ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η κλίµακα των διαστάσεων της ύλης από τα στοιχειώδη σωµάτια έως τα όρια του Σύµπαντος. Το παραπάνω σχήµα προέρχεται απο το βιβλίο του E. Hecht Physics Brooks

2 3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εξοικείωση µε όργανα µέτρησης και υπολογισµού βασικών µηχανικών και ηλεκτρικών µεγεθών. 3.2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1) ιαστηµόµετρο. 2) Μικρόµετρο. 3) Πολύµετρο 4) Κυλινδρικοί σωλήνες διαφόρων µηκών. 5) Σφαίρες µε διαφορετικές διαστάσεις. 6) Μεταλλικό σύρµα 7) Μικρός λαµπτήρας 8) Αντίσταση θερµάστρας 9) Ροοστάτης 3.3 ΜΕΘΟ ΟΣ Eνα µήκος µπορεί, κατ' αρχήν, να µετρηθεί µε ένα µέτρο". Όταν όµως το µήκος αυτό είναι µικρό, της τάξεως του εκατοστοµέτρου (cm), για να επιτευχθεί ακριβέστερη µέτρηση, χρησιµοποιείται το διαστηµόµετρο (ή παχύµετρο), ενώ για µήκη της τάξεως του χιλιοστοµέτρου (mm) και ακόµη µικρότερα το µικρόµετρο. Αξιοποιώντας την µέτρηση του µήκους, µπορούµε να υπολογίσουµε µε ακρίβεια άλλα βασικά µηχανικά µεγέθη, όπως διατοµή, όγκο, πυκνότητα κ.λπ. Το πολύµετρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση έντασης ρεύµατος, τάσης, χωρητικότητας πυκνωτή και στον υπολογισµό άλλων βασικών ηλεκτρικών µεγεθών, όπως αντίσταση αγωγού, φορτίο, ηλεκτρική ισχύς κ.λπ. Α. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 3.4 ΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ Tο διαστηµόµετρο (Σχήµα 3.1) αποτελείται από µία ράβδο P, επάνω στην οποία είναι χαραγµένες δύο κλίµακες: α) µία χιλιοστοµετρική δηλ. σε mm και β) µία σε ίντσες την οποία δεν θα χρησιµοποιήσετε (ορισµένα απο τα όργανα, όπως αυτό που εικονίζεται στο παρακάτω σχήµα δεν έχουν καν αυτή τη κλίµακα). Σχήµα

3 H ράβδος P καταλήγει σε δύο σταθερές σιαγόνες Σ και σ και ένα στέλεχος µπορεί να κινείται πάνω της. Tο στέλεχος αυτό καταλήγει σε δυό κινητές σιαγόνες K και κ και έχει χαραγµένη επάνω του κλίµακα που ονοµάζεται βερνιέρος και η οποία φαίνεται σε µεγέθυνση στο ίδιο σχήµα. Στη κλίµακα αυτή οφείλει το µικρόµετρο την ακρίβεια του. Η µέτρηση του µήκους ενός αντικειµένου ή της εξωτερικής διαµέτρου ενός σωλήνα γίνεται τοποθετώντας το αντικείµενο ανάµεσα στίς σιαγόνες Σ και K. Οι δύο άλλες, σιαγόνες σ και κ, χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση των διαστάσεων οπής, ή της εσωτερικής διαµέτρου σωλήνων. Yπάρχει τέλος και ένας λεπτός βραχίονας B, που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση του βάθους µιάς οπής. Ο µοχλός Λ χρησιµοποιείται για τη σταθεροποίηση του βερνιέρου. Σταθερά του Βερνιέρου Έστω ότι η κλίµακα του βερνιέρου αποτελείται απο 10 υποδιαιρέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε 9 υποδιαιρέσεις της κυρίας κλίµακας όπως φαίνεται στο απλοποιηµένο Σχήµα 3.2 Σχήµα 3.2 Αυτό σηµαίνει ότι κάθε υποδιαίρεση του βερνιέρου είναι ίση µε τα 9/10 της υποδιαίρεσης της κυρίας κλίµακας, δηλ αν η κύρια κλίµακα είναι χαραγµένη σε mm τότε η κάθε υποδιαίρεση του βερνιέρου είναι 9/10 mm, οπότε κάθε υποδιαίρεση του βερνιέρου είναι µικρότερη κατά 1/10 mm απο την υποδιαίρεση της κυρίας κλίµακας. Ο αριθµός αυτός (1/10 mm/υποδ.), δηλ. η διαφορά µεταξύ των δύο µηκών, ονοµάζεται σταθερά του βερνιέρου και συµβολίζεται µε C. Γενικότερα: Έστω l το µήκος µιάς υποδιαιρέσεως της κλίµακας του βερνιέρου και n οι υποδαιρέσεις του βερνιέρου. Αν s είναι το βάρος κάθε υποδιαιρέσεως της κύριας κλίµακας και η τελευταία υποδιαίρεση του βερνιέρου συµπίµπτει µε τη m υποδιαίρεση της κυρίας κλίµακας τότε προφανώς θα πρέπει: nl=ms (3.1) H διαφορά µεταξύ των µηκών s και l είναι η σταθερά του βερνιέρου C: C = s- l (3.2) Mε αντικατάσταση στη σχέση αυτή της τιµής του l από την (3.1) προκύπτει: C = ms m s n = 1 n s n s Συνήθως; n-m=1, οπότε C = 1 1 s = (3.3) n n Η παραπάνω ανάλυση ισχύει όταν m < n. Στην αντίθετη περίπτωση, η σταθερά του βερνιέρου υπολογίζεται απο τη σχέση: m C = 1 1 n s (3.4) Η σταθερά του βερνιέρου έχει µονάδες τα mm/υποδιαιρέσεις ή cm/υποδ. κ.ο.κ

4 Για τις εργαστηριακές µετρήσεις µε διαστηµόµετρο (αλλά και µε µικρόµετρο, όπως θα δούµε παρακάτω) θα χρησιµοποιείται η σχέση: s C = (3.5) n όπου : s = η αντιστοιχία σε mm κάθε υποδιαίρεσης της κύριας κλίµακας n = ο αριθµός των υποδιαιρέσεων του βερνιέρου s 1mm mm Παρατηρούµε στο σχήµα 3.2 ότι: C = = = 0,1 ; Άρα, όταν τα n 10υποδ. υποδ. 0 των δύο κλιµάκων (βερνιέρου και κύριας κλίµακας) συµπίπτουν, τότε: η πρώτη χαραγή του βερνιέρου απέχει από την αντίστοιχη της κύριας κλίµακας κατά 1/10 (δηλ.c) η δεύτερη απέχει κατά 2/10 (δηλ.2c) η τρίτη κατά 3/10 (δηλ. 3C) κ.ο.κ. η δέκατη υποδιαίρεση του βερνιέρου απέχει από την αντίστοιχη της κύριας κλίµακας κατά 10C, δηλαδή κατά 1mm. ηλαδή η δέκατη υποδιαίρεση της κλίµακας του βερνιέρου συµπίπτει µε την ένατη υποδιαίρεση της κύριας κλίµακας. Χρήση του Βερνιέρου Ας δούµε τώρα πως µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα βερνιέρο όπως αυτός της προηγούµενης παραγράφου για τις µετρήσεις. Eστω λοιπόν ότι o βερνιέρος του Σχήµατος 3.2 µετακινείται λίγο προς τα δεξιά, έτσι ώστε το 0 του βερνιέρου να βρίσκεται µεταξύ των υποδιαιρέσεων 2 και 3 της κύριας κλίµακας, ενώ η 4η υποδιαίρεση του βερνιέρου συµπίπτει µε µία υποδιαίρεση της κύριας κλίµακας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Σχήµα 3.3 Στην κύρια κλίµακα, λοιπόν, διαβάζονται 2 υποδιαιρέσεις ενώ στην κλίµακα του βερνιέρου 4 υποδ. Αυτό σηµαίνει ότι το ολικό µήκος θα είναι ίσο µε C όπου C η σταθερά του βερνιέρου. Επειδή ο βερνιέρος του σχήµατος 3.2 έχει σταθερά 0,1 mm/υποδ. η µέτρηση θα είναι: 2 mm + 4 υποδ. x 0,1 mm/υποδ. = 2,4 mm Με εντελώς ανάλογο τρόπο γίνεται η ανάγνωση των ενδείξεων που φαίνονται στα Σχήµατα 3.4 και 3.5. Σχήµα 3.4 Σχήµα

5 Γενικά σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσδιορίζουµε τη σταθερά του βερνιέρου οπότε στη συνέχεια η ένδειξη του µήκους είναι: ΕΝ ΕΙΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ + (ΕΝ ΕΙΞΗ ΒΕΡΝΙΕΡΟΥ )x(σταθερα ΒΕΡΝΙΕΡΟΥ) Σφάλµατα Μετάθεσης Συχνά, όταν οι σιαγόνες Σ και K έρθουν σε επαφή, οι χαραγές 0 των δύο κλιµάκων δεν συµπίπτουν. Αυτό, γιατί το όργανο παρουσιάζει ατέλειες, ή επειδή παραµορφώθηκε κατά τη χρήση του. H µετατόπιση αυτή της χαραγής του βερνιέρου ονοµάζεται µετάθεση του µηδενός, και πρέπει να λαµβάνεται υπ όψη κατά τις µετρήσεις. H διόρθωση θα είναι προσθετική µεν, αν το 0 της κλίµακας του βερνιέρου βρίσκεται αριστερά από το 0 της κύριας κλίµακας, αφαιρετική δε, αν βρίσκεται προς τα δεξιά. Οπωσδήποτε η διόρθωση αυτή είναι κλάσµα της υποδιαιρέσεως της κύριας κλίµακας. Aν, όταν έρθουν σε επαφή οι δύο σιαγόνες, η χαραγή (ν) του βερνιέρου συµπίπτει µε µία χαραγή της κύριας κλίµακας, η διόρθωση που πρέπει να γίνει στη µέτρηση είναι: µ=cν (3.6) 3.5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (για το διαστηµόµετρο) 1) Nα προσδιορισθεί η σταθερά του βερνιέρου C. 2) Nα µηδενισθεί το όργανο και να υπολογιστεί (άν υπάρχει) το σφάλµα µ µεταθέσεως του µηδενός. 3) Nα µετρηθεί µε το διαστηµόµετρο σε δέκα διαφορετικά σηµεία η εξωτερική διάµετρος του σωλήνα. Tα αποτελέσµατα γράφονται στον Πίνακα ) Nα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις για τη µετάθεση µηδενός και να γραφούν τα αποτελέσµατα στον Πίνακα ) Nα υπολογισθεί η µέση τιµή της διαµέτρου D, οι αποκλίσεις δd i = D-D i και να καταχωρηθούν στον Πίνακα ) Nα υπολογισθούν και να καταχωρηθούν στον Πίνακα 3.1 τα (δd i ) 2. 7) Nα υπολογισθεί το µέσο σφάλµα δ D από τη σχέση: ( δd ) 2 i i δd = nn ( 1) 8) Nα γραφεί το αποτέλεσµα µε τη µορφή D ±δ D. 9) Nα επαναληφθούν οι εργασίες 3 έως 8 για δέκα εσωτερικές διαµέτρους d του σωλήνα και να καταχωρηθούν τα αποτελέσµατα σε Πίνακα αντίστοιχο του Πίνακα 3.1. Πίνακας 3.1 α/α D i D i +µ D δd i = D -D i ) Nα επαναληφθούν οι εργασίες 3 έως 8, για δέκα µήκη h του σωλήνα και να καταχωρηθούν τα αποτελέσµατα σε Πίνακα αντίστοιχο του Πίνακα ) Nα υπολογισθεί ο µέσος όγκος του σωλήνα από τη σχέση: h 2 2 V = π ( D d )

6 12) Nα υπολογισθεί το σφάλµα V από τη σχέση: δ ( δ δ ) δv V h 2 D D+ d d = h D d 13) Nα γραφεί το αποτέλεσµα µε τη µορφή: V ±δ V. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1) Ποιά είναι η ένδειξη του διαστηµοµέτρου του Σχήµατος 3.1; 2) Κάποιος φοιτητής χρησιµοποιώντας ένα διαστηµόµετρο µε σταθερά C=0.05 mm/υποδ. παίρνει µία µέτρηση για ένα µήκος 22,16 mm. Γιατί η µέτρηση αυτή δεν είναι έγκυρη; Ποια ακρίβεια έχει ένα τέτοιο διαστηµόµετρο; 3.6 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ Tο µικρόµετρο (Σχ. 3.6) αποτελείται από ορθογώνιο ή ηµι-κυκλικό µεταλλικό πλαίσιο E, του οποίου το ένα άκρο καταλήγει στον άκµονα A. Στο άλλο άκρο έχει στερεωθεί κυλινδρική ράβδος P, επάνω στην οποία είναι χαραγµένες: διαµήκης (κύρια) κλίµακα K, µε υποδιαρέσεις του 1mm ή του 0.5 mm, και διαµήκης ευθεία. Γύρω από τη ράβδο βιδώνει το τύµπανο T, στο οποίο είναι χαραγµένη µία εγκάρσια κλίµακα που έχει 100 ή 50 υποδιαιρέσεις. Tο τύµπανο καταλήγει στην κεφαλή Φ και είναι µόνιµα στερεωµένο επάνω στη ράβδο P. H ράβδος P καταλήγει σε ένα κοχλία H. Tο τύµπανο T περιστρέφεται ή µε τη βοήθεια της κεφαλής Φ ή του κοχλία H. Aνάλογα µε τη φορά περιστροφής, η ράβδος P πλησιάζει, ή αποµακρύνεται προς τον άκµονα A. Σχήµα 3.6 Προκειµένου τώρα να µετρηθεί το πάχος ενός αντικειµένου, π.χ. µιάς πλάκας Π τοποθετούµε τη πλάκα µεταξύ του άκµονα A και της άκρης της ράβδου P. Tο τύµπανο Τ περιστρέφεται µέχρι να σφίξει η ράβδος P την πλάκα. H περιστροφή γίνεται µε τη βοήθεια του κοχλία H και όχι της κεφαλής του τυµπάνου Φ για τον εξής λόγο: η περιστροφή της κεφαλής Φ προκαλεί πάντοτε µετακίνηση της ράβδου P, και γιαυτό η περιστροφή του τυµπάνου µε τη βοήθεια της κεφαλής Φ µπορεί, από κάποια στιγµή και έπειτα, να προκαλέσει τέτοια σύσφιξη της πλάκας, ώστε να προκληθεί παραµόρφωση της ράβδου. Aντίθετα, η περιστροφή µε τη βοήθεια του κοχλία H δεν προκαλεί µετακίνηση της ράβδου P προς τον άκµονα A, όταν το σώµα έχει σφιχτεί αρκετά, οπότε ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος. ηλαδή ο κοχλίας H, -42 -

7 από κάποια στιγµή και πέρα, γυρίζει χωρίς να σφίγγει. Eτσι αποφεύγεται παραµόρφωση του σώµατος ή της ράβδου του µικρόµετρου. Στο Σχήµα 3.6 η διαµήκης κλίµακα K έχει υποδιαιρέσεις ανά 0.5 mm, ενώ η εγκάρσια κλίµακα φέρει 50 υποδιαιρέσεις (δεν µπορούν να φανούν όλες). Μια πλήρης περιστροφή του τυµπάνου Τ έχει σαν αποτέλεσµα µετατόπιση στην κύρια κλίµακα κατά 0.5 mm δηλαδή το βήµα του κοχλία Η είναι 0,5 mm. Γενικά αν s είναι το βήµα του κοχλία και n ο αριθµός των υποδιαιρέσεων που φέρει το τύµπανο, τότε η σταθερά του οργάνου ορίζεται ώς: s C = (3.7) n Οι µονάδες της σταθεράς είναι mm/υποδ. ή cm/υποδ. (Παρατηρείστε την οµοιότητα των σχέσεων(3.5) και (3.7) για τις σταθερές διαστηµόµετρου και µικρόµετρου). Eποµένως στο παράδειγµά η σταθερά θα είναι ίση µε: C = 0,5/50 = 0,01 mm/υποδ. Έστω λοιπόν έχουµε σφίξει τη πλάκα ανάµεσα στις σιαγόνες του µικρόµετρου. Η ανάγνωση του πάχους γίνεται µε τη βοήθεια και των δύο κλιµάκων Κ και. Σχήµα 3.7 Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται µόνο η περιοχή των δύο κλιµάκων του Σχήµατος 3.6. Η σταθερά του οργάνου υπολογίστηκε στη προηγούµενη παράγραφο ίση µε 0.01 mm/υποδ. Παρατηρούµε τώρα, ότι το τύµπανο έχει σταµατήσει µετά τη σύσφιξη µετά το έβδοµο mm της κύριας κλίµακας Κ, ενώ η διαµήκης γραµµή συµπίπτει µε την 17η ένδειξη της εγκάρσιας κλίµακας. Το πάχος της πλάκας θα είναι: 7 mm + 17 υποδ.x C=7 mm + 17 υποδ. x 0,01mm/υποδ. = 7.17 mm Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αφού προσδιοριστεί η σταθερά του µικροµέτρου, παίρνουµε τις ενδείξεις που φαίνονται στα σχήµατα 3.8 και 3.9. Σχήµα 3.8 Σχήµα

8 Οι ενδείξεις των δύο παραπάνω µικροµέτρων είναι οι ίδιες απλά τα δύο όργανα έχουν διαφορετικές υποδιαιρέσεις στη κύρια και στη κλίµακα του τυµπάνου. Βλέπουµε ότι και στο µικρόµετρο εφαρµόζεται ο ίδιος κανόνας µε το διαστηµόµετρο δηλ.: Αφού προσδιορίσµουµε τη σταθερά του µικρόµετρου, η ένδειξη θα προκύπτει ως: ΕΝ ΕΙΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ + (ΕΝ ΕΙΞΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ)x(ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟΥ) Σφάλµατα Μετάθεσης Tα µικρόµετρα, όπως ακριβώς και τα διαστηµόµετρα, παρουσιάζουν προσθετική ή αφαιρετική µετάθεση µηδενός. H διόρθωση που πρέπει να γίνεται στις µετρήσεις υπολογίζεται ως εξής: Tο τύµπανο T περιστρέφεται, µε τη βοήθεια του κοχλία H, µέχρι που ο άκµονας A και η ράβδος P να έρθουν σε επαφή. Eίναι δυνατό τότε το 0 της εγκάρσιας κλίµακας να συµπίπτει µε τη διαµήκη ευθεία, οπότε δεν υπάρχει µετάθεση µηδενός, όπως στην περίπτωση του Σχήµατος Σχήµα 3.10 Eίναι όµως επίσης δυνατό η διαµήκης ευθεία να συµπίπτει µε µία ένδειξη, που απέχει β υποδιαιρέσεις της εγκάρσιας κλίµακας από το 0, όπως φαίνεται στα Σχήµατα 3.11 και Tότε η µετάθεση µηδενός είναι, κατ αναλογία µε το διαστηµόµετρο: µ=βc (3.8) Σχήµα 3.11 Σχήµα 3.12 H µετάθεση αυτή µπορεί να είναι προσθετική (Σχ. 3.11), ή αφαιρετική (Σχ. 3.12). Στην πρώτη περίπτωση η µετάθεση υπολογίζεται: µ=+4υποδ.x0,01mm/υποδ.=+0,04mm και στη δεύτερη: µ=-2υποδ.x0,01mm/υποδ.=-0,02mm -44 -

9 3.7 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (για το µικρόµετρο) 1) Nα προσδιορισθεί η σταθερά C του τυµπάνου. 2) Nα µηδενισθεί το όργανο και να υπολογιστεί (άν υπάρχει) το σφάλµα µεταθέσεως του µηδενός µ. 3) Nα µετρηθεί µε το µικρόµετρο η διάµετρος d των δέκα σφαιρών. Tα αποτελέσµατα γράφονται σε Πίνακα αντίστοιχο µε τον Πίνακα ) Nα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις για τη µετάθεση µηδενός και τα αποτελέσµατα να γραφούν στον ίδιο Πίνακα. 5) Nα υπολογισθεί η µέση τιµή της διαµέτρου d, οι αποκλίσεις δd i = d -d i και να καταχωρηθούν στον Πίνακα. 6) Nα υπολογισθούν και να καταχωρηθούν στον ίδιο πίνακα τα (δd i ) 2. 7) Nα υπολογισθεί το σφάλµα δ d. 8) Nα γραφεί το αποτέλεσµα µέτρησης της διαµέτρου µε τη µορφή: d ±δ d. 9) οθέντος ότι η µέση µάζα των σφαιρών είναι m±δ m = ( 018, ± 001, ) gr να υπολογισθεί η µέση πυκνότητα του υλικού των σφαιρών από τη σχέση: ρ = 6 m 3 πd 10) Nα υπολογισθεί το σφάλµα δ ρ κατά τη µέτρηση της πυκνότητας από τη σχέση: δρ = ρ δ m + δ d 3 m d 11) Nα γραφεί το αποτέλεσµα µε τη µορφή: ρ ±δ ρ Πίνακας 3.2 α/α d i d i +µ d δd i = d -d i 1 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1) Με τι ακρίβεια µπορεί να µετρήσει το µικρόµετρο του σχήµατος 3.6; Γενικά µε ποια ακρίβεια γίνονται οι µετρήσεις µε ένα οποιοδήποτε µικρόµετρο; 3) Προσπαθήστε να µετρήσετε µε κατάλληλο όργανο το πάχος µιας σελίδας του παρόντος εργαστηριακού φυλλαδίου. Προτείνετε τρόπο για να γίνει η µέτρηση µε όσο το δυνατό µικρότερο σφάλµα

10 Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ - Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM 3.8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Μια άγνωστη αντίσταση διαρρέεται από ρεύµα i, το οποίο µπορεί να µεταβληθεί, µε την µετακίνηση του δροµέα ενός ροοστάτη. Η τιµή του i προσδιορίζεται µε αµπερόµετρο. Επίσης µε βολτόµετρο βρίσκεται η τάση V στα άκρα της αντιστάσεως. Με σειρά µετρήσεων χαράσσεται η καµπύλη : V= f (i). Όταν η άγνωστη αντίσταση είναι αντίσταση θερµάστρας, η γραφική παράσταση της συναρτήσεως V= f (i) είναι ευθεία. Όταν είναι µικρή λυχνία πυρακτώσεως είναι καµπύλη. Στην πρώτη περίπτωση, η αντίσταση υπολογίζεται από τον συντελεστή B της Μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων. Στη δεύτερη περίπτωση από την κλίση της καµπύλης : V=f(i) 3.9 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Αµπερόµετρα Τα αµπερόµετρα µετρούν ρεύµα και, εποµένως, είναι απαραίτητο να συνδεθούν σε σειρά µε την αντίσταση που διαρρέεται από αυτό. Για να µην µεταβάλλεται αισθητά το ρεύµα µε την παρουσία τους, η εσωτερική τους αντίσταση είναι σχετικά µικρή. Ορισµένα από αυτά έχουν περισσότερες απο µια περιοχές µετρήσεων. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο η σύνδεση να αρχίζει απο την περιοχή των µεγαλύτερων ενδείξεων, προς την αντίστοιχη των µικρότερων, µέχρι που φτάνουµε στην κατάλληλη περιοχή. Μερικές φορές είναι απαραίτητη ή διεύρυνση της περιοχής µετρήσεως τοϋ άµπερόµετρου. Έστω ότι άπό τό κύκλωµα περνάει ρεϋµα i ολ, πού είναι µεγαλύτερο άπό τό µέγιστο ρεϋµα i ο, πού µπορεί να µετρήσει το όργανο. Τότε συνδέεται Σχήµα 3.13 παράλληλα προς τό άµπερόµετρο Α αντίσταση R (Σχήµα 3.13). Ισχύει προφανώς: και i ολ = i 1 + i 2 i 1 R i 2 r =

11 Άρα i ολ = i 2 (1 + r R ) Άν ο λόγος R/r εκλεγεί κατάλληλα, µπορεί νά µετρηθεί οποιοδήποτε ρεύµα. Άν π.χ. R = 0,5 Ω καί r = 0,005 Ω τότε : R/r =100 και i ολ = 101i 2. Έτσι αν το αµπερόµετρο µετράει κανονικά µόνο µέχρι 100mA µπορεί, µε τη βοήθεια της διακλαδώσεως αυτής, να µετρήσει µέχρι 10 Α περίπου Βολτόµετρα Αυτά συνδέονται παράλληλα προς την αντίσταση, στα άκρα της οποίας πρόκειται να µετρηθεί η τάση. Έχουν µεγάλη εσωτερική αντίσταση, ώστε το ρεύµα πού διαρρέει τα όργανα να είναι µικρό, και εποµένως η µεταβολή της τάσεως στο κύκλωµα απο την παρεµβολή του, να είναι αµελητέα. Αν δε συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν θα υπήρχε ακρίβεια στις µετρήσεις, επειδή η παρουσία του οργάνου θα µετέβαλε την τιµή της µετρούµενης τάσεως. Γιά τη διεύρυνση της περιοχής µετρήσεως του βολτόµετρου παρεµβάλλεται σε σειρά κατάλληλη αντίσταση (Σχήµα 3.14). Σχήµα 3.14 Όπως και στην περίπτωση του αµπεροµέτρου βρίσκεται: U ολ = U 2 (1 + r R ) Πολύµετρα Το πολύµετρο είναι όργανο που µπορεί να µετρά ένταση, τάση, αντίσταση, χωρητικότητα, απόδοση, ισχύ κ.τλ. Το πολύµετρο που θα χρησιµοποιήσουµε στο Εργαστήριο φαίνεται στο σχήµα 3.15 και µπορεί να µετρά µόνο τα τρία πρώτα -47 -

12 µεγέθη. Το πολύµετρο αποτελείται από τα εξής (οι αριθµοί αντιστοιχούν στους δείκτες του σχ.3.15): Από ένα µεταγωγό (1) µε τον οποίο µπορούµε να επιλέξουµε το είδος της µέτρησης (τάση, ρεύµα, αντίσταση) καθώς και την περιοχή της µέτρησης (0-50V, 0-10Α, Ohm). Από τέσσερις περιοχές (2, 3, 4, 5) που καθορίζουν το είδος της µέτρησης καθώς και την περιοχή της µέτρησης. Όταν ο µεταγωγός βρίσκεται στην περιοχή 2 τότε το όργανο µετρά τάση συνεχούς ρεύµατος (DC V) και µάλιστα, ανάλογα µε την τάση που περιµένουµε, µπορούµε να εκλέξουµε µια από τις 6 κλίµακες (0-0.1 V, V, 0-10 V, 0-50 V, V, V). Όταν ο µεταγωγός βρίσκεται στη περιοχή 3 τότε το όργανο µετρά συνεχές ρεύµα (DC ma) και πάλι µπορούµε να επιλέξουµε µια από τις 5 κλίµακες (0-50 µα, mα, 0-25 mα, mα, 0-10 Α). Στην περιοχή 4 το πολύµετρο µετρά αντίσταση (ΟΗΜ) ενώ στη περιοχή 5 το πολύµετρο µετρά τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC V). Φυσικά και στις περιοχές αυτές µπορούµε και πάλι να εκλέξουµε τη κατάλληλη κλίµακα ανάλογα µε το εύρος της τιµής που θέλουµε να µετρήσουµε. Τρεις υποδοχές (6, 7, 8) οι οποίες χρησιµεύουν για να συνδέουµε κάθε φορά το πολύµετρο στο κύκλωµα. Συνήθως χρησιµοποιούµε τις υποδοχές 6 (COM) και 7 (V-Ω-Α) εκτός από την περίπτωση που θέλουµε να µετρήσουµε ρεύµα έως 10 Α οπότε αντί της 7 χρησιµοποιούµε την υποδοχή 8 (DC 10Α). Θα πρέπει να έχουµε κατά νου ότι, όταν µετράµε µεγέθη συνεχούς ρεύµατος παίζει ρόλο η φορά σύνδεσης και έτσι υπάρχει περίπτωση να δούµε την βελόνα του πολυµέτρου να αποκλίνει προς "αρνητικές" τιµές. Στην περίπτωση αυτή αρκεί να αλλάξουµε την πολικότητα της σύνδεσης του πολυµέτρου. ιάφορες κλίµακες (9) από τις οποίες διαβάζουµε τις µετρήσεις. Ανάλογα µε το που βρίσκεται ο µεταγωγός, θα πρέπει να χρησιµοποιούµε και την αντίστοιχη κλίµακα. Σχήµα

13 Πειραµατική µελέτη του Νόµου Ohm Σχήµα 3.16 Θα πειραµατιστούµε µε µια αντίσταση που ακολουθεί τον νόµο του Ohm (αντίσταση θερµάστρας) και µε µια άλλη που αποκλίνει από τον νόµο (µικρός ηλεκτρικός λαµπτήρας). H αµφισβήτηση του Νόµου δεν σχετίζεται µε την εγκυρότητα ή καθολικότητα της σχέσης : du=r.di (δεν θάταν, εξάλλου, νόµος αν συνέβαινε αυτό). Το ερώτηµα είναι αν η αντίσταση παραµένει σταθερή κατά τη διάρκεια του πειράµατος, ώστε να δικαιολογείται η διαπίστωση: το ρεύµα σε αγωγό είναι ανάλογο της τάσης που επικρατεί στα άκρα του. Η αντίσταση συνδέεται µε τη θερµοκρασία σύµφωνα µε την: R=R o (1+αθ). Αν, λοιπόν, ο αγωγός τροφοδοτείται από τάσεις που προκαλούν αισθητή αύξηση της θερµοκρασίας του, και είναι µεταλλικός (θερµικός συντελεστής αντίστασης α>0) η αντίσταση αυξάνει, ενώ αν είναι ηµιαγωγός (α<0) η αντίσταση ελεττώνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας. Υπάρχουν, τέλος, κράµατα µε α=0, οπότε η αντίσταση παραµένει πρακτικά αµετάβλητη. Στο Σχ.3.17 φαίνεται η συµπεριφορά δυο αγωγών, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.αντιπροσωπεύουν τις δυο πειραµατικές περιπτώσεις (λαµπτήρα και αντίστασης θερµάστρας) που θα σας απασχολήσουν. Σχ

14 3.10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ( για πολύµετρα ) Να ακολουθήσετε την διαδικασία της ή ανάλογα µε το είδος αγωγού (λαµπτήρας ή αντίσταση θερµάστρας), που βρίσκεται στη θέση της άσκησής σας Αντίσταση θερµάστρας 1) Να συνδεσµολογηθεί το κύκλωµα του Σχ.3.16 Στην θέση της R να χρησιµοποιηθεί η αντίσταση της θερµάστρας. 2) Αφού ελεγχθεί το κύκλωµα από τον επιβλέποντα, να επιλεγούν οι κατάλληλες κλίµακες στα δυο πολύµετρα παρουσία του. 3) Με την βοήθεια του ροοστάτη να δοθούν 10 διαφορετικές τιµές στο ρεύµα i και να µετρηθούν οι αντίστοιχες τιµές της τάσης U. Να συµπληρωθεί πίνακας όµοιος µε τον 3.3. ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 α/α i (ma) U (mv) R (Ω) R R (Ω) ( R R ) 2 (Ω 2 ) Σ( R R ) 2 =..Ω 2 4) Να βρεθούν οι τιµές της αντίστασης R και να συµπληρωθούν οι υπόλοιπες στήλες του πίνακα ) Να υπολογιστούν το µέσο σφάλµα σ R και το σχετικό σφάλµα σ σχ R της R (θυµηθείτε τα περί σφαλµάτων της άσκησης 1). σ R = ±..Ω και σ σχ R = ± % 6) Να γραφεί το τελικό αποτέλεσµα µε την µορφή: R ± σ R =.Ω 7) Να γίνει το διάγραµµα: U=f(i). Αξιοποιώντας την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων να βρεθεί η αντίσταση R d (η σχέση U=Ri αντιστοιχεί στην y=a+bx). R d =..Ω 8) Να συγκριθούν οι R και R d. Σχολιάστε την διαφορά των δυο τιµών

15 Αντίσταση µικρού λαµπτήρα. 1) Στην θέση της R συνδέεται ο µικρός ηλεκτρικός λαµπτήρας. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται και γίνονται µετρήσεις για 10 τιµές των i, U µε την βοήθεια πάλι του ροοστάτη. 2) Να συµπληρωθεί πίνακας όµοιος µε τον 3.4. ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 α/α i (ma) U (mv) R (Ω) ) Να γίνει το διάγραµµα: U=f(i). Σχολιάστε τη µορφή της καµπύλης 4) Να βρεθούν οι κλίσεις της καµπύλης στα σηµεία Α(i 2, U 2 ), B(i 8, U 8 ) και να συγκριθούν µε τις αντίστοιχες τιµές της R από τον πίνακα. Σχολιάστε. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1) Γιατί δεν ζητήθηκε ο υπολογισµός σφαλµάτων στην περίπτωση της αντίστασης του λαµπτήρα; Συγκρίνετε το διάγραµµα που σχεδιάσατε µε το αντίστοιχο του Σχ Σχολιάστε. 2) Γιατί η µετακίνηση του δροµές στον ροοστάτη προκαλεί µεταβολή του ρεύµατος στο κύκλωµα; 3) Ποια µορφή έχουν τα διαγράµµατα : R=f(U) και R=f(i) τους αγωγούς του πειράµατος ; 4) ιαπιστώνετε κάποιες ατέλειες στη συνδεσµολογία του πειράµατος, όσον αφορά τα δυο πολύµετρα; Mετρούν σωστά και τα δυο όργανα τα µεγέθη που αντιπροσωπεύουν και αν ναι, κάτω από ποιές προϋποθέσεις; -51 -

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ. Μετρήσεις με Διαστημόμετρο και Μικρόμετρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ. Μετρήσεις με Διαστημόμετρο και Μικρόμετρο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ Σκοπός της άσκησης Σε αυτή την άσκηση θα μετρήσουμε διαστάσεις στερεών σωμάτων χρησιμοποιώντας όργανα ακριβείας και θα υπολογίσουμε την πυκνότητα τους. Θα κάνουμε εφαρμογή της θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

gr/ Μιχαήλ Μιχαήλ, Φυσικός

gr/ Μιχαήλ Μιχαήλ, Φυσικός 1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ Όργανα µέτρησης µήκους Όταν πρόκειται να µετρήσουµε ένα µήκος, πρέπει να επιλέξουµε εκείνο το όργανο µέτρησης το οποίο είναι κατάλληλο για να µετρήσει το µήκος αυτό και να δώσει την απαιτούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 0 Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ 0 Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα - &. ΠΕΙΡΑΜΑ 0 Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ Πείραµα του J. Joule που αποδεικνύει τη διατήρηση της ενέργειας URL: http://www. hcc.hawaii.edu 95 9.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η µελέτη του φαινοµένου Joule και ο προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις από τη θεωρία

Επισημάνσεις από τη θεωρία 13 η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Τοπικός διαγωνισμός στη Φυσική 13 Δεκεμβρίου2014 α. β. γ. Ονοματεπώνυμο μαθητών Επισημάνσεις από τη θεωρία Σχολείο Ηλεκτρικό δίπολο ονομάζουμε κάθε ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ Οι ρίζες των δέντρων αποτελούνται απο τρία είδη ιστών ένα εκ των οποίων, (ο επιφανειακός ιστός) περιλαµβάνει ειδικά τροποποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ Η αντίσταση που δέχεται ένα σώµα όταν κινείται µέσα σ ένα ρευστό εξαρτάται απο το σχήµα του σώµατος. Παρατηρούµε οτι η µικρότερη αντίσταση εµφανίζεται στο ατρακτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Στόχοι 1. Η εξοικείωση στη συναρµολόγηση ηλεκτρικών κυκλωµάτων 2. Η εξοικείωση µε τη χρήση των πολυµέτρων στις ηλεκτρικές µετρήσεις 3. Η αντιµετώπιση πρακτικών προβληµάτων 4. Η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ohm

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ohm ΕΚΦΕ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ohm Έννοιες και φυσικά µεγέθη : Ηλεκτρικό ρεύµα Ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος-ηλεκτρική Τάση Αντίσταση Αγωγού- Αντιστάτης. Στόχοι : Να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( σε αντιστάτη και λαμπτήρα )

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( σε αντιστάτη και λαμπτήρα ) 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( σε αντιστάτη και λαμπτήρα ) Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών πειραματικών κυκλωμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος. Η εξοικείωση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η επαφή και εξοικείωση του μαθητή με βασικά όργανα του ηλεκτρισμού και μετρήσεις. Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Χαρακτηριστική καµπύλη αντιστάτη. Προετοιµασία και έλεγχος της πειραµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πυκνότητα στερεών σωμάτων κυλινδρικού σχήματος

Πυκνότητα στερεών σωμάτων κυλινδρικού σχήματος Χρήση διαστημόμετρου για εύρεση πυκνότητας στερεών σωμάτων γεωμετρικού σχήματος Προκειμένου να υπολογιστεί η πυκνότητα σε στερεά σώματα γεωμετρικού σχήματος πραγματοποιούνται μετρήσεις α) της μάζας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (A) ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΟΥ (B) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Γ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3 Συνεχές ρεύµα 1) Έχουµε ένα σύρµα µήκους 1m. Συνδέουµε στα άκρα του τάση V=4V, οπότε διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α. i) Κόβουµε ένα τµήµα από το παραπάνω σύρµα µε µήκος 40cm και στα άκρα του συνδέουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: Επισηµάνσεις από τη θεωρία

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: Επισηµάνσεις από τη θεωρία ΕΚΦΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική Σχολείο: Ονόµατα των µαθητών της οµάδας 1) 2) 3) Επισηµάνσεις από τη θεωρία Παθητικό ηλεκτρικό δίπολο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Πειραματική διάταξη μελέτης, της χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Επισημάνσεις από τη θεωρία. 1 Ηλεκτρικό δίπολο ονομάζουμε κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει δύο πόλους (άκρα) και όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 2.1α. Πτυσσόμενη και περιελισσόμενη μετρητική ταινία

Σχήμα 2.1α. Πτυσσόμενη και περιελισσόμενη μετρητική ταινία 2. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 2.1 Μετρητικές ταινίες Οι μετρητικές ταινίες, πτυσσόμενες (αρθρωτές) ή περιελισσόμενες σε θήκη, είναι κατασκευασμένες από χάλυβα ή άλλο ελαφρύ κράμα και έχουν χαραγμένες υποδιαιρέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου

Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου Μ7 Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου A. Προσδιορισµός της πυκνότητας στερεού σώµατος B. Εύρεση της εστιακής απόστασης συγκλίνοντα φακού. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλεκτρικό ρεύµα (ορισµό και φορά)

2. Ηλεκτρικό ρεύµα (ορισµό και φορά) 1. Ηλεκτρικέ πηγέ Η ηλεκτρική πηγή είναι συσκευή η οποία δηµιουργεί στα άκρα της τάση και προσφέρει σε εξωτερικό κύκλωµα την ενέργειά της. Τα άκρα της ονοµάζονται πόλοι της πηγής. Ο πόλος που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις σε ράβδους γραφίτη.

Μετρήσεις σε ράβδους γραφίτη. 13 η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τοπικός διαγωνισμός στη ΦΥΣΙΚΗ 13 Δεκεμβρίου2014 Σχολείο: Ονόματα μαθητών:1) 2) 3) Μετρήσεις σε ράβδους γραφίτη. Για να γράψουμε χρησιμοποιούμε τα μολύβια,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 1 ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής Σχ έτος 2011-2012 Εργαστήριο Φυσικής Υπεύθυνος : χ τζόκας 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου Τμήμα. Ημερομηνία. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Νόμος του Ohm. Θεωρία που πρέπει να γνωρίζεις

Γ Γυμνασίου Τμήμα. Ημερομηνία. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Νόμος του Ohm. Θεωρία που πρέπει να γνωρίζεις Ονοματεπώνυμο Καθηγήτρια: Εγγλεζάκη Φρίντα Γ Γυμνασίου Τμήμα Βαθμός Ημερομηνία ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Νόμος του Ohm. Θεωρία που πρέπει να γνωρίζεις Η ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν μεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα. Συνοπτικές Λύσεις. Θέµα Α.

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα. Συνοπτικές Λύσεις. Θέµα Α. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Συνοπτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Ενα ϕορτίο q 1 = 4µC και ένα ϕορτίο q 2 = 8µC απέχουν µεταξύ τους απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ. 2.3: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡ. 2.3: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡ. 2.3: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Στόχοι: 1) Να διαπιστώσουν πειραµατικά ότι δύο αγωγοί από διαφορετικό υλικό έχουν και διαφορετική αντίσταση. 2) Να µετρούν την αντίσταση διπόλου από την τάση και την ένταση

Διαβάστε περισσότερα

Το διαστημόμετρο. Εισαγωγικές Έννοιες

Το διαστημόμετρο. Εισαγωγικές Έννοιες Το διαστημόμετρο Εισαγωγικές Έννοιες Το διαστημόμετρο είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αποστάσεων μεταξύ δύο αντικριστών πλευρών ενός αντικειμένου. Τα άκρα του διαστημόμετρου προσαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης

Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της Α. Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Σο μαγνητικό πεδίο περιγράφεται με το μέγεθος που αποκαλούμε ένταση μαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου 7. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Τροφοδοτικό DC.. Πολύμετρα (αμπερόμετρο, βολτόμετρο).. Πλακέτα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Θεωρητικό Μέρος MM205 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργαστήριο 1 ο Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών Μετρήσεις στο συνεχές ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΖΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΖΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΖΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η συνειδητή χρήση των κανόνων ασφαλείας στο εργαστήριο. Η εξοικείωση στη χρήση του υποδεκάμετρου και του διαστημόμετρου

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα μέτρησης διαστάσεων-μάζας. Υπολογισμός πυκνότητας μεταλλικών σωμάτων

Όργανα μέτρησης διαστάσεων-μάζας. Υπολογισμός πυκνότητας μεταλλικών σωμάτων Όργανα μέτρησης διαστάσεων-μάζας. Υπολογισμός πυκνότητας μεταλλικών σωμάτων Συγγραφείς:. Τμήμα, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης Περίληψη Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση μετρήσαμε τη διάμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( αντιστάτης και λαμπτήρας )

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( αντιστάτης και λαμπτήρας ) 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( αντιστάτης και λαμπτήρας ) Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών πειραματικών κυκλωμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος. Η εξοικείωση με το τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Ένα ραδιόφωνο αυτοκινήτου διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα έντασης I = 0,3 Α. Να υπολογίσετε: α. το φορτίο που διέρχεται µέσα από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Φυσικής II Ηλεκτρομαγνητισμός Άσκηση 1: Βασικές μετρήσεις συνεχούς ρεύματος και όργανα μετρήσεων

Εργαστήριο Φυσικής II Ηλεκτρομαγνητισμός Άσκηση 1: Βασικές μετρήσεις συνεχούς ρεύματος και όργανα μετρήσεων Άσκηση : Βασικές μετρήσεις συνεχούς ρεύματος και όργανα μετρήσεων Σκοπός της άσκησης: Ο σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση με τα βασικά όργανα μετρήσεων συνεχούς ρεύματος, και οι τρόποι χρήσης τους

Διαβάστε περισσότερα

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 B.1 Σ' έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

Το αμπερόμετρο αποτελείται από ένα γαλβανόμετρο στο οποίο συνδέεται παράλληλα μια αντίσταση R

Το αμπερόμετρο αποτελείται από ένα γαλβανόμετρο στο οποίο συνδέεται παράλληλα μια αντίσταση R Άσκηση : Βασικές μετρήσεις συνεχούς ρεύματος και όργανα μετρήσεων Σκοπός της άσκησης: (Το πολύ 5 γραμμές συνοπτικά τι διεξήχθη στο πείραμα και γιατί) Ο σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση με τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο Οµάδα Α: Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ Σ Ι Κ Η Σχολείο :..

Φ Υ Σ Ι Κ Η Σχολείο :.. 4 ος Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών Χαλανδρίου - 8/5/2012 Φ Υ Σ Ι Κ Η Σχολείο :.. Ηλεκτρικός κινητήρας Ο Ηλεκτρικός κινητήρας είναι μια συσκευή που μετατρέπει την ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος σε κινητική

Διαβάστε περισσότερα

2. Δυναμικό και χωρητικότητα αγωγού.

2. Δυναμικό και χωρητικότητα αγωγού. . Δυναμικό και χωρητικότητα αγωγού. Σε όλα τα σηµεία ενός αγωγού, σε ηλεκτροστατική ισορροπία, το δυναµικό είναι σταθερό. Για παράδειγµα, στην φορτισµένη σφαίρα του διπλανού σχήµατος τα σηµεία Α και Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. Βικτωρία Σγαρδώνη Ηλ/γος Μηχ/κος, ΜSc, DIC

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. Βικτωρία Σγαρδώνη Ηλ/γος Μηχ/κος, ΜSc, DIC ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Βικτωρία Σγαρδώνη Ηλ/γος Μηχ/κος, ΜSc, DIC ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Οδηγίες για την σύνταξη τεχνικής έκθεσης Η δοµή της τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν:

ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: 15 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2017 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 10/12/2016 Σύνολο μορίων:..... 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ

Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ a. Σ τ α τ ι κ ό ς Η λ ε κ τ ρ ι σ µ ό ς Ερ.1 Τι είναι το ηλεκτρικό φορτίο; Απ.1 Κανείς δεν γνωρίζει τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΤΑΞΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ν Ο Μ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Η Μ Θωμάς Kρεμιώτης, Φυσικός 1 από 9 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 1. Αντιστάτης 100Ω

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Σάββατο 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΚΦΕ ΑΧΑΪΑΣ (ΑΙΓΙΟΥ) (Διάρκεια εξέτασης 60 min) Μαθητές: Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα ΑΣΚΗΣΗ 0 Όργανα - Κύκλωµα ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Ένα τροφοδοτικό, ένα βολτόµετρο, ένα αµπερόµετρο, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, ένας πυκνωτής. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΕΙΣΑΓΩΓH Ηλεκτρικό ρεύµα: Ονοµάζουµε την προσανατολισµένη κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση ttp ://k k.sr sr.sc sc.gr Μιχαήλ Μιχαήλ, Φυσικός 1 Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι: - Η πειραµατική επιβεβαίωση ότι η µορφή της φωτοηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών πειραματικών κυκλωμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Διαστημόμετρο (Μ Κύρια κλίμακα, Ν Βερνιέρος)

Σχήμα 1 Διαστημόμετρο (Μ Κύρια κλίμακα, Ν Βερνιέρος) Άσκηση Μ1 Θεωρητικό μέρος Μήκος και μάζα (βάρος) Όργανα μέτρησης μήκους Διαστημόμετρο Με το διαστημόμετρο μετράμε μήκη μέχρι και μερικά μέτρα, σε χαμηλές απαιτήσεις ως προς την ακρίβεια. Το κύριο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η εξοικείωση στη συναρμολόγηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η εξοικείωση με τη σύνδεση και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q.

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. +Q + (α ) R 1 E Vv R 2 Ι 1 Ι 2 (β) (γ) +q Αν θέλαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» ΑΣΚΗΣΗ 2 η Μετρήσεις µε το µικροσκόπιο Κ. Φασσέας. Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... Σκοπός της άσκησης είναι: Να µάθουµε πώς γίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Μέτρηση αντιστάσεων με ωμόμετρο 1. Ρυθμίζουμε το πολύμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 8 Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού από τη θερμοκρασία.

Εργαστηριακή Άσκηση 8 Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού από τη θερμοκρασία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Όνομα : Κάραλης Νικόλας Α/Μ: 9144 Εργαστηριακή Άσκηση 8 Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού από τη θερμοκρασία. Συνεργάτες: Ιντζέογλου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Β Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Β _005 Β.1 Διαθέτουμε μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΚΕΦΛΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.. Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 ίοδος Zener

Άσκηση 4 ίοδος Zener Άσκηση 4 ίοδος Zener Εισαγωγή Σκοπός Πειράµατος Στην εργαστηριακή άσκηση 2 µελετήθηκε η δίοδος ανόρθωσης η οποία είδαµε ότι λειτουργεί µονάχα εάν πολωθεί ορθά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της φωτοεκπέµπουσας

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΘΕΜΑ 4 Δύο όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R συνδέονται παράλληλα με κοινά άκρα Α, Β και κατά σειρά με το σύστημα αυτό συνδέεται τρίτος αντιστάτης αντίστασης R' με άκρα Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΜΙΝΟΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ - Ρ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΦΕ 2 ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 4 Συνδεσµολογίες Παράλληλων Αντιστάσεων και Χρήση Ποτενσιόµετρου στη ιαίρεση Τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒBΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατ/νσης Γ Λυκείου Ζήτηµα ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν.Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ÈÅÌÅËÉÏ

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν.Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ÈÅÌÅËÉÏ Ζήτηµα ο Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν.Κατ/νσης Γ Λυκείου Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο πρώτος κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22: Νόμος του Joule

Κεφάλαιο 22: Νόμος του Joule Κεφάλαιο 22: Νόμος του Joule Σύνοψη Πειραματική επαλήθευση του νόμου του Joule. Προαπαιτούμενη γνώση Κεφάλαιο 1. Στοιχειώδεις γνώσεις κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος. 22.1 Ενέργεια και ισχύς συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΗΜ. 1) Να μελετηθούν τα ηλεκτρικά κυκλώματα με αντίσταση, λαμπτήρα, αμπερόμετρο και βολτόμετρο.

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΗΜ. 1) Να μελετηθούν τα ηλεκτρικά κυκλώματα με αντίσταση, λαμπτήρα, αμπερόμετρο και βολτόμετρο. ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΗΜ ΣΚΟΠΟΣ 1) Να μελετηθούν τα ηλεκτρικά κυκλώματα με αντίσταση, λαμπτήρα, αμπερόμετρο και βολτόμετρο. 2) Να μελετηθεί ο νόμος του Οhm. 3) Να μετρηθεί η αντίσταση ενός αντιστάτη. 4) Να μελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της μελέτης είναι αφενός να επαληθεύσουμε το νόμο του Ohm πειραματικά και αφετέρου να μετρήσουμε την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των ομάδων για τον τοπικό διαγωνισμό.

Προετοιμασία των ομάδων για τον τοπικό διαγωνισμό. Προετοιμασία των ομάδων για τον τοπικό διαγωνισμό. Φυσική 1. Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων: α) Καταγραφή δεδομένων σε πίνακα μετρήσεων, β) Επιλογή συστήματος αξόνων με τις κατάλληλες κλίμακες και

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από το μήκος κυλινδρικού αγωγού Μέτρηση ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης αγωγών ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από το μήκος κυλινδρικού αγωγού Μέτρηση ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης αγωγών ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργύρων Προκριματικός Διαγωνισμός για τη 15 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2017 Εξέταση στη Φυσική Σάββατο 10/12/2016 Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας 1).... 2).... 3).... Σχολείο:...

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα Μέτρησης Υλικά Πολύμετρο Πειραματική Διαδικασία

Όργανα Μέτρησης Υλικά Πολύμετρο Πειραματική Διαδικασία ΕΚΦΕ Ν.ΚΙΛΚΙΣ 1 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : Κ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ - ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ [ Ε.Λ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ] ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ακρίβεια Επαναληψιμότητα μετρήσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ακρίβεια Επαναληψιμότητα μετρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ακρίβεια Επαναληψιμότητα μετρήσεων 1. Θα λέμε ότι Ν μετρήσεις ενός μεγέθους παρουσιάζουν μεγάλη ακρίβεια (accuracy), αν η μέση τιμή των μετρήσεων είναι κοντά στην αληθινή τιμή του μεγέθους.

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. Έχουμε ένα λαμπτήρα με τις ενδείξεις 100 W και 220 V. α. Ποια η σημασία αυτών των στοιχείων; β. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα. γ. Να βρεθεί η ενέργεια που απορροφά ο λαμπτήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό Ρεύμα και Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Ηλεκτρικό Ρεύμα και Ηλεκτρικό Κύκλωμα ΕΡΓΣΤΗΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΙ (ΕΚΦΕ ΝΙΚΙΣ) ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ηλεκτρικό Ρεύμα και Ηλεκτρικό Κύκλωμα Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις: Κατασκευή απλού κλειστού ηλεκτρικού κυκλώματος Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μέσο σφάλμα μεγέθους (που υπολογίζεται από σύνθετη συνάρτηση)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μέσο σφάλμα μεγέθους (που υπολογίζεται από σύνθετη συνάρτηση) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μέσο σφάλμα μεγέθους (που υπολογίζεται από σύνθετη συνάρτηση) Όταν το πρωτοείδα, κι εγώ δεν το συμπάθησα. Είναι, όμως, λάθος μας, καθώς πρόκειται για κάτι πολύ απλό και σίγουρο ως μέθοδος υπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με πηνίο, τροφοδοτικό, διακόπτη, ροοστάτη, λαμπάκια, γαλβανόμετρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο :Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων μιας δυναμικής γραμμής, ομογενούς ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Ασκήσεων 2 ου Κεφαλαίου από τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. και τα σχολικά βιβλία εκτός Αλεξάκη. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλογή Ασκήσεων 2 ου Κεφαλαίου από τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. και τα σχολικά βιβλία εκτός Αλεξάκη. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλογή Ασκήσεων 2 ου Κεφαλαίου από τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. και τα σχολικά βιβλία εκτός Αλεξάκη Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα