Εγχειρίδιο του λογισμικού financial_plan_v.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο του λογισμικού financial_plan_v.4"

Transcript

1 Εγχειρίδιο του λογισμικού financial_plan_v.4 Γιώργος Παπαγιαννάκης, Ph.D Επιστημονικός Συνεργάτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Φιλοθέη Κόκκαλη Φοιτήτρια στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Περιγραφή του προγράμματος Γενικά Ενεργοποίηση μακροεντολών Εισαγωγή στοιχείων Βασική Δομή Εξώφυλλο Εισαγωγή Ανάλυση Κόστους Δαπάνες Χρηματοδότηση Έσοδα Κεφάλαιο κίνησης Ταμειακές Ροές Λογαριασμοί εκμετάλλευσης Νεκρό Σημείο Ισολογισμοί Αριθμοδείκτες Αξιολόγηση Επένδυσης Ανάλυση Ευαισθησίας Ανάλυση Κινδύνου... 36

3 Λίστα εικόνων Εικόνα 1: Μπάρα Πλοήγησης / Μενού... 9 Εικόνα 2: Εμπορεύματα Εικόνα 3: Πρώτες Ύλες Εικόνα 4: Κόστος Πωληθέντων Εικόνα 5: Συνολικές Δαπάνες Κατασκευαστικού έτους Εικόνα 6: Πρόσθετες (μελλοντικές) Επενδύσεις Εικόνα 7: Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο Εικόνα 8: Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο (Διαγραμματική απεικόνιση) Εικόνα 9: Στοιχεία Δανείων Εικόνα 10: Άλλα Εισοδήματα Εικόνα 11: Συνολικές Πωλήσεις από Παραχθέντα Προϊόντα / Υπηρεσίες Εγχώρια & Εξαγωγές) Εικόνα 12: Υπολογισμός Αναγκαίου Κεφαλαίου Κίνησης Εικόνα 13: Προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές Εικόνα 14: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Εικόνα 15: Ανάλυση Νεκρού Σημείου Εικόνα 16: Ισολογισμοί Εικόνα 17: Δείκτες Κερδοφορίας & Αποδοτικότητας Εικόνα 18: Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης & Διάρθρωσης Κεφαλαίων Εικόνα 19: Δείκτες Εξέλιξης Εικόνα 20: Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού Εικόνα 21: Αξιολόγηση Επένδυσης Εικόνα 22: Ανάλυση ευαισθησίας Εικόνα 23: Ανάλυση Κινδύνου Εικόνα 24: Ανάλυση Κινδύνου Αποτελέσματα... 40

4 1 Εισαγωγή Εισαγωγή 1 Το περιεχόμενο του financial_plan_v.4 έχει αναπτυχθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με κύριους συντάκτες τον Γιώργο Παπαγιαννάκη Ph.D (ΟΠΑ) και την Φιλοθέη Κόκκαλη (Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΓΠΑ) και επιστημονικό υπεύθυνο τον Στέλιο Ροζάκη (Αναπληρωτή Καθηγητή ΓΠΑ). Αποτελεί αναβάθμιση αρχικού εργαλείου που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, δράση «Εισαγωγή μαθημάτων ενθάρρυνσης της Επιχειρηματικότητας», Γ ΚΠΣ από τον Γιώργο Μαυρωτά (Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ) και Δημήτρη Δαμίγο (Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ). Σε επόμενο στάδιο, το εργαλείο αναπτύχθηκε περαιτέρω σε συνεργασία με το Εργαστήριο Στρατηγικής & Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Σπύρο Λιούκα, στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και συντάκτες του διδάκτορες του ΟΠΑ Γιώργο Παπαγιαννάκη και Παναγιώτα Σαπουνά. Το λογισμικό έχει σκοπό να διευκολύνει την χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Σημειώνεται ότι το παρόν εργαλείο δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει τα επαγγελματικά εργαλεία οικονομικού σχεδιασμού που αποσκοπούν στη δημιουργία σύνθετων οικονομικών αναλύσεων. Σκοπός του είναι η αξιολόγηση και παρουσίαση της οικονομικής ανάλυσης ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Για την αποτελεσματικότερη κατανόηση του προγράμματος, στο παρόν εγχειρίδιο παραπείθονται οικονομικά στοιχεία που όμως δεν αντιστοιχούν σε κάποιο πραγματικό επιχειρηματικό σχέδιο. Σελίδα 4

5 Περιγραφή του μοντέλου 2 Περιγραφή του προγράμματος Γενικά Το λογισμικό αποτελείται συνολικά από 20 Φύλλα Εργασίας τα οποία αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται το πρώτο Φύλλο «Credits» που δεν αναλύεται περαιτέρω στο κείμενο και περιέχει πληροφορίες σχετικές με την ανάπτυξη και σύνταξη του λογισμικού και 4 Φύλλα Γραφήματα ανάλυσης αριθμοδεικτών των οποίων η ερμηνεία αναφέρεται στους «Αριθμοδείκτες» του παρόντος εγχειριδίου. Ο χρήστης εισάγει τα δεδομένα μόνο μια φορά, καθώς το μοντέλο ενημερώνει αυτόματα τους πίνακες ή τα κελιά που επανεμφανίζονται. Για παράδειγμα, στο Φύλλο «Ανάλυση Κόστους» στους Πίνακες 1 και 2 ο χρήστης αντικαθιστά τις περιγραφές προϊόντων / υπηρεσιών και εμπορευμάτων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και αναπαράγονται αυτόματα στον Πίνακα 3 («Ανάλυση Κόστους») και στους Πίνακες 17, 18, 19, 20, 22 και 23 («Έσοδα»). Το ίδιο ισχύει και για αριθμητικά δεδομένα που εμφανίζονται περισσότερες από μία φορές. Όλοι οι τύποι είναι εμφανείς. Συνεπώς, ο χρήστης μπορεί (α) να δει το πώς υπολογίζονται οι τιμές των κελιών που δεν εισάγει ο ίδιος και (β) να κατανοήσει την επίδραση της κάθε παραμέτρου στη διαμόρφωση κάποιον σημαντικών μεγεθών (Κέρδη, Καθαρά Παρούσα Αξία κτλ). Σε ορισμένα Φύλλα Εργασίας ο χρήστης καλείται να εισάγει στοιχεία που αφορούν στο υπό εξέταση επενδυτικό σχέδιο, ενώ άλλα Φύλλα Εργασίας περιλαμβάνουν πίνακες, στοιχεία, οικονομικά μεγέθη και εργαλεία. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) εμφανίζονται τα διάφορα Φύλλα Εργασίας του προγράμματος, γίνεται μια μικρή περιγραφή καθώς και χαρακτηρίζονται ως προς την κατηγορία στην οποία ανήκουν μεταξύ των παρακάτω: Info: Περιέχει γενικές πληροφορίες Input: Απαιτεί εισαγωγή στοιχείων από τον χρήστη Output: Περιέχει στοιχεία, πίνακες και οικονομικά μεγέθη Tool: Περιέχει χρηματοοικονομικά εργαλεία για την αξιολόγηση της επένδυσης. Σελίδα 5

6 Πίνακας 1: Παρουσίαση των Φύλλων Εργασίας του προγράμματος Τίτλος Φύλλου Περιγραφή Κατηγορία Εργασίας Εξώφυλλο (Cover) Πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση Input Εισαγωγή (Intro) Ανάλυση_Κόστους (Cost_Analysis) Δαπάνες (Costs) Χρηματοδότηση (Financing) Έσοδα (Sales) Κεφάλαιο_Κίνησης (Working_Capital) Γενική περιγραφή και σύντομες οδηγίες για τους χρήστες Ανάλυση του κόστους παραγωγής και δαπάνες εμπορευμάτων Προβλεπόμενες δαπάνες ίδρυσης/εγκατάστασης και λειτουργίας Χρηματοδότηση (ίδια κεφάλαια, άλλες πηγές χρηματοδότησης, δάνεισμός) Προβλεπόμενα έσοδα (λειτουργίας ή και άλλων δραστηριοτήτων) Υπολογισμός του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης Info Input Input Input Input Input Ροές (Cash_Flows) Οι προϋπολογιστικές ταμειακές ροές Output Λογ.Εκμετάλλευσης (P&L) Οι προβλεπόμενοι λογαριασμοί εκμετάλλευσης (μικτά κέρδη, καθαρό αποτέλεσμα κλπ) Output (+ Input) Νεκρό Σημείο (BEP) Ανάλυση Νεκρού Σημείου Tool Ισολογισμοί (Balance_Sheet) Αριθμοδείκτες (Ratios) Αξιολ.Επένδυσης (Invest_Evaluation) Ανάλ.Ευαισθησίας (Sensitivity) Οι προϋπολογιστικοί ισολογισμοί Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Αξιολόγηση επένδυσης (Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ), Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ), Περίοδος Επανείσπραξης (ΠΕ)) Ανάλυση Ευαισθησίας Output Output Output Tool Αναλ.Κινδύνου (Risk) Ανάλυση Κινδύνου Tool Σελίδα 6

7 2.2 Ενεργοποίηση μακροεντολών Για τη λειτουργία των φύλλων εργασίας «Ανάληση_Ευαισθησίας» και «Ανάλυση_Κινδύνου» θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι μακροεντολές (macros) του προγράμματος. Παρακάτω δίνονται οι οδηγίες για την ενεργοποίηση τους. Excel Αν, όταν ανοίξει το αρχείο, ο χρήστης ρωτηθεί για το πως θα διαχειριστεί τις μακροεντολές, επιλέγει Enable (Ενεργοποίηση) Αν όχι, τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι μακροεντολές {Tools (Εργαλεία) Macro (Μακροεντολές) Security (Ασφάλεια) Middle Level (Μεσαίο επίπεδο)}. Στη συνέχεια γίνεται επανεκκίνηση του προγράμματος και επιλέγουμε Enable (Ενεργοποίηση) Excel 2007 Developer-Macro Security-Disable all Macros with Notification. Στη συνέχεια επιλέγουμε enable this context από το Security Warning Message Αν δεν υπάρχει το Tab Developer, ενεργοποιείται ως εξής: Ribbon Excel Options Popular Show Developer Tab in the Ribbon 2.3 Εισαγωγή στοιχείων Σε όσα Φύλλα εργασίας είναι αναγκαίο, ο χρήστης καλείται να εισάγει δεδομένα στα κελιά που δεν περιέχουν τύπους ή υπολογισμούς. Όλα τα νούμερα εισάγονται σε Ευρώ, χωρίς διαχωριστικά χιλιάδων (η μορφοποίηση γίνεται αυτόματα). Εκτός από τα κελιά που είναι αναγκαίο να συμπληρωθούν το υπόλοιπο μέρος προστατεύεται για λόγους ασφάλειας. Το μοντέλο έχει συνταχθεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα σε ξεχωριστά αρχεία. Μια ειδική κατηγορία κελιών είναι οι περιγραφές κελιών που αναφέρονται στις διάφορες κατηγορίες εσόδων και εξόδων, στα Φύλλα Εργασίας «Ανάλυση_Κόστους», «Δαπάνες» και «Έσοδα». Με εξαίρεση τα κελιά που περιέχουν τίτλους γενικών κατηγοριών (π.χ. Δαπάνες Προσωπικού, Λειτουργικές Σελίδα 7

8 Δαπάνες κλπ), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα κελιά που αναφέρονται σε συγκεκριμένες δαπάνες και έσοδα, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Σημαντικές διαφορές για παράδειγμα εμφανίζονται στις κατηγορίες κόστους μεταξύ επενδυτικών σχεδίων που αναφέρονται στην παραγωγή προϊόντων και αυτών που αναφέρονται σε παροχή υπηρεσιών. 2.4 Βασική Δομή Εξώφυλλο Αποτελεί το πρώτο Φύλλο του μοντέλου και συγκεντρώνει γενικές αλλά βασικές πληροφορίες για την επιχείρηση, δηλαδή, το όνομα, το λογότυπο, το έτος και τον μήνα έναρξης δραστηριότητάς της και την τρέχουσα ημερομηνία. Σχετικά με το έτος έναρξης δραστηριότητας διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να είναι τετραψήφιος αριθμός όπως για παράδειγμα 2015, αλλιώς δεν γίνεται δεκτή η πληκτρολόγηση (εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα). Ο μήνας πρέπει να εκφραστεί ως αριθμός, δηλαδή ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον αντίστοιχο αριθμό από 1 έως 12. Η ημερομηνία διατηρείται στην τρέχουσα ως επιλογή του μοντέλου. Με τη επιλογή στο κελί αυτό εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα που ενημερώνει άμεσα τον χρήστη για την επαναφορά της λειτουργίας με τον τύπο του Excel TODAY(). Το κουμπί έναρξης κάτω δεξιά οδηγεί στο Φύλλο «Εισαγωγή» Εισαγωγή Στο Φύλλο Εργασίας "Εισαγωγή" υπάρχουν συνοπτικές οδηγίες και επεξηγήσεις για τη χρήση του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα: (α) Η μπάρα πλοήγησης ή μενού, η οποία διευκολύνει την πλοήγηση στα διάφορα Φύλλα Εργασίας εκτός από τα Φύλλα που αντιστοιχούν σε γραφήματα (Εικόνα 1). Σελίδα 8

9 Εικόνα 1: Μπάρα Πλοήγησης / Μενού (β) Η σχηματική απεικόνιση του μοντέλου όπου κατατάσσει τα Φύλλα σε χρωματικές κατηγορίες (βλ. (δ)). (γ) Παρουσίαση των Φύλλων Εργασίας του προγράμματος και σύντομη περιγραφή τους. (δ) Οι χρωματικές κατηγορίες των Φύλλων (βλ. Πίνακας 2) (ε) Σύντομες οδηγίες. Πίνακας 2: Χρωματικές Κατηγορίες Φύλλων Εισαγωγικά Φύλλα Φύλλα κυρίως εισαγωγής δεδομένων Φύλλα υπολογισμών Φύλλα ανάλυσης αποτελεσμάτων Ανάλυση Κόστους Ο χρήστης καλείται να εισάγει στοιχεία που σχετίζονται με τα κόστη της επιχείρησης. Περιλαμβάνει τους Πίνακες 1 3. Πίνακας 1: Εμπορεύματα (Εικόνα 2). Εμπορεύματα θεωρούνται τα οικονομικά αγαθά που γίνονται αντικείμενο αγοραπωλησίας σε αντίθεση με τα προϊόντα που παράγονται με κάποια διαδικασία. Ο χρήστης εισάγει την τιμή των εμπορευμάτων καθώς επίσης και την ανάλογη περιγραφή του εμπορεύματος. Η παραγωγή των προϊόντων / υπηρεσιών γίνεται με βάση τις προβλεπόμενες πωλήσεις, έτσι μετά την συμπλήρωση του Πίνακα 19 στο Φύλλο «Έσοδα», οι στήλες των ποσοτήτων του Πίνακα 1 ενημερώνονται αυτόματα. Σελίδα 9

10 Εικόνα 2: Εμπορεύματα Πίνακας 2: Πρώτες Ύλες (Εικόνα 3). Αναφέρεται στο Κόστος Πρώτων Υλών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την παραγωγή Προϊόντων ή Υπηρεσιών. Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής 20 διαφορετικών πρώτων υλών ή κατηγοριών πρώτων υλών για 15 διαφορετικά Προϊόντα / Υπηρεσίες. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της περιγραφής τόσο των Προϊόντων / Υπηρεσιών όσο και των Πρώτων Υλών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Στην δεύτερη γραμμή ο χρήστης εισάγει τις μονάδες μέτρησης των Πρώτων Υλών και στην τρίτη γραμμή το κόστος αυτών για κάθε μονάδα μέτρησης που έχει αναφέρει στην προηγούμενη γραμμή. Η συμπλήρωση του υπόλοιπου Πίνακα 2, γίνεται όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, δηλαδή, εισάγοντας την συμμετοχή του κόστους κάθε Πρώτης Ύλης σε κάθε Προϊόν / Υπηρεσία. Εικόνα 3: Πρώτες Ύλες Σελίδα 10

11 Πίνακας 3: Κόστος Πωληθέντων (Εικόνα 4). Το Κόστος Πωληθέντων αντιπροσωπεύει το κόστος αγοράς των Πρώτων Υλών των προβλεπόμενων πωληθέντων μονάδων Προϊόντων / Υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Οι δύο τελευταίες στήλες του Πίνακα δείχνουν, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3, την Συμμετοχή κάθε Προϊόντος / Υπηρεσίας στο συνολικό Κόστος Πωληθέντων και το Σύνολο των πωληθέντων μονάδων Προϊόντων / Υπηρεσιών και Εμπορευμάτων. Αυτός ο Πίνακας παράγεται αυτόματα. Όπως φαίνεται και από τα δεδομένα του παραδείγματος ο αναλυτής διαπιστώνει ότι η συμπλήρωσή του ολοκληρώνεται μετά από αυτή του Φύλλου «Έσοδα» καθώς υπάρχει η παραδοχή ότι αγοράζονται και χρησιμοποιούνται πλήρως τόσες πρώτες ύλες όσες ακριβώς χρειάζονται για την παραγωγή και πώληση των προβλεπόμενων μονάδων προϊόντων / υπηρεσιών. Εικόνα 4: Κόστος Πωληθέντων Δαπάνες Αναφέρεται στις Δαπάνες που σχετίζονται με τα έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης, τις Λειτουργικές Δαπάνες και τις Πρόσθετες (μελλοντικές) Επενδύσεις που πραγματοποιούνται. Περιλαμβάνει τους Πίνακες 4-6. Πίνακας 4: Δαπάνες ίδρυσης και εγκατάστασης (Εικόνα 5). Αναφέρονται σε κόστη που γίνονται πριν αρχίσει να λειτουργεί η εταιρία (δηλαδή στο κατασκευαστικό έτος). Οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά (π.χ. αγορά κτηρίων) ή μπορεί να επαναληφθούν μετά από αρκετά έτη (π.χ. επανεπένδυση σε υπολογιστές). Επίσης, αρκετά από τα κόστη αυτά αποσβένονται Σελίδα 11

12 λογιστικά, όπως για παράδειγμα τα κτίρια, τα μηχανήματα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Στις περιπτώσεις αυτές, ο χρήστης πρέπει να προσθέσει τη διάρκεια απόσβεσης, σε έτη (στήλη D). Στα έξοδα που δεν αποσβένονται, το κελί στη στήλη D δεν συμπληρώνεται. Εφαρμόζεται η μέθοδος της σταθερής απόσβεσης, δηλαδή, το ποσό της απόσβεσης παραμένει σταθερό για κάθε έτος και υπολογίζεται ως εξής: Ετήσια Απόσβεση = Αποσβεστέα αξία (τιμή αγοράς υπολειμματική αξία) / Διάρκεια Απόσβεσης σε έτη. Υπενθυμίζεται ότι οι τίτλοι των δαπανών μπορούν να διαφοροποιηθούν από το χρήστη και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του σχεδίου. Η στήλη Ε πληροφορεί για την Συμμετοχή κάθε Κατηγορίας Κόστους στη Συνολική Αρχική Επένδυση. Στην Εικόνα 5, φαίνονται οι δαπάνες του παραδείγματος (υποθετική επιχείρηση) για το κατασκευαστικό έτος, που συνολικά υπολογίζονται και διαπιστώνεται ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή στο συνολικό αρχικό κόστος αντιστοιχεί στις δαπάνες μεταφορικών μέσων. Εικόνα 5: Συνολικές Δαπάνες Κατασκευαστικού έτους Πίνακας 5: Λειτουργικές Δαπάνες. Αναφέρονται σε κόστη που έχει μια επιχείρηση κατά τα έτη λειτουργίας της. Τα κόστη αυτά είναι τόσο σταθερά όσο και μεταβλητά. Σταθερά είναι τα κόστη που δεν μεταβάλλονται με τις αυξομειώσεις του όγκου της παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα τα ενοίκια, η Σελίδα 12

13 θέρμανση, η ασφάλιση. Μεταβλητά είναι τα κόστη που μεταβάλλονται με τις αυξομειώσεις του όγκου της παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι σειρές 62 και 64 ενημερώνονται αυτόματα. Πίνακας 6: Πρόσθετες (μελλοντικές) Επενδύσεις (Εικόνα 6). Ο χρήστης καλείται να εισάγει το ποσό νέων επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό παγίων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε ένα έτος για την ανανέωση των παγίων. Παράλληλα, καλείται να συμπληρώσει τις στήλες D και F σχετικές με την Περίοδο Απόσβεσης (σε έτη) και το έτος πραγματοποίησης της επένδυσης, αντίστοιχα. Στην στήλη Ε υπολογίζεται αυτόματα η Συμμετοχή της κάθε νέας επένδυσης στις συνολικές πρόσθετες επενδύσεις. Επισημαίνεται ότι ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα για τον υπολογισμό της απόσβεσης στοιχεία για την επιπλέον επένδυση όπως το ποσό, το έτος και την περίοδο απόσβεσης. Εικόνα 6: Πρόσθετες (μελλοντικές) Επενδύσεις Χρηματοδότηση Στο συγκεκριμένο μοντέλο η χρηματοδότηση του απαιτούμενου κεφαλαίου προέρχεται από τις εξής πηγές προέλευσης: Ιδία Κεφάλαια, Άλλες Πηγές Σελίδα 13

14 Χρηματοδότησης όπως για παράδειγμα «Business Angels 1 ή Venture Capital 2», Επιδότηση και Δανειακά Κεφάλαια. Το Φύλλο αυτό περιλαμβάνει τους Πίνακες Πίνακας 7: Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο (Εικόνες 7,8). Ο χρήστης καλείται να εισάγει στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση του αρχικού κόστους επένδυσης του σχεδίου του. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7, το κελί C6 αντιστοιχεί στην ίδια συμμετοχή, το κελί C7 στην χρηματοδότηση από άλλες πηγές και το κελί C8 στην επιδότηση που ίσως να έχει λάβει η επιχείρηση. Στο κελί C9 υπολογίζονται τα δάνεια πριν το έτος και τον μήνα έναρξης. Στα κελιά D6:D9 εμφανίζεται το ποσοστό επί τοις εκατό που συμμετέχει η κάθε κατηγορία στην συνολική χρηματοδότηση. Στην Εικόνα 8, παρουσιάζεται διαγραμματικά το Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο του παραδείγματος, που αναλύεται σε κατηγορίες και τα αντίστοιχα ποσοστά ως προς το σύνολο. Όταν η χρηματοδότηση δεν καλύπτει τις αρχικές δαπάνες τότε εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα κάτω από το διάγραμμα. Η χρηματοδότηση στο έτος κατασκευής πραγματοποιείται κατά 67% από ίδια κεφάλαια και κατά 17% από άλλες πηγές χρηματοδότησης και κατά 17% από επιδότηση. 1 «Business Angels» είναι συνήθως ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι εκτός από το ότι επενδύουν χρήματα, διαθέτουν χρόνο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε επιχειρηματικά σχέδια που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. 2 «Venture Capital» είναι ένα κεφάλαιο ανοιχτό η κλειστό στην συμμετοχή τρίτων που ως νομική μορφή αποτελεί συνήθως θυγατρική εταιρεία Τραπεζικού Ιδρύματος. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η επένδυση σε αναπτυσσόμενες εταιρείες δυναμικών κλάδων. Σελίδα 14

15 Εικόνα 7: Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο Εικόνα 8: Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο (Διαγραμματική απεικόνιση) Πίνακας 8 & 9: Στοιχεία Δανείων. Ο χρήστης καλείται να εισάγει τα βασικά στοιχεία των δανείων που λαμβάνει. Επισημαίνεται ότι για την ορθότητα και πληρότητα των υπολογισμών είναι αναγκαία η συμπλήρωση όλων των κελιών στις σειρές κάθε δανείου. Πιο αναλυτικά τα απαραίτητα στοιχεία είναι (Εικόνα 9): Σελίδα 15

16 Εικόνα 9: Στοιχεία Δανείων (α) Το ποσό του δανείου. (β) Το ετήσιο επιτόκιο δανεισμού. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα λήψης κυμαινόμενου επιτοκίου. (γ) Περίοδος αποπληρωμής (σε έτη). (δ) Η ημερομηνία λήψης του δανείου. (ε) Ο Αριθμός Πληρωμών που πραγματοποιείται μέσα στο έτος (π.χ. 12 αν η πληρωμές γίνονται μηνιαίως). Με την εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων υπολογίζονται αυτόματα οι δόσεις του δανείου με τη μέθοδο του σταθερού τοκοχρεολυσίου και σύμφωνα με τον τύπο: n r(1 r) ά *. n (1 r) 1 Τέλος, ο χρήστης καλείται να εισάγει (κελί C23) το κόστος ιδίων κεφαλαίων. Για διευκόλυνση του χρήστη αναφέρεται ότι για τον υπολογισμό του συνήθως χρησιμοποιείται το Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model CAPM), το οποίο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η αγορά αποτιμά τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Προσφέρει την δυνατότητα προβλέψεων για την μέτρηση του κινδύνου και τη σχέση του με την αναμενόμενη απόδοση. Η αναμενόμενη απόδοση (expected return) υπολογίζεται ως το άθροισμα της απόδοσης χωρίς κίνδυνο (risk free rate) και της ανταμοιβής για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο (συντελεστής β beta coefficient * ιστορικός μέσος ασφάλιστρου κινδύνου της αγοράς market risk premium). Σελίδα 16

17 Αυτόματα υπολογίζεται το μέσο σταθμικό κόστος των κεφαλαίων (Weighted Average Cost of Capital: WACC), το οποίο λαμβάνει υπόψη το κόστος ιδίων και ξένων κεφαλαίων και υπολογίζεται ως εξής: WACC = (E/V)*Re + (D/V)*Rd, όπου: Ε= ίδια κεφάλαια (equity capital) D= δανειακά κεφάλαια (debt capital) Re= απόδοση ιδίων κεφαλαίων (return on equity) Rd= κόστος δανεισμού (return on debt) V= E+D Έσοδα Ο χρήστης εισάγει όλα τα έσοδα της επιχείρησης για τα πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας της. Αυτά μπορεί να προέρχονται από την πώληση των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, από έσοδα παραχώρησης διαφημιστικού χώρου (π.χ. στην ιστοσελίδα της επιχείρησης), από δωρεές, συνδρομές κ.α. Οι αρχικοί τίτλοι των διαφόρων εσόδων (Προϊόν 1, Προϊόν 2 κτλ) μπορούν να τροποποιηθούν από τον χρήστη. Αυτό το Φύλλο περιλαμβάνει τους Πίνακες Πίνακες 17-20: Πωλήσεις. Ο χρήστης εισάγει την Τιμή και την Ποσότητα πώλησης των Προϊόντων / Υπηρεσιών στην Εγχώρια αγορά και στο Εξωτερικό (Εξαγωγές ) στους Πίνακες 17 και 18 αντίστοιχα και ανάλογα συμπληρώνονται οι Πίνακες 19 και 20 για τα Εμπορεύματα. Πίνακας 21: Άλλα Εισοδήματα. Συμπληρώνεται με άλλα εισοδήματα που εισχωρούν στην επιχείρηση, όπως δωρεές, συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις, κλπ. Στην Εικόνα 10, φαίνονται μερικές επιλογές άλλου εισοδήματος που παρέχονται από το μοντέλο και μπορούν να τροποποιηθούν από το χρήστη. Σελίδα 17

18 Εικόνα 10: Άλλα Εισοδήματα Πίνακες 22 και 23: Συνολικές Πωλήσεις. Υπολογίζονται αυτόματα χρήσιμα συνολικά ποσά που διευκολύνουν τον αναλυτή, τόσο για τις Εγχώριες Συνολικές Πωλήσεις όσο και για τις Συνολικές Εξαγωγές για Προϊόντα / Υπηρεσίες (Πίνακας 22) και για Εμπορεύματα (Πίνακας 23). Παρουσιάζεται στην Εικόνα 11, ο Πίνακας 22 με στοιχεία της υποθετικής επιχείρησης. Παρατηρείται ότι τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις ανέρχονται στις (κελί S126) και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα Συνολικά Έσοδα έχει το Προϊόν / Υπηρεσία 4, με ποσοστό 26% (κελί R113). Εξαγωγές) Εικόνα 11: Συνολικές Πωλήσεις από Παραχθέντα Προϊόντα / Υπηρεσίες Εγχώρια & Σελίδα 18

19 2.4.7 Κεφάλαιο κίνησης Στο Φύλλο Εργασίας "Κεφάλαιο_Κίνησης" υπολογίζεται το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης που θα επιτρέπει στην επιχείρηση να καλύπτει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Για τον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα δεδομένα που ζητούνται στον Πίνακα 24: Παράμετροι Υπολογισμού και το Αναγκαίο Κεφάλαιο Κίνησης υπολογίζεται αυτόματα μέσω του υπολογισμού των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στον Πίνακα 25. Επισημαίνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η εισαγωγή όλων των στοιχείων. Για παράδειγμα, για μια επιχείρηση που δεν έχει παραγωγή προϊόντων, δεν θα εισαχθούν στοιχεία που αναφέρονται στις μέρες αποθήκευσης πρώτων υλών ή έτοιμων προϊόντων. Αντίστοιχα, πιστώσεις προς τους πελάτες δεν είναι υποχρεωμένες να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις. Στο παράδειγμα, η πιστωτική πολιτική που εφαρμόζεται είναι ενιαία για όλους τους πελάτες στις 20 ημέρες είσπραξης και οι ημέρες πληρωμής για τις πρώτες ύλες που αγοράζονται από τους προμηθευτές είναι 15. Το Αναγκαίο Κεφάλαιο Κίνησης φαίνεται για την πενταετία στην γραμμή 24 του Πίνακα 25 (Εικόνα 12). Εικόνα 12: Υπολογισμός Αναγκαίου Κεφαλαίου Κίνησης Σελίδα 19

20 2.4.8 Ταμειακές Ροές Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την διαχείριση των μετρητών. Επιτρέπει τον προγραμματισμό βραχυπρόθεσμων επενδύσεων, όταν υπάρχει πλεόνασμα ταμειακών ροών ενώ όταν διαπιστώνεται έλλειμμα ο χρήστης πρέπει να αναζητήσει κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψή του. Οι εναλλακτικές δυνατότητες που έχει είναι οι ακόλουθες: (α) Να λάβει βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο δάνειο. (β) Να δώσει χαμηλότερο μέρισμα στους μετόχους, έτσι ώστε να καλύψει (με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης) το έλλειμμα της συγκεκριμένης περιόδου. Κάθε επιλογή έχει και διαφορετική επίδραση τόσο στις ταμειακές ροές της επένδυσης όσο και στα αποτελέσματα αξιολόγησης (π.χ. Καθαρά Παρούσα Αξία). Για το λόγο αυτό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να αξιολογήσει την επίδραση κάθε εναλλακτικής πριν την τελική του απόφαση. Η ΚΤΡ έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την έμμεση μέθοδο η οποία διαφέρει από την άμεση ως προς την παρουσίαση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες (Cash flows from operating activities). Στην Εικόνα 13, φαίνεται ο Πίνακας 26: Προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές του μοντέλου που παρουσιάζει την ΚΤΡ του παραδείγματος και διαπιστώνεται ότι οι Σωρευμένες Ταμειακές Ροές είναι θετικές μέσα στο διάστημα που εξετάζεται. Σελίδα 20

21 Εικόνα 13: Προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές Λογαριασμοί εκμετάλλευσης Το Φύλλο Εργασίας "Λογ_Εκμετάλλευσης" αναφέρεται στον λογαριασμό εκμετάλλευσης. Ο Πίνακας 27: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) του επενδυτικού σχεδίου. Ο πίνακας δίνει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με το σταθερό και μεταβλητό κόστος, την εξυπηρέτηση των δανείων, την καταβολή μερίσματος στους μετόχους, κλπ. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει στον Πίνακα 28: Παράμετροι Υπολογισμού τον Συντελεστή Φορολόγησης Κερδών που αντιστοιχεί στη νομική μορφή της εταιρίας (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ), το ποσοστό των κερδών που διανέμονται στους μετόχους ως μέρισμα και τέλος, τον Συντελεστή Δικαιώματος Εκμετάλλευσης (Royalties). Τα Δικαιώματα Εκμετάλλευσης στο εν λόγω μοντέλο υπολογίζονται ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Στην Εικόνα 14, παρουσιάζεται η ΚΑΧ του παραδείγματος. Ο λογαριασμός εκμετάλλευσης συνδέεται άμεσα με τις ταμειακές ροές κεφαλαίου. Για παράδειγμα, το ύψος του μερίσματος που διανέμεται στους μετόχους επηρεάζει αντίστροφα τη ρευστότητα της επιχείρησης. Επίσης, η χρηματοδότηση των αναγκαίων κεφαλαίων κίνησης από ξένα κεφάλαια Σελίδα 21

22 (μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα) αποτυπώνεται άμεσα στο λογαριασμό εκμετάλλευσης. Εικόνα 14: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Νεκρό Σημείο Το Νεκρό Σημείο (Ν.Σ.) προσδιορίζει το ύψος της παραγωγής (ή των εσόδων) πέρα από το οποίο η επιχείρηση παράγει κέρδη. Όσο χαμηλότερο είναι το νεκρό σημείο τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση. Η παρουσίαση είναι διαγραμματική και πληροφορεί για το ετήσιο επίπεδο πωλήσεων και τις αντίστοιχες μονάδες που πρέπει να πωληθούν προκειμένου τα έσοδα να καλύπτουν τα έξοδα. Ο μαθηματικός υπολογισμός του βασίζεται στην εξίσωση υπολογισμού των κερδών (Έσοδα - Μεταβλητά Έξοδα - Σταθερά Έξοδα = Λειτουργικά Κέρδη) που σχετίζεται με την ΚΑΧ και δίνεται από την σχέση: Σελίδα 22

23 Περιθώριο Συνεισφοράς ανά μονάδα * Αριθμός Μονάδων = Σταθερά έξοδα + Λειτουργικά Κέρδη, όπου το Περιθώριο Συνεισφοράς ανά μονάδα = Τιμή πώλησης ανά μονάδα Μεταβλητό Κόστος ανά μονάδα. Στην Εικόνα 15, φαίνεται η διαγραμματική παρουσίαση του Ν.Σ. για το έτος 2013 όπου παρατηρείται ότι στο νεκρό σημείο, δηλαδή στο σημείο όπου τα κέρδη της επιχείρησης είναι μηδενικά πρέπει να πραγματοποιηθούν πωλήσεις αξίας που αντιστοιχούν σε μονάδες προϊόντων / υπηρεσιών και εμπορευμάτων. Εικόνα 15: Ανάλυση Νεκρού Σημείου Ισολογισμοί Στο Φύλλο Εργασίας Ισολογισμοί παρουσιάζονται οι ισολογισμοί των πέντε πρώτων χρόνων της λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ισολογισμός αποτελεί μια φωτογραφία της επιχείρησης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή που αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (ενεργητικό) και των πηγών προέλευσής τους (παθητικό). Τα σύνολα του ενεργητικού και παθητικού μιας επιχείρησης πρέπει να είναι ίσα. Ο ισολογισμός έχει μια ιδιαίτερη αξία στη χρηματοοικονομική ανάλυση, καθώς συγκεντρώνει και ποσοτικοποιεί συνοπτικά και τυποποιημένα τα βασικά οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, επιτρέποντας την αξιολόγησή της σχετικά εύκολα και γρήγορα. Σελίδα 23

24 Εικόνα 16: Ισολογισμοί Οι ισολογισμοί που δημιουργεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνουν βασικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, όπως πάγια, αποθέματα, πελάτες, ταμείο, ίδια κεφάλαια, δάνεια και προμήθειες (Εικόνα 16). Με αυτούς, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών της επιχείρησης (διάρθρωση χρηματοδότησης, τρέχουσες υποχρεώσεις και απαιτήσεις, πάγια και αποσβέσεις, ζημιές, αποθέματα, κ.λπ.). Στην Εικόνα 16, ο Πίνακας 29: Ισολογισμοί, παρουσιάζει τους Ισολογισμούς του παραδείγματος για τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας της υποθετικής επιχείρησης. Το ταμείο δεν μπορεί να είναι αρνητικό και δείχνει την ανάγκη μεγαλύτερης χρηματοδότησης για τα αντίστοιχα έτη που θα μπορούσε να εμφανιστεί έλλειμμα. Στο συγκεκριμένο μοντέλο ενημερώνεται αυτόματα από τις Σωρευμένες Ταμειακές Ροές. Στην τελευταία γραμμή κάτω από τους ισολογισμούς υπάρχει η γραμμή ελέγχου που αποδεικνύει ότι οι ισολογισμοί είναι ισοσκελισμένοι για όλα τα έτη Αριθμοδείκτες Τόσο ο ισολογισμός όσο και τα αποτελέσματα χρήσης περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας επιχείρησης. Ο ισολογισμός απεικονίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση μια δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που τα δημιούργησαν. Τα Σελίδα 24

25 αποτελέσματα χρήσης δείχνουν τα κέρδη ή τις ζημιές της επιχείρησης σε ένα χρονικό διάστημα. Ο συνδυασμός των δύο αυτών πηγών πληροφοριών μπορεί να μας δώσει ακόμα πιο σημαντικές πληροφορίες. Χρήσιμα εργαλεία προς αυτή τη κατεύθυνση είναι οι αριθμοδείκτες που συνήθως εκφράζουν σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οικονομικών μεγεθών (συνήθως από τους πίνακες των αποτελεσμάτων χρήσης και των ισολογισμών). Οι αριθμοδείκτες είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στο πλαίσιο της οικονομικής ανάλυσης και των προοπτικών της επιχείρησης (π.χ. ρευστότητα, δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων, αποδοτικότητα, κ.ά.), καθώς και στη συγκριτική αξιολόγηση της επιχείρησης με άλλες ομοειδείς δραστηριότητες ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Οι δείκτες που περιέχει ο Πίνακας 30: "Αριθμοδείκτες" παρουσιάζονται παρακάτω και σε κατηγορίες: Κερδοφορίας Αποδοτικότητας Μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους (Gross profit margin) = 100* Μικτά κέρδη / Καθαρές πωλήσεις. Ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερη τιμή παίρνει ο δείκτης, τόσο καλύτερη, από άποψη κερδών, είναι η θέση της επιχείρησης, αφού μπορεί να αντιμετωπίσει πιο εύκολα μια πιθανή μελλοντική αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της. Είναι όμως πιθανόν μια επιχείρηση να έχει θέσει σκόπιμα ένα χαμηλό περιθώριο κέρδους προκειμένου να επιτύχει αύξηση του όγκου πωλήσεων για μια χρονική περίοδο. Καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους (Net profit margin) = 100*Καθαρά κέρδη / Καθαρές πωλήσεις. Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της ή αλλιώς τι κέρδος πραγματοποιεί από κάθε Ευρώ πωλήσεων που επιτυγχάνει. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους, τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση (εξαιρείται και εδώ η περίπτωση διαφορετικής στρατηγικής για κάποια περίοδο). Σελίδα 25

26 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity ROE) = Καθαρά κέρδη / Ίδια κεφάλαια. Ο αριθμοδείκτης απεικονίζει την ικανότητα της επιχείρησης να μετατρέπει τα ίδια κεφάλαια της (δηλαδή των μετόχων ή ιδιοκτητών σε μη εισηγμένη επιχείρηση) σε κέρδος. Μία τιμή του δείκτη ίση με 0,4 σημαίνει ότι για κάθε 1 Ευρώ ιδίων κεφαλαίων, η επιχείρηση καταφέρνει να δημιουργήσει 0,4 Ευρώ καθαρά κέρδη. Αποδοτικότητας ενεργητικού (Return on Assets- ROA) = 100* Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού. Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, καθώς και των επί μέρους τμημάτων αυτής και αποτελεί ένα είδος αξιολογήσεως και ελέγχου της διοικήσεώς της. «Ιδανική» τιμή για τον δείκτη δεν υπάρχει. Όσο μεγαλύτερες τιμές παίρνει, τόσο καλύτερα αξιολογείται η επιχείρηση στην ικανότητά της να εκμεταλλεύεται κατάλληλα τα περιουσιακά της στοιχεία. Η διαχρονική ανάλυση του δείκτη καθώς και η σύγκρισή του με τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στον κλάδο οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα. Σελίδα 26

27 Εικόνα 17: Δείκτες Κερδοφορίας & Αποδοτικότητας Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης & Διάρθρωσης κεφαλαίων Δανειακών κεφαλαίων (debt ratio) = Συνολικές υποχρεώσεις / Συνολικό ενεργητικό. Ο δανειακός αριθμοδείκτης παρουσιάζει το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων το οποίο χρηματοδοτείται από εξωτερικούς δανειστές. Μία τιμή του δείκτη μεγαλύτερη του 1 αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση έχει παραπάνω υποχρεώσεις από το σύνολο του ενεργητικού της, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μελλοντικά προβλήματα εξόφλησής τους. Σε συνδυασμό με παρόμοιους δείκτες, ο δανειακός αριθμοδείκτης μπορεί να βοηθήσει του επενδυτές να προσδιορίσουν το επίπεδο κινδύνου της επιχείρησης. Δανειακά προς ίδια κεφάλαια (debt to equity ratio) = Συνολικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια. Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει το βαθμό ισορροπίας μεταξύ εξωτερικού δανεισμού και εισφοράς κεφαλαίων από τους μετόχους της επιχείρησης. Αποτελεί επίσης ένδειξη για το ποσό των ξένων κεφαλαίων που η επιχείρηση μπορεί να αντλήσει στο μέλλον για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της χωρίς να κινδυνεύει η λειτουργία της. Η τιμή του δείκτη Σελίδα 27

28 εξαρτάται πολύ από τον κλάδο στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Έτσι, σε κλάδους υψηλής εντάσεως κεφαλαίου (π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία) παίρνει τιμές πάνω από 2, την ίδια στιγμή που σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών κυμαίνεται σε επίπεδα του 0,5. Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας = Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία / Σύνολο Ενεργητικού. Δείχνει σε ποσοστό το μέγεθος του συνόλου των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού. Ο δείκτης αυτός καλυτερεύει όσο αυξάνεται. Δείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης = Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων. Δείχνει τη σχέση του συνόλου του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή, πόσες φορές το σύνολο του ενεργητικού καλύπτει τα ίδια κεφάλαια. Ο αντίστροφος του δείκτη δείχνει τι ποσοστό του συνόλου των κεφαλαίων αποτελούν τα ίδια κεφάλαια. Αύξηση του αριθμοδείκτη αυτού προκύπτει από την αυξημένη χρήση ξένων κεφαλαίων και είναι ενδεικτική μιας αύξησης του κινδύνου χρεοκοπίας μιας επιχείρησης. Δείχνει επίσης την επίδραση που ασκεί η χρησιμοποίηση των ξένων κεφαλαίων στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. Αν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας η επίδραση στα κέρδη της επιχείρησης από την χρήση ξένων κεφαλαίων είναι θετική ή επωφελής, αλλιώς μηδενική ή αρνητική αν είναι ίση ή μικρότερη της μονάδας αντίστοιχα. Σελίδα 28

29 Εικόνα 18: Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης & Διάρθρωσης Κεφαλαίων Ρευστότητας Συνολικής ρευστότητας ή Κεφαλαίου Κίνησης (Current Ratio) = Τρέχον ενεργητικό / Τρέχουσες υποχρεώσεις. Ο αριθμοδείκτης αυτός αποτελεί μέτρο τόσο της ρευστότητας μιας επιχείρησης όσο και του περιθωρίου ασφάλειας που διατηρεί η διοίκησή της για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κίνησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης, τόσο καλύτερη, από πλευράς ρευστότητας, είναι η θέση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, η παρακράτηση ενός μεγάλου μέρους ταμειακών ή χρηματικών διαθεσίμων δεν αποδίδει αρκετά και δεν συνεισφέρει στην ανάπτυξη των πωλήσεων και εσόδων της εταιρίας. Γενικά, ένας αριθμοδείκτης γύρω στο 2, μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός. Όμως, το μέγεθος του αριθμοδείκτη εξαρτάται από πολλούς και ποικίλους παράγοντες. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, με λίγα αποθέματα στο ενεργητικό της, η οποία δεν παρέχει πίστωση στους πελάτες της, θα Σελίδα 29

30 μπορούσε να λειτουργήσει σε ικανοποιητικό βαθμό έστω και με έναν δείκτη κεφαλαίου κίνησης μικρότερο του 1. Χρηματικών διαθεσίμων (Acid-Test Ratio) = (Τρέχον ενεργητικό αποθέματα) / Τρέχουσες υποχρεώσεις. Ο αριθμοδείκτης χρηματικών διαθεσίμων διατηρεί σαν βάση σύγκρισης το σύνολο του βραχυπρόθεσμου παθητικού, αλλά διαφοροποιεί το αντικείμενο σύγκρισης στο πιο εξειδικευμένο υποσύνολο του τρέχοντος ενεργητικού που αναφέρεται σε μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις σε τράπεζες και άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις οι οποίες ισοδυναμούν με χρήμα. Συνεπώς ο δείκτης αυτός (σε σχέση τον δείκτη Κεφαλαίου Κίνησης) αγνοεί τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τα οποία στην πράξη δεν μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά (αποθέματα). Μια ικανοποιητική τιμή του δείκτη αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, είναι ανάμεσα στο 1 και το 2. Εκμετάλλευσης Κεφαλαίου Κίνησης= Πωλήσεις / Κεφάλαιο Κίνησης. Όπου, Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν ενεργητικό-βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσό σε χρηματικές μονάδες των πωλήσεων που πραγματοποιεί η επιχείρηση για κάθε χρηματική μονάδα καθαρού κεφαλαίου κίνησης που δεν χρηματοδοτήθηκε από τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές. Ένας υψηλός δείκτης είναι δυνατόν να αντικατοπτρίζει μια έλλειψη καθαρού κεφαλαίου κίνησης και χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ανανεώσεως των αποθεμάτων ή της ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων. Μια χαμηλή τιμή του δείκτη είναι δυνατό να είναι αποτέλεσμα ενός πλεονάσματος του κεφαλαίου κίνησης, τοποθετημένου σε προσωρινές επενδύσεις. Δείκτες Εξέλιξης Στον Πίνακα 36: Αριθμοδείκτες, η κατηγορία αριθμοδεικτών «δείκτες εξέλιξης» αναφέρεται στην εξέλιξη σημαντικών μεγεθών όπως οι πωλήσεις και τα καθαρά κέρδη (Εικόνα 20). Σελίδα 30

31 Εικόνα 19: Δείκτες Εξέλιξης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού (Turnover Ratio) = Πωλήσεις / Σύνολο ενεργητικού. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης του ενεργητικού της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Παρέχει ένδειξη του κατά πόσον η επιχείρηση καταφέρνει να εκμεταλλευτεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί πωλήσεις. Μια τιμή του δείκτη ίση με 1 σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ύψους ενός ευρώ για κάθε ευρώ που επενδύθηκε στο ενεργητικό της επιχείρησης. Χαμηλές τιμές του δείκτη παρέχουν ένδειξη ότι η επιχείρηση θα έπρεπε να αυξήσει την ένταση αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων ή να εξετάσει το ενδεχόμενο ρευστοποίησης ορισμένων από αυτών που ίσως να μην χρησιμοποιούνται παραγωγικά. Σελίδα 31

32 Εικόνα 20: Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού Αξιολόγηση Επένδυσης Η αξιολόγηση της συγκεκριμένης επένδυσης πραγματοποιείται με τη χρήση χρηματοοικονομικών κριτηρίων, όπως αυτά της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ) -υπολογίζονται τόσο στα πέντε χρόνια της ανάλυσης όσο και στο διηνεκές- και της Περιόδου Επανείσπραξης (ΠΕ). Η Παρούσα Αξία της Συνολικής Επένδυσης χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της ΚΠΑ και στον υπολογισμό της αφαιρείται πιθανό ποσό επιδότησης. Στην Εικόνα 21, παρουσιάζονται οι Πίνακες 31,32: Αξιολόγηση Επένδυσης όπου στο συγκεκριμένο παράδειγμα Η ΚΠΑ (Net Present Value NPV) ορίζεται ως η παρούσα αξία των ετήσιων εισοδημάτων μείον τη παρούσα αξία των ετήσιων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων. Στην πράξη, εφόσον έχει καταστρωθεί ο πίνακας των ταμειακών ροών, η ΚΠΑ υπολογίζεται ως η διαφορά της συνολικής παρούσας αξίας των καθαρών χρηματικών εισροών μείον την παρούσα αξία του κόστους των επενδύσεων, όπως δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: Σελίδα 32

33 i i i 1 (1 r) K 0 ΚΤΡ i = η Καθαρή Ταμειακή Ροή το έτος τ K 0 = η αρχική επένδυση το έτος τ = 0 ν = η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, όταν η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών από την επένδυση είναι πιο υψηλή από το απαιτούμενο κόστος της επένδυσης, δηλαδή η ΚΠΑ είναι θετική, η επένδυση γίνεται αποδεκτή. Αντίθετα, όταν η ΚΠΑ είναι αρνητική η επένδυση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή. Η μέθοδος με την οποία υπολογίζεται η ΚΠΑ μετά τα πέντε έτη βασίζεται στην υπόθεση πως η δραστηριότητα θα συνεχίζει να λειτουργεί στο διηνεκές (από το 6 ο έτος και ύστερα τα στοιχεία λειτουργίας της ταυτίζονται με εκείνα του 5 ου έτους). Ο ΕΒΑ (Internal Rate of Return-IRR) αντιπροσωπεύει το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο εξισώνει την παρούσα αξία των ταμειακών ροών με το απαιτούμενο κόστος της επένδυσης. Με άλλα λόγια, είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο μηδενίζει την καθαρή παρούσα αξία του σχεδίου. Το επιτόκιο αυτό το συγκρίνουμε με το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει την ελάχιστη επιθυμητή απόδοση των κεφαλαίων της επιχείρησης (ξένα και ίδια). Όταν ο ΕΒΑ είναι μεγαλύτερος από το μέσο σταθμικό κόστος, η επένδυση γίνεται αποδεκτή. Στην αντίθετη περίπτωση η επένδυση απορρίπτεται. Η Περίοδος Επανείσπραξης (Payback Period-PP) αναφέρεται στον αριθμό των περιόδων που απαιτούνται για την επανείσπραξη των κεφαλαιακών δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου, που αποτελούν το κόστος της επένδυσης. Ο υπολογισμός της ΠΕ πραγματοποιείται προσθέτοντας των αριθμό ετών πριν από την πρώτη θετική σωρευμένη ταμειακή ροή συν το κλάσμα του οποίου ο αριθμητής είναι η απόλυτη τιμή της αξίας της τελευταίας αρνητικής σωρευμένης ταμειακής ροής προς την απόλυτη τιμή της αξίας της καθαρής ταμειακής ροής το έτος της πρώτης θετικής σωρευμένης ταμειακής ροής. Σελίδα 33

34 Εικόνα 21: Αξιολόγηση Επένδυσης Ανάλυση Ευαισθησίας Στο Φύλλο Εργασίας «Ανάλ_Ευαισθησίας» παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να κάνει αναλύσεις ευαισθησίας σε ορισμένες από τις παραμέτρους του σχεδίου. Σκοπός της ανάλυσης ευαισθησίας είναι να ελέγξει ο χρήστης την επίπτωση στο τελικό αποτέλεσμα μιας μεταβολής σε κάποια από τα βασικά μεγέθη της επένδυσης (τιμή πώλησης, κόστος παραγωγής). Με την ανάλυση ευαισθησίας απαντάμε σε ερωτήματα του τύπου: Ποια θα είναι η επίπτωση στην ΚΠΑ της επιχείρησης-επένδυσης αν οι πραγματικές πωλήσεις κυμανθούν στο +-10% σε σχέση με αυτές που είχαμε προβλέψει; Η υλοποίηση της ανάλυσης ευαισθησίας γίνεται ως εξής: Στο Πίνακα 32 (Εικόνα 22), ο χρήστης καλείται να εισάγει τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραμέτρους που θέλει να αναλύσει. Για κάθε παράμετρο συμπληρώνει στην στήλη C έναν περιγραφικό τίτλο. Στη στήλη D αφού επιλέξει το κελί πατάει = (το σύμβολο του ίσον). Στη συνέχεια μετακινείται στο Φύλλο Εργασίας που περιέχει την παράμετρο υπό εξέταση, επιλέγει το αντίστοιχο κελί και πατάει το ENTER. Υπάρχει επιλογή για 5 αναλύσεις. Πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι η επίδραση κάθε παραμέτρου αναλύεται ξεχωριστά και όχι συνδυαστικά. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι δεν πρέπει να επιλεγούν ως παράμετροι κελιά που περιέχουν τύπους αλλά μόνο κελιά με τιμές που έχει εισάγει ο χρήστης. Έτσι, αν ο χρήστης θέλει να κάνει ανάλυση ευαισθησίας στα Σελίδα 34

35 προβλεπόμενα έσοδα, δεν πρέπει να επιλέξει το κελί των συνολικών εσόδων (θα εμφανιστεί σφάλμα). Αντίθετα, μπορεί να επιλέξει την προβλεπόμενη ποσότητα που θα πωληθεί. Αυτό θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα, αφού Έσοδα=Τιμή*Ποσότητα. Στον Πίνακα 33, ο χρήστης ακολουθεί την ίδια διαδικασία για να εισάγει τα στοιχεία που αφορούν στο αποτέλεσμα που θέλει να αναλύσει και που αφορά συνήθως κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα, όπως η ΚΠΑ, ο ΕΒΑ ή τα κέρδη. Με το πάτημα του κουμπιού η ανάλυση ευαισθησίας υλοποιείται αυτόματα. Τυχόν σφάλμα στο στάδιο αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη μη ενεργοποίηση των μακροεντολών. Η διαδικασία ενεργοποίησής τους έχει περιγραφεί στο παρόν εγχειρίδιο νωρίτερα. Εικόνα 22: Ανάλυση ευαισθησίας Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας απεικονίζονται τόσο γραφικά όσο και υπό μορφή πίνακα. Στη γραφική απεικόνιση, κάθε ευθεία γραμμή αντιστοιχεί και σε μια διαφορετική ανάλυση ευαισθησίας. Το σημείο τομής με τον άξονα Υ αντιπροσωπεύει την αρχική τιμή του αποτελέσματος στο οποίο θέλουμε να κάνουμε ανάλυση ευαισθησίας (π.χ. ΚΠΑ, ΕΒΑ). Στην συνέχεια η γραμμή περιέχει τις τιμές που λαμβάνει το υπό εξέταση μέγεθος όταν η συγκεκριμένη παράμετρος Σελίδα 35

36 μεταβληθεί κατά +-30%. Ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει το ποντίκι στα διάφορα σημεία (points) της γραμμής για να δει τα αντίστοιχα ποσά. Για διευκόλυνση, τα αντίστοιχα ποσά εμφανίζονται και σε έναν ξεχωριστό πίνακα Ανάλυση Κινδύνου Με την ανάλυση ευαισθησίας μπορούμε να αναλύσουμε την επίδραση ορισμένων παραμέτρων στο τελικό αποτέλεσμα. Όμως, δεν μας επιτρέπει να αναλύσουμε την επίδραση της ταυτόχρονης μεταβολής δύο ή περισσοτέρων παραμέτρων. Επίσης, δεν μας δίνει πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα που αντιστοιχεί σε μια τιμή της απόδοσης της επένδυσης. Οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν να ληφθούν με τη στοχαστική ανάλυση ή ανάλυση ρίσκου. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι βασικές παράμετροι δεν λαμβάνουν συγκεκριμένες τιμές αλλά τιμές από μια περιοχή, σε κάθε σημείο της οποίας αντιστοιχεί μια πιθανότητα. Έτσι, οι παράμετροι λαμβάνονται με τη μορφή κατανομής πιθανότητας και η απόδοση υπολογίζεται επίσης με τη μορφή κατανομής πιθανότητας. Η έκφραση της απόδοσης της επένδυσης με τη μορφή κατανομής πιθανότητας προσφέρει ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες, καθώς μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως π.χ. ποια είναι η πιθανότητα να ληφθεί τιμή για την ΚΠΑ ή τον ΕΒΑ μεγαλύτερη (ή αντίστοιχα μικρότερη) από Χ; Το λογισμικό χρησιμοποιεί τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo, με την οποία παράγονται εκατοντάδες σενάρια για διαφορετικές τιμές των μεταβλητών οι οποίες λαμβάνονται από συγκεκριμένες κατανομές πιθανότητας, δίνοντας ένα πλήθος τιμών για την απόδοση (π.χ. την ΚΠΑ) του επενδυτικού σχεδίου. Η στατιστική κατανομή του αποτελέσματος χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των συμπερασμάτων ως προς την πιθανότητα εμφάνισης μιας συγκεκριμένης τιμής. Η μέση τιμή που προσδιορίζεται από την συγκεκριμένη διαδικασία αναπαριστά την στατιστικά ορισμένη αναμενόμενη τιμή της απόδοσης του επενδυτικού σχεδίου. Η υλοποίηση της ανάλυσης γίνεται ως εξής: Ο χρήστης καλείται αρχικά να εισάγει στοιχεία στον πρώτο πίνακα σχετικά με τις παραμέτρους του σχεδίου που θα περιέχονται στην ανάλυση. Για κάθε μία Σελίδα 36

37 παράμετρο (υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης έως και δέκα παραμέτρων) ο χρήστης εισάγει τα εξής στοιχεία: 1. Το όνομα της παραμέτρου (Στήλη C) 2. Το κελί της παραμέτρου (Στήλη D). Η διαδικασία έχει περιγραφεί στην ανάλυση ευαισθησίας. 3. Την κατανομή των πιθανών τιμών της παραμέτρου (Στήλη Ε). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών διαφορετικών κατανομών, της ομοιόμορφης κατανομής (uniform distribution), της κανονικής κατανομής (normal distribution) και της τριγωνικής κατανομής (triangular distribution). Το σχήμα και οι παράμετροι κάθε μιας από τις παραπάνω κατανομές φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα: Πίνακας 3: Είδη κατανομών Ονομα Μορφή Παράμετροι Ομοιόμορφη κατανομή A: ελάχιστη τιμή (Uniform distribution) Β: μέγιστη τιμή A B Κανονική κατανομή Μ: Μέση τιμή (Normal distribution) σ: τυπική απόκλιση Π Τριγωνική κατανομή Α: ελάχιστη τιμή (Triangular distribution) A C B C: πιο πιθανή τιμή Β: μέγιστη τιμή Σελίδα 37

38 Η ομοιόμορφη κατανομή χρησιμοποιείται όταν η εν λόγω παράμετρος κυμαίνεται σε ένα συγκεκριμένο διάστημα [Α,Β] με την ίδια πιθανότητα, οπότε ο χρήστης εισάγει ως χαρακτηριστικές σταθερές της κατανομής την ελάχιστη (min) και μέγιστη τιμή (max) του διαστήματος αυτού. Η κανονική κατανομή χρησιμοποιείται για κάποια παράμετρο όταν θεωρείται ότι οι τιμές της κυμαίνονται συμμετρικά γύρω από μια μέση τιμή. Ο χρήστης εισάγει ως χαρακτηριστικές σταθερές της κατανομής τη μέση τιμή (Μ) και την τυπική απόκλιση (σ=(max min)/6). Οι τιμές της παραμέτρου αυτής κυμαίνονται στο διάστημα [Μ-3σ, Μ+3σ]. Τέλος, την τριγωνική κατανομή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να εισάγει μια απλή κατανομή με μη συμμετρικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί να δώσει το διάστημα μεταβολής [Α,Β] της παραμέτρου και επίσης την πιο πιθανή τιμή (C) στο διάστημα αυτό. Έτσι διαμορφώνεται μια κατανομή που έχει τιμές στο διάστημα [Α,Β] αλλά με μεγαλύτερη συχνότητα γύρω από το σημείο C. Εικόνα 23: Ανάλυση Κινδύνου 4. Την ελάχιστη (min) τιμή στην περίπτωση της ομοιόμορφης και τριγωνικής κατανομής. Τη μέση τιμή (mean) στην περίπτωση της κανονικής κατανομής (Στήλη F). Σελίδα 38

39 5. Την πιο πιθανή τιμή (mid) στην περίπτωση της ομοιόμορφης κατανομής. Την τυπική απόκλιση στην περίπτωση της κανονικής κατανομής (Στήλη G). 6. Την μέγιστη (max) τιμή στην περίπτωση της τριγωνικής κατανομής (Στήλη H). Στη συνέχεια ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του δεύτερου πίνακα, που αφορά στα αποτελέσματα στα οποία θέλουμε να διενεργήσουμε ανάλυση ρίσκου. Δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης έως και πέντε αποτελεσμάτων. Η διαδικασία συμπλήρωσης είναι ίδια με αυτήν των στοιχείων της ανάλυσης ευαισθησίας. Αφού γίνει η εισαγωγή των στοιχείων ο χρήστης πατάει το κουμπί. Η διαδικασία προσομοίωσης διαρκεί από ανάλογα με τον υπολογιστή και η πρόοδος της διαδικασίας παρουσιάζεται στην κάτω γραμμή εργαλείων (status bar) του Excel. Τυχόν σφάλμα στο στάδιο αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη μη ενεργοποίηση των μακροεντολών. Η διαδικασία ενεργοποίησής τους έχει περιγραφεί στο παρόν εγχειρίδιο νωρίτερα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ρίσκου περιλαμβάνουν δύο διαγράμματα για κάθε ένα αποτέλεσμα (Εικόνα 24): ένα διάγραμμα κατανομής πυκνότητας πιθανότητας και μία αθροιστική κατανομή πιθανότητας. Μία χρήσιμη δυνατότητα που παρέχεται από το πρόγραμμα είναι αυτή του υπολογισμού της πιθανότητας το υπό εξέταση αποτέλεσμα να κυμαίνεται μεταξύ δύο τιμών. Ο χρήστης ορίζει την κατώτερη και την ανώτερη τιμή του αποτελέσματος (για το πρώτο αποτέλεσμα τα αντίστοιχα κελία είναι το Η39 και Η40). Αυτόματα υπολογίζεται η αντίστοιχη πιθανότητα. Έτσι, αν το υπό εξέταση αποτέλεσμα είναι η ΚΠΑ, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως: ποια η πιθανότητα η ΚΠΑ να είναι θετική (κατώτατη τιμή 0 και ανώτερη μια πολύ μεγάλη τιμή) ή ποια η πιθανότητα η ΚΠΑ να παίρνει τιμές από έως ευρώ; Σελίδα 39

40 Εικόνα 24: Ανάλυση Κινδύνου Αποτελέσματα Βιβλιογραφία 1. Δημητρίου Χ. Γκίκα, «Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων», Εκδ. Γ. Μπένου, Αθήνα Δημ. Κ. Παπαμιχαήλ, «Οικονομικά Μαθηματικά», Εκδ. Αθ. Σταμούλης, Αθήνα Γεώργιος Αγαπητός, «Εγχειρίδιο των βασικών οικονομικών εννοιών», 2 η Έκδοση, Αθήνα Ηλίας Τζαβαλής & Αθανάσιος Πετραλιάς, «Επενδύσεις», Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα 2009 Σελίδα 40

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Γιώργος Παπαγιαννάκης, Ph.D Επιστημονικός Συνεργάτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.1

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.1 Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.1 Γιώργος Παπαγιαννάκης, Ph.D Επιστημονικός Συνεργάτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 6: Αξιολόγηση επενδύσεων με χρήση λογισμικού Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 4: Ανάλυση ευαισθησίας και πιθανολογική ανάλυση Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η Έννοια και ποιοι οι Στόχοι της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Πως διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτριος Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Παίγνια Αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τι είναι Αριθμοδείκτης; «Είναι η απλή σχέση ενός κονδυλίου του ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Κριτήρια επενδύσεων Accounting rate of return Economic Value Added (EVA) Payback Net Present Value (NPV) Internal Rate of Return (IRR) Profitability Index (PI) 2 Μοντέλα εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γιώργος Μαυρωτάς Επ. Καθηγητής, Ε.Μ.Π. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου μέσω της Μεθόδου του Κρίσιμου Σημείου Μείωσης των Εσόδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου μέσω της Μεθόδου του Κρίσιμου Σημείου Μείωσης των Εσόδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου μέσω της Μεθόδου του Κρίσιμου Σημείου Μείωσης των Εσόδων Κατά πόσο μπορούν να μειωθούν τα έσοδα μιας επιχείρησης για να μην είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 3: Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 2: Πίνακας Ταμειακών Ροών Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 3η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αριθμοδείκτες Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΚ 1. αριθμοδείκτες 2. καταστάσεις κοινών μεγεθών 3. καταστάσεις τάσης 4. στατιστικές εκτιμήσεις μεταβλητών Μέθοδοι αναλύσεως λογιστικών καταστάσεων Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ y.caloghirou@ntua.gr Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Γ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Περίγραμμα Μαθήματος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Περίγραμμα Μαθήματος Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων 1 Κωδικός Μαθήματος: ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος: 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Περίγραμμα Μαθήματος Τομέας Μαθήματος : Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων. Δρ. Ναούμ Βασίλειος

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων. Δρ. Ναούμ Βασίλειος Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων 1 1 Κωδικός Μαθήματος: ΔΕΛΟΓ41-2 Περίγραμμα Μαθήματος Εξάμηνο Μαθήματος: 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Τομέας Μαθήματος : Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ Σηµειώσεις στο Μάθηµα Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής Διοίκησης. Π. Φ. Διαµάντης Α.Α.Δράκος 2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Η Ανάλυση της Μόχλευσης εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο µεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

Επεξήγηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Επεξήγηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2016 Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης Η οικονομική επίδοση θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Είναι λογιστική κατάσταση Δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ» Α.Φ.Μ. : 999669654 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 17378055000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SHORT TERM SOLVENCY) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity) Kυκλοφοριακό Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38199 / 71 / Β / 97 / 04 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38199 / 71 / Β / 97 / 04 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 2: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ» («RATIO ANALYSIS») ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητα: ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αντικείμενο της ΧΛ Πηγές από τις οποίες θα αντληθούν τα απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ>> Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ>> Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 131598804000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/09/2016 Κύριοι Εταίροι, Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης 1 Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 2 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757 / 72 / Β / 97 / 23 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ω Ν. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ω Ν. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ω Ν ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Κάθε έργο αποτελεί ένα οικονομικό μηχανισμό, ο οποίος αναλώνει, αλλά και παράγει χρήμα. Οι εμπλεκόμενοι στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 30 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757 / 72 / Β / 97 / 23 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Προεξοφλητικό επιτόκιο Η χρονική αξία του χρήματος είναι το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου της επιχείρησης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο ή επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757 / 72 / Β / 97 / 23 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τίτλος Μαθήματος: ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Τίτλος Μαθήματος: ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ενότητα: Βιβλιοθήκη Οικονομοτεχνική μελέτη-λογισμικό II Μαυρωτάς Γιώργος - Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ επεξεργασία των ποσοτικών πληροφοριών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, συνεκτιμώντας άλλες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες, για τη λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής ανάλυσης φαρμακείου. Αρτίκης Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής ανάλυσης φαρμακείου. Αρτίκης Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής ανάλυσης φαρμακείου Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Με τι ασχολείται η Χρηματοοικονομική Διοίκηση; Στόχος όλων των επιχειρήσεων είναι η προσφορά προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης φαρμακείου

Αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης φαρμακείου Αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης φαρμακείου Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 2 Με τι ασχολείται η Χρηματοοικονομική Διοίκηση; Στόχος όλων των επιχειρήσεων είναι η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Μοντέλα Επιλογής Έργων

Αριθμητικά Μοντέλα Επιλογής Έργων Αριθμητικά Μοντέλα Επιλογής Έργων Διακρίνονται σε χρηματοοικονομικά μοντέλα και σε μοντέλα βαθμολόγησης. Τα χρηματοοικονομικά μοντέλα είναι: Περίοδος αποπληρωμής επενδεδυμένων κεφαλαίων (Payback Period)

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΟΡΜΟΣ ΦΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΟΡΜΟΣ ΦΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΟΡΜΟΣ ΦΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Κύριοι μέτοχοι, Υποβάλλουμε συνημμένως στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αν. Καθ. Δημήτρης Ασκούνης Εισαγωγή Η ανάλυση του Νεκρού Σημείου είναι ένα σπουδαίο χρηματοοικονομικό μέσο και αποτελεί βασικά μια αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα