ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Ηλίας Καρτσακλής, Δικηγόρος, LL.M. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών (Αμέλεια Ευθύνη εκ του αποτελέσματος Άδικο Καταλογισμός Ερωτήσεις) ΑΜΕΛΕΙΑ Άρ. 28 ΠΚ: Από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι αυτό δεν θα επερχόταν.

2 =>Αμέλεια είναι η μη ηθελημένη πρόκληση του αποτελέσματος, λόγω έλλειψης προσοχής την οποία ο δράστης ήταν σε θέση και έπρεπε να καταβάλει. =>επιπολαιότητα χαλάρωση της προσοχής του δράστη. => Πράξη: ενέργεια ή παράλειψη. => Στα εξ αμελείας εγκλήματα, πάντα ενυπάρχει ως έννοια η παράλειψη, αφού αυτή συνίσταται στην μη καταβολή της προσήκουσας προσοχής. =>Προϋπόθεση καταλογισμού ευθύνης από αμέλεια είναι η επέλευση του αποτελέσματος. =>Δεν υφίσταται απόπειρα στην αμέλεια. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α)Έλλειψη της (οφειλόμενης) προσοχής => 2 κριτήρια (αντικειμενικό και υποκειμενικό) 1)Όφειλε => Αντικειμενικό: θα κρίνεται με βάση τον οικείο τομέα κοινωνικής δραστηριότητας π.χ. σε ένα ιατρικό σφάλμα, το τι «όφειλε» ο γιατρός θα προκύπτει από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και από τα πορίσματα του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου. Το αντικειμενικό κριτήριο είναι το πρώτο που θα εξετάζεται χρονικά. 2)Ηδύνατο Μπορούσε => Υποκειμενικό: θα προσδιορίζεται υποκειμενικά με βάση τις ατομικές ικανότητες κάθε δράστη. Εάν οι ικανότητές του είναι κατώτερες από αυτές του μέσου ανθρώπου, τότε αυτές είναι που θα λαμβάνονται υπόψη. Εάν είναι ανώτερες από αυτές του μέσου ανθρώπου, όμως αυτός αρκέστηκε να ενεργήσει με βάση τις ικανότητες του μέσου ανθρώπου, τότε αυτές είναι που θα ληφθούν υπόψη. Το υποκειμενικό κριτήριο θα λειτουργεί πάντα υπέρ του κατηγορουμένου, έτσι ώστε να περιορίζει τον ευρύτερο τομέα ευθύνης που έχει οριστεί από το αντικειμενικό κριτήριο του «όφειλε». ΕΞΑΙΡΕΣΗ: 2

3 Ι)Αμέλεια του αναλαμβάνειν: το αποτέλεσμα καταλογίζεται στον δράστη, όχι επειδή διεξήγαγε πλημμελώς το εγχείρημα, αλλά διότι εσφαλμένα αποδέχθηκε να εκτελέσει εγχείρημα, το οποίο αποτυγχάνει, επειδή ο δράστης δεν είχε τις απαιτούμενες γι αυτό ικανότητες. Π.χ. ο Α ενώ έχει δίπλωμα οδήγησης για Ι.Χ., αναλαμβάνει να οδηγήσει φορτηγό, χωρίς να έχει ούτε τη γνώση ούτε την εμπειρία. Εξαίρεση=> δεν υπάρχει αμέλεια του αναλαμβάνειν, όταν το εγχείρημα το οποίο αναλαμβάνει ο δράστης είναι απολύτως απαραίτητο και κατεπείγον και δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί έγκαιρα τρίτο πρόσωπο, με μεγαλύτερη εμπειρία. ΙΙ)Αμέλεια του αναθέτειν: όταν κάποιος (συνήθως προϊστάμενος) αναθέτει σε τρίτον την εκτέλεση έργου, χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα. Π.χ. σε χασάπικο, ο προϊστάμενος αναθέτει στην νέα και άπειρη υπάλληλο να χειριστεί την κρεατομηχανή, χωρίς να την έχει εκπαιδεύσει στην λειτουργία της και χωρίς να της έχει επιστήσει την προσοχή σε όλους τους απειλούμενους κινδύνους, με αποτέλεσμα να μαγκώσει το χέρι της σε αυτήν και να της κοπούν τρία δάχτυλα. Β)Η μη πρόβλεψη του αποτελέσματος ή η πρόβλεψή του με την εσφαλμένη πεποίθηση αποφυγής του => ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΗ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Γ)(Εξωτερικό) σφάλμα Η έλλειψη προσοχής, που ο δράστης όφειλε και μπορούσε να καταβάλει, θα πρέπει να έχει εξωτερικευθεί και σε ένα σφάλμα. Σφάλμα είναι οτιδήποτε αντιτίθεται στους οικείους κανόνες κοινωνικής δραστηριότητας ή, με άλλα λόγια, μία πράξη που συνιστά εξωτερικά άτεχνη πλημμελή ή εσφαλμένη συμπεριφορά. => δεν είναι ρητά καταγεγραμμένη στο άρ. 28 ΠΚ στην έννοια της αμέλειας, εντούτοις, όμως, αποτελεί άγραφο στοιχείο της α.υ. των εγκλημάτων εξ αμελείας. => Ουσιαστικά το σφάλμα αποτελεί την εξωτερική αντικειμενική όψη της αμέλειας, ενώ η έλλειψη προσοχής, ως στοιχείο της υ.υ., αποτελεί την εσωτερική όψη της αμέλειας. =>Περίπτωση σφάλματος αποτελεί η μη λήψη για την συγκεκριμένη περίσταση ενδεδειγμένων προστατευτικών μέτρων ή μέτρων ασφαλείας. Π.χ. ο Α ανάβει φωτιά για να 3

4 κάψει ξερόχορτα, χωρίς να έχει οργανώσει περιμετρικά το χωράφι του, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς. =>Περίπτωση σφάλματος αποτελεί η δημιουργία εστιών κινδύνου, από τις οποίες τελικά προκαλείται το αξιόποινο αποτέλεσμα. Π.χ. ο Β έχει γεμίσει με φυσίγγια την κυνηγετική καραμπίνα και παίζοντας με αυτήν, εκπυρσοκροτεί και τραυματίζει τον Γ. Δ)Ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ (εξωτερικού) σφάλματος και επελθόντος αποτελέσματος. Η αιτία που επέφερε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, να ήταν το εξωτερικό σφάλμα, που δημιουργήθηκε από την έλλειψη της οφειλόμενης προσοχής εκ μέρους του δράστη. =>Συντρέχον πταίσμα: ο δράστης θα τιμωρηθεί ακόμη κι αν στην επέλευση του αποτελέσματος συνέβαλε η αμελής συμπεριφορά το θύματος Π.χ. ο Δ οδηγώντας το όχημά του πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας και χωρίς να έχει τεταμένη διαρκώς την προσοχή του, χτυπά θανάσιμα τον πεζό Ε, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει τη λεωφόρο εκτός διάβασης πεζών. =>Ουσιώδες συστατικό στοιχείο καταλογισμού ευθύνης από αμέλεια καθίσταται η δυνατότητα πρόβλεψης του αποτελέσματος. ΕΙΔΗ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Α)Ενσυνείδητη Αμέλεια Κοινό γνωστικό στοιχείο με τον ενδεχόμενο δόλο: πιθανολόγηση του αποτελέσματος. Διαφορετικό βουλητικό: πιστεύει ότι δεν θα επέλθει το αποτέλεσμα Πίστη Αποφυγής. Έχουμε αποδοχή του αποτελέσματος, όταν ο δράστης ελπίζει ότι θα το αποφύγει (ελπίδα αποφυγής). Αντίθετα, όταν ο δράστης πιστεύει ότι θα αποφύγει το αποτέλεσμα (πίστη αποφυγής), τότε δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα, άρα έχουμε ενσυνείδητη αμέλεια. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως για τον δράστη, όχι επιδοκιμαστέο ή απόλυτα αδιάφορο, αλλά αντίθετα αντιπαθές, γι αυτό και ελπίζει ότι δεν θα επέλθει τελικά. 4

5 Β)Άνευ συνειδήσεως αμέλεια (απροσεξία) Ο δράστης δεν διαβλέπει καν την πιθανότητα επέλευσης του παράνομου αποτελέσματος, παρότι ήταν σε θέση προς τούτο.=> έλλειψη οφειλόμενης προσοχής. Π.χ. ο οδηγός Α, επειδή μιλά στο κινητό του και αποσπάται η προσοχή του, χάνει τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να σκοτώσει τον Β. Θα τιμωρηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια με άνευ συνειδήσεως αμέλεια. Οριοθετείται από το τυχαίο γεγονός, για το οποίο ο δράστης δεν φέρει ποινική ευθύνη. Π.χ. δεν φέρει ποινική ευθύνη ο αστυνομικός Γ, ο οποίος κατά την καταδίωξη του ληστή Δ, γλιστρά στο κατηφορικό έδαφος, με αποτέλεσμα να πατήσει ακούσια την σκανδάλη του όπλου και να τραυματίσει τον Δ. ΕΥΘΥΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΑΡ. 29 ΠΚ) 1)Το αποτέλεσμα να συνδέεται με την πράξη, σύμφωνα με την θεωρία του ισοδυνάμου των όρων. 2)Το βαρύτερο αποτέλεσμα πρέπει να αποδίδεται σε αμέλεια του δράστη.(κατά μία άποψη, επειδή αναφέρει την αμέλεια, δεν σημαίνει ότι αποκλείει τον δόλο). 3)Σύνθετο έγκλημα επιβαρυντική μορφή του αρχικού εκ δόλου εγκλήματος. Π.χ. θανατηφόρα σωμ. βλάβη (331 εδ. α ), θανατηφόρος βιασμός (340), θανατηφόρα ληστεία (380 2 και 3) κλπ. ΑΔΙΚΟ Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης σχετίζεται με την απαξία που έχει η συγκεκριμένη συμπεριφορά, λόγω του ότι οδηγεί σε διατάραξη της ειρηνικής κοινωνικής συμβίωσης και επομένως αντιβαίνει στο δίκαιο, αποστολή του οποίου αποτελεί η διατήρηση των ομαλών κοινωνικών σχέσεων. Επειδή η επιλογή περί του ποιες πράξεις που εμφανίζουν την κοινωνικοηθική απαξία, που τις καθιστά αντικείμενο του Ποιν. Δικαίου, γίνεται στα πλαίσια της α.υ., είναι λογικά αναγκαίο κάθε πράξη που περιγράφεται από την α.υ. ενός εγκλήματος να θεωρείται και καταρχήν άδικη. Επομένως, ξεκινώντας από το δεδομένο ότι μια συμπεριφορά είναι αρχικά 5

6 άδικη, εξετάζουμε μήπως συντρέχει εν προκειμένω κάποιος λόγος (είτε από τον ΠΚ είτε από τους αναγνωρισμένους από την θεωρία) άρσης του αδίκου, ώστε εάν δεν συντρέχει, τότε να καταφάσκεται και ο τελικά άδικος χαρακτήρας της πράξης. Οι λόγοι άρσης του αδίκου διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: 1)ότι μια συμπεριφορά που είναι γενικά βλαπτική για τα έννομα αγαθά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προσβάλλει κανένα έννομο συμφέρον (αρχή του ελλείποντος συμφέροντος) και 2)ότι είναι μεν βλαπτική, πλην όμως εξυπηρετεί ταυτόχρονα έναν σκοπό σπουδαιότερο από την αξία του βλαπτόμενου εννόμου αγαθού (αρχή του υπέρτερου συμφέροντος). =>Ουσιαστικά άδικη είναι κάθε πράξη που προσβάλλει είτε με βλάβη είτε με διακινδύνευση έννομα αγαθά. =>Τυπικά άδικη είναι κάθε πράξη που αντιτίθεται στο σύνολο της έννομης τάξης ή, με άλλα λόγια, που προβλέπεται και αποδοκιμάζεται ρητά στο νόμο για την βλαπτικότητα ή την επικινδυνότητά της έναντι του εννόμου αγαθού. Η μία έννοια δεν προϋποθέτει την άλλη πάντοτε. Εν προκειμένω, μας ενδιαφέρουν οι τυπικά άδικες πράξεις με στενή έννοια, δηλ. αυτές που αντιτίθενται σε μια από τις τυπικές υποστάσεις των ποινικών νόμων. ΑΜΥΝΑ (ΑΡ. 22 ΠΚ) Άρ ΠΚ: «Άμυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθέμενου, στην οποία προβαίνει το άτομο, για να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον του». Είναι καθολικό το δικ. της άμυνας, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπερασπίζοντας τον εαυτό του ή τρίτο και επιπλέον οποιοδήποτε έννομο αγαθό (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) μπορεί να τύχει υπερασπίσεως. 3 βασικές αρχές: α)αναγνώριση του δικ. αυτοπροστασίας του ατόμου β)αναγνώρισης από την Πολιτεία της αδυναμίας της να επέμβει ακαριαία σε όλες τις προσβολές εννόμων αγαθών γ)προστασία της αυθεντίας της έννομης τάξης (συντελείται με την απόκρουση της άδικης επίθεσης που την θέτει υπό αμφισβήτηση). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΜΥΝΑΣ 1)Επίθεση: Κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά που απειλεί έννομο αγαθό. 6

7 Όχι οι επιθέσεις των ζώων, εκτός εάν το ζώο χρησιμοποιείται ως μέσο επίθεσης, οπότε «επιτίθεται» ο δράστης. Γενικά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επίθεση μια συμπεριφορά που δεν συνιστά πράξη. Είναι επίθεση ένα έγκλημα μη γνήσιας παράλειψης π.χ. ο πατέρας Α βλέπει το παιδί του να πνίγεται και δεν επεμβαίνει, αν και είναι δεινός κολυμβητής. Ο τρίτος Γ μπορεί να σπρώξει τον Α, για να σώσει το παιδί. Είναι υπό αμφισβήτηση εάν αποτελεί επίθεση ένα έγκλημα γνήσιας παράλειψης. Δεν είναι επίθεση η απρόσφορη απόπειρα (κρατ. άποψη). 2)Άδικη: Θα πρέπει να είναι τελικά άδικη η συμπεριφορά του επιτιθέμενου (κρατούσα άποψη). Υπάρχει και η αντίθετη άποψη (συναγόμενη από το άρθρο 284 ΑΚ περί άμυνας), κατά την οποία δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη εγκληματικού αδίκου. Τρίτη (ενδιάμεση άποψη)=> απαιτείται εγκληματικό άδικο, εκτός από ιδιαίτερες περιπτώσεις μη εγκληματικών επιθέσεων, όταν δεν μπορεί να αποκρουστεί άλλως η επίθεση π.χ. φορτικός ρεπόρτερ. Εφόσον είναι άδικη η πράξη, δεν μας ενδιαφέρει εάν είναι και καταλογιστή στον δράστη της. Έτσι είναι επιτρεπτή η άμυνα κατά επιθέσεως ψυχασθενούς ή ευρισκόμενου σε συγγνωστή νομική πλάνη. 3)Παρούσα: Είναι η επίθεση που επίκειται άμεσα ή έχει αρχίσει και συνεχίζεται. Ο όρος «επίκειται άμεσα» συνδέεται, σύμφωνα με κάποιες θεωρίες, με την έννοια της απόπειρας, δηλ. όταν η επίθεση βρίσκεται κοντά στα όρια της απόπειρας. Δεν επιτρέπεται η άμυνα κατά προπαρασκευαστικών πράξεων (π.χ. αγορά όπλου), εκτός εάν αυτές τιμωρούνται αυτοτελώς ως εγκληματικές (π.χ. αγορά μηχανήματος για παραχάραξη). Στα διαρκή εγκλ. η επίθεση είναι παρούσα όσο διαρκεί η επίθεση. Θεωρείται παρούσα η επίθεση, ακόμη κι αν διακοπεί προσωρινά, εφόσον υπάρχει προφανής πρόθεση επανέναρξης της εγκληματικής δραστηριότητας («συνεχής κατάσταση άμυνας). 7

8 4)Να στρέφεται κατά ατομικών εννόμων αγαθών (καταρχήν): Καταρχήν η άμυνα προστατεύει τις επιθέσεις κατά ατομικών εννόμων αγαθών, γίνεται όμως ερμηνευτικά δεκτό ότι επιτρέπεται και κατά αγαθών του κοινωνικού συνόλου, εφόσον έχουν ατομική υπόσταση π.χ. κοινωφελείς εγκαταστάσεις, μουσειακά εκθέματα κλπ., όχι όμως όταν έχουν άυλη ιδεατή μορφή (πχ. κοινή ησυχία) ή είναι στοιχείο της συνταγματικής υπόσταση του Κράτους και δεν καλύπτεται από το άρ. 120 Σ. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1)Προσβολή του επιτιθέμενου Άρα δεν καλύπτει καταρχήν την βλάβη ενν. αγαθών τρίτου προσώπου. Εξαιρέσεις: α)αντικείμενα που φέρει ο επιτιθέμενος π.χ. ρούχα β)αντικείμενα που χρησιμοποιεί ο επιτιθέμενος π.χ. όπλα. Μπορεί να γίνει και με παράλειψη. 2)Η προσβολή του επιτιθέμενου να γίνεται προς υπεράσπιση από την επίθεση Άρα όχι για αιτία άσχετη από την επίθεση. Π.χ. Ο Α επιτίθεται κατά του Β, χτυπώντας τον στο σώμα με γροθιές. Ο Β αμύνεται και χτυπάει και αυτός τον Α. Ύστερα, βλέποντας το σταθμευμένο όχημα του Α του επιφέρει ζημιές. Επιτρέπεται και υπέρ τρίτου, εφόσον αυτό επιθυμεί ή εικάζεται ότι επιθυμεί ο τρίτος και εφόσον πρόκειται για έννομο αγαθό που μπορεί να διατεθεί (π.χ. όχι η ζωή). 3)Αναγκαία προσβολή Αναγκαία είναι η προσβολή η οποία οδηγεί σε άμεση, ασφαλή και οριστική απόκρουση της επίθεσης. Επομένως, ο αμυνόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να διαλέξει επισφαλέστερα μέσα εκ μόνου του λόγου ότι αυτά δεν είναι τόσο επιβλαβή για τον επιτιθέμενο. Νομολογία: Εάν υπάρχουν περισσότεροι τρόποι άμυνας, τότε θα πρέπει να διαλέγει τον ηπιότερο. Η μη επιλογή αυτού δεν σημαίνει άρνηση της κατάστασης άμυνας, αλλά υπέρβαση των ορίων αυτής. Ως προς την δυνατότητα φυγής, αυτή προκρίνεται, αλλά γίνεται δεκτή η μη οπισθοχώρηση για λόγους τιμής. 8

9 Ως προς τους μηχανισμούς αυτοπροστασίας π.χ. όπλα teaser κλπ, επιτρέπεται, εφόσον οδηγεί σε ελαφρά προσβολή του επιτιθέμενου. 4)Αναγκαίο μέτρο (άρ ΠΚ): Κρίνεται από α)το βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης β)το είδος της απειλούμενης βλάβης γ)τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης δ)τις λοιπές περιστάσεις. Ως προς το (α) να υπάρχει μια αναλογία ανάμεσα στην επίθεση και στην αμυντική πράξη. Ως προς το (β) γίνεται δεκτή η προσβολή και σπουδαιότερου αγαθού του επιτιθέμενου σε σχέση με το απειλούμενο του αμυνόμενου, εφόσον βέβαια αυτή είναι η αναγκαία. Θα πρέπει να εξετάζουμε εάν υπάρχει μια λογική αντιστοιχία ανάμεσα στην επίθεση και την άμυνα. Σύμφωνα με το άρ. 2 ΕΣΔΑ, απαγορεύεται η ανθρωποκτονία ως αμυντική πράξη, εκτός εάν απειλείται η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα του αμυνόμενου. Ως προς το (δ) ισχύει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακών διαφορών. Κοινωνικοηθικοί περιορισμοί: α)αφόρητη δυσαναλογία μεταξύ προσβαλλόμενου και προστατευόμενου ενν. αγαθού ι) μηδαμινή αξία προστατευόμενου ενν. αγαθού π.χ. ο Α πυροβολεί και φονεύει τον Β διότι πήγε να κλέψει ένα καρβέλι ψωμί ιι)προσβολή εννόμου αγαθού σχεδόν κοινωνικά ανεκτή π.χ. βίαια ώθηση σε συνωστισμό. β)επίθεση ακαταλόγιστου προσώπου. Ως προς την υποκειμενική στάση του επιτιθέμενου, το ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να υπάρχει η αντικειμενική κατάσταση άμυνας ή εάν θα πρέπει να υπάρχει και γνώσηθέληση του αμυνόμενου ν αποτρέψει την επίθεση. Κατά τη μάλλον κρατ. άποψη, αρκεί να υπάρχει αντικειμενικά η κατάσταση άμυνας, οπότε πρόκειται για νομική πλάνη (νομιζόμενο έγκλημα). Π.χ. ο Α πυροβολεί και σκοτώνει τον Β, χωρίς να γνωρίζει ότι ο Β ήδη σκόπευε να τον θανατώσει. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΑΜΥΝΑΣ (ΑΡ. 23) Α)Από πρόθεση => τιμωρείται με ποινή ελαττωμένη (άρ. 83). 9

10 Β)Από αμέλεια=> σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δηλ. εφόσον το έγκλημα τιμωρείται από αμέλεια. Γ)Από φόβο ή ταραχή =>Στα πλαίσια του καταλογισμού αίρεται αυτός και ο δράστης μένει ατιμώρητος. Η πράξη βέβαια παραμένει άδικη. ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΜΥΝΑΣ (ΑΡ. 24) Α)Εκ προθέσεως => απαιτείται άμεσος δόλος α βαθμού (δόλος σκοπού). Στις άλλες περιπτώσεις το δικ. άμυνας είναι περιορισμένο. Β)Εξ αμελείας => περιορισμός του δικ. άμυνας π.χ. ο Α παραβιάζει πινακίδα ΣΤΟΠ και συγκρούεται με το αμάξι του Β. Ο Β θυμωμένος επιτίθεται στον Α. Το δικ. άμυνας του Α είναι περιορισμένο, διότι η αμελής συμπεριφορά του αποτέλεσε την αρχική αιτία της επίθεσης. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΑΡ. 25) Σύγκρουση εννόμων αγαθών κατά τρόπο, ώστε η σωτηρία του ενός να είναι δυνατή μόνο με την θυσία του άλλου =>Αρχή του υπέρτερου συμφέροντος: στάθμιση εννόμων αγαθών. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 1)Κίνδυνος: όπως στα εγκλήματα διακινδύνευσης. 2)Αντικείμενο του κινδύνου: να απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του πράξαντος ή τρίτου. Άρα: α)όχι όταν απειλούνται άλλα αγαθά εκτός από τα προσωπικά και τα περιουσιακά. β)επιτρέπεται κατά αγαθού που ανήκει στο κοινωνικό σύνολο, εφόσον έχει περιουσιακή υπόσταση π.χ. κοινωφελής εγκατάσταση. 3)Παρών κίνδυνος: Όμοιος με τον όρο παρούσα στην επίθεση. Εξαίρεση στα διαρκή εγκλήματα. 4)Κίνδυνος άλλως αναπότρεπτος: Θα πρέπει να μην υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας του κινδυνεύοντος αγαθού, εκτός της προσβολής του αγαθού που τελικά θυσιάζεται. Άρα θα πρέπει να αναζητείται το λιγότερο επαχθές μέτρο. 10

11 5)Αντιστάθμιση αξιών: Η επελθούσα βλάβη πρέπει να είναι κατά το είδος και την σπουδαιότητά της σημαντικά κατώτερη από την απειληθείσα. 2 κριτήρια: α)είδος => ποιοτικό κριτήριο β)σπουδαιότητα => ποσοτικό κριτήριο: ι)μέγεθος απειλούμενη ζημία ιι)ύψος κινδύνου ιιι)προέλευση κινδύνου. 6)Μη υπαίτια πρόκληση του κινδύνου: Κατά τη μάλλον ορθότερη άποψη, θα πρέπει να μην προκλήθηκε από τον υπαίτιο με οποιαδήποτε μορφή δόλου. (Υπάρχει και η άποψη ότι δεν θα πρέπει ο ευρισκόμενος σε κατάσταση άμυνας να έχει δημιουργήσει κατάσταση κινδύνου, για να προσβάλλει το έννομο αγαθό). 7)Να μην υπάρχει υποχρέωση έκθεσης στον κίνδυνο π.χ. αστυνομικοί, πυροσβέστες κλπ. Υπέρβαση ορίων της κατάστασης ανάγκης => Όμοια με την άμυνα (άρ ΠΚ). ΠΡΟΣΤΑΓΗ (ΑΡ. 21 ΠΚ) Προσταγή υπάρχει όταν ιεραρχικά προϊστάμενος δημόσιος υπάλληλος δίνει εντολή σε υφιστάμενό του να προβεί σε κάποια ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) => ύπαρξη ιεραρχικής σχέση, δηλ. ο προϊστάμενος να έχει προστακτική εξουσία, ενώ ο υφιστάμενος καθήκον υπακοής. 2 οι λόγοι ως προς τους οποίους μπορεί να πάσχει: Α)Ουσιαστικά παράνομη: η προσταγή που αντιτίθεται σε ουσιαστικό κανόνα δικαίου. Β)Τυπικά παράνομη: είτε δίδεται από αναρμόδια αρχή είτε δεν δίδεται κατά τους νόμιμους τύπους. Όταν είναι και ουσιαστικά και τυπικά παράνομη, ο προστασσόμενος υπέχει πλήρη ποινική ευθύνη, ο δε προστάζων τιμωρείται ως ηθικός αυτουργός. Όταν είναι τυπικά νόμιμη, αλλά ουσιαστικά παράνομη, τότε αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της πράξης του προστασσόμενου και ο προστάζων τιμωρείται ως έμμεσος αυτουργός (άρ. 21). Όταν η πράξη έχει προφανώς παράνομο περιεχόμενο, τότε ο προστασσόμενος οφείλει να μην την εκτελέσει αναφέροντας αυτό στην προϊσταμένη αρχή. Εάν όμως αυτή προφασίζεται λόγους γενικότερου συμφέροντος ή ο νόμος δεν δίνει στον προστασσόμενο το δικ. να ελέγξει τη νομιμότητα αυτής, τότε ο τελευταίος οφείλει να την εκτελέσει. Εξαίρεση: όταν το περιεχόμενο της εντολής έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Σύνταγμα 11

12 π.χ. βασανιστήρια. Τότε ο προστασσόμενος, όχι μόνο δικαιούται, αλλά και υποχρεούται να μην την εκτελέσει. Λαμβάνεται υπόψη μόνον στα πλαίσια στρατιωτικών ή δημοσιοϋπαλληλικών ιεραρχικών σχέσεων. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Συναίνεση υπάρχει όταν ένας φορέας εννόμου αγαθού δέχεται να προβεί τρίτος στην βλάβη ή την καταστροφή του. Ρητά στο νόμο αναφέρεται μόνο στη διάταξη της σωματικής βλάβης (άρ ) Εντούτοις, γίνεται δεκτή η αναλογική εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις ατομικών εννόμων αγαθών, τα οποία μπορεί να διαθέσει ο φορέας τους π.χ. τιμή, ιδιοκτησία, περιουσία (όχι ζωή, ανθρώπινη αξιοπρέπεια). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Α)Να μην προσκρούει στα χρηστά ήθη η πράξη, αλλά όχι η συναίνεση. Π.χ. ο Α συναινεί να δώσει αίμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθεί έναντι μεγάλου ποσού. Η συναίνεσή του (δηλ. έναντι χρηματικού ποσού) προσκρούει στα χρηστά ήθη, αλλά η πράξη (δηλ. το τρύπημα από την βελόνα) καθεαυτή δεν είναι κοινωνικοηθικά αποδοκιμαστέα, ώστε να προσκρούει στα χρηστά ήθη. Χρηστά ήθη: ειδικότερη μορφή της κυρίαρχης σε ορισμένο κοινωνικό χώρο ιδεολογίας αναφορικά με την γενική επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία μιας ανθρώπινης συμπεριφοράς από την κοινωνία (Μανωλεδάκης) Β)Να υπάρχει κατά το χρόνο της πράξης=> μπορεί να έχει δοθεί και σε χρόνο πολύ προγενέστερο της πράξης, αρκεί να μην έχει ανακληθεί στο μεταξύ. Γ)Να ανταποκρίνεται στην αληθινή βούληση του συναινούντος, άρα όχι χάριν αστεϊσμού, πλάνης, απειλής ή βίας. Δ)Δεν απαιτείται ρητή εξωτερίκευση της συναίνεσης, αλλά θα πρέπει να συνάγεται χωρίς αντίρρηση από τις ίδιες τις περιστάσεις. Ως προς το εάν ο δράστης πρέπει να έχει λάβει γνώση της συναίνεσης=> Εάν δεν την γνωρίζει, τότε θα τιμωρηθεί όχι για τετελεσμένο έγκλημα, αλλά για απρόσφορη απόπειρα. Ε)Ο φορέας του εννόμου αγαθού θα πρέπει να έχει την ικανότητα προς συναίνεση=> Όχι με τους όρους του ΑΚ, αλλά θα πρέπει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο φορέας να είναι σε θέση να μπορεί να εκτιμήσει και την σημασία της συναίνεσής του και τις συνέπειες αυτής. 12

13 =>Το άδικο θα αρθεί στις περιπτώσεις που ο παθών, θα συμφωνούσε, εφόσον γνώριζε την κατάσταση ή ήταν σε θέση να εκφράσει τη συναίνεσή του (Εικαζόμενη Συναίνεση). Η έρευνα για την ύπαρξη αυτής διερευνάται αντικειμενικά. Εντούτοις, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν υποκειμενικές ιδιοτροπίες του παθόντος. Π.χ. ο Α διαπιστώνει ότι υπάρχει υδραυλική βλάβη στο σπίτι του γείτονά του Β, με κίνδυνο να πλημμυρίσει αυτό. Ο Β απουσιάζει στο εξωτερικό. Για να προλάβει το κακό, ο Α διαρρηγνύει την πόρτα του σπιτιού του Β και διορθώνει την βλάβη. Συγκατάθεση: Διαφοροποιείται από τη συναίνεση, υπό την έννοια ότι η συγκατάθεση οδηγεί σε μη πραγμάτωση της α.υ., ενώ η συναίνεση αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης. Π.χ. όταν η γυναίκα συγκατατίθεται στην ερωτική συνεύρεση δεν θα υπάρχει βιασμός. Όταν ο Α αφήνει τον Β να μπει σπίτι του, δεν θα υπάρχει διατάραξη οικιακής ειρήνης κλπ. Οι ίδιες προϋποθέσεις της συναίνεση θα πρέπει να υφίστανται και ως προς την συγκατάθεση. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Αποτελεί ιδιάζουσα μορφή κατάστασης ανάγκης. Πρόκειται για σύγκρουση νομικών καθηκόντων. Α)Σύγκρουση 2 νομικών καθηκόντων. Π.χ. ο δικηγόρος Α πληροφορείται από τον πελάτη του Β ότι σκοπεύει να δολοφονήσει τον Γ. Έχουμε το καθήκον επαγγελματικής εχεμύθειας (371) από τη μια πλευρά, ενώ από την άλλη δεν το καταγγείλει παραβαίνει το άρ. 232 (παρασιώπηση εγκλημάτων). Το σημαντικότερο καθήκον εκτελείται σε βάρος του λιγότερο σημαντικού. Στο παράδειγμά μας, τη λύση δίνει το άρ Όταν είναι ίσης ή ανάλογης αξίας, τότε η επιλογή αφήνεται στον πράττοντα. Π.χ. ο μοναδικός χειρουργός Α, είναι σε θέση να χειρουργήσει μόνο έναν από τους Β και Γ, με αποτέλεσμα ο άλλος να πρέπει να πεθάνει. Β)Σύγκριση νομικού με ηθικό καθήκον. Δεν αίρεται το άδικο, αλλά υπό προϋποθέσεις αίρεται ο καταλογισμός. Π.χ. πατέρας, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια των τέκνων του, δεν 13

14 τα αποπέμπει όταν κατέφυγαν σε αυτόν, διότι η μητέρα του δεν επέδειξε προς αυτά στοργή και ενδιαφέρον. Γ)Περιπτώσεις «τραγικών ηθικών διλημμάτων» => συνήθως λύνονται στον καταλογισμό. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ 1)Καθήκον επιβεβλημένο από το καθήκον (άρ. 20)=> ως νόμος θεωρείται εδώ οποιοσδήποτε κλάδος δικαίου π.χ. δικαίωμα οποιουδήποτε να καταλάβει τον επ αυτοφώρω δράστη (275 1 ΚΠΔ), θεμιτή αυτοδικία (άρ. 282 ΑΚ), βίαιη απόκρουση προσβολών της νομής (άρ. 985 ΑΚ). 2)Θεμιτή αυτοδικία (282 ΑΚ). Προϋποθέσεις: α)αξίωση αγώγιμη β)δυνατή η δικαστική της επιδίωξη κατά το χρόνο της αυτοδικίας γ)κίνδυνος ματαίωσης ή σημαντικής μείωσης της δυνατότητας πραγματώσεως της αξίωσης. Άρα, δεν χρειάζεται επίθεση κατά του εννόμου αγαθού αποβλέπει σε θετική ικανοποίηση της αξίωσης δεν εννοείται αυτοδικία υπέρ τρίτου. 3)Αυτοδύναμη προστασία της νομής (985 ΑΚ). 4)Επιτρεπόμενη άμβλωση (άρ ΠΚ). 5)Επιτρεπόμενες δυσμενείς κρίσεις σε σχέση με την εξύβριση ή την δυσφήμηση (άρ. 367 ΠΚ). 6)Επιτρεπόμενη παραβίαση της επαγγελματικής εχεμύθειας (371 4 ΠΚ). 7)Επιτρεπόμενη χρήση μαγνητοταινίας (370 Α 4 ΚΠΔ). 8)Σωφρονισμός ανηλίκων (εθιμικά) => εύλογη αιτία σωφρονισμού σκοπός σωφρονισμού ανήλικος δεκτικός σωφρονισμού ο πράττων να έχει δικαίωμα σωφρονισμού το είδος του κολασμού να ενδείκνυται σωφρονιστικά. 14

15 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ (ΑΡ. 34) Άρθρο 34 ΠΚ: «Η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν, όταν την διέπραξε, λόγω νοσηρής κατάστασης των πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξη της συνείδησης, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό». 2 κριτήρια διαπίστωσης της ικανότητας προς καταλογισμό: Α)νοσηρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξη της συνείδησης (βιολογικό περιγραφικό κριτήριο). Β)ανικανότητα αντίληψης του αδίκου ή ανικανότητα συμμόρφωσης με αυτή την αντίληψη (αξιολογικό ψυχολογικό κριτήριο). Μεταξύ των 2 κριτηρίων θα πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, δηλ. το ένα να αποτελεί την αιτία επέλευσης του άλλου. Νοσηρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών 1)Ψυχώσεις: οργανικές ή εξωγενείς π.χ. όγκος στον εγκέφαλο. λειτουργικές ή ενδογενείς π.χ. σχιζοφρένεια ή μανιοκατάθλιψη. τοξικές 2)Ολιγοφρένεια: ιδιωτεία ηλιθιότητα βλακεία. 3)Ψυχοπάθειες. 4)Γενετήσιες ανωμαλίες. 5)Νευρώσεις. Διατάραξη της συνείδησης => διατάραξη της αυτοσυνείδησης ή διατάραξη της συνειδήσεως του εξωτερικού κόσμου ή διατάραξη της κατανόησης της σχέσης μεταξύ εσωτερικού κόσμου και περιβάλλοντος. 1)Καταστάσεις ύπνου: μέθη του ύπνου, υπνοβασία, ύπνωση, μεθυπνωτική υποβολή. 2)Πλήρης και οξεία υπερκόπωση. 3)Ψυχική παραφορά. 4)Πυρετικό παραλήρημα. 5)Οξεία μέθη. 6)Διατάραξη από τοξικές ουσίες. 15

16 Άρ. 36 ΠΚ => ιδιάζουσα μορφή ικανότητας προς καταλογισμό, καθώς ο δράστης θεωρείται αρχικά μεν ικανός, εντούτοις τυγχάνει ευμενέστερης αντιμετώπισης από τον πλήρως ικανό προς καταλογισμό, λόγω της ύπαρξης όρων που μείωσαν σημαντικά την δυνατότητα αντίληψης ή συμμόρφωσης. Άρα ίδιες βιολογικές προϋποθέσεις με το άρ. 34, αλλά ουσιώδης μείωση σε σχέση με του ψυχολογικούς παράγοντες π.χ. κωφάλαλος, μητέρα στην παιδοκτονία του άρ. 303, βρασμός ψυχικής ορμής. Υπαίτια διατάραξη της συνείδησης (actio libera in causa) άρ. 35 Η ικανότητα προς καταλογισμό πρέπει να υπάρχει κατά τον χρόνο τελέσεως της πράξης. Δηλ. αποφασίζει την πράξη σε κατάσταση ικανή προς καταλογισμό, αλλά στην εκτέλεση φέρνει τον εαυτό του σε διατάραξη της συνείδησης, προκειμένου να την εκτελέσει. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1)Εκτελεί ακριβώς την πράξη που είχε νηφάλια αποφασίσει=> του καταλογίζεται σα να εκτελέστηκε με δόλο (άρ. 35 1). 2)Δεν αποφάσισε σε νηφάλια κατάσταση την πράξη, αλλά προείδε ή όφειλε να προβλέψει την πιθανή τέλεσή του, εφόσον θα ερχόταν σε κατάσταση ακαταλόγιστου => σύμφωνα με τις διατάξεις για την αμέλεια, εφόσον τιμωρείται από αμέλεια. 3)Αποφάσισε σε νηφάλια κατάσταση την τέλεση εγκλ., αλλά η πράξη που τέλεσε διαφέρει από αυτήν που είχε προαποφασίσει => μειωμένη ποινή (αρ. 35 2). Δεν συνιστά άλλη πράξη: α)η κατά διαφορετικό τρόπο προσβολή του ίδιου εννόμου αγαθού. β)η προσβολή διαφορετικής μονάδας του ίδιου εννόμου αγαθού π.χ. ο Α αποφασίζει να σκοτώσει τον Β, για το λόγο αυτό μεθάει, αλλά σκοτώνει τον Γ. γ)η πράξη που ως προς την απαξία της αποτελεί έλασσον της αρχικά αποφασισμένης πράξης και εμπεριέχεται εννοιολογικά σε αυτήν. Π.χ. ο Α αντί να φονεύσει τον Β, τον τραυματίζει. δ)η κατ άλλον τρόπο προσβολή άλλου αντικειμένου που ανήκει στο ίδιο έννομο αγαθό που ανήκει στο θύμα π.χ. ο Α αντί να καταστρέψει το πολύτιμο βάζο του Β, καταστρέφει τον πολύτιμο πίνακά του. => στις περιπτώσεις αυτές τιμωρείται με το άρ

17 Δύο σημεία στην υπαιτιότητα στην a.l.i.c. =>α)περιαγωγή σε κατάσταση μέθης + β)τέλεση της αξιόποινης πράξης. Β. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Γ. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ Ή ΑΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΑΓΝΟΙΑ ΑΥΤΟΥ => Οι περιπτώσεις πλάνης, τις οποίες θα εξετάσουμε στο κεφάλαιο για τους λόγους άρσης του καταλογισμού. Δ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ => Όμοια, μαζί με τους λόγους άρσης του καταλογισμού. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1)Αμέλεια. Έννοια Είδη. 2)Από ποια στοιχεία αποτελείται η αμέλεια; 3)Διάκριση ενσυνείδητης αμέλειας από ενδεχόμενο δόλο. 4)Άδικο. Τυπικά και ουσιαστικά άδικη πράξη. 5)Άμυνα: από ποιες αρχές διακρίνεται; 6)Προϋποθέσεις άμυνας. 7)Προϋποθέσεις αμυντικής πράξης. 8)Ποια προσβολή ορίζουμε ως αναγκαία στην άμυνα; 9)Πώς τιμωρείται η υπέρβαση των ορίων της άμυνας; 10)Πώς τιμωρείται η υπαίτια πρόκληση άμυνας; 11)Προϋποθέσεις κατάστασης ανάγκης. 12)Προσταγή. Ως προς τι μπορεί να πάσχει; 13)Ομοιότητες και διαφορές συναίνεσης συγκατάθεσης. 14)Από ποια στοιχεία αποτελείται ο καταλογισμός; 15)Από ποια στοιχεία διακρίνεται η ικανότητα προς καταλογισμό, σύμφωνα με το άρ. 34 ΠΚ; 16)A.c.i.c.: Τι σημαίνει και τι αποτελέσματα έχει; 17

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος 5β η Ενότητα Συμμετοχή Φυσικός αυτουργός είναι εκείνος που διαπράττει ο ίδιος το αδίκημα, αυτοπροσώπως, με τα χέρια του, με δικά του μέσα,

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την Καραίσκος Δημήτριος: Δικηγόρος υπ. Διδάκτωρ Ιδιωτικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Άσκηση και κατάχρηση του δικαιώματος Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Σύνταξη: Ηλίας Κουβαράς, Δικηγόρος L.L.M., Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκαιο των αδικοπραξιών

Το δίκαιο των αδικοπραξιών Το δίκαιο των αδικοπραξιών Αδικοπραξία (αδίκημα) κατά το ΑΚ 914 = υποχρέωση προς αποζημίωση που έχει ένα πρόσωπο που προκάλεσε σε άλλον ζημία με παράνομη και υπαίτια πράξη του. Προϋποθέσεις Παράνομη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Έννοια Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της Χώρας, που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟΣ 2011 Επιμέλεια : Mάρκου, Καρ. Μαρία, Δικηγόρος, Μs Ποινικού Δικαίου

ΜΑΙΟΣ 2011 Επιμέλεια : Mάρκου, Καρ. Μαρία, Δικηγόρος, Μs Ποινικού Δικαίου ΜΑΙΟΣ 2011 Επιμέλεια : Mάρκου, Καρ. Μαρία, Δικηγόρος, Μs Ποινικού Δικαίου Απάντηση σκέλους Ποινικού Δικαίου Ποινικής Δικονομίας Α) Η εγκληματική ομάδα της παρ. 1 του άρθρου 187 Π.Κ. διαστέλλεται από αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελικές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργκόπουλος μέρος Α Εισγωγή, κι η σική θεωρί των πεπερσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 4 η ΕΝΟΧΕΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΕΣ Εννοιολογική προσέγγιση. Διαζευκτική είναι η ενοχή που έχει ως αντικείμενο δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Με βάση το άρθρο 26 του ν. 2190/1920 για την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης προβλέπεται ότι: Η Γενική Συνέλευση, πρέπει να καλείται είκοσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Δήλωση βουλήσεως. β) Ικανότητα για δικαιοπραξία. γ) Συμφωνία μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως. δ) Τήρηση του απαιτούμενου τύπου.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ : 3 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - 1 - ...... συνέχεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαια γάμου στους παπύρους της Αιγύπτου

Συμβόλαια γάμου στους παπύρους της Αιγύπτου ΣΧΟΛΙΑ Συμβόλαια γάμου στους παπύρους της Αιγύπτου Τα συμβόλαια γάμου που προέρχονται από την Αίγυπτο, διακρίνονται σε δύο είδη, τη συγγραφὴν συνοικισίου/ συνοικισίας, όπως είναι και το συμβόλαιο που εξετάζουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Περίληψη. Στο κείμενο τονίζεται η σημασία της ανθρώπινης επικοινωνίας και η ανάγκη της πραγμάτωσής της σε εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός

Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός gior.panagopoulos@gmail.com Βουλδής Άγγελος Φυσικός angelos_vouldis@hotmail.com Μεντζελόπουλος Λευτέρης Φυσικός MSc Περιβαλλοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Τεχνική φλοπ Φορά Σκοπός της φοράς είναι να αναπτυχθεί μια ιδανική για τον κάθε αθλητή ταχύτητα και ταυτόχρονα να προετοιμάσει το πάτημα. Το είδος της φοράς του Fosbury ήτα, μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης για τους υπαλλήλους

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης για τους υπαλλήλους Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης για τους υπαλλήλους της ΕΕ 2012 EL Εισαγωγή Οι πέντε θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης 1. Αφοσίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Επειδή βλέπουμε κάθε πόλη κράτος να είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε κοινότητα να έχει συσταθεί για χάρη κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ Οι κληρούχοι συντάκτες της αίτησης και οι εμπλεκόμενοι Πτολεμαϊκοί αξιωματούχοι Η αίτηση υποβάλλεται από δύο κληρούχους ιππείς, το Μακεδόνα Αντίμαχο, γιο του Αριστομήδη, και το Θράκα Ηρακλείδη,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1 1 Επιμέλεια: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, ΙΙΜ Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου 2 1. Λαός είναι το σύνολο: α) του πληθυσμού β) των μόνιμα εγκατεστημένων γ) των ατόμων που

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Παράδοση 6η : Ενδεικτική Νομολογία 486/2010 ΕΦ ΑΘ (ΔΕΕ 2010/579) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια, φύση και περιεχόμενο αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ακλήρωτο θέμα 2008» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες

Θέμα: «Ακλήρωτο θέμα 2008» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες Θέμα: «Ακλήρωτο θέμα 2008» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2008 ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ Η ιδιότητα του πολίτη. Α) Πως ορίζεται η έννοια του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 153 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 1 8.α. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ονομάζεται η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ. (ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 1176a30 1179a32) 2 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΑΠ ΕΛΠ22 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.

Η ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ. (ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 1176a30 1179a32) 2 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΑΠ ΕΛΠ22 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ. ΕΑΠ ΕΛΠ22 2 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ Η ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΗΘΙΚΗ (ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 1176a30 1179a32) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Oδηγίες σε κράτη μέλη και αποφάσεις

Περιεχόμενο: Oδηγίες σε κράτη μέλη και αποφάσεις Περιεχόμενο: Oδηγίες σε κράτη μέλη και αποφάσεις Οδηγίες που απευθύνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και αποφάσεις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Για τις πράξεις αυτές δεν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Great talent can come from anywhere, free your mind Το ταλέντο μπορεί να εμφανιστεί από οπουδήποτε, ελευθερώστε το μυαλό σας 1 Επιχειρηματίας Entrepreneur Γαλλική προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις και ιδιότητές τους

Σχέσεις και ιδιότητές τους Σχέσεις και ιδιότητές τους Διμελής (binary) σχέση Σ από σύνολο Χ σε σύνολο Υ είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ Υ. Αν (χ,ψ) Σ, λέμε ότι το χ σχετίζεται με το ψ και σημειώνουμε χσψ. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται

1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται 1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται από: α) Τη ροπή για αποταμίευση β) Το λόγο κεφαλαίου προϊόντος και τη ροπή για αποταμίευση γ) Το λόγο κεφαλαίου προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση και σωτηρία. Πτώση και σωτηρία

Πτώση και σωτηρία. Πτώση και σωτηρία Πτώση και σωτηρία Πτώση και σωτηρία Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Το αρκτικόλεκτο «ΙΧΘΥΣ» συνιστά ένα από τα αρχαιότερα χριστιανικά σύµβολα που συνοψίζει παραστατικά το περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.- 1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΩΡΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΩΡΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1. Γενικά Η οργάνωση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος, Οικονομολόγος Συγγραφέας βιβλίων, Μικρο μακροοικονομίας διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος, Οικονομολόγος Συγγραφέας βιβλίων, Μικρο μακροοικονομίας διαγωνισμών ΑΣΕΠ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΟΡΓΙΑΣ Τέχνη είναι η ικανότητα να προκαλούμε συναισθήματα διαμέσου μιας προσποιητής πραγματικότητας, χρησιμοποιώντας λέξεις ή ζωγραφιές. ΠΛΑΤΩΝ Προβαίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Πως το φαινόμενο της διάκρισης των λειτουργιών παρεμβαίνει και διαμορφώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του δημοκρατικού πολιτεύματος. 2. Η επίδραση της Κοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210 3233027

Διαβάστε περισσότερα

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται 1. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως εξής: (Δ= μεταβολή, Ρ= επίπεδο τιμών, Ρ e = προσδοκώμενο επίπεδο τιμών): α) Δ Ρ e /Ρ β) Ρ e / Ρ γ) Δ Ρ/Ρ δ) (Ρ Ρ e )/Ρ 2. Όταν οι εξαγωγές αυξάνονται: α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα της ζωής ότι αν διατηρείτε στο σπίτι σας φυτά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποστούν ζημίες από βλαβερούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.1: Οργάνωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των μορφών με τις

Κεφάλαιο 2.1: Οργάνωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των μορφών με τις Κεφάλαιο 2.1: Οργάνωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των μορφών με τις οποίες τα άτομα μιας οργανωμένης κοινωνίας συνεργάζονται μεταξύ τους δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα!

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα! Βελτίωση Εικόνας Σήμερα! Υποβάθμιση εικόνας Τεχνικές Βελτίωσης Restoration (Αποκατάσταση) Τροποποίηση ιστογράμματος Ολίσθηση ιστογράμματος Διάταση (stretching) Ισοστάθμιση του ιστογράμματος (histogram

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα Τα βιβλία διακριτών μαθηματικών του Γ.Β. Η/Υ με επεξεργαστή Pentium και χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Πρώτη Γραπτή Εργασία Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματική Απόκριση. (Άρθρο του Eugene Gendlin) ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ. Βιωμένο νόημα

Βιωματική Απόκριση. (Άρθρο του Eugene Gendlin) ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ. Βιωμένο νόημα Βιωματική Απόκριση (Άρθρο του Eugene Gendlin) ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Βιωμένο νόημα Τα προσωπικά προβλήματα και οι δυσκολίες της ζωής δεν είναι ποτέ μόνο γνωσιακού επιπέδου, δεν είναι ποτέ μόνο θέμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σκοπός της Συνέντευξης είναι η αναζήτηση του καλύτερου υποψηφίου που θα στελεχώσει την προκηρυσσόμενη θέση. Η Συνέντευξη έχει διττό χαρακτήρα, όπου λόγο έχουν και οι αξιολογητές και

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους.

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων Θέματα 1 ης Συνάντησης 1) Αναφερθείτε στην έννοια του έθνους και συνδυάστε την με τις έννοιες δημόσιο και γενικό συμφέρον. 2) Ποιες οι θέσεις Μαξ Βέμπερ για

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα. 11.1. Εισαγωγή

Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα. 11.1. Εισαγωγή Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα 11.1. Εισαγωγή Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι διαιρεμένα σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων: Στα δίκτυα πρόσβασης, τα μητροπολιτικά δίκτυα και τα δίκτυα κορμού. Τα δίκτυα κορμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι:

3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι: 1. Σε περίπτωση που το κράτος φορολογεί τους πολίτες το διαθέσιμο εισόδημα του κάθε ατόμου είναι: α) το σύνολο του εισοδήματός του β) το σύνολο του εισοδήματός του, αφού προηγουμένως αφαιρέσουμε τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1.

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Χ. Π. Παμπούκη Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή 1 Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα προς τη φύση μας, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από

Διαβάστε περισσότερα

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα