Πρόλογος Στόχος του βιβλίου Σε ποιους απευθύνεται Προσέγγιση του βιβλίου... 20

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... 19 Στόχος του βιβλίου... 19 Σε ποιους απευθύνεται... 20 Προσέγγιση του βιβλίου... 20"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πρόλογος Στόχος του βιβλίου Σε ποιους απευθύνεται Προσέγγιση του βιβλίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή και στρατηγική Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Εισαγωγή Γενικό μοντέλο των επιχειρησιακών λειτουργιών Τρόποι προσέγγισης της διοίκησης επιχειρησιακών λειτουργιών Οι επιχειρησιακές λειτουργίες ως σύστημα Οι επιχειρησιακές λειτουργίες ως οργανωτική δραστηριότητα Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών και επιχείρηση Δραστηριότητες των διευθυντών επιχειρησιακών λειτουργιών Σταδιοδρομία διευθυντών επιχειρησιακών λειτουργιών Τυπολογία των επιχειρησιακών λειτουργιών Η διάσταση όγκος Η διάσταση ποικιλία Η διάσταση απόκλιση Η διάσταση ορατότητα Οι επιπτώσεις των τεσσάρων διαστάσεων στις επιχειρησιακές λειτουργίες Υπηρεσίες και οικονομική πρόκληση των υπηρεσιών Άυλη υπόσταση Ετερογένεια/ανομοιογένεια Άμεση αλληλεπίδραση των καταναλωτών / Παραγωγή-κατανάλωση Απαξίωση Υπηρεσίες: προκλήσεις και ερωτήματα Απόψεις: Υβριδικά προϊόντα και υβριδικά συστήματα παραγωγής Ερωτήσεις Μελέτη Περίπτωσης 1: Η Μαρία Μελέτη Περίπτωσης 2: Η σύνδεση με τον πελάτη Μελέτη Περίπτωσης 3: Dr. V - Ο McDonald s της οφθαλμολογίας Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία Επιλεγμένος κατάλογος ινστιτούτων και συνδέσμων στη διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών Επιστημονικά περιοδικά στη διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών Παράρτημα Π1. Ιστορική εξέλιξη της διοίκησης επιχειρησιακών λειτουργιών... 71

2 8 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ανταγωνιστικότητα, Στρατηγική Θέση και Στρατηγική Επιχειρησιακών Λειτουργιών Εισαγωγή Τι είναι στρατηγική Επίπεδα στρατηγικών αποφάσεων Θεμελιώδη στοιχεία στρατηγικής Αποστολή Σκοποί και στόχοι Άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενοι φορείς Στρατηγική τοποθέτηση Μοντέλο ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος Μοντέλο πόρων και ικανοτήτων Η σημασία των ικανοτήτων Ανταγωνιστικές προτεραιότητες της επιχείρησης (λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών) Η προτεραιότητα «ποιότητα» Η προτεραιότητα «ταχύτητα» Η προτεραιότητα «αξιοπιστία» Η προτεραιότητα «ευελιξία» Η προτεραιότητα «κόστος» Η επόμενη ανταγωνιστική προτεραιότητα Επίλογος Στρατηγική επιχειρησιακών λειτουργιών Παράγοντες πρόκρισης και προτίμησης παραγγελιών Κύκλος ζωής προϊόντος: Επιπτώσεις στις επιχειρησιακές λειτουργίες Clockspeed Αντιστάθμιση Επίλογος Επιτυγχάνοντας στρατηγική συναρμογή Η συμβολή της λειτουργίας παραγωγής στη στρατηγική της επιχείρησης Λήψη αποφάσεων σε θέματα δομής και υποδομής της επιχείρησης Ερωτήσεις Μελέτη Περίπτωσης 1: Η Μαρία Μελέτη Περίπτωσης 2: Σκέψεις του Sam Walton Μελέτη Περίπτωσης 3: H εξέλιξη της IBM και της HP Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σχεδιασμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Σχεδιασμός και Επιλογή Διαδικασιών Εισαγωγή Τι είναι διαδικασία Διαδικασία και επιχείρηση Αλληλεπίδραση σχεδιασμού διαδικασίας με τον σχεδιασμό του προϊόντος Τυπολογία διαδικασιών: η επίδραση του όγκου και της ποικιλίας στον σχεδιασμό διαδικασιών

3 Περιεχόμενα Κατασκευής έργου Παραγωγή κατά παραγγελία ή κατ αποκοπή Παραγωγή κατά παρτίδες Μαζική παραγωγή και συστήματα συνεχούς ροής Επαγγελματικές υπηρεσίες Υπηρεσίες καταστημάτων Μαζικές υπηρεσίες Τυπολογία διαδικασιών: απόκλιση στη ζήτηση του πελάτη Σχεδιασμός κατά παραγγελία Παραγωγή κατά παραγγελία Συναρμολόγηση κατά παραγγελία Παραγωγή για αποθήκευση Η μήτρα προϊόντος-διαδικασίας των Hayes & Wheelwright Η μήτρα υπηρεσίας-διαδικασίας του Schmenner Η μήτρα υπηρεσίας-διαδικασίας του Silvestro και των συνεργατών του Μαζική εξατομίκευση Επιλογή τύπου διαδικασίας Λεπτομερής σχεδιασμός των διαδικασιών Μεταβλητότητα της διαδικασίας: χώρος προσωρινής αποθήκευσης, παρεμπόδιση, αδυναμία εφοδιασμού, συμφόρηση και βηματισμός Μέτρηση απόδοσης της διαδικασίας Λυμένα προβλήματα Ερωτήσεις Μελέτη Περίπτωσης: Διαμόρφωση διαδικασίας από την οικογένεια Κόπολα Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία Παράρτημα Π3. Λεπτομερής σχεδιασμός των διαδικασιών Π3.1 Εισαγωγή Π3.2 Χαρτογράφηση σχέσεων Π3.3 Σχεδίαση της ροής της διαδικασίας Π3.3.1 Απλά διαγράμματα σταδίων Π3.3.2 Σχεδιαγράμματα και διαγράμματα συναρμολόγησης Π3.3.3 Φύλλα διαδρομών και λειτουργίας Π3.3.4 Απλά διαγράμματα ροών Π3.3.5 Διάγραμμα ροής διαδικασίας Ερωτήσεις Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Σχεδιασμός Προϊόντων και Υπηρεσιών Εισαγωγή Ποιος σχεδιάζει και αναπτύσσει τα προϊόντα και γιατί; Εναλλακτικές προσεγγίσεις της δραστηριότητας του σχεδιασμού και κριτήρια σχεδιασμού Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών Παράγοντες σχεδιασμού

4 10 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Περιβάλλον εργασίας Εργονομία Αισθητική Ασφάλεια Οικολογικός σχεδιασμός Συντήρηση Η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης Σχεδιασμός Σύλληψη ιδεών και αναγνώριση ευκαιριών Φιλτράρισμα ιδεών Ανάπτυξη, επιλογή και δοκιμή της έννοιας Προκαταρκτικός σχεδιασμός Αξιολόγηση και βελτίωση του σχεδιασμού Πρωτότυπα και έλεγχος πρωτοτύπων Εμπορευματοποίηση Ο κύκλος ζωής προϊόντων σε σχέση με τον σχεδιασμό Παράλληλη ή συγχρονισμένη μηχανική Οι προκλήσεις σχεδιασμού υπηρεσιών Προσχέδιο υπηρεσιών Ερωτήσεις Μελέτη Περίπτωσης: Η σημασία της εφαρμοσμένης μηχανικής χαμηλού κόστους Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία Παράρτημα Π4. Τεχνικές βελτίωσης του σχεδιασμού και της ανάπτυξης νέων προϊόντων Π4.1 Εισαγωγή Π4.2 Σύλληψη ιδεών και αναγνώριση ευκαιριών Π4.2.1 Ομάδα εργασίας Π4.2.2 Αντίστροφη μηχανική Π4.3 Προκαταρκτικός σχεδιασμός Π4.3.1 Αμοιβαία εναλλασσόμενα μέρη Π4.3.2 Τυποποίηση Π4.3.3 Αρθρωτή κατασκευή Π4.4 Αξιολόγηση και βελτίωση του σχεδιασμού Π4.4.1 Λειτουργική Ανάπτυξη Ποιότητας Π4.4.2 Ανάλυση Αξίας Π4.4.3 Μέθοδοι Taguchi Π4.5 Πρωτότυπα και έλεγχος πρωτοτύπων Π4.5.1 Εικονικά πρωτότυπα Π4.5.2 Συστήματα CAD Ερωτήσεις Σημειώσεις Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Χωροταξικός Σχεδιασμός Εισαγωγή στον χωροταξικό σχεδιασμό

5 Περιεχόμενα Η διαδικασία λήψης απόφασης χωροταξικού σχεδιασμού Χωροταξική διάταξη σταθερής θέσης Χωροταξική διάταξη κατά λειτουργία Χωροταξική διάταξη κατά προϊόν Μικτή ή υβριδική χωροταξική διάταξη Χωροταξική διάταξη κυττάρων Ευέλικτα συστήματα παραγωγής Ολοκληρωμένη παραγωγή μέσω υπολογιστή Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χωροταξικών διατάξεων Χωροταξική διάταξη υπηρεσιών Χωροταξική διάταξη γραφείων Χωροταξική διάταξη καταστημάτων λιανικής Χωροταξική διάταξη αποθηκευτικών χώρων Γενικοί παράγοντες λεπτομερούς χωροταξικού σχεδιασμού Επιλέγοντας τη σωστή χωροταξική διάταξη Χωροταξικός σχεδιασμός με τη βοήθεια λογισμικών πακέτων Ερωτήσεις Μελέτη Περίπτωσης: Σας αρέσουν τα ακατάστατα μαγαζιά; Πηγαίνετε στην Ινδία Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Επιλογή Τοποθεσίας Εισαγωγή Γιατί η απόφαση επιλογής τοποθεσίας είναι στρατηγικού χαρακτήρα Λόγοι για τις αποφάσεις επιλογής τοποθεσίας Η πλευρά της προσφοράς Η πλευρά της ζήτησης Τοποθεσία, παραγωγή και παγκοσμιοποίηση Τεχνικές αξιολόγησης της θέσης εγκατάστασης Η μέθοδος της σταθμισμένης βαθμολογίας Η μέθοδος του κέντρου βάρους Η μέθοδος του νεκρού σημείου Ερωτήσεις Μελέτη Περίπτωσης 1: Έχει πια σημασία πού βρίσκεται η έδρα μιας επιχείρησης; Μελέτη Περίπτωσης 2: Η Mitsubishi λαμβάνει 34 εκ. δολάρια ως κίνητρο για το εργοστάσιό της στο Μέμφις Μελέτη Περίπτωσης 3: Η κινεζική Lenovo αγοράζει τις δραστηριότητες PC της ΙΒΜ Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Διαχείριση Δυναμικότητας Εισαγωγή Προσδιορισμός και μέτρηση δυναμικότητας Δυναμικότητα και στρατηγική Δυναμικότητα: Πόση και πότε απαιτείται Συνολική δυναμικότητα

6 12 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Δυναμικότητα επιμέρους μονάδων Τι είδος εγκατάστασης απαιτείται Επισκόπηση εναλλακτικών μεθόδων βελτίωσης της δυναμικότητας Τρόποι αξιολόγησης των εναλλακτικών μεθόδων βελτίωσης της δυναμικότητας Ανάλυση νεκρού σημείου (Ανάλυση κόστους-όγκου) Ανάλυση δυναμικότητας μέσω δένδρων αποφάσεων Επίλογος Λυμένα προβλήματα Ερωτήσεις Μελέτη Περίπτωσης: Σχεδιασμός δυναμικότητας στα νοσοκομεία Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Προγραμματισμός και διαχείριση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εισαγωγή στην εφοδιαστική αλυσίδα Ιστορική εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας: από τον κατακερματισμό στον συγχρονισμό Η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο ρόλος των logistics Στόχοι της εφοδιαστικής αλυσίδας Δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας Εξυπηρέτηση πελατών Πρόβλεψη της ζήτησης Διαχείριση των αποθεμάτων Χειρισμός των υλικών και συσκευασία Παραγγελιοληψία Προμήθειες Αποθήκευση Φυσική διανομή (διακίνηση και μεταφορά) Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα Επίλογος των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας Συμπεριφορά της εφοδιαστικής αλυσίδας Δυναμική της εφοδιαστικής αλυσίδας (Bullwhip Effect) Τεχνολογία και εφοδιαστική αλυσίδα Δείκτες μέτρησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας Ερωτήσεις Μελέτη Περίπτωσης 1: Τα logistics της εταιρείας Tesco Μελέτη Περίπτωσης 2: Η Goodyear βάζει τους προμηθευτές στα τελευταία στάδια της ανάπτυξης προϊόντος Μελέτη Περίπτωσης 3: Ενάρετες συνδέσεις: Μια καλοκουρδισμένη εφοδιαστική αλυσίδα είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα των μερών της. Ιδανικά, κάθε κομμάτι βελτιώνει το επόμενο Μελέτη Περίπτωσης 4: ΗΡ Στρατηγική παραγωγής του server ProLiant ML150 με εξωτερική ανάθεση Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία

7 Περιεχόμενα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Διαχείριση Αποθεμάτων Εισαγωγή Γιατί υπάρχουν αποθέματα; Κατηγοριοποίηση αποθεμάτων Αποθέματα σε σχέση με τη ροή των υλικών Αποθέματα βάσει λειτουργίας Αποθέματα σε σχέση με τη φύση των αποθηκευμένων υλικών Κατηγορίες κόστους αποθεμάτων Κόστος αγοράς προϊόντος Κόστος τοποθέτησης παραγγελίας Κόστος διατήρησης αποθεμάτων Κόστος σχετιζόμενο με τη δυναμικότητα της παραγωγής Στοιχεία διαχείρισης αποθεμάτων Πολιτικές μεγέθους παρτίδας (πόση ποσότητα θα πρέπει να παραγγελθεί) Ανεξάρτητη και εξαρτημένη ζήτηση Ανεξάρτητη ζήτηση: Συστήματα αποθεμάτων πολλαπλών περιόδων Βασικό μοντέλο οικονομικής ποσότητας παραγγελίας (EOQ) Μοντέλο οικονομικής ποσότητας παραγωγής (EMQ) Μοντέλο EOQ για ποσοτικές εκπτώσεις Πότε θα γίνει η παραγγελία (χρονική απόφαση) Δείκτες μέτρησης απόδοσης των αποθεμάτων Οικονομικοί δείκτες μέτρησης κόστους αποθεμάτων Λειτουργικοί δείκτες μέτρησης κόστους αποθεμάτων ABC ανάλυση Απογραφή αποθεμάτων Πληροφοριακά συστήματα αποθεμάτων Λυμένα προβλήματα Ερωτήσεις Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π9. Βασικό μοντέλο αποθεμάτων Π9.1 Βασικό μοντέλο οικονομικής ποσότητας παραγγελίας (EOQ) Π9.2 Διαπιστώσεις και κριτική στην προσέγγιση του μοντέλου EOQ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Επισκόπηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων προγραμματισμού Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός Μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός Η έννοια του συγκεντρωτικού προγραμματισμού παραγωγής Επιλογές συγκεντρωτικού προγραμματισμού Αποφάσεις που μεταβάλλουν τη ζήτηση (Demand Options) Αποφάσεις που μεταβάλλουν τη δυναμικότητα (Capacity Options) Αποφάσεις μικτού χαρακτήρα (hybrid options)

8 14 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 10.5 Στρατηγικές συγκεντρωτικού προγραμματισμού Δαπάνες συγκεντρωτικού προγραμματισμού Συγκεντρωτικός προγραμματισμός για υπηρεσίες Ταύτιση των πωλήσεων με τη δυναμικότητα Ταύτιση της δυναμικότητας με τις πωλήσεις Προγραμματισμός πωλήσεων και λειτουργιών (Sales and Operations Planning) Εφαρμόζοντας τον συγκεντρωτικό προγραμματισμό στην πράξη Λυμένα προβλήματα Ερωτήσεις Μελέτη Περίπτωσης: Formica Ο καθοριστικός λόγος που οδηγεί στο S&OP Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. MRP & ERP Εισαγωγή Συστήματα αναπαραγγελίας vs. MRP MRP vs. MRP-II vs. ERP MRP-II: Γενική ανασκόπηση Είσοδοι του MRP (τι απαιτείται για να λειτουργήσει το MRP) Παραγγελίες πελατών Προβλέψεις ζήτησης Το κύριο πρόγραμμα χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής Συνταγολόγια Αρχεία (καταγραφής) των αποθεμάτων Ανάπτυγμα της διαδικασίας MRP Έξοδοι του MRP προγράμματος Προγραμματισμός παραγωγικής δυναμικότητας Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας Προμήθειες Οφέλη και αδυναμίες του MRP Προβλήματα κατά την εφαρμογή του MRP Τo MRP στον τομέα των υπηρεσιών ERP: Τι είναι και πώς λειτουργεί το ERP Βασικές λειτουργίες των συστημάτων ERP Τρόποι υλοποίησης των συστημάτων ERP Οφέλη/πλεονεκτήματα των συστημάτων ERP Μειονεκτήματα των συστημάτων ERP Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας Αιτίες αποτυχίας των συστημάτων ERP ERP και καινοτομία Το περιβάλλον της αγοράς των συστημάτων ERP Παγκόσμια αγορά Ελληνική αγορά ERP: Επίλογος Ερωτήσεις Μελέτη Περίπτωσης: Η εφαρμογή του ERP στη Nestlé

9 Περιεχόμενα 15 Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Λιτές Διεργασίες και Συστήματα Κατάλληλης Στιγμής (JIT) Εισαγωγή Φιλοσοφία JIT Εξάλειψη σπατάλης Σεβασμός στους ανθρώπους Βασική αρχιτεκτονική του JIT JIT: Εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης Συνεχής ροή Μείωση του χρόνου προετοιμασίας μεταξύ παραγωγών Δημιουργία πραγματικής χωροταξικής διάταξης Παραγωγή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών Εφαρμογή συστήματος έλξης Kanban Διαχείριση ποιότητας Poka-yoke Η ανάλυση των πέντε Γιατί Εξάλειψη σπατάλης Έκθεση των προβλημάτων παραγωγής και οι επτά μηδενικοί στόχοι Δείκτης συνολικής αποτελεσματικότητας εξοπλισμού Εκθέτοντας τα προβλήματα μέσω της μείωσης των αποθεμάτων Πρακτικές ανθρώπινων πόρων Συνεχής βελτίωση Ομαλή/στρωτή ροή Τυποποίηση της εργασίας και μείωση της μεταβλητότητας Οπτικός έλεγχος/5s JIT και MRP Η λιτή παραγωγή εκτός της επιχείρησης Η λιτή παραγωγή στις υπηρεσίες Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και κριτική της λιτής παραγωγής Ερωτήσεις Μελέτη Περίπτωσης 1: Η επιλογή προσωπικού στην Toyota Μελέτη Περίπτωσης 2: Ανακλήσεις αυτοκινήτων το πλήγμα της ιαπωνικής υπερηφάνειας 722 Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Χρονοπρογραμματισμός Εισαγωγή Ο χρονοπρογραμματισμός σε σχέση με τις άλλες λειτουργίες Χρονοπρογραμματισμός και τύπος παραγωγής Χαρακτηριστικά και στόχοι του χρονοπρογραμματισμού κατά παραγγελία Δραστηριότητες χρονοπρογραμματισμού Φόρτωση των κέντρων εργασίας Προσεγγίσεις φόρτωσης

10 16 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 13.7 Σειριοποίηση εργασιών Κανόνες καθορισμού προτεραιοτήτων Αξιολόγηση κανόνων προτεραιοτήτων Σειριοποίηση n εργασιών σε μια μηχανή Σειριοποίηση n εργασιών σε δύο μηχανές Δρομολόγηση n εργασιών μέσω οποιουδήποτε αριθμού (m) μηχανών με οποιαδήποτε σειρά Λεπτομερής χρονικός προγραμματισμός Η πολυπλοκότητα του χρονοπρογραμματισμού Τεχνικές χρονοπρογραμματισμού Εμπειρικές προσεγγίσεις στον χρονοπρογραμματισμό Παρακολούθηση και έλεγχος Εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής Χρονοπρογραμματισμός συμφόρησης Ο χρονοπρογραμματισμός στις υπηρεσίες Ο χρονοπρογραμματισμός του εργατικού δυναμικού Προβλήματα στον χρονοπρογραμματισμό Συστήματα χρονοπρογραμματισμού Ερωτήσεις Μελέτη Περίπτωσης 1: Horoplan: Προγραμματίζοντας τις νοσοκόμες Μελέτη Περίπτωσης 2: Προγραμματισμός των επειγόντων περιστατικών Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αξιοπιστία, απόδοση και βελτιώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Διαχείριση Κρίσεων, Αξιοπιστία και Συντήρηση Εισαγωγή Βασικές έννοιες αξιοπιστίας Μέτρηση της αστοχίας ενός συστήματος Ρυθμός αποτυχίας Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών Διαθεσιμότητα Αξιοπιστία συστημάτων απλής διάταξης Αξιοπιστία συστημάτων σε σειριακή διάταξη Αξιοπιστία συστημάτων σε παράλληλη διάταξη Συστήματα σε παράλληλη διάταξη και μερική εφεδρεία Αξιοπιστία συστημάτων σε μικτή διάταξη Αξιοπιστία σύνθετων συστημάτων Τεχνικές εντοπισμού αστοχιών Τι πήγε λάθος; Ανάλυση αστοχιών Γιατί πήγε λάθος; Βελτίωση της αστοχίας Τι πρέπει να γίνει για να αποτραπεί το λάθος; Συντήρηση Πολιτικές συντήρησης Συντήρηση με αποκατάσταση βλαβών Προγραμματισμένη συντήρηση Προληπτική συντήρηση

11 Περιεχόμενα Συντήρηση βάσει κατάστασης ή διαγνωστική συντήρηση Ολική παραγωγική συντήρηση Συντήρηση βασισμένη στην αξιοπιστία Επίλογος Ανάκτηση από αστοχία Αντίκτυπος της αστοχίας στις υπηρεσίες Στρατηγικές αποκατάστασης της αστοχίας στις υπηρεσίες Επιχειρηματική συνέχεια Ερωτήσεις Μελέτη Περίπτωσης 1: Το αεροπορικό δυστύχημα της Helios Airways Μελέτη Περίπτωσης 2: Οι καθημερινοί ήρωες του Taj Μελέτη Περίπτωσης 3: Στη Cisco ένα γραμμάριο πρόληψης αξίζει πολλά δολάρια Σημειώσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Παραγωγικότητα, Απόδοση και Βελτιώσεις Απόδοσης Εισαγωγή Εξέλιξη των μετρήσεων απόδοσης Τύποι μέτρησης της απόδοσης: οικονομικοί, εσωτερικοί και εξωτερικοί Μοντέλα μέτρησης της απόδοσης Η μήτρα παραγωγικότητας του Oregon (Oregon Productivity Matrix) Η στρατηγική μήτρα των Sink και Tuttle [Sink (1985), Sink & Tuttle (1989)] Το μοντέλο της «οικογένειας των μετρήσεων» του Carl Thor (2006) Θεωρία των περιορισμών του Goldratt Το πλαίσιο ισορροπημένης στοχοθεσίας Το πρίσμα απόδοσης των Neely και Adams Παραγωγικότητα Βελτίωση μέσω καινοτομίας Συνεχής βελτίωση Συγκριτική αξιολόγηση Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών Λυμένα προβλήματα Ερωτήσεις Βιβλιογραφία Ευρετήριο όρων

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών Ορισμός της έννοιας της Διοίκησης Λειτουργιών Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Λιανικό εμπόριο Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου Πρόλογος Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον σημερινό σύνθετο επιχειρηματικό κόσμο των μεγάλων και ταχύτατων αλλαγών, της αυξανόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

αλυσίδας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη εταιρεία & μέθοδοι αξιολόγησής της».

αλυσίδας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη εταιρεία & μέθοδοι αξιολόγησής της». «Συστήματα διακίνησης, αποθήκευσης, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη εταιρεία & μέθοδοι αξιολόγησής της». Διπλωματική Εργασία Υπεύθυνος Καθηγητής: Κος Μποχώρης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.

Διπλωματική εργασία. Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων. Διπλωματική εργασία Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΑΑΣ ΣΧΟΑΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Σπουδαστής: ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΜ 2789 Επιβλέπων: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Νάσκος Εμμανουήλ Σταρίδης Γ εώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2013 Μαδιτινός Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 1.1. Η έννοια της οργάνωσης Ως σύστημα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου, θα πρέπει να είστε σε θέση να: 1. Εξηγήσετε την έννοια της Διοίκησης Λειτουργιών. 2. Περιγράψετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΙΤΗΣΕΩΝ ΥΛΙΙΚΩΝ MRP Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Εργ. Συστημάτων Διαχείρισης Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα