ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 28η Ιουνίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος Μέλη: Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Λεωνίδας Νικολούζος Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυομένου του τακτικού κ. Χαρίλαου Χάρακα, Ηλίας Σουφλερός, κωλυομένου του τακτικού κ. Χαρίσιου Ταγαρά Ιωάννης Κατσουλάκος Γραμματέας: Αλεξάνδρα Μαρία Ταραμπίκου. Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω κωλύματος. Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 17/2/2000 προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, των εταιριών ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ, και ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που αφορά την ίδρυση κοινής θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία SIGMA ΟΝ LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ. Στη συνεδρίαση παρέστη α) η εταιρεία ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ διά του πληρεξουσίου της δικηγόρου κ. Πέτρου Άνδροβικ β) η εταιρία ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ διά του πληρεξουσίου της δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Μίντζηρα και γ) η εταιρία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ διά του ως άνω πληρεξουσίου της δικηγόρου κ. Πέτρου Άνδροβικ. Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραμματείας κα Σοφία Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγησή της Υπηρεσίας και κατέληξε ότι : 1) η γνωστοποιηθείσα σύμβαση έχει το χαρακτήρα σύμπραξης κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, και όχι συγκέντρωσης του άρθρου 4β, 2) δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης κατά το άρθρο 11 του ν.703/77, όπως ισχύει δεδομένου ότι η σύμπραξη των εταιριών ΔΟΛ DIGITAL, ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και COMSYS, που πραγματοποιείται με τη σύσταση της κοινής εταιρίας SIGMA ΟΝ LINE, εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ.1 ν.703/77, όπως ισχύει, 3) πληρούνται όμως οι προϋποθέσεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 10 παρ. 1 και 2 ν.703/77, όπως ισχύει, για τη χορήγηση ατομικής εξαίρεσης χρονικής διάρκειας 10 ετών αρχόμενης από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Ε.Α. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι ανωτέρω πληρεξούσιοι δικηγόροι των εταιριών που γνωστοποίησαν τη συγκέντρωση, οι οποίοι συντάχθηκαν με την εισήγηση της Γραμματείας όσον αφορά την χορήγηση ατομικής απαλλαγής αλλά τόνισαν ότι θα μπορούσε να χορηγηθεί αρνητική πιστοποίηση, ανέπτυξαν τις θέσεις των ενδιαφερόμενων εταιριών, απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής. O Πρόεδρος της Ε.Α. έδωσε προθεσμία στις ενδιαφερόμενες εταιρίες για να προσκομίσουν τυχόν υπόμνημα τους έως την 4η Ιουλίου Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 10η Ιουλίου 2000, ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. στην ίδια ως άνω αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά την οποία αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της Γραμματείας της

2 2 Επιτροπής Ανταγωνισμού, τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, οι ενδιαφερόμενες εταιρίες κατά την συζήτηση της υποθέσεως, καθώς επίσης και το υπόμνημα το οποίο υπέβαλαν. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Ι.1. Με τo υπ. αριθμ / συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι εταιρίες ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής : "ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ"), ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ και ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο "COMSYS SA" (εφεξής : COMSYS SA) συνέστησαν την ανώνυμη εταιρία SIGMA ΟΝ LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (εφεξής : "SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ"). Ως έδρα της ανωτέρω εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων και η διάρκειά της σε εκατό (100) έτη. Το μετοχικό κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των εξήντα εκατομμυρίων ( ) δραχμών, το οποίο κατανέμεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Ι.2. Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ θα έχει ως ακολούθως : ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠEΥ μετοχές και ποσοστό 51%, Δ.Ο.Λ. DIGITAL ΑΕ μετοχές και ποσοστό 35% και COMSYS SΑ μετοχές και ποσοστό 14%. Ι.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας απαρτίζεται από 7 μέλη κατ ανώτατο αριθμό (άρθρο 9 του καταστατικού). Σύμφωνα με τις γνωστοποιούσες εταιρίες, το πρώτο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα απαρτίζεται από 3 συμβούλους προτεινόμενους από την ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, 3 από την ΔΟΛ DIGITAL AE και 1 σύμβουλο προτεινόμενο από την COMSYS SA. Πάντως, από το άρθρο 41 του καταστατικού, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της γνωστοποίησης προκύπτει ότι δύο από τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ (οι κ.κ. Γαλάκος και Στασινόπουλος), είναι αντίστοιχα ο μεν πρώτος Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της COMSYS SA ο δε δεύτερος (ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της γνωστοποίησης φέρεται προτεινόμενος από την ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ) είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας COMSYS SA και αντίκλητός της στην παρούσα υπόθεση. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρίας, SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ, οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός αυτής που αφορά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την οποία απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Ι.4. Με το από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ και της COMSYS SA, η τελευταία έχει συστήσει επικαρπία με δικαίωμα ψήφου υπέρ της ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ επί του συνόλου των μετοχών κυριότητάς της και συγκεκριμένα επί οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (8.400) ονομαστικών μετοχών στην SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ. Με τον τρόπο αυτό, η ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ θα έχει την κυριότητα μετοχών (51%) και την επικαρπία μετοχών (14%), δηλ. θα ελέγχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ. Με το από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των ίδιων ως άνω εταιριών συμφωνήθηκε ότι καθόλη τη διάρκεια της ως άνω επικαρπίας, τα μέλη του Δ.Σ. της SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ κ.κ. Γαλάκος και Στασινόπουλος που, όπως αναφέρθηκε, κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην COMSYS SA,

3 3 θα διορίζονται από την ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, η οποία με αυτό τον τρόπο θα εκπροσωπείται με 4 μέλη στο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ. Η ανωτέρω σύσταση επικαρπίας θα αρθεί, ευθύς μόλις η Επιτροπή Ανταγωνισμού εγκρίνει την από κοινού σύσταση της SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ. Με την άρση της επικαρπίας, η μετοχική σύνθεση θα έχει όπως αναφέρεται στο καταστατικό της κοινής επιχείρησης (ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 51%, ΔΟΛ DIGITAL 35%, COMSYS S.A. 14%). Ι.5. Σκοπός της εταιρίας SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται αποκλειστικά στη λήψη και διαβίβαση εντολών, με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και νέων τεχνολογιών, με αντικείμενο κινητές αξίες. ΙΙ.1. Η ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ιδρύθηκε το 1990, η δραστηριότητα και ο σκοπός της καθορίζονται από τους νόμους για τη λειτουργία των χρηματιστηριακών εταιριών (ν. 1806/88, ν. 2396/96). Η εν λόγω εταιρία δεν ελέγχει καμία εταιρία, η ίδια όμως από τον Δεκέμβρη του 1997 ελέγχεται (51% του μ.κ.) από την Τράπεζα Πειραιώς (βλ. αποφ. Ε.Α. 95/1997). Η Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός ομίλου, που αριθμεί περί τις τριανταπέντε (35) εταιρείες που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, leasing, επενδύσεις χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, χρηματιστηριακές συναλλαγές, υπηρεσίες factoring και financing, πρακτόρευση ασφαλίσεων, παροχή οικονομικών συμβουλών, πληροφορικής κλπ., ενώ έχει αρχίσει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και πέρα από τα ελληνικά σύνορα με την ίδρυση ή τη συμμετοχή της σε χρηματοοικονομικούς φορείς του εξωτερικού. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην εθνική αγορά, για το 1999 όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4β και εξειδικεύεται για τα πιστωτικά ιδρύματα στο άρθρο 4στ παρ. 4 περίπτωση α, εδαφ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, ανήλθε σε δρχ. ή ΕΥΡΩ (μέση ισοτιμία ΕΥΡΩ για το 1999, 1 ΕΥΡΩ= δρχ.) ΙΙ.2. Η εταιρία ΔΟΛ DIGITAL A.E ιδρύθηκε το 1987 με την επωνυμία «ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΑΡ ΑΕ» και το 1996 μετονομάσθηκε σε «ΔΟΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», ενώ τον Δεκέμβριο του 1999 μετονομάσθηκε σε ΔΟΛ DIGITAL A.E. και τροποποίησε τον καταστατικό της σκοπό ως εξής: «η καθ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της, σε εταιρίες κάθε είδους που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και της σύγχρονης τεχνολογίας, της παροχής των σχετικών υπηρεσιών και της αντίστοιχης εμπορίας υπηρεσιών και προϊόντων». Η ΔΟΛ DIGITAL AE πρόκειται να μετατραπεί σε εταιρία holding με συμμετοχές σε επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής, του internet και των επικοινωνιών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ ανέρχεται σε δραχμές και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία, τις οποίες κατέχει εξ ολοκλήρου ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (ΔΟΛ Α.Ε) Η ΔΟΛ Α.Ε ιδρύθηκε το 1970 και προήλθε από τη μετατροπή σε ανώνυμη εταιρία της έως τότε λειτουργούσας εκδοτικής επιχείρησης των κ.κ. Χρήστου Λαμπράκη, Έλσας Λαμπράκη, Λένας Σαββίδη και Άννας Λαμπράκη. Η συγκεκριμένη εταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της, δραστηριοποιείται σε τρεις κλάδους : Εκδοτικό Βιομηχανικό Εκτυπωτικό Τουριστικό

4 4 Η ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ συμμετέχει, εκτός των εταιριών EUROSTAR AEBE (διοργάνωση εκθέσεων), ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΕΡΜΗΣ (μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες), ACTION PLAN AE (διαφημίσεις), ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ (εκδόσεις), στο μετοχικό κεφάλαιο και των παρακάτω εταιριών: - PHAISTOS NETWORKS AE (60%) ασχολείται με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών internet. Η εξέταση της γνωστοποίησης της εν λόγω εξαγοράς εκκρεμεί στη Γραμματεία. της Επιτροπής. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΕ η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο του internet και στο μετοχικό της κεφάλαιο εκτός από την ΔΟΛ DIGITAL που κατέχει το 40%, συμμετέχουν επίσης οι εταιρίες ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ, INFOQUEST, UNIFON με ποσοστά 35%, 15% και 10% αντίστοιχα. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΕ η εταιρία αναπτύσσει δραστηριότητα στο internet. Η ΔΟΛ DIGITAL κατέχει το 60% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ οι εταιρίες ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ και INFOQUEST κατέχουν το 30% και 10% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου. - TELESIS DIRECT ΑΕΛΔΕ πρόκειται για κοινή θυγατρική εταιρία των εταιριών ΔΟΛ DIGITAL (33%), ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (45%) και ONE WORLD (22%) η οποία ασχολείται με την ηλεκτρονική λήψη και διαβίβαση εντολών για χρηματιστηριακές συναλλαγές. (απόφ. Ε.Α. 136/II/2000) - RAMNET AE (65%) είναι ιδιοκτήτρια και εκμεταλλεύεται την πύλη Ιn.gr του διαδικτύου. Η πύλη στο internet είναι ο δικτυακός τόπος που επιτρέπει την εύκολη είσοδο και κίνηση του επισκέπτη στο internet.αυτό που πρακτικά προσφέρουν οι «πύλες» είναι μια πληθώρα πληροφοριών από ειδήσεις και χρηματιστήριο έως ψυχαγωγία, κίνηση δρόμων και ταξίδια. Επίσης χρησιμεύουν και σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο χρήστη και μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα (web site) που αυτός αναζητεί. Η δημιουργία της πύλης (In gr) από τον ΔΟΛ, το κόστος της οποίας υπολογίζεται ότι ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο ( ) δραχμές, είναι το πρώτο βήμα σε σειρά δραστηριότητες περί το internet και το ηλεκτρονικό εμπόριο (e commerce) για τις οποίες ο ΔΟΛ έχει ήδη προχωρήσει σε ευρύτατες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, συνεργασίες. - RAMNET DESIGN AE (35%) ασχολείται κυρίως με τον σχεδιασμό ιστοσελίδων (sites) και την φιλοξενία τους στο μηχανολογικό εξοπλισμό της Ramnet Α.Ε. στο internet. - RAMNET SHOP AE (65%) αυτή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί σαν εταιρία holding με συμμετοχές σε εταιρίες που θα ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και ήδη συμμετέχει με ποσοστό 50% στις εταιρίες E MICROLAND, IN BOOKS AΕ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΑΕ, Ε COMMERCE AE, E UNIFON AE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΕ. Οι θυγατρικές εταιρίες, της ΔΟΛ ΑΕ αλλά και οι εν γένει συμμετοχές της (εκτός από τις παραπάνω) καθώς και οι δραστηριότητες των εταιριών τις οποίες ελέγχει ή στις οποίες συμμετέχει έχουν ως εξής : - MULTIMEDIA AE (100%) προεκτυπωτικές εργασίες. - STUDIO ATA (95%) παραγωγή και επεξεργασία τηλεοπτικών προγραμμάτων. - IRIS AΕΒΕ (100%) εκτυπώσεις. -FREEGATE TOURISM CO INC (100%) ταξιδιωτικές υπηρεσίες. - ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ (50,5%) εκδόσεις. - ΑΡΓΟΣ ΑΕ (38,5%)παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και διοίκησης σε θυγατρικές του ομίλου. - ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ (50% μέσω της IRIS) εκτυπώσεις. - Μ. ΛΕΒΗΣ ΑΕ (25%) εκμάθηση ξένων γλωσσών. - ΖΑΠΙΝΓΚ ΑΕΕ (50%) εκδόσεις. - EXPO PLAN AE (50%) διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων.

5 5 - HEARST ΔΟΛ ΕΠΕ (50%) εμπορία εκδόσεις. - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (33,33%)εκδόσεις, εκτυπώσεις. -PAPER PACK Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΑΕ (30%) εκτυπώσεις, κυτιοποιία, χάρτινη συσκευασία κλπ. - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ (10%) εκμετάλλευση του τηλεοπτικού σταθμού MEGA CHANNEL". - MC EΛΛΑΣ ΑΕΕ (50%) εκδόσεις. -ΑΡΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (55,003%) εκδόσεις. - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΕ (50%) εκδόσεις. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ (49%) εκδόσεις και λιανικές πωλήσεις βιβλίων. Οι δε εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν οι κύριοι μέτοχοι και οι θυγατρικές της ΔΟΛ ΑΕ, και οι αντίστοιχες δραστηριότητές τους είναι οι ακόλουθες: - Δ.Ε ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ εκδόσεις. - DATAFORMS AEBE κατασκευή και εμπορία μηχανογραφικών εντύπων. - IN TRAVEL AE οργάνωση ταξιδιών μέσω του internet. - SPORTS SITE AE internet. - BRAINWAVE AE προεκτυπωτικές εργασίες. - ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ εμπορία και επεξεργασία χάρτου. Ο κύκλος εργασιών της ΔΟΛ Α.Ε., σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό για το έτος 1999, ανήλθε σε δρχ. ή ΕΥΡΩ. ΙΙ.3. Η εταιρία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (COMSYS SA) έχει την έδρα της στην Καλλιθέα Αττικής, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια ( ) δραχμές και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ η κάθε μία, από τις οποίες (δηλ. ποσοστό 75%), ανήκουν στο κ. Β. Γαλάκο και (δηλ ποσοστό 25%), βρίσκονται στην κατοχή του κ. Ι. Μαρκόπουλου. Η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείται στην αγορά της πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα στις πωλήσεις εξοπλισμού (εμπορία τεχνολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού) και στην παροχή υπηρεσιών (μηχανογράφηση εταιριών, εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων σε θέματα χρήσεως μηχανογραφικών μέσων, συγγραφή, έκδοση και εμπόριο βιβλίων κλπ). Ο κύκλος εργασιών της COMSYS SA για το έτος 1999, ανήλθε σε δρχ. ή ΕΥΡΩ. ΙΙΙ. Η σχετική αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιμής τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Η σχετική αγορά στην παρούσα υπόθεση είναι η αγορά στην οποία θα δραστηριοποιηθεί η εταιρία SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ, δηλαδή αυτή της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική, μέσω internet, λήψη και διαβίβαση εντολών με αντικείμενο κινητές αξίες. Η εν λόγω δραστηριότητα εντάσσεται στην ευρύτερη αγορά της διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες συντελούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω των χρηματιστηριακών εταιριών είτε η εντολή δίνεται μέσω τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος ή τηλεφώνου ή του διαδικτύου (Internet), απευθείας στη χρηματιστηριακή εταιρία είτε στα υποκαταστήματα των εμπορικών τραπεζών και στις ΕΛΔΕ (βλ. σχετ. απόφαση Ε.Α. 136/II/2000)

6 6 IV. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Στην υπό κρίση υπόθεση ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται ολόκληρη η ελληνική επικράτεια. V.1. Η χρηματιστηριακή αγορά στην Ελλάδα και το 1999, χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακή άνοδο τιμών και συναλλαγών. Ενδεικτικό της θεαματικής ενίσχυσης των χρηματιστηριακών επενδύσεων είναι η εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των ΕΛΔΕ οι οποίες από πενήντα (50) το 1997 έφτασαν να ξεπερνούν τις εξακόσιες (600) το Όσον αφορά τις χρηματιστηριακές εταιρίες, αυτές το 1998 ανέρχονταν σε εξήντα πέντε (65), ενώ το 1999 ανήλθαν σε εβδομήντα τέσσερις (74). Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς μέσω των εταιριών του ΣΙΓΜΑ (4,64%), ΧΙΟΣ (2,45%) και ΜΑΚ- ΘΡΑΚ (0,95%) κατέχει την δεύτερη θέση στην εν λόγω αγορά καλύπτοντας το 8,04% περίπου του όγκου των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών το Στη πρώτη θέση βρίσκεται η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΑΕ και στην τρίτη η ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΕ με μερίδια 8,24% και 6,66% αντίστοιχα. Η δε ΤΕΛΕΣΙΣ ΧΑΕ κατέχει το 4,7% της αγοράς. Η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες σε όλες τις μορφές τους, με έμφαση στις δυνατότητες του διαδικτύου (internet) αναμένεται πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αλλάξουν δραστικά τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι χρηματιστηριακές συναλλαγές. Eνδεικτικά αναφέρεται ότι στις ΗΠΑ η μεγαλύτερη εταιρία αγοράς και πώλησης μετοχών με την επωνυμία Investment Technology Group το 1998 διακίνησε ηλεκτρονικά 5,8 δισεκατομμύρια μετοχές. Στα πλαίσια των εξελίξεων αυτών εντάσσεται και η σύσταση της υπό εξέταση κοινής επιχείρησης, ενώ άλλες δύο χρηματιστηριακές εταιρίες (Π&Κ και ΤΕΛΕΣΙΣ η τελευταία μέσω της TELESIS DIRECT ΑΕΛΔΕ στην οποία συμμετέχει και η ΔΟΛ DIGITAL με ποσοστό 33%, βλ. απόφαση Ε.Α. 136/ΙΙ/2000) πρόσφατα άρχισαν να παρέχουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα για λήψη και διαβίβαση εντολών μέσω του διαδικτύου. Εκτός από τις προαναφερθείσες εταιρίες και άλλες εταιρίες προχωρούν σε ανάλογες μορφές συνεργασίας προκειμένου να παρέχουν τις ως άνω υπηρεσίες. Επίσης, και ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΔΗ, μέσω μιας πρωτοποριακής υπηρεσίας η οποία θα διατίθεται στις ΑΧΕ/ ΕΛΔΕ / ΕΠΕΥ από την θυγατρική του εταιρία Stock Trade AE, θα παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. V.2. Όπως προαναφέρθηκε, δύο από τις ιδρυτικές επιχειρήσεις, δηλ. η ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ (μέσω εταιριών που ελέγχει) και η COMSYS SA, δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά της πληροφορικής και των εφαρμογών αυτής. Ο τομέας της πληροφορικής γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας. Στην ελληνική αγορά, η πληροφορική μετά την εμφάνισή της στις αρχές της δεκαετίας του 1980, γνώρισε ταχύτατη ανάπτυξη. Περίπου δύο χιλιάδες (2.000) επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων λιανικής πώλησης) δραστηριοποιούνται τόσο στην αγορά υλικού εξοπλισμού (hardware), όσο και στις αγορές λογισμικού (software) και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.

7 7 Στις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου, συμπεριλαμβάνονται οι εταιρίες ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, INFOQUEST, IBM Hellas, ALTEC, INTRASOFT, HEWLETT PACKARD HELLAS, SINGULAR κλπ. VI. Όσον αφορά το ζήτημα αν στην υπό κρίση περίπτωση υπάρχει απόκτηση ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, παρατηρούνται τα εξής: VI.1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδάφ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται μεταξύ άλλων, όταν ".β) ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση ή όταν μία ή περισσότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων". Σύμφωνα δε με το άρθρο 4 παρ.3 του ν.703/77, όπως ισχύει, "ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης, στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από : α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης". VI.2. Ο έλεγχος που αποκτάται μπορεί να είναι αποκλειστικός ή κοινός. Και στις δύο περιπτώσεις ο έλεγχος ορίζεται ως η δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης με βάση δικαιώματα, συμβάσεις ή οποιαδήποτε άλλα μέσα. Η απόκτηση κοινού ελέγχου περιλαμβάνει και τη μετατροπή αποκλειστικού ελέγχου σε κοινό. VI.3. Κοινός έλεγχος υφίσταται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε μία άλλη επιχείρηση. Ως αποφασιστική επιρροή με την έννοια αυτή νοείται, κατά κανόνα, η δυνατότητα ματαίωσης της λήψης αποφάσεων που αφορούν στην εμπορική στρατηγική συμπεριφορά μιας επιχείρησης. Σε αντίθεση με τον αποκλειστικό έλεγχο, ο οποίος παρέχει την εξουσία καθορισμού των στρατηγικών αποφάσεων σε μία επιχείρηση από συγκεκριμένο μέτοχο ή εταίρο, ο κοινός έλεγχος χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα δημιουργίας αδιεξόδου λόγω της εξουσίας ενός ή περισσοτέρων μετόχων ή εταίρων να απορρίπτουν τις προτεινόμενες στρατηγικές αποφάσεις, Ως εκ τούτου, οι εν λόγω μέτοχοι ή εταίροι πρέπει να καταλήξουν σε κοινή συναίνεση για τον καθορισμό της εμπορικής - επιχειρηματικής πολιτικής της από κοινού ελεγχόμενης επιχείρησης. VI.4. Ο κοινός έλεγχος μπορεί να έχει τη μορφή : α) είτε της ύπαρξης ίσων δικαιωμάτων ψήφου ή εκπροσώπησης στα όργανα λήψης αποφάσεων, β) είτε της ύπαρξης δικαιωμάτων αρνησικυρίας, με την έννοια ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη συγκεκριμένου μετόχου ή εταίρου ή, κατά περίπτωση, του (των) εκπροσώπου (ων) του στα όργανα διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων σε σημαντικά θέματα, όπως ο διορισμός της διοίκησης, η έγκριση του προϋπολογισμού, το επιχειρηματικό πρόγραμμα ή οι επενδύσεις ή άλλα θέματα που είναι σημαντικά στα πλαίσια της συγκεκριμένης αγοράς της κοινής επιχείρησης (χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, νέες σειρές προϊόντων κ.λ.π.), γ) είτε της κοινής άσκησης δικαιωμάτων ψήφου από δύο ή περισσότερους μετόχους ή εταίρους, ο καθένας από τους οποίους έχει μειοψηφική συμμετοχή, εφόσον οι μειοψηφικές αυτές συμμετοχές, υπολογιζόμενες όλες μαζί, σχηματίζουν πλειοψηφία δικαιωμάτων ψήφου, οι δε κάτοχοί τους θα ενεργούν πάντοτε από κοινού κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους, πράγμα που μπορεί να προκύπτει είτε από σχετική δεσμευτική (εξωεταιρική) συμφωνία, είτε από τα πράγματα, όπως π.χ. όταν υπάρχουν ισχυρά κοινά συμφέροντα μεταξύ των μειοψηφούντων μετόχων ή εταίρων (προηγούμενη ύπαρξη δεσμών

8 8 μεταξύ τους, απόκτηση συμμετοχών μέσω συντονισμένων ενεργειών κ.λ.π.), με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ενεργήσουν ο ένας εναντίον του άλλου κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την κοινή επιχείρηση (βλ. και αποφάσεις Ε.Α. 78/ΙΙ/1999, 79/ΙΙ/1999). VI.5. Κατά την ίδρυση μιας νέας κοινής επιχείρησης, σε αντίθεση με την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής σε μία ήδη υφιστάμενη εταιρία, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες οι μητρικές επιχειρήσεις να ασκούν σκοπίμως κοινή πολιτική. Αυτό ισχύει ιδίως όταν κάθε ιδρυτική επιχείρηση προβαίνει σε εισφορά στην κοινή επιχείρηση, η οποία έχει ζωτική σημασία για τη λειτουργία της (π.χ. ειδικές τεχνολογίες, τεχνογνωσία, συμφωνίες προμήθειας ή συνεργασίας κ.λ.π.). Στις περιπτώσεις αυτές οι ιδρυτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιτύχουν πλήρη συνεργασία για τη λειτουργία της κοινής επιχείρησης παρά μόνο με συμφωνία μεταξύ τους σχετικά με τις σημαντικότερες στρατηγικές αποφάσεις ακόμα και αν δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη σχετικά με οποιοδήποτε δικαίωμα αρνησικυρίας. Ωστόσο, όσο περισσότερες ιδρυτικές επιχειρήσεις συμμετέχουν σε μία τέτοια κοινή επιχείρηση, τόσο περισσότερο απομακρύνεται η πιθανότητα να προκύψει η παραπάνω κατάσταση (βλ. και σημ. 34 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό στοιχεία 98/C66/02 σχετικά με την έννοια της συγκέντρωσης βάσει του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/1989 της 21 ης Δεκεμβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ αριθ. C66 της , σελ 5επ και της ταυτόσημου σχεδόν περιεχομένου προηγούμενης σχετικής Ανακοίνωσης υπό στοιχεία 94/C385/02, ΕΕ αριθ. C385 της , σελ. 5επ.). VI. 6. Στην υπό κρίση περίπτωση, αν και δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη σχετικά με οποιαδήποτε δικαιώματα αρνησικυρίας πρέπει να θεωρηθεί ότι οι ιδρυτικές επιχειρήσεις αποκτούν κοινό έλεγχο. Υπέρ του συμπεράσματος αυτού συνηγορεί αφενός το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΔΟΛ DIGITAL AE και COMSYS SA προέβησαν από κοινού στην ίδρυση μιας νέας επιχείρησης (της SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ) και επιπλέον το γεγονός ότι και οι τρεις ιδρυτικές επιχειρήσεις δεν περιορίζονται στην κεφαλαιουχική συμμετοχή στην νεοϊδρυόμενη επιχείρηση αλλά θα συνεχίσουν να την στηρίζουν η κάθε μία με τον τρόπο της. Έτσι, η ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, πέραν της πλειοψηφικής της συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας επιχείρησης, θα είναι ο αποκλειστικός τελικός αποδέκτης των εντολών που θα διαβιβάζει η κοινή επιχείρηση. Εξάλλου η συμμετοχή του ομίλου ΔΟΛ στην κοινή επιχείρηση θα συνοδεύεται από την παροχή στους επενδυτές, που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της τελευταίας, της πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, εκτιμήσεων και έγκυρου δημοσιογραφικού υλικού λόγω της παρουσίας της κοινής επιχείρησης στην πύλη του διαδικτύου In.gr, η οποία ανήκει στον ως άνω όμιλο. Τέλος η COMSYS SΑ, δύο από τα στελέχη της οποίας, οι κ.κ. Γαλάκος και Στασινόπουλος, κατέχουν αντίστοιχα θέσεις Προέδρου και Μέλους του πρώτου Δ.Σ. της SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ, έχει αναλάβει την ανάπτυξη και συνεχή ανανέωση του λογισμικού (software) της κοινής επιχείρησης. Επισημαίνεται επιπλέον ότι, όπως προαναφέρθηκε (βλ. παραπάνω υπό Ι.2), σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού της κοινής εταιρίας SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ, στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και των τριών ιδρυτικών επιχειρήσεων. Εξάλλου στο από Πρακτικό Συνεδρίασης, κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο Δ.Σ. της SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ, ρυθμίζεται μεταξύ άλλων και ο τρόπος από κοινού ενέργειας των ως άνω εκπροσώπων για τις διάφορες πράξεις, ενέργειες ή συμβάσεις της εταιρίας. Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής, στο συμπέρασμα ότι οι τρεις ιδρυτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους τουλάχιστον σχετικά με τις σημαντικότερες στρατηγικές αποφάσεις της κοινής επιχείρησης και με την έννοια αυτή θα ελέγχουν από κοινού την εταιρία SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ. VI.7. Το συμπέρασμα αυτό δεν αναιρείται, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής, ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι οι εκ των ιδρυτικών εταιριών ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και COMSYS SA,

9 9 λόγω των στενότερων δεσμών που φαίνεται να υπάρχουν μεταξύ τους (βλ. παραπάνω, υπό Ι.3. και Ι.4.) θα μπορούσαν να ελέγξουν μόνες τους από κοινού την επιχείρηση SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ. VI.8. Όπως προαναφέρθηκε (βλ. παραπάνω, υπό Ι.4.), με το από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ και COMSYS SA, η τελευταία έχει συστήσει επικαρπία με δικαίωμα ψήφου υπέρ της πρώτης επί των μετοχών που κατέχει στην SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ (8.400 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 14% του μετοχικού κεφαλαίου), ενώ με το από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των ίδιων ως άνω εταιριών συμφωνήθηκε ότι καθόλη τη διάρκεια της ως άνω επικαρπίας τα μέλη του Δ.Σ. της SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ κ.κ. Γαλάκος και Στασινόπουλος, οι οποίοι, όπως επίσης προαναφέρθηκε (βλ. παραπάνω, υπό Ι.3.), κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην COMSYS SA, θα διορίζονται από την ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Η ως άνω σύσταση επικαρπίας θα αρθεί όταν η Επιτροπή Ανταγωνισμού εγκρίνει την από κοινού ίδρυση της εταιρείας SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ. Κατά τις γνωστοποιούσες εταιρείες, βάσει των ως άνω συμφωνιών, θεμελιώνεται αποκλειστικός έλεγχος της ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ επί της εταιρίας SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ, δεδομένου ότι η πρώτη, πέραν της πλειοψηφίας που θα κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης, θα διορίζει και την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της (4 από τα 7 μέλη). Η Επιτροπή εκτιμά ότι, ενόψει των όσων αναφέρθηκαν στις προηγούμενες σκέψεις της παρούσας απόφασης (βλ. παραπάνω υπό VI.2. έως VI.7), οι ως άνω συμφωνίες δεν οδηγούν σε πραγματικό αποκλειστικό έλεγχο της ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ επί της SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ αλλά ότι η τελευταία τελεί, και μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής, υπό τον κοινό έλεγχο τουλάχιστον δύο εκ των ιδρυτικών εταιριών, δηλ. της ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και της ΔΟΛ DIGITAL AE. Και τούτο διότι παρόμοιες μεθοδεύσεις, αν ήθελαν γίνει δεκτές από την Επιτροπή, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστρατήγηση των διατάξεων του Ν.703/77, όπως ισχύει, περί προηγούμενης γνωστοποίησης συγκεντρώσεων (άρθρο 4β) και περί απαγόρευσης της πραγματοποίησης των συγκεντρώσεων, που υπόκεινται σε προηγούμενη γνωστοποίηση, από την έκδοση οποιασδήποτε σχετικής απόφασης της Επιτροπής ή Πράξης Προέδρου (άρθρο 4ε). Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι ως άνω συμφωνίες συνδέονται με το ζήτημα της μη εμπρόθεσμης γνωστοποίησης της παρούσας συγκέντρωσης (βλ. παρακάτω, υπό VIII. 2. έως VIII. 4.). VII. Όσον αφορά τον χαρακτήρα της SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ ως κοινής επιχείρησης (ΚΕ) συγκεντρωτικού ή συμπραξιακού χαρακτήρα, παρατηρούνται τα εξής: VII.1. Σύμφωνα με την παρ. 5 εδ. α του άρθρου 4 του ν. 703/77, όπως ισχύει, «οι πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινής επιχείρησης, που έχουν ως αποτέλεσμα το συντονισμό της συμπεριφοράς σε θέματα ανταγωνισμού επιχειρήσεων που παραμένουν ανεξάρτητες δεν αποτελούν συγκέντρωση κατά την παράγραφο 2 στοιχ. β». Πρόκειται για την περίπτωση της κοινής επιχείρησης με χαρακτήρα σύμπραξης. Σύμφωνα δε με την παρ. 5 εδ. β του ίδιου άρθρου «η δημιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής ενότητας και δεν συνεπάγεται το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς είτε μεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων είτε μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και της κοινής επιχείρησης αποτελεί πράξη συγκέντρωσης κατά την έννοια της παραγράφου 2 στοιχ. β». Πρόκειται για την περίπτωση της κοινής επιχείρησης με χαρακτήρα συγκέντρωσης. VII.2. Η τελευταία ως άνω διάταξη πρέπει να ερμηνευτεί υπό το φως της διάταξης του εδαφίου α της ίδιας ως άνω παραγράφου 5, η οποία διάταξη αναφέρεται σε "συντονισμό της συμπεριφοράς μεταξύ

10 10 επιχειρήσεων που παραμένουν ανεξάρτητες". Συνεπώς στη διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου 5 του άρθρου 4 πρέπει να αποδοθεί η έννοια ότι ο συντονισμός μεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων και της κοινής επιχείρησης είναι κρίσιμος μόνο καθόσον αποτελεί μέσο για τη δημιουργία ή την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων (βλ. και Ε.Α. 78/ΙΙ/1999 και 79/ΙΙ/1999). Κατά την εκτίμηση ως προς την ύπαρξη ενός τέτοιου συντονισμού θα πρέπει να λαμβάνεται ιδίως υπόψη εάν δύο ή περισσότερες μητρικές επιχειρήσεις ασκούν συγχρόνως σε σημαντική έκταση δραστηριότητες στην αυτή αγορά με την αγορά της κοινής επιχείρησης ή σε αγορά προηγούμενης ή επόμενης οικονομικής βαθμίδας, ή σε παραπλήσια αγορά στενά συνδεόμενη με την αγορά αυτή, καθώς και εάν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές σχετικές γεωγραφικές αγορές, οπότε, στην τελευταία αυτή περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση των αγορών αυτών. Αντίστοιχη προσέγγιση είχε υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το κράτος του κανονισμού 4064/89, στα πλαίσια της ερμηνείας της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του ως άνω κανονισμού, ήδη πριν από την τροποποίησή του με τον κανονισμό 1310/97 (βλ. ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό στοιχεία 94/C385/01 σχετικά με τη διάκριση μεταξύ κοινών επιχειρήσεων με χαρακτήρα συγκέντρωσης και κοινών επιχειρήσεων με χαρακτήρα συνεργασίας βάσει του κανονισμού 4064/89 του Συμβουλίου της 21 ης Δεκεμβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ αριθ. C 385 της , σελ. 1, σημεία 8 και 17-20). VII.3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι προκειμένου να συντρέχει περίπτωση κοινής επιχείρησης με χαρακτήρα συγκέντρωσης πρέπει να πληρούνται σωρευτικά δύο προϋποθέσεις, μία θετική και μία αρνητική: Η θετική προϋπόθεση συνίσταται στην επιτέλεση από την ΚΕ σε μόνιμη (διαρκή) βάση, όλων των λειτουργιών μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. Η αρνητική προϋπόθεση συνίσταται στην απουσία συντονισμού της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς μεταξύ των μητρικών επιχειρήσεων. VII. 4. Στην υπό κρίση περίπτωση η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής : α. Όσον αφορά τη θετική προϋπόθεση, η κοινή επιχείρηση SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ θα έχει διάρκεια 100 ετών, θα διαθέτει κεφάλαιο δρχ. (βλ. άρθρο 30 σε συνδ. με άρθρο 3 παρ.1. στοιχ. θ του Ν.2396/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.2651/1998), προσωπικό 5 ατόμων και πάγια στοιχεία ενεργητικού συνολικής αξίας δρχ. Οι ως άνω χρηματοοικονομικοί πόροι και η στελέχωση της κοινής επιχείρησης θεωρείται ότι επαρκούν για την άσκηση της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας (λήψη και διαβίβαση εντολών). Επιπλέον η κοινή επιχείρηση θα έχει ως πελάτες το ευρύ επενδυτικό κοινό στο οποίο και θα απευθύνεται προκειμένου να παράσχει τις ως άνω υπηρεσίες. Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού της επιχείρησης που εκπληρώνει μόνιμα τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. Το γεγονός της αποκλειστικής συνεργασίας της με μία εκ των μητρικών της (την ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ), στην οποία θα διαβιβάζει όλες τις εντολές που θα δέχεται, αν και αποδυναμώνει ως ένα βαθμό, δεν αρκεί για να αναιρέσει τον ως άνω χαρακτήρα. Και τούτο διότι παρόμοιες αποκλειστικές συνεργασίες έχουν και άλλες ΑΕΛΔΕ. β) Όσον αφορά την πρόσθετη αρνητική προϋπόθεση, δηλ. αυτή της απουσίας συντονισμού της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς μεταξύ μητρικών επιχειρήσεων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι : Η ΔΟΛ DIGITAL AE, όπως προαναφέρθηκε, συμμετέχει με ποσοστό 33% στην εταιρία TELESIS DIRECT ΑΕΛΔΕ, την οποία ελέγχει από κοινού με τους άλλους μετόχους της τελευταίας, δηλ. την TELESIS ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρώην ΔΩΡΙΚΗ) και την ONE WORLD (βλ. απόφαση Ε.Α. 136/ΙΙ/2000).

11 11 Η TELESIS DIRECT ΑΕΛΔΕ δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά με αυτή της υπό κρίση κοινής επιχείρησης SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν (βλ. παραπάνω, υπό VII.2.) δεν αρκεί για το χαρακτηρισμό της υπό κρίση κοινής επιχείρησης SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ ως κοινής επιχείρησης συμπραξιακού χαρακτήρα, εφόσον δεν οδηγεί, αυτό καθαυτό, στον συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς μεταξύ δύο μητρικών επιχειρήσεων της τελευταίας ή επιχειρήσεων που ανήκουν στους ίδιους ομίλους με αυτές (μητρικές). Το γεγονός ότι η TELESIS DIRECT ΑΕΛΔΕ (στην οποία συμμετέχει η ΔΟΛ DIGITAL AE) συνεργάζεται αποκλειστικά με την TELESIS ΧΑΕ (θυγατρική της TELESIS ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, μιας εκ των μητρικών της), η οποία (TELESIS ΧΑΕ) είναι ανταγωνιστική της ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (μιας εκ των μητρικών της SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ, στην οποία επίσης συμμετέχει η ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ) δεν αρκεί, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής, για να συντονίσει την ανταγωνιστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων TELESIS ΧΑΕ και ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και εν πάση περιπτώσει, ο όποιος έμμεσος συντονισμός δεν θα ήταν αισθητός ενόψει του εύρους της δραστηριότητας των εν λόγω επιχειρήσεων, οι οποίες απευθύνονται και σε πολυάριθμες τρίτες εταιρίες λήψης και διαβίβασης εντολών, ως προς τις οποίες δεν είναι εύλογο να γίνει δεκτό ότι θα συντονίσουν την συμπεριφορά τους. Αντίθετα, θεωρείται πιο πιθανό ότι η κάθε μία θα επιδιώξει να διεκδικήσει για τον εαυτό της τη συνεργασία με τις τρίτες αυτές επιχειρήσεις. Κατά μείζονα λόγο δεν θεωρείται πιθανός ο συντονισμός της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς (στον όμιλο της οποίας ανήκει η ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ) και της Τράπεζας TELESIS ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρώην ΔΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ), η οποία ασκεί κοινό έλεγχο επί της TELESIS DIRECT ΑΕΛΔΕ, μαζί με τους άλλους δύο μετόχους της τελευταίας δηλ. την ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ και την ONE WORLD, (βλ. ΕΑ 136/ΙΙ/2000). Ανάλογα ισχύουν και για τον ενδεχόμενο συντονισμό μεταξύ των μητρικών επιχειρήσεων ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ και COMSYS SA, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά της πληροφορικής και των εφαρμογών αυτής. Ενόψει της ευρύτητας της ως άνω αγοράς, η Επιτροπή δεν θεωρεί πιθανό τον συντονισμό, μέσω της υπό κρίση κοινής επιχείρησης με το συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριότητας, της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των ως άνω δύο μητρικών επιχειρήσεων. Εν πάση περιπτώσει, ο όποιος τυχόν έμμεσος συντονισμός θα ήταν περιορισμένης εμβέλειας και μη αισθητός, ενόψει και του πολύ μικρού κύκλου εργασιών της εταιρίας COMSYS SA (βλ. παραπάνω, υπό ΙΙ.3). VII. 5. Με βάση τα παραπάνω, η κοινή επιχείρηση SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ θα έχει χαρακτήρα συγκέντρωσης και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.703/77. VIII. Ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων προληπτικού ελέγχου παρατηρούνται τα εξής: VIII.1. Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ.1, 2 και 4 του ν. 703/77, όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τον Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α 199/ ), κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν: α) το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών τμήμα της, τουλάχιστον 25% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιούνται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται ομοειδή από τον καταναλωτή λόγω των ιδιοτήτων, της τιμής τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται τουλάχιστον στο σε δραχμές ισόποσο των Ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία

12 12 χωριστά, στην εθνική αγορά συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχμές ισόποσου των Ευρώ. Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών αρχίζει από την επέλευση της πρώτης από τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει πρόστιμο ύψους τουλάχιστον δρχ., το οποίο δεν υπερβαίνει το 7% του συνολικού κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ. VIII. 2. Εν προκειμένω η Επιτροπή διαπιστώνει ότι πληρούται το κριτήριο του κύκλου εργασιών (βλ. παραπάνω υπό ΙΙ.1. και ΙΙ.2. ). Συνεπώς οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είχαν υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης μέσα στην από το νόμο προβλεπόμενη προθεσμία των δέκα (10) ημερών από τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας (άρθρο 4β παρ. 2 και 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 4α παρ.2 του Ν.703/77, όπως ισχύει). Η προθεσμία αυτή άρχισε να τρέχει από την , ημερομηνία υπογραφής του συμβολαιογραφικού εγγράφου περί σύστασης της εταιρίας SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ. Η γνωστοποίηση έγινε στις , επομένως ήταν εκπρόθεσμη. VIII.3. Ωστόσο κατά την εκτίμηση της Επιτροπής, η ως άνω παράβαση της υποχρέωσης εμπρόθεσμης γνωστοποίησης δεν ήταν υπαίτια, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπόχρεοι προς γνωστοποίηση θεώρησαν καλόπιστα ότι, συνεπεία των προαναφερθεισών συμφωνιών περί συστάσεως επικαρπίας υπέρ της ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ επί των μετοχών που κατέχει η COMSYS SA στην κοινή επιχείρηση SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ και περί διορισμού 4 εκπροσώπων της πρώτης στο 7μελές πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας (βλ. παραπάνω, υπό Ι.4. και VI.8.), η νεοσυσταθείσα κοινή επιχείρηση θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Επιτροπής, ελεγχόταν αποκλειστικά από τη μία από εκ των ιδρυτικών δηλ. την ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και επομένως δεν παραβιάστηκε η υποχρέωση εμπρόθεσμης γνωστοποίησης. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είχε αντιμετωπιστεί σε προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής, εκδοθείσες μέχρι το χρονικό σημείο σύναψης της γνωστοποιηθείσας συμφωνίας ( ). Ενόψει των παραπάνω, η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο για μη εμπρόθεσμη προηγούμενη γνωστοποίηση. VIII. 4. Ανάλογα ισχύουν και για την ολοκλήρωση της πράξης συγκέντρωσης πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης της Επιτροπής ή Πράξης Προέδρου, κατά παράβαση του άρθρου 4ε παρ.1 του Ν.703/77, όπως ισχύει. Για τους προαναφερθέντες λόγους και λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι, παρά την ολοκλήρωση της σύστασής της, η κοινή επιχείρηση SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ δεν έχει αναπτύξει καμία δραστηριότητα στην αγορά μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή εκτιμά ότι, υπό τις συγκεκριμένες ιδιαίτερες συνθήκες, δεν πρέπει επίσης να επιβληθεί πρόστιμο για την παράβαση της ως άνω διάταξης. ΙΧ. Ως προς τις επιπτώσεις της υπό κρίση συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό παρατηρούνται τα εξής: IX.1. Σύμφωνα με το άρθρο 4γ του ν. 703/77, όπως ισχύει, και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 1 αυτού, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με την δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης.

13 13 Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 4γ παρ. 2, για την εκτίμηση της δυνατότητας μίας συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό υπό την έννοια της παραγράφου 1 του αυτού άρθρου λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγματικός ή δυνητικός ανταγωνισμός εκ μέρους επιχειρήσεων εντός ή εκτός Ελλάδος, η ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηματοδοτική και οικονομική δύναμή τους, οι δυνατότητες επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της ζητήσεως των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συμφέροντα των ενδιαμέσων και τελικών καταναλωτών και η συμβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και οικονομικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό. IX.2. Στην υπό κρίση υπόθεση, ενόψει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω για τη δομή της σχετικής αγοράς, στην οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η κοινή επιχείρηση, και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ιδρυτικές επιχειρήσεις και οι όμιλοι στους οποίους οι δύο από αυτές ανήκουν, καθώς και για τις ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν σ αυτές τις αγορές, είναι προφανές ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό και επομένως δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση απαγόρευσής της. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος απαγόρευσης της γνωστοποιηθείσας στις πράξης συγκέντρωσης μέσω της ίδρυσης της κοινής θυγατρικής επιχείρησης με την επωνυμία SIGMA ΟΝ LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ και διακριτικό τίτλο "SIGMA ON LINE ΑΕΛΔΕ" από τις εταιρίες ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ και ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 2α Αυγούστου Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Ο Συντάξας την απόφαση Ηλίας Σουφλερός Η Γραμματέας Δημήτρης Τζουγανάτος Αλεξάνδρα Μαρία Ταραμπίκου

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 136 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 136 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 136 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5 η Απριλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 187 / IΙI / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 187 / IΙI / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 187 / IΙI / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 25η Ιουνίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µ.µ., µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 16 η Απριλίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. µε την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 4ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 22η Ιανουαρίου 2004, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22 α Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 29 η Μαρτίου 2000,ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 69 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 15 η Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 31 η Αυγούστου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00, µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 15 η Φεβρουαρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Μαρτίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2 µ.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 201 /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 29 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Νοεµβρίου 1997, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12 µ.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 14 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαΐου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 13 Ιανουρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27 η Μαϊου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιουλίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 78 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 78 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 78 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22 α Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 13 η Ιουλίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 1η Απριλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 17η Ιουνίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 180/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 180/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 180/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 24η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 14 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 10η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19.10.2015 μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εμπορίου) την 16η Μαϊου 2001,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 28η Μαρτίου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 2η Μαρτίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 με την

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 9η εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 132 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 132 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 132 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 25 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1 Α & Πατησίων), την 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 172 / IIΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 172 / IIΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 172 / IIΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 9η Νοεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 175 / III / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Δεκεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 25 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 5η Απριλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 183/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ENOΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΕ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ MULTIMEDIA AE, ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ A.E., STUDIO ΑΤΑ ΑΕ, ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ, MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, HEARST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 10 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 9η Μαΐου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Έτος ιδρύσεως 1922 www.dol.gr 2004 1 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκδόσεις Ο µεγαλύτερος εκδότης εφηµερίδων και περιοδικών µε πάνω από 2.000.000 αναγνώστες.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 102 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 102 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 102 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 25 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 165 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 26 η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 5 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 31η Ιουλίου 2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Έτος ιδρύσεως 1922 www.dol.gr 2004 1 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκδόσεις Ο µεγαλύτερος εκδότης εφηµερίδων και περιοδικών µε πάνω από 2.000.000 αναγνώστες.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα