ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4-44/2002 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4-44/2002 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4-44/2002 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Φ. 400/30/ Αθήνα,11 Iουν 2002 ΘΕΜΑ: Προσωπικό - ιοικητικά (Προσωπικό Αεροπορίας Στρατού) ΣΧΕΤ: α Β 154/62, Οργανισµός της ΣΜΥ β Β 312/68, Οργανισµός της ΣΣΕ γ. Ν 445/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ. Ν. 324/76, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε. Π 426/84, όπως τροποποιήθηκε µε το Π 127/85 και το Π 25/99 στ. ΕΠΦ /15/567763/Σ.229/15 Μαι 84/ΓΕΣ/ ΑΣ/3οΓρ ζ. ΟΕ/ΓΕΣ/90 η. Πα /94/ΓΕΣ/ ΑΣ/1ο Γρ. θ. Φ.330/135/436203/Σ.768/01 εκ 94/ΓΕΣ/ ΑΣ/3οΓρ ι. Φ.330/54/531495/Σ.381/9 Ιουν 95/ΓΕΣ/ ΑΣ/3οΓρ ια. Ν. 2439/96 ιβ. Φ.637/388/599705/Σ.2223/27 Οκτ 97/ΓΕΣ / ΤΧ ιγ. Π 107/98 ιδ. Φ.330/166/507942/Σ.924/9 Νοε 98/ΓΕΣ/ ΑΣ/3οΓρ ιε. ΕΠ Πα 4-19/99/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/3 ιστ. ΑΠ Πα 0-11/99/ΓΕΣ/ ΟΡ/1β ιζ. ΑΠΦ.004.2/81/52361/Σ.107/26 Μαϊ 99/ΓΕΣ/ ΟΡ/1οΓρ(Οργ. γή) ιη. ΕΠ Φ.000/6/531678/Σ.572/2 Αυγ 99/ΓΕΣ/ ΑΣ/1οΓρ ιθ. ΕΠ Πα. 4-25/2000/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/1 κ. Φ /16/323130/Σ.11/7 Απρ 2000/ΓΕΣ/Aπόφαση ΑΣΣ κα. Φ.930/ΑΠ /Σ.16/2 Φεβ 2001/ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/Κλ Α1/Τµ2 κβ. Φ.400/9/113006/Σ.351/5 Απρ 2001/ΓΕΣ/ ΑΣ/3οΓρ κγ. Ν.2913/2001 ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 4-44/2002 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 1. Η Αεροπορία Στρατού (ΑΣ), από τη φύση της αποστολής της και τις επιχειρησιακές δυνατότητες των αεροπορικών µέσων που διαθέτει, θα κληθεί να εµπλακεί άµεσα και αποφασιστικά στον αγώνα, για την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων. 2. Επιπλέον η νέα δοµή δυνάµεων, η δηµιουργία του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού, και η είσοδος επιθετικών και µεταφορικών Ε/Π νέας γενιάς καθιστούν την ΑΣ έναν από τους κυριότερους πολλαπλασιαστές δυνάµεως του ΣΞ. 1. Η πλήρης εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της ΑΣ, είναι προφανές ότι δύναται να επιτευχθεί µε τη σωστή αξιοποίηση του προσωπικού, το οποίο µε οποιονδήποτε τρόπο εµπλέκεται σ αυτή, γιατί η δηµιουργία του απαιτεί πολύ χρόνο, υψηλές δαπάνες και άριστη επαγγελµατική κατάρτιση.

2 ΣΚΟΠΟΣ 4. Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθµιση των λεπτοµερειών και τυποποίηση, του τρόπου εφαρµογής των διατάξεων των (ιγ) και (κγ) σχετικών για το νεοεισερχόµενο ιπτάµενο προσωπικό και προσωπικό εδάφους της ΑΣ, το ιπτάµενο προσωπικό του Τεχνικού Σώµατος, επιλογής ΕΑ για το Όπλο της ΑΣ, σύµφωνα µε το (δ) όµοιο, καθώς και θεµάτων του λοιπού προσωπικού εδάφους των Μονάδων της ΑΣ (ΜΑΣ) των Λοιπών Όπλων Σωµάτων (ΛΟ-Σ) για την κάλυψη των αναγκών των ΜΑΣ στην ειρήνη και στον πόλεµο, µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση και αξιοποίηση των εµπειριών και ικανοτήτων του και η καλύτερη συντήρηση και χρησιµοποίηση των αεροπορικών µέσων προς επαύξηση τελικά της επιχειρησιακής ετοιµότητας και µαχητικής ισχύος των ΜΑΣ. ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5. Χειριστές Αεροσκαφών (Α/Φ) ή Ελικοπτέρων (Ε/Π) που ανήκουν στο όπλο της ΑΣ. α. Αξιωµατικοί προέλευσης Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ). Οι ανθυπολοχαγοί που αποφοιτούν από την ΣΣΕ αρχής γενοµένης από το έτος 1998 κατανέµονται και στο Όπλο της ΑΣ σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζει το (β) σχετικό. β. Υπαξιωµατικοί προέλευσης Σχολής Μονίµων Υπξκών (ΣΜΥ). Οι µον. λχίες (διοικητικοί) που αποφοιτούν από τη ΣΜΥ αρχής γενοµένης από το έτος 1998, κατανέµονται και στο Όπλο της ΑΣ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζει το (α) σχετικό. γ. Τα παραπάνω στελέχη, που αποφοίτησαν από τη ΣΣΕ και ΣΜΥ αντίστοιχα και κατανεµήθηκαν στο Όπλο της ΑΣ, θεωρούνται νεοεισερχόµενο προσωπικό στο Όπλο της ΑΣ κατά το χρονικό διάστηµα, που µεσολαβεί από την έξοδό τους από την ΣΣΕ και ΣΜΥ, µέχρι την απονοµή πτυχίου χειριστού Α/Φ ή Ε/Π από τη Σχολή Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ) και διέπονται από τις διατάξεις του (ιγ) σχετικού σε ότι αφορά την υγειονοµική τους καταλληλότητα. δ. Ο αριθµός των νεοεισερχοµένων κατ έτος στην ΑΣ είναι ανάλογος των εκάστοτε υφισταµένων αναγκών της και καθορίζεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται για την κατανοµή στα Όπλα και Σώµατα των αποφοιτούντων στελεχών από τη ΣΣΕ και ΣΜΥ,µε διαταγή του ΓΕΣ/ ΟΡ, ύστερααπό πρόταση του ΓΕΣ/ ΑΣ. ε. Τα παραπάνω στελέχη µετά την αποφοίτησή τους από τις ΣΣΕ και ΣΜΥ αντίστοιχα, παρακολουθούν τα προβλεπόµενα για τους Ανθλγούς και Μον.Λχίες Πεζικού σχολεία και στη συνέχεια τοποθετούνται σε Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) ή στα Ειδικά Κέντρα Εκπαίδευσης (ΕΚΕ) Πεζικού ως εκπαιδευτές. Μετά τα ΚΕΝ ή ΕΚΕ µετατίθενται για εκπαίδευση στη ΣΑΣ. στ. Οι κατανεµηθέντες στην ΑΣ ανθυπολοχαγοί και µον. λοχίες πριν την φοίτησή τους στο βασικό τµήµα εκπαίδευσης χειριστών Α/Φ ή Ε/Π της ΣΑΣ παραπέµπονται µε µέριµνα του ΓΕΣ/ ΑΣ στο 401 ΓΣΝΑ για εξέταση Ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος (ΗΕΓ) και στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) του 251 ΓΝΑ για υγειονοµικές εξετάσεις, προκειµένου η Ανωτάτη της Αεροπορίας Υγειονοµική Επιτροπή (ΑΑΥΕ) να τους κατατάξει σε κατηγορία πτητικής καταλληλότητας, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις διαδικασίες, που καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του (ε) σχετικού, που αφορούν στη κρίση της σωµατικής ικανότητας του προσωπικού των Ενόπλων υνάµεων. ζ. Εξέλιξη (1) Οι ιπτάµενοι αξιωµατικοί προέλευσης ΣΣΕ και ΣΜΥ, εξελίσσονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις διατάξεις του (ια) σχετικού. Όσοι από αυτούς χάσουν την πτητική τους ικανότητα και µεταφερθούν σε µία από τις Ειδικές Καταστάσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις περί καταστάσεων των αξιωµατικών των Ενόπλων υνάµεων (Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσία Γραφείου), εξελίσσονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις σχετικές διατάξεις του (ια) οµοίου. (2) Για την εξέλιξη των ιπταµένων ανθυπασπιστών και µον. υπαξιωµατικών, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις περί ιεραρχίας και προαγωγών των ανθυπασπιστών και µονίµων υπαξιωµατικών, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2109/92 (ΦΕΚ τ Α 205), για όσους από αυτούς χάσουν την πτητική τους ικανότητα και µεταφερθούν σε µία από τις Ειδικές Καταστάσεις της προηγούµενης παραγράφου. η. Αρχαιότητα Οι περί αρχαιότητας διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί ιεραρχίας και εξέλιξης των µονίµων αξιωµατικών, ανθστών και µον. υπξκών των Ενόπλων υνάµεων, ισχύουν και για το προσωπικό της Αεροπορίας Στρατού, είτε αυτό προέρχεται από µετάταξη, είτε απευθείας από τις παραγωγικές σχολές αξιωµατικών και µονίµων υπαξιωµατικών. θ. Χρόνος ιοίκησης (1) Οι ιπτάµενοι αξιωµατικοί, ανθυπασπιστές και µόνιµοι υπαξιωµατικοί του όπλου της ΑΣ, συµπληρώνουν τον προβλεπόµενο για το βαθµό τους χρόνο διοίκησης, σε θέσεις, που προβλέπονται από τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ). (2) Ο απαιτούµενος για τους αξιωµατικούς σε κάθε βαθµό ελάχιστος χρόνος διοίκησης, ως προσόν για προαγωγή, συµπληρώνεται στις προβλεπόµενες από τα (ιγ) και (ιθ) σχετικά θέσεις, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. (3) Ο απαιτούµενος για τους ανθυπασπιστές και µόν. υπαξιωµατικούς σε κάθε βαθµό ελάχιστος χρόνος διοικήσεως, ως προσόν για προαγωγή, συµπληρώνεται στις προβλεπόµενες θέσεις από τα (ιγ) και (ιε) σχετικά, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. ι. Μετάταξη για λόγους Υγείας ή Πτητικής Ανεπάρκειας (1) Στην περίπτωση που νεοεισερχόµενος στην ΑΣ κριθεί υγειονοµικά ακατάλληλος πριν την έναρξη φοίτησής του στην ΣΑΣ, ως ιπτάµενο προσωπικό του Όπλου της ΑΣ, µετατάσσεται σύµφωνα µε το (ιγ) σχετικό στο Όπλο του Πεζικού. Η µετάταξη συντελείται µε την έκδοση Προεδρικού ιατάγµατος, που προκαλείται από τον ΥΕΘΑ, µε µέριµνα του ΓΕΣ/1ο ΕΓ και ύστερα από την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των υγειονοµικών εξετάσεων και της απόφασης της ΑΑΥΕ από το ΓΕΣ/ ΑΣ.

3 (2) Οι ανθυπολοχαγοί και οι µόν. Λοχίες της ΑΣ, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσής τους στο Τµήµα Αρχικής Εκπαίδευσης Χειριστών Α/Φ ή Ε/Π της ΣΑΣ και πριν από την αποφοίτησή τους, κρίνονται πτητικά ακατάλληλοι για λόγους υγείας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την κρίση της σωµατικής ικανότητας των στελεχών των Ενόπλων υνάµεων, ή πτητικά ανεπαρκείς, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του (ιγ) σχετικού σε συνδυασµό και µε τις σχετικές προβλέψεις του Οργανισµού Λειτουργίας της ΣΑΣ, µετατάσσονται στο Όπλο του Πεζικού. Η µετάταξη συντελείται µε την έκδοση Προεδρικού ιατάγµατος, που προκαλείται από τον ΥΕΘΑ, µε µέριµνα του ΓΕΣ/1ο ΕΓ και ύστερα από την κοινοποίηση, µε µέριµνα του ΓΕΣ/ ΑΣ, των παρακάτω : (α) Των υγειονοµικών εξετάσεων και της απόφασης της ΑΑΥΕ, στην περίπτωση λόγων υγείας, ή (β) Της απόφασης του Συµβουλίου Κρίσεως Ικανότητας της ΣΑΣ για ανεπάρκεια (πτητική ή θεωρητική). (3) Οι αποφοιτήσαντες από τη ΣΑΣ, κάτοχοι πτυχίου χειριστού Α/Φ ή Ε/Π, όταν κριθούν πτητικά ακατάλληλοι για λόγους υγείας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την κρίση της σωµατικής ικανότητας των στελεχών των Ενόπλων υνάµεων, ή πτητικά ανεπαρκείς, για τους λόγους, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 3α του άρθρου 13 του Ν 1400/73 ή κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του (ιγ) σχετικού παραπέµπονται στο ΑΣΣ, το οποίο: (α) Λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες ανάγκες, τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του Αξιωµατικού, Ανθστή ή Υπαξιωµατικού στην ΑΣ, καθώς και την επιθυµία του να µεταταγεί ή όχι από το Όπλο της ΑΣ, αποφαίνεται εάν αυτός που κρίθηκε πτητικά ακατάλληλος για λόγους υγείας, ικανός όµως για την Ενεργό Υπηρεσία: (1) Θα µεταταγεί στο Όπλο του Πεζικού, εφόσον ανήκει στο µη προερχόµενο από µετάταξη προσωπικό ή στο Όπλο ή Σώµα στο οποίο ανήκε πριν µεταταγεί στην ΑΣ ή (2) Θα συνεχίσει να υπηρετεί στην ΑΣ εκτελώντας υπηρεσία σε θέσεις και καθήκοντα µη ιπτάµενου προσωπικού. Στους αξιωµατικούς της κατηγορίας αυτής δύναται να ανατεθεί διοίκηση επιχειρησιακής Μονάδας, ανεξάρτητης ή µη Υποµονάδας, πλην Μονάδας ή Υποµονάδας Αεροσκαφών (Α/Φ), ή Ελικοπτέρων (Ε/Π), αναλόγως των ειδικών γνώσεων ή των προσόντων τους. (β) Ενεργεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις διατάξεις περί Καταστάσεων των στελεχών των Ενόπλων υνάµεων, για όσους κρίνονται πτητικά ακατάλληλοι για λόγους υγείας, πλην όµως ικανοί για την Υπηρεσία Γραφείου ή την Ελαφρά Υπηρεσία. (4) Η µετάταξη συντελείται µε την έκδοση Προεδρικού ιατάγµατος, που προκαλείται από τον ΥΕΘΑ, µε µέριµνα του ΓΕΣ/1ου ΕΓ και ύστερα από την κοινοποίηση, σε αυτό της απόφασης του ΑΣΣ από το ΓΕΣ/ ΑΣ. (5) Οι κρινόµενοι πτητικά ακατάλληλοι, αλλά ικανοί για την Ενεργό Υπηρεσία, παραµένουν εντεταγµένοι στις επετηρίδες τους, χωρίς να χάνουν την σειρά αρχαιότητάς τους, ασχέτως αν θα συνεχίσουν ή όχι να υπηρετούν στην ΑΣ. (6) Για την εξέλιξη των µεταφεροµένων στην Κατάσταση Ελαφράς Υπηρεσίας ή Υπηρεσίας Γραφείου, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί Καταστάσεων καθώς και περί Ιεραρχίας και Εξελίξεως των στελεχών των Ενόπλων υνάµεων. ια. Αξιωµατικοί Ειδικής Μονιµότητας. Σε περίπτωση που ο απαιτούµενος αριθµός των χειριστών δεν καλύπτεται από µον. αξιωµατικούς και υπαξιωµατικούς προέλευσης ΣΣΕ και ΣΜΥ αντίστοιχα, θα συµπληρώνεται µε χειριστές, που θα προέρχονται από το σώµα των εφέδρων αξιωµατικών, σύµφωνα µε το (δ) σχετικό. Η επιλογή των γίνεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία και τα κριτήρια του Παραρτήµατος Β της παρούσας. 6. Χειριστές Ε/Π εκ του Σώµατος Τεχνικού α. Γενικά Από το Σώµα του Τεχνικού (ΤΧ) θα εκπαιδεύονται, ως χειριστές, οι απαραίτητοι αξιωµατικοί και µόνιµοι υπαξιωµατικοί για την κάλυψη αναγκών σε επιθεωρητές- δοκιµαστές επισκευαζοµένων Α/Φ-Ε/Π, στο 307 ΤΣΥΑΥ και σε θέσεις γραφείων. β. Χρόνος Εισόδου στην ΑΣ (1) Οι αξιωµατικοί στο βαθµό του υπολοχαγού και οι µον. υπαξιωµατικοί, στο βαθµό του Λοχία. (2) Ειδικά για τους αξιωµατικούς ΤΧ πτυχιούχους Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), µέχρι και το βαθµό του λοχαγού. γ. Ηλικία Στρατολογική ηλικία όχι µεγαλύτερη των 27 ετών, για τους αξκούς και 25 ετών για τους µον. υπξκούς υπολογιζόµενη µε την 31 εκεµβρίου του έτους επιλογής σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο περί στρατολογίας. Για τους πτυχιούχους ΕΜΠ, στρατολογική ηλικία µέχρι 31 ετών. δ. ιαδικασία-κριτήρια Επιλογής Όπως στο Παράρτηµα Α. 7. Τεχνικό Προσωπικό (Τεχνίτες Α/Φ ή Ε/Π) α. ιατίθεται και τοποθετείται από το ΓΕΣ/ ΤΧ στις ΜΑΣ για την κάλυψη των αναγκών αυτών σε τεχνικό προσωπικό (Τεχνίτες Α/Φ ή Ε/Π), όπως αυτές προκύπτουν και καθορίζονται στους ΠΟΥ των Μονάδων. β. Μετατίθεται εκτός ΜΑΣ, σε άλλες Μονάδες του ΤΧ σε περίπτωση δηµιουργίας παραπτωµάτων, που έχουν σχέση µε την ασφάλεια των πτήσεων ή συντρέχουν λόγοι, που θα πρέπει να υπηρετήσουν εκτός αυτών. γ. Οι αξκοί, ανθστές και µον. υπξκοί των Ο-Σ, πλην ΤΧ, που έχουν εκπαιδευθεί ως τεχνίτες Α/Φ ή Ε/Π: (1) Συνεχίζουν να υπηρετούν στις ΜΑΣ, εκτός εάν δηµιουργούν παραπτώµατα, που έχουν σχέση µε την ασφάλεια των πτήσεων ή συντρέχουν άλλοι λόγοι υπηρέτησης εκτός ΜΑΣ οπότε αποδίδονται στο Ο-Σ τους.

4 (2) Μετατίθενται µε µέριµνα του ΓΕΣ/ ΑΣ µεταξύ των ΜΑΣ, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί µεταθέσεων των στελεχών. (3) Τα ατοµικά έγγραφα αυτών εξακολουθούν να τηρούνται από τη νση του Ο-Σ στο οποίο αυτοί ανήκουν. δ. Οι υπαξιωµατικοί, στους οποίους απονεµήθηκε η ειδικότητα του Τεχνίτου Α/Φ ή Ε/Π, παραπέµπονται µε µέριµνα του ΓΕΣ/ ΑΣ και ύστερα από πρόταση της αντίστοιχης νσης του ΓΕΣ στο 401 ΓΣΝΑ για ΗΕΓ και στο ΚΑΙ/251 ΓΝΑ για υγειονοµικές εξετάσεις, προκειµένου η ΑΑΥΕ να τους κατατάξει σε κατηγορία πτητικής καταλληλότητας, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις διαδικασίες, που καθορίζονται από το (ε) σχετικό, που αφορά στη κρίση της σωµατικής ικανότητας του προσωπικού των Ενόπλων υνάµεων. ε. Στην περίπτωση, που κάποιος από τους παραπάνω κριθεί υγειονοµικά ακατάλληλος για ιπτάµενο προσωπικό, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την κρίση της σωµατικής ικανότητας του προσωπικού των Ε ή πτητικά ακατάλληλος, δεν χαρακτηρίζεται "Ιπτάµενος Μηχανικός" και δε χρησιµοποιείται ως µέλος πληρώµατος σε Α/Φ ή Ε/Π, σύµφωνα µε το (κα) σχετικό. ΜΗ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8. Υγειονοµικό Προσωπικό (Ιατροί). α. ιατίθεται και τοποθετείται στις ΜΑΣ από το ΓΕΣ/ ΥΓ για κάλυψη των αναγκών αυτών, όπως αυτές προκύπτουν και καθορίζονται από τους ΠΟΥ των ΜΑΣ. β. Μετατίθεται στις ΜΑΣ µε µέριµνα του ΓΕΣ/ ΥΓ, σύµφωνα µε τις διαταγές, που ισχύουν κάθε φορά για τις µεταθέσεις των στελεχών. γ. Οι µετατιθέµενοι στις ΜΑΣ Ιατροί επιβάλλεται να γνωρίζουν στοιχεία αεροπορικής ιατρικής. 9. Φροντιστές των ΜΑΣ α. Ανήκουν στο Όπλο της ΑΣ σύµφωνα µε το (κγ) σχετικό. β. Οι µον. λοχίες ειδικότητας φροντιστή, που αποφοιτούν από την ΣΜΥ κατανέµονται και στο Όπλο της ΑΣ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες, που καθορίζει το (α) σχετικό. γ. Μέχρι κάλυψης των αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τους ΠΟΥ των ΜΑΣ µε τους εξερχόµενους από τη ΣΜΥ Φροντιστές της ΑΣ, το ΓΕΣ/ ΠΒ θα εξακολουθήσει να καλύπτει αυτές. 10. Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) α. Ανήκουν στο Οπλο της ΑΣ. β. Απονέµεται, ύστερα από το (ιγ) σχετικό, η ειδικότητα του ΕΕΚ σε µον. λοχίες ( ιοικητικούς) της ΑΣ, που προέρχονται από τη ΣΜΥ µε µέριµνα της ΑΣ/ΓΕΣ, αφού πρώτα ενταχθούν στη κατηγορία Β πτητικής καταλληλότητας, σύµφωνα µε το (ε) όµοιο. γ. Οι επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) στους οποίους απονεµήθηκε η ειδικότητα του ΕΕΚ, πριν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο σχολείο (ΣΑΣ), παραπέµπονται στο 401 ΓΣΝΑ για ΗΕΓ και στο 251 ΓΝΑ για υγειονοµικές εξετάσεις, προκειµένου η ΑΑΥΕ να τους κατατάξει στην κατηγορία Β πτητικής καταλληλότητας. δ. Οι ανθστές και µον. υπξκοί του Πυροβολικού, που κατέχουν την ειδικότητα του ΕΕΚ και υπηρετούν στις ΜΑΣ: (1) Εξακολουθούν να υπηρετούν σε αυτές, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι, που θα πρέπει να αποδοθούν στο Όπλο τους. (2) Μετατίθενται µε µέριµνα του ΓΕΣ/ ΑΣ µεταξύ των ΜΑΣ, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί µεταθέσεων των στελεχών. (3) Τα ατοµικά έγγραφα αυτών, που ανήκουν στο Πυροβολικό τηρούνται από τη ΠΒ/ΓΕΣ. ε. Μέχρι καλύψεως των αναγκών σε ΕΕΚ όπως αυτές προκύπτουν από τους ΠΟΥ των ΜΑΣ µε τους εξερχόµενους από τη ΣΜΥ, µον. υπξκούς ( ιοικητικούς) της ΑΣ, το ΓΕΣ/ ΠΒ θα εξακολουθήσει να καλύπτει αυτές. Η αποδέσµευση να γίνεται σταδιακά, ένα έτος µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των νέων ΕΕΚ της ΑΣ. στ. Για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, δεν απαιτείται η συ-µπλήρωση χρόνου διοίκησης, ανεξάρτητα από το Οπλο, που ανήκουν. 11. Χειριστές Εγκαταστάσεων Καυσίµων (ΧΕΚ) και Χηµικοί Μηχανικοί. α. ιατίθενται και τοποθετούνται στις ΜΑΣ από το Σώµα Εφοδιασµού Μεταφορών, για κάλυψη των αναγκών αυτών, όπως αυτές προκύπτουν και καθορίζονται από τους ΠΟΥ των ΜΑΣ. β. Μετατίθενται µε µέριµνα του ΓΕΣ/ ΕΜ, σύµφωνα µε τις διαταγές που ισχύουν κάθε φορά για τις µεταθέσεις των στελεχών. γ. Τα ατοµικά τους έγγραφα τηρούνται από τη ΕΜ/ΓΕΣ. 12. Τεχνικό Προσωπικό ΑΣ α. Ανήκουν στο Όπλο της ΑΣ σύµφωνα µε το (κγ) σχετικό. β. Οι µον. Λοχίες (Τεχνίτες) που αποφοιτούν από τη ΣΜΥ κατανέµονται και στο Οπλο της ΑΣ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες, που καθορίζει το (α) σχετικό. γ. Μέχρι κάλυψης των αναγκών, µε Τεχνίτες και Αρχιτεχνίτες της ΑΣ, όπως αυτές προκύπτουν από τους ΠΟΥ των ΜΑΣ, µε τους εξερχόµενους από τη ΣΜΥ, το ΓΕΣ/ ΠΒ θα εξακολουθήσει να καλύπτει αυτές.

5 13. Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), Εθελοντές Πενταετούς Υποχρεώσεως (ΕΠΥ) και Επαγγελµατίες Οπλίτες(ΕΠΟΠ). α. Οι ΕΠΥ-ΕΜΘ των ΛΟ-Σ, που υπηρετούν στις ΜΑΣ, εξακολουθούν να υπηρετούν σ αυτές και µετατίθενται µε µέριµνα των Ο-Σ, που ανήκουν σύµφωνα µε τις διαταγές περί µεταθέσεων τους, που ισχύουν κάθε φορά. β. Οι ΕΠΥ (ΑΣ) που υπηρετούν στις ΜΑΣ µετατίθενται µε µέριµνα του ΓΕΣ/ ΑΣ, σύµφωνα µε τις διαταγές περί µεταθέσεών τους που ισχύουν κάθε φορά. γ. Κατά την πρόσληψη ΕΠΟΠ, ύστερα από πρόταση της: (1) ΑΣ/ΓΕΣ, κατανέµεται στο Όπλο της ΑΣ αριθµός αυτών, για κάλυψη των αναγκών των ΜΑΣ, όπως αυτές προκύπτουν από τους ΠΟΥ και τις ισχύουσες κάθε φορά διαταγές περί ΕΠΟΠ. (2) ΤΧ/ΓΕΣ κατανέµεται επιπλέον αριθµός αυτών στο ΓΕΣ/ ΤΧ για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών των ΜΑΣ. δ. Μέχρι κάλυψης των αναγκών των ΜΑΣ σε ΕΠΥ ή ΕΠΟΠ όπως αυτές προκύπτουν από τους ΠΟΥ των ΜΑΣ, µε τους ΕΠΟΠ που κάθε φορά προσλαµβάνονται και κατανέµονται στην ΑΣ, οι ΠΒ- Β- ΕΜ/ΓΕΣ εξακο- λουθούν να καλύπτουν αυτές µε ανάλογο προσωπικό. 14. Στρατεύσιµοι Οπλίτες. α. Κατανέµονται στο Όπλο της ΑΣ, σύµφωνα µε το (ιη) σχετικό και τις προβλεπόµενες από το (ιστ) όµοιο διαδικασίες. β. Με µέριµνα της ΣΠ/ΓΕΣ εξασφαλίζεται η επάνδρωση των ΜΑΣ µε στρατευµένους οπλίτες της ΑΣ, του ΤΧ, του ΣΕΜ, του ΣΥΠ, του ΥΓ και της ΣΝ, ανάλογα µε την ειδικότητα και τους προβλεπόµενους κάθε φορά. ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 15. Επιστρατευτική Τοποθέτηση Προσωπικού Αεροπορίας Στρατού α. Ιπτάµενο Προσωπικό. (1) Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Μον. Υπαξιωµατικοί, Χειριστές Α/Φ Ε/Π. Για κάλυψη των επιστρατευτικών αναγκών των ΜΑΣ σε χειριστές, καθορίζονται τα παρακάτω: (α) Όσοι υπηρετούν εκτός θέσεων ΑΣ και σε θέσεις, που αποδεσµευόµενοι δε δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στην επιχειρησιακή ετοιµότητα των υπηρεσιών τους, τοποθετούνται µε φάκελο γ σε θέσεις ΑΣ των Σχηµατισµών, σε Συγκροτήµατα ΑΣ και στις ΜΑΣ µε µέριµνα της ΑΣ/ΓΕΣ. (β) Όσοι αποστρατεύονται για διαφόρους λόγους πλην λόγων υγείας και είναι πτητικά κατάλληλοι, τοποθετούνται επιστρατευτικά µε µέριµνα της ΕΣ/ΓΕΣ στις ΜΑΣ, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες και ύστερα από πρόταση της ΑΣ/ΓΕΣ σύµφωνα µε το (ζ) σχετικό. Οι λοιποί, διατίθενται στη ΕΣ/ΓΕΣ. (2) Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Μον. Υπαξιωµατικοί, Τεχνίτες Α/Φ-Ε/Π. Όσοι Τεχνίτες Α/Φ-Ε/Π αποστρατεύονται για διαφόρους, πλην υγείας, λόγους και είναι πτητικά κατάλληλοι, τοποθετούνται επιστρατευτικά µε µέριµνα της ΕΣ/ΓΕΣ στις ΜΑΣ, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες και ύστερα από πρόταση: (α) Της ΤΧ/ΓΕΣ για αυτούς του Τεχνικού Σώµατος. (β) Της ΑΣ/ΓΕΣ για αυτούς που ανήκουν στα λοιπά Ο-Σ. β. Μη Ιπτάµενο Προσωπικό (1) Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Μον. Υπαξιωµατικοί (α) Όσοι υπηρετούν εκτός θέσεων ΑΣ και σε θέσεις, που αποδεσµευόµενοι δε δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στην επιχειρησιακή ετοιµότητα των υπηρεσιών τους, τοποθετούνται µε φάκελο γ στις ΜΑΣ µε µέριµνα της ΑΣ/ΓΕΣ. (β) Όσοι αποστρατεύονται, τοποθετούνται επι-στρατευτικά µε µέριµνα ΕΣ/ΓΕΣ, σύµφωνα µε το (ζ) σχετικό, καλύπτοντας κατά προτεραιότητα τις ανάγκες των ΜΑΣ. (2) Στρατευµένοι Οπλίτες Τοποθετούνται επιστρατευτικά µε µέριµνα της ΕΣ/ΓΕΣ, σύµφωνα µε το (ζ) όµοιο, καλύπτοντας κατά προτεραιότητα τις ανάγκες των ΜΑΣ. 16. ιατήρηση Πτητικής Ικανότητας των εκτός ΜΑΣ Χειριστών Η διαδικασία διατήρησης της πτητικής ικανότητας των εκτός ΜΑΣ χειριστών του Όπλου της ΑΣ και του Τεχνικού Σώµατος, καθορίζεται στο Πα- ράρτηµα Γ, της παρούσας. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 17. Τα στελέχη του Όπλου της ΑΣ υπηρετούν και σε Γενικές Θέσεις. Η τοποθέτησή τους σε αυτές γίνεται, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διαταγές. 18. Με διαταγή της 1ης ΤΑΞΑΣ: α. Οι Μονάδες της διαθέτουν, εφόσον απαιτηθεί, στο 307 ΤΣΥΑΥ, χειριστές Α/Φ-Ε/Π, για τις ανάγκες των δοκιµαστικών πτήσεων

6 των αεροσκαφών και ελικοπτέρων, που έχουν προωθηθεί σε αυτές, για έκτακτη ή προγραµµατισµένη προληπτική συντήρηση. Η διάθεση προσωπικού και η εγγραφοδιαγραφή θα γίνεται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές. β. Με σκοπό τη κάλυψη αναγκών των ΜΑΣ σε χειριστές ή και µηχανικούς Α/Φ-Ε/Π διατίθενται χειριστές και µηχανικοί από ΜΑΣ σε ΜΑΣ για συγκεκριµένο χρόνο και για συγκεκριµένο έργο. 19. Οι νσεις Ο-Σ να κοινοποιούν στη ΑΣ/ΓΕΣ και στις ΜΑΣ τις διαταγές τοποθετήσεως-µεταθέσεως στελεχών της αρµοδιότητάς των, που υπηρετούν στην ΑΣ. 20. Η ΑΣ/ΓΕΣ να τηρεί φωτοαντίγραφο της καρτέλας µεταβολών των στελεχών λοιπών Ο-Σ πλην ΤΧ, που υπηρετούν στις ΜΑΣ και µετατίθενται µε µέριµνά της (τεχνίτες Α/Φ-Ε/Π, Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας), σύµφωνα µε την παρούσα. 21. Η παρούσα ισχύει από λήψεως και καταργεί τα (η), (θ), (ι), (ιβ), (ιδ) σχετικά, τα οποία να καταστραφούν σύµφωνα µε τα ισχύοντα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α ιαδικασία-κριτήρια Επιλογής Αξκών-Μον.Υπξκών ΤΧ ως Χειριστών Α/Φ-ΕΠ Β ιαδικασία Κριτήρια Επιλογής ΕΑ ως Χειριστών Α/Φ-Ε/Π. Γ Συντήρηση Πτητικής Ικανότητας Χειριστών Ε/Π-Α/Φ που Υπηρετούν εκτός ΜΑΣ 11 Ιουν 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΗΝ Π 4-44/2002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Ε/Π-Α/Φ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΜΑΣ 1. Για την κωδικοποίηση των υφιστάµενων διαταγών, που καθορίζουν τη διαδικασία διατήρησης της πτητικής ικανότητας των εκτός Μονάδων Αεροπορίας Στρατού (ΜΑΣ), χειριστών του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού και Τεχνικού Σώµατος, καθορίζονται τα παρακάτω: α. Ανάλογα µε τη Μονάδα ή υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, διαχωρίζονται σε χειριστές: (1) Που υπηρετούν σε επιτελεία του ΓΕΣ/ ΑΣ - 1ης ΤΑΞΑΣ και διατηρούν την πτητική τους ικανότητα στις ΜΑΣ - ΣΑΣ, µε µέριµνα της αντίστοιχης ιεύθυνσης - ιοίκησης. (2) Του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού που υπηρετούν: (α) Σε οργανικές θέσεις της Αεροπορίας Στρατού, σε διάφορους Σχηµατισµούς και Σχολές και διατηρούν την πτητική τους ικανότητα στα: 1/ 1ο 3ο ΤΕΑΣ, για αυτούς που υπηρετούν σε θέσεις που βρίσκονται στη ΖΕ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και Β ΣΣ, µε µέριµνα των αντίστοιχων ιοικήσεών τους. 2/ 2ο 4ο ΤΕΑΣ, για αυτούς που υπηρετούν σε θέσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και της ΖΕ/ΑΣ ΕΝ, µε µέριµνα των αντίστοιχων ιοικήσεών τους. (β) Σε γενικές θέσεις, σε Επιτελεία Σχηµατισµών και σε Σχολές εσωτερικού (εκπαιδευόµενο προσωπικό), οι οποίοι διατηρούν την πτητική τους ικανότητα µε διαταγή που εκδίδεται κάθε χρόνο, µε µέριµνα της ΑΣ/ΓΕΣ (3) Του Τεχνικού Σώµατος που υπηρετούν σε θέσεις µε αρµοδιότητα τη συντήρηση του αεροπορικού υλικού ( ΑΣ/ΓΕΣ, ΤΧ/ΓΕΣ, ΥΠΑΕΑΒ, 307 ΤΣΥΑΥ) και διατηρούν την πτητική τους ικανότητα σε πτήσεις που ορίζει το 307 ΤΣΥΑΥ και στις ΜΑΣ, µετά από σχετική κατανοµή της ΑΣ/ΓΕΣ. β. Η διατήρηση της πτητικής ικανότητας των παραπάνω σε ΜΑΣ, ΣΑΣ και το 307 ΤΣΥΑΥ, πραγµατοποιείται µε τη συµπλήρωση τουλάχιστον 30 ωρών πτήσης ανά εξάµηνο, στους τύπους Α/Φ και Ε/Π, που είναι διαθέσιµος κάθε χειριστής, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Προσθήκης 1/Β γ. Η αξιολόγηση του προσωπικού της παραγράφου 1α, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ΕΟΕ/ ΑΣ/ΓΕΣ και τις υφιστάµενες διαταγές µε µέριµνα των 1ου-2ου ΤΕΑΣ, ενώ η τήρηση των φακέλων αξιολόγησης και παρακολούθησης των ωρών πτήσης αποτελεί ευθύνη των 1ου-2ου ΤΕΑΣ και 307 ΤΣΥΑΥ (για τους χειριστές Τεχνικού Σώµατος), από τα οποία εκδίδονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ωρών πτήσης. Το 307 ΤΣΥΑΥ σε συνεργασία µε τις ΜΑΣ, µεριµνά για την παραποµπή των χειριστών τεχνικού, σε αυτές ώστε να υποστούν την προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διαταγές αξιολόγηση. δ. Οι χειριστές να συµµετέχουν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Μονάδας, η δε επιχειρησιακή τους εκµετάλλευση και συµµετοχή σε αεροπορικές αποστολές και σε ασκήσεις, να γίνεται ανάλογα µε την εµπειρία και τις δυνατότητές τους, αφού παρακολουθήσουν µε µέριµνα των Μονάδων που συντηρούνται, τα προβλεπόµενα προγράµµατα ανανέωσης γνώσεων και κατά την αξιολόγηση χαρακτηρισθούν κατάλληλοι για πτήσεις.

7 ε. Η χρησιµοποίηση των χειριστών ως κυβερνητών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους, να µην γίνεται σε ειδικές πτήσεις ( ΝΟ, φορτία, πτήση µε χρήση βαρούλκου, καταρριχήσεις, δασοπυρόσβεση µε χρήση κάδου, ρίψη περισυλλογή βατραχανθρώπων). στ. Η σύνθεση του πληρώµατος αποτελεί ευθύνη του ιοικητή της αντίστοιχης ΜΑΣ και του 307 ΤΣΥΑΥ, ο οποίος λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες της αποστολής, την εµπειρία του χειριστή, το φύλλο αξιολόγησής του, που τηρείται από τη Μονάδα και άλλα κατά την κρίση του στοιχεία. 2. Οι Αξιωµατικοί και Υπαξιωµατικοί Τεχνικού του ΓΕΣ/ ΑΣ, ΓΕΣ/ ΤΧ/4ε ΥΠΑΕΑΒ και του 307 ΤΣΥΑΥ ειδικοτήτων µηχανοσυνθέτη - συντηρητή Ε/Π -Α/Φ, να ίπτανται ως απαραίτητα µέλη πληρώµατος και ως µέλη πληρώµατος πέραν των απαραίτητων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο (κβ) σχετικό, σε δοκιµαστικές πτήσεις της ΣΑΣ, των ΜΑΣ και του 307 ΤΣΥΑΥ. Η κατανοµή τους στις συγκεκριµένες Μονάδες, καθορίζεται µε διαταγή που εκδίδεται το εκέµβριο κάθε έτους, µε µέριµνα της ΑΣ/ΓΕΣ, µετά από σχετικές προτάσεις της 1ης ΤΑΞΑΣ, της ΣΑΣ και του 307 ΤΣΥΑΥ. 3. Οδηγίες για την εκπαίδευση των εκτός ΜΑΣ χειριστών, όπως καθορίζονται στην Προσθήκη 2/Β. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ''1'' Οδηγίες Καθορισµού Κατηγορίας Ιπτάµενου Μέσου ''2'' Οδηγίες Συντήρησης των εκτός ΜΑΣ Χειριστών 11 Ιουν 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Προκειµένου να υπάρξει ισοµερής κατανοµή των ωρών πτήσεων στα ιπτάµενα µέσα και αξιοποίηση του συνόλου των χειριστών που υπηρετούν εκτός ΜΑΣ, καθορίζονται κατηγορίες αεροπορικών µέσων όπως παρακάτω: α. Κύριο Μέσο Για χειριστή που είναι διαθέσιµος: (1) Ταυτόχρονα σε Ε/Π και σε Α/Φ, είναι το µονοκινητήριο Α/Φ U-17. (2) Μόνο σε Ε/Π είναι το Ε/Π UH-1H. β. Εναλλακτικό Μέσο Για χειριστή που είναι διαθέσιµος: (1) Ταυτόχρονα σε Ε/Π και Α/Φ, είναι το Ε/Π UH-1H, ως πρώτο εναλλακτικό µέσο και τα λοιπά µονοκινητήρια Ε/Π, που τυχόν είναι διαθέσιµος, ως δεύτερο εναλλακτικό µέσο. (2) Μόνο σε Ε/Π είναι τα λοιπά µονοκινητήρια Ε/Π (πλην UH-1H), που τυχόν είναι διαθέσιµος. γ. Επιπρόσθετα Μέσα Θεωρούνται όλα τα δικινητήρια Ε/Π και Α/Φ, στα οποία είναι διαθέσιµος ένας (1) χειριστής. 2. Στο κύριο µέσο κάθε χειριστής να συµπληρώνει το 60% έως 80% των ωρών πτήσης (18-24 ώρες), στο εναλλακτικό µέσο από 20% έως 40% των ωρών πτήσης (6-12 ώρες) ενώ για το επιπρόσθετο µέσο, θα καθορίζεται ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, το προσωπικό που θα συντηρείται και σε ποία µέσα. 11 Ιουν 2002 ΣΤΗΝ Π 4-44/2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 1. Οι ΜΑΣ και το 307 ΤΣΥΑΥ καθορίζουν µε λεπτοµέρεια τη φύση και έκταση των ασκήσεων που θα εκτελέσουν οι συντηρούµενοι χειριστές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές. Τονίζονται ιδιαίτερα τα παρακάτω:

8 α. Όλοι οι συντηρούµενοι Αξιωµατικοί λαµβάνουν ενυπόγραφα γνώση των µονίµων διαταγών πτήσεων και ασφαλείας πτήσεων των αεροδροµίων. β. Όσοι από τους χειριστές έχουν να ιπταθούν περισσότερο του τριµήνου, ίπτανται για δύο (2) τουλάχιστον ώρες µε εκπαιδευτή της Μονάδας. γ. Οι πτήσεις συντήρησης περιλαµβάνουν οπωσδήποτε: (1) ύο (2) ώρες νυκτερινής πτήσης. (2) Πτήση µε όργανα (Π Ο). (3) Ανανέωση κάρτας Π Ο και αξιολόγηση χειριστού. 2. Οι χειριστές που προσέρχονται στις ΜΑΣ και το 307 ΤΣΥΑΥ για συντήρηση πρέπει να έχουν µαζί τους: α. Φύλλο πορείας ή µετάβασης. β. Βεβαίωση της οικείας Μονάδας ή Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι είναι κατάλληλοι για πτήσεις από πλευράς υγειονοµικών εξετάσεων. γ. Την κάρτα Π Ο για έλεγχο της ηµεροµηνίας λήξης ισχύος της. δ. Πριν την µετάβαση για πτήσεις στις ΜΑΣ έρχονται σε τηλεφωνική επαφή µ αυτές, για τον καθορισµό ηµεροµηνίας που θα υπάρχει σχετική δυνατότητα για πτήσεις (διαθεσιµότητα µέσων κλπ). 3. Οι φάκελοι πτήσης των χειριστών να αποστέλλονται στα 1ο - 2ο ΤΕΑΣ, και 307 ΤΣΥΑΥ για παρακολούθηση των ωρών τους και υποβολή στο τέλος του εξαµήνου των προβλεποµένων ονοµαστικών καταστάσεων των συντηρούµενων χειριστών, µε τις ώρες πτήσης που πραγµατοποιήθηκαν κατά αεροπορικό µέσο. 4. Από όλους τους χειριστές, τις ΜΑΣ και το 307 ΤΣΥΑΥ να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα, για την ασφάλεια των πτήσεων και την καλύτερη διεξαγωγή της εκπαίδευσης. 5. Λοιπά όπως καθορίζονται στις ΕΟΕ/ ΑΣ/ΓΕΣ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/28/322787

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/46/368778

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/42/367359

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Αποδέκτες Πίνακα «B9» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΕΣΑΦ - ΕΛ ΥΚΟ-3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ:

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4δ Πίνακα Αποδεκτών Τηλ. (Εσωτ.) 3216 Φ.414.12/1/319339 ΚΟΙΝ.: Σ. 1764 Αθήνα, 26 Φεβ 16 ΘΕΜΑ: Αποστρατείες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Β1( ΙΜΣΠΡΟ)/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/21/406108 ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ Σ.5757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ.400/113/217291 Σ. 7291 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Προκήρυξη για την Μετάταξη Εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/121/330922

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/234/337260

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 26 Μαρ 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 26 Μαρ 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤΗΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΟΡΩΝ/ ΕΚΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ 08-2009 Αθήνα, 26 Μαρ 2009 1. ΣΣΕ α. Έδρα της ΣΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ Η έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/31/325129

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1 Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. (ΣΣΑΣ) Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962190-1-2 2310-216948. Ποια είναι τα τµήµατα της Σχολής; Η Σχολή διαιρείται σε δύο πτέρυγες εκ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Β1( ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/4 γ Τηλεφ.: 3233 Φ.400/31/412204

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/10/329096 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ Σ.3574

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ (εσωτ) 3036 Φ.400/97/326210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/25/346539

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ (εσωτ) 3036 Φ.400/261/363220 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( A Α :) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3215 Φ. 400/46/343877

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/16/309514 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ Σ.4135 ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4γ-2ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/165/326681

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/35/358847

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/33/356653

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Β1 ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩ- ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/4 α ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/Β1/4α ΓΕΣ/Β1/4δ,8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/40/338196

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 th AVIATION CAREER DAY

4 th AVIATION CAREER DAY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 4 th AVIATION CAREER DAY Αρχική: Ανχης (ΑΣ) Ελευθέριος Οικονόµου Τροποποίηση: Τχης (ΑΣ) Δηµήτριος Σανδραµάνης ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 3 rd AVIATION CAREER DAY Ανχης (ΑΣ) Ελευθέριος Οικονόμου ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εισήγησης είναι η ενημέρωσή σας σε θέματα που αφορούν στην καριέρα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.

Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3883 (ΦΕΚ Α 167 24.9.2010) Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E-

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E- ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Στεγάζεται στο κτήριο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Λειτουργεί και με απογευματινό ωράριο Τηλ. Επικοινωνίας: 2665029462 E-mail: kesyp@dide.thesp.sch.gr Στρατιωτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΒΓΘ6-Γ ΑΝ ΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186 Φ.7.1//1575 Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. (Πρόταση νόμου του βουλευτή

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/270/364550

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ΔΜΠ/1β (20 αντιγρ.) Τηλ. (Εσωτ.):2347 Φ.400/3/782561 Σ.160 Αθήνα, 26 Οκτ 2006 ΘΕΜΑ: Αποστρατείες Στελεχών ΣΧΕΤ: α. ΝΔΑ 18/1984/ΓΕΕΘΑ/4 η ΜΕΟ/ΔΜ3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός: Φ. 411 /253437/Σ. 23 Έτος: 2013 ΦΕΚ: Β 1631 20130701 Τέθηκε σε ισχύ: 01.07.2013 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/6/310117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ -ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΙΟΥΛΙΟ σε ΙΟΥΛ ΣΕ ΝΟΕ ΜΕ ΙΟΥΛ ΙΟΥΛΙΟ (ΧΩΡΙΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΓΑΜΟΣ 60% 5,555.27 4,434.80-1,120.47-20.1695% 5,009.37 574.57 51.2794%

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Β1( ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/2 α Τηλεφ. 3036 Φ.400/504/432831 Σ.10265 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/51/345962

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΒΛΝ6-Μ7Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/81/310104

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου "Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας"

Σχέδιο Νόμου Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Σχέδιο Νόμου "Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας" Το σχέδιο νόμου "Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας" που υποβλήθηκε προς δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΘΑ, καταστρώνεται σε τρεις βασικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4407/2016. Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4407/2016. Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 4407/2016 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4407 ΦΕΚ 134/27.7.2016 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β2 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΙΑΚΛΑ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Φ.330/76/501906 Σ.3403 Α Π Ο Φ Α Σ Η Προπτυχιακές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α Ι Τ Η Σ Η Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ειδικών Δυνάµεων, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνδέσµων Αποστράτων Αξιωµατικών ΣΣΕ, της Λέσχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/194/346836

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (AΔΑ : ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΔΥΓ- 124 ΠΒΕ Αερονομία Ολες τις Διοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενηµέρωσή σας, για της υποχρεώσεις τους γραφείου αθλητισµού του ΣΞ και τα καθήκοντα απορρέουν από αυτό. 2 ΠΑΓΙΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βαθμολογική Εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) - Αποστρατείες λόγω

ΘΕΜΑ: Βαθμολογική Εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) - Αποστρατείες λόγω Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η µε αρ.19/2014 Εγκύκλιος

Σχετ.: Η µε αρ.19/2014 Εγκύκλιος ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 26/11/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.πρωτ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π51/37 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.62 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. /νση : Αγ.Κων/νου 8 Προς: (102 41)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1 Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/1 Φ.416.1/132/ Σ.5961 Αθήνα, 21 Μαι 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1 Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/1 Φ.416.1/132/ Σ.5961 Αθήνα, 21 Μαι 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1 Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/1 Φ.416.1/132/554869 Σ.5961 Αθήνα, 21 Μαι 2007 ΘΕΜΑ: Ατοµικά έγγραφα Αξκών - Ανθστών - Υπξκών ΣΧΕΤ : α. Γ ΕΠ Φ. 416.1/100/865015/Σ.3992/24-7-87/ΓΕΣ/1

Διαβάστε περισσότερα

10+1 Ερωτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές

10+1 Ερωτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές 10+1 Ερωτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές 1. Μέχρι πότε μπορώ να συμπληρώσω την αίτηση για τις στρατιωτικές σχολές και ποια η διαδικασία; Εισάγεσαι στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr), κατεβάζεις και αποθηκεύεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17873 22 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1762 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 841/26/38463 Σ. 7925 Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23155 6 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2293 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ330/76/501906/Σ.3403 Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/252/342650

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αεροπορίας Στρατού

Σχολή Αεροπορίας Στρατού Σχολή Αεροπορίας Στρατού Η Σχολή Αεροπορίας Στρατού είναι το αρχαιότερο και µεγαλύτερο σχολείο εκπαίδευσης χειριστών ελικοπτέρων στην Ελλάδα. Η εµπειρία που έχει συσσωρεύσει από τις αρχές της δεκαετίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 28-11- 2014 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/80054/ΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ06-ΨΓΒ Φ.422/Α. 431179 Σ. 341

ΑΔΑ: 45Ψ06-ΨΓΒ Φ.422/Α. 431179 Σ. 341 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( A Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - 123 ΠΤΕ - Αερονοµία Ολες τις Στρατολογικές Υπηρεσίες και τις ιοικήσεις Στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7485 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 134 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4407 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/99/313924

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ ) 1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3686 /2008 (ΦΕΚ Α - 158/1-8-2008) Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.3938/2011, N.4033/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-5 / 2008 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΜΕΡΟΣ ΣΤ «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ469Η2Ι-Ω3Ζ. H 7η Υ.Π.Ε Κρήτης έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ469Η2Ι-Ω3Ζ. H 7η Υ.Π.Ε Κρήτης έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11/1/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 331 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλογιαννάκης Στέλιος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΒΛΛΨ6-Ρ1Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ & ΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ & ΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ & ΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρατιωτικές Σχολές Υπουργείου Εθνικής Άυνας A. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) B. Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) 2 A. Ανώτατα Στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 55 60 5 50 10 45 15 40 20 35 30 25 ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : κ.κ. Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Β1 Νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Τηλεφ. 210 6571037 Φ. 450/57/202501 Σ. 423 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Β1 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/6 Τηλεφ.: 210-655 3318 Φ.000/3/430021 Σ.9821 Αθήνα, 10 Νοε 17 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: Οργάνωση (Υποβολή Προτάσεων - Ιδεών) α. ΠαΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 27

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 27 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 27 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ Β (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/1/294483 Σ.797 «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 6/2017 ΦΕΚ 13/Α/

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 6/2017 ΦΕΚ 13/Α/ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 6/2017 ΦΕΚ 13/Α/9-2-2017 Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 76/2008 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» (118/25-6-2008, τ. Α ). Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα