ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgM ANTI-HD Μέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισµό των ανοσοσφαιρινών IgM κατευθυνόµενων ενάντια του αντιγόνου του ιού της Ηπατίτιδας Delta (IgM anti-hd) σε δείγµατα ανθρώπινου ορού ή πλάσµατος Μόνο για χρήση in vitro 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ορολογική απόκριση στην οξεία λοίµωξη από ιό της ηπατίτιδας Delta (HDV) συνίσταται σε µια αρχική φάση κατά τη διάρκεια της οποίας το HDAg κυκλοφορεί στο αίµα, ακολουθούµενη από οροµετατροπή σε anti-hd. Η ιαιµία είναι µεταβατική και περιορισµένη στην πρώιµη φάση της λοίµωξης. Για το λόγο αυτό η δυνατότητα της ανίχνευσης του HDAg στο αίµα ελαττώνεται δραστικά µέσα στις επόµενες ηµέρες από την εµφάνιση της συµπτωµατολογίας. ιαφορετικά µε ό,τι συµβαίνει στην ηπατίτιδα Α και Β, η αντισωµατική απόκριση τύπου IgM (IgM anti-hd) εµφανίζεται πιο αργά και εµφανίζει λιγότερο υψηλούς τίτλους. Η πορεία της εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο προσβολής της λοίµωξης, δηλαδή από το εάν πρόκειται για συλλοίµωξη από HBV/HDV (σε υγειή άτοµα) ή για υπερλοίµωξη σε φορείς HBsAg. Στη συλλοίµωξη από HBV/HDV συναντάται η παρουσία IgM anti-hd από ορισµένες ηµέρες µέχρι ορισµένες εβδοµάδες έπειτα από την εµφάνιση της συµπτωµατολογίας. Η οροµετατροπή σε IgG anti-hd πραγµατοποιείται αργότερα. Από τη στιγµή που οι IgM anti-hd αντιπροσωπεύουν την πρώτη και συνήθως τη µόνη παρατηρήσιµη αντισωµατική απόκριση κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της ασθένειας, αυτές αντιπροσωπεύουν τον δείκτη-επιλογή για την αναγνώριση της συλλοίµωξης από HBV/HDV σε περίπτωση οξείας ηπατίτιδας θετικής για HBsAg. Η επαναλαµβανόµενη δοσοµέτρηση για αρκετές εβδοµάδες βελτιώνει την πιθανότητα µιας ακριβούς διάγνωσης: µια λογική λύση συνίσταται σε µια πρώτη δοσοµέτρηση κατά την εµφάνιση της συµπτωµατολογίας, ακολουθούµενη από µια δεύτερη δύο εβδοµάδες αργότερα. Αυτό το σύστηµα επιτρέπει την αναγνώριση 35-50% επιπλέον συλλοιµώξεων από HBV/HDV σε σχέση µε µια απλή δοσοµέτρηση. Κατά κανόνα, η αντισωµατική απόκριση στην υπερλοίµωξη είναι πιο γρήγορη και παρουσιάζει ανώτερους τίτλους σε σχέση µε τη συλλοίµωξη. Οι IgM anti-hd είναι παρατηρήσιµες αµέσως µετά από την εµφάνιση της συµπτωµατολογίας και οι IgG anti- HD λίγο µετά. Για το λόγο αυτό η πορεία των IgM anti-hd είναι χρήσιµη για τη διαφορική διάγνωση ανάµεσα στη συλλοίµωξη και την υπερλοίµωξη. Ακόµα πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ενώ οι IgG συνήθως παραµένουν στο χρόνο, οι IgM anti-hd ελαττώνονται γρήγορα στις ηπατίτιδες D που µέλεται να θεραπευθούν και αυξάνονται αντιθέτως µέχρι σε υψηλούς τίτλους στις λοιµώξεις που εξελίσονται προς τη χρονιοποίηση. Για το λόγο αυτό η παραµονή της αντισωµατικής απόκρισης τύπου IgM δείχνει χρονιοποίηση της ασθένειας, Πράγµατι, η παρουσία και ο τίτλος των IgM anti-hd σχετίζονται µε την αντιγραφή του ιού και µε τη δραστηριότητα της φλεγµονής της ηπατικής ασθένειας που υφίσταται από κάτω. 2. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Η µέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισµό των ανοσοσφαιρινών IgM anti-hd είναι ανοσοενζυµικού τύπου (ELISA) και διαµορφώνεται ως µια ανοσοµετρική δοσοµέτρηση σύλληψης αντισωµάτων της οποίας το σχεδιάγραµµα παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Η χρήση της δοσοµέτρησης HDAg που επιτυγχάνεται µε τεχνικές γενετικής µηχανικής και µε αποσπάσµατα µονοκλωνικών αντισωµάτων anti-hd επιτρέπει τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της αναπαραγωγιµότητας της δοσοµέτρησης. 73

2 1 2 + επωάστε (µία ώρα στους 37 C) πλύνετε + 3 επωάστε (µία ώρα στους 37 C) πλύνετε 4 επωάστε (µία ώρα στους 37 C) πλύνετε + Εικόνα 1 ➀ Κοιλότητα ευαισθητοποιηµένη µε ανθρώπινες IgG anti-igm (µονοκλωνικές ποντικού). ➁ είγµα ή έλεγχος: IgM anti-hd. ➂ HDAg (Ανασυνδυασµένο DNA). ➃ Ενζυµατικός Ιχνηθέτης: Fab anti-hd (ανθρώπινες και µονοκλωνικές ποντικού) συνδυασµένες µε υπεροξειδάση ραφάνου (HRP). 74 επωάστε (30 min σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) χρωµογενές/υπόστρωµα Ανάγνωση οργάνων σε 450/630 nm. αντιδραστήριο εµπλοκής

3 Η παρουσία ειδικών IgM anti-hd µεσολαβεί στο δεσµό του ιχνηθέτη στη στερά µορφή µέσω της παρεµβολής του HDAg. Η ενζυµική δραστηριότητα προκύπτει εποµένως ανάλογη µε τη συγκέντρωση των IgM anti-hd που υπάρχει στα δείγµατα ή στους ελέγχους. Η µέτρηση της ενζυµικής δραστηριότητας εκτελείται θέτοντας σε επαφή ένα άχρωµο διάλυµα χρωµογενούς/υποστρώµατος που, έπειτα από τη δράση του ενζύµου, παράγει ένα µετρήσιµο χρωµατισµό µέσω ενός φωτοµέτρου. 3. ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 3.1. Αντιδραστήρια που παρέχονται στο κιτ Ευαισθητοποιηµένα Strip 12 x 8 κοιλότητες Ενζυµατικός Ιχνηθέτης 1 φιαλίδιο, 0,4 ml Αρνητικός έλεγχος 1 φιαλίδιο, 3,3 ml Θετικός έλεγχος 1 φιαλίδιο, 3,3 ml rhdag 1 φιαλίδιο, 15 ml ιαλύτης του ιχνηθέτη 1 φιαλίδιο, 14,7 ml ιαλύτης δειγµάτων 2 φιαλίδια, 70 ml Ρυθµιστικό πλύσης 1 φιαλίδιο, 40 ml Χρωµογενές 1 φιαλίδιο, 9 ml Υπόστρωµα 1 φιαλίδιο, 9 ml Αντιδραστήριο εµπλοκής 1 φιαλίδιο, 30 ml Αριθµός δοσοµετρήσεων 96 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Κατά τη στιγµή της άφιξης, όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να διατηρούνται στους 2-8 C προστατευόµενα από το φως. Μην καταψύχετε. Έπειτα από το άνοιγµα, τα αντιδραστήρια αυτού του κιτ είναι σταθερά για οκτώ εβδοµάδες υπό κατάλληλη συντήρηση, εκτός και εάν επισηµαίνεται διαφορετικά. Το κιτ είναι σταθερό για µια εργάσιµη εβδοµάδα εάν χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ηµέρας για οκτώ ώρες σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και εάν διατηρείται στους 2-8 C κατά τη διάρκεια της νύκτας. Μη χρησιµοποιείτε τα αντιδραστήρια πέραν της ηµεροµηνίας λήξεως. Η ηµεροµηνία λήξεως του κιτ φαίνεται στην εξωτερική ετικέτα. Η ηµεροµηνία λήξεως καθενός συστατικού φέρεται στις ετικέτες των αντίστοιχων φιαλιδίων. Μην αναµιγνύετε ειδικά αντιδραστήρια (βλέπε 4.a) που προέρχονται από διαφορετικές παρτίδες. Τα κοινά αντιδραστήρια (βλέπε 4.b) είναι εναλλάξιµα ανάµεσα στις διαφορετικές παρτίδες Υλικά που παρέχονται µε το κιτ 2 αυτοκόλλητα τυποποιηµένα χαρτόνια για strip 2 αυτοκόλλητα ολόκληρα τυποποιηµένα χαρτόνια για 12 strip (ένα τρυβλίο) Ρυθµιστής κλείστρου - σακιδίου για strip Υλικά και απαιτούµενα όργανα, τα οποία όµως δεν παρέχονται Φωτόµετρο κατακόρυφης ανάγνωσης (παράδειγµα ETI-SYSTEM reader) µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Μήκος κύµατος: διπλό µήκος κύµατος, 450 nm και nm Πλάτος ζώνης: 10 nm ιάστηµα απορρόφησης: από 0 έως 2,5 µονάδες απορρόφησης Επαναληπτικότητα καλύτερη από ή ίση µε 0,005 µονάδες απορρόφησης, ή 1% ανάλογα µε το ποια επιλογή είναι µεγαλύτερη Γραµµικότητα ή ακρίβεια: καλύτερη από ή ίση µε 0,010 µονάδες απορρόφησης, ή 2% ανάλογα µε το ποια επιλογή είναι µεγαλύτερη Εκτροπή: µικρότερη από 0,005 µονάδες απορρόφησης ανά ώρα. 75

4 Υγρός θάλαµος που ελέγχεται από θερµοστάτη µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Θερµοκρασία: 37 C ± 1 C. Χειροκίνητη ή αυτόµατη συσκευή για την πλύση των κοιλοτήτων (παράδειγµα ETI- SYSTEM washer) µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Κατανεµηµένος όγκος: µl Αριθµός κύκλων πλύσης: 5 Χρόνος αναµονής: 30 δευτερόλεπτα. Αναρροφήστε το τελευταίο κλάσµα του κατανεµηµένου υγρού: sµ. Μικροµετρικές σύριγγες µε άκρα µίας χρήσεως των 10 µl (ακρίβεια ± 3%, επαναληπτικότητα 2%), 100 µl (ακρίβεια ± 2%, επαναληπτικότητα 1%). Γυάλινα είδη εργαστηρίου. Απεσταγµένο νερό. Τα όργανα ETI-LAB ή ETI-MAX 3000 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αυτόµατη εκτέλεση του τεστ. 4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Όλες οι µονάδες ορού και πλάσµατος που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των συστατικών αυτού του κιτ έχουν αναλυθεί και έχει βρεθεί ότι δεν είναι αντιδραστικές για HBsAg, anti-hcv και anti-hiv-1/2, εκτός από το υλικό που είναι θετικό για anti-hd, και που είναι αντιδραστικό για HBsAg και anti-hcv. Η παρουσία HBsAg και HCV στα αντιδραστήρια του κιτ, παρ όλα αυτά, αποκλείεται, διότι το HBsAg έχει αποµακρυνθεί µέσω καθαρισµού και το HCV-RNA είναι αρνητικό. Παρ όλα αυτά, από τη στιγµή που καµία µέθοδος δεν µπορεί να δώσει απόλυτη σιγουριά για το ότι απουσιάζουν παθογόνοι παράγοντες, όλο το υλικό ανθρώπινης προέλευσης θα πρέπει να θεωρείται δυνητικώς µολυσµατικό και να µεταχειρίζεται καταλλήλως. Το κιτ χρησιµοποιεί HDAg που επιτυγχάνεται µε τεχνικές γενετικής µηχανικής και χιµαιρικές IgM anti-hd και αποφεύγει τη χρήση υψηλά µολυσµατικού υλικού ανθρώπινης προέλευσης. a) ΕΙ ΙΚΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΤ 4.1. Ευαισθητοποιηµένα Strip Οι κοιλότητες είναι ευαισθητοποιηµένες µε µονοκλωνικές IgG ποντικού, ανθρώπινες anti- IgM ειδικές για τις αλυσίδες µ. Τα strip, έτοιµα πλέον προς χρήση, πρέπει να διατηρηθούν στους 2-8 C. Κλιµατίστε σε θερµοκρασία περιβάλλοντος πριν να ανοίξετε το σακίδιο, ώστε να αποφύγετε τη συµπύκνωση υγρασίας στις κοιλότητες. Τα µη χρησιµοποιηµένα strip πρέπει να επανατοποθετηθούν στο σακίδιο το οποίο θα κλεισθεί ερµητικά και θα διατηρηθεί στους 2-8 C Ενζυµατικός Ιχνηθέτης (συζευγµένος 50x) Το φιαλίδιο περιέχει 0,4 ml από αποσπάσµατα ανθρώπινων αντισωµάτων Fab anti-hd και µονοκλωνικά ποντικού συζευγµένα µε το ένζυµο υπεροξειδάση ραφάνου (HRP), ρυθµιστικό TRIS, BSA, σταθεροποιητικά και συντηρητικά. Πριν τη χρήση, αραιώστε το διάλυµα µε έναν παράγοντα 50 µε το διαλύτη του ιχνηθέτη (4.6) (παράδειγµα 100 µl ιχνηθέτη + 4,9 ml διαλύτη). Προετοιµάστε την επαρκή ποσότητα του αραιωµ ένου ιχνηθέτη για τη δοσοµ έτρηση και διατηρήστε τον συµπυκνωµένο ιχνηθέτη στους 2-8 C. Ο αραιωµένος ενζυµατικός ιχνηθέτης µπορεί να διατηρηθεί στους 2-8 C για µία εβδοµάδα Αρνητικός έλεγχος Το φιαλίδιο περιέχει 3,3 ml ανθρώπινου ορού/πλάσµατος µη αντιδραστικού για anti-hd, αραιωµένο µε ρυθµιστικό PBS, BSA, σταθεροποιητικά, συντηρητικά και µια µπλε αδρανή 76

5 χρωστική. Το αντιδραστήριο, έτοιµο πλέον προς χρήση, πρέπει να διατηρηθεί στους 2-8 C Θετικός έλεγχος Το φιαλίδιο περιέχει 3,3 ml χιµαιρικές IgM anti-hd, αραιωµένες µε ρυθµιστικό PBS, BSA, σταθεροποιητικά, συντηρητικά και µια µπλε αδρανή χρωστική. Το αντιδραστήριο, έτοιµο πλέον προς χρήση, πρέπει να διατηρηθεί στους 2-8 C rhdag Το φιαλίδιο περιέχει 15 ml ανασυνδυασµένου αντιγόνου της ηπατίτιδας D, εµβρυικό βόειο ορό, ρυθµιστικό φοσφωρικό-κιτρικό και συντηρητικά. Το αντιδραστήριο, έτοιµο πλέον προς χρήση, πρέπει να διατηρηθεί στους 2-8 C ιαλύτης του ιχνηθέτη Το φιαλίδιο περιέχει 14,7 ml ανθρώπινου ορού/πλάσµατος, ρυθµιστικό PBS, εµβρυικό βόειο ορό και συντηρητικά. Το αντιδραστήριο, έτοιµο πλέον προς χρήση, πρέπει να διατηρηθεί στους 2-8 C. Το διάλυµα χρησιµοποιείται για την αραίωση του ενζυµικού ιχνηθέτη (4.2) ιαλύτης δειγµάτων Κάθε φιαλίδιο περιέχει 70 ml ρυθµιστικού PBS, ανθρώπινες µη ειδικές IgG, µη ειδικές µονοκλωνικές IgG ποντικού, BSA, σταθεροποιητικά, συντηρητικά και µια αδρανή µπλε χρωστική. Το αντιδραστήριο, έτοιµο πλέον προς χρήση, πρέπει να διατηρηθεί στους 2-8 C. Το διάλυµα χρησιµοποιείται για την αραίωση των δειγµάτων πριν από τη δοσοµέτρηση. b) ΚΟΙΝΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑΜΕ ΑΛΛΑ KIT ETI 4.8. Ρυθµιστικό πλύσης (25x) Το φιαλίδιο περιέχει 40 ml ενός ρυθµιστικού διαλύµατος PBS, Tween 20 και συντηρητικά. Φέρατε σε όγκο ενός λίτρου µε απεσταγµένο νερό ολόκληρο το περιεχόµενο του φιαλιδίου. Το αραιωµένο διάλυµα είναι σταθερό στους 2-8 C για µια εβδοµάδα και χρησιµοποιείται για την πλύση των κοιλοτήτων. Όταν το συµπυκνωµένο ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης διατηρείται στους 2-8 C, όπως στο ακόµα κλειστό κιτ, µπορούν να δηµιουργηθούν κρύσταλλοι.σε αυτήν την περίπτωση διαλύστε στους 37 C και αναµίξτε καλά πριν να αραιώσετε Χρωµογενές Το φιαλίδιο περιέχει 9 ml ενός παραγώγου της τετραµεθυλβενζιδίνης σε διάλυµα ρυθµιστικού κιτρικού. Πριν τη χρήση, αναµίξτε το διάλυµα µε αναλογία 1:1 µε το υπόστρωµα (4.10) Υπόστρωµα Το φιαλίδιο περιέχει 9 ml ενός ρυθµιστικού διαλύµατος κιτρικού που περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου. Πριν τη χρήση, αναµίξτε το διάλυµα µε αναλογία 1:1 µε το υπόστρωµα (4.9) (παράδειγµα 1 ml χρωµογενούς + 1 ml υποστρώµατος). Προετοιµάστε την επαρκή ποσότητα χρωµογενούς/υποστρώµατος για τη δοσοµέτρηση και διατηρήστε τα αντιδραστήρια στους 2-8 C. Το µίγµα χρωµογενούς/υποστρώµατος είναι σταθερό για 8 ώρες σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, υπό προστασία από το φως. Το διάλυµα πρέπει να είναι άχρωµο ή ελαφρώς θαλασσί. 77

6 4.11. Αντιδραστήριο εµπλοκής Το φιαλίδιο περιέχει 30 ml ενός διαλύµατος θειϊκού οξέως 1 Ν (R 36/38, S 26). Το αντιδραστήριο, έτοιµο πλέον προς χρήση, πρέπει να διατηρηθεί στους 2-8 C. 5. ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ Η δοσοµέτρηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε δείγµατα άνθρώπινου ορού ή πλάσµατος. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν αντιπηκτικά όπως το κιτρικό, EDTA και ηπαρίνη. Πραγµατοποιήστε την αιµοληψία από φλέβα, αφήστε το αίµα να πήξει και διαχωρήστε τον ορό από το θρόµβο το συντοµότερο δυνατόν. Καθαρίστε µε φιλτράρισµα ή φυγοκέντριση πριν από το τεστ τα δείγµατα που παρουσιάζουν υλικό σε αιώρηση, λευκαύγεια, λιπαιµία ή ερυθροκυτταρικά υπόλοιπα. Μη χρησιµοποιείτε δείγµατα που έχουν υποστεί ισχυρή αιµόλυση ή λιπαιµικά, ούτε επίσης και δείγµατα που παρουσιάζουν υλικό σε αιώρηση ή προφανή µόλυνση από µικρόβια. Εάν η δοσοµέτρηση έχει εκτελεσθεί στις επόµενες 48 ώρες από την αιµοληψία, τα δείγµατα µπορούν να διατηρηθούν στους 2-8 C. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να διαιρεθούν σε κατεψυγµένα κλάσµατα στους 20 C ή σε κατώτερες θερµοκρασίες. Εάν τα δείγµατα έχουν κατεψυχθεί, ανακινήστε µε προσοχή πριν να τα δοσοµετρήσετε. Αποφεύγετε επαναλαµβανόµενους κύκλους ψύξης και απόψυξης. Μη δοσοµετρείτε δείγµατα απενεργοποιηµένα µε θερµότητα. Αραίωση των δειγµάτων Τα δείγµατα πρέπει να είναι αραιωµένα µε αναλογία 1:100 µε το διαλύτη δειγµάτων (4.7) πριν από τη δοσοµέτρηση (παράδειγµα 10 µl δείγµατος + 1 ml διαλύτη δειγµάτων). Αναδεύστε σε Vortex ώστε να επιτύχετε ένα οµοιογενές µίγµα. Μην αραιώνετε τον αρνητικό και θετικό έλεγχο. 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ Κλιµατίστε τα αντιδραστήρια σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (20-25 C) πριν από τη δοσοµέτρηση. Εκτελέστε τις φάσεις της δοσοµέτρησης µε την προβλεπόµενη σειρά, χωρίς διακοπές. Αποµονώστε τα απαραίτητα strip για να πραγµ ατοποιήσετε τη δοσοµ έτρηση, προβλέποντας τον προσδιορισµό εις τριπλούν του αρνητικού ελέγχου, εις διπλούν του θετικού ελέγχου και εις απλούν των δειγµάτων. Πρέπει να εκτελεσθεί ο προσδιορισµός του αρνητικού και θετικού ελέγχου για κάθε τρυβλίο που εµπεριέχει τα δείγµατα. Η επιχειρησιακή µέθοδος πρέπει να είναι αυστηρά όµοια για τους ελέγχους και για τα δείγµατα υπό εξέταση. Προβλέψατε µια ελεύθερη κοιλότητα για τη µέτρηση της τιµής του λευκού του υποστρώµατος που οφείλεται στο αντιδραστήριο χρωµογόνο/υπόστρωµα. Χρησιµοποιήστε µια νέα άκρη µίας χρήσεως για να διανήµετε τους ελέγχους και τα δείγµατα. 78

7 Ταυτοποιήστε τις κοιλότητες αντίδρασης για τη δοσοµέτρηση των ελέγχων και των δειγµάτων. Σας συνιστούµε να διανήµετε τους ελέγχους και τα δείγµατα σύµφωνα µε το ακόλουθο σχεδιάγραµµα: A BLK S3 A B NC S4 B C NC C D NC D E PC E F PC F G S1 G H S2 O Υπόµνηµα: = κοιλότητα NC = αρνητικός έλεγχος BLK = λευκό PC = θετικός έλεγχος S = δείγµατα. Ρυθµίστε τη θερµοκρασία του συστήµατος του θερµοστάτη στους 37 ± 1 C. 1. ιανήµετε 100 µl αρνητικού ελέγχουκαι θετικού ελέγχου στις αντίστοιχες κοιλότητες. ιανήµετε 100 µl δειγµάτων αραιωµένων 1:100 στις αντίστοιχες κοιλότητες. 2. Σφραγίστε τα strip µε το ειδικό αυτοκόλλητο χαρτόνι ώστε να αποφύγετε την εξάτµιση. Ανακινήστε ελαφρά ώστε να αποβάλλετε πιθανές φυσαλίδες αέρα. 3. Αφήστε για επώαση για µία ώρα ± 5 min στους 37 ± 1 C. 4. Στο τέλος της επώασης, αποβάλλετε το αυτοκόλλητο χαρτόνι και εκτελέστε την πλύση των strip µε ειδική αυτόµατη ή ηµιαυτόµατη συσκευή. Αναρροφήστε το µέσο αντίδρασης και πραγµατοποιήστε πέντε πλύσεις µε έναν όγκο ρυθµιστικού πλύσης που να κυµαίνεται ανάµεσα στα 0,30 και στα 0,37 ml. Αποφύγετε τη διαρροή υγρού από τις κοιλότητες. Πραγµατοποιήστε τους πέντε κύκλους πλύσης µε ένα χρονικό διάστηµ α 30 sec ανάµ εσα σε κάθε φάση απόθεσης/ αναρρόφησης, είτε χρησιµοποιείται αυτόµατη συσκευή πλύσης είτε ηµιαυτόµατη. Στο τέλος της πλύσης, αναστρέψτε τα strip πάνω σε απορροφητικό χαρτί και ανακινήστε τα ελαφρά ώστε να αποβάλλετε κάθε πλεόνασµα υγρού από τις κοιλότητες. Για να αποφύγετε την εξάτµιση, αφήστε τα strip αναποδογυρισµένα πάνω σε απορροφητικό χαρτί µέχρι τη διανοµή του επόµενου αντιδραστηρίου. 5. ιανήµετε 100 µl διαλύµατος HDAg σε όλες τις κοιλότητες εκτός από εκείνο του λευκού. Επαναλάβετε την επέµβαση που περιγράφεται στο σηµείο Αφήστε για επώαση για µία ώρα ± 5 min στους 37 ± 1 C. 7. Προετοιµάστε το διάλυµα του αραιωµένου ενζυµατικού ιχνηθέτη ( ) πριν τη δεύτερη επώαση. 8. Επαναλάβετε την επέµβαση που περιγράφεται στο σηµείο 4. H 79

8 9. ιανήµετε 100 µl αραιωµένου ενζυµατικού ιχνηθέτη σε όλες τις κοιλότητες εκτός από εκείνο του λευκού. Επαναλάβετε την επέµβαση που περιγράφεται στο σηµείο Αφήστε για επώαση για µία ώρα ± 5 min στους 37 ± 1 C. 11. Προετοιµάστε το χρωµογενές/υπόστρωµα ( ) πριν το τέλος της τρίτης επώασης. 12. Επαναλάβετε την επέµβαση που περιγράφεται στο σηµείο ιανήµετε 100 µl του διαλύµατος χρωµογόνου/υποστρώµατος σε όλες τις κοιλότητες. 14. Αφήστε για επώαση για 30 ± 2 min σε θερµοκρασία περιβάλλοντος αποφεύγοντας την έκθεση των strip σε έντονο φως. 15. ιανήµετε 100 µl του διαλύµατος εµπλοκής σε όλες τις κοιλότητες ακολουθώντας την ίδια σειρά που χρησιµοποιήθηκε για τη διανοµή του χρωµογόνου/υποστρώµατος και εφαρµόζοντας τα ίδια χρονικά διαστήµατα. 16. Μετρήστε την απορρόφηση του διαλύµατος που περιέχεται σε κάθε κοιλότητα σε 450/630 nm εντός µιας ώρας από την προσθήκη του διαλύµατος εµπλοκής. είγµατα που περιέχουν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις αναλύτη µπορούν παρ όλα αυτά να δηµιουργήσουν ιζήµατα µε επακόλουθη µείωση των αρχικών τιµών απορρόφησης. Αυτό δεν συνεπάγεται κανένα κίνδυνο εσφαλµένης ταξινόµησης των δειγµάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αναγνώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσα στα πρώτα λεπτά από την προσθήκη του διαλύµατος εµπλοκής, προκύπτουν ακριβέστερες. Όταν χρησιµοποιούνται τα ειδικά όργανα, οι τιµές απορρόφησης παρέχονται αυτόµατα επιλέγοντας το σωστό πρωτόκολλο. Όταν χρησιµοποιείται ένα διαφορετικό φωτόµετρο κατακόρυφης ανάγνωσης, µηδενίστε το όργανο µπροστά από την κοιλότητα του λευκού, διαβάστε την απορρόφηση του περιεχόµενου των κοιλοτήτων στα µήκη κύµατος 450/630 nm και αφαιρέστε την τιµή απορρόφησης στα 630 nm από εκείνη στα 450 nm. Τα όργανα ETI-LAB ή ETI-MAX 3000 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αυτόµατη εκτέλεση του τεστ. 7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 7.1. Καθορισµός της οριακής τιµής Η οριακή τιµή επιτυγχάνεται αθροίζοντας 0,100 στο µέσο όρο απορρόφησης του αρνητικού ελέγχου (NC x ). Οριακή τιµή = NC x + 0, Κριτήρια αποδοχής της δοσοµέτρησης ραστικοποιήστε τη δοσοµέτρηση όπως ακολουθεί πριν να πραγµατοποιήσετε την εκτίµηση των αποτελεσµάτων. Υπολογίστε και εκτιµήστε το µέσο όρο των ελέγχων κάθε τρυβλίου, ακόµα και εάν εκείνοι ανήκουν σε µία µοναδική παρτίδα. Η διαφορά ανάµεσα στην απορρόφηση του θετικού ελέγχου και στην απορρόφηση του αρνητικού ελέγχου πρέπει να είναι ανώτερη ή ίση του 0,300. PC x NC x 0,300. Εάν δεν συµβαίνει αυτό, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή η δοσοµέτρηση και πρέπει να επαναληφθεί Ερµηνεία των αποτελεσµάτων Η παρουσία ή ή απουσία IgM anti-hd καθορίζεται συγκρίνοντας την τιµή απορρόφησης των δειγµάτων µε την οριακή τιµή. Τα δείγµατα µε απορρόφηση ανώτερη ή ίση µε την οριακή τιµή πρέπει να θεωρούνται αντιδραστικά για IgM anti-hd. Τα δείγµατα µε απορρόφηση κατώτερη από την την οριακή τιµή πρέπει να θεωρούνται µη αντιδραστικά. 80

9 Σας συνιστούµε να επαναλάβετε το τεστ στα δείγµατα µε τιµές απορρόφησης που κυµαίνονται στο ± 10% της οριακής τιµής, ώστε να επιτύχετε επιβεβαίωση του πρώτου αποτελέσµατος. Εάν ένα δείγµα επαναλαµβάνει να είναι αντιδραστικό πρέπει να θεωρείται θετικό. Εάν ένα δείγµα δεν είναι αντιδραστικό στο δεύτερο τεστ, πρέπει να θεωρείται αρνητικό Παράδειγµα υπολογισµού Οι ακόλουθες τιµές πρέπει να θεωρηθούν µόνο ένα παράδειγµα και δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν ανάµεσα στα στοιχεία που θα προκύψουν στο χρήστη. Απορρόφηση του αρνητικού ελέγχου Αρνητικός έλεγχος Καθαρή απορρόφηση σε 450/630 nm 1 0, , ,032 Μέσος όρος απορρόφησης, NC x = 0,032. Απορρόφηση του θετικού ελέγχου Θετικός έλεγχος Καθαρή απορρόφηση σε 450/630 nm 1 1, ,048 Μέσος όρος απορρόφησης, PC x = 1,070. Οριακή τιµή (NC x + 0,100) = 0, ,100 = 0,132. ιαφορά ανάµεσα σε θετικό και αρνητικό έλεγχο (P N) = 1,070 0,032 = 1,038. Στο παράδειγµα που παρουσιάστηκε η διαφορά ανάµεσα σε θετικό και αρνητικό έλεγχο είναι µεγαλύτερη του 0,300. Για το λόγο αυτό είναι αποδεκτή και τα δεδοµένα πρέπει να θεωρηθούν έγκυρα. Ανάλυση του δείγµατος υπό εξέταση είγµα 1 = απορρόφηση 0,834 είγµα 2 = απορρόφηση 0,061 Το δείγµα 1 προκύπτει αντιδραστικό για IgM anti-hd και το δείγµα 2 προκύπτει µη αντιδραστικό, από τη στιγµή που η οριακή τιµή είναι 0, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΤ 8.1. Ειδικότητα ανάλυσης Η αναλυτική ειδικότητα ορίζεται σαν η ικανότητα του τεστ να ανιχνεύει ακριβώς τον αναλύτη παρουσία παραγόντων δυνητικά παρεµβαλλόντων στο στέλεχος του δείγµατος (για παράδειγµα, αντιπηκτικά, αιµόλυση, αποτελέσµατα της επεξεργασίας του δείγµατος), ή διασταυρωτές αντιδράσεις µε αντισώµατα δυνητικώς παρεµβάλλοντα. Μελέτες που έχουν ελεγχθεί σχετικά µε παράγοντες δυνητικώς παρεµβάλοντες, έχουν αποδείξει το ότι οι επιδόσεις του τεστ δεν επηρεάζονται από αντιπηκτικά (EDTA, ηπαρίνη, κιτρικό), λιπαιµία (µέχρι 3000 mg/dl τριγλυκερίδια), χολερυθριναιµία (µέχρι 100 mg/dl χολερυθρίνη), ή από την παρουσία αντισωµάτων εναντίων άλλων παθογόνων παραγόντων. Οι τιµές απορρόφησης που επιτυγχάνονται µε δείγµατα που περιέχουν 1000 mg/dl αιµοσφαιρίνης προκύπτουν περίπου 18% ανώτερες από εκείνες που επιτυγχάνονται µε φυσιολογικά δείγµατα. 81

10 8.2. Επαναληπτικότητα Η επαναληπτικότητα και η αναπαραγωγιµότητα του δείγµατος (ή αλλιώς η δια-δειγµατική και ενδο-δειγµατική µεταβλητότητα) έχουν καθοριστεί χρησιµοποιώντας δείγµατα αναφοράς (από A σε C) υπό διαφορετικές συγκεντρώσεις αναλύτη. Η παρατηρούµενη µεταβλητότητα δεν έχει προκαλέσει λανθασµένη ταξινόµηση των δειγµάτων. Επαναληπτικότητα Pool A Pool B Pool C Αριθµός καθορισµών Μέσος όρος απορρόφησης 0,139 0,440 1,076 Τυπική απόκλιση 0,012 0,020 0,058 Βαθµός µεταβολής % 8,3 4,5 5,4 Αναπαραγωγιµότητα Pool A Pool B Pool C Αριθµός καθορισµών Μέσος όρος απορρόφησης 0,151 0,421 1,023 Τυπική απόκλιση 0,021 0,040 0,076 Βαθµός µεταβολής % 13,7 9,5 7, ιαγνωστική ειδικότητα Η διαγνωστική ειδικότητα του τεστ ορίζεται σαν η πιθανότητα του τεστ να παρέχει ένα αρνητικό αποτέλεσµα απουσία του ειδικού αναλύτη. Η διαγνωστική ειδικότητα έχει προσδιοριστεί δοσοµετρώντας 603 επιλεγµένα δείγµατα από ένα πληθυσµό πιθανότατα αρνητικό για IgM anti-hd (αιµοδότες, ασθενείς σε αιµ οκάθαρση, ασθενείς που πάσχουν από λοιµ ώδεις ασθένειες µε παρόµ οια συµπτωµατολογία, όπως λοίµωξη από HBV οξεία ή χρόνια και προηγούµενη λοίµωξη από HDV, ασθενείς που πάσχουν από άλλες λοιµώδεις ασθένειες, ασθενείς που πάσχουν από αυτοάνοσες ασθένειες, θετικά άτοµα για τον ρευµατοειδή παράγοντα, για ετερόφιλα αντισώµατα ή αντισώµατα anti-hrp). Στον πληθυσµό που µελετήθηκε έξι δείγµατα προέκυψαν θετικά - διαγνωστική ειδικότητα: 99,00% (περιθώριο εµπιστοσύνης στο 95%: 97,85-99,64%) ιαγνωστική ευαισθησία Η διαγνωστική ευαισθησία ορίζεται σαν η πιθανότητα του τεστ να παρέχει ένα θετικό αποτέλεσµα παρουσία του ειδικού αναλύτη. Η διαγνωστική ευαισθησία έχει αξιολογηθεί δοσοµετρώντας 210 επιλεγµένα δείγµατα από ένα πληθυσµό µάλλον θετικό για IgM anti-hd (ασυµπτωµατικοί φορείς HBsAg και ασθενείς µε λοίµωξη από HBV και HDV οξεία ή χρόνια). Στον πληθυσµό που µελετήθηκε ένα δείγµα προέκυψε αρνητικό - διαγνωστική ευαισθησία: 99,52% (περιθώριο εµπιστοσύνης στο 95%: 97,38-99,99%) Αποτέλεσµα κορεσµού σε υψηλές δόσεις Όταν δοσοµετρούνται δείγµατα που περιέχουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις αντισωµάτων, είναι δυνατόν να επιτευχθούν φαινοµενικά κατώτερα επίπεδα αντισώµατος ως αποτέλεσµα του κορεσµού. Μια τελειοποιηµένη µέθοδος δύο ανοσολογικών επωάσεων αποκλείει όµως το να επιτυγχάνονται αποτελέσµατα χονδροειδώς υποτιµηµένα, διότι το αναλυτικό σήµα παραµένει πάντα υψηλό (καµπύλη κορεσµού). Η πιθανή παρουσία µιας επίδρασης προ-ζώνης έχει αξιολογηθεί αναλύοντας τέσσερα θετικά δείγµατα για IgM anti-hd υψηλού τίτλου. Όλα τα δείγµατα παρουσίασαν τιµές απορρόφησης πολύ υψηλές, όπως αναµένεται από δείγµατα υψηλού τίτλου, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει επίδραση προ-ζώνης και ότι η ταξινόµηση των δειγµάτων παραµένει εποµένως σωστή. 82

11 9. ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Η βακτηριδιακή µόλυνση των δειγµάτων, επαναλαµβανόµενοι κύκλοι ψύξης/απόψυξης ή αδρανοποίηση λόγω θερµότητας µπορούν να µεταβάλλουν τις τιµές απορρόφησης µε επακόλουθη αλλοίωση των επιπέδων των IgM anti-hd. Η διάγνωση µιας λοιµώδους ασθένειας δεν πρέπει να διατυπώνεται µε βάση το αποτέλεσµα µιας µοναδικής δοσοµέτρησης, αλλά χρειάζεται να λαµβάνεται υπ όψην το ιστορικό και η συµπτωµατολογία του ασθενούς εκτός από τα ορολογικά στοιχεία. 10. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΛΑΞΕΙΣ Για να επιτευχθούν αξιόπιστα αποτελέσµατα χρειάζεται να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες χρήσεως και να κατέχεται µια κατάλληλη τεχνική χειρογνωσία. Ειδικότερα, είναι σηµαντικό το να γίνεται προσεκτική και ακριβής διανοµή των αντιδραστηρίων, όπως επίσης το ίδιο πρέπει να συµβαίνει και στην περίπτωση της αναρρόφησης και της πλύσης. Αποτελέσµατα που δεν προκύπτουν αντιδραστικά κατ επανάληψη οφείλονται σε παράγοντες που έχουν σχέση µε τη µεθοδολογία όπως για παράδειγµα: εναλλαγή στις κάψουλες ανάµεσα στα φιαλίδια χρήση του ίδιου άκρου µικροσύριγγας για τις αναλήψεις από διαφορετικά φιαλίδια ή από διαφορετικά δείγµατα. έκθεση των αντιδραστηρίων ή των δειγµάτων σε έντονη θερµότητα, ή σε ισχυρές πηγές βακτηριακής µόλυνσης. ανεπαρκής πλύση των κοιλοτήτων µόλυνση του άκρου των κοιλοτήτων µε τον ιχνηθέτη ή µε τα δείγµατα εναλλαγή των ειδικών αντιδραστηρίων προερχόµενων από διαφορετικές παρτίδες. Είναι απαραίτητες οι ακόλουθες προφυλλάξεις: στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ειδικό όργανο για τον ενζυµατικό ιχνηθέτη, φυλάξτε το όργανο αυτό για αυτό µόνο το σκοπό ώστε να αποφύγετε την µόλυνσή του. διατηρείτε το ρυθµιστικό πλύσης σε καθαρά δοχεία ώστε να προλάβετε µολύνσεις που να αναστέλλουν την ενζυµατική δραστηριότητα. χρησιµοποιείτε γυάλινα υλικά προσεκτικά καθαρά για την αραίωση του χρωµογενούς/ υποστρώµατος. 11. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Να χειρίζεστε µε προσοχή το χρωµογόνο, το υπόστρωµα και το αντιδραστήριο εµπλοκής. Αποφεύγετε οποιαδήποτε επαφή αυτών µε οξειδωτικούς παράγοντες ή µεταλλικά υλικά. Μην τρώτε, πίνετε, καπνίζετε ή χρησιµοποιείτε καλλυντικά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της δοσοµέτρησης. Μην πραγµατοποιείτε αναρρόφηση µε το στόµα. Αποφεύγετε την άµεση επαφή µε τα υλικά που ενδεχοµένως να είναι µολυσµένα, φορώντας κατάλληλη ένδυση εργαστηρίου, προστατευτικά γυαλιά και γάντια µίας χρήσεως. Πλένετε προσεκτικά τα χέρια στο τέλος της δοσοµέτρησης. Αποφεύγετε να προκαλείτε πιτσιλίσµατα ή αεροζόλ. Κάθε σταγόνα βιολογικού αντιδραστηρίου πρέπει να αποβάλλεται µε ένα διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου 5% και το χρησιµοποιούµενο µέσο θα πρέπει να τυγχάνει µεταχείρισης κατάλληλης για µολυσµένα απόβλητα. Όλα τα δείγµατα, όλα τα βιολογικά αντιδραστήρια του κιτ και όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση της δοσοµέτρησης θα πρέπει να θεωρούνται ικανά να µεταδώσουν µολυσµατικούς παράγοντες. Για το λόγο αυτό τα απόβλητα πρέπει να διατεθούν σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις και τους ισχύοντες κανονισµούς κάθε Κράτους. Τα υλικά µίας χρήσεως θα πρέπει να 83

12 αποτεφρώνονται. Τα υγρά απόβλητα θα πρέπει να απολυµαίνονται µε υποχλωριώδες νάτριο σε µία τελική συγκέντρωση της τάξεως του 5% για τουλάχιστον µισή ώρα. Τα υγρά απόβλητα που περιέχουν οξύ πρέπει να εξουδετερώνονται πριν την αποβολή τους. Οποιοδήποτε υλικό που πρέπει να επαναχρησιµοποιηθεί θα πρέπει να τίθεται σε κλίβανο µε µια προσέγγιση overkill (USP 24, 2000, p. 2143). Γενικά θεωρείται ότι µία ώρα στους 121 C είναι ένας επαρκής χρόνος αποστείρωσης. Παρ όλα αυτά συνιστούµε σε κάθε χρήστη να επιβεβαιώνεται σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του κύκλου απολύµανσης µέσω µιας αρχικής επικύρωσης και την χρήση,σε βάση ρουτίνας, βιολογικών δεικτών. Αντιδραστήριο εµπλοκής (Council Directive 99/45/EC): R 36/38 Ερεθιστικό για τα µάτια και το δέρµα. S 26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και συµβουλευθείτε ιατρό. 84

13 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 - ΑΡΑΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΙΓΜΑΤΑ 1:100 ΜΕ ΤΟ ΙΑΛΥΤΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ 1 - ΙΑΝΗΜΕΤΕ ΤΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (3x) ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (2x) ΕΙΓΜΑΤΑ (1x) ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 100 µl ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 100 µl ΑΡΑΙΩΜΕΝΑ ΕΙΓΜΑΤΑ 100 µl 2 - ΑΦΗΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΗ ΜΙΑ ΩΡΑ ΣΤΟΥΣ 37 C. 3 - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΥΝΕΤΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ. 4 - ΙΑΝΗΜΕΤΕ 100 µl HDAg ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ. 5 - ΑΦΗΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΗ ΜΙΑ ΩΡΑ ΣΤΟΥΣ 37 C. 6 - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΤΕ ΤΟ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΠΛΥΝΕΤΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ. 7 - ΙΑΝΗΜΕΤΕ 100 µl ΑΡΑΙΩΜΕΝΟΥ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΙΧΝΗΘΕΤΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ. 8 - ΑΦΗΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΗ ΜΙΑ ΩΡΑ ΣΤΟΥΣ 37 C. 9 - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΝΖΥΜΙΚΟ ΙΧΝΗΘΕΤΗ ΚΑΙ ΠΛΥΝΕΤΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΙΑΝΗΜΕΤΕ 100 µl ΧΡΩΜΟΓΟΝΟΥ/ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΑΦΗΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΗ 30 MIN ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΙΑΝΗΜΕΤΕ 100 µl ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑ 450/630 nm. 200/ , F - 01/

14 REFERENCES M. ARAGONA et al. Serological response to hepatitis Delta virus in hepatitis D. Lancel, 1 : (1987). K.F. BERGMAN et al. Hepatitis Delta antigen: antigenic structure and humoral immune response. J. Immunol., 143 : (1989). F. BONELLI, R. CALOGERO, A. BONIOLO European Patent Specification No. EP (1991). R. CALOGERO et al. Purification of recombinant hepatitis Delta antigen expressed in E. coli cells. FEBS Letters, 318 (3) : (1993). R. DIJKEMA, A. KOS European Patent Application No (1986). P. FARCI et al. Delta hepatitis in inapparent carriers of hepatitis B surface antigen: a disease simulating acute hepatitis B progressive to chronicity. Gastroenterology, 85 : 669 (1983). P. FARCI et al. Diagnostic and prognostic significance of the IgM antibody to the hepatitis Delta virus. JAMA, 255 (1) : 1443 (1986). E.J. GOWANS et al. Use of recombinant hepatitis Delta antigen in diagnostic assays for HDAg antibody. J. Virol. Meth., 27 : (1990). M. PALLA, U. BARBIERI, M. BORLA, M. DE LUCA The use of recombinant Delta antigen and murine monoclonal anti-delta antibodies in an ELISA method for the serological detection of IgM antibodies to HDV. Fifth International Symposium on Hepatitis Delta Virus and Liver Disease, Gold Coast (Australia), Aug. 28- Sept. 3, J. PUIG, H.A. FIELDS Development of an enzyme immunoassay using recombinant expressed antigen to detect hepatitis Delta virus antibodies. J. Clin. Microbiol., 27 (10) : (1889). M. RIZZETTO et al. Immunofluorescence detection of a new antigen/antibody system (delta/anti-delta) associated with hepatitis B virus in liver and in serum of HBsAg carriers. Gut, 18 : (1977). M. RIZZETTO et al. Hepatitis Delta virus infection: clinical and epidemiological aspects. In: Viral hepatitis and Delta Infection: progress in clinical and biological research, vol. 143, Alan R. Liss Inc., New York (1988). M. RIZZETTO, O. CRIVELLI The hepatitis Delta virus. In: Progress in Hepatitis Research, O. Crivelli ed., Sorin Biomedica Monograph (1991). A. SMEDILE et al. Radioimmunoassay detection of IgM antibodies to the HBV-associated Delta antigen: clinical significance in Delta infection. J. Med. Virol., 9 : 131 (1982). 86

15 Additional References Viral Hepatitis and Liver Disease. Proceedings of IX Triennial International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Disease, Rome, Italy, April 1996, M. Rizzetto, R.H. Purcell, J.L. Gerin, G. Verme eds., Edizioni Minerva Medica, Turin, Italy (1997). **** Connected Patents: EP-B by Chiron; EP-B by DiaSorin. Brevetti associati: EP-B di Chiron; EP-B di DiaSorin. Brevets associés: EP-B par Chiron; EP-B par DiaSorin. Verbundene Patente: EP-B von Chiron; EP-B von DiaSorin. Patentes asociadas: EP-B por Chiron; EP-B por DiaSorin. Patentes associadas: EP-B por Chiron; EP-B por DiaSorin. Συσχετιζόµενα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας : EP-B της Chiron, EP-B της DiaSorin. 87

16 ETI-DELTA-IGMK-2 (P001653) 89

17 ETI-DELTA-IGMK-2 / JAN / Rev. F DiaSorin S.p.A SALUGGIA (VERCELLI) - ITALY Tel Fax

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1. Πλήρως αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής χημειοφωταύγειας, τυχαίας (random) και συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +.0.5.599 Fax: +.0.5.570 Email: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 Για τη σύνταξη των προδιαγραφών των αναλυτών ελήφθη πολύ σοβαρά υπ όψη η τρομερή ανεπάρκεια χώρου και η δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA)

ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA) 3η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επ. Καθ. Αικατερίνη Χλίχλια ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA) Στις τεχνικές των ανοσοδοκιµασιών χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

PLATELIA HSV (1+2) IgG 96 ΟΚΙΜΕΣ 72682

PLATELIA HSV (1+2) IgG 96 ΟΚΙΜΕΣ 72682 PLATELIA HSV (1+2) IgG 96 ΟΚΙΜΕΣ 72682 ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗΣ IgG ΣΤΟΝ ΙΟ HERPES SIMPLEX (ΤΥΠΟΙ 1 ΚΑΙ 2) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ Greek 1/10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ACA IgM III αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον

Διαβάστε περισσότερα

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ.

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ. QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή dsdna SC ELISA 704650 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση προορίζεται για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgG έναντι δίκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B Πλήρες κιτ ανοσοχρωματογραφίας ενός βήματος για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση των GDH / Toxin A / Toxin B του C. Difficile

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή C1q CIC ELISA 704620 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αλλαγή του ορισμού κρούσματος της Ηπατίτιδας Β και C Δήλωση των περιστατικών χρόνιας ηπατίτιδας Το ECDC προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

PLATELIA VZV IgG 48 ΟΚΙΜΕΣ 72684

PLATELIA VZV IgG 48 ΟΚΙΜΕΣ 72684 PLATELIA VZV IgG 48 ΟΚΙΜΕΣ 72684 ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗΣ IgG-ΣΤΟΝ ΙΟ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ ΖΩΣΤΗΡΑ (VARICELLA ZOSTER) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ Greek 1/10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL)

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Φοιτήτρια: Ρούμελη Αντωνία ΑΜ: 11089 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA 1 πλακέτα - 96 δοκιµές 72556 5 πλακέτες - 480 δοκιµές 72558

Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA 1 πλακέτα - 96 δοκιµές 72556 5 πλακέτες - 480 δοκιµές 72558 Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA 1 πλακέτα - 96 δοκιµές 72556 5 πλακέτες - 480 δοκιµές 72558 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ HCV ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ / ΠΛΑΣΜΑ ΜΕΣΩ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Για χρήση in-vitro

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΟΝΟΜΑ:ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ:ΠΡΙΦΤΗ ΤΑΞΗ:Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: 4 ΗΜ/ΝΙΑ: 11/10/2013 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ένας μικροοργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόματου Ανοσοχημικού αναλυτή με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΑ ΦΕΙΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 1. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΑΙΜΟΔΟΙΑ-ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 42000,00 1.1).ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ Α).ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

VES TEC VACU TEC VACU CODE

VES TEC VACU TEC VACU CODE EL 1/5 VES TEC VACU TEC VACU CODE Κατασκευάζεται από: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) - Italy Κεφάλαιο Τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην τρέχουσα διόρθωση 1 6 8

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Helicobacter pylori Schnelltest της Diagnostik Nord (ολικό αίμα/ορός/πλάσμα) είναι μια γρήγορη χρωματογραφική ανοσοανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χρυσούλα Νικολάου Μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις Οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις οι οποίες είναι γνωστές ως πρωτεΐνη Bence

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite Sm αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα.

ΓΕΝΙΚΑ. Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα. ΓΕΝΙΚΑ Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα. - Το πρώτο τµήµα είναι το κυρίως εργαστήριο στο οποίο πραγµατοποιούνται τα πειράµατα. Το εργαστήριο αυτό πρέπει να πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας. Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος

Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας. Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Πρόληψη από έκθεση και προφύλαξη μετά από έκθεση σε HepB, HepC, και HIV σε χώρους παροχής υγείας Αικατερίνη K. Μασγάλα Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Κίνδυνος έκθεσης Ο κίνδυνος έκθεσης σε αίμα είναι σαφώς μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990 Sanquin Reagents Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +31.20.512.3599 Fax: +31.20.512.3570 E-mail: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M1990 / January 2011 ELISA Human

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Δοκιμασία α-ντεφενσίνης για περιπροθετική αρθρική λοίμωξη Διανέμεται από Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com

Διαβάστε περισσότερα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα Αποτελέσματα σε 20 δευτερόλεπτα, σχετικά με την κινητική της συσσωμάτωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767

ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 Αρ. Πρ. 1140/15

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Πρόχειρου Διαγωνισμού Εργαστηριακών Ειδών, Είδη Υγιεινής ή Φαρμακευτικά Είδη από Γυαλί ( Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων ), κωδικός CPV 33790000-4.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Προς Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Μποδοσάκειο Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης Αριθ. Πρωτ. 8219 Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Στις εξετάσεις αιμοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Περιστατικό Άνδρας 70 ετών Αρτηριακή Υπέρταση Β-ΧΛΛ διαγνωσθείσα από 6 μήνου Εισάγεται για

Διαβάστε περισσότερα

medac Asparaginase-Aktivitäts-Test MAAT Ελληνικά 550-VPG/010708

medac Asparaginase-Aktivitäts-Test MAAT Ελληνικά 550-VPG/010708 medac Asparaginase-Aktivitäts-Test MAAT Ελληνικά 550-VPG/010708 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D-20354 Hamburg ΙΑΝΟΜΕΑΣ medac Gesellschaft für klinische

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο REF BCSG IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης

Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης Κυριάκος Λιβέρδος Ειδικός Χειρουργός Στόματος Χατζηαναστασίου Χρυστάλλα Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Quantikine IVD ELISA Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Αυτό το συμπληρωματικό ένθετο συσκευασίας περιέχει το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο

LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο REF C2ID IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Ν.Λ. στα πλαίσια ενασχόλησής της με την πρόληψη λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου, δίδει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Hydragel-mini Protein(e) και το Hydragel Protein(e) kit προορίζονται για τον διαχωρισμό των ανθρώπινων πρωτεϊνών σε 5 κύρια μέρη με ηλεκτροφόρηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη.

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη. NOVA Lite dsdna Crithidia luciliae Kits/Substrate Slides Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708200, 708205 508200.10, 508205.20, 508205.80 CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η τεχνική του

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια εργαστηρίων

Ασφάλεια εργαστηρίων Ασφάλεια εργαστηρίων 1. Εργαστήρια με ασφάλεια επιπέδου 1 Το εργαστήριο αυτό είναι κατάλληλο για εργασία με οργανισμούς της ομάδας 1 και πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 1. Το εργαστήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 26/11/2011. Σύνολο µορίων:..

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 26/11/2011. Σύνολο µορίων:.. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 10 η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών EUSO 2012 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συµµετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 26/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite RNP αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 19.11.2014 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 14035 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το ήπαρ To συκώτι (ήπαρ) είναι ένα από τα µεγαλύτερα και σηµαντικότερα όργανα. Βρίσκεται κάτω από τα πλευρά, δεξιά από την κοιλιά. Ζυγίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ Παρατηρητήριο Τιμών 1 28.1.2 2 28.1.44 3 28.1.16 4 28.1.33 5 28.1.31 6 Δεν ανευρέθει Είδος Σκευάσματα που απελευθερώνουν χλώριο σε στερεά

Διαβάστε περισσότερα

CIC-C1q ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

CIC-C1q ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ CIC-C1q Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον ποσοτικό υπολογισμό των ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που κυκλοφορούν στον ανθρώπινο ορό ή πλάσμα MicroVue CIC-C1q EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.1: Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand, BOD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη NP 0 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη CH CH + H H S + CH CH C H 6 C 7 H 6 C 9 H 8 C H (0.) (8.) (98.) (80.) (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή Σκοπός χρήσης Το κιτ QUANTA Lite TM H. pylori IgG αποτελεί μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγικός πυρετός Ebola

Αιμορραγικός πυρετός Ebola Αιμορραγικός πυρετός Ebola Επιστημονική Συνάντηση SOS Ιατρών 29/11/2014 Φώτιος Π. Πετρόπουλος MD, MHA Ειδικός Παθολόγος Δεν υπάρχει καμία οικονομική ή άλλη εξάρτηση του ομιλούντος που να μπορεί να επηρεάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CIC-Raji ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

CIC-Raji ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ CIC-Raji Ενζυματική ανοσοδιαγνωστική μέθοδος για ποσοτικοποίηση των κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλόκων (CIC) που περιέχουν θραύσματα ενεργοποίησης C3 σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα Ελληνικά ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ( ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ) - CPV:

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ( ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ) - CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9 ΤΚ. 53100 ΤΗΛ. 23853/50266 ΦΑΧ 23850/22175 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 08.12.2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ «SANDWICH» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΜΑΝΝΑΝΗΣ CANDIDA

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ «SANDWICH» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΜΑΝΝΑΝΗΣ CANDIDA PLATELIA CANDIDA Ag 96 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 62798 Η PLATELIA CANDIDA Ag ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ «SANDWICH» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΜΑΝΝΑΝΗΣ CANDIDA ΣΕ ΟΡΟ. 1 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η Platelia

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Η ικανοποιητική διαδικασία ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει: 1.Επιβεβαίωση ομάδας & Rhesus του ασθενούς 2. Screening αντισωμάτων του ορού του ασθενούς για την ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Ειδικό βάρος Οξύτητα Στερεό υπόλειμμα Λακτόζη Έλεγχος παστερίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν ιό. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις των αντιγόνων και των αντισωμάτων αυτού του ανθρώπου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Fluid Mechanics Laboratory

Environmental Fluid Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Ισοθερμική Τσάντα. έντυπο ενημέρωσης δεν επιστρέφεται

Ισοθερμική Τσάντα. έντυπο ενημέρωσης δεν επιστρέφεται Πληροφορίες CBB I 006.002.003/1. Η Παρουσίαση απευθύνεται Αποκλειστικά στους Εγκεκριμένους Επαγγελματίες Υγείας. (Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συλλογή παρακαλώ επικοινωνήστε στο 210697697 Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αντλία Στήλη Υγρό Έκλουσης Συλλέκτης κλασμάτων ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Platelia Aspergillus IgG

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Δεκαετία 1950: σκέψη για κατασκευή εύκαμπτων ενδοσκοπίων Δεκαετία 1960: εφαρμογή εύκαμπτων ενδοσκοπίων στη γαστρεντερολογική

Διαβάστε περισσότερα

Στην τρέχουσα παρουσίαση δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων

Στην τρέχουσα παρουσίαση δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων Δοκιμασίες κοπράνων Γιώργος Χουλιάρας, Παιδογαστρεντερολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Υπεύθυνος Ενδοσκοπήσεων & Ιατρείου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Nοσημάτων του Εντέρου Μονάδα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΦΙΚΟΛΗ

ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΦΙΚΟΛΗ 1 2η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επ. Καθ. Αικατερίνη Χλίχλια ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΦΙΚΟΛΗ Μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίµατος µπορούν να αποµονωθούν από ολικό αίµα µε φυγοκέντρηση στο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM RF IgG ELISA 708685 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM RF IgG ELISA 708685 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM RF IgG ELISA 708685 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA LiteTM RF IgG αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το NOVA Lite TM Thyroid είναι μια έμμεση ανάλυση ανοσοφθορισμού για τη διαλογή και τον ημι-ποσοτικό προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα