξίσωση μπορούμε να αποκτήσουμε μια εκτίμηση της τιμής της χωρητικότητας ενός νανοσωματιδίου που έχει ακτίνα 7,2nm. 4x3,14x8,85x10 x7,2x10 =0,8x10 18 Farad=0,8aF Ας υποθέσουμε ότι ένα ηλεκτρόνιο μπαίνει μέσα στο σωματίδιο αυτό. Τότε θα αποκτήσει δυναμικό 1,610 0,2 0,810 Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι το ηλεκτρόνιο βλέπει το μεταλλικό νανοσωματίδιο σαν μια περιοχή μεγάλης ενέργειας οπότε δεν θα κινηθεί προς τα εκεί παρά μόνο εάν του έχουμε δώσει εμείς μεγαλύτερη ενέργεια μέσω της εφαρμοζόμενης διαφοράς δυναμικού. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα θα είναι μηδέν όσο η τάση ανάμεσα στα ηλεκτρόδια είναι μικρότερη από 0,2Volt. Με αυτή την απλή προσέγγιση γίνεται κατανοητή η φραγή Coulomb. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την μορφή της χαρακτηριστικής IV για τρεις περιπτώσεις. Περίπτωση i: Πανομοιότυπες επαφές Δηλαδή: C =C και R s =R. Όταν η τάση ξεπεράσει κάποια τιμή, το ηλεκτρόνιο περνάει από το ηλεκτρόδιο στο νανοσωματίδιο και από εκεί στο άλλο ηλεκτρόδιο. i (pa) C R C R Δi V Cb 0-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6-10 ΔV Cb V Cb ΔV V (Volts) C C R R -20 Σχήμα 3: Χαρακτηριστική IV για πανομοιότυπες επαφές και. 3

4 Η μορφή της χαρακτηριστικής IV φαίνεται στο Σχήμα 3. Παρατηρήσεις: Οι κλίσεις των γραμμικών τμημάτων είναι ίδιες Οι τάσεις φραγής Coulomb είναι ίσες για τις δυο περιπτώσεις πόλωσης, V Cb = V Cb Τι μπορούμε να υπολογίσουμε Την αντίσταση σήραγγας (tunneling resistance) R =R =R από την κλίση ενός από τα γραμμικά τμήματα των χαρακτηριστικών IV. Από το σχήμα 3 φαίνεται ότι: Τις χωρητικότητες C =C =C. Για κάποιες τιμές θετικής τάσης V το ηλεκτρόνιο περνάει από το ηλεκτρόδιο στο νανοσωματίδιο και από εκεί στο ηλεκτρόδιο. Η τάση φραγής Coulomb δίνεται από τη σχέση: 2 Όπου Για αρνητικές τιμές της τάσης V το ηλεκτρόνιο περνάει αντίστοιχα από το ηλεκτρόδιο στο μέσω του νανοσωματιδίου. Η τάση φραγής Coulomb δίνεται από τη σχέση: 2 Οι τάσεις φραγής Coulomb είναι ίσες για τις δυο περιπτώσεις πόλωσης, V Cb = V Cb Το επίπεδο τμήμα της χαρακτηριστικής IV είναι προφανώς το διπλάσιο της φραγής Coulomb, δηλαδή ΔV Cb =2V Cb =2V Cb Περίπτωση ii: Συμμετρικές επαφές αλλά C C Όταν η τάση ξεπεράσει κάποια τιμή, τα ηλεκτρόνια περνάνε από το ηλεκτρόδιο στο νανοσωματίδιο και από εκεί στο άλλο ηλεκτρόδιο. Η μορφή της χαρακτηριστικής IV διαφέρει από αυτήν του Σχήματος 3 στο ότι οι τάσεις V Cb και V Cb δεν βρίσκονται σε συμμετρικές θέσεις ως προς το μηδέν. Παρατηρήση: Η κλίση των γραμμικών τμημάτων δίνει την ολική αντίσταση 4

5 C C R R i (pa) V Cb 0-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6-10 ΔV Cb C C R R V Cb Δi ΔV V (Volts) -20 Σχήμα 4: Η μη συμμετρική θέση των τάσεων V Cb και V Cb αποδίδεται στις άνισες χωρητικότητες C και C. Τι μπορούμε να υπολογίσουμε Την ολική αντίσταση σήραγγας (tunneling resistance) R ToT = R R από την κλίση του γραμμικού τμήματος της χαρακτηριστικής IV. Τις χωρητικότητες C και C. Για θετικές τιμές της τάσης V το ηλεκτρόνιο περνάει από το ηλεκτρόδιο στο νανοσωματίδιο. Η τάση φραγής Coulomb δίνεται από τη σχέση: Από την εξίσωση αυτή προσδιορίζεται η χωρητικότητα C Σ Το επίπεδο τμήμα της χαρακτηριστικής IV είναι προφανώς ίσο με το άθροισμα των φραγών Coulomb, δηλαδή ΔV Cb =V Cb V Cb Επιπλέον: και, Περίπτωση iii: Ασύμμετρες επαφές Στην περίπτωση 2 είδαμε πως οι άνισες χωρητικότητες C και C έχουν σαν αποτέλεσμα την μη συμμετρική θέση των τάσεων φραγής Coulomb εκατέρωθεν του μηδέν. Είδαμε ακόμα ότι αυτή η ασυμμετρία παίζει μάλλον μικρό ρόλο μιας και δεν μπορεί να επηρεάσει την μορφή της καμπύλης IV. Πράγματι, οι χαρακτηριστικές IV στις περιπτώσεις 1 και 2 είναι ίδιες με μόνη διαφορά ότι στην δεύτερη περίπτωση οι τάσεις φραγής Coulomb δεν ισαπέχουν από το μηδέν. Ο σημαντικός παράγοντας στην περίπτωση που θα συζητήσουμε 5

6 εδώ είναι οι άνισες τιμές των αντιστάσεων R και R. Ο παράγοντας αυτός αλλάζει εντελώς την μορφή της χαρακτηριστικής IV που όπως φαίνεται στο Σχήμα 5 παίρνει τη μορφή κλίμακας. i (pa) V Cb 0e V Cb Δi 0-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 C R C R V (Volts) Σχήμα 5: Όταν οι επαφές και είναι ασύμμετρες η χαρακτηριστική IV εμφανίζει σκαλιά. Στο πρώτο σκαλί το ρεύμα οφείλεται σε 1 ηλεκτρόνιο που περνάει από το ηλεκτρόδιο στο σε χρόνο ίσο με την χρονική σταθερά της διάταξης, στο δεύτερο σκαλί σε 2 κ.ο.κ. Στην περίπτωση της χαρακτηριστικής του Σχήματος 5 έχουμε θεωρήσει ότι R R και C =C. Εάν είχαμε υποθέσει ότι R R και C C, τότε η χαρακτηριστική θα εμφάνιζε πάλι σκαλιά αλλά η καμπύλη θα ήταν μετατοπισμένη ως προς την αρχή των αξόνων. Κατά συνέπεια ο παράγοντας που παίζει τον κύριο ρόλο για την κλιμακωτή μορφή της καμπύλης IV είναι η διαφορά των αντιστάσεων των επαφών και. Στη συνέχεια θα σχολιάσουμε την μορφή της χαρακτηριστικής IV για θετικές τιμές της τάσης V. C R 1e C R 2e Δi 3e Δi Παρατηρήσεις: Όλα τα σκαλιά έχουν το ίδιο περίπου πλάτος και το ίδιο περίπου ύψος Δi. Η τάση φραγής Coulomb είναι περίπου ίση με το μισό του πλάτους του σκαλιού. Η τάση φραγής Coulomb δίνεται και πάλι από τη σχέση 2 οπότε το πλάτος του σκαλιού θα είναι Ας υποθέσουμε ότι R =10R. Στην περίπτωση V >0 το ηλεκτρόνιο περνάει σχετικά εύκολα από το ηλεκτρόδιο στο νανοσωματίδιο και δύσκολα από το νανοσωματίδιο στο ηλεκτρόδιο. Στην περίπτωση V <0 είναι προφανές ότι συμβαίνει το αντίθετο. Έτσι είναι λογικό να πει κανείς ότι η αντίσταση της κίνησης από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο είναι 6

7 περίπου ίση με την αντίσταση R ΤοΤ= R R και πως ο χρόνος διέλευσης θα είναι ανεξάρτητος από την φορά της κίνησης του ηλεκτρονίου δηλ. θα είναι ο ίδιος για θετικές και αρνητικές τιμές της τάσης V. Με βάση αυτό το συλλογισμό λέμε ότι ο χρόνος διέλευσης ενός ηλεκτρονίου από το στο μέσω του νανοσωματιδίου είναι: C C, Το ύψος του σκαλιού δίνεται από τη σχέση: C C Στο πρώτο σκαλί περνάει 1e σε χρόνο τ, στο δεύτερο σκαλί περνάνε 2e σε χρόνο τ κ.ο.κ. Τι μπορούμε να υπολογίσουμε Την χωρητικότητα C Σ = C C. Για θετικές τιμές της τάσης V η τάση φραγής Coulomb δίνεται από τη σχέση: 2 Από την εξίσωση αυτή προσδιορίζεται η χωρητικότητα C Σ. Η τάση φραγής Coulomb μπορεί να υπολογιστεί και από το πλάτος του σκαλιού με βάση τη σχέση Από το άλμα του ρεύματος μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος διέλευσης και η ισοδύναμη αντίσταση σήραγγας. 3. Transistor ενός ηλεκτρονίου (ET) που περιέχει μεταλλικά νανοσωματίδια. α. Περιγραφή της διάταξης Το Σχήμα 2 παρουσιάζει την σχηματική μορφή του transistor ενός ηλεκτρονίου. Η διάταξη εμφανίζει πολλές ομοιότητες με το transistor τύπου MOFET στο οποίο το κανάλι είναι τόσο μικρό ώστε η διέλευση να γίνεται C R G 1 G 2 Σχήμα 6: Transistor ενός ηλεκτρονίου. Ανάμεσα στα ηλεκτρόδια G 1 και G 2 εφαρμόζεται η τάση πύλης μέσω της οποίας ελέγχεται ηλεκτροστατικά η αγωγιμότητα του νανοσωματιδίου. C R 7 βαλλιστικά. Στο transistor ενός ηλεκτρονίου τα ηλεκτρόνια περνάνε επίσης από την επαφή στο νανοσωματιδίο και από εκεί στην επαφή αλλά στην περίπτωση αυτή οι επαφές και έχουν πολύ περιορισμένη επικοινωνία με το νανοσωματίδιο λόγω του διηλεκτρικού που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο ηλεκτρόδια και και το νανοσωματίδιο. Η τάση πύλης εφαρμόζεται ανάμεσα στα ηλεκτρόδια G 1 και G 2. Παρατηρείστε ότι το πάχος του

8 διηλεκτρικού ανάμεσα στο νανοσωματίδιο και τα ηλεκτρόδια της πύλης είναι πολύ πιο παχύ από αυτό ανάμεσα στο νανοσωματίδιο και τα ηλεκτρόδια και. Ο λόγος είναι ότι για την καλή λειτουργία ενός transistorr θέλουμε να μην υπάρχει ρεύμα διαρροής από την πύλη προς το νανοσωματίδιο. Μεταβάλλοντας κανείς την τάση πύλης μπορεί να μετατοπίζει τις ενεργειακές καταστάσεις του νανοσωματιδίου σε σχέση με τα ηλεκτροχημικά δυναμικά των ηλεκτροδίων και. Για τις χαρακτηριστικές i V των transistor ενός ηλεκτρονίου ισχύει ότι συζητήσαμε μέχρι τώρα για τις χαρακτηριστικές IV των απλών διατάξεων που περιέχουν νανοσωματίδια. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε τους ρόμβους Coulomb και τις χαρακτηριστικές i V g. Στην περίπτωση αυτή Το β. Διάγραμμα ρόμβων Coulomb. διάγραμμα συναρτήσει δύο μεταβλητών: της τάσης πύλης (στον άξονα x) και της τάσης V (στον άξονα ψ). Συνήθως οι σκοτεινές περιοχές αντιστοιχούν σε τιμές μηδενικής αγωγιμότητας (i=0) και οι λευκές σε τιμές μέγιστης αγωγιμότητας. Από το διάγραμμα ρόμβων μπορεί κανείς να υπολογίσει τις χωρητικότητες C g, C και C. Το εύρος ενός ρόμβου μηδενικής αγωγιμότητας μετρημένο κατά μήκος του άξονα V g ισούται με. Στο σχήμα 7 φαίνεται ότι τρεις ρόμβοι αντιστοιχούν σε τάση ~15V. ρόμβων Coulomb απεικονίζει την μεταβολή της αγωγιμότητας Επομένως 5, από την εξίσωση αυτή υπολογίζεται η χωρητικότητα C g g. ΔV V 1 ΔV g κλίση 1= κλίση 2= Σχήμα 7: Από τους ρόμβους Coulomb μπορούν να υπολογιστούν οι χωρητικότητες της διάταξης 8

9 Η κλίση της ευθείας 1 (αρνητική κλίση) είναι ίση με, οπότε από την εξίσωση αυτή υπολογίζεται η χωρητικότητα C. Με βάση το σχήμα 7 προκύπτει ότι κλίση 1=, Η κλίση της ευθείας 2 (θετική κλίση) είναι ίση με υπολογίζεται η χωρητικότητα C g. γ. Χαρακτηριστικές i V g., οπότε από την εξίσωση αυτή Η μέτρηση της χαρακτηριστικής i V g γίνεται ως εξής: Εφαρμόζουμε μια μικρή τάση ανάμεσα στα ηλεκτρόδια και, 50100mV. Αυξάνουμε σιγάσιγά την τάση V g και μετράμε το ρεύμα i. V g V ~50mV Σχήμα 8: Διάγραμμα ζωνών κατά την μέτρηση της χαρακτηριστικής i V g και χαρακτηριστική i V g Καθώς αυξάνεται η τάση V g οι ενεργειακές καταστάσεις του νανοσωματιδίου κατεβαίνουν προς τα κάτω και μπαίνουν μέσα στο παράθυρο που ορίζουν τα ηλεκτροχημικά δυναμικά των επαφών και οπότε εμφανίζεται ρεύμα i. Όμως το ρεύμα αυτό μηδενίζεται γρήγορα γιατί η κατάσταση βγαίνει έξω από το παράθυρο. Η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές αιχμές του ρεύματος ισούται με. ΙΙ. Transistor ενός ηλεκτρονίου (ET) που περιέχει κβαντικά σημεία (νανοσωματίδια ημιαγωγού). Η συνεχής καμπύλη του σχήματος 9 παριστάνει την χαρακτηριστική i V μιας διάταξης ενός ηλεκτρονίου η οποία περιέχει κβαντικά σημεία δηλαδή νανοσωματίδια αγωγού (για το πυρίτιο η διάμετρός τους πρέπει να είναι μικρότερη από 5nm). Στην περίπτωση αυτή η τάση φραγής Coulomb (V CB ) είναι μεγαλύτερη από /2 που είναι η τιμή της φραγής Coulomb για την περίπτωση των μεταλλικών νανοσωματιδίων. Η αιτία για αυτή τη διαφορά βρίσκεται στο φαινόμενο του κβαντικού περιορισμού, το οποίο θα εξηγηθεί στη συνέχεια. Η διακεκομμάνη κόκκινη γραμμή παριστάνει την ίδια καμπύλη μετατοπισμένη προς τα αριστερά έτσι ώστε, η τάση φραγής Coulomb να απέχει από το μηδέν /2. Τότε μπορεί κανείς να γράψει την σχέση V Cb =V Q /2, όπου η τάση V Q είναι μια επιπλέον τάση που οφείλεται στον κβαντικό περιορισμό. Ας υποθέσουμε ότι η τάση V Q προκαλείται από την φόρτιση ενός πυκνωτή με χωρητικότητα C Q. Όπως είπαμε παραπάνω, η τάση /2 (που είναι ίση με την φραγή Coulomb όταν δεν υπάρχει κβαντικός περιορισμός) είναι ίση με 9

10 q/2c Σ ενώ για την τάση V Cb θα είναι του C Σ και της C Q. Οπότε θα είναι: 2 2, όπου C ToT είναι η ισοδύναμη χωρητικότητα Η σχέση αυτή δείχνει ότι στην προσέγγιση που χρησιμοποιούμε, η κβαντική χωρητικότητα είναι συνδεμένη στη σειρά με την ολική χωρητικότητα C Σ. i (pa) /2 V Cb 0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 V Q V (Volts Σχήμα 9: Χαρακτηριστική i V (συνεχής γραμμή) για διάταξη ενός ηλεκτρονίου που περιέχει κβαντικό σημείο (νανοσωματίδιο ημιαγωγού). Η φραγή Coulomb εμφανίζεται για τάση αρκετά μεγαλύτερη από την /2. Η διακεκομμένη κόκκινη γραμμή δείχνει την ίδια χαρακτηριστική μετατοπισμένη έτσι ώστε η τάση Coulomb να απέχει από το μηδέν /2. Με βάση το σχήμα 9 προκύπτει ότι: 0,04, 0,18 και 0,14 Οπότε, 2, 0,6 και, 0,4 10

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης.

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. 1 Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε μια αντίληψη για τη φύση των πραγμάτων βασισμένη στις αρχές που τέθηκαν από τον Νεύτωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck

ΑΣΚΗΣΗ 10. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck ΑΣΚΗΣΗ 10 Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιο φυσικό φαινόµενο κρύβεται πίσω από απλές τεχνολογικές κατασκευές που συναντούµε στην καθηµερινή ζωή όπως οι αυτόµατες

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα