ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Εισαγωγή Κατά τη παράγραφο 1 του άρθρου 19 και την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν.2773/1999, ο Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ Σ&ΣΗΕ) καταρτίζεται από το ιαχειριστή του Συστήµατος, και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά τη σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ. Στο πλαίσιο της διαµόρφωσης της γνώµης της, µετά από σχετικές εισηγήσεις του ΕΣΜΗΕ, η ΡΑΕ θέτει σε δηµόσια διαβούλευση τις προτεινόµενες τροποποιήσεις διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ. Το χρονοδιάγραµµα της διαβούλευσης είναι: Τρίτη 4 Μαρτίου: δηµοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ των προτεινόµενων τροποποιήσεων του Κ Σ&ΣΗΕ. Πέµπτη 13 Μαρτίου: ηµερίδα για την περαιτέρω ανάλυση και συζήτηση των προτεινοµένων τροποποιήσεων µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών. Παρασκευή 21 Μαρτίου: σχολιασµός των αποτελεσµάτων της δηµόσιας διαβούλευσης και δηµοσίευση τελικού σχεδίου τροποποιήσεων και Τέλος Μαρτίου: απόφαση της ΡΑΕ και σχετική γνωµοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης. Στη δηµόσια διαβούλευση θα συζητηθεί πέραν του περιεχοµένου των τροποποιήσεων και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής τους σε συνδυασµό και µε τις προβλεπόµενες Ηµέρες Αναφοράς στο άρθρο 320 του Κ Σ&ΣΗΕ. 2. Στόχος των προτεινόµενων τροποποιήσεων Κατά την περίοδο µετά την έγκριση του Κ Σ&ΣΗΕ, τον Μάιο του 2005, ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκλήθη να αναπτύξει το αναγκαίο λογισµικό µε τη χρήση του οποίου θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κ Σ&ΣΗΕ. Η πολυπλοκότητα του έργου, καθώς και η σηµασία του στην λειτουργία της Ηµερήσιας Αγοράς Ενέργειας απαιτούσε σηµαντικό χρονικό διάστηµα για την υλοποίησή του, και συνεπώς επέβαλε την πρόβλεψη µεταβατικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεχιζόταν η χρήση των διαθέσιµων υποδοµών του ιαχειριστή, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσονταν η νέα εφαρµογή λογισµικού, η οποία θα ενσωµάτωνε τις διατάξεις του Κ Σ&ΣΗΕ. 1

2 Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εφαρµογής επίλυσης του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (ΗΕΠ) και κατάρτισης του προγράµµατος κατανοµής, κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθούν διατάξεις άρθρων του Κ Σ&ΣΗΕ ώστε να επιτευχθεί πλήρης ταύτιση των κανόνων του, µε αυτούς που τελικώς υλοποιήθηκαν στο λογισµικό, βελτιώνοντας ως προς τη σαφήνεια τους περιορισµούς που λαµβάνονται υπόψη κατά την επίλυση του προβλήµατος, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται η ουσία του. Οι όποιες διαφοροποιήσεις οφείλονται σε τεχνικούς περιορισµούς στην ανάπτυξη και επίλυση του µαθηµατικού µοντέλου ως προς την κατά γράµµα εφαρµογή των προβλέψεων του Κώδικα. Πέραν των ως άνω τροποποιήσεων, κατά την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρµογής επίλυσης του ΗΕΠ διαπιστώθηκαν προβλήµατα ως προς την µεθοδολογία επίλυσης του προβλήµατος ΗΕΠ, δεδοµένης της απαίτησης να εφαρµόζεται σε καθηµερινή βάση, εντός περιορισµένου χρόνου και µε τρόπο που να µην απαιτεί τη συνεχή παρέµβαση και ανθρώπινη κρίση για την επίλυσή του. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται συγκεκριµένες τροποποιήσεις του Κ Σ&ΣΗΕ, οι οποίες αφορούν ουσιαστικές µεταβολές, οι σηµαντικότερες των οποίων αναφέρονται στην 3 η παράγραφο. Τέλος, θέµατα που αφορούν σε περαιτέρω απαιτούµενες τροποποιήσεις του Κ Σ&ΣΗΕ και δεν αντιµετωπίζονται στην παρούσα ιαβούλευση, καταγράφονται συνοπτικά στην 4 η παράγραφο του παρόντος. 3. Ειδικά θέµατα 3.1. Τροποποιήσεις σχετικά µε τη διαχείριση της παραγωγής από υδροηλεκτρικές µονάδες Αναφορικά µε τον τρόπο διαχείρισης της παραγωγής από υδροηλεκτρικές µονάδες, από την µέχρι σήµερα πρακτική και εµπειρία, τίθενται τα εξής ζητήµατα, τα οποία και δηµιουργούν την ανάγκη τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ: Η διαχείριση της παραγωγής από υδροηλεκτρικές µονάδες ανήκει στον κάτοχο άδειας παραγωγής των αντίστοιχων µονάδων. Ευλόγως, ο παραγωγός έχει ως στόχο την µεγιστοποίηση του οφέλους του από τη χρήση των υποδοµών του. Παράλληλα, είναι γεγονός ότι η χρήση των υδροηλεκτρικών σταθµών µπορεί να γίνει µε τρόπο που µπορεί να επηρεάσει και να στρεβλώσει έντονα τον ΗΕΠ, ειδικότερα λαµβάνοντας υπόψη ότι υδροηλεκτρικούς σταθµούς κατέχει µόνο η κυρίαρχη επιχείρηση. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν εισαχθεί ήδη στον Κ Σ&ΣΗΕ ειδικές προβλέψεις αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας των σταθµών αυτών και ιδίως τον ετήσιο προγραµµατισµό χρήσης των υδάτων. Από την άλλη πλευρά, και καθώς οι υδροηλεκτρικές µονάδες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της παροχής της εκάστοτε αναγκαίας ενέργειας, εφεδρειών και επικουρικών υπηρεσιών, για την κάλυψη των οποίων είναι υπεύθυνος ο ιαχειριστής του Συστήµατος, τίθεται σηµαντικό ερώτηµα ως προς τη διαχείριση των υδάτινων αποθεµάτων και τη συµµετοχή του ιαχειριστή του Συστήµατος στον προγραµµατισµό της χρήσης των νερών, η οποία δεν µπορεί να γίνεται µόνο µε σκοπό την βελτιστοποίηση του οφέλους του παραγωγού, αλλά πρέπει να λαµβάνει υπόψη και τις ανάγκες του Συστήµατος. Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις, και ιδίως η εισαγωγή της έννοιας της µέγιστης ποσότητας ενέργειας που µπορεί να προσφέρεται ηµερησίως στον ΗΕΠ από υδροηλεκτρικές µονάδες, σχετίζονται α) µε τη µείωση της δύναµης της αγοράς που κατέχει ο παραγωγός από υδροηλεκτρικές µονάδες και β) µε τον συντονισµό των επιδιωκόµενων στόχων τόσο του παραγωγού, όσο και του ιαχειριστή του Συστήµατος. 2

3 3.2. Τροποποιήσεις σχετικά µε τον τρόπο συµµετοχής των εισαγωγών και των εξαγωγών στον ΗΕΠ Το θέµα σχετίζεται µε την χρήση των διασυνδέσεων για εισαγωγές και εξαγωγές, και τον τρόπο µε τον οποίο η διαχείρισή τους ενσωµατώνεται στον ΗΕΠ µέσω των προσφορών έγχυσης και των δηλώσεων φορτίου που υποβάλουν οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς και της διαδικασίας επίλυσης του προβλήµατος ΗΕΠ. Ο ισχύων µηχανισµός αποσκοπεί στο να διασφαλίσει δυνητικά τη µέγιστη αξιοποίηση της διαθέσιµης διασυνδετικής ισχύος, καθορίζοντας ότι η πρόσβαση στις διασυνδέσεις πραγµατοποιείται τελικά βάσει των προσφορών που υποβάλλονται στον ΗΕΠ (implicit auction). Βάσει του µηχανισµού αυτού, οι έχοντες δέσµευση ικανότητας µεταφοράς των ιασυνδέσεων εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα έναντι εκείνων που υποβάλλουν Προσφορές ή ηλώσεις χωρίς να διαθέτουν αντίστοιχη δέσµευση µόνο στην περίπτωση ίσης τιµής ενέργειας (Ευρώ ανά MWh) των τιµολογούµενων προσφορών-έγχυσης και δηλώσεων φορτίου (βλ. Άρθρο 59.4.Γ.5). Έτσι, τίθεται το ερώτηµα κατά πόσον ο µηχανισµός αυτός δίνει κάποιο σηµαντικό πλεονέκτηµα στους έχοντες µακροχρόνια δέσµευση ισχύος των διασυνδέσεων και άρα κίνητρο για την απόκτηση των σχετικών δικαιωµάτων. Αν αυτό δεν ισχύει, οι εισαγωγείς και εξαγωγείς ωθούνται σε βραχυχρόνια συµβόλαια και κατά συνέπεια αυξάνοντας τον επιχειρηµατικό κίνδυνο και το κόστος των σχετικών δραστηριοτήτων. Το ζήτηµα προσεγγίζεται λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο διαχείρισης των διασυνδέσεων σήµερα, το επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των χωρών της περιοχής το οποίο βρίσκεται σήµερα υπό ανάπτυξη και ειδικότερα, την επιχειρούµενη ευθυγράµµιση των αγορών των χωρών που ανήκουν στην περιοχή Κεντρικής & Νότιας Ευρώπης της περιφερειακής πρωτοβουλίας του ERGEG, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα. Τίθεται το ερώτηµα εάν, µέχρις ότου όλες οι γειτονικές χώρες, αλλά κυρίως οι χώρες της Βαλκανικής, φτάσουν στο ίδιο επίπεδο ωριµότητας αγορών που θα επιτρέπει την πλήρη ενσωµάτωση της διαχείρισης των διασυνδέσεων στην ηµερήσια αγορά κάθε χώρας, πρέπει: α) να παραµείνει ως έχει το ισχύον µοντέλο, δηλαδή η πρόσβαση στις διασυνδέσεις να πραγµατοποιείται τελικά µέσω της ηµερήσιας αγοράς (η προτεραιότητα των εχόντων φυσικά δικαιώµατα ισχύει µόνο στην περίπτωση ίσης τιµής των Προσφορών/ ηλώσεών τους µε τις Προσφορές/ ηλώσεις µη εχόντων δικαιώµατα), β) να γίνει κατάλληλη προσαρµογή στο ισχύον µοντέλο, µε τα φυσικά δικαιώµατα να έχουν προτεραιότητα ένταξης ανεξαρτήτως τιµής Προσφοράς Έγχυσης/ ήλωσης Φορτίου (εφόσον οι Προσφορές/ ηλώσεις εντάσσονται στον ΗΕΠ), ώστε να δοθεί µεγαλύτερη αξία στα δικαιώµατα αυτά, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα πρόσβασης στις διασυνδέσεις και χωρίς δικαίωµα ώστε να διασφαλίζεται δυνητικά η µέγιστη αξιοποίηση των διασυνδέσεων, γ) να υιοθετηθεί µοντέλο αποκλειστικής πρόσβασης στις διασυνδέσεις µέσω φυσικών δικαιωµάτων που κατανέµονται µέσω διακριτής διαγωνιστικής διαδικασίας (explicit auction), σε συνδυασµό µε δυνατότητα εκχώρησης τυχόν µη χρησιµοποιούµενης δυναµικότητας των διασυνδέσεων και µετά το κλείσιµο του ΗΕΠ (intraday), η οποία θα υλοποιηθεί σε δεύτερη φάση τροποποιήσεων του Κ Σ&ΣΗΕ, οπότε και θα τεθεί σε εφαρµογή ιευκρινίζεται ότι στο σχέδιο τροποποιήσεων που ακολουθεί ενσωµατώνονται τροποποιήσεις του Κ Σ&ΣΗΕ που αφορούν στην υλοποίηση της προσέγγισης που περιγράφεται στο σηµείο (β) ανωτέρω. Ειδικά επί αυτού του θέµατος, η ΡΑΕ προσβλέπει σε έναν εκτενή διάλογο µε τα 3

4 ενδιαφερόµενα µέρη για τον τελικό καθορισµό του µηχανισµού πρόσβασης στις διασυνδέσεις για διασυνοριακές συναλλαγές Τροποποιήσεις σχετικά µε τον µηχανισµό ανάκτησης λειτουργικού κόστους κατά τη µεταβατική περίοδο έως την Πέµπτη Ηµέρα Αναφοράς Λόγω της απουσίας µηχανισµού εκκαθάρισης των αποκλίσεων κατά τη µεταβατική περίοδο, καθώς και του γεγονότος ότι η αγορά εκκαθαρίζεται συνολικά µετά την Ηµέρα Κατανοµής, γίνεται ιδιαιτέρως σύνθετη η διαδικασία που διαχωρίζει τον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό από τη ιαδικασία Κατανοµής. Λόγω ακριβώς του ζητήµατος αυτού, έχουν προκύψει πολλές φορές προβλήµατα ως προς την κατανοµή µονάδων που δεν είχαν ενταχθεί στον ΗΕΠ για λόγους παροχής εφεδρείας, γεγονός που σχετίζεται εν µέρει και µε τη ιαδικασία Κατανοµής. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται µηχανισµός αποζηµίωσης για όσες µονάδες δεν εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, αλλά κλήθηκαν να παράσχουν εφεδρεία στο Πρόγραµµα Κατανοµής, ο οποίος εξασφαλίζει την κάλυψη του µεταβλητού τους κόστους Τροποποιήσεις σχετικά µε Πρόσκαιρους Τοπικούς Περιορισµούς του Συστήµατος Μεταφοράς Έχει διαπιστωθεί από τον ιαχειριστή του Συστήµατος ότι λόγω τοπικών βλαβών ή συντηρήσεων, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν Πρόσκαιροι Τοπικοί Περιορισµοί του συστήµατος Μεταφοράς, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία κάποιας µονάδας παραγωγής, ανεξαρτήτως οικονοµικής σειράς Το ζήτηµα που εγείρεται είναι εάν οι πρόσκαιροι αυτοί περιορισµοί πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάστρωση του προβλήµατος του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού, δηλαδή να επιβάλλουν µερική φόρτιση σε ορισµένες µονάδες και εν δυνάµει να µπορούν να επηρεάζουν τον καθορισµό της Οριακής Τιµής του Συστήµατος και τον βαθµό αξιοποίησης της εκάστοτε διαθέσιµης ισχύος Από την άλλη πλευρά όµως τίθεται και το ερώτηµα εάν είναι δυνατόν γεγονότα τα οποία επηρεάζουν το πρόγραµµα κατανοµής των µονάδων και τη λειτουργία του συστήµατος, και είναι εκ των προτέρων γνωστά, όπως βλάβες και προγραµµατιζόµενες συντηρήσεις του συστήµατος, να µην λαµβάνονται υπόψη στην επίλυση του ΗΕΠ.. Σηµαντικές παράµετροι στα ζητήµατα αυτά, που θα επηρεάζουν τις επιπτώσεις τέτοιων περιορισµών, είναι η συχνότητα και διάρκεια τους, η προγραµµατισµένη ή έκτακτη ενεργοποίησή τους, καθώς επίσης και το τοπολογικό σηµείο εµφάνισής τους σε σχέση µε το σηµείο σύνδεσης κάθε µονάδας Τροποποιήσεις σχετικά µε την κατανοµή του Ετήσιου Κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς Αναφορικά µε την µεθοδολογία κατανοµής του Ετήσιου Κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς, σήµερα, και όσον αφορά τις µονάδες παραγωγής, διαφοροποιείται αναλόγως της θέσης του κάθε σταθµού, δίνοντας έτσι άµεσο κίνητρο για την εγκατάσταση µονάδων στο νότιο τµήµα της χώρας. Τίθεται το ερώτηµα, κατόπιν και διαπιστώσεων του ιαχειριστή του Συστήµατος από τη λειτουργία του Συστήµατος τα τελευταία χρόνια, εάν είναι σκόπιµη η συνέχιση της υφιστάµενης µεθοδολογίας, ή εάν οι κανόνες του Κ Σ&ΣΗΕ που προβλέπουν την ύπαρξη διαφορετικής ΟΤΣ σε βορρά και νότο σε περίπτωση ενεργοποίησης των ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, επαρκούν για την ορθολογική γεωγραφική κατανοµή των µονάδων στο Σύστηµα. 4

5 4. Τροποποιήσεις για µεταγενέστερο στάδιο Πέραν των τροποποιήσεων που προτείνονται στην παρούσα φάση και θα ισχύουν από την Τρίτη ηµέρα αναφοράς (σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του Κ Σ&ΣΗΕ η ηµέρα αυτή είναι η 1 η Μάιου 2008), θα ακολουθήσει και δεύτερη οµάδα τροποποιήσεων, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την τροποποίηση των υφισταµένων κανόνων σε επιµέρους τµήµατα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς και της επαύξησης των δυνατοτήτων των χρηστών του συστήµατος να βελτιστοποιήσουν την συµµετοχή τους σε αυτή. Γενικά οι τροποποιήσεις αυτές θα επικεντρώνονται στα εξής θέµατα: Περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών µε δυνατότητα προσφορών των χρηστών στην Ηµερήσια Αγορά καθώς και την ενδεχόµενη εισαγωγή υπηρεσίας τριτεύουσας εφεδρείας και µηχανισµού πληρωµής αυτής. Επανασχεδίαση του µηχανισµού διασφάλισης ισχύος, και ιδίως του τρόπου προσδιορισµού της Χρέωσης Ετήσιας µη Συµµόρφωσης καθώς και του τρόπου προσδιορισµού των υποχρεώσεων των Εκπροσώπων Φορτίων. Επανασχεδίαση µηχανισµού διευθέτησης αποκλίσεων, ιδίως ως προς των αποκλίσεων που προκύπτουν µετά από εντολή κατανοµής του ιαχειριστή του Συστήµατος. Η ΡΑΕ, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της δηµόσιας διαβούλευσης και επιδιώκοντας ουσιαστικό διάλογο µεταξύ των µερών, παραθέτει σχέδιο των προτεινόµενων τροποποιήσεων επί των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, το οποίο βασίζεται σε αρχική επεξεργασία των εισηγήσεων του ιαχειριστή, και δεν είναι δεσµευτικές ως προς τη διαµόρφωση της τελικής της γνώµης. Προς αποφυγή οιασδήποτε παρανόησης, διευκρινίζεται ότι στο σχέδιο τροποποιήσεων που ακολουθεί, πέραν των πιο ουσιαστικών προτεινόµενων τροποποιήσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στην προηγούµενη παράγραφο (3), έχει περιληφθεί και µία σειρά τροποποιήσεων ήσσονος σηµασίας, οι οποίες είτε αφορούν σε γενικού περιεχοµένου βελτιώσεις και διορθώσεις λαθών στο κείµενο του Κ Σ&ΣΗΕ ή προκύπτουν από την εµπειρία που αποκοµίζεται από την εφαρµογή των διατάξεών του µέχρι σήµερα. 5

6 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Κ Σ&ΣΗΕ Αναφορικά µε το περιεχόµενο των ηλώσεων Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων 1. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 44 ως εξής: «1. Η ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων περιλαµβάνει τα στοιχεία των πινάκων που ακολουθούν. Λεπτοµέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΗΕΠ. Τα τεχνικά στοιχεία της ήλωσης πρέπει να τελούν σε συµφωνία µε τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας και να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά τεχνικά στοιχεία λειτουργίας της Μονάδας. Τα οικονοµικά στοιχεία της ήλωσης πρέπει να είναι κοστοστρεφή, ήτοι να αντανακλούν τις δαπάνες τις οποίες πράγµατι υφίσταται ο κάτοχος της άδειας παραγωγής, όπως αυτές επιµερίζονται κατά περίπτωση και υπολογίζονται σε συµφωνία µε τον ορισµό κάθε οικονοµικού στοιχείου της ήλωσης κατά τον παρόντα Κώδικα. Α. Τεχνικές παράµετροι Περιγραφή Α1. Τεχνικά στοιχεία λειτουργίας µονάδας Ελάχιστος πρόσθετος χρόνος επιπλέον του χρόνου για να συγχρονίσει στην περίπτωση ανάκλησης από κατάσταση ολικής µη διαθεσιµότητας Α2. Λειτουργικά στοιχεία Υδροηλεκτρικών Μονάδων Μέγιστη Ηµερήσια Έγχυση Ενέργειας στο Σύστηµα Αριθµητική Τιµή Μονάδα µέτρησης ώρες MWh Α3. Τεχνικά στοιχεία µονάδας για τις Επικουρικές Υπηρεσίες Αυτόµατη Ρύθµιση Παραγωγής (ΑΡΠ) Μέγιστο φορτίο υπό ΑΡΠ Ελάχιστο φορτίο υπό ΑΡΠ Εύρος ευτερεύουσας Ρύθµισης MW MW ΜW Λοιπά τεχνικά στοιχεία σχετικά µε επικουρικές υπηρεσίες Ικανότητα επανεκκίνησης από γενική διακοπή Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης Στατή Εφεδρεία ΝΑΙ/ΟΧΙ MW MW 6

7 B. Παράµετροι Μεταβλητού Κόστους για θερµικές Μονάδες παραγωγής Περιγραφή Αριθµητική Τιµή Μονάδα Μέτρησης Κόστος καυσίµου ανά τύπο καυσίµου Κατώτερη θερµογόνος δύναµη καυσίµου ανά τύπο καυσίµου Καύσιµο Α Καύσιµο Β Καύσιµο Γ Καύσιµο Α Καύσιµο Β Καύσιµο Γ /µονάδα ποσοτικής µέτρησης GJ/µονάδα ποσοτικής µέτρησης Ποσοστιαία σύνθεση καυσίµων σε κάθε σηµείο ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίµου. Επίπεδο Καθαρής Παραγωγ ής (MW) Καύσι µο Α (%) Καύσιµ ο Β (%) Καύσιµ ο Γ (%) Μέσο Ειδικό κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου (για όλα τα επίπεδα ισχύος της Κόστος 7

8 συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίµου) Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός δαπανών συντήρησης παγίου χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίµου) Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών για το ανθρώπινο δυναµικό λόγω λειτουργίας, εκτός δαπανών για το ανθρώπινο δυναµικό που έχουν πάγιο χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίµου) ( /MWh) Κόστος ( /MWh) Κόστος ( /MWh) Γ. Παράµετροι Κόστους κατόπιν Εντολής Κατανοµής Περιγραφή Αριθµητική Τιµή Μονάδα Μέτρηση ς Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό µεταβλητό κόστος εκκίνησης της µονάδας έως την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, διακριτά για έναρξη από µη συγχρονισµένη ψυχρή, ενδιάµεση ή θερµή κατάσταση αναµονής Κόστος καυσίµου που αφορά στη διατήρηση της ετοιµότητας της Μονάδας για την παροχή Τριτεύουσας Μη Στρεφόµενης Εφεδρείας, όταν αυτή δεν είναι συγχρονισµένη, ανά MW της Μέγιστης Τριτεύουσας Μη Στρεφόµενης Εφεδρείας. Κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εκτός του κόστους καυσίµου, που αφορά στη διατήρηση της ετοιµότητας της Μονάδας για την παροχή Τριτεύουσας Μη Στρεφόµενης Εφεδρείας, όταν αυτή δεν είναι συγχρονισµένη, ανά MW της Μέγιστης Τριτεύουσας Μη Στρεφόµενης Εφεδρείας. Πρόσθετο µεταβλητό κόστος (δαπάνες που αντιστοιχούν σε πρόσθετο κόστος λειτουργίας ή συντήρησης) για την παροχή αέργου ισχύος πέραν της µέγιστης συνεχούς ικανότητας αέργου ισχύος η Από ψυχρή Από ενδιάµεση Από θερµή /εκκίνη ση /MW-h /MW-h /Mvar-h 8

9 οποία ορίζεται στο Άρθρο 295 Τιµή για Μέγιστη δυνατότητα παραγωγής (σε περίπτωση υπερφόρτισης για παροχή επικουρικής υπηρεσίας) Ευρώ/ MWh 2. Το κόστος καυσίµου που αναφέρεται στις ηλώσεις Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων αντιστοιχεί σε πάσης φύσεως δαπάνες που υφίσταται ο κάτοχος άδειας παραγωγής για την προµήθεια του καυσίµου ανεξάρτητα από το είδος των επιµέρους κοστολογικών στοιχείων. Η προµήθεια ορίζεται ως εάν ο κάτοχος άδειας προµηθευόταν το καύσιµο από ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, ο οποίος χρεώνει τιµή καυσίµου οµοιόµορφα για κάθε µονάδα της ποσότητας καυσίµου, την οποία προµηθεύει. Σε περίπτωση έλλειψης τεκµηρίωσης µέσω τιµολογίων αγοράς ή άλλων αντίστοιχων παραστατικών, το κόστος καυσίµου υπολογίζεται ως ο λόγος των συνολικών δαπανών ή του συνολικού κόστους για την προµήθεια του καυσίµου, όπως αυτά καταγράφονται κατά τη διάρκεια ικανού χρονικού διαστήµατος, προς τη συνολική ποσότητα καυσίµου την οποία προµηθεύεται ο κάτοχος άδειας παραγωγής για τη Μονάδα κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Οι λεπτοµέρειες υπολογισµού του µεταβλητού κόστους καθώς και όλες οι σχετικές λεπτοµερείς ρυθµίσεις και µεθοδολογίες υπολογισµών του κόστους λειτουργίας Μονάδων καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων, το οποίο εκπονείται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Το κόστος καυσίµου είναι δυνατόν να ελέγχεται από τη ΡΑΕ. 3. Προκειµένου να προσδιοριστεί το Μεταβλητό Κόστος των Θερµικών Μονάδων ο ιαχειριστής του Συστήµατος επεξεργάζεται τα στοιχεία των ηλώσεων Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων ως ακολούθως: Α) Η καµπύλη Μεταβλητού Κόστους καθορίζεται από τα στοιχεία του Τµήµατος Β της ήλωσης Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, όπως αυτή ισχύει, και των αντίστοιχων Καταχωρηµένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας. Β) Προσδιορίζεται η ελάχιστη αριθµητική τιµή της καµπύλης Μεταβλητού Κόστους, η οποία κατά τεκµήριο αντιστοιχεί στη βέλτιστη λειτουργία της Μονάδας. Η τιµή αυτή προσδιορίζει το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας για µία Ηµέρα Κατανοµής. 4. Ως µεταβλητό κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονάδων για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα λαµβάνεται υπόψη αριθµητική τιµή σε Ευρώ ανά MWh. Η τιµή αυτή υπολογίζεται για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα ανά µήνα µε την εφαρµογή συγκεκριµένης µεθοδολογίας, η οποία καθορίζεται από τη ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη την αξία ευκαιρίας του νερού που αντανακλά την εξοικονόµηση µεταβλητού κόστους του θερµικού συστήµατος παραγωγής. Η απόφαση της ΡΑΕ σχετικά µε τη µεθοδολογία εκδίδεται τουλάχιστον ένα µήνα προ του τέλους ενός Έτους Αξιοπιστίας, ισχύει για το επόµενο Έτος Αξιοπιστίας ή και τα επόµενα, και δεν µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια ενός Έτους Αξιοπιστίας. 5. ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων η οποία υποβάλλεται για Μονάδα Αυτοπαραγωγού που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 35 του ν.2773/1999, αφορά τουλάχιστον το τµήµα της ισχύος της Μονάδας το οποίο αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας NCAP, όπως αυτή υπολογίζεται κατά το Άρθρο 217, καθώς και το πρόσθετο τµήµα της ικανότητας της Μονάδας για το οποίο υποβάλλεται Προσφορά Έγχυσης. 6. Ως ηλωµένα Χαρακτηριστικά Μονάδας νοούνται τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται µε ευθύνη του ιαχειριστή του Συστήµατος ως συνδυασµός των κάτωθι τεχνικών και 9

10 λειτουργικών στοιχείων της Μονάδας και αποτελούν τις ισχύουσες τεχνικές δυνατότητες της Μονάδας για συγκεκριµένη Περίοδο και Ηµέρα Κατανοµής: Α) Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά Μονάδας, Β) ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, Γ) Εγκεκριµένες Εξαιρέσεις κατά το Άρθρο 315 και το Άρθρο 47 σχετικά µε τεχνικά στοιχεία, ) ήλωση Μη ιαθεσιµότητας (Ολικής ή Μερικής), Ε) Πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται στον ιαχειριστή του Συστήµατος κατά το Άρθρο 79». Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 295 παράγραφος (5), ώστε τα παρεχόµενα στοιχεία για κάθε µονάδα παραγωγής να τροποποιηθούν ως εξής: «Αριθµός µονάδας Καταχωρηµένη ισχύς σε MW Μέγιστη Συνεχής Παραγόµενη Ισχύς (µικτή) σε MW Μέγιστη Συνεχής Παραγόµενη Ισχύς (καθαρή), αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας, σε MW Ονοµαστική Μέγιστη Καθαρή Ισχύς (NCAP) σε MW, όπως ορίζεται κατά το Άρθρο 217 Μέγιστη συνεχής ικανότητα παραγωγής σε συνθήκες ISO (Καθαρή Ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία της Μονάδας και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας), σε MW Βοηθητικά φορτία µονάδας σε MW Βοηθητικά φορτία µονάδας σε MVAr Ικανότητα σε υπερφόρτιση (µικτή) σε MW Ικανότητα σε υπερφόρτιση (καθαρή) σε MW Ελάχιστη Συνεχής Παραγόµενη Ισχύς (µικτή) σε MW Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή (καθαρή ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας) σε MW Μέγιστη συνεχής ικανότητα αέργου ισχύος (υπό ονοµαστική τάση σηµείου έγχυσης): - Χωρητική (απορρόφηση) για παραγωγή ενεργού ισχύος ίση µε την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, τη µέγιστη ικανότητα παραγωγής καθώς και για πέντε (5) ενδιάµεσα επίπεδα ενεργού ισχύος. - Επαγωγική (έγχυση) για παραγωγή ενεργού ισχύος ίση µε την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, τη µέγιστη ικανότητα παραγωγής καθώς και για πέντε (5) ενδιάµεσα επίπεδα ενεργού ισχύος. Ειδική Κατανάλωση Καυσίµου: Η ειδική κατανάλωση καυσίµου (σε GJ/MWh) για το διάστηµα µεταξύ της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής και της µέγιστης συνεχούς ικανότητας καθορίζεται σε δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής (σε MW), δύο από τα οποία είναι τα άκρα του ως άνω διαστήµατος. Τα εν λόγω σηµεία επιλέγονται έτσι ώστε να προσεγγίζεται καλύτερα η τεχνική καµπύλη ειδικής κατανάλωσης. 10

11 Στατισµός Ρυθµιστή Στροφών (R) Απαγορευµένες ζώνες συνεχούς λειτουργίας λόγω ταλαντώσεων (MW άνω και κάτω ορίων ζωνών) Εύρος ρύθµισης τάσης εξόδου σε kv Λόγος βραχυκυκλώµατος Ονοµαστικό ρεύµα στάτη σε Amps ιάγραµµα Ικανότητας Φόρτισης, το οποίο να παριστάνει πλήρες εύρος λειτουργικών καταστάσεων της γεννήτριας περιλαµβάνοντας θερµικά όρια και όρια διεγέρσεως Καµπύλες µαγνητίσεως ανοιχτού κυκλώµατος Χαρακτηριστική βραχυκυκλώσεως Καµπύλη µηδενικού συντελεστή ισχύος Καµπύλες - V Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας µονάδας µετά από εκκίνηση Ελάχιστος χρόνος κράτησης Φορτίο κατά το συγχρονισµό σε MW Χρόνος εξισορρόπησης Χρόνος για να συγχρονίσει: - Από θερµή κατάσταση - Από ενδιάµεση κατάσταση - Από ψυχρή κατάσταση Χρόνος παραµονής σε ενδιάµεσο φορτίο µεταξύ του φορτίου µε το συγχρονισµό και της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής: - Από θερµή κατάσταση - Από ενδιάµεση κατάσταση - Από ψυχρή κατάσταση Χρόνος κράτησης από την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή µέχρι τον αποσυγχρονισµό Χρόνος εκτός φορτίου πριν τεθεί σε συνθήκες µακράς αναµονής: - Από θερµή σε ενδιάµεση κατάσταση - Από ενδιάµεση σε ψυχρή κατάσταση Ρυθµοί ανόδου και καθόδου για λειτουργία από τεχνικά ελάχιστη παραγωγή µέχρι τη µέγιστη συνεχή ικανότητα. Οι ρυθµοί ανόδου και καθόδου καθορίζονται µε καταµέτρηση που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο οκιµής Ελέγχου µετά από εντολή του ιαχειριστή του Συστήµατος ή αίτηση του κατόχου άδειας Παραγωγής και χρησιµοποιούνται στον ΗΕΠ: - Ελάχιστος Καταµετρηµένος Ρυθµός ανόδου (εφεξής «Ρυθµός Ανόδου») σε MW/min. - Ελάχιστος Καταµετρηµένος Ρυθµός καθόδου (εφεξής «Ρυθµός Καθόδου») σε MW/min. Σηµείο πέρατος της περιόδου εκκινήσεως σε MW υνατότητα της γεννήτριας να εκκινήσει µε κάθε καύσιµο Ικανότητα αλλαγής καυσίµου υπό φορτίο ιαθέσιµοι τρόποι λειτουργίας (ισχνή καύση κτλ.) Χρόνος αλλαγής τρόπου λειτουργίας υπό φορτίο 11

12 ». Άλλες σχετικές λειτουργικές χαρακτηριστικές, οι οποίες δεν προβλέπονται διαφορετικά Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης Εύρος ευτερεύουσας Ρύθµισης Μέγιστο και ελάχιστο φορτίο υπό Αυτόµατη Ρύθµιση Παραγωγής Ρυθµός µεταβολής παραγωγής υπό Αυτόµατη Ρύθµιση Παραγωγής σε MW/min Μέγιστη Τριτεύουσα µη στρεφόµενη εφεδρεία Λεπτοµέρειες ισχύος εφεδρείας της γεννήτριας σε διαφορετικές λειτουργικές συνθήκες, όπως σύνθετος έλεγχος παραγόµενης ισχύος, έλεγχος στροβίλου, ανακυκλοφορία, βασικό φορτίο. Τυχόν διαθέσιµη εφεδρεία όταν η µονάδα είναι χωρίς φορτίο. Την τροποποίηση των διατάξεων των ακόλουθων Άρθρων, προκειµένου κάθε αναφορά στο «ειδικό κόστος εκκίνησης από ψυχρή, ενδιάµεση ή θερµή κατάσταση αναµονής έως το φορτίο µε το συγχρονισµό» να αντικατασταθεί µε αναφορά στο «Ειδικό Κόστος Εκκίνησης»: α) του Άρθρου 57 περίπτωση (Ζ), β) του Άρθρου 82 περίπτωση (ΣΤ), γ) του Άρθρου 150 παράγραφος (2) περίπτωση (Β) υποπερίπτωση (2), δ) του Άρθρου 152 παράγραφος (2) περίπτωση (Γ) υποπερίπτωση (2), ε) του Άρθρου 154 παράγραφος (2) περίπτωση (Γ) υποπερίπτωση (2). Την τροποποίηση των διατάξεων των ακόλουθων Άρθρων, προκειµένου ο όρος «ειδικό κόστος εκκίνησης από ενδιάµεση κατάσταση αναµονής έως το φορτίο µε το συγχρονισµό» να αντικατασταθεί µε τον όρο «Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάµεση κατάσταση αναµονής»: α) του Άρθρου 147 παράγραφος (8) περίπτωση (Β), β) του Άρθρου 328 παράγραφος (10) περίπτωση (Β). Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 59 παράγραφος (4) περίπτωση (Β) υποπερίπτωση (3), ώστε οι λέξεις «λαµβάνεται ίσο µε το κόστος συγχρονισµού», να αντικατασταθούν µε τις λέξεις «λαµβάνεται ίσο µε το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάµεση κατάσταση αναµονής». Τη συµπλήρωση των διατάξεων του Άρθρου 28 µε νέα παράγραφο υπό στοιχείο (10), ως εξής: «10. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων οφείλουν κατά τον προγραµµατισµό της λειτουργίας των Μονάδων αυτών, και ιδίως κατά την υποβολή των δηλώσεων διαχείρισης υδάτινων πόρων κατά το άρθρο αυτό και κατά την υποβολή των ηλώσεων Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται για τις εν λόγω Μονάδες η Μέγιστη Ηµερήσια Έγχυση Ενέργειας στο Σύστηµα, να λαµβάνουν υπόψη την υφιστάµενη στάθµη των σχετικών υδάτινων αποθεµάτων, προβλέψεις για την εξέλιξη των αποθεµάτων αυτών, τις υποχρεώσεις τους για ύδρευση και άρδευση, και να µεριµνούν για τη συνεχή διατήρηση αποθεµάτων ασφαλείας, το ύψος των οποίων καθορίζεται για κάθε Μονάδα σε συνεργασία µε τον ιαχειριστή του Συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες του Συστήµατος και τη διαθεσιµότητα εφεδρειών. Σε περίπτωση µη συµφωνίας µεταξύ κατόχου άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικής Μονάδας και ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά µε το ύψος του αποθέµατος ασφαλείας, το ύψος αυτό καθορίζεται 12

13 από τη ΡΑΕ, µετά από σχετικές εισηγήσεις των εµπλεκοµένων µερών, στις οποίες τεκµηριώνονται αναλυτικά οι απόψεις του κάθε µέρους.». Αναφορικά µε το περιεχόµενο προσφοράς έγχυσης υδροηλεκτρικών µονάδων Την αντικατάσταση των διατάξεων του Άρθρου 26 παράγραφος 2, ως εξής: «2. Για τις Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται για Υδροηλεκτρική Μονάδα, περιλαµβανοµένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης που βρίσκονται σε λειτουργία παραγωγής, η τιµή ενέργειας κάθε βαθµίδας της κλιµακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης οφείλει να είναι µικρότερη της ιοικητικά Οριζόµενης Μέγιστης Τιµής Προσφοράς Ενέργειας και δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη του µεταβλητού κόστους της Μονάδας το οποίο καθορίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (4), όπως τα όρια αυτά ισχύουν για την Περίοδο Κατανοµής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης.» Αναφορικά µε τις προσφορές εφεδρειών Την αντικατάσταση των διατάξεων του Άρθρου 34, ως εξής: «1. Η Προσφορά Εφεδρειών περιλαµβάνει για κάθε Περίοδο Κατανοµής µίας Ηµέρας Κατανοµής δύο (2) ζεύγη ποσοτήτων και τιµών ισχύος, ήτοι ένα ζεύγος για την παροχή Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης και ένα ζεύγος για την παροχή Εύρους ευτερεύουσας Ρύθµισης. 2. Η τιµή ισχύος του ζεύγους Προσφοράς Εφεδρείας για έκαστη εκ των υπηρεσιών Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης και Εύρους ευτερεύουσας Ρύθµισης ορίζεται για κάθε Μονάδα σε Ευρώ ανά MW για κάθε υπηρεσία, λαµβάνει αριθµητική τιµή µεγαλύτερη και όχι ίση του µηδενός, και µικρότερη της ιοικητικά Οριζόµενης Μέγιστης Τιµής Προσφοράς για την αντίστοιχη Υπηρεσία, και καθορίζεται µε ακρίβεια µέχρι και τριών (3) δεκαδικών ψηφίων. 3. Η ποσότητα ισχύος του ζεύγους Προσφοράς Εφεδρείας για έκαστη εκ των υπηρεσιών Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης και Εύρους ευτερεύουσας Ρύθµισης, ορίζεται για κάθε Μονάδα σε MW για κάθε υπηρεσία, λαµβάνει αριθµητική τιµή µεγαλύτερη ή ίση του µηδενός και µικρότερη ή ίση αντίστοιχα της Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης και του Εύρους ευτερεύουσας Ρύθµισης, όπως τα µεγέθη αυτά καθορίζονται στα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής οφείλουν να συµπεριλαµβάνουν στις Προσφορές Εφεδρειών το σύνολο των ποσοτήτων εφεδρειών τις οποίες δύνανται τεχνικά να προσφέρουν ο Μονάδες τους κατά την Ηµέρα Κατανοµής. Αποµείωση της προσφερόµενης ποσότητας έναντι της πλήρους ικανότητας µίας Μονάδας, όπως αυτή ορίζεται στα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά της, δύναται να γίνεται µόνον για πρόσκαιρους και τεκµηριωµένους τεχνικούς λόγους.» Αναφορικά µε τις µεθοδολογίες του µηχανισµού επίλυσης ΗΕΠ και κατάρτισης του Προγράµµατος Κατανοµής Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 59, ώστε να αντικατασταθεί ως εξής: «1. Η µεθοδολογία του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ ισοδυναµεί πρώτον µε ταξινόµηση των αποδεκτών Προσφορών Έγχυσης που αφορούν Κατανεµόµενες Μονάδες και Εισαγωγές σύµφωνα µε αύξουσα σειρά των τιµών ενέργειας συµπεριλαµβάνοντας στην πρώτη θέση τις Μη Τιµολογούµενες Προσφορές Έγχυσης, ταξινόµηση η οποία προσδιορίζει τη συνολική συνάρτηση προσφοράς, δεύτερον µε ταξινόµηση των αποδεκτών ηλώσεων Φορτίου κατά φθίνουσα σειρά των τιµών ενέργειας συµπεριλαµβάνοντας στην πρώτη θέση τις µη Τιµολογούµενες ηλώσεις Φορτίου, ταξινόµηση η οποία προσδιορίζει τη 13

14 συνολική συνάρτηση ζήτησης, τρίτον µε τον προσδιορισµό της Οριακής Τιµής του Συστήµατος η οποία εν γένει αντιστοιχεί στην τιµή ενέργειας του σηµείου τοµής της συνολικής συνάρτησης προσφοράς µε τη συνολική συνάρτηση ζήτησης και τέταρτον µε ταξινόµηση των αποδεκτών Προσφορών Εφεδρειών σύµφωνα µε αύξουσα σειρά των τιµών ισχύος των Προσφορών Εφεδρειών ώστε να επιτευχθεί κάλυψη των Αναγκών Εφεδρειών. Η µεθοδολογία αυτή εφαρµόζεται ταυτόχρονα για όλες τις Περιόδους Κατανοµής µίας Ηµέρας Κατανοµής λαµβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισµούς των Μονάδων και τους ιαζωνικούς Περιορισµούς του Συστήµατος. 2. Ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της µεθοδολογίας του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ προκύπτει το Πρόγραµµα ΗΕΠ για κάθε Ηµέρα Κατανοµής καθώς και οι αριθµητικές τιµές της ΟΤΣ και των Μοναδιαίων Τιµών Πληρωµής για Επικουρικές Υπηρεσίες για κάθε Περίοδο Κατανοµής. Το Πρόγραµµα ΗΕΠ συνίσταται από τις αριθµητικές τιµές των αγνώστων µεταβλητών σύµφωνα µε την επίλυση του προβλήµατος οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 3.(Α) του άρθρου αυτού. 3. Η µεθοδολογία του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ συνίσταται στην κατάστρωση και επίλυση προβλήµατος βάσει των ακόλουθων αρχών: Α) Οι άγνωστες µεταβλητές του προβλήµατος είναι: (1) Ο συγχρονισµός ή µη έκαστης Μονάδας, για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, ώστε να παρέχει ενέργεια, ή/και Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης, ή/και Εύρος ευτερεύουσας Ρύθµισης, ή/και Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθµισης. (2) Οι ποσότητες ενέργειας, σε MWh, που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ από τις Τιµολογούµενες Βαθµίδες Προσφορών Έγχυσης Τ-ΠΕ και από τις Τιµολογούµενες Βαθµίδες ηλώσεων Φορτίου Τ- Φ για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής. (3) Οι ποσότητες Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης, σε MW, που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ από τις Τιµολογούµενες Βαθµίδες Προσφορών Πρωτεύουσας Εφεδρείας Τ-Π-ΠΕ. (4) Οι ποσότητες Εύρους ευτερεύουσας Ρύθµισης, σε MW, που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ από τις Τιµολογούµενες Βαθµίδες Προσφορών ευτερεύουσας Εφεδρείας Τ-Π- Ε. (5) Οι ποσότητες Εφεδρείας Τριτεύουσας Ρύθµισης, σε MW, που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, από συγχρονισµένες ή µη συγχρονισµένες Μονάδες. Β) Το συνολικό κόστος παραγωγής που λαµβάνεται υπόψη κατά την επίλυση προβλήµατος, εκφράζει το άθροισµα για όλες τις Περιόδους Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής των εξής: (1) Του κόστους που προκύπτει από τις Προσφορές Έγχυσης που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. (2) Του κόστους που προκύπτει από τις Προσφορές Εφεδρειών που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. (3) Του ενδεχόµενου κόστους αποσυγχρονισµού Μονάδων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, το οποίο λαµβάνεται ίσο µε το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάµεση κατάσταση αναµονής. (4) Του ενδεχόµενου κόστους παροχής Εφεδρείας Τριτεύουσας Ρύθµισης από µη συγχρονισµένες Μονάδες. Γ) Το πρόβληµα αποβλέπει στη µεγιστοποίηση του κοινωνικού πλεονάσµατος, το οποίο ορίζεται ως η διαφορά του ολοκληρώµατος της συνολικής συνάρτησης 14

15 προσφοράς από το ολοκλήρωµα της συνολικής συνάρτησης ζήτησης, υπό τους ακόλουθους περιορισµούς: (1) Το άθροισµα των ποσοτήτων ενέργειας για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής που αντιστοιχούν στις Προσφορές Έγχυσης που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ συµπεριλαµβανοµένων των ποσοτήτων ενέργειας των µη Τιµολογούµενων Βαθµίδων Προσφορών Έγχυσης, πρέπει να είναι ίσο µε το άθροισµα των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στις ηλώσεις Φορτίου που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων των µη Τιµολογούµενων Βαθµίδων ηλώσεων Φορτίου. (2) Το άθροισµα των ποσοτήτων Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθµισης, Εύρους ευτερεύουσας Ρύθµισης, και Εφεδρείας Τριτεύουσας Ρύθµισης που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ, πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο, ανά Επικουρική Υπηρεσία και για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, της συνολικής ανάγκης για έκαστη Επικουρική Υπηρεσία. Επίσης, δύνανται να εφαρµόζονται περιορισµοί ως προς την ανάγκη για έκαστη Επικουρική Υπηρεσία ανά Λειτουργική Ζώνη ή γεωγραφική περιοχή. (3) Για κάθε Μονάδα και για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής πρέπει να ικανοποιούνται οι τεχνικοί περιορισµοί ως προς τη λειτουργία της Μονάδας, και ιδίως οι περιορισµοί που αφορούν την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, τους ρυθµούς µεταβολής της παραγωγής τους, τους χρόνους παραµονής σε κατάσταση ή µεταβολής µεταξύ καταστάσεων. Κατά την κατάστρωση ορισµένων περιορισµών δύναται να λαµβάνεται υπόψη η προγραµµατισµένη λειτουργία των Μονάδων κατά τις Περιόδους Κατανοµής που προηγούνται της Ηµέρας Κατανοµής την οποία αφορά το Πρόγραµµα ΗΕΠ. (4) Το άθροισµα των ποσοτήτων ενέργειας για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής που αντιστοιχεί σε Προσφορές Έγχυσης από Εισαγωγές που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς των ιασυνδέσεων για Εισαγωγή. Το άθροισµα των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχεί σε ηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγή που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς των ιασυνδέσεων για Εξαγωγή. Στους περιορισµούς αυτούς λαµβάνεται υπόψη ο Πίνακας εσµεύσεων ιασυνδέσεων ώστε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, ανεξαρτήτως τιµής ενέργειας, οι έχοντες δέσµευση ικανότητας µεταφοράς των ιασυνδέσεων έναντι εκείνων που υποβάλλουν Προσφορές ή ηλώσεις χωρίς να διαθέτουν αντίστοιχη δέσµευση. Εάν κατά την ίδια Περίοδο Κατανοµής και για τον ίδιο Κόµβο ιασύνδεσης υποβάλλονται Προσφορές Έγχυσης για Εισαγωγή και ηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγή προσαυξάνεται καταλλήλως η διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς της υπόψη ιασύνδεσης. (5) Εάν µε βάση τη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος εκτιµάται ότι για το επόµενο ηµερολογιακό έτος δεν ικανοποιείται ο περιορισµός που προβλέπεται σχετικά µε την ελάχιστη παραγωγή ενέργειας από τις Μονάδες του άρθρου 19 παρ. 2 περίπτωση ε στοιχείο ββ Ν.2773/1999, προστίθεται ειδικός περιορισµός στο πρόβληµα. Οι αριθµητικές παράµετροι του περιορισµού αυτού καθώς και ο τρόπος εφαρµογής του στις Ηµέρες Κατανοµής του ηµερολογιακού έτους καθορίζονται, µετά από έγκριση της ΡΑΕ, µε βάση ειδική µελέτη πρόβλεψης την οποία εκπονεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος σχετικά µε το Πρόγραµµα ΗΕΠ για το υπόψη ηµερολογιακό έτος. 15

16 (6) Η αναµενόµενη λειτουργία του Συστήµατος πρέπει να ικανοποιεί όλους τους ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος. Σε περίπτωση ενεργοποίησης ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος κατά την επίλυση του προβλήµατος, η επίλυση γίνεται µε την εφαρµογή του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήµατος. (7) Η συνολική ποσότητα ενέργειας που εγχέεται από κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα εντός της Ηµέρας Κατανοµής (σε 24ωρη βάση) πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση από τη Μέγιστη Ηµερήσια Έγχυση Ενέργειας στο Σύστηµα της Μονάδας αυτής, όπως αυτή ορίζεται στη ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας σύµφωνα µε το Άρθρο 44. (8) Επίσης, λαµβάνονται υπόψη τυχόν Πρόσκαιροι Τοπικοί Περιορισµοί Μεταφοράς Συστήµατος. ) Σε περιπτώσεις παραβίασης περιορισµών, ο ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα κατά τη λειτουργία του Συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο, και προβαίνει κατά την επίλυση του ΗΕΠ στις ακόλουθες ενέργειες: (1) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει επάρκεια των προσφερόµενων για έγχυση ποσοτήτων ενέργειας, Τιµολογούµενων και µη Τιµολογούµενων, για την κάλυψη των µη Τιµολογούµενων Βαθµίδων ηλώσεων Φορτίου, η Οριακή Τιµή Συστήµατος καθορίζεται ίση µε τη ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας. (2) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει επάρκεια των προσφερόµενων για έγχυση ποσοτήτων ενέργειας, λαµβανοµένης υπόψη της δυνατότητας µεταφοράς ενέργειας λόγω των ιαζωνικών περιορισµών, για την κάλυψη των µη Τιµολογούµενων Βαθµίδων ηλώσεων Φορτίου σε µία Λειτουργική Ζώνη, η Οριακή Τιµή Παραγωγής της αντίστοιχης Λειτουργικής Ζώνης καθορίζεται ίση µε τη ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας. (3) Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ανάγκη για ευτερεύουσα Εφεδρεία δεν ικανοποιείται, η αντίστοιχη Μοναδιαία Τιµή Πληρωµής Ετοιµότητας καθορίζεται ίση µε την ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς για Εύρος ευτερεύουσας Ρύθµισης. (4) Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ανάγκη για Πρωτεύουσα Εφεδρεία δεν ικανοποιείται, η αντίστοιχη Μοναδιαία Τιµή Πληρωµής Ετοιµότητας καθορίζεται ίση µε την ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς για Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθµισης. (5) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε άλλος περιορισµός της παραγράφου Γ) του παρόντος Άρθρου δεν ικανοποιείται, ο ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να επιλύσει εκ νέου το πρόβληµα αίροντας τον αντίστοιχο περιορισµό. Στο Εγχειρίδιο Επίλυσης ΗΕΠ καθορίζεται η σειρά άρσης της παραβίασης των ανωτέρω περιορισµών κατά την επίλυση του προβλήµατος ΗΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες του Συστήµατος. Ε) Η Οριακή Τιµή του Συστήµατος για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής λαµβάνει, στην περίπτωση µη ενεργοποίησης των ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, αριθµητική τιµή για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, η οποία αντιστοιχεί στην οριακή αύξηση της βέλτιστης συνολικής δαπάνης παραγωγής του ΗΕΠ που θα προέκυπτε από οριακή αύξηση του φορτίου του Συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή, η Οριακή Τιµή Παραγωγής λαµβάνει αριθµητική τιµή ίση µε την Οριακή τιµή Συστήµατος για όλες τις Λειτουργικές Ζώνες. 16

17 ». ΣΤ) Στην περίπτωση ενεργοποίησης των ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, η Οριακή Τιµή Παραγωγής καθορίζεται ανά Λειτουργική Ζώνη του Συστήµατος, και λαµβάνει αριθµητική τιµή για κάθε Ζώνη και για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, η οποία αντιστοιχεί στην οριακή αύξηση της βέλτιστης συνολικής δαπάνης παραγωγής του ΗΕΠ που θα προέκυπτε από οριακή αύξηση του φορτίου του Συστήµατος εντός της Ζώνης αυτής. Η Οριακή Τιµή του Συστήµατος λαµβάνει αριθµητική τιµή ίση µε τη σταθµισµένη, ως προς τη συνολική έγχυση ενέργειας σε κάθε Ζώνη, µέση τιµή των Οριακών Τιµών Παραγωγής όλων των Λειτουργικών Ζωνών του Συστήµατος. Ζ) Σε περίπτωση που το πρόβληµα του ΗΕΠ για µία Ηµέρα Κατανοµής δεν επιλύεται κατά τρόπο µοναδικό, δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχουν τουλάχιστον δύο λύσεις του προβλήµατος για τις οποίες το κοινωνικό πλεόνασµα λαµβάνει την ίδια µέγιστη τιµή, η επιλογή της λύσης γίνεται µε τυχαίο τρόπο. Περαιτέρω λεπτοµέρειες καθώς και ο καθορισµός της µεθόδου τυχαίας επιλογής καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΗΕΠ. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 63, ώστε να καταργηθεί η παράγραφος (6) αυτού. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 85, ώστε η παράγραφος (2) αυτού να συµπληρωθεί ως εξής:». «Σε περίπτωση που δεν µπορεί να ικανοποιηθεί ένας ή περισσότεροι από τους περιορισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο (Γ) του Άρθρου 59, ο ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει στις ακόλουθες κατά σειρά προτεραιότητας ενέργειες: (1) Πρώτον, εξετάζει την δυνατότητα χαλάρωσης των µη ικανοποιηθέντων περιορισµών κατά την κρίση του. (2) εύτερον, συµπεριλαµβάνει Συµβεβληµένες Μονάδες στο Πρόγραµµα Κατανοµής. (3) Τρίτον, συµπεριλαµβάνει Έκτακτες Εισαγωγές στο Πρόγραµµα Κατανοµής. (4) Τέταρτον, συµπεριλαµβάνει Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών στο Πρόγραµµα Κατανοµής. (5) Πέµπτον, εντάσσει ποσότητες ενέργειας των ηλώσεων Φορτίου σε πρόγραµµα Περικοπής Φορτίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Αναφορικά µε τον υπολογισµό της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων Παραγωγής- Ζήτησης Tην τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 182, ώστε να αντικατασταθεί ως εξής: «1. Η Οριακή Τιµή Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, EPSMPt, υπολογίζεται κατ αναλογία προς τη µεθοδολογία του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ. Το πρόβληµα προς επίλυση διαφοροποιείται από το πρόβληµα του ΗΕΠ ως προς τα εξής: Α) Λαµβάνεται υπόψη το πραγµατικό Φορτίο που απορροφήθηκε στα Σηµεία Σύνδεσης και στους Κόµβους των ιασυνδέσεων (Φορτίο Συστήµατος) για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής. Κατά τον υπολογισµό του Φορτίου Συστήµατος λαµβάνονται υπόψη οι µετρούµενες ποσότητες εισαγωγών εξαγωγών στις διασυνδέσεις. Β) Σχετικά µε της υποχρεωτικές λειτουργίες των Υδροηλεκτρικών Μονάδων σύµφωνα µε το Άρθρο 29 παράγραφος 1 λαµβάνεται για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα η µικρότερη 17

18 ». ποσότητα ενέργειας µεταξύ της ποσότητας που προγραµµατίστηκε για υποχρεωτικές λειτουργίες αυτής στον ΗΕΠ και της ποσότητας ενέργειας που εγχύθηκε στο Σύστηµα από αυτήν την αντίστοιχη Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής. Η ενέργεια που εγχύθηκε στο Σύστηµα σε κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής και αντιστοιχεί στις Προσφορές Έγχυσης για τις Μονάδες του άρθρου 35 του Ν.2773/1999 και τις Μονάδες σε δοκιµαστική λειτουργία (Άρθρο 29 παράγραφοι 2 & 4) αποµειώνει το πραγµατικό φορτίο που απορροφήθηκε από το Σύστηµα την ίδια Περίοδο Κατανοµής. Για τις ανωτέρω εγχύσεις ενέργειας γίνεται αναπροσαρµογή των ποσοτήτων αυτών µε τους κατάλληλους συντελεστές απωλειών όπως αυτοί χρησιµοποιούνται στον ΗΕΠ. Γ) Οι ποσότητες ενέργειας των Τιµολογούµενων Βαθµίδων Προσφορών Έγχυσης Τ-ΠΕ των Κατανεµόµενων Μονάδων διορθώνονται έτσι ώστε να αντιστοιχούν στη ιορθωµένη Μέγιστη ιαθέσιµη Ισχύ των Μονάδων. Η διόρθωση γίνεται: (1) Σε περίπτωση µείωσης της Μέγιστης ιαθέσιµης Ισχύος, η Προσφορά Έγχυσης λαµβάνεται υπόψη έως τη ιορθωµένη Μέγιστη ιαθέσιµη Ισχύ της Μονάδας. (2) Σε περίπτωση αύξησης της Μέγιστης ιαθέσιµης Ισχύος, σύµφωνα µε το Άρθρο 83. Η ιορθωµένη Μέγιστη ιαθέσιµη Ισχύς της Μονάδας υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανοµής και ισούται µε τη Μέγιστη ιαθέσιµη Ισχύ της Μονάδας, όπως διορθώθηκε κατόπιν υποβολής ηλώσεων Μη ιαθεσιµότητας ή ηλώσεων έκτακτης αύξησης της Μέγιστης ιαθέσιµης Ισχύος. Η ιορθωµένη Μέγιστη ιαθέσιµη Ισχύς προσαρµόζεται περαιτέρω από τον ιαχειριστή του Συστήµατος µε βάση νεότερα στοιχεία σχετικά µε την πραγµατική διαθεσιµότητα της Μονάδας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του. Κατά τον υπολογισµό της ιορθωµένης Μέγιστης Ισχύος της Μονάδας λαµβάνεται ιδίως υπόψη τυχόν µη συµµόρφωση της Μονάδας µε Εντολές Κατανοµής. ) Επικαιροποιούνται οι απαιτήσεις Επικουρικών Υπηρεσιών από το Πρόγραµµα Κατανοµής Ε) Επικαιροποιούνται οι ιαζωνικοί Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος. ΣΤ) Επικαιροποιούνται οι Πρόσκαιροι Τοπικοί Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος από το Πρόγραµµα Κατανοµής. 2. Στην περίπτωση που εγχύθηκε ενέργεια από Συµβεβληµένες Μονάδες ή Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών για µία Περίοδο Κατανοµής, η Οριακή Τιµή Αποκλίσεων Παραγωγής- Ζήτησης καθορίζεται ίση µε τη ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας για αυτή την Περίοδο Κατανοµής. Επίσης για αυτή την Περίοδο Κατανοµής το Φορτίο Συστήµατος αποµειώνεται µε τις ποσότητες ενέργειας που εγχύθηκαν στο Σύστηµα από τις Μονάδες αυτές. 3. Σε περίπτωση που σε συγκεκριµένη Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής έγιναν Έκτακτες Εισαγωγές ή Περικοπές Φορτίων, η Οριακή Τιµή Αποκλίσεων Παραγωγής- Ζήτησης καθορίζεται ίση µε τη ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας. 4. Η ΡΑΕ εξετάζει τις περιπτώσεις συστηµατικής διαφοροποίησης της ενεργοποίησης των ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος µεταξύ Προγράµµατος ΗΕΠ και Μεθοδολογίας υπολογισµού της Οριακής Τιµής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης ενόψει επιβολής κυρώσεων κατά το Άρθρο 33 του Νόµου 2773/99. 18

19 Αναφορικά µε την επίλυση του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού κατά τη Μεταβατική Περίοδο Tην τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 323, ώστε να αντικατασταθεί ως εξής: «1. Για την επίλυση του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού χωρίς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος για τις Ηµέρες Κατανοµής έως και την προηγούµενη της Τρίτης Ηµέρας Αναφοράς, ισχύουν τα εξής: Α) Το Πρόγραµµα ΗΕΠ χωρίς ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης η οποία προκύπτει κατά την Ηµέρα Κατανοµής για την ικανοποίηση του συνολικού φορτίου, και καταρτίζεται ως το Πρόγραµµα Χωρίς Τεχνικούς Περιορισµούς του Συστήµατος κατά το Άρθρο 43 παράγραφος (5) του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 623/2001). Β) Η Προβλεπόµενη Οριακή Τιµή του Συστήµατος λαµβάνει αριθµητική τιµή για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, η οποία καθορίζεται βάσει του ως άνω Προγράµµατος ΗΕΠ και των διατάξεων κατά το Άρθρο 43 παράγραφος (1) του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 623/2001). 2. Από την Τρίτη Ηµέρα Αναφοράς, ισχύουν τα εξής: Α) Αναφορικά µε την επίλυση του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού χωρίς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος ισχύουν οι διατάξεις κατά το Άρθρο 56 έως και το Άρθρο 59 καθώς και κατά το Άρθρο 61 του παρόντος Κώδικα, για την εφαρµογή των οποίων δεν λαµβάνονται υπόψη οι ιαζωνικοί Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος. Η Προβλεπόµενη Οριακή Τιµή του Συστήµατος λαµβάνει αριθµητική τιµή για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής, η οποία καθορίζεται βάσει του ως άνω Προγράµµατος ΗΕΠ. Β) Για τον υπολογισµό της εκ των υστέρων Οριακής Τιµής Συστήµατος από την Τρίτη Ηµέρα Αναφοράς ισχύουν τα εξής: (1) Η εκ των υστέρων Οριακή Τιµή Συστήµατος υπολογίζεται κατ αναλογία προς τη µεθοδολογία του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ κατά την παράγραφο (Α). Το πρόβληµα προς επίλυση διαφοροποιείται από το πρόβληµα του ΗΕΠ ως προς τα εξής: i. Λαµβάνεται υπόψη το πραγµατικό Φορτίο που απορροφήθηκε στα Σηµεία Σύνδεσης και στους Κόµβους των ιασυνδέσεων (Φορτίο Συστήµατος) για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής. Κατά τον υπολογισµό του Φορτίου Συστήµατος λαµβάνονται υπόψη οι µετρούµενες ποσότητες εισαγωγών εξαγωγών στις διασυνδέσεις. ii. Σχετικά µε της υποχρεωτικές λειτουργίες των Υδροηλεκτρικών Μονάδων σύµφωνα µε το Άρθρο 29 παράγραφος 1 λαµβάνεται για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα η ποσότητα που προγραµµατίστηκε για υποχρεωτικές λειτουργίες αυτής στον ΗΕΠ την αντίστοιχη Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής. Η ενέργεια που εγχύθηκε στο Σύστηµα σε κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής και αντιστοιχεί στις Προσφορές Έγχυσης για τις Μονάδες του άρθρου 35 του Ν.2773/1999 και τις Μονάδες σε δοκιµαστική λειτουργία (Άρθρο 29 παράγραφοι 2 & 4) αποµειώνει το πραγµατικό φορτίο που απορροφήθηκε από το Σύστηµα την ίδια Περίοδο Κατανοµής. 19

20 Για τις ανωτέρω εγχύσεις ενέργειας γίνεται αναπροσαρµογή των ποσοτήτων αυτών µε τους κατάλληλους συντελεστές απωλειών όπως αυτοί χρησιµοποιούνται στον ΗΕΠ. iii. Οι ποσότητες ενέργειας των Τιµολογούµενων Βαθµίδων Προσφορών Έγχυσης Τ-ΠΕ των Κατανεµόµενων Μονάδων διορθώνονται έτσι ώστε να αντιστοιχούν στη ιορθωµένη Μέγιστη ιαθέσιµη Ισχύ των Μονάδων. Η διόρθωση γίνεται α) σε περίπτωση µείωσης της Μέγιστης ιαθέσιµης Ισχύος, η Προσφορά Έγχυσης λαµβάνεται υπόψη έως τη ιορθωµένη Μέγιστη ιαθέσιµη Ισχύ της Μονάδας, και β) σε περίπτωση αύξησης της Μέγιστης ιαθέσιµης Ισχύος, σύµφωνα µε το Άρθρο 83. Η ιορθωµένη Μέγιστη ιαθέσιµη Ισχύς της Μονάδας υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανοµής και ισούται µε τη Μέγιστη ιαθέσιµη Ισχύ της Μονάδας, όπως διορθώθηκε κατόπιν υποβολής ηλώσεων Μη ιαθεσιµότητας ή ηλώσεων έκτακτης αύξησης της Μέγιστης ιαθέσιµης Ισχύος. Η ιορθωµένη Μέγιστη ιαθέσιµη Ισχύς προσαρµόζεται περαιτέρω από τον ιαχειριστή του Συστήµατος µε βάση νεότερα στοιχεία σχετικά µε την πραγµατική διαθεσιµότητα της Μονάδας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του. Κατά τον υπολογισµό της ιορθωµένης Μέγιστης Ισχύος της Μονάδας λαµβάνεται ιδίως υπόψη τυχόν µη συµµόρφωση της Μονάδας µε Εντολές Κατανοµής. iv. Επικαιροποιούνται οι Πρόσκαιροι Τοπικοί Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος από το Πρόγραµµα Κατανοµής. (2) Η ενέργεια που εγχύθηκε από Συµβεβληµένες Μονάδες, από Έκτακτες Εισαγωγές ή από Συµβεβληµένες Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών για µία Περίοδο Κατανοµής δε λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκ των υστέρων Οριακής Τιµή Συστήµατος. (3) Η ενέργεια που απορροφήθηκε για Έκτακτες Εξαγωγές για µία Περίοδο Κατανοµής δε λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκ των υστέρων Οριακής Τιµή Συστήµατος. (4) Σε περίπτωση που σε συγκεκριµένη Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής έγιναν Περικοπές Φορτίων πλην Φορτίων που διέπονται από σχετικούς συµβατικούς όρους προµήθειας περί δυνατότητας διακοπής ( ιακοπτόµενα Φορτία), η Οριακή Τιµή Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης καθορίζεται ίση µε τη ιοικητικά Οριζόµενη Μέγιστη Τιµή Προσφοράς Ενέργειας. (5) Από την Τρίτη Ηµέρα Αναφοράς έως την Πέµπτη Ηµέρα Αναφοράς, Κατανεµόµενη Μονάδα η οποία εγχέει Ενέργεια στο Σύστηµα κατόπιν Εντολής Κατανοµής δικαιούται την κάλυψη του Μεταβλητού της Κόστους για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους της Ηµέρας Κατανοµής. Ειδικότερα, η Ηµέρα Κατανοµής διαιρείται σε Περιόδους Κάλυψης Κόστους µε απόφαση ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του ιαχειριστή του Συστήµατος. Για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους υπολογίζονται: α. η αντίστοιχη συνολική πληρωµή της µε την εκ των υστέρων εκκαθάριση, και β. το αντίστοιχο συνολικό κόστος της Μονάδας βάσει του Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας κατά την αντίστοιχη Περίοδο Κάλυψης. Σε περίπτωση που το ως άνω (β) είναι µεγαλύτερο από το (α), η Μονάδα δικαιούται πρόσθετης αµοιβής για την εν λόγω Περίοδο Κάλυψης Κόστους ίσης µε τη διαφορά (β) (α). Ο ΕΣΜΗΕ δηµοσιεύει σε µηνιαία βάση τα ανωτέρω ποσά, 20

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο 61 Αντικείµενο ιαδικασίας Κατανοµής 1. Αντικείµενο της ιαδικασίας Κατανοµής είναι ο προγραµµατισµός της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006 Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίας ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών κάθε Μονάδας δύο ώρες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους. Περαιτέρω, µετά την παρέλευση κάθε Ηµέρα Κ

Εβδοµαδιαίας ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών κάθε Μονάδας δύο ώρες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους. Περαιτέρω, µετά την παρέλευση κάθε Ηµέρα Κ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 13 ηλώσεις ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων 1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, περιλαµβανοµένων των Υδροηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις Άρθρο 10 Σκοπός Σκοπός του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ») είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ επί των θέσεων και προτάσεων της ΡΑΕ αναφορικά με την επανεξέταση των βασικών ρυθμιστικών μέτρων και κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της χονδρεμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

.: , FAX : ,

.: , FAX : , 85 115 26,.: 69 68 000, FAX : 77 01 209, E-mail: heron@terna.gr Θέμα: ημόσια διαβούλευση προτεινόμενων τροποποιήσεων του Κ Σ&ΣΗΕ 09-Απριλίου-2008 Κύριοι, Στα πλαίσια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΦΟΡΣ ΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΜΕΤΦΟΡΣ ΕΡΩΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΠΡΡΤΗΜ ΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγίες Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 1) Το Ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ιστορικό Εκδόσεων Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007 «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ «Ελληνική Ενεργειακή Αγορά: Προοπτικές και προκλήσεις» I. Στόχο Απελευθέρωση Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια II. Συνθήκε Ελληνική Αγορά το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

max P...22 http://www.rae.gr/k7/codes/code_eng.pdf. [2] Νόµος 2773/1999, http://www.desmie.gr/up/files/2773_99.pdf.

max P...22 http://www.rae.gr/k7/codes/code_eng.pdf. [2] Νόµος 2773/1999, http://www.desmie.gr/up/files/2773_99.pdf. Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 Καθορισµός όρων πλειοδοτικών διαγωνισµών για την εκχώρηση σε µακροχρόνια και σε βραχυχρόνια βάση του δικαιώµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και για εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 16 Μαρτίου 2005 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ενιαίος Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε.

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕnergyTec 2006» & 1 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΡΦΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23-25.11.2006 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΕLEXPO PALACE, MΑΡΟΥΣΙ Ε ι σ ή γ η σ η Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ- ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και με το δ.τ. «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», η οποία εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Λειτουργίας της Αγοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Λειτουργίας της Αγοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας i ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15/03/2010 Προς: ΕΣΜΗΕ, κ. Γ. Αντωνόπουλο, ντα Σύµβουλο Θέµα: Σχετικά: Κωδικός : Ο-40608 Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις ΕΗ στις προτεινόµενες τροποποιήσεις του Κ Σ & ΣΗΕ

Παρατηρήσεις ΕΗ στις προτεινόµενες τροποποιήσεις του Κ Σ & ΣΗΕ Παρατηρήσεις ΕΗ στις προτεινόµενες τροποποιήσεις του Κ Σ & ΣΗΕ Α) Συνολική αξιολόγηση των προτεινόµενων τροποποιήσεων Πρόταση της ΕΗ 1. Είναι µάλλον κοινή διαπίστωση ότι είναι αδύνατο να λειτουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...3 2 Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010 «Η θέση της ΡΑΕ αναφορικά με την επανεξέταση των βασικών ρυθμιστικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1 Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειάς Α.Ε. (εφεξής «Λειτουργός της Αγοράς») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων του βάσει του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.1 5 Οκτωβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Ιανουαρίου 2010, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «Λειτουργός της Αγοράς») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεών του βάσει του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Πανεπιστηµίου 69, Αθήνα 10431 Τηλ.: 3252748, Fax: 3255460, e-mail: info@rae.gr, Web: http://www.rae.gr ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44, παρ. 5 του ΚΣΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ υπέβαλε στη ΡΑΕ στις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης Απόφασης της ΡΑΕ για την τροποποίηση των διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 167 Ορισµοί 1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2. 2 8 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 655/Β/17.5.2005 /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ιαχειριστής Σύστήµατος») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3175/2003 Αθήνα, Μάρτιος 2005 2 Πίνακας Περιεχοµένων ΤΜΗΜΑ I...19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας Συναλλαγών ιαγράφηκε: Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ιαγράφηκε: 1 1 Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειάς Α.Ε. (εφεξής «Λειτουργός της Αγοράς») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ησυμβολήτων Υδροηλεκτρικών Σταθμών στις Επικουρικές Υπηρεσίες Διασυνδεδεμένου Συστήματος

Ησυμβολήτων Υδροηλεκτρικών Σταθμών στις Επικουρικές Υπηρεσίες Διασυνδεδεμένου Συστήματος Ησυμβολήτων Υδροηλεκτρικών Σταθμών στις Επικουρικές Υπηρεσίες Διασυνδεδεμένου Συστήματος Κυριάκος Ζιζάς Διπλ. Μ-Η Μηχανικός Τομεάρχης Ενεργειακής Διαχείρισης Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 229 Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ)Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιεύει σε ετήσια βάση Δεκαετές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα