Επαναληπτικό πρόβλημα στη συμβολή κυμάτων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαναληπτικό πρόβλημα στη συμβολή κυμάτων."

Transcript

1 Επαναληπτικό πρόβλημα στη συμβολή κυμάτων. ύο σύγχρονες πηγές Π 1 και Π 2 που απέχουν απόσταση d=8m, παράγουν στην επιφάνεια ενός υγρού αρµονικά κύµατα που έχουν ταχύτητα διάδοσης υ=2m/s. Η εξίσωση της αποµάκρυνσης των πηγών σε συνάρτηση µε το χρόνο δίνεται από τη σχέση y=,4ηµ2πt (S.I.). 1. Σε ένα σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρού που απέχει απόσταση r 1 =4m από την πηγή Π 1 και απόσταση r 2 από την πηγή Π 2 µε r 2 > r 1, τα δύο κύµατα φτάνουν µε χρονική καθυστέρηση t=,2s. α) Να διερευνήσετε αν στο σηµείο Σ έχουµε ενισχυτική ή αποσβεστική συµβολή. β) Να βρεθεί η απόσταση r 2. γ) Να βρεθεί η υπερβολή ενίσχυσης ή απόσβεσης στην οποία βρίσκεται το σηµείο Σ. δ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης του σηµείου Σ σε συνάρτηση µε το χρόνο για t. ε) Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης του Σ τη χρονική στιγµή t=,45s. ζ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της δύναµης επαναφοράς που δέχεται το υλικό σηµείο Σ σε συνάρτηση µε το χρόνο για t αν θεωρήσουµε ότι η στοιχειώδης µάζα του υλικού σηµείου Σ είναι m=51-3 Kg. η) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του πλάτους ταλάντωσης του σηµείου Σ σε συνάρτηση µε το χρόνο για t. 2. Για ένα σηµείο Ρ που βρίσκεται πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα Π 1 Π 2 και απέχει x 1 και x 2 (x 1 >x 2 ) από τις πηγές Π 1 και Π 2 αντίστοιχα, η γραφική παράσταση της ταχύτητας ταλάντωσής του σε συνάρτηση µε το χρόνο δίνεται στο παρακάτω σχήµα: υ (m/s) 8π,25-8π,375 α) Να διερευνήσετε αν στο σηµείο Ρ έχουµε ενισχυτική ή αποσβεστική συµβολή. β) Να βρεθούν οι αποστάσεις x 1 και x 2. Σε ποια υπερβολή ενίσχυσης ή απόσβεσης βρίσκεται το σηµείο Ρ; γ) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις της αποµάκρυνσης του σηµείου Ρ σε συνάρτηση µε το χρόνο, για κάθε κύµα ξεχωριστά. Ποια αρχή επιβεβαιώνεται από τις γραφικές παραστάσεις; 3. Να βρείτε ποια σηµεία µεταξύ των Π 1 και Π 2 ταλαντώνονται µε ενέργεια ταλάντωσης ίση µε την ενέργεια ταλάντωσης του σηµείου Σ και ποια σηµεία µεταξύ των Π 1 και Π 2 ταλαντώνονται µε ενέργεια ταλάντωσης ίση µε την ενέργεια ταλάντωσης του σηµείου Ρ αν θεωρήσουµε ότι όλα τα υλικά σηµεία µεταξύ των πηγών έχουν την ίδια στοιχειώδη µάζα µε το Σ. 4. Να σχεδιάσετε τις υπερβολές ενίσχυσης και απόσβεσης µεταξύ των πηγών Π 1 και Π 2. 1

2 5. Να βρείτε τη διαφορά των αποστάσεων από τις δύο πηγές για ένα σηµείο Λ που ανήκει στην 2 η υπερβολή αποσβεστικής συµβολής δεξιά της µεσοκαθέτου του Π 1 Π Ένα σηµείο Κ της επιφάνειας του υγρού που ανήκει στην 5 η υπερβολή ενισχυτικής συµβολής δεξιά της υπερβολής του Σ, µετά τη συµβολή των δύο κυµάτων σε αυτό ταλαντώνεται µε εξίσωση y=,8ηµ(2πt-5π) (S.I.). Να βρείτε τις αποστάσεις d 1 και d 2 του σηµείου Κ από τις πηγές Π 1 και Π 2. ίνεται: π 2 =1. Απάντηση: 1. Από την εξίσωση ταλάντωσης των πηγών y=aηµωt και τη δοθείσα έχω: Α=,4m, ω=2π rad/s οπότε Τ=2π/ω T=,1s, f=1 hz και υ=λf ή λ=υ/f ή λ=2/1 ή λ=2m. α) Μετά τη συµβολή των δύο κυµάτων στο Σ αυτό ταλαντώνεται µε πλάτος r r υt υt υ Α Σ = 2Α συν2π 1 2 Α Σ = 2Α συν2π 1 2 Α Σ = 2Α συνπ ( t1 t2) λ Α Σ = 2Α συνπf t Α Σ = 2Α συνπ1,2 Α Σ = 2Α συν2π Α Σ = 2Α. Άρα στο Σ έχουµε ενισχυτική συµβολή. r1 4 β) Το κύµα της πηγής Π 1 φτάνει στο Σ την t 1 = υ = 2 t 1 =,2s ενώ το κύµα της Π 2 φτάνει στο Σ την t 2 =t 1 + t=,2+,2 t 2 =,4s αφού r 2 > r 1. Άρα r 2 =υt 2 r 2 =2,4 r 2 = 8m. γ) Αφού στο Σ έχουµε ενισχυτική συµβολή ισχύει r 1 -r 2 =Nλ 4-8=Ν2-4 = Ν2 Ν = -2. ηλαδή το Σ ανήκει στη δεύτερη υπερβολή ενίσχυσης αριστερά της µεσοκαθέτου του Π 1 Π 2. δ) Για t <,2 s y Σ = (1) αφού κανένα κύµα δεν έχει φτάσει στο Σ. t r1 Για,2 t <,4 s έχω: y Σ = Αηµ2π ( ) y Σ =,4ηµ2π(1t 2) (S.I.) (2) αφού το Σ T λ ταλαντώνεται λόγω του κύµατος της Π 1. r r t r Για t,4 s έχω: y Σ = 2Α συν2π r2 ηµ2π( ) y Σ =,8ηµ2π(1t 3) (S.I.) (3) T αφού στο Σ τώρα έχουν φτάσει και τα δύο κύµατα. Οπότε η γραφική παράσταση της y Σ = f(t) είναι η παρακάτω: y Σ,8,4 t =,45 s -.4,1,2,3,4,5,6 -,8 2

3 ε) 1 ος Τρόπος: Τη χρονική στιγµή t =,45 s στο Σ έχουµε συµβολή, άρα ταλαντώνεται σύµφωνα µε την εξίσωση (3) οπότε υ Σ =ω(+α Σ)συν2π(1t 3) και αντικαθιστώντας έχουµε : υ Σ = 2π,8συν(2π,45 6π) υ Σ = 16πσυν(9π 6π) υ Σ = 16πσυν(3π) υ Σ = -16π m/s. 2 ος Τρόπος: Τη χρονική στιγµή t =,45 s το σηµείο Σ βρίσκεται στη θέση ισορροπίας του κινούµενο προς τα αρνητικά, όπως προκύπτει από την προηγούµενη γραφική παράσταση άρα υ Σ = - υ max(σ) = - ω Α Σ = - 2π,8 υ Σ = -16π m/s. ζ) Για τη δύναµη επαναφοράς ισχύει: F επαν = -mω 2 y Σ F επαν = π 2 y Σ F επαν = y Σ F επαν = -2y Σ οπότε από τις σχέσεις (1), (2), (3) του ερωτήµατος δ έχω: Για t <,2 s F επαν = αφού κανένα κύµα δεν έχει φτάσει στο Σ. Για,2 t <,4 s F επαν = - 8ηµ2π(1t 2) (S.I.) Για t,4 s F επαν = - 16ηµ2π(1t 3) (S.I.) και η αντίστοιχη γραφική παράσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. F επαν 16 8 (Ν) -8,1,2,3,4,5,6-16 η) Για το πλάτος ταλάντωσης του Σ έχω: Για t <,2 s Α Σ = Για,2 t <,4 s Α Σ =,4m Για t,4 s Α Σ =,8m A Σ,8,4 -.4,1,2,3,4,5,6 -,8 3

4 2. α) Από τη γραφική παράσταση ταχύτητας χρόνου παρατηρούµε ότι µετά τη χρονική στιγµή t 2 =,375 s το σηµείο Ρ δεν ταλαντώνεται, άρα το σηµείο Ρ είναι σηµείο αποσβεστικής συµβολής. β) Από τη γραφική παράσταση ταχύτητας χρόνου παρατηρούµε ότι το κύµα της πιο κοντινής πηγής Π 2 (x 2 <x 1 ) φτάνει στο Ρ την t 1 =,25 s άρα x 2 = υt 1 ή x 2 = 2,25 ή x 2 =,5m. Από τη γραφική παράσταση ταχύτητας χρόνου παρατηρούµε ότι το κύµα της πιο µακρινής πηγής Π 1 (x 2 <x 1 ) φτάνει στο Ρ την t 2 =,375 s άρα x 1 = υt 2 ή x 1 = 2,375 ή x 1 = 7,5m. Αφού το Ρ είναι σηµείο αποσβεστικής συµβολής έχω: x 1 x 2 = (2Ν+1)λ/2 άρα 7,5-,5 = (2Ν+1)1 άρα 7 = 2Ν+1 Ν = 3, άρα το σηµείο Ρ είναι σηµείο της τέταρτης!!! υπερβολής αποσβεστικής συµβολής δεξιά της µεσοκαθέτου του Π 1 Π 2. (Ν=, 1, 2, 3). γ) Το κύµα της Π 2 για το Ρ δίνει y 2 =Αηµ2π(t/T- x 2 /λ) άρα y 2 =,4ηµ2π(1t-,5/2) άρα y 2 =,4ηµ(2πt-,5π) για t,25 s. Το κύµα της Π 1 για το Ρ δίνει y 1 =Αηµ2π(t/T- x 1 /λ) άρα y 1 =,4ηµ2π(1t- 7,5/2) άρα y 1 =,4ηµ(2πt- 7,5π) για t,375 s. Με τις εξής γραφικές παραστάσεις: y 2,4,375s -.4,25 y 1,4 -.4,375s (Παρατηρείστε ότι σε χρόνο t =,375-,25 =,35s =,3+,5=3T+T/2 το σηµείο Ρ έχει εκτελέσει 3,5 ταλαντώσεις). Παρατηρούµε ότι επιβεβαιώνεται η αρχή της επαλληλίας. Ειδικά µετά την t =,375s όταν λόγου του κύµατος της Π 1 το σηµείο Ρ είναι στη θέση +Α, λόγω του κύµατος της Π 2 είναι στη θέση -Α οπότε µετά την t =,375s, y 1 = -y 2 άρα y 1 +y 2 =. Άρα αποσβεστική συµβολή. 4

5 3. Ίδια ενέργεια ταλάντωσης µε το Σ έχουν τα σηµεία του Π 1 Π 2 που ταλαντώνονται µε πλάτος 2Α αφού έχουν την ίδια µάζα µε το Σ. ηλαδή ζητούνται τα σηµεία ενισχυτικής συµβολής. Για τα σηµεία ενισχυτικής συµβολής του Π 1 Π 2 έχω: r 1 r 2 = Νλ r 1 + r 2 = d 2r 1 = Nλ + d 2r 1 = N2+8 r 1 = N+4. Όµως <Ν+4<8-4 < Ν < 4 άρα Ν= -3, -2, -1,, 1, 2, 3 ηλαδή έχουµε 7 σηµεία ενισχυτικής συµβολής µεταξύ των Π 1 Π 2 στις θέσεις: Ν=-3 r 1 =1m Ν=-2 r 1 =2m Ν=-1, r 1 =3m Ν= r 1 =4m Ν=1 r 1 =5m Ν=2 r 1 =6m Ν=3 r 1 =7m Ίδια ενέργεια ταλάντωσης µε το Ρ έχουν τα σηµεία του Π 1 Π 2 που ταλαντώνονται µε πλάτος αφού έχουν την ίδια µάζα µε το Ρ. Για τα σηµεία αποσβεστικής συµβολής του Π 1 Π 2 έχω: r 1 r 2 = (2Ν+1)λ/2 r 1 + r 2 = d άρα 2r 1 = (2N+1)λ/2 + d r 1 = (2Ν+1)/2+4. Όµως < (2Ν+1)/2+4 <8-4 < (2Ν+1)/2 < 4-8 < 2Ν+1 < 8-9 < 2Ν < 7-4,5 < Ν < 3,5 άρα Ν= -4, -3, -2, -1,, 1, 2, 3. ηλαδή έχουµε 8 σηµεία αποσβεστικής συµβολής (µαζί µε το Ρ) µεταξύ των Π 1 Π 2 στις θέσεις: Ν=-4 r 1 =,5m Ν=-3 r 1 =1,5m Ν=-2 r 1 =2,5m Ν=-1 r 1 =3,5m Ν= r 1 =4,5m Ν=1 r 1 =5,5m Ν=2 r 1 =6,5m Ν=3 r 1 =7,5m (το Ρ) Άρα άλλα 7 σηµεία µεταξύ των Π 1 Π 2 έχουν ενέργεια ταλάντωσης ίση µε την ενέργεια ταλάντωσης του σηµείου Ρ. 5

6 4. Εποµένως οι αντίστοιχες υπερβολές φαίνονται στο παρακάτω σχήµα: Ν=-3 Ν=-2 Ν=-1 Ν= Ν=1 Ν=2 Ν=3 Π 1 Π 2 Ν= -4 Ν = -3 Σ Ν= -2 Ν= -1 Ν= Ν=1 Ν=2 Ρ Ν=3 απόσβεση και ενίσχυση 5. Το σηµείο Λ που ανήκει στη 2 η υπερβολή αποσβεστικής συµβολής αντιστοιχεί στο Ν=1 άρα x 1 - x 2 = (2N+1)λ/2 x 1 - x 2 = (2+1)2/2 x 1 - x 2 = 3m. 6. Βρήκαµε στο ερώτηµα 1γ ότι το σηµείο Σ ανήκει στην υπερβολή ενισχυτικής συµβολής µε Ν= -2 εποµένως το σηµείο Κ αφού είναι στην 5 η υπερβολή δεξιά του Σ θα έχει Ν=3 άρα: d 1 - d 2 = 3λ d 1 - d 2 = 6m (4). Από την εκφώνηση για την ταλάντωση του Κ έχω: y Κ =,8ηµ(2πt-5π) (5) (S.I.) d d d όµως y Κ = 2Ασυνπ d2 d1+ d2 ηµ2π(1t- ) ή y Κ = 2Ασυν(3π)ηµ2π(1t- ) ή λ d + d y Κ = -,8ηµ (2πt- 2π 1 2 d + d ) ή y Κ =,8ηµ(2πt- π 1 2 λ d1+ d2 d + d δύο σχέσεις (5) και (6) έχω: -π +π = -5π π 1 2 λ λ Λύνοντας το σύστηµα των (4) και (7) έχω d 1 = 9m και d 2 = 3m. +π) (6) οπότε συγκρίνοντας τις = 5π+π d 1 + d 2 = 12 m (7). Επιµέλεια Μαρούσης Βαγγέλης 6

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΣΚΑΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΡΦΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ, ΑΝΝΑ ΤΖΙΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΣΚΑΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΡΦΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ, ΑΝΝΑ ΤΖΙΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 10-808560 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ: τηλ 10-808560 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 10-8064630 Τ.Ε.Ε.: τηλ 10-61941 ERGOWAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: τηλ 10-6147436 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6.8 Συµβολή Κυµάτων. y = y 1 + y 2 +... http : //perif ysikhs.wordpress.com 55 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου

6.8 Συµβολή Κυµάτων. y = y 1 + y 2 +... http : //perif ysikhs.wordpress.com 55 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου 6.8 Συµβοή Κυµάτων Οταν δύο ή περισσότερα κύµατα διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο εαστικό µέσο έµε ότι συµβάουν. Εχει διαπιστωθεί ότι για την κίνηση των σωµατιδίων του µέσου τα κύµατα ακοουθούν την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα f()=0.5sin() Εξαιτίας της συμβοής δύο κυμάτων του ίδιου πάτους και της ίδιας συχνότητας που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό εαστικό μέσο με αντίθετη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της Βασικές ασκήσεις στις φθίνουσες ταλαντώσεις.. Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με πλάτος που μειώνεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση =,8e,t (S.I.). Να υπολογίσετε: α. το πλάτος της ταλάντωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος.

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Παράδειγμα : Έστω ένα σώμα αφήνεται από τη θέση φυσικού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ Σώμα είναι τοποθετημένο πάνω σε ορίζοντα δίσκο.ο δίσκος τιθεται σε οριζόντια αρμονικη ταλάντωση με συχνότητα f.αν ο συντελεστης μέγιστης στατικης τριβής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (µερικές σηµειώσεις...) Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη διεύθυνση της κίνησης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΡΧΙΚΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ.. Σώμα που αφήνεται από κάποιο ύψος. Ελατήριο σταθεράς k = N/ διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο του. Σώμα μάζας = kg αφήνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. και f= 1 T. Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. υναμική προσέγγιση της Α.Α.Τ. D = m. Ενεργειακή προσέγγιση της Α.Α.Τ.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. και f= 1 T. Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. υναμική προσέγγιση της Α.Α.Τ. D = m. Ενεργειακή προσέγγιση της Α.Α.Τ. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη της Α.Α.Τ. Συχνότητα f Ν t και f T Γωνιακή συχνότητα ω π και ωπf Τ. Απομάκρυνση: Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. χ Α ημ(ωt + φ 0 ) όταν φ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 05 011 ΘΕΜΑ Α Α1. Σωστό το γ. Α. Σωστό το β. Α3. Σωστό το γ. Α4. Σωστό το γ. Α.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως αποδεικνύουμε ότι ένα σώμα εκτεί απλή αρμονική ταλάντωση Μεθοδολογία i) Βρίσκουμε την θέση ισορροπίας του σώματος και σχεδιάζουμε το σώμα σε αυτή την θέση. ii) Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ενεργούν

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1 Εικόνα 2. β)τι είδους κύµα είναι ο ήχος (µε βάση την εικόνα 2):

Εικόνα 1 Εικόνα 2. β)τι είδους κύµα είναι ο ήχος (µε βάση την εικόνα 2): ΠΑΡ. 5.4: ΗΧΟΣ-ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Στόχος: Ο µαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης του ήχου Να µετρά µέσω της προσοµοίωσης την ταχύτητα του ήχου στον αέρα. ΠΡΟΒΛΕΨΗ: α) Η κίνηση των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

force acting on the particles of the medium is proportional to the displacement of the particles, we can

force acting on the particles of the medium is proportional to the displacement of the particles, we can 1 Ανοικτή Επιστοή Προς την Επιτροπή Θεμάτων της Φυσικής Κατεύθυνσης Επειδή αμβάνουμε ποά παράπονα από συναδέϕους διορθωτές σύμϕωνα με τα οποία η επιτροπή των θεμάτων του υπουργείου απορρίπτει απόυτα τη

Διαβάστε περισσότερα