ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ - ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ - ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ - ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5364\Tefhi\03_SoW_5364.doc RS/EP/WG/CR/17/14/40/5364/B02

2 Γενικά Ιδιοκτήτης Κωδικός γέφυρας Όνοµα γέφυρας Συνιδιοκτήτης Κωδικός γέφ. Συνιδ. Ποσοστό % συνιδ. Μελετητής Ελεγκτής Κατασκευαστής Συνθήκες περιβάλλοντος Αρ. Κουτιού Προέλευση στοιχείων Π.Π.Α.Ε. Καθόλου διαβρωτικό Λίγο διαβρωτικό Μέτρια διαβρωτικό Πολύ διαβρωτικό Μελέτη Τελικές επιµετρήσεις Τοποθεσία Νοµός ήµος ηµοτικό διαµέρισµα Οικισµός Λεκτικό τοποθεσίας Ηλικία Έτος κατασκευής Κατάταξη γέφυρας Κόµβος Προσωρινή κατασκευή Ιστορική σπουδαιότητα Αστική Παράλληλη γέφυρα υνατότητα πρόσβασης Ακρόβαθρα Μεσόβαθρα Εφέδρανα µεσοβάθρων Άνω διάβαση Ηµιγέφυρα Κάτω διάβαση Κιβωτιοειδής οχετός Κοιλαδογέφυρα Πεζογέφυρα Ρεµατογέφυρα Σιδηροδροµική Σωληνωτός οχετός Τυπική γέφυρα Χαραδρογέφυρα Μέσω γαλαρίας επιθεώρησης Με έκτακτη διάταξη (σκαλωσιά,σκάλα,κτλ) Τηλεσκοπικός γερανός Χωρίς έκτακτη διάταξη Μέσω εξωτερικής ή εσωτερικής κλίµακας Μέσω εσσωτερικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας Με έκτακτη διάταξη (σκαλωσιά,σκάλα,κτλ) Πλατφόρµα βαρέος τύπυ Τηλεσκοπικός γερανός Αδύνατη Με έκτακτη διάταξη (σκαλωσιά,σκάλα,κτλ) Πλατφόρµα βαρέος τύπυ Τηλεσκοπικός γερανός 1

3 Εσωτερικά Χωρίς έκτακτη διάταξη Από οπή στο κάτω πέλµα του κιβωτίου Από οπές στα ακρόβαθρα Από οπές στο πεζοδρόµιο Αδύνατη οµικά (α) Πλήθος ανοιγµάτων Κόστος ιάρκεια κατασκευής ΑΝΩ ΟΜΗ Είδος υλικού Μέθοδος κατασκευής επιφάνειας κυκλοφορίας µεµβράνης Προστασία φορέα Οπλισµένο σκυρόδεµα Προεντεταµένο σκυρόδεµα Σύµµικτο Χάλυβας Ικρίωµα Προβολοδόµηση Προεντεταµένο σκυρόδεµα Προκατασκευή Προωθούµενο φορείο Κανείς Σκυρόδεµα-µονολιθικά συνδεδεµένο µε τον φορέα ανωδοµής Πρόσθετο σκυρόδεµα πάνω από τον φορέα ανωδοµής Ελαφροσκυρόδεµα Σκυρόδεµα µικρής κάθισης Εποξειδική επίστρωση Ασφαλτικές στρώσεις Ξύλο Χαλίκι Άλλο Χυτή επιτόπου Ασφαλτόπανα Άλλη Χυτή (ISOTON) Οπλισµένο ασφαλτόπανο Ακρυλική Καµµία Εποξειδική επένδυση οπλισµού Γαλβανισµένος οπλισµός Άλλη επένδυση οπλισµού Καθοδική προστασία Υδροφοβισµός Αντιδιαβρωτικός εµποτισµός Άλλη Καµµία Ποιότητα σκυροδέµατος (µελέτης) Ποιότητα χάλυβα προέντασης ανωδοµής 1570/ / / /800 ιατοµή ανωδοµής Κιβωτιοειδής Πλάκα µε ή χωρίς κενά Προκατασκευασµένα δοκάρια µε πλάκα επί τόπου σκυροδετηµένη Σκυρόδεµα πεζοδροµίου µήνες (τελική) ΜΕΣΟΒΑΘΡΑ ιατοµή Κοίλη Οµογενής (µασίφ) µονόστυλου βάθρου 2

4 Ποιότητα σκυροδέµατος (µελέτης) ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Τεµάχια Θέσεις οµικά (β) Οµογενής (µασίφ) πολύστυλου βάθρου Τοιχώµατα εν υπάρχουν µεσόβαθρα Με χρήση αποσβεστήρων Με χρήση ελαστοµεταλλικών εφεδράνων µέσης/υψηλής απόσβεσης Με χρήση σφαιρικών εφεδράνων ολίσθησης Με χρήση εφεδράνων µολύβδου Με χρήση υστερητικών αποσβεστήρων Με συνδυασµό δύο ή περισσότερων ειδών µονωτήρα Με χρήση άλλων συσκευών µόνωσης (µονωτήρων) Στα ακρόβαθρα Σε ακρόβαθρα, µεσόβαθρα σε συνδυασµό µε µονολιθική σύνδεση Παντού Πουθενά (τελική) ΕΦΕ ΡΑΝΑ Πλήθος Όγκος Θέσεις υνατότητα παραλαβής εφελκυσµού ιατµητικοί σύνδεσµοι Θέσεις Λειτουργία Ελαστοµεταλλικά τύπου ΝΒ1 Ελαστοµεταλλικά τύπου ΝΒ2 Ελαστοµεταλλικά τύπου ΝΒ4 Ελαστοµεταλλικά τύπου ΝΒ5 Σηµειακά εφ. Εγκιβωτισµένου ελαστικού PNM Σηµειακά εφ. Εγκιβωτισµένου ελαστικού PNU Σηµειακά εφ. Εγκιβωτισµένου ελαστικού PN Μεταλλικά εφέδρανα Σφαιρικά εφέδρανα Άλλος τύπος Συνδυασµός Στα ακρόβαθρα Σε ακρόβαθρα, µεσόβαθρα σε συνδιασµό µε µονολιθική σύνδεση Παντού Πουθενά Πλευρικοί από Ο/Σ σε επαφή µε τον φορέα (µε εφέδρανο) Πλευρικοί από Ο/Σ σε απόσταση από τον φορέα (µε εφέδρανο) Πλευρικοί από Ο/Σ σε απόσταση από τον φορέα Εσωτερικοί από Ο/Σ σε επαφή µε τον φορέα (µε εφέδρανο) Εσωτερικοί από Ο/Σ σε απόσταση από τον φορέα (µε εφέδρανο) Εσωτερικοί από Ο/Σ σε απόσταση από τον φορέα Παντού Στα ακρόβαθρα Στα µεσόβαθρα ιαµήκεις Εγκάρσιοι τεµ lt 3

5 Επαρκής απόσταση διατµ.συνδ-φορέα Και διαµήκεις και εγκάρσιοι ΑΡΜΟΙ ΙΑΣΤΟΛΗΣ Ασφαλτική µαστίχη Ελαστοµεταλλικός Μεταλλικός Μη αγκυρούµενος Μετακίνηση χιλ Μήκος µ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Έδαφος ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Ποσοστό µάτισης Αγκυρώσεις Εγκάρσια Επιφανειακή Πασσαλοθεµελίωση Φρεάρ Συνδυασµός των 1,2,3 Υγιής βράχος Κατακερµατισµένος βράχος Ρηγµατωµένος βράχος Έδαφος υψηλής αντοχής Έδαφος χαµηλής αντοχής Ρευστοποιήσιµο έδαφος Προεντεταµένη κλίνη Μετένταση σε µία φάση Μετένταση σε πολλές φάσεις Τυφλές Επιθεωρήσιµες Συνδυασµός ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜ. Ανωδοµής Μεσοβάθρων Ακροβάθρων Πασσαλοδέσµων Πασσάλων εκ εκ εκ εκ εκ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Πρόσβαση από µεταβατικά επιχώµατα Με πλάκες πρόσβασης Με φορέα πρόσβασης Χωρίς πλάκες πρόσβασης Ύψος µετ. επιχωµάτων µ Μήκος πτερυγότοιχων µ Γεωµετρικά ιάταξη ανοιγµάτων Μήκος γέφυρας µ Πλάτος πεζοδροµίου (α) (δ) µ Πλάτος ανωδοµής καθαρό µ Πλάτος ανωδοµής ολικό µ Πλάτος οδού πριν και µετά µ Κεντρική νησίδα εν υπάρχει Υπάρχει χωρίς στηθαίο ασφαλείας Υπάρχει µε στηθαίο ασφαλείας Λοξότητα Μεταβλητότητα πλάτους Ελεύθερο ύψος Οντότητα αναφοράς Οδός Σιδηρόδροµος 4

6 Άλλο Πλευρική απόσταση (α) (δ) µ Οντότητα αναφοράς Οδός Σιδηρόδροµος Άλλο Ύψος βάθρου µέγιστου µ Ύψος βάθρου ελάχιστου µ Άνοιγµα µέγιστο µ Άνοιγµα ελάχιστο µ Ύψος διατοµής ανωδοµής (µ) µ Ύψος διατοµής ανωδοµής (ε) µ Οριζοντιογραφική Ευθεία Καµπύλη Κλωθοειδής Χάραξη µηκοτοµική Ευθεία Κυρτή Κοίλη Ποσοστό % κατά µήκος κλίσης Κινητό φορτίο Κινητό φορτίο σχεδιασµού 60/ Πεζογέφυρα Σιδηροδροµική Μέθοδος OR Οριακό φορτίο (LF) ΟR Επιτρεπόµενων τάσεων (AS) Οριακής αντοχής (LRFR) Με επιτόπια δοκιµή εν διεξήχθη ανάλυση Μέθοδος ΙR Οριακό φορτίο (LF) ΙR Επιτρεπόµενων τάσεων (AS) Οριακής αντοχής (LRFR) Με επιτόπια δοκιµή εν διεξήχθη ανάλυση Τεχνικό ανοιχτό Ανοικτό, κανένας περιορισµός Ανοικτό,. Προτείνεται περιορισµός φορτίου αλλά δεν εφαρµόζεται νόµιµα Ανοικτό. Θα ήταν περιορισµένο ή κλειστό εκτός από την προσωρινή υποστύλωση Ανοικτό. Προσωρινό τεχνικό που φέρει τα νόµιµα φορτία Νεό τεχνικό που δεν έχει ακόµη δοθεί σε κυκλοφορία Γέφυρα κλειστή σε κάθε κυκλοφορία Περιορισµένο φορτίο Περιορισµένο για άλλο περιορισµό φορτίουχωρητικότητας Σεισµικά Επιταχύνσεις Γειτονία µε ρήγµα Q factor X Y Πιθανότητα ζηµιών ιασταυρώσεις Κωδικός διασταυρούµενης απογραφόµενης οδού Θέση τεχνικού Όνοµα οδού ΧΘ Άνω Κάτω 5

7 Τµήµα ιόδια Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος Μέγιστο επιτρεπόµενο πλάτος Όνοµα µη απογραφόµενης διασταυρούµενης οντότητας Θέση τεχνικού Επιθεωρήσεις Έναρξη επιθεωρήσεων Ηµεροµηνία Επιθεώρησης Κωδικός Επιθεωρητή Μέθοδος Κατηγορία ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ανωδοµή Υποδοµή Εφέδρανα Θεµελίωση Άνω Κάτω Οδός µη απογραφόµενη Κτίριο Πεζόδροµος Ποτάµι Σιδηρόδροµος Ενόργανη Οπτική/Στοιχειώδης Οπτική/Κύρια Γενική Αρχική-Αναφορά Επιφανειακή Έκτακτη Ειδική 0. Αστοχία 1. Τµηµατική αστοχία επιδιορθώσιµη 2. Κρίσιµη κατάσταση 3. Σοβαρή κατάσταση 4. Κακή κατάσταση 5. Αρκετά καλή 6. Ικανοποιητική κατάσταση 7. Καλή κατάσταση 8. Πολύ καλή κατάσταση 9. Άριστη κατάσταση 0. Αστοχία 1. Τµηµατική αστοχία επιδιορθώσιµη 2. Κρίσιµη κατάσταση 3. Σοβαρή κατάσταση 4. Κακή κατάσταση 5. Αρκετά καλή 6. Ικανοποιητική κατάσταση 7. Καλή κατάσταση 8. Πολύ καλή κατάσταση 9. Άριστη κατάσταση 0. Αστοχία 1. Τµηµατική αστοχία επιδιορθώσιµη 2. Κρίσιµη κατάσταση 3. Σοβαρή κατάσταση 4. Κακή κατάσταση 5. Αρκετά καλή 6. Ικανοποιητική κατάσταση 7. Καλή κατάσταση 8. Πολύ καλή κατάσταση 9. Άριστη κατάσταση 0. Αστοχία 1. Τµηµατική αστοχία επιδιορθώσιµη 2. Κρίσιµη κατάσταση 3. Σοβαρή κατάσταση 6

8 Υδραυλική επάρκεια Αρµοί ΕΚΤΙΜΗΣΗ Φέρουσα ικανότητα Αξιολόγηση κατασκευής 4. Κακή κατάσταση 5. Αρκετά καλή 6. Ικανοποιητική κατάσταση 7. Καλή κατάσταση 8. Πολύ καλή κατάσταση 9. Άριστη κατάσταση Ν. Γέφυρα που διέρχεται άνωθεν υδάτινου κωλύµατος 0. Γέφυρα κλειστή. Αντικατάσταση αναγκαία 1. Γέφυρα κλειστή λόγω πλήρους διάβρωσης/αλλαγής κοίτης του 2. Η αλλαγή που έχει επέλθει στο υδάτινο ρέµα απειλεί άµεσα 3. Αλλαγή της κοίτης του ρέµατος που απειλεί γέφυρα 4. Σηµαντική υποβάθµιση προστασίας πρανών όχθης και επιχωµάτων 5. Σηµαντική διαρροή πρανών όχθης. Σηµαντικές ζηµιές σε έργα 6. Αρχή διαρροής πρανών όχθης. Μικρές αλλά σε µεγάλη έκταση 7. Απαίτηση µικρών επισκευών προστασίας πρανών όχθης 8. Οι όχθες προστατευµένες ή επαρκώς φυτεµένες 9. Όχι εµφανείςή αξιόλογες διαβρώσεις που να επηρεάζουν 0. Αστοχία 1. Τµηµατική αστοχία επιδιορθώσιµη 2. Κρίσιµη κατάσταση 3. Σοβαρή κατάσταση 4. Κακή κατάσταση 5. Αρκετά καλή 6. Ικανοποιητική κατάσταση 7. Καλή κατάσταση 8. Πολύ καλή κατάσταση 9. Άριστη κατάσταση 0. >39,9% κάτω από τον νόµιµο φόρτο % κάτω από τον νόµιµο φόρτο % κάτω από τον νόµιµο φόρτο % κάτω από τον νόµιµο φόρτο % κάτω από τον νόµιµο φόρτο 5. ίσο ή πάνω από τον νόµιµο φόρτο 0. Γέφυρα κλειστή 2. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα αντικατάστασης 3. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα επισκευών 4. Ανεκτή 5. Ανεκτή, κατώτερη από τα ισχυόντα ελάχιστα επίπεδα 6. ίσο µε τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 6. Καλύτερο από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 8. ίσο µε τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα Γεωµετρία ανωδοµής 9. Ανώτερο από τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα 0. Γέφυρα κλειστή 2. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα αντικατάστασης 7

9 3. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα επισκευών 4. Ανεκτή 5. Ανεκτή, κατώτερη από τα ισχυόντα ελάχιστα επίπεδα 6. ίσο µε τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 6. Καλύτερο από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 8. ίσο µε τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα Ελεύθερο ύψος/πλάτος 9. Ανώτερο από τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα 0. Γέφυρα κλειστή 2. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα αντικατάστασης 3. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα επισκευών 4. Ανεκτή 5. Ανεκτή, κατώτερη από τα ισχυόντα ελάχιστα επίπεδα 6. ίσο µε τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 6. Καλύτερο από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 8. ίσο µε τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα Κίνδυνος πληµµύρας Κίνδυνος υποσκαφής 9. Ανώτερο από τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα 0. Γέφυρα κλειστή 2. Πολύ συχνά σε προσβάσεις και ανωδοµή, σοβαρή επιβάρυνση 3. Συχνά στις προσβάσεις και στην ανωδοµή, µεγάλη επιβάρυνση 4. Περιστασιακά σε προσβάσεις και ανωδοµή, µεγάλη επιβάρυνση 5. Περιστασιακά στις προσβάσεις µεγάλη επιβάρυνση 6. Περιστασιακά στις προσβάσεις µικρή επιβάρυνση 7. Μικρή πιθανότητα στην ανωδοµή 8. Μικρή πιθανότητα στις προσβάσης 9. Πολύ µικρή πιθανότητα (-)2. Γέφυρα χωρίς σχέδια θεµελίωσης που δεν έχει αποτιµηθεί ο κίνδυνος υποσκαφής (-)1. Η γέφυρα δεν διέρχεται άνωθεν υδάτινου κωλύµατος 0. Αστοχία λόγω υποσκαφής/γέφυρα κλειστή στην κυκλοφορία 1. Επικείµενη αστοχία λόγω εκτεταµένης υποσκαφής/γέφυρα κλειστή στην κυκλοφορία 2. Εκτεταµένη υποσκαφή θεµελίων/ανάγκη άµεσων µέτρων 3. Κρίσιµη υποσκαφή θεµελίων/κάτω από πέδιλο/αιχµή πασσάλων 4. Οριακή ευστάθεια θεµελίων σε υποσκαφή (στη βάση του θεµελίου/πασσαλοδέσµου)/ανάγκη µέτρων για προστασία εκτεθιµένων θεµελίων 5. Οριακή ευστάθεια θεµελίων σε υποσκαφή (στη βάση του θεµελίου/πασσαλοδέσµου) 6. εν έχει γίνει ακόµη έλεγχος/αποτίµηση κινδύνου υποσκαφής 7. Μέτρα στο παρελθόν για αντιµετώπιση παρελθόντος προβλήµατος, µικρός κίνδυνος σε υποσκαφή 8

10 Κατάσταση επιφάν. κύκλ. 8. Θεµέλια µη επηρεαζόµενα από υποσκαφή (πάνω από το θεµέλιο) 9. Θεµέλια (περιλαµβανοµένων των πασσάλων) άνωθεν πληµµυρικής στάθµης 0. Γέφυρα κλειστή 2. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα αντικατάστασης 3. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα επισκευών 4. Ανεκτή 5. Ανεκτή, κατώτερη από τα ισχυόντα ελάχιστα επίπεδα 6. ίσο µε τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 6. Καλύτερο από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 8. ίσο µε τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΑΣΦΑΛ. Στηθαία γέφυρας Στηθαία οδού πριν Στηθαία µεταβ. επιχ. Στηθαία οδού µετά ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Κατηγορία Μέθοδος Ηµεροµηνία Σχόλια 9. Ανώτερο από τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα εν συµφωνεί µε τα standard Συµφωνεί µε τα standard εν είναι απαραίτητο εν συµφωνεί µε τα standard Συµφωνεί µε τα standard εν είναι απαραίτητο εν συµφωνεί µε τα standard Συµφωνεί µε τα standard εν είναι απαραίτητο εν συµφωνεί µε τα standard Συµφωνεί µε τα standard εν είναι απαραίτητο 0. Επαρκής 1. οµικώς ανεπαρκής 2. Λειτουργικώς ανεπαρκής Γενική Αρχική-Αναφορά Επιφανειακή Έκτακτη Ειδική Ενόργανη Οπτική/Στοιχειώδης Οπτική/Κύρια Επισκευές Έτος Κόστος Σχόλια ιάφορα Είδος αποχέτευσης Σύστηµα συνεχές που διέρχεται και από το ακρόβαθρο Σύστηµα συνεχές που αποφορτίζει στο ακρόβαθρο Σύστηµα συνεχές που αποφορτίζει σε κάθε βάθρο 9

11 Σύστηµα συνεχές που αποφορτίζει χωρίς συλλεκτήριο κατευθείαν από τα φρεάτια στον αποδέκτη Κανένα σύστηµα-επιφανειακή απορροή Επιφάνεια φρεατίων µ 2 Απόσταση φρεατίων µ Συλλέκτρια σωλήνα Εσωτερικά του κιβωτίου Εξωτερικά του κιβωτίου εν υπάρχει Στηθαία ασφαλείας (δ) ΣΤΕ1 στο εξωτερικό άκρο πεζοδροµίου ΣΤΕ1 στο εσωτερικό άκρο πεζοδροµίου µε στηθαίο ασφαλείας Στηθείο ασφαλείας οδού ΣΤΕ9 Στηθαίο NEWJERSEY Στηθαίο µεταλλικό άλλο Στηθαίο από σκυρόδεµα Κανένα στηθαίο Στηθαία ασφαλείας (α) ΣΤΕ1 στο εξωτερικό άκρο πεζοδροµίου ΣΤΕ1 στο εσωτερικό άκρο πεζοδροµίου µε στηθαίο ασφαλείας Στηθείο ασφαλείας οδού ΣΤΕ9 Στηθαίο NEWJERSEY Στηθαίο µεταλλικό άλλο Στηθαίο από σκυρόδεµα Κανένα στηθαίο Ηλεκτροφωτισµός Σχόλια 10

12 Γενικά Ιδιοκτήτης ΕΟΑΕ Κωδικός γέφυρας ΓΕ03.07Β.07Α Όνοµα γέφυρας Χαραδρογέφυρα Γ7 Συνιδιοκτήτης - Κωδικός γέφ. Συνιδ. - Ποσοστό % συνιδ. - Μελετητής Ο.Τ.Μ. Ε.Π.Ε. Ελεγκτής HIGH POINT RENDEL Κατασκευαστής ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.(ΜΟΧΛΟΣ) Συνθήκες περιβάλλοντος Καθόλου διαβρωτικό Λίγο διαβρωτικό Μέτρια διαβρωτικό Πολύ διαβρωτικό Αρ. Κουτιού Προέλευση στοιχείων Μελέτη Τελικές επιµετρήσεις Π.Π.Α.Ε. Τοποθεσία Νοµός ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ήµος ΗΜΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ηµοτικό διαµέρισµα..μαλακασίου Οικισµός Μαλακάσιον,το Λεκτικό τοποθεσίας - Ηλικία Έτος κατασκευής 2008 Κατάταξη γέφυρας Κόµβος - Προσωρινή κατασκευή - Ιστορική σπουδαιότητα - Άνω διάβαση Ηµιγέφυρα Κάτω διάβαση Κιβωτιοειδής οχετός Κοιλαδογέφυρα Πεζογέφυρα Ρεµατογέφυρα Σιδηροδροµική Σωληνωτός οχετός Τυπική γέφυρα Χαραδρογέφυρα Αστική - Παράλληλη γέφυρα ΕΟΑΕ/ΓΕ03.07Α.07Β υνατότητα πρόσβασης Ακρόβαθρα Μεσόβαθρα Εφέδρανα µεσοβάθρων Μέσω γαλαρίας επιθεώρησης Με έκτακτη διάταξη (σκαλωσιά,σκάλα,κτλ) Τηλεσκοπικός γερανός Χωρίς έκτακτη διάταξη Μέσω εξωτερικής ή εσωτερικής κλίµακας Μέσω εσσωτερικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας Με έκτακτη διάταξη (σκαλωσιά,σκάλα,κτλ) Πλατφόρµα βαρέος τύπυ Τηλεσκοπικός γερανός Αδύνατη Με έκτακτη διάταξη (σκαλωσιά,σκάλα,κτλ) Πλατφόρµα βαρέος τύπυ Τηλεσκοπικός γερανός 1

13 Εσωτερικά Χωρίς έκτακτη διάταξη Από οπή στο κάτω πέλµα του κιβωτίου Από οπές στα ακρόβαθρα Από οπές στο πεζοδρόµιο Αδύνατη οµικά (α) Πλήθος ανοιγµάτων 3 Κόστος ,00 ιάρκεια κατασκευής 24 µήνες ΑΝΩ ΟΜΗ Είδος υλικού Μέθοδος κατασκευής επιφάνειας κυκλοφορίας µεµβράνης Προστασία φορέα Οπλισµένο σκυρόδεµα Προεντεταµένο σκυρόδεµα Σύµµικτο Χάλυβας Ικρίωµα Προβολοδόµηση Προεντεταµένο σκυρόδεµα Προκατασκευή Προωθούµενο φορείο Κανείς Σκυρόδεµα-µονολιθικά συνδεδεµένο µε τον φορέα ανωδοµής Πρόσθετο σκυρόδεµα πάνω από τον φορέα ανωδοµής Ελαφροσκυρόδεµα Σκυρόδεµα µικρής κάθισης Εποξειδική επίστρωση Ασφαλτικές στρώσεις Ξύλο Χαλίκι Άλλο Χυτή επιτόπου Ασφαλτόπανα Άλλη Χυτή (ISOTON) Οπλισµένο ασφαλτόπανο Ακρυλική Καµµία Εποξειδική επένδυση οπλισµού Γαλβανισµένος οπλισµός Άλλη επένδυση οπλισµού Καθοδική προστασία Υδροφοβισµός Αντιδιαβρωτικός εµποτισµός Άλλη Καµµία Ποιότητα σκυροδέµατος (µελέτης) Β45 (τελική) Β45 Ποιότητα χάλυβα προέντασης ανωδοµής 1570/ / / /800 ιατοµή ανωδοµής Κιβωτιοειδής Πλάκα µε ή χωρίς κενά Προκατασκευασµένα δοκάρια µε πλάκα επί τόπου σκυροδετηµένη Σκυρόδεµα πεζοδροµίου Β25 ΜΕΣΟΒΑΘΡΑ ιατοµή Κοίλη Οµογενής (µασίφ) µονόστυλου βάθρου 2

14 Οµογενής (µασίφ) πολύστυλου βάθρου Τοιχώµατα εν υπάρχουν µεσόβαθρα Ποιότητα σκυροδέµατος (µελέτης) Β45 (τελική) Β45 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Με χρήση αποσβεστήρων Με χρήση ελαστοµεταλλικών εφεδράνων µέσης/υψηλής απόσβεσης Με χρήση σφαιρικών εφεδράνων ολίσθησης Με χρήση εφεδράνων µολύβδου Με χρήση υστερητικών αποσβεστήρων Με συνδυασµό δύο ή περισσότερων ειδών µονωτήρα Με χρήση άλλων συσκευών µόνωσης (µονωτήρων) Τεµάχια 0 Θέσεις οµικά (β) ΕΦΕ ΡΑΝΑ Πλήθος Όγκος Θέσεις υνατότητα παραλαβής εφελκυσµού - ιατµητικοί σύνδεσµοι Στα ακρόβαθρα Σε ακρόβαθρα, µεσόβαθρα σε συνδυασµό µε µονολιθική σύνδεση Παντού Πουθενά Ελαστοµεταλλικά τύπου ΝΒ1 Ελαστοµεταλλικά τύπου ΝΒ2 Ελαστοµεταλλικά τύπου ΝΒ4 Ελαστοµεταλλικά τύπου ΝΒ5 Σηµειακά εφ. Εγκιβωτισµένου ελαστικού PNM Σηµειακά εφ. Εγκιβωτισµένου ελαστικού PNU Σηµειακά εφ. Εγκιβωτισµένου ελαστικού PN Μεταλλικά εφέδρανα Σφαιρικά εφέδρανα Άλλος τύπος Συνδυασµός Στα ακρόβαθρα Σε ακρόβαθρα, µεσόβαθρα σε συνδιασµό µε µονολιθική σύνδεση Παντού Πουθενά 4τεµ 1200 lt Πλευρικοί από Ο/Σ σε επαφή µε τον φορέα (µε εφέδρανο) Πλευρικοί από Ο/Σ σε απόσταση από τον φορέα (µε εφέδρανο) Θέσεις Λειτουργία Πλευρικοί από Ο/Σ σε απόσταση από τον φορέα Εσωτερικοί από Ο/Σ σε επαφή µε τον φορέα (µε εφέδρανο) Εσωτερικοί από Ο/Σ σε απόσταση από τον φορέα (µε εφέδρανο) Εσωτερικοί από Ο/Σ σε απόσταση από τον φορέα Παντού Στα ακρόβαθρα Στα µεσόβαθρα ιαµήκεις Εγκάρσιοι 3

15 Και διαµήκεις και εγκάρσιοι Επαρκής απόσταση διατµ.συνδ-φορέα ναι ΑΡΜΟΙ ΙΑΣΤΟΛΗΣ Ασφαλτική µαστίχη Ελαστοµεταλλικός Μεταλλικός Μη αγκυρούµενος Μετακίνηση 320 χιλ Μήκος 23 µ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Έδαφος Επιφανειακή Πασσαλοθεµελίωση Φρεάρ Συνδυασµός των 1,2,3 Υγιής βράχος Κατακερµατισµένος βράχος Ρηγµατωµένος βράχος Έδαφος υψηλής αντοχής Έδαφος χαµηλής αντοχής Ρευστοποιήσιµο έδαφος ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Προεντεταµένη κλίνη Μετένταση σε µία φάση Μετένταση σε πολλές φάσεις Ποσοστό µάτισης 0 Αγκυρώσεις Εγκάρσια Τυφλές Επιθεωρήσιµες Συνδυασµός ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜ. Ανωδοµής Μεσοβάθρων Ακροβάθρων Πασσαλοδέσµων Πασσάλων 4 εκ 4 εκ 4 εκ 5 εκ 5 εκ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Πρόσβαση από µεταβατικά επιχώµατα Με πλάκες πρόσβασης Με φορέα πρόσβασης Χωρίς πλάκες πρόσβασης Ύψος µετ. επιχωµάτων 8,87 µ Μήκος πτερυγότοιχων 7,4 µ Γεωµετρικά ιάταξη ανοιγµάτων Μήκος γέφυρας 270 µ Πλάτος πεζοδροµίου (α) 1,25 (δ) 1,25 µ Πλάτος ανωδοµής καθαρό 11,2 µ Πλάτος ανωδοµής ολικό 13,7 µ Πλάτος οδού πριν και µετά 10,7 µ Κεντρική νησίδα εν υπάρχει Υπάρχει χωρίς στηθαίο ασφαλείας Υπάρχει µε στηθαίο ασφαλείας Λοξότητα 0 Μεταβλητότητα πλάτους - Ελεύθερο ύψος 50 Οντότητα αναφοράς Οδός Σιδηρόδροµος 4

16 Άλλο Πλευρική απόσταση (α) 7 (δ) 7 µ Οντότητα αναφοράς Οδός Σιδηρόδροµος Άλλο Ύψος βάθρου µέγιστου 49,5 µ Ύψος βάθρου ελάχιστου 41,7 µ Άνοιγµα µέγιστο 120 µ Άνοιγµα ελάχιστο 75 µ Ύψος διατοµής ανωδοµής (µ) 7,25 µ Ύψος διατοµής ανωδοµής (ε) 2,75 µ Οριζοντιογραφική Ευθεία Καµπύλη Κλωθοειδής Χάραξη µηκοτοµική Ευθεία Κυρτή Κοίλη Ποσοστό % κατά µήκος κλίσης 3,62 Κινητό φορτίο Κινητό φορτίο σχεδιασµού 60/ Πεζογέφυρα Σιδηροδροµική Μέθοδος OR Οριακό φορτίο (LF) ΟR 1 Επιτρεπόµενων τάσεων (AS) Οριακής αντοχής (LRFR) Με επιτόπια δοκιµή εν διεξήχθη ανάλυση Μέθοδος ΙR Οριακό φορτίο (LF) ΙR 1 Επιτρεπόµενων τάσεων (AS) Οριακής αντοχής (LRFR) Με επιτόπια δοκιµή εν διεξήχθη ανάλυση Τεχνικό ανοιχτό Ανοικτό, κανένας περιορισµός Ανοικτό,. Προτείνεται περιορισµός φορτίου αλλά δεν εφαρµόζεται νόµιµα Ανοικτό. Θα ήταν περιορισµένο ή κλειστό εκτός από την προσωρινή υποστύλωση Ανοικτό. Προσωρινό τεχνικό που φέρει τα νόµιµα φορτία Νεό τεχνικό που δεν έχει ακόµη δοθεί σε κυκλοφορία Γέφυρα κλειστή σε κάθε κυκλοφορία Περιορισµένο φορτίο Περιορισµένο για άλλο περιορισµό φορτίουχωρητικότητας Σεισµικά Επιταχύνσεις 0,21 Γειτονία µε ρήγµα - Q factor X 3 Y 3 Πιθανότητα ζηµιών - ιασταυρώσεις Κωδικός διασταυρούµενης απογραφόµενης οδού ΕΟ κ Θέση τεχνικού Άνω Κάτω Όνοµα οδού ΕΟ κάθοδος ΧΘ 547,52 5

17 Τµήµα 3512 ιόδια δεν πληρώνονται διόδια Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος Μέγιστο επιτρεπόµενο πλάτος Όνοµα µη απογραφόµενης διασταυρούµενης οντότητας Θέση τεχνικού Άνω Κάτω Οδός µη απογραφόµενη Κτίριο Πεζόδροµος Ποτάµι Σιδηρόδροµος Επιθεωρήσεις Έναρξη επιθεωρήσεων 3/3/2009 Ηµεροµηνία Επιθεώρησης 2/6/2009 Κωδικός Επιθεωρητή Μέθοδος Κατηγορία ΜΧ,ΗΣ,ΚΠ Ενόργανη Οπτική/Στοιχειώδης Οπτική/Κύρια Γενική Αρχική-Αναφορά Επιφανειακή Έκτακτη Ειδική ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ανωδοµή Υποδοµή Εφέδρανα Θεµελίωση 0. Αστοχία 1. Τµηµατική αστοχία επιδιορθώσιµη 2. Κρίσιµη κατάσταση 3. Σοβαρή κατάσταση 4. Κακή κατάσταση 5. Αρκετά καλή 6. Ικανοποιητική κατάσταση 7. Καλή κατάσταση 8. Πολύ καλή κατάσταση 9. Άριστη κατάσταση 0. Αστοχία 1. Τµηµατική αστοχία επιδιορθώσιµη 2. Κρίσιµη κατάσταση 3. Σοβαρή κατάσταση 4. Κακή κατάσταση 5. Αρκετά καλή 6. Ικανοποιητική κατάσταση 7. Καλή κατάσταση 8. Πολύ καλή κατάσταση 9. Άριστη κατάσταση 0. Αστοχία 1. Τµηµατική αστοχία επιδιορθώσιµη 2. Κρίσιµη κατάσταση 3. Σοβαρή κατάσταση 4. Κακή κατάσταση 5. Αρκετά καλή 6. Ικανοποιητική κατάσταση 7. Καλή κατάσταση 8. Πολύ καλή κατάσταση 9. Άριστη κατάσταση 0. Αστοχία 1. Τµηµατική αστοχία επιδιορθώσιµη 2. Κρίσιµη κατάσταση 3. Σοβαρή κατάσταση 6

18 Υδραυλική επάρκεια Αρµοί ΕΚΤΙΜΗΣΗ Φέρουσα ικανότητα Αξιολόγηση κατασκευής 4. Κακή κατάσταση 5. Αρκετά καλή 6. Ικανοποιητική κατάσταση 7. Καλή κατάσταση 8. Πολύ καλή κατάσταση 9. Άριστη κατάσταση Ν. Γέφυρα που διέρχεται άνωθεν υδάτινου κωλύµατος 0. Γέφυρα κλειστή. Αντικατάσταση αναγκαία 1. Γέφυρα κλειστή λόγω πλήρους διάβρωσης/αλλαγής κοίτης του 2. Η αλλαγή που έχει επέλθει στο υδάτινο ρέµα απειλεί άµεσα 3. Αλλαγή της κοίτης του ρέµατος που απειλεί γέφυρα 4. Σηµαντική υποβάθµιση προστασίας πρανών όχθης και επιχωµάτων 5. Σηµαντική διαρροή πρανών όχθης. Σηµαντικές ζηµιές σε έργα 6. Αρχή διαρροής πρανών όχθης. Μικρές αλλά σε µεγάλη έκταση 7. Απαίτηση µικρών επισκευών προστασίας πρανών όχθης 8. Οι όχθες προστατευµένες ή επαρκώς φυτεµένες 9. Όχι εµφανείςή αξιόλογες διαβρώσεις που να επηρεάζουν 0. Αστοχία 1. Τµηµατική αστοχία επιδιορθώσιµη 2. Κρίσιµη κατάσταση 3. Σοβαρή κατάσταση 4. Κακή κατάσταση 5. Αρκετά καλή 6. Ικανοποιητική κατάσταση 7. Καλή κατάσταση 8. Πολύ καλή κατάσταση 9. Άριστη κατάσταση 0. >39,9% κάτω από τον νόµιµο φόρτο % κάτω από τον νόµιµο φόρτο % κάτω από τον νόµιµο φόρτο % κάτω από τον νόµιµο φόρτο % κάτω από τον νόµιµο φόρτο 5. ίσο ή πάνω από τον νόµιµο φόρτο 0. Γέφυρα κλειστή 2. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα αντικατάστασης 3. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα επισκευών 4. Ανεκτή 5. Ανεκτή, κατώτερη από τα ισχυόντα ελάχιστα επίπεδα 6. ίσο µε τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 6. Καλύτερο από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 8. ίσο µε τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα Γεωµετρία ανωδοµής 9. Ανώτερο από τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα 0. Γέφυρα κλειστή 2. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα αντικατάστασης 7

19 3. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα επισκευών 4. Ανεκτή 5. Ανεκτή, κατώτερη από τα ισχυόντα ελάχιστα επίπεδα 6. ίσο µε τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 6. Καλύτερο από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 8. ίσο µε τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα Ελεύθερο ύψος/πλάτος 9. Ανώτερο από τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα 0. Γέφυρα κλειστή 2. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα αντικατάστασης 3. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα επισκευών 4. Ανεκτή 5. Ανεκτή, κατώτερη από τα ισχυόντα ελάχιστα επίπεδα 6. ίσο µε τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 6. Καλύτερο από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 8. ίσο µε τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα Κίνδυνος πληµµύρας Κίνδυνος υποσκαφής 9. Ανώτερο από τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα 0. Γέφυρα κλειστή 2. Πολύ συχνά σε προσβάσεις και ανωδοµή, σοβαρή επιβάρυνση 3. Συχνά στις προσβάσεις και στην ανωδοµή, µεγάλη επιβάρυνση 4. Περιστασιακά σε προσβάσεις και ανωδοµή, µεγάλη επιβάρυνση 5. Περιστασιακά στις προσβάσεις µεγάλη επιβάρυνση 6. Περιστασιακά στις προσβάσεις µικρή επιβάρυνση 7. Μικρή πιθανότητα στην ανωδοµή 8. Μικρή πιθανότητα στις προσβάσης 9. Πολύ µικρή πιθανότητα (-)2. Γέφυρα χωρίς σχέδια θεµελίωσης που δεν έχει αποτιµηθεί ο κίνδυνος υποσκαφής (-)1. Η γέφυρα δεν διέρχεται άνωθεν υδάτινου κωλύµατος 0. Αστοχία λόγω υποσκαφής/γέφυρα κλειστή στην κυκλοφορία 1. Επικείµενη αστοχία λόγω εκτεταµένης υποσκαφής/γέφυρα κλειστή στην κυκλοφορία 2. Εκτεταµένη υποσκαφή θεµελίων/ανάγκη άµεσων µέτρων 3. Κρίσιµη υποσκαφή θεµελίων/κάτω από πέδιλο/αιχµή πασσάλων 4. Οριακή ευστάθεια θεµελίων σε υποσκαφή (στη βάση του θεµελίου/πασσαλοδέσµου)/ανάγκη µέτρων για προστασία εκτεθιµένων θεµελίων 5. Οριακή ευστάθεια θεµελίων σε υποσκαφή (στη βάση του θεµελίου/πασσαλοδέσµου) 6. εν έχει γίνει ακόµη έλεγχος/αποτίµηση κινδύνου υποσκαφής 7. Μέτρα στο παρελθόν για αντιµετώπιση παρελθόντος προβλήµατος, µικρός κίνδυνος σε υποσκαφή 8

20 Κατάσταση επιφάν. κύκλ. 8. Θεµέλια µη επηρεαζόµενα από υποσκαφή (πάνω από το θεµέλιο) 9. Θεµέλια (περιλαµβανοµένων των πασσάλων) άνωθεν πληµµυρικής στάθµης 0. Γέφυρα κλειστή 2. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα αντικατάστασης 3. Μη ανεκτή, υψηλή προτεραιότητα επισκευών 4. Ανεκτή 5. Ανεκτή, κατώτερη από τα ισχυόντα ελάχιστα επίπεδα 6. ίσο µε τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 6. Καλύτερο από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα 8. ίσο µε τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΑΣΦΑΛ. Στηθαία γέφυρας Στηθαία οδού πριν Στηθαία µεταβ. επιχ. Στηθαία οδού µετά ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Κατηγορία Μέθοδος Ηµεροµηνία Σχόλια 9. Ανώτερο από τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα εν συµφωνεί µε τα standard Συµφωνεί µε τα standard εν είναι απαραίτητο εν συµφωνεί µε τα standard Συµφωνεί µε τα standard εν είναι απαραίτητο εν συµφωνεί µε τα standard Συµφωνεί µε τα standard εν είναι απαραίτητο εν συµφωνεί µε τα standard Συµφωνεί µε τα standard εν είναι απαραίτητο 0. Επαρκής 1. οµικώς ανεπαρκής 2. Λειτουργικώς ανεπαρκής Γενική Αρχική-Αναφορά Επιφανειακή Έκτακτη Ειδική Ενόργανη Οπτική/Στοιχειώδης Οπτική/Κύρια Επισκευές Αρµών Έτος 2011 Κόστος 9500 Εργολαβία 4145: Α0 και Α1 αντικατάσταση µεταβατικής λωρίδας σε όλο το µήκος, επισκ/αντικ αγκύρωσης (30τεµ), αντικ. βάσης Σχόλια έδρασης σε όλο το µήκος ιάφορα Είδος αποχέτευσης Σύστηµα συνεχές που διέρχεται και από το ακρόβαθρο Σύστηµα συνεχές που αποφορτίζει στο ακρόβαθρο 9

21 Σύστηµα συνεχές που αποφορτίζει σε κάθε βάθρο Σύστηµα συνεχές που αποφορτίζει χωρίς συλλεκτήριο κατευθείαν από τα φρεάτια στον αποδέκτη Κανένα σύστηµα-επιφανειακή απορροή Επιφάνεια φρεατίων 7,5µ 2 Απόσταση φρεατίων 10 µ Συλλέκτρια σωλήνα Εσωτερικά του κιβωτίου Εξωτερικά του κιβωτίου εν υπάρχει Στηθαία ασφαλείας (δ) ΣΤΕ1 στο εξωτερικό άκρο πεζοδροµίου ΣΤΕ1 στο εσωτερικό άκρο πεζοδροµίου µε στηθαίο ασφαλείας Στηθείο ασφαλείας οδού ΣΤΕ9 Στηθαίο NEWJERSEY Στηθαίο µεταλλικό άλλο Στηθαίο από σκυρόδεµα Κανένα στηθαίο Στηθαία ασφαλείας (α) ΣΤΕ1 στο εξωτερικό άκρο πεζοδροµίου ΣΤΕ1 στο εσωτερικό άκρο πεζοδροµίου µε στηθαίο ασφαλείας Στηθείο ασφαλείας οδού ΣΤΕ9 Στηθαίο NEWJERSEY Στηθαίο µεταλλικό άλλο Στηθαίο από σκυρόδεµα Κανένα στηθαίο Ηλεκτροφωτισµός ναι Σχόλια 10

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 1 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Στατική μελέτη: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. Σύμβουλος στατικής μελέτης: Καθ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 8. Αποτίμηση & Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Αναβάθμιση Γέφυρας Σελινούντα Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα των παρακάτω τεχνικών αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕ 11 - ΑΝΩ ΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ.Π.Λ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕ 11 - ΑΝΩ ΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ.Π.Λ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕ 11 - ΑΝΩ ΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ.Π.Λ.Α. Σ. Σταθόπουλος Π. Κοτσανόπουλος ρ. Πολ. Μηχανικός MSc Πολ. Μηχανικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόκειται για µία καµπύλη οριζοντιογραφικά οδογέφυρα µε κατά µήκος κλίση i = 1.4%, συνεχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των φορέων καταστρώματος γεφυρών η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ (Δ.Μπισκίνης)

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ (Δ.Μπισκίνης) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ (Δ.Μπισκίνης) ΑΣΚΗΣΗ Κατά την κατασκευή νέας οδικής αρτηρίας σε ορεινή περιοχή, πρόκειται να κατασκευαστεί οδική γέφυρα συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΣΥΧΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 566 (2014ΕΠ56600008)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός - Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404529 - 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\014_οδ_ασφ_γεφ_5366\Tefhi\03_SoW_5366.doc RS/SG/AT/SA/47/53/09/5366/B0 ΤMHMA ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ /

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα Τα εφέδρανα μεταβιβάζουν δυνάμεις από το φορέα στην θεμελίωση και παρέχουν τη δυνατότητα οριζοντίων μετατοπίσεων εφόσον αυτές δεν παρεμποδίζονται με κατασκευαστικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος.

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Σ. Μητούλης Πολιτικός Μηχανικός. Ι. Τέγος Καθηγητής, Εργαστήριο Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου

Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου Θεόδωρος Ψυχογιός Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Berkeley, tpsycho@denco.gr Δρ. Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Πολιτικός Μηχανικός, Ph.D. Παν. Πάτρας, tpanagiotakos@dencopc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή γεφυρών µε την µέθοδο των προκατασκευασµένων δοκών

Κατασκευή γεφυρών µε την µέθοδο των προκατασκευασµένων δοκών Κατασκευή γεφυρών µε την µέθοδο των προκατασκευασµένων δοκών Ορισµοί Γέφυρα Γέφυρα είναι κάθε τεχνικό έργο µε οποιαδήποτε διάταξη ανοιγµάτων που φέρει µια οδό, µια σιδηροδροµική γραµµή πάνω από οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Γέφυρα Τ8 Εγνατίας Οδού

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Γέφυρα Τ8 Εγνατίας Οδού ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γέφυρα Τ8 Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σύγχρονη Εγνατία Οδός δανείζεται το όνομά της από το ομώνυμο ρωμαϊκό έργο το οποίο κατασκευάστηκε μεταξύ του 146-120 π.χ., πάνω στα ίχνη ενός αρχαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι. Κάππος, Καθηγητής. Θεσσαλονίκη,,

Α. Ι. Κάππος, Καθηγητής. Θεσσαλονίκη,, Hμερίδα: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΠΜ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Α. Ι. Κάππος, Καθηγητής I.Φ. Μοσχονάς, Υ.Δ. Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη,, 13-2-09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Προεντεταμένο σκυρόδεμα Προεντεταμένο σκυρόδεμα Βασικές αρχές της προέντασης Η προένταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών Διερεύνηση, τεκμηρίωση και αποτύπωση φέροντος οργανισμού προεντεταμένων οδικών γεφυρών στην περιοχή του Αιγίου Γέφυρα ποταμού Σελινούντα - Γέφυρα Νοσοκομείου Αιγίου Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΕΙΔΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΕΙΔΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ 1 ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΕΙΔΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Στοιχεία γεφυρών Ακρόβαθρο Φορέας ανωδομής ή κατάστρωμα Μεσόβαθρο Θεμελίωση Εφέδρανο ΚΑΤΗΓ ΟΡΙΟΠ ΟΊΗΣΗ ΓΕΦΥΡ ΏΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗ ΔΙΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού (60.1.1-60.1.2-60.2.2)» 147.600.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση Γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 10 Γενικές ιατάξεις Στρώσεις Γραµµής Όρια Σφαλµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα έργα αποκατάστασης για την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τόσο της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός σεισμικά μονωμένης γέφυρας φορέα προκατασκευασμένων δοκών με αποκατάσταση συνέχειας

Σχεδιασμός σεισμικά μονωμένης γέφυρας φορέα προκατασκευασμένων δοκών με αποκατάσταση συνέχειας Σχεδιασμός σεισμικά μονωμένης γέφυρας φορέα προκατασκευασμένων δοκών με αποκατάσταση συνέχειας Νικόλαος Φαρδής Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. TU Delft, nfardis@denco.gr Χρήστος Κατσάρας Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 29.10.2015 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Ακρόβαθρο : Συντελεστές EN 1992-1-1 : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανάδοχος Βεγλιρής Μιχάλης, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΜΑΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5363\Tefhi\03_SoW_5363.doc RS/EM/PE/20/34/35/5363/B02 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Παναγιώτης Πανέτσος,

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Η σεισµική προστασία γεφυρών στην Ελλάδα σήµερα Γενικά Η σεισµική προστασία των γεφυρών αποτελεί ένα µέληµα πρωτίστης σηµασίας για την πολιτεία λόγω της εξαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρες Γ12 στο τµήµα Πολύµυλος-Λευκόπετρα (5.1) της Εγνατίας Οδού

Γέφυρες Γ12 στο τµήµα Πολύµυλος-Λευκόπετρα (5.1) της Εγνατίας Οδού Γέφυρες Γ12 στο τµήµα Πολύµυλος-Λευκόπετρα (5.1) της Εγνατίας Οδού Ν. Χαλάτης Πολιτικός Μηχανικός. Γραφείο Μελετών ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. Α. Τοκατλίδης ρ Πολιτικός Μηχανικός. Γραφείο Μελετών ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : "Κατασκευή µεταλλικής γέφυρας διέλευσης πεζών στο ρέµα Σαπφούς στην περιοχή της Άνω Κηφισιάς"

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος. Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος. Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Δομή Μαθήματος 1. Γενικά Τύποι Γεφυρών 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών 5. Μεσόβαθρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ... 5 3. ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ... 6 4. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ... 9 5. ΦΟΡΤΙΑ... 9 6. ΑΝΑΛΥΣΗ... 11 7. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 11 8. ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2018 ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) Γενικά ΤΜΗΜΑ Α 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής.

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Α.Σ. Μαρής, Σ.Θ. εµερτζή, Α.Π. Μακρανδρέου ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Χ.Γ. Παπουτσή ιπλωµατούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Χ. Μαραβέας, Κ. Τασιούλη και Ζ. Φασουλάκης Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- Σύμβουλοι Μηχανικοί Αθήνα, Ελλάδα e-mail: c.maraveas@maraveas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα δομικά συστήματα στις σύμμικτες κτιριακές κατασκευές, αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα

Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα ΤΕΕ ΤΚΜ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα Κοσμάς Στυλιανίδης Ομότιμος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάρος (για Οπλισμένο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικές γέφυρες πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γέφυρας Ποταμού Σελινούντα στην Χ.Θ του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα

Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γέφυρας Ποταμού Σελινούντα στην Χ.Θ του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γέφυρας Ποταμού Σελινούντα στην Χ.Θ. 85+674 του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα Χρήστος Κατσάρας Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. U.C. Berkeley, ckatsaras@denco.gr Δρ. Τηλέμαχος Παναγιωτάκος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 7. Μηχανοποιημένες Μέθοδοι Κατασκευής Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Μηχανοποιημένες Μέθοδοι Κατασκευής Γεφυρών: Μέθοδος Προβολοδόμησης Μέθοδος Σταδιακής Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS)

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS) Προκατασκευασμένες πλάκες Οι προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (Hollow Core Slab HCS) είναι βιομηχανικώς παραγώμενα δομικά στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Γέφυρα Ποταμού Αξιού - Τεχνικό Τ12. Παπαδόπουλος Ηλίας Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σιδηροδρομική Γέφυρα Ποταμού Αξιού - Τεχνικό Τ12. Παπαδόπουλος Ηλίας Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ Σιδηροδρομική Γέφυρα Ποταμού Αξιού - Τεχνικό Τ12 Παπαδόπουλος Ηλίας Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ DS 804 ΚλάσηUIC 71, ταχύτητα μελέτης v 200km/h Γερμανικοί Κανονισμοί DIN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1 Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που αναλύει και διαστασιολογεί ακρόβαθρο γέφυρας επί πασσαλοεσχάρας θεμελίωσης. Είναι σύνηθες να επιλύεται ένα φορέας ανωδομής επί εφεδράνων, να λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-01-08-00 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 08 Σύστηµα αποχέτευσης γεφυρών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 147/17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 147/17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 147/17 ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Φέρουσας Ικανότητας και Στατικής Επάρκειας

Αξιολόγηση Φέρουσας Ικανότητας και Στατικής Επάρκειας Αξιολόγηση Φέρουσας Ικανότητας και Στατικής Επάρκειας Πετρογέφυρο Κατσουγιάννη Α. Γενικά Το πετρογέφυρο Κατσουγιάννη βρίσκεται 2,50km Νοτιοανατολικά της Τ.Κ.Σπήλαιο Π.Ε.Γρεβενών. Κατασκευάστηκε το 1800

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1300b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1300b/4958 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Ιωάννινα, Ελλάς

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Ιωάννινα, Ελλάς ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ρ. Παναγιώτης Παπανικόλας Πολιτικός Μηχανικός Εγνατία Οδός Α.Ε. Ιωάννινα, Ελλάς Email : ppapa@egnatia.gr ρ. Ιωάννης Ρεντζεπέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Πειραιά-Μεταπτυχιακό Επισκευές Ενισχύσεις κατασκευών από Ο.Σ. Ακαδημαϊκό έτος Δρ Κυριαζόπουλος Αντώνης

ΤΕΙ Πειραιά-Μεταπτυχιακό Επισκευές Ενισχύσεις κατασκευών από Ο.Σ. Ακαδημαϊκό έτος Δρ Κυριαζόπουλος Αντώνης ΤΕΙ Πειραιά-Μεταπτυχιακό Επισκευές Ενισχύσεις κατασκευών από Ο.Σ. Ακαδημαϊκό έτος 2016-16 Δρ Κυριαζόπουλος Αντώνης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» Επιθεώρηση, Αξιολόγηση, Παθολογία και Συντήρηση εφεδράνων ελληνικών γεφυρών από σκυρόδεµα. Αποτίµηση της επιρροής των διαφόρων κατηγοριών φθοράς τους στη δοµική ακεραιότητα των γεφυρών Παναγιώτης Πανέτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.)

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ 2. Ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Κεντρική Υπηρεσία /νση Τεχνικών Έργων και Ακινήτων Αιόλου 100 10188 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση επιστρώσεων προαύλιου χώρου στάθµευσης υπηρ. Αυτοκινήτων (παλαιού) Κ..Α., συντήρηση ράµπας φορτοεκφόρτωσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ (ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΝΑΟΔΟ Β01 1 m3 (4m*8m*5m)+(4m*8m*6,5m)+(4m*4m*2m)= =400m3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ (ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΝΑΟΔΟ Β01 1 m3 (4m*8m*5m)+(4m*8m*6,5m)+(4m*4m*2m)= =400m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.4/7 ΕΡΓΟ : "Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας διέλευσης πεζών στο ρέμα Σαπφούς στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 26504 Ομάδα εκτέλεσης έργου: Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΧΘ 3+850, 5+900, 6+370) 700.000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΤΩ ΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο Ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. Γραφείο Τεχνικών Μελετών Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΤΩ ΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο Ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. Γραφείο Τεχνικών Μελετών Αθήνα, Ελλάδα ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΤΩ ΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο Ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ισαβέλλα Βασιλοπούλου (1,2), Κωνσταντίνος Σεφέρογλου (1) και Ιωάννης Βάγιας (2) (1) Ο ΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. Γραφείο Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ αρ. μελέτης: 16/2017 προϋπολογισμός: 122.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ευριπίδης Μυστακίδης, Δρ. Απόστολος Κουκουσέλης, Αναπλ. Καθ. Ολυμπία Παναγούλη, Τμήμα Πολ. Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας

Καθ. Ευριπίδης Μυστακίδης, Δρ. Απόστολος Κουκουσέλης, Αναπλ. Καθ. Ολυμπία Παναγούλη, Τμήμα Πολ. Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας Aντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από διατηρητέα φέρουσα λιθοδομή με σκελετό από μεταλλική κατασκευή. Η περίπτωση του κτιρίου του Άκρον-Ίλιον- Κρυστάλ στην οδό Σταδίου στην Αθήνα Καθ. Ευριπίδης Μυστακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ Ελευθερία Γκουτζίκα Πολιτικός Μηχανικός MSc Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Γεώργιος Μαυράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Προένταση Βασικές έννοιες Προένταση είναι η επιβολή θλιπτικών δυνάμεων σε μία κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 60.000,00 Α.Μ. : 9/2017 Κ.Α. : 30.7323.08 1. ΕΙ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11. - Εγκύκλιος: / του Υπουργείου Εργασίας)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11. - Εγκύκλιος: / του Υπουργείου Εργασίας) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος

Διαβάστε περισσότερα