ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ *"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * Βαλτοπούλου Ελένη 1,*, Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 2, Κασσιός Κώστας 3 1 MSc Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελευθερίας 7, Νέα Φιλοθέη Αμαρουσίου 15123, Τηλ.: , , 2 Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773, Τηλ , 3 Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773, Τηλ , Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τη συμβολή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, μελετώντας ειδικά τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου σε δημόσια δασική έκταση. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η δυνατότητα που παρέχει το μεθοδολογικό αυτό εργαλείο σχετικά με την χωρική επεξεργασία των αρχικών δεδομένων, την οπτική επισκόπηση των αποτελεσμάτων και τη συμβολή του ως προς τη διαδικασία λήψης απόφασης για την υλοποίηση ενός έργου. Οι εφαρμογές του επιτρέπουν τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, χαρτών κλίσεων, προσανατολισμού και ορατότητας, την εισαγωγή κριτηρίων-κανόνων που προέρχονται από τη δασική νομοθεσία, το χωροταξικό σχεδιασμό και τις προδιαγραφές εγκατάστασης μιας φωτοβολταϊκής μονάδας ώστε να εντοπισθούν και να επιλεγούν οι κατάλληλα επιτρεπόμενες εκτάσεις με τις λιγότερες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και παράλληλα τη μέγιστη απόδοση του συστήματος. Λέξεις κλειδιά: χωροθέτηση, φωτοβολταϊκά συστήματα, Πεντελικό Όρος, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, κριτήρια Study of planning a 100KW solar park in Mount Penteli using Geographic Information System Valtopoulou Eleni 1,*, Papakonstantinou Dimitris 2, Cassios Costas 3 1 MSc Geoinformatics NTUA, Surveyor Engineer, Aristotle University of Thessaloniki, Eleutherias 7, Nea Filothei Amarousiou 15123, Tel.: , , 2 Dr. Engineer NTUA, Laboratory Teaching Staff School of Rural and Surveying Engineering NTUA, National Technical University of Athens, School of Rural and Surveying Engineering, Heroon Polytechniou 9, Zografou Campus , Tel , 3 Emeritus Professor NTUA, National Technical University of Athens, School of Rural and Surveying Engineering, Heroon Polytechniou 9, Zografou Campus , Tel , *Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί προϊόν Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Γεωπληροφορική» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 2012, με τίτλο «Μελέτη χωροθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου 100 KW στο Πεντελικό Όρος με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» 1

2 Abstract The aim of the paper is to develop a methodology for the implementation of Renewable Energy projects using Geographic Information System technology, specifically studying the possibility of creating a plant construction of solar park, in public forest land. The paper presents the potential, provided from that methodological tool (GIS), for data processing, visualization of the results and the decision making process for the implementation of the project. The applications allow the generation of a digital model, slope maps, orientation and visibility, the input of rules - restrictions as stated in the forest law, spatial planning and the installation of a solar unit in order to identify and select the appropriate areas with less environmental, economic and social impacts, while achieving the maximum system performance. Such a site selection approach with the use of GIS for the Renewal Energy projects become valuable tools for the Environmental Impact Assessment (EIA) studies and its procedures to be accepted by the public at large. Key words: study of planning, Photovoltaic Park, Mount Penteli, Geographic Information Systems, criteria 1. Εισαγωγή Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και της προώθησης της πράσινης ενέργειας η εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί την κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/28/ΕΚ μέσω του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και του Νόμου 3851/2010 (ΥΠΕΚΑ, 2009). Η ηλιακή ενέργεια, ως μορφή των ήπιων πηγών ενέργειας που διατίθενται σε αφθονία στη φύση, δύναται να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, η αξιοποίησή της συμβάλλει στην οικονομική ενίσχυση του κράτους μέσω της φορολογίας από επενδύσεις μεγάλου χρόνου ζωής των τεχνολογιών της ηλιακής ενέργειας καθώς και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εφαρμογή της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας αποτελεί η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων, μέσω της μετατροπής της σε ηλεκτρική για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών. Η χωροθέτηση τους διέπεται από ένα ρυθμιστικό σχέδιο νόμων όπου ορίζονται περιοχές αποκλεισμού και προτεραιότητας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Ασημακόπουλος, 2007). Η περιοχή μελέτης επιλέχθηκε με βάση το γεγονός ότι η έκταση αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερο και ευαίσθητο οικοσύστημα καθώς δέχεται περιμετρικά οικιστικές πιέσεις, οι οποίες αποτελούν συχνά την αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών. Η δασική νομοθεσία έχοντας ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος έχει απαγορεύσει τη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών σταθμών σε κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις. Παρόλα αυτά, σε εκκρεμότητα παραμένει το νομικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των υπόλοιπων εκτάσεων, γεγονός που αφήνει περιθώρια εκμετάλλευσής τους. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ως πρωτογενή προήλθαν από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων της Ελλάδας (ΟΚΧΕ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), την Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ) και το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθήνα. Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργάστηκαν σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ως μέσο απεικόνισης χαρτών για την προσέγγιση και αναγνώριση της περιοχής μελέτης. Έτσι, προέκυψε η αναπαράσταση γεωγραφικών, μορφολογικών, γεωλογικών, υδρολογικών δεδομένων καθώς και δεδομένων χρήσεων γης. Η υλοποίηση των παραπάνω πραγματοποιήθηκε βάσει της δυνατότητας που παρέχουν τα ΓΣΠ στην απομόνωση και ξεχωριστή επεξεργασία των δεδομένων αλλά και στην ενοποίηση αυτών που προέρχονται από διαφορετική πηγή πληροφορίας ανηγμένα σε ένα κοινό σύστημα αναφοράς (Κουτσόπουλος, 2005). Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν στην απεικόνιση των κριτηρίων που ορίστηκαν για την υλοποίηση της χωροθέτησης του φωτοβολταϊκού πάρκου και στην τελική επιλογή της περιοχής εγκατάστασης. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα ΓΣΠ σχετικά με τη γρήγορη και επαναλαμβανόμενη εξαγωγή αποτελεσμάτων, τη δυνατότητα ενημέρωσης της βάσης δεδομένων για την πραγματοποίηση αλλαγών και δοκιμή νέων κριτηρίων 2

3 καθώς και η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων συνέβαλλε στην απλοποίηση και παράλληλα στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας (Κουτσόπουλος, 2005). Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδομένα και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο παρόν άρθρο καθώς και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από την ενασχόληση με το εν λόγω θέμα. Επισημαίνεται, ότι το παρόν άρθρο επιχειρεί να αναπτύξει μία μεθοδολογία η οποία θα ακολουθείται για τη χωροθέτηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 2. Δεδομένα Η δημιουργία του ψηφιακού υποβάθρου της περιοχής μελέτης (Εικόνα 1) πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής συλλογής των δασικών χαρτών Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα, που δημιουργήθηκαν από την εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε. και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Οι λήψεις των δορυφορικών εικόνων πραγματοποιήθηκαν το έτος 2007 και 2008, η κλίμακα σύνταξης είναι 1:5000 και περιμετρικά του χάρτη αναγράφονται οι συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Για την υπόλοιπη περιοχή χρησιμοποιήθηκαν οι ορθοφωτοχάρτες του Απριλίου που παρέχονται από τα ελεύθερα δεδομένα του ΟΚΧΕ. Οι ορθοφωτοχάρτες προέρχονται από αεροφωτογραφίες του 2010, το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται είναι το ΕΓΣΑ 87 και η κλίμακα διανομής 1:500. Οι ορθοφωτοχάρτες εισήχθησαν στο λογισμικό ArcGIS όπου και πραγματοποιήθηκε η γεωαναφορά τους. Κατά παρόμοιο τρόπο, εισήχθησαν όλοι οι ορθοφωτοχάρτες που συνθέτουν την περιοχή μελέτης. Τα όρια του Πεντελικού Όρους προήλθαν από τα δημόσια ανοιχτά δεδομένα (geodata.gov.gr). Εικόνα 1: Υπόβαθρο - θέση περιοχής μελέτης 3. Μεθοδολογία Αρχικά, επιλέχθηκαν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού βάσει πραγματικών δεδομένων και προδιαγραφών. Η επιλογή της ισχύς, 100 KW, πραγματοποιήθηκε λόγω διευκολύνσεων που προκύπτουν από την αδειοδοτική διαδικασία, η επιλογή της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών πλαισίων πραγματοποιήθηκε βάσει παραμέτρων που αφορούν στην μέγιστη ισχύ που μπορούν να παράξουν, την απόδοση και το κόστος τους. Από τα παραπάνω σε συνδυασμό με τους ειδικούς όρους και τις διαδικασίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που περιγράφονται από την Υπουργική Απόφαση 40158/2010, υπολογίσθηκε ο 3

4 αριθμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων και η διάταξή τους, ώστε να προκύψει το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν για δύο περιπτώσεις μελέτης: του οριζόντιου επιπέδου με γωνία κλίσης πλαισίων 30 έδαφος με κλίση έως 10 και γωνία κλίσης πλαισίων 20. Το εμβαδόν αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο κριτήριο χωροθέτησης. Η χωροθέτηση του φωτοβολταϊκού σταθμού πραγματοποιήθηκε επίσης βάσει κάποιων ποιοτικών παραμέτρων και αφορούν σε περιορισμούς της δασικής νομοθεσίας, στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της υποψήφιας περιοχής ώστε το φωτοβολταϊκό σύστημα να έχει την υψηλότερη απόδοση, σε χωροταξικούς περιορισμούς που έχουν θεσπισθεί από το ΥΠΕΚΑ καθώς και σε περιορισμούς που περιλαμβάνει η νομοθεσία για την προστασία ευαίσθητων περιοχών. Πίνακας 1: Καθορισμός Ζωνών χωροθέτησης και αποκλεισμού Κριτήρια Ζώνες χωροθέτησης Ζώνες αποκλεισμού 1. Εμβαδόν φωτοβολταϊκού πάρκου (βάσει τεχνολογικών χαρακτηριστικών) 2. Νομοθετικά κριτήρια (δασικοί χάρτες) κωδικός ΔΑ, ΑΑ, ΠΑ κωδικός ΔΔ,ΑΔ,ΠΔ,ΑΛ,ΑΝ 3. Γεωμορφολογικά κριτήρια κλίση εδάφους έως 10 άνω των 10 προσανατολισμός εδάφους νότιος, νοτιοδυτικός, άλλοι προσανατολισμοί νοτιοανατολικός εδάφους 4. Χωροταξικά κριτήρια κύριο οδικό δίκτυο 500 μ. δευτερεύοντες οδικοί άξονες 200 μ. ύπαρξη οδικού δικτύου 1000 μ. οικισμοί άνω των 2000 κατοίκων 500 μ. οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων 250 μ. 5. Ευαίσθητες περιοχές Δημόσιο δάσος Ραπεντώσας 6. Χρήσεις γης Π.Δ. 755/1988 Ζώνη Α Ζώνη Β Corine 2000 κωδικός 323 κωδικός 324, 243, Νομοθετικά κριτήρια Οι δασικοί χάρτες της εταιρείας Κτηματολόγιο Α.Ε. χωρίζουν το Πεντελικό Όρος σε ζώνες που περιλαμβάνουν πληροφορίες για το ποιες εκτάσεις ήταν δασικές και διατηρούν το χαρακτήρα τους, ποιες έχουν αποχαρακτηρισθεί και ποιες εκτάσεις έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες. Σύμφωνα με τον παραπάνω διαχωρισμό και βάσει της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας προκύπτει ότι οι περιοχές όπου επιτρέπεται η χωροθέτηση φωτοβολταϊκού πάρκου είναι αυτές με τον κωδικό ΔΑ δηλαδή, εκτάσεις που ήταν δάση και πλέον έχουν άλλη χρήση, ΑΑ δηλαδή δεν ήταν ποτέ δασικές εκτάσεις και ΠΑ που είναι τελεσίδικα χαρακτηρισμένες ως μη δασικές εκτάσεις. Έτσι, πραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση των παραπάνω περιοχών (Εικόνα 2), όπου και προστέθηκαν τα υπόλοιπα κριτήρια. 4

5 Εικόνα 2: Επιτρεπόμενες εκτάσεις χωροθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου βάσει δασικής νομοθεσίας 3.2 Γεωμορφολογικά κριτήρια Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που εισάγονται ως κριτήρια χωροθέτησης είναι η κλίση του εδάφους, που επιλέγεται ως ανώτερη 10 και ο προσανατολισμός, που επιλέγεται ως νότιος, νοτιοδυτικός και νοτιοανατολικός. Αρχικά, δημιουργήθηκε το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM), με τη μέθοδο του Triangulated Irregular Network (TIN), η οποία βασίζεται στην δημιουργία ενός δικτύου τριγώνων μέσω ενός συνόλου κόμβων σύμφωνα με την μέθοδο Delaunay. Η επιλογή των κόμβων δεν είναι τυχαία καθώς χρησιμοποιούνται αυτοί που βρίσκονται σε σημεία αλλαγής της μορφής του ανάγλυφου, όπως είναι το υδρογραφικό δίκτυο ή η κορυφογραμμή. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν ως πρωτογενή δεδομένα τα υψομετρικά σημεία, οι ισοϋψείς καμπύλες με ισοδιάσταση 100μ., το υδρογραφικό δίκτυο και το περίγραμμα του Πεντελικού Όρους (Εικόνα 3). Εικόνα 3: Χάρτης κατάλληλων κλίσεων και προσανατολισμού εδάφους για τη χωροθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού στο Πεντελικό Όρος 5

6 3.3 Χωροταξικοί περιορισμοί Οι χωροταξικοί περιορισμοί που τέθηκαν αφορούν στη δημιουργία ζώνης αποκλεισμού για τους οικισμούς περιμετρικά και εντός του Πεντελικού Όρους για την αποφυγή οχλήσεων καθώς και στο οδικό δίκτυο για την αποφυγή πρόκλησης ενοχλήσεων στους διερχόμενους οδηγούς από αντανακλάσεις των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Συγκεκριμένα, για το οδικό δίκτυο, επιλέχθηκε μια κατά πλάτος ζώνη αποκλεισμού 500μ. για το κύριο οδικούς άξονες ενώ για τους δευτερεύοντες άξονες ζώνη 200μ. Παράλληλα, για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο φωτοβολταϊκό πάρκο από το υπάρχον οδικό δίκτυο ώστε να μη χρειασθεί η διάνοιξη νέων δρόμων, το οποίο συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση, επιλέχθηκε ζώνη ύπαρξης δρόμου 1000 μ. (Εικόνα 4). Εικόνα 4: Ζώνες αποκλεισμού χωροθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου βάσει οδικού δικτύου Αντίστοιχα, σχετικά με τους οικισμούς η νομοθεσία περί χωροθέτησης έργων ΑΠΕ προτείνει τη δημιουργία ζώνης αποκλεισμού 500μ. για οικισμούς μεγαλύτερους των 2000 κατοίκων ενώ για οικισμούς με μικρότερο πληθυσμό η ζώνη περιορίζεται στα 250μ. (Εικόνα 5). Εικόνα 5: Οικιστικές ζώνες αποκλεισμού χωροθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου 3.4 Ευαίσθητες περιοχές 6

7 Εντός του Πεντελικού Όρους βρίσκεται το δημόσιο δάσος της Ραπεντώσας, που ανήκει στις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και προστατεύεται με το ΦΕΚ 689/Β/ σχετικά με την ίδρυση μόνιμου καταφυγίου θηραμάτων. Έτσι, αποτελεί ακόμη μία περιοχή αποκλεισμού χωροθέτησης. 4. Ανάλυση Οι εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης του φωτοβολταϊκού πάρκου προέκυψαν από τη σύνθεση των κριτηρίων που τέθηκαν παραπάνω. Οι ζώνες αποκλεισμού των οικισμών και του οδικού δικτύου καθώς και η περιοχή που καταλαμβάνει το δημόσιο δάσος της Ραπεντώσας ενοποιήθηκαν ενώ παράλληλα απομονώθηκαν οι επιτρεπόμενες περιοχές βάσει της δασικής νομοθεσίας. Ακόλουθα, συνυπολογίζοντας τα μορφολογικά κριτήρια του εδάφους, επιλέχθησαν από τις εναπομείνασες επιτρεπόμενες περιοχές αυτές με μηδενική κλίση, δηλαδή το οριζόντιο επίπεδο και αυτές με κλίση έως 10 και νότιο, νοτιοανατολικό ή νοτιοδυτικό προσανατολισμό εδάφους και εξήχθησαν σε καινούρια θεματικά επίπεδα. Τέλος, από τις παραπάνω επιλέχθησαν οι εκτάσεις που διαθέτουν το κατάλληλο εμβαδό για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού. Οι διαθέσιμες εκτάσεις χωροθέτησης του φωτοβολταϊκού σταθμού, όπως προέκυψαν προηγουμένως, αξιολογήθηκαν με την εισαγωγή επιπλέον κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά αφορούν στον προσδιορισμό των χρήσεων γης σύμφωνα με το Π.Δ 755/1988, που προστατεύει το Πεντελικό Όρος, και των χρήσεων γης του CORINE 2000 με σκοπό την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με βάση τα παραπάνω δημιουργήθηκε ένας πίνακας βαθμολόγησης των επιπλέον κριτηρίων ώστε να απορριφθούν κάποιες εκτάσεις (Πίνακας 1). Οι εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης γης σύμφωνα με το Π.Δ 755/1988 εμπίπτουν σε δύο ζώνες, την Ζώνη Α και τη Β. Η Ζώνη Α αφορά σε χρήση αναψυχής, αθλητισμού και γεωργικής χρήσης και η Ζώνη Β αποκλειστικά σε γεωργική χρήση. Συμπερασματικά, η Ζώνη Α κρίνεται καταλληλότερη από τη Ζώνη Β για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου. Οι διαθέσιμες περιοχές χωροθέτησης αποτελούνται από τέσσερις κατηγορίες χρήσεων γης του CORINE 2000, τη σκληροφυλλική βλάστηση (κωδικός CORINE 323), τις μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις (κωδικός CORINE 324), τη γεωργική γη και τμήματα φυσικής βλάστησης (κωδικός CORINE 243) και τις σύνθετες καλλιέργειες (κωδικός CORINE 242). Η πρώτη κατηγορία κρίνεται η πιο κατάλληλη για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου καθώς καταλαμβάνει μεγάλη έκταση στον ελλαδικό χώρο και δεν απειλείται με εξαφάνιση. Πίνακας 2: Βαθμολόγηση χαρακτηριστικών των διαθέσιμων περιοχών Επιπλέον, οι προδιαγραφές εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού απαιτούν την ύπαρξη σε κοντινή απόσταση, περίπου 150μ., δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΗ. Παρόλα αυτά, δεν κατέστη δυνατή η συλλογή δεδομένων που αφορούν στο δίκτυο ενεργειακών γραμμών από τις Διευθύνσεις Περιοχής της ΔΕΗ, Φιλοθέης-Κηφισιάς και Μεσογείων, στις οποίες υπάγεται το Πεντελικό Όρος. Έτσι, αποφασίστηκε η επιλογή θέσης να πραγματοποιηθεί κοντά σε οικισμούς, γεγονός που προϋποθέτει την ύπαρξη υποσταθμού μέσης τάσης και δικτύου χαμηλής τάσης για την ηλεκτροδότηση των κατοικιών. Τα αποτελέσματα του συνόλου των κριτηρίων εξάγουν εννέα περιοχές με τα ίδια χαρακτηριστικά εδάφους και χρήσεων γης, που διαφέρουν μόνο ως προς την έκταση που καταλαμβάνουν. Εισάγοντας το υπόβαθρο των ορθοφωτοχαρτών, διαπιστώνεται ότι κάποιες από τις τελικές θέσεις επιλογής βρίσκονται εντός ή εφάπτονται σε γεωργική γη με αποτέλεσμα να απορριφθούν από τη διαδικασία της χωροθέτησης (Εικόνα 6). 7

8 Εικόνα 6: Τελικές θέσεις και γεωργική γη 5. Συμπεράσματα Η προσέγγιση της μελέτης για την δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου 100 KW στην περιοχή του Πεντελικού Όρους έγινε κυρίως νομοθετικά και περιβαλλοντικά για προσδιορισμό της θέσης εγκατάστασής του. Από νομοθετικής σκοπιάς, πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά μια συνένωση του θεσμικού πλαισίου των ΑΠΕ και της δασικής νομοθεσίας. Η συνένωση αυτή περιείχε εγγενώς αντίρροπες κατευθύνσεις για τη θέση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου ενώ παράλληλα η εισαγωγή κριτηρίων σχετικά με τις προδιαγραφές των φωτοβολταϊκών συστημάτων για τη βέλτιστη απόδοσή τους είχε ως αποτέλεσμα την εξαγωγή περιορισμένων διαθέσιμων εκτάσεων προς χωροθέτηση. Συγκεκριμένα, η συνολική έκταση των επιτρεπόμενων προς χωροθέτηση περιοχών αποτελεί το 1,31% της συνολικής έκτασης του Πεντελικού Όρους και η διαθέσιμη έκταση μετά την εισαγωγή των αρχικών κριτηρίων το 0,03% της έκτασης του Πεντελικού Όρους ή το 2,37% της έκτασης των επιτρεπόμενων περιοχών. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά για την μισή έκταση του Πεντελικού Όρους, για τις εκτάσεις δηλαδή όπου έχει υλοποιηθεί και δημοσιοποιηθεί πρόσφατα το δασικό κτηματολόγιο. Η έλλειψη κτηματολογίου δασικού και μη, η έλλειψη στοιχείων από τις Διευθύνσεις Περιοχών της ΔΕΗ τα οποία δύνανται να προσφέρουν αξιοποιήσιμη πληροφορία προς τρίτους καθώς και η έλλειψη συμβατότητας των δεδομένων λόγω διαφορετικής βάσης ή συστήματος αναφοράς συνθέτουν την ελληνική πραγματικότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Η αντιμετώπιση ορισμένων από τα παραπάνω προβλήματα πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή των ΓΣΠ, τα οποία αποδείχθηκαν ένα εύχρηστο μεθοδολογικό εργαλείο στην επεξεργασία των δεδομένων, χρήσιμο χαρτογραφικό εργαλείο για την αναπαράσταση των αποτελεσμάτων και αποτελεσματικός οδηγός στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 6. Βιβλιογραφία Ασημακόπουλος Γ., 2007, Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν. 2742/1999) A ΦΑΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. Βαλτοπούλου Ε., 2012, Μελέτη χωροθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου 100 KW στο Πεντελικό Όρος με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γεωπληροφορική, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα. Κουτσόπουλος Κ., 2005, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Ανάλυση Χώρου, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, 2011, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής 2021, Αθήνα. 8

9 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, 2011, Τεχνικό Εγχειρίδιο για τη μελέτη και την υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας, 2009, 5η Εθνική Έκθεση για το επίπεδο διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας το έτος 2010, Αθήνα. 9

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Βάκκα Ε. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α1 ΕΑ1.2. Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα