ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ"

Transcript

1 2013 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ IRR & PROFILE MODELS ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 8/7/2013 8/7/2013

2 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 2 Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύντομη ανασκόπηση της εταιρείας... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή Χαρτοφυλακίου Έργων... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στοίχιση-ταίριασμα στόχων έργων... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης (PaybackMethod) Απλοποιημένο μοντέλο βαθμολόγησης Χρονοπρογραμματισμός χαρτοφυλακίου έργων Βιβλιογραφία κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέθοδος του επιτοκίου απόδοσης επί της λογιστικής αξίας της επένδυσης (ROI) Μέθοδος της αναλυτικής ιεράρχησης (AHP analyticalhierarchyprocess) Συμπεράσματα Βιβλιογραφία κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR) ProfileModels ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέθοδος Καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ) Λίστες έλεγχου (Checklists model) ΒιβλιογραφίαΚεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΗΡ... 49

3 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύντομη ανασκόπηση της εταιρείας Η Εθνική Ασφαλιστική είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς. Η Εθνική Ασφαλιστική ανήκει σε ποσοστό 100% στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ηγείται του μεγαλύτερου και ισχυρότερου Ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Έχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, κατέχοντας τα μεγαλύτερα μερίδια τόσο στον Κλάδο Ζωής, όσο και στους Γενικούς Κλάδους. Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της εταιρίας είναι: Η διενέργεια ασφαλίσεων κατά ζημιών, κάθε είδους και παντός κινδύνου. Η διενέργεια ασφαλίσεων ζωής, κάθε είδους και παντός κινδύνου. Η διενέργεια αντασφαλίσεων κατά ζημιών και αντασφαλίσεων ζωής, καθώς και η εκχώρησή τους. Η ίδρυση ή και συμμετοχή σε επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γενικά. Περιγραφή 1 ης εργασίας Η πρώτη εργασία είχε ως αντικείμενο την δημιουργία του χάρτη στρατηγικής της εθνικής ασφαλιστικής με την βοήθεια της κάρτας ισορροπημένων επιδόσεων. Ο χάρτης στρατηγικής αποτελεί την γραφική απεικόνιση της συνολικής στρατηγικής του οργανισμού. Όλες οι εργασίες βασίστηκαν στην δομή των 5 βασικών διαστάσεων οι οποίες ήταν : Οικονομική διάσταση Πελατειακή διάσταση Εσωτερικές διεργασίες Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Περιγραφή 2 ης εργασίας Η δεύτερη εργασία είχε ως θέμα τη μελέτη περίπτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής πρώτον, κατά την ανάλυση στρατηγικών επιλογών και δεύτερον, κατά την επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάδειξη της στρατηγικής είναι : EFE & IFE ΠΙΝΑΚΑΣ Μήτρα ανταγωνιστικού προφίλ (CPM) SWOT Πίνακας SPACE Πίνακας BCG Πίνακας IE Αποτελέσματα με τη μέθοδο QSPM Μέτα την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των τεχνικών που χρησιμοποιήσαμε, καταλήξαμε σε δύο στρατηγικές από τις οποίες καλούμαστε, σε αυτό το κομμάτι της εργασίας, να αποφασίσουμε, εφαρμόζοντας το εργαλείο της QuantitativeStrategicPlanningMatrix, την καταλληλότερη για εφαρμογή στην Εθνική Ασφαλιστική, εταιρία την οποία εξετάζουμε.εφαρμόζοντας το εργαλείο της QuantitativeStrategicPlanningMatrix είναι φανερό πως η αμυντική στρατηγική είναι αυτή που τελικά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο σκορ βάση της βαροδότησης που έχουμε κάνει και είναι η στρατηγική που τελικά αποφασίζουμε να εφαρμόσουμε στην Εθνική Ασφαλιστική.

4 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Περιγραφή Χαρτοφυλακίου Έργων Η απόφαση που προέκυψε από τη χρήση του εργαλείου της QuantitativeStrategicPlanningMatrix όσον αφορά την Στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής ήταν ότι πρέπει να ακολουθηθεί αμυντική Στρατηγική. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία δεν στοχεύει τόσο στην ανάπτυξη αλλά στην εδραίωση του υπάρχοντος μεριδίου σε μία σταθερή ή συρρικνωμένη αγορά, όπως η ελληνική ασφαλιστική αγορά (Λυμπερόπουλος 1994). Ακολουθώντας αμυντική πολιτική πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην εσωτερική οργάνωση της εταιρίας και σε αυτό το πλαίσιο κινείται και το χαρτοφυλάκιο των έργων της. Έτσι αυτό διαμορφώνεται από τα παρακάτω έργα: 1) Διαφημιστική καμπάνια Το έργο αφορά πενταετές πρόγραμμα διαφήμισης. Η εταιρία αν και σε αμυντική στρατηγική θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία οικονομικών λύσεων στην διαφήμιση που της δίνει η γενικότερη οικονομική συγκυρία, έτσι ώστε να ενισχύσει την συνολική και συνεχή προσπάθεια της εταιρίας να παραμείνει κοντά στους πελάτες της με σύγχρονα μέσα και της διατήρησης του μεριδίου της στην αγορά. Η διαφήμιση θα αφορά προϊόντα Ζωής, Υγείας, Περιουσίας και Επιχειρήσεων. Το έργο θα αναλάβει ο Τομέας Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με τον Τομέα Marketing της Διεύθυνσης Πωλήσεων. 2) Ρευστοποίηση Παγίων Το συγκεκριμένο έργο αφορά πώληση ακινήτων (κτιρίων και οικοπέδων) ιδιοκτησίας της εταιρίας τα οποία θεωρούνται μη εκμεταλλεύσιμα πλέον από την εταιρία. Το έργο είναι πενταετούς διάρκειας και θα γίνει με ευθύνη της Διεύθυνσης Περιουσίας. Οι πωλήσεις θα γίνονται μέσω διενέργειας δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών με κλειστές προσφορές και η εξόφληση των τιμημάτων θα γίνεται είτε ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, είτε με προθεσμιακό διακανονισμό, είτε από το προϊόν δανείου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε ποσοστό όμως μέχρι 75% του τιμήματος της πώλησης, είτε με χρηματοδοτική μίσθωση μέσω της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ LEASINGA.E.» ή άλλης εταιρίας, εφόσον τα ακίνητα αφορούν επαγγελματικά κτίρια. Το έργο αναμένετε να αποφέρει στην εταιρία σημαντικά αποθέματα ρευστότητας. 3) Κλείσιμο μη αποδοτικών Καταστημάτων Αφορά το κλείσιμο διοικητικών καταστημάτων με μικρό αριθμό υπαλλήλων και λίγες αρμοδιότητες, τα οποία μπορούν να εξυπηρετηθούν από μεγαλύτερα Καταστήματα άλλων κοντινών νομών. Ποιο συγκεκριμένα αφορά τα καταστήματα Κοζάνης το οποίο θα απορροφηθεί από το κατάστημα Θεσσαλονίκης, το κατάστημα Χανίων το οποίο θα απορροφηθεί από το κατάστημα Ηρακλείου και το κατάστημα Κορίνθου το οποίο θα απορροφηθεί από το κεντρικό της Αθήνας. Το έργο θα αναλάβει η Διεύθυνση υποκαταστημάτων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προσωπικού και αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε επίπεδο λειτουργικού κόστους αλλά και απελευθέρωση ανθρωπίνων πόρων οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ενίσχυση άλλων διεργασιών της εταιρίας. Οι υπάλληλοι αυτών των Καταστημάτων θα μετακινηθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρίας επιθυμούν παίρνοντας bonusμετεγκατάστασης.

5 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 5 4) Δημιουργία τμήματος ανάπτυξης εργασιών δικτύου Τα τελευταία χρόνια το διοικητικό κομμάτι της εταιρίας έμοιαζε αποκομμένο από τα δίκτυα της. Στην προσπάθεια της εταιρίας να επανέλθει κοντά στα δίκτυά της αποσκοπεί η υλοποίηση του έργου δημιουργίας Τμήματος Ανάπτυξης Εργασιών Δικτύου. Το έργο αφορά την στελέχωση του τμήματος αποκλειστικά από νυν υπαλλήλους της εταιρίας με εκπροσώπηση σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες και την καταγραφή και κατανομή των αρμοδιοτήτων, υπευθυνοτήτων και διαδικασιών. Οι υπάλληλοι του τμήματος θα ασχολούνται αποκλειστικά με θέματα παρακίνησης και υποστήριξης των δικτύων σε οτιδήποτε χρειαστεί καθώς και με την εξεύρεση και δημιουργία νέων συνεργασιών. Το έργο αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και σε επίπεδο εξυπηρέτησης των δικτύων. Το τμήμα θα υπάγεται στην Διεύθυνση Πωλήσεων που θα έχει και την ευθύνη υλοποίησης του έργου. 5) Έργο Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Εγγράφων Το έργο αφορά στη βελτίωση και στη δημιουργία συστήματος κεντρικής διαχείρισης των αρχείων της Εταιρίας με σκοπό: Αποθήκευση αρχείων σε κεντρική Βάση Δεδομένων Ταχύτερη αναζήτησης περιεχομένου Αποτελεσματικότερη διαχείριση ασφαλείας Τήρηση ιστορικού εκδόσεων Δημιουργία ιστοχώρων εργασίας Διευθύνσεων & Τομέων Αυτοματοποίησης διαδικασιών Την ευθύνη της υλοποίησης έχουν η Διεύθυνση Οργάνωσης & Ποιότητας, η Διεύθυνση Πληροφορικής και οι οριζόμενοι διαχειριστές ανά Διεύθυνση. 6) Έργο DISASTERRECOVERYSITE Το Έργο αφορά την ανάπτυξη DISASTER RECOVERY SITE, στο κτίριο της ΕΤΕ στον Αγ. Στέφανο Αττικής.ΤοDISASTERRECOVERYSITE είναι ένα δεύτερο μηχανογραφικό κέντρο, ίδιο ακριβώς με το πρωτεύον μηχανογραφικό κέντρο, το οποίο (SITE) θα λειτουργεί σε περίπτωση καταστροφής του πρωτεύοντος. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις προβλημάτων του κεντρικού εξοπλισμού ή όταν υπάρχει διακοπή λειτουργίας των κεντρικών δικτύων data. Αποβλέπει στην απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών και συστημάτων.το Έργο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό για την αδιάλειπτη λειτουργία του μηχανογραφικού κέντρου της Εταιρίας μας και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της. Η υλοποίηση θα γίνει από τον Τομέα Τηλεπικοινωνιών, τον Τομέα Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πληροφορικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΤΕ και των εταιρειών που υποστηρίζουν τα μηχανογραφικά συστήματα. 7) Δημιουργία νέου προϊόντος Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη Το έργο στοχεύει στην δημιουργία ενός προϊόντος το εγγυάται συμπληρωματικό εισόδημα στον ασφαλισμένο για την συνταξιοδότησή του. Βασικό του χαρακτηριστικό του προϊόντος θα πρέπει να είναι η πολύ μεγάλη ευελιξία, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να έχει πλήθος επιλογών και να προσαρμόζει το

6 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 6 πρόγραμμά του ανάλογα με την εκάστοτε οικονομική του ευχέρεια, τις ανάγκες του, τις προβλέψεις και τον σχεδιασμό για το μέλλον του. Η ευελιξία θα αφορά στην πληρωμή των ασφαλίστρων που το ύψος και η συχνότητά τους θα επιλέγονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Η τελική σύνταξη θα χτίζεται σταδιακά από διαδοχικές αγορές επί μέρους συντάξεων και το αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού θα είναι η αυτονομία των παροχών που θα έχουν πιστωθεί στο πρόγραμμα από τις μελλοντικές πληρωμές ασφαλίστρων, χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό στην εποχή της αβεβαιότητας για τα μελλοντικά εισοδήματα που καταγράφεται σε σχετικές έρευνες ότι αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την αγορά των κλασσικών ασφαλιστικών προγραμμάτων. Το νέο αυτό προϊόν ακολουθεί την στρατηγική που υιοθετεί η εταιρεία προκειμένου να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα από τις πρόσφατες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και να δώσει λύσεις στους πολίτες που αναζητούν συμπλήρωση των συντάξεών τους. Την ευθύνη υλοποίησης του έργου έχει ο Κλάδος Ζωής. 8) Αναβάθμιση Callcenter Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης των Πελατών μας, αλλά και του δυναμικού του Εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Εταιρίας. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία, σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, φροντίζει να αναθεωρεί και να βελτιώνει συνεχώς όλες τις διαδικασίες της. Μετά από μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, εντοπίστηκαν τα σημεία που χρειάζονταν αναθεώρηση όσον αφορά το callcenter της εταιρίας. Αναλυτικά εντοπίστηκαν τα εξής προβλήματα. Δύσκολη επικοινωνία Μη ελεγχόμενη Εξυπηρέτηση Μη μετρήσιμα μεγέθη Χαμένες ανθρωποώρες χωρίς αποτελεσματική εξυπηρέτηση του Πελάτη και Συνεργάτη Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πελατών και των συνεργατών, την κακή εικόνα της Εταιρίας και του Κλάδου και τέλος, την απώλεια πελατολογίου. Με γνώμονα τα παραπάνω θα συγκροτηθεί Ομάδα Έργου, σε συνεργασία με υπαλλήλους όλων των Κλάδων και άλλων υπηρεσιακών ενοτήτων για να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα, να προγραμματίσει τις επόμενες ενέργειες και προχώρησε στην υλοποίηση τους που αφορούν το callcenter. Αναλυτικά. Ορισμός ενός μοναδικού αριθμού επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των Πελατών μας, με συγκεκριμένες επιλογές για κάθε Κλάδο. Εκπαίδευση των ατόμων που στελεχώνουν το callcenter Σχεδιασμός ενός πλήρους εγχειριδίου ερωτήσεων και απαντήσεων για όλα τα θέματα που αφορούν στις ατομικές ασφάλειες Ζωής Σχεδιασμός ενός νέου πληροφοριακού εντύπου για την ενημέρωση των Πελατών μας σχετικά με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται μέσω της Γραμμής Εξυπηρέτησης. Ορισμός σε κάθε Τομέα των Κλάδων διαπιστευμένων ατόμων για την προώθηση και επίλυση θεμάτων που θέλουν περαιτέρω έρευνα Εγκατάσταση δύο τηλεφωνικών γραμμών «ανάγκης» μόνο για τα καταστήματα, για την επείγουσα και άμεση επικοινωνία των υπαλλήλων των καταστημάτων με τους Κλάδους Δέσμευση για τους χρόνους ανταπόκρισης στα αιτήματα με μέγιστο χρόνο τις 24 ώρες Ενημέρωση όλων των υπαλλήλων των Καταστημάτων και προγραμματισμός σε συγκεκριμένους χρόνους ενημερωτικών εκπαιδευτικών συναντήσεων.

7 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 7 Ενημέρωση όλων των υπαλλήλων των Κλάδων για τις νέες διαδικασίες και την τήρηση των δεσμεύσεων. 9) Διενέργεια Σεμιναρίων Α) Τεχνικές Πωλήσεων Ακολουθώντας τις συγκεκριμένες τεχνικές πωλήσεων, επιτυγχάνεται η μέγιστη επικοινωνία των ασφαλιστών καθώς μιλούν την ίδια γλώσσα, κατανοούν τα τι και τα γιατί στις ανησυχίες των πελατών, ανακαλύπτουν τις ανάγκες και τα προβλήματά τους και προτείνουν ιδανικές λύσεις, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τους όποιους δισταγμούς και αντιρρήσεις και κερδίζοντας την ε-μπιστοσύνη των πελατών. Έτσι η εταιρία σκοπεύει στην διενέργεια σεμιναρίων το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται στην διαδικασία της πώλησης (υπαλλήλους, συνεργάτες, υπαλλήλους Ε.Τ.Ε, με σκοπό την εξάσκηση των συμμετεχόντων στις τεχνικές πώλησης και την παρουσίαση τεχνικών αντιμετώπισης των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται στην διαδικασία της πώλησης με κάθε πελάτη Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τρία στάδια εκπαίδευσης: 1. Το βασικό πρόγραμμα με το follow-up 2. Τις ειδικές εφαρμογές και 3. Το εποπτικό πρόγραμμα. Β) Εκπαίδευση στα προϊόντα Η διενέργεια του συγκεκριμένου σεμιναρίων το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται στην διαδικασία της πώλησης (υπαλλήλους, συνεργάτες, υπαλλήλους Ε.Τ.Ε, με σκοπό την εκπαίδευση τους όσον αφορά τα κυριότερα προϊόντα που μπορεί να διαθέσει σήμερα η εταιρία στους πελάτες της με στόχο την καλύτερη προώθηση τους. 10) Έργο λογισμικού παραμετροποίησης στον κλάδο αυτοκινήτων Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της Ασφαλιστικής Αγοράς στον Κλάδο Αυτοκινήτων καθώς και οι όλο και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών για ασφάλιση της περιουσίας τους σε μία Εταιρεία η οποία προσφέρει αμεσότητα, αξιοπιστία και πλήρη εξασφάλιση έναντι λογικού ασφαλίστρου, οδήγησε την Εταιρία στην πλήρη αναθεώρηση της τιμολογιακής της πολιτικής στον Κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτων. Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζεται και το έργο εφαρμογής νέου λογισμικού παραμετροποίησης ασφαλίστρων για την υλοποίηση του οποίου θα εργαστεί μία ομάδα υπαλλήλων προερχόμενων από διαφορετικούς χώρους της εταιρίας. Οι κυριότερες παρεμβάσεις του συγκεκριμένου έργου είναι οι εξής: Νέο τιμολόγιο ασφάλισης στα ΕΙΧ και τις μοτοσυκλέτες Επικαιροποίηση καλύψεων και πακέτων ασφάλισης προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες διαφορετικών ομάδων πελατών Νέες διαδικασίες και όροι ασφάλισης

8 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 8 Νέο περιβάλλον εργασίας με την αντικατάσταση του AVIVA από τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή Εισαγωγή νέων παραμέτρων τιμολόγησης με στόχο την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του κινδύνου και δικαιότερη τιμολόγηση της ασφάλισης η οποία θα γίνεται βάση: 1. Μάρκα 2. Μοντέλο 3. Πραγματική ισχύς οχήματος σε KW 4. Περιοχή κυκλοφορίας 5. Αριθμόςζημιών με υπαιτιότητα 6. Ηλικία συνήθους οδηγού 7. Ηλικία 2ου συνήθους οδηγού 8. Ημερομηνία απόκτησης άδειας οδήγησης Οι παραπάνω αλλαγές, αλλά και όσες ακολουθήσουν έχουν ως στόχο την αύξηση των εργασιών και τη διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας του Κλάδου Ασφάλισης Αυτοκινήτων, καθώς και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της Εταιρίας προς τους πελάτες και το Παραγωγικό Δίκτυο. 11) Ανάπτυξη onlineπλατφόρμας Πωλήσεων Η Εθνική Ασφαλιστική ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις και στις συνθήκες ανταγωνισμού που διαμορφώνονται τόσο στην ευρωπαϊκή, όσο και ελληνική αγορά, σχεδιάζει να προχωρήσει στην ανάπτυξη μίας onlineπλατφόρμας πωλήσεων. Μέσω της πλατφόρμας αυτής θα διατίθενται αρχικά τρία προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου. Το έργο αυτό είναι επιβεβλημένο από την πραγματικότητα που εδώ και πολλούς μήνες έχει διαμορφωθεί στην ασφαλιστική αγορά. Επιγραμματικά η σημερινή κατάσταση έχει ως εξής: Στην on-line ασφαλιστική αγορά δραστηριοποιούνται ήδη τρείς μεγάλες ελληνικές εταιρίες και δύο εταιρίες με έδρα την Κύπρο, ενώ αναμένεται η δραστηριοποίηση δύο επιπλέον πολυεθνικών εταιριών. Σημαντικό μέρος των συμβολαίων αυτοκινήτων της εταιρίας που ακυρώνονται, ασφαλίζονται μετέπειτα μέσω internetπράγμα το οποίο σημαίνει σημαντικό κίνδυνο συνολικής απώλειας του χαρτοφυλακίου των πελατών λόγω των επιθετικών τακτικών cross-sellingτου ανταγωνισμού. Η διεθνής πρακτική έχει αποδείξει πως η έλευση on-line ασφάλισης είναι μία μη αναστρέψιμη κατάσταση. Για τους παραπάνω λόγους είναι κατανοητό πως το έργο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο προκριμένου διασφαλίσει την κυρίαρχη θέση της τόσο στην ασφαλιστική αγορά όσο και στην συνείδηση των πελατών της, των οποίων οι ανάγκες συνεχώς μεταβάλλονται.

9 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Στοίχιση-ταίριασμα στόχων έργων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ RISK MANAGEMENT NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ DISASTER RECOVERY ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ (ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ CALL CENTER (ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ) Πίνακας 1: Στοίχιση στόχων-έργων

10 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης(paybackmethod) Η μέθοδος της περιόδου επανείσπραξης είναι σχετικά απλή και τα αποτελέσματα της γίνονται εύκολα κατανοητά. Δείχνειτο χρονικό διάστημαπου απαιτείται για επιστραφεί η επένδυση κεφαλαίου που έγινε για το έργο (Thamhain, 2000). Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φορείς επένδυσης ενδιαφέρονται για την επανείσπραξη του αρχικού κόστους της επένδυσης μέσα σε μια προκαθορισμένη περίοδο. Η περίοδος επανείσπραξης μιας επένδυσης είναι ο αριθμός των ετών λειτουργίας της, στον οποίο αθροιστικά οι ετήσιες καθαρές χρηματικές εισροές ισούνται με το άθροισμα των καθαρών επενδυτικών χρηματικών εισροών στην περίοδο προγραμματισμού ή υλοποίησης της. Ανάλογα με την περίοδο επανείσπραξης του αρχικού κόστους μιας ή περισσότερων εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων, η επιχείρηση εξετάζει την ελκυστικότητα της επένδυσης (Πολύζος 2011). Η μέθοδοςεκτιμά το χρόνο που χρειάζεται για να γίνει απόσβεση της επένδυσης σε ένα έργο, δηλαδή, πόσο χρόνο χρειάζεται ένα έργο να επιφέρει θετικές ταμειακές ροές στην επιχείρηση. Κατά τον καθορισμό της περιόδου αποπληρωμής ενός έργου, πρέπει να γίνει ανάλυση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, με βάση την αρχή της αξίας του χρήματος σε σχέση με το χρόνο. Ο στόχος της ανάλυσης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών είναι να εκτιμηθούν οι χρηματικές δαπάνες και αναμενόμενες ταμειακές εισροές που προκύπτουν από την επένδυση ενός έργου. Όλα τα κόστη ανάπτυξης του έργου αξιολογούνται πριν από την απόφαση για την έναρξη του έργου. Κατόπιν συγκρίνονται με τις αναμενόμενες εισροές του έργου.(pinto, 2010). Εφαρμογή της μεθόδου στα έργα της Εθνικής Ασφαλιστικής Για την αξιολόγηση και την επιλογή των έργων της Εθνικής Ασφαλιστικής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της περιόδου αποπληρωμής. Στην συνάντηση της ομάδας έργου πραγματοποιήθηκε ανάλυση του κόστους επένδυσης και των ταμειακών ροών του κάθε έργου στο χρονικό διάστημα των 5 ετών. Για την καταγραφή της ανάλυσης δημιουργήθηκε ένα πίνακας ο οποίος περιλάμβανε: Τα συνολικά 11 έργα Το κόστος επένδυσης (στο έτος βάσης) Τις ταμειακές ροές για κάθε έτος Τις αθροιστικές ταμειακές ροές για κάθε έτος 1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

11 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 11 2 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 3 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 6 DISASTER RECOVERY ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

12 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 12 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 8 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ CALLCENTER ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 9 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Πίνακας 2: Πίνακας ταμειακών και αθροιστικών ταμειακών ροών

13 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 13 Μετά την απεικόνιση του κόστους επένδυσης και των ταμειακών ροών γίνεται αξιολόγηση του κάθε έργου ανάλογα με το χρόνο αποπληρωμής, Για την εύρεση του χρόνου αποπληρωμής απαιτείται ο τύπος: Συνεπώς για κάθε έργο υπολογίζουμε την χρόνο επανείσπραξης: Διαφημιστική καμπάνια Ρευστοποίηση παγίων Κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων Δημιουργία τμήματος ανάπτυξης δικτύων Λογισμικό διαχείρισης εταιρικών εγγράφων Disaster Recovery Δημιουργία νέου προϊόντος

14 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 14 Αναβάθμιση call center Σεμινάρια Εγκατάσταση και εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας πωλήσεων Εγκατάσταση και εφαρμογή λογισμικού παραμετροποίησης ασφαλίστρων Τα έργα με βάση το χρόνο επανείσπραξης κατατάσσονται ως εξής: ΕΡΓΑ ΕΤΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2,31 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 2,67 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ CALLCENTER 3,14 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 3,20 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 3,25 DISASTER RECOVERY 3,25 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 3,32 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3,65 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3,96 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 3,96 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 4,57 Πίνακας 3: Πίνακας κατάταξης έργων με βάση τη μέθοδο Payback Εξετάζοντας την μέθοδο της περιόδου επανείσπραξης βλέπουμε ότι ο χρόνος απόσβεσης της κάθε επένδυσης ποικίλει για κάθε ένα από τα παραπάνω έργα. Επιλέγουμε τα έργα που έχουν τον ελάχιστο χρόνο αποπληρωμής. Το έργο με μικρότερο χρόνο απόσβεσης είναι το κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων με χρόνο επανείσπραξης τα 2,31 έτη. Παρατηρούμε επιπλέον ότι για την επένδυσηύψους η απόδοση είναι Επομένως η τελική επιλογή σύμφωνα με την μέθοδο Paybackείναι το κλείσιμο μη παραγωγικών και αποδοτικών καταστημάτων λόγω συντομότερης αποπληρωμής καθώς και κερδοφόρας επένδυσης. Η επιλογή συνάδει με το στρατηγικό στόχο της μείωσης του κόστους της Εθνικής Ασφαλιστικής.

15 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 15 Απλοποιημένο μοντέλο βαθμολόγησης Το απλοποιημένο μοντέλο βαθμολόγησης είναι ένα ποιοτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επιλογή έργων με βάση προκαθορισμένα κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής είναι ποικίλουν ανάλογα με το είδος της επιχείρησης(jiang J.J., Klein G., 1999)και μπορεί να είναι: Οικονομικά κριτήρια Κριτήρια κινδύνου Κριτήρια αγοράς Κριτήρια ανθρωπίνων πόρων Τεχνικά κριτήρια Στο απλοποιημένο μοντέλο βαθμολόγησης, κάθε κριτήριο κατατάσσεται ανάλογα με τη σημασία του. Η επιλογή των έργων εκφράζει και την επιθυμία μας να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο ορισμένων κριτηρίων στην απόφασή μας. Για να δώσουμε σκορ στην απλοποιημένη λίστα, εκχωρούμε ένα ειδικό βάρος σε καθένα από τα 5 κριτήρια ως εξής κατά αύξουσα σειρά σημαντικότητας (Jeffrey K. Pinto 2010 ): ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΟΣ Κόστος επένδυσης 1 Απόδοση επένδυσης 2 Κίνδυνος μη ολοκλήρωσης έργου 2 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 2 Χρόνος ολοκλήρωσης 3 Η ειδική βαροδότηση προέκυψε ύστερα από επικοινωνία με τον υπεύθυνο διαχείρισης έργων της Εθνικής Ασφαλιστικής ο οποίος και έδωσε την βάρη με βάση την σημαντικότητα τους. Μετά την βαροδότηση των κριτηρίων ξεκινάει η κατασκευή της απλοποιημένης μεθόδου στην οποία περιλαμβάνονται τα 11 έργα. Στην επόμενη στήλη για κάθε έργο τοποθετούνται τα παραπάνω 5 κριτήρια με το βάρος τους. Σε κάθε κριτήριο δίνεται ένα σκορ από το (1) έως το (3) κατόπιν συμφωνίας με την ομάδα έργου. Τα σκορ που δίνονται είναι κοινά με τα σκορ της checklistκαι είναι χωρισμένα ανάλογα με την σημασία τους σε: Το (1) χαμηλής σημασίας Το (2) μεσαίας σημασίας Το (3) μεγάλης σημασίας Έπειτα, στην επόμενη στήλη τοποθετούμε το γινόμενο των βαρών επί το σκορ και στο τέλος το αθροίζουμε. Το μεγαλύτερο άθροισμα αντιστοιχεί στην καλύτερη εναλλακτική και συνεπώς στην επιλογή του συγκεκριμένου έργου.

16 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 16 Πίνακας απλοποιημένης μεθόδου βαθμολόγησης SIMPLIFIED SCORING MODEL A/A ΕΡΓΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΡΟΣ ΣΚΟΡ B x Σ 1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

17 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 17 6 DISASTER RECOVERY ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ HELP DESK ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Πίνακας 4: Πίνακας απλοποιημένης βαθμολόγησης

18 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 18 Τα έργα με την μεγαλύτερη βαθμολόγηση που προέκυψαν είναι : Επιλογή έργου ΕΡΓΑ ΣΚΟΡ Δημιουργία νέου προϊόντος 25 Κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων 24 Εγκατάσταση και εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας πωλήσεων 22 Διαφημιστική καμπάνια 21 Δημιουργία τμήματος ανάπτυξης δικτύων 20 Disaster Recovery 20 Εγκατάσταση και εφαρμογή λογισμικού παραμετροποίησης ασφαλίστρων 20 ΑναβάθμισηCall center 20 Λογισμικό διαχείρισης εταιρικών εγγράφων 18 Ρευστοποίηση παγίων 17 Σεμινάρια 16 Πίνακας 5: Πίνακας κατάταξης έργων με βάση τηαπλοποιημένη μέθοδο Η εφαρμογή της απλοποιημένης μεθόδου βαθμολόγησης καταδεικνύει το έργο που πρέπει να υλοποιηθεί με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια. Το έργο αυτό είναι: Η δημιουργία νέου προϊόντος: Με την εφαρμογή της μεθόδου αξιολογήθηκε το κόστος επένδυσηςμε σκορ (1) χαμηλής σημασίας διότι το μέγεθος της επένδυσης είναι μεγάλο ( ) αλλά η απόδοση που επιφέρει είναι μεγάλη (εισροές )γεγονός που επιβάλει βαθμολογία (3) υψηλής σημασίας στο κριτήριο της απόδοσης της επένδυσης. Ο κίνδυνος μη ολοκλήρωσης του έργου είναι μεγάλος όπως και το πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών γεγονός που επιφέρει και στα δυο κριτήρια βαθμολογία (3) υψηλής σημασίας. Στον χρόνο ολοκλήρωσης δίνεται σκορ (2) μεσαίας σημασίας διότι σκοπός είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας και όχι τόσο ο χρόνος παράδοσης. Χρονοπρογραμματισμός χαρτοφυλακίου έργων Σε ορισμένες προσεγγίσεις, το χαρτοφυλάκιο θεωρείται ένα μεγάλο έργο, των οποίων οι δραστηριότητες είναι τα μεμονωμένα έργα. Προτεραιότητα μεταξύ των έργων δημιουργείται για λόγους τεχνικούς, στρατηγικής και εξισορρόπησης του χαρτοφυλακίου. Εφόσον τα υποψήφια έργα έχουν οριστεί ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, πρέπει να γίνει προγραμματισμός και να καθοριστούν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε δραστηριότητας(arauzo,pajares, Lopez, Hernandez, 2009). Από τον συνδυασμό της μεθόδου paybackκαι της απλοποιημένης μεθόδου βαθμολόγησης προκύπτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων στο οποίο απεικονίζονται τα 11 έργα με σειρά προτεραιότητας. Η σειρά προτεραιότητας προκύπτει από την αντιστοίχηση του χρόνου αποπληρωμής του έργου και από το σκορ της απλοποιημένης μεθόδου βαθμολόγησης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα έργα με σειρά προτεραιότητας:

19 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 19 ΕΡΓΑ Κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων Δημιουργία νέου προϊόντος Ρευστοποίηση παγίων Αναβάθμιση Callcenter Δημιουργία τμήματος ανάπτυξης δικτύων Διαφημιστική καμπάνια Εγκατάσταση και εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας πωλήσεων Disaster Recovery Εγκατάσταση και εφαρμογή λογισμικού παραμετροποίησης ασφαλίστρων Λογισμικό διαχείρισης εταιρικών εγγράφων Σεμινάρια Πίνακας 6: Πίνακας κατάταξης έργων με βάση το συνδυασμό των δυο μεθόδων

20 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 20 Βιβλιογραφία κεφαλαίου 1. Πολύζος Σ. 2011, Διοίκηση και διαχείριση έργων, μέθοδοι και τεχνικές, Εκδόσεις Κριτική σελ Το κεφάλαιο 7 του βιβλίου του Πολύζου Σ. αναφέρεται και αναλύει τις οικονομικές μεθόδους αξιολόγησης των επενδύσεων. 2. Arauzo J.A., Pajares J., Lopez A., Hernández C., 2009, Project Portfolio Management, selection and scheduling. Bridging the gap between strategy and operations, Multi-project scheduling and resource allocation σελ. 9 [online], [προσπέλαση2/11/2009], διαθέσιμοαπό:http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2009/ pdf Στο άρθρο παρουσιάζεται ο χρονοπρογραμματισμόςπολλαπλών έργων εξαρτώμενος από οικονομικούς παράγοντες και από την στρατηγική της επιχείρησης. 3. Jeffrey K. Pinto, 2010, Achieving Competitive Advantage, Second Edition, Pearson Education, Inc.σελ Το κεφάλαιο 3 του βιβλίου του Pinto K Jeffrey περιγράφει τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους επιλογής των έργων για την κατάρτιση του χαρτοφυλακίου έργων. 4. JiangJ.J., KleinG., 1999, Projectselectioncriteriabystrategicorientation, Information&Management 36, σελ , [online], [προσπέλαση 8/7/2011], διαθέσιμοαπό:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s Το άρθρο αναφέρεται στις μεθόδους επιλογής έργων επιλογής έργων και την επιλογή των κριτηρίων των έργων αυτών. 5. Thamhain, H. J. 2000, Project Evaluation and Selection The Engineering Handbook186 CRC Press LLC Το κεφάλαιο του βιβλίου αναλύει τις οικονομικές μεθόδους αξιολόγησης έργων καθώς επίσης και τις ποιοτικές μεθόδους και προσδιορισμό των κριτηρίων τους.

21 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Μέθοδος του επιτοκίου απόδοσης επί της λογιστικής αξίας της επένδυσης (ROI) Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ένα επενδυτικό έργο γίνεται αποδεκτό όταν το επιτόκιο απόδοσης επί της λογιστικής αξίας είναι μεγαλύτερο από μια προκαθορισμένη απόδοση την οποία απαιτεί η επιχείρηση (Πολύζος, 2011). Ο τύπος που συνήθως χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της μεθόδου είναι: Μέσο ετήσιο επιτόκιο απόδοσης επί της αρχικής αξίας = (Μέσο ετήσιο καθαρό κέρδος)/ (Αρχική αξία επένδυσης) Η επένδυση γίνεται αποδεκτή εφόσον το επιτόκιο απόδοσης είναι μεγαλύτερο από την απόδοση την οποία απαιτεί η επιχείρηση (Πολύζος, 2011). Στην περίπτωση της επιλογής των έργων της Εθνικής Ασφαλιστικής, η ποσοτική αυτή μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την κατάταξη των έργων ως προς την απόδοση της επένδυσης σε βάθος 5 ετών. Το ύψος της κάθε επένδυσης και τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα είναι όμοια με των υπόλοιπων μεθόδων για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα για την τελική επιλογή των έργων από όλα τα μέλη της ομάδας. Αρχικά υπολογίστηκαν τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα και για τα πέντε έτη. Στη συνέχεια, από τα συνολικά έσοδα αφαιρέθηκε το ύψος της επένδυσης. Η διαφορά αυτή διαιρέθηκε με τον αριθμό των ετών (n=5) για τον υπολογισμό του μέσου ετήσιου κέρδους. Το τελικό ποσοστό που προέκυψε από τη διαίρεση του μέσου ετήσιου κέρδους με την αρχική επένδυση είναι και το επιτόκιο απόδοσης επί της λογιστικής αξίας (ReturnonInvestment, ROI). Παράδειγμα υπολογισμού ROIγια το έργο «διαφημιστική καμπάνια»: Σύνολο εσόδων= = Μέσο ετήσιο κέρδος= (σύνολο εσόδων αρχική επένδυση)/ έτη = ( ) / 5= / 5 = ROI = (Μέσο ετήσιο καθαρό κέρδος)/ (Αρχική αξία επένδυσης) = ( / ) = 15,00%. Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της μεθόδου ROI για κάθε έργο φαίνονται στον πίνακα 7. Τα έργα στον πίνακα είναι ταξινομημένα σε φθίνουσα σειρά επιτοκίου απόδοσης επί της λογιστικής αξίας. Από την εφαρμογή της μεθόδου στα 11 έργα προς επιλογή, προκύπτει ότι όλα τα έργα έχουν θετική απόδοση, ωστόσο 4 είναι αυτά που ξεχωρίζουν: 1. το κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων, 2. η ρευστοποίηση παγίων, 3. η δημιουργία τμήματος ανάπτυξης δικτύων και 4. η δημιουργία νέου προϊόντος.

22 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 22 Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι, τα έσοδα στο κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων παρουσιάζονται ως μείωση των εξόδων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. A/A ΕΡΓΟ ΕΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ ΚΑΜΠΑΝΙΑ DISASTER RECOVERY ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡ/ΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΣΟΔΑ CALL CENTER ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ Πίνακας 7: Πίνακας αποτελεσμάτων της μεθόδου ROI ΜΕΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡΔΟΣ ROI 39,20% 29,60% 19,64% 18,01% 15,00% 15,00% 12,35% 11,82% 8,53% 5,26% 2,50%

23 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 23 Μέθοδος της αναλυτικής ιεράρχησης (AHP analyticalhierarchyprocess) Η διαδικασία αναλυτικής ιεράρχησης, εν συντομία ΑΗΡ, είναι μία μέθοδος λήψης αποφάσεων η οποία εγγυάται την καταλληλότητα των βαρών των κριτηρίων και των στόχων (Saaty, 1990). Η ΑΗΡ εφαρμόζεται για την επίλυση αδόμητων προβλημάτων, από απλές προσωπικές αποφάσεις ως σύνθετα προβλήματα επιλογής έργων (Alkhalil, 2002). Γι αυτούς τους λόγους κρίνεται κατάλληλη και για την επιλογή των έργων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Η ΑΗΡ εφαρμόζεται σε 4 βήματα (Pinto, 2010): 1. Κατασκευή ιεραρχίας κριτηρίων και υπο-κριτηρίων 2. Βαροδότηση κριτηρίων 3. Στις συγκρίσεις των έργων ανά δύο 4. Στον υπολογισμό των συνολικών επιδόσεων Επιλογή Κριτηρίων Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Schniederjans και Santhanam 1993;Jiang και Klei 1999;AlKhalil 2002; Carlssonetal. 2007; Patanakul και Milosevic2009; Pinto 2010; Smith-Pereraetal. 2010; Rahmanietal. 2012), η επιλογή των κριτηρίων πρέπει να βασιστεί στους εξής άξονες: 1. Κόστος:Το κόστος είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες επιλογής ενός έργου. Ωστόσο, στην εφαρμογή της ΑΗΡ στη μελέτη περίπτωσης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ για την απόδοση προτεραιοτήτων σε έργα επιλέχθηκε ως κριτήριο κόστους η απόδοση της επένδυσης (ROI) καθώς το κόστος είναι φθίνον κριτήριο και θα μπορούσε να περιπλέξει τα αποτελέσματα. 2. Ρίσκο: Το ρίσκο, επίσης, αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως βασικό κριτήριο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ρίσκο, επειδή ως κριτήριο έχει αρνητική σημασία κατά τη σύγκριση των έργων (π.χ. συγκρίνετε τα έργα 1 & 2 ως προς το ρίσκο), ο μεγαλύτερος βαθμός-επίδοση αντιστοιχεί στο μικρότερο ρίσκο, με άλλα λόγια στη μεγαλύτερη «ασφάλεια». 3. Διατήρηση του μεριδίου της αγοράς: Το έργο θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Ως βασικός στρατηγικός στόχος της επιχείρησης θεωρείται η διατήρηση του μεριδίου αγοράς, η οποία αποτελεί και κριτήριο της ΑΗΡ. 4. Οργανωτική Βελτίωση: προκύπτει από τη βιβλιογραφία αλλά και από τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί. 5. Χρόνος Ολοκλήρωσης: προκύπτει από τη βιβλιογραφία καθώς και από τη ρευστότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο τα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να είναι μικρής διάρκειας. Για τη βαροδότηση των κριτηρίων καθώς επίσης για τις συγκρίσεις ανά δύο των έργων δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε μορφή ΑΗΡ το οποίο παραδόθηκε στο Διευθυντή του Καταστήματος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στη Λάρισα. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται για την ΑΗΡ είναι από το 1 έως το 9 και έχει την εξής ερμηνεία: Τιμή Ερμηνεία 1 Τα κριτήρια α και β είναι το ίδιο σημαντικά 3 Το κριτήριο α είναι ελαφρώς πιο σημαντικό από το β 5 Το κριτήριο α είναι αρκετά πιο σημαντικό από το β 7 Το κριτήριο α είναι πολύ πιο σημαντικό από το β 9 Το κριτήριο α είναι εντελώς πιο σημαντικό από το β

24 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 24 Σύγκριση κριτηρίων Έγιναν 10 συγκρίσεις ανά δύο με σκοπό τη βαροδότηση των κριτηρίων. Οι απαντήσεις του ερωτηθέντος μεταφέρθηκαν σε πίνακα 5χ5. Τα στοιχεία της διαγωνίου είναι ίσα με τη μονάδα καθώς αναφέρονται στη σύγκριση όμοιων κριτηρίων. Τα στοιχεία κάτω από τη διαγώνιο είναι τα αντίστροφα των στοιχείων πάνω από τη διαγώνιο. Τα βάρη προκύπτουν ως ο μέσος όρος των κανονικοποιημένων τιμών για κάθε κριτήριο. Από τον πίνακα 8 προκύπτει ότι πιο σημαντικό κριτήριο θεωρείται η διατήρηση του μεριδίου της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την αντιστοιχία με τους στόχους της επιχείρησης. Ακολουθεί η απόδοση της επένδυσης και η οργανωτική βελτίωση. Σύγκριση κριτηρίων ROI Ρίσκο Διατήρηση μεριδίου αγοράς Οργανωτική Βελτίωση Χρόνος Ολοκλήρωσης Βάρη ROI 1,00 5,00 0,33 3,00 7,00 0,2829 Ρίσκο 0,20 1,00 0,20 0,20 0,50 0,0503 Διατήρηση μεριδίου αγοράς 3,00 5,00 1,00 4,00 5,00 0,4365 Οργανωτική Βελτίωση 0,33 5,00 0,25 1,00 4,00 0,1644 Χρόνος Ολοκλήρωσης 0,14 2,00 0,20 0,25 1,00 0,0658 Πίνακας 8: Σύγκριση κριτηρίων Σύγκριση έργων για κάθε κριτήριο Σε αυτό το μέρος παρατίθενται σε μορφή πίνακα οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου για τα ποιοτικά κριτήρια: ρίσκο, διατήρηση του μεριδίου αγοράς και οργανωτική βελτίωση. Ακόμη, για τα κριτήρια ROI και χρόνος ολοκλήρωσης, δεδομένου ότι είναι ποσοτικά κριτήρια καταγράφονται οι τιμές τους για κάθε έργο και στη συνέχεια υπολογίζονται οι επιδόσεις ως: (τιμή του έργου για το συγκεκριμένο κριτήριο) / (άθροισμα των τιμών όλων των έργων για το συγκεκριμένο κριτήριο). Οι ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν σε αυτό το σημείο ήταν της μορφής: «Ποιο έργο Α ή Β είναι πιο σημαντικό για τη διατήρηση του μεριδίου της αγοράς;» ή «Ποιο έργο ενέχει μικρότερο ρίσκο; Το α ή το β;» Οι αναλυτικοί πίνακες παρουσιάζονται στο παράρτημα, στο τέλος της εργασίας.

25 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 25 Συνοπτικά, σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται οι επιδόσεις όλων των έργων σε όλα τα κριτήρια: Αξιολόγηση έργων Πίνακας επιδόσεων ROI Ρίσκο Διατήρηση Μεριδίου Αγοράς Οργανωτική Βελτίωση Χρόνος Ολοκλήρωσης Συνολικές επιδόσεις ΕΡΓΟ 1 0,2216 0,0180 0,0171 0,0307 0,1754 0,0877 ΕΡΓΟ 2 0,1673 0,1100 0,0230 0,0313 0,0877 0,0738 ΕΡΓΟ 3 0,1110 0,1588 0,2578 0,1902 0,0702 0,1878 ΕΡΓΟ 4 0,1018 0,0460 0,2057 0,0350 0,0877 0,1324 ΕΡΓΟ 5 0,0848 0,0266 0,1148 0,0237 0,0702 0,0840 ΕΡΓΟ 6 0,0848 0,1538 0,0246 0,0504 0,1228 0,0588 ΕΡΓΟ 7 0,0698 0,0742 0,0295 0,1403 0,0702 0,0641 ΕΡΓΟ 8 0,0668 0,2042 0,1221 0,0984 0,1053 0,1056 ΕΡΓΟ 9 0,0482 0,0346 0,0862 0,0515 0,0702 0,0661 ΕΡΓΟ 10 0,0297 0,0884 0,0539 0,2923 0,0526 0,0879 ΕΡΓΟ 11 0,0141 0,0856 0,0651 0,0562 0,0877 0,0517 Πίνακας 9: Αξιολόγηση έργων - Πίνακας επιδόσεων Οι συνολικές επιδόσεις των έργων προκύπτουν ως αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των επιμέρους επιδόσεων των έργων σε κάθε κριτήριο με το βάρος του κάθε κριτηρίου. Επομένως, διαμορφώνεται ο πίνακας των συνολικών επιδόσεων ή αλλιώς της τελικής κατάταξης των έργων. Μεγαλύτερη επίδοση συγκέντρωσε το έργο 3, δηλαδή η δημιουργία του τμήματος ανάπτυξης δικτύων, πράγμα το οποίο είναι επόμενο, αν αναλογιστεί κανείς ότι το πιο σημαντικό κριτήριο είναι η διατήρηση του μεριδίου αγοράς. Ακολουθεί η δημιουργία νέου προϊόντος, η αναβάθμισηcallcenter και το λογισμικό διατήρησης εταιρικών εγγράφων. ΕΡΓΟ 11 ΕΡΓΟ 6 ΕΡΓΟ 7 ΕΡΓΟ 9 ΕΡΓΟ 2 ΕΡΓΟ 5 ΕΡΓΟ 1 ΕΡΓΟ 10 ΕΡΓΟ 8 ΕΡΓΟ 4 0,0517 0,0588 0,0641 0,0661 0,0738 0,0840 0,0877 0,0879 0,1056 0,1324 ΕΡΓΟ 3 0, ,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 Πίνακας 10: Κατάταξη έργων

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ VΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας (α) Η ένταξη των εργαζόμενων στα παραπάνω Επίπεδα προϋποθέτει την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και την ταξινόμησή τους. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Διοίκηση Έργου Ενότητα 2: Επιλογή Έργων Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ευκαιρία είναι η επένδυσή σας να ακολουθεί ένα μέσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι μια ευκαιριακή νοοτροπία. Γιατί καθετί ευκαιριακό δεν σας εγγυάται το μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου)

Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου) Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου) Η διαδικασία για αξιολόγηση ξεχωριστών δράσεων, έργων ή ομάδων έργων και η επιλογή υλοποίησης μερικών από αυτών, για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

11.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων

11.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία σας, την όρεξη σας για δουλειά, τη δυναμική του concept που σας ενδιαφέρει, εάν σκέφτεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ askoikones.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ askoikones.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ askoikones.gr Ο/Η επισκέπτης/ρια της ιστοσελίδας http://www.askoikones.gr έχει τη δυνατότητα να λάβει μια αρχική γνώμη βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 3: Τεχνικές επενδύσεων Ι Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος αφορούν μια μεγάλη μερίδα των επενδυτών, οι οποίοι αποστρέφονται τον υψηλό κίνδυνο που συνεπάγονται οι μετοχικές επενδύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Β. Βασιλειάδης Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πελάτες και εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ο εσωτερικός πελάτης και η «αλυσίδα αξίας» Ένας εγγυημένος τρόπος επίτευξης ικανοποίησης του πελάτη είναι αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 5: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου A. Στεφανή Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα