ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ"

Transcript

1 2013 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ IRR & PROFILE MODELS ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 8/7/2013 8/7/2013

2 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 2 Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύντομη ανασκόπηση της εταιρείας... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή Χαρτοφυλακίου Έργων... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στοίχιση-ταίριασμα στόχων έργων... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης (PaybackMethod) Απλοποιημένο μοντέλο βαθμολόγησης Χρονοπρογραμματισμός χαρτοφυλακίου έργων Βιβλιογραφία κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέθοδος του επιτοκίου απόδοσης επί της λογιστικής αξίας της επένδυσης (ROI) Μέθοδος της αναλυτικής ιεράρχησης (AHP analyticalhierarchyprocess) Συμπεράσματα Βιβλιογραφία κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR) ProfileModels ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέθοδος Καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ) Λίστες έλεγχου (Checklists model) ΒιβλιογραφίαΚεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΗΡ... 49

3 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύντομη ανασκόπηση της εταιρείας Η Εθνική Ασφαλιστική είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς. Η Εθνική Ασφαλιστική ανήκει σε ποσοστό 100% στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ηγείται του μεγαλύτερου και ισχυρότερου Ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Έχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, κατέχοντας τα μεγαλύτερα μερίδια τόσο στον Κλάδο Ζωής, όσο και στους Γενικούς Κλάδους. Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της εταιρίας είναι: Η διενέργεια ασφαλίσεων κατά ζημιών, κάθε είδους και παντός κινδύνου. Η διενέργεια ασφαλίσεων ζωής, κάθε είδους και παντός κινδύνου. Η διενέργεια αντασφαλίσεων κατά ζημιών και αντασφαλίσεων ζωής, καθώς και η εκχώρησή τους. Η ίδρυση ή και συμμετοχή σε επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γενικά. Περιγραφή 1 ης εργασίας Η πρώτη εργασία είχε ως αντικείμενο την δημιουργία του χάρτη στρατηγικής της εθνικής ασφαλιστικής με την βοήθεια της κάρτας ισορροπημένων επιδόσεων. Ο χάρτης στρατηγικής αποτελεί την γραφική απεικόνιση της συνολικής στρατηγικής του οργανισμού. Όλες οι εργασίες βασίστηκαν στην δομή των 5 βασικών διαστάσεων οι οποίες ήταν : Οικονομική διάσταση Πελατειακή διάσταση Εσωτερικές διεργασίες Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Περιγραφή 2 ης εργασίας Η δεύτερη εργασία είχε ως θέμα τη μελέτη περίπτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής πρώτον, κατά την ανάλυση στρατηγικών επιλογών και δεύτερον, κατά την επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάδειξη της στρατηγικής είναι : EFE & IFE ΠΙΝΑΚΑΣ Μήτρα ανταγωνιστικού προφίλ (CPM) SWOT Πίνακας SPACE Πίνακας BCG Πίνακας IE Αποτελέσματα με τη μέθοδο QSPM Μέτα την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των τεχνικών που χρησιμοποιήσαμε, καταλήξαμε σε δύο στρατηγικές από τις οποίες καλούμαστε, σε αυτό το κομμάτι της εργασίας, να αποφασίσουμε, εφαρμόζοντας το εργαλείο της QuantitativeStrategicPlanningMatrix, την καταλληλότερη για εφαρμογή στην Εθνική Ασφαλιστική, εταιρία την οποία εξετάζουμε.εφαρμόζοντας το εργαλείο της QuantitativeStrategicPlanningMatrix είναι φανερό πως η αμυντική στρατηγική είναι αυτή που τελικά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο σκορ βάση της βαροδότησης που έχουμε κάνει και είναι η στρατηγική που τελικά αποφασίζουμε να εφαρμόσουμε στην Εθνική Ασφαλιστική.

4 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Περιγραφή Χαρτοφυλακίου Έργων Η απόφαση που προέκυψε από τη χρήση του εργαλείου της QuantitativeStrategicPlanningMatrix όσον αφορά την Στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής ήταν ότι πρέπει να ακολουθηθεί αμυντική Στρατηγική. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία δεν στοχεύει τόσο στην ανάπτυξη αλλά στην εδραίωση του υπάρχοντος μεριδίου σε μία σταθερή ή συρρικνωμένη αγορά, όπως η ελληνική ασφαλιστική αγορά (Λυμπερόπουλος 1994). Ακολουθώντας αμυντική πολιτική πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην εσωτερική οργάνωση της εταιρίας και σε αυτό το πλαίσιο κινείται και το χαρτοφυλάκιο των έργων της. Έτσι αυτό διαμορφώνεται από τα παρακάτω έργα: 1) Διαφημιστική καμπάνια Το έργο αφορά πενταετές πρόγραμμα διαφήμισης. Η εταιρία αν και σε αμυντική στρατηγική θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία οικονομικών λύσεων στην διαφήμιση που της δίνει η γενικότερη οικονομική συγκυρία, έτσι ώστε να ενισχύσει την συνολική και συνεχή προσπάθεια της εταιρίας να παραμείνει κοντά στους πελάτες της με σύγχρονα μέσα και της διατήρησης του μεριδίου της στην αγορά. Η διαφήμιση θα αφορά προϊόντα Ζωής, Υγείας, Περιουσίας και Επιχειρήσεων. Το έργο θα αναλάβει ο Τομέας Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με τον Τομέα Marketing της Διεύθυνσης Πωλήσεων. 2) Ρευστοποίηση Παγίων Το συγκεκριμένο έργο αφορά πώληση ακινήτων (κτιρίων και οικοπέδων) ιδιοκτησίας της εταιρίας τα οποία θεωρούνται μη εκμεταλλεύσιμα πλέον από την εταιρία. Το έργο είναι πενταετούς διάρκειας και θα γίνει με ευθύνη της Διεύθυνσης Περιουσίας. Οι πωλήσεις θα γίνονται μέσω διενέργειας δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών με κλειστές προσφορές και η εξόφληση των τιμημάτων θα γίνεται είτε ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, είτε με προθεσμιακό διακανονισμό, είτε από το προϊόν δανείου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε ποσοστό όμως μέχρι 75% του τιμήματος της πώλησης, είτε με χρηματοδοτική μίσθωση μέσω της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ LEASINGA.E.» ή άλλης εταιρίας, εφόσον τα ακίνητα αφορούν επαγγελματικά κτίρια. Το έργο αναμένετε να αποφέρει στην εταιρία σημαντικά αποθέματα ρευστότητας. 3) Κλείσιμο μη αποδοτικών Καταστημάτων Αφορά το κλείσιμο διοικητικών καταστημάτων με μικρό αριθμό υπαλλήλων και λίγες αρμοδιότητες, τα οποία μπορούν να εξυπηρετηθούν από μεγαλύτερα Καταστήματα άλλων κοντινών νομών. Ποιο συγκεκριμένα αφορά τα καταστήματα Κοζάνης το οποίο θα απορροφηθεί από το κατάστημα Θεσσαλονίκης, το κατάστημα Χανίων το οποίο θα απορροφηθεί από το κατάστημα Ηρακλείου και το κατάστημα Κορίνθου το οποίο θα απορροφηθεί από το κεντρικό της Αθήνας. Το έργο θα αναλάβει η Διεύθυνση υποκαταστημάτων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προσωπικού και αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε επίπεδο λειτουργικού κόστους αλλά και απελευθέρωση ανθρωπίνων πόρων οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ενίσχυση άλλων διεργασιών της εταιρίας. Οι υπάλληλοι αυτών των Καταστημάτων θα μετακινηθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρίας επιθυμούν παίρνοντας bonusμετεγκατάστασης.

5 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 5 4) Δημιουργία τμήματος ανάπτυξης εργασιών δικτύου Τα τελευταία χρόνια το διοικητικό κομμάτι της εταιρίας έμοιαζε αποκομμένο από τα δίκτυα της. Στην προσπάθεια της εταιρίας να επανέλθει κοντά στα δίκτυά της αποσκοπεί η υλοποίηση του έργου δημιουργίας Τμήματος Ανάπτυξης Εργασιών Δικτύου. Το έργο αφορά την στελέχωση του τμήματος αποκλειστικά από νυν υπαλλήλους της εταιρίας με εκπροσώπηση σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες και την καταγραφή και κατανομή των αρμοδιοτήτων, υπευθυνοτήτων και διαδικασιών. Οι υπάλληλοι του τμήματος θα ασχολούνται αποκλειστικά με θέματα παρακίνησης και υποστήριξης των δικτύων σε οτιδήποτε χρειαστεί καθώς και με την εξεύρεση και δημιουργία νέων συνεργασιών. Το έργο αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και σε επίπεδο εξυπηρέτησης των δικτύων. Το τμήμα θα υπάγεται στην Διεύθυνση Πωλήσεων που θα έχει και την ευθύνη υλοποίησης του έργου. 5) Έργο Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Εγγράφων Το έργο αφορά στη βελτίωση και στη δημιουργία συστήματος κεντρικής διαχείρισης των αρχείων της Εταιρίας με σκοπό: Αποθήκευση αρχείων σε κεντρική Βάση Δεδομένων Ταχύτερη αναζήτησης περιεχομένου Αποτελεσματικότερη διαχείριση ασφαλείας Τήρηση ιστορικού εκδόσεων Δημιουργία ιστοχώρων εργασίας Διευθύνσεων & Τομέων Αυτοματοποίησης διαδικασιών Την ευθύνη της υλοποίησης έχουν η Διεύθυνση Οργάνωσης & Ποιότητας, η Διεύθυνση Πληροφορικής και οι οριζόμενοι διαχειριστές ανά Διεύθυνση. 6) Έργο DISASTERRECOVERYSITE Το Έργο αφορά την ανάπτυξη DISASTER RECOVERY SITE, στο κτίριο της ΕΤΕ στον Αγ. Στέφανο Αττικής.ΤοDISASTERRECOVERYSITE είναι ένα δεύτερο μηχανογραφικό κέντρο, ίδιο ακριβώς με το πρωτεύον μηχανογραφικό κέντρο, το οποίο (SITE) θα λειτουργεί σε περίπτωση καταστροφής του πρωτεύοντος. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις προβλημάτων του κεντρικού εξοπλισμού ή όταν υπάρχει διακοπή λειτουργίας των κεντρικών δικτύων data. Αποβλέπει στην απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών και συστημάτων.το Έργο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό για την αδιάλειπτη λειτουργία του μηχανογραφικού κέντρου της Εταιρίας μας και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της. Η υλοποίηση θα γίνει από τον Τομέα Τηλεπικοινωνιών, τον Τομέα Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πληροφορικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΤΕ και των εταιρειών που υποστηρίζουν τα μηχανογραφικά συστήματα. 7) Δημιουργία νέου προϊόντος Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη Το έργο στοχεύει στην δημιουργία ενός προϊόντος το εγγυάται συμπληρωματικό εισόδημα στον ασφαλισμένο για την συνταξιοδότησή του. Βασικό του χαρακτηριστικό του προϊόντος θα πρέπει να είναι η πολύ μεγάλη ευελιξία, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να έχει πλήθος επιλογών και να προσαρμόζει το

6 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 6 πρόγραμμά του ανάλογα με την εκάστοτε οικονομική του ευχέρεια, τις ανάγκες του, τις προβλέψεις και τον σχεδιασμό για το μέλλον του. Η ευελιξία θα αφορά στην πληρωμή των ασφαλίστρων που το ύψος και η συχνότητά τους θα επιλέγονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Η τελική σύνταξη θα χτίζεται σταδιακά από διαδοχικές αγορές επί μέρους συντάξεων και το αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού θα είναι η αυτονομία των παροχών που θα έχουν πιστωθεί στο πρόγραμμα από τις μελλοντικές πληρωμές ασφαλίστρων, χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό στην εποχή της αβεβαιότητας για τα μελλοντικά εισοδήματα που καταγράφεται σε σχετικές έρευνες ότι αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την αγορά των κλασσικών ασφαλιστικών προγραμμάτων. Το νέο αυτό προϊόν ακολουθεί την στρατηγική που υιοθετεί η εταιρεία προκειμένου να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα από τις πρόσφατες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και να δώσει λύσεις στους πολίτες που αναζητούν συμπλήρωση των συντάξεών τους. Την ευθύνη υλοποίησης του έργου έχει ο Κλάδος Ζωής. 8) Αναβάθμιση Callcenter Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης των Πελατών μας, αλλά και του δυναμικού του Εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Εταιρίας. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία, σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, φροντίζει να αναθεωρεί και να βελτιώνει συνεχώς όλες τις διαδικασίες της. Μετά από μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, εντοπίστηκαν τα σημεία που χρειάζονταν αναθεώρηση όσον αφορά το callcenter της εταιρίας. Αναλυτικά εντοπίστηκαν τα εξής προβλήματα. Δύσκολη επικοινωνία Μη ελεγχόμενη Εξυπηρέτηση Μη μετρήσιμα μεγέθη Χαμένες ανθρωποώρες χωρίς αποτελεσματική εξυπηρέτηση του Πελάτη και Συνεργάτη Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πελατών και των συνεργατών, την κακή εικόνα της Εταιρίας και του Κλάδου και τέλος, την απώλεια πελατολογίου. Με γνώμονα τα παραπάνω θα συγκροτηθεί Ομάδα Έργου, σε συνεργασία με υπαλλήλους όλων των Κλάδων και άλλων υπηρεσιακών ενοτήτων για να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα, να προγραμματίσει τις επόμενες ενέργειες και προχώρησε στην υλοποίηση τους που αφορούν το callcenter. Αναλυτικά. Ορισμός ενός μοναδικού αριθμού επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των Πελατών μας, με συγκεκριμένες επιλογές για κάθε Κλάδο. Εκπαίδευση των ατόμων που στελεχώνουν το callcenter Σχεδιασμός ενός πλήρους εγχειριδίου ερωτήσεων και απαντήσεων για όλα τα θέματα που αφορούν στις ατομικές ασφάλειες Ζωής Σχεδιασμός ενός νέου πληροφοριακού εντύπου για την ενημέρωση των Πελατών μας σχετικά με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται μέσω της Γραμμής Εξυπηρέτησης. Ορισμός σε κάθε Τομέα των Κλάδων διαπιστευμένων ατόμων για την προώθηση και επίλυση θεμάτων που θέλουν περαιτέρω έρευνα Εγκατάσταση δύο τηλεφωνικών γραμμών «ανάγκης» μόνο για τα καταστήματα, για την επείγουσα και άμεση επικοινωνία των υπαλλήλων των καταστημάτων με τους Κλάδους Δέσμευση για τους χρόνους ανταπόκρισης στα αιτήματα με μέγιστο χρόνο τις 24 ώρες Ενημέρωση όλων των υπαλλήλων των Καταστημάτων και προγραμματισμός σε συγκεκριμένους χρόνους ενημερωτικών εκπαιδευτικών συναντήσεων.

7 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 7 Ενημέρωση όλων των υπαλλήλων των Κλάδων για τις νέες διαδικασίες και την τήρηση των δεσμεύσεων. 9) Διενέργεια Σεμιναρίων Α) Τεχνικές Πωλήσεων Ακολουθώντας τις συγκεκριμένες τεχνικές πωλήσεων, επιτυγχάνεται η μέγιστη επικοινωνία των ασφαλιστών καθώς μιλούν την ίδια γλώσσα, κατανοούν τα τι και τα γιατί στις ανησυχίες των πελατών, ανακαλύπτουν τις ανάγκες και τα προβλήματά τους και προτείνουν ιδανικές λύσεις, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τους όποιους δισταγμούς και αντιρρήσεις και κερδίζοντας την ε-μπιστοσύνη των πελατών. Έτσι η εταιρία σκοπεύει στην διενέργεια σεμιναρίων το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται στην διαδικασία της πώλησης (υπαλλήλους, συνεργάτες, υπαλλήλους Ε.Τ.Ε, με σκοπό την εξάσκηση των συμμετεχόντων στις τεχνικές πώλησης και την παρουσίαση τεχνικών αντιμετώπισης των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται στην διαδικασία της πώλησης με κάθε πελάτη Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τρία στάδια εκπαίδευσης: 1. Το βασικό πρόγραμμα με το follow-up 2. Τις ειδικές εφαρμογές και 3. Το εποπτικό πρόγραμμα. Β) Εκπαίδευση στα προϊόντα Η διενέργεια του συγκεκριμένου σεμιναρίων το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται στην διαδικασία της πώλησης (υπαλλήλους, συνεργάτες, υπαλλήλους Ε.Τ.Ε, με σκοπό την εκπαίδευση τους όσον αφορά τα κυριότερα προϊόντα που μπορεί να διαθέσει σήμερα η εταιρία στους πελάτες της με στόχο την καλύτερη προώθηση τους. 10) Έργο λογισμικού παραμετροποίησης στον κλάδο αυτοκινήτων Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της Ασφαλιστικής Αγοράς στον Κλάδο Αυτοκινήτων καθώς και οι όλο και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών για ασφάλιση της περιουσίας τους σε μία Εταιρεία η οποία προσφέρει αμεσότητα, αξιοπιστία και πλήρη εξασφάλιση έναντι λογικού ασφαλίστρου, οδήγησε την Εταιρία στην πλήρη αναθεώρηση της τιμολογιακής της πολιτικής στον Κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτων. Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζεται και το έργο εφαρμογής νέου λογισμικού παραμετροποίησης ασφαλίστρων για την υλοποίηση του οποίου θα εργαστεί μία ομάδα υπαλλήλων προερχόμενων από διαφορετικούς χώρους της εταιρίας. Οι κυριότερες παρεμβάσεις του συγκεκριμένου έργου είναι οι εξής: Νέο τιμολόγιο ασφάλισης στα ΕΙΧ και τις μοτοσυκλέτες Επικαιροποίηση καλύψεων και πακέτων ασφάλισης προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες διαφορετικών ομάδων πελατών Νέες διαδικασίες και όροι ασφάλισης

8 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 8 Νέο περιβάλλον εργασίας με την αντικατάσταση του AVIVA από τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή Εισαγωγή νέων παραμέτρων τιμολόγησης με στόχο την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του κινδύνου και δικαιότερη τιμολόγηση της ασφάλισης η οποία θα γίνεται βάση: 1. Μάρκα 2. Μοντέλο 3. Πραγματική ισχύς οχήματος σε KW 4. Περιοχή κυκλοφορίας 5. Αριθμόςζημιών με υπαιτιότητα 6. Ηλικία συνήθους οδηγού 7. Ηλικία 2ου συνήθους οδηγού 8. Ημερομηνία απόκτησης άδειας οδήγησης Οι παραπάνω αλλαγές, αλλά και όσες ακολουθήσουν έχουν ως στόχο την αύξηση των εργασιών και τη διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας του Κλάδου Ασφάλισης Αυτοκινήτων, καθώς και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της Εταιρίας προς τους πελάτες και το Παραγωγικό Δίκτυο. 11) Ανάπτυξη onlineπλατφόρμας Πωλήσεων Η Εθνική Ασφαλιστική ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις και στις συνθήκες ανταγωνισμού που διαμορφώνονται τόσο στην ευρωπαϊκή, όσο και ελληνική αγορά, σχεδιάζει να προχωρήσει στην ανάπτυξη μίας onlineπλατφόρμας πωλήσεων. Μέσω της πλατφόρμας αυτής θα διατίθενται αρχικά τρία προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου. Το έργο αυτό είναι επιβεβλημένο από την πραγματικότητα που εδώ και πολλούς μήνες έχει διαμορφωθεί στην ασφαλιστική αγορά. Επιγραμματικά η σημερινή κατάσταση έχει ως εξής: Στην on-line ασφαλιστική αγορά δραστηριοποιούνται ήδη τρείς μεγάλες ελληνικές εταιρίες και δύο εταιρίες με έδρα την Κύπρο, ενώ αναμένεται η δραστηριοποίηση δύο επιπλέον πολυεθνικών εταιριών. Σημαντικό μέρος των συμβολαίων αυτοκινήτων της εταιρίας που ακυρώνονται, ασφαλίζονται μετέπειτα μέσω internetπράγμα το οποίο σημαίνει σημαντικό κίνδυνο συνολικής απώλειας του χαρτοφυλακίου των πελατών λόγω των επιθετικών τακτικών cross-sellingτου ανταγωνισμού. Η διεθνής πρακτική έχει αποδείξει πως η έλευση on-line ασφάλισης είναι μία μη αναστρέψιμη κατάσταση. Για τους παραπάνω λόγους είναι κατανοητό πως το έργο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο προκριμένου διασφαλίσει την κυρίαρχη θέση της τόσο στην ασφαλιστική αγορά όσο και στην συνείδηση των πελατών της, των οποίων οι ανάγκες συνεχώς μεταβάλλονται.

9 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Στοίχιση-ταίριασμα στόχων έργων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ RISK MANAGEMENT NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ DISASTER RECOVERY ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ (ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ CALL CENTER (ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ) Πίνακας 1: Στοίχιση στόχων-έργων

10 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης(paybackmethod) Η μέθοδος της περιόδου επανείσπραξης είναι σχετικά απλή και τα αποτελέσματα της γίνονται εύκολα κατανοητά. Δείχνειτο χρονικό διάστημαπου απαιτείται για επιστραφεί η επένδυση κεφαλαίου που έγινε για το έργο (Thamhain, 2000). Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φορείς επένδυσης ενδιαφέρονται για την επανείσπραξη του αρχικού κόστους της επένδυσης μέσα σε μια προκαθορισμένη περίοδο. Η περίοδος επανείσπραξης μιας επένδυσης είναι ο αριθμός των ετών λειτουργίας της, στον οποίο αθροιστικά οι ετήσιες καθαρές χρηματικές εισροές ισούνται με το άθροισμα των καθαρών επενδυτικών χρηματικών εισροών στην περίοδο προγραμματισμού ή υλοποίησης της. Ανάλογα με την περίοδο επανείσπραξης του αρχικού κόστους μιας ή περισσότερων εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων, η επιχείρηση εξετάζει την ελκυστικότητα της επένδυσης (Πολύζος 2011). Η μέθοδοςεκτιμά το χρόνο που χρειάζεται για να γίνει απόσβεση της επένδυσης σε ένα έργο, δηλαδή, πόσο χρόνο χρειάζεται ένα έργο να επιφέρει θετικές ταμειακές ροές στην επιχείρηση. Κατά τον καθορισμό της περιόδου αποπληρωμής ενός έργου, πρέπει να γίνει ανάλυση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, με βάση την αρχή της αξίας του χρήματος σε σχέση με το χρόνο. Ο στόχος της ανάλυσης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών είναι να εκτιμηθούν οι χρηματικές δαπάνες και αναμενόμενες ταμειακές εισροές που προκύπτουν από την επένδυση ενός έργου. Όλα τα κόστη ανάπτυξης του έργου αξιολογούνται πριν από την απόφαση για την έναρξη του έργου. Κατόπιν συγκρίνονται με τις αναμενόμενες εισροές του έργου.(pinto, 2010). Εφαρμογή της μεθόδου στα έργα της Εθνικής Ασφαλιστικής Για την αξιολόγηση και την επιλογή των έργων της Εθνικής Ασφαλιστικής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της περιόδου αποπληρωμής. Στην συνάντηση της ομάδας έργου πραγματοποιήθηκε ανάλυση του κόστους επένδυσης και των ταμειακών ροών του κάθε έργου στο χρονικό διάστημα των 5 ετών. Για την καταγραφή της ανάλυσης δημιουργήθηκε ένα πίνακας ο οποίος περιλάμβανε: Τα συνολικά 11 έργα Το κόστος επένδυσης (στο έτος βάσης) Τις ταμειακές ροές για κάθε έτος Τις αθροιστικές ταμειακές ροές για κάθε έτος 1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

11 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 11 2 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 3 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 6 DISASTER RECOVERY ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

12 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 12 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 8 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ CALLCENTER ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 9 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Πίνακας 2: Πίνακας ταμειακών και αθροιστικών ταμειακών ροών

13 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 13 Μετά την απεικόνιση του κόστους επένδυσης και των ταμειακών ροών γίνεται αξιολόγηση του κάθε έργου ανάλογα με το χρόνο αποπληρωμής, Για την εύρεση του χρόνου αποπληρωμής απαιτείται ο τύπος: Συνεπώς για κάθε έργο υπολογίζουμε την χρόνο επανείσπραξης: Διαφημιστική καμπάνια Ρευστοποίηση παγίων Κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων Δημιουργία τμήματος ανάπτυξης δικτύων Λογισμικό διαχείρισης εταιρικών εγγράφων Disaster Recovery Δημιουργία νέου προϊόντος

14 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 14 Αναβάθμιση call center Σεμινάρια Εγκατάσταση και εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας πωλήσεων Εγκατάσταση και εφαρμογή λογισμικού παραμετροποίησης ασφαλίστρων Τα έργα με βάση το χρόνο επανείσπραξης κατατάσσονται ως εξής: ΕΡΓΑ ΕΤΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2,31 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 2,67 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ CALLCENTER 3,14 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 3,20 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 3,25 DISASTER RECOVERY 3,25 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 3,32 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3,65 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3,96 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 3,96 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 4,57 Πίνακας 3: Πίνακας κατάταξης έργων με βάση τη μέθοδο Payback Εξετάζοντας την μέθοδο της περιόδου επανείσπραξης βλέπουμε ότι ο χρόνος απόσβεσης της κάθε επένδυσης ποικίλει για κάθε ένα από τα παραπάνω έργα. Επιλέγουμε τα έργα που έχουν τον ελάχιστο χρόνο αποπληρωμής. Το έργο με μικρότερο χρόνο απόσβεσης είναι το κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων με χρόνο επανείσπραξης τα 2,31 έτη. Παρατηρούμε επιπλέον ότι για την επένδυσηύψους η απόδοση είναι Επομένως η τελική επιλογή σύμφωνα με την μέθοδο Paybackείναι το κλείσιμο μη παραγωγικών και αποδοτικών καταστημάτων λόγω συντομότερης αποπληρωμής καθώς και κερδοφόρας επένδυσης. Η επιλογή συνάδει με το στρατηγικό στόχο της μείωσης του κόστους της Εθνικής Ασφαλιστικής.

15 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 15 Απλοποιημένο μοντέλο βαθμολόγησης Το απλοποιημένο μοντέλο βαθμολόγησης είναι ένα ποιοτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επιλογή έργων με βάση προκαθορισμένα κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής είναι ποικίλουν ανάλογα με το είδος της επιχείρησης(jiang J.J., Klein G., 1999)και μπορεί να είναι: Οικονομικά κριτήρια Κριτήρια κινδύνου Κριτήρια αγοράς Κριτήρια ανθρωπίνων πόρων Τεχνικά κριτήρια Στο απλοποιημένο μοντέλο βαθμολόγησης, κάθε κριτήριο κατατάσσεται ανάλογα με τη σημασία του. Η επιλογή των έργων εκφράζει και την επιθυμία μας να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο ορισμένων κριτηρίων στην απόφασή μας. Για να δώσουμε σκορ στην απλοποιημένη λίστα, εκχωρούμε ένα ειδικό βάρος σε καθένα από τα 5 κριτήρια ως εξής κατά αύξουσα σειρά σημαντικότητας (Jeffrey K. Pinto 2010 ): ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΟΣ Κόστος επένδυσης 1 Απόδοση επένδυσης 2 Κίνδυνος μη ολοκλήρωσης έργου 2 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 2 Χρόνος ολοκλήρωσης 3 Η ειδική βαροδότηση προέκυψε ύστερα από επικοινωνία με τον υπεύθυνο διαχείρισης έργων της Εθνικής Ασφαλιστικής ο οποίος και έδωσε την βάρη με βάση την σημαντικότητα τους. Μετά την βαροδότηση των κριτηρίων ξεκινάει η κατασκευή της απλοποιημένης μεθόδου στην οποία περιλαμβάνονται τα 11 έργα. Στην επόμενη στήλη για κάθε έργο τοποθετούνται τα παραπάνω 5 κριτήρια με το βάρος τους. Σε κάθε κριτήριο δίνεται ένα σκορ από το (1) έως το (3) κατόπιν συμφωνίας με την ομάδα έργου. Τα σκορ που δίνονται είναι κοινά με τα σκορ της checklistκαι είναι χωρισμένα ανάλογα με την σημασία τους σε: Το (1) χαμηλής σημασίας Το (2) μεσαίας σημασίας Το (3) μεγάλης σημασίας Έπειτα, στην επόμενη στήλη τοποθετούμε το γινόμενο των βαρών επί το σκορ και στο τέλος το αθροίζουμε. Το μεγαλύτερο άθροισμα αντιστοιχεί στην καλύτερη εναλλακτική και συνεπώς στην επιλογή του συγκεκριμένου έργου.

16 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 16 Πίνακας απλοποιημένης μεθόδου βαθμολόγησης SIMPLIFIED SCORING MODEL A/A ΕΡΓΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΡΟΣ ΣΚΟΡ B x Σ 1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

17 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 17 6 DISASTER RECOVERY ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ HELP DESK ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Πίνακας 4: Πίνακας απλοποιημένης βαθμολόγησης

18 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 18 Τα έργα με την μεγαλύτερη βαθμολόγηση που προέκυψαν είναι : Επιλογή έργου ΕΡΓΑ ΣΚΟΡ Δημιουργία νέου προϊόντος 25 Κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων 24 Εγκατάσταση και εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας πωλήσεων 22 Διαφημιστική καμπάνια 21 Δημιουργία τμήματος ανάπτυξης δικτύων 20 Disaster Recovery 20 Εγκατάσταση και εφαρμογή λογισμικού παραμετροποίησης ασφαλίστρων 20 ΑναβάθμισηCall center 20 Λογισμικό διαχείρισης εταιρικών εγγράφων 18 Ρευστοποίηση παγίων 17 Σεμινάρια 16 Πίνακας 5: Πίνακας κατάταξης έργων με βάση τηαπλοποιημένη μέθοδο Η εφαρμογή της απλοποιημένης μεθόδου βαθμολόγησης καταδεικνύει το έργο που πρέπει να υλοποιηθεί με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια. Το έργο αυτό είναι: Η δημιουργία νέου προϊόντος: Με την εφαρμογή της μεθόδου αξιολογήθηκε το κόστος επένδυσηςμε σκορ (1) χαμηλής σημασίας διότι το μέγεθος της επένδυσης είναι μεγάλο ( ) αλλά η απόδοση που επιφέρει είναι μεγάλη (εισροές )γεγονός που επιβάλει βαθμολογία (3) υψηλής σημασίας στο κριτήριο της απόδοσης της επένδυσης. Ο κίνδυνος μη ολοκλήρωσης του έργου είναι μεγάλος όπως και το πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών γεγονός που επιφέρει και στα δυο κριτήρια βαθμολογία (3) υψηλής σημασίας. Στον χρόνο ολοκλήρωσης δίνεται σκορ (2) μεσαίας σημασίας διότι σκοπός είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας και όχι τόσο ο χρόνος παράδοσης. Χρονοπρογραμματισμός χαρτοφυλακίου έργων Σε ορισμένες προσεγγίσεις, το χαρτοφυλάκιο θεωρείται ένα μεγάλο έργο, των οποίων οι δραστηριότητες είναι τα μεμονωμένα έργα. Προτεραιότητα μεταξύ των έργων δημιουργείται για λόγους τεχνικούς, στρατηγικής και εξισορρόπησης του χαρτοφυλακίου. Εφόσον τα υποψήφια έργα έχουν οριστεί ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, πρέπει να γίνει προγραμματισμός και να καθοριστούν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε δραστηριότητας(arauzo,pajares, Lopez, Hernandez, 2009). Από τον συνδυασμό της μεθόδου paybackκαι της απλοποιημένης μεθόδου βαθμολόγησης προκύπτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων στο οποίο απεικονίζονται τα 11 έργα με σειρά προτεραιότητας. Η σειρά προτεραιότητας προκύπτει από την αντιστοίχηση του χρόνου αποπληρωμής του έργου και από το σκορ της απλοποιημένης μεθόδου βαθμολόγησης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα έργα με σειρά προτεραιότητας:

19 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 19 ΕΡΓΑ Κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων Δημιουργία νέου προϊόντος Ρευστοποίηση παγίων Αναβάθμιση Callcenter Δημιουργία τμήματος ανάπτυξης δικτύων Διαφημιστική καμπάνια Εγκατάσταση και εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας πωλήσεων Disaster Recovery Εγκατάσταση και εφαρμογή λογισμικού παραμετροποίησης ασφαλίστρων Λογισμικό διαχείρισης εταιρικών εγγράφων Σεμινάρια Πίνακας 6: Πίνακας κατάταξης έργων με βάση το συνδυασμό των δυο μεθόδων

20 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 20 Βιβλιογραφία κεφαλαίου 1. Πολύζος Σ. 2011, Διοίκηση και διαχείριση έργων, μέθοδοι και τεχνικές, Εκδόσεις Κριτική σελ Το κεφάλαιο 7 του βιβλίου του Πολύζου Σ. αναφέρεται και αναλύει τις οικονομικές μεθόδους αξιολόγησης των επενδύσεων. 2. Arauzo J.A., Pajares J., Lopez A., Hernández C., 2009, Project Portfolio Management, selection and scheduling. Bridging the gap between strategy and operations, Multi-project scheduling and resource allocation σελ. 9 [online], [προσπέλαση2/11/2009], διαθέσιμοαπό:http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2009/ pdf Στο άρθρο παρουσιάζεται ο χρονοπρογραμματισμόςπολλαπλών έργων εξαρτώμενος από οικονομικούς παράγοντες και από την στρατηγική της επιχείρησης. 3. Jeffrey K. Pinto, 2010, Achieving Competitive Advantage, Second Edition, Pearson Education, Inc.σελ Το κεφάλαιο 3 του βιβλίου του Pinto K Jeffrey περιγράφει τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους επιλογής των έργων για την κατάρτιση του χαρτοφυλακίου έργων. 4. JiangJ.J., KleinG., 1999, Projectselectioncriteriabystrategicorientation, Information&Management 36, σελ , [online], [προσπέλαση 8/7/2011], διαθέσιμοαπό:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s Το άρθρο αναφέρεται στις μεθόδους επιλογής έργων επιλογής έργων και την επιλογή των κριτηρίων των έργων αυτών. 5. Thamhain, H. J. 2000, Project Evaluation and Selection The Engineering Handbook186 CRC Press LLC Το κεφάλαιο του βιβλίου αναλύει τις οικονομικές μεθόδους αξιολόγησης έργων καθώς επίσης και τις ποιοτικές μεθόδους και προσδιορισμό των κριτηρίων τους.

21 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Μέθοδος του επιτοκίου απόδοσης επί της λογιστικής αξίας της επένδυσης (ROI) Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ένα επενδυτικό έργο γίνεται αποδεκτό όταν το επιτόκιο απόδοσης επί της λογιστικής αξίας είναι μεγαλύτερο από μια προκαθορισμένη απόδοση την οποία απαιτεί η επιχείρηση (Πολύζος, 2011). Ο τύπος που συνήθως χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της μεθόδου είναι: Μέσο ετήσιο επιτόκιο απόδοσης επί της αρχικής αξίας = (Μέσο ετήσιο καθαρό κέρδος)/ (Αρχική αξία επένδυσης) Η επένδυση γίνεται αποδεκτή εφόσον το επιτόκιο απόδοσης είναι μεγαλύτερο από την απόδοση την οποία απαιτεί η επιχείρηση (Πολύζος, 2011). Στην περίπτωση της επιλογής των έργων της Εθνικής Ασφαλιστικής, η ποσοτική αυτή μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την κατάταξη των έργων ως προς την απόδοση της επένδυσης σε βάθος 5 ετών. Το ύψος της κάθε επένδυσης και τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα είναι όμοια με των υπόλοιπων μεθόδων για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα για την τελική επιλογή των έργων από όλα τα μέλη της ομάδας. Αρχικά υπολογίστηκαν τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα και για τα πέντε έτη. Στη συνέχεια, από τα συνολικά έσοδα αφαιρέθηκε το ύψος της επένδυσης. Η διαφορά αυτή διαιρέθηκε με τον αριθμό των ετών (n=5) για τον υπολογισμό του μέσου ετήσιου κέρδους. Το τελικό ποσοστό που προέκυψε από τη διαίρεση του μέσου ετήσιου κέρδους με την αρχική επένδυση είναι και το επιτόκιο απόδοσης επί της λογιστικής αξίας (ReturnonInvestment, ROI). Παράδειγμα υπολογισμού ROIγια το έργο «διαφημιστική καμπάνια»: Σύνολο εσόδων= = Μέσο ετήσιο κέρδος= (σύνολο εσόδων αρχική επένδυση)/ έτη = ( ) / 5= / 5 = ROI = (Μέσο ετήσιο καθαρό κέρδος)/ (Αρχική αξία επένδυσης) = ( / ) = 15,00%. Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της μεθόδου ROI για κάθε έργο φαίνονται στον πίνακα 7. Τα έργα στον πίνακα είναι ταξινομημένα σε φθίνουσα σειρά επιτοκίου απόδοσης επί της λογιστικής αξίας. Από την εφαρμογή της μεθόδου στα 11 έργα προς επιλογή, προκύπτει ότι όλα τα έργα έχουν θετική απόδοση, ωστόσο 4 είναι αυτά που ξεχωρίζουν: 1. το κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων, 2. η ρευστοποίηση παγίων, 3. η δημιουργία τμήματος ανάπτυξης δικτύων και 4. η δημιουργία νέου προϊόντος.

22 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 22 Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι, τα έσοδα στο κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων παρουσιάζονται ως μείωση των εξόδων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. A/A ΕΡΓΟ ΕΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ ΚΑΜΠΑΝΙΑ DISASTER RECOVERY ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡ/ΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΣΟΔΑ CALL CENTER ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ Πίνακας 7: Πίνακας αποτελεσμάτων της μεθόδου ROI ΜΕΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡΔΟΣ ROI 39,20% 29,60% 19,64% 18,01% 15,00% 15,00% 12,35% 11,82% 8,53% 5,26% 2,50%

23 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 23 Μέθοδος της αναλυτικής ιεράρχησης (AHP analyticalhierarchyprocess) Η διαδικασία αναλυτικής ιεράρχησης, εν συντομία ΑΗΡ, είναι μία μέθοδος λήψης αποφάσεων η οποία εγγυάται την καταλληλότητα των βαρών των κριτηρίων και των στόχων (Saaty, 1990). Η ΑΗΡ εφαρμόζεται για την επίλυση αδόμητων προβλημάτων, από απλές προσωπικές αποφάσεις ως σύνθετα προβλήματα επιλογής έργων (Alkhalil, 2002). Γι αυτούς τους λόγους κρίνεται κατάλληλη και για την επιλογή των έργων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Η ΑΗΡ εφαρμόζεται σε 4 βήματα (Pinto, 2010): 1. Κατασκευή ιεραρχίας κριτηρίων και υπο-κριτηρίων 2. Βαροδότηση κριτηρίων 3. Στις συγκρίσεις των έργων ανά δύο 4. Στον υπολογισμό των συνολικών επιδόσεων Επιλογή Κριτηρίων Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Schniederjans και Santhanam 1993;Jiang και Klei 1999;AlKhalil 2002; Carlssonetal. 2007; Patanakul και Milosevic2009; Pinto 2010; Smith-Pereraetal. 2010; Rahmanietal. 2012), η επιλογή των κριτηρίων πρέπει να βασιστεί στους εξής άξονες: 1. Κόστος:Το κόστος είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες επιλογής ενός έργου. Ωστόσο, στην εφαρμογή της ΑΗΡ στη μελέτη περίπτωσης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ για την απόδοση προτεραιοτήτων σε έργα επιλέχθηκε ως κριτήριο κόστους η απόδοση της επένδυσης (ROI) καθώς το κόστος είναι φθίνον κριτήριο και θα μπορούσε να περιπλέξει τα αποτελέσματα. 2. Ρίσκο: Το ρίσκο, επίσης, αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως βασικό κριτήριο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ρίσκο, επειδή ως κριτήριο έχει αρνητική σημασία κατά τη σύγκριση των έργων (π.χ. συγκρίνετε τα έργα 1 & 2 ως προς το ρίσκο), ο μεγαλύτερος βαθμός-επίδοση αντιστοιχεί στο μικρότερο ρίσκο, με άλλα λόγια στη μεγαλύτερη «ασφάλεια». 3. Διατήρηση του μεριδίου της αγοράς: Το έργο θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Ως βασικός στρατηγικός στόχος της επιχείρησης θεωρείται η διατήρηση του μεριδίου αγοράς, η οποία αποτελεί και κριτήριο της ΑΗΡ. 4. Οργανωτική Βελτίωση: προκύπτει από τη βιβλιογραφία αλλά και από τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί. 5. Χρόνος Ολοκλήρωσης: προκύπτει από τη βιβλιογραφία καθώς και από τη ρευστότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο τα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να είναι μικρής διάρκειας. Για τη βαροδότηση των κριτηρίων καθώς επίσης για τις συγκρίσεις ανά δύο των έργων δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε μορφή ΑΗΡ το οποίο παραδόθηκε στο Διευθυντή του Καταστήματος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στη Λάρισα. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται για την ΑΗΡ είναι από το 1 έως το 9 και έχει την εξής ερμηνεία: Τιμή Ερμηνεία 1 Τα κριτήρια α και β είναι το ίδιο σημαντικά 3 Το κριτήριο α είναι ελαφρώς πιο σημαντικό από το β 5 Το κριτήριο α είναι αρκετά πιο σημαντικό από το β 7 Το κριτήριο α είναι πολύ πιο σημαντικό από το β 9 Το κριτήριο α είναι εντελώς πιο σημαντικό από το β

24 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 24 Σύγκριση κριτηρίων Έγιναν 10 συγκρίσεις ανά δύο με σκοπό τη βαροδότηση των κριτηρίων. Οι απαντήσεις του ερωτηθέντος μεταφέρθηκαν σε πίνακα 5χ5. Τα στοιχεία της διαγωνίου είναι ίσα με τη μονάδα καθώς αναφέρονται στη σύγκριση όμοιων κριτηρίων. Τα στοιχεία κάτω από τη διαγώνιο είναι τα αντίστροφα των στοιχείων πάνω από τη διαγώνιο. Τα βάρη προκύπτουν ως ο μέσος όρος των κανονικοποιημένων τιμών για κάθε κριτήριο. Από τον πίνακα 8 προκύπτει ότι πιο σημαντικό κριτήριο θεωρείται η διατήρηση του μεριδίου της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την αντιστοιχία με τους στόχους της επιχείρησης. Ακολουθεί η απόδοση της επένδυσης και η οργανωτική βελτίωση. Σύγκριση κριτηρίων ROI Ρίσκο Διατήρηση μεριδίου αγοράς Οργανωτική Βελτίωση Χρόνος Ολοκλήρωσης Βάρη ROI 1,00 5,00 0,33 3,00 7,00 0,2829 Ρίσκο 0,20 1,00 0,20 0,20 0,50 0,0503 Διατήρηση μεριδίου αγοράς 3,00 5,00 1,00 4,00 5,00 0,4365 Οργανωτική Βελτίωση 0,33 5,00 0,25 1,00 4,00 0,1644 Χρόνος Ολοκλήρωσης 0,14 2,00 0,20 0,25 1,00 0,0658 Πίνακας 8: Σύγκριση κριτηρίων Σύγκριση έργων για κάθε κριτήριο Σε αυτό το μέρος παρατίθενται σε μορφή πίνακα οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου για τα ποιοτικά κριτήρια: ρίσκο, διατήρηση του μεριδίου αγοράς και οργανωτική βελτίωση. Ακόμη, για τα κριτήρια ROI και χρόνος ολοκλήρωσης, δεδομένου ότι είναι ποσοτικά κριτήρια καταγράφονται οι τιμές τους για κάθε έργο και στη συνέχεια υπολογίζονται οι επιδόσεις ως: (τιμή του έργου για το συγκεκριμένο κριτήριο) / (άθροισμα των τιμών όλων των έργων για το συγκεκριμένο κριτήριο). Οι ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν σε αυτό το σημείο ήταν της μορφής: «Ποιο έργο Α ή Β είναι πιο σημαντικό για τη διατήρηση του μεριδίου της αγοράς;» ή «Ποιο έργο ενέχει μικρότερο ρίσκο; Το α ή το β;» Οι αναλυτικοί πίνακες παρουσιάζονται στο παράρτημα, στο τέλος της εργασίας.

25 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 25 Συνοπτικά, σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται οι επιδόσεις όλων των έργων σε όλα τα κριτήρια: Αξιολόγηση έργων Πίνακας επιδόσεων ROI Ρίσκο Διατήρηση Μεριδίου Αγοράς Οργανωτική Βελτίωση Χρόνος Ολοκλήρωσης Συνολικές επιδόσεις ΕΡΓΟ 1 0,2216 0,0180 0,0171 0,0307 0,1754 0,0877 ΕΡΓΟ 2 0,1673 0,1100 0,0230 0,0313 0,0877 0,0738 ΕΡΓΟ 3 0,1110 0,1588 0,2578 0,1902 0,0702 0,1878 ΕΡΓΟ 4 0,1018 0,0460 0,2057 0,0350 0,0877 0,1324 ΕΡΓΟ 5 0,0848 0,0266 0,1148 0,0237 0,0702 0,0840 ΕΡΓΟ 6 0,0848 0,1538 0,0246 0,0504 0,1228 0,0588 ΕΡΓΟ 7 0,0698 0,0742 0,0295 0,1403 0,0702 0,0641 ΕΡΓΟ 8 0,0668 0,2042 0,1221 0,0984 0,1053 0,1056 ΕΡΓΟ 9 0,0482 0,0346 0,0862 0,0515 0,0702 0,0661 ΕΡΓΟ 10 0,0297 0,0884 0,0539 0,2923 0,0526 0,0879 ΕΡΓΟ 11 0,0141 0,0856 0,0651 0,0562 0,0877 0,0517 Πίνακας 9: Αξιολόγηση έργων - Πίνακας επιδόσεων Οι συνολικές επιδόσεις των έργων προκύπτουν ως αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των επιμέρους επιδόσεων των έργων σε κάθε κριτήριο με το βάρος του κάθε κριτηρίου. Επομένως, διαμορφώνεται ο πίνακας των συνολικών επιδόσεων ή αλλιώς της τελικής κατάταξης των έργων. Μεγαλύτερη επίδοση συγκέντρωσε το έργο 3, δηλαδή η δημιουργία του τμήματος ανάπτυξης δικτύων, πράγμα το οποίο είναι επόμενο, αν αναλογιστεί κανείς ότι το πιο σημαντικό κριτήριο είναι η διατήρηση του μεριδίου αγοράς. Ακολουθεί η δημιουργία νέου προϊόντος, η αναβάθμισηcallcenter και το λογισμικό διατήρησης εταιρικών εγγράφων. ΕΡΓΟ 11 ΕΡΓΟ 6 ΕΡΓΟ 7 ΕΡΓΟ 9 ΕΡΓΟ 2 ΕΡΓΟ 5 ΕΡΓΟ 1 ΕΡΓΟ 10 ΕΡΓΟ 8 ΕΡΓΟ 4 0,0517 0,0588 0,0641 0,0661 0,0738 0,0840 0,0877 0,0879 0,1056 0,1324 ΕΡΓΟ 3 0, ,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 Πίνακας 10: Κατάταξη έργων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ελλάδος Το CRM στο περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας της Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ PROJECT MANAGEMENT ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟMEΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ PROJECT MANAGEMENT ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟMEΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ PROJECT MANAGEMENT ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟMEΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ του ΑΝΘΥΠΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιδακτικές σηµειώσεις Σύνταξη: Β. Γερογιάννης Λάρισα 2011 Περιεχόµενα 1. Παιχνίδια ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.1 Εισαγωγή στα Παίγνια της ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.2 Προσοµοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») ΧΡΗΣΗΣ 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2009

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2010

Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2010 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1/1 31/12/2010 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα