ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» των τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Διπλωματική εργασία με θέμα: «Η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων στην ελληνική κεφαλαιαγορά» Υπεύθυνοι καθηγητές: Κουσενίδης Δημήτριος Βλαχάβας Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Φλωρόπουλος Νικόλαος Α.Ε.Μ.: 175 Ακαδημαϊκό Έτος:

2 Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή μου κύριο Κουσενίδη Δημήτριο για την καθοδήγηση και την πολύτιμη βοήθειά του καθώς επίσης και για την άψογη συνεργασία μας κατά την διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Φλωρόπουλος Νικόλαος Μάρτιος

3 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 2. Δεδομένα Η «Ένωση θεσμικών επενδυτών» Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των αμοιβαίων κεφαλαίων της έρευνας Παρουσίαση των αμοιβαίων κεφαλαίων Ομαδοποίηση ανά οικογένεια Παρατηρήσεις Συμπλήρωση τιμών που έλλειπαν Διόρθωση λάθος τιμών Στατιστική ανάλυση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων ως μονάδες Δείκτης Sharpe Θεωρητική θεμελίωση του δείκτη Sharpe Κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με το δείκτη Sharpe Γραμμική παλινδρόμηση Θεωρητική θεμελίωση της γραμμικής παλινδρόμησης Κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με την παράμετρο α της απλής γραμμικής παλινδρόμησης Σύγκριση της κατάταξης κατά Sharpe και κατά την παράμετρο α της γραμμικής παλινδρόμησης 46 3

4 4. Στατιστική ανάλυση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων ανά οικογένεια Κατάταξη σύμφωνα με τον δείκτη Sharpe Δείκτες της γραμμικής παλινδρόμησης Επεξήγηση της παραμέτρου α, της παραμέτρου β και του δείκτη R 2 της γραμμικής παλινδρόμησης Κατάταξη των οικογενειών αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τα α, β και R Συνολικός σχολιασμός της απόδοσης των οικογενειών αμοιβαίων κεφαλαίων Συσχέτιση Θεωρητική θεμελίωση του συντελεστή συσχέτισης Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή συσχέτιση Συσχέτιση αμοιβαίων κεφαλαίων με άλλα αμοιβαία κεφάλαια ίδιας κατηγορίας Εκτίμηση ενδοοικογενειακής και εξωοικογενειακής συσχέτισης στο σύνολο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Συμπεράσματα 87 Παράρτημα 93 Πηγές 116 4

5 1. Εισαγωγή Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Τρία είναι τα κύρια ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει αυτή η μελέτη: 1. Ποια αμοιβαία κεφάλαια της ελληνικής κεφαλαιαγοράς αξίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών; 2. Σε ποια οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων πρέπει να εμπιστευτεί τα χρήματά του κάποιος επενδυτής; 3. Η αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων από μόνο μία οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχει αρκετή διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιο του εκάστοτε επενδυτή ή δημιουργεί κίνδυνο μεγαλύτερο από αυτόν που θα δημιουργούσε η τοποθέτηση των ίδιων χρημάτων σε ισάριθμα στο σύνολο αμοιβαία κεφάλαια περισσοτέρων οικογενειών; Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα εξετάζεται η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την εβδομηντάμηνη χρονική περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 2002 μέχρι την 31 η Οκτωβρίου Η μελέτη έχει γίνει μέσω στατιστικής ανάλυσης της απόδοσης αυτής. Στην έρευνα συμμετέχουν όλα τα αμοιβαία κεφάλαια της ελληνικής κεφαλαιαγοράς που έχουν τιμές στο σύνολο της περιόδου που εξετάζεται. Εργαλεία για την μελέτη των αμοιβαίων κεφαλαίων της έρευνας είναι ο δείκτης απόδοσης Sharpe, οι τιμές της γραμμικής παλινδρόμησης των μηνιαίων αποδόσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων πάνω στις μηνιαίες αποδόσεις του γενικού δείκτη του «Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών» («Χ.Α.Α.») και οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης των αποδόσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στο κεφάλαιο 2 της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται η ιστοσελίδα της «Ένωσης θεσμικών επενδυτών», η οποία αποτελεί την πηγή των δεδομένων της στατιστικής ανάλυσης. Επίσης, παρουσιάζονται τα 152 αμοιβαία κεφάλαια που συμμετέχουν στην έρευνα και η ομαδοποίηση τους ανά οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων. Το κεφάλαιο 3 έχει ως στόχο την απάντηση στο πρώτο ερώτημα της διπλωματικής εργασίας. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται και σχολιάζεται η κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τον δείκτη απόδοσης Sharpe και η 5

6 αντίστοιχη κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με την παράμετρο α της γραμμικής παλινδρόμησης. Κατόπιν γίνεται μια σύγκριση των δύο κατατάξεων. Στο κεφάλαιο 4 επιχειρείται να απαντηθεί το δεύτερο από τα τρία ερωτήματα. Για να γίνει αυτό παρουσιάζονται οι κατατάξεις των οικογενειών αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τον δείκτη απόδοσης Sharpe και σύμφωνα με τρεις τιμές της γραμμικής παλινδρόμησης (την παράμετρο α, την παράμετρο β και τον δείκτη R 2 ). Ακολουθεί ένας σχολιασμός της απόδοσης των οικογενειών που ξεχωρίζουν. Το κεφάλαιο 5 χρησιμοποιεί τους συντελεστές συσχέτισης των αποδόσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων για να απαντήσει στο τρίτο ερώτημα. Σε τρία διαφορετικά σύνολα αμοιβαίων κεφαλαίων λαμβάνονται οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην μία κατηγορία ανήκουν οι συντελεστές συσχέτισης που προέρχονται από αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας οικογένειας και στην άλλη οι συντελεστές συσχέτισης που προέρχονται από αμοιβαία κεφάλαια διαφορετικής οικογένειας. Στο τέλος συγκρίνονται οι μέσες τιμές των δύο κατηγοριών. Το κεφάλαιο 6 είναι το τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί στα προηγούμενα κεφάλαια και απαντώνται τα ερωτήματα τα οποία απασχολούν αυτήν τη διπλωματική εργασία. Στα κεφάλαια 3, 4 και 5 παρουσιάζονται αρκετοί πίνακες. Επειδή οι πίνακες που έχουν δημιουργηθεί για τις ανάγκες της εργασίας είναι πολύ μεγάλοι, δεν παρουσιάζονται ολόκληροι, αλλά μέρος τους. Επίσης, υπάρχουν πίνακες που δεν παρουσιάζονται καθόλου στο κύριο μέρος της εργασίας. Η παρουσίαση των πινάκων με όλα τα στοιχεία τους κρίνεται επιβεβλημένη και για αυτό τον λόγο μετά το έκτο κεφάλαιο υπάρχει ένα παράρτημα στο οποίο παρουσιάζονται όλοι οι πίνακες που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την εργασία. 6

7 2. Δεδομένα Οι τιμές των αμοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς αποτελούν τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρούσα διπλωματική εργασία. Τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν από την ιστοσελίδα της «Ένωσης Ελληνικών εταιριών επενδύσεων και εταιριών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων» 1. Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της ένωσης, η συντετμημένη επωνυμία της είναι «Ένωση θεσμικών επενδυτών». Με αυτό το όνομα θα αναφέρεται συνήθως σε αυτήν την εργασία. Η ιστοσελίδα περιέχει πίνακες με τις ιστορικές τιμές όλων των αμοιβαίων κεφαλαίων που υπάρχουν στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Για αυτό τον λόγο αποτέλεσε την πηγή για τα δεδομένα που ήταν αναγκαία για την μελέτη της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην ελληνική κεφαλαιαγορά Η «Ένωση θεσμικών επενδυτών» Η «Ένωση θεσμικών επενδυτών» ιδρύθηκε το Είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία στην οποία τακτικά μέλη μπορούν να είναι: ανώνυμες εταιρείες των οποίων καταστατικός σκοπός είναι η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των νόμων 3283/2004 (Α.Ε. διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων) και 2778/1999 (Α.Ε. διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία). ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των νόμων 3371/2005 (Α.Ε. επενδύσεων χαρτοφυλακίου) και 2778/1999 (Α.Ε. επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία). εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του νόμου 2396/1996 που παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών τους. και έχει ως σκοπό της: την προαγωγή και ανάπτυξη της δραστηριότητας των μελών της 1 7

8 τη μελέτη ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος των μελών της την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της την προστασία του επενδυτικού κοινού την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού των συλλογικών επενδύσεων. Η «Ένωση θεσμικών επενδυτών» είναι μέλος της «Ευρωπαϊκής ένωσης συλλογικών επενδύσεων και Asset Management» (EFAMA) και συμμετέχει στο διοικητικό της συμβούλιο και στις διάφορες επιτροπές της Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των αμοιβαίων κεφαλαίων της έρευνας Στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν να συμπεριλάβει όσον το δυνατόν περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια, έτσι ώστε η μελέτη της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην ελληνική κεφαλαιαγορά να είναι η πληρέστερη δυνατή. Η χρονική περίοδος που μελετάται σε αυτή την εργασία-έρευνα είναι το εβδομηντάμηνο από τον 8

9 Ιανουάριο του 2002 εώς τον Οκτώβριο του Αυτή η χρονική περίοδος επιλέχθηκε γιατί έπρεπε να υπάρχει ένα διάστημα αρκετά μεγάλο ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, ενώ ταυτόχρονα το διάστημα αυτό έπρεπε να είναι το δυνατόν πιο πρόσφατο. Καθότι η συλλογή των δεδομένων και η στατιστική επεξεργασία έπρεπε να αρχίσει πριν το τέλος του 2007, οι τιμές που επιλέχθηκαν ήταν οι πιο πρόσφατες, δηλαδή οι τιμές των αμοιβαίων κεφαλαίων μέχρι την 31 η Οκτωβρίου Οι εβδομήντα μήνες κρίθηκαν ως ένα διάστημα αρκετό για την μελέτη της συμπεριφοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ιστοσελίδα της «Ένωσης θεσμικών επενδυτών» περιέχει στοιχεία για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια που υπάρχουν στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Κατά την έναρξη της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας στην ιστοσελίδα υπήρχαν 601 αμοιβαία κεφάλαια. Για την διεξαγωγή της έρευνας ήταν απαραίτητη η μελέτη των αμοιβαίων κεφαλαίων σε μια κοινή χρονική περίοδο. Με βάση τη χρονική περίοδο που επιλέξαμε παραπάνω, στην έρευνα λήφθηκαν υπόψη όλα τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία παρουσίαζαν τιμές σε όλο το διάστημα του εβδομηντάμηνου που μελετάται. Οι τιμές οι οποίες μελετώνται είναι οι τιμές αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων για την χρονική περίοδο που εξετάζεται. Το κριτήριο αυτό πληρούν 173 αμοιβαία κεφάλαια. Η συμπεριφορά αμοιβαίων κεφαλαίων που δεν πληρούν το κριτήριο της εβδομηντάμηνης παρουσίας δεν εξετάζεται. Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας νέα αμοιβαία κεφάλαια προστέθηκαν στην ιστοσελίδα. Αυτά δεν επηρεάζουν την μελέτη που πραγματοποιήθηκε αφού δεν έχουν τιμές για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Κατά την διάρκεια της συλλογής των δεδομένων από την ιστοσελίδα της «Ένωσης θεσμικών επενδυτών», διαπιστώθηκε η ύπαρξη αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία παρουσιάζονταν σε αυτή με δύο διαφορετικά ονόματα. Η ύπαρξη τέτοιων αμοιβαίων κεφαλαίων διαπιστώθηκε και κατά την διαδικασία της επεξεργασίας τους. Θα ήταν μεγάλο στατιστικό λάθος η ύπαρξη του ίδιου αμοιβαίου κεφαλαίου δύο φορές, για αυτό όσα αμοιβαία κεφάλαια παρουσιάζονταν δεύτερη φορά (με διαφορετικό όνομα) αφαιρούνταν από την έρευνα έτσι ώστε να παρουσιάζονται σε αυτήν μόνο μία φορά. Μετά από προσεκτική εξέταση των τιμών των 173 αμοιβαίων κεφαλαίων βρέθηκαν 21 τα οποία παρουσιάζονταν δύο φορές με διαφορετικό όνομα. Αυτά τα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία είναι τα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν παρόμοιο όνομα. Τα διπλά αμοιβαία κεφάλαια αυτής της κατηγορίας είναι 9

10 της ίδιας εταιρίας (το κάθε ένα με το αντίστοιχο διπλό) και το όνομά τους προϊδεάζει για το ότι μπορεί να μην είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Παρόλα αυτά στην ιστοσελίδα της «Ένωσης θεσμικών επενδυτών» παρουσιάζονται ξεχωριστά σαν να είναι δύο διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια. Η πιθανότερη εξήγηση για την ύπαρξη των διπλών αυτών αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η προσπάθεια της ιστοσελίδας να μην μπερδέψει τους επενδυτές που γνωρίζουν το κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο με το ένα ή το άλλο όνομα. Τα 17 από τα 21 αμοιβαία κεφάλαια ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και είναι τα παρακάτω (τα ονόματα των αμοιβαίων κεφαλαίων γράφονται ακριβώς όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα): το αμοιβαίο κεφάλαιο «ALICO Μικτό Εξωτερικού» αναφέρεται και ως «ALICO Διεθνές Μικτό» το «ALLIANZ A/K WORLD EQUITY FUND Μετοχών Εξωτερικού» αναφέρεται και ως «ALLIANZ WORLD EQUITY FUND (Διεθνές Μετοχών)» το «ALLIANZ Α/Κ MILLENNIUM EMEA Μετοχών Εξωτερικού» αναφέρεται και ως «ALLIANZ MILLENNIUM Ε.Μ.Ε.Α. EQUITY FUND (Διεθνές Μετοχών)» το «ALLIANZ Α/Κ Ομολογιών Εξωτερικού» αναφέρεται και ως «ALLIANZ Διεθνές Ομολογιών» το «ALPHA TRUST DOLLAR BOND (Διεθνές Ομολογιών)» αναφέρεται και ως «ALPHA TRUST DOLLAR BOND Ομολογιών Εξωτερικού» το «EUROBANK Διεθνών Εταιρικών Ομολόγων (Διεθνές Ομολογιακό)» αναφέρεται και ως «EUROBANK Εταιρικών Ομολόγων Ομολογιακό Εξωτερικού» το «EUROBANK Μικτό Εξωτερικού» αναφέρεται και ως «EUROBANK Α/Κ Διεθνές Μικτό» το «HSBC Ομολογιών Εξωτερικού Δολαρίου» αναφέρεται και ως «HSBC (Διεθνές Ομολογιών Δολαρίου)» το «INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού» αναφέρεται και ως «Interamerican - F&C Α/Κ ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) Ομολογιακό Διεθνές» το «INTERNATIONAL Μικτό Εξωτερικού» αναφέρεται και ως «INTERNATIONAL (Διεθνές Μικτό)» 10

11 το «MARFIN Global Μετοχικό Εξωτερικού» αναφέρεται και ως «MARFIN Global Διεθνές Μετοχικό» το «MARFIN Income Ομολογιακό Εξωτερικού» αναφέρεται και ως «MARFIN Income Ομολογιακό Διεθνές» το «Α/Κ ΑΤΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» αναφέρεται και ως «ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εξωτερικού» το «Α/Κ ΑΤΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ» αναφέρεται και ως «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ Εξωτερικού» το «Α/Κ ΑΤΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ» αναφέρεται και ως «ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Εξωτερικού» το «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GROWTH (Διεθνές Μετοχικό)» αναφέρεται και ως «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GROWTH Μετοχικό Εξωτερικού» Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν δύο αμοιβαία κεφάλαια. Βρέθηκαν περιπτώσεις αμοιβαίων κεφαλαίων που φαινομενικά ανήκαν σε διαφορετικές εταιρίες, αλλά μελετώντας τις τιμές τους ήταν φανερό ότι αντιπροσώπευαν το ίδιο αμοιβαίο κεφάλαιο. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια είναι: το αμοιβαίο κεφάλαιο της Millennium με το όνομα «Millennium America US Μετοχικό Εξωτερικού» προσφέρεται και από την NOVABANK με το όνομα «NOVABANK America Α/Κ Μετοχικό Διεθνές» το αμοιβαίο κεφάλαιο «ΑΑΑΒ Α.Κ. Ομολογιών Εξωτερικού» προσφέρεται και από την ΑΣΠΙΣ με το όνομα «ΑΣΠΙΣ Α/Κ (Ομολογιών Διεθνές)» Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Millennium η τράπεζα Millennium bank ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2000 με την ονομασία NovaBank 2. Η ομάδα αμοιβαίων κεφαλαίων με το όνομα «ΑΑΑΒ» ανήκει στην «ASPIS INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ.» 3. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία τα αμοιβαία κεφάλαια που φαινομενικά πωλούνται από περισσότερες της μιας εταιρίας αποτελούν το ίδιο αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο πωλείται από μια μόνο τράπεζα (το κάθε ένα). Η διπλή παρουσία στην ιστοσελίδα της «Ένωσης θεσμικών επενδυτών» οφείλεται σε μετονομασία. Ελήφθη η απόφαση να χρησιμοποιηθούν ως ονόματα των αμοιβαίων 2 BankProfile_GR/ 3 11

12 κεφαλαίων τα «Millennium America US Μετοχικό Εξωτερικού» και «ΑΑΑΒ Α.Κ. Ομολογιών Εξωτερικού» και με αυτά τα ονόματα μελετώνται τα παραπάνω αμοιβαία κεφάλαια. Εικόνες αριστερά: Είναι φανερό από τις τιμές των αμοιβαίων κεφαλαίων που βλέπουμε ότι πρόκειται για το ίδιο αμοιβαίο κεφάλαιο που φαίνεται να προσφέρεται από δύο διαφορετικές τράπεζες, την Millennium και την Novabank. 12

13 Τα τελευταία δύο από τα 21 αμοιβαία κεφάλαια που παρουσιάζονται ως διπλά είναι αυτά που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτής της κατηγορίας προέρχονται από την ίδια εταιρία (το πρώτο και το διπλό του αντίστοιχα) και πωλούνται με το ίδιο σχεδόν όνομα. Η διαφορά τους είναι ότι το ένα ονομάζεται «εσωτερικού», ενώ το διπλό του «διεθνές». Τα αμοιβαία κεφάλαια της τρίτης κατηγορίας είναι: το «ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού» είναι το ίδιο με το «ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Διεθνές» το «Π&Κ Ομολογιών Εσωτερικού» είναι το ίδιο με το «Π&Κ Διεθνές Ομολογιών» Μετά από έρευνα για την αιτία της διπλής αυτής ονομασίας (που θα μπορούσε να είναι παραπλανητική για το επενδυτικό κοινό), βρέθηκε ότι: όταν ιδρύθηκε το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε την ονομασία ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ενώ η σημερινή επωνυμία οφείλεται σε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για κατάργηση της κατηγορίας των ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4. Η πληροφορία αυτή λήφθηκε από την ιστοσελίδα της «Πανελλήνιας ένωσης τεχνικών του οργανισμού τηλεπικοινωνιών Ελλάδος» (Π.Ε.Τ.- Ο.Τ.Ε.). Η Π.Ε.Τ.-Ο.Τ.Ε. σε συνεργασία με την «Διεθνική» -η οποία είναι θυγατρική της εθνικής τράπεζας- δημιούργησε το πρώτο από τα δύο αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας. Στην διπλανή εικόνα φαίνονται οι γενικές πληροφορίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού», το οποίο ανήκει στην «Εθνική τράπεζα της Ελλάδος» 4 13

14 Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της «Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.»: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ΕΤΒΑ NatWest Διεθνές Ομολογιών» το οποίο συστάθηκε βάσει της Απ. Ε.Κ. 39/12/ , ΦΕΚ 1025/Β/ και μετονομάσθηκε διαδοχικά σε «Π&Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ» (Απ. Ε.Κ. 148/8/ , ΦΕΚ 2155/Β/ και Απ. Ε.Κ. 25/432/ , ΦΕΚ 994/Β/ ) και, κατόπιν, βάσει της Απ. Ε.Κ.: 651/ , ΦΕΚ 1954/Β/ , άλλαξε σκοπό και μετονομάσθηκε σε «Π&Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» 5. Να σημειωθεί ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο «Π&Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» πωλείται από την «Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» από τον Δεκέμβριο του 2007 μετά από την απόφαση συγχώνευσης των «Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕ» με την «Π&K AΧΕΠΕΥ» της 14 ης Δεκεμβρίου 2007, απόφαση για την οποία θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στην παράγραφο που παρουσιάζονται οι οικογένειες αμοιβαίων κεφαλαίων (παράγραφος 2.4). Μετά την αφαίρεση των 21 διπλών αμοιβαίων κεφαλαίων από τα 173 που πληρούσαν το κριτήριο της εβδομηντάμηνης παρουσίας έμειναν 152. Τα 152 αυτά αμοιβαία κεφάλαια είναι τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία μελετάει η παρούσα διπλωματική εργασία Παρουσίαση των αμοιβαίων κεφαλαίων Τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα παρουσιάζονται ακριβώς όπως είναι γραμμένα στην ιστοσελίδα της «Ένωσης θεσμικών επενδυτών» (www.agii.gr). Για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας της στατιστικής ανάλυσης έχουν λάβει έναν αύξοντα αριθμό, ο οποίος τα κατατάσσει σύμφωνα με την θέση τους στην εν λόγω ιστοσελίδα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η θέση αυτή είναι αλφαβητική, αλλά επηρεάζεται από την ονοματοδοσία που έχει γίνει. Για παράδειγμα, τα δύο πρώτα αμοιβαία κεφάλαια της κατάταξης είναι τα «A/K GENIKI Διαθεσίμων Εσωτερικού» και «A/K GENIKI Επιλεγμένων Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού» που ανήκουν στην Γενική τράπεζα. Στην Γενική τράπεζα ανήκει ένα ακόμα αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο έχει αύξοντα αριθμό το 45 διότι ονομάζεται «GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού». Επίσης, τα αμοιβαία κεφάλαια που γράφονται με 5 14

15 λατινικούς χαρακτήρες προηγούνται αυτών που γράφονται με ελληνικούς. Για παράδειγμα, τα αμοιβαία κεφάλαια με την επωνυμία «Millennium» έχουν αύξοντες αριθμούς από 84 ως 89, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» έχουν αύξοντες αριθμούς από 133 ως 137. Τα 152 αμοιβαία κεφάλαια της έρευνας που διενεργήθηκε είναι: 1. A/K GENIKI Διαθεσίμων Εσωτερικού 2. A/K GENIKI Επιλεγμένων Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού 3. ALICO Διαθεσίμων Εσωτερικού 4. ALICO Ελληνικό Μικτό 5. ALICO Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού 6. ALICO Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης 7. ALICO Μικτό Εξωτερικού 8. ALICO Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό 9. ALLIANZ A/K WORLD EQUITY FUND Μετοχών Εξωτερικού 10. ALLIANZ Α/Κ MILLENNIUM EMEA Μετοχών Εξωτερικού 11. ALLIANZ Α/Κ Βραχυπρόθεσμων Επενδύσεων Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Εσωτερικού 12. ALLIANZ Α/Κ Ομολογιών Εξωτερικού 13. ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής (Μετοχ. Εσωτ.) 14. ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 15. ALLIANZ Μικτό Εσωτ. 16. ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 17. ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού 18. ALPHA Athens Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού 19. ALPHA Blue Chips A/K Μετοχικό Εσωτερικού 20. ALPHA Europe Μετοχικό Εξωτερικού 21. ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό Εξωτ. 22. ALPHA TRUST (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 23. ALPHA TRUST EUROSTAR (Μικτό Εσωτ.) 24. ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μετοχικό Εσωτ.) 25. ALPHA TRUST DOLLAR BOND (Διεθνές Ομολογιών) 26. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE (Μετοχικό Εξωτερικού) 27. ALPHA US Μετοχικό Εξωτερικού 15

16 28. ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 29. ALPHA Δολαρίου Ομολογιακό Εξωτ. 30. ALPHA Ευρ/κών Εταιρικών Ομολόγων Ομολ. Εξωτερικού 31. ALPHA Ευρ/κών Κρατικών Ομολόγων Ομολ. Εξωτερικού 32. ALPHA Μετοχικό Εσωτερικού 33. ALPHA Μικτό Εσωτερικού 34. ALPHA Ομολογιακό Εξωτερικού 35. ALPHA Ομολογιακό Εσωτερικού 36. ALPHA Συντηρητικό Μικτό Εσωτερικού 37. CitiFund Διαθεσίμων Εσωτερικού 38. CitiFund Μετοχικό Εσωτερικού 39. CitiFund Ομολογιών Εσωτερικού 40. EUROBANK US GROWTH Μετοχικό Εξωτερικού 41. EUROBANK Value FTSE/ASE 20 Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού 42. EUROBANK Διεθνών Εταιρικών Ομολόγων (Διεθνές Ομολογιακό) 43. EUROBANK Δυναμικό Ευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 44. EUROBANK Μικτό Εξωτερικού 45. GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού 46. HSBC Αναπτυξιακό (Μετοχών Εσωτ.) 47. HSBC (Διαθεσίμων Εσωτ.) 48. HSBC Α/Κ TOP 20 Μετοχών Εσωτ. 49. HSBC Αναδυομένων Αγορών (Μετοχικό Εξωτ.) 50. HSBC Εισοδήματος (Ομολογιών Εσωτ.) 51. HSBC Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης Μετοχών Εσωτερικού 52. HSBC Ομολογιών Εξωτερικού Δολαρίου 53. HSBC Πανευρωπαϊκό (Μετοχικό Εξωτ.) 54. ING Information Technology Fund Μετοχικό Εξωτ. 55. ING Α/Κ Global Μετοχικό Εξωτερικού 56. ING Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 57. ING Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 58. ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 59. ING Α/Κ Μικτό Εσωτερικού 60. INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 61. Interamerican ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Μετοχικό Εξωτερικού 16

17 62. Interamerican ΕΥΡΩΠΗ Μετοχικό Εξωτερικού 63. Interamerican US Μετοχικό Εξωτερικού 64. INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού 65. INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 66. INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό Εσωτερικού 67. INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 68. INTERNATIONAL (Αναπτυξιακό Εσωτ.) 69. INTERNATIONAL (Διαχ. Διαθ. Εσωτ.) 70. INTERNATIONAL (Μικτό Εσωτ.) 71. INTERNATIONAL (Ομολογιακό Εσωτ.) 72. INTERNATIONAL Δυναμικών Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού 73. INTERNATIONAL Επιλογής Μετοχικών Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού 74. INTERNATIONAL Μικτό Εξωτερικού 75. MARFIN Global Μετοχικό Εξωτερικού 76. MARFIN Greek Focus Μικτό Εσωτερικού 77. MARFIN Income Ομολογιακό Εξωτερικού 78. MARFIN Premium Μετοχικό Εσωτερικού 79. MARFIN Smart Cash Διαχειρίσεως Διαθ. Εσωτερικού 80. MARFIN ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχών Εσωτερικού 81. MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ Μετοχικό Εσωτερικού 82. METROLIFE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 83. METROLIFE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιών Εσωτερικού 84. Millennium America US Μετοχικό Εξωτερικού 85. Millennium Blue Chips Μετοχικό Εσωτερικού 86. Millennium Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 87. Millennium Mid Cap Μετοχικό Εσωτερικού 88. Millennium Value Plus Ομολογιακό Εσωτερικού 89. Millennium Value Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 90. PROBANK Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 91. PROTON Strategy Μικτό Εξωτερικού 92. PROTON Μετοχικό Εσωτερικού 93. PROTON Ομολογιών Εσωτερικού 94. Α/Κ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 95. Α/Κ ΑΤΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 17

18 96. Α/Κ ΑΤΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ 97. Α/Κ ΑΤΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 98. Α/Κ ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ομολογιών Εσωτ.) 99. Α/Κ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ (Ομολογιών Εσωτ.) 100. Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ.) ΕΣΩΤ Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 102. Α/Κ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 103. ΑΑΑΒ Α.Κ. Blue Chip Μετοχών Εσωτερικού 104. ΑΑΑΒ Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 105. ΑΑΑΒ Α.Κ. Εισοδήματος & Ομολογιών Εσωτερικού 106. ΑΑΑΒ Α.Κ. Ελληνικό Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 107. ΑΑΑΒ Α.Κ. Ομολογιών Εξωτερικού 108. ΑΤΤΙΚΗΣ Μετοχικό Εσωτερικού 109. ΑΤΤΙΚΗΣ Μικτό Εσωτερικού 110. ΑΤΤΙΚΗΣ Ομολογιών Εσωτερικού 111. ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 112. ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 113. ΔΗΛΟΣ (Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτ.) 114. ΔΗΛΟΣ (Διεθνές Μετοχικό Εξωτ.) 115. ΔΗΛΟΣ (Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.) 116. ΔΗΛΟΣ (Ευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτ.) 117. ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) 118. ΔΗΛΟΣ Eurobond (Ομολογιακό Εξωτ.) 119. ΔΗΛΟΣ Top-30 (Μετοχικό Εσωτερικού) 120. ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) 121. ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 122. ΔΗΛΟΣ Πληροφ.&Τεχνολ. (Hi-Tech) (Μετοχικό Εσωτ.) 123. ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) 124. ΔΗΛΟΣ Υποδομής & Κατασκευών (Μετοχικό Εσωτ.) 125. ΔΗΛΟΣ Χρηματοοικονομικών Εταιριών (Financial) (Μετοχικό Εσωτ.) 126. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτ ΕΡΜΗΣ U.S. Technology Μετοχών Εξωτερικού 128. ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχών Εσωτερικού 129. ΕΡΜΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιών Εσωτερικού 18

19 130. ΕΡΜΗΣ Ευρωπαϊκό Μετοχών Εξωτερικού 131. ΕΡΜΗΣ Μικτό Εσωτερικού 132. ΕΡΜΗΣ Πρωτοπόρος Μετοχικό Εσωτερικού 133. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ BOND (Ομολογιακό Εξωτ.) 134. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 135. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND Ομολογιακό Εσωτερικού 136. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 137. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GROWTH (Διεθνές Μετοχικό) 138. ΙΟΝΙΚΗ ΖΩΗΣ Ομολογιακό Εσωτερικού 139. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Διαχ. Διαθ. Εσωτ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μικτό Εσωτ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ομολογιακό Εσωτ ΛΑΪΚΗ Επιλεγμένων Αξιών Μετοχικό Εσωτ Π&Κ Μετοχικό Εσωτερικού 146. Π&Κ Ομολογιών Εσωτερικού 147. ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K Ομολόγων Εσωτερικού 148. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 149. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 150. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 151. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού 152. ΩΜΕΓΑ MONEY MARKET Α/Κ Διαθεσίμων Εσωτερικού 2.4. Ομαδοποίηση ανά οικογένεια Τα αμοιβαία κεφάλαια που ανήκουν στην ίδια εταιρία αποτελούν μια «οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων». Σε αυτή την διπλωματική εργασία μας ενδιέφερε η μελέτη των συμπεριφορών του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου ξεχωριστά, αλλά και της κάθε οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων. Για να γίνει εφικτή η στατιστική ανάλυση των ομαδοποιημένων ανά οικογένεια δεδομένων έπρεπε να οριστούν οι οικογένειες. Από το σύνολο των πληροφοριών που συλλέχθηκαν βρέθηκε ότι τα 152 αμοιβαία 19

20 κεφάλαια της έρευνας ανήκαν σε 23 (διαφορετικές) οικογένειες με δύο ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια, ενώ 2 αμοιβαία κεφάλαια δεν ανήκαν σε καμία από αυτές (ούτε φυσικά στην ίδια οικογένεια). Βάσει ορισμού θα ήταν σωστότερο να θεωρήσουμε τα 2 αμοιβαία κεφάλαια που δεν έχουν καμία σχέση με τις 23 οικογένειες, αλλά ούτε και μεταξύ τους, ως ξεχωριστές οικογένειες με ένα μόνο στοιχείο. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργούνταν 25 οικογένειες. Επειδή όμως τα στατιστικά που μελετώνται και αφορούν τις οικογένειες είναι η μέση τιμή διάφορων δεικτών για κάθε οικογένεια και ο συντελεστής συσχέτισης ενδοοικογενειακά, κρίνεται άσκοπη η μελέτη οικογενειών με ένα μόνο στοιχείο. Τελικά, οι 23 οικογένειες που διαμορφώνονται είναι (η κατάταξη ορίστηκε σύμφωνα με την κατάταξη της παραγράφου 2.4.): 1. Γενική τράπεζα (3): Στην Γενική τράπεζα ανήκουν τρία αμοιβαία κεφάλαια. Το ένα είναι μετοχικό ενώ τα άλλα δύο αμυντικά (ένα διαθεσίμων και ένα ομολογιών). Και τα τρία είναι εσωτερικού. 2. ΑLICO (6): Η «ΑLICO AIG Α.Ε.Δ.Α.Κ.» είναι η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων της ομώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα. Από τα 6 αμοιβαία κεφάλαια της εταιρίας που μελετώνται ένα είναι μετοχικό, δύο μικτά, δύο ομολογιών και ένα διαθεσίμων (δηλαδή τρία είναι αμυντικά). 3. ALLIANZ (9): Η «ALLIANZ» είναι μια πολυεθνική ασφαλιστική. Η «Allianz Ελλάδος», μέλος του Allianz Group, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης, της διαχείρισης κεφαλαίων καθώς και της προώθησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις 6. Τα 9 αμοιβαία κεφάλαια της εταιρίας που μελετώνται χωρίζονται σε τέσσερα μετοχικά, δύο μικτά και τρία αμυντικά. 4. ALPHA BANK (14): Στην «ALPHA BANK» ανήκουν δεκατέσσερα αμοιβαία 6 20

21 κεφάλαια που πληρούν τα κριτήρια. Επτά από αυτά είναι αμυντικά, πέντε είναι μετοχικά και δύο είναι μικτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πέντε από τα δεκαοκτώ αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας «ομολογιακά εξωτερικού» που υπάρχουν στην έρευνα ανήκουν σε αυτήν την εταιρία. 5. ALPHA TRUST (5): Στην «ALPHA TRUST» ανήκουν πέντε αμοιβαία κεφάλαια, εκ των οποίων τρία είναι μετοχικά, ένα μικτό και ένα αμυντικό (ομολογιών). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρίας Η ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ., θυγατρική εταιρία της ALPHA TRUST ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, διαχειρίζεται τα Αμοιβαία Κεφάλαια ALPHA TRUST & GENIKI. Σήμερα, μετά και την απόκτηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων GENIKI, η εταιρία διαχειρίζεται 11 Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα επενδυτικών αναγκών και επενδύουν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 7. Η κοινή διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων της Γενικής τράπεζας (οικογένεια 1) και της εταιρίας «ALPHA TRUST» (οικογένεια 5) άρχισε μέσα στο χρονικό διάστημα που μελετάται από αυτήν την διπλωματική εργασία. Επειδή την 1 η Ιανουαρίου 2002 οι δύο εταιρίες αποτελούσαν διαφορετικές οικογένειες, ως διαφορετικές παρουσιάζονται και στην έρευνα που διενεργήθηκε. Η μετέπειτα κοινή διαχείρισή τους έχει ληφθεί υπόψη στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 6. Citibank (3): Στην Citibank ανήκουν τρία από τα αμοιβαία κεφάλαια που μελετώνται στην έρευνα. Όλα ονομάζονται «CitiFund» και είναι εσωτερικού. Ένα είναι μετοχικό και δύο αμυντικά. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της «ΑLICO AIG Α.Ε.Δ.Α.Κ.» από τον Οκτώβριο του 2002 η εταιρία μας ανέλαβε τη διαχείριση των τεσσάρων ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων 7 21

22 CitiFunds που ανήκουν στη διεθνή τράπεζα Citibank 8. Η κοινή διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων της ΑLICO (οικογένεια 2) και της Citibank (οικογένεια 6) αρχίζει μέσα στο διάστημα που μελετάται για αυτό και παρουσιάζονται ως διαφορετικές οικογένειες στην διπλωματική εργασία. Η κοινή διαχείρισή τους από τον Οκτώβριο του 2002 έχει ληφθεί και σε αυτή την περίπτωση υπόψη στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 7. EUROBANK (5): H «EFG Eurobank Χρηματιστηριακή» είναι μέλος του ομίλου της «Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias». Σε αυτήν ανήκουν πέντε αμοιβαία κεφάλαια από αυτά που μελετώνται. Τρία είναι μετοχικά, ένα μικτό και ένα ομολογιακό. Τέσσερα από τα πέντε είναι εξωτερικού. 8. HSBC (8): H «ΗSBC (ΕΛΛΑΣ) AEΔAK» ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί μέλος του ομίλου της τράπεζας HSBC. Ο όμιλος της HSBC είναι ένας παγκόσμιος τραπεζικός όμιλος. Η «ΗSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ.» διαχειρίζεται οκτώ από τα αμοιβαία κεφάλαια που συμμετέχουν στην έρευνα, εκ των οποίων τέσσερα είναι μετοχικά και τέσσερα αμυντικά. Δεν υπάρχει κανένα μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο. 9. ING (6): Η ING είναι ένας παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός με 150 χρόνια ιστορίας και χώρα προέλευσης την Ολλανδία. Η «ING Α.Ε.Δ.Α.Κ.» είναι η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρίας στην χώρα μας. Σε αυτήν ανήκουν έξι από τα αμοιβαία κεφάλαια αυτής της διπλωματικής εργασίας. Τέσσερα είναι μετοχικά, ένα μικτό και ένα αμυντικό (διαθεσίμων). 10. Interamerican (8): Ο όμιλος Interamerican είναι ένας παγκόσμιος ασφαλιστικός όμιλος με πολυετή παρουσία στην Ελλάδα. Το 1989 η Interamerican συγκροτεί το Interamerican ΕΛΛΗΝΙΚΟ Αμοιβαίο 8 22

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Κουσενίδης Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Α / Κ ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ( ΕΕΧ )» ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Επίκουρος Καθηγητής κ. Φίλιππας. Νικόλαος

IΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Επίκουρος Καθηγητής κ. Φίλιππας. Νικόλαος -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- -ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ- -ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ»

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALICO AIG & ALICO FRANCHISING ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: <<Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ>>

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: <<Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ>> ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑΣ ΑΕΜ: 4187 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT Επιβλέπων καθηγητής: Αθανάσιος Νούλας Εκπόνηση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΓΟΓΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Μ 7360 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013 Α. Τ. Ε. Ι ΣΕΡΡΩΝ Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΡΙΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» από

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» από «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002-2005» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ: «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΜΒΑ» Συγκριτική ανάλυση αποδοτικότητας στον Τραπεζικό Τομέα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ: «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΜΒΑ» Συγκριτική ανάλυση αποδοτικότητας στον Τραπεζικό Τομέα Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ: «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΜΒΑ» Συγκριτική ανάλυση αποδοτικότητας στον Τραπεζικό Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΠΕΡΔΑ Α.Μ. 205 Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή μετοχών με τα κριτήρια του Warren Buffett.

Επιλογή μετοχών με τα κριτήρια του Warren Buffett. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Επιλογή μετοχών με τα κριτήρια του Warren Buffett. Εφαρμογή μοντέλου ανάμεσα σε πέντε εισηγμένες εταιρίες του ΧΑΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CAPM &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΛΠ 19: ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ e-banking

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ e-banking ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΤΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ e-banking Υπό τις φοιτήτριες: ΓΡΕΒΕΝΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Της ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα