Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος. Στη συνέχεια, έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό της τιμής του συναλλάγματος (δηλαδή, της συναλλαγματικής ισοτιμίας) μέσω της προσφοράς και της ζήτησης. Τέλος, προσδιορίζεται η ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος, ενώ αναλύεται ο τρόπος παρέμβασης της Κεντρικής Τράπεζας μιας χώρας, προκειμένου να διατηρήσει σταθερή τη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος ή να περιορίσει τις διακυμάνσεις της. 1.2 Εισαγωγή Κάθε χώρα έχει το δικό της εθνικό νόμισμα, στο οποίο εκφράζονται οι τιμές των αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Όμως τα παραπάνω είναι αντικείμενο διεθνών ανταλλαγών που απαιτούν τη μετατροπή του νομίσματος μιας χώρας σε νομίσματα άλλων χωρών, δηλαδή την ανταλλαγή νομισμάτων. Αν, για παράδειγμα, ένας Έλληνας εισαγωγέας Η/Υ θέλει να εισάγει τα συγκεκριμένα αγαθά από τις ΗΠΑ, θα πρέπει πρώτα να μετατρέψει τα ευρώ ( ) που απαιτούνται σε δολάρια ΗΠΑ ($) σε μια 6

2 εμπορική τράπεζα, και στη συνέχεια να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη συναλλαγή με τον εξαγωγέα από τις ΗΠΑ. Γενικά, οι διεθνείς συναλλαγές δημιουργούν την ανάγκη για ανταλλαγές νομισμάτων. Οι ανταλλαγές νομισμάτων πραγματοποιούνται στην αγορά συναλλάγματος, η οποία καθιστά δυνατή τη μεταφορά αγοραστικής δύναμης από τη μία χώρα στην άλλη. Παρόλο που στη διεθνή οικονομία υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός νομισμάτων, η ανταλλαγή των περισσότερων νομισμάτων γίνεται συνήθως έμμεσα με τη μεσολάβηση ενός κοινού νομίσματος. Τέτοιο ρόλο σήμερα παίζει κυρίως το δολάριο, το οποίο επίσης χρησιμοποιείται ως νόμισμα τιμολόγησης αγαθών, υπηρεσιών και περιουσιακών στοιχείων, ως νόμισμα επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων στις διεθνείς αγορές, καθώς και ως διεθνές αποθεματικό νόμισμα (δηλαδή ως μέσο διακράτησης πλούτου). Οργανωμένες αγορές συναλλάγματος υπάρχουν σήμερα στα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα του κόσμου, όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Τόκιο και η Φρανκφούρτη. Στην αγορά συναλλάγματος ο μεγάλος όγκος των συναλλαγών διεξάγεται από τις εμπορικές τράπεζες και γενικά τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις κεντρικές τράπεζες. Η συναλλαγματική ισοτιμία S ορίζεται ως η τιμή του συναλλάγματος σε μονάδες εγχώριου νομίσματος. Δηλαδή οι μονάδες εγχώριου νομίσματος που απαιτούνται για να αγοραστεί μια μονάδα ξένου νομίσματος. Λέμε δηλαδή ότι η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου είναι S=0,75. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται 0,75 ευρώ, για να αγοραστεί ένα δολάριο. Φυσικά είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι χρειάζονται 1,33 δολάρια, για να αγοραστεί ένα ευρώ. Όμως η σύμβαση είναι να χρησιμοποιούμε ως σημείο αναφοράς το συνάλλαγμα και όχι το εγχώριο νόμισμα. (Εξαίρεση αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η συναλλαγματική ισοτιμία ορίζεται ως η τιμή του εγχώριου νομίσματος εκφρασμένη σε μονάδες του συναλλάγματος). Με βάση το συνήθη ορισμό, αν αυξηθεί το S, δηλαδή τo ξένο νόμισμα γίνει ακριβότερο, τότε έχουμε υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος (κάτι που σημαίνει και ανατίμηση του ξένου νομίσματος). Αν μειωθεί το S, δηλαδή τo ξένο νόμισμα γίνει φθηνότερο, τότε έχουμε ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος (κάτι που σημαίνει και υποτίμηση του ξένου νομίσματος). 7

3 1.3 Τρέχουσα (spot) και Προθεσμιακή (forward) αγορά συναλλάγματος Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται κυρίως στα βιβλία των Krugman, Obstfeld and Melitz (2012) και Feenstra and Taylor (2014). Η αγορά συναλλάγματος διακρίνεται σε τρέχουσα και προθεσμιακή. Στην τρέχουσα αγορά συναλλάγματος γίνονται πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγματος με υποχρέωση άμεσης παράδοσης. Στην προθεσμιακή αγορά οι συναλλασσόμενοι καθορίζουν σήμερα την τιμή του συναλλάγματος για μελλοντική παράδοση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα μετά από τρεις μήνες, ένα χρόνο, κλπ.). Προσέξτε ότι και στις δυο περιπτώσεις η τιμή καθορίζεται την ώρα της συμφωνίας, ωστόσο η βασική διαφορά είναι η χρονική στιγμή της παράδοσης. Για το λόγο αυτό, η τιμή δεν θα είναι απαραίτητα ίδια. Διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας S (spot exchange rate) και της προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας F (forward exchange rate). Η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος προσφέρει αφενός τη δυνατότητα εξασφάλισης από τον κίνδυνο πιθανών διακυμάνσεων της ισοτιμίας και αφετέρου τη δυνατότητα κερδοσκοπίας με τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ο λόγος είναι η αβεβαιότητα σχετικά με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία που θα επικρατήσει στο μέλλον. Ενώ δηλαδή γνωρίζουμε την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία που επικρατεί τώρα και την προθεσμιακή ισοτιμία για κάθε δεδομένη μελλοντική στιγμή, δεν γνωρίζουμε την τρέχουσα ισοτιμία για καμία μελλοντική στιγμή. Για να καταλάβουμε την εξασφάλιση από τον κίνδυνο των διακυμάνσεων, ας φανταστούμε έναν Ευρωπαίο εισαγωγέα που κάνει μια παραγγελία Η/Υ από τις ΗΠΑ και αναμένει να του παραδοθεί και να πληρώσει σε δολάρια σε τρεις μήνες. Είναι εύκολο να καταλάβουμε τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο εισαγωγέας: αν μέσα στο επόμενο τρίμηνο υποτιμηθεί το ευρώ έναντι του δολαρίου, δηλαδή αυξηθεί η συναλλαγματική ισοτιμία, το αποτέλεσμα θα είναι η ίδια παραγγελία να αντιστοιχεί σε περισσότερα ευρώ, δηλαδή να αυξηθεί το κόστος του. Ένας τρόπος να καλυφθεί από αυτόν τον κίνδυνο είναι να αγοράσει από τώρα τα δολάρια και να τα παραλάβει σε τρεις μήνες. Η τιμή στην οποία θα αγοράσει τα δολάρια είναι η ισχύουσα προθεσμιακή ισοτιμία τριών μηνών. Έτσι, ο εισαγωγέας γνωρίζει με βεβαιότητα το ποσό σε εγχώριο 8

4 νόμισμα που θα χρειαστεί να πληρώσει τη στιγμή της παράδοσης. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι η τρέχουσα ισοτιμία είναι ίση με την προθεσμιακή τριών μηνών και ισχύει S = F = 0, 75. Υποθέστε ακόμα ότι η παραγγελία του εισαγωγέα είναι αξίας δολαρίων, δηλαδή σε τρέχουσα ισοτιμία ευρώ. Αν δεν καλυφθεί στην προθεσμιακή αγορά, τότε αν για κάποιο λόγο μετά από τρεις μήνες η τρέχουσα ισοτιμία διαμορφωθεί σε S = 0, 8, η ίδια παραγγελία θα ισοδυναμεί με ευρώ και θα επιβαρυνθεί το κόστος του κατά 500 ευρώ. Αντίστοιχα, μπορούμε να φανταστούμε έναν Ευρωπαίο εξαγωγέα τροφίμων προς τις ΗΠΑ που έχει να παραδώσει μια παραγγελία σε τρεις μήνες και θα πληρωθεί σε δολάρια. Σε αντίθεση με τον εισαγωγέα, αυτός κινδυνεύει από μια ανατίμηση του ευρώ, δηλαδή μείωση της ισοτιμίας, που σημαίνει ότι τα δολάρια που θα εισπράξει αντιστοιχούν σε λιγότερα ευρώ. Για να καλυφθεί από αυτόν τον κίνδυνο, θα πουλήσει από τώρα στην προθεσμιακή αγορά τα δολάρια που πρόκειται να εισπράξει με συμφωνία παράδοσης σε τρεις μήνες. Αν ισχύουν και πάλι οι παραπάνω ισοτιμίες και η παραγγελία που θα παραδώσει ο εξαγωγέας είναι αξίας δολαρίων, το ποσό που περιμένει να εισπράξει σε ευρώ είναι Αν δεν καλυφθεί, σε περίπτωση ανατίμησης του ευρώ στο επόμενο τρίμηνο, έστω S = 0, 7, η είσπραξή του θα ισοδυναμεί με ευρώ, δηλαδή θα χάσει 500 ευρώ. Όμως η ίδια αβεβαιότητα που δημιουργεί κινδύνους για τους εισαγωγείς και εξαγωγείς, δημιουργεί ευκαιρίες για τους κερδοσκόπους. Τέτοιες ευκαιρίες προκύπτουν, όταν κάποιος αναμένει ότι η τρέχουσα ισοτιμία που θα επικρατήσει σε κάποια μελλοντική στιγμή είναι διαφορετική από την προθεσμιακή ισοτιμία της ίδιας χρονικής στιγμής. Αν για παράδειγμα αναμένει ότι η τρέχουσα ισοτιμία ευρώ/δολαρίου σε τρεις μήνες θα είναι υψηλότερη από την προθεσμιακή ισοτιμία τριών μηνών, τότε θα αγοράσει δολάρια στην προθεσμιακή αγορά προσδοκώντας να τα πουλήσει ακριβότερα στην τρέχουσα. Αντίθετα, αν αναμένει ότι η τρέχουσα ισοτιμία ευρώ/δολαρίου σε τρεις μήνες θα είναι χαμηλότερη από την προθεσμιακή ισοτιμία τριών μηνών, τότε θα πουλήσει δολάρια στην προθεσμιακή αγορά με την προσδοκία να τα αγοράσει φθηνότερα στην τρέχουσα. Αν οι προσδοκίες του επαληθευτούν, τότε θα βγάλει κέρδος αγοράζοντας φθηνά και πουλώντας ακριβά. Υποθέστε πάλι τις παραπάνω ισοτιμίες. Αν ο κερδοσκόπος αναμένει να 9

5 επικρατήσει S = 0, 8 τότε θα αγοράσει ας πούμε δολάρια έναντι ευρώ στην προθεσμιακή αγορά, με σκοπό να τα πουλήσει στην τρέχουσα έναντι ευρώ. Αντίθετα, αν αναμένει να επικρατήσει S = 0, 7, τότε θα πουλήσει τα δολάρια στην προθεσμιακή αγορά έναντι ευρώ, τα οποία όμως θα αγοράσει στην τρέχουσα έναντι μόνο ευρώ. 1.4 Αρμπιτράζ Συναλλάγματος Η συναλλαγματική ισοτιμία τείνει να είναι ενιαία σε όλες τις αγορές συναλλάγματος. Όταν υπάρχουν διαφορές στην ισοτιμία νομισμάτων στα διάφορα χρηματοπιστωτικά κέντρα, τότε δημιουργούνται ευκαιρίες κέρδους. Αν, για παράδειγμα, το δολάριο στην αγορά της Νέας Υόρκης πωλείται 0,79 ευρώ, ενώ στη Φρανκφούρτη πωλείται 0,72 ευρώ, τότε υπάρχει κίνητρο να αγοράσει κάποιος δολάρια στη Φρανκφούρτη και να τα πουλήσει στη Νέα Υόρκη. Τέτοιες ευκαιρίες κέρδους κάποιοι θα σπεύσουν να εκμεταλλευτούν αγοράζοντας από τη φθηνή αγορά και πουλώντας στην ακριβή. Η συμπεριφορά αυτή όμως θα αυξήσει τη ζήτηση στη φθηνή αγορά (αυξάνοντας την τιμή) και θα αυξήσει την προσφορά στην ακριβή αγορά (μειώνοντας την τιμή). Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αρμπιτράζ και εξασφαλίζει την εξίσωση των τιμών του ίδιου πράγματος σε όλες τις αγορές. 1.5 Προσδιορισμός της τιμής συναλλάγματος Η τιμή του ξένου νομίσματος, δηλαδή η συναλλαγματική ισοτιμία, καθορίζεται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση συναλλάγματος στις διεθνείς αγορές. Η ζήτηση συναλλάγματος (ξένου νομίσματος) αφορά την επιθυμία διακράτησης ξένου νομίσματος και μπορεί να οφείλεται στους παρακάτω λόγους: Αγορά ξένων αγαθών και υπηρεσιών (εισαγωγές). Αγορά ξένων χρεογράφων (ομόλογα και μετοχές). Πραγματοποίηση επενδύσεων στο εξωτερικό. Κερδοσκοπία (προσδοκία υποτίμησης του εγχώριου νομίσματος αύξησης της ισοτιμίας). 10

6 Αντίστοιχα, η προσφορά συναλλάγματος αφορά την επιθυμία διακράτησης εγχώριου νομίσματος και μπορεί να οφείλεται στους παρακάτω λόγους: Αγορά εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών (εξαγωγές). Αγορά εγχώριων χρεογράφων (ομόλογα και μετοχές). Πραγματοποίηση επενδύσεων στο εσωτερικό. Κερδοσκοπία (προσδοκία ανατίμησης του εγχώριου νομίσματος μείωσης της ισοτιμίας). Για να απλουστεύσουμε την ανάλυσή μας θα υποθέσουμε, πρώτον ότι η ζήτηση και προσφορά συναλλάγματος οφείλονται μόνο στις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και δεύτερον, ότι υπάρχουν δυο μόνο οικονομίες, η Ευρωζώνη (εγχώρια) με νόμισμα το ευρώ και οι ΗΠΑ (ξένη) με νόμισμα το δολάριο. 1.6 Η Ζήτηση Συναλλάγματος Εφόσον υποθέσαμε ότι η ζήτηση συναλλάγματος προκύπτει μόνο για να αγοραστούν ξένα αγαθά και υπηρεσίες, η ποσότητα ξένου νομίσματος που ζητείται είναι ίση με την αξία των εισαγωγών μας σε ξένο νόμισμα. Η εγχώρια ζήτηση για εισαγωγές όπως κάθε ζήτηση είναι μια αρνητική συνάρτηση της τιμής των ξένων αγαθών και υπηρεσιών σε εγχώριο νόμισμα M(P ) όπου P η τιμή των ξένων αγαθών σε εγχώριο νόμισμα. Η τελευταία ισούται με την τιμή των ίδιων αγαθών σε ξένο νόμισμα P πολλαπλασιασμένη με τη συναλλαγματική ισοτιμία S, δηλαδή: P = SP Δηλαδή, η ζήτησή μας για εισαγωγές είναι: M(SP ) 11

7 Και η αξία τους σε ξένο νόμισμα, δηλαδή η ζήτηση συναλλάγματος είναι: P M(SP ) Η επίπτωση μιας μεταβολής της ισοτιμίας στη ζήτηση συναλλάγματος δίνεται από την παράγωγο: d[p M(SP )] ds = P M (P )P που είναι φυσικά αρνητική, αφού M (P ) < 0. Δηλαδή, η καμπύλη ζήτησης εισαγωγών είναι αρνητική συνάρτηση της τιμής τους σε εγχώριο νόμισμα. Αν το P είναι σταθερό (δηλαδή η καμπύλη προσφοράς εξαγωγών των ΗΠΑ είναι πλήρως ελαστική), τότε μια ανατίμηση του δολαρίου θα αυξήσει την τιμή σε ευρώ των εισαγόμενων αγαθών, ενώ μια υποτίμηση του δολαρίου θα μειώσει την τιμή σε ευρώ των εισαγόμενων αγαθών. Οι μεταβολές όμως των τιμών των εισαγόμενων αγαθών επηρεάζουν τη ζήτηση τους και άρα και τη ζήτηση συναλλάγματος. Στο διάγραμμα 1.1 παρουσιάζεται η αρνητική σχέση μεταξύ τιμής και ποσότητας συναλλάγματος (δολαρίων), με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση συναλλάγματος παραμένουν σταθεροί. Αύξηση του S συνεπάγεται ανατίμηση του δολαρίου και άρα αύξηση των τιμών σε ευρώ των εισαγόμενων αγαθών. Αυτό συνεπάγεται μείωση της ζήτησης για εισαγωγές και άρα μείωση της ζητούμενης ποσότητας δολαρίων. Αντίθετα, μια υποτίμηση του δολαρίου (μείωση του S) θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για εισαγωγές, καθώς τα εισαγόμενα αγαθά από τις ΗΠΑ θα γίνουν φτηνότερα, και άρα σε αύξηση της ζήτησης συναλλάγματος. Αν ένα εισαγόμενο αγαθό κοστίζει 100 δολάρια και η ισοτιμία είναι 0,75 ευρώ ανά δολάριο, τότε η τιμή του ίδιου αγαθού σε ευρώ είναι 75 (100 επί 0,75). αυξηθεί η συναλλαγματική ισοτιμία (δηλαδή το ευρώ υποτιμηθεί) και γίνει 0,8, τότε το ίδιο αγαθό θα κοστίζει 80 ευρώ. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι η τιμή σε ξένο νόμισμα μένει σταθερή, τότε μια αύξηση της ισοτιμίας οδηγεί σε αύξηση της τιμής σε εγχώριο νόμισμα και συνεπώς μείωση της ζητούμενης ποσότητας εισαγωγών. Η θέση της καμπύλης ζήτησης συναλλάγματος προσδιορίζεται από παράγοντες όπως το εισόδημα, οι τιμές των εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών σε σχέση με τις τιμές των ξένων αγαθών και υπηρεσιών, και τα εγχώρια και ξένα επιτόκια. Αύξηση του εισοδήματος στην Ευρωζώνη θα μετατοπίσει την καμπύλη ζήτησης συναλλάγματος 12 Αν

8 Ισοτιμία (S) S 0 A S 1 B Ζήτηση Συναλλάγματος Συνάλλαγμα ($) Διάγραμμα 1.1: Ζήτηση Συναλλάγματος προς τα δεξιά καθώς θα αυξηθεί η ζήτηση για εισαγωγές. Αύξηση των τιμών των εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωζώνη σε σχέση με τις τιμές των ξένων αγαθών και υπηρεσιών, θα μετατοπίσει την καμπύλη ζήτησης συναλλάγματος προς τα δεξιά καθώς η εσωτερική ζήτηση θα στραφεί από τα εγχωρίως παραγόμενα στα εισαγόμενα αγαθά. Τέλος, μείωση του επιτοκίου στην Ευρωζώνη σε σχέση με αυτό των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε εκροές κεφαλαίου, οι οποίες θα αυξήσουν τη ζήτηση συναλλάγματος σε κάθε επίπεδο συναλλαγματικής ισοτιμίας και, κατά συνέπεια, η καμπύλη ζήτησης συναλλάγματος θα στραφεί προς τα δεξιά. 1.7 Η Προσφορά Συναλλάγματος Αντίστοιχα με τη ζήτηση, υποθέσαμε ότι η προσφορά συναλλάγματος προκύπτει από τη ζήτηση για τις εξαγωγές μας, δηλαδή ισούται με την αξία των εξαγωγών μας σε 13

9 ξένο νόμισμα. Η ζήτηση εξαγωγών μας από τους κάτοικους του εξωτερικού εξαρτάται από την τιμή τους σε ξένο νόμισμα: X(P ) Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε κάποια αξία σε ξένο νόμισμα: P X(P ) που ισοδυναμεί με την προσφορά συναλλάγματος. Προφανώς η η τιμή των εξαγωγών μας σε ξένο νόμισμα P είναι ίση με την τιμή σε εγχώριο νόμισμα, P, επί το αντίστροφο της συναλλαγματικής ισοτιμίας 1/S προκειμένου να μετατραπεί σε ξένο). Δηλαδή: P = P S Οπότε, η προσφορά συναλλάγματος γίνεται: P S X(P S ) Στην περίπτωση που μεταβληθεί η συναλλαγματική ισοτιμία, η παράγωγος ως προς S είναι: d[ P S X( P S )] ds = P S 2 X(P S ) + P S X ( P S )( P S 2 ) Αντικαθιστώντας το P /S = P και βγάζοντας κοινό παράγοντα το (P /S)X(P ), θα έχουμε: P S X(P )(1 + P X(P ) X (P )) Η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας ζήτησης δίνεται από την έκφραση: οπότε, η παράγωγος γίνεται: P ϵ = X(P ) X (P ) 14

10 P S X(P )(1 ϵ) που είναι προφανώς θετική για ϵ > 1 και αρνητική για ϵ < 1. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κλίση της καμπύλης προσφοράς συναλλάγματος δεν είναι δεδομένη. Συγκεκριμένα, αν το P είναι σταθερό (δηλαδή η καμπύλη προσφοράς εξαγωγών της Ευρωζώνης είναι πλήρως ελαστική), τότε μια αύξηση της ισοτιμίας του ευρώ (υποτίμηση) θα έχει τα ακόλουθα δύο αποτελέσματα: Από τη μιά μεριά θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών σε δολάρια των εξαγόμενων αγαθών από την Ευρωζώνη, πράγμα που συνεπάγεται αύξηση της ζήτησης εξαγωγών άρα και αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας δολαρίων στην αγορά συναλλάγματος. Από την άλλη μεριά, η υποτίμηση του ευρώ σημαίνει ότι χρειάζονται λιγότερα δολάρια για να αγοραστεί κάθε δεδομένη ποσότητα εξαγωγών, πράγμα που μειώνει την προσφερόμενη ποσότητα συναλλάγματος. Συνεπώς, η κλίση της καμπύλης προσφοράς συναλλάγματος εξαρτάται από τη σχετική ισχύ των δύο παραπάνω αποτελεσμάτων. Αν το πρώτο αποτέλεσμα υπερισχύει του δεύτερου, τότε η καμπύλη προσφοράς συναλλάγματος θα έχει θετική κλίση (στην περίπτωση αυτή η ελαστικότητα ζήτησης εξαγωγών είναι μεγαλύτερη της μονάδας). Αντίθετα, αν το δεύτερο αποτέλεσμα υπερισχύει του πρώτου, τότε η καμπύλη προσφοράς συναλλάγματος θα έχει αρνητική κλίση (στην περίπτωση αυτή η ελαστικότητα ζήτησης των εξαγωγών είναι μικρότερη της μονάδας). Από εδώ και πέρα θα υποθέτουμε ότι η προσφορά συναλλάγματος έχει θετική κλίση. Αυτό είναι ρεαλιστικό γιατί δεν αντανακλά μόνο τη ζήτηση για τις εξαγωγές, αλλά κυρίως τη ζήτηση εγχώριων περιουσιακών στοιχείων που είναι σχεδόν πάντα ιδιαίτερα ελαστική. Αυτή η συμβατική καμπύλη προσφοράς συναλλάγματος φαίνεται στο διάγραμμα

11 Ισοτιμία (S) Προσφορά Συναλλάγματος S 0 A S 1 B Συνάλλαγμα ($) Διάγραμμα 1.2: Προσφορά Συναλλάγματος 16

12 1.8 Ισορροπία στην Αγορά Συναλλάγματος Στο σύστημα των ελεύθερα κυμαινομένων συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο μηχανισμός της αγοράς καθορίζει τη συναλλαγματική ισοτιμία ισορροπίας, στην οποία η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με τη προσφερόμενη ποσότητα συναλλάγματος. Η ισορροπία των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς δολαρίων παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1.3. Ισοτιμία (S) Προσφορά = Αξία εξαγωγών S 0 A Ζήτηση = Αξία εισαγωγών Συνάλλαγμα ($) Διάγραμμα 1.3: Ισορροπία στην Αγορά Συναλλάγματος Μια μεταβολή των συνθηκών στην αγορά συναλλάγματος μεταβάλλει το σημείο ισορροπίας. Αν για κάποιο λόγο αυξηθεί η ζήτηση για συνάλλαγμα (λόγω π.χ. αύξησης της ζήτησης για εισαγωγές αγαθών) η καμπύλη ζήτησης θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά και με αμετάβλητη την καμπύλη προσφοράς, η νέα ισορροπία θα διαμορφωθεί σε διαφορετικό σημείο που αντιστοιχεί σε υψηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία (δηλαδή υποτιμημένο νόμισμα) όπως δείχνει το διάγραμμα 1.4. Οι νομισματικές αρχές (Κεντρική Τράπεζα) μπορούν να παρέμβουν στην 17

13 Ισοτιμία (S) Ζήτηση 2 Προσφορά Ζήτηση 1 S 1 B S 0 A Συνάλλαγμα ($) Διάγραμμα 1.4: Αύξηση της Ζήτησης Συναλλάγματος αγορά συναλλάγματος πουλώντας και αγοράζοντας ξένο νόμισμα προκειμένου να επηρεάσουν τη συναλλαγματική ισοτιμία αν υπάρχει σε ισχύ (α) σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, ή (β) σύστημα ελεγχόμενων διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η δυνατότητα παρέμβασης της ΚΤ προϋποθέτει φυσικά την ύπαρξη αρκετά μεγάλου αποθέματος συναλλαγματικών διαθεσίμων, προκειμένου να μπορεί να προβεί σε αγοραπωλησίες στην αγορά συναλλάγματος. Ένας τρόπος να δούμε την παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας είναι να υποθέσουμε μια αύξηση της ζήτησης εισαγωγών που προκαλεί υποτίμηση του νομίσματος. Αν η Κεντρική Τράπεζα θέλει να αποφύγει αυτή την υποτίμηση, τότε μπορεί να αυξήσει την προσφορά συναλλάγματος χρησιμοποιώντας τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα, με αποτέλεσμα να κρατήσει την ισοτιμία σταθερή στο αρχικό σημείο, όπως δείχνει το διάγραμμα 1.5. Με άλλα λόγια η Κεντρική Τράπεζα καλύπτει ολόκληρη την υπερβάλλουσα ζήτηση ξένου νομίσματος πουλώντας από τα 18

14 συναλλαγματικά της διαθέσιμα. Ισοτιμία (S) Ζήτηση 2 Προσφορά Ζήτηση 1 S 1 B Προσφορά με παρέμβαση S 0 A C Συνάλλαγμα ($) Διάγραμμα 1.5: Παρέμβαση για διατήρηση της ισοτιμίας 19

15 Ένα ενδιάμεσο καθεστώς είναι εκείνο της ελεγχόμενης διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Κεντρική Τράπεζα παρεμβαίνει για να περιορίσει τις μεγάλες διακυμάνσεις της ισοτιμίας. Σε ένα τέτοιο σύστημα, η ισοτιμία διαμορφώνεται ελευθέρα στην αγορά, αλλά η Κεντρική Τράπεζα παρεμβαίνει για να μετριάσει απότομες και έντονες διακυμάνσεις στην ισοτιμία, οι οποίες είναι δυνατόν να δημιουργήσουν κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς συναλλαγές. Μια τέτοιου είδους παρέμβαση φαίνεται στο διάγραμμα 1.6, όπου υποθέτουμε την ίδια διαταραχή (αύξηση εισαγωγών που πιέζει για υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος), αλλά η Κεντρική Τράπεζα θέλει να μετριάσει την υποτίμηση. Συγκεκριμένα, θα προσφέρει τόσο συνάλλαγμα ώστε η ισοτιμία να διαμορφωθεί σε S 2 αντί για S 1 που θα κατέληγε χωρίς παρέμβαση. Ισοτιμία (S) Ζήτηση 2 Προσφορά Ζήτηση 1 Παρέμβαση S 1 S 2 S 0 A B C Συνάλλαγμα ($) Διάγραμμα 1.6: Παρέμβαση για συγκράτηση της υποτίμησης Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει διάκριση σχετικά με το αν μια διαταραχή στην 20

16 ισορροπία της αγοράς συναλλάγματος είναι προσωρινή ή μόνιμη. Αν η μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης είναι προσωρινή, τότε σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιστρέψει στην αρχική της θέση και η συναλλαγματική ισοτιμία θα επανέλθει στο αρχικό σημείο. Αν όμως η διαταραχή είναι μόνιμη, τότε η παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να συγκρατήσει μόνο προσωρινά τη συναλλαγματική ισοτιμία. Το εγχώριο νόμισμα θα συνεχίσει να δέχεται πιέσεις στην αγορά συναλλάγματος και η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να παρεμβαίνει συνέχεια. Προφανώς, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει εσαεί, καθώς θα οδηγήσει σε εξάλειψη των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κεντρικής Τράπεζας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Κεντρική Τράπεζα εγκαταλείπει συνήθως την πολιτική στήριξης του εγχώριου νομίσματος, αφήνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία να διαμορφωθεί ελεύθερα στην αγορά. Τις περισσότερες φορές ωστόσο, δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν η διαταραχή είναι προσωρινή ή μόνιμη. Βεβαίως, η τεράστια αύξηση της διεθνούς κίνησης κεφαλαίων στις μέρες μας επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την άσκηση νομισματικής πολιτικής και, κατά συνέπεια, και τη διαμόρφωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας μιας χώρας. Αυτές οι διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων (δηλαδή οι αποφάσεις των επενδυτών σχετικά με το που θα επενδύσουν τα κεφάλαια τους) επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τη διαφορά των επιτοκίων μεταξύ δύο χωρών, τις προσδοκίες σχετικά με τις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας, καθώς επίσης και από τη συμπεριφορά των επενδυτών απέναντι στον κίνδυνο. Επεξήγηση Συμβόλων και Ακρωνύμια S: Τρέχουσα Συναλλαγματική Ισοτιμία F : Προθεσμιακή Συναλλαγματική Ισοτιμία P : Εγχώριο Επίπεδο Τιμών P : Ξένο επίπεδο τιμών M: Ζήτηση Εισαγωγών X: Ζήτηση Εξαγωγών ΚΤ: Κεντρική Τράπεζα 21

17 Ευρετήριο Αντιστοίχισης Επιστημονικών Όρων Αρμπιτράζ Συναλλάγματος: Foreign Currency Arbitrage Ανατίμηση Νομίσματος: Currency Appreciation Διακύμανση Συναλλαγματικής Ισοτιμίας: Exchange Rate Fluctuation Διεθνής Κίνηση Κεφαλαίων: International Capital Mobility Εγχώριο Επίπεδο Τιμών: Domestic Price Level Εγχώριο Νόμισμα: Domestic Currency Ζήτηση Συναλλάγματος: Foreign Currency Demand Ζήτηση Εισαγωγών: Import Demand Ζήτηση Εξαγωγών: Export Demand Κεντρική Τράπεζα: Central Bank Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες: Flexible Exchange Rates Ξένο Επίπεδο Τιμών: Foreign Price Level Ξένο Νόμισμα: Foreign Currency Προθεσμιακή Συναλλαγματική Ισοτιμία: Forward Exchange Rate Προσφορά Συναλλάγματος: Foreign Currency Supply Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες: Fixed Exchange Rates Συναλλαγματική Ισοτιμία: Exchange Rate Τρέχουσα Συναλλαγματική Ισοτιμία: Spot Exchange Rate Υποτίμηση Νομίσματος: Currency Depreciation Βιβλιογραφικές Αναφορές 1. Feenstra, R.C. and Taylor, A.M. (2014), Essentials of International Economics (3rd edition), Worth Publishers, USA. 2. Krugman, P.R., Obstfeld, M. and Melitz, M.J. (2012), International Economics: Theory and Policy (9th edition), Pearson, USA. 22

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΚΟΤΣΔΝΣΑΚΖ ΜΗΝΩ ΚΟΤΚΟΤΡΗΣΑΚΖ Διεθνής Μακροοικονομική Διεθνής Μακροοικονομική Σσγγραυή Φραγκίζκος Κοσηενηάκης Μίνως Κοσκοσριηάκης

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Στο κεφάλαιο αυτό συζητούµε τη διάρθρωση των διεθνών χρηµαταγορών, και τη σχέση µεταξύ επιτοκίων και ισοτιµιών σε ανοικτές οικονοµίες. Ξεκινούµε µε µερικά βασικά χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 2. Η αγορά συναλλάγματος 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) 4. Ένα θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A www.rontistiria-eap.gr e-mail: rontistiria_eap@yahoo.gr ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 www.rontistiria-eap.gr e-mail: rontistiria_eap@yahoo.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά συναλλάγµατος. και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε)

Αγορά συναλλάγµατος. και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε) Αγορά συναλλάγµατος και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) 1 Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε) αξία ξένου νομίσματος ανά μονάδα εθνικού νομίσματος. π.χ. ισοτιμία ευρώ-δολαρίου: 1,40 (με ένα ευρώ αγοράζω 1,40

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιας Εσωτερικής και Εξωτερικής Ισορροπίας, και το Καθεστώς των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία Η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών Κεφάλαιο 5 Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών 5.1 Σύνοψη Στο πέμπτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται η νομισματική προσέγγιση του ισοζυγίου πληρωμών. Στη συνέχεια, αναλύεται το νομισματικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Προσφορά

Συναθροιστική Προσφορά Κεφάλαιο 10 Συναθροιστική Προσφορά 10.1 Σύνοψη Στο δέκατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική προσφορά (AS). Η ανάλυση επικεντρώνεται (α)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 α) Δίνονται οι κάτωθι ισοτιμίες όψεως (11 μονάδες) S 1 120 S 2 1, 40 S 3 και οι αναμενόμενες S, t 1 t 6m S t 2 t6m, 1,1 115 1, 45 ts3, t 6m Ποια εκ των ευρώ (), δολαρίου () και γιεν ( ) αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οι Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Λόγω εξωτερικών οικονομιών και ιστορικών συγκυριών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 5+ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (βλέπε και ενότητες 4.1-4.2 τόμου Ι) ΑΣΚΗΣΗ 1 (Όμοια με 1 η Γραπτή Εργασία 2010-11, Θέμα 3 ο ) Γ) Εάν

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 4 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Α. Ξέρουμε ότι ισχύει ο τύπος: c+ 1 H M( er+ rr) 100 500(0, 05 0,10) M = H c= = c= 0, 0625

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 8: Συναθροιστική Ζήτηση στην Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος

6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος 6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος 1. Οι παρεμβάσεις της ΚΤ στην αγορά συναλλάγματος και η προσφορά χρήματος 2. Πως η ΚΤ καθορίζει την συναλλαγματική ισοτιμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Καλαντζής Παναγιώτης ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σταματόπουλος Θεόδωρος,

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 1. Το σύστημα του Bretton Woods: 1944 1973 2. Επιχειρήματα υπέρ των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 3. Η πραγματική εμπειρία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος. Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες

Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος. Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες 1 Ο Ισολογισµός της Κεντρικής Τράπεζας και η Προσφορά Χρήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Τα περισσότερα χρόνια η παραγωγή σε μια χώρα αυξάνεται και επομένως οι περισσότεροι κάτοικοι απολαμβάνουν ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ποιοι παράγοντες οδηγούν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική 4 Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή...μετράει την ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού σε μια μεταβολή της τιμής του. Ορίζεται ως: ποσοστιαία μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σχολή Δημόσιας Οικονομίας Τμήμα Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης Μέλιου Άννα Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/29.12.2015 ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α) Λάθος β) Σωστό γ) Λάθος δ)σωστό ε) Λάθος Α2. δ Α3. δ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.α) Το εισόδημα των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΚΑΨΟΥΡΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΜΣ.ΔΕ 2005 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Μια ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επανεξέταση του θέματος της ανοιχτής οικονομίας: To υπόδειγμα των Mundell-Fleming και το καθεστώς της συναλλαγματικής ισοτιμίας

Επανεξέταση του θέματος της ανοιχτής οικονομίας: To υπόδειγμα των Mundell-Fleming και το καθεστώς της συναλλαγματικής ισοτιμίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Επανεξέταση του θέματος της ανοιχτής οικονομίας: To υπόδειγμα των Mundell-Fleming και το καθεστώς της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ο κόσμος συνεχίζει να είναι μία κλειστή οικονομία, αλλά οι περιφέρειές

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα 1 Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς συναλλαγές Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Κεφάλαιο 4 Επιχειρήσεων Ε. Σαρτζετάκης 1 Πλεόνασµα Καταναλωτή! Η καµπύλη ζήτησης δείχνει τις ανώτερες τιµές που ο καταναλωτής είναι πρόθυµος να πληρώσει για διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Έννοια, λειτουργίες και εξέλιξη του χρήματος.................. 19 1.1 Ορισμός του χρήματος..........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.2 Επιχειρήματα υπέρ και κατά των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμών 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Διαβάστε περισσότερα