Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ. Ανέστης Σίτας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ. Ανέστης Σίτας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ [Εισήγηση στη διημερίδα με θέμα: Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών ακαδημαϊκών, δημοσίων βιβλιοθηκών. ΤΕΙ Καβάλας, Απριλίου.] [ Δημοσιευμένο στο: Σύγχρονη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσίες Πληροφόρησης, 3 (Ιουλ.): 36-44] Ανέστης Σίτας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Ηρακλείου Τα τελευταία χρόνια στο χώρο των βιβλιοθηκών υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για ένα μοντέλο διοίκησης που αναφέρεται ως ποιότητα υπηρεσιών. Πριν από λίγο καιρό η ποιότητα ήταν ένα θεωρητικό χαρακτηριστικό, που η απόκτηση του ήταν περισσότερο ένας είδος τέχνης παρά μια επιστήμη. Μνχρι πρόσφατα ο καθένας της έδινε διαφορετική διάσταση. Έχιι ιιπωθεί ότι η λέξη ποιότητα χρησιμοποιήθηκε περισσότερο την τελευταία δεκαετία, παρά τους τελευταίους δέκα αιώνες. 1 Σή μερα η φιλοσοφία της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών (σιην περίπτωση της βιβλιοθήκης οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάγκη, την αξίωση και τελικά την ικανοποίηση του χρήστη), τιίνει να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς δείκτες επιτυχίας ή αποτυχίας τους. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ Αν ανατρέξουμε στη σχετική βιβλιογραφία, θα διαπιστώσουμε ότι παρ' όλους τους ορισμούς και τις ερμηνείες, η έννοιι της ποιότητας δεν μπορεί να οριστεί με σαφήνεια και ερμηνεύεται με διαφορετικούς τρόπους, ννάλογα με την σκοπιά από την οποία αντιμετωπίζεται. Από το πρότυπο ISO 8402 και το Βρετανικό BS 4778, η ποιότητα προσδιορίζεται ως «ιο σύνολο των γνωρισμάτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μια υπηρεσίας που αφορούν την δυνατότητά τους να ικανοποιούν εκφρασμένες ή όχι ανάγκες». Η ιπιΐίωξη της ποιότητας πολύ συχνά σημαίνει εστίαση στον στόχο «όιι γίνεται να γίνεται καλά». Διν μπορούμε φυσικά να την προσδιορίσουμε ως πολυτέλεια, αφού τότε θα υπονοούσαμε ταυτόχρονα ότι είναι κάτι μη αναγκαίο. ΤιΙινά ό μως φαίνεται να επικρατεί η άποψη που διατυπώνεται από την θεωρία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, σύ μνωνα με την οποία ο πελάτης κρίνει αν κάτι είναι ποιοτικό ή όχι. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ορίσουμε την ποιότητα, ιίναι πολύ ενδιαφέροντες αυτοί που δίνουν έμφαση στην σχέση μεταξύ των προθέσεων του χρήστη και των παρεχομένων υπηρεσιών. Οι προσδοκίες του χρήστη έχουν άμεση σχέση με την προσωπική του φιλοσοφία και την άποψή του περί παροχής υπηρεσιών, με τις προσωπικές του ανάγκες, με ιιι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της βιβλιοθήκης και με την φήμη που έχει η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Έτσι η έννιια ιη ς ποιότητας μπορεί να οριστεί και ως προσπάθεια μείωσης του κενού που δημιουργείται μεταξύ των προσδοκιών των χρηστών και της αντίληψής τους για την ποιότητα των υπηρεσιών που τους προσφέρονται. Έρεννες έχουν δείξει ότι το κενό αυτό είναι πιο 1 D. Lock (ed.), Gower handbook of quality management (Aldershot: Gower, 1990), p. 3. 1

2 καθοριστικό για το επίπεδο της ικανοποίησης των χρηστών, από ότι το επίπεδο των υπηρεσιών αυτό καθ' αυτό. Έχουν προσδιοριστεί, από τους Berry, Parasuraman και Zeithaml, τέσσεια κενά μεταξύ των πραγματικών προσδοκιών των πελατών και τον τρόπο που αυτές παρέχονται απο μια υπηρεσία. Τα κενα αυτα είναι: Μεταξύ των πραγματικών προσδοκιών των πελατών και αυτών που νομίζει η υπηρεσία ότι έχουν. Μεταξύ των χαρακτηριστικών της ποιότητας και την αντίληψη της υπηρεσίας για τις προσδοκίες των πελατών. Μεταξύ της παροχής των υπηρεσιών στους πελάτες και των χαρακτηριστικών της ποιότητάς τους. Μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας στους χρήστες και των εξωτερικών της σχέσεων, δηλαδή με την κατάσταση που δημιουργείται όταν οι υποσχέσεις δεν πραγματοποιούνται. Έχει γίνει πλέον αντιληπτό και από τους δημόσιους οργανισμούς, όιι ν υψη λή ποιότητα των προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών συνδέονται με την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους. Έχεν i6uxvc^ σημασία οι ανάγκες αυτές να προσδιοριστούν όπως τις αντιλαμβάνονται οι χρήστες και όχι όπως τις εκτιμά ή ίδια η υπηρεσία. Έτσι εισάγουν το μάνατζμεντ ποιότητας και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας στην φιλοσοφία της διοίκησής τους. ΧΡΗΣΤΕΣ ή ΠΕΛΑΤΕΣ; Οι όροι που χρησιμοποιούνται συνήθως όταν αναφερόμαστε σε όλους όσους χρησιμοποιούν μια βιβλιοθήκη, είναι «χρήστες», «^α^ώστες», «επισκέπτες», «μέλη» ή «κοινό» αλλά μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποφεύγαμε επίμονα να χρησιμοποιούμε τον όρο «πελάτες». ΌΙιι οι παραπάνω όροι μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Πολλοί, συνειδητά δεν χρησιμοποιούν τον όρο πελάτης, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την ταύτιση με τις σχέσεις που δημιουργούνται στην βιομηχανία ή το εμπόριο, όπου ο όρος αυτός παραπέμπει κατευθείαν σε οικονομικές συναλλαγές. Και οι βιβλιοθήκες, ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, δνν έχουν σχέση με κάτι τέτοιο. Παρ όλα αυτά η διεργασία της εξυπηρέτησης των χρηστών είναι κι αυτή ένα είδος συναλλαγής, χω ρίς βέβαια να εμπεριέχει και άμεσες οικονομικές παραμέτρους. Εδώ θα χρησιμοποιούμε εκτός από τους άλλους όρους και τον όρο «πελάτες», όχι για να τονιστεί η σχέση του με οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, αλλά γνα να υπενθυμίζεται συνέχεια ότι η βιβλιοθήκη είναι ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών και οι χρήστες της δικαιούνται καλές υπηρεσίες. Ο στόχος μας δεν είναι να πείσουμε τους υπαλλήλους των βιβλιοθηκών ότι πρέπει να λειτουργούν σαν να δουλεύανε σε μια ιδιωτική επιχείρηση που ο μοναδικός στόχος της είναι το κέρδος. Η απουσία άμεσου ανταγωνιστή (προς το παρών) για τις βιβλιοθήκες, νεν ση μαίνει ότι οι χρήστες δεν έχουν απαιτήσεις ή δεν μπορούν να έχουν άποψη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Απλώς θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην αξία της εξυπηρέτησης των χρηστών της βιβλιοθήκης, που είναι τόσο σημαντική, όσν και για τους πελάτες οποιασδήποτε επιχείρησης ή υπηρεσίας. Άλλωστε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έμμεσα ή άμεσα πληρώνουν και αυτοί για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. 2 Christopher Millson-Martula, Vanaja Menon, "Customer expectations: concepts and reality for academic library services,'' College & Research Libraries, vol. 56, no. 1 (Jan. 1995), 39. 2

3 Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πίσω από την εξυπηρέτηση του κοινού μιας βιβλιοθήκης, υπάνχεν μια αλυσίδα σχέσεων που πρέπει να εντοπιστούν και να υπολογιστούν σε κάθε μοντέλο διοίκησης που έχει στόχο την ποιότητα. Ο τνλικός χρήστης είναι ο αποδέκτης του προϊόντος που έχει παραχθεί από την συντονισμένη δράση τους. Μνρος της αλυσίδας αυτής δεν είναι μόνο οι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης, αλλά και οι χρήστες της. Πελάτης μιας υπηρεσίας δεν είναι μόνο ο αποδέκτης και ο χρήστης του τελικού προϊόντος της. Είναι οποιοσδήποτε στον οποίο ένας υπάλληλος παρέχει πληροφορίες, υπηρεσίες ή τα μέσα να συνεχίσει την δική του εργασία. Μι την 'wowx αυτή πελάτης του υπαλλήλου που διεκπεραιώνει τα τιμολόγια αγοράς των βιβλίων είναι ο βιβλιοθηκονόμος που έχει κάνει την παραγγελία. Πελάτης του βιβλιοθηκονόμου που έκανε την παραγγελία, είναι αυτός που κάνει την βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του, και αυτός με την σειρά του είναι πελάτης αυτού που δουλεύει στην εξυπηρέτηση του κοινού. Κάθν τμήμα της βιβλιοθήκης είναι εσωτερικός πελάτης ενός άλλου τμήματος. Για τον ευκολότερο προσδιορισμό των χρηστών μιας βιβλιοθήκης είναι χρήσιμο να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες : 3 τους εσωτερικούς χρήστες, νηλαδή τους υπάλληλους της βιβλιοθήκης, και τους εξωτερικούς χρήστες, δηλαδή αυτούς που έρχονται στην βιβλιοθήκη για να χρησιμοποιήσουν τις πηγές της καθώς και τους προμηθευτές της. Ο τελικός χρήστης μιας βιβλιοθήκης είναι ένας από τους κρίκους μιας αλυσίδας που περιλαμβάνει το προσωπικό της βιβλιοθήκης που δουλεύει στην εξυπηρέτηση του κοινού και όλα τα εσωτερικά τμήματα της βιβλιοθήκης. Όλες οι διαδικασίες οι οποίες γίνονται, από την επιλογή ενός βιβλίου και την παραγγελία του, μέχρι την βιβλιοθηκονομική του επεξεργασία και την παραχώρησή του για χρήση, εμπεριέχουν μια σειρά από εσωτερικές διαδικασίες. Ο κάθε υπάλληλος ταυτόχρονα γίνεται και προμηθευτής και χρήστης υπηρεσιών. Αν το τμήμα παραγγελιών παραγγείλει λάθος βιβλίο τότε όσο καλά και γρήγορα και αν έγιναν όλα τα άλλα, ο τελικός χρήστης δεν είναι δυνατόν να είναι ικανοποιημένος από την προσφερόμενη υπηρεσία. Οι παραπάνω σχέσεις σχηματίζουν και την λεγόμενη «αλυσίδα της ποιότητας», όπου ο εσωτερικός πελάτης είναι ο πρώτος και ο εξωτερικός ο τελικός κρίκος της. Για να υπάρξει αποτέλεσμα από την εργασία όλων όσων συμμετέχουν στην «αλυσίδα της ποιότητας», πρέπεν να νντοπιστεί η εργασία για την οποία είναι υπεύθυνο κάθε μέλος του προσωπικού και αυτός που αναλαμβάνει την συνέχεια της εργασίας του. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα ανατροφοδότησης σ' όλα τα στάδια της αλυσίδας. Τώ ρα πια είναι αναγκαίο να ξέρουμε για ποιόν λόγο η επιλογή συγκεκριμένου υλικού δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις ανάγκες, νφού η ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί να καθοριστεί μόνο από τους χρήστες, νων οποίων τις ανάγκες προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε. Προς το παρόν σε περιβάλλοντα παραδοσιακά οργανωμένων βιβλιοθηκών, μπορούμε σχετικά εύκολα να εντοπίζουμε τους χρήστες τους. Όμως σε 3 Peter Brophy, Kate Coulling, Quality management for information and library managers (Hampshire, England : Aslib, Gower, 1996), p. 9. 3

4 αυτοματοποιημένες βιβλιοθήκες αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Για παράδειγμα όταν μια βιβλιοθήκη διαθέτει on-line κατάλογο διαθέσιμο και μέσω internet, δνν είναι καθόλου εύκολο να γνωρίζουμε κάτι για την ταυτότητα και τις αντιδράσεις αυτών που χρησιμοποιούν τον κατάλογο. Και αν ακόμη με διάφορους τρόπους τους εντοπίσουμε, πάλν Iw θ α γνωρίζουμε λεπτομέρειες για αυτούς αν δεν έρθουν σε επαφή μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο είτε με άμεση προσωπική επαφή, εντε μέσω του υπολογιστή. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να αναρωτηθούμε για τα εξής : 4 ποιοι είναι οι πελάτες μας; ποιες είναι οι απαιτήσεις τους; πώς θα γνωρίσουμε τις απαιτήσεις τους και πώς θα ξέρουμε πότε και αν αλλάζουν; πώς θα ξέρουμε αν ικανοποιούμε τις ανάγκες αυτές; τι μας εμποδίζει να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες αυτές και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό; ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Για όλα τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, η νκανοποίηση του χρήστη είναι το βασικό μέλημα. Π αρόλα αυτά δεν είναι τόσο απλό ζήτημα όσο φαίνεται. Ο σω σνός σχεδιασμός μιας βιβλιοθήκης για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών της, δεν μπορεί παρά να ξεκινά από συστηματική μελέτη προσδιορισμού της ταυτότητά τους και των αναγκών τους. Ο προσδιορισμός τους δεν μπορεί να γίνεται με διατύπωση υποθέσεων. Κάθε ομάδα χρηστών έχει διαφορετικές ανάγκες. Για τον εντοπισμό τους πρέπει να βασιζόμαστε σε στοιχεία που προέρχονται από προγραμματισμένο σχεδιασμό και έρευνα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετές τεχνικές, από τις πιο παραδοσιακές και απλές, έως τις πιο σύνθετες και επιστημονικές. Από νις πνώτες θα αναφέρουμε την συλλογή προτάσεων και σχολίων από τα κουτιά παραπόνων ή την προσωπική επαφή με το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Ακόμη πιο αποδοτική και αξιόπιστη, ενναν η συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων που έχουν συλλεχθεί με ερωτηματολόγια ή με προσωπικές συνεντεύξεις από μεμονωμένους πελάτες και από αντιπροσωπευτικά δείγματα ομάδων πελατών. Η παροχή υπηρεσιών είναι ένα προϊόν και η πετυχημένη παροχή υπηρεσιών δεν ασκεί μόνο μεγάλη επιρροή στις προσδοκίες σχετικά με την συγκεκριμένη υπηρεσία, αλλά και δίνει μεγαλύτερη αξία και αποτελεσματικότητα στις πηγές και το υλικό της βιβλιοθήκης. Η επιτυχία της ικανοποίησης των χρηστών έρχεται με τον λεπτομερή προσδιορισμό : της ταυτότητάς τους, των προσδοκιών τους, των αντιλήψεών τους, των απαιτήσεών τους και των αναγκών τους 1. Ταυτότην α των χρηστών Οι στόχοι μιας βιβλιοθήκης πρέπει να συμβαδίζουν με την ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται, καν η κοινωνία δεν είναι ένα απλό και μονοδιάστατο σύνολο. Υπάρχουν μεμονωμένα άτομα, αλλά και οργανωμένες ή 4 ο. π. 4

5 μη οργανωμένες ομάδες ατόμων. Όλοι αυτοί, και ως άτομα αλλά και ως ομάδες, έχουν κάποια ενδιαφέροντα και κάποια συμφέροντα. Άλλες φορές συμπίπτουν η αλληλοσυμπληρώνονται, άλλες όμως συμβαίνει να συγκρούονται. Όλοι οι παραπάνω θα μπορούσαν να ονομαστούν «^διαφερόμενοι» ή «υπο^^ρικτές», ανάλογα με τις διαθέσεις και τις στάσεις τους απέναντι στη βιβλιοθήκη. Μπο ρ ιί να είναι από τον πιο συγκεκριμένο κάτοικο ή πρόσωπο των αρχών, ωρ κάποια ομάδα ή η τοπική κοινωνία ως σύνολο. Στην περίπτωση μιας δημόσιας βιβλιοθήκης αυτοί μπορεί είναι: οι κάτοικοι της περιοχής οι σύλλογοι και οι οργανωμένες ομάδες της περιοχής ο διευθυντής της βιβλιοθήκης οι βιβλιοθηκονόμοι της το βοηθητικό προσωπικό της ο Δήμος, η No μαρχία ή ρενικότερα η υπηρεσία που την χρηματοδοτεί η εκκλησία οι ερευνητές της ιστορίας της περιοχής οι μαθητές οι εκπαιδευτικοί, κ. α. Η ύπαρξη των βιβλιοθηκών δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη και αναγκαία, απλά και μόνο ως ένα ακόμη δείγμα μιας πολιτισμένης και εξελιγμένης κοινωνίας. Όντως θεωρείται και πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά οι βιβλιοθήκες έχουν ανάγκη από την υποστήριξη του κοινού τους και της κοινωνίας γενικότερα. Η βιβλιοθήκη πρέπει να αποκτήσει καλή φήμη μεταξύ των ανθρώπων της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται, ως υπηρεσίας υπεύθυνης, φιλικής και αποτελεσματικής προς τους χρήστες της. Ένο ικανοποιημένο κοινό μπορεί να της προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζεται. 5 Η βιβλιοθήκη, για να πετύχει την εύρυθμη λειτουργία της, πρέπει να τους υπολογίζει και να επιζητά την συνεργασία και την υποστήριξή τους. Λόρω των διαφορετικών λόγων για τους οποίους ενδιαφέρονται και της διαφορετικής οπτικής γωνίας που βλέπουν τις υπηρεσίες που παρέχει, οχουν και διαφορετικό τρόπο να ορίζουν και να αντιλαμβάνονται την έννοια της ποιότητας. Σε μια δημοτική βιβλιοθήκη για παράδειγμα, μπο ρ εί οι εκπαιδευτικοί να ενδιαφέρονται για το αν έχει στην συλλογή της σχολικά βοηθήματα, η εκκλησία για το αν έχει «αιρετικές» εκδόσεις λειτουργικών βιβλίων, εοώ την ίδια στιγμή ο δήμαρχος να ενδιαφέρεται για τον συνολικό αριθμό των δανεισμών. Το νο βριι η βιβλιοθήκη έναν τρόπο να ισορροπεί μεταξύ των απαιτήσεων και των επιθυμιών των ενδιαφερομένων είναι μια διεργασία πολύ πιο σύνθετη από το να βρει έναν τρόπο συγκερασμού και συμφιλίωσης όλων των απόψεων. Και αυτό όχι μόνο για να τους ικανοποιήσει ως πελάτες της, αλλά και γιατί πολλές φορές η ύπαρξή της εξαρτάται και από την υποστήριξη τους. 2. Προσδοκίες Κάθε βιβλιοθήκη έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία και παρατηρούνται και αξιολογούνται από κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρ ο εργασία που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών και η πολυπλοκότητα της οργάνωσής τους, ισως να μην 5 Susan Wehmeyer, Dorothy Auchter and Arnold Hirshon, "Saying what we will do, and doing what we say: implementing a customer service plan," The Journal of Academic Librarianship, vol. 22, no. 3 (May 1996),

6 φαίνονται ή να μην γίνονται εύκολα αντιληπτές. Κάθε εν δυνάμει πελάτης έχει στο μυαλό του μια εικόνα, μνα άποψη για την συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Σε γενικές γραμμές οι προσδοκίες των χρηστών διαμορφώνονται από τρεις 6 παραγοντες: α) από πληροφορίες που δέχονται από τρίτους β) από τα μέσα ενημέρωσης γ) από πρ οσωπικές εμπειρίες Ακόμη και αυτοί που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ την βιβλιοθήκη, υπάρχει η περίπτωση να έχουν ακούσει διάφορες απόψεις γι' αυτήν, εντε από τα μέσα ενημέρωσης, εκν από άλλους ανθρώπους που την έχουν ήδη χρησιμοποιήσει. Ανεξάρτητα από την πραγματική εικόνα της βιβλιοθήκης η γνώμη τους, καλή ή κακή, σωστή ή λανθασμένη, είναι ήδη σχηματισμένη. Όναν αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν την βιβλιοθήκη της περιοχής τους, θ α ενηρεάσει τις προσδοκίες και την τελική κρίση τους. Οι τακτικοί χρήστες της βιβλιοθήκης ίσως να έχουν κάποια άλλη γνώμη για τις υπηρεσίες της, που και αυτή με την σειρά της μπορεί να βασίζεται σε πραγματικά ή λανθασμένα γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση όμως, υπερνσχύεν η προσχηματισμένη γνώμη και άποψη που έχει δημιουργηθεί στον χρήστη πριν ακόμη έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με την βιβλιοθήκη. Η αρχική εντύπωση είναι εξαιρετικά σημαντική για τις προσδοκίες των χρηστών. Όπω ς όταν πάμε σε ένα μαγαζί με ρούχα και τα βλέπουμε όλα ανακατεμένα και σκορπισμένα, ακόμν καν αν οι τιμές είναι καλές θα αρχίσουμε να αμφιβάλουμε για την ποιότητά τους και να το αντιμετωπίζουμε αρνητικά ότι και αν συμβεί έπειτα. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, ενναι ότι ένα στιγμιαίο και ατυχές γεγονός, μπορεν να επηρεάσει αρνητικά την γνώμη του πελάτη για το σύνολο της υπηρεσίας. Εκτός από αυτά που συμβάλουν στην προσχηματισμό μιας άποψης για την βιβλιοθήκη, υπάρχουν και αυτά που οδηγούν τους χρήστες σε λανθασμένες προσδοκίες. Ον αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης των βιβλιοθηκών με την αυτοματοποίηση διαφόρων λειτουργιών, δνννι πολλές δυνατότητες στους χρήστες να εντοπίζουν το υλικό τους ευκολότερα, γρηγορότερα και με λιγότερα λάθη. Εκτός από τον on - line νανάλογο νην συγκεκριμένης βιβλιοθήκης τους δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και τους καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών και άλλων βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων ακόμη και full text βάσεων. Την νδνα στιγμή με την αύξηση της ικανοποίησής τους από την λειτουργία και την απόδοση της βιβλιοθήκης, αυ ξάνονται συγχρόνως και οι προσδοκίες τους. Η τεχνολογία πρέπει να συμβαδίζει με τα σχέδια και τις δυνατότητες της βιβλιοθήκης για να μην δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις και προσδοκίες. Πα παράδειγμα η αγορά μερικών υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας, δη νινν ννεν λανθασμένες προσδοκίες στους χρήστες που φαντάζονται ότι από την μια μέρα στην άλλη η βιβλιοθήκη και οι υπηρεσίες της θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένες. Πρένει να συνοδεύεται από την αγορά και ενός προγράμματος μηχανοργάνωσης, ικανού να αντεπεξέλθει στις ανάγκες τις συγκεκριμένης βιβλιοθήκης, των υπαλλήλων της και των χρηστών της, αλλά καν να έχει προβλεφτεί και η εκπαίδευση του προσωπικού και των χρηστών στην χρήση του προγράμματος αυτού. 6 Κώστας Ν. Δερβιτσιώτης, Διοίκηση ολικής ποιότητας (Α&ψα: χ. ο., 1993), σ

7 Οι προσδοκίες ευτυχώς δεν είναι στατικές και ακλόνητες. Μπορούν να αλλάξουν, αρκει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο που να ενεργοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. 3. Αντιλήψεις Μετά την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης που προσφέρεται από την βιβλιοθήκη, ο ιρή στης διαμορφώνει τη δική του αντίληψη για την ποιότητα των υπηρεσιών. Κι ενώ οι προσδοκίες δημιουργούνται πριν από την παροχή των υπηρεσιών, η ιντιληψη των χρηστών για την ποιότητα των υπηρεσιών σχηματίζεται κατά την διάρκεια της παροχής τους. Δεν βασίζεται σε επιστημονικά και επίσημα δεδομένα. Β ασιζιται σε προσωπικές εντυπώσεις και εμπειρίες και διαμορφώνονται με βάση πέντε διαφορετικές διαστάσεις της ποιότητας παροχής υπηρεσιών, με ιιι οποίες οι χρήστες κρίνουν την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι πέιτε αυτές διαστάσεις όπως έχουν μελετηθεί από μια ομάδα ερευνητών (ιούς Berry, Parasuraman και Zeithaml), είναι οι εξής : 7 Αξιοπιστία. Αφιρά την συνέπεια της υπηρεσίας να παρέχει όλα όσα έχει υποσχεθεί με σιγουριά και ακρίβεια. Αίσθηση αυτοπεποίθησης. Αναφέρεται στις γνώσεις, στην ευγένεια και στην ικανότητα των υπαλλήλων να εμπνέουν σιγουριά και εμπιστοσύνη στους χρήστες. Εφικτά ή εμπράγματα στοιχεία. Είναι η εμφάνιση και η απόδοση των εγκαταστάσεων, ιου εξοπλισμού καθώς και του προσωπικού. Κατανόηση και εξατομικευμένο ενδιαφέρον. Είναι η φροντίδα για την ικανοποίηση των μεμονωμένων αναγκών του κάθε χρήστη ξεχωριστά. Βαθμός ανταπόκρισης. Αφορά την θέληση του προσωπικού για παροχή υπηρεσιών στους χρήστες. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι βελτίωσης της αντίληψης των χρηστών για τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, όπως για παράδειγμα ένα καθαρό και τακτοποιημένο περιβάλλον, βοηθητικά και επεξηγηματικά φυλλάδια, πρόθυμο και ευγενικό προσωπικό, ή η ύπαρξη φωτοτυπικού μηχανήματος. 4. Απαιτήσεις Η ικανοποίηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις απαιτήσεις. Όσο περιορισμένες κι αν είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει μια βιβλιοθήκη, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι ευχαριστημένοι πελάτες. Υπάρχουν χρήστες που δεν έχουν υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις. Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν επείγουσες ανάγκες, άλλοι που δεν γνωρίζουν ότι η βιβλιοθήκη έχει κι άλλο υλικό που θα μπορούσε να τους προσφέρει. Αν η βιβλιοθήκη μέσω της δουλειάς της καταφέρει να προσελκύσει περισσότερο κόσμο, ισως n ιιοι ιιλάτες να μην ικανοποιούνται τόσο εύκολα όσο οι παλιότεροι και οι προσδοκίες που τους δημιουργήθηκαν να είναι μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της βιβλιοθήκης. Ξ αφνικά ενώ η βιβλιοθήκη είχε μια καλή φήμη, τα πράγματα ίσως να πάρουν άλλη τροπή και να επικρατήσει η αντίθετη άποψη. Οι βιβλιοθήκες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές να μην δημιουργούν ψευδείς και λανθασμένες εντυπώσεις και απαιτήσεις. Κάτι άλλο που πρέπει να προσεχθεί είναι πως πολλές φορές οι πελάτες μιας βιβλιοθήκης φεύγουν ευχαριστημένοι από αυτήν, όμωι συχνά οι απαντήσεις που έχουν πάρει είναι λανθασμένες ή μισές. ι^λλες πάλι φορές όχι εξαιτίας της ποιότητας 7 Valerie Zeithaml, A. Parasuraman and L. Berry, Delivering quality service: balancing customer perceptions and expectations (NewYork: The Free Press, 1990), p

8 της συλλογής και της οργάνωσης της βιβλιοθήκης, αλλά λόγω της θέλησης και της προσπάθειας των υπαλλήλων, κάποιοι χρήστες φεύγουν ικανοποιημένοι έστω και με αυτά τα λίγα που μπόρεσαν να βρουν. Καν στις δύο περιπτώσεις η γνώμη που σχηματίζουν για την βιβλιοθήκη είναι θετική, αυτό ό μως δεν σημαίνει πως η βιβλιοθήκη έχει πετύχει τον στόχο της ποιότητας των υπηρεσιών. 5. Ανάγκες Οι ανάγκες είναι μια έννοια πολύ πιο αντικειμενική, περιεκτική και σημαντική, από τις επιθυμίες ή τις απαιτήσεις, καν φυσικά είναι δυσκολότερο να προσδιοριστούν. Το κύριο μέλημα των βιβλιοθηκών πρέπει να είναι η ικανοποίηση των αναγκών και όχι των επιθυμιών ή των απαιτήσεων. Οι ανάγκες του χρήστη είναι ένα αποφασιστικό στοιχείο και προσδιορίζονται από τα κίνητρα και την προσωπικότητά του. Συχνά νι ανάγκες ιεραρχούνται ως λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές και η βιβλιοθήκη πρέπει να κατανοήσει τις ιεραρχήσεις αυτές, έν^ ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες να συνδυάζονται με τις ανάγκες των χρηστών. Πολλές φορές οι χρήστες καταφεύγουν στην βιβλιοθήκη για να αναζητήσουν πληροφορίες και υλικό, χωρνς να έχουν ξεκαθαρίσει και αυτοί οι ίδιοι τι ακριβώς θέλουν, έτσν δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν με σαφήνεια τις ανάγκες τους. Άλλεε πάλι φορές δεν γνωρίζουν το υλικό που έχει η βιβλιοθήκη ή τι ακριβώς είναι σε θέση να τους προσφέρει. Οι αννγκες στις οποίες πρέπει να εστιάζεται περισσότερο το ενδιαφέρον των βιβλιοθηκονόμων είναι η δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στις πηγές της βιβλιοθήκης, η προ μήθεια στον χρήστη της πιο εξαντλητικής απάντησης με τη λιγότερη «σιωπή» (νις λιγότερες ελλιπείς ανακλήσεις) και χωρίς «θόρυβο» (με τις λιγότερες λαθεμένες ανακλήσεις), δηλαδή την πιο κατάλληλη σε κάθε ζήτηση. Το ενδιαφέρον της βιβλιοθήκης δεν πρέπει να σταματάει στην απλή διαπίστωση και καταγραφή των αναγκών των χρηστών, iiii πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την ενσωμάτωση των προσωπικών αναγκών και προσδοκιών των χρηστών στην οργάνωση και την λειτουργία της. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Η έννοια της διαχείρισης ποιότητας είναι ταυτόσημη με την ικανοποίηση του πελάτη και θεωρεί πως αυτός είναι ο μόνος λόγος και ο μόνος στόχος που αξίζει τον κόπο να έχουμε. Ο στόχος της ικανοποίησης των πελατών αναφέρεται πάντα και στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χρήστες. Πως ό μων τελικά καθορίζουμε και τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στην έννοιες της ποιότητας των υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των πελατών; Έχουν διατυπωθεί αρκετές απόψεις για την διευκρίνιση των εννοιών ικανοποίηση και ευχαρίστηση του πελάτη. Εδώ αναφέρουμε τις διευκρινήσεις που δίνονται από τον Garvin. 8 Οι οκτώ διαστάσεις της ποιότητας κατά τον Garvin Βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας. Αν για παράδειγμα υπάρχει θέση για να κάτσει ο χρήστης ή αν υπάρχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά. Όπως δηλαδή αν υπάρχει ειδική πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες ή στυλό για τους χρήστες. Αξιοπιστία. Αν δηλαδή λειτουργεί το φωτοτυπικό ή είναι πολύ συχνά εκτός λειτουργίας. 8 D. A. Garvin, "What does product quality mea^' Sloan Management Review, vol. 26, no. 1 (Fall 1984),

9 Προσαρμοστικότητα. Αν ιφαρμόζονται τα κατάλληλα πρότυπα για όλες τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Διάρκεια χρήσης. Ο χρόνι ι δηλαδή που θα υπάρχει το κατάλληλο υλικό χωρίς να είναι πεπαλαιωμένο ή ξεπερασμένο. Δυνατότητα εξυπηρέτησης. Δηλαδή πόσο χρόνο κάνει να διορθωθεί κάτι που έχει χαλάσει ή που έχει γίνει λάθος, όπως η αντικατάσταση μιας λάθος παραγγελίας. Αισθητικά χαρακτηριστικά. Αι είναι το περιβάλλον καθαρό, φιλικό και άνετο. Υποκειμενική αντίληψη της ποιότητας. Όλοι οι χρήστες κρίνουν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, ιασιζί μινοι σ' αυτά που άκουνε για την βιβλιοθήκη από άλλους χρήστες και σ' αυτά που αποκομίζουν από την προσωπική τους εμπειρία. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ Οι τεχνολογική εξέλιξη που έχει επιτευχθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες και οι αλλαγές που έχει επιφέρει στις βιβλιοθήκες είναι σημαντικές. Σιον μέλλον προβλέπεται οι αλλαγές αυτές να είναι ακόμη πιο ραγδαίες και δυναμικές. Όσο τετριμμένο και αν φαίνεται, οι αλλαγίς ιυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν επιθετικά και με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται και οι ίδιες οι βιβλιοθήκες αλλά και όλοι όσοι δουλεύουν σ' αυτές. Οι βιβλιοθήκες δεν είναι αυτόνομοι και αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί. Ανήκουν σε κάποιες υπηρεσίες. Αρα και αν ακόμη οι ίδιες καταβάλουν προσπάθειες για αλλαγές, δεν μπορεί να κινηθούν αυτόνομα χωρίς να ενημερώσουν, να πιίιουν και τελικά να πάρουν την έγκριση από την υπηρεσία στην οποία υπάγονται. Σι λίγο καιρό ίσως να υπάρξει τεράστια αλλαγή στην χρήση των παραδοσιακών πηγών των βιβλιοθηκών. Η θέση τους θα αλλάξει, χωρίι αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσει να υφίσταται η ανάγκη της ύπαρξής τους. Η παραδοσιακή βιβλιοθήκη αλλάζει μορφή και μετατρέπεται σε οργανισμό παροχής πληροφοριών. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί κάποιος από τους υψηλά ιστάμενους, να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της βιβλιοθήκης. Να ζητήσει να δικαιολογηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή χρησιμότητά της. Να αναρωτη θεί αν οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι αναγκαίες για τους δημότες της περιοχής ή ακόμη και να σχηματίσει την άποψη ότι η χρησιμότητά της συνεχώς μειώνεται, αιοι πλέον οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να έχει την πληροφορία που χρειάζεται μέσω internet από το ίδιο του το σπίτι ή το γραφείο του. Λόγω της οικονομικής στενότητας της εποχής μας, έχιι επικρατήσει η τάση να ζητείται αιτιολόγηση για την χρησιμότητα των πάντων. Είπα με πριν ότι οι βιβλιοθήκες μετατρέπονται σε υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών ή καλύτερα πληροφοριών, για αυιό θα έπρεπε να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στους χρήστες τους ως πελάτες και να αναπτύξουν προγράμματα υπηρεσιών που συναντούν αλλά και ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών τους. Ήδη στο εξωτερικό λειτουργούν ιδιωτικά κέντρα τεκμηρίωσης και οι βιβλιοθήκες αναγκάζονται σταδιακά, για να συνεχίσουν να υπάρχουν, να προσαρμοστούν στην κατάσταση αυτή. Ίσω ι λόγω του χαρακτήρα τους και τις αποστολής τους οι βιβλιοθήκες και ιδιαίτερα οι δημόσιες, ιιν αισθάνονται ακόμη την ανάγκη ούτε και δέχονται πιέσεις για τέτοιου είδους αλλαγές. Όμως πόσο μακριά είμαστε από αυτές; Ας σκεφτούμε την κατάσταση που υπήρχε στην χώρα μας με άλλους δημόσιους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, ιπως για παράδειγμα με τον ΟΤΕ. Ήδη ο ΟΤΕ αναγκάζεται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα του 9

10 ανταγωνισμού με ιδιωτικές επιχειρήσεις που προσφέρουν τις ίδιες με αυτόν υπηρεσίες ή θα λέγαμε τα ίδια με αυτόν προϊόντα. Οι βιβλιοθήκες απέχουν ακόμη από τέτοια φαινόμενα. Πόσο μακριά όμως είναι; Ποιος φανταζόταν όμως πριν από λίγα μόλις χρόνια ότι θα υπάρχουν τόσες πολλές και μάλιστα κερδοφόρες επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών; Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Καν ακριβώς για τον λόγο αυτό θα ήταν καλύτερα οι βιβλιοθήκες να είναι προετοιμασμένες ώστε να συνεχίσουν να είναι αναγκαίες και στο νέο περιβάλλον το οποίο δημιουργείται. Να μπορέσουν να προσαρμόσουν την αποστολή τους στα νέα δεδομένα. Κάτν τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί αυτόματα χωρίς κόπο και κόστος. Σν άλλες περιπτώσεις ίσως να σημαίνει επιμονή στην λύση των υπαρχόντων προβλημάτων, ενώ σε άλλες να σημαίνει επαναπροσδιορισμό της αποστολής και των στόχων της βιβλιοθήκης. Όμων ι" κάθε περίπτωση πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να πάμε από εκεί που βρισκόμαστε τώρα, εννί που θα θέλαμε να είμαστε αύριο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Διακόπουλος, Χριστόφορος. Μάρκετινγκ: έρευνα αγοράς και ανάπτυξη πωλήσεων. Αθήνα: Σμπιλιας, Λογοθέτης, Νικόλαος. Μάνατζμεντ ολικής ποιότητας. Αθήνα: TQM Hellas, Σταυρόπουλος, Νίκος. Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Στο «6 Πανελλήνιο συνέδριο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών». Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997, σσ Brower, Julie, [et al]. "Focus on customer service. Service management: how to plan for it rather than hope for it and learning to say "yes": a customer program for library staff and maintaining momentum in a quality improvement" Library Administration and Management, vol. 9, no. 4 (Fall 1995), Brophy, Peter, Kate Coulling. Quality management for information and library managers. Hampshire, England: Aslib, Gower, Dow, Ronald F. "Using assessment criteria to determine library quality" The Journal of Academic Librarianship, vol. 24, no. 4 (July 1988), Franklin, Brinley. "The quality: its application to libraries " Journal of Library Administration, vol. 20, no. 2 (1994), Holt, Glen E. "Essential: an agenda for quality in twenty-first century public librariesf Library Trends, vol. 44, no. 3 (Win. 1996), Kyrillidou, Martha. "In search of new measures '' ARL: a bimonthly newsletter of research library issues and actions, no. 197 (April 1998), Kovel-Jarboe, Patricia. "Quality improvement for planned organizational change ν ' Library Trends, vol. 44, no. 3 (Win. 1996), MacDonald, John. Επιτυχημένη διαχείριση ολικής ποιότητας σε μια βδομάδα. Αθήνα: Anubis, Millson-Martula, Christopher, Vanaja Menon. "Customer expectation: concepts and reality for academic library services" College & Research Libraries, vol. 56, no. 1 (Jan. 1995), Rothery, Brian. ISO Αθήνα: Έλλην, Seay, Thomas, Sheila Seaman, David Cohen. "Measuring and improving the quality of public services: a hybrid approach" Library Trends, vol. 44, no. 3 (Win. 1996),

11 11

12 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Μιχάλης Νικητάκης-Ανέστης Σίτας

Μιχάλης Νικητάκης-Ανέστης Σίτας Μιχάλης Νικητάκης-Ανέστης Σίτας ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η "ποιότητα" ως αναγκαιότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσδιορισμός της αποστολής και του ρόλου της βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης

Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης Φωτεινή Σταύρου Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση του εαυτού μας

Γνώση του εαυτού μας Γνώση του εαυτού μας Self awareness Η αυτογνωσία αναφέρεται σε: Συναισθήματα Σκέψεις Ενδιαφέροντα Ισχυρά & αδύνατα σημεία Αξίες Ικανότητες Στόχους Δεξιότητες Προτιμητέο στιλ επικοινωνίας 1 Γνώση του εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Του Χ. Κακαρούγκα Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Οι οργανισμοί στηρίζονται στους πελάτες τους και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να κατανοούν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισμός Παραπόνων. Παράπονα πελατών

Χειρισμός Παραπόνων. Παράπονα πελατών Χειρισμός Παραπόνων 1 / 9 Εκπαιδευτική Ενότητα Κάθε παράπονο είναι ένα δώρο 2 / 9 ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙΣ Η ΝΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Όταν ένας πελάτης μας εκφράζει ένα παράπονο, τότε μας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυροειδής Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Δεκέμβριος 2014 Στόχος Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητας (ISO 9000, TQM)

Ποιότητας (ISO 9000, TQM) Ποιότητας (ISO 9000, TQM) ΖΩΡΖΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ Juraη χρήση. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιότητα για ένα είδος (προϊόν /υπηρεσία )είναι

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» Διεργασίες ονομάζονται τα «πρότυπα» της λειτουργίας της ομάδας, τα οποία αναπτύσσονται μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

B2B Training Lab. Εκπαιδεσηικό Πρόγραμμα Εξσπηρέηηζη Πελαηών Spa για Επιτειρήζεις και Επαγγελμαηίες

B2B Training Lab. Εκπαιδεσηικό Πρόγραμμα Εξσπηρέηηζη Πελαηών Spa για Επιτειρήζεις και Επαγγελμαηίες Εκπαιδεσηικό Πρόγραμμα Εξσπηρέηηζη Πελαηών Spa για Επιτειρήζεις και Επαγγελμαηίες Περιγραφή Η Release and Relax Motion Spa Consulting & Management Services στα πλαίσια της εξειδίκευσης και αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (3) Ε: Για το προσωπικό αναφέρεστε; Και μία τελευταία ερώτηση. Από πόσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το ζήτημα της αναβάθμισης της ποιότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπό

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς page...2 Ποια είναι η Global Link? Γιατί ONLINE έρευνα αγοράς? Αποτελέσματα έρευνας Global Sustain Stakeholders Engagement page...3

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Αντίληψη Διαδικασία λήψης & ερμηνείας των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος Βοηθούν στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM:

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: 1 η Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. (avlonitis@aueb.gr) Νικόλαος Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 2: Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Εισαγωγή Η έννοια των πωλήσεων Επάγγελμα που όλοι μας το συζητήσαμε έστω και για μια φορά Ερχόμαστε σε επαφή με την ιδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων.

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. 9 LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. «Βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά κατανοούμε με τα μάτια της συλλογικότητας». 6 Ένα από τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗ- ΤΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗ- ΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗ- ΤΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗ- ΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 1 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗ- ΤΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗ- ΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2 Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Γιάννης Παππάς Διευθυντής του Κλάδου Ζωής στη MEGA BROKERS S.A.» συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση Πιστός στην «παλιά συνταγή» της

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..»

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:.. ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ. Φοιτήτρια: Κωστάκη Βενετία Σειρά 10 Επιβλέπων καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης

Η ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ. Φοιτήτρια: Κωστάκη Βενετία Σειρά 10 Επιβλέπων καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Η ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ Φοιτήτρια: Κωστάκη Βενετία Σειρά 10 Επιβλέπων καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η άυλη φύση Η

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 484 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Κ Νίκος Σταυρόπουλος άθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα