Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: Αθήνα, Σχέδιο γνωµοδότησης της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του νόµου αυτού. 2. Τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν 5/Β/Φ1/οικ.8989/ (ΦΕΚ Β 654/ ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Κ του Κώδικα. 3. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν 5/Β/Φ1/οικ.8988 (ΦΕΚ Β' 623/ ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 4. Τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 655/ ). 5. Το Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών και Απαιτήσεων Καταχωρηµένων Μετρητών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 655/ ). 6. Το από έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικής ιεύθυνσης Ενέργειας, ιεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής, µε αρ. πρωτ /1744 (ΡΑΕ/Ι-30497/23/08/2005) µε το οποίο διαβιβάζεται µήνυµα της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το Σχέδιο Τεχνικού Κανονισµού 2005/ Το από έγγραφο της ΡΑΕ µε αρ. πρωτ. Ο µε θέµα «Έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αρ. πρωτ /1744/ (ΡΑΕ/Ι-30497/ ) µε θέµα «ιαβίβαση εγγράφου», και συνηµµένο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε το σχέδιο τεχνικού κανονισµού 2005/0221/GR». 8. Το από έγγραφο της εταιρείας «Ενεργειακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.» µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ/Ι / µε θέµα «Αποζηµίωση για την περίοδο οκιµαστικής Λειτουργίας της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε»

2 9. Το από έγγραφο του ΥΠΑΝ µε αρ. πρωτ. 5/ΗΛ/Β/Φ65/17859/2011 (ΡΑΕ/Ι / ) µε θέµα «ιαβίβαση εγγράφου». 10. Το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ (ΡΑΕ/Ι-31927/ ) µε θέµα «Ετήσιο κόστος συστήµατος 2006». 11. Το από 26/10/2005 έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. 6706/ (ΡΑΕ/Ι / ) µε θέµα «Προτεινόµενες συµπληρώσεις διορθώσεις στον κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη συµµόρφωση προς την εµπεριστατωµένη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». 12. Το από 03/11/2005 έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. 6808/ (ΡΑΕ/Ι / ) µε θέµα «Υπολογισµός Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος και Έλεγχος Προσκόµισης Εγγυήσεων Επαρκούς Ισχύος». 13. Το από 04/01/2005 έγγραφο της ΡΑΕ µε αρ. πρωτ. Ο µε θέµα «Θέµατα που αφορούν την εφαρµογή της από Συµφωνίας ιαθεσιµότητας Ισχύος ανάµεσα στη ΕΣΜΗΕ Α.Ε. και την ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.». 14. Την από 22/12/2005 συνεδρίαση της Ολοµέλειας της ΡΑΕ. σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για τους Καταχωρηµένους Μετρητές του Συστήµατος 1. Με το από έγγραφο του ΥΠΑΝ κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕ και στον ιαχειριστή του Συστήµατος έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο αφορά στη διατύπωση εµπεριστατωµένης γνώµης κατά το άρθρο 9.2 και παρατηρήσεων κατά το άρθρο 8.2 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ επί του Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών και Απαιτήσεων Καταχωρηµένων Μετρητών το οποίο υποβλήθηκε προς δηµόσια κρίση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και διαδικασιών των διατάξεων του Προεδρικού ιατάγµατος 39/2001 (ΦΕΚ Α 28/ ), µε το οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 1998/34/ΕΚ (ΕΕ L204/37 της ) και η Οδηγία 1998/48/ΕΚ (ΕΕ L217/1998 της ). 2. Η εµπεριστατωµένη γνώµη και οι παρατηρήσεις τις οποίες διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα ανωτέρω, αφορούν στα ακόλουθα σηµεία: α) Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτονται επί του παρόντος από την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, ενώ τα σχετικά µετρολογικά θέµατα διέπονται από την Οδηγία 76/891/ΕΟΚ περί της προσέγγισης των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αναφέρονται στους µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Περαιτέρω, η Επιτροπή επισηµαίνει την ύπαρξη της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ η οποία ισχύει και πρέπει να ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο µέχρι την 30 η Απριλίου 2006 και να τεθεί σε εφαρµογή από την 30 η Οκτωβρίου Η Οδηγία αυτή αντικαθιστά την Οδηγία 76/891/ΕΟΚ ενώ αφορά επίσης σε ορισµένες απαιτήσεις σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική θωράκιση. Σχετικά µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι η Οδηγία 2004/22/ΕΚ πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των Τεχνικών Προδιαγραφών Μετρητών. β) Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη ότι η υποχρεωτική συµµόρφωση µε ορισµένα πρότυπα, όπως προβλέπεται σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά τα άρθρα Π.2 και Π.16 του Σχεδίου, αντιπροσωπεύει τεχνικό φραγµό στο εµπόριο κατά παράβαση του άρθρου 5 της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ, βάσει της οποίας, όπως σηµειώνει η Επιτροπή, η εφαρµογή (εναρµονισµένων) προτύπων είναι οικειοθελής και οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να εφαρµόζουν οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη τεχνική λύση για να - 2 -

3 ικανοποιούν τις απαιτήσεις προστασίας που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ αυτής. Η Επιτροπή καλεί τις ελληνικές αρχές να τροποποιήσουν το υπόψη σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να επιτρέπεται επίσης η χρήση οποιασδήποτε άλλης τεχνικής λύσης η οποία να προσφέρει το βαθµό προστασίας σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα που απαιτείται από την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ. γ) Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη ότι η απαίτηση εκτέλεσης δοκιµών πιστοποίησης σε κάθε νέα µετρητική διάταξη, όπως προβλέπεται σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά το άρθρο Π.9 παράγραφος 2 περίπτωση Α, υπερβαίνει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ σχετικά µε την πιστοποίηση συσκευών ως προς την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και επισηµαίνει ότι οι διατάξεις του ως άνω άρθρου θα αποτελούν σαφή παράβαση της Οδηγίας καθώς θα έχουν ως αποτέλεσµα το διπλασιασµό των ελέγχων για τον τύπο της εξεταζόµενης διάταξης. Η Επιτροπή καλεί τις ελληνικές αρχές να τροποποιήσουν κατάλληλα το σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών. 3. Ο ΕΣΜΗΕ µε το από έγγραφό του υπέβαλλε τις παρατηρήσεις του επί της εµπεριστατωµένης γνώµης που διατύπωσε η Επιτροπή και τις σχετικές του προτάσεις για την τροποποίηση του Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών Μετρητών, ως ακολούθως: α) Ο ΕΣΜΗΕ θεωρεί ότι αποτελεί πράγµατι παράληψη η µη αναφορά στο Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Μετρητών των σχετικών Οδηγιών περί της προσέγγισης των νοµοθεσιών των κρατών µελών για θέµατα µετρητών και ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. Επίσης σηµειώνει ότι οποιαδήποτε αναφορά των διατάξεων του σχεδίου σε πρότυπα θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά στα σχετικά εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ως εκ τούτου, ο ιαχειριστής του Συστήµατος προτείνει την τροποποίηση του Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών Μετρητών ως προς τα εν λόγω σηµεία. β) Όσον αφορά στις απαιτήσεις υποχρεωτικής συµµόρφωσης των µετρητικών διατάξεων µε συγκεκριµένα πρότυπα, η οποία προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων Π.2 και Π.16 του Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών Μετρητών, ο ΕΣΜΗΕ κρίνει εύλογη τη σχετική ένσταση της Επιτροπής η οποία εγείρεται στη βάση της διάταξης κατά το άρθρο 5 της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ (και σε αναλογία στη βάση της διάταξης κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2004/22ΕΚ) και εποµένως προτείνει την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Σχεδίου έτσι ώστε να απαλειφθεί κάθε έννοια υποχρεωτικής συµµόρφωσης προς συγκεκριµένα πρότυπα και να αναφέρονται οι οδηγίες και τα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα ως ενδεικτικά κείµενα για τον τρόπο και το περιεχόµενο της πιστοποίησης των µετρητών. γ) Τέλος, όσον αφορά στην ένσταση της Επιτροπής σχετικά µε την απαίτηση πιστοποιήσεων για µετρητικές διατάξεις πέραν αυτών που προβλέπονται βάσει της Οδηγίας 89/336/ΕΚ, ο ΕΣΜΗΕ αναφέρει τα εξής: i. Οι διατάξεις του άρθρου Π.9 παράγραφος 2 περίπτωση Α του Σχεδίου αναφέρεται στο σύνολο της µετρητικής διάταξης, η οποία απαρτίζεται από τα επιµέρους στοιχεία της συσκευής του µετρητή, των µετασχηµατιστών µέτρησης και της µονάδας συλλογής µετρήσεων (τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός). Αντιθέτως, τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα αναφέρονται ειδικά στη συσκευή του µετρητή και όχι στο σύνολο της µετρητικής διάταξης, η διακρίβωση της οποίας ως συνόλου είναι απαραίτητη διότι αποσκοπεί στον συνυπολογισµό των σφαλµάτων που εισάγουν οι καλωδιώσεις και τα κυκλώµατα προστασίας. ii. Τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα για τους µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας εφαρµόζονται µόνο στις δοκιµές τύπου των εν λόγω οργάνων, δηλαδή στις δοκιµές που στόχο έχουν να πιστοποιήσουν την καταλληλότητα του οργάνου για το σκοπό που αυτό εξυπηρετεί ως προς τη σύλληψη και το σχεδιασµό του και όχι - 3 -

4 να πιστοποιήσουν τις συγκεκριµένες συσκευές του πιστοποιηµένου τύπου που κατασκευάστηκαν από την παραγωγική διαδικασία. Τέτοια πιστοποίηση είναι αντικείµενο των δοκιµών σειράς, οι οποίες δεν εφαρµόζονται σε κάθε νέο µετρητή που παράγεται ενώ αντιθέτως εφαρµόζονται στους µετασχηµατιστές µέτρησης, όπως προβλέπεται από τα σχετικά εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα. iii. Τέλος ο ιαχειριστής του Συστήµατος επισηµαίνει ότι ο περιοδικός έλεγχος των µετρητικών διατάξεων, ο οποίος προβλέπεται σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά το άρθρο Π.10 του σχεδίου, συνιστά διαδικασία απαραίτητη για τη διασφάλιση τα αξιοπιστίας των µετρητικών δεδοµένων στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 4. Με βάση τα ανωτέρω, ο ΕΣΜΗΕ προτείνει να διατηρηθούν οι διαδικασίες δοκιµών που προβλέπονται στο άρθρο Π.9 µε στόχο την πιστοποίηση του συνόλου της µετρητικής διάταξης βάσει καθορισµένων αποδεκτών ορίων σφάλµατος, χωρίς αναφορά σε συγκεκριµένο πρότυπο. Περαιτέρω, ο ΕΣΜΗΕ προτείνει να διατηρηθεί η συµµόρφωση κάθε µέρους της µετρητικής διάταξης µε τα σχετικά εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα χωρίς την έννοια της υποχρέωσης αντίστοιχα και η συµµόρφωση αυτή να αφορά τόσο στον τύπο των συσκευών (πιστοποίηση τύπου) όσο και στην κάθε συσκευή που εγκαθίσταται για τους σκοπούς του Κ Σ&ΣΗΕ (πιστοποίηση σειράς). Σχετικά µε το ζήτηµα της πιστοποίησης σειράς των µετρητών, ο ΕΣΜΗΕ προτείνει να εφαρµόζεται η διαδικασία δοκιµών τύπου επίσης ως διαδικασία δοκιµών σειράς για την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών (για κάθε συσκευή που εγκαθίσταται), δεδοµένου ότι, όπως αναφέρει, µέχρι την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών Μετρητών δεν θα υπάρχει εγκεκριµένο εναρµονισµένο πρότυπο για τη διεξαγωγή δοκιµών σειράς σε συσκευές µετρητών. 5. Επί των ανωτέρω παρατηρήσεων του ΕΣΜΗΕ και των προτεινόµενων τροποποιήσεων του Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών Μετρητών σε σχέση µε τα ζητήµατα που θίγει η Επιτροπή στην εµπεριστατωµένη γνώµη της, αναφέρονται τα ακόλουθα: α) Οι διατάξεις του άρθρου 7 της Οδηγίας 89/336/ΕΚ αφορούν στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες συσκευές οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας θεωρούνται από τα κράτη µέλη ως σύµφωνες ως προς τις απαιτήσεις αυτής. Βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, συσκευές των οποίων ο κατασκευαστής είτε δεν έχει εφαρµόσει τα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα ή έχει εφαρµόσει τα πρότυπα αυτά µόνο εν µέρει, καθώς και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα, θεωρούνται σύµφωνες προς τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4 της Οδηγίας, εφόσον η πιστότητά τους προς τις απαιτήσεις αυτές βεβαιώνεται µε κάποιο από τα µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Η διαδικασία που προβλέπεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 συνίσταται στη διάθεση στις αρµόδιες αρχές τεχνικού φακέλου κατασκευής, ο οποίος περιλαµβάνει περιγραφή της συσκευής και του τρόπου που ακολουθείται προκειµένου να εξασφαλιστεί η πιστότητά της προς τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της Οδηγίας, καθώς και τεχνική έκθεση ή πιστοποιητικό που πρέπει να προέρχονται από αρµόδιο οργανισµό. Εποµένως, δεδοµένου ότι η Οδηγία προβλέπει ρητά διαδικασία πιστοποίησης συσκευών η οποία δεν αναφέρεται στα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα, κρίνεται ότι τυχόν απαίτηση υποχρεωτικής συµµόρφωσης των µετρητικών συσκευών που εγκαθίστανται για τις ανάγκες του Κ Σ&ΣΗΕ µε τα πρότυπα αυτά στερείται νοµικής βάσης. Ως εκ τούτου κρίνεται βάσιµη η σχετική ένσταση της Επιτροπής και αναγκαία η τροποποίηση του Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών Μετρητών, όπως προτείνει ο ΕΣΜΗΕ, ώστε να µην προβλέπεται υποχρέωση συµµόρφωσης των συσκευών που απαρτίζουν τις µετρητικές διατάξεις µε - 4 -

5 συγκεκριµένα πρότυπα προκειµένου να µην τίθενται φραγµοί στο εµπόριο κατά παράβαση του άρθρου 5 της Οδηγίας 89/336/ΕΚ. β) Όσον αφορά στην ένσταση της Επιτροπής σχετικά µε την ύπαρξη διατάξεων στο Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Μετρητών που προβλέπουν την πιστοποίηση των συσκευών των µετρητών µε διαδικασίες πέραν αυτών που καθορίζονται στην Οδηγία 89/336/ΕΟΚ και ειδικότερα επί των σχετικών παρατηρήσεων που διατύπωσε ο ΕΣΜΗΕ, αναφέρονται τα ακόλουθα: i. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 76/891/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη δεν δύνανται να αρνηθούν, να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά ή τη χρησιµοποίηση µετρητών ηλεκτρικής ενεργείας αν οι εν λόγω µετρητές φέρουν την ένδειξη εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ και το σήµα αρχικού ελέγχου ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 71/316/ΕΟΚ. Η διαδικασία έγκρισης προτύπου ΕΟΚ ειδικά για µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου IV του Παραρτήµατος της ως άνω Οδηγίας, συνίσταται στην υποβολή από τον κατασκευαστή σχετικής αίτησης συνοδευόµενης από τα τεχνικά έγγραφα της παραγράφου του Παραρτήµατος και δείγµατος τριών µετρητών προς εξέταση για την έγκριση προτύπου. Περαιτέρω, για τον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ των µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας διενεργούνται οι δοκιµές εγκρίσεως και οι εξετάσεις πιστότητας προς το εγκεκριµένο πρότυπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 7.1 και 7.2 του Παραρτήµατος αντίστοιχα. ii. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν, για λόγους που αφορούν την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, ούτε τη διάθεση στην αγορά ούτε τη λειτουργία στο έδαφός τους των συσκευών που εµπίπτουν στην ως άνω Οδηγία και οι οποίες ανταποκρίνονται στις διατάξεις της. Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 5.α µε τις διατάξεις του άρθρου 7 προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες συσκευές οι οποίες εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας θεωρούνται από τα κράτη µέλη ως σύµφωνες ως προς τις απαιτήσεις αυτής. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών ανατίθεται σε αρµόδιους οργανισµούς που ορίζουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 10. Σε πίστωση της εκπλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, οι οργανισµοί χορηγούν βεβαιώσεις ΕΚ για τον τύπο των συσκευών, µε τις οποίες πιστοποιείται ότι ο υπό εξέταση τύπος συσκευής ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας. iii. Αναφορικά µε την πιστοποίηση των οργάνων µέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ, η οποία αντικαθιστά την Οδηγία 76/891/ΕΟΚ ενώ αποτελεί επίσης ειδική οδηγία όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική θωράκιση υπό την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ, προβλέπονται τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 9, η αξιολόγηση της πιστότητας ενός συγκεκριµένου οργάνου µέτρησης προς τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας διενεργείται µε την εφαρµογή, κατ' επιλογή του κατασκευαστή, µίας από τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που απαριθµούνται στο ειδικό παράρτηµα της Οδηγίας για το συγκεκριµένο όργανο. Για τους µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε το σχετικό ειδικό Παράρτηµα ΜΙ-003, καθορίζονται διαζευκτικά οι εξής διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας: o Εξέταση Τύπου (Παράρτηµα Β) και ήλωση Πιστότητας ως προς τον Τύπο µε βάση τη ιασφάλιση Ποιότητας της ιεργασίας Παραγωγής (Παράρτηµα ), ή - 5 -

6 o Εξέταση Τύπου (Παράρτηµα Β) και ήλωση Πιστότητας µε βάση τη ιασφάλιση Ποιότητας της Επιθεώρησης και των οκιµών του τελικού προϊόντος (Παράρτηµα ΣΤ), ή o ήλωση Πιστότητας µε βάση την Πλήρη ιασφάλιση Ποιότητας και την Εξέταση του Σχεδιασµού (Παράρτηµα Η1). Επιγραµµατικά, οι ανωτέρω διαδικασίες αξιολόγησης συνίστανται σε συνδυασµό πιστοποίησης της υπό εξέταση συσκευής ως προς τον τύπο και πιστοποίησης/επιτήρησης των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζει ο κατασκευαστής στα διάφορα στάδια της παραγωγικής του διαδικασίας (σχεδίαση, κατασκευή, επιθεώρηση, δοκιµές). Επιπλέον επισηµαίνεται ότι, όπου οι ως άνω διαδικασίες αξιολόγησης προβλέπουν τη διενέργεια δοκιµών σε όργανα µέτρησης που κατασκευάζονται από µία διεργασία παραγωγής, οι δοκιµές αυτές αφορούν σε δειγµατοληπτικό έλεγχο στο πλαίσιο του οποίου ένας κοινοποιηµένος οργανισµός του άρθρου 11 της Οδηγίας αποφασίζει για τη µέθοδο ελέγχου που εφαρµόζεται και επιλέγει το σχετικό δείγµα (Παράρτηµα Β), ενώ εξαντλητικός έλεγχος κάθε παραγόµενης συσκευής (δοκιµές σειράς) προβλέπεται εναλλακτικά και µόνο κατ επιλογή του κατασκευαστή στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του Παραρτήµατος ΣΤ. Σε κάθε περίπτωση, ο κοινοποιηµένος οργανισµός που διενεργεί την αξιολόγηση της πιστότητας µε µία από τις ανωτέρω προβλεπόµενες διαδικασίες είναι της επιλογής του κατασκευαστή. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προβλεπόµενων διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας προς τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας ακολουθείται από τη σήµανση πιστότητας (σήµανση «CE» και συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση) των σχετικών οργάνων µέτρησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της Οδηγίας. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 της Οδηγίας, τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν, επικαλούµενα λόγους που καλύπτονται από την Οδηγία, τη διάθεση στην αγορά ή/και την έναρξη της χρήσης οργάνου µετρήσεων που φέρει σήµανση πιστότητας σύµφωνα µε το άρθρο 7. γ) Ενόψει των ανωτέρω και λαµβάνοντας ιδίως υπόψη το γεγονός ότι η Οδηγία 2004/22/ΕΚ πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Απαιτήσεων Μετρητών όπως άλλωστε επισηµαίνει η Επιτροπή, συνάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα σε σχέση µε τις προτάσεις του ΕΣΜΗΕ για τη διατήρηση των διατάξεων περί πιστοποίησης των µετρητικών διατάξεων όπως και για την εφαρµογή της διαδικασίας δοκιµών τύπου ως διαδικασία δοκιµών σειράς κάθε νέου µετρητή που εγκαθίσταται για τις ανάγκες του Κ Σ&ΣΗΕ: i. Η Οδηγία 2004/22/ΕΚ καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν µεταξύ άλλων διατάξεων και οι µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας προκειµένου να διατεθούν στην αγορά ή/και να τεθούν σε χρήση, καλύπτει δε την πιστοποίηση των εν λόγω διατάξεων τόσο ως προς τις µετρολογικές απαιτήσεις όσο και ως προς τις απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (Οδηγίες 76/891/ΕΟΚ και 89/336/ΕΟΚ). ii. Η πιστοποίηση των µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ διενεργείται από οργανισµούς οι οποίοι ορίζονται από τα κράτη µέλη και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν το διορισµό των οργανισµών αυτών (κοινοποιηµένοι οργανισµοί) στην Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11. iii. Κάθε κατασκευαστής µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να επιλέγει µεταξύ τριών διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας που ορίζονται στην Οδηγία και - 6 -

7 σε κάθε περίπτωση ο κοινοποιηµένος οργανισµός που διενεργεί την αξιολόγηση είναι της επιλογής του. iv. Καµία από τις προβλεπόµενες διαδικασίες αξιολόγησης δεν προβλέπει εξαντλητικό έλεγχο του συνόλου των µετρητών που κατασκευάζονται από µία διεργασία παραγωγής, δηλαδή τη διενέργεια δοκιµών σειράς, παρά µόνο σε περίπτωση που ο κατασκευαστής επιλέξει τη µέθοδο αυτή αντί του δειγµατοληπτικού ελέγχου. v. Κρίνεται εποµένως ότι η απαίτηση διενέργειας δοκιµών σειράς σε κάθε µετρητή που εγκαθίσταται για τις ανάγκες του Κ Σ&ΣΗΕ υπερβαίνει τις απαιτήσεις πιστοποίησης της Οδηγίας και για το λόγο αυτό συνιστά παράβαση του άρθρου 8 αυτής. Κατά συνέπεια απαιτείται να απαλειφθούν από το Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Μετρητών τυχόν διατάξεις που προβλέπουν διαδικασίες πιστοποίησης συσκευών που περιλαµβάνονται σε µία µετρητική διάταξη, πέραν των όσων ορίζονται στις σχετικές για κάθε συσκευή Οδηγίες και πρότυπα. Επιπροσθέτως πρέπει να απαλειφθούν από το Σχέδιο και από τον Κ Σ&ΣΗΕ τυχόν διατάξεις οι οποίες καθιστούν τον ιαχειριστή του Συστήµατος αρµόδιο για την πιστοποίηση ή έγκριση τύπων µετρητών που δύνανται να εγκαθίστανται για τις ανάγκες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. vi. Περαιτέρω, ο ΕΣΜΗΕ αναφέρει ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος (αρχικός και περιοδικός) κάθε µετρητικής διάταξης που εγκαθίσταται προκειµένου να συνυπολογίζονται σφάλµατα µέτρησης που ενδεχοµένως υπεισέρχονται από κάθε επιµέρους τµήµα αυτής και η ρύθµισή της ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία της ως συνόλου εντός αποδεκτών ορίων σφάλµατος τα οποία προσδιορίζονται παραµετρικά ως προς την ισχύ της σύνδεσης. Εκτιµάται ότι οι ως άνω διαδικασίες ελέγχου και ρύθµισης δεν συνιστούν διαδικασία πιστοποίησης της µετρητικής διάταξης ή των επιµέρους τµηµάτων της, σύµφωνα µε τις σχετικές Οδηγίες, ούτε επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις πιστοποίησης για τον κατασκευαστή πέραν των οριζόµενων στις ως άνω Οδηγίες. Περαιτέρω κρίνεται ότι, στο µέτρο που τα οριζόµενα όρια σφάλµατος για το σύνολο της µετρητικής διάταξης δεν είναι χαµηλότερα από το σφάλµα που δύναται να υπολογίζεται συνδυαστικά βάσει των προδιαγραφών των επιµέρους πιστοποιηµένων τµηµάτων της, δεν προκύπτουν λόγω των διαδικασιών ελέγχου και ρύθµισης επιπλέον περιορισµοί οι οποίοι θα µπορούσαν ενδεχοµένως να αποτελέσουν τεχνικό φραγµό στο εµπόριο κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων των Οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 2004/22/ΕΚ. 2. Αναφορικά µε τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος και τον Έλεγχο Προσκόµισης Εγγυήσεων Επαρκούς Ισχύος 2.1 Ως προς τον υπολογισµό του Φορτίου Αιχµής Εκπροσώπων Φορτίου 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 223 παράγραφος (2) του Κ Σ&ΣΗΕ, κατά τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος «για κάθε Ηµέρα Κατανοµής ενός Έτους Αξιοπιστίας, το Φορτίο Αιχµής Εκπροσώπου Φορτίου µετράται σε µεγαβάτ (MW) ανά ώρα και υπολογίζεται ως η µέγιστη ζήτηση φορτίου που µετρήθηκε κατά Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου του προηγούµενου Έτους Αξιοπιστίας για το σύνολο των Μετρητών τους οποίους ολικά ή µερικά εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος Φορτίου κατά την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής, σύµφωνα µε τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου που ισχύει για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής». Ο ως άνω υπολογισµός της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος, λαµβάνοντας υπόψη τη µέγιστη ζήτηση - 7 -

8 φορτίου που µετρήθηκε κατά τις Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου, ενδεχοµένως επιβαρύνει υπέρµετρα τους Εκπροσώπους Φορτίου ως προς την υποχρέωσή τους να προσκοµίζουν εγγυήσεις Επαρκούς Ισχύος, καθώς τυχαία γεγονότα όπως η συγκυριακή µεγάλη µεταβολή, ακόµα και για µία ώρα ανά έτος, του φορτίου ενός Πελάτη τον οποίο εκπροσωπούν, µεταφέρεται άµεσα στην υποχρέωση του αντίστοιχου Εκπροσώπου Φορτίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την λανθασµένη εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών του Συστήµατος ως προς τη µακροχρόνια επάρκεια του παραγωγικού δυναµικού και του συνολικού συντελεστή φόρτισής του. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η χρησιµοποίηση της µέσης ζήτησης φορτίου που µετρήθηκε κατά τις Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου του προηγούµενου Έτους Αξιοπιστίας ανά Εκπρόσωπο Φορτίου, για τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος. 2. Η ως άνω προτεινόµενη τροποποίηση, πέραν του γεγονότος ότι οµαλοποιεί την εκτίµηση του αναµενόµενου φορτίου ανά Εκπρόσωπο Φορτίου µειώνοντας τη συµµετοχή ακραίων συνθηκών ζήτησης στη διαµόρφωσή του, δίνει κίνητρο στους Εκπροσώπους Φορτίου και στους Πελάτες να διαµορφώσουν την καµπύλη ζήτησής τους κατά τρόπο ώστε να µειώσουν τη ζήτησή τους στο σύνολο των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου συµβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της οικονοµικότητας και της αξιοπιστίας της λειτουργίας του Συστήµατος. 2.2 Ως προς τη δυνατότητα πρόβλεψης των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 223 παράγραφος (2) του Κ Σ&ΣΗΕ, για τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος κάθε Εκπροσώπου Φορτίου λαµβάνεται υπόψη το φορτίο των Πελατών του, στο βαθµό που αυτός τους εκπροσωπεί, κατά τις Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου. Οι Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου καθορίζονται για κάθε Έτος Αξιοπιστίας µετά την παρέλευσή του, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 223 παράγραφος (1) του Κ Σ&ΣΗΕ. Με τον ως άνω µηχανισµό υπολογίζεται η συνολική ζήτηση των Εκπροσώπων Φορτίου για ενέργεια την οποία προµηθεύουν σε Πελάτες τους ή διοχετεύουν σε εξαγωγές κατά τις ώρες που η ισχύς παραγωγής έχει τη µέγιστη αξία, και κατά τις οποίες αποκαλύπτεται στην πράξη η επάρκεια του παραγωγικού δυναµικού για την κάλυψη του συνολικού φορτίου του Συστήµατος. 2. Ο ως άνω µηχανισµός, όµως, δεν δίνει αποτελεσµατικά σήµατα στους Εκπροσώπους Φορτίου ή/και στους Πελάτες τους για τη µετάθεση του φορτίου τους εκτός των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου, καθώς αυτές καθορίζονται µετά την παρέλευση κάθε Έτους Αξιοπιστίας. Η θέσπιση ενός συµπληρωµατικού µηχανισµού για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι αναγκαία, ώστε να βελτιωθεί ο συντελεστής φορτίου του Συστήµατος. 3. Στο πλαίσιο αυτό, παρότι οι Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου δύνανται να οριστικοποιούνται για κάθε Έτος Αξιοπιστίας µόνον µετά την παρέλευσή του, είναι σκόπιµο ο ιαχειριστής του Συστήµατος να δηµοσιοποιεί πριν την υποβολή των ηλώσεων Φορτίου για κάθε Ηµέρα Κατανοµής κατάλληλους δείκτες, η χρήση των οποίων να επιτρέπει στους Εκπροσώπους Φορτίου ή/και στους Πελάτες τον εντοπισµό των Περιόδων Κατανοµής της εν λόγω Ηµέρας Κατανοµής οι οποίες έχουν υψηλή πιθανότητα να ενταχθούν στις Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου. 4. Κατάλληλος προς τούτο δείκτης κρίνεται η συνολική αναµενόµενη εφεδρεία ισχύος παραγωγής, ήτοι η αναµενόµενη βάσει της πρόβλεψης φορτίου και των Τεχνικοοικονοµικών ηλώσεων των Μονάδων διαφορά ανά Περίοδο Κατανοµής µεταξύ της συνολικής διαθέσιµης ισχύος παραγωγής και του αναµενόµενου φορτίου, εκφρασµένη ως ποσοστό του αναµενόµενου φορτίου του Συστήµατος

9 5. εδοµένου ότι ορισµένοι Πελάτες δύνανται να εµφανίζουν ελαστικότητα της κατανάλωσής τους σε ηµερήσιο, µηνιαίο, ή πολύµηνο ορίζοντα, είναι σκόπιµο ο ιαχειριστής του Συστήµατος να ανακοινώνει τις προβλέψεις του για τη συνολική αναµενόµενη εφεδρεία ισχύος παραγωγής και για ευρύτερο χρονικό ορίζοντα. 6. Επικουρικά, προκειµένου οι Εκπρόσωποι Φορτίου ή/και οι Πελάτες να εκτιµήσουν την πιθανότητα να χαρακτηριστεί µία Περίοδος Κατανοµής ως Ώρα Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου, πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους πέραν των ήδη καθοριζοµένων στον Κ Σ&ΣΗΕ στοιχείων, τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α) αναλυτικά τις Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου του προηγούµενου Έτους Αξιοπιστίας, β) την εκ των υστέρων υπολογισθείσα συνολική εφεδρεία ισχύος παραγωγής και το συνολικό φορτίο του Συστήµατος για κάθε Περίοδο Κατανοµής που εντάχθηκε στις Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου. 7. Περαιτέρω, προκειµένου να είναι συγκρίσιµα τα ιστορικά στοιχεία και χρήσιµα για την πρόβλεψη των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου, είναι σκόπιµο ο αριθµός των Ωρών αυτών να µην µεταβάλλεται σηµαντικά ανά Έτος Αξιοπιστίας. Βάσει των χαρακτηριστικών λειτουργίας του ελληνικού συστήµατος παραγωγής και µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κρίνεται ότι ο αριθµός των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 4% και 7% του συνολικού αριθµού των ωρών κάθε Έτους Αξιοπιστίας. 2.3 Ως προς τον καθορισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος των εξαγωγέων 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου 5 του Κ Σ&ΣΗΕ, οι Προµηθευτές ή οι Παραγωγοί οι οποίοι επιθυµούν να εξάγουν ηλεκτρική ενέργεια λειτουργούν ως Εκπρόσωποι Φορτίου και οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ήλωση Φορτίου στον ΗΕΠ. Κατά την υποβολή των ηλώσεων Φορτίου για εξαγωγές, οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να προσκοµίζουν Συµβάσεις ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ Ι) που αντιστοιχούν στην Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος των Μετρητών των διασυνδέσεων, στο βαθµό που τους εκπροσωπούν. 2. Βάσει των κανόνων που διέπουν τον ΗΕΠ και ιδίως λόγω του τρόπου µε τον οποίο εντάσσονται οι τιµολογούµενες ηλώσεις Φορτίου για εξαγωγές στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, η εκπροσώπηση των Μετρητών των διασυνδέσεων, καθώς και το συνολικό φορτίο το οποίο εξάγεται, δύνανται να εµφανίζουν σηµαντικές µεταβολές κατά τη διάρκεια του έτους και εξαρτώνται από τη διαµόρφωση των τιµών. Αντιθέτως, για την προµήθεια σε Πελάτες η συνολική ζήτηση ανά Εκπρόσωπο Φορτίου εµφανίζει µεταβολές σηµαντικά µικρότερου εύρους, και είναι σε µεγάλο βαθµό προβλέψιµη και ανεξάρτητη από την πραγµατική εξέλιξη της Οριακής Τιµής του Συστήµατος, ενώ η αντιπροσώπευση έκαστου Πελάτη αναµένεται πρακτικώς να µεταβάλλεται κατά µέγιστο ολίγες φορές ανά έτος. 3. Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιµη η προσθήκη στο Κεφάλαιο 42 του Κ Σ&ΣΗΕ ειδικών διατάξεων αναφορικά µε τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος για τους εξαγωγείς. 4. Η Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος κάθε Εκπροσώπου Φορτίου υπολογίζεται µε βάση το φορτίο των Μετρητών που αυτός εκπροσωπεί, όπως το φορτίο αυτό µετρήθηκε κατά τις Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου του προηγούµενου Έτους Αξιοπιστίας. Ο υπολογισµός αυτός γίνεται στην αρχή κάθε Έτους Αξιοπιστίας. Περαιτέρω, οι Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου και ο αριθµός αυτών καθορίζονται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος µετά την παρέλευση του αντίστοιχου Έτους Αξιοπιστίας και µε βάση τα χαρακτηριστικά φόρτισης του Συστήµατος κατά το Έτος αυτό, εφαρµόζοντας τα κριτήρια και τη µεθοδολογία επιλογής των ωρών αυτών κατά τις διατάξεις του Άρθρου 223 παράγραφος (1) του Κ Σ&ΣΗΕ. Βάσει των ανωτέρω, ο υπολογισµός της - 9 -

10 Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος Μετρητών που αντιστοιχεί σε κατανάλωση Πελατών, γίνεται εκ των προτέρων, δηλαδή στην αρχή κάθε Έτους Αξιοπιστίας και οι υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση την κατανάλωση και τα χαρακτηριστικά φόρτισης του Συστήµατος που επικράτησαν κατά το προηγούµενο Έτος Αξιοπιστίας. 5. Η Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος κάθε Εκπροσώπου Φορτίου που εξάγει ηλεκτρική ενέργεια, λόγω ακριβώς των ως άνω περιορισµών, θεωρείται ως ορθότερο να υπολογίζονται εκ των υστέρων. Ο σχετικός µηχανισµός πρέπει αφενός να µην εκθέτει τους Εκπροσώπους Φορτίου που εξάγουν ηλεκτρική ενέργεια στον κίνδυνο ετήσιου εκ των υστέρων υπολογισµού της Υποχρέωσής τους και των σχετικών χρεώσεών τους, και αφετέρου να λαµβάνει υπόψη τα ιστορικά στοιχεία ετήσιας κατανοµής των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου. Ο ακόλουθος µηχανισµός εκ των υστέρων υπολογισµού της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος κάθε Εκπροσώπου Φορτίου που εξάγει ηλεκτρική ενέργεια ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά. 6. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος αµέσως µετά τη λήξη κάθε Έτους Αξιοπιστίας καθορίζει τις Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος κάθε Εκπροσώπου Φορτίου κατά το επόµενο έτος Αξιοπιστίας, µε βάση τα καθορισθέντα κριτήρια και µεθοδολογία, κατά το Άρθρο 223 παράγραφος (1) του Κ Σ&ΣΗΕ. Ακολούθως, υπολογίζει τον αριθµό των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου ανά µήνα του προηγούµενου Έτους Αξιοπιστίας. Κατά τη διάρκεια του Έτους Αξιοπιστίας, αµέσως µετά την παρέλευση κάθε µήνα, ο ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου που εξήγαγαν ηλεκτρική ενέργειας κατά τον µήνα αυτό, ως εξής: α) κατατάσσει το σύνολο των ωρών του µήνα, σε φθίνουσα διάταξη πιθανότητας απώλειας φορτίου, µε βάση τα κριτήρια και τη µεθοδολογία που χρησιµοποιεί κατά το Άρθρο 223 παράγραφος (1) του Κ Σ&ΣΗΕ, β) επιλέγει τόσες ώρες στη σειρά κατάταξης του µήνα, όσος ήταν ο αριθµός των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για τον αντίστοιχο µήνα του προηγουµένου Έτους Αξιοπιστίας. Με βάση την εξαγωγική δραστηριότητα κάθε Εκπροσώπου Φορτίου κατά τις ώρες αυτές υπολογίζεται η Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος του αναφορικά µε τις εξαγωγές. 7. Μετά το τέλος κάθε µήνα, και βάση της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος για εξαγωγές όπως υπολογίστηκε κατά τα ανωτέρω, ο Εκπρόσωπος Φορτίου που εξήγαγε ενέργεια καλείται να προσκοµίσει τις ανάλογες εγγυήσεις επαρκούς ισχύος. Η υποχρέωση αυτή δύναται να εκπληρωθεί: α) είτε µε την προσκόµιση αριθµού Συµβάσεων ιαθεσιµότητας Ισχύος, αναλόγου µε την υποχρέωση που υπολογίστηκε ως προς τις εξαγωγές του και πλέον των Συµβάσεων ιαθεσιµότητας Ισχύος που διαθέτει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ως προς τους εγχώριους Πελάτες του, και οι οποίες ήταν στην κατοχή του κατά τον εν λόγω µήνα, β) είτε µέσω της πληρωµής της Χρέωσης Μη Συµµόρφωσης κατά το Άρθρο 224 του Κ Σ&ΣΗΕ. 8. Τα έσοδα που προκύπτουν από ενδεχόµενη πληρωµή της Χρέωσης Μη Συµµόρφωσης κατά το Άρθρο 224 του Κ Σ&ΣΗΕ, πιστώνονται στον Λογαριασµό Λ-Ζ κατά το Άρθρο 199 του Κ Σ&ΣΗΕ. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος ειδικά για το χρηµατικό ποσό που πιστώνεται από τις χρεώσεις αυτές, το διαχειρίζεται µε ειδικό τρόπο διάφορο αυτού που προβλέπεται στο Άρθρο 212 του Κ Σ&ΣΗΕ, το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως. Μετά το τέλος κάθε µήνα, ο ιαχειριστής του Συστήµατος αποδίδει στους Παραγωγούς το χρηµατικό ποσό που συλλέχθη µέσω της Χρέωσης Μη Συµµόρφωσης κατά το Άρθρο 224 του Κ Σ&ΣΗΕ, αναλογικά προς τον αριθµό των Α Ι που έχουν κατατεθειµένα κατά τον µήνα αυτό

11 2.4 Ως προς τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος για νέους Πελάτες 1. Στον Κ Σ&ΣΗΕ δεν περιλαµβάνονται ειδικές διατάξεις για τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου όσον αφορά Πελάτες τους για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκή ιστορικά στοιχεία για τους υπολογισµούς κατά τις διατάξεις του Άρθρου 223 Κ Σ&ΣΗΕ. Ειδικότερες περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας είναι οι νέοι Πελάτες, η σύνδεση των οποίων ενεργοποιήθηκε εντός του τρέχοντος ή του προηγούµενου Έτους Αξιοπιστίας, και οι Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο ίκτυο και για τους οποίους δεν υφίστανται ωριαίες µετρήσεις για το προηγούµενο Έτος Αξιοπιστίας. 2. Όσον αφορά τους νέους Πελάτες η σύνδεση των οποίων ενεργοποιήθηκε κατά το προηγούµενο Έτος Αξιοπιστίας και υφίστανται µετρήσεις της κατανάλωσής για ποσοστό των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου µεγαλύτερο του 20%, για τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου τους για έκαστο Πελάτη της κατηγορίας αυτής και για όλες τις Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου του παρελθόντος Έτους Αξιοπιστίας θεωρείται κατανάλωση ίση µε το µέσο όρο της κατανάλωσής του κατά τις Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για τις οποίες υφίστανται µετρήσεις. 3. Όσον αφορά τους νέους Πελάτες η σύνδεση των οποίων ενεργοποιήθηκε κατά το προηγούµενο Έτος Αξιοπιστίας και υφίστανται µετρήσεις της κατανάλωσής για ποσοστό των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου µικρότερο του 20%, ή ενεργοποιήθηκε εντός του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας, για τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου τους για έκαστο Πελάτη της κατηγορίας αυτής και για όλες τις Ώρες Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου του παρελθόντος Έτους Αξιοπιστίας θεωρείται κατανάλωση ίση µε το µέσο όρο της κατανάλωσης Πελατών αντίστοιχης ισχύος σύνδεσης και κατηγορίας Πελατών πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή ίσο µε 60%. 2.5 Ως προς τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος για Πελάτες συνδεόµενους στο ίκτυο 1. Στον Κ Σ&ΣΗΕ δεν περιλαµβάνονται ειδικές διατάξεις για τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου όσον αφορά Πελάτες τους οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο ίκτυο. Λόγω του πλήθους των Πελατών αυτών, και του γεγονότος ότι ο ιαχειριστής του Συστήµατος δεν έχει στη διάθεσή του µετρήσεις της κατανάλωσής τους, είναι σκόπιµο ο ιαχειριστής του ικτύου να αναλάβει τον υπολογισµό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου όσον αφορά τους Πελάτες αυτούς, και την παροχή των σχετικών στοιχείων στον ιαχειριστή του Συστήµατος. 2. Ειδικά για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο ίκτυο, και οι οποίοι δεν διαθέτουν µετρητή µε δυνατότητα ωριαίας καταµέτρησης ή δεν διέθεταν τέτοιο µετρητή κατά το προηγούµενο Έτος Αξιοπιστίας, ο υπολογισµός της κατανάλωσής τους ανά ώρα δύναται να καθορίζεται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ως προς την ωριαία διακύµανση του φορτίου κάθε Πελάτη τη διακύµανση του συνολικού φορτίου του ικτύου. Έως την έκδοση του Κώδικα αυτού, ο υπολογισµός δύναται να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου. Ειδικά για τον Εκπρόσωπο Φορτίου που εκπροσωπεί ποσοστό µεγαλύτερο του 70% των Πελατών που συνδέονται στο ίκτυο, η συνολική ανά ώρα κατανάλωση αυτών των Πελατών του δύναται να υπολογίζεται ως η διαφορά της συνολικής ωριαίας έγχυσης ενέργειας στο ίκτυο, από το Σύστηµα και από µονάδες παραγωγής συνδεόµενες στο ίκτυο, και του

12 συνολικού φορτίου που εκπροσωπείται κατά την ώρα αυτή από τους λοιπούς Εκπροσώπους Φορτίου, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών του ικτύου. 2.6 Ως προς τον υπολογισµό του χρηµατικού ποσού της Χρέωσης Μη Συµµόρφωσης Εκπροσώπου Φορτίου 1. Στον Κ Σ&ΣΗΕ και ειδικότερα στο άρθρο 224, προβλέπεται η χρέωση του Εκπροσώπου Φορτίου µε χρηµατικό ποσό στην περίπτωση που αδυνατεί να προσκοµίσει επαρκείς εγγυήσεις για την κάλυψη της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος, υπό την µορφή Συµβάσεων ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ Ι). Κατά τις διατάξεις του Κώδικα προβλέπεται προσαύξηση του χρηµατικού ποσού που οφείλει να καταβάλλει Εκπρόσωπος Φορτίου, ο οποίος και δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, αναλόγως των µηνών που καθυστερεί να καλύψει την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος του, µετά την πρώτη διαπίστωση του ελλείµµατος του. Η γεωµετρική αύξηση του χρηµατικού πόσου της Χρέωσης Μη Συµµόρφωσης έχει ως στόχο την παρότρυνση του Εκπροσώπου Φορτίου να καλύψει το συντοµότερο δυνατό τις υποχρεώσεις του ως προς την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος, η οποία ενδεχοµένως αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους λόγω νέων πελατών. Η διάταξη αυτή όµως µπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσµατα εφόσον η διαθεσιµότητα Α Ι στην αγορά ισχύος είναι επαρκής, και η ταχύτητα µε την οποία µπορούν αυτά τα Α Ι να κυκλοφορούν και να συναλλάσσονται µεταξύ των Εκπροσώπων Φορτίου είναι υψηλή. Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της αγοράς ισχύος, όπου δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί υψηλή ρευστότητα στις συναλλαγές των Α Ι, και δεδοµένου ότι η έλλειψη ισχύος δηµιουργεί έλλειµµα ως προς τα διαθέσιµα Α Ι, το χρηµατικό ποσό της Χρέωσης Μη Συµµόρφωσης αποκτάει χαρακτήρα µέγιστης διοικητικά οριζόµενης τιµής που µπορεί να λάβει το Α Ι, ώστε σε καταστάσεις ελλείψεως ισχύος να µην αποτελεί χρηµατικό πρόστιµο αλλά ρυθµιζόµενη πληρωµή ισχύος, ώστε να εκπληρώνεται ο βασικός στόχος του µηχανισµού ισχύος, ο οποίος είναι η εξασφάλιση σε µακροχρόνια βάση επαρκούς διαθέσιµης ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και ειδικότερα τις δυσµενείς συνθήκες τις οποίες θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου, όσον αφορά τον διαθέσιµο αριθµό Α Ι και τη δυνατότητα απόκτησης τους, θεωρείται ως απαραίτητη η µείωση της επιβάρυνσης που φέρει ο Εκπρόσωπος Φορτίου που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ως προς τις εγγυήσεις ισχύος, και ειδικότερα είναι απαραίτητη η µείωση ή και η εξάλειψη του όρου προσαύξησης του οφειλόµενου χρηµατικού ποσού, αναλόγως των µηνών κατά τους οποίους ο Εκπρόσωπος Φορτίου καθυστερεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Συνεπώς, είναι σκόπιµο από τον µαθηµατικό τύπο του Άρθρου 224 του Κ Σ&ΣΗΕ να εξαλειφθεί ο συντελεστής προσαύξησης του αριθµού των µηνών (Ν) που ο Εκπρόσωπος Φορτίου δεν προσκοµίζει επαρκείς εγγυήσεις για την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος, και ο αριθµός των ηµερών στον ίδιο τύπο να αναφέρεται στις ηµέρες του µήνα για τις οποίες ο Εκπρόσωπος Φορτίου δεν προσκοµίζει επαρκείς εγγυήσεις. Επίσης, κρίνεται σκόπιµο στον ίδιο τύπο και κατά τη µεταβατική περίοδο, η αριθµητική τιµή του συντελεστή προσαύξησης της χρέωσης Α_ΧΜΣ να ληφθεί ίση µε µηδέν. 3. Αναφορικά µε τις Χρεώσεις Χρήσης του Συστήµατος 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 329, παράγραφος (2) του Κ Σ&ΣΗΕ ο υπολογισµός των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος για το έτος 2006 γίνεται βάσει των διατάξεων του Άρθρου 171 και των Άρθρων 173 έως και 175 του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος (Κ Σ), πλην των διατάξεων κατά το Άρθρο 173 παράγραφος (3), οι οποίες αντικαθίστανται από τις διατάξεις κατά το Άρθρο 309 παράγραφος (4) του Κ Σ&ΣΗΕ. 2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 309 παράγραφος (4) του Κ Σ&ΣΗΕ το ετήσιο κόστος του Συστήµατος για το έτος 2006 επιµερίζεται κατά 85% στους Πελάτες και κατά

13 15% στις Μονάδες Παραγωγής, αντί του επιµερισµού ο οποίος ίσχυε έως και το έτος 2005 βάσει των διατάξεων του Άρθρου 173 παράγραφος (3) του Κ Σ, ήτοι 70% στους Πελάτες και 30% στις Μονάδες Παραγωγής. Επιπλέον καθορίζονται δύο γεωγραφικές ζώνες για τη διαφοροποίηση της χρέωσης των Μονάδων Παραγωγής για τη χρήση του Συστήµατος Μεταφοράς. Επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις του Άρθρου 173 παράγραφος (3) του Κ Σ, οι οποίες αντικαθίστανται κατά τα ανωτέρω υπό παράγραφο (1), δεν αναφέρονται αντίστοιχα στον αριθµό των γεωγραφικών ζωνών. 3. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 173 παράγραφοι (5) και (6) του Κ Σ οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν για τον υπολογισµό των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος κατά το έτος 2006, προβλέπονται αντίστοιχα τα ακόλουθα: i. Για τη διαφοροποίηση της µοναδιαίας χρέωσης των Μονάδων Παραγωγής για τη χρήση του Συστήµατος καθορίζονται τρεις (3) γεωγραφικές ζώνες. ii. Οι µοναδιαίες χρεώσεις των µονάδων παραγωγής σε κάθε γεωγραφική ζώνη υπολογίζονται ως το άθροισµα του µέσου οριακού κόστους επέκτασης του Συστήµατος (ΜΟΚ) κάθε ζώνης και της σταθεράς προσαρµογής S, η οποία ορίζεται κατά τρόπο ώστε από τη χρέωση που αντιστοιχεί στις µονάδες παραγωγής να ανακτάται συνολικά το ετήσιο κόστος του Συστήµατος που επιµερίζεται σε αυτές. 4. Όσον αφορά στον αριθµό των γεωγραφικών ζωνών του Συστήµατος, για τον υπολογισµό των χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος για το έτος 2006 υπερισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 309 παράγραφος (4) του Κ Σ&ΣΗΕ ως µεταγενέστερες των διατάξεων του Άρθρου 173 παράγραφος (5) του Κ Σ. 5. Όσον αφορά στον τρόπο υπολογισµού των µοναδιαίων χρεώσεων των µονάδων παραγωγής επισηµαίνονται τα ακόλουθα: i. Με δεδοµένη την ισχύ των διατάξεων του Άρθρου 309 παράγραφος (4) του Κ Σ&ΣΗΕ, το µέρος του ετησίου κόστους του Συστήµατος που πρέπει να ανακτηθεί από το σύνολο των µονάδων παραγωγής κάθε ζώνης προκαθορίζεται βάσει καθορισµένων ποσοστών επιµερισµού. ii. Ο υπολογισµός στη συνέχεια των αντίστοιχων µοναδιαίων χρεώσεων των Μονάδων Παραγωγής µε τη µέθοδο του µέσου οριακού κόστους επέκτασης του Συστήµατος κατά τις διατάξεις του Άρθρου 173 παράγραφος (6), ανάγεται ουσιαστικά στον υπολογισµό της σταθεράς προσαρµογής S, προκειµένου να ανακτάται πλήρως το κόστος του Συστήµατος που επιµερίζεται στις µονάδες παραγωγής. iii. Εποµένως, µε δεδοµένο ότι στον υπολογισµό των τιµών του µέσου οριακού κόστους επέκτασης του Συστήµατος δεν υπεισέρχεται ως παράµετρος το κόστος του Συστήµατος, η σταθερά προσαρµογής S αποτελεί τη µοναδική µεταβλητή του προβλήµατος και η τιµή της θα πρέπει να ικανοποιεί ταυτόχρονα για κάθε ζώνη την ισότητα µεταξύ των εξής µεγεθών: α) του ποσοστού του ετήσιου κόστους του Συστήµατος το οποίο επιµερίζεται στο σύνολο των µονάδων παραγωγής της ζώνης και β) του γινοµένου του αθροίσµατος της ισχύος χρέωσης των µονάδων της ζώνης και του αθροίσµατος του αντίστοιχου µέσου οριακού κόστους επέκτασης του Συστήµατος και της σταθεράς προσαρµογής. Είναι λοιπόν προφανές ότι η επίλυση του προβλήµατος αυτού δεν είναι διασφαλισµένη. 6. Από τα ανωτέρω συνάγεται το συµπέρασµα ότι, υπό τη συνθήκη καθορισµού του ποσού το οποίο ανακτάται ετησίως από τις µονάδες παραγωγής κάθε γεωγραφικής ζώνης χωριστά, δηλαδή µε τον τρόπο που ορίζεται κατά τις διατάξεις του Άρθρου 309 παράγραφος (4) Κ Σ&ΣΗΕ, η µέθοδος του µέσου οριακού κόστους επέκτασης δεν διασφαλίζει τη δυνατότητα υπολογισµού των αντίστοιχων µοναδιαίων χρεώσεων. Για το λόγο αυτό άλλωστε, κατά τις διατάξεις της παραγράφου (7) του Άρθρου 309 Κ Σ&ΣΗΕ, προβλέπεται ο υπολογισµός της µοναδιαίας χρέωσης των µονάδων παραγωγής κάθε

14 ζώνης ως το πηλίκο του ετησίου κόστους που επιµερίζεται στις µονάδες της ζώνης διαιρούµενο µε το άθροισµα της ισχύος χρέωσης των µονάδων αυτών, δηλαδή µε απλό επιµερισµό του συνολικού ετησίου κόστους που ανακτάται από τις µονάδες κάθε ζώνης, στις µονάδες αυτές. 7. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά το Άρθρο 309 παράγραφος (7) του Κ Σ&ΣΗΕΗ «η µοναδιαία χρέωση για κάθε κάτοχο άδειας παραγωγής διαφοροποιείται µεταξύ των Μονάδων των περιπτώσεων (Α) και (Β) της παραγράφου (4) και καθορίζεται ως το πηλίκο του ετησίου κόστους του Συστήµατος που επιµερίζεται στους κατόχους άδειας παραγωγής των περιπτώσεων (Α) και (Β) της παραγράφου (4) διαιρούµενο µε το άθροισµα των ισχύων χρέωσης των Χρηστών αυτών αντιστοίχως». Η διάκριση µεταξύ «των Μονάδων των περιπτώσεων (Α) και (Β) της παραγράφου (4)» γίνεται προφανώς εκ παραδροµής, καθώς οι Μονάδες παραγωγής της περίπτωσης (Α) (το σύνολο των µονάδων παραγωγής) είναι υπερσύνολο των Μονάδων παραγωγής της περίπτωσης (Β) (οι Μονάδες οι οποίες είναι εγκατεστηµένες σε ορισµένους Νοµούς), και όχι διακριτά µεταξύ τους σύνολα. Η διάκριση πρέπει να γίνεται µεταξύ των Μονάδων της περίπτωσης (Β) και των λοιπών Μονάδων παραγωγής. 4. Αναφορικά µε την πληρωµή Μονάδων Παραγωγής στις περιπτώσεις αποσυγχρονισµού τους από το Σύστηµα 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 147, παράγραφος (8) περίπτωση (Β), και του Άρθρου 328, παράγραφος (10) περίπτωση (Β) του Κ Σ&ΣΗΕ, «καταβάλλονται πληρωµές σε Κατανεµόµενες Μονάδες [ ] εφόσον επιβάλλεται η Μονάδα να αποσυγχρονισθεί κατ εκτέλεση Εντολής Κατανοµής. Ειδικότερα, για τις Κατανεµόµενες Μονάδες που έχουν ενταχθεί στον ΗΕΠ, και δεν ευρίσκονται σε κατάσταση Ολικής Μη ιαθεσιµότητας και για τις οποίες κατά το Πρόγραµµα Κατανοµής επιβάλλεται να αποσυγχρονισθούν, καταβάλλεται πληρωµή ίση µε το κόστος αποσυγχρονισµού το οποίο λαµβάνεται ίσο µε το κόστος συγχρονισµού». 2. εν προβλέπεται στον Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τόσο στη Μεταβατική Περίοδο εφαρµογής του όσο και µετά από αυτή, αµοιβή για τις Κατανεµόµενες Μονάδες οι οποίες επιβάλλεται να αποσυγχρονιστούν σύµφωνα µε το Πρόγραµµα ΗΕΠ. Περαιτέρω, υπάρχει ασάφεια στον Κ Σ&ΣΗΕ ως προς το εάν καταβάλλεται αµοιβή στις Μονάδες οι οποίες επιβάλλεται να αποσυγχρονιστούν κατ εκτέλεση Εντολής Κατανοµής όχι όµως σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Κατανοµής. 3. Περαιτέρω, ο συγχρονισµός ή αποσυγχρονισµός των Μονάδων γίνεται σε σηµαντικό αριθµό περιπτώσεων για την παροχή ενέργειας (και ενδεχοµένως και επικουρικών υπηρεσιών) και όχι αποκλειστικά για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών. 4. Στο σύστηµα της Ηµερήσιας Αγοράς το οποίο έχει θεσπιστεί µε τον Κ Σ&ΣΗΕ, κατά την επίλυση του ΗΕΠ λαµβάνονται υπόψη, πέραν των τεχνικών περιορισµών του Συστήµατος µεταφοράς και των Μονάδων Παραγωγής, και τα οικονοµικά στοιχεία των ηλώσεων Φορτίου, των Προσφορών Έγχυσης και των ηλώσεων Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, µεταξύ των οποίων και το κόστος συγχρονισµού των Μονάδων Παραγωγής. Συνεπώς η συνάρτηση του κοινωνικού οφέλους η τιµή της οποίας βελτιστοποιείται κατά την επίλυση του ΗΕΠ λαµβάνει υπόψη µεταξύ άλλων και το κόστος συγχρονισµού των Μονάδων Παραγωγής. Κατά συνέπεια, εκ παραδροµής το κόστος αυτό δεν έχει συµπεριληφθεί στις πληρωµές προς τους κατόχους άδειας παραγωγής, όπως έχει γίνει µε τα λοιπά κόστη των Μονάδων Παραγωγής τα οποία όταν εµφανίζονται σύµφωνα µε την επίλυση του προβλήµατος ΗΕΠ συµπεριλαµβάνονται και σε αντίστοιχες πληρωµές προς τους κατόχους άδειας παραγωγής. 5. Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι το σύστηµα της Ηµερήσιας Αγοράς το οποίο έχει θεσπιστεί µε τον Κ Σ&ΣΗΕ προσεγγίζει κατά το δυνατόν την πραγµατική λειτουργία του

15 συστήµατος Παραγωγής και Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβάνοντας όλους τους σηµαντικούς τεχνικούς περιορισµούς του συστήµατος αυτού. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα δυσχερές για τους κατόχους άδειας παραγωγής κατά την κατάρτιση των Προσφορών Έγχυσης που υποβάλλουν στον ΗΕΠ να συµπεριλάβουν στην τιµή ενέργειας που καθορίζουν το ενδεχόµενο κόστος συγχρονισµού ή αποσυγχρονισµού των Μονάδων τους, καθώς η πιθανότητα συγχρονισµού ή αποσυγχρονισµού των Μονάδων επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων. Κατά συνέπεια, η αδυναµία των κατόχων άδειας παραγωγής να προβλέψουν τον κίνδυνο να υποστούν το κόστος συγχρονισµού ή αποσυγχρονισµού των Μονάδων τους ενδεχοµένως να οδηγήσει σε υπέρµετρη αύξηση της τιµής ενέργειας των προσφορών τους, ώστε να αντανακλά πέραν του ευλόγου ανταλλάγµατος που αυτοί θα ελάµβαναν για το κόστος αυτό και τον σχετικό επιχειρηµατικό κίνδυνο. Τα ανωτέρω ισχύουν και κατά τη Μεταβατική Περίοδο εφαρµογής του Κ Σ&ΣΗΕ, κατά την οποία δεν λαµβάνονται µεν υπόψη στην επίλυση του ΗΕΠ οι τεχνικοί περιορισµοί του Συστήµατος µεταφοράς, αλλά η περιορισµένη πείρα από τη λειτουργία της ηµερήσιας αγοράς υπό τους νέους κανόνες καθιστά δυσχερές για τους κατόχους άδειας παραγωγής κατά την κατάρτιση των Προσφορών Έγχυσης που υποβάλλουν στον ΗΕΠ να συµπεριλάβουν στην τιµή ενέργειας που καθορίζουν το ενδεχόµενο κόστος συγχρονισµού ή αποσυγχρονισµού των Μονάδων τους. 6. Κατόπιν αυτών, κρίνεται εύλογο οι κάτοχοι άδειας παραγωγής να λαµβάνουν αντάλλαγµα για τον συγχρονισµό ή αποσυγχρονισµό των Μονάδων τους σε κάθε περίπτωση που αυτό συµβαίνει κατόπιν Εντολής Κατανοµής. 7. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 147, παράγραφος (8) περίπτωση (Β), και του Άρθρου 328, παράγραφος (10) περίπτωση (Β) του Κ Σ&ΣΗΕ, η πληρωµή η οποία καταβάλλεται στις Κατανεµόµενες Μονάδες στην περίπτωση αποσυγχρονισµού τους κατόπιν Εντολής Κατανοµής, είναι ίση µε το κόστος αποσυγχρονισµού το οποίο λαµβάνεται ίσο µε το κόστος συγχρονισµού. Το κόστος συγχρονισµού, όµως, εξαρτάται από τη θερµική κατάσταση της Μονάδας κατά την έναρξη της διαδικασίας αυτής. Κατά συνέπεια δεν ορίζεται µε ακρίβεια από τις ως άνω διατάξεις του Κ Σ&ΣΗΕ ο τρόπος καθορισµού του ύψους της πληρωµής των Κατανεµόµενων Μονάδων στην περίπτωση αποσυγχρονισµού τους. 5. Αναφορικά µε την πληρωµή των Μονάδων Παραγωγής κατά τη δοκιµαστική λειτουργία 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 29 παράγραφος (4) του Κ Σ&ΣΗΕ, «Ο κάτοχος άδειας παραγωγής εισπράττει πληρωµές για την ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στις ως άνω εγχύσεις [λόγω δοκιµών λειτουργίας κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 του Κ Σ&ΣΗΕ] οι οποίες υπολογίζονται µε βάση το κόστος καυσίµου και για το οποίο υποβάλλει ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων κατά το Άρθρο 44». 2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 322 παράγραφος (6) του Κ Σ&ΣΗΕ, η ισχύς των διατάξεων του Άρθρου 29 Κ Σ&ΣΗΕ άρχεται την Τρίτη Ηµέρα Αναφοράς, ήτοι την 1 η Ιουλίου Έως την Ηµέρα αυτή εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 623/ ). 3. Στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 623/ ) δεν περιλαµβάνονται ειδικές διατάξεις αναφορικά µε τον τρόπο υπολογισµού των πληρωµών των Μονάδων παραγωγής που εγχύουν ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστηµα κατά τη διάρκεια των δοκιµών λειτουργίας τους. Κατά συνέπεια, οι πληρωµές των κατόχων άδειας παραγωγής για την ενέργεια µε την οποία τροφοδοτούν το Σύστηµα σε κάθε Περίοδο Κατανοµής καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κώδικα αυτού, χωρίς να γίνεται διάκριση σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της Μονάδας, ήτοι υπολογίζονται µε βάση την Οριακή Τιµή του Συστήµατος

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης Απόφασης της ΡΑΕ για την τροποποίηση των διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007 «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα,11.03.2004 Κωδικός: 0-6026 Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006 Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά µε την πρόταση της για µη συνυπολογισµό του ΕΦΚ για το φυσικό αέριο στο κόστος λειτουργίας των µονάδων παραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέριο Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4308/2009. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4308/2009. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4308/2009 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.132/2007. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.132/2007. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.132/2007 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 373/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 373/2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 373/2010 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007 «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15/03/2010 Προς: ΕΣΜΗΕ, κ. Γ. Αντωνόπουλο, ντα Σύµβουλο Θέµα: Σχετικά: Κωδικός : Ο-40608 Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος 2003

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος 2003 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 25/07/2003 Κωδικός: Ο-3978 Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 16 Μαρτίου 2005 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ενιαίος Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 21/6/2004. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 21/6/2004. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 21/6/2004 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου. (Κωδικοποιηµένη έκδοση)

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου. (Κωδικοποιηµένη έκδοση) Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου (Κωδικοποιηµένη έκδοση) Απρίλιος 2012 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ημ/νία μεταβολής Αντικείμενο μεταβολής Απόφαση ΡΑΕ 12.4.2012 Ρυθμίσεις εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού ελλείμματος ή πλεονάσματος του Λογαριασμού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Σχέδιο Τροποποιήσεων Οκτωβρίου 2009 Για ηµόσια ιαβούλευση (µε αποδοχή αλλαγών) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 10.08.2011 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο 61 Αντικείµενο ιαδικασίας Κατανοµής 1. Αντικείµενο της ιαδικασίας Κατανοµής είναι ο προγραµµατισµός της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 Καθορισµός όρων πλειοδοτικών διαγωνισµών για την εκχώρηση σε µακροχρόνια και σε βραχυχρόνια βάση του δικαιώµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και για εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Ανδρέας Αδρακτάς Επιχειρησιακός ιευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα