Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας"

Transcript

1 Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Θεσσαλονίκη, 2 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Βασιλικά Θεσσαλονίκης Περίληψη Κατά την απογραφή των αγροδασικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας που έγινε την περίοδο , εντοπίστηκαν 20 δασολιβαδικά συστήματα, τα χαρακτηριστικά των οποίων καταγράφηκαν λεπτομερώς σε ειδικό έντυπο περιγραφής. Ανάλογα με το δέντρο του ανωρόφου εντοπίστηκαν πέντε τύποι δασολιβαδικών συστημάτων: της δρυός, της λεύκης, της ιτιάς, της αμυγδαλιάς και της καρυδιάς. Η συνολική έκταση των συστημάτων αυτών ανέρχονταν σε εκτάρια. Το μεγαλύτερο ποσοστό στην έκταση, περίπου 90% κατείχαν τα συστήματα δρυός, η έκταση των οποίων ήταν δημόσια ή κοινοτική. Των υπόλοιπων συστημάτων η έκταση ήταν ιδιωτική. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των πρώτων ήταν οι μεγάλες κλίσεις 15-40%, η μεγάλη πυκνότητα των δέντρων, η παρουσία ποικίλων ξυλωδών ειδών στον υπόροφο και η μέτρια έως κακή λιβαδική κατάσταση, ενώ των υπόλοιπων ήταν η μεγάλη ποικιλία ξυλωδών ειδών στον ανώροφο, οι μικρές κλίσεις, η μικρή πυκνότητα των δέντρων, η απουσία θάμνων και τέλος η μέτρια έως καλή λιβαδική κατάσταση. Κάποια από τα συστήματα αυτά εγκαταλείφθηκαν ύστερα από την απομάκρυνση των ζώων που έβοσκαν τις εκτάσεις αυτές στο παρελθόν και αυτό οφείλεται σε διάφορους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες καθώς και στην αλλαγή του συστήματος εκτροφής των ζώων. Τα υπόλοιπα συστήματα βόσκονται 6 μήνες το χρόνο περίπου από σημαντικό αριθμό αγροτικών ζώων. Τα συστήματα αυτά πέρα από τη βόσκηση προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες όπως την αποφυγή της επιφανειακής απορροής των υδάτων και τη συγκράτηση των εδαφών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη δέσμευση του άνθρακα και την αναψυχή οπότε κρίνεται απαραίτητη η διατήρησή τους. Λέξεις κλειδιά: Δασολίβαδα δρυός, λιβαδική κατάσταση, εγκατάλειψη, οικολογικές λειτουργίες. Εισαγωγή Τα δασολιβαδικά συστήματα είναι συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και λιβαδικών φυτών με αγροτικά ή/και άγρια ζώα στην ίδια επιφάνεια και μαζί με τα δασογεωργικά και τα αγροδασολιβαδικά αποτελούν τους τρεις κύριους τύπους των αγροδασικών συστημάτων. Τα δασολιβαδικά συστήματα αποτελούνται από τουλάχιστον τέσσερα διακριτά τμήματα: (α) τα δέντρα, τα οποία αποτελούν το χαρακτηριστικό συστατικό τους, (β) τα λιβαδικά φυτά, τα οποία είναι κύρια πηγή τροφής για τα ζώα, (γ) τα ζώα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τόσο τα αγροτικά όσο και τα άγρια ζώα και τέλος (δ) τον άνθρωπο, που αναφέρεται στον κτηνοτρόφο (Papanastasis 1996). Για τη Μεσογειακή περιοχή, στα δασολιβαδικά συστήματα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τόσο τα βοσκόμενα δάση όσο και Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 141

2 τα δέντρα που έχουν ως κύριο σκοπό την παραγωγή βοσκήσιμης ύλης για τα αγροτικά ζώα (Papanastasis 1996). Τα δασολιβαδικά συστήματα μαζί με τα ποολίβαδα και τα θαμνολίβαδα αποτελούν τους τρεις κύριους τύπους λιβαδιών και καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των λιβαδικών εκτάσεων της χώρας μας. Είναι μεικτά πολυόροφα συστήματα που αποτελούνται από δασικά δέντρα με συγκόμωση μικρότερη από 40% και βλάστηση υπορόφου αποτελούμενη από ποώδη και ξυλώδη είδη (θάμνους). Η βλάστηση των δασολιβαδικών συστημάτων παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία και αποτελείται από διάφορα είδη και λειτουργικούς τύπους. Τα δέντρα του ανωρόφου βρίσκονται σε δυναμική ισορροπία με τους θάμνους και τα φυτά του υπορόφου, ενώ αυτοφυή και καλλιεργούμενα είδη συνεργάζονται χρονικά και χωρικά για τη δημιουργία πολύπλοκων ενεργειακών και θρεπτικών συστημάτων (Papanastasis 2004). Οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες σε όλες τις χώρες της Μεσογειακής λεκάνης, ιδιαίτερα μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, οδήγησαν στη σταδιακή εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών διαχείρισης των φυσικών πόρων και κατ επέκταση των δασολιβαδικών συστημάτων (Papanastasis 2004). Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν σε δυο αντίθετες τάσεις: την εντατικοποίηση και την εκτατικοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, οδηγώντας αμφότερες σε αλλαγές στην πολύπλοκη δομή τους και σε απλοποίηση της λειτουργίας τους. Η ακατάλληλη διαχείριση που ασκείται με την αλόγιστη βόσκηση της υπόροφης βλάστησης, το παράνομο κλάδεμα ή την υλοτομία των δέντρων και τις πυρκαγιές έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση ή ακόμα και την εξάλειψη των παραδοσιακών δασολιβαδικών συστημάτων στη Μεσογειακή περιοχή. Οι παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης που ασκούνταν ανέκαθεν στο μεσογειακό χώρο (κτηνοτροφία, καυσοξύλευση) εγκαταλείπονται σταδιακά, αφού σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της υπαίθρου, ιδιαίτερα από τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές, μετακινήθηκε προς τα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό (Correia 1993, Bonet et al. 2004). Η τάση αυτή στερεί έτσι τον αγροτικό χώρο από φθηνό και επαρκές εργατικό δυναμικό (Papanastasis 2004). Επιπλέον, η ζήτηση για καυσόξυλα έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της χρήσης πετρελαίου και άλλων προϊόντων ως μέσων θέρμανσης, ενώ τα δέντρα δεν κλαδεύονται πλέον για το φύλλωμα ή τα κλαδιά τους ή αυτό συμβαίνει σε περιορισμένη έκταση. Επίσης, η εκτεταμένη εφαρμογή συμπληρωματικής διατροφής των αγροτικών ζώων από τους κτηνοτρόφους έχει μετατρέψει τα συστήματα εκτροφής των ζώων σε ημιεντατικά, γεγονός που συνεπάγεται την πλημμελή αξιοποίηση της βοσκήσιμης ύλης που παράγεται στις λιβαδικές εκτάσεις και κατά συνέπεια τη μακροπρόθεσμη υποβάθμισή τους. Επιπλέον, με τον περιορισμό της ανθρώπινης παρέμβασης τα δασολιβαδικά συστήματα θα μετατραπούν σταδιακά σε περισσότερο ή λιγότερο πυκνά δάση με αποτέλεσμα την εξαφάνιση ειδών φυτών και ζώων τα οποία είναι προσαρμοσμένα σε ανοιχτά περιβάλλοντα (Grove and Rackham 2001). Υπό αυτές τις συνθήκες, αυξάνεται επίσης και ο κίνδυνος εμφάνισης καταστρεπτικών πυρκαγιών και επιδημιών εντόμων ή ασθενειών από μύκητες (Papanastasis 2004). Η προστασία και διατήρηση των δασολιβαδικών συστημάτων που απειλούνται κρίνεται ολοένα και περισσότερο επιτακτική για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των εδαφών, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου καθώς και για την εξασφάλιση οικονομικής στήριξης του πληθυσμού της υπαίθρου που δραστηριοποιείται στον ημιορεινό και ορεινό χώρο. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί την εμπεριστατωμένη καταγραφή και αξιολόγηση των παραδοσιακών δασολιβαδικών συστημάτων. Ωστόσο, οι πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι περιορισμένες. Η καταγραφή και αξιολόγηση επιλεγμένων πολυλειτουργικών δασολιβαδικών συστημάτων μπορεί να γίνει ένα ουσιαστικό εργαλείο για την ανάδειξη του ρόλου των ήδη υπαρχόντων συστημάτων της βόρειας Ελλάδας. 142 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Περιοχή έρευνας μεθοδολογία Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στο Νομό Φλώρινας καθώς και σε ορισμένες περιοχές του Νομού Καστοριάς κατά την περίοδο Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτικό, με ψυχρούς χειμώνες, μέση ετήσια βροχόπτωση 645,7 mm και μέση ετήσια θερμοκρασία 12 ο C. Η ευρύτερη περιοχή ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με δριμείς χειμώνες και στο υπομεσογειακό βιοκλίμα. Φυτοκοινωνιολογικά, η βλάστηση της περιοχής ανήκει στη διάπλαση των θερμόφιλων υποηπειρωτικών φυλλοβόλων δρυών. Αρχικά με αδρομερή έλεγχο πάνω σε χάρτες και δορυφορικές εικόνες εντοπίστηκαν οι περιοχές όπου ήταν πιθανό να υπάρχουν δασολιβαδικά συστήματα. Κατόπιν, με επιτόπιες επισκέψεις εντοπίστηκαν τα συστήματα αυτά και συμπληρώθηκε ειδικό έντυπο καταγραφής για το κάθε ένα από αυτά (Μαντζανάς και συν. 2006). Οι πληροφορίες που καταγράφηκαν για κάθε σύστημα αφορούσαν στη γεωγραφική θέση (Δημοτικό Διαμέρισμα που ανήκε, συντεταγμένες της έκτασης), στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, στα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής (έκταση, έκθεση, κλίση, υψόμετρο), στην περιγραφή του ανωρόφου (κυρίαρχο είδος δέντρου, άλλα είδη, πυκνότητα, ύψος, στηθιαία διάμετρος, διάταξη, ηλικία, χρήση κλπ.) στην περιγραφή του υπόροφου (είδος θάμνων, πυκνότητα, είδη που αποτελούσαν τη λιβαδική βλάστηση, κυρίαρχα είδη, παραγωγή, λιβαδική κατάσταση κλπ.) και τέλος στη διαχείριση που εφαρμόζονταν (είδος και αριθμός ζώων που έβοσκαν καθώς και περίοδος βόσκησης). Όλα τα παραπάνω στοιχεία μεταφέρθηκαν σε βάση δεδομένων και αναλύθηκαν. Αποτελέσματα συζήτηση Στην περιοχή μελέτης εντοπίστηκαν 5 διαφορετικοί τύποι δασολιβαδικών συστημάτων ανάλογα με το κυρίαρχο είδος του ανωρόφου. Οι τύποι αυτοί ήταν της δρυός (Quercus frainetto και Quercus trojana) της λεύκης (Populus sp.), της αμυγδαλιάς (Prunus amygdalus), της ιτιάς (Salix sp.) και της καρυδιάς (Juglans regia). Στα συστήματα αυτά υπήρχε μεγάλη ποικιλία ξυλωδών ειδών. Τα δασολίβαδα της δρυός ήταν τα περισσότερα και κατείχαν τη μεγαλύτερη έκταση (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Ξυλώδη είδη των δασολιβαδικών συστημάτων και εκατοστιαία συμμετοχή τους στη συνολική έκταση Κύρια είδη ανωρόφου Άλλα είδη ανωρόφου Είδη μεσόροφου Quercus trojana και Pyrus anygdaliformis - Castanea sativa - Καστανιά Q. frainetto - Δρυς (91%) Γκορτσιά Juglans regia Paliurus spina-christi - Corulous avellana - Φουντουκιά Καρυδιά (3%) Παλιούρι Populus sp.λεύκη (3%) Acer sp - Σφενδάμι Rosa canina Αγριοτριανταφυλλιά Prunus amygdalus- Αμυγδαλιά (1,5%) Celtis australis - Μελικουκκιά Juniperus sp.- Άρκευθος Salix sp. - Ιτιά (1,5%) Cerasus avium - Κερασιά Rubus sp. - Βάτος Pirus communis ssp sativa Αχλαδιά Crataegus sp. - Κράταιγος Fagus sylvatica - Οξυά Prunus spinosa - Τσαπουρνιά Ailanthus altissima- Αίλανθος Vitex agnus castus - Λυγαριά Carpinus orientalis - Γαύρος Η συνολική έκταση που κάλυπταν τα συστήματα αυτά ανέρχονταν σε εκτάρια. Τα πιο εκτεταμένα ήταν αυτά της δρυός, ενώ τα υπόλοιπα ακολουθούσαν με πολύ μικρότερη έκταση (Εικόνα 1). Μόνο τρία από τα συστήματα της δρυός είχαν έκταση μεγαλύτερη από 300 εκτάρια, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής όπου υπάρχει το Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 143

4 μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Οπότε τα συστήματα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στην κτηνοτροφική δραστηριότητα Έκταση (Ha) Δασολιβαδικά συστήματα δρυός Εικόνα 1. Κατανομή της έκτασης στα δασολιβαδικά συστήματα δρυός. Τα συστήματα καρυδιάς, λεύκης, ιτιάς και αμυγδαλιάς βρίσκονταν σε κοιλάδες ενώ αυτά της δρυός ψηλότερα στις πλαγιές των βουνών. Στα πρώτα, το βάθος εδάφους ήταν μέτριο (40-50 εκ.) και η κλίση ήταν πολύ μικρή ή ήταν επίπεδα ενώ στα δεύτερα το βάθος εδάφους ήταν μικρό (5-25 εκ.) και η κλίση κυμαίνονταν από 15 40%. Επίσης στα πρώτα οι εκτάσεις ήταν ιδιωτικές ενώ στα δεύτερα ήταν κοινοτικές ή δημόσιες. Στα συστήματα δρυός τα δέντρα ήταν ομοιόμορφα με ίδια περίπου ηλικία και διαστάσεις (μέσο ύψος 9 μ. και στηθιαία διάμετρος εκατοστά). Η πυκνότητά τους ήταν σχετικά μεγάλη (Εικόνα 2) και βρίσκονταν διάσπαρτα μέσα στην έκταση. Μόνο τρία συστήματα είχαν πυκνότητα μικρότερη από 30 δέντρα ανά εκτάριο λόγω του ότι τα δέντρα αυτά βρίσκονταν στα όρια της έκτασης. Στα υπόλοιπα συστήματα (εκτός της δρυός) τα δέντρα ήταν διαφόρων ειδών με διαφορετική ηλικία και διαστάσεις, με μικρή πυκνότητα (περίπου 30 δέντρα ανά εκτάριο) και βρίσκονταν στα όρια των εκτάσεων σχηματίζοντας έναν προστατευτικό φυτοφράχτη. Στα συστήματα λεύκης, ιτιάς και καρυδιάς ο υπόροφος συγκομιζόταν στις αρχές του καλοκαιριού για να χρησιμοποιηθεί από τα ζώα αργότερα υπό μορφή σανού. Η λιβαδική κατάσταση στα συστήματα δρυός ήταν κακή έως μέτρια ενώ στα υπόλοιπα ήταν μέτρια έως καλή. Ο υπόροφος της δρυός και της αμυγδαλιάς χρησιμοποιούνταν για απευθείας βόσκηση από τα ζώα. Τα είδη που κυριαρχούσαν στη βλάστηση του υπορόφου ανήκαν στα γένη Chrysopogon, Dactylis, Bromus, Aegilops, Hordeum, Lolium, Brachypodium, Festuca και Avena από την οικογένεια των αγρωστωδών, στα γένη Trifolium, Medicago, Vicia και Lathyrus από την οικογένεια των ψυχανθών και τέλος στα γένη Capsela, Thymus, Plantago, Asparagus, Erodium, Hypericum, κλπ. από τις πλατύφυλλες πόες. Τα περισσότερα από τα συστήματα δρυός δε βόσκονταν ή χρησίμευαν ως διάδρομοι για τη διέλευση των ζώων από τις στάνες προς τους ξηρικούς λειμώνες (γρασίδια ή χασίλια). Αυτό οφείλεται ίσως στην αλλαγή του συστήματος εκτροφής των ζώων με την εισαγωγή βελτιωμένων φυλών ζώων για παραγωγή γάλακτος και τη σίτισή τους περισσότερο με συμπυκνωμένες τροφές και καρπό και λιγότερο με λιβαδικά φυτά ή θάμνους. Ίσως η βελτίωση της λιβαδικής τους κατάστασης θα μπορούσε να προσελκύσει και πάλι κάποιο αριθμό ζώων για βόσκηση. 144 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Αριθμός δέντρων ανά εκτάριο Δασολιβαδικά συστήματα δρυός Εικόνα 2. Πυκνότητα των δέντρων στα δασολιβαδικά συστήματα δρυός. Εκτός όμως από τη βόσκηση, τα δασολιβαδικά συστήματα ακόμα και αυτά που έχουν εγκαταλειφθεί, παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες και έχουν μεγάλη οικολογική σημασία όσον αφορά στη διατήρηση του μωσαϊκού του τοπίου και τη βιοποικιλότητα, καθώς περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό ειδών και ατόμων τόσο φυτών όσο και ζώων. Σύμφωνα με τους Ισπικούδης και συν. 1996, τα συστήματα αυτά είναι σταθερότερα από οποιαδήποτε μορφή συμβατικής γεωργίας, ως προς την προστασία του εδάφους, τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των ενδιαιτημάτων και την άγρια πανίδα, τη διασφάλιση της σταθερότητας και λειτουργικότητας των οικοσυστημάτων, αλλά και τη διατήρηση ή και βελτίωση των τοπίων της χώρας μας. Η απογραφή των δασολιβαδικών συστημάτων στην περιοχή της Φλώρινας ήταν πιλοτική προσπάθεια για τον έλεγχο της μεθοδολογικής προσέγγισης. Ύστερα από την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας, η προσπάθεια αυτή θα επεκταθεί ώστε να καλυφθεί και η υπόλοιπη χώρα. Συμπεράσματα Τα δασολιβαδικά συστήματα της περιοχής μελέτης περιλάμβαναν μεγάλη ποικιλία ξυλωδών και ποωδών ειδών. Τα συστήματα της δρυός ήταν τα περισσότερα και αυτά που καταλάμβαναν τη μεγαλύτερη έκταση. Κάποια από τα συστήματα αυτά βόσκονταν από μεγάλο αριθμό ζώων, ενώ τα περισσότερα είχαν εγκαταλειφθεί από τη βόσκηση. Οι οικολογικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα συστήματα αυτά είναι πολύ σημαντικές και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η διατήρησή τους. Βιβλιογραφία Bonet, A., J. Bellot and J. Pena Landscape Dynamics in a Semi-arid Mediterranean Catchment (SE Spain). Recent Dynamics of the Mediterranean Vegetation and Landscape (S. Mazzoleni, G. di Pasquale, M. Mulligan, P. di Martino and F. Rego, eds). John Wiley & Sons Ltd, Chichester, England, pp Grove, A.T. and O. Rackham The Nature of Mediterranean Europe, An Ecological History. Yale University Press, London, 384 p. Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 145

6 Correia, T.P Land abandonment: Changes in the land use patterns around Mediterranean basin. Cahiers Options Mediterranéennes, 1 (2): Ισπικούδης, Ι., Ζ. Κούκουρα, Κ. Τσιουβάρας και Α. Νάστης Αγροδασολιβαδοπονία: Νέες απόψεις μιας αρχαίας αειφορικής χρήσης της γης, σελ Αξιοποίηση Δασικών Πόρων. Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Καρδίτσα Οκτωβρίου Μαντζανάς, Κ., Ε. Τσατσιάδης, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης Αγροδασολιβαδικά συστήματα στην Ελλάδα, σελ Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου (Π.Δ. Πλατής, Α.Ι. Σφουγγάρης, Θ.Γ. Παπαχρήστου και Α.Ι. Τσιόντσης, εκδότες) Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος, Νοεμβρίου Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Δημ. Νο. 12. Papanastasis, V Silvopastoral systems and range management in the Mediterranean region, p In: Western European Silvopastoral Systems (M. Etienne, ed.). INRA, Paris, France. Papanastasis, V.P Vegetation degradation and land use in agrosilvopastoral systems. In: Sustainability of Agrosilvopastoral Systems-Dehesas, Montados (Susanne Schnabel and Alfredo Ferreira, eds). Advances in GeoEcology, 37: Structure and function of silvopastoral systems at Florina Prefecture K. Mantzanas 1, A. Sidiropoulou 1, M. Zarovali 1, O. Dini-Papanastasi 2, P. Platis 2 and I. Ispikoudis 1 1 Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Forestry and Natural Environment, Laboratory of Rangeland Ecology (286) , Thessaloniki, Greece 2 N.AG.RE.F.-Forest Research Institute, Vassilika Thessaloniki, Greece Summary A survey of agroforestry systems was conducted during at Florina Prefecture and found 20 silvopastoral systems that described with a special work sheet. According to overstory trees, five types of silvopastoral systems were selected (oak, poplar, wilow, almond and walnut systems). The total area covered with these systems were 2,100 ha. Oak systems covered about 90% of the total area and the most of this area was public owned. The area of other systems were private owned. The main characteristics of oak systems were the steep slopes (15-40%), the high tree density, the variety of woody species and the medium range condition. The other systems had low tree density and good range condition. Some of these systems were not grazed affected by various socioeconomic factors and by the change of animal feeding system from extensive to more intansive. The rest of silvopastoral systems are grazed for a period of six months in a year. These systems also, play a significant environmental role because they protect the soil from erosion, ensure an increased biodiversity, regulate the carbon sequestration, and control mountain hydrology. Conservation of silvopastoral systems is necessary for maintaining of good soil condition, increased biodiversity, improved rural landscape, and rural life in mountain areas. Key words: Oak silvopastoral systems, range condition, abandonment, ecological functions. 146 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δασογεωργικά συστήματα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

Δασογεωργικά συστήματα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Δασογεωργικά συστήματα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ)

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Α. Χριστοδούλου 1, Β. Π. Παπαναστάσης 2 και Ν. Στάμου 1 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής και 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης Επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας των μεταλλείων βωξίτη στα υδρο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων του ορεινού όγκου της Γκιώνας Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο

Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο Δ.Γ. Μπούσμπουρας και Χ.Κ. Ευαγγέλου 2 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ρογκότη 3, 54624 Θεσσαλονίκη, e-mail: bous@kat.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ RANGE SCIENCE AND PROTECTED AREAS

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ RANGE SCIENCE AND PROTECTED AREAS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT AND FOOD DIRECTORATE GENERAL FOR THE DEVELOPMENT AND PROTECTION

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 1 ος Τόμος: Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Κ. Κοσμάς Ν. Γιάσογλου Αικ. Κουναλάκη Ορ. Καϊρης Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 4 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Α.Ν. Σιδηροπούλου και Ι.Π. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Α.Π.Θ. (286), 541 24 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων

Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων Ι. Μανωλόπουλος Α.Τ.Ε.Ι.Θ, ΣΤΕΓ, Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών εκμεταλλεύσεων Περίληψη Η κτηνοτροφία καθώς και η επεξεργασία και εμπορία των κτηνοτροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα. Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2

Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα. Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2 Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2 1 ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 43100 Καρδίτσα, e-mail: pouliou@teilar.gr 2 Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τοπία των κοπατσαραίικων χωριών του νομού Γρεβενών

Παραδοσιακά τοπία των κοπατσαραίικων χωριών του νομού Γρεβενών Παραδοσιακά τοπία των κοπατσαραίικων χωριών του νομού Γρεβενών Α. Μήτκα και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 22 - ISSUE IΙ - No 1/2013 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης

Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Α. Βασιλάκη 1, Μ. Κοζυράκη 2, Π. Αρβανίτης 1, Β. Λούκα 3 και Ε. Εσερίδου 2 1 Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Περιοχή Τ.Ε.Ι., 714 10 Ηράκλειο, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Young People in European Forests

Young People in European Forests Young People in European Forests Τρίτη Έκδοση Ευρωπαϊκός διαγωνισμός για τα Δάση και τη Δασοπονία III 0 Περιεχόμενα: Μετάφραση ελληνικής έκδοσης... 2 Εισαγωγή. Γιατί υπάρχουν ακόμη δάση; - Ευρώπη... 3

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σπόρων ποωδών φυτών με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού, της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου

Χρήση σπόρων ποωδών φυτών με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού, της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου ΑΡIΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης 1 και Α. Γκαραβέλη 2 1 Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξία, λειτουργίες και νοσταλγία στους κήπους της Θράκης: η περίπτωση της Πανδρόσου

Χωροταξία, λειτουργίες και νοσταλγία στους κήπους της Θράκης: η περίπτωση της Πανδρόσου Χωροταξία, λειτουργίες και νοσταλγία στους κήπους της Θράκης: η περίπτωση της Πανδρόσου Μ.Κ. Σιόλιου, Π. Καπαρτή και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα