GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ"

Transcript

1 Ηµεροµηνία 8/2013 GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Η Εταιρία ενηµερώνει τους ασφαλισµένους κατόχους του προγράµµατος Greek Top 20 Bonus ότι στις 11 Ιουλίου 2013 έληξε η περίοδος επένδυσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου (LF) SP Blue Chips Protect III, µε τα µερίδια του οποίου είναι συνδεδεµένο το ασφαλιστικό πρόγραµµα Greek Top 20 Bonus που διατηρείτε µε την Εταιρία µας. Το ασφαλιστικό πρόγραµµα 10ους διάρκειας Greek Top 20 Bonus, υποδεικνύει µετά τις 11/7 τη διαφοροποίηση της στρατηγικής επένδυσης του Α/Κ που πλέον θα ακολουθεί το δείκτη Eurostoxx 50. Κατόπιν της µεταβολής της επενδυτικής στρατηγικής του, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) SP Blue Chips Protect III προσφέρει: Προοπτική υψηλής κεφαλαιακής απόδοσης µέσω ενός µηχανισµού παραγώγου µε υποκείµενα στοιχεία τον Ευρωπαϊκό Μετοχικό είκτη Eurostoxx 50. Προστασία µέσω ενός χαρτοφυλακίου οµολόγων. Άµεση ρευστότητα. Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του τροποποιηµένου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου έχουν ως εξής: Νόµισµα: Ευρώ. Περίοδος Επένδυσης: 5-ετής. Απόδοση: 18% εάν ο υποκείµενος µετοχικός δείκτης στη λήξη της Επενδυτικής Περιόδου βρίσκεται στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από ότι στην έναρξη και επιπλέον 2% εάν ο δείκτης αποδώσει πάνω από 20% της αρχικής του αξίας. Έναρξη Επενδυτικής Στρατηγικής: 5/9/ Λήξη Επενδυτικής Στρατηγικής: 5/7/2018. Στις περιόδους από 19/7/2013 4/9/2013 και από 13/7/2018 µέχρι 18/7/2018 το (LF) SP Blue Chips Protect III λειτουργεί ως Αµοιβαίο Κεφάλαιο ιαχείρισης ιαθεσίµων (money market). Aκολουθούν: Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές Παράρτηµα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (LF) SP Blue Chips Protect III. Ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε στον Τύπο στις 30/7/2013

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων. (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III fund, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου (LF) Σειρά Μεριδίων Eurobank I, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. διαχειρίζεται αυτό το α/κ Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να προσφέρει στους επενδυτές κεφαλαιακή απόδοση. Προκειμένου να πετύχει το σκοπό του: Α) Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, χρεόγραφα, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις. Το Α/Κ δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του σε χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις. Το Α/Κ μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Β) Μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. Η τρέχουσα Περίοδος Επένδυσης του Α/Κ άρχισε την 5 η Σεπτεμβρίου 2013 και λήγει την 5 η Ιουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α/Κ θα αποφασίσει πριν τη λήξη της Περιόδου Επένδυσης αν το Α/Κ θα ρευστοποιηθεί, θα παραταθεί για μία νέα περίοδο, ή αν θα συγχωνευθεί με άλλο Α/Κ. Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο. Η Επενδυτική Στρατηγική του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου συνδέεται με την απόδοση του μετοχικού δείκτη Eurostoxx 50 (με κωδικό Bloomberg SX5E Index) (στο εξής αναφερόμενος ως Δείκτης) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης. Η απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου συνδέεται με την απόδοση του Δείκτη ως ακολούθως: α) Εάν στην λήξη της Περιόδου Επένδυσης ο «Δείκτης» είναι στο επίπεδο της αρχικής του αξίας ή σε υψηλότερο επίπεδο από ότι κατά την έναρξη της Περιόδου Επένδυσης, ενώ επιπλέον βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το 120% της τιμής του, τότε η απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου είναι 18%. Β) Εάν στην λήξη της Περιόδου Επένδυσης, ο «Δείκτης» βρίσκεται στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από το 120% της αρχικής του αξίας, τότε η απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου είναι 20%. Γ) Εάν στην λήξη της Περιόδου Επένδυσης ο «Δείκτης» βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό στην έναρξη της Περιόδου Επένδυσης, τότε η απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου είναι 0%. Τα παραπάνω ισχύουν για τις συμμετοχές που έγιναν πριν από ή στις 5 Σεπτεμβρίου Η συνολική απόδοση του Α/Κ συνδέεται με την απόδοση του χαρτοφυλακίου και την απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου, όπως περιγράφεται παραπάνω. Μπορείτε να αγοράσετε ή να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Τυχόν εισόδημα που θα δημιουργηθεί από το Α/Κ θα επανεπενδυθεί. Σύσταση: το παρόν Α/Κ ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους πριν τη λήξη της Περιόδου Επένδυσης. Για πλήρη και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους στόχους και την πολιτική, μπορείτε να ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο. Τα παρακάτω σενάρια είναι παραδείγματα και είναι μόνο ενδεικτικά, με σκοπό να αναδείξει τον μηχανισμό κάτω από διαφορετικές συνθήκες αγοράς. Αντανακλούν το αποτέλεσμα του Α/Κ στην λήξη μόνο της Περιόδου Επένδυσης. Τα σενάρια αυτά δεν αποτελούν προβλέψεις για το τι θα συμβεί στο μέλλον και δεν έχουν ίσες πιθανότητες πραγμάτωσης.

3 Δυσμενείς συνθήκες: Υποκείμενη Απόδοση Απόδοση Α/Κ στη λήξη Ισοδύναμη απόδοση σε ετήσια βάση -50,0% 0,0% 0,0% Κατά τη λήξη της Περιόδου Επένδυσης η απόδοση του Υποκείμενου Δείκτη είναι αρνητική (-50%), έτσι, η απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου είναι 0%. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα που προφυλάσσει τον επενδυτή από πτώση του δείκτη και αντιστοιχεί σε 0% ετήσιο ρυθμό αύξησης. Ευνοϊκές συνθήκες: Υποκείμενη Απόδοση Απόδοση Α/Κ στη λήξη Ισοδύναμη απόδοση σε ετήσια βάση 50,0% 20,0% 3,8% Κατά τη λήξη της Περιόδου Επένδυσης η απόδοση του Υποκείμενου Δείκτη είναι 50%, έτσι, η απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου είναι 20%. Ο Επενδυτής δεν καρπούται όλη την απόδοση του Δείκτη, όμως κερδίζει την μέγιστη απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου. Η απόδοση αυτή αντιστοιχεί σε 3,8% ετήσιο ρυθμό αύξησης. Μέτριες συνθήκες: Υποκείμενη Απόδοση Απόδοση Α/Κ στη λήξη Ισοδύναμη απόδοση σε ετήσια βάση 17,0% 18,0% 3,4% Κατά τη λήξη της Περιόδου Επένδυσης η απόδοση του Υποκείμενου Δείκτη είναι 17%, έτσι, η απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου είναι 18%. Ο επενδυτής επωφελείται περισσότερο σε σχέση με την επίδοση του Δείκτη. Αυτή αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,4%. Η απόδοση του Α/Κ που παρουσιάζεται στα σενάρια αναφέρεται στο αποτέλεσμα της Επενδυτικής Στρατηγικής του Χρηματοοικονομικού Παραγώγου Μέσου. Δεν λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες απώλειες από τις επενδύσεις του χαρτοφυλακίου ή / και δυνητική αδυναμία των αντισυμβαλλομένων του παραγώγου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όπως περιγράφεται στην ενότητα "Προφίλ Κινδύνου & Απόδοσης". Αυτά τα σενάρια θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες απώλειες για τον επενδυτή από αυτές που προκύπτουν στο σενάριο των "Δυσμενών συνθηκών" που εμφανίζεται παραπάνω. Εάν τα μερίδια εξαγοραστούν πριν τη λήξη της Περιόδου Επένδυσης: η τιμή εξαγοράς δεν θα υπολογιστεί με βάση τους άνω υπολογισμούς, αλλά θα βασίζεται στην Καθαρή Αξία του Ενεργητικού του Α/Κ που θα περιλαμβάνει την τιμή του χρηματοοικονομικού παραγώγου μέσου που χρησιμοποιείται όπως αυτό αποτιμάται στην αγορά. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Χαμηλότερος Κίνδυνος/Απόδοση Υψηλότερος Κίνδυνος/Απόδοση Τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα; Αξιολογούν τόσο την πιθανή απόδοση όσο και τον πιθανό κίνδυνο απώλειας μέρους του κεφαλαίου σας. Γενικά η προοπτική για υψηλότερες αποδόσεις συνοδεύεται από μεγαλύτερο κίνδυνο να σημειωθούν ζημιές. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κανένα κίνδυνο. Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό αυτής της κλίμακας, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου και απόδοσης δεν διασφαλίζεται ότι θα παραμένει αμετάβλητη και η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν. Επιπρόσθετες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο. Γιατί το αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία 4; Το α/κ ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία διότι η τιμή μεριδίου του μπορεί να σημειώνει μέτριες διακυμάνσεις σε σχέση με τις τιμές των α/κ που ανήκουν σε υψηλότερες ή χαμηλότερες κατηγορίες. Επομένως, η πιθανότητα να καταγραφούν μεγαλύτερες απώλειες ή κέρδη είναι σχετικά μέτρια. Το προφίλ επενδυτικού κινδύνου / απόδοσης αντανακλά με ικανοποιητική ακρίβεια τον κίνδυνο που ενσωματώνει το αμοιβαίο κεφάλαιο κάτω από τις παρελθούσες συνθήκες των αγορών και της λειτουργίας του. Όσον αφορά πιθανά ενδεχόμενα που μπορεί να συμβούν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, διαφορετικές από αυτές που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια ζωής του α/κ, όπως είναι αναμενόμενο, δεν μπορούν να προβλεφθούν από το προφίλ απόδοσης / επενδυτικού κινδύνου του α/κ. Τέτοιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν - τον λειτουργικό κίνδυνο, δηλαδή, αστοχίας λόγω ανθρώπινου σφάλματος ή προβλήματος στα συστήματα ή τις διεργασίες, - τον κίνδυνο να υπάρξουν ασυνήθιστα μεγάλες, μή προβλέψιμες εξαγορές από το α/κ που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα χειρότερες από τις αναμενόμενες τιμές εισόδου/εξόδου, -σε περιπτώσεις που το α/κ επενδύει σε χρηματοοικονομικά παράγωγα, κυρίως τον κίνδυνο να μην καταφέρουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, -τον πιστωτικό κίνδυνο της αδυναμίας των εκδοτών των χρεογράφων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

4 Επιβαρύνσεις Η επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στις εξής επιβαρύνσεις: Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας Επιβάρυνση εισόδου 4,00% Επιβάρυνση εξόδου 1,00% Χρεώσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους Τρέχουσα επιβάρυνση 1,69% Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες Αμοιβή επίδοσης Καμία Oι εμφανιζόμενες επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου αποτελούν το ανώτατο αριθμητικό ποσοστό που μπορεί να αφαιρεθεί από το κεφάλαιό σας. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα. Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις πραγματικές επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου, μπορείτε να απευθυνθείτε στον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Δεδομένου ότι η Στρατηγική Μετοχών ξεκινάει στις 5 Σεπτεμβρίου 2013, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις αποτελούν μία ένδειξη των χρεώσεων που θα επιβληθούν σε ετήσια βάση. Η τιμή αυτή πιθανώς να διαφοροποιείται από χρόνο σε χρόνο. Η ετήσια έκθεση του Α/Κ θα συμπεριλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς χρεώσεις που πραγματοποιήθηκαν. Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλει ο επενδυτής χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας του α/κ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του. Οι επιβαρύνσεις αυτές μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσης. Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τα μερίδια τους σε μερίδια άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι Μεριδιούχοι ενδέχεται να επιβαρυνθούν με προμήθεια μετατροπής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ του ενημερωτικού δελτίου που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Πρακτικές Πληροφορίες Θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. Περισσότερες πληροφορίες Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο ή άλλες σειρές μεριδίων, αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου και της τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσής καθώς και οι πιο πρόσφατες τιμές των μεριδίων μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα: & Πληροφορίες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι σχετικές με το υπόαμοιβαίο κεφάλαιο και τη σειρά μεριδίων που αναγράφεται στην αρχή του συγκεκριμένου εγγράφου, ενώ το πλήρες ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις συντάσσονται για όλο το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF). Έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές για τα υπόλοιπα αμοιβαία κεφάλαια είναι διαθέσιμα και διατίθενται δωρεάν. Πραγματοποιείται διαχωρισμός των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, οπότε μόνο τα κέρδη ή ζημίες του συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου επηρεάζουν την επένδυση σας. Μετατροπή μεριδίων Οι επενδυτές δύνανται να προβαίνουν σε αλλαγές μεριδίων μεταξύ των υπό - αμοιβαίων κεφαλαίων του αμοιβαίου κεφαλαίου (LF). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Φορολογική αντιμετώπιση H φορολογική νομοθεσία του Λουξεμβούργου ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική κατάσταση σας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο φοροτεχνικό σας σύμβουλο για περισσότερε ς πληροφορίες. Υπεύθυνος Πληροφόρησης Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται σε έλεγχο από την αρμόδια αρχή CSSF Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 5 Σεπτεμβρίου 2013

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III (Το Υπό Αµοιβαίο Κεφάλαιο) Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Παράρτηµα, πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασµό µε το Παρόν Ενηµερωτικό ελτίο και τον Κανονισµό Λειτουργίας. 1. Νόµισµα Αναφοράς Ευρώ (EUR) 2. Επενδυτικός Σκοπός & Επενδυτική Πολιτική 2.1. Επενδυτικός Σκοπός Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση µε µια συστηµατική στρατηγική επί επιλεγµένου µετοχικού δείκτη, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (η «Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου»), σε τραπεζικές καταθέσεις, σε µέσα χρηµαταγοράς και σε ένα ενεργά διαχειριζόµενο χαρτοφυλάκιο µεταβιβάσιµων χρεογράφων, συµπεριλαµβανοµένων κινητών αξιών σταθερού και κυµαινόµενου επιτοκίου καθώς και σε κυβερνητικά οµόλογα εισηγµένα σε χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένες Αγορές παγκοσµίως. Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου αρχίζει την 5η Σεπτεµβρίου 2013 και λήγει την 5η Ιουλίου 2018 (η «Περίοδος Επένδυσης»). Η απόδοση της «Στρατηγικής Παραγώγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου» στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα µηχανισµό αξιολόγησής της, σύµφωνα µε τα παρακάτω σηµεία α), β), γ), δ) και ε) : α) Ο Μετοχικός είκτης Eurostoxx 50 (µε κωδικό Bloomberg: SX5E Index) επιλέγεται (ο «είκτης»). β) Η 5η Σεπτεµβρίου 2013 ορίζεται ως «Ηµεροµηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου» και η 12η Ιουλίου 2018 ορίζεται ως «Ηµεροµηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου». γ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «είκτης» βρίσκεται στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από ότι κατά την «Ηµεροµηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου» ενώ επιπλέον βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο από το 120% της τιµής του κατά την «Ηµεροµηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου», τότε κατά την «Ηµεροµηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου» ο επενδυτής έχει κέρδος 18% υπολογισµένο επί του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε (µε την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους µεριδιούχους κατά την 5η Σεπτεµβρίου 2013 ή πριν την ηµεροµηνία αυτή). δ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «είκτης» βρίσκεται στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από το 120% της τιµής του κατά την «Ηµεροµηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου», τότε κατά την «Ηµεροµηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου» ο επενδυτής έχει κέρδος 20% υπολογισµένο επί του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε (µε την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους µεριδιούχους κατά την 5η Σεπτεµβρίου 2013 ή πριν την ηµεροµηνία αυτή). ε) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο «είκτης» έχει πέσει σε χαµηλότερο επίπεδο από αυτό που βρισκόταν κατά την «Ηµεροµηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου», τότε κατά την «Ηµεροµηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου», ο επενδυτής δεν θα έχει κανένα κεφαλαιακό κέρδος για όσες επενδύσεις έγιναν από τους µεριδιούχους κατά την 5η Σεπτεµβρίου 2013 ή πριν την ηµεροµηνία αυτή Επενδυτική Πολιτική Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής: - πρωταρχικά, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούµενο από τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς, χρεόγραφα, χρεόγραφα συνδεδεµένα µε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα µε

6 εµπράγµατες εγγυήσεις. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν µπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του σε χρεόγραφα συνδεδεµένα µε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα µε εµπράγµατες εγγυήσεις. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου. - δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα εξω-χρηµατιστηριακά παράγωγα µέσα που ονοµάζονται Συµβόλαια Ανταλλαγής συνδεδεµένα µε απόδοση µετοχικών δεικτών, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τους όρους του διεθνούς οργανισµού ISDA -International Swaps and Derivatives Association- (τα «Συµβόλαια Ανταλλαγής») µε στόχο να επιτύχουν τον επενδυτικό σκοπό. Το αποτέλεσµα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει µέρος της απόδοσης του χαρτοφυλακίου του µε την απόδοση που έχει ειδικά καθοριστεί σύµφωνα µε τον Επενδυτικό Σκοπό του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο Αντισυµβαλλόµενος/Οι αντισυµβαλλόµενοι των Συµβολαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί/γούν µεταξύ των παρακάτω πιστωτικών ιδρυµάτων: Barclays Bank PLC, BNP Paribas S.A., Deutsche Bank A.G., JPMorgan Chase Bank N.A., Royal Bank of Scotland PLC, Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Morgan Stanley & Co International PLC. Το/τα όνοµα/ονόµατα του/των αντισυµβαλλοµένου/αντισυµβαλλοµένων και τα υπογεγραµµένα Συµβόλαια Ανταλλαγής θα είναι διαθέσιµα για έλεγχο, κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή/των επενδυτών, κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ωρών στο αρµόδιο γραφείο της Εταιρίας ιαχείρισης. Ο Αντισυµβαλλόµενος/Οι Αντισυµβαλλόµενοι των Συµβολαίων Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης, καταβάλλουν στο Υπό Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή εισπράττουν από το Υπό - Αµοιβαίο Κεφάλαιο τα ποσά που περιγράφονται στα Συµβόλαια Ανταλλαγής. Οι χρηµατοροές αυτές θα συµβάλλουν στην πραγµατοποίηση της «Στρατηγικής Παραγώγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου». Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα µειώνεται) σε συνάρτηση µε την αποτίµηση τόσο του χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συµβολαίων Ανταλλαγής. Η συγκεντρωτική ονοµαστική αξία (notional amount) των Συµβολαίων Ανταλλαγής κατά την «Ηµεροµηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου» θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου και στη συνέχεια θα προσαρµόζεται σε συνεχή βάση βασιζόµενη στην εφαρµοζόµενη αποτίµηση των Συµβολαίων Ανταλλαγής που διατίθεται καθηµερινά από τον Αντισυµβαλλόµενο/τους Αντισυµβαλλοµένους, λαµβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις συµµετοχών και εξαγορών στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυµβαλλοµένου/των Αντισυµβαλλοµένων, όπως αυτές απορρέουν από τα Συµβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου για την επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων (δηλαδή οι επενδυτές θα µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν απώλεια επί του επενδυµένου κεφαλαίου τους στην περίπτωση πτώχευσης των εκδοτών των αξιογράφων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων). Ρευστά διαθέσιµα, συµβάσεις δανειοδότησης και συµφωνίες επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του Ενηµερωτικού ελτίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της «Στρατηγικής Μετοχών», εάν το Υπό Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα επιµηκυνθεί για µία νέα περίοδο επένδυσης µε ένα νέο επενδυτικό σκοπό και πολιτική (περίπτωση κατά την οποία, το Ενηµερωτικό ελτίο θα τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό Αµοιβαίο Κεφάλαιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι µεριδιούχοι θα ενηµερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο. Στην περίπτωση που το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα επιµηκυνθεί για µία νέα περίοδο επένδυσης ή ότι θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό Αµοιβαίο Κεφάλαιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, οι µεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα µερίδιά τους χωρίς καµία επιβάρυνση για την περίοδο ενός µήνα πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής. 3. Επενδυτικοί Κίνδυνοι Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος της αγοράς και ο πιστωτικός κίνδυνος. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται ξεκάθαρα στην Επενδυτική Πολιτική και σχετίζονται µε το γεγονός ότι ο επενδυτής ενδεχοµένως θα µπορούσε να χάσει µέρος του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε. Αλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος των Αντισυµβαλλοµένων που περιορίζεται µε την υπογραφή των Παραρτηµάτων Credit Support Annex µε τον Αντισυµβαλλόµενο/τους Αντισυµβαλλοµένους, καθώς και οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τις επενδύσεις του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε µετοχικές αξίες, τίτλους σταθερού εισοδήµατος, χρεόγραφα συνδεδεµένα µε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και σε χρεόγραφα µε

7 εµπράγµατες εγγυήσεις, όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικοί κίνδυνοι καθώς και κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου αυτά χρησιµοποιούνται. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτοµερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο Παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυµβαλλοµένου/των Αντισυµβαλλοµένων, όπως αυτές απορρέουν από τα Συµβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ µέρους του Αντισυµβαλλοµένου/των Αντισυµβαλλοµένων, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να αντικαταστήσει τον Αντισυµβαλλόµενο εκείνο/τους Αντισυµβαλλοµένους εκείνους που αδυνατεί/αδυνατούν να εκπληρώσει/εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του/τους και να ορίσει νέο Αντισυµβαλλόµενο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαµβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του αδυνατούντος Αντισυµβαλλοµένου. Η ίδια αρχή ισχύει και σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε εκδότη συµµετέχει στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. εν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόµενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν. Η συνολική έκθεση (Global Exposure) υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR). Το επίπεδο της µόχλευσης δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 300%. Η µέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισµό της µόχλευσης βασίζεται στο άθροισµα των ονοµαστικών αξιών των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων (sum of the notionals). Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο είναι το ακόλουθο: 50% Eurostoxx % ML Greek Government All Maturities Bond Index. 4. Προφίλ Επενδυτή Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου, που κυρίως συνδέεται µε τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων συνδεδεµένων µε µετοχικές αξίες. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους την πιθανότητα να απολέσουν µέρος του αρχικού τους κεφαλαίου επένδυσης. Το Υπό Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα οι οποίοι αναζητούν απόδοση από έκθεση σε µετοχικές αγορές και αγορές σταθερού εισοδήµατος. 5. Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική ιαχείριση του Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων 6. Σειρές Μεριδίων Υπάρχουν επί του παρόντος 4 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank - Eurobank I Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: Οι Σειρές µε τον όρο «I» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο ( taxe d abonnement ), Όλες οι παραπάνω Σειρές Μεριδίων αποτιµώνται σε Ευρώ (EUR), Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Eurobank Eurobank I Αµοιβή ιαχείρισης 4% 3,5%

8 Προµήθεια εξαγοράς 2% 1% Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική ιανοµής Μερισµάτων» του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου). 7. Έξοδα και απάνες απάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου - Προµήθεια ιάθεσης: Μέχρι 4% - Προµήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Προµήθεια Μετατροπής: εν µπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης, που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προµήθεια διάθεσης, που ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι. Ετήσιες Λειτουργικές απάνες - Αµοιβές ιαχείρισης: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αµοιβή Θεµατοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως. Το Υπό Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα φέρει όλες τις άλλες χρεώσεις και δαπάνες όπως περιγράφονται στην ενότητα «Έξοδα και απάνες του Υπό Αµοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαµβάνουν για παράδειγµα, τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλαγµατικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικά έξοδα καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται µε Προµήθεια επί της πραγµατοποιηθείσας απόδοσης. 8. ISIN codes Eurobank (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III Fund Eurobank I (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III Fund LU LU

9 Η Στρατηγική του Μετοχικού Δείκτη του Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο σχετικό παράρτημα του Ενημερωτικού Δελτίου των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων, λήγει κατά την 11η Ιουλίου 2013 και η ημερομηνία λήξης του Συμβολαίου Ανταλλαγής του Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι προγραμματισμένη στις 18 Ιουλίου Οι μεριδιούχοι πρέπει να ενημερωθούν ότι από την έναρξη της Στρατηγικής του Μετοχικού Δείκτη, το αποτέλεσμα της επενδυτικής στρατηγικής του Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι -8,98%. To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την Απόφαση με ημερομηνία 3 Ιουλίου 2013 επιμηκύνει για μία νέα περίοδο το Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο με ένα νέο επενδυτικό σκοπό και πολιτική, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού παραρτήματος του Ενημερωτικού Δελτίου των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του τροποποιημένου Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα έχουν ως εξής: 1. Νόμισμα Βάσης Ευρώ (EUR) 2. Επενδυτικός σκοπός και πολιτική 2.1. Επενδυτικός Σκοπός Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση με μια συστηματική στρατηγική επί επιλεγμένου μετοχικού δείκτη, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (η «Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), σε τραπεζικές καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς και σε ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάσιμων χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, καθώς και σε κυβερνητικά ομόλογα εισηγμένα σε χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως. Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου αρχίζει την 5η Σεπτεμβρίου 2013 και λήγει την 5η Ιουλίου 2018 (η «Περίοδος Επένδυσης»). Η απόδοση της «Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησής της, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ), δ) και ε) : α) Ο Μετοχικός Δείκτης Eurostoxx 50 (με κωδικό Bloomberg: SX5E Index) επιλέγεται (ο «Δείκτης Α»). β) Η 5η Σεπτεμβρίου 2013 ορίζεται ως «Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» και η 12η Ιουλίου 2018 ορίζεται ως «Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου». γ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο Δείκτης Α βρίσκεται στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από ότι κατά την Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου, ενώ επιπλέον βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το 120% της τιμής του κατά την Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου, τότε κατά την Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ο επενδυτής έχει κέρδος 18% υπολογισμένο επί του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την 5η Σεπτεμβρίου 2013 ή πριν την ημερομηνία αυτή). δ) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο Δείκτης Α βρίσκεται στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο από το 120% της τιμής του κατά την Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου, τότε κατά την Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ο επενδυτής έχει κέρδος 20% υπολογισμένο επί του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε (με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την 5η Σεπτεμβρίου 2013 ή πριν την ημερομηνία αυτή). ε) Αν στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης, ο Δείκτης Α έχει πέσει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που βρισκόταν κατά την Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου, τότε κατά την Ημερομηνία Λήξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου, ο επενδυτής δεν θα έχει κανένα κεφαλαιακό κέρδος για όσες επενδύσεις έγιναν από τους μεριδιούχους κατά την 5η Σεπτεμβρίου 2013 ή πριν την ημερομηνία αυτή Επενδυτική Πολιτική Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής: - πρωταρχικά, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, χρεόγραφα, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του σε χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. - δευτερευόντως, συνάπτοντας ένα ή περισσότερα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα που ονομάζονται Συμβόλαια Ανταλλαγής συνδεδεμένα με απόδοση μετοχικών δεικτών, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τους όρους του διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and Derivatives Association- (τα «Συμβόλαια Ανταλλαγής») με στόχο να επιτύχουν τον επενδυτικό σκοπό. Το αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής είναι ότι το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του χαρτοφυλακίου του με την απόδοση που έχει ειδικά καθοριστεί σύμφωνα με τον Επενδυτικό Σκοπό του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής θα επιλεγεί/-γούν μεταξύ των παρακάτω πιστωτικών ιδρυμάτων: Barclays Bank Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. 5 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT IIΙ ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (το «Yπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο») PLC, BNP Paribas S.A., Deutsche Bank A.G., JPMorgan Chase Bank N.A., Royal Bank of Scotland PLC, Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS A.G., Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Morgan Stanley & Co International PLC. Το/τα όνομα/ονόματα του/των αντισυμβαλλομένου/αντισυμβαλλομένων και τα υπογεγραμμένα Συμβόλαια Ανταλλαγής θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή/των επενδυτών, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρίας Διαχείρισης. Ο Αντισυμβαλλόμενος/Οι Αντισυμβαλλόμενοι των Συμβολαίων Ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης, καταβάλλουν στο Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή εισπράττουν από το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα ποσά που περιγράφονται στα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Οι χρηματοροές αυτές θα συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου. Η Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου η αξία του Μεριδίου του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αυξάνεται (ή θα μειώνεται) σε συνάρτηση με την αποτίμηση τόσο του χαρτοφυλακίου των χρεογράφων, όσο και των Συμβολαίων Ανταλλαγής. Η συγκεντρωτική ονομαστική αξία (notional amount) των Συμβολαίων Ανταλλαγής κατά την Ημερομηνία Έναρξης του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου θα αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στη συνέχεια θα προσαρμόζεται σε συνεχή βάση βασιζόμενη στην εφαρμοζόμενη αποτίμηση των Συμβολαίων Ανταλλαγής που διατίθεται καθημερινά από τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις συμμετοχών και εξαγορών στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επίτευξη του Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων (δηλαδή οι επενδυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν απώλεια επί του επενδυμένου κεφαλαίου τους στην περίπτωση πτώχευσης των εκδοτών των αξιογράφων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων). Ρευστά διαθέσιμα, συμβάσεις δανειοδότησης και συμφωνίες επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων, όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του Ενημερωτικού Δελτίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πριν από τη λήξη της «Στρατηγικής Μετοχών», εάν το Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί, ή θα επιμηκυνθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης με ένα νέο επενδυτικό σκοπό και πολιτική (περίπτωση κατά την οποία, το Ενημερωτικό Δελτίο θα τροποποιηθεί αναλόγως) ή εάν θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν ανάλογα σε τακτό χρόνο. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι το Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιμηκυνθεί για μία νέα περίοδο επένδυσης ή ότι θα συνεισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού του σε κάποιο άλλο Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι μεριδιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς καμία επιβάρυνση για την περίοδο ενός μήνα πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής. 3. Επενδυτικοί Κίνδυνοι Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος της αγοράς και ο πιστωτικός κίνδυνος. Αυτοί οι κίνδυνοι περιγράφονται ξεκάθαρα στην Επενδυτική Πολιτική και σχετίζονται με το γεγονός ότι ο επενδυτής ενδεχομένως θα μπορούσε να χάσει μέρος του αρχικού κεφαλαίου που επένδυσε. Άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο κίνδυνος των Αντισυμβαλλομένων που περιορίζεται με την υπογραφή των Παραρτημάτων Credit Support Annex με τον Αντισυμβαλλόμενο/τους Αντισυμβαλλομένους, καθώς και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικές αξίες, τίτλους σταθερού εισοδήματος, χρεόγραφα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και σε χρεόγραφα με εμπράγματες εγγυήσεις, όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικοί κίνδυνοι, καθώς και κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (vii) στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η δυνατότητα επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαρτάται από τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, όπως αυτές απορρέουν από τα Συμβόλαια Ανταλλαγής. Επίσης, η προαναφερθείσα δυνατότητα του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου επίτευξης του Επενδυτικού Σκοπού του εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου/των Αντισυμβαλλομένων, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να αντικαταστήσει τον Αντισυμβαλλόμενο εκείνο/τους Αντισυμβαλλομένους εκείνους που αδυνατεί/αδυνατούν να εκπληρώσει/εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του/τους και να ορίσει νέο Αντισυμβαλλόμενο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αναλαμβάνοντας την επιβάρυνση του όποιου κόστους αντικατάστασης του αδυνατούντος Αντισυμβαλλομένου. Η ίδια αρχή ισχύει και σε περίπτωση πτώχευσης οποιουδήποτε εκδότη συμμετέχει στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός, καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν. Η συνολική έκθεση (Global Exposure) υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR). ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 300%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (sum of the notionals). Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο είναι το ακόλουθο: 50% Eurostoxx % BofA Merrill Lynch Greece Government Index. 4. Προφίλ Επενδυτή Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου, που κυρίως συνδέεται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους την πιθανότητα να απολέσουν μέρος του αρχικού τους κεφαλαίου επένδυσης. Το Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα οι οποίοι αναζητούν απόδοση από έκθεση σε μετοχικές αγορές και αγορές σταθερού εισοδήματος. 5. Εταιρία Υπεύθυνη για την Επενδυτική Διαχείριση του Υπό- Αμοιβαίου Κεφαλαίου Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων 6. Σειρές Μεριδίων Υπάρχουν επί του παρόντος 2 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank - Eurobank I Όλες οι παραπάνω Σειρές Μεριδίων αποτιμώνται σε Ευρώ (EUR). Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο φόρο ( taxe d abonnement ), Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Eurobank I Eurobank Αμοιβή Διαχείρισης 3,5% 4% Προμήθεια εξαγοράς 1% 2% Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του Ενημερωτικού Δελτίου). 7. Έξοδα και Δαπάνες Δαπάνες Συναλλαγής Μεριδιούχου - Προμήθεια Διάθεσης: Μέχρι 4% - Προμήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Προμήθεια Μετατροπής: Δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης, που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και την προμήθεια διάθεσης, που ισχύει στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι. Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες - Αμοιβές Διαχείρισης: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως. Το Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα φέρει όλες τις άλλες χρεώσεις και δαπάνες όπως περιγράφονται στην ενότητα «Έξοδα και Δαπάνες του Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαμβάνουν για παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών και νομικά έξοδα, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιβαρύνεται με Προμήθεια επί της πραγματοποιηθείσας απόδοσης. 8. ISIN codes Eurobank (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III Fund Eurobank I (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III Fund LU LU Δικαιώματα των Μεριδιούχων: Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, οι μεριδιούχοι που τους αφορούν οι αλλαγές που αναφέρονται παραπάνω και οι οποίοι δεν τις εγκρίνουν, θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν ή να μετατρέψουν τα μερίδιά τους χωρίς κόστος σε διάστημα ενός (1) μηνός, που λήγει την 30η Αυγούστου Οι αιτήσεις για εξαγορά ή μετατροπή μεριδίων θα αποστέλλονται στο Διανομέα, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του Ενημερωτικού Δελτίου. Τα νέα επικαιροποιημένα Έντυπα, Ενημερωτικό Δελτίο των (LF) Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές ( KIID ) του Υπό - Αμοιβαίου Κεφαλαίου, θα είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος στα γραφεία της Εταιρείας και στα κατά τόπους καταστήματα του Διανομέα, κατόπιν χορήγησης visa από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF). Λουξεμβούργο, 24 Ιουλίου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOP 20 ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ

GREEK TOP 20 ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Νέα Σµύρνη 17/12/12 GREEK TOP 20 ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Η Εταιρία ενηµερώνει τους ασφαλισµένους κατόχους του προγράµµατος Greek Top 20 ότι στις 14/12/12 έληξε η περίοδος επένδυσης του Υπο-Αµοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων: 26 πτεμβρίου 2016 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:» Pioneer Funds Absolute Return Asian Equity» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD)

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD) Λουξεμβούργο, 7 Αυγούστου 2017 Αγαπητοί Μεριδιούχοι, Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της (η Εταιρεία) αποφάσισε, με βάση το Άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού & Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές.

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. 0180/00010036/el Άλλες Ανακοινώσεις GMM Global Money Managers Ltd Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. GMM Funds Attachments: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού & Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης Λουξεμβούργο, 21 Ιουλίου 2017 Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης CS Investment Funds 2 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου 5, rue Jean Monnet L-2180

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 8 Σεπτεμβρίου 2017 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & Eurobank Win Win Σύνθετο Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 18 Ιουλίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 3 Νοεμβρίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού & Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕ ΚΑ ΔΕΝ Ε ΧΟΥΝ Ε ΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ Ο Η Γ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ Ν ΔΙ ΑΣΦΑΛΙ ΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕ ΚΑ ΔΕΝ Ε ΧΟΥΝ Ε ΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ Ο Η Γ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ Ν ΔΙ ΑΣΦΑΛΙ ΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» και «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού» Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου, 2016 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2017 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό» και «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό» Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND (πρώην METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND II) METLIFE GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND εφάπαξ καταβολής Περιγραφή: Ανήκει στην οικογένεια των Unit Linked προγραμμάτων που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η σύνδεσή τους με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις. SmartPlan. 1. Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος; Ελάχιστη διάρκεια Προγράμματος: 15 έτη Μέγιστη διάρκεια Προγράμματος: 25 έτη

Συχνές ερωτήσεις. SmartPlan. 1. Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος; Ελάχιστη διάρκεια Προγράμματος: 15 έτη Μέγιστη διάρκεια Προγράμματος: 25 έτη SmartPlan Συχνές ερωτήσεις 1. Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος; Ελάχιστη διάρκεια Προγράμματος: 15 έτη Μέγιστη διάρκεια Προγράμματος: 25 έτη 2. Ποια είναι τα όρια των ποσών τακτικών και Έκτακτων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND III" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND III MetLife Α.Ε.Α.Ζ. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND III" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 216 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/11/2011 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004 (ΑΡΘΡΟ 19) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds

Διαβάστε περισσότερα

METLIFE FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 5/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/

METLIFE FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 5/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/ METLIFE FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 5/27.01.2009 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/ 25.01.2016 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 24 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CITIBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/30.03.

MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/30.03. MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ 31.12.2012 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα