Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μακροοικονομική - Μικροοικονομική"

Transcript

1 Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική είναι αντίστοιχα ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που αναλύει τη συμπεριφορά «μικρών» οικονομικών μονάδων, όπως οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, οι εταιρίες, μεμονωμένοι κλάδοι κτλ.

2 Θεμελιώδεις Αρχές Μικροοικονομικής Ανάλυσης Αρχή αριστοποίησης : Οι άνθρωποι προσπαθούν να επιλέξουν τα άριστα πρότυπα κατανάλωσης μεταξύ των προτύπων που τους είναι οικονομικά εφικτά Αρχή ισορροπίας : Οι τιμές προσαρμόζονται μέχρις ότου το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού να είναι ίσο με την προσφερόμενη ποσότητα

3 Ισορροπία Αγοράς Τιμή επιφύλαξης Προσφορά Ζήτηση S Αριθμός προϊόντων Τιμή ισορροπίας : η τιμή στην οποία η ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων είναι ίση με την προσφερόμενη ποσότητα 3

4 Μηχανισμός Προσφοράς και Ζήτησης σε μία Ανταγωνιστική Αγορά Τιμή επιφύλαξης Νέα Προσφορά Παλαιά Προσφορά Εάν η προσφορά και η ζήτηση μετατοπιστούν κατά την ίδια ποσότητα, η τιμή ισορροπίας παραμένει αμετάβλητη S S Παλαιά Ζήτηση Νέα Ζήτηση Αριθμός προϊόντων Μία αγορά όπου κάθε οικονομικός φορέας θεωρεί ότι η τιμή της αγοράς βρίσκεται έξω από τον έλεγχό του 4

5 Έννοια Εισοδηματικού Περιορισμού Τομή με τον κάθετο άξονα m/ Γραμμή εισοδηματικού περιορισμού Κλίση / Σύνολο καταναλωτικών Γραμμή εισοδηματικού περιορισμού : ( Αύξηση της κατανάλωσης του αγαθού κατά κατανάλωσης του αγαθού κατά : ( και ( D D ( D δυνατοτήτων ( Τομή με τον οριζόντιο άξονα m/ m ( D D D 0 m και μείωση αντίστοιχα της D D 5

6 Μεταβολή Γραμμής Εισοδηματικού Περιορισμού ( m / m/ Γραμμές εισοδηματικού περιορισμού Κλίση / m/ m / Αύξηση του εισοδήματος θα προκαλέσει μια παράλληλη προς τα έξω μετατόπιση της γραμμής εισοδηματικού περιορισμού 6

7 Μεταβολή Γραμμής Εισοδηματικού Περιορισμού ( m/ Γραμμές εισοδηματικού περιορισμού ' Κλίση / Κλίση / ' m/ m/ Αύξηση της τιμής του αγαθού θα μεταβάλλει την κλίση της γραμμής εισοδηματικού περιορισμού 7

8 ( Προτιμήσεις Καταναλωτή, f (, : ο καταναλωτής προτιμά σαφώς το συνδυασμό καταναλωτικών αγαθών, από, τον (, (, ( ( f_ : ο καταναλωτής προτιμά ασθενώς τον από τον (, (, (, ~ (, : ο καταναλωτής είναι αδιάφορος μεταξύ των δύο συνδυασμών αγαθών Μεταβατικότητα : Εάν ( (,, f_ ( f_ ( z,, z ü ý þ (, f_ ( z, z 8

9 Καμπύλες Αδιαφορίας Σύνολο συνδυασμών καταναλωτικών αγαθών ασθενούς προτίμησης Καμπύλη αδιαφορίας Η καμπύλη αδιαφορίας που διέρχεται από το συνδυασμό (, απαρτίζεται από όλους τους συνδυασμούς, για τους οποίους ο καταναλωτής είναι αδιάφορος σε σχέση με τον, ( 9

10 Παραδείγματα Καμπύλων Αδιαφορίας ( Τέλεια υποκατάστατα αγαθά Τέλεια συμπληρωματικά αγαθά Μπλε μαρκαδόροι Αριστερά ηχεία Μαύροι μαρκαδόροι Δεξιά ηχεία 0

11 Παραδείγματα Καμπύλων Αδιαφορίας ( Ανεπιθύμητα αγαθά Ουδέτερα αγαθά DVD με ελληνική ταινία CD κλασικής μουσικής DVD με ξένη περιπέτεια CD μουσικής ροκ

12 Οριακός Λόγος Υποκατάστασης Καμπύλη αδιαφορίας D D Κλίση Οριακός λόγος υποκατάστασης D D Ο οριακός λόγος υποκατάστασης μετράει την κλίση της καμπύλης αδιαφορίας σε ένα συγκεκριμένο σημείο της

13 Ερμηνεία του Οριακού Λόγου Υποκατάστασης Ο οριακός λόγος υποκατάστασης είναι ο λόγος στον οποίο ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να υποκαταστήσει μία λίγο μεγαλύτερη κατανάλωση του αγαθού με μία λίγο μικρότερη κατανάλωση του αγαθού Λόγος ανταλλαγής του αγαθού με το αγαθό ΟΛΥ ο καταναλωτής θέλει να παραμείνει στη θέση του Λόγος ανταλλαγής ΟΛΥ ο καταναλωτής θα ήθελε να ανταλλάξει το ένα ή το άλλο αγαθό ¹ 3

14 Συνάρτηση Ωφέλειας Μία συνάρτηση ωφέλειας (ή συνάρτηση χρησιμότητας είναι σταθερή κατά μήκος μιας καμπύλης αδιαφορίας και αποτελεί έναν τρόπο απόδοσης αριθμών στις καμπύλες αδιαφορίας, έτσι ώστε σε υψηλότερες καμπύλες αδιαφορίας να αποδίδονται μεγαλύτεροι αριθμοί 4

15 Μονοτονικός Μετασχηματισμός μιας Συνάρτησης Ωφέλειας Μονοτονικός μετασχηματισμός u(, είναι μια άλλη συνάρτηση ωφέλειας (u προτιμήσεις με την αρχική συνάρτηση ωφέλειας f μιας συνάρτησης ωφέλειας f ( u(, που απεικονίζει τις ίδιες u (, > u(, (, f (, f (u u (, > u(, f u(, > f ( u(, εάν και μόνο εάν εάν μονοτονικός μετασχηματισμός, τότε εάν και μόνο εάν ( επομένως, f ( u(, > f ( u(, (, f (, εάν και μόνο εάν 5

16 Κατασκευή μιας Συνάρτησης Ωφέλειας Μετρά την απόσταση από την αρχή των αξόνων Καμπύλες αδιαφορίας Κάθε καμπύλη αδιαφορίας χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την απόστασή της από την αρχή των αξόνων, μετρημένη κατά μήκος της διαγωνίου 6

17 Παραδείγματα Συναρτήσεων Ωφέλειας Τέλεια υποκατάστατα αγαθά : u ( a, Τέλεια συμπληρωματικά αγαθά : { a } u (, min, Συνάρτηση Co Douglas : c d u(,, όπου a,,c,dθετικοί αριθμοί 7

18 Οριακή Ωφέλεια και Οριακός Λόγος Υποκατάστασης ( Οριακή ωφέλεια ως προς το αγαθό MU Οριακή ωφέλεια ως προς το αγαθό DU D DU D u( u( Έστω μία οριακή μεταβολή της κατανάλωσης των δύο αγαθών ( D, D MU κατά μήκος μιας καμπύλης αδιαφορίας D, u( D, D u( D,, DU DU MU MU D D Η ωφέλεια διατηρείται σταθερή : DU 0 MU MU D D 0 OLU D D MU MU 8

19 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 9 Οριακή Ωφέλεια και Οριακός Λόγος Υποκατάστασης ( Όμοια Εξετάζουμε μία μικρή μεταβολή που διατηρεί σταθερή την ωφέλεια 0, (, (, ( lim u u u MU D D D 0, (, (, ( lim u u u MU D D D, ( d d /, ( /, ( 0, (, ( u u d d d u d u du

20 Άριστη Επιλογή Καταναλωτή ( Άριστη επιλογή Η άριστη επιλογή αντιστοιχεί στο συνδυασμό Καμπύλες αδιαφορίας (, όπου η καμπύλη αδιαφορίας είναι εφαπτόμενη της γραμμής εισοδηματικού περιορισμού Το σημείο (, βρίσκεται εκεί όπου η υψηλότερη καμπύλη αδιαφορίας αγγίζει τη γραμμή εισοδηματικού περιορισμού 0

21 Άριστη Επιλογή Καταναλωτή ( Καμπύλες αδιαφορίας Άριστοι συνδυασμοί Μη άριστοι συνδυασμοί Γραμμή εισοδηματικού περιορισμού Στο παραπάνω σχήμα υπάρχουν τρία σημεία επαφής, αλλά μόνο δύο άριστα σημεία. Κατά συνέπεια, η συνθήκη ότι το σημείο στο οποίο η καμπύλη αδιαφορίας είναι εφαπτόμενη της γραμμής εισοδηματικού περιορισμού είναι ένας άριστος συνδυασμός, αποτελεί αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή

22 Συναρτήσεις Ζήτησης Συναρτήσεις ζήτησης είναι η συναρτήσεις που συσχετίζουν τις άριστες ποσότητες των αγαθών με τις τιμές τους και το εισόδημα του καταναλωτή : (,, m (,, m

23 Υπολογισμός Συνάρτησης Ζήτησης ( Η περίπτωση της συνάρτησης ωφέλειας Co Douglas c d u(, Εάν πάρουμε το φυσικό λογάριθμο της ωφέλειας (ο λογάριθμος είναι ένας μονοτονικός μετασχηματισμός : ln u (, c ln d ln ma c ln, τέτοιο ώστε d ln m Πρόβλημα μεγιστοποίησης υπό περιορισμό 3

24 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 Υπολογισμός Συνάρτησης Ζήτησης ( ος τρόπος επίλυσης ( Επίσης, ( ( και ( (3 (4 / / /, ( /, ( d c d c u u OLU OLU m d c

25 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 Υπολογισμός Συνάρτησης Ζήτησης (3 (5 Αντικαθιστούμε την (5 στην (3 (6 m m m / / ( / / ( d m c d m c ( c d m c d m c ( m d c c d c m c

26 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 6 Υπολογισμός Συνάρτησης Ζήτησης (4 Αντικαθιστούμε την (6 στην (5 ( ( ( ( d c m c d c d c m d c m c m ( m d c d d c d m

27 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 7 Υπολογισμός Συνάρτησης Ζήτησης (5 ος τρόπος επίλυσης Λαγκρανζιανή συνάρτηση : ( ( (3 (, ( m u L l ( ln ln m d c L l 0 c L l 0 d L l 0 m L l

28 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 8 Υπολογισμός Συνάρτησης Ζήτησης (6 ( ( (4 Αντικαθιστούμε την (4 στην ( : Όμοια, αντικαθιστώντας την (4 στην ( : þ ý ü m d c d c l l l l ( m c d l m d c c c l m d c d d l

29 Μεταβολή Ζήτησης Λόγω Μεταβολής του Εισοδήματος Άριστες επιλογές Καμπύλες αδιαφορίας Γραμμές εισοδηματικού περιορισμού Κανονικά αγαθά : η ζήτηση και για τα δύο αγαθά αυξάνεται όταν αυξάνεται το εισόδημα Εάν η ζήτηση ενός αγαθού αυξάνεται με μεγαλύτερους ρυθμούς απ ότι το εισόδημα, πρόκειται για αγαθό πολυτελείας, ενώ αν αυξάνεται με μικρότερους ρυθμούς, πρόκειται για βασικό αγαθό 9

30 Καμπύλη Εισοδήματος Κατανάλωσης Καμπύλη ζήτησης ως προς το εισόδημα Καμπύλες αδιαφορίας Εάν συνδέσουμε τους ζητούμενους συνδυασμούς αγαθών που λαμβάνουμε καθώς μετακινούμε τη γραμμή εισοδηματικού περιορισμού προς τα έξω, κατασκευάζουμε την καμπύλη εισοδήματος κατανάλωσης (γραμμή επέκτασης του εισοδήματος 30

31 Καμπύλη Engel m Καμπύλη Engel Η καμπύλη Engel είναι η γραφική παράσταση της ζήτησης ενός από τα δύο αγαθά συναρτήσει του εισοδήματος, διατηρώντας σταθερές τις τιμές των αγαθών 3

32 Μεταβολή Ζήτησης Λόγω Μεταβολής της Τιμής Άριστες επιλογές Γραμμή εισοδηματικού περιορισμού Μείωση τιμών Καμπύλες αδιαφορίας Γενικά, η ζήτηση ενός αγαθού αυξάνεται όταν μειώνεται η τιμή του 3

33 Αγαθά Giffen Καμπύλες αδιαφορίας Άριστες επιλογές Γραμμές εισοδηματικού περιορισμού Μείωση ζήτησης για το αγαθό Μείωση τιμής Αγαθά Giffen ονομάζονται τα αγαθά, για τα οποία μειώνεται η ζήτησή τους όταν μειώνεται η τιμή τους 33

34 Η Έννοια της Αποκαλυφθείσας Προτίμησης Αποκαλυφθείσα προτίμηση σημαίνει ότι ο συνδυασμός επιλέχθηκε ενώ ένας άλλος συνδυασμός (, ήταν εφικτός (, Προτίμηση σημαίνει ότι ο καταναλωτής κατατάσσει το συνδυασμό, μπροστά από τον, ( ( Εάν ο καταναλωτής επιλέγει τους καλύτερους συνδυασμούς μεταξύ αυτών που είναι οικονομικά εφικτοί, τότε η αποκαλυφθείσα προτίμηση συνεπάγεται προτίμηση, αυτό όμως είναι απόρροια του μοντέλου συμπεριφοράς καταναλωτή, όχι ορισμός της προτίμησης 34

35 Έμμεσα Αποκαλυφθείσα Προτίμηση (, (, Γραμμές εισοδηματικού περιορισμού ( z, z Υποθέτουμε ότι ο συνδυασμός έχει άμεσα αποκαλυφθεί προτιμότερος του συνδυασμού και ο έχει άμεσα αποκαλυφθεί προτιμότερος του. Συμπεραίνουμε τότε ότι ο (, (,, (, z, z ( ( έχει έμμεσα αποκαλυφθεί προτιμότερος από τον ( z, z 35

36 Αξιώματα Αποκαλυφθείσας Προτίμησης Ασθενές αξίωμα της αποκαλυφθείσας προτίμησης :Εάν ο άμεσα αποκαλυφθεί προτιμότερος του δεν ταυτίζονται, τότε αποκλείεται ο προτιμότερος του (, (, (, (, έχει και οι δύο συνδυασμοί να έχει άμεσα αποκαλυφθεί (, (,, (, (,, Ισχυρό αξίωμα της αποκαλυφθείσας προτίμησης :Εάνο αποκαλυφθεί προτιμότερος του ( έχει, είτε άμεσα είτε έμμεσα και ο δεν ταυτίζεται με τον, τότε αποκλείεται ο να έχει αποκαλυφθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα προτιμότερος του ( 36

37 έτος βάσης t ένα άλλο έτος Δείκτης ποσότητας Εάν Εάν I q I q > < Δείκτης ποσότητας Paasche I q Αριθμοδείκτες w w (αντί των συντελεστών w και χρησιμοποιούνται οι τιμές του έτους w t t w w αύξηση κατανάλωσης από το έτος στο t μείωση κατανάλωσης από το έτος στο t P q t t t t t t t Δείκτης ποσότητας Laseres (αντί των συντελεστών w και χρησιμοποιούνται οι τιμές του έτους βάσης w L q t t 37

38 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 38 Δείκτες Τιμών ( Όμοια, Δείκτης τιμών Δείκτης τιμών Paasche Δείκτης τιμών Laseres w w w w I t t (αντί των συντελεστών και χρησιμοποιούνται οι ποσότητες του έτους t w w t t t t t t P (αντί των συντελεστών και χρησιμοποιούνται οι ποσότητες του έτους βάσης w w t t L

39 Δείκτες Τιμών ( Ορίζουμε το δείκτη μεταβολής της συνολικής δαπάνης M t t t t που εκφράζει το λόγο της συνολικής δαπάνης κατά το έτος t προς τη συνολική δαπάνη κατά το έτος βάσης 39

40 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 40 Δείκτες Τιμών (3 Έστω ότι ο δείκτης τιμών Paasche είναι μεγαλύτερος του δείκτη Μ Απαλείφοντας τους αριθμητές και πολλαπλασιάζοντας χιαστί, έχουμε Συμπέρασμα : Ο συνδυασμός που επιλέχθηκε το έτος βάσης έχει αποκαλυφθεί προτιμότερος από το συνδυασμό που επιλέχθηκε το έτος t t t t t t t P t t t t > t t >

41 Μεταβολή της Επιλογής του Καταναλωτή Λόγω Μεταβολής της Τιμής ενός Αγαθού ( Όταν μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού : μεταβάλλεται ο λόγος ανταλλαγής του αγαθού με το αγαθό (αποτέλεσμα υποκατάστασης μεταβάλλεται η αγοραστική δύναμη του εισοδήματος του καταναλωτή (εισοδηματικό αποτέλεσμα 4

42 Μεταβολή της Επιλογής του Καταναλωτή Λόγω Μεταβολής της Τιμής ενός Αγαθού ( Αρχικό εισόδημα Καμπύλες αδιαφορίας Αρχική επιλογή Περιστροφή Τελική επιλογή Περιεστραμμένο εισόδημα Μετατόπιση Τελικό εισόδημα 4

43 Μεταβολή της Επιλογής του Καταναλωτή Λόγω Μεταβολής της Τιμής ενός Αγαθού (3 Η τιμή του αγαθού μειώνεται με αποτέλεσμα η γραμμή εισοδηματικού περιορισμού να περιστρέφεται γύρω από το σημείο τομής με τον m / κατακόρυφο άξονα. Η κίνηση αυτή γίνεται σε δύο στάδια : Περιστροφή της γραμμής γύρω από τον αρχικά ζητούμενο συνδυασμό αγαθών Μετατόπιση της νέας γραμμής προς τα έξω στο νέο ζητούμενο συνδυασμό 43

44 Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Εισοδηματικό Αποτέλεσμα ( Καμπύλες αδιαφορίας m / ' m / Χ Υ Ζ Μετατόπιση Περιστροφή Αποτέλεσμα Εισοδηματικό υποκατάστασης αποτέλεσμα 44

45 Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Εισοδηματικό Αποτέλεσμα ( Αποτέλεσμα υποκατάστασης : η μεταβολή της ζήτησης του αγαθού όταν η τιμή του μεταβάλλεται σε και το εισόδημα σε (η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή διατηρείται σταθερή ' m ' ' ' D s (, m ( m (πάντοτε αρνητικό, αντίθετο προς την κατεύθυνση μεταβολής της τιμής, 45

46 Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Εισοδηματικό Αποτέλεσμα (3 Εισοδηματικό αποτέλεσμα : η μεταβολή της ζήτησης του αγαθού όταν το εισόδημα μεταβάλλεται από σε m, διατηρώντας την τιμή του αγαθού σταθερή στο ' ' m ' D n (, m ( ' ' m [το πρόσημό του εξαρτάται από το εάν πρόκειται για ένα κανονικό αγαθό (αρνητικό ή κατώτερο αγαθό (θετικό], 46

47 Παράδειγμα Υπολογισμού Αποτελέσματος Υποκατάστασης και Εισοδηματικού Αποτελέσματος ( m 0 0 m 00 Συνάρτηση ζήτησης για ένα προϊόν : ( 30 Επομένως 0 00 /( μονάδες Έστω Ισχύει m m ' ' 0 ' ïü ' ý m m ïþ Dm 4 (0 30 ( 40 ( Dm D ' ( 47

48 Παράδειγμα Υπολογισμού Αποτελέσματος Υποκατάστασης και Εισοδηματικού Αποτελέσματος ( Για να παραμείνει σταθερή η αγοραστική δύναμη : m ' ( m Dm ' ' (, m (0, /(0 0 5,3 μονάδες (3 D 0,.060 (30,.00 5,3 4 s (,3 ' (, m (0, /(0 0 6 (3 ' ' (, m 5,3 μονάδες D n ( 0,.00 (0, ,3 0,7 μονάδες 48

49 Συνολική Μεταβολή Ζήτησης Η συνολική μεταβολή της ζήτησης είναι η μεταβολή της ζήτησης που οφείλεται στη μεταβολή της τιμής, όταν το εισόδημα διατηρείται σταθερό : Ταυτότητα Slutsk D ' D (, m (, m s n ' D D D, m (, ( m ' ' ' ' [ (, m (, m] [ (, m (, m ( ( (3 (4 ' ] Οι όροι ( και (4 απλοποιούνται και επομένως το δεξιό σκέλος είναι ταυτοτικά ίσο με το αριστερό 49

50 Αποτέλεσμα Υποκατάστασης Κατά Hicks ( Καμπύλες αδιαφορίας Αρχικό εισόδημα Τελικό εισόδημα Αρχική επιλογή Τελική επιλογή Αποτέλεσμα υποκατάστασης Εισοδηματικό αποτέλεσμα 50

51 Αποτέλεσμα Υποκατάστασης Κατά Hicks ( Η γραμμή εισοδηματικού περιορισμού περιστρέφεται γύρω από την καμπύλη αδιαφορίας που διέρχεται από τον αρχικό συνδυασμό αγαθών (στο αποτέλεσμα υποκατάστασης κατά Slutsk περιστρέφεται γύρω από τον αρχικό συνδυασμό αγαθών το αποτέλεσμα υποκατάστασης κατά Hicks διατηρεί σταθερή την ωφέλεια και όχι την αγοραστική δύναμη (όπως συμβαίνει στο αποτέλεσμα υποκατάστασης κατά Slutsk Το πρόσημό του είναι αρνητικό, αντίθετο προς την κατεύθυνση μεταβολής της τιμής 5

52 Απόδειξη του Αρνητικού Προσήμου του Αποτελέσματος Υποκατάστασης Κατά Hicks ( (, Έστω ένας ζητούμενος συνδυασμός σε τιμές και (, ο ζητούμενος συνδυασμός σε κάποιες άλλες τιμές Ο καταναλωτής είναι αδιάφορος μεταξύ και και επομένως κανένας συνδυασμός δεν μπορεί να αποκαλυφθεί προτιμότερος του άλλου ( (, ( q, q,, ( Οι παρακάτω δύο ανισότητες δεν ισχύουν : q q > > q q 5

53 Απόδειξη του Αρνητικού Προσήμου του Αποτελέσματος Υποκατάστασης Κατά Hicks ( Επομένως, ισχύουν οι παρακάτω δύο ανισότητες : ( q q q q ( Προσθέτουμε τις ( και ( κατά μέλη : q q q q q q q q 0 53

54 Απόδειξη του Αρνητικού Προσήμου του Αποτελέσματος Υποκατάστασης Κατά Hicks (3 ( q ( ( q ( 0 q Επειδή (μεταβάλλεται μόνο η τιμή του αγαθού προκύπτει ότι ( q ( 0 Κατά συνέπεια, η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας έχει αντίθετο πρόσημο από τη μεταβολή της τιμής 54

55 Επιλογή σε Συνθήκες Αβεβαιότητας Συνάρτηση ωφέλειας u( c, c,, κατανάλωση σε καθεμία από τις δύο καταστάσεις Όπου: : εκφράζει την προτίμηση για c κατανάλωση στην κατάσταση c κατανάλωση στην κατάσταση πιθανότητα να συμβεί η κατάσταση πιθανότητα να συμβεί η κατάσταση ( όταν οι και είναι αμοιβαία αποκλειόμενες καταστάσεις 55

56 Παραδείγματα Συναρτήσεων Ωφέλειας σε Συνθήκες Αβεβαιότητας Τέλεια υποκατάστατα αγαθά : u ( c c c, c,, Ο παραπάνω μαθηματικός τύπος είναι γνωστός ως προσδοκώμενη αξία (μέσος όρος της κατανάλωσης Συνάρτηση Co Douglas : u( c, c,, c c Ένας μονοτονικός μετασχηματισμός της ωφέλειας εξακολουθεί να απεικονίζει τις ίδιες προτιμήσεις : ln u ( c, c,, ln c ln c 56

57 Συνάρτηση Προσδοκώμενης Ωφέλειας Η ωφέλεια εκφράζεται ως ένα σταθμισμένο άθροισμα κάποιων v( c v( c συναρτήσεων κατανάλωσης και, όπου οι σταθμίσεις δίνονται από τις πιθανότητες των δύο καταστάσεων u ( c, c,, v( c v( c w ( u a u a > 0 Η συνάρτηση, όπου, ονομάζεται θετικός συναφής μετασχηματισμός και δίνει μία νέα συνάρτηση προσδοκώμενης ωφέλειας που παριστάνει τις ίδιες προτιμήσεις συνάρτηση ωφέλειας von NeumannMorgenstern 57

58 Στάση του Καταναλωτή Απέναντι στον Κίνδυνο Ένας καταναλωτής έχει σήμερα 0 πλούτου και σκοπεύει να συμμετάσχει σ ένα τυχερό παιχνίδι που του δίνει μία πιθανότητα 50% να κερδίσει 5 και μία πιθανότητα 50% να χάσει 5. Έχει 50% πιθανότητα να καταλήξει με 5 και 50% πιθανότητα να καταλήξει με 5 Η προσδοκώμενη αξία του πλούτου του είναι 0 u (5 u καιηπροσδοκώμενη ωφέλεια (5 58

59 Ωφέλεια Αποστροφή Κινδύνου u (5 u (0 0,5u(50,5u(5 u (5 u (Πλούτος Πλούτος Για έναν καταναλωτή που αποστρέφεται τον κίνδυνο, η ωφέλεια της προσδοκώμενης αξίας του πλούτου προσδοκώμενη ωφέλεια του πλούτου u (5 u(5 u(0 είναι μεγαλύτερη από την 59

60 Ωφέλεια Επιδίωξη Κινδύνου u (Πλούτος u (5 u (0 0,5u(50,5u(5 u ( Πλούτος Για έναν καταναλωτή που επιδιώκει τον κίνδυνο, η προσδοκώμενη ωφέλεια του πλούτου u (5 u(5 ωφέλεια της προσδοκώμενης αξίας του πλούτου είναι μεγαλύτερη από την u(0 60

61 (,, i m i Ζήτηση της Αγοράς Εάν η συνάρτηση ζήτησης του καταναλωτή για το αγαθό και n ο συνολικός αριθμός καταναλωτών, η ζήτηση της αγοράς (συνολική ζήτηση για το αγαθό είναι : i X (,, m, K, m n n å i i (,, m i Η συνολική ζήτηση μπορεί να θεωρηθεί ως η ζήτηση ενός «αντιπροσωπευτικού» καταναλωτή που έχει εισόδημα ίσο με το άθροισμα των εισοδημάτων όλων των καταναλωτών : X (,, M 6

62 Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιμή ( Χρειάζεται ένα μέτρο του βαθμού «αντίδρασης» της ζήτησης στις μεταβολές της τιμής ή του εισοδήματος Κλίση της καμπύλης ζήτησης Dq D (εξαρτάται από τις μονάδες μέτρησης της ποσότητας και της τιμής Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή e Dq D / / q (ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας προς ποσοστιαία μεταβολή της τιμής 6

63 Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιμή ( Dq q e e D / / (τιμή προς ποσότητα Χ κλίση καμπύλης ζήτησης q Dq D Το πρόσημο της ελαστικότητας ζήτησης είναι αρνητικό, συνήθως όμως παραλείπεται Εάν Εάν Εάν e > e < e ελαστική ζήτηση ανελαστική ζήτηση ζήτηση μοναδιαίας ελαστικότητας 63

64 R q Έσοδα ( Ελαστικότητα και Έσοδα ( D q Dq Εάν η τιμή μεταβάλλεται σε και η ποσότητα σε : R ' ( D ( q Dq q q D Dq D Dq ( Αφαιρώντας την ( από την ( : DR q D Dq 0 D Dq DR D q Dq D (3 Αναζητούμε τη σχέση για την οποία DR D > 0 64

65 Ελαστικότητα και Έσοδα ( (3 Dq Dq Dq q > 0 > q > D D q D e > e < e < Συμπέρασμα : Τα έσοδα αυξάνονται με την αύξηση της τιμής, όταν η ελαστικότητα ζήτησης είναι κατ απόλυτη τιμή μικρότερη της μονάδας Αντίστοιχα, τα έσοδα μειώνονται με την αύξηση της τιμής, όταν η ελαστικότητα ζήτησης είναι κατ απόλυτη τιμή μεγαλύτερη της μονάδας 65

66 Ζήτηση Σταθερής Ελαστικότητας Τιμή 4 Καμπύλη ζήτησης Ποσότητα Για την καμπύλη ζήτησης που απεικονίζεται στο σχήμα, το γινόμενο της τιμής και της ποσότητας είναι σταθερό σε κάθε σημείο. Επομένως, η καμπύλη ζήτησης έχει σταθερή ελαστικότητα Γενικός τύπος μιας συνάρτησης ζήτησης με σταθερή ελαστικότητα : q A e όπου A θετική σταθερά 66

67 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 67 Ελαστικότητα και Οριακά Έσοδα Σύμφωνα με προηγηθείσα ανάλυση («Ελαστικότητα και Έσοδα», ισχύει : Συμπέρασμα : Εάν η ελαστικότητα ζήτησης είναι τα οριακά έσοδα Εάν (ανελαστική ζήτηση τα έσοδα θα μειώνονται όταν αυξάνεται η ποσότητα του προϊόντος < e ( q q q R q q q R q q R D D D D D D D D D D D ( ( e e D D D D q R q R 0 D D q R

68 Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς το Εισόδημα Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος Κανονικά αγαθά : αύξηση του εισοδήματος οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης θετική ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα Κατώτερα αγαθά : αύξηση του εισοδήματος οδηγεί σε μείωση της ζήτησης αρνητική ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα 68

69 Η τιμή ισορροπίας εξισώνεται με τη ζήτησή του Ισορροπία της Αγοράς ενός αγαθού είναι η τιμή στην οποία η προσφορά D ( S( ' < Εάν όπου η ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσφοράς, οι προμηθευτές αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να πωλήσουν τα αγαθά τους σε υψηλότερη τιμή και η τιμή της αγοράς ανέρχεται στην τιμή ισορροπίας ' > Εάν όπου η ζήτηση είναι μικρότερη της προσφοράς, οι προμηθευτές δεν μπορούν να πωλήσουν όλη την προσφερόμενη ποσότητα, αναγκάζονται να προσφέρουν τα αγαθά τους σε χαμηλότερη τιμή και η τιμή της αγοράς πιέζεται προς την τιμή ισορροπίας 69

70 Ειδικές Περιπτώσεις Ισορροπίας Τιμή Καμπύλη Προσφοράς Τιμή Καμπύλη ζήτησης Καμπύλη Προσφοράς Καμπύλη ζήτησης q Ποσότητα Σταθερή προσφορά : η ποσότητα ισορροπίας καθορίζεται πλήρως από τις συνθήκες προσφοράς και η τιμή ισορροπίας καθορίζεται πλήρως από τις συνθήκες ζήτησης q Ποσότητα Προσφορά οποιασδήποτε ποσότητας σε σταθερή τιμή : η τιμή ισορροπίας προσδιορίζεται από τις συνθήκες προσφοράς και η ποσότητα ισορροπίας προσδιορίζεται από την καμπύλη ζήτησης 70

71 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 7 Παράδειγμα Υπολογισμού Τιμής και Ποσότητας Ισορροπίας ( Έστω ότι οι καμπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι γραμμικές : Για να υπολογίσουμε την ποσότητα ισορροπίας, αντικαθιστούμε την τιμή ισορροπίας στη συνάρτηση ζήτησης ( ( ( ( ( d c a d c a S D d c S a D d c a d c d a d c a d a d c a a a D ( (

72 Παράδειγμα Υπολογισμού Τιμής και Ποσότητας Ισορροπίας ( Η επίλυση του προβλήματος μπορεί να γίνει με τις αντίστροφες καμπύλες ζήτησης και προσφοράς Για να προσδιορίσουμε την αντίστροφη καμπύλη ζήτησης, αντικαθιστούμε το D( με το q και επιλύουμε ως προς : q a a q P ( q D a q 7

73 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 73 Παράδειγμα Υπολογισμού Τιμής και Ποσότητας Ισορροπίας (3 Με όμοιο τρόπο βρίσκουμε την αντίστροφη καμπύλη προσφοράς d c q q P d c q d c q S ( ( ( ( ( c q q a d d c q q a q P q P S D q d q c a d c q q d a d d c d a q

74 Συνάρτηση Παραγωγής προϊόν f( συνάρτηση παραγωγής Σύνολο παραγωγής συντελεστής παραγωγής Το σύνολο όλων των συνδυασμών εισροών και εκροών που συνιστούν τεχνολογικά εφικτούς τρόπους παραγωγής ονομάζεται σύνολο παραγωγής f (, Η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη μέγιστη ποσότητα προϊόντος. που μπορεί να παραχθεί αν έχουμε διαθέσιμες μονάδες του συντελεστή και. μονάδες του συντελεστή (για την περίπτωση δύο συντελεστών παραγωγής 74

75 Καμπύλες Ίσου Προϊόντος Στην περίπτωση που έχουμε δύο συντελεστές παραγωγής, η σχέση τους παριστάνεται με τη βοήθεια των καμπύλων ίσου προϊόντος. Μία καμπύλη ίσου προϊόντος είναι το σύνολο όλων των δυνατών συνδυασμών των συντελεστών παραγωγής και που μόλις επαρκούν για την παραγωγή μιας δεδομένης ποσότητας προϊόντος 75

76 Οριακό Προϊόν Οριακό προϊόν του συντελεστή παραγωγής ονομάζεται η μεταβολή του προϊόντος ανά μονάδα μεταβολής του συντελεστή (πόσο επιπλέον προϊόν παράγεται για κάθε επιπλέον μονάδα του συντελεστή MP (, D D f ( D, D f (, 76

77 Τεχνικός Λόγος Υποκατάστασης Τεχνικός Λόγος Υποκατάστασης TRS (, είναι ο λόγος στον οποίο η επιχείρηση πρέπει να υποκαταστήσει ένα συντελεστή παραγωγής με έναν άλλο για να παραμείνει σταθερή η ποσότητα του προϊόντος D MP, D MP (, D 0 ( D TRS (, D MP MP ( (,, 77

78 Φθίνον Οριακό Προϊόν Φθίνων Τεχνικός Λόγος Υποκατάστασης Αρχή του φθίνοντος οριακού προϊόντος : το οριακό προϊόν ενός συντελεστή μειώνεται καθώς αυξάνεται συνεχώς η ποσότητα του συντελεστή αυτού (οι ποσότητες των άλλων συντελεστών διατηρούνται σταθερές Αρχή του φθίνοντος τεχνικού λόγου υποκατάστασης : ο τεχνικός λόγος υποκατάστασης μειώνεται καθώς αυξάνεται η ποσότητα του ενός συντελεστή και μειώνεται η ποσότητα του άλλου συντελεστή, έτσι ώστε να παραμένουμε στην ίδια καμπύλη ίσου προϊόντος 78

79 Αποδόσεις Κλίμακας Οι αποδόσεις κλίμακας περιγράφουν τη μεταβολή της συνάρτησης παραγωγής εάν αυξηθεί η κλίμακα όλων των συντελεστών κατά μία ποσότητα t Σταθερές αποδόσεις κλίμακας : Αύξουσες αποδόσεις κλίμακας : Φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας : f ( t, t t f (, f ( t, t > t f (, f ( t, t < t f (, όπου t > 79

80 Διαφορά Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας 80

81 Ανάλυση Περιβαλλόμενων Δεδομένων (Data Enveloment Analsis v Χρησιμοποιείται σε μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας πολλαπλών εισροών και πολλαπλών εκροών v Δεν προϋποθέτει την ύπαρξη μιας σχέσης που να συνδέει τις εισροές με τις εκροές μιας παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων ή υπηρεσιών v Οι εισροές και εκροές μπορεί να εκφράζονται σε εντελώς διαφορετικές μονάδες μέτρησης v Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της σχετικής αποτελεσματικότητας, δηλ. την αποτελεσματικότητα μιας μονάδας σε σχέση με άλλες συγκρίσιμες μονάδες 8

82 Ανάλυση Περιβαλλόμενων Δεδομένων (DEA Έστω n εισροές m εκροές k εταιρίες ενός δείγματος Η αποτελεσματικότητα μιας εταιρίας (π.χ. της δίνεται από το λόγο u ', όπου u ένα m διάνυσμα σταθμίσεων των εκροών / v' και ν ένα n διάνυσμα σταθμίσεων των εισροών Πρόβλημα DEA Να βρούμε τις βέλτιστες τιμές των u και v, που μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της εταιρίας, έτσι ώστε οι αποτελεσματικότητες όλων των εταιριών να είναι 8

83 Ανάλυση Περιβαλλόμενων Δεδομένων (DEA Επιλύουμε το παρακάτω μαθηματικό πρόβλημα: ma u, v m å r n å j u v r j r j με τους περιορισμούς m å r n å j u v r j ri ji, ³ 0 u r v j για κάθε i,,,k 83

84 Μεθοδολογία Συλλογής Δεδομένων ( Πληθυσμός v ξενοδοχειακές επιχειρήσεις v μονάδες αποκλειστικά 4 και 5 αστέρων v λειτουργία μονάδων στην Ελλάδα v πολυετή εμπειρία και τρέχουσα δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό επιχειρείν Δειγματοληψία v Τυχαία επιλογή από λίστα με τις κορυφαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (Α.Ε. βάσει της κερδοφορίας του έτους 006 (Οικονομικός Οδηγός ICAP, 008 Μέγεθος Δείγματος v 3 επιχειρήσεις με βάση την εμπειρία προηγουμένων ερευνών (μέτρηση σχετικής αποτελεσματικότητας 84

85 Μεθοδολογία Συλλογής Δεδομένων ( Χρησιμοποίηση του ακόλουθου δείκτη αποτελεσματικότητας: E ( u SalesTurnover ( u CustomerSatisfaction ff ( v RoomCaacit ( v SalariesAndWages 85

86 Μεθοδολογία Συλλογής Δεδομένων (3 Πίνακας Δεδομένων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (006 Πλαίσια της DEA στα No Κύκλος Εργασιών ( 000 Ικανοποίηση Πελάτη (7 Δυναμικότητα Δωματίων Μισθοί και ημερομίσθια ( , , , , , , , , , , , , ,

87 Αποτελέσματα DEA unit θ λ λ λ 3 λ 4 λ 5 λ 6 λ 7 λ 8 λ 9 λ 0 λ λ λ 3 0,8886 0,74 0,36 0,50 0,697 0,557 0,443 3,4E 6 4 0,880 0,37 0,33 0,97 5 0, ,794 0, ,7E 7 8 9,7E 6 9 0,9507 0,09 0,70 0,396 0, ,8357 0,37 0,49 0,38,7E 5 6,E 5 3 0, ,095 0,905 87

88 Απαιτούμενο Ποσοστό για Πλήρη Αποτελεσματικότητα των Μη Αποτελεσματικών Μονάδων Μονάδα %,59% 43,45% 4,5% 5 3,53% 9 5,8% 0 0,5% 3 8,09% 88

89 Ορισμός των Κερδών μιας Επιχείρησης Τα κέρδη μιας επιχείρησης υπολογίζονται από τη σχέση : P n m å i i å i i w i i όπου, i i n i w i m η ποσότητα του προϊόντος η τιμή της πώλησης του προϊόντος ο αριθμός των προϊόντων η ποσότητα του συντελεστή παραγωγής η τιμή αγοράς του συντελεστή παραγωγής ο αριθμός των συντελεστών παραγωγής i i i i 89

90 Μεγιστοποίηση του Κέρδους ( f (, w, w Έστω η συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης, η τιμή του προϊόντος και οι τιμές των δύο συντελεστών Το πρόβλημα μεγιστοποίησης του κέρδους γράφεται ως εξής : ma, f (, w w Οι συνθήκες που ορίζουν τις άριστες επιλογές των συντελεστών και αναφέρονται παρακάτω : MP ( MP (,, w w ( ( 90

91 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 9 Μεγιστοποίηση του Κέρδους ( ( ( Το πρόβλημα μεγιστοποίησης του κέρδους επιλύεται στη συνέχεια για τη συνάρτηση παραγωγής Co Douglas Οι συνθήκες ( και ( γράφονται : (3 (4 a f, ( 0, ( 0, ( w f w f 0 0 w w a a a

92 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 9 Μεγιστοποίηση του Κέρδους (3 Πολλαπλασιάζουμε την (3 με και την (4 με (3 (4 Επιλύοντας ως προς και,έχουμε: Εισάγοντας τις άριστες ποσότητες των συντελεστών και στη συνάρτηση παραγωγής Co Douglas, έχουμε : 0 0 w w w a w a a a ø ö ç ç è æ ø ö ç ç è æ ø ö ç ç è æ ø ö ç ç è æ a a a w w a w w a w a w

93 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 93 Μεγιστοποίηση του Κέρδους (4 Αυτή είναι η συνάρτηση προσφοράς της επιχείρησης κατά Co Douglas ø ö ç ç è æ ø ö ç ç è æ ø ö ç ç è æ ø ö ç ç è æ a a a a w w a w w a a a a w w a ø ö ç ç è æ ø ö ç ç è æ

94 Ελαχιστοποίηση του Κόστους ( Το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης του κόστους γράφεται ως εξής : min, w τέτοιο ώστε w f, ( Η λύση του προβλήματος είναι η συνάρτηση κόστους εκφράζει το ελάχιστο κόστος παραγωγής τιμές των συντελεστών είναι w και w c ( w, w, που μονάδων προϊόντος όταν οι C w w w C w w (όταν το C μεταβάλλεται δημιουργείται μία οικογένεια γραμμών ίσου κόστους 94

95 Ελαχιστοποίηση του Κόστους ( Άριστη επιλογή Κλίση γραμμών ίσου κόστους w / w Το πρόβλημα ελαχιστοποίησης του κόστους σημαίνει γεωμετρικά να βρούμε το σημείο της καμπύλης ίσου προϊόντος που συνδέεται με τη χαμηλότερη καμπύλη ίσου κόστους : ο τεχνικός λόγος υποκατάστασης πρέπει να είναι ίσος με το λόγο των τιμών των συντελεστών MP ( MP, Καμπύλη ίσου προϊόντος f, ( TRS (, (, w w 95

96 Ελαχιστοποίηση του Κόστους (3 Οι άριστες επιλογές των συντελεστών που ελαχιστοποιούν το κόστος της επιχείρησης εξαρτώνται από τις τιμές των συντελεστών και το επίπεδο του προϊόντος που θέλει να παράγει η επιχείρηση : w, w, και,, ( ( w w Οι επιλογές αυτές ονομάζονται υπό όρους συναρτήσεις ζήτησης συντελεστών Ενώ η ζήτηση συντελεστών που μεγιστοποιούν το κέρδος δίνεται για μία δεδομένη τιμή προϊόντος, η υπό όρους ζήτηση συντελεστών δίνει τις επιλογές ελαχιστοποίησης του κόστους για ένα δεδομένο επίπεδο προϊόντος 96

97 Αποδόσεις Κλίμακας και Συνάρτηση Κόστους ( Σταθερές αποδόσεις κλίμακας Έστω ότι γνωρίζουμε τη συνάρτηση μοναδιαίου κόστους Το ελάχιστο κόστος παραγωγής c w, w,. ( c ( w, w, μονάδων προϊόντος ισούται με και η συνάρτηση μέσου κόστους θα είναι : c( w, w, AC ( w, w, c( w, w, Επομένως, το κόστος ανά μονάδα προϊόντος θα είναι σταθερό, ανεξάρτητα από το επίπεδο του προϊόντος που παράγει η επιχείρηση 97

98 Αποδόσεις Κλίμακας και Συνάρτηση Κόστους ( Αύξουσες αποδόσεις κλίμακας Το μέσο κόστος παραγωγής μειώνεται καθώς αυξάνεται το προϊόν Φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας Το μέσο κόστος παραγωγής αυξάνεται καθώς αυξάνεται το προϊόν 98

99 Καμπύλες Κόστους Συνολικό κόστος μιας επιχείρησης : c( cv ( AC c( cv ( F μέσο κόστος ( F AVC ( AFC( AC AC AC AFC AVC AC Μέσο σταθερό κόστος Μέσο μεταβλητό κόστος Μέσο κόστος 99

100 Οριακό Κόστος Οριακό κόστος : MC( Dc( D c( D D c( c( cv ( F Επειδή, MC( Dcv ( D c v ( D D c v ( Το οριακό κόστος εκφράζει το ρυθμό μεταβολής του κόστους ως προς μία μεταβολή του προϊόντος 00

101 Καμπύλες Οριακού Κόστους, Μέσου Κόστους και Μέσου Μεταβλητού Κόστους AC AVC MC MC AC AVC Καμπύλη μέσου μεταβλητού κόστους : αρχικά ενδέχεται να είναι φθίνουσα, τελικά αύξουσα Καμπύλη μέσου κόστους : αρχικά φθίνουσα, στη συνέχεια αύξουσα Καμπύλη οριακού κόστους : διέρχεται από το κατώτατο σημείο, τόσο της καμπύλης μέσου μεταβλητού κόστους, όσο και της καμπύλης μέσου κόστους 0

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ένθετο Κεφάλαιο ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μικροοικονομική Ε. Σαρτζετάκης 1 Καταναλωτική συμπεριφορά Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 011 1 Ιουλίου 011 Νίκος Θεοχαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

E4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

E4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ E4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.Παραδείγματα αναλυτικά.παραδείγματα αριθμητικά 3.Ελαστικότητα ζήτησης 4.Ελαστικότητα προσφοράς 5. Έσοδο 6.Κέρδος μονοπωλίου. Παραδείγματα αναλυτικά Παράδειγμα. Σε μια οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Ζήτηση και προσφορά αγαθών Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 1 η ενότητα: Παραγωγικές δυνατότητες Χρησιµότητα Ζήτηση 1. Στην Οικονοµική επιστήµη ως οικονοµικό πρόβληµα χαρακτηρίζουµε: α) Την έλλειψη χρηµάτων που αντιµετωπίζει µια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Προσφορά των Αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Προσφορά των Αγαθών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προσφορά των Αγαθών Καμπύλη Προσφοράς Υποθέσεις 1. Η επιχείρηση είναι αποδέκτης τιμών (price taker) και όχι διαμορφωτής τιμών (price maker). 2. H επιχείρηση στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κέρδους.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 15. Αποτελεσματική και δίκαιη φορολογία

Διάλεξη 15. Αποτελεσματική και δίκαιη φορολογία Διάλεξη 15 Αποτελεσματική και δίκαιη φορολογία 1 Άριστη φορολογία αγαθών Ας υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να εισπράξει κάποια έσοδα από ένα φόρο για να χρηματοδοτήσει κάποιες δαπάνες. Ποιος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Έστω ότι μία οικονομία, που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, παράγει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 10 τόνους υφάσματος και 00 τόνους τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερο πακέτο ασκήσεων και λύσεων

Δεύτερο πακέτο ασκήσεων και λύσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 04-05 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Δεύτερο πακέτο ασκήσεων και λύσεων Αντιστοιχούν τέσσερις μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική 5 Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Τέσσερα βασικά στοιχεία του υποδείγματος επιλογής του καταναλωτή Το εισόδημα του καταναλωτή. Οι τιμές των αγαθών. Οι προτιμήσεις του καταναλωτή. Η υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Κεφάλαιο 8 Ε. Σαρτζετάκης Διαφορισμός τιμών Τιμολόγησηότανηεπιχείρησηέχειισχυρήθέσηστηναγορά: διαφορισμός τιμών Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό δύναμη σε κάποια αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας για δύο αγαθά Χ και Υ έχει τη μορφή Cobb- Douglas U (X,Y) = X o,5 Y 0,5

Άσκηση 3: Έστω η συνάρτηση χρησιμότητας για δύο αγαθά Χ και Υ έχει τη μορφή Cobb- Douglas U (X,Y) = X o,5 Y 0,5 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σημείωση: Κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις θα λυθούν στην 3 η και 4 η διάλεξη του μαθήματος (στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα) και οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση Ι. Ανδρέας Δριχούτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μικροοικονομική Ανάλυση Ι. Ανδρέας Δριχούτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μικροοικονομική Ανάλυση Ι Ανδρέας Δριχούτης, h Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Εισαγωγή: Όπως γνωρίζουµε, το οικονοµικό πρόβληµα εστιάζεται στην αποτελεσµατική κατανοµή των ανεπαρκών οικονοµικών πόρων στις εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σημείωση: Κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις θα λυθούν στην 6 η και 7 η διάλεξη του μαθήματος (στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα) και οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης Μονοπωλιακή επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που είναι ο μοναδικός παραγωγός ενός προϊόντος, το οποίο δεν έχει στενά υποκατάστατα. Ένας κλάδος που ελέγχεται από μία μονοπωλιακή επιχείρηση είναι γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας - Έστω x=(x 1,,x n ) ένας καταναλωτικός συνδυασμός, όπου x i η ποσότητα του αγαθού i που καταναλώνει

Ατομικές Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας - Έστω x=(x 1,,x n ) ένας καταναλωτικός συνδυασμός, όπου x i η ποσότητα του αγαθού i που καταναλώνει Ατομικές Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας - Έστω x=(x,,x n ) ένας καταναλωτικός συνδυασμός, όπου x i η ποσότητα του αγαθού i που καταναλώνει το άτομο (i =,,n). - Πρόβλημα καταναλωτή: Κάθε άτομο (καταναλωτής)

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Θεωρία Χρησιµότητας και Προτιµήσεων. Καταναλωτικές Προτιµήσεις: Βασικά Αξιώµατα. Συνολική και οριακή χρησιµότητα Καµπύλη αδιαφορίας ή ισοϋψής καµπύλη χρησιµότητας. Ιστορική Αναδροµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ ΕΚΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγική διαδικασία. Τεχνολογία

Παραγωγική διαδικασία. Τεχνολογία Σκοπός: Η μελέτη της σχέσης εισροών και εκροών Συντελεστές παραγωγής (Εισροές) Παραγωγική διαδικασία Παραγόμενο Προϊόν (Εκροές) Κεφαλαιουχικά αγαθά Εργασία Γή Επιχειρηματικές ή διοικητικές ικανότητες κλπ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Επιχειρησιακά Μαθηματικά Τηλ:10.93.4.450 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Α Επιχειρησιακά Μαθηματικά () ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 1 Τηλ:10.93.4.450 Πεδίο Ορισμού Οικονομικών Συναρτήσεων Οι οικονομικές συναρτήσεις (συνάρτηση Ζήτησης, συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση Α1 Η ερώτηση Α.1 περιλαμβάνει 2 υπό-ερωτήσεις. α) Υποθέστε ότι η παραγωγική δραστηριότητα μιας επιχείρησης επηρεάζει αρνητικά την παραγωγική δραστηριότητα άλλων επιχειρήσεων. Εξηγήστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ = ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ορισμός κατά Grönroos, 200) Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1)

Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1) Τηλ:10.93.4.450 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Α Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1) ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 Τηλ:10.93.4.450 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής Ορισμός : Συνάρτηση f μιας πραγματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες καµπυλών ζήτησης

Ιδιότητες καµπυλών ζήτησης Ιδιότητες καµπυλών ζήτησης Διάλεξη 6 ΖΗΤΗΣΗ Συγκριτική στατική ανάλυση των συναρτήσεων της κανονικής ζήτησης είναι η µελέτη του πώς οι συναρτήσεις κανονικής ζήτησης (, 2,) και (, 2,) αλλάζουν όταν οι τιµές,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής παραγωγή εισροές εκροές επιχείρηση παραγωγικοί συντελεστές

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής παραγωγή εισροές εκροές επιχείρηση παραγωγικοί συντελεστές ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής - Η παραγωγή είναι η δραστηριότητα μέσω της οποίας κάποια αγαθά και υπηρεσίες (εισροές) μετατρέπονται σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες (εκροές ή προϊόντα).

Διαβάστε περισσότερα

(α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως:

(α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως: http://elearn.maths.gr/, maths@maths.gr, Τηλ: 6979 Ενδεικτικές απαντήσεις ης Γραπτής Εργασίας ΔΕΟ -: Άσκηση I. (α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Βασικές Υποθέσεις (i) Οι αγορές όλων των αγαθών είναι τέλεια ανταγωνιστικές. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand 3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα ertrand - To υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος, ενώ στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 22Νοεμβρίου 2015 ΑΥΞΟΥΣΕΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Αν μια συνάρτηση f ορίζεται σε ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤEΤΑΡΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ( ΙΑΦΟΡΙΚΟ-ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

ΜΑΘΗΜΑ ΤEΤΑΡΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ( ΙΑΦΟΡΙΚΟ-ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΜΑΘΗΜΑ ΤEΤΑΡΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ( ΙΑΦΟΡΙΚΟ-ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) A. Κανόνας de L Hospital (Συνέχεια από το προηγούµενο µάθηµα) Παράδειγµα 1. Να βρεθεί το

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης 3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως προσφορά εργασίας ορίζεται το σύνολο των ωρών εργασίας που προσφέρονται προς εκμίσθωση μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφοροποιούνται ως προς ένα πλήθος χαρακτηριστικών. Παράδειγμα: Τα αυτοκίνητα διαφοροποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 7. Εξίσωση Slutsky. Οι επιδράσεις µιας µεταβολής της

Διάλεξη 7. Εξίσωση Slutsky. Οι επιδράσεις µιας µεταβολής της Οι επιδράσεις µιας µεταβολής της τιµής Διάλεξη 7 Εξίσωση Slutsk Τι θα συµβεί όταν µειωθεί η τιµή ενός αγαθού; Αποτέλεσµα υποκατάστασης : το αγαθό γίνεται σχετικά πιο φτηνό και γι αυτό ο καταναλωτής υποκαθιστά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 10 Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση διαμορφώνει τις τιμές. Μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ Ζ. - ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ Θ. Τυπικές Συναρτήσεις Μικροοικονομικής Ανάλυσης Συνάρτηση Παραγωγής Q (production function):

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού και του Πολιτισμού 2

Οικονομικά του Τουρισμού και του Πολιτισμού 2 Οικονομικά του Τουρισμού και του Πολιτισμού 2 Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς 1 Ο κλάδος παραγωγής τουριστικών προϊόντων Δραστηριότητες που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία των επιλογών του καταναλωτή

Η θεωρία των επιλογών του καταναλωτή Η θεωρία των επιλογών του καταναλωτή Ο εισοδηµατικός περιορισµός του καταναλωτή Λίτρα Αριθµός από πίτσες απάνες για (σε ευρώ) απάνες για πίτσα (σε ευρώ) Συνολικές δαπάνες (σε ευρώ) 1 1. 1. 5 9 1 9 1. 1

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Δυαδικότητας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου. Επιχειρησιακή Έρευνα

Θεωρία Δυαδικότητας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου. Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρία Δυαδικότητας Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Βασικά Θεωρήματα 2. Παραδείγματα 3. Οικονομική Ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου

Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου 1 Θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή Καμπύλη αδιαφορίας του καταναλωτή Όλοι οι συνδυασμοί κατανάλωσης δύο προϊόντων που προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Κεντρική έννοια το μέτρο ή ρυθμός μεταβολής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΟ 13 ΚΟΣΤΗ TC = FC + VC ή TC = AC* SOS TC ATC = Το μέσο κόστος ισούται με το

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος των δημοσίων επιχειρήσεων είναι η άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων που σκοπό έχει το παραγόμενο προϊόν να προσφέρεται σε προσιτή τιμή και σε επαρκή ποσότητα λαμβανομένου υπόψη του κόστους παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ι Συνοπτικές Σημειώσεις Διαλέξεων Χειμερινό Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική Ι Συνοπτικές Σημειώσεις Διαλέξεων Χειμερινό Εξάμηνο Εισαγωγή στην Οικονομική Ι Συνοπτικές Σημειώσεις Διαλέξεων Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 1 Βασικές Παραδοχές - Η οικονοµική είναι η µελέτη των τρόπων µε τους οποίους οι κοινωνίες διαχειρίζονται τους σπάνιους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός Γενικά Διάλεξη Φορολογία και αποτελεσματικότητα ν η φορολογία από μηδέν που είναι τώρα αυξηθεί στο 0% π.χ., αυτό πως επηρεάζει την ευημερία του καταναλωτή; Σίγουρα η κατανάλωση θα μεταβληθεί λόγω της αύξησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών... 19 1.1 Σύνολα αριθμών... 19 1.2 Αλγεβρική δομή του R... 20 1.2.1 Ιδιότητες πρόσθεσης...

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Το αποτέλεσμα υποκατάστασης (όσο η τιμή μειώνεται τόσο λιγότερη ποσότητα

Το αποτέλεσμα υποκατάστασης (όσο η τιμή μειώνεται τόσο λιγότερη ποσότητα ΖΗΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Γιατί η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού ή υπηρεσίας αυξάνει όταν η τιμή αυτού του αγαθού ή υπηρεσίας μειώνεται; Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Το αποτέλεσμα εισοδήματος (όσο η τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ENATO ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β Σχολικό βιβλίο σελ ως «μεταβλητούς συντελεστές μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα. TC Συνολικό κόστος. VC Μεταβλητό κόστος

ΟΜΑΔΑ Β Σχολικό βιβλίο σελ ως «μεταβλητούς συντελεστές μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα. TC Συνολικό κόστος. VC Μεταβλητό κόστος ΛΥΣΕΙΣ ΑΟΘ 1 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 Σ Α5 Σ Α6 Σ Α7 Σ Α8 Λ ΟΜΑΔΑ Β Σχολικό βιβλίο σελ. 57-59 ως «μεταβλητούς συντελεστές μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα. ΟΜΑΔΑ Γ Γ1. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα