ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

2 - 2 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

3 8 Συγκολλήσεις είναι η διαδικασία της μόνιμης τοπικής ένωσης μεταλλικών μερών σε ημιτετηγμένη μορφή με εφαρμογή πίεσης ή την ένωση των μερών σε κατάσταση τήξης. Η συγκόλληση είναι ο φθηνότερος και ο πλατύτερα χρησιμοποιούμενος τρόπος σύνδεσης στις κατασκευές. 8.1 Συμβολισμός συγκολλήσεων Η τυποποίηση στο συμβολισμό των συγκολλήσεων στο μηχανολογικό σχέδιο, βοηθά στην σαφέστερη επικοινωνία μεταξύ του σχεδιαστή και κατασκευαστή μηχανικού. Στο Σχήμα 8-1, φαίνεται η τυποποίηση της AW (American Welding ociety) στο συμβολισμό των συγκολλήσεων, η οποία χρησιμοποιείται και στην Ευρώπη με ελάχιστες διαφορές. Η γραμμή αναφοράς του συμβολισμού συγκολλήσεων περιγράφει τον τύπο της συγκόλλησης, τη θέση της, τις διαστάσεις της, το περίγραμμά της και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες. Κάθε συγκόλληση όπως υποδεικνύεται από τον συμβολισμό της, έχει πάντα μια πλευρά προς το βέλος και μια προς την άλλη της πλευρά. Ως εκ τούτου, οι όροι πλευρά βέλους, άλλη πλευρά και αμφότερες πλευρές (βλ. Σχήμα 8-1) χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της συγκόλλησης σε σχέση με την σύνδεση. Η ουρά του συμβόλου χρησιμοποιείται για την υπόδειξη των διαδικασιών συγκόλλησης και κοπής καθώς επίσης και των προδιαγραφών, του πρωτοκόλου ή των συμπληρωματικών πληροφοριών που θα χρειαστούν κατά τη συγκόλληση. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στην ουρά του συμβόλου και λαμβάνονται υπ όψη από το συγκολλητή. Ο συμβολισμός των συγκολλήσεων αποτελείται από τα ακόλουθα οκτώ μέρη: 1) τη γραμμή αναφοράς, 2) το βέλος, 3) τα βασικά σύμβολα των συγκολλήσεων, 4) τις διαστάσεις και άλλα στοιχεία, 5) τα συμπληρωματικά στοιχεία, 6) τα σύμβολα φινιρίσματος, 7) την ουρά, και 8) τις προδιαγραφές, κατεργασίες ή άλλες αναφορές. Σύμβολο φινιρίσματος Σύμβολο περιγράμματος Άνοιγμα ρίζας. Βάθος γεμίσματος για συγκολλήσεις Βάθος ή προετοιμασία, μέγεθος ή αντοχή ορισμένων συγκολλήσεων Προδιαγραφές, κατεργασίες ή άλλες αναφορές Ουρά (η ουρά παραλείπεται αν δεν χρησιμοποιείται) Βασικό σύμβολο συγκόλλησης ή λεπτομερειακή αναφορά Αμφό- πλευρές τερες Άλλη πλευρά Πλευρά βέλους Αριθμός σημειακών συγκολλήσεων, ή προβολών συγκόλλησης Τα στοιχεία αυτής της περιοχής παραμένουν ώς έχουν, όταν άνυσμα και ουρά λείπουν Γωνία αύλακος. Γωνία φρεζαρίσματος για συγκόλληση γεμίσματος Μήκος συγκόλλησης Βήμα συγκόλλησης Πεδίο συμβόλου συγκόλλησης Άνυσμα συνδέον την γραμμή αναφοράς με το προς το βέλος τμήμα, του συγκολλούμενου μέλους Περιφερειακή συγκόλληση Γραμμή αναφοράς Σχήμα 8-1: Συμβολισμός συγκολλήσεων (AW) - 3 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

4 Γωνιακή συγκόλληση Επικάλυ ψης ή εισδοχής Σημειακή συγκόλληση Συρραφής ράχης Τήξη σε όλο το πλάτος επιφανειακή Άκρο Φλάντζας Γωνίας συμβολής ή αύλακας Τετράγωνη Συγκ. V Κωνική Συγκ. U Συγκ. J Φλόγα V Φλόγα κωνική Βασικοί συμβολισμοί συγκολλήσεων τόξου ή αερίων Περιφερειακή συγκόλληση Σημαία προς την ουρά, πεδίο συγκόλλησης Περίγραμμα Επίπεδο Κυρτό Κοίλο Σχήμα 8-2: Βασικά και συμπληρωματικά σύμβολα συγκολλήσεων τόξου ή αερίων τετραγωνικής συμβολής V συμβολής κωνικής συμβολής U συμβολής J συμβολής φλόγας V κωνική φλόγας άκρου φλάντζας γωνίας φλάντζας λωρίδων ραφής (Α) (Β) (Α) εντός οπής και (Β) εντός σχισμής Σημειακές συγκολλήσεις (Α) αντίστασης και (Β) δέσμης ηλεκτρονίων Σχήμα 8-3: Είδη συγκολλήσεων - 4 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

5 Τετραγωνική συμβολή Τετραγωνική ανοικτή Συγκολλήσεις συμβολής Τετρ. ανοικτή, δύο πλευρές 40deg V, δύο πλευρές 40deg V 40deg κωνική 40deg κωνική, δύο πλευρές 20deg J Τυπικές συγκολλητές συνδέσεις, τύποι και σύμβολα Επικάλυψης Συγκολλήσεις ταυ Απλή U Ραφή επικάλυψης Ραφή σε ταυ, δύο πλευρές 20deg J, δύο πλευρές Ραφή επικάλυψης, δύο πλευρές Κωνικής αύλακας J αύλακας J αύλακας J αύλακας, δύο πλευρές Γωνιακές V αύλακας Ραφή V Γωνιακή Ραφή Άκρων Φλάντζα άκρων Φλάντζα γωνίας Σχήμα 8-4: Ταξινόμηση τύπων συγκολλήσεων και αντίστοιχων συμβόλων - 5 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

6 Παραδείγματα συμβολισμών συγκολλήσεων: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιθυμητή συγκόλληση Συμβολισμός Σχήμα 8-5: Επιθυμητή συγκόλληση και συμβολισμόςτης σε σύνδεση ταυ. Επιθυμητή συγκόλληση Συμβολισμός Σχήμα 8-6: Καθορισμός πλευράς συγκόλλησης Επιθυμητή συγκόλληση Συμβολισμός πλάγια όψη και κάτοψη Σχήμα 8-7: Σημειακή συγκόλληση Επιθυμητή συγκόλληση Συμβολισμός πλάγια όψη και κάτοψη Σχήμα 8-8: εντός σχισμής και συμβολισμός της Επιθυμητή συγκόλληση Συμβολισμός Σχήμα 8-9: Συγκολήσεις συμβολής σχήματος V (πλευράς βέλους και άλλης πλευράς) Α. Πλευρά ανύσματος: Το σύμβολο κάτω από τη γραμμή αναφοράς δείχνει τη μορφή της συγκόλλησης και ότι θα τοποθετηθεί στη πλευρά του βέλους. - 6 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

7 β. Άλλη πλευρά: Το σύμβολο πάνω από τη γραμμή αναφοράς δείχνει τη μορφή της συγκόλλησης και ότι θα τοποθετηθεί στη άλλη πλευρά από αυτή του βέλους. Γ. Δύο πλευρές: Το σύμβολο πάνω και κάτω από τη γραμμή αναφοράς δείχνει τη μορφή της συγκόλλησης και ότι θα τοποθετηθεί και στις δυο πλευρές. Σχήμα 8-10: Συμβολισμός συνδυασμένων συνεχών και διακοπτόμενων συγκολλήσεων Πίνακας 8-1: Συνιστώμενες συγκολλητικές διεργασίες βάσει υλικού και τύπου σύνδεσης Βασισμένες στο υλικό Τόξο eπενδεδυμένου ηλεκτρoδίου (MAW) Βυθιζόμενου τόξου (AW) Atomic ydrogen Τόξο αδρανούς αερίου μετάλλου (MIG) Τόξο αέριου βολφράμιου (TIG) Συγκόλ. Φλόγας Σημειακή συγκόλληση Διαμήκης συγκόλληση Θερμική συγκόλληση Οξυγονοκόλληση (οξυγόνοασετυλίνη) C10, C20 C30, C50 Ni Cr, Χαλυβοκράματα AII 309 AII 301 AII 316 Ανοξείδωτος χάλυβας, AII 405, 430 Κράματα υψηλών θερμοκρασιών Φαιός χυτοσίδηρος Κράματα αλουμινίου Κράματα Νικελίου Κράματα χαλκού Κράματα Τιτανίου ΣΥΝΔΕΣΗ μετωπική επικάλυψης ραφής άκρων ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΚΑΣ mm πάνω από 3mm πάνω από 3mm πάνω από 3mm πάνω από 3mm = Συνιστώμενη, = Ικανοποιητική, = ομοιωματικά (ότι και το από πάνω), κενό = δεν συνιστάται Βασισμένες στη σύνδεση Ανώτερα κράματα, Ανοξείδωτος χάλυβας, Χαλκοκόλληση (εστίας) Χαλκοκόλληση (φλόγας) - 7 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

8 8.2 Αντοχή υλικών συγκολλήσεων Πίνακας 8-2: Όριο θραύσης, όριο ροής & επιμήκυνση, ATM ορισμός Α233-64Τ Ταξινόμηση AW-ATM Όριο θραύσης Όριο ροής, Επιμήκυνση, Ma Ma σε 5 mm, min % Σειρά Ε60 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Σειρά Ε70 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Πίνακας 8-3: Επιτρεπόμενες τάσεις κατά τον κανονισμό της AIC για συγκολλήσεις μετάλλων Τύπος φόρτισης Τύπος συγκόλλησης Επιτρεπόμενη τάση Συντελεστές ασφαλείας Εφελκυσμός μετωπική συγκόλληση 0.60 y 1.67 Επιφανειακή πίεση μετωπική συγκόλληση 0.90 y 1.11 Κάμψη μετωπική συγκόλληση y Απλή θλίψη μετωπική συγκόλληση 0.60 y 1.67 Διάτμηση μετωπική ή ραφή 0.30 y - 8 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

9 Πίνακας 8-4: Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση σ επ, Ma Τύπος συγκόλλησης Ποιότητα συγκόλλησης Είδος χάλυβα Είδος φόρτισης t 37 t 52 Η ΗΖ Η ΗΖ Όλες οι ποιότητες Θλίψη, κάμψη και θλίψη Εσωραφή Κ, συγκόλληση με διπλή εξωραφή, συγκόληση μισό V με συγκόλληση ρίζας Χωρίς ρωγμές, σφάλματα ρίζας και διεισδύσεως (ακτινογραφία) Ποιότητα συγκολλήσεως αναπόδεικτη Εφελκυσμός και κάμψη από εφελκυσμό. Εγκάρσια στη διεύθυνση της συγκόλλησης Κ στη ψύχα της δοκού Όλες οι ποιότητες Θλίψη, κάμψη και θλίψη, εφελκυσμός, εφελκυσμός και κάμψη, ισοδύναμη τάση Όλες οι συγκολλήσεις Διάτμηση / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

10 Πίνακας 8-5: Συντελεστές συγκέντρωσης τάσεων Συντελεστής Υλικό συγκόλλησης συγκέντρωσης τάσεων άκρων με πλήρη εισδοχή Ραφή άκρων παραλλήλων ραφών Συγκολλούμενο υλικό Δακτύλιος συγκόλλησης άκρων με κατεργασία Δακτύλιος συγκόλλησης άκρων χωρίς κατεργασία Δακτύλιος επιμελημένης ραφής άκρων Παράλληλες ραφές συγκόλλησης Τμηματικές συγκολλήσεις Με ραφές άκρων με ομαλή μετάβαση στους δακτυλίους Γωνιακές συγκολλήσεις άκρων ή ταύ Γωνιακές συγκολλήσεις άκρων ή ταύ με ομαλή μετάβαση Γωνιακές συγκολλήσεις πλακών με αρμοκαλύπτρα Φόρτιση και υπολογισμός συγκολλήσεων Οι συγκολλήσεις καταπονούνται ανάλογα με τη θέση των συγκολλούμενων στοιχείων και το φορτίο, σε εφελκυσμό διάτμηση, κάμψη, στρέψη και συνδυασμό αυτών Εφελκυσμός Στο Σχήμα 8-11 φαίνονται δυο ελάσματα πάχους, συγκολλημένα σε μήκος, με υλικό συγκόλλησης ορίου ροής y, που εφελκύονται με δύναμη. Αν το πάχος της συγκόλλησης είναι, τότε η αναπτυσσόμενη στο υλικό της συγκόλλησης εφελκυστική τάση είναι σ και η εξίσωση σχεδιασμού της συγκόλλησης είναι: σ = y N Σχήμα 8-11: Καταπόνηση συγκόλλησης σε εφελκυσμό Όπου Ν ο συντελεστής ασφάλειας της συγκόλλησης. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει το πάχος της συγκόλλησης είναι το πάχος του ελάσματος. Αν η συγκόλληση γίνει κατά τμήματα 1 και 2 (Σχήμα 8-12) τότε η εξίσωση σχεδιασμού γίνεται: σ = ( + ) 1 2 y N - 10 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

11 2 1 Σχήμα 8-12: Καταπόνηση τμηματικής συγκόλλησης σε εφελκυσμό Στο Σχήμα 8-13, φαίνεται μια συγκόλληση σχήματος ταυ, πάχους και μήκους, καταπονούμενη με μια εφελκυστική δύναμη. Η ορθή τάση στη συγκόλληση είναι: σ = y N Σχήμα 8-13: σχήματος ταυ καταπονούμενη σε εφελκυσμό Αντίστοιχα αν η συγκόλληση γίνει από τις δύο πλευρές του κατακόρυφου ελάσματος (Σχήμα 8-14) σε πάχη 1 και 2 τότε η αντίστοιχη εξίσωση σχεδιασμού γίνεται: σ = y + N ( ) Σχήμα 8-14: με διάκενο ελασμάτων σε σχήμα Τ, καταπονούμενη σε εφελκυσμό Διάτμηση Έστω τώρα μια συγκόλληση επικάλυψης όπως στο Σχήμα 8-15α, με δύο ραφές 1 και 2, καταπονούμενη σε διάτμηση από μια δύναμη. Το φαινόμενο πάχος της συγκόλλησης είναι ενώ η παραλαμβάνουσα τη δύναμη διατομή βρίσκεται σε γωνία 45 ο και έχει πάχος 0.707, όπως προκύπτει από τη γεωμετρία στο Σχήμα 8-15β / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

12 1 w s1 s2 K (α) (β) Σχήμα 8-15: Διάτμηση συγκόλλησης επικαλυπτόμενων ελασμάτων Τότε η αναπτυσσόμενη διατμητική τάση του υλικού της συγκόλλησης θα είναι τ, και θα δίνεται από τη σχέση: sy τ = N ( + ) 1 2 όπου sy είναι το όριο διαρροής του υλικού. Αυτό θα συμβεί με την προϋπόθεση ότι η δύναμη θα διέρχεται από το κέντρο επιφάνειας της συγκόλλησης Κ, ώστε να μη προκαλεί έκκεντρη φόρτιση. Για τις αποστάσεις s 1 και s 2 θα ισχύει: s 1 + s 2 = w, και s 1 / s 2 = 2 / 1. Tο κέντρο βάρους μιας συγκόλλησης μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες σχέσεις: 1 n x = x i i n i 1 = i i= 1 και 1 n y = iyi n i 1 = i i= 1 Στο Σχήμα 8-16, δύο συμμετρικές ραφές παραλαμβάνουν με διάτμηση την δύναμη Ρ και τη μοιράζουν εξ ίσου στα δύο συνδεδεμένα ελάσματα. Αν η διατμητική τάση των συγκολλήσεων είναι τ, τότε η εξίσωση σχεδιασμού της συγκόλλησης είναι: sy τ = = N /2 /2 Σχήμα 8-16: Διάτμηση συγκολλήσεων διπλής επικάλυψης Στο επόμενο Σχήμα 8-17, τα πάχη των ελασμάτων και των συγκολλήσεων είναι διαφορετικά, 1 και 2. Η παραλαμβάνουσα διατομή είναι και Άρα η διατμητική τάση δίνεται από τη σχέση: τ = = N ( + ) ( + ) sy - 12 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

13 1 2 Σχήμα 8-17: Διάτμηση συγκόλλησης ελασμάτων απλής επικάλυψης Αν και οι δύο πλάκες έχουν το ίδιο πάχος 1 = 2 =, τότε η προηγούμενη τάση γίνεται: sy τ = = N Στρέψη Ράβδος κυλινδρικής διατομής (Σχήμα 8-18), διαμέτρου d, συγκολλάται σε ακλόνητη πλάκα με συγκόλληση ραφής φαινόμενου πάχους. Όταν στη ράβδο ασκείται στρεπτική ροπή Mt, τότε η συγκόλληση καταπονείται σε στρέψη. Η διατμητική τάση λόγω της στρεπτικής ροπής που αναπτύσσεται στη συγκόλληση δίνεται από τη σχέση: M t Mt d 2.83Mt τ = r = = 2 J 1 p 3 π d (0.707 ) 2 π d 4 όπου η πολική ροπή αδράνειας υπολογίζεται ως εξής: π ( ) π ( )( )( ) π 1 ( 2 )( 2 )( 2 ) π J p = D d = D + d D+ d D d d d = d d D d Mt Σχήμα 8-18: Στρέψη συγκόλλησης δακτυλιοειδούς σχήματος Έστω δοκός τετραγωνικής διατομής x (Σχήμα 8-19), δεχόμενη στρεπτική ροπή M t, συγκολλημένη περιφερειακά με ραφή φαινόμενου πάχους. Η στρεπτική τάση στη συγκόλληση είναι: M t τ = r J p - 13 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

14 Mt Φαινόμενο πάχος συγκόλλησης = Σχήμα 8-19: Κάμψη συγκόλλησης τετραγωνικού σχήματος όπου r η απόσταση από το κέντρο της επιφάνειας της συγκόλλησης και J p η δευτεροβάθμια πολική ροπή αδράνειας που υπολογίζεται ως εξής: ( ) 1 ( )( ) I xx = + + = I 2 ( ) 2 xx = και αναλογα I yy 6 3 ( 2) = και J = I + I p xx yy Οι δυνάμεις του παραλείπονται θεωρούμενες ως πολύ μικροί αριθμοί, και τέλος να μη ξεχάσουμε ότι η φαινόμενη διατομή έχει πάχος αλλά η παραλαμβάνουσα την ροπή διατομή έχει αντίστοιχα πάχος Κάμψη Στο Σχήμα 8-20 φαίνονται δύο ελάσματα πάχους, συγκολλημένα σε μήκος, με υλικό συγκόλλησης ορίου ροής y, που κάμπτονται με ροπή Μ. Αν το πάχος της συγκόλλησης είναι α =, τότε η αναπτυσσόμενη στο υλικό της συγκόλλησης μέγιστη καμπτική τάση είναι σ και η εξίσωση σχεδιασμού της συγκόλλησης είναι: σ = M 6M y 3 2 /12 2 = N ( ) M M Σχήμα 8-20: Καταπόνηση μετωπικής συγκόλλησης σε εφελκυσμό Όπου Ν ο συντελεστής ασφάλειας της συγκόλλησης. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει το α είναι το πάχος του ελάσματος. Αν η συγκόλληση έχει τη μορφή που φαίνεται στο Σχήμα 8-21, το πάχος του ελάσματος συμβολίζεται με t και το δε πάχος της συγκόλλησης με, τότε η μέγιστη καμπτική τάση υπολογίζεται ίση με: σ = M 3tM y ymax I = = t t N ( ) - 14 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

15 M t M Σχήμα 8-21: Καταπόνηση μετωπικής τμηματικής συγκόλλησης σε κάμψη Η ανωτέρω σχέση προκύπτει, αν λάβουμε υπ όψη τη ροπή αδράνειας της φέρουσας διατομής που είναι: t 3 t ( 2 ) 3 I = Στο Σχήμα 8-22, φαίνεται μια συγκόλληση σχήματος ταυ, πάχους και μήκους, καταπονούμενη σε κάμψη με ροπή Μ. Η καμπτική τάση στη συγκόλληση, και ως εκ τούτου η εξίσωση σχεδιασμού της συγκόλλησης είναι: σ = M 6M y 3 2 /12 2 = N ( ) M Σχήμα 8-22: σχήματος Τ, καταπονούμενη σε κάμψη M 1 2 Σχήμα 8-23: με διάκενο ελασμάτων σε σχήμα Τ, καταπονούμενη σε κάμψη Η καμπτική τάση στη διατομή της συγκόλλησης υπολογίζεται ίση με: 3tM y σ = t t N ( ) Ράβδος κυλινδρικής διατομής (Σχήμα 8-24), διαμέτρου d, συγκολλάται σε ακλόνητη πλάκα με συγκόλληση ραφής φαινόμενου πάχους. Όταν στη ράβδο ασκείται καμπτική ροπή M, τότε η συγκόλληση καταπονείται σε κάμψη. Η ορθή τάση λόγω της καμπτικής ροπής που αναπτύσσεται στη συγκόλληση δίνεται από τη σχέση: - 15 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

16 M M d 5.66M σ = y = = I 1 π d (0.707 ) 2 π d 8 t max 2 3 όπου η πολική ροπή αδράνειας υπολογίζεται ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ π ( ) π ( )( )( ) π 1 ( 2 )( 2 )( 2 ) π I = D 4 d 4 = D 2 + d 2 D+ d D d d 2 d = d 3 d D M Σχήμα 8-24: Κάμψη συγκόλλησης δακτυλιοειδούς σχήματος Έστω δοκός τετραγωνικής διατομής x (Σχήμα 8-25), δεχόμενη καμπτική ροπή M, συγκολλημένη περιφερειακά με ραφή πάχους. Η καμπτική τάση στη συγκόλληση είναι: M 4.24M I + 3( + 2) 6 σ = ymax = 2 M πάχος συγκόλλησης = Σχήμα 8-25: Κάμψη συγκόλλησης τετραγωνικού σχήματος όπου ymax /2 και η δευτεροβάθμια ροπή αδράνειας υπολογίζεται ως εξής: 1 1 I = + + = I = ( + 2) 6 ( )( ) ( ) Οι δυνάμεις του παραλείπονται θεωρούμενες ως πολύ μικροί αριθμοί, και τέλος αντικαθιστούμε την τιμή του με το / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

17 8.3.5 Στρέψη και διάτμηση συγκόλλησης e τ = + r A J p ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η δύναμη είναι ομοεπίπεδη με την συγκόλληση, και απέχει απόσταση e από το κέντρο βάρους της συγκόλλησης. Η συγκόλληση καταπονείται σε διάτμηση λόγω του φορτίου Ρ και λόγω της ροπής e. Eστω το πλάτος, W το ύψος και το πάχος της συγκόλλησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα W x K r τδ e A τσ τολ θ Σχήμα 8-26: Έκκεντρη φόρτιση συγκόλλησης Aν ολ = 2 + W και επειδή Α = ολ η διατμητική τάση λόγω της, είναι, Ρ 1.414Ρ τδ = = Α ολ Θεωρούμε ότι η διατμητική τάση που οφείλεται στην ροπή e, είναι σε κάθε σημείο της συγκόλλησης ανάλογη με την απόσταση από το κέντρο βάρους. Άρα θα πρέπει να αναζητήσουμε τα σημεία των μέγιστων τάσεων, στις μέγιστες αποστάσεις. Oταν η απόσταση από το κέντρο βάρους είναι r, τότε η τάση είναι, Ρ er τ σ = J p όπου J p είναι η πολική ροπή αδράνειας της επιφάνειας της συγκόλλησης. H πολική ροπή αδράνειας της καταπονούμενης επιφάνειας της συγκόλλησης βρίσκεται από τη σχέση: J p = Ixx + Iyy Ο υπολογισμός των ροπών αδρανείας των διαφόρων διατομών των συγκολλήσεων είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης της Στατικής. Eπομένως η συνισταμένη διατμητική τάση στο σημείο Α θα είναι σ = τ + τ + 2τ τ cosθ 2 2 ολ δ σ δ σ όπου θ η γωνία μεταξύ τ δ και τ σ. Εδώ από το Σχήμα 8-26 είναι sinθ = w / 2r Κάμψη και διάτμηση συγκολλήσεων Στην περίπτωση που η δύναμη Ρ δεν είναι ομοεπίπεδη αλλά είναι παράλληλη στο επίπεδο της συγκόλλησης σε απόσταση e (Σχήμα 8-27), τότε στο πακτωμένο άκρο ασκούνται μια διατμητική δύναμη και μια καμπτική ροπή, λόγω του φορτίου Ρ. Εδώ η συγκόλληση καταπονείται σε κάμψη και διάτμηση / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

18 e Σχήμα 8-27: Έκκεντρη καταπόνηση συγκολλήσεων. Αν Ι η ροπή αδράνειας της επιφάνειας της συγκόλλησης, η αναφερόμενη στη διεύθυνση της κάμψης, και y max η απόσταση του ουδέτερου άξονα της διατομής της συγκόλλησης από το άκρο της, τότε η καμπτική τάση σ θα είναι: M e 6e σ = ymax = = 3 2 I /12 2 Επίσης η επιφάνεια της συγκόλλησης υποβάλλεται σε μια μέση διατμητική τάση λόγω της διατμητικής δύναμης Ρ ίση με: τ δ = = A όπου το πάχος της συγκόλλησης και το μήκος της. H ισοδύναμη τότε κατά IO τάση θα είναι: 2 2 y σeq = σ + 1.8τ δ N e Σχήμα 8-28: Έκκεντρη καταπόνηση συγκολλήσεων. Στο Σχήμα 8-28, η δύναμη καταπονεί τη συγκόλληση σε κάμψη και διάτμηση, και οι αντίστοιχες τάσεις είναι οι εξής: 3te σ = 3t 2 6t τ δ = 2 ( ) - 18 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

19 8.4 Προτεινόμενη διαδικασία σχεδιασμού από την American Welding ociety (AW). Τα γεωμετρικά στοιχεία της διατομής και το πάχος της συγκόλλησης που, όπως είδαμε, χρησιμοποιούνται στην εξίσωση σχεδιασμού, εισέρχονται σ αυτή μέσω της επιφάνειας, της δευτεροβάθμιας ροπής αδράνειας και της πολικής ροπής αδράνειας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζονται πολυώνυμα ως προς τα γεωμετρικά στοιχεία σχεδιασμού που δυσκολεύουν την επίλυση του προβλήματος με απλά μέσα. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού η American Welding ociety (AW) πρότεινε έναν απλούστερο τρόπο σχεδιασμού, ο οποίος θεωρεί το ζητούμενο πάχος της συγκόλλησης ως μονάδα. Εισάγονται οι έννοιες: ειδική επιφάνεια (μήκος συγκόλλησης), ειδική ροπή αδράνειας και ειδική πολική ροπή αδράνειας, που υπολογίζονται με το πάχος της συγκόλλησης ίσο με τη μονάδα. Ακολούθως εισάγονται οι ειδικές ή ανηγμένες τάσεις που και αυτές αναφέρονται σε μοναδιαίο πάχος συγκόλλησης, και έχουν μονάδες δύναμης ανά μήκος, που μπορούν να υπολογιστούν. Τέλος βρίσκεται με τα γνωστά κριτήρια ή θεωρίες η ειδική ισοδύναμη τάση στο πλέον επικίνδυνο σημείο της συγκόλλησης, και από τον ορισμό της, το πραγματικό πάχος της συγκόλλησης. Το Σχήμα 8-29(α), δείχνει τη συγκόλληση να καταπονείται με διάτμηση, ενώ το (β) σε εφελκυσμό. Έστω το φαινόμενο πάχος της συγκόλλησης. Τότε η διατομή που παραλαμβάνει το διατμητικό φορτίο βρίσκεται σε γωνία 45 ο, και έχει πάχος 0.707, ενώ η διατομή που παραλαμβάνει το εφελκυστικό φορτίο (Σχήμα 8-29(β)) βρίσκεται σε γωνία 62.5 ο και έχει πάχος τ τ (α) τ (β) σ Σχήμα 8-29: Γεωμετρία τομής συγκόλλησης Η επιφάνεια της συγκόλλησης Α, και η ειδική επιφάνεια Α l (ή το μήκος) μπορούν να εκφραστούν από τις σχέσεις: n n A A = A = = ( ) i l i i= i= 1 Αντίστοιχα η ροπή αντίστασης σε κάμψη W, και η πολική ροπή αδράνειας σε στρέψη J, καθώς επίσης και οι ειδικές ή ανηγμένες τιμές τους δίνονται από τις σχέσεις: W W = Wl( 0.707) Wl = J J = Jl( 0.707) Jl = όπου W l και J l, οι ειδικές ή ανηγμένες αντίστοιχες τιμές. Οι τάσεις σε μιά συγκόλληση μπορούν να είναι εφελκυστικές σ εφ, διατμητικές τ δ, καμπτικές σ, στρεπτικές τ σ ή συνδυασμός αυτών. Αν ονομάσουμε με f τις αντίστοιχες ειδικές τάσεις τότε: - 19 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

20 σ = = ή f = σ ( 0.707) = A ( 0.707) i i εφ εφ εφ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ ( ) δ = = ή fδ = τδ = A ( 0.707) i i Μ M Μ σ = = ή f = σ ( 0.707) = W W W ( ) ( ) κ 1 1 Τ τ = r = Tr ή f = τ = Tr ( 0.707) σ σ σ J J1 J1 Αν τώρα f σ και f τ, οι ολικές ορθές και διατμητικές τάσεις ανα μονάδα μήκους στο επικίνδυνο για αστοχία σημείο, τότε η ισοδύναμη f eq θα είναι, f 2 2 eq y feq = fσ fτ οπότε, feq = σ eq ( 0.707) ή σ eq = N και το πάχος της συγκόλλησης μπορεί να υπολογιστεί από την σχέση, feqn y Ο Πίνακας 8-6 δίνει τα κέντρα βάρους, το μήκος των συγκολλήσεων Α 1, την ειδική ροπή αντίστασης W 1, και την ειδική πολική ροπή αδράνειας, για διάφορα σχήματα συγκολλήσεων συχνά χρησιμοποιούμενα. Για να υπολογίσουμε τις εξισώσεις του πίνακα, πχ. για την ορθογωνική διατομή, ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Βρίσκουμε τη ροπή αδράνειας των γραμμών περί τον άξονα x-x, περί τον άξονα y-y, και ακολούθως το W l και το J l. d d d Ixx = ( I + Id ) = y dy 2 = d /2 2 3 d Iyy = ( I + Id ) = d / d d d W1 = Ixx / ymax = + / ( d/2) = d d d d 1 Jl = Ixx + Iyy = = d ( ) 3-20 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

21 Πίνακας 8-6: Ροπή αντίστασης και πολική ροπή αδράνειας για διάφορες συγκολλήσεις. Διαστάσεις Συγκολλήσεων Κάμψη Στρέψη W l J l W l J l W l J l J l W l W l W l J l - 21 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

22 Διαστάσεις Συγκολλήσεων Κάμψη Στρέψη Περιφερειακή συγκόλληση Περιφερειακή συγκόλληση Περιφερειακή συγκόλληση Περιφερειακή συγκόλληση - 22 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

Κοχλίες - 2 / 34 - - 2 / 34 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

Κοχλίες - 2 / 34 - - 2 / 34 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΧΛΙΕΣ Κοχλίες - / 4 - - / 4 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 Κοχλίες Οι κοχλίες διακρίνονται σε δυό κατηγορίες ως προς την αποστολή τους: τους κοχλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ. Γενικά για την προετοιµασία των άκρων που θα συγκολληθούν. Οι εσωραφές ή βυθισµένες ραφές

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ. Γενικά για την προετοιµασία των άκρων που θα συγκολληθούν. Οι εσωραφές ή βυθισµένες ραφές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ Γενικά για την προετοιµασία των άκρων που θα συγκολληθούν Οι εσωραφές ή βυθισµένες ραφές Οι εξωραφές ή γωνιακές ραφές Μετωπικές συναρµογές άκρων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Εργασία Νο 12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία τονίσθηκε η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου 2006 1 Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Λαβασάς, Π. Ζέρβας & Γ. Νικολαΐδης Σύμβουλος στατικής μελέτης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος. Copyright, 2009, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος, Eκδόσεις Zήτη

Ι. Λαβασάς, Π. Ζέρβας & Γ. Νικολαΐδης Σύμβουλος στατικής μελέτης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος. Copyright, 2009, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος, Eκδόσεις Zήτη Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Φωτογραφία εξώφυλλου: Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Αρχιτεκτονική μελέτη: Α. Μ. Κωτσιόπουλος & συνεργάτες αρχιτέκτονες Στατική μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8 Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 Μαρίνα Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 1 Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου

1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου 1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου Οι χαλύβδινες κατασκευές αποτελούν εκείνο το είδος των φορέων οι οποίοι όλο και συχνότερα ανεγείρονται τις τελευταίες δεκαετίες τόσο παγκοσμίως, όσο τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1 Π α ρ ά ρ τ η μ α Τεχνίτης Ελασματουργός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ελασματουργός Τεχνίτης Ελασματουργός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ 1995-1-1 Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών

ΕΝ 1995-1-1 Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών ΤΕΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΕΝ 995-- Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών Μέρος Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΖΑΝNΗΣ ΚΟΝΤΕΑΣ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: Οικ. 8441/560/ΦΓ.9.6.4.

Αρ. Πρωτ: Οικ. 8441/560/ΦΓ.9.6.4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα