ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ"

Transcript

1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων Θέματα 1 ης Συνάντησης 1) Αναφερθείτε στην έννοια του έθνους και συνδυάστε την με τις έννοιες δημόσιο και γενικό συμφέρον. 2) Ποιες οι θέσεις Μαξ Βέμπερ για την νομιμοποίηση της εξουσίας, για την κρατική γραφειοκρατία, για την δημοκρατία. 3) Παρουσιάστε τις βασικές απόψεις περί κοινωνικού συμβολαίου των Χόμπς, Λόκ και Ρουσώ. 1

2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 1 ου ΠΛΑΝΟΥ 1) Έθνος μπορεί να χαρακτηρισθεί ένα σύνολο ανθρώπων που θεωρούν ότι κατέχουν μια κοινή εθνική συνείδηση ή ότι αποτελούν μια φαντασιακή κοινότητα (Β. Anderson). Οι άνθρωποι που αποτελούν ένα έθνος αισθάνονται ότι διαφέρουν από ανθρώπους που αποτελούν άλλα έθνη και ότι δεσμεύονται από πνευματικούς αλλά και υλικούς δεσμούς, από κοινό μέλλον (δηλαδή επιδιώξεις) και από κοινό πολιτισμό. Στην διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η ανάμνηση κοινών ευτυχισμένων ημερών, κοινών εθνικών συμφορών, κοινών συμφερόντων. Για τη δημιουργία του έθνους θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσουν υποβοηθητικά στοιχεία όπως η γλώσσα, η μακροχρόνια διαβίωση στην ίδια χώρα, η θρησκεία κλπ. Σύμφωνα με τον Άντερσον, 1 το έθνος είναι μια φαντασιακή κοινότητα, δηλαδή μια συλλογική σύλληψη ή αναπαράσταση της πραγματικότητας που σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή και γεωγραφικό χώρο «επινοεί» ή «πλάθει» μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Το έθνος αποτελεί δηλαδή μια κατασκευή, ένα προϊόν ενός συστήματος υποκειμενικών αντιλήψεων, ιδεών, αξιών και συμβόλων. Είναι αποκύημα της ιδεολογίας του εθνικισμού. Σύμφωνα με τους Gellner, 2 Hobsbawm 3 και Λέκκα, 4 ο εθνικισμός προϋπάρχει και δημιουργεί το έθνος το οποίο κατασκευάζεται. Το «κατασκευασμένο έθνος», σύμφωνα με τον Μαρξ, συνδέεται αδιάρρηκτα με το κράτος (έθνοςκράτος) με την έννοια όχι απλώς της κοινότητας εδάφους, γλώσσας, πολιτισμού, αλλά και της κοινής πολιτικής εξουσίας. Άρα το έθνος κράτος εμφανίζεται ως εθνικό συγκαλύπτοντας τον ταξικό του χαρακτήρα. Το έθνος κράτος δημιουργείται μέσα από την διαδικασία καπιταλιστικής ανάπτυξης και νοηματοδοτείται από τις αξίες της νεωτερικότητας (ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά δικαιώματα) οι οποίες ισχύουν μέσα στον εθνικό εδαφικό προσδιορισμένο, επικρατειακό χώρο (πολιτική έννοια έθνους Χαραλάμπης). Σύμφωνα με τον Σπηλιωτόπουλο 5 δημόσιο είναι το συμφέρον όταν υποκείμενό του είναι ο λαός που έχει οργανωθεί με την έννομη τάξη σε κράτος. Το δημόσιο συμφέρον μπορεί να διακριθεί σε γενικό όταν αφορά το σύνολο των μελών της κρατικής 2

3 κοινωνίας και σε ειδικό όταν αφορά κάποια τμήματά της (πχ. τοπικά και επαγγελματικά συμφέροντα). Βασική θέση του Ρουσσώ ήταν το ότι η κυριαρχία του κράτους πρέπει να συμπίπτει με την εφαρμογή της γενικής βούλησης (generale volonte) ή του γενικού συμφέροντος. Η κρατική εξουσία νομιμοποιείται μέσω της αρχής της πλειοψηφίας η οποία εκφράζει πάντα την Γενική Βούληση.Αρα το κράτος προάγει το γενικό συμφέρον,το δημόσιο συμφέρον,το εθνικό συμφέρον. 2) 1)Παραδοσιακή εξουσία: προσωποπαγείς εξουσιαστικές σχέσεις που υπάρχουν ανέκαθεν και γι αυτό τον λόγο κανείς δεν διανοείται να τις αμφισβητήσει. Η πατριαρχική εξουσία(του αρχηγού της φυλής, του «πατέρα» της χώρας)αποτελεί τον πιο καθαρό τύπο της παραδοσιακής εξουσίας. 2) Χαρισματική εξουσία: θεμελιώνεται στο χάρισμα του φορέα της εξουσίας, δηλαδή στην προσωπική ακτινοβολία κλπ. νομιμοποιώντας έτσι την εξουσία του πείθοντας τους οπαδούς του για την ορθότητα όσων επαγγέλλεται(προσωπική αφοσίωση).συνήθως ο μεγάλος δημαγωγός αποτελεί την πλέον καθαρή μορφή αυτού του τύπου «νόμιμης» εξουσίας. 2) Χαρισματική εξουσία: θεμελιώνεται στο χάρισμα του φορέα της εξουσίας, δηλαδή στην προσωπική ακτινοβολία κλπ. νομιμοποιώντας έτσι την εξουσία του πείθοντας τους οπαδούς του για την ορθότητα όσων επαγγέλλεται(προσωπική αφοσίωση).συνήθως ο μεγάλος δημαγωγός αποτελεί την πλέον καθαρή μορφή αυτού του τύπου «νόμιμης» εξουσίας. Ο Weber ασχολήθηκε συστηματικά με την διοίκηση. Συνέλαβε και συστηματοποίησε μέσα σε ένα ιδεότυπο το γραφειοκρατικό πρότυπο οργάνωσης. Το πρότυπο αυτό είναι συνδεδεμένο με τον καπιταλιστικό ορθολογισμό. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό όλα τα Κράτη σε κάποια στιγμή της ιστορίας τους χρειάζονται ένα πρότυπο οργάνωσης το οποίο θα λειτουργεί σαν μια μηχανή και δεν θα επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα πετυχαίνει τους στόχους που θέτει. Με άλλα λόγια το γραφειοκρατικό πρότυπο. Σε αυτό το πρότυπο πρωτεύοντα ρόλο παίζει η δημιουργία σώματος εξειδικευμένων επαγγελματιών υπαλλήλων. Για τον Weber η γραφειοκρατία είναι μια πυραμίδα στην βάση της οποίας βρίσκονται οι κατώτεροι υπάλληλοι και στην κορυφή μόνο ένας ηγέτης ο οποίος διευθύνει τους υ 3

4 πόλοιπους που βρίσκονται κάτω από αυτόν. Στον γραφειοκρατικό πρότυπο ο υπάλληλος οποιασδήποτε βαθμίδας διέπεται από τον νόμο. Η γραφειοκρατία αποτελεί τον πιο καθαρό τύπο της νόμιμης εξουσίας.χαρακτηριστικά του γραφειοκρατικού τύπου οργάνωσης είναι: 16 Ι. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε μια γραφειοκρατική οργάνωση είναι πρόσωπα ελεύθερα που διατηρούν μια τυπική σχέση με την οργάνωση και οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις απρόσωπες ρυθμίσεις και κανόνες. ΙΙ. Τα μέλη της οργάνωσης έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα τα οποία καθορίζονται από τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και εκτελούνται ανάλογα με το βαθμό ή το αξίωμα που έχει κάθε μέλος. ΙΙΙ. Η εξουσία στις γραφειοκρατικές οργανώσεις είναι διαρθρωμένη ιεραρχικά και λαμβάνει την μορφή πυραμίδας. Όσο πιο κάτω βρίσκεται μια θέση, τόσο λιγότερη ευθύνη και ισχύ διαθέτει. IV. Τα άτομα που στελεχώνουν την οργάνωση επιλέγονται, (δεν εκλέγονται) με βάση τα προσόντα τους, τις γνώσεις και τις ικανότητες τους που επιβεβαιώνονται είτε με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών είτε με εξετάσεις. V. Η αμοιβή των υπαλλήλων συνίσταται στην καταβολή σταθερού μισθού και συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Το ύψος της αμοιβής ποικίλει ανάλογα με την ιεραρχική θέση και την χρονική διάρκεια της απασχόλησης. VI. Η απασχόληση έχει συνήθως χαρακτήρα μονιμότητας, η οποία θεσπίζεται με σκοπό να διασφαλίσει την ουδετερότητα, την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των υπαλλήλων απέναντι στις πολιτικές διακυμάνσεις και στην ευνοιοκρατία (πελατειακό σύστημα). VII. Υποχρέωση των υπαλλήλων για αποκλειστική απασχόληση. VIII. Η προαγωγή και εξέλιξη των υπαλλήλων γίνεται είτε κατ αρχαιότητα, είτε κατ εκλογή ανάλογα με τις ικανότητες και τις επιδόσεις. Σ άλλες περιπτώσεις ε φαρμόζεται μεικτό σύστημα. Τις προαγωγές αποφασίζουν τα ιεραρχικά ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. 4

5 IX. Η παρουσία της γραφειοκρατικής οργάνωσης διαχωρίζεται σαφώς από την προσωπική περιουσία των υπαλλήλων. X. Ο «ιδανικός» υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντά του κρατώντας μια στάση τυπική και απρόσωπη χωρίς προσωπικές εκτιμήσεις και συναισθήματα. Σύμφωνα με τον M. Weber οι γραφειοκρατίες τείνουν να μετατρέπονται σε απρόσωπες δυνάμεις και η γραφειοκρατική λήψη αποφάσεων είναι άκαμπτη και μη ελαστική και συχνά αγνοεί τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα άτομα. Επιπλέον ο Weber συνέδεε την αναγκαιότητα της γραφειοκρατίας με τα προβλήματα του συντονισμού που προκύπτουν από τα νεότερα οικονομικά συστήματα και την ε πέκταση του δικαιώματος ψήφου. Η οργανωτική αποτελεσματικότητα και σταθερότητα τις οποίες μόνο η γραφειοκρατία μπορεί μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσει ήταν (και είναι) απαραίτητη για την ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας. 17 Απ την άλλη η ίδια η επέκταση του δικαιώματος ψήφου οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα έναντι του κρότους. Όσο πληθαίνουν οι απαιτήσεις τόσο πιο αναγκαία είναι η έμπειρη εξειδικευμένη διοίκηση για την προσεκτική ερμηνεία και αντιμετώπισή τους. Επιπλέον υποστήριζε ότι οι γραφειοκράτες αποκτούν σημαντική εξουσία μέσω της πείρας, της ενημέρωσης τους και της πρόσβασής τους σε μυστικά και έθεσε το ερώτημα πως μπορεί να ελεγχθεί η γραφειοκρατική ε ξουσία. Όταν απουσιάζει ο έλεγχος, η δημόσια οργάνωση μπορεί να αλωθεί από α ξιωματούχους με υπερβάλλοντα ζήλο ή ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα που δεν ενδιαφέρονται για το γενικό συμφέρον. Ως αποτέλεσμα αυτό τασσόταν υπέρ ενός ισχυρού κοινοβουλίου που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πεδίο εκπαίδευσης για ισχυρή ηγεσία και να λειτουργήσει εξισορροπητικά προς τη δημόσια και ιδιωτική γραφειοκρατία. 18 O Weber απεικονίζει την δημοκρατία ως δοκιμαστικό πεδίο για δυνητικούς ηγέτες. Η δημοκρατία είναι κάτι σαν την αγορά ένας θεσμικός μηχανισμός για τον εκτοπισμό των αδυνάτων και την ανάδειξη των ικανοτέρων στην ανταγωνιστική πάλη για ψήφους και εξουσία. Ο Weber έγραφε ότι στις παρούσες συνθήκες υπάρχει μόνο η ε πιλογή «μεταξύ μιας ηγετικής δημοκρατίας με μια κομματική μηχανή και μιας δημοκρατίας δίχως ηγέτες δηλαδή της κυριαρχίας των επαγγελματιών πολιτικών χωρίς 5

6 κλήση». Ο Weber αποκαλεί τη σύγχρονη αντιπροσωπευτική δημοκρατία «δημοψηφισμιακή ηγετική δημοκρατία» δημοψηφισμιακή επειδή οι τακτικές εκλογές στις δυτικές χώρες παίρνουν χαρακτήρα παροχής άμεσης ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, ηγετική επειδή αυτό που διακυβεύεται είναι η δημοτικότητα και αξιοπιστία των πολιτικών ελίτ. Ο ενθουσιασμός του Weber για το αντιπροσωπευτικό σύστημα οφείλεται περισσότερο στην πεποίθηση του ότι το εθνικό μεγαλείο εξαρτάται από την ανεύρεση ικανών ηγετών παρά στην όποια έγνοια του για τις δημοκρατικές αξίες. Τέλος σύμφωνα με το μοντέλο του της δημοκρατίας υπερασπίζεται μια καπιταλιστικά διευθυνόμενη οικονομία, παράλληλα με κοινοβουλευτική κυβέρνηση και ένα ανταγωνιστικό σύστημα κομμάτων. Πίστευε πως η κοινοβουλευτική κυβέρνηση είναι ζωτική για τους εξής λόγους: 1) το κοινοβούλιο προσδίδει κάποιο βαθμό διαφάνειας στην κυβέρνηση, 2) η δομή της κοινοβουλευτικής συζήτησης, ο χαρακτήρας του διαλόγου καθώς και η απαίτηση ότι για να είναι κανείς «πειστικός» απαιτείται ένα υψηλό επίπεδο ρητορείας, καθιστούν το κοινοβούλιο σημαντικό πεδίο δοκιμών για επίδοξους ηγέτες, 3) το κοινοβούλιο παρέχει το χώρο για διαπραγματεύσεις γύρω από αντιμαχόμενες θέσεις. Τόνιζε δε ότι ο ρόλος του κοινοβουλίου δεν πρέπει να εξιδανικεύεται και υποστήριζε ότι η επέκταση του δικαιώματος ψήφου και η ανάπτυξη της κομματικής πολιτικής υπονόμευσε την κλασική φιλελεύθερη αντίληψη περί του κοινοβουλίου ως χώρου ό που η εθνική πολιτική ρυθμίζεται με τον έλλογο στοχασμό, με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο ή το γενικό συμφέρον. Ο Weber αποκαλεί τη σύγχρονη αντιπροσωπευτική δημοκρατία «δημοψηφισμιακή ηγετική δημοκρατία». 19 «Δημοψηφισμιακή» επειδή οι τακτικές εκλογές ολοένα παίρνουν το χαρακτήρα της παροχής άμεσης ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. «Ηγετική» επειδή αυτό που διακυβεύεται στις εκλογές αυτές είναι η δημοτικότητα και η αξιοπιστία των επιμέρους ομάδων ηγετών, δηλαδή των πολιτικών ελιτ. Ήταν υ πέρμαχος της δημοκρατίας στη βάση του ότι στις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες μιας σύγχρονης γραφειοκρατικής κοινωνίας, προσφέρει το μέγιστο του δυναμισμού 6

7 και της ηγεσίας. Ακόμη ο Weber ενδιαφερόταν να κατανοήσει και να βρεί τρόπους να διασφαλίσει μια αποτελεσματική ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική εξουσία, την έ μπειρη και εξειδικευμένη ηγεσία, την αποτελεσματική διοίκηση και κάποιο βαθμό πολιτικής λογοδοσίας. Διόλου δεν απέρριπτε τη σημασία της δυνατότητας των εκλογέων να απαλλάσσονται από τους ανίκανους ηγέτες, αλλά στην ουσία αυτός ήταν και ο μόνος ρόλος που επεφύλασσε για εκείνους. Κλείνοντας ο Weber διατύπωσε ένα καινούργιο, πολύ περιοριστικό μοντέλο δημοκρατίας. Περιοριστικό επειδή εκείνος οραματιζόταν τη δημοκρατία ως κάτι λίγο παραπάνω από την παροχή ενός τρόπου ανάδειξης ικανών πολιτικών ηγετών. Περιοριστικό επειδή ο ρόλος των εκλογέων και οι πιθανοί δρόμοι διεύρυνσης της πολιτικής συμμετοχής αντιμετωπιζόταν με ιδιαίτερο σκεπτικισμό. Περιοριστικό επειδή, μολονότι ο Weber πίστευε πως το εκλογικό σύστημα παρέχει κάποια επίφαση προστασίας για τους εκλογείς, υποστήριζε ότι αυτή η προστασία κρίνεται από την δυνατότητα απομάκρυνσης των ακατάλληλων από τα αξιώματά τους. 20 3) Ο Thomas Hobbes ( ) δημοσίευσε το έργο του Leviathan (1651) στο οποίο παρουσίασε τις απόψεις του περί κράτους, εξουσίας, φορέων της εξουσίας και εξουσιαζόμενων. Κατά τον Hobbes ο οποίος είχε επηρεασθεί από τον αγγλικό εμφύλιο (1648) (1988) ο άνθρωπος αναπτύσσεται στο πλαίσιο της «φυσικής κατάστασης», δηλαδή σε ένα πλαίσιο που τον καθιστά έρμαιο των επιθυμιών και των παρορμήσεων του και συγχρόνως του δημιουργεί μία κατάσταση διαρκούς πολέμου «όλων εναντίον όλων». 1 Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ζει σε μία κοινωνία ανταγωνιστική στην οποία η έλλειψη ιεραρχίας συνεπάγεται τη δημιουργία ενός κλίματος μόνιμου φόβου, δυσπιστίας και μικροψυχίας. Τα άτομα χαρακτηρίζονται από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, το ατομικό συμφέρον και την προσπάθεια να υποτάξουν με κάθε τρόπο τους άλλους. Επιπλέον, αποτελώντας και ο ίδιος ο Hobbes μέλος μιας «θεοκρατούμενης» τότε κοινωνίας, κατανόησε τη θρησκεία ως φαινόμενο της επιστήμης, δηλαδή ως έκφραση της ψυχολογικής επεξεργασίας του φόβου και της άγνοιας των φυσικών αιτίων προσπαθώντας έτσι να εξηγήσει το λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι της εποχής απέδιδαν θρησκευτικό χαρακτήρα στα φυσικά φαινόμενα. Ο Hobbes δεχόταν ότι μέ 7

8 σα από τη θρησκεία εγείρονται αξιώσεις κατεξουσιασμού και υλοποιούνται κρατικοί σκοποί, λόγοι για τους οποίους η θρησκεία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως σημαντικός πολιτικός παράγοντας, χωρίς ωστόσο οι θρησκευτικές αξίες να θεωρούνται δεσμευτικές για την πολιτική πράξη. 2 Όσον αφορά στην έννοια του κράτους ο Hobbes έχοντας βιώσει και ο ίδιος, όπως προαναφέρθηκε, η σύγκρουση Στέμματος Κοινοβουλίου, που οδήγησε στον εμφύλιο (1648) (1688) θεωρεί ότι το κράτος αποτελεί μια πολύ χρήσιμη και απαραίτητη κατασκευή. Σύμφωνα με αυτή την εργαλειακή του αντίληψη, το κράτος αποτελεί το μέσο για την επίτευξη του σκοπού της κοινωνικής συμβίωσης, της ασφάλειας και της απρόσκοπτης λειτουργίας της αγοράς. Το κράτος το οποίο παρομοιάζει με «Λεβιάθαν» οφείλει να προστατεύει τη συλλογική ζωή και οντότητα της κοινωνίας, τιθασεύοντας τα ζωώδη ένστικτα μεμονωμένων μελών της. Επιπλέον θεωρεί ότι η εξουσία του κράτους ενσαρκώνεται από τον «ελέω Θεού» μονάρχη και αναφέρεται στην ύπαρξη κοινωνικού συμβολαίου, βάσει του οποίου το κράτος παρέχει στους υπηκόους του ασφάλεια, αξιώνοντας ταυτόχρονα από αυτούς ως αντάλλαγμα απόλυτη υποταγή. 3 Ο στοχαστής John Locke ( ) επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και έθεσε τις βάσεις για τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Ο ίδιος βίωσε τη λεγόμενη «Ένδοξη Επανάσταση» (1688), με την οποία εγκαθιδρύθηκε η εξουσία του Κοινοβουλίου και άρχισε να επιβάλλεται η ιδέα του ελέγχου του κράτους από το Κοινοβούλιο. 4 Ο Locke θεωρούσε ότι η συνύπαρξη των ανθρώπων καθίσταται ομαλότερη και ποιοτικά ανώτερη από τη στιγμή που τα άτομα συμφωνούν να υποτάξουν αυτοβούλως τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές τους σε μία «εκ των άνω» καθοδήγηση και κοινωνικό έλεγχο (δηλαδή στο κράτος). Κύριος σκοπός της συνένωσης των ανθρώπων σε πολιτικές κοινότητες και της υποταγής τους σε μια κυβέρνηση είναι η διαφύλαξη της ιδιοκτησίας τους. 8

9 Η ιδιοκτησία κατά τον Locke αποτελεί «φυσικό» ατομικό δικαίωμα και συγχρόνως την πιο σημαντική ιδιότητα του ατόμου, αφού αυτή προσδιορίζει και οροθετεί τα περιθώρια ελευθερίας κάθε ανθρώπου, καθώς και τις δυνατότητες υλοποίησης των βασικών του αναγκών και των προσωπικών του στόχων. 5 Όσον αφορά στο κράτος ειδικότερα, ο Locke έχοντας ζήσει όπως προαναφέρθηκε, την επανάσταση του 1688 θεωρεί απαραίτητη τη συγκρότηση και λειτουργία ενός θεσμικού οργάνου ή σώματος, το οποίο θα είναι σε θέση να χαλιναγωγήσει τα πάθη των πολιτών και να επιβάλλει κοινωνική γαλήνη και ευημερία, δηλαδή ενός εξωοικονομικού μηχανισμού που θα έχει νομιμοποίηση από ένα περιορισμένο, έστω, εκλογικό σώμα και στόχος του θα είναι η δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών για τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς. Επιπλέον, θεωρούσε ότι στην έννοια του κράτους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η ύπαρξη τριών στοιχείων: α) η νομοθετική εξουσία (η οποία θα δημιουργήσει έναν κώδικα κανόνων που θα διακρίνουν το καλό από το κακό), β) η δικαστική εξουσία (με την έννοια της συγκρότησης ενός ανεξάρτητου δικαστικού σώματος) και γ) η εκτελεστική εξουσία (η οποία θα εγγυάται την εφαρμογή των κανόνων που έχουν θεσπισθεί από την νομοθετική εξουσία). Τέλος ο Locke αναφέρθηκε στην ανάγκη συγκρότησης ενός πολιτικού σώματος (Κοινοβουλίου), στο οποίο οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση την αρχή της πλειοψηφίας, καθώς επίσης και στην αναγνώριση του δικαιώματος των πολιτών για αντίσταση στις περιπτώσεις που θα διαπιστώνονται καταχρήσεις από την πλευρά της κρατικής εξουσίας. Σημαντική είναι και η αναφορά στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κοινωνικού συμβολαίου, βάσει του οποίου το κράτος δεν θα παρέχει στους πολίτες μόνο ασφάλεια, τάξη κλπ., αλλά επιπλέον και δικαιώματα (κυρίως ατομικά, αλλά και περιορισμένα πολιτικά δικαιώματα). 6 Ο Γάλλος φιλόσοφος και πολιτικός στοχαστής J.J. Rousseau ( ) αποτελεί το βασικότερο, ίσως, εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Οι σκέψεις και οι ιδέες του επηρέασαν πολλούς μεταγενέστερους στοχαστές που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία και τα χαρακτηριστικά του φιλελεύθερου κράτους. 9

10 Ο Ρουσσώ θεωρούσε, καταρχάς, ότι ο άνθρωπος παρά το γεγονός ότι αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο «φυσικής κατάστασης» μπορεί και καταφέρνει να αναδείξει την καλή του φύση και να είναι ηθικός και κοινωνικός (σε αντίθεση με τον Hobbes). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κρατικής εξουσίας, η οποία αποτελεί μεν αναγκαίο κακό, αλλά, από την άλλη, δημιουργείται επειδή δεν μπορεί να διατηρηθεί πλέον αυτή η «φυσική κατάσταση» λόγω ανταγωνισμών. 7 Όσον αφορά στο κράτος, υποστήριζε ότι αυτό δημιουργείται μέσω ενός Κοινωνικού Συμβολαίου, μεταξύ εξουσίας και εξουσιαζόμενων, με το οποίο γίνεται αποδεκτό ότι κανείς δεν διαθέτει φυσική εξουσίας πάνω στους άλλους, παρά μόνο μέσα από νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες. Επομένως, κάθε νόμιμη εξουσία μεταξύ των ανθρώπων πρέπει να βασίζεται σε συμφωνίες (είναι, δηλαδή, απαραίτητα τα στοιχεία της συναίνεσης και της νομιμοποίησης). Για τον Ρουσσώ η αναγκαστική κοινωνικοποίηση και συμβίωση (που χαρακτηρίζουν μεταξύ άλλων την δημοκρατία) εγγυώνται την ελευθερία των πολιτών και σε προσωπικό επίπεδο. 8 Βασική θέση του Ρουσσώ ήταν, επίσης, και το ότι η κυριαρχία του κράτους πρέπει να συμπίπτει με την εφαρμογή της γενικής βούλησης (generale volonte). Στην ιδέα αυτή θεμελιώνεται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών: «Δύο αιτίες συμβάλλουν πάντα στο να παραχθεί κάθε ελεύθερη πράξη. Η μία είναι ηθική (δηλαδή η θέληση που αποφασίζει την πράξη) και η άλλη φυσική (δηλαδή η δύναμη που την εκτελεί). Το πολιτικό σώμα έχει κι αυτό τα ίδια κίνητρα τη θέληση και τη δύναμη. Την πρώτη την ονομάζει νομοθετική εξουσία και τη δεύτερη εκτελεστική. Τίποτα δεν γίνεται ούτε και πρέπει να γίνεται δίχως την σύμπραξη και των δύο». Κυρίαρχο σώμα σε μία δημοκρατική κοινωνία θεωρούσε ότι πρέπει να είναι η λαϊκή συνέλευση, καθώς και ότι η κρατική εξουσία νομιμοποιείται μέσω της αρχής της πλειοψηφίας, η οποία εκφράζει πάντα τη γενική βούληση (ολοκληρωτική δημοκρατία). 9 Τέλος, αναφορικά με την κοινωνία, ο Ρουσσώ θεωρούσε ότι πρέπει να αποτελείται από μικροαγρότες και μικροβιοτέχνες. Ιδεώδης κατάσταση για τον ίδιο, είναι αυτή στην οποία όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι, ενώ κανείς δεν κατέχει πάρα πολλά. 10

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F.

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F. Η απελευθέρωση της oικονοµικής επιστήµης Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση Drucilla K. Barker & Susan F. Feiner Επιστηµονική Επιµέλεια - Εισαγωγή Αντιγόνη Λυµπεράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βουλγαρίδου Μαρία (Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Eκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής) Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου. Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

4ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Capital Link CSRinGreece «Για ένα καλύτερο αύριο» Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

4ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Capital Link CSRinGreece «Για ένα καλύτερο αύριο» Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 4ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Capital Link CSRinGreece «Για ένα καλύτερο αύριο» Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 700 άτομα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Β. Μπαρμπούνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέον δυσάρεστων εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ;

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; ΕΑΠ ΕΛΠ40 4 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; (ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ *

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιας νομικής έννοιας 1. Αποτελεί άραγε η ιστορία των εννοιών το δικαστήριό τους ό πως θα

Διαβάστε περισσότερα

LUTZ KÄPPEL Christian Albrechts Universität zu Kiel

LUTZ KÄPPEL Christian Albrechts Universität zu Kiel DER NEUE PAULY: ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ O ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ LUTZ KÄPPEL Christian Albrechts Universität

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η πολιτιστική δηµιουργία συναντά την οικονοµία της αγοράς

Όταν η πολιτιστική δηµιουργία συναντά την οικονοµία της αγοράς EXOFILO 17OS:Layout 1 5/23/11 12:11 PM Οικονοµία Επιχειρήσεις Η απελευθέρωση της οικονοµικής επιστήµης Τα µυστικά των ισολογισµών Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα Ταξίδι στη Νέα Ελλάδα Επιχειρήστε... αγροτουριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παπασυμεού Μικελίνα Α.Τ 777489 Νοέμβριος 2006 1

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παπασυμεού Μικελίνα Α.Τ 777489 Νοέμβριος 2006 1 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παπασυμεού Μικελίνα Α.Τ 777489 Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...σελ. 3 7 Γεωμετρικής Έννοιες στην Τέχνη και την Αρχιτεκτονική...σελ.8 39 Γεωμετρία και Τέχνη στην Εκπαίδευση...σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Management Ερώτημα Στα πλαίσια του Επιστημονικού Management και των βασικών κανόνων της Διοικητικής ολοένα αυξανόμενος αριθμός Δημοσίων Υπηρεσιών κατασκευάζει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Υποστρατήγου ε.α Κωνσταντίνου Λουκόπουλου* Η ανάγκη υλοποίησης δομικών αλλαγών στη Δομή Διοικήσεως του ΝΑΤΟ (NATO Command Structure),

Διαβάστε περισσότερα