ΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Σελίδα Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 & 4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρείας για την Σύνταξη των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων 5 Εκθεση Εταιρικής ιακυβέρνησης 6 & 7 Έκθεση ελεγκτών 8 Ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 9 Ενοποιηµένος ισολογισµός 10 Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 11 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 12 Λογαριασµός αποτελεσµάτων 13 Ισολογισµός 14 Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 15 Κατάσταση ταµειακών ροών 16 Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 17-33

2 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ιοικητικό Συµβούλιο ρ. Μ. Καµµάς, Πρόεδρος Μ. Τερέπεης Γ. Ποΐζης Ι. Κωνσταντινίδης Φ. Φιλής Π. Καρυδάς Γ. Μουσκίδης Γενικός ιευθυντής Π. Βραχίµης Γραµµατέας Α. Κιµίσιης FCCA Ελεγκτές KPMG Νοµικοί σύµβουλοι Κακογιάννης & ηµητρίου Τράπεζες Ελληνική Τράπεζα ηµόσια Λτδ Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Λτδ Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ηµόσια Λτδ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ Eµπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Άλφα Τράπεζα Λτδ Εγγεγραµµένο γραφείο ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου ηµόσια Λίµιτεδ Αγίας Σοφίας Παλαιοµέτοχο

3 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιούνται οι µέτοχοι ότι η 36η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας θα πραγµατοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία, την 8 Ιουνίου 2006 και ώρα 6µµ. ΘΕΜΑΤΑ 1. Εξέταση της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων, και έγκριση επιπρόσθετου µερίσµατος για το Εκλογή ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Καθορισµός αµοιβής των ιοικητικών Συµβούλων για το έτος Εξουσιοδότηση ιοικητικού Συµβουλίου να καθορίσει την αµοιβή των ελεγκτών για το έτος Οποιοδήποτε άλλο θέµα που µπορεί, σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, να εγερθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Α. Κιµίσιης Γραµµατέας Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2006 Σηµειώσεις: Κάθε µέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την ανωτέρω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. εν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι µέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το ιοικητικό Συµβούλιο των ασικών Βιοµηχανιών Κύπρου ηµόσια Λίµιτεδ (η Εταιρεία ) υποβάλλει στα µέλη την ετήσια έκθεση του και τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Κύριες δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος συνέχισαν κατά το 2005 να είναι η επένδυση µοριοπλακών και MDF και η παραγωγή κόντρα-πλακέ καθώς και άλλων προϊόντων ξυλείας. Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Ιθύνουσας Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών Ply Engineered Products Factory Limited, Xyloform Limited και Netwood Limited. Αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στις σελίδες 8 και 12 αντίστοιχα. Το κέρδος για το έτος µεταφέρεται στο αποθεµατικό προσόδου. Προβλεπόµενες εξελίξεις Το ιοικητικό Συµβούλιο, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα θεωρεί ότι οι προοπτικές για το έτος 2006 είναι καλές παρά το ότι η αγορά χαρακτηρίζεται από οξύ ανταγωνισµό και το διεθνές περιβάλλον είναι ασταθές και αβέβαιο. Μερίσµατα Κατά τη διάρκεια του 2005 καταβλήθηκε µεικτό προµέρισµα για το έτος χρήσεως 2005 ύψους (2004: ) που αναλογεί προς 5 σεντ για κάθε µετοχή της 1 (2004: 5 σεντ) και επιπρόσθετο µέρισµα για το έτος χρήσεως 2004 ύψους Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την πληρωµή επιπρόσθετου µεικτού µερίσµατος για το έτος χρήσεως 2004 ύψους (5 σεντ ανά µετοχή). Μετοχικό κεφάλαιο Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Υποκαταστήµατα Κατά τη διάρκεια του έτους, το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δε λειτουργούσαν υποκαταστήµατα. ιοικητικό Συµβούλιο Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1.

5 4 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ιοικητικό Συµβούλιο (συνεχ.) Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εξέρχονται, είναι όµως επανεκλέξιµα και προσφέρονται για επανεκλογή. εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή δραστηριοτήτων ή στην αποζηµίωση του ιοικητικού Συµβουλίου. Εταιρική διακυβέρνηση Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει µερικώς τις αρχές και διατάξεις του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην έκθεση επί Εταιρικής ιακυβέρνησης. Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού Η Εταιρεία εισέπραξε κυβερνητική χορηγία ύψους στις 16 Φεβρουαρίου 2006, για την τεχνολογική αναβάθµιση της νέας µονάδας παραγωγής µελαµίνης. Ελεγκτές Οι Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG εκδήλωσαν την επιθυµία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισµα που να καθορίζει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2006 Α Κιµίσιης Γραµµατέας

6 5 ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Με βάση το τι γνωρίζουµε και τις πληροφορίες που έχουµε στη διάθεση µας, δηλώνουµε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη.... Με εντολή του Πέτρος Βραχίµης Αντώνης Κιµίσιης ιοικητικού Συµβουλίου Γενικός ιευθυντής Οικονοµικός ιευθυντής

7 6 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Εταιρεία, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 23 Ιουλίου 2004 αποφάσισε όπως υιοθετήσει µερικώς τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης όπως καταρτίστηκε από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αναγνωρίζει τη σηµασία των ορθών µεθόδων διακυβέρνησης προς επίτευξη των εταιρικών στόχων και έχει πλήρη επίγνωση των ειληµµένων υποχρεώσεων του, όπως αυτές εκφράζονται στο Ιδρυτικό Καταστατικό της Εταιρείας και στις διαδικασίες και πρακτικές λειτουργίες του ιοικητικού Συµβουλίου. Το Συγκρότηµα καθοδηγείται από ένα αποτελεσµατικό και καθόλα αποδοτικό ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι συλλογικά υπεύθυνο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Συγκροτήµατος. Αποστολή του ιοικητικού Συµβουλίου είναι να χαράσσει την πολιτική του Συγκροτήµατος, µε γνώµονα πάντοτε το συµφέρον των µετόχων, να ασκεί τη διαχείριση µέσω διαδικασιών και αξιόπιστων ελέγχων και να προβαίνει στην αξιολόγηση και αντιµετώπιση επιχειρησιακών κινδύνων, πάντοτε µέσα στα πλαίσια της νοµιµότητας. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο και έχει επίσηµο πρόγραµµα θεµάτων για τα οποία λαµβάνει αποκλειστικά αποφάσεις. Τα υπό εξέταση θέµατα εµπίπτουν στις πρόνοιες του Κώδικα. Το ιοικητικό Συµβούλιο διαβεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά Μη Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι λαµβάνουν έγκαιρη και ολοκληρωµένη πληροφόρηση, έτσι ώστε να µπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους ικανοποιητικά. Ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές δυνατόν να είναι διαθέσιµες στους ιοικητικούς Συµβούλους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Ολοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι, έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα της Εταιρείας, ο οποίος έχει ευθύνη έναντι του ιοικητικού Συµβουλίου να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου της οποίας οι αρµοδιότητες περιγράφονται πιο κάτω: Επιτροπή Ελέγχου Της Επιτροπής προεδρεύει ο κ. Γιώργος Μουσκίδης και µέλη είναι οι κ.κ. Μιχάλης Καµµάς και Γιώργος Ποίζης. Συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Κύριο καθήκον της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση της εφαρµογής των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου. Περαιτέρω η Επιτροπή εγκρίνει την εργασία των Εσωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας και επιβεβαιώνει ότι έχουν όλους τους απαιτούµενους πόρους και πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για να µπορούν να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η Επιτροπή είναι το αρµόδιο σώµα για εισηγήσεις στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας όσον αφορά το διορισµό, την αµοιβή, τον επαναδιορισµό ή/και την αποµάκρυνση των Εξωτερικών Ελεγκτών. Επίσης βεβαιώνει το ιοικητικό Συµβούλιο για την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα των Εξωτερικών Ελεγκτών. ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

8 7 Αµοιβές Μη Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων Οι αµοιβές των Μη Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων δεν συνδέονται µε την κερδοφορία του Συγκροτήµατος και δεν λαµβάνουν την µορφή συµµετοχής σε ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό πρόγραµµα. Οι επτά ιοικητικοί Σύµβουλοι είναι όλοι Μη Εκτελεστικοί και λαµβάνουν αµοιβές µέχρι ΛΚ Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη εφαρµογής και τήρησης ενός υγιούς συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο να διασφαλίζει µεταξύ άλλων τα συµφέροντα των µετόχων καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη διεξαγωγής του ελέγχου στους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές Baker Tilly Klitou and Partners οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2005 έχουν καταγράψει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και έχουν διεξάγει τον πρώτο εσωτερικό έλεγχο. Τα αποτελέσµατα των εργασιών έχουν αναφερθεί στην Επιτροπή Ελέγχου. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι επιθεωρούν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου σε συνεχή βάση. ανεισµός ιοικητικών Συµβούλων εν έχει παραχωρηθεί οποιοσδήποτε δανεισµός προς τους ιοικητικούς Συµβούλους και δεν υπάρχουν χρεωστικά υπόλοιπα που τους αφορούν. Σχέσεις µε τους Μετόχους Το ιοικητικό Συµβούλιο του Συγκροτήµατος, αποδίδοντας µεγάλη σηµασία στις σχέσεις και επικοινωνία του µε τους µετόχους, έχει διορίσει τον κ. Αντώνη Κιµίσιη ως τον Υπεύθυνο Λειτουργό για ενίσχυση αυτών των σχέσεων (Investor Liaison Officer), ο οποίος παρέχει πληροφορίες που αφορούν το Συγκρότηµα, έγκαιρα και χωρίς κόστος, στους µετόχους και πιθανούς επενδυτές. ρώσα Οικονοµική Μονάδα Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας διαβεβαιώνει ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα και τους απαραίτητους πόρους να συνεχίσει τη λειτουργία του ως δρώσα οικονοµική µονάδα. Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσης διορίσει τον κ. Αντώνη Κιµίσιη ως Λειτουργό Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (Compliance with the Code of Corporate Governance Officer). Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Α Κιµίσιης Γραµµατέας 28 Μαρτίου 2006

9 8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 8 ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 1. Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ασικών Βιοµηχανιών Κύπρου ηµόσια Λίµιτεδ (η Εταιρεία) και των εξαρτηµένων της (το «Συγκρότηµα») και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 9 µέχρι 33, που αποτελούνται από τους ισολογισµούς του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2005, τους λογαριασµούς αποτελεσµάτων, τις καταστάσεις αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και τις καταστάσεις ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή και τις σχετικές σηµειώσεις. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. 2. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας. 3. Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2005 και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων 4. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω : Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. Κατά τη γνώµη µας έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 3 και 4 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2006 Εγκεκριµένοι Λογιστές

10 9 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ. Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Άλλα εισοδήµατα Έξοδα: ιαχείρισης ( ) ( ) Πωλήσεων ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες πριν τα χρηµατοδοτικά έξοδα Χρηµατοδοτικά έσοδα Χρηµατοδοτικά έξοδα 5 ( ) (59.499) Καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα ( ) (57.003) Κέρδος πριν από τη φορολογία Φορολογία 7 ( ) ( ) Κέρδος για το έτος Αποδοτέο σε: Μετόχους ιθύνουσας εταιρείας Μετόχους µειοψηφίας Κέρδος για το έτος Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 8 29,01 32,29 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

11 10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άυλο ενεργητικό Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Χρεώστες και προπληρωµές Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδοτέων σε µετόχους ιθύνουσας εταιρείας Συµφέρον µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μη τρέχουσες υποχρεώσεις άνεια Αναβαλλόµενη φορολογία Τρέχουσες υποχρεώσεις Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα άνεια Τραπεζικά παρατραβήγµατα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 28 Μαρτίου Μ. Καµµάς Γ. Ποΐζης Πρόεδρος Σύµβουλος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

12 11 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έτος 2005 Μετοχικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό Συµφέρον κεφάλαιο επανεκτίµησης προσόδου µειοψηφίας Ολικό Την 1 Ιανουαρίου Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων λόγω εκποίησης επενδύσεων - (52.237) - - (52.237) Αναβαλλόµενη φορολογία Κέρδος για το έτος Μερίσµατα που πληρώθηκαν - - ( ) - ( ) Μερίδιο για το έτος (Σηµ. 16) Στις 31 εκεµβρίου Έτος 2004 Την 1 Ιανουαρίου Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων Αναβαλλόµενη φορολογία Κέρδος για το έτος Μερίσµατα που πληρώθηκαν - - ( ) - ( ) Μερίδιο για το έτος (Σηµ. 16) Στις 31 εκεµβρίου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

13 12 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σηµ. Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδος πριν από τη φορολογία Αναπροσαρµογή για: Αποσβέσεις άυλου και πάγιου ενεργητικού Τόκοι εισπρακτέοι (4.317) (2.199) Τόκοι πληρωτέοι Κέρδος από εκποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού (2.368) (2.720) Κέρδος από εκποίηση επενδύσεων (52.237) - Συναλλαγµατικές διαφορές 459 (6.089) Ροή µετρητών από εργασίες πριν από τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: - Αποθέµατα ( ) ( ) - Χρεώστες και προπληρωµές ( ) ( ) - Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα ( ) Ροή µετρητών (για)/από εργασίες ( ) Φορολογία που πληρώθηκε ( ) ( ) Καθαρή ροή µετρητών (για)/από εργασίες ( ) Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά µετοχών σε δηµόσιες εταιρείες (71.899) - Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και άυλου ενεργητικού ( ) ( ) Εισπράξεις από εκποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού Εισπράξεις από εκποίηση επενδύσεων Τόκοι που εισπράχθηκαν Μέρισµα που πληρώθηκε ( ) ( ) Μέρισµα που πληρώθηκε στους µετόχους µειοψηφίας (11.490) (10.054) Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισροές από νέα δάνεια Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) (39.428) Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή µείωση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 20 ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 20 ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

14 13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ. Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Άλλα εισοδήµατα Έξοδα: ιαχείρισης ( ) ( ) Πωλήσεων ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες πριν τα χρηµατοδοτικά έξοδα Χρηµατοδοτικά έσοδα Χρηµατοδοτικά έξοδα 5 ( ) (48.440) Καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα ( ) (46.022) Κέρδος πριν τη φορολογία Φορολογία 7 ( ) ( ) Κέρδος για το έτος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

15 14 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. Μη τρεχούµενο ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άυλο ενεργητικό Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Επένδυση σε εξαρτηµένες εταιρείες Τρεχούµενο ενεργητικό Αποθέµατα Χρεώστες και προπληρωµές Μετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Μη τρέχουσες υποχρεώσεις άνεια Αναβαλλόµενη φορολογία Τρέχουσες υποχρεώσεις Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα άνεια Ποσό οφειλόµενο σε εξαρτηµένες εταιρείες Τραπεζικά παρατραβήγµατα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 28 Μαρτίου M. Καµµάς Γ. Ποΐζης Πρόεδρος Σύµβουλος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

16 15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έτος 2005 Μετοχικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό Κεφάλαιο Επανεκτίµησης Προσόδου Ολικό Την 1 Ιανουαρίου Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων λόγω εκποίησης επενδύσεων - (46.700) - (46.700) Αναβαλλόµενη φορολογία Κέρδος για το έτος Μερίσµατα που πληρώθηκαν - - ( ) ( ) Στις 31 εκεµβρίου Έτος 2004 Την 1 Ιανουαρίου Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων Αναβαλλόµενη φορολογία Κέρδος για το έτος Μερίσµατα που πληρώθηκαν - - ( ) ( ) Στις 31 εκεµβρίου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

17 16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σηµ. Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδος πριν από τη φορολογία Αναπροσαρµογή για: Αποσβέσεις άυλου και πάγιου ενεργητικού Μερίσµατα εισπρακτέα (87.506) (62.744) Τόκοι εισπρακτέοι (4.283) (2.418) Τόκοι πληρωτέοι Κέρδος από εκποίηση επενδύσεων (46.700) - Κέρδος από εκποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού (2.368) (2.720) Συναλλαγµατικές διαφορές (5.476) Μετρητά από εργασίες πριν από τις αλλαγές στο κεφάλαιο Κίνησης Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: - Αποθέµατα ( ) ( ) - Χρεώστες και προπληρωµές ( ) ( ) - Ποσό οφειλόµενο σε εξαρτηµένες εταιρείες (553) - -Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα ( ) Ποσό οφειλόµενο από εξαρτηµένες εταιρείες - (1.831) Μετρητά (για)/από εργασίες ( ) Φορολογία που πληρώθηκε ( ) (99.431) Καθαρά µετρητά (για)/από εργασίες ( ) Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και άυλου Ενεργητικού ( ) ( ) Εισπράξεις από εκποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού Εισπράξεις από εκποίηση επενδύσεων Αγορά επενδύσεων (64.659) - Μερίσµατα που εισπράχθηκαν Μέρισµα που πληρώθηκε ( ) ( ) Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισροές από νέα δάνεια Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) (48.440) Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή µείωση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 20 ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

18 17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η εταιρεία ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου ηµόσια Λίµιτεδ ( η Eταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1970 ως δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ Η κύρια δραστηριότητα της Eταιρείας είναι η επένδυση µοριοπλακών και MDF και η παραγωγή κοντραπλακέ και άλλων προϊόντων ξυλείας. Σύµφωνα µε την άποψη των οργάνων διοίκησης η Εταιρεία θεωρείται ως δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τους περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους. 2. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ασικών Βιοµηχανιών Κύπρου ηµόσια Λίµιτεδ περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις των εξαρτηµένων εταιρειών Ply Engineered Products Factory Limited, Xyloform Limited και Νetwood Limited. 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών. Βάση ετοιµασίας Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο της ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ΠΧΠ που εκδόθηκαν από το Σ ΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου, τους Νόµους και τις Κανονιστικές ιατάξεις του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως τροποποιήθηκε µε την επανεκτίµηση ορισµένων στοιχείων πάγιου ενεργητικού και των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και εκφράζονται σε Κυπριακές λίρες. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος ενοποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών της. Οι οικονοµικές καταστάσεις όλων των εταιρειών που ενοποιούνται είναι για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Όλες οι συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφονται πλήρως κατά την ενοποίηση.

19 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχ.) Αποθέµατα (ι) Τα αποθέµατα και ανταλλακτικά παρουσιάζονται στο χαµηλότερο του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος περιλαµβάνει την αξία αγοράς, µεταφορικά έξοδα και, στην περίπτωση των βιοµηχανικών προϊόντων, όλα τα άµεσα έξοδα και µέρος των έµµεσων εξόδων βιοµηχανοποίησης. Η τιµή κτήσης των αποθεµάτων υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο υπολογισµού του µέσου σταθµικού κόστους. (ιι) Πρόβλεψη γίνεται για βραδυκίνητα αποθέµατα και για αποθέµατα που είναι παλαιωµένα, κατεστραµµένα και ελαττωµατικά. Αποθεµατικό επανεκτίµησης Πλεονάσµατα προερχόµενα από επανεκτίµηση γηπέδων και κτιρίων και αυξοµειώσεις στην καθαρή αξία των επενδύσεων σε µετοχές και οµόλογα δηµόσιων εταιρειών πιστώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης το οποίο δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή. Σε περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηθέντος στοιχείου πάγιου ενεργητικού, τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασµα επανεκτίµησης που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, µεταφέρεται στο αποθεµατικό προσόδου. Ωφελήµατα υπαλλήλων Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα η Εταιρεία λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό ταµείο υπό τη διαχείριση επιτρόπων. Το σχέδιο χρηµατοδοτείται µε πληρωµές από τους υπαλλήλους και την Εταιρεία. Οι συνεισφορές της Εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού. Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους του υπαλλήλους τα ωφελήµατα που αναλογούν στις υπηρεσίες των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και των προηγούµενων περιόδων. Φορολογία Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για τη τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές, χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 12 µε τα ποσοστά που αναµένεται ότι θα είναι πληρωτέοι οι φόροι που αναλογούν σε όλες τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν στο µέλλον φορολογητέα κέρδη.

20 19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ). Η αναβαλλόµενη φορολογία του έτους που προκύπτει από την επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός ε λογίζεται απόσβεση πάνω στα γήπεδα. Τα υπόλοιπα στοιχεία πάγιου ενεργητικού αποσβένονται µε βάση την τιµή κτήσης ή εκτίµησης µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: % Κτίρια 3-4 Μηχανήµατα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 7-20 Εργαλεία 33 1/3 Οχήµατα Έπιπλα και εξοπλισµός 10 Σε περίπτωση διάθεσης στοιχείου πάγιου ενεργητικού, η διαφορά του τιµήµατος πώλησης και της καθαρής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους. Αυλα στοιχεία ενεργητικού: Λογισµικό Το λογισµικό παρουσιάζεται σε τιµή κτήσης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των στοιχείων άυλου ενεργητικού σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους. Το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης για λογισµικό είναι 3 έτη. Ξένα νοµίσµατα Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα καταχωρούνται µε βάση τους συναλλαγµατικούς συντελεστές που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Ποσά εισπρακτέα και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες µε βάση τους συναλλαγµατικούς συντελεστές που ισχύουν την ηµεροµηνία του ισολογισµού και τα κέρδη ή ζηµίες από τη µετατροπή συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Επενδύσεις Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά του στοιχεία σε επενδύσεις, σε τίτλους και άλλες αξίες ως ακολούθως: (i) Στοιχεία που κατέχονται για εµπορία Στοιχεία που κατέχονται για εµπορία αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν µε σκοπό την άµεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις των τιµών, ή περιλαµβάνονται σε χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσµη κερδοφορία.

21 20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ). Επενδύσεις (συνέχ.) (i) Στοιχεία που κατέχονται για εµπορία (συνέχ.) Οι επενδύσεις αυτές αρχικά αναγνωρίζονται στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους. Τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει από την αναπροσαρµογή τους αυτή, αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. (ii) Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση Στοιχεία τα οποία πρόκειται να κρατηθούν για µια αόριστη χρονική περίοδο και µπορεί να διατεθούν για πώληση για να ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, αυξοµείωσης επιτοκίων, ισοτιµιών συναλλάγµατος ή αλλαγές στις τιµές αξιών, κατατάσσονται ως διαθέσιµα για πώληση. Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους. Για εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία θεωρείται ως η τιµή πλειοδότησης που δηµοσιεύεται από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Για τις µη εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού µπορεί να ανταλλαχθεί, ή µια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής συναλλαγής. Οποιοδήποτε πλεόνασµα ή έλλειµµα που προκύπτει από την αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων. Η κατάταξη των επενδύσεων στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται την ηµέρα κτήσης τους. Αυξήσεις και ελλείµµατα στην καθαρή αξία των πιο πάνω επενδύσεων πιστώνονται/ χρεώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις, µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µαζί µε οποιοδήποτε ποσό στο αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων σχετικά µε την επένδυση που εκποιήθηκε. Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες Οι επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες αναφέρονται στον ισολογισµό της Ιθύνουσας Εταιρείας σε τιµή κτήσης. Κατάσταση των εξαρτηµένων εταιρειών του Συγκροτήµατος παρουσιάζεται στη σηµείωση 11.

22 21 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ). άνεια Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης µετά την αφαίρεση των κόστων χρηµατοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται µετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιµή κόστους. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση των κόστων συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του δανείου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα καθώς επίσης και τραπεζικά παρατραβήγµατα. Αναγνώριση εσόδων Εσοδα από πώληση εµπορευµάτων αναγνωρίζονται όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και αµοιβές ιδιοκτησίας έχουν µεταφερθεί στον αγοραστή. Μερίσµατα εισπρακτέα αναγνωρίζονται ως εισόδηµα του έτους στο οποίο εκδίδονται και πληρώνονται. Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα έσοδα αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο των δεδουλευµένων εσόδων. Μερίσµατα Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως υποχρέωση το έτος στο οποίο εγκρίνονται. Συγκριτικές πληροφορίες Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 4. ΚΕΡ ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΕΞΟ Α Το κέρδος από εργασίες πριν τα χρηµατοδοτικά έξοδα αναφέρεται: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετά την πίστωση: Μερισµάτων που εισπράχθηκαν Μετά τη χρέωση: ικαιωµάτων ιοικητικών Συµβούλων Αµοιβής ελεγκτών Αποσβέσεων Άυλο ενεργητικό Πάγιο ενεργητικό

23 22 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4. ΚΕΡ ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΕΞΟ Α (συνέχ.) Από το ενοποιηµένο κέρδος του Συγκροτήµατος που αναλογεί στους µετόχους, κέρδος (2004: κέρδος ) έχει διακανονιστεί στις οικονοµικές καταστάσεις της ιθύνουσας Εταιρείας. Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης γνωστοποιείται ότι δύο ιευθυντές της Εταιρείας έχουν λάβει αµοιβή µεταξύ και και δύο ιευθυντές της Εταιρείας έχουν λάβει αµοιβή µεταξύ 0 και ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τόκοι εισπρακτέοι Τόκοι και δικαιώµατα τραπεζών ( ) (59.499) ( ) (48.440) Τόκοι φορολογίας (1.352) - (1.352) - 6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ) (57.003) ( ) (46.022) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μισθοί και ηµεροµίσθια Κοινωνικές ασφαλίσεις Ταµεία προνοίας Ταµείο κοινωνικής συνοχής Ταµείο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης Άλλες εισφορές Ο αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν στο Συγκρότηµα στις 31 εκεµβρίου 2005 και 2004 ήταν 119 και 120 αντίστοιχα. Ο αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν στην Εταιρεία το 2005 και 2004 ήταν 97 και 98 αντίστοιχα.

24 23 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκτακτη εισφορά για την άµυνα προηγούµενων ετών Έκτακτη εισφορά για άµυνα σε τόκους Εταιρικός φόρος έτους Εταιρικός φόρος προηγούµενων ετών Αναβαλλόµενη φορολογία (268) (2.826) Σύνολο Η Ιθύνουσα εταιρεία και οι εξαρτηµένες εταιρείες υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε συντελεστή προς 10%. Για το έτος 2004 φορολογητέο εισόδηµα πάνω από υπόκειται σε επιπρόσθετο εταιρικό φόρο µε ποσοστό 5%. Η έκτακτη εισφορά αντιπροσωπεύει αποκοπές για τόκους στην πηγή µε συντελεστή 10%. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση τα φορολογικά κέρδη και µε βάση τα λογιστικά κέρδη: Κέρδος πριν από τη φορολογία Φορολογία στα κέρδη του έτους µε τους κανονικούς συντελεστές Αναπροσαρµογή στη φορολογία έτους για τα ακόλουθα: Έξοδα και έσοδα που δεν εκπίπτουν (6.930) (11.255) Έκτακτη εισφορά για την άµυνα Αναβαλλόµενη φορολογία (268) (2.826) Φορολογία προηγούµενων ετών Πρόσθετος φόρος Φορολογία ΚΕΡ ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους ( ) Αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 29,01 32,29

25 24 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μηχανήµατα, 2005 Γήπεδα Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισµός Ολικό ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Τιµή κτήσης/εκτίµησης 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Κυβερνητική χορηγία - - ( ) ( ) Εκποιήσεις - (14.780) (3.792) (18.572) 31 εκεµβρίου Αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Στις εκποιήσεις - (14.780) (3.792) (18.572) Επιβάρυνση έτους εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία 31 εκεµβρίου εκεµβρίου Μηχανήµατα, 2005 Γήπεδα Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισµός Ολικό ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τιµή κτήσης/εκτίµησης 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Κυβερνητική χορηγία - - ( ) ( ) Εκποιήσεις - (14.780) (3.792) (18.572) 31 εκεµβρίου Αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Στις εκποιήσεις - (14.780) (3.792) (18.572) Επιβάρυνση έτους εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία 31 εκεµβρίου εκεµβρίου

26 25 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(συνεχ.) Μηχανήµατα, 2004 Γήπεδα Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισµός Ολικό ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Τιµή κτήσης/εκτίµησης 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Εκποιήσεις - - (10.999) (10.999) 31 εκεµβρίου Αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Στις εκποιήσεις - - (11.000) (11.000) Επιβάρυνση έτους εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία 31 εκεµβρίου εκεµβρίου Μηχανήµατα, 2004 Γήπεδα Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισµός Ολικό ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τιµή κτήσης/εκτίµησης 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Εκποιήσεις - - (11.000) (11.000) 31 εκεµβρίου Αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Στις εκποιήσεις - - (11.000) (11.000) Επιβάρυνση έτους εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία 31 εκεµβρίου εκεµβρίου

27 26 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνεχ.) Κατά τη διάρκεια του 2002 έγινε εκτίµηση για τα γήπεδα και κτίρια του Συγκροτήµατος από τους επαγγελµατίες εκτιµητές Ανδρέας Πανταζής Chartered Surveyors µε βάση την δίκαιη αξία τους για την υφιστάµενη χρήση τους. Για την εκτίµηση χρησιµοποιήθηκε η συγκριτική µέθοδος για το γήπεδο και η µέθοδος αντικατάστασης για τα κτίρια. Το πλεόνασµα που δηµιουργήθηκε από την επανεκτίµηση τον γηπέδων και κτιρίων, το οποίο ανήλθε σε για το Συγκρότηµα και για την Εταιρεία, µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Η υπολειµµατική αξία στην οποία τα επανεκτιµηθέντα στοιχεία πάγιου ενεργητικού θα περιλαµβάνονταν στους λογαριασµούς αν δεν γινόταν επανεκτίµηση είναι Τα γήπεδα και κτίρια περιλαµβάνουν γήπεδα αξίας για την Εταιρεία και για το Συγκρότηµα πάνω στα οποία δε λογίζεται απόσβεση. 10. ΑΥΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λογισµικό ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τιµή κτήσης 1 Ιανουαρίου Προσθήκες εκεµβρίου Αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Για το έτος εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία 31 εκεµβρίου εκεµβρίου

28 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εξαρτηµένες εταιρείες Η επένδυση σε εξαρτηµένες εταιρείες αντιπροσωπεύει το 83,88% του µετοχικού κεφαλαίου της Ply Engineered Products Factory Ltd και το 100% του µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Xyloform Limited και Netwood Ltd. Η επένδυση σε εξαρτηµένες εταιρείες παρουσιάζεται σε τιµή κτήσης. Η κύρια δραστηριότητα της Ply Engineered Products Factory Ltd είναι η παραγωγή κοντραπλακέ (Plywood). Η κύρια δραστηριότητα της Xyloforom Limited είναι η επεξεργασία, κατασκευή, βιοµηχανοποίηση και εµπορία ειδών ξυλείας. Η Νetwood Ltd συστάθηκε στις 27 Μαρτίου 1998 και δραστηριοποιήθηκε για ένα χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του 2005, παρέχοντας υπηρεσίες προσωρινού εξειδικευµένου προσωπικού στη µητρική εταιρεία. Oι εξαρτηµένες εταιρείες είναι εγγεγραµµένες και ασκούν τις δραστηριότητες τους στην Κύπρο. Άλλες επενδύσεις Κόστος ίκαιη Κόστος ίκαιη µέχρι αξία µέχρι Αξία ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2004 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Εισηγµένοι τίτλοι Μετοχές σε Κυπριακές ηµόσιες εταιρείες Χρεόγραφα σε Κυπριακές ηµόσιες εταιρείες Ολικό ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κόστος ίκαιη Κόστος ίκαιη Μέχρι αξία µέχρι αξία 31/12/ /12/ /12/ /12/2004 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Εισηγµένοι τίτλοι Μετοχές σε Κυπριακές ηµόσιες εταιρείες Χρεόγραφα σε Κυπριακές ηµόσιες εταιρείες Ολικό Για εισηγµένες αξίες η δίκαιη αξία τους θεωρείται ως η τιµή πλειοδότησης που δηµοσιεύεται από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.

29 28 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 11. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (συνέχεια) Η δίκαιη αξία των εισηγµένων τίτλων κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων στις 28 Μαρτίου 2006 ήταν για το Συγκρότηµα και για την εταιρεία ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πρώτες ύλες Ηµιτελή προϊόντα Έτοιµα προϊόντα Ανταλλακτικά και καύσιµα ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρεώστες εµπορίου ιάφοροι και προπληρωµές Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος Στους διάφορους χρεώστες και προπληρωµές συµπεριλαµβάνεται κυβερνητική χορηγία εισπρακτέα ύψους , για την τεχνολογική αναβάθµιση της νέας µονάδας παραγωγής µελαµίνης. Το ποσό εισπράχθηκε στις 16 Φεβρουαρίου ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκεκριµένο: Την 1 Ιανουαρίου / 31 εκεµβρίου µετοχές 1 η καθεµία Εκδοµένο και ξοφληµένο: Την 1 Ιανουαρίου / 31 εκεµβρίου µετοχές 1 η καθεµία

30 29 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αποθεµατικό προσόδου Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Κέρδος για το έτος Μέρισµα ( ) ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Αποθεµατικό επανεκτίµησης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Πλεόνασµα έτους από επανεκτίµηση επενδύσεων Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων λόγω εκποίησης επενδύσεων (52.237) - (46.700) - Αναβαλλόµενη φορολογία Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Σύνολο αποθεµατικών 31 εκεµβρίου ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Την 1η Ιανουαρίου Μερίδιο καθαρού κέρδους εξαρτηµένων εταιρειών Μερίδιο κίνησης στα αποθεµατικά εξαρτηµένων εταιρειών (697) Μερίδιο από πληρωµή µερίσµατος από εξαρτηµένη εταιρεία (11.490) (10.054) Στις 31 εκεµβρίου Το συµφέρον µειοψηφίας όπως παρουσιάζεται στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων αντιπροσωπεύει το µερίδιο των αποτελεσµάτων µετά τη φορολογία της εξαρτηµένης εταιρείας Ply Engineered Products Factory Limited που αναλογεί στους µετόχους εκτός της Εταιρείας.

31 30 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 17. ΑΝΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πληρωτέα Εντός ενός έτους Μεταξύ δύο και πέντε ετών Περισσότερο από πέντε έτη Το πιο πάνω δάνειο παραχωρήθηκε στις 23 εκεµβρίου 2004 και φέρει κυµαινόµενο επιτόκιο (βασικό επιτόκιο + 0,78%). Το συνολικό δάνειο είναι για και η εταιρεία θα καταβάλλει τριµηνίες δόσεις των αρχίζοντας από την 31 Ιανουαρίου 2006.Η εταιρεία δεν έχει δώσει καµία εγγύηση για την εξασφάλιση του πιο πάνω δανείου. 18. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Η αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προσωρινές διαφορές µεταξύ των αποσβέσεων και φορολογικών εκπτώσεων (28.095) (26.170) (23.344) Επανεκτίµηση γηπέδων και κτιρίων ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πιστωτές εµπορίου ιάφοροι και οφειλόµενα έξοδα Εταιρικός φόρος

32 31 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών που περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακής ροής αποτελούνται από τα ακόλουθα ποσά: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετρητά στο ταµείο και τράπεζες Τραπεζικά παρατραβήγµατα ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Προµέρισµα που πληρώθηκε για χρήση έτους 5% (2004: χρήση 5%) - Ιθύνουσα Eπιπρόσθετο µέρισµα 2004 για χρήση 5% 5%)- Ιθύνουσα Τελικό µέρισµα που πληρώθηκε 2004 Θυγατρική (Ply Engineered Products Company Ltd) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προµέρισµα που πληρώθηκε 2005 για χρήση 5% (2004:για χρήση 5%) Eπιπρόσθετο µέρισµα για χρήση έτους 5% (2004: για χρήση 5%) Κατά την πληρωµή του µερίσµατος παρακρατήθηκε άµυνα για φυσικά πρόσωπα κατοίκους Κυπριακής ηµοκρατίας προς 15%. Το τελικό µέρισµα της θυγατρικής αφορά µέρισµα που πληρώθηκε στη µειοψηφία. Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την καταβολή επιπρόσθετου µερίσµατος για το έτος 2004.

33 32 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 22. ΣΧΕ ΙΟ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η Εταιρεία λειτουργεί σχέδιο καθορισµένης εισφοράς, το Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων της Εταιρείας ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου ηµόσια Λτδ, το οποίο χρηµατοδοτείται ξεχωριστά και υποβάλλει ξεχωριστούς ελεγµένους λογαριασµούς. Με το σχέδιο αυτό τα µέλη δικαιούνται πληρωµή ορισµένων ωφεληµάτων όταν αφυπηρετήσουν ή τερµατίσουν πρόωρα τις υπηρεσίες τους. Οι συνεισφορές της Εταιρείας για το έτος ήταν (2004: ) και για το Συγκρότηµα ήταν (2004: ). 23. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος είναι τα µετρητά στις τράπεζες, οι επενδύσεις σε µετοχές και οµόλογα δηµόσιων εταιρειών και οι εµπορικοί χρεώστες. Οι κυρίες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος είναι τα δάνεια, τραπεζικά παρατραβήγµατα και οι εµπορικοί πιστωτές. (ι) (ιι) Πιστωτικός κίνδυνος. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισµένος γιατί οι χρεώστες εµπορίου παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες. ίκαιη αξία Οι µετοχές και οµόλογα σε δηµόσιες εταιρείες λογίζονται στη δίκαιη αξία τους στις 31 εκεµβρίου κάθε έτους. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι η δίκαιη αξία των άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων είναι περίπου ίση µε τη λογιστική τους αξία. 24. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το ποσοστό στο κεφάλαιο της εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα κάθε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες στις οποίες αυτός κατέχει, άµεσα η έµµεσα, ήταν στις 31 εκεµβρίου 2005 και 2004: Συνήθεις µετοχές % Μ. Καµµάς - Μ. Τερέπεης - Γ. Ποΐζης - Φ. Φιλής - Π. Καρυδάς - Ι. Κωνσταντινίδης - Γ. Μουσκίδης - εν υπήρξε οποιαδήποτε µεταβολή στα πιο πάνω ποσοστά κατά την περίοδο µεταξύ της 31 εκεµβρίου 2005 και της ηµεροµηνίας έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων στις 28 Μαρτίου 2006.

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικοί Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ελεγκτών 3 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ASSET FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1

ALPHA ASSET FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ελεγκτών 4 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 5 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Οµιλία Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 & 5 Έκθεση ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι, επαγγελματικοί σύμβουλοι και τραπεζίτες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωματούχοι, επαγγελματικοί σύμβουλοι και τραπεζίτες 1 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Σελίδα Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωματούχοι, επαγγελματικοί σύμβουλοι και τραπεζίτες 1 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD Α.Φ.Τ.: 12108699F ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόµενα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 'Εκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 29 Αυγούστου 2011 ΜΠΛΕ/BLUE Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 Σας πληροφορούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Blue Island Plc σε σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωματούχοι, επαγγελματικοί σύμβουλοι και τραπεζίτες 1 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 2 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση συνολικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Ισολογισµός 4. Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5. Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6

Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Ισολογισµός 4. Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5. Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Ισολογισµός 4 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 5 Κατάσταση Αλλαγών στα Ιδια Κεφάλαια 6 Κατάσταση Ταµειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωματούχοι, επαγγελματικοί σύμβουλοι και τραπεζίτες 1 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2005

MICROLAND (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ 11/4/2012 5:12:30 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11 Απριλίου 2012 Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία Κύριε Θέματα: 1) Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

PLYNTEX PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

PLYNTEX PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων για τη σύνταξη των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις Σηµ. στις στις * '000 '000 Κύκλος εργασιών 3 181.245 146.161 314.280 253.444 Καθαρά έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

Πανδώρα Επενδύσεις Λίµιτεδ. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα. Σελίδα

Πανδώρα Επενδύσεις Λίµιτεδ. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα. Σελίδα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2003 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση ελεγκτών 5 6 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αξιωματούχοι και Διοικητικό Συμβούλιο 1 Σελίδα Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2 2α Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Επιτροπείας 3 Εκθέσεις Ελεγκτών 4-5 Λογαριασµός αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3-6 Έκθεση Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα