Θέμα: «Οι θέσεις του Μax Weber για το κράτος και τη Δημοκρατία» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: «Οι θέσεις του Μax Weber για το κράτος και τη Δημοκρατία» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες"

Transcript

1 Θέμα: «Οι θέσεις του Μax Weber για το κράτος και τη Δημοκρατία» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες 1

2 ΘΕΜΑ: Αναφερθείτε αναλυτικά στις θέσεις του Max Weber για το κράτος και τη δημοκρατία. Ο Max Weber γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία στα τέλη του 19 ου αιώνα. Κατάγονταν από εύπορη και θρησκευόμενη οικογένεια προτεσταντών, ενώ ο πατέρας του ήταν βουλευτής με το Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα, γεγονός που επέδρασε στην σχέση του με την πολιτική. Σπούδασε νομικά και οικονομία και διετέλεσε καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Βερολίνου, του Φράιμπουργκ και της Χαϊδελβέργης. Ο Weber έζησε στην Γερμανία του Bismarck και συγκροτήθηκε ως επιστήμονας μέσα στο κλίμα της διαμάχης ανάμεσα στον ιδεαλισμό και τον υλισμό και ανάμεσα στην ιστορική μέθοδο και τη μέθοδο των φυσικών επιστημών. Συγκαταλέγεται στους κλασσικούς κοινωνιολόγους, διότι το έργο του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη θεμελίωση της σύγχρονης κοινωνιολογίας. Ο Weber θεωρείται ότι γεφύρωσε την κοινωνιολογία του 18 ου και 19 ου αιώνα με την κοινωνιολογία του 20 ου, διότι χρησιμοποίησε τις πλούσιες οικονομικές και νομικές γνώσεις του για να συλλάβει και να ερμηνεύσει με αξιοσημείωτη ακρίβεια, έκταση και πρωτοτυπία τα ποικίλα φαινόμενα και να τα εντάξει στο πλαίσιο μιας επιστήμης του πολιτισμού. «Πρόθεσή του ήταν η θεμελίωση της κοινωνικής επιστήμης στη βάση κατανόησης του κοινωνικού πράττειν σε αντίθεση με τις μεσαιωνικές ή παραδοσιακές πρακτικές, η ανάδειξη ορισμένων χρηστικών, ούτως ή άλλως, εννοιών και η ανάλυση των θεμελιωδών σχέσεων εντός της κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης και όχι απλά η ανάπτυξη κάποιου είδους μόνον οικονομικής ή μόνο κοινωνιολογικής θεωρίας» (Θ. Βασιλείου, Ο Μαξ Βέμπερ έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, Καθημερινή 25/03/06). Ο Weber λοιπόν, στην προσπάθειά του να αναλύσει το κοινωνικό πράττειν, ασχολήθηκε εκτός των άλλων με τις μορφές εξουσίας, καθώς και τους τύπους νομιμοποίησής της. Συγκεκριμένα, όρισε την εξουσία ως την πιθανότητα μια ομάδα ανθρώπων να υπακούσει σε μια εντολή συγκεκριμένου πε 2

3 ριεχομένου και την διαχώρισε σε οικονομική, πολιτική και ιδεολογική εξουσία. Ανάλογα με την προέλευση της νομιμοποίησής της διέκρινε την παραδοσιακή, χαρισματική, νομική/ορθολογική εξουσία. Είναι ωστόσο αποδεκτό το γεγονός, ότι οι τρεις παραπάνω μορφές εξουσίας δεν συμπίπτουν απόλυτα με τα κίνητρα νομιμοποίησης της εξουσίας. Για παράδειγμα, ο ορθολογικός έννομος τύπος εξουσίας στηρίζει τη νομιμότητά του στη νομική ισότητα των πολιτών έναντι του κράτους, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται ότι η συναίνεση των πολιτών είναι πάντα αποτέλεσμα ορθολογικής επεξεργασίας, αλλά υπάρχει πιθανότητα να στηρίζεται σε συναισθηματικά κίνητρα ή κίνητρα βασισμένα σε αξίες και συνήθειες. Αντικείμενο της σκέψης του Weber αποτέλεσε επίσης η έννοια του κράτους, το οποίο προσδιόρισε ως τον εξωαγοραίο μηχανισμό, που διαθέτει το μονοπώλιο άσκησης φυσικής βίας, εντός των πλαισίων ενός επικρατειακά προσδιορισμένου εθνικού χώρου, καθώς και εντός των ορίων που προσδιορίζονται από τους κανόνες που παράγονται από την νομοθετική νομιμοποιημένη εξουσία. Σκοπός του κράτους αποτελεί η εκπροσώπηση του κοινού συμφέροντος των πολιτών με την ταυτόχρονη εξασφάλιση των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων, αλλά και των υποχρεώσεών τους (φορολογία, στρατιωτική θητεία, υπακοή στους νόμους κλπ), γεγονός που καθιστά φανερό τον υψηλό βαθμό αλληλοεμπλοκής της έννοιας του πολίτη με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του φιλελεύθερου κράτους. Σύμφωνα με τη βεμπεριανή σκέψη, η προώθηση του κοινού συμφέροντος συνιστά βασική προϋπόθεση για την δημιουργία συνθηκών κοινωνικής ενότητας και σύμπνοιας. Συγκεκριμένα, ο βαθμός στον οποίο ικανοποιούνται τα κοινά αιτήματα των πολιτών προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος και συνεπακόλουθα το επίπεδο της κοινωνικής συναίνεσης, που αυτό απολαμβάνει. Ο Weber, ως ένας από τους κυριότερους εκφραστές της φιλελεύθερης πολιτικής θεωρίας, υποστήριξε ότι το φιλελεύθερο κράτος διαθέτει μια σειρά θεσμικών χαρακτηριστικών, όπως η ύ παρξη κανόνων δικαίου με τη μορφή συντάγματος και νόμων, κρατικής διοίκησης και γραφειοκρατίας, με την ανάλυση της οποίας ασχολήθηκε εκτενώς στο έργο του Οικονομία και Κοινωνία, καθώς και χρηματοδότηση του κρατικού μηχανισμού από την φορολογία του συνόλου των πολιτών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η νομιμοποίηση της άσκησης της κρατικής εξουσίας, καθώς και η προέλευσή της αποτέλεσαν βασικούς σταθμούς στη σκέψη του Weber. Αυτό διότι η σχέση μεταξύ εξουσίας και νομιμοποίησης είναι στην ουσία ένα κύκλωμα, αφού από τη μία ο βαθμός συναίνεσης των διοικούμενων έναντι κάθε μορφής εξουσίας αποτελεί ένδειξη της νομιμοποίησής της και από την άλλη βασική επιδίωξη των διοικούντων παραμένει διαχρονικά η διασφάλιση της νομιμοποίησης από την πλευρά των πολιτών. Παραδείγματος χάριν, επιστρέφοντας στο ζήτημα της γραφειοκρατίας, η τελευταία νομιμοποιεί την κυριαρχία του κράτους ως εγγυητή της ισονομίας μεταξύ των πολιτών. Σύμφωνα με την βεμπερι 3

4 ανή αντίληψη, πρόκειται για την ορθολογική οργάνωση του κράτους βάσει απρόσωπων και τυπικών κανόνων με στόχο την αποδοτικότητα του κρατικού μηχανισμού, την παραγωγικότητα της οικονομίας και την λειτουργικότητα της κοινωνίας. Ο Weber διέγνωσε ότι η αποτελεσματικότητα της κρατικής γραφειοκρατίας επηρεάζει ανάλογα το επίπεδο της κοινωνικής συναίνεσης που εξασφαλίζει το πολιτικό σύστημα, οπότε παρέθεσε μια σειρά χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που προάγουν την γραφειοκρατική οργάνωση σε έναν ορθολογικό, σταθερό, νομιμοποιημένο και αντιπροσωπευτικό μηχανισμό. Αναλυτικά, διατύπωσε την θεωρία μιας πρότυπης οργάνωσης αποτελούμενης από ελεύθερα πρόσωπα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που εκτελούν τα καθήκοντά τους με στάση απρόσωπη και τυπική, η επιλογή τους στηρίζεται στα προσόντα και στις γνώσεις τους, ενώ οι αποδοχές και η ανέλιξη τους είναι συνάρτηση της ιεραρχικής τους θέσης και του χρόνου απασχόλησης. Επιπλέον, η περιουσία της γραφειοκρατικής οργάνωσης διαχωρίζεται από την προσωπική περιουσία των υπαλλήλων. Ακόμη, η ε ξουσία της γραφειοκρατικής οργάνωσης είναι διαρθρωμένη ιεραρχικά με τη μορφή πυραμίδας, ενώ η ουδετερότητα, η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των μελών της εξασφαλίζεται μέσω της μονιμότητάς τους. Ωστόσο, επειδή σε περίπτωση απουσίας ελέγχου η γραφειοκρατική οργάνωση ενδέχεται να μετατραπεί σε έναν υπερτροφικό οργανισμό με σημαντική εξουσία και ιδιωτικά συμφέροντα, ο Weber πρότεινε την ανάπτυξη ενός ισχυρού κοινοβουλίου με ηγεσία ικανή να λειτουργεί εξισορροπητικά μεταξύ γραφειοκρατίας και ελεύθερης ατομικής και κοινωνικής πρωτοβουλίας, δημιουργικότητας και έκφρασης. Συμπερασματικά, ο Weber αντιμετώπισε τη γραφειοκρατική οργάνωση υπό το πρίσμα του καπιταλιστικού εξορθολογισμού ως τον πιο καθαρό τύπο νόμιμης εξουσίας, αλλά εντόπισε αδυναμίες στη λειτουργία της, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα ισχυρό και ικανό κοινοβούλιο. Ήδη στις αρχές του 20 ου αιώνα η αλλαγή στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές κλίμακες ήταν τέτοια ώστε η άμεση δημοκρατία είχε πλέον καταστεί ανέφικτη και μάλλον ουτοπική, οπότε το αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρνησης θεωρήθηκε από τους φιλελεύθερους στοχαστές ως το ιδανικότερο μέσο εφαρμογής της λαϊκής κυριαρχίας στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Ο Weber από την πλευρά του απεικόνισε τη δημοκρατία ως δοκιμαστικό πεδίο για δυνητικούς ηγέτες, ένα θεσμικό δηλαδή μηχανισμό που αναδεικνύει τους ικανότερους πολιτικούς. Κατέγραψε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία ως δημοψηφισμιακή ηγετική δημοκρατία, επειδή αφενός οι τακτικές εκλογές στην ουσία παρέχουν άμεση ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και αφετέρου αυτό που διακυβεύεται στην ε κλογική διαδικασία είναι η δημοτικότητα και η αξιοπιστία των πολιτικών ελίτ και σε αυτά ακριβώς τα πλαίσια περιορίζεται ο ρόλος της πολιτικής συμμετοχής των πολιτών. Το μοντέλο δημοκρατίας που πρότεινε ο Weber θεμελιώνεται σε μια καπιταλιστικά διευθυνόμενη οικονομία, κοινοβουλευτική διακυβέρνηση και ανταγωνιστικό σύστημα πολιτικών κομμάτων. Κατά την βεμπεριανή αντίληψη, η σημαντικότητα του ρόλου του κοινοβουλίου στις δημοκρατικές διαδικασίες έγκειται στο γεγονός ότι δια 4

5 σφαλίζει μεγάλο βαθμό διαφάνειας στις κυβερνητικές δράσεις, καλλιεργεί συνθήκες διαλόγου και ρητορείας υψηλού επιπέδου, οπότε αποτελεί πεδίο δοκιμών για επίδοξους ηγέτες, και τέλος παρέχει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης γύρω από αντιμαχόμενες θέσεις. Είναι λοιπόν φανερό, ότι οι σκέψεις του Weber περί δημοκρατίας κινήθηκαν γύρω από τους μηχανισμούς ανεύρεσης ικανών ηγετών, οι οποίοι είναι σε θέση να προάγουν το κοινό συμφέρον, καθώς και τον σπουδαίο ρόλο του κοινοβουλίου στην διασφάλιση διαφάνειας, διαλόγου και υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Ανατρέχοντας λοιπόν στη σκέψη του Weber έναν αιώνα μετά, διαπιστώνεται ότι εξακολουθεί να είναι επίκαιρη, διότι αγγίζει ευαίσθητες πτυχές του σύγχρονου πολιτικού συστήματος, όπως είναι ο ρόλος του κράτους στην κοινωνία, η κοινωνική συναίνεση έναντι της άσκησης της κρατικής εξουσίας, η συμβολή της γραφειοκρατίας στην διαμόρφωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της ε ποχής, καθώς και ο ρόλος του κοινοβουλίου και ο βαθμός συμμετοχής των πολιτών στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ο Weber λοιπόν πέραν των κλασσικών φιλελεύθερων προβληματισμών σχετικά με την έννοια του κράτους και του πολίτη, των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και του σκοπού ύπαρξής τους, ασχολήθηκε, όπως συζητήθηκε προηγουμένως, με το ζήτημα της νομιμοποίησης της εξουσίας. Για την ακρίβεια, διέκρινε ότι η αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος εξαρτάται άμεσα από το βαθμό στον οποίο ικανοποιούνται τα κοινά αιτήματα των πολιτών. Και αυτό διότι η προώθηση του κοινού συμφέροντος καλλιεργεί συνθήκες κοινωνικής σύμπνοιας και ενότητας, με άλλα λόγια ε νισχύει την κοινωνική συναίνεση που απολαμβάνει η κρατική εξουσία. Συνεπώς, η κοινωνική συναίνεση που απολαμβάνουν οι φορείς εξουσίας παραμένει βασικό κριτήριο αξιολόγησης της απόδοσης και της εφαρμοσιμότητας των πολιτικών επιλογών τους. Επιπλέον, η γραφειοκρατική οργάνωση αποτελεί μεν μια μορφή νομιμοποίησης της κρατικής κυριαρχίας έναντι των πολιτών, αλλά η εξισορρόπηση των σχέσεών της με την ατομική και συλλογική πρωτοβουλία από πλευράς κοινοβουλίου εξακολουθεί να προβάλλει ως αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρωτοβουλία, έκφραση και δημιουργικότητα σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής ζωής. Επίσης, ο Weber διαπίστωσε και η πορεία του πολιτικής ζωής επιβεβαιώνει, ότι κρίσιμη δραστηριότητα του κοινοβουλίου αποτελεί η διαμόρφωση συνθηκών ελέγχου και διαφάνειας των κυβερνητικών δράσεων, καθώς και η προώθηση του διαλόγου και του ανταγωνισμού μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δημοκρατικότητα των διαδικασιών του πολιτικού συστήματος. Τέλος, η πολιτική συμμετοχή στην σύγχρονη α ντιπροσωπευτική δημοκρατία χάνει την έννοιά της, εάν περιορίζεται στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις τακτικές εκλογές και μόνο, όπως υποστήριξε ο Weber. Και αυτό διότι αμφισβητείται έντονα η εφαρμοσιμότητα των πολιτικών προγραμμάτων, τα οποία επιπλέον διαμορφώνονται χωρίς την συμμετοχή των πολιτών. Συνεπώς, το ζητούμενο σήμερα φαίνεται πως είναι η διεύρυνση της έν 5

6 νοιας της συμμετοχής, προκειμένου να συμπεριλάβει νέες μορφές εισφοράς στο πολιτικό γίγνεσθαι. Κατά τον Κ. Αρβανιτόπουλο (Η έννοια της συμμετοχής στη σύγχρονη δημοκρατία), τα δημοψηφίσματα, η διοικητική αποκέντρωση, η διαβούλευση και διαμόρφωση συλλογικής γνώμης, καθώς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αποτελούν θεσμικές αντιπροτάσεις της συμμετοχικής δημοκρατίας στις α δυναμίες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η αποτελεσματικότητά τους ωστόσο εξαρτάται άμεσα από τη διαφάνεια των ακολουθούμενων διαδικασιών, τον βαθμό προστασίας της ισότητας μεταξύ των πολιτών και της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως επίσης την καλλιέργεια της ατομικής υπευθυνότητας και τον εκσυγχρονισμό της παιδείας σχετικά με ζητήματα δραστηριοποίησης και συμμετοχής. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, ο Max Weber βαπτίστηκε μάλλον δίκαια ο πατέρας της κοινωνιολογίας, αφού αντιμετώπισε την επιστήμη του πέρα από τους ιδεολογικούς, μεθοδολογικούς και κοινωνικοπολιτικούς περιορισμούς της εποχής του και κατόρθωσε να ερμηνεύσει το κοινωνικό πράττειν με ιδιαίτερη ακρίβεια, έκταση και πρωτοτυπία. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η σκέψη του Weber εξακολουθεί να είναι επίκαιρη σχεδόν έναν αιώνα αργότερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θίγει ζητήματα όπως η κοινωνική συναίνεση και ο ρόλος του κράτους στη σύγχρονη κοινωνία, η γραφειοκρατική οργάνωση και η πολιτική συμμετοχή, τα οποία παραμένουν ψηλά στη λίστα των ευαίσθητων σημείων του σημερινού πολιτικού συστήματος. Αν και τα τρία πρώτα αποτελούν θέματα των οποίων η αντιμετώπιση παραμένει σε βάθος χρόνου μάλλον σταθερή, μιας και η σχέση κράτους και πολιτών ορίζεται από καιρό από την έννοια του φιλελευθερισμού και των αρχών που αυτός πρεσβεύει, παρόλα αυτά το ζήτημα της συμμετοχής στη σύγχρονη δημοκρατία έχει πλέον λάβει νέες διαστάσεις, επηρεαζόμενο από τους ρυθμούς μεταβολής τόσο των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών όσο και της τεχνολογίας. Αποδεχόμενοι τον ισχυρό βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ της λαϊκής κυριαρχίας και της δημοκρατίας, συμπεραίνεται ότι η ενίσχυση και η διεύρυνση της συμμετοχής είναι δυνατό να επηρεάσουν ανάλογα τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα της γραφειοκρατικής οργάνωσης, καθώς επίσης και το επίπεδο της κοινωνικής συναίνεσης έναντι όλων κρατικών εξουσιών, οι οποίες σε τελική ανάλυση πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ο ρίζει το Σύνταγμα (Α. 1, παρ. 3, Σ 1975/1986/2001). ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 6

7 7

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων Θέματα 1 ης Συνάντησης 1) Αναφερθείτε στην έννοια του έθνους και συνδυάστε την με τις έννοιες δημόσιο και γενικό συμφέρον. 2) Ποιες οι θέσεις Μαξ Βέμπερ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Πως το φαινόμενο της διάκρισης των λειτουργιών παρεμβαίνει και διαμορφώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του δημοκρατικού πολιτεύματος. 2. Η επίδραση της Κοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Τομέας Οικονομικών της Υγείας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 1 Αθήνα, 2009 Ερευνητική Ομάδα Αθανασάκης Κωνσταντίνος Καρέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟ: Σημείωση: Στην ανάλυση των παρακάτω θεμάτων και ειδικότερα στις ασκήσεις ανάλυσης των παραθεμάτων εφαρμόστηκε η μέθοδος της παράθεσης (παρατίθεται δηλαδή πρώτα η ανάλυση των στοιχείων από το σχολικό βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: Ο 3 ΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ο 20 ος αιώνας έχει μείνει στην Ιστορία ως ο αιώνας δυο φοβερών, πολυαίματων Παγκόσμιων Πολέμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια

Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια 1 Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια Χαμένη σε δημοσιονομικά ανώδυνους συμβιβασμούς του Άγγελου Στεργίου καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ Η ιδιότητα του πολίτη, αποδεσμευμένη από την εθνικότητα, έχει μετατοπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γενικό Πλάνο Εισαγωγή Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρώιμη Παρέμβαση Αντισταθμιστικός Ρόλος του νηπιαγωγείου Τι είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική Α. Ποια θεωρείτε ως βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής διεθνούς οικονομικής κρίσης; Β. Να αξιολογήσετε την επίδραση της διεθνούς οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Ανάπτυξη προτεινόμενου θέματος

Περιεχόμενο: Ανάπτυξη προτεινόμενου θέματος Περιεχόμενο: Ανάπτυξη προτεινόμενου θέματος 1 ΣΥΝΤΑΞΗ: (Επιμέλεια και Σύνταξη: Κονταρά Εύα, Δικηγόρος Αθηνών, LLM, Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου.) Θέμα: Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια, αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Αικ. Κωνσταντοπούλου Παιδίατρος

Αικ. Κωνσταντοπούλου Παιδίατρος H πρόληψη στην Υγεία στην Ελλάδα Δημοσιεύθηκε: 13 Saturday November @ GTB Standard Time Θεματική Ενότητα: Υγεία Η πρόληψη αποσκοπεί στην ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης ή εξελικτικής επιδείνωσης νόσου,

Διαβάστε περισσότερα

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Η αύξηση του οργανωμένου και του διασυνοριακού εγκλήματος ακολουθεί την παγκοσμιοποίηση. Η γρήγορη ανταλλαγή των πληροφοριών και της γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/anavathmisi/ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ευχόμαστε σε όλους μια ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΑ Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά τις ΣΤΗΛΗ Α στήλης Β στον πίνακα που ακολουθεί: ΣΤΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα

Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα Ανιστόρητον, τόμ. 7 (2007-2009) αρ. 25 1 Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα Κωνσταντίνος Μπέλσης, υποψ. διδάκτ. Πάντειο Πανεπιστήμιο Το δεύτερο μισό του 19 ου αιώνα αποτελεί μία πολύ παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 411/2011 όπως τροποποιήθηκε με την 936/2011 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δήμου Αχαρνών, συγκροτήθηκε επταμελή

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1.

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Χ. Π. Παμπούκη Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή 1 Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ 9 Ο Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ & ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ GREECE & SOUTH EASTERN EUROPE Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πρωτότυπο κειμενο (Ενότητα 15): Ἄλλας δὲ καθημένας πέριξ δι ἴσου τρεῖς, ἐν θρόνῳ ἑκάστην, θυγατέρας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Διερεύνηση των Εμποδίων που Αντιμετωπίζουν οι Γυναίκες Επιχειρηματίες και των Ευκαιριών που Προσφέρονται για Γυναικεία Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες.

των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες. 5556 ΕΑΠ ΕΛΠ41 3 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ: ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ των Ελλήνων οι κοινότητες και οι συντεχνίες. ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ιστορίας μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 2011

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ιστορίας μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ιστορίας μέριμνα Τιμητικός τόμος στον καθηγητή ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ Α2 ΑΘΗΝΑ 2011 2011, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα