ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Βασίλης- Αλ. Κόλλιας ( εξάµηνο) τηλ.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Βασίλης- Αλ. Κόλλιας ( εξάµηνο) τηλ.:"

Transcript

1 1 ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Βασίλης- Αλ. Κόλλιας ( εξάµηνο) τηλ.: θέµα: «Η διαθήκη του εργένη βιοµηχάνου» Ο πλούσιος εργένης βιοµήχανος Θ, σφόδρα πολέµιος του γάµου και ιδρυτικό µέλος του σωµατείου «Φίλοι Εργένηδων Αθηνών» (το οποίο έχει ως σκοπό τη διάδοση της ιδέας για την «απελευθέρωση του ανθρώπου από τη δουλεία του γάµου»!) αποφασίζει να αφήσει ολόκληρη την περιουσία του στον ανιψιό του Α, τον οποίο αγαπά σαν παιδί του. Ωστόσο στη διαθήκη του συµπεριλαµβάνεται όρος, σύµφωνα µε τον οποίο, µοναδικός κληρονόµος (του Θ) καθίσταται ο Α µόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος (που συνδέεται συναισθηµατικώς κρυφά από το θείο του- εδώ και 3 χρόνια µε τη Φ, φοιτήτρια Νοµικής, έχοντας και οι δύο «σοβαρό σκοπό») δε θα παντρευτεί ποτέ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Α θα λάβει µόνο τη νόµιµη µοίρα, ενώ η υπόλοιπη (τεράστια) περιουσία θα περιέλθει στο Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων. Ο Α, ενόψει του «µεγέθους» της περιουσίας, µαθαίνοντας τα δυσάρεστα νέα (από την υπηρέτρια του Θ) και παρακινούµενος από τη Φ, τρέχει στο δικηγόρο του ανήσυχος, για να ρωτήσει αν αυτός ο όρος της διαθήκης είναι επιτρεπτός «συνταγµατικώς». Τι θα του απαντήσει ο δικηγόρος; περιεχόµενα: Θέµα.. σελ. 1 Προσπάθεια επίλυσης: Επίλυση: Βήµα 1 Απλή επίδραση ή περιορισµός; Παρεµποδιζόµενη δράση - παρεµποδιζόµενο δικαίωµα. σελ. 2-3 Υπαγωγή της παρεµποδιζόµενης δράσης... σελ. 3-4 Βήµα 2 Γενική ή ειδική έννοµη σχέση;. σελ. 5 Βήµα 3 Θεσµική προσαρµογή Γενικά σελ. 5-7 Παροµοίωση σελ. 7 Ειδικότερα σελ. 8-9 Συµπέρασµα. σελ. 10 Αντί επιλόγου.. σελ. 10 Βιβλιογραφία... σελ. 11

2 2 προσπάθεια επίλυσης: Εισαγωγικά: Η επίλυση της παραλλαγής αυτής θα γίνει κατ αρχήν (από πλευράς µεθόδου) µε βάση το «πρότυπο απάντησης» που δόθηκε από τους διδάσκοντες, ιδίως δε βάσει των απαντήσεων των θεµάτων που περιέχονται στην έκδοση «ηµητρόπουλος, Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικά ικαιώµατα, Αθήνα Απρίλιος 2006». Επίλυση: Βήµα 1 Απλή επίδραση ή περιορισµός; Παρεµποδιζόµενη δράση στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η (ελευθερία για) τέλεση γάµου (µεταξύ Α και Φ). Η ελευθερία αυτή «παρεµποδίζεται» µε τον όρο της διαθήκης του Θ, οπότε πρέπει να ερευνηθεί αν τελικά αυτή η παρεµποδιζόµενη (επιθυµητή εν προκειµένωαφού ο γάµος δεν έχει συναφθεί ακόµη/ είναι απλώς στόχος των Α και Φ) δράση µπορεί να υπαχθεί στο «περιεχόµενο» (έννοια) κάποιου συνταγµατικού δικαιώµατος. Για το παρεµποδιζόµενο δικαίωµα πρέπει να επισηµανθούν τα εξής: Πρώτον, βρισκόµαστε ενόψει της (δυνητικής, έστω) «εφαρµογής» περισσότερων δικαιωµάτων 1. Γι αυτό αναγκαία είναι µια περιπτωσιολογική αναφορά: Στη συγκεκριµένη περίπτωση θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι τρία δικαιώµατα παρεµποδίζονται: Α) το δικαίωµα του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγµατος 2 (προστασία της οικογένειας και του γάµου), Β) (γενικότερα) το δικαίωµα του άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. β Σ. (προστασία της ιδιωτικής ζωής) και, ακόµη πιο γενικά, Γ) το δικαίωµα του άρθρ. 5 παρ. 1 Σ. (ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας). Εν προκειµένω προκρίνεται να επιλυθεί το θέµα ως προς το άρθρ. 21 παρ. 1 Σ. µε παράλληλη αναφορά (και) στο άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. β Σ., διότι αφενός µεν το άρθρ. 21 παρ. 1 Σ. είναι πιο πρόσφορο από απόψεως µεθόδου λόγω του ότι αποτελεί (τρόπον τινά) «ειδικότερη» 3 ρύθµιση (αναφερόµενη και στο θεσµό του γάµου expressis verbis), αφετέρου δε, διότι το άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. β Σ. διατηρεί πάντα την πολύ µεγάλη σηµασία του, καθώς αποτελεί «µητρικό δικαίωµα» πολλών «ειδικότερων» δικαιωµάτων (όπως άλλωστε και των δικαιωµάτων που απορρέουν από την κατοχύρωση της προστασίας του θεσµού του γάµου, της οικογένειας γενικότερα κ.α.) εύτερον, πρόδηλο είναι ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση (του υπό εξέταση πρακτικού θέµατος) «παρεµποδίζονται» 4 τα προαναφερθέντα συνταγµατικά δικαιώµατα από τις ενέργειες ενός ιδιώτη (δηλ. από τον όρο που ο Θ έθεσε στη διαθήκη του και ο οποίος συνιστά ουσιαστικά θέτοντας «δίληµµα» στον Α- «απαγόρευση σύναψης γάµου» από τον Α). Πρέπει, λοιπόν, να τονιστεί ότι η παρεµπόδιση (ίσως και η «προσβολή»- αν διαφανεί τέτοια) από 1 κατά απλούστερη (µάλλον ακριβέστερη) διατύπωση: «το θέµα θα µπορούσε να επιλυθεί έχοντας ως βάση περισσότερα δικαιώµατα». 2 εφεξής για συντοµία τα άρθρα του Συντάγµατος θα δηλώνονται ως εξής: «άρθρ. 21 παρ. 1 Σ.» 3 εννοείται «ειδικότερη» από ουσιαστική άποψη και όχι, φυσικά, από τυπική (ο κανόνας της τυπικής ισοδυναµίας των συνταγµατικών διατάξεων ισχύει στο ακέραιο!) 4 ο όρος είναι δόκιµος, καθώς ακόµη δεν έχουµε διαπιστώσει αν τα δικαιώµατα «περιορίζονται» ή όχι- αυτό είναι εξάλλου το ζητούµενο (το οποίο θα γίνει προσπάθεια να εξευρεθεί)

3 πλευράς ιδιώτη είναι δυνατή, καθώς τα δικαιώµατα που «προβλέπονται» στα άρθρ. 21 παρ. 1 και 9 παρ. 1 εδ. β Σ. τριτενεργούν ως προς το αµυντικό τους περιεχόµενο βάσει του άρθρ. 25 παρ. 1 εδ. γ Σ.. στην ιδιωτική σχέση µεταξύ του Θ και του Α (αφού «προσιδιάζουν» σ αυτήν) 5. Με άλλα λόγια όχι µόνο το κράτος, αλλά ούτε και οι ιδιώτες (εν προκειµένω ούτε ο Θ) επιτρέπεται να προσβάλλουν το αµυντικό περιεχόµενο των δικαιωµάτων του Α, δηλ. δεν επιτρέπεται να τα παραβιάσουν/ προσβάλουν (κάτι που είναι και το γενικό- προς εξέταση ζητούµενο του θέµατός µας) 6. 3 Υπαγωγή της παρεµποδιζόµενης δράσης: α) Στο εννοιολογικό περιεχόµενο του προστατευόµενου (από το δικαίωµα) εννόµου αγαθού, του αντικειµένου δηλ. του δικαιώµατος [βρισκόµαστε στην εξέταση του «πυρήνα» του δικαιώµατος] 7. αα) Το προστατευόµενο στο άρθρ. 21 παρ.1 Σ. αγαθό περιλαµβάνει επιµέρους δικαιώµατα και ελευθερίες («υποκειµενικά δίκαια») απορρέοντα από το γάµο, που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ως ιδρυτικός της οικογένειας θεσµός (δίκαιο εξ αντικειµένου) 8. Τα δικαιώµατα αυτά είναι κυρίως το δικαίωµα σύναψης, ή µη, γάµου και το δικαίωµα επιλογής του (/της) συζύγου. ββ) Το προστατευόµενο έννοµο αγαθό του άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. β Σ. είναι η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Από την (αντικειµενική) αρχή του απαραβίαστου της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής που θεσπίζεται στο άρθρο αυτό, απορρέουν (υποκειµενικά) δικαιώµατα και ελευθερίες που συνολικά θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «το δικαίωµα ενός εκάστου στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή». Τέτοιες ελευθερίες είναι κυρίως η ελευθερία διαµόρφωσης και η ελευθερία αποκάλυψης ή απόκρυψης του περιεχοµένου (της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) 9, οι οποίες και προστατεύονται (µε την απαγόρευση ενεργειών του κράτους ή των ιδιωτών που τις θίγουν). Συνάγεται εποµένως ότι η υπαγωγή εδώ, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίπτωση, είναι θετική, καθώς η τέλεση γάµου (από τον Α) (δηλ. η παρεµποδιζόµενη δράση) εµπίπτει στο εννοιολογικό περιεχόµενο του προστατευόµενου εννόµου αγαθού, τόσο στην περίπτωση του δικαιώµατος του άρθρ. 21 παρ. 1 Σ. (παραπάνω υπό αα), όσο και στην περίπτωση του άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. β Σ. 9 (παραπάνω υπό ββ). Στην πρώτη διότι παρεµποδίζεται 5 για την (ειδική διαπροσωπική έννοµη) σχέση µεταξύ του Θ και του Α βλ. παρακάτω, Βήµα 2 6 για την τριτενέργεια βλ. ηµητρόπουλου, Συνταγµατικά ικαιώµατα - Γενικό Μέρος, τόµ. Γ ηµίτ. Ι, Αθήνα- Θεσ/νίκη 2005 [εφεξής: «ηµητρόπουλου, Γενικό Μέρος»] σελ. 87επ., ιδίως: σελ. 96 (αρ. 140 και 142). Για το δικαίωµα του άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. β Σ. βλ. -ειδικότερα- ηµητρόπουλου «Συνταγµατικά δικαιώµατα Ειδικό Μέρος τόµ. ΙΙΙ ηµίτ. Β, (έκδ. ια ) Αθήνα 2005» [εφεξής: «ηµητρόπουλου, Ειδικό Μέρος Παραδόσεις»] σελ. 155 (αρ. 284) 7 για το προστατευόµενο αγαθό και τους εννοιολογικούς προσδιορισµούς, βλ. ηµητρόπουλου, Γενικό Μέρος, σελ , αρ. 169επ. 8 βλ. ηµητρόπουλου, Ειδικό Μέρος Παραδόσεις, σελ. 159 (αρ. 290). 9 βλ. ηµητρόπουλου, Ειδικό Μέρος Παραδόσεις, σελ. 155 (αρ )

4 4 η θεσπιζόµενη (και προστατευόµενη) ελευθερία τέλεσης του γάµου και στη δεύτερη διότι παρεµποδίζεται η θεσπιζόµενη (και προστατευόµενη) ελευθερία διαµόρφωσης της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Αποµένει, λοιπόν, να εξετάσουµε την άσκηση των δικαιωµάτων (από πλευράς του Α): β) Στο περιεχόµενο της διαγραφόµενης από το Σύνταγµα περιοχής άσκησης του δικαιώµατος. Εδώ κρίσιµη είναι η επισήµανση ότι η άσκηση (όπως θα εξεταστεί) οριοθετείται και δεν περιορίζεται [βρισκόµαστε στην «περιφέρεια του δικαιώµατος] 10. Κατ αρχήν πρέπει να τονιστούν τα εξής: Πρώτον, το ζητούµενο εν προκειµένω είναι η εξέταση του αν οι ενέργειες του φορέα των δικαιωµάτων (του Α δηλ.) συνιστούν κατά τόπο, χρόνο και τρόπο αποδεκτή/ επιτρεπτή άσκηση των δικαιωµάτων του. εύτερον, δεχόµαστε ως προϋπόθεση της (σύντοµης) ανάπτυξής µας ότι οι τρεις γενικές «οριοθετικές» ρήτρες του άρθρ. 5 παρ. 1 Σ. (ήτοι, η Ρήτρα της Νοµιµότητας, της Κοινωνικότητας και της Χρηστότητας 11 ) εφαρµόζονται και στα ανεπιφύλακτα συνταγµατικά δικαιώµατα, όπως είναι τα απορρέοντα από τα άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. β και 21 παρ. 1 Σ. δικαιώµατα. Ενόψει των πραγµατικών περιστατικών του προς εξέταση πρακτικού ζητήµατος αλλά και των όσων προαναφέρθηκαν, προκύπτει ότι ο Α, φορέας των εξεταζόµενων συνταγµατικών δικαιωµάτων, προβαίνει (ή, καλύτερα: πρόκειται να προβεί) µε τη µελλοντική και σκοπούµενη- σύναψη του γάµου του σε καθ όλα νόµιµη άσκηση αυτών των δικαιωµάτων. Τούτο διότι, πρώτον υλοποιεί (ή, καλύτερα: θα υλοποιήσει) την εξουσία που αυτά παρέχουν κατά ορθό τρόπο, σε σωστό τόπο και χρόνο [δε δίδεται κάποιο άλλο δεδοµένο στο πρακτικό µας που θα επέτρεπε την εξαγωγή αντίθετου συµπεράσµατος]. εύτερον, µε την αναµενόµενη (προβλεπόµενη) άσκηση, ούτε το Σύνταγµα και τους σύµφωνους προς αυτό νόµους θα «παραβιάσει», ούτε πρόκειται να θίξει τα δικαιώµατα του κοινωνικού συνόλου και ενός εκάστου εκ των µελών του, ούτε θα προσβάλλει τα χρηστά ήθη (τα «καλά ήθη») ενώ, τέλος, δεν (προβλέπεται από το πρακτικό ότι) θα προβεί στην άσκηση αυτή καταχρηστικά. Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα (για την ολοκλήρωση του πρώτου βήµατος επίλυσης), ότι αφού η υπαγωγή της παρεµποδιζόµενης δράσης στα παρεµποδιζόµενα δικαιώµατα (µε τη διάκριση που έγινε πιο πάνω 12 ) είναι θετική, βρισκόµαστε ενόψει ενός (διπλού στην πράξη) περιορισµού των δικαιωµάτων του Α. Περαιτέρω πρέπει να εξετάσουµε, πρώτα αν ο περιορισµός αυτός υφίσταται στο πλαίσιο µιας Γενικής ή µιας Εδικής έννοµης σχέσης (Βήµα 2)και, δεύτερον, εφόσον πρόκειται για ειδική σχέση, το αν αυτός είναι «δικαιολογηµένος» (µε τη µέθοδο που θα αναφερθεί) και άρα ανεκτός ή όχι (Βήµα 3). 10 Για την άσκηση βλ. ηµητρόπουλου, Γενικό Μέρος, σελ (αρ ). Για τις οριοθετικές ρήτρες: βλ. ηµητρόπουλου, έ.α. σελ. 174επ. (αρ. 241επ.) 11 βλ. ηµητρόπουλου, Γενικό Μέρος σελ. 174επ. (αρ.241επ) 12 βλ. σελ. (Βήµα 1) υπαγωγή: α και β

5 5 Βήµα 2 Γενική ή Ειδική έννοµη σχέση; Τα παρεµποδιζόµενα (όπως τελικά προέκυψε στο Βήµα 1) δικαιώµατα του Α ασκούνται (ή ακριβέστερα πρόκειται να ασκηθούν) εντός µιας ειδικής διαπροσωπικής σχέσης, της σχέσης δηλ. που υπάρχει µεταξύ του (συγκεκριµένου κληρονόµου) Α και του (συγκεκριµένου διαθέτη) Θ, ενόψει της (συγκεκριµένης) έννοµης σχέσης της κληρονοµικής διαδοχής, ή, µε άλλη διατύπωση, στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου και συνταγµατικώς προστατευόµενου- θεσµού (αυτού της κληρονοµικής διαδοχής) 13. Η παραπάνω διαπίστωση προκύπτει από τη (συν)εφαρµογή των τριών κριτηρίων διάκρισης µεταξύ των δύο επιπέδων εφαρµογής των συνταγµατικών δικαιωµάτων (αυτού δηλ. της γενικής και της εν προκειµένω ενδιαφέρουσας- ειδικής σχέσης). Συγκεκριµένα, η σχέση Α και Θ (δεν αφορά όλους τους πολίτες/ φορείς των συνταγµατικών δικαιωµάτων, αλλά) αφορά µόνο (κατά πρώτο λόγο) τους Α και Θ, οι οποίοι εµπλέκονται στο θεσµό της κληρονοµικής διαδοχής, όπως αυτός εφαρµόζεται εδώ (στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε τον όρο στη διαθήκη του Θ) [υποκειµενικό κριτήριο]. Επιπλέον, η έννοµη σχέση µεταξύ Α και Θ (δεν είναι «τακτική» και έχουσα διάρκεια, αλλά) είναι µάλλον παροδική, αφού δε διαιωνίζεται (εξάλλου, θα λήξει µε το θάνατο και των δύο) [χρονικό κριτήριο]. Τέλος, θα,µπορούσαµε να πούµε ότι η συγκεκριµένη (ειδική) σχέση χαρακτηρίζεται από µια «στενότητα» (και όχι από ιδιαίτερη «ευρύτητα»), καθώς αφορά σε ορισµένη µόνο πτυχή της ζωής των δύο εµπλεκοµένων µερών (Α και Θ) [ουσιαστικό κριτήριο]. Αφ ης στιγµής, λοιπόν, καταλήγουµε ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση είµαστε ενώπιον µιας ειδικής διαπροσωπικής σχέσης, πρέπει να διερευνηθεί 14 το κατά πόσο (και πώς) ο ήδηδιαπιστωµένος περιορισµός των δικαιωµάτων του Α συνιστά «απλό περιορισµό» ή «προσβολή» («καταστρατήγηση») αυτών 15. Βήµα 3 Θεσµική προσαρµογή Γενικά πρέπει κατ αρχήν να επισηµανθεί ότι (ενδιαφέροντες εν προκειµένω) περιορισµοί της ελευθερίας σύναψης γάµου και της ελευθερίας διαµόρφωσης της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής δεν προβλέπονται expressis verbis στο πλαίσιο του συγκεκριµένου θεσµού, αυτού δηλ. της κληρονοµικής διαδοχής. Εποµένως οφείλουµε να προχωρήσουµε στην 13 για τις γενικές και ειδικές σχέσεις, βλ. ηµητρόπουλου, Γενικό Μέρος, σελ. 53επ., ιδίως δε (για τα κριτήρια διάκρισης αυτών των δύο ειδών εννόµων σχέσεων) βλ. σελ (αρ ), ενώ για τις ειδικές διαπροσωπικές σχέσεις βλ. σελ. 67επ. (αρ. 94επ.). 14 βλ. αµέσως παρακάτω, Βήµα 3 15 Αξίζει να επισηµανθεί εδώ ότι, στο επόµενο βήµα (Βήµα 3) δε θα προχωρούσαµε εάν ήµαστε ενώπιον µιας γενικής σχέσης, καθώς στη γενική σχέση, σε µια δηµοκρατικά οργανωµένη κοινωνία, περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων δεν είναι απλώς «µη ανεκτοί», αλλά ανεπίτρεπτοι, αδιανόητοι και, αυτό διότι (µε πολύ απλά λόγια) περιορισµοί δικαιωµάτων στη γενική σχέση θα σήµαινε εξ ολοκλήρου άρνηση των ίδιων των συνταγµατικών δικαιωµάτων και, συνεπώς, καθολική αναίρεση της περί αυτών διδασκαλίας (όσο απόλυτο και αν ακούγεται αυτό- είναι πάντως αληθινό).

6 6 ανεύρεση τυχόν µη ρητών µεν, αλλά αιτιωδών και άρα επιτρεπτών (στο πλαίσιο, πάντα, της συγκεκριµένης ειδικής σχέσης- όπως την προσδιορίσαµε παραπάνω 16 ) περιορισµών. Αυτό θα επιχειρηθεί µε βάση τη θεωρία (µέθοδο) της θεσµικής προσαρµογής 17. Η θεσµική προσαρµογή συνιστά τη µέθοδο που επιδιώκει τη συνεφαρµογή του (εδώ: των) δικαιώµατος (εδώ: δικαιωµάτων) και του θεσµού, εντός του οποίου «αναπτύσσεται» θα λέγαµε (εφαρµόζεται, κατά «µεγαλύτερη» ακριβολογία) το συγκεκριµένο δικαίωµα (εδώ: δικαιώµατα). Η συνεφαρµογή αυτή αποτελεί αναγκαία συνέπεια, θα έλεγε κανείς, της (σε επίπεδο πραγµατικότητας- ασχέτως δηλ. των «θεωρητικών ατενίσεών» αυτής) συλλειτουργίας των (υποκειµενικών) δικαιωµάτων και των (αντικειµενικών) θεσµών 18. Η επιδιωκόµενη «αρµονία» 19 προκύπτει από τη σαφή θέση, σύµφωνα µε την οποία, περιορισµοί δικαιωµάτων εντός των θεσµών είναι επιτρεπτοί (είναι δηλ «απλοί») µόνο εφόσον αυτοί είτε προβλέπονται ρητώς στο κείµενο του Συντάγµατος, είτε προκύπτουν από τη (συστηµατική- τελολογική) συνερµηνεία περισσότερων συνταγµατικών διατάξεων. Στην τελευταία περίπτωση (ιδιαιτέρως κρίσιµη από θεωρητικής και πρακτικής έποψης), σκοπείται η ανεύρεση κάποιου κοινού αντικειµενικού στοιχείου 20 µεταξύ δικαιώµατος και θεσµού (ο οποίος πρέπει να προστατεύεται συνταγµατικά), το οποίο (κοινό στοιχείο) θα µας οδηγήσει στη διαπίστωση της ύπαρξης ή µη αιτιώδους συνάφειας 21 δικαιώµατος και θεσµού. Στην πρώτη (υπο-)περίπτωση (ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας) οι τυχόν περιορισµοί θα είναι απλοί και, άρα ανεκτοί (θα είναι, δηλ. «αιτιώδεις»). Αντιθέτως, στη δεύτερη (υπο-)περίπτωση (µη ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας) οι περιορισµοί που επιβάλλονται στα δικαιώµατα θα συνιστούν (προφανώς) προσβολές αυτών, ή, µε άλλη διατύπωση, µη επιτρεπτή (και άρα απαγορευµένη) «καταστρατήγηση» αυτών. Επιπροσθέτως, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι η αιτιώδης σχέση δικαιώµατος και θεσµού καθορίζει όχι µόνο το «αν» αλλά και το «πόσο (έως ποιο σηµείο)» του περιορισµού. Έτσι, µε τη µέθοδο της θεσµικής προσαρµογής (και, γενικότερα, αυτή της θεσµικής εφαρµογής) δεν αποκαλύπτεται µόνο το αν (τελικά) ένας περιορισµός δικαιώµατος (εντός κάποιου θεσµού) είναι επιτρεπτός (και ανεκτός) ή όχι, αλλά και το µέχρι ποιο σηµείο θα φτάσει αυτός ο περιορισµός. Καθορίζονται δηλ. ακόµη και τα όρια του επιτρεπτού του (αιτιωδώς επιβαλλόµενου) περιορισµού, έτσι ώστε να µην αφήνονται κενά και να µη δίδονται «λαβές» για παρερµηνεία της µεθόδου. Συνεπώς, η µέθοδος αυτή (µπορεί µεν να µην είναι σίγουρο ότι θα γίνει αποδεκτή αµέσως και ανεπιφύλακτα από όλους, εξίσου βέβαιο όµως είναι ότι) είναι µάλλον άδικο να απορριφθεί ως «υπερβολική», υπό την έννοια ότι αφήνει περιθώριο για Deleted: 16 βλ. Βήµα 2 17 για τη θεσµική προσαρµογή (ως τµήµα της -γενικότερης- θεσµικής εφαρµογής των συνταγµατικών δικαιωµάτων) βλ. ηµητρόπουλου, Γενικό Μέρος, σελ (αρ. 362) (ιδίως σελ ) 18 αυτονόητο ότι η αποδοχή αυτής της θεωρίας προϋποθέτει την αποδοχή της «προ-ερµηνευτικής» θέσης της διάκρισης δικαίου εξ υποκειµένου (δικαιωµάτων) και δικαίου εξ αντικειµένου (θεσµών). Τόσο δικαιώµατα, όσο και θεσµοί προβλέπονται µέσα σε κάθε συνταγµατική διάταξη. 19 η αρµονία αυτή είναι η κατάσταση, κατά την οποία αφενός µεν τα συνταγµατικά δικαιώµατα «ανασαίνουν» επαρκώς (όσο τους χρειάζεται για να «λειτουργήσουν» αποτελεσµατικά) µέσα στο θεσµό, αφετέρου δε ο θεσµός δεν «ανατινάσσεται» από την «υπερβολική» (όχι ανεκτή) ανάπτυξη του όλου φάσµατος των δικαιωµάτων. Με άλλα λόγια, δικαιώµατα και θεσµοί (που -εδώ χρειάζεται προσοχή- είναι και τα δύο θεσπιζόµενα στο Σύνταγµα, άρα προστατευόµενα) συνυπάρχουν κατά τρόπο που «θεσµοποιούνται» τα µεν, «εκδηµοκρατικοποιούνται» οι δε. 20 πρόκειται για (κοινές στο δικαίωµα και το θεσµό) ιδιότητες προσώπων ή πραγµάτων, νοµικές ή φυσικές. βλ. ηµητρόπουλου, Γενικό Μέρος, σελ (αρ ) 21 για την αιτιώδη συνάφεια βλ. ηµητρόπουλου έ.α. σελ Αιτιώδης συνάφεια είναι «η συνάντηση των περιεχοµένων (θεµελιώδους) δικαιώµατος και θεσµού σε κοινό συστατικό στοιχείο».

7 αδικαιολόγητους περιορισµούς των δικαιωµάτων, για το λόγο ακριβώς ότι µε την εφαρµογή αυτής επιτυγχάνεται µάλλον το αντίθετο (το οποίο προφανώς θα είναι το ζητούµενο όλων, όσοι ασχολούνται µε το αντικείµενο). 7 Παροµοίωση: Βλέπουµε, λοιπόν, ότι ζητούµενο είναι η εξέταση της αιτιώδους συνάφειας, της σχέσης δηλ. δικαιώµατος και (νοµικού) περιβάλλοντος µες στο οποίο ασκείται αυτό το δικαίωµα (θεσµός). Ζητούµενο είναι τελικά να βρεθεί ένας τρόπος να «εφαρµοστεί» το δικαίωµα εντός του θεσµού (να «αναπτυχθεί», να «ανθίσει») χωρίς να «ανατινάσσεται» ο τελευταίος. Και αντίστροφα, να λειτουργεί ο θεσµός, µε τη µικρότερη δυνατή «παρενόχληση» του δικαιώµατος. Θα µπορούσαµε παραστατικά (σε µορφή παροµοίωσης) να πούµε ότι, ναι µεν το να φυτεύει κανείς λουλούδια είναι κάτι που µπορεί να επιτευχθεί (γενικώς), ωστόσο (και εδώ φαίνεται η ανάγκη να εξετάζουµε τη φύση του πράγµατος κάθε φορά) όπως δεν έχει νόηµα να θέλει κανείς να φυτέψει ένα λουλούδι στην άµµο, έτσι στερείται λογικής το να επιδιώκει κάποιος να εφαρµόσει («πλήρως») ένα δικαίωµα σε ένα θεσµό, κατά τρόπο που διόλου «ορθός» είναι. Η «ορθότητα» αυτή της εφαρµογής του εκάστοτε δικαιώµατος εντός του εκάστοτε θεσµού θα κριθεί µάλλον µε βάση τόσο τον επιδιωκόµενο σκοπό (δηλ. την καλύτερη δυνατή προστασία των κοινωνών του δικαίου, άρα την εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας- σε δηµοκρατικά όµως και όχι ατοµικιστικά πλαίσια!- και την καλύτερη δυνατή συλλειτουργία δικαιώµατος και θεσµού), όσο και βάσει της φύσης του πράγµατος. Εξάλλου ο «άκρατος», στυγνός -µονοµερώς εξεταζόµενος- φιλελευθερισµός καταλήγει συχνά σε άτοπα αποτελέσµατα, γιατί, (για να επιστρέψουµε στην παροµοίωσή µας) η όλη προσπάθεια (της απόλυτης και πλήρους εφαρµογής των δικαιωµάτων εντός των θεσµών) µοιάζει µε το να φυτεύει κάποιος στην άµµο λουλούδια, µόνο και µόνο επειδή αυτό είναι γενικώς δυνατό όταν πρόκειται για χωµάτινο έδαφος. Καταφαίνεται, λοιπόν, ότι αυτό συνιστά µάλλον απλώς παραλογισµό! Για να «ανθίσει» λοιπόν το δικαίωµα χρειάζεται να υπάρχει κάθε φορά το κατάλληλο περιβάλλον. Η «προσαρµογή» του δικαιώµατος στο τελευταίο (το θεσµό) δε σηµαίνει καταστρατήγησή του, αλλά το ακριβώς αντίθετο: λογική (εντός ορίων δηλ.) εφαρµογή του (του δικαιώµατος) όπως επιτάσσει η πραγµατικότητα, η οποία (και όχι κάποιες αποστειρωµένες και µονολιθικά τηρούµενες «θεωρητικές ατενίσεις» των πραγµάτων) καθορίζει κάθε φορά τις προϋποθέσεις (τον τρόπο), υπό τις οποίες ένα δικαίωµα (υποκειµενικός κανόνας) θα εφαρµοστεί εντός ενός θεσµού (αντικειµενικός κανόνας), προκειµένου να επιτευχθεί η επιδιωκόµενη (από την έννοµη τάξη γενικώς) «αρµονία».

8 Ειδικότερα: Ο ενδιαφέρων εν προκειµένω θεσµός είναι αυτός της κληρονοµικής διαδοχής. Ο θεσµός αυτός θεσπίζεται (και προστατεύεται) στο Σύνταγµα στο άρθρ. 109 Σ. (ίσως και στο άρθρ. 17 Σ. 22 ). Αυτός ο θεσµός βρίσκεται πίσω από την ειδική διαπροσωπική σχέση της κληρονοµικής διαδοχής (εδώ: µεταξύ Α και Θ). Τα (ενδιαφέροντα εδώ) δικαιώµατα είναι τα απορρέοντα από τα άρθρ. 21 παρ. 1 και 9 παρ. 1 εδ. β Σ o Κοινό αντικειµενικό στοιχείο: Εν προκειµένω βρισκόµαστε ενώπιον ενός «µη σύµφυτου ζεύγους» 24. Από τη µια έχουµε τα δικαιώµατα που απορρέουν από τα άρθρ. 21 παρ. 1 και 9 παρ. 1 εδ. β Σ., από την άλλη όµως έχουµε το θεσµό της κληρονοµικής διαδοχής. Τα πρώτα (νοµικά µορφώµατα) δεν (φαίνεται να) ανήκουν στην ίδια βιοτική περιοχή µε το δεύτερο, το νοµικό περιβάλλον, στο οποίο (εδώ) εφαρµόζονται. Εντούτοις, δυνατή είναι η ύπαρξη ενός κοινού αντικειµενικού στοιχείου 25 και σε αυτή την περίπτωση, γεγονός, η διερεύνηση του οποίου αποτελεί αντικείµενο του τρίτου βήµατος επίλυσης. Εκ πρώτης όψεως διαφαίνεται «λογική» η βούληση του Θ («φανατικού εργένη» όντος) να διαθέσει την περιουσία του όπως και όπου αυτός επιθυµεί. Περαιτέρω, πρέπει να δούµε τα κίνητρά του: Ο όρος που θέτει στη διαθήκη του εµφανίζεται µεν ως απόρροια των πεποιθήσεών του, οφείλουµε όµως να αναρωτηθούµε, κατά πόσον αυτές οι πεποιθήσεις (ως «ιδιότητες» του προσώπου του Θ) είναι στοιχείο και του «κληρονοµικού θεσµού». εν κρίνονται δηλ. αυτές οι αντιλήψεις (κατά του γάµου) καθ εαυτές, αλλά στο µέτρο που εντάσσονται στο θεσµό της κληρονοµικής διαδοχής. Η κρίση όµως εδώ µάλλον είναι αρνητική για τον Θ. ιότι, ναι µεν µπορεί να υποστηρίζει όσα ενστερνίζεται -ακόµη και το να επιδιώκει τη διάδοσή τους είναι επιτρεπτό και θεµιτό- αλλά δεν µπορεί να επιβάλλει σε κάποιον άλλο (τον ανιψιό του, Α) τις αντιλήψεις του αυτές µε τρόπο που δεν προσιδιάζει διόλου στην κληρονοµική διαδοχή, όπως αυτή εµφανίζεται στο πρακτικό µας. ιαφορετική θα ήταν, φυσικά, η απάντηση όταν ζητούµενο θα ήταν το κατά πόσο επιτρέπεται να εµπεριέχεται στο καταστατικό του σωµατείου «Φίλοι Εργένηδων Αθηνών» διάταξη που να απαγορεύει την είσοδο σε αυτό (ως µελών) παντρεµένων ατόµων. Τούτο διότι τότε θα υπήρχε το κοινό αντικειµενικό στοιχείο «πεποιθήσεις» τόσο στο θεσµό(σωµατείο) όσο και στο παρεµποδιζόµενο (αν ετίθετο τέτοιο θέµα) δικαίωµα (προφανώς της ελευθερίας έκφρασης των ιδεών, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας κ.τ.λ.). Θα διαπιστωνόταν 22 για το τι ακριβώς προστατεύει το άρθρ. 17 Σ. (µε άλλα λόγια, για την έννοια της ιδιοκτησίας), η κρατούσα γνώµη υποστηρίζει ότι αυτό που εννοεί ο συντακτικός νοµοθέτης είναι όλα τα εµπράγµατα δικαιώµατα («ευρεία» έννοια της ιδιοκτησίας). Σύµφωνα όµως µε άλλη άποψη (αρκετά «ελκυστική») στην «ιδιοκτησία» συµπεριλαµβάνονται και ενοχικά δικαιώµατα. Αν είχαµε ως βάση τη δεύτερη αυτή άποψη, θα µπορούσαµε να στηρίξουµε την προστασία (και αναγνώριση) του κληρονοµικού θεσµού και στο άρθρ. 17 Σ. Για την προβληµατική αυτή βλ. ηµητρόπουλου, Ειδικό Μέρος Παραδόσεις, σελ (αρ. 585, κυρίως: αρ. 586) Σηµειωτέο εδώ και το ότι, σε κάθε περίπτωση, τα ενοχικά δικαιώµατα, ως τµήµα της έννοιας της «ιδιοκτησίας» («περιουσίας») προστατεύονται από την Ε.Σ..Α. (Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο, άρθρ. 1 εδ. α) 23 για τα δικαιώµατα (που θα µπορούσαν να περιγραφούν συνοπτικά ως «δικαίωµα στην (ελεύθερη) τέλεση γάµου) βλ. παραπάνω, Βήµα 1: υπαγωγή: υπό α 24 βλ. ηµητρόπουλου, Γενικό Μέρος, σελ. 78 (αρ. 111) 25 βλ. (περιληπτική) έννοια παραπάνω, στην υποσηµείωση αρ. 20

9 9 τελικά εδώ ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια και, άρα, ο περιορισµός (µε τον όρο στο καταστατικό του σωµατείου που προαναφέρθηκε) στα συγκεκριµένα δικαιώµατα του (υποψήφιου) µέλους είναι (µέχρι ενός σηµείου) ανεκτός. Στην περίπτωσή µας όµως, παραστατικά θα µπορούσε να λεχθεί ότι ο Α ουδόλως (οφείλει να) ενδιαφέρεται ως κληρονόµος γενικώς της περιουσίας του Θ για τις πεποιθήσεις του τελευταίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλ. επιβαλλόταν (ρητώς ή από τη φύση των πραγµάτων) τέτοια «υποχρέωση αναγκαστικής συµµόρφωσης» σε κάτι που ένα άτοµο δεν επιθυµεί, µόνο και µόνο προκειµένου να αποκτήσει κάποια (άσχετα µε τις πεποιθήσεις, τις οποίες καλείται να ενστερνιστεί εδώ δηλ. της άρνησης του γάµου) περιουσιακά αγαθά, τέτοια υποχρέωση θα ήταν πραγµατικά ανεπίτρεπτη και τελείως αθέµιτη. Γιατί άλλο είναι το να θέλει κανείς να αποδεχτούν οι άλλοι «τα πιστεύω» του και, άλλο να θέτει (µε αθέµιτο τρόπο) διλήµµατα εξαναγκασµού, του τύπου «ή µένεις ανύπαντρος, ή δεν κληρονοµείς τη (µεγάλη) περιουσία µου»! Θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι ο Θ µπορεί να διαθέσει τα υπάρχοντά του όπως επιθυµεί, γεγονός που (φαίνεται να) απορρέει από το άρθρ. 17 Σ. Όµως είναι απολύτως αµφίβολο αν µια διάθεση (εκ µέρους του Θ) υπό τέτοιες προϋποθέσεις (όπως στην περίπτωση του πρακτικού µας ο συγκεκριµένος όρος στη διαθήκη) θα ήταν «νοµίµως ασκούµενη». ιότι θα προσέβαλλε τη γενική οριοθετική (όλων) των συνταγµατικών δικαιωµάτων ρήτρα της Κοινωνικότητας, αλλά και αυτή της Χρηστότητας. Τούτο, διότι θίγει ένα άλλο µέλος της κοινωνίας (τον Α), δεσµεύοντας υπερβολικά και ανεπίτρεπτα το «βουλητικό» του [αφού τον υποχρεώνει σε «οικειοθελή» (!) άρνηση του γάµου], κατά τέτοιο τρόπο, που µόνο καταχρηστικός θα µπορούσε να χαρακτηριστεί. Σ αυτό το σηµείο αξίζει (παρενθετικά) να παρατηρηθεί ότι καταφαίνεται και η ανυπαρξία «σύγκρουσης» των δικαιωµάτων (δηλ. του δικαιώµατος του Θ να διαθέτει «κατ αρέσκεια» την περιουσία του και του δικαιώµατος του Α να υποστηρίζει ό,τι απόψεις ο ίδιος επιθυµεί). Το δικαίωµα του Θ (βλ. αµέσως παραπάνω) ασκείται παρανόµως και, δεν µπορεί να «ζυγιαστεί» µε αυτό του Α που, και νοµίµως ασκείται (αλίµονο αν ετίθεντο περιορισµοί στην ελευθερία της έκφρασης τόσο εύκολα) και, σε τελική ανάλυση, απολύτως δικαιολογηµένο είναι. Τέλος, µέσα από το πρακτικό µας ζήτηµα δε διαφαίνεται η ύπαρξη κανενός άλλου κοινού αντικειµενικού στοιχείου µεταξύ δικαιώµατος και θεσµού 26. o Αιτιώδης συνάφεια; Ενόψει όσων αναφέρθηκαν, καθίσταται µάλλον σαφές, ότι στην περίπτωσή µας δεν υφίσταται κοινό αντικειµενικό στοιχείο µεταξύ των δικαιωµάτων του Α 27 και του θεσµού της κληρονοµικής διαδοχής. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ των πρώτων και του δεύτερου. 26 Σηµειωτέο ότι η έµφαση που δόθηκε στις πεποιθήσεις του Θ ως «υπο εξέταση» («υποψήφιο -!- κοινό αντικειµενικό») στοιχείο ήταν, κατά τον γράφοντα, δικαιολογηµένη, κατά το ότι εν προκειµένω µόνο αυτές θα µπορούσαν να προβληθούν ως κοινό συστατικό στοιχείο δικαιωµάτων (του Α) και θεσµού, αλλά και λόγω του ότι, όπως αναφέρεται, άλλο κοινό στοιχείο δε φαίνεται να υπάρχει. 27 για τα δικαιώµατα αυτά βλ. υποσηµ. 23

10 10 Συµπέρασµα: Επειδή δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια (όπως έγινε προσπάθεια να διαφανεί παραπάνω), ο όρος στη διαθήκη του Θ, σύµφωνα µε τον οποίο ο Α καθίσταται µοναδικός κληρονόµος της περιουσίας, µόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος δε θα παντρευτεί ποτέ, συνιστά «αναιτιώδη» περιορισµό και, άρα, (ανεπίτρεπτη) προσβολή των δικαιωµάτων του Α, δηλ. αυτών που απορρέουν από τα άρθρ. 21 παρ. 1 και 9 παρ. 1 εδ. β Σ. Εν προκειµένω τελικά παρατηρούµε ότι καταστρατηγείται η ελευθερία σύναψης γάµου και (γενικότερα) η ελευθερία ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικής (ιδιωτικής και οικογενειακής) ζωής. Αντί επιλόγου Η ανάπτυξη που προηγήθηκε φιλοδοξεί να έδωσε µια (αν όχι «ορθή», τουλάχιστον επαρκώς αιτιολογηµένη) απάντηση στο υπό εξέταση ερώτηµα, το οποίο σηµειωτέοπαραλλάχθηκε (έχοντας ως βάση πρακτικό που τέθηκε υπόψη κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος) «ελεύθερα» από το γράφοντα. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να παρατηρηθεί το εξής: Όπως φάνηκε στην περίπτωση του πρακτικού η (εκφραζόµενη στον όρο της διαθήκης) «απαίτηση» του διαθέτη Θ έθιγε τα δικαιώµατα του (ανιψιού του) Α, τα οποία (δικαιώµατα) δε βρίσκονταν σε αιτιώδη σχέση προς το θεσµό, εντός του οποίου προβλήθηκε η «απαίτηση», αυτόν δηλ. της κληρονοµικής διαδοχής. Σε περίπτωση, όµως, που γινόταν δεκτή η ύπαρξη µιας τέτοιας σχέσης θα οδηγούµαστε στο συµπέρασµα (κάπως υπερβολικά, αλλά ανάγλυφα διατυπωµένο) ότι προχωρήσαµε σε «προσαρµογή» των (εύλογων, συνταγµατικώς κατοχυρωµένων και προστατευοµένων, νοµίµως ασκουµένων και δικαιολογηµένων) δικαιωµάτων του Α στις (τελικώς µάλλον «άσχετες» µε τον κληρονοµικό θεσµό όπως αυτός εµφανίζεται εδώ βάσει των συγκεκριµένων περιστατικών του πρακτικού-, και πάντως σίγουρα) παράλογες απαιτήσεις του Θ! Τούτο όµως δε θα ήταν διόλου εύλογο (και θεµιτό). Αντιθέτως, προχωρήσαµε στη διαπίστωση ότι η «προσαρµογή» αυτή (όπως δηλ. προφανώς όχι όµως δικαιολογηµένα!- την ήθελε ο Θ) στερείται «λογικού» ερείσµατος και, συνεπώς συνιστά προσβολή αυτών των δικαιωµάτων

11 11 Βιβλιογραφία - Για τη µέθοδο επίλυσης: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικά ικαιώµατα, Αθήνα Απρίλιος 2006» - Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος «Συνταγµατικά ικαιώµατα - Γενικό Μέρος, τόµ. Γ ηµίτ. Ι, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2005» - Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος «Συνταγµατικά δικαιώµατα Ειδικό Μέρος τόµ. ΙΙΙ ηµίτ. Β, (έκδ. ια ) Αθήνα 2005»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η περιορισµένη εφαρµογή του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. (υπόθεση αλλόθρησκου δασκάλου). Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος.

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέα ηµοσίου ικαίου 2003 2004 Συνταγµατικό ίκαιο Επιβλέπων Καθηγητής: Κος Ανδρέας ηµητρόπουλος Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μάθημα: «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μάθημα: «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Ανδρέας Δημητρόπουλος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΦΟΙΤΗΤΗΣ : Νικήτας Ιωαν. Καλογιαννάκης Α.Μ. : 1340200200841 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα. Ο όρος «ατομικά δικαιώματα» επικράτησε ανάμεσα σε πολλούς άλλους, όπως «θεμελιώδη»

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

«Η εφαρμογή των συνταγματικών δικαιωμάτων στη σχέση Γονέων Τέκνων»

«Η εφαρμογή των συνταγματικών δικαιωμάτων στη σχέση Γονέων Τέκνων» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Διδάσκοντες: Καθ. Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Λεκτ. Σπυρίδων Βλαχόπουλος «Η εφαρμογή των συνταγματικών δικαιωμάτων στη

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 1 Αθήνα, 25-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/25-04-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε πλήρη Ολοµέλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συνταγµατικά δικαιώµατα στις Συναλλακτικές σχέσεις

Τα Συνταγµατικά δικαιώµατα στις Συναλλακτικές σχέσεις ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα ΝΟΜΙΚΗΣ Τοµέας ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Μάθηµα Εξαµήνου: Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα ιδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 72/02 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέµα : κ. António Vitorino τα µέλη της Συνέλευσης Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.: 29112/ΣΜ/µβ Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015 Π Ρ Ο Σ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ΑΝΑΚ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Καθορίζοντας το γενικό περιεχόµενο ενός δικαιώµατος, µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο γενικής σχέσης, προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Η Επαγγελµατική ελευθερία στην κληρονοµική διαδοχή

Η Επαγγελµατική ελευθερία στην κληρονοµική διαδοχή Η Επαγγελµατική ελευθερία στην κληρονοµική διαδοχή Μάθηµα: ατοµικά και συνταγµατικά δικαιώµατα Καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα: Κούρτη Μαρία Έτος : 2003-2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟ...1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:Ζήτηµα εφαρµογής συνταγµατικού δικαιώµατος σε διαπροσωπική σχέση, ανάλυση αυτού και ανάπτυξη της εφαρµογής όπως γίνεται αντιληπτή.

ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:Ζήτηµα εφαρµογής συνταγµατικού δικαιώµατος σε διαπροσωπική σχέση, ανάλυση αυτού και ανάπτυξη της εφαρµογής όπως γίνεται αντιληπτή. ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα:Ζήτηµα εφαρµογής συνταγµατικού δικαιώµατος σε διαπροσωπική σχέση, ανάλυση αυτού και ανάπτυξη της εφαρµογής όπως γίνεται αντιληπτή. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕMAIL:s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ ΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΥ 1 Η ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ ΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΥ 1 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 Η ΕΡΓΑΣΙΑ Μ ΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Πίνακας περιεχομένων Περιορισμοί και Εξαιρέσεις 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. του Δικαιώματος Πνευματικής Υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/114-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ( ΕΞΑΜΗΝΟ) ΘΕΜΑ: Οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

1) Εισαγωγή (γενικά - πρόλογος για τις γενικές αρχές του Συντάγµατος ) 2) Νοµική κατοχύρωση του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξίας

1) Εισαγωγή (γενικά - πρόλογος για τις γενικές αρχές του Συντάγµατος ) 2) Νοµική κατοχύρωση του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξίας Παπαδοπούλου Χριστούλα ΑΜ: 336 Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας Σχεδιάγραµµα: 1) Εισαγωγή (γενικά - πρόλογος για τις γενικές αρχές του Συντάγµατος ) 2) Νοµική κατοχύρωση του απαραβίαστου της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Eπαγγελματική ελευθερία: Περιορισμοί (στην πρόσβαση στο επάγγελμα και την άσκησή του) Ευγ. Β. Πρεβεδούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002

ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002 ΕΡΓΑΣΙΑ 6η ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α)Το δικαίωµα της ιδιοκτησίας και η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης σε µη κύριο σύζυγο Β)Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

«Ανεπιφύλακτα» Συνταγματικά Δικαιώματα

«Ανεπιφύλακτα» Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: Ν.Ο.Π.Ε., ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «Ανεπιφύλακτα» Συνταγματικά Δικαιώματα ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΛΕΛΛΟΥ (Α.Μ. 1340200200270) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax:

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610277553, 2610278866, Fax:2610275609 Αριθ. Πρωτ.: 13854 Πάτρα : 22-12-2016 Προς τον Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνταγµατική κατοχύρωση της οικονοµικής ελευθερίας

1. Συνταγµατική κατοχύρωση της οικονοµικής ελευθερίας 1. Συνταγµατική κατοχύρωση της οικονοµικής ελευθερίας Το ισχύον Σύνταγµα του 1975, 1986, 2001, στο άρθρο 5 παρ. 1, κατοχυρώνει ρητά τη γενική οικονοµική ελευθερία, στην οποία υπάγεται κάθε άλλη µη ρητώς

Διαβάστε περισσότερα

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Γενικότερα, ο όρος του δικαίου είναι ιδιαίτερα ευρύς και χρησιμοποιείται με περισσότερες από μια σημασίες. Δηλαδή χρησιμοποιείται για να προσδώσει την έννοια του ορθού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/90-1/09-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Αλ. Σιδηρόπουλος Θεσσαλονίκη, 9 6 2015 Τηλ. : 2310 99 1386 6532 Fax: 2310 99 6529 Αριθμ. Πρωτ.: 487 Email:

Διαβάστε περισσότερα

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 38η ιδακτική Ενότητα ΥΓΓΕΝΕΙΑ ΧΕΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις 1. υγγένεια το σηµείο αυτό χρήσιµο είναι ο µαθητής να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντική η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2007, το Προεδρείο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ουσιαστική αλλαγή των διάσπαρτων κανόνων που ισχύουν μέχρι σήμερα για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας και αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπων: Καθηγητής κ. ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

«ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ «ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ» - ΕΞΑΜΗΝΟΥ Η Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΖΩΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ερµηνεία του άρθρου 37 παρ. 1 και 2 σύµφωνα µε τη γραµµατολογική µέθοδο.

ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ερµηνεία του άρθρου 37 παρ. 1 και 2 σύµφωνα µε τη γραµµατολογική µέθοδο. ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ερµηνεία του άρθρου 37 παρ. 1 και 2 σύµφωνα µε τη γραµµατολογική µέθοδο. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: s_polites@hotmail.com ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας 1. Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα