1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999

3 τυχόν βλάβη τροφοδότησης οπότε επαρκεί διάρκεια εξασφάλισης της λειτουργίας του συστήµατος επί 4 ώρες Αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης. Αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης ολικής ή τοπικής εφαρµογής επιβάλλεται να εγκαθίστανται στους ακόλουθους χώρους: - κεντρικές αποθήκες. - συγκρότηµα λεβητοστασίου. - κεντρικό µαγειρείο. - χώρους εφαρµογής χρωµάτων. - χώρους κεντρικής συγκέντρωσης απορριµµάτων. - αποτεφρωτήρια. - συγκρότηµα πλυντηρίων - κεντρικής λινοθήκης. - χώρους µηχανολογικών εγκαταστάσεων υψηλού βαθµού κινδύνου. - χώρους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υψηλού βαθµού κινδύνου. - χώρους φύλαξης - αποθήκευσης ιατρικών αερίων. - χώρους φύλαξης - αποθήκευσης ευφλέκτων υγρών. Η κατασκευή και γενικά ότι αφορά τα αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης θα είναι σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ειδικά σε κτίρια ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή χρονίως πασχόντων, οίκων ευγηρίας, βρεφοκοµείων, βρεφικών και παιδικών σταθµών, οικοτροφείων για παιδιά µικρότερα των 6 ετών πρέπει να εγκαθίσταται αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης σε όλη την έκταση του κτιρίου Μόνιµο πυροσβεστικό σύστηµα µε λήψεις (µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο). Πρέπει να εγκαθίσταται σε κτίρια της κατηγορίας του παρόντος άρθρου µε περισσότερα από 100 κρεββάτια και σε κτίρια των οποίων η στάθµη του δαπέδου του υψηλοτέρου ορόφου τους βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο από 12 µέτρα από τη στάθµη του δαπέδου του ορόφου εκκένωσης εφόσον δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης. Στα υπόλοιπα κτίρια αρκεί να προβλέπονται εκτός των κτιρίων, στόµια υδροληψίας για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φορητοί πυροσβεστήρες. Σε κάθε κτίριο θα πρέπει να τοποθετούνται δύο τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες ανά όροφο. Πάντως το συνολικό πλήθος φορητών πυροσβεστήρων ανά όροφο θα καθορίζεται µε κριτήριο κανένα σηµείο του ορόφου να µην απέχει περισσότερο από 15 µ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Το περιεχόµενο των πυροσβεστήρων θα είναι γενικά ξερή σκόνη σε ποσότητα 6 χιλιόγραµµα (Kg). Όπου απαιτείται θα χρησιµοποιούνται πυροσβεστήρες µε άλλο περιεχόµενο Η ενεργητική πυροπροστασία σε χώρους συνάθροισης κοινού θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισµού.

4 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ

5 2-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

6 1. ΓΕΝΙΚΑ : Το Σύστηµα Τοπικής Εφαρµογής, παρέχει την δυνατότητα α) αυτόµατης ενεργοποίησης µέσω του Πίνακα Πυρανίχνευσης και β) χειροκίνητης ενεργοποίησης µέσω του αντίστοιχου κοµβίου ( κίτρινο ). 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Το Σύστηµα Τοπικής Εφαρµογής περιλαµβάνει τα κάτωθι: Το Κατασβεστικό Υλικό Το κατασβεστικό υλικό είναι η ξηρά σκόνη. ( είναι εγκεκριµένο και αποδεκτό από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος. (Αρ.Πρ.56404Φ.701.6, ). Το οχείο Αποθήκευσης του Κατασβεστικού Υλικού Το δοχείο αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ και την οδηγία 97/23/ΕΚ. Θα χρησιµοποιηθεί δοχείο 25 λίτρων µε πλαστική εσωτερική επικάλυψη, µαζί µε την αντίστοιχη βάση του. Το δοχείο φέρει ειδικό µανόµετρο µε ειδική οπή δόκιµης καλής λειτουργίας. Τέλος, η ύπαρξη ειδικού ασφαλιστικού ελάσµατος στο χερούλι της βάνας και οπή προσφέρει επιπρόσθετη ασφάλιση της βάνας από επέµβαση µή εξουσιοδοτηµένου ατόµου. Το ίκτυο Σωληνώσεων Το δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο αποτελείται από χαλκοσωλήνες κατασκευασµένους κατά ISO, οδηγεί το υλικό από το δοχείο αποθήκευσης προς τα ειδικού τύπου ακροφύσια χοανίδια, σε περίπτωση είτε χειροκίνητης ενεργοποίησης είτε αυτόµατης ενεργοποίησης του συστήµατος. Τα Ακροφύσια Τα ακροφύσια χοανίδια εκτόξευσης της ξηράς σκόνης είναι ορειχάλκινα. Εχουν διατοµή 1/2" και φέρουν εξωτερικό σπείρωµα ( αρσενικό ) για την σύνδεσή τους µε το δίκτυο σωληνώσεων. Στο κάτω µέρος φέρουν περιµετρικά οπές απ όπου διοχετεύεται το κατασβεστικό υλικό και στις δύο περιπτώσεις ενεργοποίησης ( αυτόµατης ή χειροκίνητης ). 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 3.1 Αυτόµατη Ενεργοποίηση Στην περίπτωση της αυτόµατης ενεργοποίησης του συστήµατος, ο Πίνακας Πυρανίχνευσης δίνει ηλεκτρική εντολή στον πυροκροτητή ο οποίος συνδέεται µε την βάνα ενεργοποίησης της φιάλης. Η βάνα ανοίγει και το κατασβεστικό υλικό διοχετεύεται µέσω του δικτύου σωληνώσεων και των ακροφυσίων χοανιδίων, προς το χώρο όπου πρέπει να γίνει η κατάσβεση. 3.2 Χειροκίνητη Ενεργοποίηση Στην περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήµατος, το άτοµο που θα αντιληφθεί την ύπαρξη φλόγας ή καπνού, πρέπει να σπάσει το τζαµάκι του ειδικού κοµβίου ενεργοποίησης ( κίτρινο ), το οποίο θα δώσει την ηλεκτρική εντολή στον πυροκροτητή της φιάλης. Κατόπιν ακολουθεί η διαδικασία κατάσβεσης που αναφέρθηκε προηγουµένως.

7 4. Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Η εγκατάσταση συστήµατος τοπικής εφαρµογής πραγµατοποιείται µε σωληνώσεις χαλκού διατοµής Φ15 ή Φ18, αναλόγως του αριθµού των ακροφυσίων χοανιδίων εκτόξευσης που τροφοδοτούνται. Η φιάλη τοποθετείται µε την βάση στερέωσης της στην σωστή θέση βάσει µηχανολογικού σχεδίου. Για την ένωση του δικτυού σωληνώσεων µε την φιάλη, είναι απαραίτητος ένας εύκαµπτος σωλήνας ΙΝΟΧ 1/2". Παραθέτονται ενδεικτικές φωτογραφίες : 5. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΟΚΙΜΗ : 5.1 Γενικά Πίεση Λειτουργίας Συστήµατος: Να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον µια (1) φορά την εβδοµάδα) η πίεση της φιάλης αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού ούτως ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήµατος σε περίπτωση πυρκαγιάς. 5.2 Επιθεώρηση Συστήµατος Τουλάχιστον µια (1) φορά ανά µήνα θα πρέπει να εκτελείται επιθεώρηση του συστήµατος ( οπτικός έλεγχος ) και να αναγράφονται στο έντυπο επιθεωρήσεως τα πλήρη στοιχεία του ατόµου (ονοµατεπώνυµο-ειδικότητα) το οποίο επιθεωρεί το σύστηµα καθώς και η ηµεροµηνία επιθεωρήσεως.τα έντυπα επιθεωρήσεως πρέπει να διατηρούνται στην κατοχή του ιδιοκτήτη του συστήµατος και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να καταστρέφονται. 5.3 Συντήρηση Συστήµατος Η συντήρηση του συστήµατος τοπικής εφαρµογής περιλαµβάνει τα ακόλουθα : Να γίνει έλεγχος-συντήρηση στα ακόλουθα µέρη του συστήµατος: Στο δοχείο αποθήκευσης υλικού. Στο µανόµετρο του δοχείου ώστε να διασφαλιστεί η σωστή πίεση λειτουργίας. Στον εύκαµπτο σωλήνα ΙΝΟΧ σύνδεσης του δοχείου µε το δίκτυο σωληνώσεων, για τυχόν φθορές. Στο δίκτυο σωληνώσεων του συστήµατος. Στα ακροφύσια απελευθέρωσης του κατασβεστικού υλικού. Ο ιδιόκτητης του συστήµατος πρέπει να φυλάσσει αρχείο µε όλα τα έγγραφα συντηρήσεως του συστήµατος. Στο σύστηµα τοπικής εφαρµογής πρέπει µετά την συντήρηση να τοποθετείται ταµπελάκι ή αυτοκόλλητο σε εµφανή θέση το οποίο θα αναγράφει την ηµεροµηνία συντηρήσεως του συστήµατος καθώς και τα στοιχεία του τεχνικού συντηρήσεως. 5.4 Υδραυλική οκιµή Συστήµατος Η υδραυλική δόκιµη του δοχείου αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού πρέπει να πραγµατοποιείται µία (1) φορά ανά δέκα (10) έτη. Το κατασβεστικό υλικό που εµπεριέχεται στο δοχείο πρέπει να αντικαθίστανται µετά το τέλος της δοκιµής και να επαναπληρώνεται το δοχείο µε νέο κατασβεστικό υλικό ( αναγόµωση ).

8 6. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Θεώρηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισα, Σεπτέµβριος 2013 Ο Συντάξας Μηχανικός

9 2-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WET CHEMICAL ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

10 Συνηµµένη στην µελέτη Πυροπροστασίας,.. Αφορά την επιχείρηση : ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ,, Λάρισα Συντάχθηκε από τον : Χρήστο Τρ. Αντωνίου, Μηχανολόγο Μηχανικό ΕΜΠ, αρ.μητρ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΠΛΗΣ ΒΑΝΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ : Το Σύστηµα Τοπικής Εφαρµογής Τύπου ιπλής Βάνας, παρέχει την δυνατότητα α) αυτόµατης ενεργοποίησης µέσω ειδικών θερµοευαίσθητων sprinkler (αυτοµάτων εκτοξευτήρων κατασβεστικού υλικού) και β) χειροκίνητης ενεργοποίησης µέσω ειδικού τύπου ακροφυσίων εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού. Για την υλοποίηση του συστήµατος απαιτείται δίκτυο σωληνώσεων χαλκού δυο (2) κλάδων ο ένας εκ των οποίων θα χρησιµοποιηθεί για την αυτόµατη ενεργοποίηση ενώ ο δεύτερος για την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι : Σε κουζίνες επαγγελµατικής ή οικιακής χρήσης όπου ο εξοπλισµός λειτουργεί µε χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος και υγραερίου-προπανίου και χρησιµοποιούνται µεγάλες ποσότητες εύφλεκτων συστατικών τα οποία είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα για ανάφλεξη, έχει απαγορευτεί η χρήση ξηράς σκόνης ή διοξειδίου του άνθρακα ως κατασβεστικό µέσο. ( ιαταγή Π.Σ Φ / ). 2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : Για την σύνταξη της παρούσας τεχνικής περιγραφής, ελήφθησαν υπόψιν : α) ιαταγή Α.Π.Σ Φ / , β) ΕΛΟΤ ΕΝ 3.07+Α1 / , παράρτηµα Ι, γ) Κ.Υ.Α. 618 / 43 / 2005 ( ΦΕΚ Β 52 ) δ) Κ.Υ.Α / 671 / 2005 ( ΦΕΚ Β 1218 ) ε) ιαταγή Α.Π.Σ Φ / , Παράρτηµα Α : Πίνακας αποδεκτών υλικών κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας F, Παράρτηµα Β : Ενηµερωτικά στοιχεία ιεθνούς Προτύπου NFPA 17A 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Το Σύστηµα Τοπικής Εφαρµογής περιλαµβάνει τα κάτωθι: Το Κατασβεστικό Υλικό Το κατασβεστικό υλικό F-CLASS SOLUTION / WET CHEMICAL είναι εγκεκριµένο και αποδεκτό από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος (Αρ.Πρ.56404Φ.701.6, ). Το συγκεκριµένο κατασβεστικό υλικό είναι διάλυµα Άλατος-Καλίου (φωσφορικό ή οξικό). Κατά την επαφή µε µαγειρικά λίπη, το διάλυµα Άλατος-Καλίου δηµιουργεί ένα σαπωνοποιηµένο στρώµα το οποίο παρεµποδίζει το οξυγόνο να έλθει σε επαφή µε την φωτιά, ψύχει την περιοχή και εκµηδενίζει τις πιθανότητες ανάφλεξης. Το χαµηλό επίπεδο οξύτητας (ph:9) αποτρέπει την καταστροφή επιφανειών κατασκευασµένων από ανοξείδωτο ατσάλι. Το συγκεκριµένο κατασβεστικό υλικό, εκτός από κατηγορίες πυρκαγιών τύπου F, είναι αποδεκτό και για κατηγορίες πυρκαγιών τύπου Α.

11 Το οχείο Αποθήκευσης του Κατασβεστικού Υλικού Τα δοχεία αποθήκευσης υλικού τύπου F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ και την οδηγία 97/23/ΕΚ. Θα χρησιµοποιηθεί δοχείο 9 λίτρων µε πλαστική εσωτερική επικάλυψη, µαζί µε την αντίστοιχη βάση του. Το δοχείο φέρει ειδικό µανόµετρο µε ειδική οπή δόκιµης καλής λειτουργίας. Έχει σχεδιασθεί ώστε να λειτουργεί µε µηχανικό ( υδραυλικό ) τρόπο, µη εξαρτώµενο από ηλεκτρική τάση. Το δοχείο αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού συνδέεται µε το δίκτυο σωληνώσεων του συστήµατος µε τον νέο χυτό ορειχάλκινο µαστό (αρίστης ποιότητας) ο οποίος δεν περιέχει κολλήσεις. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι το αυλάκι στο σπείρωµα του χυτού ορειχάλκινου µαστού επιτρέπει την γρηγορότερη και ασφαλέστερη αποκοχλίωση από το δοχείο του πυροσβεστήρα χωρίς την άσκοπη εκτόξευση του κατασβεστικού υλικού κατά την διαδικασία συντήρησης επανελέγχου, επιτρέποντας την ταχύτερη διαφυγή του προωθητικού αερίου (άζωτο) Επιπλέον, η χρήση χυτής ορειχάλκινης κατασκευής (χωρίς κολλήσεις) εξυπηρετεί στην µείωση στο ελάχιστο των απωλειών και στην βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας του συστήµατος τοπικής εφαρµογής. Τέλος, η πίεση του δοχείου είναι 15Bar και η θερµοκρασία λειτουργίας είναι από - 20 C έως +60 C. Το προωθητικό αέριο που χρησιµοποιείται είναι το αέριο Άζωτο (Ν 2 ). Το ίκτυο Σωληνώσεων Το δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο αποτελείται από χαλκοσωλήνες κατασκευασµένους κατά ISO, οδηγεί το υλικό από το δοχείο αποθήκευσης προς (α) τα ειδικού τύπου ακροφύσια σε περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης και (β) τα sprinkler ειδικού τύπου (αυτόµατοι εκτοξευτήρες) σε περίπτωση αυτόµατης ενεργοποίησης του συστήµατος. Στην περίπτωση της αυτόµατης ενεργοποίησης του συστήµατος (ανοιχτή βάνα) ο ένας κλάδος τροφοδοτεί τα sprinkler ενώ σε περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης ο δεύτερος κλάδος (κλειστή βάνα) τροφοδοτεί τα ακροφύσια ειδικού τύπου εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι για την κατασκευή της βάνας έχει χρησιµοποιηθεί χυτό ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) µέταλλο ανώτερης ποιότητας S.S-316. Έτσι, γίνεται πιο αξιόπιστη και γρήγορη η διαδικασία συντήρησης επανελέγχου λόγω έλλειψης κολλήσεων. Η ύπαρξη ειδικής αλενόβιδας εξυπηρετεί στην ταχύτατη και ασφαλή αποµάκρυνση υπολειµµάτων κατασβεστικού υλικού από την βάνα χωρίς απαίτηση για αποκόλληση της από τον µαστό. Τέλος, η ύπαρξη ειδικού ασφαλιστικού ελάσµατος στο χερούλι της βάνας και οπή προσφέρει επιπρόσθετη ασφάλιση της βάνας από επέµβαση µή εξουσιοδοτηµένου ατόµου.

12 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 4.1 Αυτόµατη Ενεργοποίηση Στην περίπτωση της αυτόµατης ενεργοποίησης του συστήµατος (sprinkler) στην αρχή του κλάδου της σωλήνωσης θα πρέπει να τοποθετηθεί βάνα η οποία χρησιµοποιείται για την αποµόνωση, τον έλεγχο και την προσθήκη αερίου Αζώτου (N 2 ) πριν την τοποθέτηση του δοχείου. Αµέσως µετά την βάνα αυτή τοποθετείται δεύτερη βάνα ίδιου τύπου η οποία πρέπει να µένει πάντα ανοιχτή και πρέπει να κλείνει µόνο σε περίπτωση επανελέγχου του πυροσβεστήρα ούτως να µην χαθεί η πίεση του κλάδου της αυτόµατης ενεργοποίησης. Το δίκτυο πρέπει να πρεσαριστεί µε Άζωτο πίεσης 18Bar. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλιστεί µή ύπαρξης διαρροής για να παραµείνει η γραµµή µόνιµα υπό πίεση ούτως ώστε η πίεση στο δίκτυο να είναι µεγαλύτερη από την πίεση του δοχείου αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού. Για την πλήρωση του δικτύου µε Άζωτο (N 2 ) πρέπει να τοποθετηθεί στο τέλος του κλάδου της αυτόµατης ενεργοποίησης βάνα, ενώ πριν την βάνα πρέπει να προσαρµοστεί µανόµετρο ούτως ώστε να µπορεί να ελεγχτεί η πίεση (εν ώρα πληρώσεως αλλά και εν ώρα ηρεµίας). Μετά την τοποθέτηση του δοχείου και αφότου πραγµατοποιηθεί το πρεσάρισµα του κλάδου της αυτόµατης ενεργοποίησης (sprinkler) µε Άζωτο (N 2 ) πρέπει να ανοιχτεί και οι δυο (2) βάνες του συγκεκριµένου κλάδου (µόνο η βάνα πληρώσεως του Αζώτου (N 2 ) µένει κλειστή) για να µπορεί το υλικό, σε περίπτωση ενεργοποίησης λόγω πυρκαγιάς, να οδηγηθεί στα sprinkler. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι µετά την πλήρωση του δικτύου µε Άζωτο (N 2 ) το σύστηµα πρέπει να παραµείνει ανενεργό για τρεις (3) µέρες ούτως ώστε να ελεγχτείδιασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν τυχόν απώλειες πίεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την διακοπή του Ηλεκτρικού Ρεύµατος απαιτείται η εγκατάσταση πιεσοστάτη 30Bar (ή αλλιώς πρεσοστάτη) στο κλάδο του δικτύου της αυτόµατης ενεργοποίησης µετά την δεύτερη βάνα, ο οποίος θα δίνει εντολή στον Ηλεκτρολογικό Πίνακα του εκάστοτε µαγειρείου για την απαιτουµένη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος και του υγραερίου-προπανίου σε συνδυασµό µε την ηλεκτροβάνα της εγκατάστασης. Κάθε πυροσβεστικό σύστηµα, διαθέτει τυποποιηµένο µηχανισµό για την διακοπή της παροχής του καυσίµου, ο οποίος λειτουργεί ταυτόχρονα µε την εκτόνωση του κατασβεστικού υλικού. Όπως προαναφέρθηκε για την διακοπή της παροχής καυσίµου / ηλεκτρικής παροχής των συσκευών και του εξαερισµού, στο υδραυλικό δίκτυο ( κλάδος αυτόµατης ενεργοποίησης ), συνδέεται κατάλληλος πρεσσοστατικός διακόπτης, που διαθέτει µεταγωγική ψυχρή ηλεκτρική επαφή για την µεταφορά του ηλεκτρικού σήµατος στο πίνακα της επιχείρησης. 4.2 Χειροκίνητη Ενεργοποίηση Στην περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήµατος το δίκτυο δεν πρεσάρεται ενώ η βάνα που χρησιµοποιείται στον κλάδο αυτό παραµένει πάντα κλειστή και µονο σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να ανοιχτεί εντελώς ούτως ώστε το κατασβεστικό υλικό να οδηγηθεί στα ειδικού τύπου ακροφύσια εκτόξευσης υλικού. Μετά από κάθε ενεργοποίηση του συστήµατος το δίκτυο σωληνώσεων πρέπει να καθαρίζεται µε νερό για την αποφυγή δηµιουργίας κρούστας από υπολείµµατα του κατασβεστικού υλικού στο εσωτερικό των σωληνώσεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Και στις δυο περιπτώσεις αυτόµατης ή/και χειροκίνητης ενεργοποίησης, το σύστηµα προγραµµατίζεται ώστε να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και υγραερίου-προπανίου σε επιλεγµένες συσκευές για µέγιστη προστασία έναντι επανανάφλεξης. Μετά την αυτόµατη ή χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήµατος ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1. Το κατασβεστικό υλικό F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL απελευθερώνεται. 2. ιακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε επιλεγµένες ηλεκτρικές συσκευές. 3. Απενεργοποιούνται οι ηλεκτροβαλβίδες παροχής προπανίου. 4.3 Τα sprinkler Τα sprinkler (ή αυτόµατοι εκτοξευτήρες) µέσω της ειδικής θερµοευαίσθητης αµπούλας ενεργοποιούν τον κλάδο της αυτόµατης ενεργοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς εκτοξεύουν

13 το κατασβεστικό υλικό στις προστατευόµενες εστίες-συσκευές-επιφάνειες. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι σε δίκτυο σωληνώσεων το όποιο δεν είναι µεγαλύτερο από έξι (6) µέτρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν έως και επτά (7) sprinkler. Για την περίπτωσή µας ισχύει : Με χρήση δοχείου 9ltr προτείνεται να υπάρχουν έως πέντε (5) sprinkler. Τα sprinkler (ή αυτόµατοι εκτοξευτήρες) έχουν θερµοευαίσθητη αµπούλα θερµοκρασίας 93 C, 141 C, 182 C ή 260 C. Τα sprinkler τοποθετούνται µέσα στους απαγωγούς των καυσαερίων σε βάθος τουλάχιστον 20cm. Αναλυτικότερα, τοποθετούνται στον κενό χώρο ο οποίος βρίσκεται ανάµεσα στα φίλτρα και τους καπναγωγούς. Επίσης, τοποθετούνται κάτω από την επιφάνεια των φίλτρων µε κατεύθυνση εκτόξευσης κάθετη προς τις προστατευόµενες εστίες-συσκευές-επιφάνειες. 4.4 Τα Ακροφύσια Τα ακροφύσια αυτά είναι ειδικού τύπου και διαθέτουν συντελεστές ροής αναλόγως της χρήσης τους. Ο αριθµός καθώς και ο τύπος των ακροφυσίων σε ένα σύστηµα τοπικής εφαρµογής καθορίζεται (1) από το τύπο, (2) από το µέγεθος και (3) από τα χαρακτηριστικά των προστατευόµενων συσκευών-εστιών-επιφανειών. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, κάθε ακροφύσιο καλύπτει αυστηρά καθορισµένες διαστάσεις συγκεκριµένων συσκευών-εστιών και έχει καθορισµένες µονάδες ροής. Σηµείο Προστασίας Μέγιστες ιαστάσεις Κωδικός Μονάδες Ροής Ακροφυσίου Αεραγωγός 30 cm ιάµετρος ,0 Γύρος ( 78 x 73 ) cm ,5 Φριτέζα ( 48 x 64 ) cm ,0 Ψησταριά - Κάρβουνα ( 61 x 72 ) cm ,5 Περισσότερα στοιχεία για τα ακροφύσια αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο της Υδραυλικής εγκατάστασης του συστήµατος. 5. Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 5.1. Η εγκατάσταση συστήµατος τοπικής εφαρµογής τύπου F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL πραγµατοποιείται µε σωληνώσεις χαλκού διατοµής Φ15 ή Φ18, αναλόγως των µονάδων ροής του συστήµατος, τοποθετώντας την φιάλη µε την βάση της στην σωστή θέση βάσει µηχανολογικού σχεδίου. Για την ένωση του δικτυού σωληνώσεων µε την φιάλη, είναι απαραίτητος ένας εύκαµπτος σωλήνας ΙΝΟΧ 1/2". Το δίκτυο σωληνώσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει σε συνολικό µήκος τα εννέα µέτρα Τα ακροφύσια εκτόξευσης υλικού τοποθετούνται στην κατάλληλη θέση (βάσει µηχανολογικού σχεδίου ) σε ύψος 1-1,2 µέτρα πάνω από τις εστίες, η προβολή των οποίων πρέπει να συµπίπτει µε το κέντρο των εστιών όπως το παρακάτω σκαρίφηµα.

14 Είναι απαραίτητη δε η τοποθέτηση ενός τουλάχιστον ακροφυσίου (βάσει υπολογισµών) σε κάθε αεραγωγό σε βάθος έως 20cm µε φορά απορροής προς τα επάνω καθώς και µέσα στον αποροφητήρα ανά τρία (3) µέτρα ένα ακροφύσιο, µε φορά παράλληλη των σωληνώσεων. Η προσαρµογή συστολικών µαστών µεγέθους 1/2"x3/8" στο δίκτυο σωληνώσεων είναι απαραίτητη για να βιδωθούν στο σπείρωµα τους τα ακροφύσια εκτόξευσης υλικού. Το πλαστικό προστατευτικό κάλυµµα του ακροφυσίου δεν πρέπει να αφαιρείται ποτέ προκειµένου να παρεµποδίζεται η είσοδος υγρασίας, ατµών, λίπους και άλλων λοιπών ξένων σωµατιδίων στην οπή από την οποία απελευθερώνεται το υλικό. 6. ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ : Στην περίπτωση της πιο πάνω αναφερόµενης επιχείρησης, έχουµε : ΒΗΜΑ 1 Ο : Συντάσσεται ο Πίνακας Εφαρµογής Ακροφυσίων, που αναγράφεται στην παράγραφο 4.4, της παρούσας µελέτης. ΒΗΜΑ 2 Ο : Εν συνεχεία υπολογίζονται οι συνολικές µονάδες ροής που απαιτούνται για την συγκεκριµένη κουζίνα αθροίζοντας τις µονάδες ροής των παραπάνω ακροφυσίων. Έτσι έχουµε: Σύνολο Μον. Ροής: 1,0 + 2,5 + 2,0 + 1,5 = 7,0 ΒΗΜΑ 3 Ο : ιαιρούµε το Σύνολο Μονάδων Ροής µε τον σταθερό συντελεστή 0,8 ούτως ώστε να βρείτε τα λίτρα του κατασβεστικού υλικού F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL που απαιτούνται για το σύστηµα. Έτσι έχουµε: Απαιτούµενα Λίτρα F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL: 7,0 / 0.8 = 8,75 ltr ΒΗΜΑ 4 Ο : Επιλέγουµε την φιάλη αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού τύπου Wet Chemical βάσει των λίτρων που απαιτούνται για το συγκεκριµένο σύστηµα. Στην συγκεκριµένη κουζίνα στην οποία απαιτούνται 8,75 ltr πρέπει να επιλέξουµε το δοχείο των 9 λίτρων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για δίκτυο το οποίο έχει µέχρι 11 µονάδες ροής χρησιµοποιείται χαλκοσωλήνα διατοµής Φ15, ενώ από 11 µονάδες ροής και άνω Φ18.

15 7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΟΚΙΜΗ : 7.1 Γενικά Πίεση Λειτουργίας Συστήµατος: Να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον µια (1) φορά την εβδοµάδα) η πίεση της φιάλης αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL ούτως ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήµατος σε περίπτωση πυρκαγιάς. ιαδικασίες: Η Επιθεώρηση και η Συντήρηση του συστήµατος θα πρέπει να εκτελούνται µονό όταν όλες οι προστατευόµενες συσκευές (εξοπλισµός) είναι εκτός λειτουργίας. 7.2 Επιθεώρηση Συστήµατος Τουλάχιστον µια (1) φορά ανά µήνα θα πρέπει να εκτελείται επιθεώρηση του συστήµατος ενώ θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο επιθεωρήσεως τα πλήρης στοιχεία του προσωπικού (ονοµατεπώνυµο-ειδικότητα) το οποίο επιθεωρεί το σύστηµα καθώς και η ηµεροµηνία επιθεωρήσεως. Τα έντυπα επιθεωρήσεως πρέπει να διατηρούνται στην κατοχή του ιδιοκτήτη του συστήµατος (στην σωστή θέση) και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να καταστρέφονται. 7.3 Συντήρηση Συστήµατος Η συντήρηση του συστήµατος τοπικής εφαρµογής τύπου F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες: Να διασφαλιστεί βάσει µηχανολογικού σχεδίου ότι καµία προστατευόµενη συσκευήεστία-επιφάνεια δεν έχει µετακινηθεί από την αρχική της θέση. Να διασφαλιστεί ότι δεν έχει προστεθεί καµία άλλη συσκευή-εστία-επιφάνεια η οποία πρέπει να προστατευτεί από το σύστηµα. Να γίνει έλεγχος-συντήρηση στα ακόλουθα µέρη του συστήµατος: Στο δοχείο αποθήκευσης υλικού. Στο µανόµετρο του δοχείου ώστε να διασφαλιστεί η σωστή πίεση λειτουργίας. Στον εύκαµπτο σωλήνα ΙΝΟΧ σύνδεσης του δοχείου µε το δίκτυο σωληνώσεων, για τυχόν φθορές. Στο δίκτυο σωληνώσεων του συστήµατος. Στα ακροφύσια απελευθέρωσης του κατασβεστικού υλικού. Στον τερµατικό πρεσσοστάτη µετάδοσης σήµατος. Στα αποθέµατα του κατασβεστικού υλικού F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την επαναπλήρωση του συστήµατος. ( εάν η επιχείρηση διαθέτει ) Ο ιδιόκτητης του συστήµατος θα πρέπει να φυλάσσει αρχείο µε όλα τα έγγραφα συντηρήσεως του συστήµατος. Σε κάθε σύστηµα τοπικής εφαρµογής τύπου F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL θα πρέπει µετά την συντήρηση να τοποθετείται ταµπελάκι ή αυτοκόλλητο σε εµφανή θέση το οποίο θα αναγράφει την ηµεροµηνία συντηρήσεως του συστήµατος καθώς και τα στοιχεία του τεχνικού συντηρήσεως. 7.4 Υδραυλική οκιµή Συστήµατος Η υδραυλική δόκιµη του δοχείου αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού πρέπει να πραγµατοποιείται µία (1) φορά ανά δέκα (10) έτη. Το κατασβεστικό υλικό που εµπεριέχεται στο δοχείο πρέπει να αντικαθίστανται µετά το τέλος της δοκιµής και να επαναπληρώνεται το δοχείο µε νέο κατασβεστικό υλικό τύπου F- CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL.

16 8. ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Θεώρηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισα, Φεβρουάριος 2010 Ο Συντάξας Μηχανικός

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εικόνα 1: ίκτυο σωληνώσεων & προστατευόµενες επιφάνειες-συσκευές. Εικόνα 2: Η κατάσβεση µέσω των ειδικών ακροφυσίων ξεκινά. Εικόνα 3: Το κατασβεστικό υλικό σαπωνοποιεί το καιόµενο λάδι.

18 2-3 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ WET CHEMICAL

19 Εικόνα 1: Αναπαράσταση συστήµατος F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL. ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Το σύστηµα κατάσβεσης F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. εκτός των άλλων περιλαµβάνει και τα ακροφύσια εκτόξευσης υλικού. Τα ακροφύσια αυτά είναι ειδικού τύπου και διαθέτουν συντελεστές ροής αναλόγως της χρήσης τους. Όπως µπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα, κάθε ακροφύσιο καλύπτει αυστηρά καθορισµένες διαστάσεις συγκεκριµένων συσκευών-εστιών και έχει καθορισµένες µονάδες ροής. Σηµείο Προστασίας Μέγιστες ιαστάσεις Κωδικός Ακροφυσίου Μονάδες Ροής Αεραγωγός 122cm ιάµετρος ,5 Αεραγωγός 81cm ιάµετρος Αεραγωγός 41cm ιάµετρος ,5 Αεραγωγός 61cm ιάµετρος Αεραγωγός 381cm Περίµετρος ,5 Αεραγωγός 254cm Περίµετρος Αεραγωγός 127cm Περίµετρος Αεραγωγός 190cm Περίµετρος ,5 Φούσκα 305cm Μήκος Φριτέζα (48 x 64) cm Πλάκα Ψησίµατος (76 x 122) cm Πλάκα Ψησίµατος (76 x 107) cm Πλάκα Ψησίµατος (76 x 91) cm Ηλεκτρ. Κουζίνα (31 x 61) cm Ηλεκτρ. Κουζίνα (61 x 61) cm Φούρνος (72 x 72) cm ,5 Ηλεκτρ. Ψηστιέρα (52 x 61) cm Ψηστιέρα Γκαζιού (52 x 61) cm Κεραµική Ψηστιέρα (52 x 61) cm Βαθύ Τηγάνι (35 x 61) cm Ψησταριά-Κάρβουνα (61 x 72) cm ,5 Ψησταριά-Ξύλα (61 x 72) cm ,5 Ψησταριά-Κούτσουρα (61 x 72) cm ,5 Γύρος (78 x 73) cm ,5

20 Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονισθεί ότι στα ειδικού τύπου ακροφύσια, στα συστήµατα τοπικής εφαρµογής F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL, αναφέρονται αυστηρές προδιαγραφές και περιορισµοί. Ο αριθµός καθώς και ο τύπος των ακροφυσίων σε ένα σύστηµα τοπικής εφαρµογής καθορίζεται (1) από το τύπο, (2) από το µέγεθος και (3) από τα χαρακτηριστικά των προστατευόµενων συσκευών-εστιώνεπιφανειών. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Σε µια κουζίνα εστιατόριου υπάρχουν οι παρακάτω συσκευές-εστίες: o Ένας Αεραγωγός (81cm ιάµετρος) o Μια Φούσκα (305cm Μήκος) o Μια Φριτέζα (48x64)cm o Μια Πλάκα Ψησίµατος (76x122)cm o Μια Ηλεκτρική Κουζίνα (31 x 61)cm o Ένας Φούρνος (72x72)cm o Ένα Βαθύ Τηγάνι (35x61)cm o Μια Ψησταριά µε Κάρβουνα (61x72)cm ΒΗΜΑ 1 Ο : Παρατηρώντας τον Πινάκα Εφαρµογής Ακροφυσίων πρέπει να υπολογίσετε αρχικά τα ειδικού τύπου ακροφύσια που θα χρησιµοποιήσετε καθώς και τις µονάδες ροής των συγκεκριµένων ακροφυσίων. Έτσι, για την συγκεκριµένη κουζίνα έχουµε: Σηµείο Προστασίας Μέγιστες ιαστάσεις Κωδικός Ακροφυσίου Μονάδες Ροής Αεραγωγός 81cm ιάµετρος Φούσκα 305cm Μήκος Φριτέζα (48 x 64) cm Πλάκα Ψησίµατος (76 x 122) cm Ηλεκτρ. Κουζίνα (31 x 61) cm Φούρνος (72 x 72) cm ,5 Βαθύ Τηγάνι (35 x 61) cm Ψησταριά-Κάρβουνα (61 x 72) cm ,5 ΒΗΜΑ 2 Ο : Εν συνεχεία πρέπει να υπολογίσετε τις συνολικές µονάδες ροής που απαιτούνται για την συγκεκριµένη κουζίνα αθροίζοντας τις µονάδες ροής των παραπάνω ακροφυσίων. Έτσι έχουµε: Σύνολο Μον. Ροής: , ,5 = 14 ΒΗΜΑ 3 Ο : ιαιρέσετε το Σύνολο Μονάδων Ροής µε τον σταθερό συντελεστή 0,8 ούτως ώστε να βρείτε τα λίτρα του κατασβεστικού υλικού F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL που απαιτούνται για το σύστηµα. Έτσι έχουµε: Απαιτούµενα Λίτρα F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL: 14 / 0.8 = 17,5ltr ΒΗΜΑ 4 Ο : Επιλέξτε την φιάλη αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού τύπου Wet Chemical βάσει των λίτρων που απαιτούνται για το συγκεκριµένο σύστηµα. Στην συγκεκριµένη κουζίνα στην οποία απαιτούνται 17,5ltr πρέπει να επιλέξετε το δοχείο των 20 λίτρων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για δίκτυο το οποίο έχει µέχρι 11 µονάδες ροής χρησιµοποιείται χαλκοσωλήνα διατοµής Φ15, ενώ από 11 µονάδες ροής και άνω Φ18. Σε περίπτωση που το δίκτυο σωληνώσεων-ακροφυσίων είναι µεγαλύτερο των εννέα (9) µέτρων πρέπει το κατασβεστικό υλικό να µοιράζεται σε δυο (2) δοχεία. Η παραπάνω µελέτη πρέπει να εκτελείται από Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό. -2-

21 Είναι απαραίτητη δε η τοποθέτηση ενός τουλάχιστον ακροφυσίου (βάσει υπολογισµών) σε κάθε αεραγωγό σε βάθος έως 20cm µε φορά απορροής προς τα επάνω καθώς και µέσα στον αποροφητήρα ανά τρία (3) µέτρα ένα ακροφύσιο, µε φορά παράλληλη των σωληνώσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση χρήσης δυο (2) δοχείων αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού το συρµατόσχοινο το οποίο χρησιµοποιείται για την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήµατος θα πρέπει να συνδεθεί µε τα κλείστρα και των δυο (2) δοχείων. -3-

22 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -4-

23 2-4 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ WET CHEMICAL

24 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εικόνα 1: Τρισδιάστατη αναπαράσταση του συστήµατος. Εικόνα 2: Οι προστατευόµενες εστίες-συσκευές-επιφάνειες. Εικόνα 3: Ο θερµοευαίσθητος ανιχνευτής µε εύτηκτο σύνδεσµο.

25 Εικόνα 4:Σε περίπτωση πυρκαγιάς σπάει ο εύτηκτος σύνδεσµος. Εικόνα 5:Χαλαρώνει το συρµατόσχοινο. Εικόνα 6: Τα κατασβεστικό υλικό απελευθερώνεται στο δίκτυο σωληνώσεων κατόπιν εντολής του µονοζωνικού πινάκα πυρανίχνευσης. -2-

26 Εικόνα 7: Η κατάσβεση µέσω των ειδικών ακροφυσίων ξεκινά. Εικόνα 8: Η κατάσβεση συνεχίζεται. Εικόνα 9: Η πυρκαγιά υποχωρεί αµέσως. -3-

27 Εικόνα 10: Το κατασβεστικό υλικό σαπωνοποιεί το καιόµενο λάδι. Εικόνα 11: Η σαπωνοποίηση εµποδίζει την εισχώρηση οξυγόνου. Εικόνα 12: Η κατάσβεση ολοκληρώνεται. -4-

28 2-5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ-ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WET CHEMICAL

29 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

30 2-6 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ-ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WET CHEMICAL

31

32 2-7 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

33

34 2-8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ (ΨΗΣΤΑΡΙΑ)

35 Οβελιστήριο Καφενείο - Λάρισα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι ζεστές επιφάνειες του υπό µελέτη καταστήµατος ( γκριλιέρες, σχάρα, φρυτέζα ), προστατεύονται µε σύστηµα τοπικής εφαρµογής. Συγκεκριµένα τοποθετούνται : α) Μεγάλη χοάνη µήκους 3 m ( χώρος τεσσάρων 4 γκριλιέρων ) µία ( 1 ) φιάλη ξηρής σκόνης ABC 40%, των 12 κιλών ( Pa 12 kg ). β) Μικρή χοάνη µήκους 1,5 m ( χώρος σχάρας, φρυτέζας < 10 λίτρων ) µία ( 1 ) φιάλη ξηρής σκόνης ABC 40%, των 6 κιλών ( Pa 6 kg ). H φιάλη φέρει µεταλλικό µανόµετρο, βαλβίδα πλήρωσης του προωθητικού, ορειχάλκινο µαστό µε δύο ( 2 ) βάννες ½. Από καθεµία βάννα ξεκινά χαλκοσωλήνας διαµέτρου Φ 15 mm, ο οποίος διατρέχει κατά µήκος την χοάνη απαγωγής των καυσαερίων. Ο ένας κλάδος είναι υπεύθυνος για την αυτόµατη λειτουργία του συστήµατος τοπικής εφαρµογής-κατάσβεσης, ( µε την βάννα ανοικτή ) φέρει κεφαλές καταιονισµού SPRINKLER, που ενεργοποιούνται στους 141 οc, ( κλειστά ). Το τζαµάκι της κεφαλής σπάει µόλις η θερµοκρασία φθάσει στους 141 oc, οπότε ξεκινά η αυτόµατη κατάσβεση. Ο δεύτερος κλάδος δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό πυρασφάλειας ( π.χ. ψήστης ) της χειροκίνητης ενεργοποίησης της κατάσβεσης. Η βάννα της φιάλης είναι στην θέση «κλειστή», φέρει κεφαλές καταιονισµού SPRINKLER, ανοικτά ( δηλαδή µε σπασµένο το τζαµάκι ). Με την στροφή της βάννας στη θέση «ανοικτή» επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση της κατάσβεσης, χειροκίνητα. Οι κεφαλές κάθε κλάδου, πρέπει να απέχουν µεταξύ τους 1,0 m περίπου, Εποµένως τοποθετούνται : α) Μεγάλη χοάνη µήκους 3 m : από τρεις ( 3 ) Sprinkler, σε κάθε κλάδο. β) Μικρή χοάνη µήκους 1,5 m : από δύο ( 2 ) Sprinkler, σε κάθε κλάδο. Επισυνάπτεται σκαρίφηµα της εγκατάστασης του συστήµατος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Β)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Β) ΣΥΣΤΗΜΑ Β ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΣ Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρότυπο Σύστημα ΖΕΥΣ Μπλε Καλωδιο: 138 C Γαλάζιο Καλώδιο: 180 C Άσπρο Καλώδιο: 250

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμα Συστήματα. Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent

Μόνιμα Συστήματα. Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent Μόνιμα Συστήματα Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent Η τεχνολογία πυρόσβεσης του αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ βασίζεται στη χημική αλληλεπίδραση στερεών ενεργειακών υλικών τα οποία, μέσω της καύσης, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΖΕΥΣ»

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΖΕΥΣ» ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΖΕΥΣ» ΜΠΛΕ ΚΑΛΩ ΙΟ: 138 C ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ: 180 C ΑΣΠΡΟ ΚΑΛΩ ΙΟ: 250 C -2- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε κουζίνες επαγγελµατικής ή οικιακής χρήσης ο εξοπλισµός λειτουργεί µε χρήση Ηλεκτρικού Ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 81813/5428/93 Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ F FIWAREC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ F FIWAREC ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ F FIWAREC ΓΙΑ ΛΙΠΗ & ΕΛΑΙΑ FLORIAN SECURITY SYSTEMS S.A. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 30 - ΑΘΗΝΑ 104 41 ΤΗΛ.: 210-5227672 FAX : 210-5225173 www.fss.gr e-mail : fss@fss.gr Ο ΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης - Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις... 4 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ... 6 2.1 ΓΕΝΙΚA... 6 2.2 YΔΡΕΥΣΗ... 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 27/2/203 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ. 520 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 1 από 103 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΜ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΑΜ ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΜ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΜ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...1 1 Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών...3 1.1 Βασικές έννοιες...3 1.2 ιάδοση της θερµότητας...4

Διαβάστε περισσότερα