ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ι. ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ, Σ. ΚΑΨΙΩΤΗ ΤΗΛ.: , FAX.: , ΕΙΣΗΓΗΣΗ Των Υπηρεσιών Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Έβρου και Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Έβρου του έργου «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ(ΑΣΦΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» της εταιρείας «GASTRADE A.E. σε απόσταση περί τα 17,6 χλµ ΝΔ του λιµένα της Αλεξανδρούπολης και 10 χλµ νότια από την ακτή της Μάκρης. ΣΧΕΤ.: Το µε αριθ. Πρωτ / Τµήµατος Βιοµηχανιών του Υ.ΠΕΚΑ. έγγραφο της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ., ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά στο έργο «Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης», ή σε συντοµογραφία, «ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης», της εταιρίας GASTRADE Α.Ε. Το έργο του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αφορά στη δηµιουργία Υπεράκτιου Σταθµού Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο Θρακικό Πέλαγος και περί τα 17,6 χλµ ΝΔ του λιµένα της Αλεξανδρούπολης σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων νότια από την απέναντι ακτή της Μάκρης. Ο υπεράκτιος αυτός σταθµός θα παρέχει φυσικό αέριο µέσω υποθαλάσσιου και στη συνέχεια µέσω χερσαίου αγωγού στο Εθνικό Σύστηµα (Μεταφοράς) Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), στο τµήµα Κήπων-Κοµοτηνής, µε σύνδεση σε νέο Μετρητικό Ρυθµιστικό Σταθµό (ενδεικτικά) σε µικρή απόσταση από τον υφιστάµενο Σταθµό Εξόδου Αλεξανδρούπολης (Μ/Ρ U3630) του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου) στο ύψος της Αµφιτρίτης.

2 Το προτεινόµενο ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποσκοπεί στη δηµιουργία µίας τέταρτης πύλης εισαγωγής φυσικού αερίου στην χώρα µας, δυναµικότητας παροχής έως κυβικών µέτρων φυσικού αερίου ανά ώρα και αποθηκευτικής ικανότητας έως κυβικών µέτρων (κ.µ.) υγροποιηµένου φυσικού αερίου. Η σκοπιµότητα του έργου αυτού έχει ήδη αναγνωριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής το οποίο και εξέδωσε µε την υπ αριθ. απόφαση της άδεια σκοπιµότητας (Άδεια Ανεξάρτητου Συστήµατος Φυσικού Αερίου) για το έργο αυτό, αλλά και την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η οποία γνωµοδότησε θετικά για το συγκεκριµένο έργο µε την υπ αριθ. 29/2011 της γνωµοδότησή της. Η µεταφορά του ΥΦΑ θα γίνεται µε δεξαµενόπλοια ΥΦΑ χωρητικότητας φορτίου από έως κυβικά µέτρα (κ.µ.) τα οποία θα προσδένονται στην πλωτή µονάδα του έργου. Το ΥΦΑ θα διατηρείται σε υγρή κατάσταση στους -162 C. Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποτελείται από τέσσερα βασικά µέρη: Α. Τον Υπεράκτιο Πλωτό Τερµατικό Σταθµό ΥΦΑ ο οποίος περιλαµβάνει: Α1 : Α2 : Πλωτή Αποθήκη και Μονάδα Αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU - Floating Storage and Regasification Unit), µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Χωρητικότητα δεξαµενών ΥΦΑ ίση µε έως m 3. - Μέγιστη ωριαία δυναµικότητα αεριοποίησης φυσικού αερίου σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας (maximum sustainable regasification rate): Nm 3 /h Nm 3 /h. Μόνιµο αγκυροβόλιο της πλωτής µονάδας (FSRU) 17,6 χλµ νοτιοδυτικά της Αλεξανδρούπολης σε απόσταση 10 χλµ από την απέναντι ακτή και σε θαλάσσια περιοχή βάθους περίπου 40 µ., το οποίο περιλαµβάνει τρεις οµάδες αγκύρωσης σε γωνία 120 µεταξύ τους, στις οποίες προσδένεται ο πύργος αγκυροβόλησης του πλοίου FSRU. Η δυναµικότητα του αγκυροβολίου θα είναι επαρκής για την αγκυροβόληση µονάδας FSRU χωρητικότητας > m 3. Α3: Δύο εύκαµπτους σωλήνες (flex risers) διαµέτρου 14 έκαστος για την µεταφορά φυσικού αερίου από τη πλωτή µονάδα (FSRU) προς τον υποθαλάσσιο αγωγό, µέσω της Πολλαπλής Εξαγωγής Τέρµατος Αγωγού (Pipeline End Manifold ή PLEM). Α4: Την υποθαλάσσια Πολλαπλή Εξαγωγής Τέρµατος Αγωγού (PLEM), µε την οποία συνδέονται οι εύκαµπτοι σωλήνες µε τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου. Η PLEM είναι ποντισµένη στον βυθό της θαλάσσης. Β. Τον υποθαλάσσιο και τον χερσαίο αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος αποτελείται από ένα χαλύβδινο σωλήνα ονοµαστικής διαµέτρου 30'' υψηλής πίεσης για την µεταφορά του φυσικού αερίου προς τον ΕΣΦΑ. Το

3 υποθαλάσσιο τµήµα του αγωγού θα έχει µήκος περί τα 25 χλµ. Για λόγους ασφαλείας και προστασίας του αγωγού, ο υποθαλάσσιος αγωγός θα τοποθετηθεί σε χαντάκι και θα επιχωθεί σε βάθη θαλάσσης µικρότερα των 15 µέτρων, δηλαδή σε µήκος περίπου 6 χλµ. καθώς προσεγγίζει την ακτή. Η επίχωση θα γίνει µε τη βοήθεια πλωτού εκσκαφέα. Το χερσαίο τµήµα του αγωγού στην συνέχεια οδεύει µέσω αγροτικής κυρίως περιοχής και σε µήκος περί τα 4 χλµ µέχρι να συναντήσει τον αγωγό του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο τµήµα «Κήπων-Κοµοτηνής» όπου και συνδέεται και διοχετεύει το µεταφερόµενο αέριο σε αυτόν. Η σύνδεση θα γίνει στο νέο Σταθµό Εισόδου του ΕΣΦΑ που θα κατασκευασθεί (ενδεικτικά) σε γήπεδο που θα βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τον υφιστάµενο Σταθµό Εξόδου Αλεξανδρούπολης του ΔΕΣΦΑ (U-3630) στο ύψος της Αµφιτρίτης Γ. Τον νέο Σταθµό Εισόδου (Μ/Ρ), ο οποίος θα εγκατασταθεί σε γήπεδο σε µικρή απόσταση από τον υφιστάµενο Σταθµό Εξόδου Αλεξανδρούπολης του ΔΕΣΦΑ (U-3630) στο ύψος της Αµφιτρίτης ο οποίος θα κατασκευασθεί από τον ΔΕΣΦΑ και θα ενταχθεί στο ΕΣΦΑ. H θέση του πλωτού σταθµού: α) απέχει περί τα 5,4 ναυτικά µίλια δηλαδή 10 χιλιόµετρα από την πλησιέστερη ακτή της Μάκρης, ενώ απέχει από την Αλεξανδρούπολη περί τα 17,6 χλµ. β) απέχει πάνω από 2 χλµ. από το νότιο όριο του θαλασσίου χώρου άσκησης πυρών µετά από προειδοποίηση και είναι εντός των χωρικών υδάτων της χώρας (6 ναυτικά µίλια), γ) απέχει περί τα 3 ναυτικά µίλια από τις θέσεις αγκυροβολίων που έχουν προταθεί για το έργο Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΠΛΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Η πλωτή µονάδα θα είναι είτε νεότευκτη είτε θα προέρχεται από την µετασκευή υφιστάµενου δεξαµενόπλοιου ΥΦΑ. Θα παραλαµβάνει φορτία ΥΦΑ κατά µέσο όρο µία φορά κάθε ηµέρες, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, δεδοµένου ότι η λειτουργία εκφόρτωσης δεν επιτρέπεται όταν το σηµαντικό ύψος κύµατος ξεπερνά ένα συγκεκριµένο όριο. Ένα ρυµουλκό πλοίο θα βρίσκεται σε θέση αναµονής συνεχώς (24 ώρες ηµέρα / 7 ηµέρες / βδοµάδα) σε µια ζώνη ασφαλείας ακτίνας 500 µ. γύρω από την πλωτή µονάδα. Κατά τη διαδικασία κατάπλου, µετάγγισης ΥΦΑ και απόπλου του δεξαµενόπλοιου ΥΦΑ θα χρησιµοποιούνται δύο και ενδεχοµένως τρία ρυµουλκά τα οποία θα ελλιµενίζονται σε µόνιµη βάση στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Το συνολικό πλήρωµα της πλωτής µονάδας εκτιµάται ότι θα αποτελείται από 70 άτοµα. Το πλήρωµα θα εναλλάσσεται σε βάρδιες και θα µεταφέρεται µε το σκάφος πληρώµατος από και προς τον λιµένα της Αλεξανδρούπολης. Το σκάφος πληρώµατος θα είναι µικρό ταχύπλοο σκάφος, το οποίο εκτός της µεταφοράς προσωπικού θα

4 περιπολεί την ζώνη ασφαλείας κατά την διάρκεια κατάπλου ή απόπλου κάθε δεξαµενόπλοιου ΥΦΑ. Υπάρχει τέλος κατάστρωµα ελικοπτέρων, το οποίο θα βρίσκεται στην πρύµνη της πλωτής µονάδας, πάνω και πίσω από τη γέφυρα. Αυτή η εξέδρα θα έχει περιορισµένη χρήση (κυρίως για επισκέπτες και κατά την διάρκεια έκτακτων καταστάσεων). Πάνω στη πλωτή µονάδα δεν θα υπάρχει αεροπορικό καύσιµο ή εγκαταστάσεις τροφοδοσίας καυσίµου. Η µέση ετήσια παραγωγή της πλωτής µονάδας εκτιµάται σε Νm 3 / ηµέρα. Η παραγωγή αυτή αντιστοιχεί σε µία µέση ετήσια παροχή 2,6 δις. κυβικών µέτρων φυσικού αερίου. Η µέγιστη δυνατή συνεχής ωριαία παραγωγή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας (maximum sustainable regasification rate) θα είναι µεταξύ Nm 3 και Nm 3 και είναι ισοδύναµη µε Νm 3 έως Νm 3 / ηµέρα. Η παραγωγή αυτή είναι µέσα στα όρια δυναµικότητας του αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου. Η πλωτή µονάδα θα φέρει συστήµατα ασφαλείας και εξοπλισµό για ανίχνευση κινδύνων, έκτακτη διακοπή λειτουργίας, περιορισµό διαρροής, πυροπροστασία, έλεγχο πληµµύρας και διαφυγή πληρώµατος καθώς και κάθε άλλο σύστηµα και εξοπλισµό ασφαλείας ο οποίος απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές. Τα συστήµατα ασφαλείας θα περιλαµβάνουν επίσης καταφύγια πληρώµατος τοποθετηµένα στο πρόσθιο µέρος της πλωτής µονάδας και στην περιοχή των καταλυµάτων, ξεχωριστές αντλίες πυρόσβεσης για την περιοχή αυτή, ανεµπόδιστους διαδρόµους και σωσίβια µέσα. Από την πλώρη της πλωτής µονάδας θα υπάρχει µία ζώνη ασφαλείας ακτίνας 800 µέτρων, η οποία θα παραµένει η ίδια όταν ένα δεξαµενόπλοιο ΥΦΑ έχει προσδεθεί δίπλα στην µονάδα και κατά την διάρκεια των διαδικασιών εκφόρτωσης. Συστήµατα πρόσδεσης δεξαµενόπλοιων και µετάγγισης ΥΦΑ Οι εγκαταστάσεις υποδοχής ΥΦΑ θα περιλαµβάνουν τους βραχίονες φόρτωσης (πάνω στο κατάστρωµα), σωληνώσεις, καθώς και συστήµατα διακοπής τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή µετάγγιση ΥΦΑ από τα δεξαµενόπλοια ΥΦΑ στην πλωτή µονάδα. Στο κατάστρωµα θα βρίσκονται επιπλέον και άλλες εγκαταστάσεις όπως προφυλακτήρες, κιγκλιδώµατα, εργάτες (είδος βαρούλκου για την ανύψωση βαρέων αντικειµένων) και άγκιστρα ταχείας απελευθέρωσης για την πρόσδεση των δεξαµενόπλοιων ΥΦΑ. Οι προφυλακτήρες θα αποτρέπουν την επαφή του κύτους της πλωτής µονάδας και του δεξαµενόπλοιου ΥΦΑ κατά την διάρκεια πλεύρισης και των διαδικασιών µεταφοράς ΥΦΑ. Τα συστήµατα πρόσδεσης των βραχιόνων φόρτωσης, αλλά και τα συστήµατα πρόσδεσης των δύο πλοίων µεταξύ τους θα έχουν την ικανότητα γρήγορης απεµπλοκής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η ασφαλής διακοπή της µεταφοράς ΥΦΑ αλλά και η ασφαλής αποδέσµευση του δεξαµενόπλοιου ΥΦΑ ακόµη και όταν δεν υπάρχουν έγκαιρες προγνώσεις για τον

5 καιρό, όπως κατά την διάρκεια µιας γρήγορα αναπτυσσόµενης καταιγίδας ή φουσκοθαλασσιάς ή όταν το ύψος των κυµάτων υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. Όταν ενεργοποιούνται, οι διαδικασίες ταχείας απεµπλοκής θα ολοκληρώνονται µέσα σε ένα λεπτό. Σε περίπτωση διαρροής ΥΦΑ από βραχίονα εκφόρτωσης ο χρόνος διακοπής της παροχής είναι 30 sec. Δεξαµενές αποθήκευσης ΥΦΑ και αντλίες συµπίεσης Το ΥΦΑ που παραλαµβάνεται από τα δεξαµενόπλοια οδηγείται στις κρυογενικές δεξαµενές αποθήκευσης ΥΦΑ πάνω στην πλωτή µονάδα. Η πλωτή µονάδα θα περιλαµβάνει τέσσερεις δεξαµενές αποθήκευσης ΥΦΑ, χωρητικότητας κατά µέγιστο m 3 δηλαδή συνολικά m 3. Στο εσωτερικό κάθε δεξαµενής θα είναι εγκατεστηµένες τρεις αντλίες µε δυναµικότητα παροχής 300 m 3 ΥΦΑ / ώρα η κάθε µια. Οι δεξαµενές θα βρίσκονται τοποθετηµένες κατά µήκος της FSRU, µπροστά από την γέφυρα και πίσω από τον εξοπλισµό αεριοποίησης. Η διαθέσιµη τεχνολογία που χρησιµοποιείται σήµερα σε υφιστάµενα πλωτά µέσα µεταφοράς και αποθήκευσης ΥΦΑ για τις δεξαµενές αποθήκευσης του ΥΦΑ είναι οι δεξαµενές τύπου Moss και οι δεξαµενές τύπου Μεµβράνης. Το ΥΦΑ, οδηγείται από τις δεξαµενές αποθήκευσης, όπου βρίσκεται σε ατµοσφαιρική πίεση, στις µονάδες αεριοποίησης, σε πίεση παραγωγής, µέσω των αντλιών ανύψωσης και κατάθλιψης πίεσης. Οι αντλίες συµπίεσης του ΥΦΑ θα είναι 2 x 4 και θα λειτουργούν µε την απαιτούµενη πίεση παραγωγής φυσικού αερίου. Η πίεση αυτή θα κυµαίνεται από 75 έως 90 bar, ανάλογα µε την πίεση λειτουργίας του εθνικού συστήµατος ΕΣΦΑ στην περιοχή του νέου Σταθµού Μ/Ρ. Οι αντλίες αυτές θα έχουν δυναµικότητα λειτουργίας 300 m 3 ΥΦΑ./ώρα η κάθε µια. Μονάδες αεριοποίησης Το υπό πίεση ΥΦΑ θα οδηγείται σε µια από τις τέσσερις µονάδες αεριοποίησης ΥΦΑ οι οποίες θα είναι εγκατεστηµένες στην πλώρη της πλωτής µονάδας. Κάθε µονάδα θα είναι δυναµικότητας αεριοποίησης 400 m 3 ΥΦΑ/ώρα. Η τεχνολογία των µονάδων αεριοποίησης θα είναι: Α) Οι δύο, τύπου κλειστού κυκλώµατος, το οποίο θα θερµαίνει το ΥΦΑ µε καύση φυσικού αερίου. Β) Οι άλλες δύο, τύπου ανοιχτού κυκλώµατος το οποίο θα θερµαίνει το ΥΦΑ µε θαλασσινό νερό, το οποίο θα αναρροφάται από την θάλασσα. Το θαλασσινό νερό αφού θερµάνει το ΥΦΑ θα επιστρέφει στη θάλασσα σε µία θερµοκρασία χαµηλότερη κατά 7 C σε σχέση µε την θερµοκρασία της θάλασσας. Εποµένως η εγκατάσταση αεριοποίησης θα είναι υβριδική αποτελούµενη από δύο τεχνολογίες. Το σύστηµα κλειστού κυκλώµατος (π.χ. διαλύµατος γλυκόλης / νερού) και το σύστηµα ανοιχτού κυκλώµατος θαλάσσης (π.χ. ανοικτής εσχάρας open rack re-gassifier) µε την εξής δυναµικότητα αεριοποίησης ΥΦΑ:

6 α) τεχνολογία κλειστού κυκλώµατος: 2 x 400 m 3 /h β) τεχνολογία ανοιχτού κυκλώµατος θαλασσινού νερού: 2 x 400 m 3 /h Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής Για την λειτουργία των µονάδων αεριοποίησης αλλά και τις υπόλοιπες λειτουργίες πάνω στην πλωτή µονάδα, απαιτείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την πλωτή µονάδα, ώστε να υπάρχει ενεργειακή αυτονοµία. O προτεινόµενος εξοπλισµός παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος που θα υφίσταται στην πλωτή µονάδα για την εξυπηρέτηση της σε ηλεκτρική ενέργεια είναι εκείνος των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) διπλού (ή τριπλού) καυσίµου (φυσικό αέριο και πετρέλαιο) οι οποίες θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Κύριες µηχανές: 4 τετράχρονες µηχανές εσωτερικής καύσης µε υπερπλήρωση και ισχύ: 3 x 11,4 MW καθαρής ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας 1 x 5,7 ΜW καθαρής ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας Επίσης θα υπάρχει και µία εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια έκτακτης ανάγκης ισχύος 500 Kw Μετρητική µονάδα, πύργος FSRU Το παραγόµενο, από την διαδικασία αεριοποίησης ΥΦΑ, φυσικό αέριο οδηγείται προς την µετρητική διάταξη, πάνω στην πλωτή µονάδα, όπου καταγράφονται οι ακριβείς ποσότητες του αερίου που διοχετεύεται προς την ακτή. Μετά την µέτρηση το αέριο οδηγείται προς τον πύργο της πλωτής µονάδας ο οποίος είναι απ ευθείας συνδεδεµένος µε το σύστηµα αγκύρωσης της µονάδας, ώστε να συγκρατείται όλη η πλωτή µονάδα σε σταθερό σηµείο. Β. ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Στο κάτω µέρος του πύργου συνδέονται οι δύο εύκαµπτοι αγωγοί διαµέτρου 14 οι οποίοι µεταφέρουν το φυσικό αέριο προς τον υποθαλάσσιο αγωγό. Γ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ (PLEM) Οι εύκαµπτοι αγωγοί συνδέονται µε την υποθαλάσσια µονάδα πολλαπλής εξαγωγής τέρµατος αγωγού (PLEM). Στην µονάδα αυτή συνδέεται επίσης και ο υποθαλάσσιος αγωγός, στον οποίο διοχετεύουν το φυσικό αέριο οι δύο εύκαµπτοι αγωγοί. Η υποθαλάσσια µονάδα πολλαπλής εξαγωγής θα διαθέτει επίσης δυνατότητα εισαγωγής και εκτόξευσης ξέστρου του υποθαλάσσιου αγωγού. Το ξέστρο θα επιθεωρεί και θα καθαρίζει τον αγωγό από τυχόν επικαθήσεις ή διαβρώσεις στο µέλλον. Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Ο σταθµός θα είναι µόνιµα αγκυροβοληµένος σε σταθερό σηµείο. Το σύστηµα αγκύρωσης είναι προσδεµένο στον πύργο της πλωτής µονάδας σε διάταξη, η οποία ονοµάζεται «στροφείο» και µπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην πλωτή µονάδα να στρέφει την πρύµνη

7 κατάντη της διεύθυνσης του ανέµου σαν ανεµούριο, έως και κατά 360, έχοντας πάντα την πλώρη σταθεροποιηµένη. Σε κάποιες περιπτώσεις θα απαιτείται και η χρήση των πρυµναίων προωστήρων της πλωτής µονάδας. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ Υποθαλάσσιο τµήµα του αγωγού Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης περιλαµβάνει υποθαλάσσιο αγωγό συνολικού µήκους 25 χλµ. για την µεταφορά του φυσικού αερίου προς την ξηρά ο οποίος θα αποτελείται από ένα χαλυβδοσωλήνα διαµέτρου 30 (762mm). Ο υποθαλάσσιος αυτός αγωγός θα έχει αφετηρία την µονάδα πολλαπλής εξαγωγής (PLEM) και θα τοποθετηθεί πάνω στον βυθό της θάλασσας, κατά µήκος της χάραξης, για 18,2 χλµ. από το σηµείο εκκίνησής του έως και το σηµείο όπου το βάθος της θάλασσας είναι πλέον µόλις 15 µέτρα. Στη συνέχεια ο υποθαλάσσιος αγωγός, για λόγους ασφαλείας, θα τοποθετηθεί σε χαντάκι και θα επιχωθεί µε επιλεγµένα υλικά εκσκαφής µέχρι την έξοδό του στην ακτή (καθώς και πέρα από αυτή). Η όποια διευθέτηση του πυθµένα κατά µήκος της χάραξης θα γίνει πριν και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του αγωγού και αφού γίνει πλήρης αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης. Χερσαίο τµήµα του αγωγού Στη συνέχεια του υποθαλάσσιου αγωγού, θα κατασκευαστεί χερσαίος αγωγός διαµέτρου 30 ο οποίος θα κατευθύνεται προς βορρά για ένα µήκος 4 περίπου χλµ µέχρι να προσεγγίσει τον αγωγό του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) «Κήπων-Αλεξανδρούπολης» ανατολικά της Αµφιτρίτης. Στο ύψος της Αµφιτρίτης ο αγωγός θα συνδεθεί µε τον αγωγό ΕΣΦΑ στο νέο Μετρητικό / Ρυθµιστικό Σταθµό (Μ/Ρ) που θα κατασκευάσει ο ΔΕΣΦΑ κοντά στον υφιστάµενη έξοδο (Μ/Ρ) U3630 του ΔΕΣΦΑ (Αλεξανδρούπολη). Σε όλο το µήκος του, συµπεριλαµβανοµένων και των αιγιαλού και παραλίας, ο αγωγός θα είναι τοποθετηµένος σε χαντάκι µε επίχωση ελάχιστου πάχους 1,0 µ πάνω από τον αγωγό. H διασταύρωση του αγωγού µε την σιδηροδροµική γραµµή και την εθνική οδό θα γίνει µέσω οριζόντιας διάτρησης ώστε να µην διαταραχθούν οι υπέργειες εγκαταστάσεις και να αποφευχθεί η παρεµπόδιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Θαλασσινό νερό ψύξης µηχανών από το εφεδρικό κύκλωµα ψύξης Για τέσσερεις µέρες τον χρόνο, η ψύξη των αεριοµηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) θα γίνεται µε θαλασσινό νερό. Επίσης για άλλες τέσσερεις µέρες ετησίως το ίδιο θα γίνεται µε την ψύξη της Γεννήτριας Αδρανών Αερίων (Γ.Α.Α.).

8 Το θαλασσινό νερό αυτό θα υφίσταται επεξεργασία µε προσθήκη αντιδιαβρωτικών προσθέτων όπως υποχλωρίτη (υποχλωριώδες νάτριο) και χαλκού σε εξαιρετικά µικρές συγκεντρώσεις. Απόβλητα ερµατισµού Οι ετήσιες ποσότητες έρµατος που απαιτείται ανέρχονται στα 2.1 εκ.m 3, από τα οποία περί τα 70 x 365 = θα προέρχονται από το παραγόµενο γλυκό νερό της διαδικασίας αεριοποίησης και τα υπόλοιπα από προσλήψεις θάλασσας. Στο γλυκό νερό του έρµατος έχει ήδη προστεθεί σόδα για την εξουδετέρωση του όξινου ph. Η σόδα (ανθρακικό νάτριο) προστίθεται υπό µορφή υδατικού διαλύµατος σύστασης 12% σε σόδα. Θαλασσινό νερό αεριοποίησης Το θαλασσινό νερό που απορρίπτεται θα έχει θερµοκρασία κατά 7 C χαµηλότερη του νερού που προσλαµβάνεται. Θα διατίθεται οριζόντια κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας σε µορφή οριζόντιου πίδακα νερού. Απορροή υδάτων πλύσης και Άντλος (νερά σεντίνας) Τα νερά πλύσης του καταστρώµατος θα εκρέουν από την πλωτή µονάδα εκτός από περιοχές όπου ενδέχεται να ρυπανθούν µε έλαια. Για τον καθαρισµό ρυπασµένων περιοχών (π.χ. µηχανοστάσιο) θα προηγείται στεγνός καθαρισµός (π.χ. µε στουπιά, άµµο) ώστε να αφαιρούνται οι ρυπογόνες ουσίες (π.χ. ορυκτέλαια). Στην περίπτωση που στα νερά εκπλύσεων διαπιστώνονται κατάλοιπα ελαίων ή άλλων ρυπογόνων ουσιών, τα ύδατα αυτά θα συγκεντρώνονται σε περιοχές δευτερογενούς συλλογής (λεκάνες ασφαλείας), θα αποθηκεύονται σε δεξαµενές και στη συνέχεια θα παραδίδονται στον εξουσιοδοτηµένο φορέα παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων µε τον οποίο θα συµβληθεί το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης. Οι ετήσιες ποσότητες των υδάτων αυτών δεν αναµένεται να υπερβαίνουν τα 50 m 3. Λιπαντικά Η χρήση υλικών κατά την κανονική λειτουργία της πλωτής µονάδας τα οποία χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα περιλαµβάνουν οσµητικά του φυσικού αερίου, βαφές και χρώµατα, καύσιµα, διαλύτες, ουρία και καυστικές ουσίες. Επιπρόσθετα, θα είναι µόνιµα αποθηκευµένα λιπαντικά έλαια για την λίπανση διαφόρων µηχανών όπως γεννήτριες, αντλίες, συµπιεστές, βαρούλκα και γερανοί. Το εκτιµώµενο απόθεµα λιπαντικών στην πλωτή µονάδα περιλαµβάνει: 50m 3 λιπαντικών ελαίων σε δοχεία ελαίου ή δεξαµενές 3m 3 υδραυλικών ελαίων

9 1m 3 διαλύµατος γλυκόλης/νερού 2,5 kg γράσων. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Αέρια ρύπανση: Κατά τη κατασκευή θα υπάρξει αύξηση των αερίων εκποµπών (κυρίως οξειδίων του αζώτου και πτητικών υδρογονανθράκων) και σκόνης από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες σε περιοχές γύρω από τα εργοτάξια. Κατά τη λειτουργία, θα υπάρχουν εκποµπές οξειδίων του αζώτου, µονοξειδίου του άνθρακα αλλά και αερίων του θερµοκηπίου (αερίων CO 2 ) από την λειτουργία της πλωτής µονάδας και από τον εξοπλισµό των πλοίων µεταφοράς ΥΦΑ και των υποστηρικτικών σκαφών που µπορεί να επηρεάσουν τη ποιότητα της ατµόσφαιρας, τα οποία θα είναι κάτω από τα προβλεπόµενα από την κείµενη Νοµοθεσία όρια. Οι συνολικές ετήσιες εκποµπές CO 2 που προκαλούνται από τη λειτουργία της πλωτής µονάδας που εκτιµώνται σε τόνους θα µειωθούν κατά 40% περίπου µε τη χρήση του υβριδικού συστήµατος κατά την αεριοποίηση. Θαλάσσια βιολογία: Οι δραστηριότητες της υποθαλάσσιας κατασκευής θα αναστατώσουν προσωρινά τα µαλακά υποστρώµατα ιζηµάτων και µπορεί να θάψουν άµισχους θαλάσσιους οργανισµούς, όπως τα βενθικά ασπόνδυλα. Επίσης µπορεί να δηµιουργηθεί αυξηµένη θολερότητα της θάλασσας µε αποτέλεσµα οι θαλάσσιοι οργανισµοί να αποφεύγουν προσωρινά την περιοχή. Από την ανάλυση που έλαβε χώρα για τη θαλάσσια περιοχή του έργου φαίνεται ότι αυτή δεν ανήκει σε κάποιο καθεστώς προστασίας, ενώ δεν αναγνωρίστηκαν οικότοποι προτεραιότητας όπως παρουσία θαλάσσιων λιβαδιών κατά µήκος της θαλάσσιας όδευσης του αγωγού. Οι βιοκοινωνίες δεν είναι γενικά υψηλής οικολογικής ευαισθησίας και είναι προσαρµοσµένες σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα θα έχουν τοπική επίδραση, θα περιορίζονται µόνο στη φάση κατασκευής και δεν θα είναι σηµαντικές. Σε ότι αφορά στη βενθική πανίδα, οι επιπτώσεις αυτές αξιολογούνται µικρής σηµαντικότητας, καθώς η ανάκαµψη εκτιµάται ότι θα πραγµατοποιηθεί γρήγορα. Για την ιχθυοπανίδα, θα δηµιουργηθούν τάσεις αποφυγής της περιοχής κατά τη φάση κατασκευής ενώ λόγω περιορισµένης έκτασης της στήλης των ιζηµάτων καθώς και του προσωρινού χαρακτήρα των εργασιών κατασκευής, οι επιπτώσεις λόγω καταστροφής των αυγών και των προνυµφών, θεωρούνται µέτριες. Σε όλη τη φάση της θαλάσσιας κατασκευής θα κυκλοφορεί σκάφος επιθεώρησης και µελετών µε εκπαιδευµένο θαλάσσιο παρατηρητή ο οποίος θα ενηµερώνει / ειδοποιεί τα πλοία κατασκευής για την ύπαρξη θαλάσσιων θηλαστικών και χελωνών στην περιοχή του έργου και την αποφυγή τους.

10 Στη φάση λειτουργίας, οι αλιευτικές δραστηριότητες θα µπορούν να συνεχιστούν, µε τους ακόλουθους περιορισµούς κατά µήκος της θαλάσσιας όδευσης του αγωγού: 1. Σε βάθη θάλασσας µικρότερα των 15 µ., όπου ο υποθαλάσσιος αγωγός θα είναι θαµµένος δεν θα υπάρχουν περιορισµοί. 2. Στον θαλάσσιο διάδροµο πάνω από το τµήµα του αγωγού που είναι ποντισµένος στην επιφάνεια του πυθµένα, στον οποίο θα υπάρχει ορατή σήµανση, ο οποίος θα είναι καταγεγραµµένος στους ναυτικούς χάρτες και για τον οποίο θα έχουν ενηµερωθεί όλα τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής, θα υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί στον τύπο αλιείας ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη χρήση αλιευτικού εξοπλισµού που µπορεί να διασταυρωθεί µε τον υποθαλάσσιο αγωγό (π.χ. µηχανότρατες). Επίσης, θα υπάρχει µια ζώνη εκατέρωθεν της όδευσης του αγωγού στην οποία θα απαγορεύεται η αγκυροβόληση των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος από τη µετακίνηση των αγκυρών στον πυθµένα. Η ζώνη αυτή θα καθορισθεί από το τοπικό λιµεναρχείο αλλά δεν αναµένεται να ξεπερνά τα 100 µ. εκατέρωθεν του αγωγού. Τέλος, θα υπάρχει ζώνη απαγόρευσης γύρω από το FSRU και την περιοχή αγκυροβόλησης, όπου θα απαγορεύεται η αλιεία. Η εν λόγω ζώνη θα εκτείνεται σε ακτίνα 800 µ. από το σηµείο πρόσδεσης της FSRU, θα είναι δηλαδή έκτασης περίπου 2 km². Κανένα σκάφος δεν θα µπορεί να εισέλθει σε αυτή τη ζώνη και όλες οι υπόλοιπες θαλάσσιες χρήσεις θα απαγορεύονται εδώ. Συνολικά, η ζώνη όπου θα επιβληθούν περιορισµοί στην επαγγελµατική αλιεία της περιοχής, δεν είναι σηµαντική σε µέγεθος συγκριτικά µε την περιοχή που είναι διαθέσιµη για αλιεία στον κόλπο και ως εκ τούτου δεν αναµένονται ουσιαστικές επιπτώσεις στην αλιεία που να προκύπτουν από τους συγκεκριµένους περιορισµούς. Υδάτινοι πόροι: Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί κατά την υδραυλική δοκιµή θα είναι θαλασσινό. Συνεπώς δεν θα επιβαρυνθούν οι τοπικές πηγές γλυκού νερού. Το νερό της δοκιµής θα απορρίπτεται στη θάλασσα στη περιοχή της πλωτής µονάδας δεν θα περιέχει ουσίες υψηλής υδατικής τοξικότητας και συνεπώς δεν αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις από την απόρριψη αυτή. Η αεριοποίηση του ΥΦΑ µε τη λειτουργία συστήµατος θέρµανσης µε θαλασσινό νερό, προκαλεί ψύξη της θάλασσας στην περιοχή αποβολής. Το θαλασσινό νερό αφού θερµάνει το ΥΦΑ θα επιστρέφει στη θάλασσα σε µία θερµοκρασία χαµηλότερη κατά 7 C σε σχέση µε την θερµοκρασία της θάλασσας. Με µαθηµατικά µοντέλα διαπιστώνεται ότι σε απόσταση 30 µ. από το σηµείο απόρριψης του θαλασσινού νερού που χρησιµοποιείται σαν θερµαντικό µέσο κατά τη διαδικασία της αεριοποίησης του ΥΦΑ από την πλωτή µονάδα, η διαφορά θερµοκρασίας θα έχει πέσει κάτω του 1 C ενώ σε απόσταση 50 µέτρων αυτή θα είναι κάτω του 0,5 C. Μία διαφορά άνω των 2 C, που θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα, θα περιοριστεί µέχρι τα πρώτα 20 µ.. Οι επιπτώσεις από την απόρριψη θαλασσινού νερού µε διαλυµένο υποχλωρίτη ή χαλκό µετά την χρήση του σαν θερµαντικό µέσο για την αεριοποίηση του ΥΦΑ στις εγκαταστάσεις της πλωτής µονάδας, είναι µη σηµαντικές δεδοµένου ότι οι µέσες ετήσιες συγκεντρώσεις του υποχλωρίτη ή του χαλκού στο θαλασσινό νερό (PEC) θα

11 είναι παντού µικρότερες από το ποιοτικό όριο (PNEC) που καθορίζεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό για τη µέση ετήσια συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται µακροχρόνιες επιδράσεις στους θαλάσσιους οργανισµούς, εκτός από µία περιοχή ακτίνας 15 µ. (µόνο στη περίπτωση του υποχλωρίτη) γύρω από το σηµείο απελευθέρωσης του νερού θέρµανσης. Τέλος, οι εργασίες κατασκευής του χερσαίου αγωγού δεν αναµένεται να διαταράξουν την αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων. Ο φορέας του έργου θα ετοιµάσει ένα σχέδιο αντιµετώπισης διαρροών για την προστασία των επιφανειακών υδάτων στην περιοχή διασταυρώσεων µε χείµαρρους. Το σχέδιο θα προσδιορίζει ειδικά µέτρα για την αποφυγή, την συλλογή και την αποκατάσταση διαρροών οι οποίες ενδέχεται να εισβάλουν στους δρόµους απορροής των επιφανειακών υδάτων. Αισθητική: Η παρουσία του πλωτού σταθµού FSRU µπορεί να επιφέρει µικρή διαφοροποίηση της θέας από τις περιοχές της παραλίας, τις κατοικίες που είναι κοντά στο επίπεδο της θάλασσας, τις κατοικίες σε µεγαλύτερα υψώµατα κλπ.. Η πλωτή µονάδα θα είναι ελάχιστα ορατή από την ακτογραµµή ή τις ψηλότερες περιοχές. Λόγω του χαµηλού της ύψους, η µονάδα θα εµφανίζεται ελαφρά σαν ένα πυκνό µέρος του ορίζοντα. Θόρυβος: Ο θόρυβος που παράγεται από τα πλοία ή τον εξοπλισµό κατά την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου εξοπλισµού αλλά και ο θόρυβος που θα παράγεται από την πλωτή µονάδα κατά τη φάση λειτουργίας της µπορεί να ενοχλεί τα σκάφη αναψυχής και τους αλιείς. Οι επιπτώσεις από τον θόρυβο στη θάλασσα στους αλιείς και τα σκάφη αναψυχής θα είναι βραχυχρόνιες (θα διαρκέσουν όσο οι κατασκευαστικές εργασίες), τοπικές (στις θαλάσσιες περιοχές όπου θα υπάρχουν εργασίες εγκατάστασης υποθαλάσσιου εξοπλισµού) και µικρές σε έκταση συγκριτικά µε το σύνολο του κόλπου της Αλεξανδρούπολης. Ο θόρυβος από τις λειτουργίες της πλωτής µονάδας δεν θα επηρεάσει τις ανθρώπινες δραστηριότητες έξω από τη ζώνη ασφαλείας. Ο χερσαίος αγωγός δεν διέρχεται κοντά σε ευαίσθητους δέκτες όπως σχολεία, νοσοκοµεία, εκκλησίες, κλπ. Τα προτεινόµενα όρια θορύβου κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής είναι αρκετά χαµηλά ώστε να µην προκαλείται ενόχληση στις παρακείµενες κατοικίες. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Υπηρεσίες µας συναινούν στην κατασκευή του έργου «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ(ΑΣΦΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» της εταιρείας «GASTRADE A.E. σε απόσταση περί τα 17,6 χλµ ΝΔ του λιµένα της

12 Αλεξανδρούπολης και 10 χλµ νότια από την ακτή της Μάκρης, µε την προϋπόθεση να εφαρµοσθούν όλα τα µέτρα πρόληψης/µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προβλέπονται από την Μ.Π.Ε του έργου και οι παρακάτω περιβαλλοντικού όροι: 1. Να αναπτυχθεί σχέδιο διαχείρισης επιπτώσεων και παρακολούθησης των βενθικών οικοσυστηµάτων και της ποιότητας του νερού από την κατασκευή & λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού/πλατφόρµας αεριοποίησης. 2. Να προγραµµατισθεί η παρακολούθηση και καταγραφή του συνόλου των οργανισµών κατά είδος και αριθµό που παρακρατούνται στις σχάρες εισροής θαλασσινού νερού για περίοδο δύο ετών, µε αποστολή των στοιχείων στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ώστε αυτά να αξιολογηθούν. 3. Η λήψη νερού απ τις µονάδες αεριοποίησης ανοιχτού κυκλώµατος να γίνεται από διάφορα βάθη, ώστε να µειώνονται οι επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα. 4. Να προγραµµατισθεί σύστηµα περιβαλλοντικού ελέγχου και παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης των θαλασσίων οικοσυστηµάτων µε βιολογικά κριτήρια-δείκτες, ώστε αυτή να διατηρείται καλή-υψηλή. 5. Η εναλλακτική θέση που περιγράφεται και υποδεικνύεται στον συνηµµένο χάρτη, εφόσον επιλεγεί λόγω προβληµάτων µε τις διαστάσεις του θαλάσσιου πεδίου βολής, θα έχει τους ίδιους περιβαλλοντικούς όρους µε αυτούς της προτεινόµενης θέσης. ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΙΜΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗ/ΚΟΣ ΜΕ Β β ΚΑΨΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Γ β

GASTRADE A.E. 500.000 Nm 3 /h - 700.000 Nm 3 /h. (Pipeline End Manifold ή PLEM).

GASTRADE A.E. 500.000 Nm 3 /h - 700.000 Nm 3 /h. (Pipeline End Manifold ή PLEM). Λεωφ. Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, τηλ. 210 6141130-135, Fax: 210 6140373 ΕΡΓΟ: Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Περίληψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GASTRADE A.E. Δηµιουργήθηκε µε σκοπό την ανάπτυξη & λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 19119

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521. Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, ως οργανισμός κατάρτισης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης διοργανώνει το πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση και χρήση εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Τι είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου Φαινόµενο του θερµοκηπίου ονοµάζεται η φυσική διαδικασία κατά την οποία η ατµόσφαιρα ενός πλανήτη συµβάλει στην θέρµανσή του. Ανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Καρδοµατέας /ντής Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΟ 1997

ηµήτριος Καρδοµατέας /ντής Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΟ 1997 ηµήτριος Καρδοµατέας /ντής Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΟ 1997 Ηµερίδα για τη Χρήση του Φυσικού Αερίου στην Κρήτη ως καυσίµου

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Η διάταξη των έργων σε ένα λιμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τον ελλιμενισμό των πλοίων με ευκολία και την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και αποεπιβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο πλοίο του στόλου µας που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εδικά για την Greenpeace.

Το πρώτο πλοίο του στόλου µας που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εδικά για την Greenpeace. Rainbow Warrior III Το πρώτο πλοίο του στόλου µας που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εδικά για την Greenpeace. Αυτό σηµαίνει ότι το Rainbow Warrior δεν είναι µόνο ένα από τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Επίκ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08.06.2011 ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΚΙΡΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 1 1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004 Ασπροφος α.ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004 ΘΕΜΑ : ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ : 1) ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΖΑΜΠΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ

ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί αναρροφητικοί εκσκαφείς αποτελούν ειδικές δοµικές µηχανές οι οποίες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 12: Ηλεκτρικός Ισολογισμόςς Πλοίου Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 25510-76423 FAX: 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Αλυσίδα Υγροποιημένου Η "αλυσίδα" του LNG Εξόρυξηξ Μεταφορά μέσω αγωγών στις εγκαταστάσεις υγροποίησης Υγροποίηση η Αποθήκευση σε κρυογενικές δεξαμενές Φόρτωση στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση & κλιματισμός με γεωθερμικά συστήματα

Θέρμανση & κλιματισμός με γεωθερμικά συστήματα Θέρμανση & κλιματισμός με γεωθερμικά συστήματα Με βάση το άρθρο 1 του ΦΕΚ 1249 της 24ης Ιουνίου 2009 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα. Χημικά. Λάδι τετράχρονων κινητήρων / AP / SJ 10W30 08221-999-100HE

Διάφορα. Χημικά. Λάδι τετράχρονων κινητήρων / AP / SJ 10W30 08221-999-100HE Χημικά Λάδι τετράχρονων κινητήρων / AP / SJ 10W30 08221-999-100HE Λάδι βενζινοκίνητων & πετρελαιοκίνητων κινητήρων γενικής χρήσης, παράγεται από υψηλής ποιότητας μείγμα λιπαντικών και ποιοτικών πρόσθετων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού 1 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB Νέος κανονισμός της Ε.Ε. Οικολογικός σχεδιασμός μετασχηματιστών μικρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου.

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Γ. ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε Βιοµηχανία Μεταλλικών Προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα