ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού"

Transcript

1 ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 15: Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού (Software Reuse) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ [Προσαρμογή από Ian Sommerville, Software Engineering, 8 th Edition] Chapter 18

2 Midterm Exam TODAY, 8:00 pm 9:30 pm Αίθουσα 102, ΧΩ 01 Topics: Software Engineering basics Requirements and Requirements Engineering Specifications and Formal Specifications Modeling Human Resources Ethics Rapid Software Prototyping READ KEY POINTS AND OBJECTIVES OF EACH TOPIC!!! YOU ARE ALLOWED OPEN BOOKS BUT NO NOTES YOU ARE NOT ALLOWED CALCULATORS ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.2

3 Software reuse In most engineering disciplines, systems are designed by composing existing components that have been used in other systems. Software engineering has been more focused on original development but it is now recognised that to achieve better software, more quickly and at lower cost, we need to adopt a design process that is based on systematic software reuse. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.5

4 Reuse-based software engineering Application system reuse The whole of an application system may be reused either by incorporating it without change into other systems (COTS reuse) or by developing application families. Component reuse Components of an application from sub-systems to single objects may be reused. Covered in Chapter 19. Object and function reuse Software components that implement a single well-defined object or function may be reused. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.6

5 Reuse benefits 1 Increased dependability Reduced process risk Effective use of specialists Reused software, that has been tried and tested in working systems, should be m ore dependable than new software. The initial use of the software reveals any design and implementation faults. These are then fixed, thus reducing the number of failures when the software is reused. If software exists, there is less uncertainty in the costs of reusing that software than in the costs of development. This is an important factor for project management as it reduces the margin of error in project cost estimation. This is particularly true when relatively large software components such as sub-systems are reused. Instead of application specialists doing the same work on different projects, these specialists can develop reusable software that encapsulate their knowledge. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.7

6 Reuse benefits 2 Standards compliance Accelerated development Some standards, such as user interface standards, can be implemented as a set of standard reusable components. For example, if menus in a user interfaces are implemented using reusable components, all applications present the same menu formats to users. The use of standard user interfaces improves dependability as users are less likely to make mistakes when presented with a familiar interface. Bringing a system to market as early as possible is o ften more important than overall development costs. Reusing software can speed up system production because both development and validation time should be reduced. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.8

7 Reuse problems 1 Increased maintenance costs Lack of tool support Not-invented-here syndrome If the source code of a reused software system or component is n ot available then maintenance costs may be increased as the reused elements of the system may become increasingly incompatible with system changes. CASE toolsets may not support development with reuse. It may be difficult or impossible to integrate these tools with a component library system. The software process assumed by these tools may not take reuse into account. Some software engineers sometimes prefer to re-write components as they believe that they can improve on the reusable component. This is partly to do with trust and partly to do with the fact that writing original software is s een as more challenging than reusing other peopleõs software. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.9

8 Reuse problems 2 Creating and maintaining a component library Finding, understanding and adapting reusable components Populating a reusable component library and ensuring the software developers can use this library can be expensive. Our current techniques for classifying, cataloguing and retrieving software components are immature. Software components have to be discovered in a library, understood and, sometimes, adapted to work in a n ew environment. Engineers must be reasonably confident of finding a component in the library before they will make routinely include a component search as part of their normal development process. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.10

9 The reuse landscape Although reuse is often simply thought of as the reuse of system components, there are many different approaches to reuse that may be used. Reuse is possible at a range of levels from simple functions to complete application systems. The reuse landscape covers the range of possible reuse techniques. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.11

10 The reuse landscape ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.12

11 Reuse approaches 1 Design patterns Component-based development Application frameworks Legacy system wrapping Service-oriented systems Generic abstractions that occur across applications are represented as design patterns that show abstract and concrete objects and interactions. Systems are developed by integrating components (collections of objects) that conform to component-model standards. This is covered in Chapter 19. Collections of abstract and concrete classes that can be adapted and extended to create ap plication systems. Legacy systems (see Chapter 2) that can be ŌwrappedÕ by defining a set of interfaces and providing access to these legacy systems through these interfaces. Systems are developed by linking shared services that may be externally provided. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.13

12 Reuse approaches 2 Application product lines COTS integration Configurable vertical applications Program libraries Program generators Aspect-oriented software development An application type is generalised around a common architecture so that it can be adapted in different ways for different customers. Systems are developed by integrating existing application systems. A generic system is designed so that it can be configured to the needs of specific system customers. Class and function libraries implementing commonly-used abstractions are available for reuse. A generator system embeds knowledge of a particular types of application and can generate systems or system fragments in that domain. Shared components are woven into an application at different places when the program is compiled. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.14

13 Reuse planning factors The development schedule for the software. The expected software lifetime. The background, skills and experience of the development team. The criticality of the software and its non-functional requirements. The application domain. The execution platform for the software. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.15

14 Concept reuse When you reuse program or design components, you have to follow the design decisions made by the original developer of the component. This may limit the opportunities for reuse. However, a more abstract form of reuse is concept reuse when a particular approach is described in an implementation independent way and an implementation is then developed. The two main approaches to concept reuse are: Design patterns; Generative programming. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.16

15 Design patterns A design pattern is a way of reusing abstract knowledge about a problem and its solution. A pattern is a description of the problem and the essence of its solution. It should be sufficiently abstract to be reused in different settings. Patterns often rely on object characteristics such as inheritance and polymorphism. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.17

16 Pattern elements Name A meaningful pattern identifier. Problem description. Solution description. Not a concrete design but a template for a design solution that can be instantiated in different ways. Consequences The results and trade-offs of applying the pattern. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.18

17 Multiple displays ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.19

18 The Observer pattern Name Observer. Description Separates the display of object state from the object itself. Problem description Used when multiple displays of state are needed. Solution description See slide with UML description. Consequences Optimisations to enhance display performance are impractical. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.20

19 The Observer pattern ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.21

20 Generator-based reuse Program generators involve the reuse of standard patterns and algorithms. These are embedded in the generator and parameterised by user commands. A program is then automatically generated. Generator-based reuse is possible when domain abstractions and their mapping to executable code can be identified. A domain specific language is used to compose and control these abstractions. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.22

21 Types of program generator Types of program generator Application generators for business data processing; Parser and lexical analyser generators for language processing; Code generators in CASE tools. Generator-based reuse is very cost-effective but its applicability is limited to a relatively small number of application domains. It is easier for end-users to develop programs using generators compared to other component-based approaches to reuse. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.23

22 Reuse through program generation ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.24

23 Aspect-oriented development Aspect-oriented development addresses a major software engineering problem - the separation of concerns. Concerns are often not simply associated with application functionality but are cross-cutting - e.g. all components may monitor their own operation, all components may have to maintain security, etc. Cross-cutting concerns are implemented as aspects and are dynamically woven into a program. The concern code is reuse and the new system is generated by the aspect weaver. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.25

24 Aspect-oriented development ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.26

25 Application frameworks Frameworks are a sub-system design made up of a collection of abstract and concrete classes and the interfaces between them. The sub-system is implemented by adding components to fill in parts of the design and by instantiating the abstract classes in the framework. Frameworks are moderately large entities that can be reused. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.27

26 Framework classes System infrastructure frameworks Support the development of system infrastructures such as communications, user interfaces and compilers. Middleware integration frameworks Standards and classes that support component communication and information exchange. Enterprise application frameworks Support the development of specific types of application such as telecommunications or financial systems. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.28

27 Extending frameworks Frameworks are generic and are extended to create a more specific application or sub-system. Extending the framework involves Adding concrete classes that inherit operations from abstract classes in the framework; Adding methods that are called in response to events that are recognised by the framework. Problem with frameworks is their complexity which means that it takes a long time to use them effectively. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.29

28 Model-view controller System infrastructure framework for GUI design. Allows for multiple presentations of an object and separate interactions with these presentations. MVC framework involves the instantiation of a number of patterns (as discussed earlier under concept reuse). ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.30

29 Model-view-controller ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.31

30 Application system reuse Involves the reuse of entire application systems either by configuring a system for an environment or by integrating two or more systems to create a new application. Two approaches covered here: COTS product integration; Product line development. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.32

31 COTS product reuse COTS - Commercial Off-The-Shelf systems. COTS systems are usually complete application systems that offer an API (Application Programming Interface). Building large systems by integrating COTS systems is now a viable development strategy for some types of system such as E-commerce systems. The key benefit is faster application development and, usually, lower development costs. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.33

32 COTS design choices Which COTS products offer the most appropriate functionality? There may be several similar products that may be used. How will data be exchanged? Individual products use their own data structures and formats. What features of the product will actually be used? Most products have more functionality than is needed. You should try to deny access to unused functionality. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.34

33 E-procurement system ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.35

34 COTS products reused On the client, standard and web browsing programs are used. On the server, an e-commerce platform has to be integrated with an existing ordering system. This involves writing an adaptor so that they can exchange data. An system is also integrated to generate for clients. This also requires an adaptor to receive data from the ordering and invoicing system. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.36

35 COTS system integration problems Lack of control over functionality and performance COTS systems may be less effective than they appear Problems with COTS system inter-operability Different COTS systems may make different assumptions that means integration is difficult No control over system evolution COTS vendors not system users control evolution Support from COTS vendors COTS vendors may not offer support over the lifetime of the product ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.37

36 Software product lines Software product lines or application families are applications with generic functionality that can be adapted and configured for use in a specific context. Adaptation may involve: Component and system configuration; Adding new components to the system; Selecting from a library of existing components; Modifying components to meet new requirements. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.38

37 COTS product specialisation Platform specialisation Different versions of the application are developed for different platforms. Environment specialisation Different versions of the application are created to handle different operating environments e.g. different types of communication equipment. Functional specialisation Different versions of the application are created for customers with different requirements. Process specialisation Different versions of the application are created to support different business processes. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.39

38 COTS configuration Deployment time configuration A generic system is configured by embedding knowledge of the customer s requirements and business processes. The software itself is not changed. Design time configuration A common generic code is adapted and changed according to the requirements of particular customers. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.40

39 ERP system organisation ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.41

40 ERP systems An Enterprise Resource Planning (ERP) system is a generic system that supports common business processes such as ordering and invoicing, manufacturing, etc. These are very widely used in large companies - they represent probably the most common form of software reuse. The generic core is adapted by including modules and by incorporating knowledge of business processes and rules. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.42

41 Design time configuration Software product lines that are configured at design time are instantiations of generic application architectures as discussed in Chapter 13. Generic products usually emerge after experience with specific products. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.43

42 Product line architectures Architectures must be structured in such a way to separate different sub-systems and to allow them to be modified. The architecture should also separate entities and their descriptions and the higher levels in the system access entities through descriptions rather than directly. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.44

43 A resource management system ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.45

44 Vehicle despatching A specialised resource management system where the aim is to allocate resources (vehicles) to handle incidents. Adaptations include: At the UI level, there are components for operator display and communications; At the I/O management level, there are components that handle authentication, reporting and route planning; At the resource management level, there are components for vehicle location and despatch, managing vehicle status and incident logging; The database includes equipment, vehicle and map databases. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.46

45 A despatching system ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.47

46 Product instance development ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.48

47 Product instance development Elicit stakeholder requirements Use existing family member as a prototype Choose closest-fit family member Find the family member that best meets the requirements Re-negotiate requirements Adapt requirements as necessary to capabilities of the software Adapt existing system Develop new modules and make changes for family member Deliver new family member Document key features for further member development ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.49

48 Key points Advantages of reuse are lower costs, faster software development and lower risks. Design patterns are high-level abstractions that document successful design solutions. Program generators are also concerned with software reuse - the reusable concepts are embedded in a generator system. Application frameworks are collections of concrete and abstract objects that are designed for reuse through specialisation. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.50

49 Key points COTS product reuse is concerned with the reuse of large, offthe-shelf systems. Problems with COTS reuse include lack of control over functionality, performance, and evolution and problems with inter-operation. ERP systems are created by configuring a generic system with information about a customer s business. Software product lines are related applications developed around a common core of shared functionality. ΗΜΥ Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.51

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 14: Ταχεία Ανάπτυξη Λογισμικού (Rapid Software Prototyping) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 20: οκιμασία Ελέγχου Λογισμικού (Testing) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville, Software Engineering,

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 Microsoft & Cisco Courses MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 (σελ. 2-4) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (σελ. 5-7) MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2010/2013

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2008

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2008 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2008 Η Τελική Έκθεση, υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, μέχρι και δύο μήνες μετά τη συμπλήρωση της διάρκειας του χρόνου υλοποίησης του Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

HP Ελλάς : Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Κατάλογος Προγραμματισμένων Ανοικτών Σεμιναρίων : Ιούλιος - εκέμβριος 2015

HP Ελλάς : Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Κατάλογος Προγραμματισμένων Ανοικτών Σεμιναρίων : Ιούλιος - εκέμβριος 2015 400 HP SERVER (http://h10076.www1.hp.com/education/curr-proliant.htm) HE643s Introduction to HP ProLiant servers : This course provides essential ProLiant Gen8 training to System Administrators responsible

Διαβάστε περισσότερα

Glossary of Terms and Definitions Greek

Glossary of Terms and Definitions Greek Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

What's inside? Click here for other languages and formats

What's inside? Click here for other languages and formats Contents powered by... contents roadmap references authors What's inside? Click here for other languages and formats Introduction Key forces at play Model A phased process for innovation Stimulation Awakening

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Championed by Google and owned by Open

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

FARE - FACILITATING REFLECTIONS ON EQUITY IN LLL STRATEGY

FARE - FACILITATING REFLECTIONS ON EQUITY IN LLL STRATEGY Lifelong Learning Programme Transversal programme: Key Activity 1 Support for European cooperation in Education and Training (ECET-Part B) FARE - FACILITATING REFLECTIONS ON EQUITY IN LLL STRATEGY PROJECT

Διαβάστε περισσότερα

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Successful Help for Inclusion by Valorised Actions for Adults in the field of environment SHIVAA 502901-LLP-1-2009-1-FR-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Co-financed by Greece and the European Union 2 Table of Contents Acronyms and Abbreviations... 5 Executive

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Τα Νέα 56 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Αρ. 56 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Μιχάλης Μακρουλάκης «ΑΜΟΡΓΟΣ» Από την έκθεση του Ιδρύματος Β. και Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3

Διαβάστε περισσότερα

Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership

Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership Institution: European University Cyprus, Department of Education 6 Diogenes

Διαβάστε περισσότερα