Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12α of Athenaze (Ἀθήναζε). Chapter 12 already? We'll be in 16 and beyond before we know it! Great job!! Group information and study schedule: Anyone can join this study group at any time. Just send in a submission! Send complete or partial assignments to by midnight your local time on Thursday with the tag [ATH2010] and the chapter number (e.g., 6β) in the subject line. ==================== We had 6 participants this week: # JAH Jason Hare # LRW L. Webster # LXD Lorcan Despanais # NAD NateD # PET Petre Caraiani # RKM Rob McConeghy C 1.. δακρύω C 1 JAH δακρύσω ἐδάκρυσα C 1 LRW δακρύσω ἐδάκρυσα C 1 LXD δακρύσω εδάκρυσα C 1 NAD δακρύσω; ἐδάκρυσα. C 1 PET δακρύσω, ἐδάκρυσα C 1 RKM δακρύσω /δακρρύσομαι, ἐδάρυσα C 2.. βλέπω C 2 JAH βλέψομαι ἔβλεψα C 2 LRW βλέψω ἐβλεψα C 2 LXD βλέψομαι ἔβλεψα C 2 NAD βλέψομαι; ἔβλεψα. C 2 PET βλέψομαι, εβλἐψα C 2 RKM βλέψομαι, ἔβλεψα C 3.. θαυμάζω C 3 JAH θαυμάσομαι ἐθαύμασα C 3 LRW θαυμάσομαι ἐθαύμασα C 3 LXD θαυμάσομαι ἐθαύμασα C 3 NAD θαυμάσομαι; ἐθαύμασα. C 3 PET θαυμἀσομαι, ἐθαύμασα C 3 RKM θαυμάσομαι, ἐθαύμασα

2 C 4.. ἀκούω C 4 JAH ἀκούσομαι ἤκουσα C 4 LRW ἀκούσομαι ἣκουσα C 4 LXD ἀκούσομαι ἤκουσα C 4 NAD ἀκούσομαι; ἤκουσα. C 4 PET ἀκούσομαι, ἤκουσα C 4 RKM ἀκούσομαι, ἤκουσα C 5.. δέχομαι C 5 JAH δέξομαι ἐδεξάμην C 5 LRW δέξομαι ἐδεξάμην C 5 LXD δέξομαι ἐδεξάμην C 5 NAD δέξομαι; ἐδεξάμην. C 5 PET δἐξομαι, ἐδεξἀμην C 5 RKM δέξομαι, ἐδεξάμην C 6.. διώκω C 6 JAH διώξομαι ἐδίωκα C 6 LRW διώξομαι ἐδίωξα C 6 LXD διώξομαι / διώξω ἐδίωξα C 6 NAD διώξομαι; ἐδίωξα. C 6 PET διὼξομαι, ἐδιὼξα C 6 RKM διώξομαι / διώξω, ἐδίωξα C 7.. νικάω C 7 JAH νικήσω ἐνίκησα C 7 LRW νικήσω ἐνίκησα C 7 LXD νικήσω ἐνίκησα C 7 NAD νικήσω; ἐνίκησα. C 7 PET νικήσω, ἐνικήσα C 7 RKM νικήσω, ἐνίκησα C 8.. σπεύδω C 8 JAH σπεύσω ἔσπευσα C 8 LRW σπεύσω ἒσπευσα C 8 LXD σπεύσω ἔσπευσα C 8 NAD σπεύσω; ἔσπευσα. C 8 PET σπεύσω, ἔσπευσα C 8 RKM σπεύσω, ἔσπευσα C 9.. κιμίζω C 9 JAH κομιῶ ἐκόμισα C 9 LRW κομιῶ ἐκόμισα C 9 LXD κομῖω ἐκόμισα C 9 NAD κομιῶ; ἐκόμισα. C 9 PET κομιῶ, ἐκόμισα C 9 RKM κομιῶ, ἐκόμισα

3 C 10.. ἡγέομαι C 10 JAH ἡγήσομαι ἡγησάμην C 10 LRW ἡγήσομαι ἡγηςάμην C 10 LXD ἡγήσομαι ἡγησάμην C 10 NAD ἡγήσομαι; ἡγησάμην. C 10 PET ἠγήσομαι, ἠγησάμην C 10 RKM ἡγήσομαι, ἡγησάμην C 11.. βοηθέω C 11 JAH βοηθήσω ἐβοήθησα C 11 LRW βοηθήσω ἐβοήθεσα C 11 LXD βοηθήσω ἐβοήθησα C 11 NAD βοηθήσω; ἐβοήθησα. C 11 PET βοηθέω, ἐβοήθεσα C 11 RKM βοηθήσω, ἐβοήθησα C 12.. ἐθέλω C 12 JAH ἐθελήσω ἠθέλησα C 12 LRW ἐθελήσω ἠθέλησα C 12 LXD ἐθελήσω ἠθέλησα C 12 NAD ἐθελήσω; ἠθέλησα. C 12 PET ἐθελήσομαι, ἐθήλησα C 12 RKM ἐθελήσω, ἐθήλησα C 13.. παύω C 13 JAH παύσω ἔπαυσα C 13 LRW παύσω ἐπάυσα C 13 LXD παύσω ἔπαυσα C 13 NAD παύσω; ἔπαυσα. C 13 PET παύσω, ἒπαυσα C 13 RKM παύσω, ἔπαυσα C 14.. φυλάττω C 14 JAH φυλάξω ἐφύλαξα C 14 LRW φυλάξω ἐφύλαξα C 14 LXD φυλάξω ἐφύλαξα C 14 NAD φυλάξω; ἐφύλαξα. C 14 PET φυλάξω, ἐφύλαξα C 14 RKM φυλάξω, ἐφύλαξα C 15.. πέμπω C 15 JAH πέμψω ἔπεμψα C 15 LRW πέμψω ἒπεμψα C 15 LXD πέμψω ἔπεμψα C 15 NAD πέμψω; ἔπεμψα. C 15 PET πέμπξω, ἒπεμπξα C 15 RKM πέμψω, ἔπεμψα

4 E 1.. κελεύομεν E 1 JAH ἐκελεύσαμεν E 1 LRW ἐκελεύσαμεν E 1 LXD ἐκελεύσαμεν E 1 NAD ἐκελεύσαμεν. E 1 PET ἐκέλυεσαμεν E 1 RKM ἐκελεύσαμεν E 2.. πέμπουσι(ν) (2 ways) E 2 JAH ἔπεμψαν or πέμψασι(ν) E 2 LRW ἒπεμψαν πέμψασι E 2 LXD ἔπεμψαν E 2 NAD ἔπεμψαν; πέμψασι(ν). E 2 PET ἒπεμψαν E 2 RKM ἐπεμψσαν, πέμψσαντι E 3.. ἀκούετε E 3 JAH ἠκούσατε E 3 LRW ἠκούσατε E 3 LXD ἠκούσατε κούσατε [imp] E 3 NAD ἠκούσατε. E 3 PET ἠκουσατε E 3 RKM ἠκούσατε / ἀκούσατε E 4.. λύεται E 4 JAH ἐλύσατο E 4 LRW ἐλύσατο E 4 LXD ἐλύσατο E 4 NAD ἐλύσατο. E 4 PET ἐλύσατο E 4 RKM ἐλύσατο E 5.. εὐχόμενοι E 5 JAH εὐξάμενοι E 5 LRW ἐυξάμενοι E 5 LXD εὐξάμενοι E 5 NAD εὐξάμενοι. E 5 PET ηὐχόμενοι E 5 RKM εὐξάμενοι E 6.. οἰκοῦμεν E 6 JAH ᾠκήσαμεν E 6 LRW οἰκήσαμεν E 6 LXD ᾤκησαμεν E 6 NAD ᾠκήσαμεν. E 6 PET ὢκεσαμεν E 6 RKM ᾠκήσαμεν

5 E 7.. τιμᾷ E 7 JAH ἐτίμησε(ν) E 7 LRW ἐτίμησε E 7 LXD ἐτίμησε(ν) E 7 NAD ἐτίμησε(ν). E 7 PET ἐτίμησεν E 7 RKM ἐτίμασε(ν) E 8.. δακρύων E 8 JAH δακρύσας E 8 LRW δάκρυσας E 8 LXD δακρύσας E 8 NAD δακρύσας. E 8 PET δάκρυσας E 8 RKM δακρύσας E 9.. κομίζω E 9 JAH ἐκόμισα E 9 LRW ἐκόμισα E 9 LXD ἐκόμισα E 9 NAD ἐκόμισα. E 9 PET ἐκόμισα E 9 RKM ἐκόμισα E 10.. βαδίζομεν E 10 JAH ἐβαδίσαμεν E 10 LRW ἐβαδίσαμεν E 10 LXD ἐβαδίσαμεν E 10 NAD ἐβαδίσαμεν. E 10 PET ἐβάδίσαμεν E 10 RKM ἐβαδίσαμεν E 11.. βοηθεῖν E 11 JAH βοηθῆσαι E 11 LRW βοηθήσαι E 11 LXD βοήθαι E 11 NAD βοηθῆσαι. E 11 PET βοήθησασθαι E 11 RKM βοηθῆσαι E 12.. νικῶμεν E 12 JAH ἐνικήσαμεν E 12 LRW ἐνικήσαμεν E 12 LXD ἐνικήσαμεν E 12 NAD ἐνικήσαμεν. E 12 PET ἐνίκησαμεν E 12 RKM ἐνικήσαμεν

6 E 13.. ἡγούμενος E 13 JAH ἡγησάμενος E 13 LRW ἡγησόμενος E 13 LXD ἡγησάμενος E 13 NAD ἡγησάμενος. E 13 PET ἠγεσάμενος E 13 RKM ἑγησάμενος E 14.. δέχου E 14 JAH δέξαι Compare this imperative to the infinitive δέξασθαι. The plural is δέξασθε. E 14 LRW ἐδέξω E 14 LXD δέκθαι E 14 NAD δέξαι. E 14 PET - E 14 RKM δέξαι E 15.. προσχωροῦσι(ν) (2 ways) E 15 JAH προσεχώρησαν or προσχωρήσασι(ν) E 15 LRW προσχορήσαν προσχορήσασι E 15 LXD προσεχώμησαν E 15 NAD προσεχώρησαν; προσχωρήσασι(ν). E 15 PET προσεχώρησαν E 15 RKM προσεχώρησαν, προσχωρήσαντι F 1.. ὁ ικαιόπολις οὐκ ἐθέλησε τῇ γυναικὶ πρὸς τὸ ἄστυ ἡγήσασθαι. F 1 JAH Dicaeopolis didn t want to lead his wife to the city. F 1 LRW Dikaeopolis does not want to take his wife to the city F 1 LXD Dikaiopolis did not want to take his wife to the city. F 1 NAD Dicaeopolis didn't wish to guide his wife to the city. F 1 PET Dicaiopolis did not want to lead the woman in the city. F 1 RKM Dikaiopolis was not willing to lead his wife to the city. F 2.. ὁ ξένος εἰσελθὼν εὐθὺς οἶνον ᾔτησεν. F 2 JAH Having entered, the stranger immediately asked for wine. F 2 LRW When the stranger entered he immediately asked for wine F 2 LXD The guest asked immediately after he entered the house. F 2 NAD Upon entering, the stranger immediately asked for wine. F 2 PET The stranger, after going in, asked for wine. F 2 RKM The stranger having come in, immediately asked for wine. F 3.. ὁ ἱερεὺς σπονδὴν ποιησάμενος τοῖς θεοῖς ηὔξατο. F 3 JAH Having made a drink offering (libation), the priest prayed to the Gods. F 3 LRW The priest made an offering and prayed to the gods. F 3 LXD The priest was asked to make a libation for the gods. F 3 NAD The priest, having poured a libation, prayed to the gods. F 3 PET The priest, after making a libation, prayed to gods. F 3 RKM The priest after having made a libation, prayed to the gods.

7 F 4.. αἱ γυναῖκες, καίπερ τοὺς ἄνδρας ἰδοῦσαι, οὐκ ἐπαύσαντο βοῶσαι. F 4 JAH Although they had seen their husbands, the women did not stop shouting. Notice that βοῶσαι is the present participle. Their continuous shouting is indicated here. The aorist would be βοήσασαι. F 4 LRW The women, although they saw the men, did not stop shouting. F 4 LXD The wives, although they had seen their husbands, did not stop shouting. F 4 NAD Although they had seen their husbands, the women didn't stop shouting. F 4 PET The women, although seeing the men, did not cease to shout. F 4 RKM The women, although having seen the men (their husbands), did not stop shouting. F 5.. εἴσελθε, ὦ παῖ, καὶ τὸν πατέρα κάλεσον. F 5 JAH Go in, boy, and call your father. F 5 LRW Come in, boy and call your father F 5 LXD Come in, boy, and call your father! F 5 NAD Come in, son, and call your father. F 5 PET Go in, oh boy, and call your father. F 5 RKM Go in, boy, and call your father! F 6.. ἐλθὲ δεῦρο, ὦ παῖ, καὶ εἰπέ μοι τί ἐποίησας. F 6 JAH Come here, boy, and tell me what you did. F 6 LRW Come here, boy, and tell me what has happened to you. F 6 LXD Come here, boy, and tell me what you have been doing. F 6 NAD Come hither, boy, and tell me what you did. F 6 PET Come in, oh boy, and tell me what happened to you. F 6 RKM Come over here, boy, and tell me what you did! F 7.. ἡ παρθένος τοὺς χοροὺς θεασαμένη οἴκαδε ἔσπευσεν. F 7 JAH Having watched the dances, the girl hurried home. F 7 LRW The girl watched the dances and hurried home. F 7 LXD The girl hastened home after watching the dances. F 7 NAD After watching the choruses, the girl hurried home. F 7 PET The girls, after seeing the dances, went home. F 7 RKM The girl, after having watched the dances, hurried home. F 8.. ὁ μὲν δεσπότης τοὺς δούλους ἐκέλευσε σιγῆσαι, οἱ δὲ οὐκ ἐπαύσαντο διαλεγόμενοι. F 8 JAH While the master ordered the slaves to be quiet, they did not stop conversing. F 8 LRW The master told the slaves to be silent but they did not stop talking. F 8 LXD Their master ordered the slaves to be silent, but they didn't stop conversing. F 8 NAD The master ordered his slaves to become silent, but they didn't stop talking, F 8 PET The master asked the slaves to be silent, but they did not cease to talk. F 8 RKM The master told the slaves to be quiet, but they did not stop conversing. F 9.. οἱ ναῦται, τὴν ναῦν λύσαντες, ἔπλευσεν ἐκ τοῦ λιμένος. F 9 JAH Having released the ship, the sailors sailed out of the harbor. F 9 LRW The sailors embarked the ship and and sailed out of the harbour. F 9 LXD After releasing the ship, the seamen sailed out of the harbor. F 9 NAD Having loosened their ship, the sailors sailed out of the harbor. F 9 PET The sailor, loοsening the ship, sailed from the harbor. F 9 RKM The sailors, having untied the boat, sailed out of the harbor.

8 F 10.. ὁ κῆρυξ τοὺς πολίτας ἐκέλευσε σιγήσαντας ἀκοῦσαι. F 10 JAH The herald ordered the citizens, having become quiet, to listen. F 10 LRW The herald told the citizens to listen to him silent. F 10 LXD After they quieted down, the herald ordered the citizens to listen. F 10 NAD The herald told the citizens, having become silent, to listen. A better translation is to become silent and listen. Thanks to Jason for helping me with this sentence. F 10 PET The herald asks to the citizens to listen in silence. F 10 RKM The herald ordered the citizens to listen quietly. G 1.. After making a libation and praying to the gods, we walked to the city. G 1 JAH σπονδὴν ποιησάμενοι καὶ τοῖς θεοῖς εὐξάμενοι πρὸς τὸ ἄστυ ἐβαδίσαμεν. G 1 LXD σπονδὴν ποησάμενοι τε καὶ τοῖς θεοις εὐχξάμενοι πρὸς τὸ ἄστυ ἐβαδίσαμεν. G 1 NAD σπονδὴν ποιησάμενοι καὶ τοῖς θεοῖς εὐξάμενοι, πρὸς τὸ ἄστυ ἐβαδίσαμεν. G 1 PET ποιησάμενοι σπονδὴν και ηὐξάμενοι τοις θεοις, ἒβημεν εἰς τῆς πόλεως. G 1 RKM σπονδὴν ποιησάμενοι καὶ τοῖς θεοῖς εὐξάμενοι, πρὸς τὸ ἄστυ ἐβαδίσαμεν. G 2.. The father told the boy to send the dog home. G 2 JAH ὁ πατὴρ τὸν παῖδα ἐλέλευσε τὸν κύνα οἴκαδε πέμψαι. G 2 LXD ὁ πατὴρ ἐκέλευσε τὸν παῖδα οἴκαδε πέμψσαι τὸν κύνα. G 2 NAD ὁ πατὴρ τὸν παῖδα ἐκέλευσεν οἴκαδε πέμψαι τὸν κύνα. G 2 PET ὁ πατήρ εῖπεν τῶ παιδί τόν κύονα οἲκαδε πέμψασθαι. G 2 RKM ὁ πατὴρ τὸν παῖδα ἐκέλευσε οἴκαδε πέμψαι τὸν κύνα. G 3.. I came to your aid, but you led me into danger. G 3 JAH ἐγὼ μὲν ἐβοήθησά σοι, σὺ δ ἐμοὶ εἰς κίνδυνον ἡγήσω. Or, σὺ δ ἐμὲ εἰς κίνδυνον ἤγαγες. G 3 LXD σοὶ μὲν ἐβοήθησα, ἐμὲ δὲ ἡγήσω εἰς κίνδυνον. G 3 NAD ἐβοήθησά σοι ἀλλ εἰς κίνδυνόν μοι ἡγήσω. G 3 PET ἐλθον συλαβονειν σοί, ἀλλά σύ ἡγησῶ ἐμέ εἰς κίνδύνω. G 3 RKM ἔγω μὲν σοὶ ἐβοήθησα, σύ δὲ ἐμοὶ ἡγήσω εἰς κίνδυνον. G 4.. Call your mother, boy, and ask her to receive us. G 4 JAH κάλεσον τὴν μητέρα, ὦ παῖ, καὶ αἴτησον αὐτὴν ἡμᾶς δέξασθαι. G 4 LXD κάλεσαν τὴν μητέρα, ὦ παῖ, καὶ ᾔτησαν τὴν δέξασθαι ἡμᾶς. G 4 NAD τὴν μητέρα κάλεσον, ὦ παῖ, καὶ αἴτησον ἡμᾶς δέξασθαι. G 4 PET κάλε μέτερ σοῦ, παῖ, και ἢτεσαι αὑτῇ ἡμᾶς δεξασθαι. G 4 RKM τὸν μητέρα κάλεσον, ὦ παῖ, καὶ αἴτησον αυτὴν ἡμᾶς δέξασθαι. G 5.. The young man, after winning, received a crown. G 5 JAH ὁ νεανίας νικήσας στέφανον ἐδέξατο. G 5 LXD ὁ νεανίας νικήσας στέφανον ἐδέξατο. G 5 NAD ὁ νεανίας νικήσας στέφανον ἐδέξατο. G 5 PET ὁ νεανίας νίκησας, ἐδεξάτο τόν στέφανον. G 5 RKM ὁ νεανίας, νικήσας, στέφανον ἐδέξατο. G 6.. Having arrived at the city, we saw many men in the roads. G 6 JAH εἰς τὸ ἄστυ ἀφικόμενοι πολλοὺς ἀνθρώπους εἴδομεν ἐν ταῖς ὁδοῖς. LSJ offers ἀφιξάμενοι as an alternative sigmatic first aorist participle of ἀφικνέομαι. I assume they have the same meaning. G 6 LXD ἀφικόμενοι πρὸς τὸ ἄστυ, πολλοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς εἴδομεν. G 6 NAD ἀφικόμενοι εἰς τὸ ἄστυ, πολοὺς ἀνθρώπους εἴδομεν ἐν ταῖς ὁδοῖς. G 6 PET ἀφικόμενοι εἰς τῆς πόλεως, ἔβλεψαμεν τᾶσ πύλας ἐν τῆ ὁδῶ. G 6 RKM εὶς τὸ ἄστυ ἀφικόμενοι, πολλοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς ὁδοῖς εἴδομεν.

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12β (part 2) of Athenaze (Ἀθήναζε).

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12β (part 2) of Athenaze (Ἀθήναζε). χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12β (part 2) of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://thehebrewcafe.com/greek/ath2010 Anyone can join

Διαβάστε περισσότερα

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11α of Athenaze (Ἀθήναζε).

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11α of Athenaze (Ἀθήναζε). χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11α of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://thehebrewcafe.com/greek/ath2010 Anyone can join this study

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι.

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Greek to GCSE (part 2) 1 Chapter 7 Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Exercise 7.2 1 The words are being learned (studied) by the children. 2 The

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek. Language Workbook 5 th Form. Taylor 2, Ch. 9 onwards. 1 of 41 KES Classics 2011.09.02

5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek. Language Workbook 5 th Form. Taylor 2, Ch. 9 onwards. 1 of 41 KES Classics 2011.09.02 GCSE Greek Name: 5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek Language Workbook 5 th Form Taylor 2, Ch. 9 onwards 1 of 41 KES Classics 2011.09.02 ἀγωγή Pre-Mock Revision & Test Schedule The agoge was the name

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

An Independent Study Guide to Reading Greek

An Independent Study Guide to Reading Greek An Independent Study Guide to Reading Greek SECOND EDITION First published in 1978 and now thoroughly revised, Reading Greek is a best-selling oneyear introductory course in ancient Greek for students

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ I T Euripides Lines 1 57. Iphigeneia enters and eaks the Prologue. She describes her ancestry and how her father Agamemnon intended to sacrifice her to Artemis at Aulis in order

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω,

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 19. The Present Infinitive

Chapter 19. The Present Infinitive Chapter 19 The Present Infinitive 19.1 The Infinitive has the form "to do something", or "to be doing something". It is treated as one of the Moods of the Verb; it shows Voice (Active, Middle, Passive)

Διαβάστε περισσότερα

SUNDAY, JUNE 7, 2015 SUNDAY OF ALL SAINTS

SUNDAY, JUNE 7, 2015 SUNDAY OF ALL SAINTS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ TAXIARCHAE/ARCHANGELS GREEK ORTHODOX CHURCH 25 Bigelow Avenue, Watertown, MA 02472 617.924.8182 Phone 617.924.4124 Fax Rev. Fr. Athanasios Nenes, Parish Priest

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 48. Infinitives

Chapter 48. Infinitives Chapter 48 Infinitives 48.1 The Infinitive has the form "to do something". It is treated as one of the Moods of the Verb; it shows Voice (Active, Middle, Passive) and Tense, but does not take personal

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 26. The Future Tense

Chapter 26. The Future Tense Chapter 26 The Future Tense 26.1 So far we have used verbs in the present tense, with a few examples of past tenses. Now we come to the future tense - and there are no new endings to learn. Regular Greek

Διαβάστε περισσότερα

JUNE 15, 2014 SUNDAY OF ALL SAINTS

JUNE 15, 2014 SUNDAY OF ALL SAINTS Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana JUNE 15, 2014 SUNDAY OF ALL SAINTS Sunday, June 15 ~ 8:45 am Orthros, 10:00 am Divine Liturgy HAPPY FATHER S DAY TO ALL! Parish Council on Duty

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard Vocabulary Chapter 2 ἄγω γράφω διώκω ἔχω θύω κωλύω λύω πέμπω φέρω φεύγω φυλάττω Adverbs: καί οὐ, οὐκ, οὐχ Conjunctions: ἀλλά καί Chapter 3 θεραπεύω παύω πείθω στρατεύω ἀγορά, -ᾶς, ἡ γέφυρα, -ας, ἡ δόξα,

Διαβάστε περισσότερα

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List This vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

Lucian s. The Ass. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Lucian s. The Ass. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s The Ass An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Lucius, or The Ass: An Intermediate Greek Reader Greek text with Running

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

Chapter Twenty-One. Participial Mode. Active Voice Middle Voice Passive Voice Event Aorist Active Stem Aorist Passive Stem

Chapter Twenty-One. Participial Mode. Active Voice Middle Voice Passive Voice Event Aorist Active Stem Aorist Passive Stem Chapter Twenty-One Participial Mode Participles are verbs configured to operate as adjectives, i.e., to function in participial mode. As you have learned, Greek verb morphology uses six stems to systematically

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Day 66: Luke 10:17-24 Verse 17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα [δύο] µετὰ χαρᾶς λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis 44 The 2011 College Greek Exam Report and Analysis Albert Louisiana State University 1 Abstract This article gives an analysis of the results of the third annual CGE as well as a comparison to similar

Διαβάστε περισσότερα

Day 1: General Introduction

Day 1: General Introduction Notes on the Greek New Testament Week 1 Luke 1:1-20 Day 1: General Introduction These notes were first produced for students to whom I taught New Testament Greek. Having worked our way to the end of our

Διαβάστε περισσότερα