Τηλ.: ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: , Ηλεκτρον. /ση: Αθήνα, 15 Ιουλίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : ΠΡΟΣ: 1. A ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2. Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3. Γ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝ.: Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ259 Α ), µε σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από αναφοράς του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ (αριθµ. πρωτ. εισερχ. Α/ ), µεταξύ του ιδίου και της Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σας αποστέλλουµε την παρούσα, για να σας γνωρίσουµε τα κάτωθι: Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την 13 η Ιουλίου 2007 την αναφορά του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ. Στην αναφορά αυτή δόθηκε αριθµ. πρωτ. Α/ Με το υπ αριθµ. πρωτ. Β/ / διαβιβαστικό έγγραφο διαβιβάστηκε στην εταιρεία η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της.

2 Με το από 07/08/07 έγγραφο, το οποίο έλαβε αριθµ. πρωτ. Β/./ , η Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξέθεσε τις απόψεις της στο «Συνήγορο του Καταναλωτή». Επίσης, µε το υπ αριθµ. πρωτ. Β/./ έγγραφο διαβιβάστηκε στην A ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει και εκείνη τις απόψεις της επί των καταγγελλοµένων. Με το από 06/09/07 έγγραφο το οποίο έλαβε αριθµ. πρωτ. Β/./ , η A ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξέθεσε τις απόψεις της προς το «Συνήγορο του Καταναλωτή». Εν συνεχεία, µε το υπ αριθ. πρωτ. Β/./ έγγραφό µας, η Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η A ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ εκλήθησαν για την επίτευξη συµβιβασµού την 25 η Οκτωβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30 µ.µ. στα γραφεία της Αρχής επί της Λ. Αλεξάνδρας 144. Ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ είναι κάτοχος του µε αρ. κυκλοφορίας. Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου τύπου, µε αριθµό πλαισίου.., το οποίο αγόρασε στις 13/05/03 από την Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κατά την αγορά του αυτοκινήτου, η A ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επιπλέον της εργοστασιακής εγγύησης, παρείχε στον Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ µέχρι τη συµπλήρωση του 5 ου έτους, την προνοµιακή εγγύηση. Στα καλυπτόµενα εξαρτήµατα από την πενταετή εγγύηση περιλαµβάνονται ο κεντρικός δίσκος, το πλατό και το ρουλεµάν, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υπάρχει φυσιολογική φθορά. Ωστόσο, την 04/07/07, όταν ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ µετέφερε το αυτοκίνητό του στο συνεργείο της Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ακινητοποιηµένο εξαιτίας βλάβης στα ανωτέρω εξαρτήµατα, αναγκάστηκε να πληρώσει το ποσό των 472,63 Ευρώ, προκειµένου να επισκευαστούν τα εν λόγω εξαρτήµατα, τα καλυπτόµενα από την πενταετή προνοµιακή εγγύηση. Αξιοσηµείωτο δε, είναι και το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε διανύσει µόνο χιλιόµετρα. Η Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µέσω της απαντητικής της επιστολής προς την Αρχή µας, υποστήριξε ότι το υλικό τριβής του συµπλέκτη είχε προχωρηµένη φθορά από υπερθέρµανση, που ήταν απόρροια έντονης χρήσης. Εντόπισαν ότι η βλάβη έγκειται στο εσωτερικό του υλικού τριβής, όπου είναι το σηµείο επαφής κατά την σύµπλεξη-αποσύµπλεξη των ταχυτήτων και όχι στο σηµείο στήριξης του σετ συµπλέκτη. εδοµένης λοιπόν της εξαιρέσεως που προβλέπεται στην προνοµιακή εγγύηση ότι το σετ συµπλέκτη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για φθορά λόγο χρήσης, αρνήθηκαν να καλύψουν το κόστος της εν λόγω επισκευής. Τα ίδια υποστήριξαν και κατά την απόπειρα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Αρχής µας, τόσο η ως άνω εταιρεία όσο και η Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία υποστήριξε ότι το αν πρόκειται για φυσιολογική φθορά ή όχι µπορεί να το κρίνει το συνεργείο από την κατάσταση καθώς και την εικόνα του ανταλλακτικού. Παρόλα αυτά η τελευταία απηύθυνε πρόταση στον Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ, η οποία συνίστατο σε 30% έκπτωση για τα επόµενα τρία (3) χρόνια σε ανταλλακτικά της εταιρείας, την οποία ο τελευταίος δεν αποδέχτηκε. 2

3 Κατά τη µελέτη της υπό κρίση καταναλωτικής διαφοράς και για την έκδοση της παρούσας σύστασης-πορίσµατος, λήφθηκαν κυρίως υπόψη τα κατωτέρω στοιχεία: 1) Το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3297/2004 βάσει του οποίου «ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι αρµόδιος για την εξώδικη επίλυση διαφορών µεταξύ προµηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών, όπως οι έννοιες των προµηθευτών και των καταναλωτών ή των ενώσεών τους ορίζονται κάθε φορά στο Νόµο. Στο πλαίσιο αυτής της αρµοδιότητας ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προµηθευτές, ιδίως όταν από την επιχειρηµατική συµπεριφορά τους θίγεται µεγάλος αριθµός καταναλωτών». 2) Η µε αρ. πρωτ. Α/ αναφορά του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή µε αίτηµα την επιστροφή του ποσού των 472,63 Ευρώ, το οποίο κατέβαλε για την επισκευή του αυτοκινήτου. 3) Το εγχειρίδιο της «βασικής» και «προνοµιακής εγγύησης» που προσκοµίστηκε στην Αρχή µας από την Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 559 του Αστικού Κώδικα (όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από το Ν. 3043/2002, ο οποίος ενσωµάτωσε την Οδηγία 1999/44/ΕΚ), «αν ο πωλητής ή τρίτος έχει παράσχει εγγύηση για το πράγµα που πουλήθηκε, ο αγοραστής έχει, έναντι εκείνου που εγγυήθηκε, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη δήλωση της εγγύησης σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται σε αυτήν ή τη σχετική διαφήµιση, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν από το νόµο». Η ως άνω διάταξη δεν διευκρινίζει το περιεχόµενο του θεσµού της εγγύησης, αλλά αρκείται να ορίσει ότι πρόκειται για υπόσχεση που θεµελιώνει διακριτή πρόσθετη υποχρέωση του εγγυώµενου σε σχέση µε τις υποχρεώσεις του πωλητή και η πρακτική της σηµασία έγκειται α) στην επιµήκυνση της παραγραφής της ευθύνης του πωλητή, β) τη µετάθεση του χρόνου µετάστασης του κινδύνου µέχρι τη λήξη της εγγυητικής προθεσµίας και γ) την άµεση ευθύνη του παραγωγού του προϊόντος (Ι.Κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, 2004,σελ ). Με το Ν.2251/1994 άρθρο 5 3 περί προστασίας των καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3587/2007 εισάγεται ο θεσµός της υποχρεωτικής παροχής εγγύησης από τον πωλητή στον καταναλωτή-αγοραστή προκειµένου για καινούρια προϊόντα µε µακρά διάρκεια (διαρκή καταναλωτικά αγαθά). Σύµφωνα δε µε την παρ. 4 του ίδιου άρθρου που αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθρ. 6 του Ν. 3587/2007, «Η εγγύηση πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους κανόνες της καλής πίστης και να µην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων». Το περιεχόµενο της αναγκαστικής καταναλωτικής εγγύησης θα καθορίζεται καταρχήν από την εκάστοτε αντίληψη των συναλλαγών, πράγµα που απορρέει τόσο από το ως άνω άρθρο του Ν. 3587/2007, όσο και από το άρθρο 288 του Αστικού 3

4 Κώδικα σύµφωνα µε το οποίο «ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη» (Ι.Κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, όπ.π., σελ.193). Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό να επισηµανθεί ότι στο έντυπο της εγγύησης που παραδίδεται στον αγοραστή- καταναλωτή, περιέχονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, και οι περιορισµοί της ισχύος της εγγύησης, που είναι κατά κανόνα προδιατυπωµένοι για απροσδιόριστο αριθµό µελλοντικών συµβάσεων και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης από µέρους του καταναλωτή. Εποµένως πρόκειται για Γενικούς Όρους Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) µε την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 2251/94, όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 3587/2007 και η ερµηνεία του περιεχοµένου τους πρέπει να γίνεται βάσει του εν λόγω άρθρου. Στην ενδεικτική απαρίθµηση των Γ.Ο.Σ. που θεωρούνται σε κάθε περίπτωση καταχρηστικοί περιλαµβάνονται αυτοί που περιορίζουν τις ανειληµµένες συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες των προµηθευτών και εκείνοι που αποκλείουν ή περιορίζουν υπέρµετρα την ευθύνη του προµηθευτή (Ι.Κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, όπ.π., σελ ). Σύµφωνα εξάλλου και µε το άρθρο 2 παρ. 4 του Νόµου 2251/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 3587/2007 «κατά την ερµηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού. Γενικοί όροι συναλλαγών που διατυπώθηκαν µονοµερώς από τον προµηθευτή ή από τρίτο για λογαριασµό του προµηθευτή, σε περίπτωση αµφιβολίας ερµηνεύονται υπέρ του καταναλωτή». Στα πλαίσια της προσέγγισης δια της ερµηνευτικής οδού των Γενικών Όρων των Συναλλαγών, εφαρµογή έχουν και άλλοι ερµηνευτικοί κανόνες που εν γένει χρησιµοποιούνται στην ερµηνεία των συµβάσεων, υπό την προϋπόθεση οι κανόνες αυτοί να είναι ευνοϊκότεροι για τον καταναλωτή. Ειδικότερα, κατά την ερµηνεία των Γ.Ο.Σ. πρέπει να λαµβάνονται υπόψη υπέρ των καταναλωτών οι διατάξεις των άρθρων 173 «κατά την ερµηνεία της δήλωσης βουλήσεως αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις» και 200 του Αστικού Κώδικα «οι συµβάσεις ερµηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη», περί ερµηνείας των δικαιοπραξιών (Ι.Κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, όπ.π., σελ. 91). Οι ερµηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 του Αστικού Κώδικα εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κενό στην ερµηνευόµενη σύµβαση ή αµφιβολία ως προς τις δηλώσεις βούλησης των συµβληθέντων ( ΜΠρΑθ 3874/2001 ΕΕ 2001,1151). Κατά δε την ερµηνεία των Γ.Ο.Σ. πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο η δυνατότητα αντίληψης του µέσου εκπροσώπου του συναλλακτικού κύκλου στον οποίο απευθύνονται οι Γ.Ο.Σ., δηλαδή το νόηµα που θα µπορούσε να προσδώσει σε αυτούς ένας µέσος λογικός και έντιµος πελάτης, σε συνδυασµό πάντα µε τις δυνατότητες των συµβαλλοµένων, δηλαδή όχι µόνο του δηλούντος, αλλά και του αποδέκτη και τις πραγµατικές περιστάσεις (Ι.Κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, όπ.π., σελ. 92). Η ερµηνεία των άρθρων 288 (βλ. παραπάνω) και 173 του Αστικού Κώδικα «Κατά την ερµηνεία της δήλωσης βούλησης αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις», λειτουργούν σαφέστατα προς όφελος των καταναλωτών κατά την πιθανή προσπάθεια προσέγγισης της ουσίας των προβληµάτων, µε τα οποία ενδεχοµένως να έρθουν αντιµέτωποι οι καταναλωτές, αναφορικά µε ασάφειες ή κενά που µπορεί να υπάρχουν σε συµβάσεις ή δηλώσεις βουλήσεων από τα συµβληθέντα µέρη. Ουσιώδης και επιβεβληµένη είναι η αναζήτηση της αληθινής βούλησης των µερών. 4

5 Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Εν προκειµένω, το αυτοκίνητο του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ παρουσίασε πρόβληµα στον κεντρικό δίσκο, στο πλατό και στο ρουλεµάν, εξαρτήµατα που καλύπτονται από την πενταετή εγγύηση της Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που υφίσταται φυσιολογική φθορά, η οποία δεν καλύπτεται. Η πενταετής εγγύηση καλύπτει οποιοδήποτε εξάρτηµα βρεθεί να παρουσιάζει βλάβη, εκτός όσων περιλαµβάνονται σε αυτά που ορίζονται στο εγχειρίδιο προνοµιακής εγγύησης ως «µη καλυπτόµενα εξαρτήµατα». Η εν λόγω εγγύηση καλύπτει την αστοχία υλικού σε οποιοδήποτε καθοριζόµενο στο εγχειρίδιο της εταιρείας, ως «καλυπτόµενο» εξάρτηµα του αυτοκινήτου. Είναι προφανές ότι ο συγκεκριµένος όρος της εγγύησης που αναφέρεται στην εξαίρεση της κάλυψης από την εγγύηση όταν πρόκειται για φυσιολογική φθορά, είναι διατυπωµένος γενικά και ευρέως. Πρόκειται για γενικό εγγυητικό όρο που έχει διατυπωθεί µονοµερώς από την Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για λογαριασµό των καταναλωτών, ο οποίος χρήζει ερµηνείας. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 4 του ως άνω νόµου, κατά την ερµηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών και σε περίπτωση αµφιβολίας οι όροι αυτοί πρέπει να ερµηνεύονται υπέρ των καταναλωτών. Η Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιµοποιώντας ως επίφαση την φυσιολογική φθορά των εξαρτηµάτων του αυτοκινήτου, διασφαλίζει την µη κάλυψη από την εγγύηση ζηµιών που µπορεί να προκληθούν στα αυτοκίνητα, όταν αυτά έχουν διανύσει λίγα χιλιόµετρα, που σύµφωνα µε τη φυσιολογική πορεία των πραγµάτων δεν θα έπρεπε να έχουν καν προκύψει. Η ανωτέρω εταιρεία, θέτοντας την εξαίρεση αυτή στους εγγυητικούς όρους περιορίζει υπέρµετρα την ευθύνη της, αποκλείοντας την επισκευή στα πλαίσια της εγγύησης, ενώ στην πραγµατικότητα η αναµενόµενη «διάρκεια ζωής» των εν λόγω εξαρτηµάτων, όπως είναι γνωστό και προφορικά, άλλωστε ειπώθηκε στον Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ από υπαλλήλους της εταιρείας, είναι συνήθως πολύ µεγαλύτερη από τα χιλιόµετρα. Η εν λόγω εταιρεία επικαλούµενη φυσιολογική φθορά περιορίζει σηµαντικά και στην ουσία µπορεί ακόµα και να αναιρεί σε κάποιες περιπτώσεις το πεδίο ευθύνης της, χρησιµοποιώντας τον όρο φυσιολογική φθορά, τον οποίο ο καταναλωτής δεν είναι εύκολο να αντικρούσει αποδεικνύοντας το αντίθετο. Παραβιάζεται λοιπόν το άρθρο 2 παρ. 4 του Νόµου 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 3587/2007. Επιπροσθέτως, πέρα από τους ειδικούς ερµηνευτικούς κανόνες του Νόµου περί προστασίας των καταναλωτών, τυγχάνουν εφαρµογής για την ερµηνεία των Γ.Ο.Σ. και οι άλλοι ερµηνευτικοί κανόνες που εφαρµόζονται και για την ερµηνεία των συµβάσεων, και δη οι κανόνες που ορίζουν τα άρθρα 288 και 173 του Αστικού Κώδικα, που αναφέρονται στην ερµηνεία των δικαιοπραξιών. Συνεπώς, προκειµένου να διαπιστώσει την αληθινή βούληση του δηλούντος, ο αποδέκτης και ο ερµηνευτής των Γ.Ο.Σ., οφείλουν να αναζητούν τι εννοούσε και τι επεδίωκε ο δηλών, ενώ ο τελευταίος πρέπει να λαµβάνει υπόψη τι µπορεί και οφείλει να αντιληφθεί ο αποδέκτης (Ι.Κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, όπ.π., σελ. 92). Η φυσιολογική φθορά που επικαλείται η Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στους εγγυητικούς της όρους θα πρέπει να κριθεί σε αντιδιαστολή µε την «κακή χρήση» εκ µέρους του οδηγού. Προκειµένου να γίνει ερµηνεία της «φυσιολογικής φθοράς» ή της «κακής χρήσης» του αυτοκινήτου, πρέπει να αποτελέσει κριτήριο η δυνατότητα αντίληψης και επιµέλειας του µέσου, λογικού και έντιµου εκπροσώπου του 5

6 συναλλακτικού κύκλου στον οποίο απευθύνεται ο εγγυητικός όρος. Στις εισαγωγικές παρατηρήσεις της Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ γίνεται µια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της «κανονικής χρήσης» του προϊόντος και δίνεται η διευκρίνιση ότι η ασφάλεια εκτιµάται αφού αποκλειστεί κάθε καταχρηστική χρησιµοποίηση του προϊόντος, η οποία κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες µπορεί να θεωρηθεί παράλογη. Επίσης, πρέπει να γίνει δεκτό το κριτήριο ότι εύλογα αναµενόµενη είναι και η χρησιµοποίηση που µπορούσε να προβλεφθεί και είναι κοινωνικά πρόσφορη (Ι.Κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, όπ.π., σελ.218). Ειδικότερα, η καλή ή κακή χρήση µπορεί να εξαρτάται από παράγοντες όπως τα χρόνια που οδηγεί κάποιος είτε η εµπειρία που έχει στην οδήγηση. Ακόµα, καθοριστικό παράγοντα πρέπει να παίζουν και τα χιλιόµετρα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο. Στην εν λόγω περίπτωση παρόλο που το αυτοκίνητο αγοράστηκε στις 13/05/03, ο αριθµός των χιλιοµέτρων είναι δυσανάλογα µικρός σε σχέση µε την παλαιότητά του. Το συγκεκριµένο αυτοκίνητο έχει διανύσει µόνο χιλιόµετρα, γεγονός που δεν δικαιολογεί την φθορά λόγω συνήθους χρήσεως. Η διάρκεια «ζωής» του σετ συµπλέκτη για τα όπως ατύπως είχε αναφερθεί στον Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ από την ίδια την Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι γύρω στα χιλιόµετρα, µε αποκλίσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω ανάλογα µε τη χρήση που κάνει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι στις 20/06/07 ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ παρέλαβε το αυτοκίνητό του από το ετήσιο προβλεπόµενο σέρβις, που πραγµατοποιήθηκε στην Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χωρίς να του επισηµανθεί από τους ειδικούς κάποιο πρόβληµα, το οποίο τελικά παρουσιάστηκε µόλις δύο εβδοµάδες αργότερα. Όπως άλλωστε προκύπτει και από τη σελίδα 4 της εγγύησης και οδηγού συντήρησης της Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η σωστή συντήρηση αποτελεί σηµαντικό µέρος των απαιτήσεων της εγγύησης που δίνεται στον πελάτη. Ο έµπορος της. προκειµένου να προβεί σε επισκευή κάποιου εξαρτήµατος σε κάποιο αυτοκίνητο, διαπιστώνει αρχικά ότι ο αγοραστής έχει συµπληρώσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες του σέρβις και ότι έχει όλες τις αναγκαίες σφραγίδες του σέρβις στο αντίστοιχο βιβλιαράκι, όταν επανεξετάζεται οποιαδήποτε επισκευή σύµφωνα µε τους όρους της εγγύησης. Ακόµα, όπως αναγράφεται στη σελίδα 4 της εγγύησης και οδηγού συντήρησης της Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η αντικατάσταση εξαρτηµάτων κατά το σέρβις ρουτίνας και τα εξαρτήµατα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά αποτελούν µέρος του συνηθισµένου κόστους συντήρησης ενός οχήµατος. Για το λόγο αυτό, η αντικατάσταση αυτών των εξαρτηµάτων θα καλύπτεται από την εγγύηση µόνο αν παρουσίασαν βλάβη ως αποτέλεσµα ελαττωµατικής κατασκευής ή υλικών, βλάβη η οποία προέκυψε µέσα στη συνήθη διάρκεια ζωής τους, όχι όµως πέρα από αυτό το διάστηµα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το ως άνω εγχειρίδιο της εγγύησης, ο κάτοχος οφείλει αφενός να παρουσιάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το αυτοκίνητο σε εξουσιοδοτηµένο έµπορο της..για τις επισκευές στα πλαίσια της εγγύησης, προκειµένου να µειωθεί το κόστος επισκευής του και αφετέρου να εξασφαλίζει τη διεξαγωγή σέρβις του οχήµατος σύµφωνα µε τις συστάσεις της Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ ακολούθησε κατά γράµµα τα προβλεπόµενα στο εγχειρίδιο της εγγύησης της Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αναφορικά µε την ευθύνη του κατόχου για τη διαδικασία φροντίδας, χρήσης και καλής συντήρησης του αυτοκινήτου, προκειµένου να αποφευχθούν έξοδα επισκευών εξαιτίας κακής χρήσης, παραµέλησης ή ανεπαρκούς συντήρησης του αυτοκινήτου. Εποµένως θα µπορούσε 6

7 κάλλιστα να συναχθεί ότι υπήρξε «αστοχία υλικού» και δεν πρόκειται για κακή χρήση ή φυσιολογική φθορά εξαιτίας της παρόδου του χρόνου, δεδοµένου ότι, αφενός δεν προκύπτουν ενδείξεις παραµέλησης ή κακής χρήσης και αφετέρου, όπως άλλωστε είναι κοινώς γνωστό και διαπιστωµένο και από άλλες περιπτώσεις, η αναµενόµενη «διάρκεια ζωής» των φθαρµένων εξαρτηµάτων είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από τα χιλιόµετρα που έχει διανύσει ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ. Συµπερασµατικά, από τη στιγµή που το αυτοκίνητο του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ έχει διανύσει λίγα χιλιόµετρα και ο ίδιος έχει επιµεληθεί της σωστής συντήρησης του αυτοκινήτου, δεν µπορεί να συναχθεί κακή χρήση ή αµέλεια εκ µέρους του. Σε κάθε όµως περίπτωση βάσει του άρθρου 2 παρ. 4 του Νόµου 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 3587/2007, σε περίπτωση αµφιβολίας οι γενικοί όροι συναλλαγών (εν προκειµένω οι εγγυητικοί όροι) πρέπει να ερµηνεύονται υπέρ των καταναλωτών.. ΣΥΣΤΑΣΗ Με δεδοµένο ότι το αυτοκίνητο έχει διανύσει µόλις χιλιόµετρα και ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ έχει φροντίσει επιµελώς για τη σωστή συντήρησή του, γεγονός που δεν δικαιολογεί την φθορά των εν λόγω εξαρτηµάτων, οι Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καλούνται να καλύψουν από την εγγύηση το κόστος των εξαρτηµάτων, που ανέρχεται στο ποσό των 472,63 Ευρώ και εποµένως να του επιστρέψουν τα χρήµατα που έχει ήδη καταβάλει. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος το Καταναλωτή: Ι) Καλεί την Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να του γνωστοποιήσουν εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών, εάν αποδέχονται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. ΙΙ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω εταιρείες δεν αποδεχθούν τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα σύσταση, τότε η παρούσα σύσταση πόρισµα πρέπει να δηµοσιοποιηθεί µε στόχο την ταχύτερη και συνολική διευθέτηση της διαφοράς. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ α/α Γιώργος ίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος 7

8 Εσωτερική ιανοµή: Γραφείο Βοηθού Συνηγόρου του Καταναλωτή, Βασιλική. Μπώλου- ρ.ν. 8

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNIDROIT 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2010) 2 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Αντικείμενο των Αρχών) Οι Αρχές που ακολουθούν θέτουν γενικούς κανόνες που αποβλέπουν στη ρύθμιση των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής 31 Μαρτίου 2011 Α.Π. 459 Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ανταποκρινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα