Ν.Α.Τ.Μ Πεταλοειδής 95 50

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50"

Transcript

1 ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ MAYEREDER KRAUS - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Σήραγγα Οδική Ασβεστόλιθοι- Κερατόλιθοι- Αργιλικοί Σχιστόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ Σκυρόδεμα- Αγκύρια-Πλέγμα- Πλαίσια Αοπλο Σκυρόδεμα d=30cm ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 1-41

2 ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΙΣ ΡΑΧΕΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : Γ. ΜΑΛΛΙΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒ. "ΟΔΟΣΗΡΑΓΓΕΣ" ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ ΟΔΩΝ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. - ΙΡΙΣ Α.Ε. - ΑΤΕ ΟΜΑΣ 1 Σήραγγα Οδική Φλύσχης με Αργιλικό Σχιστόλιθο - Ψαμμίτες και Ιλυολίθους Διατρήσεις και Ανατινάξεις 1,385 Τρικεντρική Αγκύρια - Σκυρόδεμα - Πλέγμα - Πλαίσια Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 12 δις 1999 Εντονα φαινόμενα συγκλίσεων ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 2-41

3 ΕΡΓΟ : ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΡΑΚΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΣΤΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : 1 Σήραγγα Καρακόλιθου Οδική Ασβεστόλιθοι και Φλύσχης Διατρήσεις και Ανατινάξεις 330 Πεταλοειδές Σκυρόδεμα - Αγκύρια - Πλαίσια Σκυρόδεμα - - Περαιωμένη 2 Σήραγγα Αραχώβης Οδική Ασβεστόλιθοι και Φλύσχης περιορισμένα Διατρήσεις και Ανατινάξεις 160 Πεταλοειδές Σκυρόδεμα - Αγκύρια - Πλαίσια Σκυρόδεμα - - Περαιωμένη ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 3-41

4 ΕΡΓΟ : ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : 1 Σήραγγα Οδική Ασβεστόλιθοι Διατρήσεις - Ανατινάξεις 250 Πεταλοειδές Σκυρόδεμα ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 4-41

5 ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΚΕ ΕΡΓΟ : ΣΑΕ 071 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. - ΙΡΙΣ Α.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ , ,95 Ανεπένδυτος Θόλος Βασάλτες - Γάββροι Ν.Α.Τ.Μ. Εκρηκτικά - Διατρήματα, Μηχανική Εκσκαφή κατά τόπους 310 Πεταλοειδές 15 - σκυρόδεμα, Αγκύρια βράχου Συμπεριλ. στο κόστος της Σήραγγας Μετσόβου ΔΕΞΙΟΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 5-41

6 ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΚΕ ΕΡΓΟ : ΣΑΕ 071 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. - ΙΡΙΣ Α.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ , ,95 Από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ανοιχτή και με Πυθμένα Μορφής Ανάστροφου τόξου Μέλη Οφιολιθικού Συμπλέγματος : Περιδοτίτης, Σερπεντινίτης, Κερατόλιθοι, Γάββρος, Ραδιολαρίτες, Σχηματισμοί Πινδικού Φλύσχη : Ιλυόλιθοι, Αργιλόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ. Εκρηκτικά - Διατρήματα, Μηχανική Εκσκαφή κατά τόπους 1922 Πεταλοειδές σκυρόδεμα, Δομικό Πλέγμα, Αγκύρια βράχου, Αγκύρια Αυτοδιάτρησης Μεταλλικά Πλαίσια, Δοκοί Προπορείας Συμπεριλ. στο κόστος της Κύριας Οδικής Σήραγγας Μετσόβου ΔΕΞΙΟΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 6-41

7 ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΚΕ ΕΡΓΟ : ΣΑΕ 071 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. - ΙΡΙΣ Α.Ε. ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ (σε Δρχ.) ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ , Από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ανοιχτή και με Πυθμένα μορφής Ανάστροφου Τόξου Μέλη Οφιολιθικού Συμπλέγματος : Περιδοτίτης, Σερπεντινίτης, Κερατόλιθοι, Γάββρος, Ραδιολαρίτες. Σχηματισμοί Πινδικού Φλύσχη : Ιλυόλιθοι, Αργιλόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ. Εκρηκτικά - Διατρήματα, Μηχανική Εκσκαφή κατά τόπους 3456 Πεταλοειδές Περίπου 60 σκυρόδεμα, Δομικό Πλέγμα, Αγκύρια βράχου, Αγκύρια Αυτοδιάτρησης Μεταλλικά Πλαίσια, Δοκοί Προπορείας 23 δις ΔΕΞΙΟΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 7-41

8 ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Β. ΤΜΗΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ /2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. ΜΟΝΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Β ΚΛΑΔΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ (σε Δρχ.) ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Ανοιχτή Διατομή, Κλειστή με Πυθμένα μορφής Ανάστροφου Τόξου Περιδοτίτες, Σερπεντινίτες, Βασάλτης, Διορίτης, Κερατόλιθοι, Ραδιολαρίτες Ν.Α.Τ.Μ. Εκρηκτικά - Διατρήματα, Μηχανική Εκσκαφή κατά τόπους 300 Πεταλοειδές Περίπου 60 σκυρόδεμα, Αγκύρια βράχου, Μεταλλικά Πλαίσια, Δομικό Πλέγμα 570 εκ. (Β/1989) 1989 ΔΕΞΙΟΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 8-41

9 ΕΡΓΟ : ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΑΝΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Β ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΕΥΔΕ / ΟΣΥΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (m2) (m2) (σε Δρχ.) 1 Σήραγγα Οδική Ψαμμίτες Διατρήσεις - Ανατινάξεις 350 Πεταλοειδές Σκυρόδεμα - Αγκύρια Σκυρόδεμα d = 40 cm Σήραγγα Οδική Περιδοτίτης - Σερπεντινίτης - Βασάλτης - Διορίτης Διατρήσεις - Ανατινάξεις 280 Πεταλοειδές Σκυρόδεμα - Αγκύρια - Πλαίσια - Πλέγμα Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 9-41

10 ΕΡΓΟ : ΦΡΑΓΜΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ELECTRO WATT & ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ ΤΕΓΚ Α.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (σε Δρχ.) 1 Σήραγγα Προσωρινής Εκτροπής υδάτων Περιδοτίτης & λίγα Ασβεστολιθικά Διάτρηση ανατινάξεις 615 Κυκλική Πλαίσια - Αγκύρια - Εκτοξ. Σκυρόδεμα Σκυρόδεμα 351 εκ Σήραγγα Αποστραγγιστικές Περιδοτίτης & λίγα Ασβεστολιθικά Διάτρηση ανατινάξεις 390 Ημικυκλική Πλαίσια - Αγκύρια - Εκτοξ. Σκυρόδεμα Σκυρόδεμα 250 εκ Σήραγγα Προσπέλ. & Επίσκεψης Περιδοτίτης & λίγα Ασβεστολιθικά Διάτρηση ανατινάξεις 215 Ημικυκλική Πλαίσια - Αγκύρια - Εκτοξ. Σκυρόδεμα Σκυρόδεμα 200 εκ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 10-41

11 ΕΡΓΟ : ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ 1 Σήραγγα Μονής Διατομής Ανοικτού Ορύγματος - Κροκαλοπαγή Ψαμμίτες, Μάργες, Αμμοϊλύες, Αργιλος Ανοικτό Ορυγμα ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ~ 12 ~ 6 ~ ,000 Πάσσαλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (60-80cm) με αντηρίδες, αγκύρια και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (15-20) cm με πλέγμα Τ188 Οπλισμένο σκυρόδεμα 50 cm. Πλάκα Οροφής 30 cm (σε Δρχ.) Μονή Διατομή 2 Σήραγγα Διπλής Διατομής Ανοικτού Ορύγματος - Κροκαλοπαγή Ψαμμίτες, Μάργες, Αμμοϊλύες, Αργιλος Ανοικτό Ορυγμα ~ 14 ~ 11 ~ ,000 Πάσσαλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (60-80cm) με αντηρίδες, αγκύρια και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (15-20) cm με πλέγμα Τ188 Οπλισμένο σκυρόδεμα 70 cm Διπλή Διατομή 3 Σήραγγα Τριπλής Διατομής Ανοικτού Ορύγματος - Κροκαλοπαγή Ψαμμίτες, Μάργες, Αμμοϊλύες, Αργιλος Ανοικτό Ορυγμα ~ 14 ~ 17 ~ ,000 Πάσσαλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (60-80cm) με αντηρίδες, αγκύρια και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (15-20) cm με πλέγμα Τ188 Οπλισμένο σκυρόδεμα 110 cm. Πλάκα Οροφής 55cm Τριπλή Διατομή 4 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 11-41

12 ΕΡΓΟ : ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ 1 Συνδετήρια Σήραγγα μεταξύ Γραμμών 2&3 Συνδετήρια Σήραγγα Γραμμής Αθηναϊκός σχιστόλιθος (μεταψαμμίτες, μεταϊλυόλιθοι, μαύροι φυλλίτες κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι) ΝΑΤΜ ~ 500 Ωοειδές ~ 42 ~ 30 σκυρόδεμα πάχους 20cm, πλαίσια/πλέγμα Τ 188 Οπλισμένο σκυρόδεμα 40 cm Μονή Σήραγγα 2 Διατομή Γραμμών 2&3 Σήραγγα Γραμμής Κροκαλοπαγείς ψαμμίτες μάργες αμμοχάλικο άργιλοι ΝΑΤΜ ~ 1200 Ωοειδές ~ 61 ~ 45 σκυρόδεμα πάχους 20cm- 30 cm, πλαίσια/πλέγμα Τ 188 Οπλισμένο σκυρόδεμα 40 cm Διπλή Σήραγγα 3 Διευρυμένη Διατομή Γραμμών 3&3 - Τομή 1-1 Σήραγγα Γραμμής Αθηναϊκός σχιστόλιθος (μεταψαμμίτες, μεταϊλυόλιθοι, μαύροι φυλλίτες κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι) ΝΑΤΜ Συνολικό μήκος (τομές , 3-3) ~ 140 Ωοειδές ~ 98 ~ 81 σκυρόδεμα πάχους 25cm, πλαίσια/πλέγμα Τ 188/Aγκύρια Οπλισμένο σκυρόδεμα 40 cm Διευρυμένη Σήραγγα 4 Διευρυμένη Διατομή Γραμμών 2&3 - Τομή 2-2 Σήραγγα Γραμμής " " ΝΑΤΜ - Ωοειδές ~ 108 ~ 90 " " " " " " 5 Διευρυμένη Διατομή Γραμμών 2&3 - Τομή 3-3 Σήραγγα Γραμμής " " ΝΑΤΜ - Ωοειδές ~ 221 ~ 195 " " " " " " 6 Διευρυμένη Διατομή Γραμμών 2&3 - Τομή 4-4 Σήραγγα Γραμμής " " ΝΑΤΜ - Ωοειδές ~ 88 ~ 57 " " " " " " ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 12-41

13 ΕΡΓΟ : ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ 1 Συνδετήρια Σήραγγα μεταξύ Σήραγγας ΤΒΜ και φρεατίου εξαερισμού 2 Εσοχή κάθετα στη σήραγγα ΤΒΜ για εγκατάσταση Η/Μ 3 Διατομή Γραμμών 2&3 4 Εξαερισμός Εγκατάσταση Ανορθωτών Σήραγγα Γραμμής Κροκαλοπαγή- Ψαμμίτες μάργες αμμοχάλικεςάργιλλοι ΝΑΤΜ 730 Ωοειδές ~30-7 ~ " " ΝΑΤΜ 15 Ωοειδές ~ 39 ~ " " ΝΑΤΜ 11,700 Ωοειδές σκυρόδεμα, πλέγμα, αγκύρια σκυρόδεμα, πλέγμα, αγκύρια/αγκύρια μετώπου κατά περίπτωση Οπλισμένο σκυρόδεμα cm Οπλισμένο σκυρόδεμα cm Οπλισμένα προκατασκευασμ ένα στοιχεία 35 cm Εχουν κατασκευαστεί συνολικά 6 σήραγγες Εχουν κατασκευαστεί συνολικά 6 σήραγγες ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 13-41

14 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ - ΜΟΡΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ILL WERKE A.E ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : K/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΜΕΤΩΝ-ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ-JAGER-SELI (GR.IT.AU.J.V.) MΕΘΟΔΟΣ 1 Σήραγγα Υδραυλική Φλύσχης - ασβεστόλιθοι ΝΑΤΜ & ΤΒΜ 30,000 Κυκλική σκυρόδεμα- Αγκύρια Πλέγμα Πλαίσια Εγχυτο σκυρόδεμα & Προκατασκευασμ ένα στοιχεία ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 14-41

15 ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΥΗΝΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-Ο.Τ.Μ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ GR.IT.AU.JV. ΑΕΓΕΚ Α.Ε-ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΤΩΝ ΑΕ-JAGER GmbH-SELI SpA. 1 Σήραγγα Εκτροπής - Ψαμμίτες και Ιλυόλιθοι Διατρήσεις - Ανατινάξεις 726 Πεταλεοειδές σκυρόδεμα- Δομικό Πλέγμα- Αγκύρια- Χαλύβδινα πλαίσια-δοκοί προπορείας Οπλισμένο σκυρόδεμα 1, *Σε τιμές εκκίνησης 2 Σήραγγα Υπερχειλιστή - Ψαμμίτες και Ιλυόλιθοι Διατρήσεις - Ανατινάξεις 267 Πεταλεοειδές σκυρόδεμα- Πλέγμα- Αγκύρια- Χαλύβδινα πλαίσια-δοκοί προπορείας Οπλισμένο σκυρόδεμα Σήραγγες προσπέλασης και τσιμ/σεων - Ψαμμίτες και Ιλυόλιθοι Διατρήσεις - Ανατινάξεις 1,000 Πεταλεοειδές σκυρόδεμα- Δομικό Πλέγμα- Αγκύρια- Χαλύβδινα πλαίσια Οπλισμένο σκυρόδεμα & σκυρόδεμα με πλέγμα ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 15-41

16 ΕΡΓΟ : ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ 1 Σήραγγα Υδραυλική Ασβεστόλιθος Διατρήσεις - Ανατινάξεις σκυρόδεμα- Αγκύρια - Πλέγμα & Τοπικά Πλαίσια σκυρόδεμα και σκυροδετημένο δάπεδο και παρειές ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 16-41

17 ΕΡΓΟ : ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ ΟΔΩΝ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΙΡΙΣ 1 Σήραγγα Υδραυλική Βασάλτες- Γάββροι Διατρήσεις - Ανατινάξεις Σκυρόδεμα - Αγκύρια Σκυροδετημένο το κάτω ήμισυ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 17-41

18 ΕΡΓΟ : ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΥΔΑΤΑΓΩΓΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : GERSAR-ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ-ΕΔΟΚ ΑΕ-ΕΤΕΡ ΑΕ-ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΤΕ-ΖΕΚΤΕ ΑΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΕ-ΕΤΚΑ ΑΕ 1 Γκιώνα Υδραυλική Κυρίως Ασβεστόλιθοι ΤΒΜ 14,800 Πεταλοειδές Αγκύρια - σκυρόδεμα Σε λειτουργία 2 Αμφισσα Υδραυλική " " Διατρήσεις - Ανατινάξεις 2400 " " " " " " 3 Μοναστήρι Υδραυλική " " Διατρήσεις - Ανατινάξεις 5400 " " " " " " 4 Κίρφη Υδραυλική " " ΤΒΜ 9400 " " " " " " 5 Αγ. Νικόλαος Υδραυλική " " Διατρήσεις - Ανατινάξεις 5810 " " " " " " 6 Κυριάκι Υδραυλική " " " " 2600 " " " " " " 7 Ελικών "Α" Υδραυλική " " " " 7100 " " " " " " 8 Θίσβη Υδραυλική " " " " 2800 " " " " " " 9 Κιθαιρών Υδραυλική " " ΤΒΜ " " " " " " ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 18-41

19 ΕΡΓΟ : ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΥΔΑΤΑΓΩΓΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : GERSAR-ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ-ΕΔΟΚ ΑΕ-ΕΤΕΡ ΑΕ-ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΤΕ-ΖΕΚΤΕ ΑΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΕ-ΕΤΚΑ ΑΕ 10 Δελφοί Υδραυλική Κυρίως Ασβεστόλιθοι Διατρήσεις - Ανατινάξεις 1800 Πεταλοειδές Αγκύρια - σκυρόδεμα Σκυρόδεμα - - Σε λειτουργία 11 Κασταλία Υδραυλική " " Διατρήσεις - Ανατινάξεις 400 " " " " " " - - " " 12 Δίστομο Υδραυλική " " Διατρήσεις - Ανατινάξεις 900 " " " " " " - - " " 13 Ελικών "Β" Υδραυλική " " Διατρήσεις - Ανατινάξεις 4200 " " " " " " - - " " 14 Ταξιάρχες Υδραυλική " " Διατρήσεις - Ανατινάξεις 160 " " " " " " - - " " 15 Πρόδρομος Υδραυλική " " Διατρήσεις - Ανατινάξεις 1400 " " " " " " - - " " 16 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 19-41

20 ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΜΗΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : ΑΝΩΝΥΜΟΙ 1 Υπόγειοι διάδρομοι Οδοί - Χειρωνακτικά 190 Ορθογωνικό 5Χ2,5=12, μ.χ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 20-41

21 ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : ΜΙΝΥΕΣ 1 Τεχνητή καταβόθρα Αποξήρανση της Κωπαϊδας Ορθογωνικό 1,8Χ1, π.χ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 21-41

22 ΕΡΓΟ : ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΠΑΛΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ 1 Σήραγγα Υδραυλική Ορθογωνικό 1,80Χ1, π.χ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 22-41

23 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΛΑΤΕΟΣ (Π-Π) 1 χ.θ Δύο παράλληλες Σήραγγες Σιδ/κή σήραγγα Γιαώδες εκάστη - Η μία από beton, η άλλη από λιθοδομή χ.θ Δύο παράλληλες Σήραγγες " " Γιαώδες εκάστη - Η μία από beton, η άλλη από λιθοδομή χ.θ Σήραγγα διπλής Σφίγγας- Αλιάρτου " " Ασβεστόλιθος Συμβατική Αγκύρια, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ινοπλισμένο, δομικό πλέγμα και χαλύβδινα μη δικτυωτά πλαίσια Οπλισμένο σκυρόδεμα 1,1 δις χ.θ " " Γιαώδες Λιθοδομή χ.θ " " Γιαώδες με καμπύλο 27 - Λιθοδομή χ.θ " " Γιαώδες Λιθοδομή χ.θ " " Ημίβραχος Λιθοδομή χ.θ " " Ημίβραχος Λιθοδομή ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 23-41

24 Α. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΛΑΤΕΟΣ (Π-Π) 9 χ.θ Σιδ/κή σήραγγα Βράχος Λιθοδομή χ.θ " " " " χ.θ " " " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " - 18 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 24-41

25 Α. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΛΑΤΕΟΣ (Π-Π) 17 χ.θ Σιδ/κή σήραγγα Βράχος Λιθοδομή χ.θ " " " " χ.θ " " " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " Λιθοδομή και σκυρόδεμα χ.θ " " " " Λιθοδομή χ.θ " " Ημίβραχος - 60 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 25-41

26 Α. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΛΑΤΕΟΣ (Π-Π) 25 χ.θ Σιδ/κή σήραγγα Ημίβραχος Λιθοδομή χ.θ " " " " χ.θ " " " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " - 57 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 26-41

27 Α. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΛΑΤΕΟΣ (Π-Π) 33 χ.θ Σιδ/κή σήραγγα Ημίβραχος Λιθοδομή χ.θ " " " " χ.θ " " " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 27-41

28 Α. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΛΑΤΕΟΣ (Π-Π) 41 χ.θ Σιδ/κή σήραγγα Ημίβραχος Λιθοδομή χ.θ " " " " χ.θ " " " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " Λιθοδομή & beton χ.θ " " " " Λιθοδομή χ.θ " " " " χ.θ " " " " ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 28-41

29 Α. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΛΑΤΕΟΣ (Π-Π) 49 χ.θ Σιδ/κή σήραγγα Ημίβραχος Λιθοδομή χ.θ " " Γαιώδες χ.θ " " " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " - 20 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 29-41

30 Α. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΛΑΤΕΟΣ (Π-Π) 57 χ.θ Σιδ/κή σήραγγα Γαιώδες Λιθοδομή χ.θ " " " " χ.θ " " " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " Ημίβραχος " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " χ.θ " " " " ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 30-41

31 Α. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΛΑΤΕΟΣ (Π-Π) 65 χ.θ Σιδ/κή σήραγγα Ημίβραχος Λιθοδομή χ.θ " " " " χ.θ " " " " " " χ.θ Ορφανών " " Ασβεστόλιθος Συμβατική Αγκύρια, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μη ινοπλισμένο, δομικό πλέγμα και χαλύβδινα μη δικτυωτά πλαίσια Οπλισμένο σκυρόδεμα 2,4 δις χ.θ χ.θ χ.θ Λ-Β χ.θ ΒΟΛΟΥ- ΜΗΛΕΩΝ χ.θ ΒΟΛΟΥ- ΜΗΛΕΩΝ " " Βράχος beton " " " " " " " " Γαιώδες " " " " Ημίβραχος Λιθοδομή - " " " " - 34 " " 16 - " " - - ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 31-41

32 Β. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Θ-ΑμΘ) 1 χ.θ Σιδ/κή σήραγγα Βράχος Λιθοδομή χ.θ ,30 " " " " " " χ.θ ,60 " " " " Λιθοδομή-Βράχος χωρίς επένδυση χ.θ ,70 " " " " " " χ.θ " " " " " " χ.θ ,55 " " " " " " χ.θ ,95 " " " " " " χ.θ ,60 " " " " " " χ.θ ,20 " " " " Λιθοδομή χ.θ ,25 " " " " " " - - ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 32-41

33 Β. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Θ-ΑμΘ) 11 χ.θ ,18 Σιδ/κή σήραγγα Βράχος Λιθοδομή χ.θ ,86 " " " " " " χ.θ ,6 " " " " " " χ.θ ,5 " " " " " " χ.θ ,65 " " " " " " χ.θ ,85 " " " " " " χ.θ ,73 " " " " " " χ.θ ,60 " " " " " " χ.θ ,88 " " " " " " χ.θ ,50 " " " " " " - - ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 33-41

34 Β. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Θ-ΑμΘ) 21 χ.θ ,70 Σιδ/κή σήραγγα Βράχος Λιθοδομή χ.θ ,75 " " " " " " χ.θ ,65 " " " " " " χ.θ ,27 " " " " Λιθοδομή-Βράχος χωρίς επένδυση χ.θ ,85 " " " " Λιθοδομή χ.θ ,80 " " " " " " χ.θ ,15 " " " " Λιθοδομή-Βράχος χωρίς επένδυση χ.θ ,85 " " " " Λιθοδομή χ.θ ,80 " " " " " " χ.θ ,20 " " " " Λιθοδομή-Βράχος χωρίς επένδυση - - ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 34-41

35 Β. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Θ-ΑμΘ) 31 χ.θ ,50 Σιδ/κή σήραγγα Βράχος Λιθοδομή χ.θ ,90 " " " " " " χ.θ ,50 " " " " Λιθοδομή-Βράχος χωρίς επένδυση χ.θ ,35 " " " " Λιθοδομή- Σκυρόδεμα χ.θ ,50 " " " " ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 35-41

36 Γ. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Θ - Φ) 1 χ.θ Σιδ/κή σήραγγα Γαιώδες Λιθοδομή 2 χ.θ " " " " " " 3 χ.θ " " " " " " 4 χ.θ " " Βράχος " " 5 χ.θ " " " " " " 5α χ.θ " " Γαιώδες " " 6 χ.θ " " Βράχος Λιθοδομή - Μπετόν 7 χ.θ " " " " " ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 36-41

37 Γ. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Θ - Φ) 8 χ.θ Σιδ/κή σήραγγα Βράχος Λιθοδομή 9 χ.θ " " " " Λιθοδομή - Μπετόν 10 χ.θ " " " " Λιθοδομή 11 χ.θ " " " " " " 12 χ.θ " " " " Λιθοδομή - Μπετόν 13 χ.θ " " " " Λιθοδομή, βράχος χωρίς επένδυση 14 χ.θ " " " " Λιθοδομή ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 37-41

38 Δ. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ - ΚΟΥΛΑΤΑ (ΣΤ-ΚΛ) 1 χ.θ , χ.θ , ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 38-41

39 Ε. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΑΚΟΦΤΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Δ-Κ) (σε εκ. Δρχ.) 1 χ.θ Σιδ/κή σήραγγα Βράχος Ανεπένδυτος βράχος χ.θ " " " " " " - " " - 3 χ.θ " " " " " " - " " - 4 χ.θ " " " " " " - " " - 5 χ.θ " " " " " " - " " - 6 χ.θ " " " " " " - " " - 7 χ.θ " " " " " " - " " - ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 39-41

40 Ε. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Δ-Κ) 8 χ.θ Ανεπένδυτος βράχος χ.θ " " - " " 10 χ.θ " " - " " 11 χ.θ " " - " " 12 χ.θ " " - " " 13 χ.θ " " - " " 14 χ.θ " " - " " 15 χ.θ " " - " " ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 40-41

41 ΣΤ. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΜΥΛΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ [Κ-Μ(Ν)-Κ] 1 χ.θ Σιδ/κή σήραγγα Λιθοδομή χ.θ " " " " - " " - 3 χ.θ " " " " - " " - 4 χ.θ " " " " - " " - 5 χ.θ " " " " - " " - 6 χ.θ " " " " - " " - 7 χ.θ " " " " - " " - 8 χ.θ " " " " - " " - 9 χ.θ " " " " - " " - 10 χ.θ " " " " - " " - 11 χ.θ " " " " - " " - ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ 41-41

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ Σήραγγα Απαγωγής αέρα Σταθμού Κροκαλοπαγή- Αργιλοι ~8-0 ~ ~900-0 0 cm Ορθογων. Είσοδος Σταθμού ~0-0 (Κεκλιμένη από την επιφάνεια του εδάφους) ~7 ~8 ~000 0 cm - Σταθμού (χωρίς κλιμακοστάσια) ~6. ~0 ~600

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Ρουμανία Σήραγγες, ορύγματα και επιχώματα του Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov,

Διαβάστε περισσότερα

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ Σιδηροδρομική σήραγγα Ορφανών, διπλής γραμμής, διαμέτρου D=10m, και μήκους L=1000m. Στάδια : προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη. R p 1982-1983 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Δ.Ο.Μ.Π. 620.000(*) Σιδηροδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση γεωτεχνικών προβλημάτων χωματουργικών έργων Ν.Ε.Ο. Άγιος Νικόλαος Καλό Χωριό Κρήτη, Νότια Ελλάδα

Αντιμετώπιση γεωτεχνικών προβλημάτων χωματουργικών έργων Ν.Ε.Ο. Άγιος Νικόλαος Καλό Χωριό Κρήτη, Νότια Ελλάδα Αντιμετώπιση γεωτεχνικών προβλημάτων χωματουργικών έργων Ν.Ε.Ο. Άγιος Νικόλαος Καλό Χωριό Κρήτη, Νότια Ελλάδα Ορύγματα και επιχώματα αυτοκινητοδρόμου περίπου 4 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2010 Κατασκευή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομικά Επιχώματα Μελέτη Επιχωμάτων για τη Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Λειανοκλαδίου - Δομοκού Κεντρική Ελλάδα

Σιδηροδρομικά Επιχώματα Μελέτη Επιχωμάτων για τη Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Λειανοκλαδίου - Δομοκού Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομικά Επιχώματα Μελέτη Επιχωμάτων για τη Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Λειανοκλαδίου - Δομοκού Κεντρική Ελλάδα Μελέτες οπλισμένων επιχωμάτων για το έργο: «Κατασκευή Υποδομής από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού τμήματος της Σήραγγας Σ2 της Εγνατίας Οδού Η παρουσίαση αφορά την μεθοδολογία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή των βελτιωτικών αντιστηρικτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΒΜ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΗΡΦΕΩΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΒΜ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΗΡΦΕΩΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΒΜ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΗΡΦΕΩΣ Η σήραγγα Γκιώνας είναι η πρώτη στην Ελλάδα, στην κατασκευή της οποίας χρησιμοποιήθηκε μηχάνημα ολομέτωπης κοπής. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Ρουμανία Σήραγγες, ορύγματα και επιχώματα του Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov,

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) Μέλος της International Tunnelling Association (Ι.Τ.Α.) www.eesye.gr 1 Το Δελτίο των Σηράγγων Δεκέμβριος 2011 F Φωτογραφία των στομίων εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες Μεταλλευτικό Υδραυλικό Διαχείριση Αποβλήτων Οριστική Μελέτη Εγκατάστασης Διαχείρισης Τελμάτων Λεκάνης Κοκκινόλακα στα Μεταλλεία Χρυσού Κασσάνδρας στη Χαλκιδική Χαλκιδική, Εκπόνηση οριστικής μελέτης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Το Δελτίο των Σηράγγων Δ/νση Δελτίου: Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων, Ε.Μ.Π., e-mail : antipaxos@metal.ntua.gr Νοέμβριος 2008 Δραστηριότητες της ΕΕΣΥΕ Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Ομιλίες με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρχική σχεδίαση της σήραγγας Αγίου Νικολάου προέβλεπε, στο μεγαλύτερο μήκος της, την κατασκευή δύο διακριτώ ν κλάδων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Γιάννης Μπακογιάννης Μετ. Μηχανικός στο Τµήµα Πατρών της ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ ηµήτρης Νικολάου Πολ. Μηχ. Γενικός ιευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η 1η φάση του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παραμετρική Διερεύνηση μέτρων υποστήριξης οδικής σήραγγας με αριθμητικό προσομοίωμα Μεταπτυχιακή Διατριβή Ντιούδη Αντωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στα πλαίσια του μαθήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αντικείμενα άσκησης υπαίθρου: Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα