1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999

3 τυχόν βλάβη τροφοδότησης οπότε επαρκεί διάρκεια εξασφάλισης της λειτουργίας του συστήµατος επί 4 ώρες Αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης. Αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης ολικής ή τοπικής εφαρµογής επιβάλλεται να εγκαθίστανται στους ακόλουθους χώρους: - κεντρικές αποθήκες. - συγκρότηµα λεβητοστασίου. - κεντρικό µαγειρείο. - χώρους εφαρµογής χρωµάτων. - χώρους κεντρικής συγκέντρωσης απορριµµάτων. - αποτεφρωτήρια. - συγκρότηµα πλυντηρίων - κεντρικής λινοθήκης. - χώρους µηχανολογικών εγκαταστάσεων υψηλού βαθµού κινδύνου. - χώρους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υψηλού βαθµού κινδύνου. - χώρους φύλαξης - αποθήκευσης ιατρικών αερίων. - χώρους φύλαξης - αποθήκευσης ευφλέκτων υγρών. Η κατασκευή και γενικά ότι αφορά τα αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης θα είναι σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ειδικά σε κτίρια ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή χρονίως πασχόντων, οίκων ευγηρίας, βρεφοκοµείων, βρεφικών και παιδικών σταθµών, οικοτροφείων για παιδιά µικρότερα των 6 ετών πρέπει να εγκαθίσταται αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης σε όλη την έκταση του κτιρίου Μόνιµο πυροσβεστικό σύστηµα µε λήψεις (µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο). Πρέπει να εγκαθίσταται σε κτίρια της κατηγορίας του παρόντος άρθρου µε περισσότερα από 100 κρεββάτια και σε κτίρια των οποίων η στάθµη του δαπέδου του υψηλοτέρου ορόφου τους βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο από 12 µέτρα από τη στάθµη του δαπέδου του ορόφου εκκένωσης εφόσον δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης. Στα υπόλοιπα κτίρια αρκεί να προβλέπονται εκτός των κτιρίων, στόµια υδροληψίας για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φορητοί πυροσβεστήρες. Σε κάθε κτίριο θα πρέπει να τοποθετούνται δύο τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες ανά όροφο. Πάντως το συνολικό πλήθος φορητών πυροσβεστήρων ανά όροφο θα καθορίζεται µε κριτήριο κανένα σηµείο του ορόφου να µην απέχει περισσότερο από 15 µ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Το περιεχόµενο των πυροσβεστήρων θα είναι γενικά ξερή σκόνη σε ποσότητα 6 χιλιόγραµµα (Kg). Όπου απαιτείται θα χρησιµοποιούνται πυροσβεστήρες µε άλλο περιεχόµενο Η ενεργητική πυροπροστασία σε χώρους συνάθροισης κοινού θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισµού.

4 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ

5 2-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

6 1. ΓΕΝΙΚΑ : Το Σύστηµα Τοπικής Εφαρµογής, παρέχει την δυνατότητα α) αυτόµατης ενεργοποίησης µέσω του Πίνακα Πυρανίχνευσης και β) χειροκίνητης ενεργοποίησης µέσω του αντίστοιχου κοµβίου ( κίτρινο ). 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Το Σύστηµα Τοπικής Εφαρµογής περιλαµβάνει τα κάτωθι: Το Κατασβεστικό Υλικό Το κατασβεστικό υλικό είναι η ξηρά σκόνη. ( είναι εγκεκριµένο και αποδεκτό από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος. (Αρ.Πρ.56404Φ.701.6, ). Το οχείο Αποθήκευσης του Κατασβεστικού Υλικού Το δοχείο αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ και την οδηγία 97/23/ΕΚ. Θα χρησιµοποιηθεί δοχείο 25 λίτρων µε πλαστική εσωτερική επικάλυψη, µαζί µε την αντίστοιχη βάση του. Το δοχείο φέρει ειδικό µανόµετρο µε ειδική οπή δόκιµης καλής λειτουργίας. Τέλος, η ύπαρξη ειδικού ασφαλιστικού ελάσµατος στο χερούλι της βάνας και οπή προσφέρει επιπρόσθετη ασφάλιση της βάνας από επέµβαση µή εξουσιοδοτηµένου ατόµου. Το ίκτυο Σωληνώσεων Το δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο αποτελείται από χαλκοσωλήνες κατασκευασµένους κατά ISO, οδηγεί το υλικό από το δοχείο αποθήκευσης προς τα ειδικού τύπου ακροφύσια χοανίδια, σε περίπτωση είτε χειροκίνητης ενεργοποίησης είτε αυτόµατης ενεργοποίησης του συστήµατος. Τα Ακροφύσια Τα ακροφύσια χοανίδια εκτόξευσης της ξηράς σκόνης είναι ορειχάλκινα. Εχουν διατοµή 1/2" και φέρουν εξωτερικό σπείρωµα ( αρσενικό ) για την σύνδεσή τους µε το δίκτυο σωληνώσεων. Στο κάτω µέρος φέρουν περιµετρικά οπές απ όπου διοχετεύεται το κατασβεστικό υλικό και στις δύο περιπτώσεις ενεργοποίησης ( αυτόµατης ή χειροκίνητης ). 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 3.1 Αυτόµατη Ενεργοποίηση Στην περίπτωση της αυτόµατης ενεργοποίησης του συστήµατος, ο Πίνακας Πυρανίχνευσης δίνει ηλεκτρική εντολή στον πυροκροτητή ο οποίος συνδέεται µε την βάνα ενεργοποίησης της φιάλης. Η βάνα ανοίγει και το κατασβεστικό υλικό διοχετεύεται µέσω του δικτύου σωληνώσεων και των ακροφυσίων χοανιδίων, προς το χώρο όπου πρέπει να γίνει η κατάσβεση. 3.2 Χειροκίνητη Ενεργοποίηση Στην περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήµατος, το άτοµο που θα αντιληφθεί την ύπαρξη φλόγας ή καπνού, πρέπει να σπάσει το τζαµάκι του ειδικού κοµβίου ενεργοποίησης ( κίτρινο ), το οποίο θα δώσει την ηλεκτρική εντολή στον πυροκροτητή της φιάλης. Κατόπιν ακολουθεί η διαδικασία κατάσβεσης που αναφέρθηκε προηγουµένως.

7 4. Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Η εγκατάσταση συστήµατος τοπικής εφαρµογής πραγµατοποιείται µε σωληνώσεις χαλκού διατοµής Φ15 ή Φ18, αναλόγως του αριθµού των ακροφυσίων χοανιδίων εκτόξευσης που τροφοδοτούνται. Η φιάλη τοποθετείται µε την βάση στερέωσης της στην σωστή θέση βάσει µηχανολογικού σχεδίου. Για την ένωση του δικτυού σωληνώσεων µε την φιάλη, είναι απαραίτητος ένας εύκαµπτος σωλήνας ΙΝΟΧ 1/2". Παραθέτονται ενδεικτικές φωτογραφίες : 5. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΟΚΙΜΗ : 5.1 Γενικά Πίεση Λειτουργίας Συστήµατος: Να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον µια (1) φορά την εβδοµάδα) η πίεση της φιάλης αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού ούτως ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήµατος σε περίπτωση πυρκαγιάς. 5.2 Επιθεώρηση Συστήµατος Τουλάχιστον µια (1) φορά ανά µήνα θα πρέπει να εκτελείται επιθεώρηση του συστήµατος ( οπτικός έλεγχος ) και να αναγράφονται στο έντυπο επιθεωρήσεως τα πλήρη στοιχεία του ατόµου (ονοµατεπώνυµο-ειδικότητα) το οποίο επιθεωρεί το σύστηµα καθώς και η ηµεροµηνία επιθεωρήσεως.τα έντυπα επιθεωρήσεως πρέπει να διατηρούνται στην κατοχή του ιδιοκτήτη του συστήµατος και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να καταστρέφονται. 5.3 Συντήρηση Συστήµατος Η συντήρηση του συστήµατος τοπικής εφαρµογής περιλαµβάνει τα ακόλουθα : Να γίνει έλεγχος-συντήρηση στα ακόλουθα µέρη του συστήµατος: Στο δοχείο αποθήκευσης υλικού. Στο µανόµετρο του δοχείου ώστε να διασφαλιστεί η σωστή πίεση λειτουργίας. Στον εύκαµπτο σωλήνα ΙΝΟΧ σύνδεσης του δοχείου µε το δίκτυο σωληνώσεων, για τυχόν φθορές. Στο δίκτυο σωληνώσεων του συστήµατος. Στα ακροφύσια απελευθέρωσης του κατασβεστικού υλικού. Ο ιδιόκτητης του συστήµατος πρέπει να φυλάσσει αρχείο µε όλα τα έγγραφα συντηρήσεως του συστήµατος. Στο σύστηµα τοπικής εφαρµογής πρέπει µετά την συντήρηση να τοποθετείται ταµπελάκι ή αυτοκόλλητο σε εµφανή θέση το οποίο θα αναγράφει την ηµεροµηνία συντηρήσεως του συστήµατος καθώς και τα στοιχεία του τεχνικού συντηρήσεως. 5.4 Υδραυλική οκιµή Συστήµατος Η υδραυλική δόκιµη του δοχείου αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού πρέπει να πραγµατοποιείται µία (1) φορά ανά δέκα (10) έτη. Το κατασβεστικό υλικό που εµπεριέχεται στο δοχείο πρέπει να αντικαθίστανται µετά το τέλος της δοκιµής και να επαναπληρώνεται το δοχείο µε νέο κατασβεστικό υλικό ( αναγόµωση ).

8 6. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Θεώρηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισα, Σεπτέµβριος 2013 Ο Συντάξας Μηχανικός

9 2-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WET CHEMICAL ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

10 Συνηµµένη στην µελέτη Πυροπροστασίας,.. Αφορά την επιχείρηση : ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ,, Λάρισα Συντάχθηκε από τον : Χρήστο Τρ. Αντωνίου, Μηχανολόγο Μηχανικό ΕΜΠ, αρ.μητρ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΠΛΗΣ ΒΑΝΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ : Το Σύστηµα Τοπικής Εφαρµογής Τύπου ιπλής Βάνας, παρέχει την δυνατότητα α) αυτόµατης ενεργοποίησης µέσω ειδικών θερµοευαίσθητων sprinkler (αυτοµάτων εκτοξευτήρων κατασβεστικού υλικού) και β) χειροκίνητης ενεργοποίησης µέσω ειδικού τύπου ακροφυσίων εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού. Για την υλοποίηση του συστήµατος απαιτείται δίκτυο σωληνώσεων χαλκού δυο (2) κλάδων ο ένας εκ των οποίων θα χρησιµοποιηθεί για την αυτόµατη ενεργοποίηση ενώ ο δεύτερος για την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι : Σε κουζίνες επαγγελµατικής ή οικιακής χρήσης όπου ο εξοπλισµός λειτουργεί µε χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος και υγραερίου-προπανίου και χρησιµοποιούνται µεγάλες ποσότητες εύφλεκτων συστατικών τα οποία είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα για ανάφλεξη, έχει απαγορευτεί η χρήση ξηράς σκόνης ή διοξειδίου του άνθρακα ως κατασβεστικό µέσο. ( ιαταγή Π.Σ Φ / ). 2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : Για την σύνταξη της παρούσας τεχνικής περιγραφής, ελήφθησαν υπόψιν : α) ιαταγή Α.Π.Σ Φ / , β) ΕΛΟΤ ΕΝ 3.07+Α1 / , παράρτηµα Ι, γ) Κ.Υ.Α. 618 / 43 / 2005 ( ΦΕΚ Β 52 ) δ) Κ.Υ.Α / 671 / 2005 ( ΦΕΚ Β 1218 ) ε) ιαταγή Α.Π.Σ Φ / , Παράρτηµα Α : Πίνακας αποδεκτών υλικών κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας F, Παράρτηµα Β : Ενηµερωτικά στοιχεία ιεθνούς Προτύπου NFPA 17A 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Το Σύστηµα Τοπικής Εφαρµογής περιλαµβάνει τα κάτωθι: Το Κατασβεστικό Υλικό Το κατασβεστικό υλικό F-CLASS SOLUTION / WET CHEMICAL είναι εγκεκριµένο και αποδεκτό από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος (Αρ.Πρ.56404Φ.701.6, ). Το συγκεκριµένο κατασβεστικό υλικό είναι διάλυµα Άλατος-Καλίου (φωσφορικό ή οξικό). Κατά την επαφή µε µαγειρικά λίπη, το διάλυµα Άλατος-Καλίου δηµιουργεί ένα σαπωνοποιηµένο στρώµα το οποίο παρεµποδίζει το οξυγόνο να έλθει σε επαφή µε την φωτιά, ψύχει την περιοχή και εκµηδενίζει τις πιθανότητες ανάφλεξης. Το χαµηλό επίπεδο οξύτητας (ph:9) αποτρέπει την καταστροφή επιφανειών κατασκευασµένων από ανοξείδωτο ατσάλι. Το συγκεκριµένο κατασβεστικό υλικό, εκτός από κατηγορίες πυρκαγιών τύπου F, είναι αποδεκτό και για κατηγορίες πυρκαγιών τύπου Α.

11 Το οχείο Αποθήκευσης του Κατασβεστικού Υλικού Τα δοχεία αποθήκευσης υλικού τύπου F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ και την οδηγία 97/23/ΕΚ. Θα χρησιµοποιηθεί δοχείο 9 λίτρων µε πλαστική εσωτερική επικάλυψη, µαζί µε την αντίστοιχη βάση του. Το δοχείο φέρει ειδικό µανόµετρο µε ειδική οπή δόκιµης καλής λειτουργίας. Έχει σχεδιασθεί ώστε να λειτουργεί µε µηχανικό ( υδραυλικό ) τρόπο, µη εξαρτώµενο από ηλεκτρική τάση. Το δοχείο αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού συνδέεται µε το δίκτυο σωληνώσεων του συστήµατος µε τον νέο χυτό ορειχάλκινο µαστό (αρίστης ποιότητας) ο οποίος δεν περιέχει κολλήσεις. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι το αυλάκι στο σπείρωµα του χυτού ορειχάλκινου µαστού επιτρέπει την γρηγορότερη και ασφαλέστερη αποκοχλίωση από το δοχείο του πυροσβεστήρα χωρίς την άσκοπη εκτόξευση του κατασβεστικού υλικού κατά την διαδικασία συντήρησης επανελέγχου, επιτρέποντας την ταχύτερη διαφυγή του προωθητικού αερίου (άζωτο) Επιπλέον, η χρήση χυτής ορειχάλκινης κατασκευής (χωρίς κολλήσεις) εξυπηρετεί στην µείωση στο ελάχιστο των απωλειών και στην βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας του συστήµατος τοπικής εφαρµογής. Τέλος, η πίεση του δοχείου είναι 15Bar και η θερµοκρασία λειτουργίας είναι από - 20 C έως +60 C. Το προωθητικό αέριο που χρησιµοποιείται είναι το αέριο Άζωτο (Ν 2 ). Το ίκτυο Σωληνώσεων Το δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο αποτελείται από χαλκοσωλήνες κατασκευασµένους κατά ISO, οδηγεί το υλικό από το δοχείο αποθήκευσης προς (α) τα ειδικού τύπου ακροφύσια σε περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης και (β) τα sprinkler ειδικού τύπου (αυτόµατοι εκτοξευτήρες) σε περίπτωση αυτόµατης ενεργοποίησης του συστήµατος. Στην περίπτωση της αυτόµατης ενεργοποίησης του συστήµατος (ανοιχτή βάνα) ο ένας κλάδος τροφοδοτεί τα sprinkler ενώ σε περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης ο δεύτερος κλάδος (κλειστή βάνα) τροφοδοτεί τα ακροφύσια ειδικού τύπου εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι για την κατασκευή της βάνας έχει χρησιµοποιηθεί χυτό ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) µέταλλο ανώτερης ποιότητας S.S-316. Έτσι, γίνεται πιο αξιόπιστη και γρήγορη η διαδικασία συντήρησης επανελέγχου λόγω έλλειψης κολλήσεων. Η ύπαρξη ειδικής αλενόβιδας εξυπηρετεί στην ταχύτατη και ασφαλή αποµάκρυνση υπολειµµάτων κατασβεστικού υλικού από την βάνα χωρίς απαίτηση για αποκόλληση της από τον µαστό. Τέλος, η ύπαρξη ειδικού ασφαλιστικού ελάσµατος στο χερούλι της βάνας και οπή προσφέρει επιπρόσθετη ασφάλιση της βάνας από επέµβαση µή εξουσιοδοτηµένου ατόµου.

12 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 4.1 Αυτόµατη Ενεργοποίηση Στην περίπτωση της αυτόµατης ενεργοποίησης του συστήµατος (sprinkler) στην αρχή του κλάδου της σωλήνωσης θα πρέπει να τοποθετηθεί βάνα η οποία χρησιµοποιείται για την αποµόνωση, τον έλεγχο και την προσθήκη αερίου Αζώτου (N 2 ) πριν την τοποθέτηση του δοχείου. Αµέσως µετά την βάνα αυτή τοποθετείται δεύτερη βάνα ίδιου τύπου η οποία πρέπει να µένει πάντα ανοιχτή και πρέπει να κλείνει µόνο σε περίπτωση επανελέγχου του πυροσβεστήρα ούτως να µην χαθεί η πίεση του κλάδου της αυτόµατης ενεργοποίησης. Το δίκτυο πρέπει να πρεσαριστεί µε Άζωτο πίεσης 18Bar. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλιστεί µή ύπαρξης διαρροής για να παραµείνει η γραµµή µόνιµα υπό πίεση ούτως ώστε η πίεση στο δίκτυο να είναι µεγαλύτερη από την πίεση του δοχείου αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού. Για την πλήρωση του δικτύου µε Άζωτο (N 2 ) πρέπει να τοποθετηθεί στο τέλος του κλάδου της αυτόµατης ενεργοποίησης βάνα, ενώ πριν την βάνα πρέπει να προσαρµοστεί µανόµετρο ούτως ώστε να µπορεί να ελεγχτεί η πίεση (εν ώρα πληρώσεως αλλά και εν ώρα ηρεµίας). Μετά την τοποθέτηση του δοχείου και αφότου πραγµατοποιηθεί το πρεσάρισµα του κλάδου της αυτόµατης ενεργοποίησης (sprinkler) µε Άζωτο (N 2 ) πρέπει να ανοιχτεί και οι δυο (2) βάνες του συγκεκριµένου κλάδου (µόνο η βάνα πληρώσεως του Αζώτου (N 2 ) µένει κλειστή) για να µπορεί το υλικό, σε περίπτωση ενεργοποίησης λόγω πυρκαγιάς, να οδηγηθεί στα sprinkler. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι µετά την πλήρωση του δικτύου µε Άζωτο (N 2 ) το σύστηµα πρέπει να παραµείνει ανενεργό για τρεις (3) µέρες ούτως ώστε να ελεγχτείδιασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν τυχόν απώλειες πίεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την διακοπή του Ηλεκτρικού Ρεύµατος απαιτείται η εγκατάσταση πιεσοστάτη 30Bar (ή αλλιώς πρεσοστάτη) στο κλάδο του δικτύου της αυτόµατης ενεργοποίησης µετά την δεύτερη βάνα, ο οποίος θα δίνει εντολή στον Ηλεκτρολογικό Πίνακα του εκάστοτε µαγειρείου για την απαιτουµένη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος και του υγραερίου-προπανίου σε συνδυασµό µε την ηλεκτροβάνα της εγκατάστασης. Κάθε πυροσβεστικό σύστηµα, διαθέτει τυποποιηµένο µηχανισµό για την διακοπή της παροχής του καυσίµου, ο οποίος λειτουργεί ταυτόχρονα µε την εκτόνωση του κατασβεστικού υλικού. Όπως προαναφέρθηκε για την διακοπή της παροχής καυσίµου / ηλεκτρικής παροχής των συσκευών και του εξαερισµού, στο υδραυλικό δίκτυο ( κλάδος αυτόµατης ενεργοποίησης ), συνδέεται κατάλληλος πρεσσοστατικός διακόπτης, που διαθέτει µεταγωγική ψυχρή ηλεκτρική επαφή για την µεταφορά του ηλεκτρικού σήµατος στο πίνακα της επιχείρησης. 4.2 Χειροκίνητη Ενεργοποίηση Στην περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήµατος το δίκτυο δεν πρεσάρεται ενώ η βάνα που χρησιµοποιείται στον κλάδο αυτό παραµένει πάντα κλειστή και µονο σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να ανοιχτεί εντελώς ούτως ώστε το κατασβεστικό υλικό να οδηγηθεί στα ειδικού τύπου ακροφύσια εκτόξευσης υλικού. Μετά από κάθε ενεργοποίηση του συστήµατος το δίκτυο σωληνώσεων πρέπει να καθαρίζεται µε νερό για την αποφυγή δηµιουργίας κρούστας από υπολείµµατα του κατασβεστικού υλικού στο εσωτερικό των σωληνώσεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Και στις δυο περιπτώσεις αυτόµατης ή/και χειροκίνητης ενεργοποίησης, το σύστηµα προγραµµατίζεται ώστε να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και υγραερίου-προπανίου σε επιλεγµένες συσκευές για µέγιστη προστασία έναντι επανανάφλεξης. Μετά την αυτόµατη ή χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήµατος ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1. Το κατασβεστικό υλικό F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL απελευθερώνεται. 2. ιακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε επιλεγµένες ηλεκτρικές συσκευές. 3. Απενεργοποιούνται οι ηλεκτροβαλβίδες παροχής προπανίου. 4.3 Τα sprinkler Τα sprinkler (ή αυτόµατοι εκτοξευτήρες) µέσω της ειδικής θερµοευαίσθητης αµπούλας ενεργοποιούν τον κλάδο της αυτόµατης ενεργοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς εκτοξεύουν

13 το κατασβεστικό υλικό στις προστατευόµενες εστίες-συσκευές-επιφάνειες. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι σε δίκτυο σωληνώσεων το όποιο δεν είναι µεγαλύτερο από έξι (6) µέτρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν έως και επτά (7) sprinkler. Για την περίπτωσή µας ισχύει : Με χρήση δοχείου 9ltr προτείνεται να υπάρχουν έως πέντε (5) sprinkler. Τα sprinkler (ή αυτόµατοι εκτοξευτήρες) έχουν θερµοευαίσθητη αµπούλα θερµοκρασίας 93 C, 141 C, 182 C ή 260 C. Τα sprinkler τοποθετούνται µέσα στους απαγωγούς των καυσαερίων σε βάθος τουλάχιστον 20cm. Αναλυτικότερα, τοποθετούνται στον κενό χώρο ο οποίος βρίσκεται ανάµεσα στα φίλτρα και τους καπναγωγούς. Επίσης, τοποθετούνται κάτω από την επιφάνεια των φίλτρων µε κατεύθυνση εκτόξευσης κάθετη προς τις προστατευόµενες εστίες-συσκευές-επιφάνειες. 4.4 Τα Ακροφύσια Τα ακροφύσια αυτά είναι ειδικού τύπου και διαθέτουν συντελεστές ροής αναλόγως της χρήσης τους. Ο αριθµός καθώς και ο τύπος των ακροφυσίων σε ένα σύστηµα τοπικής εφαρµογής καθορίζεται (1) από το τύπο, (2) από το µέγεθος και (3) από τα χαρακτηριστικά των προστατευόµενων συσκευών-εστιών-επιφανειών. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, κάθε ακροφύσιο καλύπτει αυστηρά καθορισµένες διαστάσεις συγκεκριµένων συσκευών-εστιών και έχει καθορισµένες µονάδες ροής. Σηµείο Προστασίας Μέγιστες ιαστάσεις Κωδικός Μονάδες Ροής Ακροφυσίου Αεραγωγός 30 cm ιάµετρος ,0 Γύρος ( 78 x 73 ) cm ,5 Φριτέζα ( 48 x 64 ) cm ,0 Ψησταριά - Κάρβουνα ( 61 x 72 ) cm ,5 Περισσότερα στοιχεία για τα ακροφύσια αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο της Υδραυλικής εγκατάστασης του συστήµατος. 5. Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 5.1. Η εγκατάσταση συστήµατος τοπικής εφαρµογής τύπου F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL πραγµατοποιείται µε σωληνώσεις χαλκού διατοµής Φ15 ή Φ18, αναλόγως των µονάδων ροής του συστήµατος, τοποθετώντας την φιάλη µε την βάση της στην σωστή θέση βάσει µηχανολογικού σχεδίου. Για την ένωση του δικτυού σωληνώσεων µε την φιάλη, είναι απαραίτητος ένας εύκαµπτος σωλήνας ΙΝΟΧ 1/2". Το δίκτυο σωληνώσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει σε συνολικό µήκος τα εννέα µέτρα Τα ακροφύσια εκτόξευσης υλικού τοποθετούνται στην κατάλληλη θέση (βάσει µηχανολογικού σχεδίου ) σε ύψος 1-1,2 µέτρα πάνω από τις εστίες, η προβολή των οποίων πρέπει να συµπίπτει µε το κέντρο των εστιών όπως το παρακάτω σκαρίφηµα.

14 Είναι απαραίτητη δε η τοποθέτηση ενός τουλάχιστον ακροφυσίου (βάσει υπολογισµών) σε κάθε αεραγωγό σε βάθος έως 20cm µε φορά απορροής προς τα επάνω καθώς και µέσα στον αποροφητήρα ανά τρία (3) µέτρα ένα ακροφύσιο, µε φορά παράλληλη των σωληνώσεων. Η προσαρµογή συστολικών µαστών µεγέθους 1/2"x3/8" στο δίκτυο σωληνώσεων είναι απαραίτητη για να βιδωθούν στο σπείρωµα τους τα ακροφύσια εκτόξευσης υλικού. Το πλαστικό προστατευτικό κάλυµµα του ακροφυσίου δεν πρέπει να αφαιρείται ποτέ προκειµένου να παρεµποδίζεται η είσοδος υγρασίας, ατµών, λίπους και άλλων λοιπών ξένων σωµατιδίων στην οπή από την οποία απελευθερώνεται το υλικό. 6. ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ : Στην περίπτωση της πιο πάνω αναφερόµενης επιχείρησης, έχουµε : ΒΗΜΑ 1 Ο : Συντάσσεται ο Πίνακας Εφαρµογής Ακροφυσίων, που αναγράφεται στην παράγραφο 4.4, της παρούσας µελέτης. ΒΗΜΑ 2 Ο : Εν συνεχεία υπολογίζονται οι συνολικές µονάδες ροής που απαιτούνται για την συγκεκριµένη κουζίνα αθροίζοντας τις µονάδες ροής των παραπάνω ακροφυσίων. Έτσι έχουµε: Σύνολο Μον. Ροής: 1,0 + 2,5 + 2,0 + 1,5 = 7,0 ΒΗΜΑ 3 Ο : ιαιρούµε το Σύνολο Μονάδων Ροής µε τον σταθερό συντελεστή 0,8 ούτως ώστε να βρείτε τα λίτρα του κατασβεστικού υλικού F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL που απαιτούνται για το σύστηµα. Έτσι έχουµε: Απαιτούµενα Λίτρα F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL: 7,0 / 0.8 = 8,75 ltr ΒΗΜΑ 4 Ο : Επιλέγουµε την φιάλη αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού τύπου Wet Chemical βάσει των λίτρων που απαιτούνται για το συγκεκριµένο σύστηµα. Στην συγκεκριµένη κουζίνα στην οποία απαιτούνται 8,75 ltr πρέπει να επιλέξουµε το δοχείο των 9 λίτρων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για δίκτυο το οποίο έχει µέχρι 11 µονάδες ροής χρησιµοποιείται χαλκοσωλήνα διατοµής Φ15, ενώ από 11 µονάδες ροής και άνω Φ18.

15 7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΟΚΙΜΗ : 7.1 Γενικά Πίεση Λειτουργίας Συστήµατος: Να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον µια (1) φορά την εβδοµάδα) η πίεση της φιάλης αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL ούτως ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήµατος σε περίπτωση πυρκαγιάς. ιαδικασίες: Η Επιθεώρηση και η Συντήρηση του συστήµατος θα πρέπει να εκτελούνται µονό όταν όλες οι προστατευόµενες συσκευές (εξοπλισµός) είναι εκτός λειτουργίας. 7.2 Επιθεώρηση Συστήµατος Τουλάχιστον µια (1) φορά ανά µήνα θα πρέπει να εκτελείται επιθεώρηση του συστήµατος ενώ θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο επιθεωρήσεως τα πλήρης στοιχεία του προσωπικού (ονοµατεπώνυµο-ειδικότητα) το οποίο επιθεωρεί το σύστηµα καθώς και η ηµεροµηνία επιθεωρήσεως. Τα έντυπα επιθεωρήσεως πρέπει να διατηρούνται στην κατοχή του ιδιοκτήτη του συστήµατος (στην σωστή θέση) και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να καταστρέφονται. 7.3 Συντήρηση Συστήµατος Η συντήρηση του συστήµατος τοπικής εφαρµογής τύπου F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες: Να διασφαλιστεί βάσει µηχανολογικού σχεδίου ότι καµία προστατευόµενη συσκευήεστία-επιφάνεια δεν έχει µετακινηθεί από την αρχική της θέση. Να διασφαλιστεί ότι δεν έχει προστεθεί καµία άλλη συσκευή-εστία-επιφάνεια η οποία πρέπει να προστατευτεί από το σύστηµα. Να γίνει έλεγχος-συντήρηση στα ακόλουθα µέρη του συστήµατος: Στο δοχείο αποθήκευσης υλικού. Στο µανόµετρο του δοχείου ώστε να διασφαλιστεί η σωστή πίεση λειτουργίας. Στον εύκαµπτο σωλήνα ΙΝΟΧ σύνδεσης του δοχείου µε το δίκτυο σωληνώσεων, για τυχόν φθορές. Στο δίκτυο σωληνώσεων του συστήµατος. Στα ακροφύσια απελευθέρωσης του κατασβεστικού υλικού. Στον τερµατικό πρεσσοστάτη µετάδοσης σήµατος. Στα αποθέµατα του κατασβεστικού υλικού F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την επαναπλήρωση του συστήµατος. ( εάν η επιχείρηση διαθέτει ) Ο ιδιόκτητης του συστήµατος θα πρέπει να φυλάσσει αρχείο µε όλα τα έγγραφα συντηρήσεως του συστήµατος. Σε κάθε σύστηµα τοπικής εφαρµογής τύπου F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL θα πρέπει µετά την συντήρηση να τοποθετείται ταµπελάκι ή αυτοκόλλητο σε εµφανή θέση το οποίο θα αναγράφει την ηµεροµηνία συντηρήσεως του συστήµατος καθώς και τα στοιχεία του τεχνικού συντηρήσεως. 7.4 Υδραυλική οκιµή Συστήµατος Η υδραυλική δόκιµη του δοχείου αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού πρέπει να πραγµατοποιείται µία (1) φορά ανά δέκα (10) έτη. Το κατασβεστικό υλικό που εµπεριέχεται στο δοχείο πρέπει να αντικαθίστανται µετά το τέλος της δοκιµής και να επαναπληρώνεται το δοχείο µε νέο κατασβεστικό υλικό τύπου F- CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL.

16 8. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Θεώρηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισα, Φεβρουάριος 2010 Ο Συντάξας Μηχανικός

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εικόνα 1: ίκτυο σωληνώσεων & προστατευόµενες επιφάνειες-συσκευές. Εικόνα 2: Η κατάσβεση µέσω των ειδικών ακροφυσίων ξεκινά. Εικόνα 3: Το κατασβεστικό υλικό σαπωνοποιεί το καιόµενο λάδι.

18 2-3 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ WET CHEMICAL

19 Εικόνα 1: Αναπαράσταση συστήµατος F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL. ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Το σύστηµα κατάσβεσης F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. εκτός των άλλων περιλαµβάνει και τα ακροφύσια εκτόξευσης υλικού. Τα ακροφύσια αυτά είναι ειδικού τύπου και διαθέτουν συντελεστές ροής αναλόγως της χρήσης τους. Όπως µπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα, κάθε ακροφύσιο καλύπτει αυστηρά καθορισµένες διαστάσεις συγκεκριµένων συσκευών-εστιών και έχει καθορισµένες µονάδες ροής. Σηµείο Προστασίας Μέγιστες ιαστάσεις Κωδικός Ακροφυσίου Μονάδες Ροής Αεραγωγός 122cm ιάµετρος ,5 Αεραγωγός 81cm ιάµετρος Αεραγωγός 41cm ιάµετρος ,5 Αεραγωγός 61cm ιάµετρος Αεραγωγός 381cm Περίµετρος ,5 Αεραγωγός 254cm Περίµετρος Αεραγωγός 127cm Περίµετρος Αεραγωγός 190cm Περίµετρος ,5 Φούσκα 305cm Μήκος Φριτέζα (48 x 64) cm Πλάκα Ψησίµατος (76 x 122) cm Πλάκα Ψησίµατος (76 x 107) cm Πλάκα Ψησίµατος (76 x 91) cm Ηλεκτρ. Κουζίνα (31 x 61) cm Ηλεκτρ. Κουζίνα (61 x 61) cm Φούρνος (72 x 72) cm ,5 Ηλεκτρ. Ψηστιέρα (52 x 61) cm Ψηστιέρα Γκαζιού (52 x 61) cm Κεραµική Ψηστιέρα (52 x 61) cm Βαθύ Τηγάνι (35 x 61) cm Ψησταριά-Κάρβουνα (61 x 72) cm ,5 Ψησταριά-Ξύλα (61 x 72) cm ,5 Ψησταριά-Κούτσουρα (61 x 72) cm ,5 Γύρος (78 x 73) cm ,5

20 Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονισθεί ότι στα ειδικού τύπου ακροφύσια, στα συστήµατα τοπικής εφαρµογής F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL, αναφέρονται αυστηρές προδιαγραφές και περιορισµοί. Ο αριθµός καθώς και ο τύπος των ακροφυσίων σε ένα σύστηµα τοπικής εφαρµογής καθορίζεται (1) από το τύπο, (2) από το µέγεθος και (3) από τα χαρακτηριστικά των προστατευόµενων συσκευών-εστιώνεπιφανειών. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Σε µια κουζίνα εστιατόριου υπάρχουν οι παρακάτω συσκευές-εστίες: o Ένας Αεραγωγός (81cm ιάµετρος) o Μια Φούσκα (305cm Μήκος) o Μια Φριτέζα (48x64)cm o Μια Πλάκα Ψησίµατος (76x122)cm o Μια Ηλεκτρική Κουζίνα (31 x 61)cm o Ένας Φούρνος (72x72)cm o Ένα Βαθύ Τηγάνι (35x61)cm o Μια Ψησταριά µε Κάρβουνα (61x72)cm ΒΗΜΑ 1 Ο : Παρατηρώντας τον Πινάκα Εφαρµογής Ακροφυσίων πρέπει να υπολογίσετε αρχικά τα ειδικού τύπου ακροφύσια που θα χρησιµοποιήσετε καθώς και τις µονάδες ροής των συγκεκριµένων ακροφυσίων. Έτσι, για την συγκεκριµένη κουζίνα έχουµε: Σηµείο Προστασίας Μέγιστες ιαστάσεις Κωδικός Ακροφυσίου Μονάδες Ροής Αεραγωγός 81cm ιάµετρος Φούσκα 305cm Μήκος Φριτέζα (48 x 64) cm Πλάκα Ψησίµατος (76 x 122) cm Ηλεκτρ. Κουζίνα (31 x 61) cm Φούρνος (72 x 72) cm ,5 Βαθύ Τηγάνι (35 x 61) cm Ψησταριά-Κάρβουνα (61 x 72) cm ,5 ΒΗΜΑ 2 Ο : Εν συνεχεία πρέπει να υπολογίσετε τις συνολικές µονάδες ροής που απαιτούνται για την συγκεκριµένη κουζίνα αθροίζοντας τις µονάδες ροής των παραπάνω ακροφυσίων. Έτσι έχουµε: Σύνολο Μον. Ροής: , ,5 = 14 ΒΗΜΑ 3 Ο : ιαιρέσετε το Σύνολο Μονάδων Ροής µε τον σταθερό συντελεστή 0,8 ούτως ώστε να βρείτε τα λίτρα του κατασβεστικού υλικού F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL που απαιτούνται για το σύστηµα. Έτσι έχουµε: Απαιτούµενα Λίτρα F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL: 14 / 0.8 = 17,5ltr ΒΗΜΑ 4 Ο : Επιλέξτε την φιάλη αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού τύπου Wet Chemical βάσει των λίτρων που απαιτούνται για το συγκεκριµένο σύστηµα. Στην συγκεκριµένη κουζίνα στην οποία απαιτούνται 17,5ltr πρέπει να επιλέξετε το δοχείο των 20 λίτρων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για δίκτυο το οποίο έχει µέχρι 11 µονάδες ροής χρησιµοποιείται χαλκοσωλήνα διατοµής Φ15, ενώ από 11 µονάδες ροής και άνω Φ18. Σε περίπτωση που το δίκτυο σωληνώσεων-ακροφυσίων είναι µεγαλύτερο των εννέα (9) µέτρων πρέπει το κατασβεστικό υλικό να µοιράζεται σε δυο (2) δοχεία. Η παραπάνω µελέτη πρέπει να εκτελείται από Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό. -2-

21 Είναι απαραίτητη δε η τοποθέτηση ενός τουλάχιστον ακροφυσίου (βάσει υπολογισµών) σε κάθε αεραγωγό σε βάθος έως 20cm µε φορά απορροής προς τα επάνω καθώς και µέσα στον αποροφητήρα ανά τρία (3) µέτρα ένα ακροφύσιο, µε φορά παράλληλη των σωληνώσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση χρήσης δυο (2) δοχείων αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού το συρµατόσχοινο το οποίο χρησιµοποιείται για την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήµατος θα πρέπει να συνδεθεί µε τα κλείστρα και των δυο (2) δοχείων. -3-

22 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -4-

23 2-4 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ WET CHEMICAL

24 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εικόνα 1: Τρισδιάστατη αναπαράσταση του συστήµατος. Εικόνα 2: Οι προστατευόµενες εστίες-συσκευές-επιφάνειες. Εικόνα 3: Ο θερµοευαίσθητος ανιχνευτής µε εύτηκτο σύνδεσµο.

25 Εικόνα 4:Σε περίπτωση πυρκαγιάς σπάει ο εύτηκτος σύνδεσµος. Εικόνα 5:Χαλαρώνει το συρµατόσχοινο. Εικόνα 6: Τα κατασβεστικό υλικό απελευθερώνεται στο δίκτυο σωληνώσεων κατόπιν εντολής του µονοζωνικού πινάκα πυρανίχνευσης. -2-

26 Εικόνα 7: Η κατάσβεση µέσω των ειδικών ακροφυσίων ξεκινά. Εικόνα 8: Η κατάσβεση συνεχίζεται. Εικόνα 9: Η πυρκαγιά υποχωρεί αµέσως. -3-

27 Εικόνα 10: Το κατασβεστικό υλικό σαπωνοποιεί το καιόµενο λάδι. Εικόνα 11: Η σαπωνοποίηση εµποδίζει την εισχώρηση οξυγόνου. Εικόνα 12: Η κατάσβεση ολοκληρώνεται. -4-

28 2-5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ-ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WET CHEMICAL

29 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

30 2-6 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ-ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WET CHEMICAL

31

32 2-7 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

33

34 2-8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ (ΨΗΣΤΑΡΙΑ)

35 Οβελιστήριο Καφενείο - Λάρισα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι ζεστές επιφάνειες του υπό µελέτη καταστήµατος ( γκριλιέρες, σχάρα, φρυτέζα ), προστατεύονται µε σύστηµα τοπικής εφαρµογής. Συγκεκριµένα τοποθετούνται : α) Μεγάλη χοάνη µήκους 3 m ( χώρος τεσσάρων 4 γκριλιέρων ) µία ( 1 ) φιάλη ξηρής σκόνης ABC 40%, των 12 κιλών ( Pa 12 kg ). β) Μικρή χοάνη µήκους 1,5 m ( χώρος σχάρας, φρυτέζας < 10 λίτρων ) µία ( 1 ) φιάλη ξηρής σκόνης ABC 40%, των 6 κιλών ( Pa 6 kg ). H φιάλη φέρει µεταλλικό µανόµετρο, βαλβίδα πλήρωσης του προωθητικού, ορειχάλκινο µαστό µε δύο ( 2 ) βάννες ½. Από καθεµία βάννα ξεκινά χαλκοσωλήνας διαµέτρου Φ 15 mm, ο οποίος διατρέχει κατά µήκος την χοάνη απαγωγής των καυσαερίων. Ο ένας κλάδος είναι υπεύθυνος για την αυτόµατη λειτουργία του συστήµατος τοπικής εφαρµογής-κατάσβεσης, ( µε την βάννα ανοικτή ) φέρει κεφαλές καταιονισµού SPRINKLER, που ενεργοποιούνται στους 141 οc, ( κλειστά ). Το τζαµάκι της κεφαλής σπάει µόλις η θερµοκρασία φθάσει στους 141 oc, οπότε ξεκινά η αυτόµατη κατάσβεση. Ο δεύτερος κλάδος δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό πυρασφάλειας ( π.χ. ψήστης ) της χειροκίνητης ενεργοποίησης της κατάσβεσης. Η βάννα της φιάλης είναι στην θέση «κλειστή», φέρει κεφαλές καταιονισµού SPRINKLER, ανοικτά ( δηλαδή µε σπασµένο το τζαµάκι ). Με την στροφή της βάννας στη θέση «ανοικτή» επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση της κατάσβεσης, χειροκίνητα. Οι κεφαλές κάθε κλάδου, πρέπει να απέχουν µεταξύ τους 1,0 m περίπου, Εποµένως τοποθετούνται : α) Μεγάλη χοάνη µήκους 3 m : από τρεις ( 3 ) Sprinkler, σε κάθε κλάδο. β) Μικρή χοάνη µήκους 1,5 m : από δύο ( 2 ) Sprinkler, σε κάθε κλάδο. Επισυνάπτεται σκαρίφηµα της εγκατάστασης του συστήµατος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Β)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Β) ΣΥΣΤΗΜΑ Β ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 19-6-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ A.Π.: Δ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΖΕΥΣ»

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΖΕΥΣ» ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΖΕΥΣ» ΜΠΛΕ ΚΑΛΩ ΙΟ: 138 C ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ: 180 C ΑΣΠΡΟ ΚΑΛΩ ΙΟ: 250 C -2- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε κουζίνες επαγγελµατικής ή οικιακής χρήσης ο εξοπλισµός λειτουργεί µε χρήση Ηλεκτρικού Ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: MOBIAK AE ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/06/2011 ΤΟΠΟΣ: ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Το παρών Έντυπο αποτελεί Πνευματική Ιδιοκτησία της ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμα Συστήματα. Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent

Μόνιμα Συστήματα. Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent Μόνιμα Συστήματα Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent Η τεχνολογία πυρόσβεσης του αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ βασίζεται στη χημική αλληλεπίδραση στερεών ενεργειακών υλικών τα οποία, μέσω της καύσης, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ» Παρακαλώ να δοθεί προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αναλυτικά για κάθε δομή και συνολικά με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ» Παρακαλώ να δοθεί προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αναλυτικά για κάθε δομή και συνολικά με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» ( Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 6, Ιωάννινα Πληροφορίες: Κέγκου Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α..Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 5-6-2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 10909 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ NFPA 17A

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ NFPA 17A ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ NFPA 17A ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή Πυροσβεστικού Συστήματος 2. Προοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOMATOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOMATOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOMATOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2016 Αντικείμενο της πρόσκλησης: Το WELCOMMON, το κοινοτικό κέντρο ξενώνας για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003101765 2015-09-29

15REQ003101765 2015-09-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 13 ο ΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Του Σπουδαστή: Σωτηράκου Κωνσταντίνου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένος από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ) ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ) ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ) ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2016 Αντικείμενο της πρόσκλησης: Το WELCOMMON, το κοινοτικό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Α. Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΣ Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρότυπο Σύστημα ΖΕΥΣ Μπλε Καλωδιο: 138 C Γαλάζιο Καλώδιο: 180 C Άσπρο Καλώδιο: 250

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2009. ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος. ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας Διανομής. Αριθ. Πρωτ.: 61047 Φ. 701.6

Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2009. ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος. ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας Διανομής. Αριθ. Πρωτ.: 61047 Φ. 701.6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας TΜΗΜΑ 1 ο Πυρ/κών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΣ Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρότυπο Σύστημα ΖΕΥΣ Μπλε Καλωδιο: 138 C Γαλάζιο Καλώδιο: 180 C Άσπρο Καλώδιο: 250

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 1.1. Φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λειτουργία autotest 2 1.2. ιευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας 3 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -2-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -2- ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε κουζίνες επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης ο εξοπλισμός λειτουργεί με χρήση Ηλεκτρικού Ρεύματος και/ή Υγραερίου-Προπανίου ενώ χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 13379/750589 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 16-2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

RFS WET CHEMICAL RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 / ΤΑ

RFS WET CHEMICAL RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 / ΤΑ RFS WET CHEMICAL RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 / ΤΑ Σελίδα 1 από 13 RFS-SP WET CHEMICAL ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΧΟΑΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Rev. 2.0 Date: Jan 2010 ΣΚΟΠΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕ ΙΑΜΟΥ BS5839 Pt1: 1988 Design,

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης Σκοπός του φωτισμού ασφαλείας. Είναι μόνο για διαφυγή ή και για φωτισμό έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση της διαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης EXCLUSIVE με Μεταλλική Βάση

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης EXCLUSIVE με Μεταλλική Βάση Πυροσβεστικός Εξοπλισμός Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK07-010ARF-P1A Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL (μίας χρήσεως) με Μανόμετρο στο Κάτω Μέρος. Συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ; Καινοτομία ή Υποχρέωση; Ευστράτιος Αναστασόπουλος Αξιωματικός Εκπαιδευτής Π.Σ. Καθηγητής Κολλεγίων Νομοθετικό Πλαίσιο Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µια επιχείρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, απαιτείται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων.

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β _ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις με την ονομασία ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ Εισηγητής: Λιόλιος Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τµήµατος Μελετών Πολεοδοµίας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. 10-14 εκεµβρίου 2007 1. Νοµοθετικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy.

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy. 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 19-10- 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αριθ.Πρωτ 27233 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ LS-STE BONPET

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ LS-STE BONPET BONPET LS - STE RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΧΟΑΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ LS-STE BONPET Doc. No.: 002/09/2009 SYSTEMS: LS-6LT-STE LS-9LT-STE LS-12LT-STE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ηµήτρης Καλοειδής, Προϊστάµενος Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών, Φυσικό Αέριο Αττικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1254 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 165/26.01.2017 ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8-2016 Πυροσβεστική Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ωραιόκαστρο 24-06-2015 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/ELECTRIC/FWR/Rev. 1.0 Καπανέως 73 104 44 Αθήνα - Tηλ. 210.5157400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1. - 1 τεμ. - 1 τεμ. πυρανίχνευσης 2. 3 τεμ. 19 τεμ. 19 τεμ. 41 τεμ. πυρανιχνευτής ιονισμού (καπνού) 3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1. - 1 τεμ. - 1 τεμ. πυρανίχνευσης 2. 3 τεμ. 19 τεμ. 19 τεμ. 41 τεμ. πυρανιχνευτής ιονισμού (καπνού) 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡAΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτροµηχανολογικά: Μ.ΦΑÏ Α Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αγίου Πέτρου 9 Τ.Θ.46550, 136-10 Αχαρναί Τηλ.: 210.25.80.590 210.25.80.591 Fax: 210.25.26.768

Λεωφ. Αγίου Πέτρου 9 Τ.Θ.46550, 136-10 Αχαρναί Τηλ.: 210.25.80.590 210.25.80.591 Fax: 210.25.26.768 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Σειρά «ORIGINAL Γενικά Χαρακτηριστικά Οι ανοξείδωτοι απορριµµατοδέκτες ανακύκλωσης σειράς ORIGINAL αποτελεί την κλασική σειρά µε µεγάλο αριθµό εγκατεστηµένων κάδων. Είναι κατασκευασµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2014/CO2/FWR/Rev. 3.2 Καπανέως 73 104 44 Αθήνα - Tηλ. 210.5157400 - Fax. 210.5157401 - E-mail: info@ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Πυρόσβεσης µε Αερόλυµα (Clean Agent) Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Εγχειρίδιο Χρήσης & Συντήρησης

Σύστηµα Πυρόσβεσης µε Αερόλυµα (Clean Agent) Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Εγχειρίδιο Χρήσης & Συντήρησης Σύστηµα Πυρόσβεσης µε Αερόλυµα (Clean Agent) Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον Εγχειρίδιο Χρήσης & Συντήρησης 1.1 Περιγραφή Προϊόντος Οι Γεννήτριες Αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ είναι καινοτόµα προϊόντα, σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Κτιρίου Διεύθυνση Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις

Χρήση Κτιρίου Διεύθυνση Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Διεύθυνση ΔΟΜΝΙΤΣΑ - Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΔΙΚΛΙΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Το υπ αριθ. πρ. 70/ αίτημα του Τμήματος Τεχνικού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ΣΧΕΤ: Το υπ αριθ. πρ. 70/ αίτημα του Τμήματος Τεχνικού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ικαρία, 10-01-2017 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν.- K.Y. ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» & ΓΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΒΑΡΒΑΡΑ» No 23/ 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ Εργασίες Υποδομής Πυρασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / 29-04-2010) «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 114/2012 ΕΡΓΟ «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιµασµένοι για την περίπτωση που θα ξεσπάσει φωτιά σε κάποιον από τους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2 Η γεννήτριες της σειράς DSPA-8 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς που προέρχεται από καύση εύφλεκτων υγρών (βενζίνη, έλαια, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Λ. ΚΕΡΑΝΗ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Π. ΜΕΛΑ 23 ΤΚ 54622 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η εκπόνηση, σύνταξη και παρουσίαση των µελετών ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα