ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 27η η Σεπτεµβρίου 2010 και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/ ), όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων 19 και Τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ Σ&ΣΗΕ - ΦΕΚ Β 655/ ), όπως ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 623/2001) όπως ισχύουν. 4. Τo υπ αρίθµ. Ι / έγγραφο του ΕΣΜΗΕ σχετικά µε την τροποποίηση της Μεθόδου Υπολογισµού της ιαθέσιµης Ισχύος Μονάδος Παραγωγής στον Κ Σ&ΣΗΕ. 5. Τo υπ αρίθµ. Ι / έγγραφο του ΕΣΜΗΕ σχετικά µε την Έγκριση του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων. 6. Τo υπ αρίθµ. Ι / έγγραφο του ΕΣΜΗΕ σχετικά µε τις Μονάδες σε δοκιµαστική λειτουργία. 7. Τo υπ αρίθµ. Ι / έγγραφο του ΕΣΜΗΕ σχετικά µε το ιαζωνικό Περιορισµό Μεταφοράς. 8. Τo υπ αρίθµ. Ι / έγγραφο του ΕΣΜΗΕ σχετικά µε τον υπολογισµό και τη δηµοσίευση της ιαθέσιµης Εφεδρείας βάσει του Κ Σ&ΣΗΕ. 9. Τo υπ αρίθµ. Ι / έγγραφο του ΕΣΜΗΕ σχετικά µε το Πρόγραµµα Συντήρησης Μονάδων. 10. Τo υπ αρίθµ. Ι / έγγραφο του ΕΣΜΗΕ σχετικά µε τον προσδιορισµό του µεγέθους INSTut. 11. Την υπ αρίθµ. 1250/2010 Απόφαση της Αρχής περί της επανεξέτασης των βασικών ρυθµιστικών µέτρων και κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 1

2 12. Τo υπ αρίθµ. Ι / έγγραφο του ΕΣΜΗΕ σχετικά µε την Παράταση Ισχύος των Μεταβατικών ιατάξεων σχετικά µε το Μηχανισµό ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. 13. Τo υπ αρίθµ. Ι / έγγραφο του ΕΣΜΗΕ σχετικά µε την Πέµπτη Ηµέρα Αναφοράς, τα πρακτικά της συνάντησης ΕΣΜΗΕ-ΡΑΕ της και τις συµφωνηµένες ενέργειες από πλευράς ΕΣΜΗΕ. 14. Το υπ αρίθµ. Ι / έγγραφο του ΕΣΜΗΕ σχετικά µε την τροποποίηση των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ. σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε την ενσωµάτωση των ρυθµιστικών µέτρων Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε το υπ αριθµόν (14) σχετικό, εισηγήθηκε την ενσωµάτωση των ακόλουθων ρυθµιστικών µέτρων στον Κ Σ&ΣΗΕ: (1) Ενσωµάτωση του κόστους που αφορά το έλλειµµα των δικαιωµάτων εκποµπής ΑΦΘ στις προσφορές των Μονάδων. (2) Συνέχιση της δυνατότητας υποβολής προσφορών κάτω του µεταβλητού κόστους για το 30% της ισχύος µιας Μονάδας. (3) Συστηµατική υποβολή στη ΡΑΕ από τις Μονάδες των κοστολογικών στοιχείων τους και έλεγχος αυτών από τη ΡΑΕ. (4) Παράταση ισχύος του Μηχανισµού Κάλυψης Μεταβλητού Κόστους. (5) Αποσαφήνιση του τρόπου καθορισµού της εντολής κατανοµής προς µια Μονάδα. (6) Επιβολή Χρέωσης Μη Συµµόρφωσης σε περίπτωση συστηµατικής απόκλισης των πραγµατικών τεχνικών χαρακτηριστικών µιας Μονάδας από τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά της. (7) Αυστηροποίηση του πλαισίου που σχετίζεται µε τη ήλωση Εβδοµαδιαίας ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών. (8) Τροποποίηση της µεθοδολογίας υπολογισµού του Μεταβλητού Κόστους για τα Μη Υποχρεωτικά Νερά. Η νέα µεθοδολογία θα έπρεπε να λαµβάνει υπόψη την αξία των Μη Υποχρεωτικών Νερών σε συνάρτηση και µε τη διαθεσιµότητα των νερών στους ταµιευτήρες. (9) Ανάπτυξη µεθοδολογίας για την ποσότητα ενέργειας και την ισχύ που µπορεί να δηλώνεται ως διαθέσιµη από τους Υδροηλεκτρικούς Σταθµούς κάθε µέρα. (10) Παράταση λειτουργίας του Μεταβατικού Μηχανισµού Α Ι για ένα έτος και τροποποίηση της µεθοδολογίας υπολογισµού του Συντελεστή Εξοµάλυνσης. Επειδή η ΡΑΕ συµφωνεί µε το σύνολο των προτεινόµενων τροποποιήσεων που εισηγήθηκε ο ΕΣΜΗΕ, προκειµένου να ενσωµατωθούν τα ως άνω ρυθµιστικά µέτρα στον Κ Σ&ΣΗΕ, τα οποία εξ άλλου κινούνται, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, προς ταυτόσηµη κατεύθυνση µε αυτήν των αντίστοιχων προτάσεων που διατύπωσε η ΡΑΕ µε το υπ αριθµόν (11) σχετικό. Επειδή η ΡΑΕ κρίνει σκόπιµο να γίνουν µόνο κάποιες µικρές, αλλά αναγκαίες, διορθώσεις, ήσσονος σηµασίας, επί των προτάσεων του ΕΣΜΗΕ, προκειµένου να αποφευχθούν ενδεχόµενες ασάφειες ορισµένων διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ. Επειδή ο ΕΣΜΗΕ προτείνει την τροποποίηση της µεθοδολογίας υπολογισµού του Συντελεστή Εξοµάλυνσης και του τρόπου υπολογισµού των χρεοπιστώσεων των Συµµετεχόντων στην αγορά, στα πλαίσια του Μεταβατικού Μηχανισµού ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. Όπως επισηµαίνει ο ΕΣΜΗΕ µε το υπ αριθµόν (12) σχετικό, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διατάξεις, όσο αυξάνεται η Πραγµατικά ιαθέσιµη Ισχύς σε σχέση µε τις συνολικές Υποχρεώσεις Επάρκειας Ισχύος, τόσο 2

3 αυξάνονται και οι πληρωµές προς τους Παραγωγούς από τους Εκπροσώπους Φορτίου, αντί αυτές να µειώνονται, όπως θα ήταν το σωστό οικονοµικό σήµα. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις επάρκειας ισχύος, όπου δηλαδή η συνολική Πραγµατικά ιαθέσιµη Ισχύς των κατόχων άδειας παραγωγής ξεπερνά τις συνολικές Υποχρεώσεις Επάρκειας Ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου, οι χρεοπιστώσεις δεν δύνανται να ισοσκελιστούν και εποµένως δηµιουργείται έλλειµµα στο ΕΣΜΗΕ. Επειδή µε την ως άνω τροποποίηση επιτυγχάνεται, πλην των ανωτέρω διορθώσεων, ο εξορθολογισµός των κινήτρων που δίνονται µέσω του Μεταβατικού Μηχανισµού ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, καθώς: (α) οι Εκπρόσωποι Φορτίου καλούνται να καταβάλλουν σταθερό και ενιαίο ποσό ανά MW Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος τους, για κάθε Περίοδο Κατανοµής ενός Έτους Αξιοπιστίας, µειώνοντας κατ αυτόν τον τρόπο σηµαντικά την αβεβαιότητα που συνδέεται µε τις σχετικές χρεώσεις και δηµιουργεί εµπόδια στην ανάπτυξή τους στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και (β) το ανωτέρω ποσό διανέµεται στους Παραγωγούς ανάλογα µε την πραγµατική διαθεσιµότητα των Μονάδων τους κάθε Περίοδο Κατανοµής ενός Έτους Αξιοπιστίας, δίνοντας έτσι ισχυρά κίνητρα για την αυξηµένη διαθεσιµότητα των Μονάδων τους, µέσω των υψηλότερων σχετικών πιστώσεων που αναµένεται να λάβουν. 2. Αναφορικά µε τη διευθέτηση τεχνικών ρυθµίσεων σχετικών µε την εύρυθµη λειτουργία της χονδρεµπορικής αγοράς µετά την εφαρµογή της Πέµπτης Ηµέρας Αναφοράς Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε το υπ αριθµόν (14) σχετικό, και σε συνέχεια των υπ αριθµόν (4) έως (9) και (13) σχετικών, εισηγήθηκε τροποποίηση των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, προκειµένου να διευθετηθούν τεχνικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την εύρυθµη λειτουργία της χονδρεµπορικής αγοράς µετά την εφαρµογή της Πέµπτης Ηµέρας Αναφοράς, και συγκεκριµένα όσον αφορά τα ακόλουθα θέµατα: (1) Υπολογισµός ιαθέσιµης Εφεδρείας κατά το Άρθρο 223 (2) Εκκαθάριση και Λογαριασµοί Προσαυξήσεων (3) οκιµαστική Λειτουργία και Υποχρεωτικά Νερά (4) Πρόγραµµα Συντήρησης (5) Υπολογισµός EFORd (6) Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφοριών (7) Προστασία Μετρητών και Σχετικού Εξοπλισµού (8) Εγγυήσεις Συµµετοχής στη χονδρεµπορική αγορά (9) Γενικές Αρχές ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (10) ιοικητικά Οριζόµενη Ελάχιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας (11) Λάθη εκ παραδροµής 2.1 Υπολογισµός ιαθέσιµης Εφεδρείας κατά το Άρθρο 223 Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε τα υπ αριθµόν (8) και (14) σχετικά, εισηγήθηκε τροποποίηση των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, προκειµένου να διευθετηθούν τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε τον υπολογισµό των Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου και της ιαθέσιµης Εφεδρείας. Επειδή µε την προτεινόµενη τροποποίηση που εισηγήθηκε ο ΕΣΜΗΕ αναµένεται να µειωθεί η σηµαντική αβεβαιότητα που συνδέεται µε τα ανωτέρω µεγέθη, λόγω του ισχύοντος τρόπου υπολογισµού τους, και η οποία µεταξύ άλλων οδηγεί στη σηµαντική αύξηση των εκ των υστέρων προσδιοριζόµενων Ωρών Αυξηµένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου, σε σχέση µε τις προβλεπόµενες. 3

4 2.2 Εκκαθάριση και Λογαριασµοί Προσαυξήσεων Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε το υπ αριθµόν (14) σχετικό, εισηγήθηκε τροποποίηση των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, προκειµένου να διευθετηθούν τεχνικά θέµατα που σχετίζονται την Εκκαθάριση και τους Λογαριασµούς Προσαυξήσεων. Επειδή κρίνεται σκόπιµο να διορθωθούν τα ανωτέρω, καθώς και να αναδιατυπωθούν κάποιες φράσεις και να διορθωθούν σφάλµατα εκ παραδροµής που υφίστανται στον Κ Σ&ΣΗΕ, ώστε να συµφωνούν µε το σύνολο των προτεινόµενων τροποποιήσεων του. 2.3 οκιµαστική Λειτουργία και Υποχρεωτικά Νερά Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε τα υπ αριθµόν (6) και (14) σχετικά, εισηγήθηκε τροποποίηση των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, προκειµένου να διευθετηθούν τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε την Εκκαθάριση των Μονάδων σε δοκιµαστική λειτουργία και των προσφορών που υποβάλλει ο ιαχειριστής του Συστήµατος που αντιστοιχούν στις υποχρεωτικές λειτουργίες των Μονάδων. Επειδή η προτεινόµενη τροποποίηση που εισηγήθηκε ο ΕΣΜΗΕ βρίσκεται σε συµφωνία µε τη θέση της ΡΑΕ ότι δεδοµένης αφενός της δυσκολίας υπολογισµού του κόστους καυσίµου των Μονάδων σε δοκιµαστική λειτουργία και αφετέρου του ότι Εντολή Κατανοµής για Μείωση της Παραγωγής δεν οδηγεί σε απώλεια του κόστους ευκαιρίας του κατόχου άδειας παραγωγής, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των µονάδων που βρίσκονται σε εµπορική λειτουργία, δεν κρίνεται σκόπιµη η εφαρµογή των διατάξεων του Άρθρου 189 για τις υπό συζήτηση µονάδες. Εποµένως, οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να αντικατασταθούν από τύπο που θα διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση Εντολής Κατανοµής για Μείωση της Παραγωγής, η συνολική χρέωση που υφίσταται ο κάτοχος άδειας παραγωγής από τη ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων θα ισούται µε το ποσό που εισέπραξε από τον ΗΕΠ για την ποσότητα ενέργειας που τελικώς δεν ενέχυσε στο Σύστηµα (λόγω της Εντολής Κατανοµής). Επειδή τα ανωτέρω θα πρέπει να ισχύσουν, κατ αντιστοιχία, και για τις υπόλοιπες Κατανεµόµενες Μονάδες για τις οποίες υποβάλλει Προσφορά Έγχυσης ο ΕΣΜΗΕ, κατά το Άρθρο 29 του Κ Σ&ΣΗΕ. Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε τo υπ αριθµόν (6) σχετικό, εισηγήθηκε η περιγραφή των δοκιµών των Μονάδων στο Κεφάλαιο 55 του Κ Σ&ΣΗΕ να αναπτυχθεί αναλυτικότερα στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 2.4 Πρόγραµµα Συντήρησης Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε τα υπ αριθµόν (9) και (14) σχετικά, εισηγήθηκε τροποποίηση των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, προκειµένου να διευθετηθούν τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε την κατάρτιση και την τροποποίηση του Προγράµµατος Συντήρησης Μονάδων. Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε τo υπ αριθµόν (9) σχετικό, εισηγήθηκε η περιγραφή των λεπτοµερειών που αφορούν το Πρόγραµµα Συντήρησης να αναπτυχθεί αναλυτικότερα στο κατάλληλο Εγχειρίδιο. 2.5 Υπολογισµός EFORd Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε τα υπ αριθµόν (4) και (14) σχετικά, εισηγήθηκε τροποποίηση των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, προκειµένου να διευθετηθούν τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε τη µέθοδο υπολογισµού της ιαθέσιµης Ισχύος Μονάδος Παραγωγής. 4

5 Επειδή σύµφωνα µε την ισχύουσες διατάξεις οι περίοδοι προγραµµατισµένης συντήρησης των µονάδων παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του δείκτη της Πραγµατικά ιαθέσιµης Ισχύος, ενώ παράλληλα η προγραµµατισµένη συντήρηση δεν οδηγεί σε αναστολή των Α Ι. Κατά συνέπεια δεν επιβραβεύονται οι µονάδες που λειτουργούν επιτυχώς µε µικρότερη απαιτούµενη ετήσια διάρκεια προγραµµατισµένης συντήρησης, ενώ παράλληλα δίνονται εσφαλµένα κίνητρα στους κατόχους άδειας παραγωγής, ώστε σε περίπτωση που συντρέχει λόγος αναστολής των Α Ι, να δηλώνεται µεγάλος προγραµµατισµένος χρόνος συντήρησης ώστε να αποφεύγεται η αναστολή τους. Επειδή οι προτεινόµενες τροποποιήσεις από το ΕΣΜΗΕ συµφωνούν µε τη διεθνή πρακτική, όπως ενδεικτικά προκύπτει από τα Εγχειρίδια ενός εκ των ιαχειριστών του Συστήµατος των Η.Π.Α., της εταιρίας PJM Interconnections. 2.6 Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφοριών Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε τα υπ αριθµόν (13) και (14) σχετικά, εισηγήθηκε τροποποίηση των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, προκειµένου να διευθετηθούν τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε τις Προδιαγραφές και την Έγκριση του Συστήµατος ιαχείρισης Πληροφοριακών Συναλλαγών. Επειδή η ΡΑΕ είναι σύµφωνη µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις του ΕΣΜΗΕ, καθώς η διατύπωση των ισχυουσών διατάξεων κρίνεται ιδιαίτερα αυστηρή έως µη εφαρµόσιµη. 2.7 Προστασία Μετρητών και Σχετικού Εξοπλισµού Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε τα υπ αριθµόν (5) και (14) σχετικά, εισηγήθηκε τροποποίηση των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, προκειµένου να διευθετηθούν τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε το Παράρτηµα Α του Κ Σ&ΣΗΕ, αναφορικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεων των Καταχωρηµένων Μετρητών. Επειδή η ΡΑΕ είναι σύµφωνη µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις του ΕΣΜΗΕ, καθώς µε αυτές καθορίζονται ορθότερα οι αρµοδιότητες του Κυρίου του Συστήµατος ή του ικτύου και ιαχειριστή του Συστήµατος αναφορικά µε τη διαδικασία σφράγισης των Μετρητικών ιατάξεων. 2.8 Εγγυήσεις Συµµετοχής στη χονδρεµπορική αγορά Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε τα υπ αριθµόν (13) και (14) σχετικά, εισηγήθηκε τροποποίηση των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, προκειµένου να διευθετηθούν τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε τις εγγυήσεις συµµετοχής στην χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε τo υπ αριθµόν (13) σχετικό, εισηγήθηκε η περιγραφή της µεθοδολογίας προσδιορισµού του ύψους των εγγυήσεων να αναπτυχθεί αναλυτικότερα στο κατάλληλο Εγχειρίδιο. Επειδή κρίνεται σκόπιµο να διορθωθούν τα ανωτέρω, καθώς και να αναδιατυπωθούν κάποιες φράσεις και χρονοδιαγράµµατα που προβλέπονται στον Κ Σ&ΣΗΕ. 2.9 Γενικές Αρχές ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε τα υπ αριθµόν (13) και (14) σχετικά, εισηγήθηκε την τροποποίηση των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, προκειµένου το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων που περιλαµβάνεται στις µεταβατικές διατάξεις του Κ Σ&ΣΗΕ, Άρθρο 335 παράγραφος (31), να καταστεί µόνιµη διάταξη του. 5

6 Επειδή η ΡΑΕ θεωρεί απαραίτητο οι ιαδικασίες Εκκαθάρισης ΗΕΠ και Αποκλίσεων να ολοκληρώνονται στο συντοµότερο δυνατόν χρονικό διάστηµα, προκειµένου να µην προκαλείται πρόσθετη περιττή επιβάρυνση στους Συµµετέχοντες από την καθυστερηµένη εκκαθάριση των σχετικών χρεοπιστώσεων και την υποχρέωση κατάθεσης εγγυήσεων µεγάλου ύψους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων κάποιου εκ των Συµµετεχόντων και τη δηµιουργία ελλείµµατος συναλλαγών. Η πρακτική αυτή ακολουθείται σε όλες τις ανεπτυγµένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ανά τον κόσµο. Εποµένως, η συγκεκριµένη πρόταση του ΕΣΜΗΕ δεν κρίνεται σκόπιµο να γίνει αποδεκτή ιοικητικά Οριζόµενη Ελάχιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας Επειδή ο ΕΣΜΗΕ, µε το υπ αριθµόν (14) σχετικό, εισηγήθηκε τροποποίηση των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, προκειµένου να προβλεφθεί το ρυθµιστικό µέγεθος της ιοικητικά Οριζόµενης Ελάχιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας. Επειδή µε την προτεινόµενη τροποποίηση που εισηγήθηκε ο ΕΣΜΗΕ τυποποιούνται οι ήδη υπάρχουσες στον Κ Σ&ΣΗΕ ελάχιστες τιµές ενέργειας ήλωσης Φορτίου ή Προσφοράς Ενέργειας ανά τύπο Προσφοράς Έγχυσης και αποσαφηνίζεται η σηµασία του συγκεκριµένου µεγέθους, ως ρυθµιστικό µέτρο ισοδύναµο της ιοικητικά Οριζόµενης Ανώτατης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας Λάθη εκ παραδροµής Επειδή κρίνεται σκόπιµο να διορθωθούν και να αναδιατυπωθούν κάποιες φράσεις και να διορθωθούν σφάλµατα εκ παραδροµής που υφίστανται στον Κ Σ&ΣΗΕ, ώστε να συµφωνούν µε τα ανωτέρω. 3. Μεταβατικές διατάξεις Επειδή οι αριθµητικές τιµές των παραµέτρων των Χρεώσεων Μη Συµµόρφωσης που προβλέπονται στον Κ Σ&ΣΗΕ έχουν καθοριστεί βάσει στατιστικών στοιχείων, χωρίς όµως να έχει προηγηθεί πιλοτική εφαρµογή τους, ώστε να µπορεί να γίνει αντιληπτή στην πράξη, τόσο από τους Συµµετέχοντες όσο και από το ΕΣΜΗΕ και τη ΡΑΕ, η αναµενόµενη επιβάρυνση των Συµµετεχόντων από αυτές και το κατά πόσο πράγµατι λειτουργούν ως ισχυρά κίνητρα για την ορθή και ανταγωνιστική συµπεριφορά τους. Επειδή η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του ΕΣΜΗΕ όπως αυτές διατυπώθηκαν µε το υπ αριθµόν (7) σχετικό, θεωρεί ότι από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή του µηχανισµού των ιαζωνικών Περιορισµών, όπως αποτυπώνεται στην ενδεικτική επίλυση του ΗΕΠ κατά το Άρθρο 321 του Κ Σ&ΣΗΕ, δεν προκύπτει σαφής εικόνα σχετικά µε: (α) την ορθότητα των επιλογών στο σχεδιασµό του µηχανισµού και (β) τη χρησιµότητα του µηχανισµού στην αντιµετώπιση των περιορισµών που εισάγει στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας το Σύστηµα Μεταφοράς. Επειδή, λαµβάνοντας υπόψη και τη διεθνή εµπειρία από την εφαρµογή παρόµοιων µηχανισµών, η ΡΑΕ θεωρεί ότι ο υφιστάµενος σχεδιασµός των Λειτουργικών Ζωνών δεν εξυπηρετεί τους στόχους της διαφάνειας και της οικονοµικότητας. Επειδή το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που ενδεχοµένως να µην µπορούν να παραµετροποιηθούν επιτυχώς σε ένα µηχανισµό συµφόρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι περιορισµοί που εµφανίζονται στο Σύστηµα Μεταφοράς θα πρέπει να 6

7 αντιµετωπισθούν εντός διαφορετικού πλαισίου, το οποίο θα εγγυάται κατ ελάχιστον τη διαφάνεια στη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς. Επειδή, προκειµένου να διερευνηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες του µηχανισµού των ιαζωνικών Περιορισµών, η ΡΑΕ συµφωνεί µε την πρόταση του ΕΣΜΗΕ για την πρόβλεψη µεταβατικής περιόδου, όπου θα εξεταστούν ενδελεχώς τα ζητήµατα που περιγράφονται ανωτέρω, εξετάζοντας όµως το σύνολο των προβληµάτων που ενδέχεται να εµφανιστούν στο Σύστηµα. Επειδή, για να εφαρµοστούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις, απαιτείται να καταρτισθούν νέες µεθοδολογίες, να συµπληρωθούν και να επικαιροποιηθούν καταλλήλως τα Εγχειρίδια, να τροποποιηθεί το υπάρχον λογισµικό και, ενδεχοµένως, να κατασκευαστεί και νέο λογισµικό, καθώς και να ληφθούν αποφάσεις επί των αριθµητικών τιµών των νέων µεγεθών που εισήχθησαν, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν µεταβατικές διατάξεις, όσον αφορά την έναρξη εφαρµογής ορισµένων εκ των ανωτέρω τροποποιήσεων. Γνωµοδοτεί: Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των παραγράφων (1) των Άρθρων 19 και 20 του ν. 2773/1999, για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ), ως ακολούθως: Προσθήκη Κόστους CO2 1. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (1), ώστε στον Πίνακα Β να προστεθεί στο τέλος αυτού η ακόλουθη γραµµή: «Μέσο Ειδικό Κόστος Εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίµου). Κόστος ( /MWh)» 2. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (2), ώστε η τελευταία περίοδος αυτής να αντικατασταθεί ως εξής: «Τα στοιχεία του Τµήµατος Β της ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων δύναται να ελέγχονται από τη ΡΑΕ.» 3. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (3), ώστε το στοιχείο (Β) να αναριθµηθεί σε (Γ) και να προστεθεί νέο στοιχείο (Β) ως εξής: «Β) Ως Μέσο Ειδικό Κόστος Εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα λαµβάνεται το µέσο κόστος κάλυψης του ελλείµµατος δικαιωµάτων εκποµπών κάθε Μονάδας. Το κόστος αυτό υπολογίζεται βάσει µεθοδολογίας που καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ.» Συστηµατικοί Έλεγχοι Μεταβλητού Κόστους από ΡΑΕ 4. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44, ώστε οι παράγραφοι (4) έως (6) να αναριθµηθούν σε (5) έως (7) και να προστεθεί νέα παράγραφος (4) ως εξής: 7

8 «4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19 παράγραφος (2) στοιχείο (δ) υποστοιχείο (ββ) του Ν.2773/1999, η ΡΑΕ ελέγχει απολογιστικά εάν οι Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται για έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από Θερµικές Μονάδες αντανακλούν τουλάχιστον το Μεταβλητό Κόστος των εγκαταστάσεων αυτών. Προς το σκοπό αυτό, οι κάτοχοι άδειας παραγωγής οφείλουν να καταθέτουν συστηµατικά στη ΡΑΕ αναλυτικά στοιχεία των λειτουργικών δαπανών των Μονάδων τους, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που περιγράφονται υπό την παράγραφο (2) ανωτέρω. Τα ακριβή στοιχεία που απαιτείται να υποβάλουν οι κάτοχοι άδειας παραγωγής, η διαδικασία υποβολής τους και η µεθοδολογία εξέτασής τους, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων.» Παράταση Μηχανισµού Κάλυψης Μεταβλητού Κόστους 5. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 190, ώστε οι υφιστάµενες διατάξεις του Άρθρου να αποτελέσουν την παράγραφο (1) αυτού και να προστεθεί νέα παράγραφος (2) ως εξής: «2. Κατανεµόµενη Μονάδα, η οποία δεν βρίσκεται σε δοκιµαστική λειτουργία και η οποία εγχέει ενέργεια στο Σύστηµα κατόπιν Εντολής Κατανοµής, δικαιούται την κάλυψη τουλάχιστον του Μεταβλητού της Κόστους για την παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί στις Εντολές Κατανοµής του ιαχειριστή του Συστήµατος για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους της Ηµέρας Κατανοµής. Ειδικότερα, η Ηµέρα Κατανοµής διαιρείται σε Περιόδους Κάλυψης Κόστους µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του ιαχειριστή του Συστήµατος. Για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους υπολογίζονται: α. οι συνολικές πιστώσεις που προκύπτουν για την εν λόγω Μονάδα από την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων, β. το αντίστοιχο συνολικό κόστος της Μονάδας, βάσει του Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, προσαυξηµένο κατά σταθερό και ενιαίο για όλες τις Μονάδες ποσοστό, το οποίο καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο µήνες προ του τέλους ενός ηµερολογιακού έτους, ισχύει για το επόµενο ηµερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται εντός του έτους αυτού. Το Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας, για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Περιόδου Κάλυψης, υπολογίζεται για την παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί στο ελάχιστο της ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί στις Εντολές Κατανοµής του ιαχειριστή του Συστήµατος και της ποσότητας ενέργειας που εγχύθηκε στο Σύστηµα. Σε περίπτωση που η διαφορά µεταξύ του ποσού που αντιστοιχεί στο στοιχείο (β) και του ποσού που αντιστοιχεί στο στοιχείο (α) είναι θετική, η Μονάδα δικαιούται πρόσθετης αµοιβής για την εν λόγω Περίοδο Κάλυψης Κόστους, ίσης µε την ως άνω διαφορά. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος δηµοσιεύει σε µηνιαία βάση τα ανωτέρω ποσά, τόσο συγκεντρωτικά όσο και αναλυτικά, συνοδευόµενα από την απαραίτητη τεκµηρίωση. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τους ως άνω υπολογισµούς, τις Μονάδες που δικαιούνται την πρόσθετη αµοιβή και την δηµοσίευση των σχετικών στοιχείων, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς.» Ορισµός INSTut 6. Την τροποποίηση του ορισµού του µεγέθους INSTut στο Άρθρο 177 παράγραφος (2), ως εξής: «INSTut Ποσότητα ενέργειας (ΜWh) που αντιστοιχεί σε καθαρή έγχυση ενέργειας στο Σηµείο Σύνδεσης της Μονάδας u µε το Σύστηµα, που θα όφειλε η Μονάδα να εγχύσει στο Σύστηµα κατά την Περίοδο Κατανοµής t, όπως αυτή θα είχε καθοριστεί µε Εντολή Κατανοµής από το 8

9 ιαχειριστή του Συστήµατος, κατά τη ιαδικασία Κατανοµής, βάσει των ηλωµένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας, ως αυτά ίσχυαν κατά τη Λήξη Προθεσµίας Υποβολής της εν λόγω Ηµέρας Κατανοµής.» ηλώσεις Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων και τις αποκλίσεις των ηλωµένων Χαρακτηριστικών των Μονάδων 7. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 92, ώστε να προστεθούν νέες παράγραφοι (6) έως (8) ως εξής: «6. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται από το ιαχειριστή του Συστήµατος σηµαντική απόκλιση µεταξύ των ηλωµένων Χαρακτηριστικών µίας Μονάδας και των αντίστοιχων πραγµατικών τιµών τους, όπως αυτές εκτιµώνται από τη λειτουργία της εν λόγω Μονάδας κατά τη ιαδικασία Κατανοµής, ο ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει τον κάτοχο άδειας παραγωγής για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής κατά το Άρθρο 73 µε το χρηµατικό ποσό NCDC_S σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση: NCDC_S = DC_S NCAP (1+Α_DC) (N-NDC) DC-DCTOL όπου: DC_S είναι η µοναδιαία χρέωση (Ευρώ ανά MWh και Ηµέρα Κατανοµής), A_DC συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, Ν ο µέχρι και την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής συνολικός αριθµός των Ηµερών Κατανοµής κατά τον τρέχοντα µήνα του ηµερολογιακού έτους για τις οποίες διαπιστώθηκε σηµαντική απόκλιση µεταξύ των ηλωµένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας και των αντίστοιχων εκτιµώµενων τιµών τους, NDC συντελεστής ο οποίος εκφράζει την µέγιστη τιµή της µεταβλητής Ν για την οποία δεν θα επιβληθεί η ως άνω χρέωση σε Εκπρόσωπο Φορτίου, DC_TOL συντελεστής ο οποίος εκφράζει το ποσοστιαίο όριο ανοχής για κάθε ηλωµένο Χαρακτηριστικό και η αριθµητική τιµή του οποίου δύναται να διαφέρει ανά ηλωµένο Χαρακτηριστικό και ανά τύπο µονάδων παραγωγής, DC είναι η ο λόγος µεταξύ της απόλυτης τιµής της διαφοράς της αριθµητικής τιµής ηλωµένου Χαρακτηριστικού της Μονάδας, για το οποίο διαπιστώνεται σηµαντική απόκλιση, από την εκτιµούµενη τιµή αυτού από το ιαχειριστή του Συστήµατος, προς την αριθµητική τιµή του σχετικού ηλωµένου Χαρακτηριστικού της Μονάδας. Σε περίπτωση που για την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής διαπιστώνεται σηµαντική απόκλιση σε περισσότερα από ένα ηλωµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας, η σχέση υπολογίζεται για αυτό µε τη µεγαλύτερη απόλυτη τιµή DC-DCTOL. Η ως άνω χρέωση οφείλεται µόνο όταν N-NDC>0, ενώ σε άλλη περίπτωση NCDC_S = Ως σηµαντική απόκλιση νοείται η περίπτωση κατά την οποία η αριθµητική τιµή ενός χαρακτηριστικού µίας Μονάδας, όπως αυτή εκτιµάται από το ιαχειριστή του Συστήµατος, σύµφωνα µε µεθοδολογία που προσδιορίζεται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής, αποκλίνει τουλάχιστον κατά DC_TOL% από την αριθµητική τιµή που προσδιορίζεται στα ηλωµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας κατά την υπόψη Ηµέρα Κατανοµής. Οι αποκλίσεις αυτές εξετάζονται µόνο για συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των µονάδων, τα οποία προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. 9

10 8. Οι αριθµητικές τιµές της µοναδιαίας χρέωσης DC_S, του συντελεστή προσαύξησης Α_DC, του συντελεστή NDC και του ορίου ανοχής DC_TOL καθορίζονται για κάθε ηµερολογιακό έτος µε απόφαση του ιαχειριστή του Συστήµατος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο µήνες προ του τέλους ενός ηµερολογιακού έτους, ισχύει για το επόµενο ηµερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται εντός του έτους αυτού. Το όριο DC_TOL δύναται να διαφοροποιείται ανά χαρακτηριστικό και ανά τεχνολογία µονάδας παραγωγής.» Μη υποβολή ήλωσης Φορτίου 8. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 21 παράγραφος (4), ώστε οι λέξεις «Σε κάθε άλλη περίπτωση µη νόµιµης υποβολής ήλωσης Φορτίου» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Σε περίπτωση µη υποβολής ήλωσης Φορτίου ή υποβολής µη νόµιµης ήλωσης Φορτίου». 9. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 21 παράγραφος (4), ώστε ο ορισµός της µεταβλητής «Ν» να αντικατασταθεί ως εξής: «Ν ο µέχρι και την υπόψη περίπτωση µη υποβολής ήλωσης Φορτίου ή υποβολής µη νόµιµης ήλωσης Φορτίου συνολικός αριθµός των Ηµερών Κατανοµής κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος κατά τις οποίες ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου δεν έχει υποβάλει ήλωση Φορτίου, ενώ είχε τη σχετική υποχρέωση, ή έχει υποβάλλει µη νόµιµη ήλωση Φορτίου,» Τροποποίηση ΧΜΣ µε Εντολές Κατανοµής 10. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 92 παράγραφος (2), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «και Αέργου» και «ή το 0,4 Mvar για την Άεργο Ισχύ», να αντικατασταθεί στη σχέση υπολογισµού του ποσού NCDO_G η σχέση «(PDM_G + QDM_G)» από το µέγεθος «PDM_G» και να διαγραφεί ο ορισµός της ποσότητας QDM_G. Προσθήκη νέων µέτρων σχετικά µε τις ηλώσεις Μη ιαθεσιµότητας / Αδυναµίας λειτουργίας Μονάδων 11. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 39 παράγραφοι (1) και (2), ώστε στη πρώτη περίοδο αυτών, µετά τις λέξεις «Σε περίπτωση βλάβης, η οποία» να προστεθούν οι λέξεις «εµπίπτει στην έννοια των απρόβλεπτων βλαβών µικρής κλίµακας και», καθώς και να διαγραφούν η τελευταία περίοδος της παραγράφου (1) και οι δύο τελευταίοι περίοδοι της παραγράφου (2). 12. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 39 παράγραφος (2), ώστε οι λέξεις «ή σε περίπτωση άλλων τεχνικών λόγων, που συνεπάγονται» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «και η οποία συνεπάγεται». 13. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 39, ώστε να αναριθµηθούν οι παράγραφοι (3) έως (7) σε (4) έως (8) και να προστεθεί νέα παράγραφος (3) ως εξής: «3. Σε περίπτωση που, εντός του χρόνου ισχύος µίας ήλωσης Μη ιαθεσιµότητας, περιέλθουν στην αντίληψη του κατόχου άδειας παραγωγής πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας της Μονάδας, ο κάτοχος άδειας παραγωγής οφείλει άµεσα να ενηµερώσει σχετικά το ιαχειριστή του Συστήµατος και να υποβάλλει τροποποιηµένη ήλωση Μη ιαθεσιµότητας της Μονάδας.» 14. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 39, ώστε στην υφιστάµενη παράγραφο (6) η λέξη «δήλωση» να αντικατασταθεί από τη λέξη «ήλωση». 10

11 15. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 40 παράγραφος (3), ώστε οι λέξεις «Σε περίπτωση απόφασης για ακύρωση ήλωσης ή για µη αποδεκτή ήλωση για Κατανεµόµενη Μονάδα,» να αντικατασταθούν µε τις λέξεις «Σε περίπτωση µη υποβολής ήλωσης ή απόφασης για ακύρωση ήλωσης ή για µη αποδεκτή ήλωση για Κατανεµόµενη Μονάδα από κάτοχο άδειας παραγωγής ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση,» 16. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 40 παράγραφος (3), ώστε ο ορισµός της µεταβλητής «Ν» να αντικατασταθεί ως εξής: «Ν ο µέχρι και την υπόψη µη υποβληθείσα ή άκυρη ή µη αποδεκτή ήλωση συνολικός αριθµός των Ηµερών Κατανοµής κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος για τις οποίες ο ίδιος κάτοχος άδειας παραγωγής δεν έχει υποβάλλει ήλωση ή έχει υποβάλλει άκυρη ή µη αποδεκτή ήλωση,» 17. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 41, ώστε ο τίτλος του Άρθρου να αντικατασταθεί από τον τίτλο «ηλώσεις Αδυναµίας Λειτουργίας και Μείζονος Βλάβης» και να προστεθούν νέες παράγραφοι (5) και (6) ως εξής: «5. Για τις ηλώσεις Αδυναµίας Λειτουργίας Προσωρινού Χαρακτήρα ισχύουν, εν γένει, οι προβλέψεις των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41, κατ αντιστοιχία αυτών που αφορούν τις ηλώσεις Μη ιαθεσιµότητας. Ειδικά κατά τον υπολογισµό των Χρεώσεων Μη Συµµόρφωσης κατά το Άρθρο 40, η αριθµητική τιµή της παραµέτρου Ν αναφέρεται τόσο στις ηλώσεις Μη ιαθεσιµότητας, όσο και στις ηλώσεις Αδυναµίας Λειτουργίας Προσωρινού Χαρακτήρα. 6. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την αδυναµία λειτουργίας των Μονάδων, ιδίως ως προς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών ηλώσεων, καθώς και την αναλογική εφαρµογή των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41 για αυτές, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.». 18. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 227 παράγραφοι (6) και (7) και των διατάξεων του Άρθρου 232 παράγραφος (3), ώστε οι λέξεις «Μακροχρόνιας Μη ιαθεσιµότητας» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Αδυναµίας Λειτουργίας ή Μείζονος Βλάβης». 19. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 229 παράγραφος (2), ώστε στον όρο (2.4) και µετά τις λέξεις «ηλώσεις Μείζονος Βλάβης,» να προστεθούν οι λέξεις «ηλώσεις Αδυναµίας Λειτουργίας,». Ρυθµίσεις Υποχρεωτικών Εγχύσεων ΥΗΣ 20. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 28 παράγραφος (4), ώστε η λέξη «ενδεικτική» να αντικατασταθεί από τις λέξεις «δεσµευτική για τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν στα στοιχεία (γ) και (δ) της ήλωσης Εβδοµαδιαίας ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών, κατά την παράγραφο (2).» και οι λέξεις «για λόγους που αφορούν την τεχνική λειτουργία της Μονάδας, έκτακτες συνθήκες και καταστάσεις περί των υποχρεωτικών λειτουργιών που εξυπηρετούνται, ή θέµατα ασφαλείας.» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «για λόγους που αφορούν έκτακτες συνθήκες και καταστάσεις περί των υποχρεωτικών λειτουργιών που εξυπηρετούνται και που αντιστοιχούν στα στοιχεία (α) και (β) της ήλωσης Εβδοµαδιαίας ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών. Λεπτοµέρειες όσον αφορά την υποβολή αίτησης τροποποίησης ήλωσης Εβδοµαδιαίας ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών, ιδίως όσον αφορά την τεκµηρίωση του σχετικού αιτήµατος και τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψής της από το ιαχειριστή του Συστήµατος, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.». 11

12 21. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 28, ώστε η παράγραφος (6) να αντικατασταθεί ως εξής: «6. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα οποία καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς, να τεκµηριώνει τις δηλώσεις ποσότητας ενέργειας για υποχρεωτικές λειτουργίες κατά την παράγραφο (2), προσκοµίζοντας στοιχεία σχετικά µε τις υποχρεώσεις αυτές, καθώς και σχετικά µε το ισοζύγιο εισροών-εκροών στους ταµιευτήρες. Η τεκµηρίωση αυτή γίνεται τόσο προϋπολογιστικά, όσο και απολογιστικά, και δηµοσιεύεται στον ιστότοπο του ιαχειριστή του Συστήµατος. Περαιτέρω λεπτοµέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.» 22. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 28 παράγραφος (8), ώστε οι λέξεις «ύδρευσης, άρδευσης και αποφυγής υπερχείλισης,» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «κατά την παράγραφο (2),». Τροποποίηση Μεθοδολογίας Υπολογισµού Μεταβλητού Κόστους ΥΗΣ 23. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44, ώστε η υφιστάµενη παράγραφος (4) να αντικατασταθεί ως εξής: «4. Για την εφαρµογή του Άρθρου 72 του παρόντος Κώδικα, ως Μεταβλητό Κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονάδων λαµβάνεται αριθµητική τιµή σε Ευρώ ανά MWh, υπολογιζόµενη από το ιαχειριστή του Συστήµατος σύµφωνα µε µεθοδολογία που καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Η τιµή αυτή υπολογίζεται µηνιαία για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, αναφέρεται στον επόµενο ηµερολογιακό µήνα, χωρίς να δύναται να τροποποιηθεί εντός αυτού, και δηµοσιεύεται από το ιαχειριστή του Συστήµατος σε χρόνο που καθορίζεται από τη ΡΑΕ. Η ανωτέρω µεθοδολογία αποσκοπεί στον υπολογισµό της αξίας χρήσης των υδάτινων πόρων, όπως αυτή αντανακλάται από την εξοικονόµηση του µεταβλητού κόστους του θερµικού συστήµατος παραγωγής, λαµβάνοντας υπόψη περιορισµούς που σχετίζονται µε τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, όπως τα επίπεδα υδατικών αποθεµάτων των ταµιευτήρων και τις προβλεπόµενες εισροές και εκροές υδάτων.» Εισαγωγή Περιορισµού Μέγιστης Ηµερήσιας Έγχυσης Ενέργειας ΥΗΣ 24. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 28 µε νέα παράγραφο υπό στοιχείο (10), ως εξής: «10. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων οφείλουν κατά τον προγραµµατισµό της λειτουργίας των Μονάδων αυτών, και ιδίως κατά την υποβολή των ηλώσεων ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων και κατά την υποβολή των ηλώσεων Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται για τις εν λόγω Μονάδες το στοιχείο της Μέγιστης Ηµερήσιας Έγχυσης Ενέργειας στο Σύστηµα, να λαµβάνουν υπόψη την υφιστάµενη στάθµη των σχετικών υδάτινων αποθεµάτων, προβλέψεις για την εξέλιξη των αποθεµάτων αυτών, τις υποχρεώσεις τους για ύδρευση, άρδευση και οικολογική παροχή, και να µεριµνούν για τη συνεχή διατήρηση αποθεµάτων ασφαλείας, το ύψος των οποίων καθορίζεται για κάθε Μονάδα σε συνεργασία µε τον ιαχειριστή του Συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες του Συστήµατος και τη διαθεσιµότητα εφεδρειών. Σε περίπτωση µη συµφωνίας µεταξύ κατόχου άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικής Μονάδας και ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά µε το ύψος του αποθέµατος ασφαλείας, το ύψος αυτό καθορίζεται από τη ΡΑΕ, µετά από σχετικές εισηγήσεις των εµπλεκοµένων µερών, στις οποίες τεκµηριώνονται αναλυτικά οι απόψεις του 12

13 κάθε µέρους. Περαιτέρω λεπτοµέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.» 25. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (1), ώστε στον Πίνακα Α να προστεθούν στο τέλος αυτού οι ακόλουθες γραµµές: «Α3. Λειτουργικά στοιχεία Υδροηλεκτρικών Μονάδων Μέγιστη Ηµερήσια Έγχυση Ενέργειας στο Σύστηµα MWh» 26. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 59 παράγραφος (3), ώστε να αναριθµηθεί το στοιχείο (Ζ) σε (Η) και να προστεθεί νέο στοιχείο (Ζ) ως εξής: «(Ζ) Η συνολική ποσότητα ενέργειας που εγχέεται από κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα εντός της Ηµέρας Κατανοµής πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση από τη Μέγιστη Ηµερήσια Έγχυση Ενέργειας στο Σύστηµα της Μονάδας αυτής, όπως αυτή ορίζεται στη ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας σύµφωνα µε το Άρθρο 44.» Παράταση Μεταβατικού Μηχανισµού ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 27. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 330 παράγραφος (4), ώστε η λέξη «περιλαµβάνει» να αντικατασταθεί από τις λέξεις «άρχεται µετά». 28. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 331 παράγραφος (4), ώστε µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περιόδου αυτής να προστεθεί νέα περίοδος ως εξής: «Ειδικά για το Έτος Αξιοπιστίας , η Σύµβαση Συµµετοχής στον Μεταβατικό Μηχανισµό ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος µπορεί να συναφθεί µέχρι και την 30η Σεπτεµβρίου 2010.» 29. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 331, ώστε οι παράγραφοι (7) έως (8) να αναριθµηθούν σε (8) έως (9) και να προστεθεί νέα παράγραφος (7) ως εξής: «7. Οι διατάξεις της παραγράφου (6) του παρόντος Άρθρου αίρονται την 30η Σεπτεµβρίου Από την 1η Οκτωβρίου 2010 το τίµηµα που υποχρεούται να καταβάλλει ο Εκπρόσωπος Φορτίου στο πλαίσιο της Σύµβασης Συµµετοχής στον Μεταβατικό Μηχανισµό ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος καθορίζεται αναλόγως της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος που φέρει κατά τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 223, πολλαπλασιαζόµενης µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος.» 30. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 332 παράγραφος (2), ώστε µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περιόδου αυτής να προστεθεί νέα περίοδος ως εξής: «Ειδικά για το Έτος Αξιοπιστίας , η καταχώριση των Α Ι στο ειδικό τµήµα του Μητρώου Α Ι γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης την οποία οφείλουν να υποβάλλουν οι κάτοχοι άδειας παραγωγής µέχρι και την 30η Σεπτεµβρίου 2010.» 31. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 332, ώστε να προστεθεί νέα παράγραφος (4) ως εξής: «4. Οι διατάξεις της παραγράφου (3) του παρόντος Άρθρου αίρονται την 30η Σεπτεµβρίου Από την 1η Οκτωβρίου 2010 ο κάτοχος άδειας παραγωγής του οποίου τα Α Ι 13

14 καταχωρούνται στο ειδικό τµήµα του Μητρώου Α Ι δικαιούται να λαµβάνει πληρωµή, η οποία προσδιορίζεται από το µέγεθος της Πραγµατικά ιαθέσιµης Ισχύος κατά τις διατάξεις κατά το ΤΜΗΜΑ VII του παρόντος Κώδικα πολλαπλασιαζόµενη µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος και µε Συντελεστή Επάρκειας Ισχύος τα οποία προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις κατά το Άρθρο 333.» 32. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 333, ώστε οι παράγραφοι (7) έως (8) να διαγραφούν, οι παράγραφοι (4) έως (6) να αναριθµηθούν σε (5) έως (7), η παράγραφος (9) να αναριθµηθεί σε (8) και να προστεθεί νέα παράγραφος (4) ως εξής: «4. Ο Συντελεστής Επάρκειας Ισχύος προσδιορίζεται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος σε ωριαία βάση. Ο Συντελεστής Επάρκειας Ισχύος υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανοµής ως ο λόγος του αθροίσµατος των Υποχρεώσεων Επάρκειας Ισχύος του συνόλου των Εκπροσώπων Φορτίου, όπως προσδιορίζονται κατά το Άρθρο 223, και οι οποίες δεν εκπληρώνονται µέσω της καταχώρησης Συµβάσεων ιαθεσιµότητας Ισχύος στο Μητρώο Σ Ι και της συνολικής Πραγµατικά ιαθέσιµης Ισχύος που προσδιορίζει ο ιαχειριστής του Συστήµατος για το σύνολο των Α Ι τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό τµήµα του Μητρώου Α Ι κατά το Άρθρο 332 και τα οποία δεν τελούν σε αναστολή.» Υπολογισµός ιαθέσιµης Εφεδρείας κατά το Άρθρο Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 223 παράγραφος (1), ώστε να διαγραφεί από το N N µαθηµατικό τύπο ο όρος «+ ( 8100 INC NewNCAP2005 6) 0, 8» και οι ορισµοί των παραµέτρων N «( ) αθροίσµατος «( ) εγχύσουν». N INC 6 NewNCAP», καθώς και στον ορισµό του » η λέξη «έγχυσαν» να αντικατασταθεί από τις λέξεις «δύνανται να i HD h 2005» και «( ) Εκκαθάριση και Λογαριασµοί Προσαυξήσεων 34. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 29, ώστε να διαγραφεί η δεύτερη περίοδος της παραγράφου (4) και να προστεθεί νέα παράγραφος (6) ως εξής: «6. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής εισπράττει πληρωµές για την ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στις εγχύσεις του παρόντος Άρθρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 63.» 35. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 177 παράγραφος (1) στοιχείο (Γ), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «τις Μονάδες σε δοκιµαστική λειτουργία,». 36. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 199 παράγραφος (1) στοιχείο (Γ), ώστε να διαγραφεί ο λογιστικός λογαριασµός (Λ-Ι). 37. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 199 παράγραφος (1), ώστε να αντικατασταθεί ο ορισµός του λογιστικού λογαριασµού (Λ- ) ως εξής: «(Λ- ) Λογαριασµός Επικουρικών Υπηρεσιών, ο οποίος επίσης περιλαµβάνει επιµέρους Λογαριασµούς κατά κατηγορία και χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα» 38. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 199 παράγραφος (1), ώστε να αντικατασταθεί ο ορισµός του δευτεροβάθµιου λογιστικού λογαριασµού (ΛΠ-2) ως εξής: «ΛΠ-2: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό Ισοσκελισµού Εκκαθάρισης» 39. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 202, ώστε οι παράγραφοι (1) έως (2) να αντικατασταθούν ως εξής: 14

15 «1. Οι χρεώσεις ή πιστώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαριασµό Ισοσκελισµού Εκκαθάρισης αντισταθµίζουν ποσά το οποία δεν είναι δυνατόν να επιµερισθούν στους Συµµετέχοντες µε τις διαδικασίες Εκκαθάρισης του ΗΕΠ και Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων. 2. Το συνολικό ποσό στο οποίο αφορά ο Λογαριασµός Προσαυξήσεων ΛΠ-2, υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανοµής t σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς. Θετικό αποτέλεσµα επάγεται χρεώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο του ΛΠ-2, ενώ αρνητικό αποτέλεσµα επάγεται πιστώσεις των Συµµετεχόντων.» 40. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 202 παράγραφος (5), ώστε οι λέξεις «Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβληµένων και Μη Επιβεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής» να αντικατασταθούν µε τις λέξεις «Ισοσκελισµού Εκκαθάρισης». 41. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 203 παράγραφος (1), ώστε να αντικατασταθεί ως εξής: «1. Οι χρεώσεις των Συµµετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαριασµό Επικουρικών Υπηρεσιών αντισταθµίζουν τις πληρωµές που καταβάλλονται σύµφωνα µε το Τµήµα IV και το Άρθρο 190 παράγραφος 2 του παρόντος Κώδικα. Ανάλογα µε την περίπτωση, αφαιρούνται ή προστίθενται οι πιστώσεις και οι χρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων και οι οποίες αντιστοιχούν στις παραπάνω πληρωµές. Στον Λογαριασµό αυτό περιλαµβάνονται το καθαρό τίµηµα (δαπάνες µείον εισπράξεις) που καταβάλλεται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος προς ιαχειριστές γειτονικών Συστηµάτων ή στο πλαίσιο του Συστήµατος ιασυνοριακού Εµπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.» 42. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 204 παράγραφος (2), ώστε οι λέξεις «Σε κάθε περίπτωση στον υπολογισµό λαµβάνονται υπόψη οι απόλυτες τιµές των ωριαίων χρεώσεων και πιστώσεων.» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Οι πιστώσεις από την εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, εξαιρουµένων των πιστώσεων για επιβεβληµένες µεταβολές παραγωγής, λαµβάνονται υπόψη ως χρεώσεις για τον υπολογισµό του συνόλου των µηνιαίων χρεώσεων MONCHRGp,µ.» οκιµαστική Λειτουργία και Υποχρεωτικά Νερά 43. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 189, ώστε η παράγραφος (4) να αναριθµηθεί σε (5) και να προστεθεί παράγραφος (4) ως εξής: «4. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, η συµπληρωµατική χρέωση COFCut που αντιστοιχεί σε Επιβεβληµένες Μεταβολές Παραγωγής για µείωση παραγωγής της Κατανεµόµενης Μονάδας u σε σχέση µε το τµήµα της ενέργειας που αντιστοιχεί στην Προσφορά Έγχυσης που έχει υποβληθεί από τον ιαχειριστή του Συστήµατος κατά το Άρθρο 29, υπολογίζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε η Μονάδα να επιστρέψει για το εν λόγω τµήµα της ενέργειας που δεν εγχύθηκε το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό που έλαβε κατά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ. Οι λεπτοµέρειες του σχετικού υπολογισµού καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.» 44. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 290, ώστε να προστεθεί νέα παράγραφος (9) ως εξής: «9. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διεξαγωγή δοκιµών ελέγχου,, ιδίως ως προς τις σχετικές διαδικασίες και χρονοδιαγράµµατα, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής.» 15

16 Πρόγραµµα Συντήρησης 45. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 284, ώστε να προστεθεί νέα παράγραφος (9) ως εξής: «9. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατάρτιση του Προγράµµατος Συντήρησης Μονάδων και του Προγράµµατος Αποµονώσεων, ιδίως ως προς τις σχετικές διαδικασίες και χρονοδιαγράµµατα, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής.» 46. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 285 παράγραφος (1), ώστε στην πρώτη περίοδο αυτής να διαγραφεί η λέξη «οποτεδήποτε». 47. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 285, ώστε να προστεθεί νέα παράγραφος (4) ως εξής: «4. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την τροποποίηση του Προγράµµατος Συντήρησης Μονάδων και του Προγράµµατος Αποµονώσεων, ιδίως ως προς τις σχετικές διαδικασίες και χρονοδιαγράµµατα, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής.» Υπολογισµός EFORd 48. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 219 παράγραφος (3), ώστε να προστεθεί νέο στοιχείο ( ) ως εξής: «) Σε περίπτωση που η προγραµµατισθείσα ετήσια συντήρηση µιας µονάδας παραγωγής υπερβαίνει την µέγιστη αποδεκτή τιµή ισοδύναµων ωρών προγραµµατισµένης συντήρησης της Μονάδας, όπως αυτή καθορίζεται ανά τύπο µονάδας παραγωγής στο Εγχειρίδιο Μηχανισµού ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, αντί του συντελεστή EFOR, στις διατάξεις του παρόντα Κώδικα εφαρµόζεται ο Ενεργός Συντελεστής Απρόβλεπτης Μη ιαθεσιµότητας Ανηγµένης σε Ισοδύναµη Ζήτηση Φορτίου για τη Μονάδα EEFOR, ο οποίος υπολογίζεται σύµφωνα µε την ακόλουθη µέθοδο υπολογισµού: (1) Για την εφαρµογή της παρούσας µεθόδου ορίζονται µεγέθη η αριθµητική τιµή των οποίων προκύπτει από τα στοιχεία όπως καταγράφονται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος κατά τη διάρκεια των πέντε (5) Ετών Αξιοπιστίας που προηγούνται του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας. Τα χρησιµοποιούµενα µεγέθη ορίζονται ακολούθως: PH Ο συνολικός αριθµός των Περιόδων Κατανοµής της περιόδου µελέτης. EMOH Ο αριθµός των δηλωθέντων ισοδύναµων ωρών προγραµµατισµένης συντήρησης της Μονάδας, πέραν της µέγιστης αποδεκτής τιµής τους. EMOF Συντελεστής ιακοπής για Προγραµµατισµένη Συντήρηση που ορίζεται ως: EMOF = EMOH / PH (2) Ο Ενεργός Συντελεστής Απρόβλεπτης Μη ιαθεσιµότητας Ανηγµένης σε Ισοδύναµη Ζήτηση Φορτίου για κάθε Έτος Αξιοπιστίας υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: EEFOR D = EFOR + 0, 25 EMOF» Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφοριών D 49. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 66, ώστε η παράγραφος (2) να αντικατασταθεί ως εξής: D D 16

17 «2. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος επιλέγει, εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας έτσι ώστε να είναι συµβατό µε τις λειτουργίες που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στα Εγχειρίδια που καθορίζονται σε αυτόν.» 50. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 69, ώστε να αντικατασταθούν ως εξής: «1. Κάθε Συµµετέχων δικαιούται να έχει πρόσβαση σε περιεχόµενο των βάσεων δεδοµένων του Συστήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα Κώδικα και στα Εγχειρίδια που καθορίζονται σε αυτόν. εν επιτρέπεται πρόσβαση σε στοιχεία και δεδοµένα τα οποία έχουν εµπορικά εµπιστευτικό χαρακτήρα. Στα Εγχειρίδια καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόµενο στατιστικών πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το παρελθόν, καθώς και ο τρόπος δηµοσιοποίησης των στατιστικών αυτών πληροφοριών από τον ιαχειριστή του Συστήµατος. 2. Το λογισµικό του Συστήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας πιστοποιείται από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο οίκο σχετικά µε την καταλληλότητα και τη συµβατότητά του µε τις διατάξεις του Κώδικα. Η πιστοποίηση αυτή διενεργείται κάθε φορά που τροποποιείται ουσιωδώς το λογισµικό. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση της πιστοποίησης αυτής.» Προστασία Μετρητών και Σχετικού Εξοπλισµού 51. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Π.13 παράγραφος (2), ώστε στο τέλος αυτής να προστεθούν οι λέξεις «σε συνεργασία µε τον Κύριο του Συστήµατος ή τον Κύριο του ικτύου.». 52. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Π.13 παράγραφος (3), ώστε να διαγραφεί η τελευταία περίοδος αυτής και οι λέξεις «ιαχειριστή του Συστήµατος» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «Κύριο του Συστήµατος ή τον Κύριο του ικτύου.». 53. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Π.13, ώστε η παράγραφος (6) να αντικατασταθεί ως εξής: «6. Ο Κύριος του Συστήµατος και ο Κύριος του ικτύου αναπτύσσουν διαδικασία ελέγχου της θέσης των σφραγίδων και των εργαλείων σφραγίσεως, καθώς και καταγραφής των εργαλείων σφραγίσεως και των εξουσιοδοτηµένων Χρηστών στους οποίους αυτά χορηγούνται..» Εγγυήσεις Συµµετοχής στη χονδρεµπορική αγορά 54. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (3), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «κατά Κατηγορία Συµµετεχόντων» και οι λέξεις «στον οποίο για κάθε κατηγορία το ποσό εγγύησης καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της δραστηριότητας που αναµένεται να αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή και συντελεστή χρηµατοπιστωτικού κινδύνου ο οποίος προσδιορίζεται αντιστρόφως ανάλογα µε το µέγεθος της δραστηριότητας του Συµµετέχοντα και τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας αυτής.» 55. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (4), ώστε οι λέξεις «η οποία βασίζεται στον Πίνακα Ποσών Εγγύησης και εύλογη εκτίµηση σχετικά µε την αναµενόµενη δραστηριότητα του Συµµετέχοντα µε βάση τα στοιχεία της σχετικής του άδειας. Το ύψος του ποσού της οφειλόµενης εγγύησης από Συµµετέχοντα δύναται να αναπροσαρµοστεί µε βάση τον 17

18 Πίνακα Ποσών Εγγύησης και εύλογη επικαιροποιηµένη εκτίµηση σχετικά µε την αναµενόµενη δραστηριότητα του Συµµετέχοντα κατά το νέο ηµερολογιακό έτος.» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «µε βάση τη σχετική µεθοδολογία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο της Λειτουργίας της Αγοράς.» 56. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (5), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «Αποκλίσεων και του Λογαριασµού Προσαυξήσεων.» 57. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (6), ώστε να αντικατασταθεί ως εξής: «6. Για τους νέους Συµµετέχοντες, η κατά τα άνω εγγυοδοσία καλύπτει το χρονικό διάστηµα από την εγγραφή τους στο Μητρώο Συµµετεχόντων έως την εγγύτερη στην ηµεροµηνία εγγραφής 31η Μαρτίου ή 30η Σεπτεµβρίου κάθε έτους και ανανεώνεται τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν από τη λήξη της ισχύος της. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες όσον αφορά στην παροχή εγγυήσεων από τους νέους Συµµετέχοντες µέχρι της συµπληρώσεως των πρώτων τριών µηνών δραστηριοποιήσεώς τους.» 58. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (7), ώστε στην αρχή της παραγράφου να προστεθούν οι λέξεις «Για τους υπόλοιπους Συµµετέχοντες,» και η λέξη «δεκαπέντε» να αντικατασταθεί µε τις λέξεις «τουλάχιστον πέντε» 59. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 213 παράγραφος (9), ώστε οι λέξεις «Η νέα µορφή εγγύησης παρέχεται τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες» να αντικατασταθούν µε τις λέξεις «Η νέα µορφή εγγύησης παρέχεται τουλάχιστον πέντε ηµέρες». Γενικές Αρχές ιαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων 60. Την διατήρηση των υφιστάµενων διατάξεων του Άρθρου 175 παράγραφος (1) και του Άρθρου 335 παράγραφος (31) ως έχουν. ιοικητικά Οριζόµενη Ελάχιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας 61. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 17, ώστε η παράγραφος (5) να αντικατασταθεί ως εξής: «5. Η τιµή ενέργειας κάθε βαθµίδας της κλιµακωτής συνάρτησης Τιµολογούµενης ήλωσης Φορτίου οφείλει να είναι µικρότερη ή ίση της ιοικητικά Οριζόµενης Μέγιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας και µεγαλύτερη ή ίση της ιοικητικά Οριζόµενης Ελάχιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται κατά το Άρθρο 72 και ισχύουν για την Περίοδο Κατανοµής στην οποία αντιστοιχεί η Τιµολογούµενη ήλωση Φορτίου.» 62. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 24 παράγραφος (1), ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «µε αριθµητική τιµή µεγαλύτερη και όχι ίση του µηδενός» και να προστεθεί νέα παράγραφος µε αρίθµηση (3) ως εξής: «3. Η τιµή ενέργειας κάθε βαθµίδας της κλιµακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης οφείλει να είναι µικρότερη ή ίση της ιοικητικά Οριζόµενης Μέγιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας και µεγαλύτερη ή ίση της ιοικητικά Οριζόµενης Ελάχιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται κατά το Άρθρο 72 και ισχύουν για την Περίοδο Κατανοµής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης.» 18

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15/03/2010 Προς: ΕΣΜΗΕ, κ. Γ. Αντωνόπουλο, ντα Σύµβουλο Θέµα: Σχετικά: Κωδικός : Ο-40608 Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010 «Η θέση της ΡΑΕ αναφορικά με την επανεξέταση των βασικών ρυθμιστικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, Σχέδιο γνωµοδότησης της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 10.08.2011 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Εισαγωγή Κατά τη παράγραφο 1 του άρθρου 19 και την παράγραφο 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44, παρ. 5 του ΚΣΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ υπέβαλε στη ΡΑΕ στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 167 Ορισµοί 1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1585 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ.19379 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ιαχειριστής Σύστήµατος») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 504/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 504/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 504/2009 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις Άρθρο 10 Σκοπός Σκοπός του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ») είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενεργείας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mal: nfo@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6 Καθορισμός τιμών ρυθμιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

.: , FAX : ,

.: , FAX : , 85 115 26,.: 69 68 000, FAX : 77 01 209, E-mail: heron@terna.gr Θέμα: ημόσια διαβούλευση προτεινόμενων τροποποιήσεων του Κ Σ&ΣΗΕ 09-Απριλίου-2008 Κύριοι, Στα πλαίσια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 639/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 639/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 639/2013 «Τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις ΕΗ στις προτεινόµενες τροποποιήσεις του Κ Σ & ΣΗΕ

Παρατηρήσεις ΕΗ στις προτεινόµενες τροποποιήσεις του Κ Σ & ΣΗΕ Παρατηρήσεις ΕΗ στις προτεινόµενες τροποποιήσεις του Κ Σ & ΣΗΕ Α) Συνολική αξιολόγηση των προτεινόµενων τροποποιήσεων Πρόταση της ΕΗ 1. Είναι µάλλον κοινή διαπίστωση ότι είναι αδύνατο να λειτουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει, (β) Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VII ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 Γενικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ VII ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 Γενικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ VII ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 Γενικές διατάξεις Άρθρο 209 Σκοπός O Μηχανισµός ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος αποσκοπεί στη διασφάλιση µακροχρόνιας διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Ιανουαρίου 2010, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ιστορικό Εκδόσεων Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς εκέµβριος 2010 0 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 2 2. ιαθεσιµότητα Συστήµατος Μεταφοράς... 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ενόψει της Πέµπτης Ηµέρας Αναφοράς 25.09.2009 1. Εισαγωγή Κατά τη παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 655/Β/17.5.2005 /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή

Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή [Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)]: Ζητήθηκε διευκρίνιση ως προς το σημείο 2β της μεθοδολογίας, ήτοι το μοναδιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ.

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ. Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44 παρ. 5 του ΚΣΗΕ. 1. Εισαγωγή Σε αντίθεση με τους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς των οποίων το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Μαΐου 2007, µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις βάσει: του Ν.3426/2005, της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 16 Μαρτίου 2005 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ενιαίος Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ενόψει της Πέµπτης Ηµέρας Αναφοράς 16.10.2009 1. Εισαγωγή Κατά τη παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERTECH 2010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ε.Κουτζούκος Greek Electricity Market Overview 1 Χονδρεμπορική Αγορά Προτάσεις ΡΑΕ 29.07.2010 Απόφαση ΡΑΕ 1250/2010, μετά από τη διεξαγωγή δύο δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : , 732 Φαξ :

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : , 732 Φαξ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr ΑΡ./ΗΜ./ ΛΑΓΗΕ/4831/26.7.2012 Προς: ρ. Ν. Βασιλάκο Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα