ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θέμα: «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Στον Κλάδο της Γαλακτοβιομηχανίας» Επιβλέπων Καθηγητής : Κος ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πτυχιακή Εργασία Επιμέλεια Εργασίας: Παπαπαύλου Στέφανος ( Α.Μ. 9323) Χατζηιωάννης Χαράλαμπος ( Α.Μ. 9248) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ιστορικά Στοιχεία Εταιρειών Βιομηχανία Γάλακτος Δράμας ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε ΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ο Κλάδος της Γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα Ζήτηση στον Κλάδο Προσφορά στον Κλάδο Χρηματοοικονομικές Τάσεις στον Κλάδο ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Γενικά ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ίιοϋιϋιτυ ΚΑΤΙΟδ) Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής ή Γενικής ή Έμμεσης Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας ή Ειδικής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Αμυντικού Διαστήματος ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΟΤίνίΤΥ ΚΑΤΙΟδ) Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Αποθεμάτων (ΙπνθπίοΓγ ΤυΓπανθΓ Κ3ίΙο) Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Απαιτήσεων Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Υποχρεώσεων Λειτουργικός Κύκλος της Επιχείρησης Εμπορικός Κύκλος της Επιχείρησης Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων ~ 2 ~

3 Αριθμοδείκτης Παραγωγικού - Συναλλακτικού Αριθμοδείκτης Εξέλιξης Πωλήσεων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΡΚΟΠΤΆΒΙίίΤΥ ΚΑΤίΟδ) Ι. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικού Κεφαλαίου Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμοδείκτης Αποσβέσεων Παγίων Αριθμοδείκτης Αποσβέσεων Προς Πωλήσεις Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων Αριθμοδείκτης Εξόδων Λειτουργίας Προς Πωλήσεις Αριθμοδείκτης Κάλυψης Επενδύσεων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων Προς Συνολικά Κεφάλαια Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων Προς Ξένα Κεφάλαια Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων Προς Πάγια Αριθμοδείκτης Κυκλοφ. Ενεργητικού Προς Συνολικές Υποχρεώσεις Αριθμοδείκτης Παγίων Προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αριθμοδείκτης Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Εξόδων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Αριθμοδείκτης κατά Μετοχή Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών Μερισματική Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Κάλυψης Καταβαλλόμενων Μερισμάτων Εσωτερική Αξία Μετοχής Ταμειακή Ροή κατά Μετοχή Αριθμοδείκτης Ποσοστού Αυτοχρηματοδότησης Αριθμοδείκτης Διαρκείας Εξόφλησης Επενδύσεων Απόσβεση σε Μετοχή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙ - ΚΡΙ Α.Ε ~ 3 ~

4 4.1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ίιοϋιϋίτυ ΚΑΤίΟδ) Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής ή Γενικής ή Έμμεσης Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας ή Ειδικής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Αμυντικού Διαστήματος ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΟΤίνίΤΥ ΚΑΤΙΟδ) Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Αποθεμάτων (ίπνθπίογγ ΙυΓπανθΓ Κ3ίΙο) Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Απαιτήσεων Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Υποχρεώσεων Λειτουργικός Κύκλος της Επιχείρησης Εμπορικός Κύκλος της Επιχείρησης Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Παραγωγικού - Συναλλακτικού Αριθμοδείκτης Εξέλιξης Πωλήσεων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΡΚΟΠΤΑΕΙίΙΤΥ ΚΑΤΙΟδ) Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικού Κεφαλαίου Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμοδείκτης Αποσβέσεων Παγίων Αριθμοδείκτης Αποσβέσεων Προς Πωλήσεις Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων Αριθμοδείκτης Εξόδων Λειτουργίας Προς Πωλήσεις Αριθμοδείκτης Κάλυψης Επενδύσεων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων Προς Συνολικά Κεφάλαια Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων Προς Ξένα Κεφάλαια Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων Προς Πάγια...69

5 Αριθμοδείκτης Κυκλοφ. Ενεργητικού Προς Συνολικές Υποχρεώσεις Αριθμοδείκτης Παγίων Προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αριθμοδείκτης Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Εξόδων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Αριθμοδείκτης κατά Μετοχή Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών Μερισματική Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Κάλυψης Καταβαλλόμενων Μερισμάτων Εσωτερική Αξία Μετοχής Ταμειακή Ροή κατά Μετοχή Αριθμοδείκτης Ποσοστού Αυτοχρηματοδότησης Αριθμοδείκτης Διαρκείας Εξόφλησης Επενδύσεων Απόσβεση σε Μετοχή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ενικά Συμπεράσματα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...89 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε. ( ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ( ) 5

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο χώρος της χρηματοοικονομικής παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια ως απόρροια των μεταβολών στο παγκόσμιο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσα στο νέο πλαίσιο που σταδιακά διαμορφώνεται, η επίτευξη εύρυθμης χρηματοοικονομικής λειτουργίας είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση και οργανισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του. Η αυξανόμενη όμως πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων της χρηματοοικονομικής επιστήμης καθιστά αναγκαία, όχι μόνο τη θεωρητική εμβάθυνση στη φύση και την έννοια των προβλημάτων αυτών, αλλά πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη συγκεκριμένων μεθοδολογιών για την αντιμετώπισή τους μέσα σε ορθολογικά, ρεαλιστικά και επιστημονικά πλαίσια. Μέσα στο δυναμικό αυτό περιβάλλον όλοι μας, ανάλογα με το ρόλο τον οποίο διαδραματίζουμε και ανάλογα με τις γνώσεις ή την αναλυτική μας σκέψη καλούμαστε καθημερινά να διαμορφώσουμε άποψη για τα γενόμενα στο επιχειρηματικό περιβάλλον και ορισμένοι από εμάς να λάβουμε αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν λιγότερο ή περισσότερο την οικονομική μας δύναμη. Η χρηματοοικονομική ανάλυση ως εργαλείο διεξαγωγής βασικής μικροοικονομικής έρευνας μας δίνει τη δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις ιδιότητες των επιχειρήσεων και μέσα από αυτά να οδηγηθούμε στη λήψη επιχειρηματικών/ επενδυτικών αποφάσεων. Βέβαια, η χρηματοοικονομική ανάλυση απαιτεί συγκροτημένη και αναλυτική δουλειά προκειμένου τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν να απορρέουν από τον ορθό συνδυασμό χρηματοοικονομικών δεδομένων και συνεπώς να αντανακλούν όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγματική κατάσταση. 6

7 Μέσα από την παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε επιλεγμένα θεωρητικά στοιχεία, που άπτονται του τομέα της χρηματοοικονομικής και πιο συγκεκριμένα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επιχειρήσεων. Στόχος είναι να προβούμε στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε. και ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε., με χρήση των σημαντικότερων από τους αριθμοδείκτες και εν συνεχεία στην συγκριτική ανάλυση των ανωτέρω εταιρειών με χρονικό ορίζοντα πέντε ετών ( ). Η εφαρμογή των δεικτών αυτών θα πραγματοποιηθεί με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιρειών, τα οποία θα αντλήσουμε από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις αυτών, δηλαδή τον ισολογισμό δωδεκάμηνης χρήσης, τον πίνακα αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης κερδών. Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι: Να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ανάλυσης των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Να εξεταστεί η πορεία της ελληνικής μεταποίησης και ειδικότερα του κλάδου τροφίμων όπου δραστηριοποιούνται οι εξεταζόμενες γαλακτοβιομηχανίες. Να εξεταστούν οι επιδόσεις και οι προοπτικές του κλάδου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα. 7

8 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Βιομηχανία Γ άλακτος Δράμας ΝΕΟΓ ΑΛ Α.Ε. Η Βιομηχανία Γάλακτος Δράμας "ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε., ιδρύθηκε στη Δράμα το 1964 από έναν συνεταιρισμό αγελαδοτρόφων με σκοπό να επεξεργάζεται και να διαθέτει το γάλα τους και αποτελεί μία από τις πρώτες γαλακτοβιομηχανίες της Βορείου Ελλάδος. Αργότερα συμμετείχαν και άλλοι συνεταιρισμοί μέσω της Ένωσης Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών Δράμας - Καβάλας και αφού πέρασε από διάφορες φάσεις ιδιοκτησιακού καθεστώτος, κατέληξε το 1992 κατά 100% στην ιδιοκτησία της Ένωσης Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών Δράμας - Καβάλας, που παρέμεινε και μοναδικός μέτοχος της μέχρι το Το 1997, έτος σταθμός για την εταιρία, ξεκινά με ένα νέο δυναμικό διοικητικό συμβούλιο ο πλήρης εκσυγχρονισμός της εταιρίας τόσο σε υποδομές όσο και σε δομές με κύριο στόχο την δημιουργία μιας σύγχρονης βιομηχανίας γάλακτος. Το 1999 η Ένωση Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών Δράμας - Καβάλας ανοίγει το μετοχικό της κεφάλαιο και εισέρχονται σε αυτό σε πρώτη φάση οι συμβεβλημένοι παραγωγοί γάλακτος της εταιρείας με ποσοστό της τάξεως του 18%, σε δεύτερη φάση οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας με ποσοστό 12% και σε τρίτη φάση εξασφαλίζεται η συμμετοχή των πελατών της. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι συντελεστές της αλυσίδας παραγωγή- μεταποίηση-διάθεση συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων της εταιρίας με κύριο μέτοχο την Ένωση Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών Ν. Δράμας-Καβάλας.Η εταιρία παραλαμβάνει καθημερινά αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα από την ζώνη γάλακτος που βρίσκεται στο λεκανοπέδιο Δράμας και συγκεκριμένα από τους νομούς Δράμας και Καβάλας. Η παραλαβή της πρώτης ύλης τόσο του αγελαδινού όσο και του αιγοπρόβειου γάλακτος γίνεται από το ιδιόκτητο δίκτυο παραλαβής της εταιρίας το οποίο αποτελείται από ένα σύγχρονο στόλο επτά βυτίων παραλαβής γάλακτος. Η διανομή των παραγόμενων προϊόντων γίνεται επίσης από το ιδιόκτητο δίκτυο διανομής της εταιρίας το οποίο αποτελείται από ένα σύγχρονο στόλο πενήντα περίπου φορτηγών ψυγείων. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία έχει πλήρη έλεγχο πέραν την πρώτης ύλης και των προϊόντων διανομής και της ίδιας της διαδικασίας. 8

9 «Το μεγάλο όπλο της επιχείρησης είναι η πρώτη ύλη, η οποία είναι τοπική, απόλυτα ελεγχόμενη και άριστης ποιότητας. Είναι φιλοσοφία της να μην κάνει εισαγωγή όχι μόνο από το εξωτερικό αλλά ούτε από άλλες περιοχές, όπου δεν μπορεί να ελέγξει το ζωικό κεφάλαιο από το οποίο παράγεται η πρώτη ύλη», επισημαίνει ο κ. Σεβαστίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΝΕΟΓΑΛ. Η ΝΕΟΓΑΛ διαθέτει τα προϊόντα της στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης και Αττικής. Στην Αθήνα η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της σε νοσοκομειακά ιδρύματα με τα οποία έχει υπογράψει συμβάσεις και σε κάποια καταστήματα λιανικής (η πώληση είναι περιορισμένη). Στη Θεσσαλονίκη η επιχείρηση διαθέτει φρέσκο παστεριωμένο γάλα στα 5υρθ^η^^Κθί ^^^^θίου^ και σε μικρότερα σημεία πώλησης. Η ενισχυμένη παρουσία της στους νομούς Δράμας και Καβάλας φαίνεται και από τα μερίδια αγοράς της. Το μερίδιο στο νομό Δράμας στο φρέσκο γάλα κυμαίνεται μεταξύ του 85% και του 88%, στο νομό Καβάλας είναι 70%, ενώ μικρότερα είναι τα μερίδιά της στους νομούς Ροδόπης, Ξάνθης, Σερρών και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα δεν κατέχει σημαντικά μερίδια αγοράς καθώς εκεί κυριαρχούν οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου και η παρουσία της είναι ακόμη μικρή. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα πάνω από 140 εργαζόμενους, προσφέροντας κοινωνικό έργο στη τοπική αγορά εργασίας. Η επιχείρηση από το 1998 έως σήμερα έχει ολοκληρώσει επενδύσεις συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν: 1. Τον πλήρη εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων (έχουν γκρεμιστεί όλες οι παλιές κτιριακές εγκαταστάσεις και στην θέση τους έχουν κτιστεί υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις που πληρούν όλους τους ευρωπαϊκούς και ελληνικούς κανονισμούς). 2. Τον πλήρη εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορά όλες τις γραμμές παραγωγής τόσο των γαλακτοκομικών προϊόντων (γάλα, γιαούρτια, ξινόγαλο και κακάο) όσο και των τυροκομικών προϊόντων (μαλακά και ημίσκληρα τυριά). Η εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙδΟ 9001 : 2008 και ΕΛΟΤ ΕΝ ΙδΟ : 2005, ενώ παράλληλα διασφαλίζει το περιβάλλον με την εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙδΟ : 2004 Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας είναι ο Κος Σεβαστίδης Χριστόφορος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός που είναι ταυτόχρονα και ο μεγαλύτερος προμηθευτής 9

10 αγελαδινού γάλακτος της εταιρίας που σε συνεργασία με το αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό της εταιρίας διαμόρφωσε το κλίμα για την λήψη όλων των αποφάσεων σταθμών για την εταιρία και συγχρόνως τις υλοποίησε αναμορφώνοντας μια εταιρία που είχε φθίνουσα πορεία. Έτσι έχει δημιουργηθεί μια σύγχρονη βιομηχανία γάλακτος που ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, αποδεικνύοντας συγχρόνως, ότι το συνεταιριστικό κίνημα μπορεί να έχει προοπτικές, αρκεί να υπάρχει η βούληση, οι κατάλληλοι άνθρωποι και η διάθεση για σκληρή δουλειά Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Γιώργος Τσινάβος, ιδρυτής της εταιρίας, ανοίγει ένα μικρό ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες που παράγει και διαθέτει παγωτά και είδη ζαχαροπλαστικής στην πόλη. Οι πρώτες διανομές παγωτού γίνονταν με πλανόδιους πωλητές και ειδικά χειροκίνητα καροτσάκια που είχαν ως ψυκτικό μέσο τον πάγο και το αλάτι. Τα παγωτά ΚΡΙ-ΚΡΙ και ιδιαίτερα το Κασάτο ένα "ιδιαίτερο" παγωτό βασισμένο στο πρόβειο γάλα με πολύ πλούσια γεύση, αρχίζουν να αποκτούν φήμη και εκτός των ορίων των Σερρών. Το 1963 αρχίζουν να τοποθετούνται τα πρώτα ηλεκτρικά ψυγεία με παγωτά στην αγορά των Σερρών. Το 1968 οι εγκαταστάσεις μεταφέρονται σε νέους ιδιόκτητους χώρους και το 1971 η εταιρεία αποκτά την πρώτη αυτόματη γραμμή παραγωγής παγωτού που σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής. Το 1987 κατασκευάζεται το εργοστάσιο της ΚΡΙ ΚΡΙ με παραγωγικές μονάδες παγωτού και γιαουρτιού και ταυτόχρονα δημιουργείται στην Ξάνθη η πρώτη αποκλειστική αντιπροσωπία παγωτού εκτός του Νομού Σερρών. Το 1991 ξεκινά η παραγωγή και διάθεση παραδοσιακού πρόβειου και αγελαδινού γιαουρτιού από φρέσκο γάλα του νομού Σερρών που κερδίζει τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ξεκινά και η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρίας με στόχο τη Βαλκανική Αγορά και συγκεκριμένα την Π.Γ.Δ.Μ. Το 1996 δημιουργείται το υποκατάστημα της ΚΡΙ ΚΡΙ Α. Ε. στην Αθήνα στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης του εμπορικού της δικτύου και της επέκτασής της στην Αγορά της Αττικής. Το 1997 μπαίνει σε εφαρμογή τριετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1.9 δις. δρχ. που αφορά σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για την αύξηση και βελτίωση της παραγωγής των προϊόντων ΚΡΙ-ΚΡΙ. Το 1998 ολοκληρώνεται η κατασκευή αυτόνομου εργοστασίου παραγωγής γιαουρτιού. 10

11 Το 2000 λανσάρεται η πολύ επιτυχημένη σειρά ΣΠΙΤΙΚΟ, γιαούρτι σε οικογενειακή συσκευασία 1 Κ9 σε λευκό και με γεύση φρούτων, που διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα προϊόντα γιαουρτιού στην αγορά, κερδίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και γίνεται ο πρωταγωνιστής στην αγορά της οικογενειακής συσκευασίας πανελλαδικά. Το 2002 η ΚΡΙ ΚΡΙ κάνει ένα ακόμα βήμα μπαίνοντας στην αγορά του Φρέσκου Γάλακτος. Το Φρέσκο Γάλα ΚΡΙ ΚΡΙ, με πλούσια γεύση και υψηλή διαθρεπτική αξία αποκτά ηγετική θέση στην τοπική αγορά των Σερρών. Το 2003 είναι η ημερομηνία σταθμός για την εταιρία καθώς εισάγεται στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. και ταυτόχρονα προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Με τα κεφάλαια που αντλεί από την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. προχωρεί σε επενδύσεις που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και σε ενδυνάμωση του δικτύου διανομής και πωλήσεων. Το 2004 η ΚΡΙ ΚΡΙ εμπλουτίζει την γκάμα των προϊόντων της με τη νέα σειρά γιαουρτιού Γιαούρτι Σερρών ΚΡΙ ΚΡΙ σε δύο τύπους: αγελάδος και στραγγιστό, που παράγεται μόνο από ολόφρεσκο γάλα ημέρας, το οποίο συλλέγεται αποκλειστικά από επιλεγμένες κτηνοτροφικές μονάδες του νομού Σερρών. Οι επιτυχίες του χθες οδηγός για το αύριο. Από το 1954 έως και σήμερα σταθερή αποστολή της εταιρίας είναι η προσφορά στο καταναλωτικό κοινό, μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με πλούσια γεύση, υψηλή διατροφική αξία και ξεχωριστή ποιότητα, χρησιμοποιώντας πάντοτε τις καλύτερες πρώτες ύλες σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής. Σήμερα η ΚΡΙ-ΚΡΙ έχει αναπτύξει το δίκτυο της σε περισσότερους από 35 νομούς της χώρας και στοχεύει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις αναπτυξιακές της προοπτικές, τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Οι πωλήσεις της στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν κατά το έτος 2011 περίπου στο 19,00% των συνολικών πωλήσεων, με την εξαγωγική δρααστηριότητα της ΚΡΙ-ΚΡΙ να έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες από 10 χώρες στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Δανία, η Γερμανία και η Ιταλία καθώς και στη Μέση Ανατολή. Πρόσφατα η ΚΡΙ-ΚΡΙ συνεχίζοντας την επέκταση της παρουσίας της στις ξένες αγορές, εισήλθε στην αγορά της Ολλανδίας, τοποθετώντας τα γιαούρτια της στα καταστήματα της αλυσίδας λιανεμπορίου ΑίόθΓί ΗθΙ]Π. Χάρη στην συνεπή προς την αποστολή της στρατηγική, η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των οικονομικών της μεγεθών και κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρίες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. 11

12 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2.1. Ο κλάδος της ναλακτοβιομηνανίας στην Ελλάδα: Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων κατέχει σημαντική θέση στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων, καθώς περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες ειδών διατροφής της χώρας, οι οποίες δαπανούν σημαντικά κονδύλια για νέες επενδύσεις και εκσυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων μονάδων τους. Στον εξεταζόμενο κλάδο δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων, οι περισσότερες των οποίων είναι μικρού μεγέθους με χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα. Οι μεγάλες βιομηχανίες διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, οργανωμένο δίκτυο διανομής και προσφέρουν στην αγορά ποικιλία προϊόντων. Αντίθετα, οι μικρές παραγωγικές μονάδες εξαιτίας της έλλειψης πόρων αλλά και γενικότερων δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, λειτουργούν σε περιορισμένη κλίμακα και καλύπτουν κυρίως τη γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται. Ο κλάδος συμπληρώνεται από έναν αξιόλογο αριθμό εταιρειών, οι οποίες πραγματοποιούν εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων και εντάσσονται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής. Βασικό σημείο αναφοράς του κλάδου είναι το γεγονός ότι το σύνολο της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής αγελαδινού γάλακτος καθορίζεται από το καθεστώς των ποσοστώσεων Ζήτηση στον κλάδο Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αποτελούν βασικό είδος διατροφής και η ζήτηση τους παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ελαστικότητα ως προς την τιμή και το διαθέσιμο εισόδημα. Η στροφή των καταναλωτών σε υγιεινότερους τρόπους διατροφής, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και του διαθέσιμου εισοδήματος ενίσχυσαν τη συνολική κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδικότερα των προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Παρατηρείται αύξηση της ζήτησης ορισμένων προϊόντων όπως για παράδειγμα το φρέσκο γάλα και το γιαούρτι και των προϊόντων με χαμηλά λιπαρά. 12

13 2.3. Προσφορά στον κλάδο Η διάρθρωση της εγχώριας αγοράς, περιλαμβάνει ορισμένες μεγάλου μεγέθους βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν σημαντικό μέρος της συνολικής αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων παραγωγικών μονάδων, οι οποίες καλύπτουν σημαντικό μέρος της συνολικής αγοράς στην οποία εντάσσονται. Οι πρώτες έχουν δημιουργήσει σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και παράλληλα οργανωμένο και ευρύτατο δίκτυο διανομής, μέσω του οποίου διαθέτουν τα προϊόντα τους σε ολόκληρη σχεδόν την ελληνική επικράτεια, ενώ αντίθετα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων, διαθέτουν χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα. Εκτός από τον παραγωγικό τομέα, ο κλάδος, περιλαμβάνει αρκετές μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής και διαθέτουν κυρίως «επώνυμα» γαλακτοκομικά προϊόντα, Αρκετές από αυτές καλύπτουν σημαντικό μέρος της συνολικής αγοράς γαλακτοκομικών, κυρίως γάλακτος εβαπορέ και μακράς διαρκείας, βουτύρου και κρέμας γάλακτος, ενώ ορισμένες διατηρούν άμεσες και έμμεσες σχέσεις με πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου. Δεδομένου ότι ο κλάδος παρουσιάζει σημαντική ομοιογένεια μεταξύ των εταιρειών, στην αλυσίδα της διανομής των προϊόντων εμπλέκονται τοπικοί αντιπρόσωποι, καθώς και οι επιχειρήσεις διανομών με τοπικά ή ευρύτερα δίκτυα διανομής Χρηματοοικονομικές τάσεις στον κλάδο Σύμφωνα με την έρευνα της ΗθΙΐ35ί3ί, τα συνολικά έσοδα 83 παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων για την περίοδο παρουσιάζουν αύξηση κατά 5,4% ανερχόμενα σε 2,4 δισ. ευρώ κατ έτος. Η εικόνα της ανόδου αφορά στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων (64 από τις 83), με το μέσο ρυθμό αύξησης ανά επιχείρηση να εκτιμάται στο 11 %. Οι μικρότερες επιχειρήσεις του δείγματος αναπτύσσονται ταχύτερα, καθώς τα συνολικά έσοδα των 12 μεγαλύτερων επιχειρήσεων (άνω των 50 εκ. ευρώ) αυξάνουν κατά 4,7% το 2006 έναντι 8,8% στις 53 επιχειρήσεις με έσοδα από 3 εκ. έως 50 εκ. ευρώ. Τα κέρδη στον κλάδο ακολουθούν ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης στο 3,9% ανά επιχείρηση, με συνέπεια η μέση τιμή του καθαρού περιθωρίου να ~ 13 ~

14 υποχωρεί στο 2% το από 2,5% την περασμένη πενταετία. Σημαντικότερο πλήγμα δέχονται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς το σταθμισμένο βάσει μεγέθους περιθώριο υποχωρεί στο 1,3% για την εν λόγω περίοδο από 3,9% το Πάντως, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διατηρείται σταθερή, στο 8,6% κυρίως λόγω της μικρής ενίσχυσης της μέσης μόχλευσης των ιδίων κεφαλαίων (στο 2,5 από 2,2). 14

15 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 3.1. Γενικά Ανάμεσα στα διάφορα μέσα ελέγχου και μετρήσεως της λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης σημαντική θέση κατέχουν οι Αριθμοδείκτες, οι οποίοι εκφράζουν λογικές σχέσεις, ενδεικτικές της αξίας δύο βασικών χαρακτηριστικών που διέπουν τη λειτουργία της: (1) τη διαχείριση και (2) την εκμετάλλευσή της. Οι Αριθμοδείκτες υπολογίζονται με στοιχεία τα οποία έχουν σαν πηγή τις λογιστικές καταστάσεις όπου αυτά εμφανίζονται σύμφωνα με τις Γενικώς Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές και αφού πρώτα μετρηθούν και υπολογιστούν σαν μεγέθη από το Λογιστήριο της αντίστοιχης επιχείρησης. Επιχειρώντας να αποδώσουμε έναν δόκιμο όρο σε αυτό που καλείται αριθμοδείκτης θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής: Αριθμοδείκτης είναι η απλή μαθηματική έκφραση της σχέσεως ενός μεγέθους, του Ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσης, προς ένα άλλο και μπορεί να εκφραστεί είτε ως πηλίκο, είτε ως λόγος, είτε τέλος ως ποσοστό επί τοις εκατό. 15

16 Σκοπός των αριθμοδεικτών είναι να τροφοδοτούν τη σύγχρονη επιχείρηση με πολύτιμες πληροφορίες για την εν γένει πορεία της ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ίίοϋίϋίτυ ΡΛΤίΟδ) Οι Αριθμοδείκτες μέτρησης της ρευστότητας δείχνουν τη δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στην κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της, ρευστοποιώντας για κάθε αριθμοδείκτη κάποια στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής ή Γενικής Ρευστότητας ή Έμμεσης Ρευστότητας Ο Αριθμοδείκτης της έμμεσης (ή γενικής ή κυκλοφοριακής) ρευστότητας δείχνει κατά πόσο η επιχείρηση μπορεί να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, εάν ρευστοποιήσει όλα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού (Αποθέματα, Απαιτήσεις, Χρεόγραφα, Διαθέσιμα). Έτσι ο αριθμοδείκτης είναι ο ακόλουθος: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ «Κυκλοφορούν» Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού , ,69 = 2, , , , ,72 = 3, , , , ,72 = 4, , , , ,16 = 5, , ,50 16

17 , ,45 = 5, , , Ι.2. Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας ή Ειδικής Ρευστότητας Ο Αριθμοδείκτης της άμεσης (ή ειδικής) ρευστότητας δείχνει κατά πόσο η επιχείρηση, εάν ρευστοποιήσει τα πλέον ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού της (Χρεόγραφα και Απαιτήσεις, αφαιρώντας όμως τα Γραμμάτια σε καθυστέρηση και τους Επισφαλείς πελάτες), μπορεί να αντεπεξέλθει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Έτσι ο Αριθμοδείκτης είναι ο ακόλουθος: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ , , ,69 = 1, , , , , , ,72 = 2, , , , , , ,72 = 2, , , , , , ,16 = 2, , , , , , ,45 = 3, , , ,40 Διαθέσιμα + Ευχερούς Ρευστοποιήσεως Στοιχεία του Ενεργητικού + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Προκαταβολές Πελατών + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού - Προεισπραχθέντα Έσοδα 17

18 3.2.Ι.3. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Ο Αριθμοδείκτης της ταμειακής ρευστότητας δείχνει κατά πόσο η επιχείρηση μπορεί να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα ταμειακά και τα ισοδύναμα ταμειακά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού (Διαθέσιμα και Χρεόγραφα). Διαθέσιμα + Χρεόγραφα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Προκαταβολές Πελατών + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού - Προεισπραχθέντα Έσοδα , ,58 = 1, , , , , ,58 = 2, , , , , ,58 =2, , , , , , , , ,50 =2, , , , , ,40 =3, Ι.4. Αριθμοδείκτης Αμυντικού Διαστήματος Ο Αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει την χρονική περίοδο (ημέρες) για την οποία η επιχείρηση μπορεί να καλύψει (αντιμετωπίσει) τις λειτουργικές της δαπάνες, εάν ρευστοποιήσει τα στοιχεία του ενεργητικού της, χωρίς να περιλαμβάνονται σ αυτά 18

19 τα αποθέματα (Διαθέσιμα, Χρεόγραφα και Απαιτήσεις). Ο Αριθμοδείκτης λοιπόν του αμυντικού διαστήματος έχει ως εξής: , , , , , , ,81 /365 = 331 ημέρες , , , , , , ,36/365 = 350 ημέρες , , , , , , ,12/365 = 336 ημέρες , , , , , , ,46/365 = 367 ημέρες , , , , , , ,65/365 = 417 ημέρες Σημείωση: Για να υπολογίσουμε τα Ημερήσια Έξοδα προσθέτουμε τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης (αφαιρώντας τις αποσβέσεις που ενσωματώνονται σ αυτά) και τα διαιρούμε με τις 365 ημέρες του έτους. 19

20 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΛΟΤίνίΤΥ ΡΛΤίΟδ) Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας (^^ί^ν^ίγ ^^ί^05) βοηθά να προσδιορίσουμε το βαθμό μετατροπής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι τα αποθέματα και οι απαιτήσεις, σε ρευστά. Με άλλα λόγια αυτή η κατηγορία δεικτών μας δείχνει πόσο αποτελεσματικά διαχειρίζεται μια επιχείρηση τους πόρους της, με σκοπό τη δημιουργία πωλήσεων Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Αποθεμάτων (ΙηναπΙΟΓγ ΤυΓπανθΓ ΚαΙΙο) Ο Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές κατά μέσο όρο τα εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης ανακυκλώνονται μέσα στη χρήση. Έτσι, ο Αριθμοδείκτης είναι ο ακόλουθος: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΙΝνΕΝΤΟΚΥ ΤυΚΝΟνΕΚ ΚΑΤΙΟ) , , ,81/2 = 3,83 φορές (ανακύκλωση αποθεμάτων) , , ,27/2 = 4,40 φορές (ανακύκλωση αποθεμάτων) , , ,47/2 = 4,24 φορές (ανακύκλωση αποθεμάτων) , , ,97/2 = 4,33 φορές (ανακύκλωση αποθεμάτων) , , ,46/2 = 7,03 φορές (ανακύκλωση αποθεμάτων) 20

21 Η μέση διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων στις αποθήκες, εκφρασμένη σε ημέρες, βρίσκεται από τη σχέση: 365 = 95 ημέρες 3, κ 83 ημέρες 4, κ 86 ημέρες 4, κ 84 ημέρες 4, κ 52 ημέρες 7, ημέρες Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Σημείωση: Το μέσο ύψος αποθεμάτων βρίσκεται από τη σχέση: (Αποθέματα Ενάρξεως + Αποθέματα Λήξεως) / 2. Κατά τον ίδιο τρόπο βρίσκεται το μέσο ύψος απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που θα χρησιμοποιήσουμε στους Αριθμοδείκτες που ακολουθούν Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Απαιτήσεων Ο Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές κατά μέσο όρο το χρόνο η επιχείρηση ανακυκλώνει τις απαιτήσεις της. Ο Αριθμοδείκτης είναι ο ακόλουθος: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 21

22 , , ,86/2 = 3,04 (ανακύκλωση απαιτήσεων) , , ,01 /2 = 3,41 (ανακύκλωση απαιτήσεων) , , ,85/2 = 3,09 (ανακύκλωση απαιτήσεων) , , ,35/2 = 2,94 (ανακύκλωση απαιτήσεων) , , ,80/2 = 2,77 (ανακύκλωση απαιτήσεων) Με βάση τον Αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων, μπορεί να υπολογιστεί κ η μέση περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων αυτών, εκφρασμένη σε ημέρες, με τον εξής τρόπο: 365 ημέρες Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 365 = 120 ημέρες 3, κ 107 ημέρες 3, κ 118 ημέρες 3,

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σέρρες, Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RILKEN A.E.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων τριών εταιριών του κλάδου τεχνικών κατασκευών. Διαχρονική και συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Αναστασία Φανούλη ΑΕΜ 9319 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Συμεών Κελετζής ΚΑΒΑΛΑ, Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ _ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 11084

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FORTHNET Α.Ε. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Υπό τον φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο Δελτίο 2005 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ COSMOTE VODAFONE ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β4α. Γαλακτοβιομηχανία ΕΛΓΑΛ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β4α. Γαλακτοβιομηχανία ΕΛΓΑΛ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β4α Γαλακτοβιομηχανία ΕΛΓΑΛ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικός Διευθυντής : Παϊπέτη Άννα Δ/ντρια Προσωπικού : Πάμπορη Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥ\ΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥ\ΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥ\ΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΗΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή Εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με τη βοήθεια αριθμοδεικτών για την τετραετία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. "ΟΛΥΜΠΟΣ"

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. "ΟΛΥΜΠΟΣ" ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η

Διαβάστε περισσότερα

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ-ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Εποπτεύων καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων ΘΕΜΑ: Κλάδος αναψυχής-τυχερά παιχνίδια-ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων την τελευταία πενταετία(2007-2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Αναπτυξιακή Πολιτική και Δανεισμός Εισηγμένων Επιχειρήσεων» ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ AM: 2003010086 Email: ritsaki2008@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα