ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ. Λίλα Θεοδωρίδου Σωτηρίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ. Λίλα Θεοδωρίδου Σωτηρίου mtheodteiser@hotmail.com"

Transcript

1 - 1 - ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Λίλα Θεοδωρίδου Σωτηρίου Περίληψη: Στην περίοδο του μεσοπολέμου η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σχεδίασε και υλοποίησε ένα εκτεταμένο κτιριολογικό πρόγραμμα για τη στέγαση των υποκαταστημάτων της σ ολόκληρη τη χώρα. Τα κτίρια διατηρούνται μέχρι σήμερα και αποτελούν σημείο αναφοράς για την αρχιτεκτονική τους αξία. Το τεράστιο έργο έφερε σε πέρας η τότε Τεχνική Υπηρεσία της Τράπεζας (Τ.Υ./Ε.Τ.Ε.), η οποία αναδιοργανώθηκε γι αυτό το σκοπό προσλαμβάνοντας νέους αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Το τελευταίο διάστημα το ερευνητικό ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε για τα κτίρια αυτά και ενδιαφέρουσες μονογραφίες είδαν το φως της δημοσιότητας (Γεωργιλά, 1995 Ζαρκάδα, 2004, Τσίγκου 2001, Συνοδινός, 2003). Η προσέγγιση του υποκαταστήματος της Δράμας εντάσσεται σ αυτήν την προσπάθεια. Η έρευνα στηρίχθηκε στο υλικό του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας (Ι.Α/Ε.Τ.Ε). Στο φάκελο Α1/Σ37/Υ86 φυλάσσονται ένδεκα (11) ευμεγέθεις υποφάκελοι με τεκμήρια, που αφορούν την απόκτηση του οικοπέδου και την ανέγερση του υποκαταστήματος Δράμας. Αν και η Εθνική Τράπεζα εγκαθίσταται στη Δράμα το 1919 σε μισθωμένο κτίριο, η ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου απετέλεσε από την αρχή θέμα γοήτρου κα στόχο της διοίκησης, που υλοποιήθηκε με επιτυχία το διάστημα Παρακολουθώντας την εκτενή αλληλογραφία του επιβλέποντα μηχανικού με την κεντρική υπηρεσία της Αθήνας επισημαίνουμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία τεχνικού, ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον μέσα από τις προσφορές για τα υλικά, τις υπεργολαβίες, την επιλογή εξειδικευμένων τεχνιτών, τις συνεργασίες με τοπικούς κατασκευαστές κ.λπ. διαφαίνεται η τεχνογνωσία και το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο υλοποιήθηκε το έργο. Η παράλληλη αφήγηση της δραστηριότητας της Τ.Υ. /Ε.Τ.Ε. στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συνδέει πρόσωπα, πρακτικές και διαδικασίες και ανασυνθέτει το συμβολικό χαρακτήρα του συνολικού εγχειρήματος: επιβολή μέσω επιβλητικών κτιρίων, υπόμνηση της «ελληνικότητας» μέσω του αρχιτεκτονικού κλασικισμού. Λέξεις κλειδιά: κτίρια τραπεζών, μεσοπόλεμος, αρχιτεκτονική, Δράμα

2 Η απόκτηση καταλλήλου οικοπέδου Το Ιστορικό Αρχείο της Ε.Τ.Ε. διασώζει το σχέδιο του μισθωμένου οικήματος στο οποίο εγκαταστάθηκε η Τράπεζα τo 1919 (Εικ.1). Ένα σχέδιο επαναδιαρρύθμισής του με ημερομηνία 27 Μαΐου 1920 δείχνει τις δυσκολίες που είχε η Τράπεζα να αναπτυχθεί σ ένα περιορισμένο και ακατάλληλο για το κύρος της χώρο. Η απόκτηση ιδιόκτητου οικοπέδου υπήρξε λοιπόν ζήτημα, που απασχόλησε από την αρχή την Tράπεζα. Όμως στη Δράμα, όπως λίγα χρόνια νωρίτερα στις Σέρρες, το ζήτημα δεν ήταν η διαθέσιμη γη, γιατί η Ε.Τ.Ε. ως διαχειριστής της ανταλλαξίμου περιουσίας είχε τη δυνατότητα αγοράς γης, αλλά η έλλειψη εγκεκριμένου σχεδίου, που επιβράδυνε την μετεγκατάσταση σε ιδιόκτητο κτίριο. Αν και βιαζόταν να ενισχύσει την κυριαρχία της στην νέα αυτή αγορά, με την ανέγερση ιδιόκτητων κτιρίων, η Ε.Τ.Ε. παρεμποδιζόταν από την έλλειψη εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων. Ειδικότερα στη Δράμα, σε αντίθεση με τις Σέρρες, όπου η Εθνική Τράπεζα αγόρασε και έκτισε το διάστημα ιδιόκτητο μέγαρο, στη βάση του εγκεκριμένου σχεδίου του 1925, η αργή διαδικασία έγκρισης νέου σχεδίου αποτελούσε τροχοπέδη για τα σχέδια της. Εικ. 1: Η αρχική εγκατάσταση της Ε.Τ.Ε. (πηγή: Ι.Α./Ε.Τ.Ε.)

3 - 3 - Η πρώτη αναφορά για την εκλογή οικοπέδου, συντάσσεται και υπογράφεται από τον αρχιτέκτονα Νικόλαο Ζουμπουλίδη, προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Διερχόμενος από την περιοχή για μια από τις τελευταίες επιβλέψεις πριν τα εγκαίνια του μεγάρου των Σερρών, έρχεται στη Δράμα για επιτόπια αυτοψία στα τέλη Φεβρουαρίου Στην αναφορά του με ημερομηνία 5 Μαρτίου 1927, από την πρώτη κιόλας παράγραφο εντοπίζει το πρόβλημα: «Η εκλογή οικοπέδου μεταξύ των μουσουλμανικών κτημάτων είναι δυσχερεστάτη λόγω της μη υπάρξεως σχεδίου ρυμοτομίας Το μόνον οικόπεδον το οποίον είναι κατάλληλον και εύκολον προς οικοδόμησιν είναι ο χώρος του παλαιού μουσουλμανικού τεμένους επί της κεντρικής πλατείας της πόλεως, κατόπιν δε συσκέψεως μετά του κ. Δημάρχου και του κ. Διευθυντού του υποκαταστήματος, ο Δήμος αποφάσισε να μεταρρυθμίσει την σημερινήν πλατείαν, ζητήσει δε παρά της κυβερνήσεως την έγκρισιν της μελέτης..με την ανωτέρω μεταρρύθμισιν το μετατραπέν εις εκκλησίαν τέμενος παραμένει ως ιστορικό μνημείον επί της πλατείας και παραπλεύρως δυνάμεθα να οικοδομήσωμεν μεγαλοπρεπές μέγαρον: όπως αποκτήσωμεν όμως κήπον και εσωτερικόν χώρον, πρέπει να μεταρρυθμίσομεν κατά τι και την είσοδον της εκκλησίας και δίδοντες εις το κτίριον Βυζαντινήν χροιάν, θα επιτύχωμεν όπως η πόλις της Δράμας αποκτήσει εν καλλιτεχνικόν μνημείον» (φάκ. Α1/Σ37/Υ86, εγγ ). Εικ. 2: Το οικόπεδο που αρχικά επιλέχθηκε (πηγή: ΙΑ/ΕΤΕ) Η πρόταση του Ζουμπουλίδη συνοδεύεται και από ένα σχεδιάγραμμα της σημερινής πλατείας Ελευθερίας, στο οποίο σημειώνεται η θέση του οικοπέδου στο Ν.Δ. άκρο της πλατείας (Εικ.2) δίπλα στο Εσκί ή Ατίκ ή Τσαρσί Τζαμί (σημερινός Άγιος Νικόλαος). Στην επιλογή του Ζουμπουλίδη είχε συνηγορήσει και η διεύθυνση του υποκαταστήματος: «Κατά την γνώμην της διευθύνσεως του υποκαταστήματος η μόνη θέσις ήτις θα εξυπηρετήσει την Τράπεζαν και θα πλουτίση την πόλιν είναι η ανωτέρω. Δεχόμενος ως ορθότατην την γνώμην του διευθυντού και μελετήσας επί τόπου και τα άλλα υπάρχοντα οικόπεδα, συνηγορώ υπέρ της αγοράς του ειρημένου οικοπέδου» (φάκ. Α1/Σ37/Υ86, εγγ ).

4 Άνοιξη του 1929: Ο αρχιτέκτονας Ξ. Αιγίδης αναλαμβάνει την επίβλεψη Τι έγινε και δεν υλοποιήθηκε αυτή η επιλογή; Δύο χρόνια μετά, στις 2 Μαΐου 1929 η Τεχνική Υπηρεσία γνωστοποιεί στο υποκατάστημα Δράμας, ότι θέτει στις διαταγές του τον υπάλληλο της, αρχιτέκτονα Ξενοφάνη Αιγίδη. Γράφει ο Αιγίδης στις 20 Μαΐου 1929: «μετέβην εις Δράμα και εκανόνισα τα της μειοδοσίας δια την κατεδάφισιν του εντός του οικοπέδου του ανεγερθησομένου υποκαταστήματος τζαμίου και ετέρων δυο ξυλίνων οικοδομών ανηκόντων εις την τράπεζαν, μόλις δε λάβω τας προσφοράς θα σας τας διαβιβάσω δια να εγκρίνετε την κατακύρωσιν και αρχίσωμεν την κατεδάφισιν». Το τζαμί που αναφέρει ο Αιγίδης δεν είναι το Εσκί Τζαμί που περιέγραφε ο Ζουμπουλίδης, αλλά το Μολλά Τζαμισί, στην τότε (και σημερινή) οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για την αλλαγή στην επιλογή του οικοπέδου δεν αναφέρει τίποτα το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας. Σχετίζεται πιθανότατα τόσο με την στενότητα του αρχικά προτεινόμενου χώρου, όσο και με τις γενικότερες επιλογές του υπό εκπόνηση νέου σχεδίου Δράμας; Εξάλλου η πολιτική της Τράπεζας, όπως δείχνουν τα παραδείγματα των Σερρών και της Ξάνθης ήταν να αποκτά μεγάλα οικόπεδα και να ανεγείρει επιβλητικά μέγαρα. Στην ίδια επιστολή ο Αιγίδης εκφράζει την ανησυχία του για την αργοπορία έγκρισης του σχεδίου της πόλης: «Ως προς το σχέδιον πόλεως, τούτο ακόμη δεν παρεδόθη εις τον Δήμον Δράμας, αλλά ούτε και προσχέδιον. Θα έχω υπόψη μου, μόλις καταστή δυνατόν, να λάβωμεν διάγραμμα του οικοπέδου και να σας το στείλω δια να κανονίσετε και την εν τω οικοπέδω τοποθέτησιν του κτιρίου». Σημειώνουμε ότι την εκπόνηση του σχεδίου της Δράμας είχε αναλάβει κατόπιν δημοπρασίας. ο τοπογράφος μηχανικός Ιωάννης Παπαϊωάννου, απόφοιτος του Ε.Μ.Π. (1921) με έδρα τη Θεσσαλονίκη (στοά Τάττη και Μητροπολίτου Ιωσήφ 12). Ο ίδιος εκπόνησε το σχέδιο Νάουσας, Λαγκαδά, Σιδηροκάστρου και την επέκταση σχεδίου Θεσσαλονίκης (Αϊβαζόγλου, 2002). Ακολουθούν έξι μήνες σιωπή και τον Ιανουάριο του 1930 αναφέρει ο Αιγίδης στα κεντρικά ότι: «Μετέβην και έλαβα γνώσιν του κατατεθέντος σχεδίου πόλεως. Ως εμφαίνεται εκ τούτου, το οικόπεδον μας διαμορφώνεται εις οικοδομικόν τετράγωνον ελεύθερον και εκ των τεσσάρων πλευρών και με εμβαδόν περίπου 900 τ.μ. εις τα οποία ηυξήθησαν κατόπιν διαβημάτων του υποκαταστήματος διότι άφηναν μόνο περί τα 650 τ.μ.». Σημειωτέο ότι στο μητρώο των ανταλλαξίμων η έκταση του οικοπέδου του Μολλά Τζαμισί «μετά των 16 μικρομαγαζείων» που το περιέβαλαν, ανερχόταν σε τ.μ.

5 - 5 - Εικ. 3: Το τοπογραφικό διάγραμμα του Μολλά Τζαμί (πηγή: Ι.Α./Ε.Τ.Ε.) Τα διαβήματα του υποκαταστήματος ώστε το οικόπεδο της Τράπεζας να αποτελέσει ένα αυτοτελές οικοδομικό πολύγωνο συνδυαζόταν με το ενδιαφέρον των μηχανικών της για τις διαστάσεις του οικοπέδου: «Αι διαστάσεις του οικοπέδου είναι τοιαύτα ώστε ουδέν κώλυμα παρουσιάζει δια την άμεσον έναρξιν των εργασιών της ανεγέρσεως του κτιρίου. Δια της ούτω διαρρυθμίσεως του οικοπέδου μας μειούται μεν η επιφάνεια περί τα 700 τ.μ. η πραγματική του όμως αξία παρά την μείωσιν του εμβαδού, μένει η αυτή αν και βαθύτερον εξεταζόμενον το ζήτημα έχω την γνώμην ότι μάλλον αυξάνει..η γενομένη διαρρύθμισις εγένετο κατά την γνώμην μου λίαν επωφελώς». Τα σχόλια για την αξία του οικοπέδου που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα επιστολή του Αιγίδη επεκτείνονται και για ένα τμήμα του οικοπέδου που δεν μπόρεσε να ενταχθεί στο αυτοτελές οικοδομικό πολύγωνο: «Πλην του τετραγώνου τούτου μας υπολείπεται και ένα τμήμα οικοπέδου εξ 144 ½ τ.μ. περίπου γωνιαίον με προσανατολισμόν μεσημβρινόν του οποίου η αξία δεν δύναται να υπολογισθεί κάτω των δρχ. εκμεταλλεύσιμον δε με τους καλλίτερους οικονομικούς όρους».

6 - 6 - Εικ. 4: Η αναφορά του Ξ. Αιγίδη (πηγή: Ι.Α./Ε.Τ.Ε.) Για τον επιβλέποντα του έργου Ξενοφάνη Αιγίδη γνωρίζουμε ότι γεννήθηκε στην Μαλακοπή της Καππαδοκίας το 1898, τελείωσε το Ζωγράφειο Γυμνάσιο στην Κωνσταντινούπολη, σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πήρε το δίπλωμα του τον Ιούλιο του 1924 και προσλήφθηκε αμέσως στην Τ.Υ. της Ε.Τ.Ε. Μετά από λίγους μήνες στα κεντρικά γραφεία ανέλαβε την επίβλεψη των εργασιών του υποκαταστήματος στη Λαμία και στη συνέχει ήλθε στις Σέρρες. Το διάστημα εγκαταστάθηκε στις Σέρρες και επέβλεψε την ανέγερση του εκεί υποκαταστήματος. Την άνοιξη του 1929 όταν ανέλαβε να συντονίσει το έργο της Δράμας επέβλεπε ήδη τις εργασίες ανέγερσης του υποκαταστήματος Ξάνθης. Ήταν δηλαδή γνώστης τόσο των τοπικών συνθηκών, όσο και της γενικότερης σχεδιαστικής προσπάθειας της Ε.Τ.Ε. Ο Αιγίδης παρέμεινε στην Εθνική Τράπεζα μέχρι το 1930 επιβλέποντας πέραν του υποκαταστήματος Δράμας, Ξάνθης και Σερρών, την ανέγερση των υποκαταστημάτων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας. Το 1930 μεταπήδησε στο τμήμα κτιρίων της Τράπεζας της Ελλάδος «καταλαβών διαδοχικώς τας θέσεις αναπληρωτού αρχιμηχανικού και αρχιμηχανικού». Εκπόνησε μελέτες των υποκαταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος σε διάφορες πόλεις και επέβλεψε την ανέγερσή τους στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Αγρίνιο κ.λπ. (Βιογραφικό Λεξικό, έκδ. περιοδικού «Αρχιτεκτονική», Αθήνα 1961, σ. 5). Όπως αναφέρουν οι τοπικές εφημερίδες Θάρρος και Νέοι Καιροί, το σχέδιο πόλης ολοκληρώνεται και παραλαμβάνεται από το δημοτικό συμβούλιο στις 15 Ιανουαρίου Είναι εντυπωσιακό ότι ταυτόχρονα με την παραλαβή του νέου σχεδίου, η Ε.Τ.Ε. έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες της και είναι έτοιμη για την έναρξη των εκσκαφών. Γράφει ο Αιγίδης: «Δεδομένου ότι όπως σας ανέφερον ήδη

7 - 7 - θα δυνάμεθα μετά δεκαπενθήμερον να κάνωμεν έναρξιν εκσκαφών, θεωρώ σκόπιμον όπως συναντηθώμεν εις Δράμα μέχρι τις 25/1/1930 και καθορίσωμεν την οριστικήν θέσιν του κτιρίου εν τω οικοπέδω». Θα νόμιζε κανείς ότι με την παραλαβή του σχεδίου θα ξεκαθάριζε οριστικά το τοπίο για την έναρξη των εργασιών. Λάθος. Η απαγόρευση έκδοση οικοδομικών αδειών στη πόλη της Δράμας επί τετράμηνο (μέχρι τις 12 Ιουνίου 1930) παρεμπόδισε και πάλι την έναρξη του έργου. Η Τράπεζα ζήτησε εξαίρεση από το απαγορευτικό διάταγμα και το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας με την αρ. 118/ πράξη του θεώρησε την εξαίρεση δίκαιη και σκόπιμη. Αιτιολόγησε δε την απόφασή του ως εξής: «αφενός μεν διότι η Ε.Τ.Ε. δέχεται να συμμορφωθεί προς το Σχέδιο Πόλεως, ως τούτο ενεκρίθη παρά του δημοτικού συμβουλίου, αφετέρου δε διότι δια του εντός του έτους ανεγερθησομένου μεγάρου η πόλις θα αποκτήσει ένα στόλισμα από απόψεως αρχιτεκτονικής, το οποίον ως ίδρυμα μεγάλως θέλει εξυπηρετήσει την εμπορικήν και οικονομικήν κίνησιν της πόλεως λόγω της τοποθεσίας του» (Ι.Α./Ε.Τ.Ε., φάκ. Α1/Σ37/Υ86). Η με ημερομηνία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τελείωνε με την ευχή το Υπουργείο Συγκοινωνίας να τροποποιήσει το διάταγμα και να επιτρέψει την έναρξη ανοικοδόμησης της Τράπεζας. Σημειωτέο ότι το κρίσιμο διάστημα αυτών των αποφάσεων ως δημομηχανικός Δράμας υπηρετούσε ήδη από το 1927 ο έμπειρος αρχιτέκτονας Ιωάννης Μακρής. Όπως μας αποκαλύπτει ιδιόχειρο σημείωμά του, κατατεθειμένο στο μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, καταγόταν από την Κέρκυρα, σπούδασε στην Ιταλία και εργάστηκε στην Αίγυπτο, στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, στη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Θράκης, στο Εποικισμό Δράμας και ως ιδιώτης. Παρά τη συνηγορία του Δημοτικού Συμβουλίου άρση της απαγόρευσης δεν φαίνεται να έγινε άμεσα, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή πραγματοποιήθηκε τελικά την 1η Σεπτεμβρίου 1930 (Εικ.5). Υπέβαλαν προφορές με συμπλήρωση τιμολογίου τέσσερα εργοληπτικά γραφεία: Ζιώγα και Μίχα από τη Δράμα, Γιάνναρου και ΤΕΚΤΩΝ από την Αθήνα. Μειοδότης ανακηρύχθηκε ο διπλωματούχος μηχανικός, απόφοιτος του πολυτεχνείου του Τορίνου Νικόλαος Μίχας (Εικ. 6). Ο μειοδότης, που όπως φαίνεται και από το βιογραφικό του στο ΤΕΕ, ήταν ειδικευμένος σε υδραυλικά έργα δήλωνε ότι: «είναι τέλειος γνώστης των τοπικών τεχνικών συνθηκών της πόλεως Δράμας και ότι διαθέτει πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό λόγω της εκτελέσεως μεγάλων έργων στην Ανατολική Μακεδονία (μεταξύ των οποίων η ύδρευση της Καβάλας και της Προσοτσάνης)».

8 - 8 - Εικ. 5: Η προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέγερση (πηγή: Ι.Α./Ε.Τ.Ε.) Εικ. 6: Η προσφορά του Ν. Π. Μίχα (πηγή: Ι.Α. /Ε.Τ.Ε.)

9 Περιγραφή του κτιρίου και ο αρχιτέκτονας Νικ. Ζουμπουλίδης Το σύνολο των τραπεζικών υποκαταστημάτων της Ε.Τ.Ε. που ανεγέρθηκαν κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου συνιστούν μια ενδιαφέρουσα κτιριακή κατηγορία (Βλαχόπουλος,1995). Από τη μια η επέκταση των συνόρων και η σταθερότητα μετά τον α παγκόσμιο πόλεμο και τις περιπέτειες της μικρασιατικής καταστροφής, από την άλλη οι ήπιες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 1929, είχαν ως αποτέλεσμα την επέκταση των δραστηριοτήτων, όχι μόνο της Εθνικής αλλά και των υπολοίπων των πιστωτικών ιδρυμάτων και μια οικοδομική έκρηξη νέων τραπεζικών καταστημάτων. Στο Ιστορικό Αρχείο της Ε.Τ.Ε. υπάρχουν φάκελοι για περίπου 50 νεόδμητα κτίρια αυτής της περιόδου, που χαρακτηρίζονται από εκφάνσεις της κυρίαρχης τότε στυλιστικής έκφρασης, νεωτερικούς πειραματισμούς, αλλά και τυπολογική ομοιογένεια. Ειδικότερα στο βορειοελλαδικό χώρο η ανέγερση των υποκαταστημάτων συμπίπτει χρονικά με τον επανασχεδιασμό των αστικών κέντρων, μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος πολεοδομικών μελετών, που αναθέτουν οι αντίστοιχοι Δήμοι. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Αρχείου, η χρονική συγκυρία επέτρεψε την Τεχνική Υπηρεσία της Ε.Τ.Ε. να παρεμβαίνει στις τοπικές αρχές ζητώντας σε πολλές περιπτώσεις τροποποιήσεις του σχεδίου, ώστε τα νεόδμητα υποκαταστήματα να εντάσσονται σε αυτοτελή μικρά οικοδομικά πολύγωνα για λόγους ασφαλείας. Αίτημα που γινόταν δεκτό, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε σήμερα. Τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης του υποκαταστήματος Δράμας χρονολογημένα από τον Αύγουστο του 1930 δεν φέρουν υπογραφή. Όμως το γενικότερο αρχιτεκτονικό ύφος, αλλά και το συνεχές ενδιαφέρον για το έργο του προϊσταμένου της τότε Τ.Υ./Ε.Τ.Ε., Νικόλαου Ζουμπουλίδη, δεν αφήνουν αμφιβολίες για την πατρότητα. Το αρχιτεκτονικό ιδίωμα του Ζουμπουλίδη, καλές αναλογίες, κλασικά ίσως υπερτονισμένα πρόπυλα επιμελημένη κατασκευή, γερμανική αυστηρότητα είναι εμφανές. Για τον Νικ. Χ. Ζουμπουλίδη ( ) και το αρχιτεκτονικό του έργο υπάρχουν διάσπαρτες βιβλιογραφικές αναφορές. Σπούδασε αρχικά στη Σχολή Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης και μετά από δύο χρόνια εργασίας στο Υπουργείο Εφκαφίου της Κωνσταντινούπολης μετέβη στο Technische Hochshule του Βερολίνου, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Στο Βερολίνο εργάστηκε στην Αρχιτεκτονική Υπηρεσία του Βοτανικού κήπου από το 1912 ως το 1914 και στη συνέχεια διορίστηκε στην υπηρεσία Νέων Μουσείων του Βερολίνου. Το 1915 επιστρέφει στην Ελλάδα και διορίζεται μηχανικός στο δήμο Βόλου και από το 1917 ως το 1919 βοηθός του Αριστείδη Μπαλάνου, διευθυντή της Τ.Υ. της Ε.Τ.Ε. Από το 1920 γίνεται προϊστάμενος της Τ.Υ. και είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της οικοδομικής ανάπτυξης της κατά την περίοδο Τα σπουδαιότερα έργα του ήταν το σημερινό κτίριο του ΝΑΤ στον Πειραιά, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το κτίριο των Αρχείων της Τράπεζας στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, τα υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Ναύπλιο, Μεσσήνη, Ζάκυνθο, Θήβα, Λαμία, Μυτιλήνη, Σάμο, Σέρρες, Ξάνθη, και Δράμα. Επικεφαλής πολυμελούς ομάδας αρχιτεκτόνων σχεδίασε το κεντρικό κτίριο της Τράπεζας της

10 Ελλάδος ( ) και υπήρξε πρωτεργάτης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Υπαλλήλων της Ε.Τ.Ε. ανοικοδομώντας το προάστιο της Φιλοθέης. Στη Δράμα ο Ζουμπουλίδης τοποθετεί το κτίριο ελεύθερα στο οικόπεδο αφήνοντας περιμετρική αυλή, από την οποία γίνεται προσπέλαση προς την ανεξάρτητη είσοδο της κατοικίας του διευθυντή. Στο ισόγειο κυρίαρχη είναι η θέση της ψηλοτάβανης κεντρικής αίθουσας συναλλαγών, που τονίζεται με τους εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα πάγκους συναλλαγών (guichets) και την τοποθέτηση στο βάθος του κεντρικού ταμείου με το θησαυροφυλάκιο. Στο μικρό μεσοπάτωμα διαμορφώνονται δύο βοηθητικά δωμάτια. Ιδιαίτερα θα σχολιάσουμε την πρόταση του σχεδιαστή για τη δημιουργία εσωτερικού κήπου στην κατοικία του διευθυντή. Είναι μια επιλογή που εμμένει και σε άλλα σχέδια του Ζουμπουλίδη. Την συναντήσαμε και στις Σέρρες, όπου πίσω από το επιβλητικό αέτωμα ήταν θαυμάσια κρυμμένη μια υαλοσκέπαστη χειμερινή σέρρα. Στη Δράμα πρότεινε μια πέργκολα με αναριχώμενα φυτά, με μια σχεδόν γραφική διάθεση, που απαλύνει τις κατά τα άλλα αυστηρές γραμμές του κτιρίου και θυμίζει τον Πικιώνη. Αργότερα οι κρεμαστοί αυτοί κήποι καταργήθηκαν. Θα μπορούσε αυτή η φυσιολατρική τάση να αποδοθεί στις νεανικές εμπειρίες του Ζουμπουλίδη από τη θητεία του στην Αρχιτεκτονική Υπηρεσία του Βοτανικού κήπου του Βερολίνου; Ήταν η ενασχόλησή του την ίδια εποχή με την ανοικοδόμηση της κηπούπολης της Φιλοθέης, η πηγή των επιρροών που δέχτηκε; Στο ολάνθιστο προάστιο της Αθήνας, η επιστροφή στη φύση συμβάδιζε με τον αρχαϊσμό, στη Φιλοθέη με τις πικροδάφνες, όπου ο Πικιώνης υλοποίησε την περίφημη παιδική χαρά και ο Ζουμπουλίδης τον πάλλευκο ναό της ομώνυμης Αγίας οι πειραματισμοί και η αναζήτηση νεωτερικών εκφραστικών μέσων ήταν ενδεδειγμένη πρακτική. Εκεί, θα πρέπει να αναζητηθούν οι ιδιαιτερότητες στο σχεδιασμό των επαρχιακών καταστημάτων της Ε.Τ.Ε. του μεσοπολέμου.

11 - 11 -

12 Εικ. 7: Σχέδια του κτιρίου της Δράμας (πηγή: Ι.Α./Ε.Τ.Ε.) Στο υποκατάστημα των Σερρών ( ), ένα από τα πρώτα κτίρια της Εθνικής Τράπεζας στο βορειοελλαδικό χώρο, οι τέσσερις ογκώδεις πεσσοί του προπύλου με τα ιωνικού τύπου επίκρανα συνιστούν το κυρίαρχο στοιχείο της σύνθεσης, ενώ ο αρχιτεκτονικός αρχαϊσμός του Ζουμπουλίδη φαίνεται στη διαμόρφωση των τεσσάρων γωνιακών ανοιγμάτων στον άνω όροφο της πρόσοψης, με τους αράβδωτους κίονες, χρωματισμένους σε απομίμηση μαρμάρου. Τη στάθμη της βάσης του απλού κλασικού θριγκού (επιστυλίου), που δέχεται την αετωματική απόληξη του πρόπυλου, τονίζει και επεκτείνει νοητά στο υπόλοιπο κτίριο τσιμεντένια ταινία με εγχάρακτο μαίανδρο. Ο μαίανδρος αυτός μαζί με τα πλατιά πλαίσια στους φεγγίτες και τις ραβδώσεις στο επίχρισμα της τοιχοποιίας τονίζουν το κλασικιστικό ύφος του κτιρίου. Στην πλαγία δεξιά όψη, η κλιμάκωση των όγκων επαναλαμβάνεται με τον άξονα συμμετρίας να τονίζεται ακόμη περισσότερο με τα τρία στενά υψίκορμα ανοίγματα. Στην παρόμοια πλαγία αριστερή όψη κυριαρχεί η επιβλητική είσοδος στην κατοικία του διευθυντή, με το κλασικό θύρωμα και το αετωματικό γείσο. Τέλος η πίσω όψη, έχοντας μικρότερη ογκοπλαστική δύναμη, εντυπωσιάζει με τη loggia, το βαθύ, κλειστό εξώστη με τους δύο διακοσμητικούς κίονες. Η οριζόντια ζώνη που δημιουργείται ανάμεσα στα υπέρθυρα του άνω ορόφου και στο γείσο του δώματος διακοσμείται επίσης με οδοντωτή ταινία κατά τα κλασικά πρότυπα. Όμως το αίτημα για ελληνικότητα αντιμετωπίστηκε στο υποκατάστημα Σερρών αφαιρετικά καταφεύγοντας ακόμη και σε απλουστευμένα διακοσμητικά στοιχεία art deco χωρίς ασφαλώς να προσχωρεί σ αυτό. Όπως για παράδειγμα το διακοσμητικό μοτίβο με επιρροές art deco που στέφει τους πυλώνες της περίφραξης και το σχέδιο της μεταλλικής εξώθυρας. Ακόμη και η χρήση αρχαϊκών γραμμάτων στην εγχάρακτη επιγραφή στο μέτωπο της εισόδου του κτιρίου παραπέμπει σ έναν ανανεωμένο κλασικισμό (Θεοδωρίδου, 2006). Με αντίστοιχη αρχιτεκτονική λογική σχεδιάστηκε το υποκατάστημα της Ξάνθης (1930): έχει ίδια διάταξη στην κάτοψη, τέσσερις παρόμοιους πεσσούς στο πρόπυλο και παρεμφερείς κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

13 Στο υποκατάστημα της Δράμας ο αρχιτεκτονικός κλασικισμός του Ζουμπουλίδη φαίνεται ειδικότερα στους δύο κίονες με τα ιωνικού τύπου κιονόκρανα, που συνιστούν και το κυρίαρχο στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Δύο ενσωματωμένοι στην πλαϊνή τοιχοποιία πεσσοί οριοθετούν την ελαφρά προεξοχή του προπύλου. Σε αντίθεση με την ογκοπλαστική δύναμη του υποκαταστήματος Σερρών, το υποκατάστημα Δράμας επιβάλλεται μ έναν λιγότερο δραματικό, σχεδόν διακριτικό τρόπο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και δεν είναι μόνο οι όγκοι απλούστεροι. Λείπουν από το κτίριο της Δράμας οι οδοντωτές ταινίες, ο τσιμεντένιος διακοσμητικός μαίανδρος, ο τονισμός του ορόφου με κίονες, loggia κ.λπ. Παραμένουν τα σιδερόφρακτα υψίκορμα παράθυρα, τα χωρίς περιθώρια ανοίγματα. Εικόνα 8: Το κτίριο σήμερα (φωτο. Λ.Θ.) Ας ξαναδούμε με την ευκαιρία πως αντιμετώπιζε ο Ζουμπουλίδης το Εσκί τζαμί Δράμας : «δίδοντες εις το κτίριον Βυζαντινήν χροιάν, θα επιτύχωμεν όπως η πόλις της Δράμας αποκτήσει εν καλλιτεχνικόν μνημείον». Το αντιμετώπισε με τη λογική της διατήρησης ενός μνημείου και της ενσωμάτωσης του σε ένα διαφορετικό ιδεολόγημα. Αντίθετα το Μολλά Tζαμί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου το αντιμετώπισε με τη λογική της απάλειψης: κατεδάφιση και αντικατάστασή του μ ένα νέο οικοδόμημα που θα υποδήλωνε «ελληνικότητα». Διαφορετικές αντιμετωπίσεις, ναι, αλλά μέσα στα πλαίσια της ίδιας κατεύθυνσης ως προς τον ενδεδειγμένο ρυθμό: Ελληνικός Αρχαϊκός ή Βυζαντινός ήταν η γενικότερη κατεύθυνση που οι αρχιτέκτονες της Ε.Τ.Ε. ακολούθησαν με συνέπεια σ όλα τα έργα τους κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Αν και προηγούνται σε αριθμό και μέγεθος τα κλασικιστικά κτίρια, όπως των Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Θεσσαλονίκης έργα κυρίως του Ζουμπουλίδη δεν λείπουν τα νέο βυζαντινίζοντα της Φλώρινας, Κοζάνης και Πρέβεζας. Όσον αφορά το οπλισμένο σκυρόδεμα, χρησιμοποιείται στα πατώματα, αλλά και ως υλικό πλήρωσης μορφολογικών στοιχείων: στους εσωτερικούς κίονες και στους κίονες του προπύλου. Η προσοχή των μηχανικών της Τράπεζας στη στατική θωράκιση και αντοχή των κτιρίων της είναι θέμα γνωστό και από άλλες περιπτώσεις, όπως της Θεσσαλονίκης (Γεωργιλά, 1995) και της Ζακύνθου

14 (Συνοδινός, 2003), ενώ ο πολιτικός μηχανικός Ιωάννης Ισηγόνης που υπηρετούσε στην Τεχνική Υπηρεσία της Τράπεζας ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της χρήσης του υλικού στον ελληνικό χώρο (Ισηγόνη, 1995). Από τις εκτενείς πληροφορίες που περιλαμβάνει το Ι.Α./Ε.Τ.Ε. για τα υλικά επικαλύψεων (δάπεδα από τσιμεντένια πλακίδια, κουφώματα, γύψινες διακοσμήσεις κ.λπ.) θα σταθούμε στην επισήμανση ότι τα περισσότερα αγοράζονται από αθηναϊκές επιχειρήσεις ή εκτελούνται από Αθηναίους τεχνίτες. Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι σε αντίθεση με τα εκτός κλίμακας κτίρια των Σερρών και της Ξάνθης, το υποκατάστημα Δράμας διατηρεί την κλίμακα και την χάρη των κλασικών προτύπων. Ίσως για αυτό το συγκεκριμένο έργο, αν και έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά του επονομαζόμενου συντηρητικού ή εξασθενημένου ή απογυμνωμένου κλασικισμού (stripped classicism), του ταυτισμένου με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα της Ευρώπης, επιβάλλεται, αλλά δεν απωθεί, εντυπωσιάζει, αλλά δεν καταπιέζει. 4. Αντί επιλόγου Η εξιστόρηση της ανέγερσης του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στη Δράμα κινήθηκε γύρω από τρεις άξονες προσέγγισης. Πρώτον, συμπληρώθηκε με το παράδειγμα της Δράμας μια συζήτηση που έχει ανοίξει για την αρχιτεκτονική σημασία της οικοδομικής δραστηριότητας της Ε.Τ.Ε. κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Δεύτερον, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στους βασικούς συντελεστές, το δημιουργό του έργου, Νικόλαο Ζουμπουλίδη και τον επιβλέποντα του έργου αρχιτέκτονα Ξενοφάνη Αιγίδη. Δόθηκαν επίσης πληροφορίες για τον ανάδοχο Νικόλαο Μίχα και τον τότε δημομηχανικό Δράμας Ιωάννη Μακρή. Τρίτον, αναδείχθηκε τα ζήτημα των παρεμβάσεων της Τράπεζας στον επανασχεδιασμό των βορειοελλαδικών πόλεων κατά το μεσοπόλεμο. Γιατί αν και ο ρόλος της Εθνικής Τράπεζας στις διαδικασίες νομισματικής ενοποίησης των «Νέων Χωρών» με το Ελληνικό Βασίλειο, την αποκατάσταση των προσφύγων, την χρηματοδότηση των μεγάλων υδρευτικών και αντιπλημμυρικών έργων έχει εξιστορηθεί επαρκώς, σχεδόν άγνωστη παραμένει η συμβολή της στη διαμόρφωση των πολεοδομικών σχεδίων, που εκπονούνται στο Βορειοελλαδικό χώρο την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Από τα παραδείγματα των Σερρών, Δράμας και Ξάνθης που διερευνήθηκαν, φαίνεται ότι η Τράπεζα, ως προνομιακός συνομιλητής διαμόρφωσε για τον εαυτό της μικρά ανεξάρτητα οικοδομικά πολύγωνα, της τάξεως των 1000 τ.μ. στα κεντρικότερα σημεία των αντίστοιχων πόλεων, όπου στέγασε τα υποκαταστήματά της. Παρενέβη δηλαδή στον πολεοδομικό σχεδιασμό των τριών πόλεων με τις συγκεκριμένες επιλογές της. Τα μεγαλόπρεπα κλασικιστικά κτίρια που η Τράπεζα έκτισε λειτούργησαν σε συμβολικό επίπεδο με απόλυτη επιτυχία: διαμόρφωσαν την «εικόνα» που η Εθνική ήθελε να προβάλλει: της «παραδοσιακής» μεγάλης Τράπεζας, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής και χρησιμοποιεί την καλύτερη τεχνολογία και υλικά. Ταυτόχρονα, τα κτίρια της Ε.Τ.Ε., επειδή δημιουργήθηκαν όταν ο κλασικισμός είχε πλέον υποχωρήσει, αποτέλεσαν ένα

15 υστερόγραφο του μεγάλου αυτού πολιτιστικού κεφαλαίου και ίσως γι αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαν τη δύναμη να επεκτείνουν την επίδρασή τους στο ευρύτερο περιβάλλον των τοπικών κοινωνιών, να δημιουργήσουν δηλαδή μια καθολικότερη αισθητική αντίληψη. Όμως παραμένουν μέχρι και σήμερα ως αξιόλογα μεμονωμένα παραδείγματα, που σηματοδοτούν την εποχή τους και την αισθητική των τεχνικού επιτελείου που τα υλοποίησε. Ευχαριστίες Το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου και του εικονογραφικού υλικού βασίζεται στο υλικό του Ι.Α./Ε.Τ.Ε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή το προσωπικό του Αρχείου για τη βοήθεια. ΠΗΓΕΣ Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας Μητρώο Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δ. Αϊβαζόγλου Δόβα, Η Δράμα. Ο Νεοκλασικισμός στην αστική αρχιτεκτονική της πόλης, Δράμα 2002, σσ Έλλη Γεωργιλά, «Το κτίριο της Ε.Τ.Ε. στην πλατεία Ελευθερίας Θεσσαλονίκης. Οι εκπλήξεις της θεμελίωσης και το χρονικό της ανέγερσης » στον κατάλογο της έκθεσης: Το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Ελευθερίας της Θεσσαλονίκης. Το χρονικό της ανέγερσης ( ) και η ιστορία του χώρου, Θεσσαλονίκη Διον. Βλαχόπουλος, «Η αρχιτεκτονική των κτιρίων της Εθνικής Τράπεζας κατά την περίοδο του Μεσοπόλεμου», στο κατάλογο της έκθεσης, Το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Ελευθερίας της Θεσσαλονίκης. Το χρονικό της ανέγερσης ( ) και η ιστορία του χώρου, Θεσσαλονίκη Χρ. Ζαρκάδα Πιστιόλη, «Το κτήριο της Εθνικής Τράπεζας στη Φλώρινα και η παρουσία του αρχιτέκτονα Αριστομένη Βάλβη στην πόλη», Μνημείο και Περιβάλλον, 8 (2004) Λίλα Θεοδωρίδου, «Το χρονικό του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας Σερρών», πρακτικά Β Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο: Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή, 6 9 Απριλίου 2006, Σέρρες (υπό έκδοση). Ελένη Ισηγόνη Μαργαρίτα Ισηγόνη, Η οικογένεια Μιχαλάκη Ισηγόνη της Σμύρνης, Αθήνα Μ. Μπίρης, Μ. Καρδαμίτση Αδάμη, Νεοκλασική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, 2001, σσ Ζ. Συνοδινός, «Το κτίριο του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στη Ζάκυνθο και οι σεισμοί του 1953», Εμείς και η Τράπεζα 22 (2003) Aναστασία Τζάκου, «Η συμμετοχή των τραπεζών στην επίσημη αρχιτεκτονική», Θέματα Χώρου και Τεχνών, 15 (1984)

16 Αγγ. Στυλ. Τσίγκου, «Η ιστορία του κτιρίου της Εθνικής Τραπέζης στο Βαθύ Σάμου», πρακτικά συνεδρίου: Η Σάμος τον 20ό αιώνα, Νοεμβρίου Αγγ. Στυλ. Τσίγκου, «Η μαγική φρεσκάδα του παρελθόντος», περ. Εμείς και η Τράπεζα, 17 (2001) Ευάγγ. Χεκίμογλου, «Η ίδρυση του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη (1913)», περ. ΕΜΕΙΣ, τχ. 17, Σεπτ

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Τεχνική φλοπ Φορά Σκοπός της φοράς είναι να αναπτυχθεί μια ιδανική για τον κάθε αθλητή ταχύτητα και ταυτόχρονα να προετοιμάσει το πάτημα. Το είδος της φοράς του Fosbury ήτα, μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Ατελέσφορα Σχέδια για το «Λόφο Μηχανικού». Συμβολή στη Μελέτη της Πολεοδομικής Εξέλιξης των Σερρών.

Ατελέσφορα Σχέδια για το «Λόφο Μηχανικού». Συμβολή στη Μελέτη της Πολεοδομικής Εξέλιξης των Σερρών. Ατελέσφορα Σχέδια για το «Λόφο Μηχανικού». Συμβολή στη Μελέτη της Πολεοδομικής Εξέλιξης των Σερρών. Λ. Θεοδωρίδου Σωτηρίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας, ΤΕI Σερρών Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ Πατήσια, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί Γονείς, Σας γνωστοποιείται ότι την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 η

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 23 03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 2680 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 25 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 1 8.α. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ονομάζεται η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της

Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών Περίληψη Κεφαλαίου: Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας, τα στάδια εντοπισμού της και τους γενικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Παναγιάρη Μαρία, Πολυμερή Σχέδια «Μεταφορά Καινοτομίας» ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1) ΠΟΤΕ; Στη μέση της υλοποίησης (άρθρο V

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ Οι κληρούχοι συντάκτες της αίτησης και οι εμπλεκόμενοι Πτολεμαϊκοί αξιωματούχοι Η αίτηση υποβάλλεται από δύο κληρούχους ιππείς, το Μακεδόνα Αντίμαχο, γιο του Αριστομήδη, και το Θράκα Ηρακλείδη,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Γιάννης Ι. Πασσάς Γλώσσα Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Αρχή πάντων ορισµός εστί Γλώσσα: Κώδικας ση4είων ορισ4ένης 4ορφής (γλωσσικής), 4ε τα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Έννοια Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της Χώρας, που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Πρώτη Γραπτή Εργασία Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα προς τη φύση μας, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελικές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργκόπουλος μέρος Α Εισγωγή, κι η σική θεωρί των πεπερσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210 3233027

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Ιστόγραμμα Παράθυρα Parzen Εξομαλυμένη Kernel Ασκήσεις 1 Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αρ.Πρωτ.354, 355. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη Αρ.Πρωτ.354, 355. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 7.4.2008 Αρ.Πρωτ.354, 355 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών στα εκτός σχεδίου ακίνητα Σχετικά: Τα με αριθμ.πρωτ.1039741/1161/00τυ/δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, 8/10/2010 153 41 Αγία Παρασκευή Αρ. Πρωτ.: 4099 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming)

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 2 Εισαγωγή: Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.5: Εντοπισμός Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Δεδομένου ότι στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η

Κεφάλαιο 2.5: Εντοπισμός Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Δεδομένου ότι στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η Κεφάλαιο 2.5: Εντοπισμός Επιχειρηματικών Ευκαιριών Περίληψη Κεφαλαίου: Δεδομένου ότι στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η κοινωνική οικονομία προσφέρει μία διαφορετική προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδη Ιστορία Γ, 70 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήµου προειστήκει)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 1998,1999,2000 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Συνοπτικά Αποτελέσματα) Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Κουϊκόγλου Σ. Βασίλης, Καθηγητής, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι.

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. Στα τέλη του 15 ου αι. υποχωρούν οι ενδημικές ασθένειες και αραιώνουν οι λιμοί επιτρέποντας έτσι την δημογραφική ανάπτυξη της γηραιάς Ηπείρου. Η σημαντικότερη όμως πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 9//2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 6428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες :Σκιαδάς Λουκάς Γρ. Πληροφορικής Τηλ. Επικοιν. 228402200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω, Υπεύθυνη Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων Projects για το εργαστήριο των Βάσεων Δεδομένων Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Δεκέμβριος 2013 1. Το πολυκατάστημα Το πολυκατάστημα έχει ένα σύνολο από εργαζομένους. Κάθε εργαζόμενος χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Η μετάβαση στην οικονομία της Γνώσης αποτελεί κεντρική

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Η μετάβαση στην οικονομία της Γνώσης αποτελεί κεντρική «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Η μετάβαση στην οικονομία της Γνώσης αποτελεί κεντρική αναπτυξιακή επιλογή της Ελλάδας στο σημερινό, ολοένα και πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων 1. - Εισαγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων Θ. Π. Τάσιος Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (α) εν υπάρχει πολιτισµός χωρίς Τεχνολογία, και λίγες είναι οι θρησκείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προγραμματισμένο Εργαστήρι Χαρτογράφησης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας από τις 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα!

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα! Βελτίωση Εικόνας Σήμερα! Υποβάθμιση εικόνας Τεχνικές Βελτίωσης Restoration (Αποκατάσταση) Τροποποίηση ιστογράμματος Ολίσθηση ιστογράμματος Διάταση (stretching) Ισοστάθμιση του ιστογράμματος (histogram

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 09 Νοεµβρίου 2009 01 Απριλίου 2010 DISNEYLAND 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 CHD ΠΑΚΕΤΟ 2N/3Μ 350 419 558 973 392 475 641 1140 491 607 840 1538 117 ΠΑΚΕΤΟ 3N/4Μ 464 562 760 1353

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2013: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Μονάδα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων γ) του στενού δημόσιου τομέα. δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και γενικοί κανόνες φοίτησης στα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου

Συμβατικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και γενικοί κανόνες φοίτησης στα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου 0 Συμβατικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και γενικοί κανόνες φοίτησης στα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου Οι σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρονται δεν προσφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Περίληψη. Στο κείμενο τονίζεται η σημασία της ανθρώπινης επικοινωνίας και η ανάγκη της πραγμάτωσής της σε εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 153 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι....1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου..2 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΈΝΤΕΧΝΟ (Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΤΡΟΠΟ) 3 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΑΠ ΕΛΠ40 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΈΝΤΕΧΝΟ (Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΤΡΟΠΟ) 3 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΑΠ ΕΛΠ40 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ. ΕΑΠ ΕΛΠ40 3 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΈΝΤΕΧΝΟ (Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΤΡΟΠΟ) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561

Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 Αρχάνες, 10/12/2012 Αρ. Πρωτ: 561 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 / 5 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗ. «Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και εμπόδια στη μάθηση»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗ. «Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και εμπόδια στη μάθηση» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗ «Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και εμπόδια στη μάθηση» Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Νικολέττα Ιωάννου, Λειτουργός ΠΙ Στόχοι Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Σύνταξη: Ηλίας Κουβαράς, Δικηγόρος L.L.M., Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό

του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό μιας οικονομικής μονάδος: Α) Υποχρεώσεις προς τον Παπαδόπουλο, συνιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ Αποστολέας και παραλήπτης της επιστολής: αξιωματούχοι της πτολεμαϊκής διοίκησης Αποστολέας της επιστολής είναι ένας αξιωματούχος, ο Δημήτριος (Pros.Ptol. Ι 68), ο οποίος, όπως φαίνεται, είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα της Μονής Βατοπαιδίου Δημοσιεύθηκε από VatopaidiFriend στο 30 Οκτώβριος, 2008

Ενημερωτικό σημείωμα της Μονής Βατοπαιδίου Δημοσιεύθηκε από VatopaidiFriend στο 30 Οκτώβριος, 2008 Ενημερωτικό σημείωμα της Μονής Βατοπαιδίου Δημοσιεύθηκε από VatopaidiFriend στο 30 Οκτώβριος, 2008 Διαβάστε ένα αναλυτικό κείμενο της Μονής Βατοπαιδίου που πληροφορεί με σαφήνεια για την κυριότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλήσεις της εκπαίδευσης των Logistics σε φοιτητές και σε ειδικευµένo και µη-ειδικευµένο προσωπικό επιχειρήσεων.

Οι προκλήσεις της εκπαίδευσης των Logistics σε φοιτητές και σε ειδικευµένo και µη-ειδικευµένο προσωπικό επιχειρήσεων. Θέµα συζήτησης πρός έρευνα Οκτώβριος 00 Οι προκλήσεις της εκπαίδευσης των Logistics σε φοιτητές και σε ειδικευµένo και µη-ειδικευµένο προσωπικό επιχειρήσεων. ηµήτριος Παρασκευαδάκης BA(Hons) MSc SCM paraskevadakis@postmaster.co.uk

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα