«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.»"

Transcript

1 «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: Ιουνίου 2002 ΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 4,40 (1.499 δρχ.) 4,84 (1.649 δρχ.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣ ΗΣ Αριθµός µετοχών πριν την έκδοση 5,568,000 κοινές ονοµαστικές Έκδοση νέων µετοχών Με Ιδιωτική Τοποθέτηση 70,480 κοινές ονοµαστικές Με ηµόσια Εγγραφή 1,409,620 κοινές ονοµαστικές Σύνολο Έκδοσης 1,480,100 κοινές ονοµαστικές Σύνολο µετοχών µετά την εισαγωγή των µετοχών στο ΧΑΑ 7,048,100 κοινές ονοµαστικές Κατανοµή: α)ιδιώτες: θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τµήµα τους που αφορά µέχρι 490 µετοχές ή 2.371,60 ( δρχ.) β)θεσµικοί: επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει καµία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης υποβληθεισοµένων προσφορών. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Μέτοχοι Αριθµός µετοχών Ποσοστό Αικατερίνη Α. Λιβάνη 907, Παναγιώτα.Α. Λιβάνη 2,260, Ηλίας Α. Λιβάνης 2,260, Άγγελος Ι. Καντινέλης-Καραγεωργίου 139, Σύνολο µετοχών κυρίων µετόχων 5,568, Ιδιωτική Τοποθέτηση 70, ηµόσια Εγγραφή 1,409, Σύνολο 7,048, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6,5 εκατ. (2,2 δισ. δρχ.) έως 7,2 εκατ. (2,4 δισ. δρχ.) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 31,0 εκατ. (10,6 δισ. δρχ.) έως 34,1 εκατ. (11,6 δισ. δρχ.) ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Οι κ.κ. Παναγιώτα Α. Λιβάνη, Ηλίας Α. Λιβάνης και Αικατερίνη Α. Λιβάνη, ως βασικοί µέτοχοι της εταιρίας «Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε.», δεσµεύονται να µην προβούν σε πώληση µετοχών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους από την έναρξη διαπραγµάτευσης της µετοχή ς στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Επίσης, οι ανωτέρω µέτοχοι δηλώνουν ότι καθ όσον αφορά το δεύτερο έτος µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α., δε θα πωλήσουν ποσοστό άνω του 20 των µετοχών που κατέχουν την προ της εισαγωγής ηµέρα. Σηµείωση: Οι νέες µετοχές δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσεως 2002 Καθαρά Κέρδη και Κέρδη ανά Μετοχή Χρήση Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ) Κέρδη προ φόρων (σε χιλ. ) Κέρδη µετά φόρων (σε χιλ. ) EPS προ φόρων EPS µετά φόρων P/E προ φόρων P/E µετά φόρων Εύρος Τιµών Εύρος Τιµών Εύρος Τιµών ,853 1,806 1, ,145 1,907 1, π 11,445 2,289 1, n/a n/a CAGR P/BV «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. ηµόσια Εγγραφή

2 Γενικές πληροφορίες- Αντικείµενο ραστηριότητας Η εταιρία «Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε.» ιδρύθηκε το Έδρα της Εταιρίας είναι ο ήµος Αθηναίων και η διάρκεια της, σύµφωνα µε το καταστατικό της, έχει οριστεί στα 50 χρόνια. Το αντικείµενο εργασιών της Εταιρίας είναι κυρίως η έκδοση και η εµπορία βιβλίων. Ωστόσο η Εταιρία δραστηριοποιείται και σε άλλους τοµείς, όπως η έκδοση περιοδικών, η έκδοση και εµπορία CD-ROM, η δηµιουργία και η εµπορία επιτραπέζιων παιχνιδιών, καθώς επίσης και η δηµιουργία λογισµικών προγραµµάτων, κυρίως εκπαιδευτικών, όπως επίσης και εκτυπωτικές εργασίες. Ειδική Νοµοθεσία: ύο βασικοί νόµοι που διέπουν τον κλάδο των εκδόσεων είναι ο «Νόµος περί πνευµατικών δικαιωµάτων» στον οποίο καθορίζονται επακριβώς οι σχέσεις µεταξύ δηµιουργών και εκδοτών (Ν.2121/93) και η απόφαση της Ενιαίας Τιµής Βιβλίου (ΦΕΚ Β215/ ) σύµφωνα µε την οποία ένα βιβλίο δεν µπορεί να πωληθεί λιανικώς µε έκπτωση µεγαλύτερη από το 10 της τιµής που προτείνει ο εκδότης. Η Εταιρία καταρτίζει τις συµβάσεις µε τους δηµιουργούς βάσει του Ν. 2121/93 και ακολουθεί την απόφαση Ενιαίας Τιµής Βιβλίου στις λιανικές πωλήσεις που πραγµατοποιεί. Η Εταιρία δεν είναι επιχείρηση εκδίδουσα εφηµερίδες ή/και περιοδικά ή δραστηριοποιούµενη στο χώρο των Μ.Μ.Ε. υπό την έννοια του Ν. 1746/1988 και, κατά συνέπεια, δεν τυγχάνουν εφαρµογής, στην περίπτωσή της, οι ειδικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία αυτού του είδους των επιχειρήσεων. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την κατανοµή του κύκλου εργασιών της δραστηριότητα για την τριετία : Εταιρίας ανά Πίνακας 1: Εξέλιξη κύκλου εργασιών ανά δραστηριότητα (σε χιλ. ευρώ) 1998 συµµετοχής 1999 συµµετοχής 2000 Προϊόντα Πωλήσεις προϊόντων χονδρικώς 4, , ,935 Πωλήσεις προϊόντων λιανικώς ΠωλήσειςΥ/Κ Αρσακείου Πωλήσεις προϊόντων λιανικής µέσω πρακτορείων Πωλήσεις προϊόντων λιανικής εκθέσεων Επιστροφές πωλήσεων Εκπτώσεις πωλήσεων Σύνολο (α) 4, , ,050 Εµπορεύµατα συµµετοχής Πωλήσεις εµπορευµάτων χονδρικών Πωλήσεις εµπορευµάτων λιανικώς Πωλήσεις εµπορευµάτων Υ/Κ Αρασακείου Επιστροφές πωλήσεων Εκπτώσεις πωλήσεων Σύνολο (β) Λοιπές Πωλήσεις Αποθέµατα Υλικά Υπηρεσίες Σύνολο (γ) Σύνολο (α+β+γ) 4, , , Το συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων και των εµπορευµάτων αφορούν στις πωλήσεις βιβλίων. Ως εµπορεύµατα νοούνται προϊόντα τρίτων (κυρίως βιβλία άλλων εκδοτικών οίκων) τα οποία η Εταιρία αγοράζει και µεταπωλεί. Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη λογισµικού για εκπαιδευτικά προγράµµατα, καθώς επίσης στην παροχή υπηρεσιών φωτοσύνθεσης προς τρίτους και επιδοτήσεις για την ανάπτυξη προγραµµάτων λογισµικού. Τα βιβλία του Εκδοτικού Οργανισµού Λιβάνη περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι ανάγκες του αναγνωστικού κοινού. Η Εταιρία συνεργάζεται µε πάνω από συγγραφείς Έλληνες και ξένους, βάσει συµβάσεων. «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. ηµόσια Εγγραφή

3 Τα βιβλία του Εκδοτικού Οργανισµού Λιβάνη διατίθενται όπου υπάρχουν προθήκες για βιβλία, δηλαδή από το µικρότερο βιβλιοπωλείο έως το µεγαλύτερο, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στην Κύπρο. Επίσης, πέρα από τα βιβλιοπωλεία και τα βιβλιοχαρτοπωλεία, η Εταιρία διαθέτει τα βιβλία του και σε σούπερ µάρκετ και άλλες αλυσίδες καταστηµάτων. Τα βιβλία ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας αποτελούν την κατηγορία µε τους περισσότερους τίτλους. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει άνω των 650 τίτλων, ποσοστό 40 περίπου επί του συνόλου των έως τώρα ήδη εκδοθέντων βιβλίων (µε στοιχεία 2000). Μετά από τη δηµιουργία προεκτυπωτικού τµήµατος, δηλαδή Ατελιέ & ηµιουργικό, καθώς και της σύγχρονης εκτυπωτικής µονάδας που απέκτησε ο Οργανισµός, η Εταιρία έχει αρχίσει και αναλαµβάνει και εργασίες προς τρίτους, οι οποίες αναµένεται να επιφέρουν σηµαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών της Εταιρίας. Ένα ακόµα αντικείµενο εργασιών του Εκδοτικού Οργανισµού Λιβάνη είναι τα επιτραπέζια πνευµατικά παιχνίδια. Η Εταιρία έχει ήδη κυκλοφορήσει δύο παιχνίδια, το «ΣΩΚΡΑΤΗ» φιλοσοφικού περιεχοµένου και το «ΣΑΡ ΑΜ», που θέµα του έχει τον ελληνικό κινηµατογράφο. Επίσης, ο Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη λαµβάνει µέρος σε διαγωνισµούς που προκηρύσσουν κρατικοί φορείς είτε για τη δηµιουργία βιβλίων για τη Μέση Εκπαίδευση είτε για τη δηµιουργία εκπαιδευτικών CD-ROM και έχει ήδη ολοκληρώσει πολλά σχέδια, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται στην υλοποίηση πολλών έργων, όπως το CD-ROM της Φιλοσοφίας, το CD-ROM της Οικιακής Οικονοµίας κ.α. και έχει επίσης αναλάβει τη συγγραφή βιβλίων για τη Μέση Εκπαίδευση, όπως η Ιστορία Κοινωνικών Επιστηµών και η Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή. Επίσης είναι αξιοσηµείωτο το ότι ο Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη για την υλοποίηση αυτών των έργων συνεργάζεται µε πάνω από 100 καθηγητές πανεπιστηµίου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την οικοδόµηση άριστων σχέσεων µε την πανεπιστηµιακή κοινότητα. Η Εταιρία από το 1995 έχει οργανώσει τµήµα CD-ROM και λογισµικών και εξέδωσε ελληνικά CD- ROM, όπως η «ΑΚΡΟΠΟΛΗ», ο «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ», κλπ. Το τµήµα λογισµικού ειδικεύεται στην εκπαίδευση και σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, όπως το Πανεπιστήµιο Πατρών, το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήµιο Κρήτης κ.α., δηµιούργησε εκπαιδευτικά λογισµικά όπως το «ΚΟΣΜΟΣ», τα οποία είναι µέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης και θα λειτουργήσουν στα σχολεία της χώρας µας. Οι τίτλοι που αναπτύσσονται από την Εταιρία διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) Εµπορικοί τίτλοι, οι οποίοι αποτελούν ολοκληρωµένα προγράµµατα που πωλούνται απευθείας στο καταναλωτικό κοινό µε τη µορφή CD-ROM. β) Ανάπτυξη Λογισµικού, για λογαριασµό διαφόρων φορέων του Ελληνικού ηµοσίου. Στρατηγικοί Συνεργάτες ίκτυο Πωλήσεων & ιανοµής Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο Πελάτες: Η Εταιρία έχει καταφέρει να διαθέτει ευρύ φάσµα πελατών (1.200 ενεργοί πελάτες) και κατά συνέπεια κανένας πελάτης δε διαθέτει αποκλειστικά µεγάλο ποσοστό επί των πωλήσεων πλην του Ελληνικού ηµοσίου το οποίο κατά τη χρήση 2000 συνεισέφερε το 29 του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 2001 η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στον Κύκλο Εργασιών της Εταιρίας παρουσιάζεται σηµαντικά µειωµένη και ανέρχεται σε 12 περίπου. Η Εταιρία διαθέτει οργανωµένο δίκτυο πωλήσεων και διανοµής βιβλίων στη χώρα µας και έχει καταφέρει να διαθέτει τα προϊόντα της σε σηµεία πώλησης στην ελληνική επικράτεια. Τα σηµεία πώλησης έχουν οργανωθεί και κατανεµηθεί σε 11 οµάδες περιοχές. Υπεύθυνος κάθε οµάδας είναι ένας πωλητής ο οποίος αναφέρεται στο διευθυντή πωλήσεων. Η Εταιρία ανήκει στον κλάδο εκδόσεως βιβλίων και ο κυριότερος κωδικός της στην ΕΣΥΕ είναι ο Ο εκδοτικός κλάδος είναι έντονα ανταγωνιστικός. Ο αριθµός εκδοτικών οίκων στην Ελλάδα είναι συγκριτικά µεγάλος (501 εκδοτικοί οίκοι). Η θέση της Εταιρίας στην αγορά είναι έντονα ανταγωνιστική ως προς τους υπόλοιπους του κλάδου. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατάταξη των κυριοτέρων εταιριών του κλάδου βάσει του κύκλου εργασιών κατά τη χρήση 2000: «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. ηµόσια Εγγραφή

4 Πίνακας 2: Θέση της Εταιρίας στον κλάδο βάσει κύκλου εργασιών 2000 Κύκλος Κέρδη προ Εργασιών φόρων Εταιρία επί Κ.Ε. σε χιλ.ευρώ σε χιλ.ευρώ Εκδ όσεις Πατάκη 12, Εκδ όσεις Σαββάλα 9, Εκδ όσεις Λιβάνη 8,853 1, Εκδ όσεις Καστανιώτη 6, Εκδ όσεις Κέδ ρος 4, Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα ο «Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε.» κατέχει την 3η θέση βάσει κύκλου εργασιών και την 1 η θέση βάσει κερδών προ φόρων κατά τη χρήση Επενδυτικό πρόγραµµα και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, µετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα διατεθούν για τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρίας ως ακολούθως: Ποσό ,01 θα διατεθεί για επενδύσεις στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας. Με τις επενδύσεις αυτές η Εταιρία αφενός θα αποκτήσει τη δυνατότητα να αναπτύξει νέα προϊόντα και αφετέρου θα αναβαθµίσει σηµαντικά τις εσωτερικές της λειτουργίες όσον αφορά στην ενδοεταιρική επικοινωνία και τη διαχείριση του µεγάλου όγκου δεδοµένων που διαθέτει. Ποσό ,72 θα διατεθεί για την ανακαίνιση των κτιρίων, την αναβάθµιση της παραγωγικής διαδικασίας και του δικτύου διανοµής της Εταιρίας. Ποσό ,43 θα διατεθεί για τη δηµιουργία δύο γενικών βιβλιοχαρτοπωλείων σε µισθωµένους χώρους µε ιδιαίτερο διακριτικό σήµα Τα υπόλοιπα εισερχόµενα κεφάλαια θα χρησιµοποιηθούν ως κεφάλαια κίνησης, κυρίως για αύξηση των αποθεµάτων και των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων της Εταιρίας (παροχή πιστώσεων προς τους πελάτες). Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρίας: Πίνακας 3: Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Επενδυτικού Προγράµµατος β' εξάµηνο α εξάµηνο β'εξάµηνο α εξάµηνο (σε χιλ. ευρώ) Σύνολο Επενδύσεις στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας -Αναβάθµιση συστηµάτων Πληροφορικής Λογισµικό Μονάδες Η/Υ Υποδίκτυο εκπαίδευσης Σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου Παραγωγή DVD Σύνολο α ,232 1,673 3,081 Ανακαίνιση κτιρίων, αναβάθµιση της παραγωγικής διαδικασίας και του δικτύου διανοµής -Εκτυπωτικός εξοπλισµός Προεκτυπωτικός εξοπλισµός Κτίρια Κέντρα διανοµής ,174 Σύνολο β ,174 2,788 ηµιουργία δύο γενικών βιβλιοχαρτοπωλείων σε µισθωµένους χώρους µε ιδιαίτερο διακριτικό σήµα -Κατάστηµα Λιανικής Αθηνών Κατάστηµα Λιανικής Θεσσαλονίκης Σύνολο γ ,468 Γενικό Σύνολο 1, ,553 2,847 7,337 «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. ηµόσια Εγγραφή

5 Σε περίπτωση που δεν επαρκέσουν τα αντληθέντα κεφάλαια για την πλήρη κάλυψη του επενδυτικού σχεδίου, τότε θα δοθεί άµεση προτεραιότητα στη δηµιουργία των δύο καταστηµάτων Γενικών Βιβλιοχαρτοπωλείων, στην ανέγερση κτιρίων και στη δηµιουργία κέντρων διανοµής. Οι λοιπές επενδύσεις θα καλυφθούν αναλογικά. Σηµειώνεται ότι στόχος της Εταιρίας είναι η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράµµατος, η υλοποίηση του οποίου αν δεν επιτευχθεί µέσω των κεφαλαίων που θα αντληθούν κατά την εισαγωγή στο Χ.Α.Α., θα ολοκληρωθεί εντός της τετραετίας µε αυτοχρηµατοδότηση ή/και µε τραπεζικό δανεισµό. Στόχοι Εταιρίας - Στρατηγική Η στρατηγική της Εταιρίας διαµορφώνεται µε κριτήριο την επίτευξη δύο συγκεκριµένων στόχων που θα της προσδώσουν τα απαραίτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα ώστε να κυριαρχήσει στην αγορά: Η συνεχής διεύρυνση και ανάπτυξη του παραδοσιακού αντικειµένου εργασιών της Εταιρίας, δηλαδή της παραγωγής και εµπορίας βιβλίων. Η περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγής µέσω της αγοράς µηχανολογικού εξοπλισµού, η ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων µε τη δηµιουργία αλυσίδας καταστηµάτων και η δηµιουργία νέων κέντρων διανοµής εντάσσονται στα άµεσα σχέδια της Εταιρίας προς την επίτευξη του στόχου αυτού. Η πορεία αυτή θα υποστηρίζεται από αυξανόµενες συνεργασίες, τόσο µε συγγραφείς όσο και µε εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού. Η περαιτέρω ενασχόληση µε εφαρµογές της ψηφιακής τεχνολογίας. Από τις τρεις κατηγορίες επενδύσεων που θα χρηµατοδοτηθούν από τα αντληθέντα κεφάλαια µε την είσοδο της Εταιρίας στο Χ.Α.Α, οι επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία θα απορροφήσουν τους περισσότερους πόρους. Σκοπός της Εταιρίας είναι η απόκτηση ακόµα µεγαλύτερης εξειδίκευσης στη δηµιουργία λογισµικού καθώς και η εν γένει διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας µε την παραγωγή νέων ψηφιακών προϊόντων όπως για παράδειγµα τα DVD. Στοιχεία Ισολογισµού της Εταιρίας Πίνακας 4: Στοιχεία Ισολογισµού χρήσεων (σε χιλ. ) ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού Ενεργητικό Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Αναπόσβεστα Πάγια Συµµετοχές & Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 3, , , , , , Αποθέµατα 1, , , Πελάτες & Επιταγές & Γραµµάτια Εισπρακτέα 2, , , Λοιπές Απαιτήσεις ιαθέσιµα Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4, , , Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού 9, , , Λογαριασµοί Τάξεως Παθητικό Ίδια Κεφάλαια 4, , , Προβλέψεις Μακροπρόθεσµα άνεια Τραπεζών 599 1,098 4, Προµηθευτές 1, , , Τράπεζες 1, , , Προκαταβολές πελατών Υποχρεώσεις σε ασφαλ οργανισµούς και φόροι - τέλη Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση Μερίσµατα πληρωτέα Πιστωτές ιάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων 5, , , Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού Σύνολο Παθητικού 9, , , Λογαριασµοί Τάξεως «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. ηµόσια Εγγραφή

6 Στοιχεία αποτελεσµάτων και Προβλέψεις Πίνακας 5: Στοιχεία Αποτελεσµάτων Εταιρίας και Προβλέψεις (σε χιλ. ) µεταβολή 2001 µεταβολή 2002Π µεταβολή Κύκλος εργασιών 6,521 8, , , Κόστος Πωληθέντων (προ αποσβέσεων) 2,594 4, , , Μικτό κέρδος 3,927 4, , , ( επί του κύκλου εργασιών) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Μείον: Έξοδα ιοίκησης (προ αποσβέσεων) , , Μείον: Έξοδα ιάθεσης (προ αποσβέσεων) 936 1, ,396 1,761 Λειτουργικό αποτέλεσµα 2,276 3, , , ( επί του κύκλου εργασιών) Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα & κέρδη Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα & ζηµίες Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 2,276 2, , , ( επί του κύκλου εργασιών) Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 1,872 2, , , ( επί του κύκλου εργασιών) Αποσβέσεις Κέρδη προ φόρων 1,343 1, , , ( επί του κύκλου εργασιών) Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι Μείον: Αµοιβές µελών.σ Κέρδη µετά από φόρους 948 1, , , ( επί του κύκλου εργασιών) «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. ηµόσια Εγγραφή

7 ΚΥΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ & ΚΙΝ ΥΝΟΙ Strengths Weaknesses Opportunities Threats Εξάρτηση από τους Ο κλάδος των εκδόσεωνεκτυπώσεων και κύριους µετόχους, κ.κ. Η Εταιρία κατέχει ηγετική Αικατερίνη Α. Λιβάνη, εµπορίας βιβλίων, µε όλη θέση στον κλάδο εκδόσεων Παναγιώτα Α. Λιβάνη και την εκπαιδευτική και βιβλίων βάσει κερδών προ φόρων Ηλία Α. Λιβάνη, οι οποίοι πολιτιστική σηµασία του, (µε στοιχεία 2000). θα έχουν στην κατοχή αποτελεί έναν από τους Συνεργασία µε πάνω από τους το 78 περίπου του σταθερά συγγραφείς Έλληνες και ξένους, µετοχικού κεφαλαίου της αναπτυσσόµενους τοµείς καταξιωµένους στη συνείδηση Εταιρίας µετά την της ελληνικής του αναγνωστικού κοινού. παρούσα αύξηση. οικονοµίας. Η πρώτη ελληνική εταιρία του κλάδου που συµµετείχε στην κατασκευή multimedia τίτλων και στην εµπορική τους εκµετάλλευση. Ο Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη έχει εκτιµώµενη πελατειακή βάση ιδιωτών αναγνωστών και διαθέτει σηµεία πώλησης στην ελληνική επικράτεια. Αποτελεσµατικό πωλήσεων και διανοµ ής. δίκτυο Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ταυτίζεται σε πολύ µεγάλο ποσοστό µε το σχήµα των βασικών µετόχων της και συνεπώς οι αποφάσεις της για τις επιχειρηµατικές κινήσεις της Εταιρίας λαµβάνονται από λίγα πρόσωπα. Εξάρτηση από το Ελληνικό ηµόσιο, το οποίο απορρόφησε το 29 του κύκλου εργασιών για τη χρήση Με τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, ο εκδοτικός χώρος αρχίζει να συγχωνεύεται µε το χώρο της ηλεκτρονικής αποτύπωσης των γνώσεων και των κάθε είδους επιστηµονικών µελετών και αναφορών του, χωρίς να αποτυπώνονται στην τυπική µορφή του βιβλίου, διακινούνται και απορροφούν τµήµατα της συνολικής δαπάνης για αγορά βιβλίων. Ο εκδοτικός κλάδος είναι έντονα ανταγωνιστικός µε τον αριθµό των εκδοτικών οίκων να ανέρχεται σε 501. Η πορεία του κλάδου εξαρτάται από τις ευρύτερες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες (αύξηση των εισοδηµάτων, άνοδος του µορφωτικού επιπέδου, λοιποί δηµογραφικοί παράγοντες) που επηρεάζουν το µέγεθος του αναγνωστικού κοινού. Οι πληροφορίες, σχόλια και εκτιµήσεις που δηµοσιεύονται στο παρόν δεν έχουν την έννοια επενδυτικών συµβουλών, αλλά επιλεκτικής συλλογής και παρουσίασης στοιχείων από το ενηµερωτικό δελτίο της Εταιρίας. Η ΦΑΣΜΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα του παρόντος. «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. ηµόσια Εγγραφή

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

E ª ƒ ø π. π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À Ã ª π ƒπ À πø ø

E ª ƒ ø π. π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À à ª π ƒπ À πø ø E ª ƒ ø π π π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À à ª π ƒπ À πø ø Àª À ª.. ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19 Ιανουαρίου 2004

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19 Ιανουαρίου 2004 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19 Ιανουαρίου 2004 Ανάλυση: Νικόλαος Λάττας Τηλ: 210-33 26 600 nlattas@fasma-sec.gr MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε Κλάδος: Πληροφορική Βασικά Σηµεία Επενδυτικής Πρότασης Τιµή Μετοχής (16/01/04) 3,40

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΕΧΑ ΙΛΥ Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,50

BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,50 BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,5 3 Ιουνίου 22 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 7 6 5 4 3 2 1 Ανάλυση: Σεγρεδάκης Κωνσταντίνος Τηλ: 1 33 26 6 ksegredakis@fasma-sec.gr Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002 INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιούνιος 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση Πεπραγµένων ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση (Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008) (Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) Λάρισα, Αύγουστος 2008 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46419/06/Β/00/63 Αρ. Αδ. Ε.Κ.: 6/192/6.6.2000 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.2007 31.12.2007) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Μάιος 2008) ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε. µε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 7/372/15-2-2006 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Μάιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2003 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα