Σύγχρονη µελέτη ροής-πίεσης. Αναστάσιος Αθανασόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγχρονη µελέτη ροής-πίεσης. Αναστάσιος Αθανασόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών"

Transcript

1 + Ακράτεια Υπερπλασία προστάτη Υπερδραστήρια κύστη Νευρογενής κύστη Σύγχρονη µελέτη ροής-πίεσης Αναστάσιος Αθανασόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών

2 + Ο Αναστάσιος Αθανασόπουλος υπήρξε ή είναι Σύµβουλος, Ερευνητής ή Οµιλητής κατά τα τελευταία 4 έτη για τις φαρµακευτικές εταιρείες Pfizer, Astellas, Lilly, UCB, Allergan, Galenica, Ranbaxy,Meditrina

3 Σύγχρονη µελέτη ροής πίεσης Μας δίνει πληροφορίες για τη φάση κένωσης και συγκεκριµένα εάν ο εξωστήρας έχει ή όχι ικανοποιητικές πιέσεις, όπως επίσης για το εάν έχουµε ή όχι απόφραξη 1,2. 1.Abrams P, GriffithsDJ.The assessment of prostatic obstruction from urodynamic measurement and from residual urine. Br.J Urol (1979); 51: Abrams P.Voiding cystometry. In Urodynamics 2 nd edition, Springer. p76-88

4 Η συστολή του εξωστήρα αποτελεί την πηγή της απαιτούµενης ενέργειας για ούρηση1. Η ουρήθρα µε το σφιγκτηριακό µηχανισµό είναι οι δοµές που καθορίζουν την κατανοµή της ισχύος σε πίεση και ροή1. 1.Griffiths DJ. Pressure flow studies of micturition Urol ClinN Am (1996) ; 23:

5 Μπορεί να απαντήσει τις περισσότερες φορές στο ερώτηµα 1: χαµηλή πίεση χαµηλή ροή υψηλή πίεση υψηλή ροή 1.Griffiths DJ. Basics of pressure flow studies. World J Urol(1995);13:30

6 Υψηλές ροές Υψηλές πιέσεις

7 Χαµηλή ροή-μη διατήρηση συστολής

8 εν απαντά στο ερώτηµα για το είδος του κωλύµατος. εν είναι απόλυτη η διάγνωση διότι υπάρχουν τιµές αποτελεσµάτων που ανήκουν στη «γκρίζα» περιοχή1. 1..Abrams P. Voiding cystometry. In Urodynamics 2nd edition, Springer. p76-88

9 Το πάχος του καθετήρα πρέπει να είναι µικρότερο από 8 fr 1. 1.Griffiths DJ. Pressure flow studies of micturition Urol ClinN Am (1996) ; 23:

10 Η εξέταση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εάν δεν µπορεί να ουρήσει ο ασθενής. (ψυχογενής ;;) 1 1.Griffiths DJ. Basics of pressure flow studies. World J Urol(1995);13:30

11 Ο ασθενής πρέπει όταν ουρεί να είναι µόνος του!! Να ουρεί σε φυσιολογική θέση. Να λαµβάνεται υπόψη, η ύπαρξη υπερλειτουργικότητας ακριβώς πριν την ούρηση 1. 1.Griffiths DJ. Basics of pressure flow studies. World J Urol(1995);13:30

12 Η ελεύθερη ροή πρέπει πάντοτε να συγκρίνεται µε τη ροή της σύγχρονης µελέτης 1. 1.Griffiths DJ. Pressure flow studies of micturition Urol ClinN Am (1996) ; 23:

13 Το υπόλειµµα των ούρων µετά το πέρας της σύγχρονης µελέτης ροής- πίεσης πρέπει πάντοτε να αναφέρεται 1. 1.Griffiths DJ. Pressure flow studies of micturition Urol ClinN Am (1996) ; 23:

14 Ο εξωστήρας χαρακτηρίζεται ως1 : Φυσιολογικός Υπολειτουργικός Συστολή µειωµένης έντασης Συστολή µειωµένης διάρκειας Μη συστελλόµενος 1.Griffiths DJ. Pressure flow studies of micturition Urol ClinN Am (1996) ; 23:

15 Pdet max Qmax open Qmax Vres Tdel open Ppre void Ppost void Pves Qmax Pdet min void Χρήσιµες παράµετροι

16 Μη συστελλόµενος εξωστήρας

17 Μη συστελλόµενος εξωστήρας

18 Υπολειτουργικότητα εξωστήρα & µη διατήρηση συστολής

19 Το Stop test µπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση των πιέσεων ιδίως στις γυναίκες (Piso)1. 1.Massey A, Abrams P. Urodynamics of the female lower urinary tract Urol Clin N Am (1985);12:

20 Απόφραξη

21 Για το θέµα της απόφραξης µεγάλη βοήθεια προσφέρουν ειδικά νοµογράµµατα.

22 UR=Pves/Qmax 2 1 Φ.Τ. Άνδρες:>0,6 Γυναίκες:>0,2 ( εξίσωση του Latimer) 1.Gleason DM, Latimer J. The pressure flow study: a method for measuring bladder neck resistance. J Urol,1962;87:

23 είκτης Υποκυστικού Κωλύµατος BOOI=PdetQmax-2Qmax >40= Απόφραξη <20= Φυσιολογική 20-40= Αµφίβολη 1. Abrams P. Bladder outlet obstruction index, bladder contractility index and bladder voiding efficiency: three simple indices to define bladder voiding function. BJU Int Jul;84(1):14-5.

24

25 Schafer W. Analysis of bladder-outlet function with the linerized passive urethral resistance relation, linpurr, and adisease specific approach for grading obstruction:from complex to simple.world J Urol(1995);13:47-58

26

27 Αµφίβολη περιοχή 1 Κλίση διαγράµµατος < 2 cm H2O/ml/s και Pdet min void <40 cm H2O Μη απόφραξη Κλίση διαγράµµατος > 2 cm H2O/ml/s και P det min void >40 cm H2O Απόφραξη Κλίση = (Pdet Qmax-Pdet min void)/qmax 1.Griffiths DJ. Pressure flow studies of micturition. Urol Clin N Am 1996;23:

28 Τύποι Απόφραξης 1 1.Schafer W. Principles and clinical application of advanced urodynamic analysis of voiding function. Urol Clin N Am (1990);17: Υπόλειµµα Μη Υπόλειµµα

29 Νοµόγραµµα Blaivas για γυναικεία απόφραξη 1 1. Groutz A, Blaivas JG,Chaikin DC. Bladder outlet obstruction in women: Definition and characteristics. Neurol Urodyn, 2000;19(3):

30 Απόφραξη σε γυναίκα

31

32 Όταν υπάρχει υπολειτουργικότητα του εξωστήρα ή πλήρης ασυστολία, είναι σχεδόν αδύνατο να αξιολογηθεί η ύπαρξη απόφραξης ή όχι 1. 1.Abrams P. Voiding cystometry. In Urodynamics 2 nd edition, Springer. p76-88

33 Abrams P Incontinence,2000

34 Abrams P Incontinence,2000

35 Οριακός εξωστήρας & κοιλιακή ούρηση

36 Αξιολόγηση συσπαστικότητας του εξωστήρα σε άνδρες 1 BCI=PdetQmax+5Qmax < 100 = αδύναµος = φυσιολογικός > 150 = δυνατός 1.Bladder outlet obstruction index, bladder contractility index and bladder voiding efficiency: three simple indices to define bladder voiding function. Abrams P. BJU Int Jul;84(1):14-5.

37 Αξιολόγηση συσπαστικότητας του εξωστήρα σε γυναίκες 1 PIP 1 = Pdet Qmax + Qmax < 30 = αδύναµος = φυσιολογικός > 75 = δυνατός 1.Tan TL, Bergmann MA, Griffiths D, et al. Stop test or pressure-flow study? Measuring detrusor contractility in older females. Neurourol Urodyn. 2004;23:

38 Σύγχρονη µελέτη ροής πίεσης στη νευροπαθή κύστη Η αξιολόγηση της υσσυνέργειας ή Ασυνέργειας έχει µεγάλη σηµασία στην νευροπαθή κύστη Η ακτινο-ουροδυναµική (video-urodynamics) θεωρείται η πιο κατάλληλη εξέταση. Η πολύ πιο απλή και οικονοµική χρήση της ηλεκτροµυογραφίας του πυελικού εδάφους µπορεί όµως αρκετά αξιόπιστα να συµβάλει στη διάγνωση της δυσσυνέργειας ή ασυνέργειας1. 1.Dyssynergia or asynergia? Athanasopoulos A, Giannantoni A.Urology. 2012;79(4):757

39 Για να συµβάλει όµως µια εξέταση στην αξιολόγηση µιας πάθησης πρέπει να είναι αξιόπιστη.

40 Σηµεία Ιδιαίτερης Προσοχής για την Αξιοπιστία της Εξέτασης 1 Ισοστάθµιση στο ύψος της ηβικής σύµφυσης και στον ατµοσφαιρικό αέρα. Έλεγχος αξιοπιστίας πιέσεων ανά εβδοµάδα. Έλεγχος ποιότητας µετρήσεων κατά τη διάρκεια κάθε εξέτασης µε βήχα ανά 100 ml τουλάχιστον. Μετά το τέλος της εξέτασης βήχας για την αξιολόγηση θέσης των καθετήρων. 1.Abrams P. Voiding cystometry. In Urodynamics 2 nd edition, Springer. p76-88

41 Check list Καθετήρας στην ουρήθρα: ΝΑΙ ΌΧΙ Μέγεθος Καθετήρα.. Έλεγχος σωστής µετάδοσης πίεσης ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ ούρηση Θέση ασθενή.

42 Έλεγχος µετάδοσης πιέσεων

43 Ενδείξεις εξέτασης1 Τεκµηρίωση απόφραξης (Qmax 10-15ml/sec) Άνδρες <55 ετών Κλινικά έντονα συµπτώµατα αποθήκευσης Αξιολόγηση συσταλτικότητας εξωστήρα Άνδρες >80 ετών Ασθενείς µε Σακχαρώδη διαβήτη Γυναίκες µε δυσλειτουργική ούρηση 1..Abrams P. Voiding cystometry. In Urodynamics 2 nd edition, Springer. p76-88

44 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΗΣ ΟΥΡΩΝ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Ενδοκυστική πίεση κατά την αρχή της ούρησης(pves open) cm H2O (ΦΤ γυν <80 cm H2O Ανδ cm Η2Ο) Πίεση εξωστήρα κατά την αρχή της ούρησης (Pdet open) cm H2O (ΦΤ γυν <80 cm H2O Ανδ cm H2O) Ενδοκυστική πίεση στη µέγιστη ροή (Pves/Qmax)..cm H2O (ΦΤ γυν<100 cm H2O Ανδ cm H2O) Πίεση εξωστήρα στη µέγιστη ροή (Pdet/Qmax) cm H2O (ΦΤ γυν<100 cm H2O Ανδ cm Η2Ο) Mέγιστη ενδοκυστική πίεση ούρησης (Pves max).cm H2O (ΦΤ cm H2O) Μέγιστη πίεση εξωστήρα κατά την ούρηση ( Pdet max) cm H2O (ΦΤ cm H2O) Stop test Ικανοποιητικό Μη ικανοποιητικό ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Piso) Cm H2O ΦΤ( cm H2O) Μέγιστη ροή ml/sec Όγκος αποβληθέντων ούρων ml Oουρηθρικές αντιστάσεις Rmin=Pves/Qmax2 = (ΦΤ γυν <0,2 Ανδ<0,6) BOOI =. (<20 µη απόφραξη, αµφίβολο, > 40 απόφραξη) BCI =. (<100 υποτονικός εξωστήρας, φυσιολογικός εξωστήρας, > 150 δυνατός εξωστήρας) PIP1 =. (<35 αδύνατος εξωστήρας, φυσιολογικός εξωστήρας, > 75 δυνατός εξωστήρας) ( Γυναίκες)

45 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ-ΠΙΕΣΗΣ ιάµετρος καθετήρα.french Πιέσεις εξωστήρα.cm H2O Απόφραξη ΝΑΙ ΟΧΙ Stop test..ικανοποιητικό Μη ικανοποιητικό PISO =.. cm H2O Υπόλειµµα ούρων ml Bladder Contractility Index (άνδρες) PIP1(γυναίκες). EMG πυελικού εδάφους.

46 Εικόνα του Brian Peeling ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Benign Prostatic Hyperplasia OverActive Bladder

Benign Prostatic Hyperplasia OverActive Bladder Benign Prostatic Hyperplasia OverActive Bladder ΚΥΠ-Υπερλειτουργική κύστη Τάκος Α. Δημήτριος MD,FEBU Χειρουργός Ουρολόγος ΟΥΕΒΕ 2/4/2011 BPH ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Benign Prostatic Hyperplasia-BPH)

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και Ονοματολογία της Aκράτειας Oύρων Classification and Terminology of Urinary Incontinence

Ταξινόμηση και Ονοματολογία της Aκράτειας Oύρων Classification and Terminology of Urinary Incontinence 150 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 31ος, τεύχος 2, Oκτώβριος 2012 Aνασκόπηση Review Ταξινόμηση και Ονοματολογία της Aκράτειας Oύρων Classification and Terminology of Urinary Incontinence ABSTRACT Classification

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôçí Ïõñïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες:

Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες: στον Δήμο Καλαμάτας για τη φιλοξενία και την παραχώρηση του Πνευματικού Κέντρου για τη Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου: στον Ιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

short news Ο. Βεργετάκη Γ. ασκαλόπουλος

short news Ο. Βεργετάκη Γ. ασκαλόπουλος 18-19 Ο. Βεργετάκη Γ. ασκαλόπουλος Αλλαντική τοξίνη Α για την υπερλειτουργική κύστη και την υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα µυός σε ασθενείς µε νόσο Parkinson και πολυσυστηµατική ατροφία. Botulin Toxin

Διαβάστε περισσότερα

Τι Τ π ρο ρ κ ο αλεί ε τ η τ ν υκ υ το τ υ ο ρ υ ί ρ α Α. Α θα θ ν α ασ α ό σ πο π υλος

Τι Τ π ρο ρ κ ο αλεί ε τ η τ ν υκ υ το τ υ ο ρ υ ί ρ α Α. Α θα θ ν α ασ α ό σ πο π υλος Τι προκαλεί τη νυκτουρία Α. Αθανασόπουλος Ορισµός Νυκτουρία είναι η αφύπνιση µία ή περισσότερες φορές για ούρηση στη διάρκεια της «νύχτας» (1). Πρέπει να προηγείται και να ακολουθεί ύπνος (1). 1.Abrams,P,

Διαβάστε περισσότερα

πολλαπλασιάζονται και µια τέτοια κραυγή είναι η επιστολή του κ. Ν. Σταµατίου που έστειλε πριν λίγες µέρες και δηµοσιεύεται σήµερα στο περιοδικό.

πολλαπλασιάζονται και µια τέτοια κραυγή είναι η επιστολή του κ. Ν. Σταµατίου που έστειλε πριν λίγες µέρες και δηµοσιεύεται σήµερα στο περιοδικό. editorial //ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #28 υστυχώς τα πράγµατα όσο πάνε χειροτερεύουν. Και όσο και να µην θέλω αυτό το περιοδικό να έχει «πολιτική» άποψη, τόσο αναγκάζοµαι να ασχοληθώ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια ούρων και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Ακράτεια ούρων και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(2):180-186 Ακράτεια ούρων και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμουσκαρινικά και νευρογενής κύστη: Τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει? Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Αντιμουσκαρινικά και νευρογενής κύστη: Τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει? Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Αντιμουσκαρινικά και νευρογενής κύστη: Τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει? Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Σύγκρουση συμφερόντων Astellas Pfizer GSK Amgen Eli-Lilly

Διαβάστε περισσότερα

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση σύγχρονη ουρολογία Φωτογραφία από προσωπικό αρχείο του κ. Σοφρά Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >17 editorial Το Μάϊο που µας πέρασε το ιδιαίτερα έγκριτο

Διαβάστε περισσότερα

Ηανδρογενετική αλωπεκία (androgenetic

Ηανδρογενετική αλωπεκία (androgenetic Η ανδρογενετική αλωπεκία σχετίζεται σημαντικά με την ΚΥΠ και ίσως αποτελεί πρόωρο δείκτη εμφάνισης συμπτωμάτων. Arias-Santiago S, Arrabal-Polo M, Buendía-Eisman A, Arrabal-Martín M, Gutiérrez-Salmerón

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια. Τύποι ακράτειας

Ακράτεια. Τύποι ακράτειας Ακράτεια στις γυναίκες Υπερδραστήρια κύστη Κυστεοκολπικό συρίγγιο Κυστεομητρικό συρίγγιο Ουρητηροκολπικό συρίγγιο Ουρηθροκολπικό συρίγγιο Πρόπτωσης πυελικών οργάνων: Κυστεοκήλη Ορθοκήλη Εντεροκήλη Κολποκήλη

Διαβάστε περισσότερα

καλοήθων παθήσεων στον άνδρα

καλοήθων παθήσεων στον άνδρα ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Ρομποτική αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του προστάτη & της ουροδόχου κύστης στον άνδρα Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος Διδάκτωρ Παν/μίου Giessen,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Εισηγήτρια :ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Φοιτήτριες: ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΕΡΠΕΛΗ ΑθΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο προστάτης; ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο προστάτης είναι ένα συµπαγές όργανο και συγκεκριµένα ένας αδένας, ο οποίος έχει το µέγεθος και το σχήµα κάστανου και βρίσκεται µπροστά από το ορθό και σε στενή

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομικά η ανδρική ουρήθρα διαιρείται σε 4

Ανατομικά η ανδρική ουρήθρα διαιρείται σε 4 EKΔOTHΣ - ΔIEYΘYNTHΣ: HΛIAΣ KAYKAΣ - Δερματολόγος EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ: MEΣOΓEIΩN 215, 115 25 AΘHNA THΛ.: 2106777590, FAX: 2106756352 E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: www.kafkas-publications.com ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος στην Νευρογενή Ουροδόχο Κύστη

Ο ρόλος του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος στην Νευρογενή Ουροδόχο Κύστη Ο ρόλος του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος στην Νευρογενή Ουροδόχο Κύστη Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Επ. Δ/ντής Κέντρο Αποκατάστασης «Άγιος Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ (Ενημέρωση κειμένου Μάρτιος 2009) A. Schröder, P. Abrams (Co-Chairman), K.-E. Andersson, W. Artibani, C.R. Chapple, M.J. Drake, C. Hampel, A. Neisius, A. Tubaro,

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε editorial //ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #27 Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε αυτό το τεύχος για τον πρώτο µικροοργανισµό που ανακάλυψαν οι βιολόγοι της NASA που αναπτύσσεται και αναπαράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Κλινικού περιστατικού

Παρουσίαση Κλινικού περιστατικού Παρουσίαση Κλινικού περιστατικού Ηλικίας 65ετών Συχνουρία νυκτουρία - δυσκολία στην έναρξη µειωµένη ακτίνα Ενοχλείται κυρίως από τη νυκτουρία (2-3 φορές)... Από 4ετίας αλλά τον τελευταίο χρόνο... Sex;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΠΥΕΛΟΥ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ. (Τεχνικές, Επιλοκές, Αποτελέσματα)

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΠΥΕΛΟΥ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ. (Τεχνικές, Επιλοκές, Αποτελέσματα) ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΠΥΕΛΟΥ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ. (Τεχνικές, Επιλοκές, Αποτελέσματα) Δρ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ MD, MSc, PhD (Ath), Chair Διευθυντής Β Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΝΙ Κωσταντοπούλειο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική Ανάλυση υο οκιµασιών της Ευρωπαϊκής έσµης Μετρήσεων Eurofit για την Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης

Κριτική Ανάλυση υο οκιµασιών της Ευρωπαϊκής έσµης Μετρήσεων Eurofit για την Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 247 259 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 247-259

Διαβάστε περισσότερα

ανασκοπήσεις 02// Η διπολική τεχνολογία ενισχύει την εξέχουσα θέση της διουρηθρικής προστατεκτοµής στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη Χ.

ανασκοπήσεις 02// Η διπολική τεχνολογία ενισχύει την εξέχουσα θέση της διουρηθρικής προστατεκτοµής στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη Χ. 28-29 Χ. Μαµουλάκης Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο AMC, 'Αµστερνταµ, Ολλανδία 02// Η διπολική τεχνολογία ενισχύει την εξέχουσα θέση της διουρηθρικής προστατεκτοµής στην καλοήθη υπερπλασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2011 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2011 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2011 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Οι πηγές γνώσης που μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη ιατρική πράξη είναι: Α. Τα ερευνητικά δεδομένα Β. Τα δεδομένα που συλλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αδυναμία της ουροδόχου κύστης

Αδυναμία της ουροδόχου κύστης Αδυναμία της ουροδόχου κύστης Είναι πιο συχνή από όσο νομίζετε στους άνδρες Η ανδρική αδυναμία της ουροδόχου κύστης ή ακράτεια στους άνδρες είναι συνηθισμένη σε εκπληκτικό βαθμό. Για την ακρίβεια, η αδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μελέτη Παρέµβασης: «Σύγκριση του ρυθµού απώλειας βάρους ασθενών µε καρκίνο του µαστού σε σχέση µε φυσιολογικά άτοµα». ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής» Τίτλος ιατριβής Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Αριθµός Μητρώου Κατεύθυνση Επιβλέπων «Εξόρυξη Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα