ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ"

Transcript

1 2013 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ IRR & PROFILE MODELS ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 8/7/2013 8/7/2013

2 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 2 Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύντομη ανασκόπηση της εταιρείας... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή Χαρτοφυλακίου Έργων... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στοίχιση-ταίριασμα στόχων έργων... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης (PaybackMethod) Απλοποιημένο μοντέλο βαθμολόγησης Χρονοπρογραμματισμός χαρτοφυλακίου έργων Βιβλιογραφία κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέθοδος του επιτοκίου απόδοσης επί της λογιστικής αξίας της επένδυσης (ROI) Μέθοδος της αναλυτικής ιεράρχησης (AHP analyticalhierarchyprocess) Συμπεράσματα Βιβλιογραφία κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR) ProfileModels ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέθοδος Καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ) Λίστες έλεγχου (Checklists model) ΒιβλιογραφίαΚεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΗΡ... 49

3 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύντομη ανασκόπηση της εταιρείας Η Εθνική Ασφαλιστική είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς. Η Εθνική Ασφαλιστική ανήκει σε ποσοστό 100% στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ηγείται του μεγαλύτερου και ισχυρότερου Ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Έχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, κατέχοντας τα μεγαλύτερα μερίδια τόσο στον Κλάδο Ζωής, όσο και στους Γενικούς Κλάδους. Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της εταιρίας είναι: Η διενέργεια ασφαλίσεων κατά ζημιών, κάθε είδους και παντός κινδύνου. Η διενέργεια ασφαλίσεων ζωής, κάθε είδους και παντός κινδύνου. Η διενέργεια αντασφαλίσεων κατά ζημιών και αντασφαλίσεων ζωής, καθώς και η εκχώρησή τους. Η ίδρυση ή και συμμετοχή σε επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γενικά. Περιγραφή 1 ης εργασίας Η πρώτη εργασία είχε ως αντικείμενο την δημιουργία του χάρτη στρατηγικής της εθνικής ασφαλιστικής με την βοήθεια της κάρτας ισορροπημένων επιδόσεων. Ο χάρτης στρατηγικής αποτελεί την γραφική απεικόνιση της συνολικής στρατηγικής του οργανισμού. Όλες οι εργασίες βασίστηκαν στην δομή των 5 βασικών διαστάσεων οι οποίες ήταν : Οικονομική διάσταση Πελατειακή διάσταση Εσωτερικές διεργασίες Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Περιγραφή 2 ης εργασίας Η δεύτερη εργασία είχε ως θέμα τη μελέτη περίπτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής πρώτον, κατά την ανάλυση στρατηγικών επιλογών και δεύτερον, κατά την επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάδειξη της στρατηγικής είναι : EFE & IFE ΠΙΝΑΚΑΣ Μήτρα ανταγωνιστικού προφίλ (CPM) SWOT Πίνακας SPACE Πίνακας BCG Πίνακας IE Αποτελέσματα με τη μέθοδο QSPM Μέτα την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των τεχνικών που χρησιμοποιήσαμε, καταλήξαμε σε δύο στρατηγικές από τις οποίες καλούμαστε, σε αυτό το κομμάτι της εργασίας, να αποφασίσουμε, εφαρμόζοντας το εργαλείο της QuantitativeStrategicPlanningMatrix, την καταλληλότερη για εφαρμογή στην Εθνική Ασφαλιστική, εταιρία την οποία εξετάζουμε.εφαρμόζοντας το εργαλείο της QuantitativeStrategicPlanningMatrix είναι φανερό πως η αμυντική στρατηγική είναι αυτή που τελικά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο σκορ βάση της βαροδότησης που έχουμε κάνει και είναι η στρατηγική που τελικά αποφασίζουμε να εφαρμόσουμε στην Εθνική Ασφαλιστική.

4 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Περιγραφή Χαρτοφυλακίου Έργων Η απόφαση που προέκυψε από τη χρήση του εργαλείου της QuantitativeStrategicPlanningMatrix όσον αφορά την Στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής ήταν ότι πρέπει να ακολουθηθεί αμυντική Στρατηγική. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία δεν στοχεύει τόσο στην ανάπτυξη αλλά στην εδραίωση του υπάρχοντος μεριδίου σε μία σταθερή ή συρρικνωμένη αγορά, όπως η ελληνική ασφαλιστική αγορά (Λυμπερόπουλος 1994). Ακολουθώντας αμυντική πολιτική πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην εσωτερική οργάνωση της εταιρίας και σε αυτό το πλαίσιο κινείται και το χαρτοφυλάκιο των έργων της. Έτσι αυτό διαμορφώνεται από τα παρακάτω έργα: 1) Διαφημιστική καμπάνια Το έργο αφορά πενταετές πρόγραμμα διαφήμισης. Η εταιρία αν και σε αμυντική στρατηγική θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία οικονομικών λύσεων στην διαφήμιση που της δίνει η γενικότερη οικονομική συγκυρία, έτσι ώστε να ενισχύσει την συνολική και συνεχή προσπάθεια της εταιρίας να παραμείνει κοντά στους πελάτες της με σύγχρονα μέσα και της διατήρησης του μεριδίου της στην αγορά. Η διαφήμιση θα αφορά προϊόντα Ζωής, Υγείας, Περιουσίας και Επιχειρήσεων. Το έργο θα αναλάβει ο Τομέας Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με τον Τομέα Marketing της Διεύθυνσης Πωλήσεων. 2) Ρευστοποίηση Παγίων Το συγκεκριμένο έργο αφορά πώληση ακινήτων (κτιρίων και οικοπέδων) ιδιοκτησίας της εταιρίας τα οποία θεωρούνται μη εκμεταλλεύσιμα πλέον από την εταιρία. Το έργο είναι πενταετούς διάρκειας και θα γίνει με ευθύνη της Διεύθυνσης Περιουσίας. Οι πωλήσεις θα γίνονται μέσω διενέργειας δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών με κλειστές προσφορές και η εξόφληση των τιμημάτων θα γίνεται είτε ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, είτε με προθεσμιακό διακανονισμό, είτε από το προϊόν δανείου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε ποσοστό όμως μέχρι 75% του τιμήματος της πώλησης, είτε με χρηματοδοτική μίσθωση μέσω της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ LEASINGA.E.» ή άλλης εταιρίας, εφόσον τα ακίνητα αφορούν επαγγελματικά κτίρια. Το έργο αναμένετε να αποφέρει στην εταιρία σημαντικά αποθέματα ρευστότητας. 3) Κλείσιμο μη αποδοτικών Καταστημάτων Αφορά το κλείσιμο διοικητικών καταστημάτων με μικρό αριθμό υπαλλήλων και λίγες αρμοδιότητες, τα οποία μπορούν να εξυπηρετηθούν από μεγαλύτερα Καταστήματα άλλων κοντινών νομών. Ποιο συγκεκριμένα αφορά τα καταστήματα Κοζάνης το οποίο θα απορροφηθεί από το κατάστημα Θεσσαλονίκης, το κατάστημα Χανίων το οποίο θα απορροφηθεί από το κατάστημα Ηρακλείου και το κατάστημα Κορίνθου το οποίο θα απορροφηθεί από το κεντρικό της Αθήνας. Το έργο θα αναλάβει η Διεύθυνση υποκαταστημάτων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προσωπικού και αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε επίπεδο λειτουργικού κόστους αλλά και απελευθέρωση ανθρωπίνων πόρων οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ενίσχυση άλλων διεργασιών της εταιρίας. Οι υπάλληλοι αυτών των Καταστημάτων θα μετακινηθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρίας επιθυμούν παίρνοντας bonusμετεγκατάστασης.

5 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 5 4) Δημιουργία τμήματος ανάπτυξης εργασιών δικτύου Τα τελευταία χρόνια το διοικητικό κομμάτι της εταιρίας έμοιαζε αποκομμένο από τα δίκτυα της. Στην προσπάθεια της εταιρίας να επανέλθει κοντά στα δίκτυά της αποσκοπεί η υλοποίηση του έργου δημιουργίας Τμήματος Ανάπτυξης Εργασιών Δικτύου. Το έργο αφορά την στελέχωση του τμήματος αποκλειστικά από νυν υπαλλήλους της εταιρίας με εκπροσώπηση σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες και την καταγραφή και κατανομή των αρμοδιοτήτων, υπευθυνοτήτων και διαδικασιών. Οι υπάλληλοι του τμήματος θα ασχολούνται αποκλειστικά με θέματα παρακίνησης και υποστήριξης των δικτύων σε οτιδήποτε χρειαστεί καθώς και με την εξεύρεση και δημιουργία νέων συνεργασιών. Το έργο αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και σε επίπεδο εξυπηρέτησης των δικτύων. Το τμήμα θα υπάγεται στην Διεύθυνση Πωλήσεων που θα έχει και την ευθύνη υλοποίησης του έργου. 5) Έργο Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Εγγράφων Το έργο αφορά στη βελτίωση και στη δημιουργία συστήματος κεντρικής διαχείρισης των αρχείων της Εταιρίας με σκοπό: Αποθήκευση αρχείων σε κεντρική Βάση Δεδομένων Ταχύτερη αναζήτησης περιεχομένου Αποτελεσματικότερη διαχείριση ασφαλείας Τήρηση ιστορικού εκδόσεων Δημιουργία ιστοχώρων εργασίας Διευθύνσεων & Τομέων Αυτοματοποίησης διαδικασιών Την ευθύνη της υλοποίησης έχουν η Διεύθυνση Οργάνωσης & Ποιότητας, η Διεύθυνση Πληροφορικής και οι οριζόμενοι διαχειριστές ανά Διεύθυνση. 6) Έργο DISASTERRECOVERYSITE Το Έργο αφορά την ανάπτυξη DISASTER RECOVERY SITE, στο κτίριο της ΕΤΕ στον Αγ. Στέφανο Αττικής.ΤοDISASTERRECOVERYSITE είναι ένα δεύτερο μηχανογραφικό κέντρο, ίδιο ακριβώς με το πρωτεύον μηχανογραφικό κέντρο, το οποίο (SITE) θα λειτουργεί σε περίπτωση καταστροφής του πρωτεύοντος. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις προβλημάτων του κεντρικού εξοπλισμού ή όταν υπάρχει διακοπή λειτουργίας των κεντρικών δικτύων data. Αποβλέπει στην απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών και συστημάτων.το Έργο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό για την αδιάλειπτη λειτουργία του μηχανογραφικού κέντρου της Εταιρίας μας και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της. Η υλοποίηση θα γίνει από τον Τομέα Τηλεπικοινωνιών, τον Τομέα Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πληροφορικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΤΕ και των εταιρειών που υποστηρίζουν τα μηχανογραφικά συστήματα. 7) Δημιουργία νέου προϊόντος Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη Το έργο στοχεύει στην δημιουργία ενός προϊόντος το εγγυάται συμπληρωματικό εισόδημα στον ασφαλισμένο για την συνταξιοδότησή του. Βασικό του χαρακτηριστικό του προϊόντος θα πρέπει να είναι η πολύ μεγάλη ευελιξία, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να έχει πλήθος επιλογών και να προσαρμόζει το

6 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 6 πρόγραμμά του ανάλογα με την εκάστοτε οικονομική του ευχέρεια, τις ανάγκες του, τις προβλέψεις και τον σχεδιασμό για το μέλλον του. Η ευελιξία θα αφορά στην πληρωμή των ασφαλίστρων που το ύψος και η συχνότητά τους θα επιλέγονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Η τελική σύνταξη θα χτίζεται σταδιακά από διαδοχικές αγορές επί μέρους συντάξεων και το αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού θα είναι η αυτονομία των παροχών που θα έχουν πιστωθεί στο πρόγραμμα από τις μελλοντικές πληρωμές ασφαλίστρων, χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό στην εποχή της αβεβαιότητας για τα μελλοντικά εισοδήματα που καταγράφεται σε σχετικές έρευνες ότι αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την αγορά των κλασσικών ασφαλιστικών προγραμμάτων. Το νέο αυτό προϊόν ακολουθεί την στρατηγική που υιοθετεί η εταιρεία προκειμένου να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα από τις πρόσφατες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και να δώσει λύσεις στους πολίτες που αναζητούν συμπλήρωση των συντάξεών τους. Την ευθύνη υλοποίησης του έργου έχει ο Κλάδος Ζωής. 8) Αναβάθμιση Callcenter Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης των Πελατών μας, αλλά και του δυναμικού του Εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Εταιρίας. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία, σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, φροντίζει να αναθεωρεί και να βελτιώνει συνεχώς όλες τις διαδικασίες της. Μετά από μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, εντοπίστηκαν τα σημεία που χρειάζονταν αναθεώρηση όσον αφορά το callcenter της εταιρίας. Αναλυτικά εντοπίστηκαν τα εξής προβλήματα. Δύσκολη επικοινωνία Μη ελεγχόμενη Εξυπηρέτηση Μη μετρήσιμα μεγέθη Χαμένες ανθρωποώρες χωρίς αποτελεσματική εξυπηρέτηση του Πελάτη και Συνεργάτη Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πελατών και των συνεργατών, την κακή εικόνα της Εταιρίας και του Κλάδου και τέλος, την απώλεια πελατολογίου. Με γνώμονα τα παραπάνω θα συγκροτηθεί Ομάδα Έργου, σε συνεργασία με υπαλλήλους όλων των Κλάδων και άλλων υπηρεσιακών ενοτήτων για να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα, να προγραμματίσει τις επόμενες ενέργειες και προχώρησε στην υλοποίηση τους που αφορούν το callcenter. Αναλυτικά. Ορισμός ενός μοναδικού αριθμού επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των Πελατών μας, με συγκεκριμένες επιλογές για κάθε Κλάδο. Εκπαίδευση των ατόμων που στελεχώνουν το callcenter Σχεδιασμός ενός πλήρους εγχειριδίου ερωτήσεων και απαντήσεων για όλα τα θέματα που αφορούν στις ατομικές ασφάλειες Ζωής Σχεδιασμός ενός νέου πληροφοριακού εντύπου για την ενημέρωση των Πελατών μας σχετικά με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται μέσω της Γραμμής Εξυπηρέτησης. Ορισμός σε κάθε Τομέα των Κλάδων διαπιστευμένων ατόμων για την προώθηση και επίλυση θεμάτων που θέλουν περαιτέρω έρευνα Εγκατάσταση δύο τηλεφωνικών γραμμών «ανάγκης» μόνο για τα καταστήματα, για την επείγουσα και άμεση επικοινωνία των υπαλλήλων των καταστημάτων με τους Κλάδους Δέσμευση για τους χρόνους ανταπόκρισης στα αιτήματα με μέγιστο χρόνο τις 24 ώρες Ενημέρωση όλων των υπαλλήλων των Καταστημάτων και προγραμματισμός σε συγκεκριμένους χρόνους ενημερωτικών εκπαιδευτικών συναντήσεων.

7 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 7 Ενημέρωση όλων των υπαλλήλων των Κλάδων για τις νέες διαδικασίες και την τήρηση των δεσμεύσεων. 9) Διενέργεια Σεμιναρίων Α) Τεχνικές Πωλήσεων Ακολουθώντας τις συγκεκριμένες τεχνικές πωλήσεων, επιτυγχάνεται η μέγιστη επικοινωνία των ασφαλιστών καθώς μιλούν την ίδια γλώσσα, κατανοούν τα τι και τα γιατί στις ανησυχίες των πελατών, ανακαλύπτουν τις ανάγκες και τα προβλήματά τους και προτείνουν ιδανικές λύσεις, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τους όποιους δισταγμούς και αντιρρήσεις και κερδίζοντας την ε-μπιστοσύνη των πελατών. Έτσι η εταιρία σκοπεύει στην διενέργεια σεμιναρίων το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται στην διαδικασία της πώλησης (υπαλλήλους, συνεργάτες, υπαλλήλους Ε.Τ.Ε, με σκοπό την εξάσκηση των συμμετεχόντων στις τεχνικές πώλησης και την παρουσίαση τεχνικών αντιμετώπισης των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται στην διαδικασία της πώλησης με κάθε πελάτη Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τρία στάδια εκπαίδευσης: 1. Το βασικό πρόγραμμα με το follow-up 2. Τις ειδικές εφαρμογές και 3. Το εποπτικό πρόγραμμα. Β) Εκπαίδευση στα προϊόντα Η διενέργεια του συγκεκριμένου σεμιναρίων το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται στην διαδικασία της πώλησης (υπαλλήλους, συνεργάτες, υπαλλήλους Ε.Τ.Ε, με σκοπό την εκπαίδευση τους όσον αφορά τα κυριότερα προϊόντα που μπορεί να διαθέσει σήμερα η εταιρία στους πελάτες της με στόχο την καλύτερη προώθηση τους. 10) Έργο λογισμικού παραμετροποίησης στον κλάδο αυτοκινήτων Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της Ασφαλιστικής Αγοράς στον Κλάδο Αυτοκινήτων καθώς και οι όλο και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών για ασφάλιση της περιουσίας τους σε μία Εταιρεία η οποία προσφέρει αμεσότητα, αξιοπιστία και πλήρη εξασφάλιση έναντι λογικού ασφαλίστρου, οδήγησε την Εταιρία στην πλήρη αναθεώρηση της τιμολογιακής της πολιτικής στον Κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτων. Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζεται και το έργο εφαρμογής νέου λογισμικού παραμετροποίησης ασφαλίστρων για την υλοποίηση του οποίου θα εργαστεί μία ομάδα υπαλλήλων προερχόμενων από διαφορετικούς χώρους της εταιρίας. Οι κυριότερες παρεμβάσεις του συγκεκριμένου έργου είναι οι εξής: Νέο τιμολόγιο ασφάλισης στα ΕΙΧ και τις μοτοσυκλέτες Επικαιροποίηση καλύψεων και πακέτων ασφάλισης προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες διαφορετικών ομάδων πελατών Νέες διαδικασίες και όροι ασφάλισης

8 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 8 Νέο περιβάλλον εργασίας με την αντικατάσταση του AVIVA από τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή Εισαγωγή νέων παραμέτρων τιμολόγησης με στόχο την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του κινδύνου και δικαιότερη τιμολόγηση της ασφάλισης η οποία θα γίνεται βάση: 1. Μάρκα 2. Μοντέλο 3. Πραγματική ισχύς οχήματος σε KW 4. Περιοχή κυκλοφορίας 5. Αριθμόςζημιών με υπαιτιότητα 6. Ηλικία συνήθους οδηγού 7. Ηλικία 2ου συνήθους οδηγού 8. Ημερομηνία απόκτησης άδειας οδήγησης Οι παραπάνω αλλαγές, αλλά και όσες ακολουθήσουν έχουν ως στόχο την αύξηση των εργασιών και τη διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας του Κλάδου Ασφάλισης Αυτοκινήτων, καθώς και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της Εταιρίας προς τους πελάτες και το Παραγωγικό Δίκτυο. 11) Ανάπτυξη onlineπλατφόρμας Πωλήσεων Η Εθνική Ασφαλιστική ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις και στις συνθήκες ανταγωνισμού που διαμορφώνονται τόσο στην ευρωπαϊκή, όσο και ελληνική αγορά, σχεδιάζει να προχωρήσει στην ανάπτυξη μίας onlineπλατφόρμας πωλήσεων. Μέσω της πλατφόρμας αυτής θα διατίθενται αρχικά τρία προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου. Το έργο αυτό είναι επιβεβλημένο από την πραγματικότητα που εδώ και πολλούς μήνες έχει διαμορφωθεί στην ασφαλιστική αγορά. Επιγραμματικά η σημερινή κατάσταση έχει ως εξής: Στην on-line ασφαλιστική αγορά δραστηριοποιούνται ήδη τρείς μεγάλες ελληνικές εταιρίες και δύο εταιρίες με έδρα την Κύπρο, ενώ αναμένεται η δραστηριοποίηση δύο επιπλέον πολυεθνικών εταιριών. Σημαντικό μέρος των συμβολαίων αυτοκινήτων της εταιρίας που ακυρώνονται, ασφαλίζονται μετέπειτα μέσω internetπράγμα το οποίο σημαίνει σημαντικό κίνδυνο συνολικής απώλειας του χαρτοφυλακίου των πελατών λόγω των επιθετικών τακτικών cross-sellingτου ανταγωνισμού. Η διεθνής πρακτική έχει αποδείξει πως η έλευση on-line ασφάλισης είναι μία μη αναστρέψιμη κατάσταση. Για τους παραπάνω λόγους είναι κατανοητό πως το έργο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο προκριμένου διασφαλίσει την κυρίαρχη θέση της τόσο στην ασφαλιστική αγορά όσο και στην συνείδηση των πελατών της, των οποίων οι ανάγκες συνεχώς μεταβάλλονται.

9 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Στοίχιση-ταίριασμα στόχων έργων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ RISK MANAGEMENT NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ DISASTER RECOVERY ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ (ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ CALL CENTER (ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ) Πίνακας 1: Στοίχιση στόχων-έργων

10 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης(paybackmethod) Η μέθοδος της περιόδου επανείσπραξης είναι σχετικά απλή και τα αποτελέσματα της γίνονται εύκολα κατανοητά. Δείχνειτο χρονικό διάστημαπου απαιτείται για επιστραφεί η επένδυση κεφαλαίου που έγινε για το έργο (Thamhain, 2000). Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φορείς επένδυσης ενδιαφέρονται για την επανείσπραξη του αρχικού κόστους της επένδυσης μέσα σε μια προκαθορισμένη περίοδο. Η περίοδος επανείσπραξης μιας επένδυσης είναι ο αριθμός των ετών λειτουργίας της, στον οποίο αθροιστικά οι ετήσιες καθαρές χρηματικές εισροές ισούνται με το άθροισμα των καθαρών επενδυτικών χρηματικών εισροών στην περίοδο προγραμματισμού ή υλοποίησης της. Ανάλογα με την περίοδο επανείσπραξης του αρχικού κόστους μιας ή περισσότερων εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων, η επιχείρηση εξετάζει την ελκυστικότητα της επένδυσης (Πολύζος 2011). Η μέθοδοςεκτιμά το χρόνο που χρειάζεται για να γίνει απόσβεση της επένδυσης σε ένα έργο, δηλαδή, πόσο χρόνο χρειάζεται ένα έργο να επιφέρει θετικές ταμειακές ροές στην επιχείρηση. Κατά τον καθορισμό της περιόδου αποπληρωμής ενός έργου, πρέπει να γίνει ανάλυση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, με βάση την αρχή της αξίας του χρήματος σε σχέση με το χρόνο. Ο στόχος της ανάλυσης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών είναι να εκτιμηθούν οι χρηματικές δαπάνες και αναμενόμενες ταμειακές εισροές που προκύπτουν από την επένδυση ενός έργου. Όλα τα κόστη ανάπτυξης του έργου αξιολογούνται πριν από την απόφαση για την έναρξη του έργου. Κατόπιν συγκρίνονται με τις αναμενόμενες εισροές του έργου.(pinto, 2010). Εφαρμογή της μεθόδου στα έργα της Εθνικής Ασφαλιστικής Για την αξιολόγηση και την επιλογή των έργων της Εθνικής Ασφαλιστικής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της περιόδου αποπληρωμής. Στην συνάντηση της ομάδας έργου πραγματοποιήθηκε ανάλυση του κόστους επένδυσης και των ταμειακών ροών του κάθε έργου στο χρονικό διάστημα των 5 ετών. Για την καταγραφή της ανάλυσης δημιουργήθηκε ένα πίνακας ο οποίος περιλάμβανε: Τα συνολικά 11 έργα Το κόστος επένδυσης (στο έτος βάσης) Τις ταμειακές ροές για κάθε έτος Τις αθροιστικές ταμειακές ροές για κάθε έτος 1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

11 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 11 2 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 3 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 6 DISASTER RECOVERY ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

12 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 12 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 8 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ CALLCENTER ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 9 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Πίνακας 2: Πίνακας ταμειακών και αθροιστικών ταμειακών ροών

13 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 13 Μετά την απεικόνιση του κόστους επένδυσης και των ταμειακών ροών γίνεται αξιολόγηση του κάθε έργου ανάλογα με το χρόνο αποπληρωμής, Για την εύρεση του χρόνου αποπληρωμής απαιτείται ο τύπος: Συνεπώς για κάθε έργο υπολογίζουμε την χρόνο επανείσπραξης: Διαφημιστική καμπάνια Ρευστοποίηση παγίων Κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων Δημιουργία τμήματος ανάπτυξης δικτύων Λογισμικό διαχείρισης εταιρικών εγγράφων Disaster Recovery Δημιουργία νέου προϊόντος

14 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 14 Αναβάθμιση call center Σεμινάρια Εγκατάσταση και εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας πωλήσεων Εγκατάσταση και εφαρμογή λογισμικού παραμετροποίησης ασφαλίστρων Τα έργα με βάση το χρόνο επανείσπραξης κατατάσσονται ως εξής: ΕΡΓΑ ΕΤΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2,31 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 2,67 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ CALLCENTER 3,14 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 3,20 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 3,25 DISASTER RECOVERY 3,25 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 3,32 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3,65 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3,96 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 3,96 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 4,57 Πίνακας 3: Πίνακας κατάταξης έργων με βάση τη μέθοδο Payback Εξετάζοντας την μέθοδο της περιόδου επανείσπραξης βλέπουμε ότι ο χρόνος απόσβεσης της κάθε επένδυσης ποικίλει για κάθε ένα από τα παραπάνω έργα. Επιλέγουμε τα έργα που έχουν τον ελάχιστο χρόνο αποπληρωμής. Το έργο με μικρότερο χρόνο απόσβεσης είναι το κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων με χρόνο επανείσπραξης τα 2,31 έτη. Παρατηρούμε επιπλέον ότι για την επένδυσηύψους η απόδοση είναι Επομένως η τελική επιλογή σύμφωνα με την μέθοδο Paybackείναι το κλείσιμο μη παραγωγικών και αποδοτικών καταστημάτων λόγω συντομότερης αποπληρωμής καθώς και κερδοφόρας επένδυσης. Η επιλογή συνάδει με το στρατηγικό στόχο της μείωσης του κόστους της Εθνικής Ασφαλιστικής.

15 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 15 Απλοποιημένο μοντέλο βαθμολόγησης Το απλοποιημένο μοντέλο βαθμολόγησης είναι ένα ποιοτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επιλογή έργων με βάση προκαθορισμένα κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής είναι ποικίλουν ανάλογα με το είδος της επιχείρησης(jiang J.J., Klein G., 1999)και μπορεί να είναι: Οικονομικά κριτήρια Κριτήρια κινδύνου Κριτήρια αγοράς Κριτήρια ανθρωπίνων πόρων Τεχνικά κριτήρια Στο απλοποιημένο μοντέλο βαθμολόγησης, κάθε κριτήριο κατατάσσεται ανάλογα με τη σημασία του. Η επιλογή των έργων εκφράζει και την επιθυμία μας να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο ορισμένων κριτηρίων στην απόφασή μας. Για να δώσουμε σκορ στην απλοποιημένη λίστα, εκχωρούμε ένα ειδικό βάρος σε καθένα από τα 5 κριτήρια ως εξής κατά αύξουσα σειρά σημαντικότητας (Jeffrey K. Pinto 2010 ): ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΟΣ Κόστος επένδυσης 1 Απόδοση επένδυσης 2 Κίνδυνος μη ολοκλήρωσης έργου 2 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 2 Χρόνος ολοκλήρωσης 3 Η ειδική βαροδότηση προέκυψε ύστερα από επικοινωνία με τον υπεύθυνο διαχείρισης έργων της Εθνικής Ασφαλιστικής ο οποίος και έδωσε την βάρη με βάση την σημαντικότητα τους. Μετά την βαροδότηση των κριτηρίων ξεκινάει η κατασκευή της απλοποιημένης μεθόδου στην οποία περιλαμβάνονται τα 11 έργα. Στην επόμενη στήλη για κάθε έργο τοποθετούνται τα παραπάνω 5 κριτήρια με το βάρος τους. Σε κάθε κριτήριο δίνεται ένα σκορ από το (1) έως το (3) κατόπιν συμφωνίας με την ομάδα έργου. Τα σκορ που δίνονται είναι κοινά με τα σκορ της checklistκαι είναι χωρισμένα ανάλογα με την σημασία τους σε: Το (1) χαμηλής σημασίας Το (2) μεσαίας σημασίας Το (3) μεγάλης σημασίας Έπειτα, στην επόμενη στήλη τοποθετούμε το γινόμενο των βαρών επί το σκορ και στο τέλος το αθροίζουμε. Το μεγαλύτερο άθροισμα αντιστοιχεί στην καλύτερη εναλλακτική και συνεπώς στην επιλογή του συγκεκριμένου έργου.

16 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 16 Πίνακας απλοποιημένης μεθόδου βαθμολόγησης SIMPLIFIED SCORING MODEL A/A ΕΡΓΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΡΟΣ ΣΚΟΡ B x Σ 1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

17 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 17 6 DISASTER RECOVERY ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ HELP DESK ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Πίνακας 4: Πίνακας απλοποιημένης βαθμολόγησης

18 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 18 Τα έργα με την μεγαλύτερη βαθμολόγηση που προέκυψαν είναι : Επιλογή έργου ΕΡΓΑ ΣΚΟΡ Δημιουργία νέου προϊόντος 25 Κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων 24 Εγκατάσταση και εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας πωλήσεων 22 Διαφημιστική καμπάνια 21 Δημιουργία τμήματος ανάπτυξης δικτύων 20 Disaster Recovery 20 Εγκατάσταση και εφαρμογή λογισμικού παραμετροποίησης ασφαλίστρων 20 ΑναβάθμισηCall center 20 Λογισμικό διαχείρισης εταιρικών εγγράφων 18 Ρευστοποίηση παγίων 17 Σεμινάρια 16 Πίνακας 5: Πίνακας κατάταξης έργων με βάση τηαπλοποιημένη μέθοδο Η εφαρμογή της απλοποιημένης μεθόδου βαθμολόγησης καταδεικνύει το έργο που πρέπει να υλοποιηθεί με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια. Το έργο αυτό είναι: Η δημιουργία νέου προϊόντος: Με την εφαρμογή της μεθόδου αξιολογήθηκε το κόστος επένδυσηςμε σκορ (1) χαμηλής σημασίας διότι το μέγεθος της επένδυσης είναι μεγάλο ( ) αλλά η απόδοση που επιφέρει είναι μεγάλη (εισροές )γεγονός που επιβάλει βαθμολογία (3) υψηλής σημασίας στο κριτήριο της απόδοσης της επένδυσης. Ο κίνδυνος μη ολοκλήρωσης του έργου είναι μεγάλος όπως και το πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών γεγονός που επιφέρει και στα δυο κριτήρια βαθμολογία (3) υψηλής σημασίας. Στον χρόνο ολοκλήρωσης δίνεται σκορ (2) μεσαίας σημασίας διότι σκοπός είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας και όχι τόσο ο χρόνος παράδοσης. Χρονοπρογραμματισμός χαρτοφυλακίου έργων Σε ορισμένες προσεγγίσεις, το χαρτοφυλάκιο θεωρείται ένα μεγάλο έργο, των οποίων οι δραστηριότητες είναι τα μεμονωμένα έργα. Προτεραιότητα μεταξύ των έργων δημιουργείται για λόγους τεχνικούς, στρατηγικής και εξισορρόπησης του χαρτοφυλακίου. Εφόσον τα υποψήφια έργα έχουν οριστεί ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, πρέπει να γίνει προγραμματισμός και να καθοριστούν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε δραστηριότητας(arauzo,pajares, Lopez, Hernandez, 2009). Από τον συνδυασμό της μεθόδου paybackκαι της απλοποιημένης μεθόδου βαθμολόγησης προκύπτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων στο οποίο απεικονίζονται τα 11 έργα με σειρά προτεραιότητας. Η σειρά προτεραιότητας προκύπτει από την αντιστοίχηση του χρόνου αποπληρωμής του έργου και από το σκορ της απλοποιημένης μεθόδου βαθμολόγησης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα έργα με σειρά προτεραιότητας:

19 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 19 ΕΡΓΑ Κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων Δημιουργία νέου προϊόντος Ρευστοποίηση παγίων Αναβάθμιση Callcenter Δημιουργία τμήματος ανάπτυξης δικτύων Διαφημιστική καμπάνια Εγκατάσταση και εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας πωλήσεων Disaster Recovery Εγκατάσταση και εφαρμογή λογισμικού παραμετροποίησης ασφαλίστρων Λογισμικό διαχείρισης εταιρικών εγγράφων Σεμινάρια Πίνακας 6: Πίνακας κατάταξης έργων με βάση το συνδυασμό των δυο μεθόδων

20 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 20 Βιβλιογραφία κεφαλαίου 1. Πολύζος Σ. 2011, Διοίκηση και διαχείριση έργων, μέθοδοι και τεχνικές, Εκδόσεις Κριτική σελ Το κεφάλαιο 7 του βιβλίου του Πολύζου Σ. αναφέρεται και αναλύει τις οικονομικές μεθόδους αξιολόγησης των επενδύσεων. 2. Arauzo J.A., Pajares J., Lopez A., Hernández C., 2009, Project Portfolio Management, selection and scheduling. Bridging the gap between strategy and operations, Multi-project scheduling and resource allocation σελ. 9 [online], [προσπέλαση2/11/2009], διαθέσιμοαπό:http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2009/ pdf Στο άρθρο παρουσιάζεται ο χρονοπρογραμματισμόςπολλαπλών έργων εξαρτώμενος από οικονομικούς παράγοντες και από την στρατηγική της επιχείρησης. 3. Jeffrey K. Pinto, 2010, Achieving Competitive Advantage, Second Edition, Pearson Education, Inc.σελ Το κεφάλαιο 3 του βιβλίου του Pinto K Jeffrey περιγράφει τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους επιλογής των έργων για την κατάρτιση του χαρτοφυλακίου έργων. 4. JiangJ.J., KleinG., 1999, Projectselectioncriteriabystrategicorientation, Information&Management 36, σελ , [online], [προσπέλαση 8/7/2011], διαθέσιμοαπό:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s Το άρθρο αναφέρεται στις μεθόδους επιλογής έργων επιλογής έργων και την επιλογή των κριτηρίων των έργων αυτών. 5. Thamhain, H. J. 2000, Project Evaluation and Selection The Engineering Handbook186 CRC Press LLC Το κεφάλαιο του βιβλίου αναλύει τις οικονομικές μεθόδους αξιολόγησης έργων καθώς επίσης και τις ποιοτικές μεθόδους και προσδιορισμό των κριτηρίων τους.

21 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Μέθοδος του επιτοκίου απόδοσης επί της λογιστικής αξίας της επένδυσης (ROI) Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ένα επενδυτικό έργο γίνεται αποδεκτό όταν το επιτόκιο απόδοσης επί της λογιστικής αξίας είναι μεγαλύτερο από μια προκαθορισμένη απόδοση την οποία απαιτεί η επιχείρηση (Πολύζος, 2011). Ο τύπος που συνήθως χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της μεθόδου είναι: Μέσο ετήσιο επιτόκιο απόδοσης επί της αρχικής αξίας = (Μέσο ετήσιο καθαρό κέρδος)/ (Αρχική αξία επένδυσης) Η επένδυση γίνεται αποδεκτή εφόσον το επιτόκιο απόδοσης είναι μεγαλύτερο από την απόδοση την οποία απαιτεί η επιχείρηση (Πολύζος, 2011). Στην περίπτωση της επιλογής των έργων της Εθνικής Ασφαλιστικής, η ποσοτική αυτή μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την κατάταξη των έργων ως προς την απόδοση της επένδυσης σε βάθος 5 ετών. Το ύψος της κάθε επένδυσης και τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα είναι όμοια με των υπόλοιπων μεθόδων για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα για την τελική επιλογή των έργων από όλα τα μέλη της ομάδας. Αρχικά υπολογίστηκαν τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα και για τα πέντε έτη. Στη συνέχεια, από τα συνολικά έσοδα αφαιρέθηκε το ύψος της επένδυσης. Η διαφορά αυτή διαιρέθηκε με τον αριθμό των ετών (n=5) για τον υπολογισμό του μέσου ετήσιου κέρδους. Το τελικό ποσοστό που προέκυψε από τη διαίρεση του μέσου ετήσιου κέρδους με την αρχική επένδυση είναι και το επιτόκιο απόδοσης επί της λογιστικής αξίας (ReturnonInvestment, ROI). Παράδειγμα υπολογισμού ROIγια το έργο «διαφημιστική καμπάνια»: Σύνολο εσόδων= = Μέσο ετήσιο κέρδος= (σύνολο εσόδων αρχική επένδυση)/ έτη = ( ) / 5= / 5 = ROI = (Μέσο ετήσιο καθαρό κέρδος)/ (Αρχική αξία επένδυσης) = ( / ) = 15,00%. Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της μεθόδου ROI για κάθε έργο φαίνονται στον πίνακα 7. Τα έργα στον πίνακα είναι ταξινομημένα σε φθίνουσα σειρά επιτοκίου απόδοσης επί της λογιστικής αξίας. Από την εφαρμογή της μεθόδου στα 11 έργα προς επιλογή, προκύπτει ότι όλα τα έργα έχουν θετική απόδοση, ωστόσο 4 είναι αυτά που ξεχωρίζουν: 1. το κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων, 2. η ρευστοποίηση παγίων, 3. η δημιουργία τμήματος ανάπτυξης δικτύων και 4. η δημιουργία νέου προϊόντος.

22 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 22 Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι, τα έσοδα στο κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων παρουσιάζονται ως μείωση των εξόδων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. A/A ΕΡΓΟ ΕΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ ΚΑΜΠΑΝΙΑ DISASTER RECOVERY ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡ/ΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΣΟΔΑ CALL CENTER ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ Πίνακας 7: Πίνακας αποτελεσμάτων της μεθόδου ROI ΜΕΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡΔΟΣ ROI 39,20% 29,60% 19,64% 18,01% 15,00% 15,00% 12,35% 11,82% 8,53% 5,26% 2,50%

23 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 23 Μέθοδος της αναλυτικής ιεράρχησης (AHP analyticalhierarchyprocess) Η διαδικασία αναλυτικής ιεράρχησης, εν συντομία ΑΗΡ, είναι μία μέθοδος λήψης αποφάσεων η οποία εγγυάται την καταλληλότητα των βαρών των κριτηρίων και των στόχων (Saaty, 1990). Η ΑΗΡ εφαρμόζεται για την επίλυση αδόμητων προβλημάτων, από απλές προσωπικές αποφάσεις ως σύνθετα προβλήματα επιλογής έργων (Alkhalil, 2002). Γι αυτούς τους λόγους κρίνεται κατάλληλη και για την επιλογή των έργων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Η ΑΗΡ εφαρμόζεται σε 4 βήματα (Pinto, 2010): 1. Κατασκευή ιεραρχίας κριτηρίων και υπο-κριτηρίων 2. Βαροδότηση κριτηρίων 3. Στις συγκρίσεις των έργων ανά δύο 4. Στον υπολογισμό των συνολικών επιδόσεων Επιλογή Κριτηρίων Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Schniederjans και Santhanam 1993;Jiang και Klei 1999;AlKhalil 2002; Carlssonetal. 2007; Patanakul και Milosevic2009; Pinto 2010; Smith-Pereraetal. 2010; Rahmanietal. 2012), η επιλογή των κριτηρίων πρέπει να βασιστεί στους εξής άξονες: 1. Κόστος:Το κόστος είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες επιλογής ενός έργου. Ωστόσο, στην εφαρμογή της ΑΗΡ στη μελέτη περίπτωσης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ για την απόδοση προτεραιοτήτων σε έργα επιλέχθηκε ως κριτήριο κόστους η απόδοση της επένδυσης (ROI) καθώς το κόστος είναι φθίνον κριτήριο και θα μπορούσε να περιπλέξει τα αποτελέσματα. 2. Ρίσκο: Το ρίσκο, επίσης, αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως βασικό κριτήριο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ρίσκο, επειδή ως κριτήριο έχει αρνητική σημασία κατά τη σύγκριση των έργων (π.χ. συγκρίνετε τα έργα 1 & 2 ως προς το ρίσκο), ο μεγαλύτερος βαθμός-επίδοση αντιστοιχεί στο μικρότερο ρίσκο, με άλλα λόγια στη μεγαλύτερη «ασφάλεια». 3. Διατήρηση του μεριδίου της αγοράς: Το έργο θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Ως βασικός στρατηγικός στόχος της επιχείρησης θεωρείται η διατήρηση του μεριδίου αγοράς, η οποία αποτελεί και κριτήριο της ΑΗΡ. 4. Οργανωτική Βελτίωση: προκύπτει από τη βιβλιογραφία αλλά και από τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί. 5. Χρόνος Ολοκλήρωσης: προκύπτει από τη βιβλιογραφία καθώς και από τη ρευστότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο τα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να είναι μικρής διάρκειας. Για τη βαροδότηση των κριτηρίων καθώς επίσης για τις συγκρίσεις ανά δύο των έργων δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε μορφή ΑΗΡ το οποίο παραδόθηκε στο Διευθυντή του Καταστήματος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στη Λάρισα. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται για την ΑΗΡ είναι από το 1 έως το 9 και έχει την εξής ερμηνεία: Τιμή Ερμηνεία 1 Τα κριτήρια α και β είναι το ίδιο σημαντικά 3 Το κριτήριο α είναι ελαφρώς πιο σημαντικό από το β 5 Το κριτήριο α είναι αρκετά πιο σημαντικό από το β 7 Το κριτήριο α είναι πολύ πιο σημαντικό από το β 9 Το κριτήριο α είναι εντελώς πιο σημαντικό από το β

24 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 24 Σύγκριση κριτηρίων Έγιναν 10 συγκρίσεις ανά δύο με σκοπό τη βαροδότηση των κριτηρίων. Οι απαντήσεις του ερωτηθέντος μεταφέρθηκαν σε πίνακα 5χ5. Τα στοιχεία της διαγωνίου είναι ίσα με τη μονάδα καθώς αναφέρονται στη σύγκριση όμοιων κριτηρίων. Τα στοιχεία κάτω από τη διαγώνιο είναι τα αντίστροφα των στοιχείων πάνω από τη διαγώνιο. Τα βάρη προκύπτουν ως ο μέσος όρος των κανονικοποιημένων τιμών για κάθε κριτήριο. Από τον πίνακα 8 προκύπτει ότι πιο σημαντικό κριτήριο θεωρείται η διατήρηση του μεριδίου της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την αντιστοιχία με τους στόχους της επιχείρησης. Ακολουθεί η απόδοση της επένδυσης και η οργανωτική βελτίωση. Σύγκριση κριτηρίων ROI Ρίσκο Διατήρηση μεριδίου αγοράς Οργανωτική Βελτίωση Χρόνος Ολοκλήρωσης Βάρη ROI 1,00 5,00 0,33 3,00 7,00 0,2829 Ρίσκο 0,20 1,00 0,20 0,20 0,50 0,0503 Διατήρηση μεριδίου αγοράς 3,00 5,00 1,00 4,00 5,00 0,4365 Οργανωτική Βελτίωση 0,33 5,00 0,25 1,00 4,00 0,1644 Χρόνος Ολοκλήρωσης 0,14 2,00 0,20 0,25 1,00 0,0658 Πίνακας 8: Σύγκριση κριτηρίων Σύγκριση έργων για κάθε κριτήριο Σε αυτό το μέρος παρατίθενται σε μορφή πίνακα οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου για τα ποιοτικά κριτήρια: ρίσκο, διατήρηση του μεριδίου αγοράς και οργανωτική βελτίωση. Ακόμη, για τα κριτήρια ROI και χρόνος ολοκλήρωσης, δεδομένου ότι είναι ποσοτικά κριτήρια καταγράφονται οι τιμές τους για κάθε έργο και στη συνέχεια υπολογίζονται οι επιδόσεις ως: (τιμή του έργου για το συγκεκριμένο κριτήριο) / (άθροισμα των τιμών όλων των έργων για το συγκεκριμένο κριτήριο). Οι ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν σε αυτό το σημείο ήταν της μορφής: «Ποιο έργο Α ή Β είναι πιο σημαντικό για τη διατήρηση του μεριδίου της αγοράς;» ή «Ποιο έργο ενέχει μικρότερο ρίσκο; Το α ή το β;» Οι αναλυτικοί πίνακες παρουσιάζονται στο παράρτημα, στο τέλος της εργασίας.

25 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 25 Συνοπτικά, σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται οι επιδόσεις όλων των έργων σε όλα τα κριτήρια: Αξιολόγηση έργων Πίνακας επιδόσεων ROI Ρίσκο Διατήρηση Μεριδίου Αγοράς Οργανωτική Βελτίωση Χρόνος Ολοκλήρωσης Συνολικές επιδόσεις ΕΡΓΟ 1 0,2216 0,0180 0,0171 0,0307 0,1754 0,0877 ΕΡΓΟ 2 0,1673 0,1100 0,0230 0,0313 0,0877 0,0738 ΕΡΓΟ 3 0,1110 0,1588 0,2578 0,1902 0,0702 0,1878 ΕΡΓΟ 4 0,1018 0,0460 0,2057 0,0350 0,0877 0,1324 ΕΡΓΟ 5 0,0848 0,0266 0,1148 0,0237 0,0702 0,0840 ΕΡΓΟ 6 0,0848 0,1538 0,0246 0,0504 0,1228 0,0588 ΕΡΓΟ 7 0,0698 0,0742 0,0295 0,1403 0,0702 0,0641 ΕΡΓΟ 8 0,0668 0,2042 0,1221 0,0984 0,1053 0,1056 ΕΡΓΟ 9 0,0482 0,0346 0,0862 0,0515 0,0702 0,0661 ΕΡΓΟ 10 0,0297 0,0884 0,0539 0,2923 0,0526 0,0879 ΕΡΓΟ 11 0,0141 0,0856 0,0651 0,0562 0,0877 0,0517 Πίνακας 9: Αξιολόγηση έργων - Πίνακας επιδόσεων Οι συνολικές επιδόσεις των έργων προκύπτουν ως αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των επιμέρους επιδόσεων των έργων σε κάθε κριτήριο με το βάρος του κάθε κριτηρίου. Επομένως, διαμορφώνεται ο πίνακας των συνολικών επιδόσεων ή αλλιώς της τελικής κατάταξης των έργων. Μεγαλύτερη επίδοση συγκέντρωσε το έργο 3, δηλαδή η δημιουργία του τμήματος ανάπτυξης δικτύων, πράγμα το οποίο είναι επόμενο, αν αναλογιστεί κανείς ότι το πιο σημαντικό κριτήριο είναι η διατήρηση του μεριδίου αγοράς. Ακολουθεί η δημιουργία νέου προϊόντος, η αναβάθμισηcallcenter και το λογισμικό διατήρησης εταιρικών εγγράφων. ΕΡΓΟ 11 ΕΡΓΟ 6 ΕΡΓΟ 7 ΕΡΓΟ 9 ΕΡΓΟ 2 ΕΡΓΟ 5 ΕΡΓΟ 1 ΕΡΓΟ 10 ΕΡΓΟ 8 ΕΡΓΟ 4 0,0517 0,0588 0,0641 0,0661 0,0738 0,0840 0,0877 0,0879 0,1056 0,1324 ΕΡΓΟ 3 0, ,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 Πίνακας 10: Κατάταξη έργων

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ VΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας (α) Η ένταξη των εργαζόμενων στα παραπάνω Επίπεδα προϋποθέτει την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και την ταξινόμησή τους. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

11.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων

11.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 3: Τεχνικές επενδύσεων Ι Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Β. Βασιλειάδης Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # 6: Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 17. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 23. Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό... 63

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 17. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 23. Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό... 63 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..................................................................... 17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή..................................................................... 23 1.1 Επίλυση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 6-11 Ιουλίου 2008 Η διοικητική (αναλυτική) λογιστική αποτελεί σημαντικό παράγοντα συμβολής στη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Η προσέγγιση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ. Όνομα: Επώνυμο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ. Όνομα: Επώνυμο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα: Επώνυμο: Επάγγελμα: Είδος επιχείρησης (σε περίπτωση επιχειρηματία, εμπόρου κλπ), Ημερομηνία γέννησης: / / Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να εκτιμηθούν

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

του Ανθρώπινου υναµικού µε το Πρότυπο ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) School of Economics) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ E-MAIL : CFRAGOS@TEIATH.GR Τηλ..

του Ανθρώπινου υναµικού µε το Πρότυπο ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) School of Economics) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ E-MAIL : CFRAGOS@TEIATH.GR Τηλ.. H Εφαρµογή εικτών Απόδοσης ( K.P.I.) στην αξιολόγηση του Ανθρώπινου υναµικού µε το Πρότυπο της Αναλυτικής Ιεραρχικής ιαδικασίας (A.H.P.) Ο ΗΓΟΣ ΣΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Στέρεες βάσεις για ένα δυνατό ξεκίνημα! H Generali, με το πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Η ΠΟΕΠΠΠ έχοντας γνώσει για τις θέσεις της ΟΠΑΠ σχετικά για τον τρόπο εκμετάλλευσης των slots, αντιμετώπισε και μετέφερε

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα