Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Transcript

1 Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

2 Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, παρά το γεγονός ότι επέρχονται αποσπασµατικές και µικρές αλλαγές Χαµένη ευκαιρία: Το προσχέδιο νόµου που εισηγήθηκε η ΡΑΕ τον Ιούλιο του 2002 περιελάµβανε ολοκληρωµένη µείζονα αναµόρφωση της αγοράς Περαιτέρω, η νέαοδηγία54/2003/εκ καθιστά αναγκαία νέα τροποποίηση του νόµου για τον ηλεκτρισµό Ωστόσο, ο Ν. 3175/2003 παρέχει εξουσιοδοτήσεις ώστε µε τους νέους Κώδικες και τους Κανονισµούς να επέλθει σηµαντική πρόοδος για την αγορά Σε αυτόν τον στόχο αποβλέπει η πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα

3 Η πρόταση της ΡΑΕ για τους νέους Κώδικες

4 Περιεχόµενα του νέου Κώδικα 1. Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός 2. Προετοιµασία Κατανοµής Φορτίου 3. Κατανοµή Φορτίου σε πραγµατικό χρόνο 4. Μέτρηση Παραγωγής και Κατανάλωσης 5. Εκκαθάριση Αποκλίσεων 6. Μηχανισµός ιασφάλισης Επάρκειας Ισχύος 7. Λειτουργία, συντήρηση, ανάπτυξη και χρήση Φυσικού Συστήµατος, και σύνδεση µε αυτό

5 Γενικές Αρχές

6 Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας περιλαµβάνει: Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό Εκκαθάριση Αποκλίσεων Μηχανισµό ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος Εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων Παραγωγοί, κάτοχοι άδειας παραγωγής Μονάδων εγγεγραµµένων στο Μητρώο Κατανεµόµενων Μονάδων Προµηθευτές, κάτοχοι άδειας προµήθειας Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες, Επιλέγοντες Πελάτες που επιλέγουν να προµηθεύονται ενέργεια από το Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας προς ίδια χρήση. Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Με την εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων, οι Συµµετέχοντες συνάπτουν σύµβαση µε τον ιαχειριστή του Συστήµατος, η οποία τους παρέχει το δικαίωµα να λαµβάνουν πληρωµές και την υποχρέωση να εξοφλούν χρεώσεις που προκύπτουν από τις συναλλαγές στα πλαίσια του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

7 Πληροφόρηση Παρακολούθηση Συστήµατος Συναλλαγών. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος παρακολουθεί καθηµερινά τη λειτουργία του Συστήµατος Συναλλαγών και τηρεί ανάλογα αρχεία και στατιστικά στοιχεία. Εποπτεία Συστήµατος Συναλλαγών. ΗΡΑΕεποπτεύειτην άσκηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του ιαχειριστή του Συστήµατος στο πλαίσιο του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος ενέχει υποχρέωση τήρησης διαφάνειας και παροχής πληροφοριών. Η υποχρέωση πληροφόρησης τελεί υπό την επιφύλαξη τήρησηςτηςαρχήςτηςεχεµύθειας.

8 Επίλυση ιαφορών Φιλική ιευθέτηση ιαφορών, τα Μέρη οφείλουν να διαπραγµατεύονται µε καλή πίστη και σύµφωνα µε τα συναλλακτικά ήθη για την διευθέτηση της διαφοράς. ιαιτησία, σε περίπτωση µη επίλυσηςτηςδιαφοράςµέσω της διαδικασίας φιλικής διευθέτησης, η διαφορά επιλύεται µε διαιτησία που διεξάγεται από τη ΡΑΕ.

9 Παρουσίαση της λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

10 Λειτουργία Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Προηγούµενη Ηµέρα Ηµέρα Κατανοµής Ηµέρα Υπολογισµού Πληρωµές Εκκαθάριση Συναλλαγών ΗΕΠ Χρεώσεις Παραγωγοί Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός P SMP Οριακή Τιµή Συστήµατος Q Εισαγωγείς Αποδεκτές Προσφορές Κατανοµή σε πραγµατικό χρόνο Εντολές Κατανοµής προσαρµογές στο Πρόγραµµα ΗΕΠ Υδροηλεκτρικά και ΑΠΕ Προσφορές Έγχυσης ηλώσεις Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων ηλώσεις Μη ιαθεσιµότητας ηλώσεις Φορτίου Εντολές Κατανοµής και Επιβεβληµένες Μεταβολές Παραγωγής Προµηθευτές Εξαγωγείς Άντληση Πληρωµές/ Χρεώσεις Αποκλίσεων Εκκαθάριση Αποκλίσεων Υπολογισµός Αποκλίσεων Μετρούµενης και Προγραµµατισµένης Παραγωγής (χωρίς τις Επιβεβληµένες Μεταβολές Παραγωγής) και εκκαθάριση στην Οριακή Τιµή Αποκλίσεων Πληρωµές/ Χρεώσεις Αποκλίσεων εδοµένα Μετρήσεων

11 Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός ΗΕΠ

12 Βασικά Στοιχεία Ηµέρα Κατανοµής: Ηµέρα φυσικής παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οικονοµικές συναλλαγές της οποίας έχουν ολοκληρωθεί την προηγούµενη της Ηµέρας Κατανοµής Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Συµµετέχοντες ΗΕΠ Προµηθευτές, Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες, Εξαγωγείς (Εκπρόσωποι Φορτίου) Παραγωγοί, Εισαγωγείς Υποχρεωτική συµµετοχή στον ΗΕΠ Παραγωγοί για έγχυση της ενέργειας που παράγουν Προµηθευτές και Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες για απορρόφηση της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ελλάδα υνητική συµµετοχή στον ΗΕΠ Προµηθευτές και Πελάτες για εισαγωγές και Προµηθευτές για εξαγωγές Αντλητικές Μονάδες αναφορικά µε την λειτουργία άντλησης εν προβλέπονται στον ΗΕΠ µακροχρόνια συµβόλαια συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

13 ήλωση Φορτίου -1 ηλώσεις Φορτίου υποβάλλονται από Εκπρόσωπο Φορτίου και αφορούν απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από Μετρητή Πελάτη ή ηλεκτρική ενέργεια προς εξαγωγή. Περιεχόµενο ηλώσεων Φορτίου για την επόµενη ηµέρα κατά τη βούληση του Συµµετέχοντος Μη Τιµολογούµενες ηλώσεις για κατανάλωση στην Ελλάδα, οι οποίες δηλώνουν την ποσότητα ενέργειας για κάθε Περίοδο κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής που προτίθεται να απορροφήσει κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου Τιµολογούµενες ηλώσεις για εξαγωγές και άντληση, οι οποίες περιλαµβάνουν ζεύγη τιµών - ποσότητας ενέργειας για κάθε Περίοδο κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής που προτίθεται να απορροφήσει κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου, αναλόγως της τιµής ηλεκτρικής ενέργειας Προθεσµία υποβολής, 48 ώρες πριν από την Λήξη Υποβολής ηλώσεων, δυνατότητα αντικατάστασής τους 5 φορές Υποχρεωτική υποβολή ηλώσεων Φορτίου σε συσχετισµό µε την εκπροσώπηση των Πελατών

14 ήλωση Φορτίου -2 Συνέπειες µη Υποβολής ήλωσης Φορτίου Ο ιαχειριστής αναλαµβάνει την υποχρέωση να υποβάλλει ήλωση Φορτίου για του Πελάτες του εκπροσωπεί ο µη συνεπής Εκπρόσωπου Φορτίου, έχοντας διερευνήσει την δυνατότητα να αναλάβουν την υποχρέωση αυτή άλλοι Εκπρόσωποι Φορτίου και καταγγέλλει τη Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Για Μη Υποβολή ήλωσης Φορτίου, ο ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει µε χρηµατικό ποσό τον Εκπρόσωπο Φορτίου Μη κατάθεση Βεβαίωσης Κάλυψης Χρηµατικών Υποχρεώσεων, η οποία πρέπει να υποβάλλεται από Εκπρόσωπο Φορτίου ταυτόχρόνα µε τη ήλωση Φορτίου, δεν προκαλεί χρέωση χρηµατικού ποσού αλλά επιτρέπει την καταγγελία της Σύµβασης Συναλλαγών από τον ιαχειριστή του Συστήµατος Βεβαίωση κάλυψης χρηµατικών υποχρεώσεων Βεβαίωση της δυνατότητας καταβολής του αντιτίµου της ενέργειας της ήλωσης Φορτίου από τον Εκπρόσωπο Φορτίου λαµβάνοντας υπόψη τον Συντελεστή Προσδιορισµού Κάλυψης. Οι τιµές του Συντελεστή Προσδιορισµού Κάλυψης καθορίζονται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής του επόµενου Έτους Αξιοπιστίας ώστε να προσεγγίζουν κατά την αναµενόµενη µέση τιµή των οριακών τιµών του Συστήµατος κατά τις ίδιες Περιόδους.

15 Προσφορά Έγχυσης -1 Προσφορές Έγχυσης υποβάλλονται από Παραγωγούς και Εισαγωγείς Προσφορές Έγχυσης για την επόµενη ηµέρακατάτη βούληση του Συµµετέχοντος υπό ρυθµιστικούς περιορισµούς Ζεύγη ποσοτήτων ενέργειας και τιµής (Βαθµίδες της Προσφοράς Έγχυσης), οι οποίες διακρίνονται: Τιµολογούµενες Προσφορές Έγχυσης για κάθε Κατανεµόµενη Μονάδα Παραγωγής Τιµολογούµενες Προσφορές Έγχυσης για Εισαγωγές Ο µέγιστος αριθµός Βαθµίδων είναι δέκα (10) Οι τιµές ενέργειας στις διαδοχικές Βαθµίδες είναι µονοτόνως µη φθίνουσες Μη Τιµολογούµενες Προσφορές Έγχυσης για ΑΠΕ και υποχρεωτική παραγωγή υδροηλεκτρικών (από τον ιαχειριστή του Συστήµατος) Προθεσµία υποβολής, 48 ώρες πριν από την Λήξη Υποβολής ηλώσεων, δυνατότητα αντικατάστασής τους 5 φορές

16 Προσφορά Έγχυσης -2 Οι Προσφορές Έγχυσης υποβάλλονται υποχρεωτικά και χωριστά για κάθε Μονάδα Παραγωγής Υποχρέωση του Παραγωγού να υποβάλλει Προσφορά για το σύνολο της καθαρής ισχύος της Μονάδας σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώου Κατανεµόµενων Μονάδων Ητιµή ενέργειαςκάθεβήµατος πρέπει να είναι µεγαλύτερη από το λειτουργικό κόστος, µε εξαίρεσητοπρώτοβήµα, που δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 30% της ενέργειας

17 Προσφορά Έγχυσης -3 Συνέπειες µη ΥποβολήςΠροσφοράς Έγχυσης Παραγωγός ο οποίος δεν υπέβαλλε αποδεκτή Προσφορά Έγχυσης δεν έχει δικαίωµα να πληρωθεί για ποσότητα ενέργειας που τυχόν θα εγχύσει στο Σύστηµα Για Μη Υποβολή Προσφοράς Έγχυσης, ο ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει µε χρηµατικό ποσό τον Παραγωγό

18 ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων Υποβάλλεται Υποχρεωτικά από κάθε Παραγωγό Κάθε ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων παραµένει σε ισχύ έως την αντικατάστασή της από νεότερη από κάθε Παραγωγό Περιεχόµενο ηλώσεων Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων Περιλαµβάνει στοιχεία αναφορικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία της Μονάδας και των οικονοµικών µεγεθών της, τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο του ιαχειριστή του Συστήµατος και της ΡΑΕ Καµπύλη Μεταβλητού Κόστους Θερµικών Μονάδων από την οποία υπολογίζεται το Ελάχιστο Μεταβλητό κόστος της Μονάδας. Οι ηλώσεις περιλαµβάνουν µέχρι δέκα βήµατα ζευγών ποσότητας ενέργειας και µεταβλητού κόστους παραγωγής. Ητιµή ενέργειας κάθε βήµατος πρέπει να είναι µικρότερη της ιοικητικά οριζόµενης τιµής Συνέπειες µη Υποβολήςήµη Αποδοχής ήλωσης Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων, ο ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει µε χρηµατικό ποσό τον Παραγωγό

19 ήλωση Μη ιαθεσιµότητας Μονάδας ηλώσεις Μη ιαθεσιµότητας Μονάδων Παραγωγής Επιτρεπτές µόνο σε περίπτωση βλάβης και για τεχνικούς λόγους, ο Παραγωγός υποβάλει ήλωση Ολικής ή Μερικής Μη ιαθεσιµότητας, πλήρως αιτιολογηµένη Μπορεί να αφορά Περιόδους Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής ή Ηµέρες Κατανοµής Συνέπειες µη Αποδοχής ήλωσης Μη ιαθεσιµότητας Μονάδων, ο ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει µε χρηµατικό ποσό τον Παραγωγό Σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλώσεων Μη ιαθεσιµότητας και έλεγχος αυτών

20 Επίλυση ΗΕΠ & Πρόγραµµα ΗΕΠ Επίλυση ΗΕΠ µέσω γραµµικού προγραµµατισµού που ελαχιστοποιεί τη δαπάνη για την αντιστοίχηση του Φορτίου προς απορρόφηση µε το Φορτίο προς έγχυση Λαµβάνονται υπόψη περιορισµοί ανόδου και καθόδου φορτίου Μονάδων και διαχείρισης υδάτινων λεκανών Η Επίλυση ΗΕΠ προσδιορίζει Την Οριακή Τιµή του Συστήµατος για κάθε ώρα της Ηµέρας Κατανοµής, η οποία αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιµή βαθµίδος Προσφοράς Έγχυσης που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ Το Πρόγραµµα ΗΕΠ, το οποίο περιλαµβάνει το Πρόγραµµα Φόρτισης Μονάδων και εξυπηρέτησης των Τιµολογούµενων ηλώσεων Φορτίου

21 Εκκαθάριση Συναλλαγών ΗΕΠ Κάθε Προσφορά Έγχυσης κατά το τµήµα που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ εισπράττει στην Οριακή Τιµή του Συστήµατος Κάθε ήλωση Φορτίου που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠπληρώνει στην Οριακή Τιµή του Συστήµατος Οι χρεώσεις και πιστώσεις των Λογαριασµών των Συµµετεχόντων ολοκληρώνονται αυθηµερόν Μέσω χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος διασφαλίζεται η άµεση κάλυψη τυχόν ελλείµµατος των συναλλαγών, το οποίο και κατανέµεται ως χρέωση στους υπόλοιπους Προµηθευτές Προµηθευτής που τυχόν παρουσιάζει έλλειµµα στον λογαριασµό του διαγράφεται από τον ΗΕΠ Αυτοπροµηθευόµενος Πελάτης ή Εξαγωγές που τυχόν παρουσιάζουν έλλειµµα στον λογαριασµό τους δεν τροφοδοτούνται

22 Έλλειµµα Συναλλαγών Έλλειµµα Συναλλαγών υπάρχει σε περίπτωση που Εκπρόσωπος Φορτίου δεν εξοφλεί οφειλές του σύµφωνα µε την Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης ΗΕΠ. Ο ιαχειριστής, για να αντιµετωπίζει περιπτώσεις Ελλείµµατος Συναλλαγών, συνάπτει µε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα Σύµβαση Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης. Για την κάλυψη του πάγιου κόστους για την παροχή υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικής κάλυψης, ο ιαχειριστής υπολογίζει το Αντίτιµο Πάγίου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης ετησίως για κάθε προµηθευτή αναλόγως της ενέργειας που προµήθευσε κατά το τρέχον έτος στους Πελάτες του. Ο Προµηθευτής οφείλει να εξοφλήσει το ως άνω αντίτιµο. Για την κάλυψη Ελλείµµατος Συναλλαγών που συντρέχει για µια Ηµέρα Κατανοµής, ο ιαχειριστής προσδιορίζει το ποσό του Αντιτίµου Έκτακτου Χρηµατοοικονοµικού Κόστους Κάλυψης για κάθε Προµηθευτή, αναλόγως της ενέργειας που προµήθευσε κατά την ίδια Ηµέρα. ΟΠροµηθευτής οφείλει να εξοφλήσει το ως άνω αντίτιµο.

23 Χρονοδιάγραµµα ΗΕΠ-1 D-3, 12:00pm: Οι Συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλουν Προσφορές Έγχυσης, ηλώσεις Φορτίου και Τεχνοοικονοµικές ηλώσεις για την Ηµέρα Κατανοµής D. D-1, 12:00pm: Λήξη ΠροθεσµίαςΥποβολήςΠροσφορώνκαι ηλώσεων, περιλαµβανοµένων των ηλώσεων Μη ιαθεσιµότητας. D-1, 12:30pm: Ο ιαχειριστής κάνει αποδεκτές τις ηλώσεις Φορτίου και Προσφορές Έγχυσης. Ταυτοχρόνως λήξη προθεσµίας για την κατάθεση Βεβαίωσης Κάλυψης Χρηµατικών Υποχρεώσεων από τους Εκπροσώπους Φορτίου. D-1, 13:30pm: Υποβολή ήλωσης Φορτίου από τον ιαχειριστή ή άλλους Εκπροσώπους Φορτίου για τους Πελάτες Εκπροσώπου Φορτίου ο οποίος δεν υπέβαλε Βεβαίωση Κάλυψης Χρηµατικών Υποχρεώσεων

24 Χρονοδιάγραµµα ΗΕΠ -2 D-1, 14:00pm: Κατάρτιση Προγράµµατος ΗΕΠ και Υπολογισµός Οριακής Τιµής Συστήµατος. D-1, 15:00pm: Υπολογισµός Χρεώσεων και Πιστώσεων των Συµµετεχόντων και αποστολή Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρισης D-1, 16:00pm: Υποβολή Αντιρρήσεων από τους Συµµετέχοντες D-1, 17:00pm: Απόφαση ιαχειριστή επί των αντιρρήσεων και αποστολή Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης D-1, 18:00pm: Ολοκλήρωση τραπεζικών Συναλλαγών και εξόφληση οφειλών.

25 Πρόγραµµα Κατανοµής

26 Πρόγραµµα κατανοµής φορτίου Καταρτίζεται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος εδοµένα: Πρόβλεψη φορτίου από τον ιαχειριστή του Συστήµατος και ενηµερωµένα δεδοµένα λειτουργίας του Συστήµατος και των Μονάδων Παραγωγής, καθώς και οι περιορισµοί του Συστήµατος Μεταφοράς Πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι Συµµετέχοντες Πρόγραµµα ΗΕΠ Προγραµµατίζονται: Η παροχή ενέργειας για την κάλυψη του Φορτίου, από τις Μονάδες οι οποίες συµµετέχουν στον ΗΕΠ Η παροχή Εφεδρείας Ενέργειας, από τις Μονάδες οι οποίες συµµετέχουν στον ΗΕΠ και από Συµβεβληµένες Μονάδες (µε Συµβάσεις εφεδρείας και Συµβάσεις Ψυχρής Εφεδρείας) Η παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, από τις Μονάδες οι οποίες συµµετέχουν στον ΗΕΠ και από Συµβεβληµένες Μονάδες Η επίλυση του Προγράµµατος Κατανοµής γίνεται µε µεθοδολογία ανάλογη αυτής της επίλυσης του Προγράµµατος ΗΕΠ και λίγο πριν την Ηµέρα Κατανοµής Ειδοποίηση Παραγωγών για το Πρόγραµµα Κατανοµής που τους αφορά

27 Κατανοµή Φορτίου σε πραγµατικό χρόνο Έκδοση, καταγραφή και διαχείριση Εντολών Κατανοµής σε πραγµατικό χρόνο Περιλαµβάνονται Εντολές για: Παροχή ενέργειας Παροχή εφεδρείας ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών Εντολές για τον τρόπο λειτουργίας των Μονάδων Παραγωγής Οι Εντολές Κατανοµής εκδίδονται βάσει του Προγράµµατος Κατανοµής, το οποίο επιλύεται ξανά σε περίπτωση σοβαρής µεταβολής των συνθηκών ιαχείριση τυχόν έκτακτων καταστάσεων Καταγραφή της πραγµατικής διαθεσιµότητας των Μονάδων Ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής και παρακολούθησης του Συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο

28 Μετρητές και Μετρήσεις

29 Μέτρηση παραγωγής και φορτίου Οι Μετρητές που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του Κώδικα: Εντάσσονται σε Κατηγορίες Μετρητών Καταχωρούνται στο Μητρώο Καταχωρηµένων Μετρητών Καθορίζονταιοιαρµοδιότητες και οι ευθύνες των ιαχειριστών του Συστήµατος και του ικτύου Τηρείται Πίνακας Αντιστοίχησης Μετρητών και Εκπροσώπων Μετρητών. Υποβάλλονται ηλώσεις εκπροσώπησης Μετρητών Φορτίου από τους Εκπροσώπους Φορτίου Οι µετρήσεις υποβάλλονται σε πιστοποίηση και εκτίµηση, τηρούνται σε ειδικό αρχείο και χρησιµοποιούνται για την εκκαθάριση των αποκλίσεων.

30 Εκκαθάριση Αποκλίσεων

31 Ορισµοί Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας σε MWh που προσδιορίζεται από Εντολή Κατανοµής για έγχυση στο Σύστηµα, και της ποσότητας ενέργειας που µετρήθηκε για την ίδια Περίοδο Κατανοµής στο Μετρητή της Μονάδας του Συµµετέχοντα µε τοσύστηµα ή το ίκτυο ή στους Μετρητές ιασυνδέσεων που εκπροσωπεί ο Συµµετέχων, και Β) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας σε MWh, που µετρήθηκε για την ίδια Περίοδο Κατανοµής στους Μετρητές Φορτίου ή στους Μετρητές ιασύνδεσης που εκπροσωπεί ο Συµµετέχων, και της ποσότητας ενέργειας που δηλώθηκε στη ήλωση Φορτίου ενός Συµµετέχοντα, όπως εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για µία Περίοδο Κατανοµής. Ως Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγωγής σε MWh µίας Κατανεµόµενης Μονάδας για µία Περίοδο Κατανοµής, ορίζεται η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας που δηλώθηκε στην Προσφορά Έγχυσης για την Κατανεµόµενη Μονάδα και όπως αυτή εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για την Περίοδο Κατανοµής και της ποσότητας ενέργειας όπως την προσδιορίζει Εντολή Κατανοµής για έγχυση στο Σύστηµα για την Περίοδο Κατανοµής.

32 ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων -1 Υπολογισµός Αποκλίσεων Φορτίου Έγχυσης ή Απορρόφησης χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα Κατά ήλωση Φορτίου και Μετρητή Κατά Μονάδα Παραγωγής Κατά ιασύνδεση Λαµβάνεται υπόψη περιθώριο ανοχής στον υπολογισµό των ποσοτήτων ενέργειας των Αποκλίσεων Προσφοράς Ζήτησης και Επιβεβληµένων Μεταβολών.

33 ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων -2 Καθορισµός Οριακής Τιµής ιευθέτησης Αποκλίσεων για τις Αποκλίσεις Προσφοράς-Ζήτησης, που αντανακλά την υψηλότερη τιµή ενέργειας που απαιτήθηκε για την διευθέτηση των Αποκλίσεων Προσφοράς Ζήτησης κατά Περίοδο Κατανοµής Υπολογίζεται κατ αναλογία του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική διαθεσιµότητα των Μονάδων και την πραγµατικό φορτίο που απορροφήθηκε. Καθορισµός της Τιµής Εκκαθάρισης των Επιβεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής σύµφωνα µε το λειτουργικό κόστος κάθε Μονάδας.

34 ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων -3 Οικονοµική εκκαθάριση των Αποκλίσεων, έτσι ώστε κατά το δυνατόν ο υπαίτιος της απόκλισης να υφίσταται το κόστος Σε περίπτωση που Συµµετέχων δεν εξοφλεί τις οφειλές του καταπίπτει η εγγύησή του και ο ιαχειριστής δύναται να καταγγέλλει την Σύµβαση Συµµετοχής Σε κάθε περίπτωση ο ιαχειριστή δύναται να χρεώνει τον Λογαριασµό Αποθεµατικού, ώστε να πιστώνει τα χρηµατικά ποσά που δικαιούνται Συµµετέχοντες κατά την εκκαθάριση αποκλίσεων

35 Χρονοδιάγραµµα Εκκαθάρισης Πληρωµών Την Ηµέρα Υπολογισµού (4 ηµέρες µετά την Ηµέρα Κατανοµής) ο ιαχειριστής αποστέλλει την Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης. Εντός τεσσάρων (4) Ηµερών από την αποστολή της Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρισης ο Συµµετέχων µπορεί να καταθέσει τις αντιρρήσεις του. Τη έκατη τέταρτη (14) Ηµέρα από την Ηµέρα Κατανοµής, ο ιαχειριστής αποστέλλει την Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Εντός δύο (2) Ηµερών ο Συµµετέχων οφείλει να εξοφλεί τις χρεώσεις του Για κάθε τρίµηνο του Έτους Αξιοπιστίας ο ιαχειριστής αποστέλλει Κατάσταση Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, ηοποία περιλαµβάνει εκκαθάριση οφειλών ή πιστώσεων η οποίες προκύπτουν από σφάλµατα κατά των υπολογισµό των Χρεώσεων ή Πιστώσεων για τις Ηµέρες Κατανοµής του τριµήνου ή από την έλλειψη δεδοµένων ή λόγω αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης ιαφορών

36 Λογαριασµοί ιαχειριστή -1 Ο ιαχειριστής τηρεί τους παρακάτω Λογιστικούς Λογαριασµούς: (Λ-A) Λογαριασµός Εκκαθάρισης ΗΕΠ, ο οποίος επίσης περιλαµβάνει επιµέρους Λογαριασµούς Εκκαθάρισης ΗΕΠ χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα (Λ-Β) Ειδικός Λογαριασµός Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης ΗΕΠ σχετικά µε την κάλυψη τυχόν ελλειµµάτων στο πλαίσιο των συναλλαγών ΗΕΠ (Λ-Γ) Λογαριασµός Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής, ο οποίος επίσης περιλαµβάνει επιµέρους Λογαριασµούς Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα (Λ- ) Λογαριασµός για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Εφεδρείας Ενέργειας, ο οποίος επίσης περιλαµβάνει επιµέρους Λογαριασµούς για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Εφεδρείας Ενέργειας χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα (Λ-Ε) Λογαριασµός Αποθεµατικού σχετικά µε την κάλυψη τυχόν ελλειµµάτων στο πλαίσιο των συναλλαγών για την Εκκαθάριση Αποκλίσεων

37 Λογαριασµοί ιαχειριστή -2 Ο ιαχειριστής τηρεί τους παρακάτω Λογιστικούς Λογαριασµούς: (Λ-ΣΤ) Λογαριασµός Μηχανισµού ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, ο οποίος επίσης περιλαµβάνει επιµέρους Λογαριασµούς Μηχανισµού ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα (Λ-Ζ) Λογαριασµός Χρεώσεων Μη Συµµόρφωσης, ο οποίοςπεραιτέρω διαχωρίζεται για κάθε κατηγορία µη συµµόρφωσης, οι οποίες προβλέπονται στο Άρθρο 21, το Άρθρο 31, το Άρθρο 33, το Άρθρο 39 και το Άρθρο 227, και ο οποίος επίσης περιλαµβάνει επιµέρους Λογαριασµούς Χρεώσεων Μη Συµµόρφωσης χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα (Λ-Η) Λογαριασµός για το Κόστος Χρήσης του Συστήµατος (Λ-Θ) Λογαριασµός για το κόστος των υποχρεώσεων για τις Μονάδες που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του ν. 2773/1999 (Λ-Ι) Λογαριασµός για το κόστος των Υπηρεσιών ηµοσίου Συµφέροντος (Λ-ΙΑ) Λογαριασµός ιοικητικών απανών του ιαχειριστή του Συστήµατος (Λ-ΙΒ) Λογαριασµός για την Κατανοµή της Ικανότητας Μεταφοράς των ιασυνδέσεων

38 Λογαριασµοί Προσαυξήσεων Ο ιαχειριστής τηρεί επίσης τον Λογαριασµό Προσαυξήσεων (Λ-ΙΓ), ο οποίος αποτελείται από τους εξής δευτεροβάθµιους λογιστικούς λογαριασµούς: ΛΠ-1: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης ΗΕΠ ΛΠ-2: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής ΛΠ-3: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Εφεδρείας Ενέργειας ΛΠ-4: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό Αποθεµατικού ΛΠ-5: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό Μηχανισµού ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος ΛΠ-6: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό για το Κόστος Χρήσης του Συστήµατος ΛΠ-7: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό για το κόστος των υποχρεώσεων για τις Μονάδες που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του ν. 2773/1999 ΛΠ-8: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό για το κόστος των Υπηρεσιών ηµοσίου Συµφέροντος ΛΠ-9: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό ιοικητικών απανών του ιαχειριστή του Συστήµατος. Ανάκτηση του κόστους Επικουρικών Υπηρεσιών και Ειδικών Κοινών Ταµείων µέσω του Λογαριασµού Προσαυξήσεων µε πληρωµές κατ αναλογία της ενέργειας που απορροφάται από το Σύστηµα

39 Εγγύηση Κάθε Συµµετέχων προσκοµίζει εγγυήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και τους Λογαριασµούς Προσαυξήσεων. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται είτε µε την κατάθεση εγγυητικής επιστολής είτε µε την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασµό που τηρεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος είτε µε κάθε άλλο νόµιµο τρόπο στον οποίο συναινεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται Πίνακας Ποσών Εγγύησης κατά κατηγορία Συµµετεχόντων. Το ποσό εγγύησης κάθε κατηγορία καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της δραστηριότητας που αναµένεται να αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή και συντελεστή χρηµατοπιστωτικού κινδύνου ο οποίος προσδιορίζεται αντιστρόφως ανάλογα µετο µέγεθος της δραστηριότητας του Συµµετέχοντα και τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας αυτής. Το ύψος του ποσού της εγγύησης καθορίζεται πριν από την εγγραφή του Συµµετέχοντα στο Μητρώο Συµµετεχόντων µεαπόφασητηςραε

40 Μηχανισµός ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

41 Μελέτη Επάρκειας Ισχύος Σκοπός της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος είναι η πρόβλεψη σχετικά µε την µελλοντική επάρκεια του συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε κριτήριο την ικανοποίηση των αναµενόµενων αναγκών της χώρας. Η Μελέτη έχει πενταετή χρονικό ορίζοντα και εκπονείται σε κυλιόµενη ετήσια βάση από τον ιαχειριστή του Συστήµατος, σύµφωνα µε λεπτοµερείς προδιαγραφές που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Με τη Μελέτη τεκµηριώνεται τυχόν ανάγκη διενέργειας διαγωνισµών από τον ιαχειριστή του Συστήµατος για τη σύναψη Συµβάσεων ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ Ι) µε νέες µονάδες παραγωγής και προσδιορίζεται το µέγεθος ισχύος που συµβολαιοποιείται µέσω των Σ Ι. Με βάση τη Μελέτη και άλλες σχετικές πληροφορίες ο ιαχειριστής του Συστήµατος καθορίζει κάθε Έτος Αξιοπιστίας τους Συντελεστές Επάρκειας Ισχύος, οι οποίοι εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Οι Συντελεστές αυτοί χρησιµοποιούνται στον προσδιορισµό της υποχρέωσης επάρκειας ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου. Έτος Αξιοπιστίας: Η χρονική περίοδος από την 1η Οκτωβρίουενός ηµερολογιακού έτους έως την 30η Σεπτεµβρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους.

42 Υποχρέωση απόδειξης διαθεσιµότητας ισχύος Για κάθε Ηµέρα Κατανοµής, η Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος των Προµηθευτών υπολογίζεται ως η αιχµή ζήτησης των Πελατών τους κατά το προηγούµενο Έτος Αξιοπιστίας, προσαυξηµένη µε τον Συντελεστή Επάρκειας υναµικού Παραγωγής. Οι Πελάτες του Προµηθευτή κατά την Ηµέρα Κατανοµής προσδιορίζονται σύµφωνα µε τον Πίνακα Αντιστοίχησης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. Η ίδια υποχρέωση υπολογίζεται για τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες και τις Εξαγωγές. Κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου, για κάθε Ηµέρα Κατανοµής κατά την οποία εκπροσωπεί ολικά ή µερικά πελάτη/µετρητή, υποχρεούται να προσκοµίζει εγγυήσεις διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες να καλύπτουν την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος του. Ηπροσκόµιση εγγυήσεων διαθεσιµότητας ισχύος έχει την έννοια της κατάθεσης από τον Εκπρόσωπο Φορτίου επαρκούς αριθµού Σ Ι σε ειδικό αποθετήριο, για τη συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής.

43 Μηχανισµός απόδειξης διαθεσιµότητας ισχύος -1 Αποδεικτικά ιαθεσιµότητας Ισχύος (Α Ι) Τύπος: 1 MW για 1 Μονάδα και για 1 Έτος Αξιοπιστίας Εκδίδονται από Παραγωγούς, χωριστά για κάθε Μονάδα και για το σύνολο της ισχύος της Μονάδας και αφορούν σε µελλοντική διαθεσιµότητα ισχύος Καταχωρούνται σε ειδικό µητρώο που τηρεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος Ειδικές προϋποθέσεις πέραν της άδειας παραγωγής για νέες µονάδες Ειδικές ρυθµίσεις για υδροηλεκτρικές µονάδες Συµβάσεις ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ Ι) Τύπος σύµφωνα µε τον Κώδικα: Συµπλήρωση των κενών στοιχείων του Α Ι από Εκπρόσωπο Φορτίου, υπογραφή από τον Εκπρόσωπο Φορτίου και κατάθεση σε ειδικό αποθετήριο που τηρεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος Αντισυµβαλλόµενοι: Εκπρόσωπος Φορτίου και Παραγωγός Μεταβίβαση χωρίς εµπόδια σε άλλο Εκπρόσωπο Φορτίου Πλήρης αποδέσµευση από οικονοµικές συµφωνίες

44 Μηχανισµός απόδειξης διαθεσιµότητας ισχύος -2 Κάθε Έτος Αξιοπιστίας, ο ιαχειριστής του Συστήµατος προσδιορίζει την πραγµατική διαθεσιµότητα των Μονάδων (πραγµατικά διαθέσιµη ισχύ), µε βάση τις ηλώσεις Μη ιαθεσιµότητας και την ανταπόκριση των Μονάδων στις Εντολές Κατανοµής κατά τα προηγούµενα Έτη Αξιοπιστίας. Οι Συµβάσεις ιαθεσιµότητας Ισχύος αποδεικνύουν τόση διαθεσιµότητα ισχύος, όση η πραγµατική διαθεσιµότητα που µετράται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος για τη Μονάδα και όχι τη συµβατική διαθεσιµότητα που αναγράφεται στη Σ Ι (1 ΜW). Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης απόδειξης επάρκειας ισχύος κάθε Εκπροσώπου Φορτίου, πρέπει το σύνολο της πραγµατικά διαθέσιµης ισχύος των Σ Ι που έχουν κατατεθεί από τον Εκπρόσωπο Φορτίου στο αποθετήριο να καλύπτει την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος του. Οι Παραγωγοί και οι Εκπρόσωποι Φορτίου δύνανται να συνάπτουν ελευθέρως εµπιστευτικές οικονοµικές συµφωνίες που αναφέρονται στις Συµβάσεις ιαθεσιµότητας Ισχύος. Αντίστοιχα, κατά τη µεταβίβαση Συµβάσεων ιαθεσιµότητας Ισχύος σε νέο Εκπρόσωπο Φορτίου, επιτρέπεται η σύναψη εµπιστευτικών οικονοµικών συµφωνιών, που σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να επηρεάσουν το κύρος των Σ Ι ή της µεταβίβασης αυτών. Ο Κώδικας τυποποιεί εθελοντική Σύµβαση ιαφορών για τις οικονοµικές συµφωνίες.

45 Προαγορά Σ Ι από τον ιαχειριστή του Συστήµατος Με βάση την Μελέτη Επάρκειας Ισχύος και µόνον όταν διαπιστώνεται µελλοντικός κίνδυνος ανεπάρκειας ισχύος, που δεν αναµένεται να καλυφθεί από επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες των Παραγωγών, ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται κατόπιν διαγωνισµού να προβαίνει σε προαγορά Σ Ι, οι οποίες αντιστοιχούν σε νέες Μονάδες. Η προαγορά Σ Ι γίνεται για λογαριασµό τωνµελλοντικών προµηθευτών και πελατών, στους οποίους ο ιαχειριστής οφείλει να µεταβιβάσει τις Σ Ι το συντοµότερο δυνατόν. Η προαγορά παρέχει την ελάχιστη απαιτούµενη ασφάλεια εσόδων για τις νέες Μονάδες και έτσι διευκολύνει την χρηµατοδότησή τους, ενώ δεν παρέχει καµιά κάλυψη για τον επιχειρηµατικό κίνδυνο που συνδέεται µε τα ίδια κεφάλαια της επένδυσης. εν παρέχεται σύµβαση αγοράς της ενέργειας που θα παράγεται από τις νέες µονάδες, αλλά απλώς µερική κάλυψη της ανάκτησης τµήµατος του επενδυτικού κόστους. Έτσι, δεν στρεβλώνεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ διασφαλίζεται η επέκταση του παραγωγικού δυναµικού. Ακριβώς για το σκοπό αυτό, η κάλυψηλαµβάνει τη µορφή εγγύησης σχετικά µε ταέσοδα της νέας µονάδας στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού, στον οποίο η νέα Μονάδα συµµετέχει κατά τρόπο ισότιµο µε άλλες µονάδες. Εφόσον η Μελέτη Επάρκειας Ισχύος διαπίστωσε την έλλειψη ισχύος και οι νέες µονάδες που καλύπτονται από προαγορά Σ Ι είναι επακριβώς όσες απαιτούνται, ο όλος σχεδιασµός διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει πρόβληµα ανάκτησης του επενδυτικού κόστους µέσω του ΗΕΠ και εποµένως ο ιαχειριστής του Συστήµατος δεν θα χρειασθεί να καταβάλλει πληρωµές στον νέο παραγωγό. Ο µόνος κίνδυνος για τον µηχανισµό αυτόν, είναι η τυχόν επέκταση (χωρίς τις Σ Ι) του παραγωγικού δυναµικού της επιχείρησης µε δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Ο κίνδυνος αυτός πρέπει να αποφευχθεί µε κατάλληλη ρυθµιστική παρέµβαση, ώστε να µην επιτραπεί η επέκταση της δεσπόζουσας θέσης.

46 Πώληση Σ Ι από τον ιαχειριστή του Συστήµατος Προκειµένου να διευκολύνει την αγορά µεταβίβασης των Συµβάσεων ιαθεσιµότητας Ισχύος, ο ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει σε πλειοδοτική πώληση των εξής Σ Ι: Σ Ι τις οποίες του εµπιστεύονται Παραγωγοί προκειµένου να µεταβιβασθούν προς άλλους προµηθευτές µε τους καλύτερους όρους Σ Ι τις οποίες τυχόν έχει προαγοράσει ο ίδιος ο ιαχειριστής του Συστήµατος Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή της τυποποιηµένης Σύµβασης ιαφορών ως υποκείµενης της Σ Ι, εφόσον το επιθυµεί ο Παραγωγός, θα διευκολύνει την πώληση της Σ Ι γιατί την καθιστά έτσι πιο ελκυστική. Για το λόγο αυτό η τυποποιηµένη Σύµβαση ιαφορών συνοδεύει κάθε Σ Ι το οποίο έχει τυχόν προαγοράσει ο ιαχειριστής όταν αυτό πωλείται. Για κάθε Σ Ι που δηµοπρατείται ο Παραγωγός ορίζει κατώτερη τιµή πώλησης. Προβλέπονται δηµοπρασίες Σ Ι είτε σε ατοµική βάση είτε οµαδικά όταν οι Σ Ι είναι τυποποιηµένες. Οι εισπράξεις από τη δηµοπράτηση των Σ Ι µεταφέρονται εξ ολοκλήρου στους αντίστοιχους Παραγωγούς.

47 Φυσικό Σύστηµα

48 Φυσικό Σύστηµα - Αντικείµενο Βασικές ρυθµίσεις του νέου Κώδικα προέρχονται από τον προηγούµενο Κώδικα ιαχείρισης Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για: Τη λειτουργία και συντήρηση του Συστήµατος Τον προγραµµατισµό Ανάπτυξης του Συστήµατος Τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων Χρηστών ΤιςΜετρητικές ιατάξεις Τη σύνδεση στο Σύστηµα και τη χρήση του Συστήµατος Η κατάρτιση της ΜΑΣΜ (Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς) και η υλοποίηση των σχετικών έργων ανάπτυξης του Συστήµατος ρυθµίζονται στο νέο Κώδικα.

49 Η ΡΑΕ πιστεύει ότι το νέο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συνοδευόµενο και µε αντίστοιχα µέτρα στον τοµέα του φυσικού αερίου, διασφαλίζει την οµαλή µετάβαση στον ανταγωνισµό αλλά και την επάρκεια ισχύος Απαιτείται όµως ταχύτητα και αποφασιστικότητα για τις σχετικές επιλογές. Απαιτείται επίσης αποδέσµευση του διαλόγου και των αποφάσεων από την αντιπαράθεση πολιτικού ή συντεχνιακού χαρακτήρα η οποία δυστυχώς κυριαρχεί την κρίσιµη αυτή στιγµή.