ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Ηλίας Καρτσακλής, Δικηγόρος, LL.M. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών (Αμέλεια Ευθύνη εκ του αποτελέσματος Άδικο Καταλογισμός Ερωτήσεις) ΑΜΕΛΕΙΑ Άρ. 28 ΠΚ: Από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι αυτό δεν θα επερχόταν.

2 =>Αμέλεια είναι η μη ηθελημένη πρόκληση του αποτελέσματος, λόγω έλλειψης προσοχής την οποία ο δράστης ήταν σε θέση και έπρεπε να καταβάλει. =>επιπολαιότητα χαλάρωση της προσοχής του δράστη. => Πράξη: ενέργεια ή παράλειψη. => Στα εξ αμελείας εγκλήματα, πάντα ενυπάρχει ως έννοια η παράλειψη, αφού αυτή συνίσταται στην μη καταβολή της προσήκουσας προσοχής. =>Προϋπόθεση καταλογισμού ευθύνης από αμέλεια είναι η επέλευση του αποτελέσματος. =>Δεν υφίσταται απόπειρα στην αμέλεια. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α)Έλλειψη της (οφειλόμενης) προσοχής => 2 κριτήρια (αντικειμενικό και υποκειμενικό) 1)Όφειλε => Αντικειμενικό: θα κρίνεται με βάση τον οικείο τομέα κοινωνικής δραστηριότητας π.χ. σε ένα ιατρικό σφάλμα, το τι «όφειλε» ο γιατρός θα προκύπτει από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και από τα πορίσματα του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου. Το αντικειμενικό κριτήριο είναι το πρώτο που θα εξετάζεται χρονικά. 2)Ηδύνατο Μπορούσε => Υποκειμενικό: θα προσδιορίζεται υποκειμενικά με βάση τις ατομικές ικανότητες κάθε δράστη. Εάν οι ικανότητές του είναι κατώτερες από αυτές του μέσου ανθρώπου, τότε αυτές είναι που θα λαμβάνονται υπόψη. Εάν είναι ανώτερες από αυτές του μέσου ανθρώπου, όμως αυτός αρκέστηκε να ενεργήσει με βάση τις ικανότητες του μέσου ανθρώπου, τότε αυτές είναι που θα ληφθούν υπόψη. Το υποκειμενικό κριτήριο θα λειτουργεί πάντα υπέρ του κατηγορουμένου, έτσι ώστε να περιορίζει τον ευρύτερο τομέα ευθύνης που έχει οριστεί από το αντικειμενικό κριτήριο του «όφειλε». ΕΞΑΙΡΕΣΗ: 2

3 Ι)Αμέλεια του αναλαμβάνειν: το αποτέλεσμα καταλογίζεται στον δράστη, όχι επειδή διεξήγαγε πλημμελώς το εγχείρημα, αλλά διότι εσφαλμένα αποδέχθηκε να εκτελέσει εγχείρημα, το οποίο αποτυγχάνει, επειδή ο δράστης δεν είχε τις απαιτούμενες γι αυτό ικανότητες. Π.χ. ο Α ενώ έχει δίπλωμα οδήγησης για Ι.Χ., αναλαμβάνει να οδηγήσει φορτηγό, χωρίς να έχει ούτε τη γνώση ούτε την εμπειρία. Εξαίρεση=> δεν υπάρχει αμέλεια του αναλαμβάνειν, όταν το εγχείρημα το οποίο αναλαμβάνει ο δράστης είναι απολύτως απαραίτητο και κατεπείγον και δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί έγκαιρα τρίτο πρόσωπο, με μεγαλύτερη εμπειρία. ΙΙ)Αμέλεια του αναθέτειν: όταν κάποιος (συνήθως προϊστάμενος) αναθέτει σε τρίτον την εκτέλεση έργου, χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα. Π.χ. σε χασάπικο, ο προϊστάμενος αναθέτει στην νέα και άπειρη υπάλληλο να χειριστεί την κρεατομηχανή, χωρίς να την έχει εκπαιδεύσει στην λειτουργία της και χωρίς να της έχει επιστήσει την προσοχή σε όλους τους απειλούμενους κινδύνους, με αποτέλεσμα να μαγκώσει το χέρι της σε αυτήν και να της κοπούν τρία δάχτυλα. Β)Η μη πρόβλεψη του αποτελέσματος ή η πρόβλεψή του με την εσφαλμένη πεποίθηση αποφυγής του => ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΗ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Γ)(Εξωτερικό) σφάλμα Η έλλειψη προσοχής, που ο δράστης όφειλε και μπορούσε να καταβάλει, θα πρέπει να έχει εξωτερικευθεί και σε ένα σφάλμα. Σφάλμα είναι οτιδήποτε αντιτίθεται στους οικείους κανόνες κοινωνικής δραστηριότητας ή, με άλλα λόγια, μία πράξη που συνιστά εξωτερικά άτεχνη πλημμελή ή εσφαλμένη συμπεριφορά. => δεν είναι ρητά καταγεγραμμένη στο άρ. 28 ΠΚ στην έννοια της αμέλειας, εντούτοις, όμως, αποτελεί άγραφο στοιχείο της α.υ. των εγκλημάτων εξ αμελείας. => Ουσιαστικά το σφάλμα αποτελεί την εξωτερική αντικειμενική όψη της αμέλειας, ενώ η έλλειψη προσοχής, ως στοιχείο της υ.υ., αποτελεί την εσωτερική όψη της αμέλειας. =>Περίπτωση σφάλματος αποτελεί η μη λήψη για την συγκεκριμένη περίσταση ενδεδειγμένων προστατευτικών μέτρων ή μέτρων ασφαλείας. Π.χ. ο Α ανάβει φωτιά για να 3

4 κάψει ξερόχορτα, χωρίς να έχει οργανώσει περιμετρικά το χωράφι του, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς. =>Περίπτωση σφάλματος αποτελεί η δημιουργία εστιών κινδύνου, από τις οποίες τελικά προκαλείται το αξιόποινο αποτέλεσμα. Π.χ. ο Β έχει γεμίσει με φυσίγγια την κυνηγετική καραμπίνα και παίζοντας με αυτήν, εκπυρσοκροτεί και τραυματίζει τον Γ. Δ)Ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ (εξωτερικού) σφάλματος και επελθόντος αποτελέσματος. Η αιτία που επέφερε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, να ήταν το εξωτερικό σφάλμα, που δημιουργήθηκε από την έλλειψη της οφειλόμενης προσοχής εκ μέρους του δράστη. =>Συντρέχον πταίσμα: ο δράστης θα τιμωρηθεί ακόμη κι αν στην επέλευση του αποτελέσματος συνέβαλε η αμελής συμπεριφορά το θύματος Π.χ. ο Δ οδηγώντας το όχημά του πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας και χωρίς να έχει τεταμένη διαρκώς την προσοχή του, χτυπά θανάσιμα τον πεζό Ε, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει τη λεωφόρο εκτός διάβασης πεζών. =>Ουσιώδες συστατικό στοιχείο καταλογισμού ευθύνης από αμέλεια καθίσταται η δυνατότητα πρόβλεψης του αποτελέσματος. ΕΙΔΗ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Α)Ενσυνείδητη Αμέλεια Κοινό γνωστικό στοιχείο με τον ενδεχόμενο δόλο: πιθανολόγηση του αποτελέσματος. Διαφορετικό βουλητικό: πιστεύει ότι δεν θα επέλθει το αποτέλεσμα Πίστη Αποφυγής. Έχουμε αποδοχή του αποτελέσματος, όταν ο δράστης ελπίζει ότι θα το αποφύγει (ελπίδα αποφυγής). Αντίθετα, όταν ο δράστης πιστεύει ότι θα αποφύγει το αποτέλεσμα (πίστη αποφυγής), τότε δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα, άρα έχουμε ενσυνείδητη αμέλεια. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως για τον δράστη, όχι επιδοκιμαστέο ή απόλυτα αδιάφορο, αλλά αντίθετα αντιπαθές, γι αυτό και ελπίζει ότι δεν θα επέλθει τελικά. 4

5 Β)Άνευ συνειδήσεως αμέλεια (απροσεξία) Ο δράστης δεν διαβλέπει καν την πιθανότητα επέλευσης του παράνομου αποτελέσματος, παρότι ήταν σε θέση προς τούτο.=> έλλειψη οφειλόμενης προσοχής. Π.χ. ο οδηγός Α, επειδή μιλά στο κινητό του και αποσπάται η προσοχή του, χάνει τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να σκοτώσει τον Β. Θα τιμωρηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια με άνευ συνειδήσεως αμέλεια. Οριοθετείται από το τυχαίο γεγονός, για το οποίο ο δράστης δεν φέρει ποινική ευθύνη. Π.χ. δεν φέρει ποινική ευθύνη ο αστυνομικός Γ, ο οποίος κατά την καταδίωξη του ληστή Δ, γλιστρά στο κατηφορικό έδαφος, με αποτέλεσμα να πατήσει ακούσια την σκανδάλη του όπλου και να τραυματίσει τον Δ. ΕΥΘΥΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΑΡ. 29 ΠΚ) 1)Το αποτέλεσμα να συνδέεται με την πράξη, σύμφωνα με την θεωρία του ισοδυνάμου των όρων. 2)Το βαρύτερο αποτέλεσμα πρέπει να αποδίδεται σε αμέλεια του δράστη.(κατά μία άποψη, επειδή αναφέρει την αμέλεια, δεν σημαίνει ότι αποκλείει τον δόλο). 3)Σύνθετο έγκλημα επιβαρυντική μορφή του αρχικού εκ δόλου εγκλήματος. Π.χ. θανατηφόρα σωμ. βλάβη (331 εδ. α ), θανατηφόρος βιασμός (340), θανατηφόρα ληστεία (380 2 και 3) κλπ. ΑΔΙΚΟ Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης σχετίζεται με την απαξία που έχει η συγκεκριμένη συμπεριφορά, λόγω του ότι οδηγεί σε διατάραξη της ειρηνικής κοινωνικής συμβίωσης και επομένως αντιβαίνει στο δίκαιο, αποστολή του οποίου αποτελεί η διατήρηση των ομαλών κοινωνικών σχέσεων. Επειδή η επιλογή περί του ποιες πράξεις που εμφανίζουν την κοινωνικοηθική απαξία, που τις καθιστά αντικείμενο του Ποιν. Δικαίου, γίνεται στα πλαίσια της α.υ., είναι λογικά αναγκαίο κάθε πράξη που περιγράφεται από την α.υ. ενός εγκλήματος να θεωρείται και καταρχήν άδικη. Επομένως, ξεκινώντας από το δεδομένο ότι μια συμπεριφορά είναι αρχικά 5

6 άδικη, εξετάζουμε μήπως συντρέχει εν προκειμένω κάποιος λόγος (είτε από τον ΠΚ είτε από τους αναγνωρισμένους από την θεωρία) άρσης του αδίκου, ώστε εάν δεν συντρέχει, τότε να καταφάσκεται και ο τελικά άδικος χαρακτήρας της πράξης. Οι λόγοι άρσης του αδίκου διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: 1)ότι μια συμπεριφορά που είναι γενικά βλαπτική για τα έννομα αγαθά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προσβάλλει κανένα έννομο συμφέρον (αρχή του ελλείποντος συμφέροντος) και 2)ότι είναι μεν βλαπτική, πλην όμως εξυπηρετεί ταυτόχρονα έναν σκοπό σπουδαιότερο από την αξία του βλαπτόμενου εννόμου αγαθού (αρχή του υπέρτερου συμφέροντος). =>Ουσιαστικά άδικη είναι κάθε πράξη που προσβάλλει είτε με βλάβη είτε με διακινδύνευση έννομα αγαθά. =>Τυπικά άδικη είναι κάθε πράξη που αντιτίθεται στο σύνολο της έννομης τάξης ή, με άλλα λόγια, που προβλέπεται και αποδοκιμάζεται ρητά στο νόμο για την βλαπτικότητα ή την επικινδυνότητά της έναντι του εννόμου αγαθού. Η μία έννοια δεν προϋποθέτει την άλλη πάντοτε. Εν προκειμένω, μας ενδιαφέρουν οι τυπικά άδικες πράξεις με στενή έννοια, δηλ. αυτές που αντιτίθενται σε μια από τις τυπικές υποστάσεις των ποινικών νόμων. ΑΜΥΝΑ (ΑΡ. 22 ΠΚ) Άρ ΠΚ: «Άμυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθέμενου, στην οποία προβαίνει το άτομο, για να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον του». Είναι καθολικό το δικ. της άμυνας, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπερασπίζοντας τον εαυτό του ή τρίτο και επιπλέον οποιοδήποτε έννομο αγαθό (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) μπορεί να τύχει υπερασπίσεως. 3 βασικές αρχές: α)αναγνώριση του δικ. αυτοπροστασίας του ατόμου β)αναγνώρισης από την Πολιτεία της αδυναμίας της να επέμβει ακαριαία σε όλες τις προσβολές εννόμων αγαθών γ)προστασία της αυθεντίας της έννομης τάξης (συντελείται με την απόκρουση της άδικης επίθεσης που την θέτει υπό αμφισβήτηση). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΜΥΝΑΣ 1)Επίθεση: Κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά που απειλεί έννομο αγαθό. 6

7 Όχι οι επιθέσεις των ζώων, εκτός εάν το ζώο χρησιμοποιείται ως μέσο επίθεσης, οπότε «επιτίθεται» ο δράστης. Γενικά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επίθεση μια συμπεριφορά που δεν συνιστά πράξη. Είναι επίθεση ένα έγκλημα μη γνήσιας παράλειψης π.χ. ο πατέρας Α βλέπει το παιδί του να πνίγεται και δεν επεμβαίνει, αν και είναι δεινός κολυμβητής. Ο τρίτος Γ μπορεί να σπρώξει τον Α, για να σώσει το παιδί. Είναι υπό αμφισβήτηση εάν αποτελεί επίθεση ένα έγκλημα γνήσιας παράλειψης. Δεν είναι επίθεση η απρόσφορη απόπειρα (κρατ. άποψη). 2)Άδικη: Θα πρέπει να είναι τελικά άδικη η συμπεριφορά του επιτιθέμενου (κρατούσα άποψη). Υπάρχει και η αντίθετη άποψη (συναγόμενη από το άρθρο 284 ΑΚ περί άμυνας), κατά την οποία δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη εγκληματικού αδίκου. Τρίτη (ενδιάμεση άποψη)=> απαιτείται εγκληματικό άδικο, εκτός από ιδιαίτερες περιπτώσεις μη εγκληματικών επιθέσεων, όταν δεν μπορεί να αποκρουστεί άλλως η επίθεση π.χ. φορτικός ρεπόρτερ. Εφόσον είναι άδικη η πράξη, δεν μας ενδιαφέρει εάν είναι και καταλογιστή στον δράστη της. Έτσι είναι επιτρεπτή η άμυνα κατά επιθέσεως ψυχασθενούς ή ευρισκόμενου σε συγγνωστή νομική πλάνη. 3)Παρούσα: Είναι η επίθεση που επίκειται άμεσα ή έχει αρχίσει και συνεχίζεται. Ο όρος «επίκειται άμεσα» συνδέεται, σύμφωνα με κάποιες θεωρίες, με την έννοια της απόπειρας, δηλ. όταν η επίθεση βρίσκεται κοντά στα όρια της απόπειρας. Δεν επιτρέπεται η άμυνα κατά προπαρασκευαστικών πράξεων (π.χ. αγορά όπλου), εκτός εάν αυτές τιμωρούνται αυτοτελώς ως εγκληματικές (π.χ. αγορά μηχανήματος για παραχάραξη). Στα διαρκή εγκλ. η επίθεση είναι παρούσα όσο διαρκεί η επίθεση. Θεωρείται παρούσα η επίθεση, ακόμη κι αν διακοπεί προσωρινά, εφόσον υπάρχει προφανής πρόθεση επανέναρξης της εγκληματικής δραστηριότητας («συνεχής κατάσταση άμυνας). 7

8 4)Να στρέφεται κατά ατομικών εννόμων αγαθών (καταρχήν): Καταρχήν η άμυνα προστατεύει τις επιθέσεις κατά ατομικών εννόμων αγαθών, γίνεται όμως ερμηνευτικά δεκτό ότι επιτρέπεται και κατά αγαθών του κοινωνικού συνόλου, εφόσον έχουν ατομική υπόσταση π.χ. κοινωφελείς εγκαταστάσεις, μουσειακά εκθέματα κλπ., όχι όμως όταν έχουν άυλη ιδεατή μορφή (πχ. κοινή ησυχία) ή είναι στοιχείο της συνταγματικής υπόσταση του Κράτους και δεν καλύπτεται από το άρ. 120 Σ. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1)Προσβολή του επιτιθέμενου Άρα δεν καλύπτει καταρχήν την βλάβη ενν. αγαθών τρίτου προσώπου. Εξαιρέσεις: α)αντικείμενα που φέρει ο επιτιθέμενος π.χ. ρούχα β)αντικείμενα που χρησιμοποιεί ο επιτιθέμενος π.χ. όπλα. Μπορεί να γίνει και με παράλειψη. 2)Η προσβολή του επιτιθέμενου να γίνεται προς υπεράσπιση από την επίθεση Άρα όχι για αιτία άσχετη από την επίθεση. Π.χ. Ο Α επιτίθεται κατά του Β, χτυπώντας τον στο σώμα με γροθιές. Ο Β αμύνεται και χτυπάει και αυτός τον Α. Ύστερα, βλέποντας το σταθμευμένο όχημα του Α του επιφέρει ζημιές. Επιτρέπεται και υπέρ τρίτου, εφόσον αυτό επιθυμεί ή εικάζεται ότι επιθυμεί ο τρίτος και εφόσον πρόκειται για έννομο αγαθό που μπορεί να διατεθεί (π.χ. όχι η ζωή). 3)Αναγκαία προσβολή Αναγκαία είναι η προσβολή η οποία οδηγεί σε άμεση, ασφαλή και οριστική απόκρουση της επίθεσης. Επομένως, ο αμυνόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να διαλέξει επισφαλέστερα μέσα εκ μόνου του λόγου ότι αυτά δεν είναι τόσο επιβλαβή για τον επιτιθέμενο. Νομολογία: Εάν υπάρχουν περισσότεροι τρόποι άμυνας, τότε θα πρέπει να διαλέγει τον ηπιότερο. Η μη επιλογή αυτού δεν σημαίνει άρνηση της κατάστασης άμυνας, αλλά υπέρβαση των ορίων αυτής. Ως προς την δυνατότητα φυγής, αυτή προκρίνεται, αλλά γίνεται δεκτή η μη οπισθοχώρηση για λόγους τιμής. 8

9 Ως προς τους μηχανισμούς αυτοπροστασίας π.χ. όπλα teaser κλπ, επιτρέπεται, εφόσον οδηγεί σε ελαφρά προσβολή του επιτιθέμενου. 4)Αναγκαίο μέτρο (άρ ΠΚ): Κρίνεται από α)το βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης β)το είδος της απειλούμενης βλάβης γ)τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης δ)τις λοιπές περιστάσεις. Ως προς το (α) να υπάρχει μια αναλογία ανάμεσα στην επίθεση και στην αμυντική πράξη. Ως προς το (β) γίνεται δεκτή η προσβολή και σπουδαιότερου αγαθού του επιτιθέμενου σε σχέση με το απειλούμενο του αμυνόμενου, εφόσον βέβαια αυτή είναι η αναγκαία. Θα πρέπει να εξετάζουμε εάν υπάρχει μια λογική αντιστοιχία ανάμεσα στην επίθεση και την άμυνα. Σύμφωνα με το άρ. 2 ΕΣΔΑ, απαγορεύεται η ανθρωποκτονία ως αμυντική πράξη, εκτός εάν απειλείται η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα του αμυνόμενου. Ως προς το (δ) ισχύει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακών διαφορών. Κοινωνικοηθικοί περιορισμοί: α)αφόρητη δυσαναλογία μεταξύ προσβαλλόμενου και προστατευόμενου ενν. αγαθού ι) μηδαμινή αξία προστατευόμενου ενν. αγαθού π.χ. ο Α πυροβολεί και φονεύει τον Β διότι πήγε να κλέψει ένα καρβέλι ψωμί ιι)προσβολή εννόμου αγαθού σχεδόν κοινωνικά ανεκτή π.χ. βίαια ώθηση σε συνωστισμό. β)επίθεση ακαταλόγιστου προσώπου. Ως προς την υποκειμενική στάση του επιτιθέμενου, το ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να υπάρχει η αντικειμενική κατάσταση άμυνας ή εάν θα πρέπει να υπάρχει και γνώσηθέληση του αμυνόμενου ν αποτρέψει την επίθεση. Κατά τη μάλλον κρατ. άποψη, αρκεί να υπάρχει αντικειμενικά η κατάσταση άμυνας, οπότε πρόκειται για νομική πλάνη (νομιζόμενο έγκλημα). Π.χ. ο Α πυροβολεί και σκοτώνει τον Β, χωρίς να γνωρίζει ότι ο Β ήδη σκόπευε να τον θανατώσει. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΑΜΥΝΑΣ (ΑΡ. 23) Α)Από πρόθεση => τιμωρείται με ποινή ελαττωμένη (άρ. 83). 9

10 Β)Από αμέλεια=> σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δηλ. εφόσον το έγκλημα τιμωρείται από αμέλεια. Γ)Από φόβο ή ταραχή =>Στα πλαίσια του καταλογισμού αίρεται αυτός και ο δράστης μένει ατιμώρητος. Η πράξη βέβαια παραμένει άδικη. ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΜΥΝΑΣ (ΑΡ. 24) Α)Εκ προθέσεως => απαιτείται άμεσος δόλος α βαθμού (δόλος σκοπού). Στις άλλες περιπτώσεις το δικ. άμυνας είναι περιορισμένο. Β)Εξ αμελείας => περιορισμός του δικ. άμυνας π.χ. ο Α παραβιάζει πινακίδα ΣΤΟΠ και συγκρούεται με το αμάξι του Β. Ο Β θυμωμένος επιτίθεται στον Α. Το δικ. άμυνας του Α είναι περιορισμένο, διότι η αμελής συμπεριφορά του αποτέλεσε την αρχική αιτία της επίθεσης. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΑΡ. 25) Σύγκρουση εννόμων αγαθών κατά τρόπο, ώστε η σωτηρία του ενός να είναι δυνατή μόνο με την θυσία του άλλου =>Αρχή του υπέρτερου συμφέροντος: στάθμιση εννόμων αγαθών. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 1)Κίνδυνος: όπως στα εγκλήματα διακινδύνευσης. 2)Αντικείμενο του κινδύνου: να απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του πράξαντος ή τρίτου. Άρα: α)όχι όταν απειλούνται άλλα αγαθά εκτός από τα προσωπικά και τα περιουσιακά. β)επιτρέπεται κατά αγαθού που ανήκει στο κοινωνικό σύνολο, εφόσον έχει περιουσιακή υπόσταση π.χ. κοινωφελής εγκατάσταση. 3)Παρών κίνδυνος: Όμοιος με τον όρο παρούσα στην επίθεση. Εξαίρεση στα διαρκή εγκλήματα. 4)Κίνδυνος άλλως αναπότρεπτος: Θα πρέπει να μην υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας του κινδυνεύοντος αγαθού, εκτός της προσβολής του αγαθού που τελικά θυσιάζεται. Άρα θα πρέπει να αναζητείται το λιγότερο επαχθές μέτρο. 10

11 5)Αντιστάθμιση αξιών: Η επελθούσα βλάβη πρέπει να είναι κατά το είδος και την σπουδαιότητά της σημαντικά κατώτερη από την απειληθείσα. 2 κριτήρια: α)είδος => ποιοτικό κριτήριο β)σπουδαιότητα => ποσοτικό κριτήριο: ι)μέγεθος απειλούμενη ζημία ιι)ύψος κινδύνου ιιι)προέλευση κινδύνου. 6)Μη υπαίτια πρόκληση του κινδύνου: Κατά τη μάλλον ορθότερη άποψη, θα πρέπει να μην προκλήθηκε από τον υπαίτιο με οποιαδήποτε μορφή δόλου. (Υπάρχει και η άποψη ότι δεν θα πρέπει ο ευρισκόμενος σε κατάσταση άμυνας να έχει δημιουργήσει κατάσταση κινδύνου, για να προσβάλλει το έννομο αγαθό). 7)Να μην υπάρχει υποχρέωση έκθεσης στον κίνδυνο π.χ. αστυνομικοί, πυροσβέστες κλπ. Υπέρβαση ορίων της κατάστασης ανάγκης => Όμοια με την άμυνα (άρ ΠΚ). ΠΡΟΣΤΑΓΗ (ΑΡ. 21 ΠΚ) Προσταγή υπάρχει όταν ιεραρχικά προϊστάμενος δημόσιος υπάλληλος δίνει εντολή σε υφιστάμενό του να προβεί σε κάποια ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) => ύπαρξη ιεραρχικής σχέση, δηλ. ο προϊστάμενος να έχει προστακτική εξουσία, ενώ ο υφιστάμενος καθήκον υπακοής. 2 οι λόγοι ως προς τους οποίους μπορεί να πάσχει: Α)Ουσιαστικά παράνομη: η προσταγή που αντιτίθεται σε ουσιαστικό κανόνα δικαίου. Β)Τυπικά παράνομη: είτε δίδεται από αναρμόδια αρχή είτε δεν δίδεται κατά τους νόμιμους τύπους. Όταν είναι και ουσιαστικά και τυπικά παράνομη, ο προστασσόμενος υπέχει πλήρη ποινική ευθύνη, ο δε προστάζων τιμωρείται ως ηθικός αυτουργός. Όταν είναι τυπικά νόμιμη, αλλά ουσιαστικά παράνομη, τότε αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της πράξης του προστασσόμενου και ο προστάζων τιμωρείται ως έμμεσος αυτουργός (άρ. 21). Όταν η πράξη έχει προφανώς παράνομο περιεχόμενο, τότε ο προστασσόμενος οφείλει να μην την εκτελέσει αναφέροντας αυτό στην προϊσταμένη αρχή. Εάν όμως αυτή προφασίζεται λόγους γενικότερου συμφέροντος ή ο νόμος δεν δίνει στον προστασσόμενο το δικ. να ελέγξει τη νομιμότητα αυτής, τότε ο τελευταίος οφείλει να την εκτελέσει. Εξαίρεση: όταν το περιεχόμενο της εντολής έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Σύνταγμα 11

12 π.χ. βασανιστήρια. Τότε ο προστασσόμενος, όχι μόνο δικαιούται, αλλά και υποχρεούται να μην την εκτελέσει. Λαμβάνεται υπόψη μόνον στα πλαίσια στρατιωτικών ή δημοσιοϋπαλληλικών ιεραρχικών σχέσεων. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Συναίνεση υπάρχει όταν ένας φορέας εννόμου αγαθού δέχεται να προβεί τρίτος στην βλάβη ή την καταστροφή του. Ρητά στο νόμο αναφέρεται μόνο στη διάταξη της σωματικής βλάβης (άρ ) Εντούτοις, γίνεται δεκτή η αναλογική εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις ατομικών εννόμων αγαθών, τα οποία μπορεί να διαθέσει ο φορέας τους π.χ. τιμή, ιδιοκτησία, περιουσία (όχι ζωή, ανθρώπινη αξιοπρέπεια). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Α)Να μην προσκρούει στα χρηστά ήθη η πράξη, αλλά όχι η συναίνεση. Π.χ. ο Α συναινεί να δώσει αίμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθεί έναντι μεγάλου ποσού. Η συναίνεσή του (δηλ. έναντι χρηματικού ποσού) προσκρούει στα χρηστά ήθη, αλλά η πράξη (δηλ. το τρύπημα από την βελόνα) καθεαυτή δεν είναι κοινωνικοηθικά αποδοκιμαστέα, ώστε να προσκρούει στα χρηστά ήθη. Χρηστά ήθη: ειδικότερη μορφή της κυρίαρχης σε ορισμένο κοινωνικό χώρο ιδεολογίας αναφορικά με την γενική επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία μιας ανθρώπινης συμπεριφοράς από την κοινωνία (Μανωλεδάκης) Β)Να υπάρχει κατά το χρόνο της πράξης=> μπορεί να έχει δοθεί και σε χρόνο πολύ προγενέστερο της πράξης, αρκεί να μην έχει ανακληθεί στο μεταξύ. Γ)Να ανταποκρίνεται στην αληθινή βούληση του συναινούντος, άρα όχι χάριν αστεϊσμού, πλάνης, απειλής ή βίας. Δ)Δεν απαιτείται ρητή εξωτερίκευση της συναίνεσης, αλλά θα πρέπει να συνάγεται χωρίς αντίρρηση από τις ίδιες τις περιστάσεις. Ως προς το εάν ο δράστης πρέπει να έχει λάβει γνώση της συναίνεσης=> Εάν δεν την γνωρίζει, τότε θα τιμωρηθεί όχι για τετελεσμένο έγκλημα, αλλά για απρόσφορη απόπειρα. Ε)Ο φορέας του εννόμου αγαθού θα πρέπει να έχει την ικανότητα προς συναίνεση=> Όχι με τους όρους του ΑΚ, αλλά θα πρέπει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο φορέας να είναι σε θέση να μπορεί να εκτιμήσει και την σημασία της συναίνεσής του και τις συνέπειες αυτής. 12

13 =>Το άδικο θα αρθεί στις περιπτώσεις που ο παθών, θα συμφωνούσε, εφόσον γνώριζε την κατάσταση ή ήταν σε θέση να εκφράσει τη συναίνεσή του (Εικαζόμενη Συναίνεση). Η έρευνα για την ύπαρξη αυτής διερευνάται αντικειμενικά. Εντούτοις, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν υποκειμενικές ιδιοτροπίες του παθόντος. Π.χ. ο Α διαπιστώνει ότι υπάρχει υδραυλική βλάβη στο σπίτι του γείτονά του Β, με κίνδυνο να πλημμυρίσει αυτό. Ο Β απουσιάζει στο εξωτερικό. Για να προλάβει το κακό, ο Α διαρρηγνύει την πόρτα του σπιτιού του Β και διορθώνει την βλάβη. Συγκατάθεση: Διαφοροποιείται από τη συναίνεση, υπό την έννοια ότι η συγκατάθεση οδηγεί σε μη πραγμάτωση της α.υ., ενώ η συναίνεση αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης. Π.χ. όταν η γυναίκα συγκατατίθεται στην ερωτική συνεύρεση δεν θα υπάρχει βιασμός. Όταν ο Α αφήνει τον Β να μπει σπίτι του, δεν θα υπάρχει διατάραξη οικιακής ειρήνης κλπ. Οι ίδιες προϋποθέσεις της συναίνεση θα πρέπει να υφίστανται και ως προς την συγκατάθεση. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Αποτελεί ιδιάζουσα μορφή κατάστασης ανάγκης. Πρόκειται για σύγκρουση νομικών καθηκόντων. Α)Σύγκρουση 2 νομικών καθηκόντων. Π.χ. ο δικηγόρος Α πληροφορείται από τον πελάτη του Β ότι σκοπεύει να δολοφονήσει τον Γ. Έχουμε το καθήκον επαγγελματικής εχεμύθειας (371) από τη μια πλευρά, ενώ από την άλλη δεν το καταγγείλει παραβαίνει το άρ. 232 (παρασιώπηση εγκλημάτων). Το σημαντικότερο καθήκον εκτελείται σε βάρος του λιγότερο σημαντικού. Στο παράδειγμά μας, τη λύση δίνει το άρ Όταν είναι ίσης ή ανάλογης αξίας, τότε η επιλογή αφήνεται στον πράττοντα. Π.χ. ο μοναδικός χειρουργός Α, είναι σε θέση να χειρουργήσει μόνο έναν από τους Β και Γ, με αποτέλεσμα ο άλλος να πρέπει να πεθάνει. Β)Σύγκριση νομικού με ηθικό καθήκον. Δεν αίρεται το άδικο, αλλά υπό προϋποθέσεις αίρεται ο καταλογισμός. Π.χ. πατέρας, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια των τέκνων του, δεν 13

14 τα αποπέμπει όταν κατέφυγαν σε αυτόν, διότι η μητέρα του δεν επέδειξε προς αυτά στοργή και ενδιαφέρον. Γ)Περιπτώσεις «τραγικών ηθικών διλημμάτων» => συνήθως λύνονται στον καταλογισμό. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ 1)Καθήκον επιβεβλημένο από το καθήκον (άρ. 20)=> ως νόμος θεωρείται εδώ οποιοσδήποτε κλάδος δικαίου π.χ. δικαίωμα οποιουδήποτε να καταλάβει τον επ αυτοφώρω δράστη (275 1 ΚΠΔ), θεμιτή αυτοδικία (άρ. 282 ΑΚ), βίαιη απόκρουση προσβολών της νομής (άρ. 985 ΑΚ). 2)Θεμιτή αυτοδικία (282 ΑΚ). Προϋποθέσεις: α)αξίωση αγώγιμη β)δυνατή η δικαστική της επιδίωξη κατά το χρόνο της αυτοδικίας γ)κίνδυνος ματαίωσης ή σημαντικής μείωσης της δυνατότητας πραγματώσεως της αξίωσης. Άρα, δεν χρειάζεται επίθεση κατά του εννόμου αγαθού αποβλέπει σε θετική ικανοποίηση της αξίωσης δεν εννοείται αυτοδικία υπέρ τρίτου. 3)Αυτοδύναμη προστασία της νομής (985 ΑΚ). 4)Επιτρεπόμενη άμβλωση (άρ ΠΚ). 5)Επιτρεπόμενες δυσμενείς κρίσεις σε σχέση με την εξύβριση ή την δυσφήμηση (άρ. 367 ΠΚ). 6)Επιτρεπόμενη παραβίαση της επαγγελματικής εχεμύθειας (371 4 ΠΚ). 7)Επιτρεπόμενη χρήση μαγνητοταινίας (370 Α 4 ΚΠΔ). 8)Σωφρονισμός ανηλίκων (εθιμικά) => εύλογη αιτία σωφρονισμού σκοπός σωφρονισμού ανήλικος δεκτικός σωφρονισμού ο πράττων να έχει δικαίωμα σωφρονισμού το είδος του κολασμού να ενδείκνυται σωφρονιστικά. 14

15 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ (ΑΡ. 34) Άρθρο 34 ΠΚ: «Η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν, όταν την διέπραξε, λόγω νοσηρής κατάστασης των πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξη της συνείδησης, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό». 2 κριτήρια διαπίστωσης της ικανότητας προς καταλογισμό: Α)νοσηρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξη της συνείδησης (βιολογικό περιγραφικό κριτήριο). Β)ανικανότητα αντίληψης του αδίκου ή ανικανότητα συμμόρφωσης με αυτή την αντίληψη (αξιολογικό ψυχολογικό κριτήριο). Μεταξύ των 2 κριτηρίων θα πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, δηλ. το ένα να αποτελεί την αιτία επέλευσης του άλλου. Νοσηρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών 1)Ψυχώσεις: οργανικές ή εξωγενείς π.χ. όγκος στον εγκέφαλο. λειτουργικές ή ενδογενείς π.χ. σχιζοφρένεια ή μανιοκατάθλιψη. τοξικές 2)Ολιγοφρένεια: ιδιωτεία ηλιθιότητα βλακεία. 3)Ψυχοπάθειες. 4)Γενετήσιες ανωμαλίες. 5)Νευρώσεις. Διατάραξη της συνείδησης => διατάραξη της αυτοσυνείδησης ή διατάραξη της συνειδήσεως του εξωτερικού κόσμου ή διατάραξη της κατανόησης της σχέσης μεταξύ εσωτερικού κόσμου και περιβάλλοντος. 1)Καταστάσεις ύπνου: μέθη του ύπνου, υπνοβασία, ύπνωση, μεθυπνωτική υποβολή. 2)Πλήρης και οξεία υπερκόπωση. 3)Ψυχική παραφορά. 4)Πυρετικό παραλήρημα. 5)Οξεία μέθη. 6)Διατάραξη από τοξικές ουσίες. 15

16 Άρ. 36 ΠΚ => ιδιάζουσα μορφή ικανότητας προς καταλογισμό, καθώς ο δράστης θεωρείται αρχικά μεν ικανός, εντούτοις τυγχάνει ευμενέστερης αντιμετώπισης από τον πλήρως ικανό προς καταλογισμό, λόγω της ύπαρξης όρων που μείωσαν σημαντικά την δυνατότητα αντίληψης ή συμμόρφωσης. Άρα ίδιες βιολογικές προϋποθέσεις με το άρ. 34, αλλά ουσιώδης μείωση σε σχέση με του ψυχολογικούς παράγοντες π.χ. κωφάλαλος, μητέρα στην παιδοκτονία του άρ. 303, βρασμός ψυχικής ορμής. Υπαίτια διατάραξη της συνείδησης (actio libera in causa) άρ. 35 Η ικανότητα προς καταλογισμό πρέπει να υπάρχει κατά τον χρόνο τελέσεως της πράξης. Δηλ. αποφασίζει την πράξη σε κατάσταση ικανή προς καταλογισμό, αλλά στην εκτέλεση φέρνει τον εαυτό του σε διατάραξη της συνείδησης, προκειμένου να την εκτελέσει. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1)Εκτελεί ακριβώς την πράξη που είχε νηφάλια αποφασίσει=> του καταλογίζεται σα να εκτελέστηκε με δόλο (άρ. 35 1). 2)Δεν αποφάσισε σε νηφάλια κατάσταση την πράξη, αλλά προείδε ή όφειλε να προβλέψει την πιθανή τέλεσή του, εφόσον θα ερχόταν σε κατάσταση ακαταλόγιστου => σύμφωνα με τις διατάξεις για την αμέλεια, εφόσον τιμωρείται από αμέλεια. 3)Αποφάσισε σε νηφάλια κατάσταση την τέλεση εγκλ., αλλά η πράξη που τέλεσε διαφέρει από αυτήν που είχε προαποφασίσει => μειωμένη ποινή (αρ. 35 2). Δεν συνιστά άλλη πράξη: α)η κατά διαφορετικό τρόπο προσβολή του ίδιου εννόμου αγαθού. β)η προσβολή διαφορετικής μονάδας του ίδιου εννόμου αγαθού π.χ. ο Α αποφασίζει να σκοτώσει τον Β, για το λόγο αυτό μεθάει, αλλά σκοτώνει τον Γ. γ)η πράξη που ως προς την απαξία της αποτελεί έλασσον της αρχικά αποφασισμένης πράξης και εμπεριέχεται εννοιολογικά σε αυτήν. Π.χ. ο Α αντί να φονεύσει τον Β, τον τραυματίζει. δ)η κατ άλλον τρόπο προσβολή άλλου αντικειμένου που ανήκει στο ίδιο έννομο αγαθό που ανήκει στο θύμα π.χ. ο Α αντί να καταστρέψει το πολύτιμο βάζο του Β, καταστρέφει τον πολύτιμο πίνακά του. => στις περιπτώσεις αυτές τιμωρείται με το άρ

17 Δύο σημεία στην υπαιτιότητα στην a.l.i.c. =>α)περιαγωγή σε κατάσταση μέθης + β)τέλεση της αξιόποινης πράξης. Β. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Γ. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ Ή ΑΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΑΓΝΟΙΑ ΑΥΤΟΥ => Οι περιπτώσεις πλάνης, τις οποίες θα εξετάσουμε στο κεφάλαιο για τους λόγους άρσης του καταλογισμού. Δ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ => Όμοια, μαζί με τους λόγους άρσης του καταλογισμού. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1)Αμέλεια. Έννοια Είδη. 2)Από ποια στοιχεία αποτελείται η αμέλεια; 3)Διάκριση ενσυνείδητης αμέλειας από ενδεχόμενο δόλο. 4)Άδικο. Τυπικά και ουσιαστικά άδικη πράξη. 5)Άμυνα: από ποιες αρχές διακρίνεται; 6)Προϋποθέσεις άμυνας. 7)Προϋποθέσεις αμυντικής πράξης. 8)Ποια προσβολή ορίζουμε ως αναγκαία στην άμυνα; 9)Πώς τιμωρείται η υπέρβαση των ορίων της άμυνας; 10)Πώς τιμωρείται η υπαίτια πρόκληση άμυνας; 11)Προϋποθέσεις κατάστασης ανάγκης. 12)Προσταγή. Ως προς τι μπορεί να πάσχει; 13)Ομοιότητες και διαφορές συναίνεσης συγκατάθεσης. 14)Από ποια στοιχεία αποτελείται ο καταλογισμός; 15)Από ποια στοιχεία διακρίνεται η ικανότητα προς καταλογισμό, σύμφωνα με το άρ. 34 ΠΚ; 16)A.c.i.c.: Τι σημαίνει και τι αποτελέσματα έχει; 17

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων Θέματα 1 ης Συνάντησης 1) Αναφερθείτε στην έννοια του έθνους και συνδυάστε την με τις έννοιες δημόσιο και γενικό συμφέρον. 2) Ποιες οι θέσεις Μαξ Βέμπερ για

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΤΤΥ) ΜΑΖΟΥ Πρακτικό 1 Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Γαλλίας, ενάγει τον Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ *

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιας νομικής έννοιας 1. Αποτελεί άραγε η ιστορία των εννοιών το δικαστήριό τους ό πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΦΗ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πρωτότυπο κειμενο (Ενότητα 15): Ἄλλας δὲ καθημένας πέριξ δι ἴσου τρεῖς, ἐν θρόνῳ ἑκάστην, θυγατέρας

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γενικό Πλάνο Εισαγωγή Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρώιμη Παρέμβαση Αντισταθμιστικός Ρόλος του νηπιαγωγείου Τι είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1

Για τις απαντήσεις απευθυνθείτε στο e-mail: pfkollintza@yahoo.gr 1 1 Επιμέλεια: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, ΙΙΜ Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου 2 1. Λαός είναι το σύνολο: α) του πληθυσμού β) των μόνιμα εγκατεστημένων γ) των ατόμων που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Β. Μπαρμπούνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέον δυσάρεστων εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ Σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα ταξινόμησης ICD 10 και DSM IV υπάρχουν 2 κατηγορίες διαταραχών που σχετίζονται με ουσίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι διαταραχές που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - Η Στερνή Του Υπόκλιση

- 2 - Η Στερνή Του Υπόκλιση - 2 - Η Στερνή Του Υπόκλιση Arthur Conan Doyle Η Στερνή Του Υπόκλιση Digital Press Translation 2003-3 - - 4 - Η Στερνή Του Υπόκλιση Arthur Conan Doyle Η Στερνή Του Υπόκλιση Arthur Conan Doyle Digital Press

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Ντίνια Μαρία, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργίου Βιζυηνού, Το αμάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέλλα, η κόρη του Βιολάντη,

Η Στέλλα, η κόρη του Βιολάντη, 3333 ΕΑΠ ΕΛΠ44 2 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (1600 1940) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Η Στέλλα, η κόρη του Βιολάντη, Για ένα γράμμα κι ένα φιλί. ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Ε. Κείμενο από το πρωτότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Από τι προκαλείται η κατάθλιψη?

ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Από τι προκαλείται η κατάθλιψη? Η μείζων κατάθλιψη ανήκει σε μια κατηγορία ψυχικών διαταραχών που ονομάζονται διαταραχές της διάθεσης. Η κατάθλιψη είναι αρκετά συχνή. Υπολογίζεται ότι 15 στους 100 ανθρώπους θα πάθουν κατάθλιψη κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα

Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα Ανιστόρητον, τόμ. 7 (2007-2009) αρ. 25 1 Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα Κωνσταντίνος Μπέλσης, υποψ. διδάκτ. Πάντειο Πανεπιστήμιο Το δεύτερο μισό του 19 ου αιώνα αποτελεί μία πολύ παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα